Gdańsk, 2013r. Program. : : Uczenie się L--_*_*_*_ przez całe życie * *

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdańsk, 2013r. Program. : : Uczenie się L--_*_*_*_ przez całe życie * *"

Transkrypt

1 KC' r '-.GO POLICJI ZATWIERDZAM Program * * : : Uczenie się L--_*_*_*_ przez całe życie Raport merytoryczny z realizacji projektu pt. "Miejsce zbrodni _ wykorzystywanie zdobyczy techniki z różnych dziedzin kryminalistyki" w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez cale życie" Gdańsk, 2013r. Opracowanie: Uczestnicy projektu "Miejsce zbrodni - wykorzystywanie zdobyczy techniki z różnych dziedzin kryminalistyki" (skład w treści raportu) Projekt realizowany przy wsparciujinansowym Komisji Europejskiej

2 Raport merytoryczny powstał w oparciu o wiedzę i doświadczenia zdobyte podczas realizacji programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" przez delegację Pomorskiej Policji w składzie: 1. podkom. Jarosław Przyjemczak - Zastępca Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznej Policji w Gdańsku 2. podkom. Wojciech Wojtkiewicz - Specjalista SPAP w Gdańsku 3. st. asp. Tomasz Zglenicki - Specjalista SPAP w Gdańsku 4. asp. Marek Mikulski - Instruktor SPAP w Gdańsku 5. sierż. Urszula Judycka-Proma - Referent WKiDŚ KMP w Sopocie 6. st. asp. Dariusz Matyka - Specjalista WTK KMP w Gdańsku 7. asp. Grzegorz Kudzian - Technik Kryminalistyki WTK KMP w Gdańsku 8. kom. Ewa Majdan - Ekspert WDŚ KMP w Gdańsku 9. st. asp. Andrzej Łuźyński - Asystent WDŚ KMP w Gdańsku 10. podkom. Radosław Kałaska - Zastępca Naczelnika WDŚ KMP w Gdańsku 11. mł. insp. Ewa Pachura - Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w.gdańsku 12. podkom. Arkadiusz Otczyk - Kierownik Sekcji dw. z Przestępczością przeciwko Zyciu i Zdrowiu oraz Narkotykową WDŚ KWP w Gdańsku 13 podkom. Arkadiusz Radomski - Ekspert Sekcji dw. z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu oraz Narkotykową WDŚ KWP w Gdańsku 14 kom. Rafał Sawicki - p.o. Eksperta Sekcji dw. z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu oraz Narkotykową WDŚ KWP w Gdańsku 15 podkom. Sylwia Landowska - Kurcab - Specjalista Sekcji dw. z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu oraz Narkotykową WDŚ KWP w Gdańsku 16. mł. asp. Robert Arciszewski - Specjalista Sekcji Mechanoskopii i Technik Audiowizualnych LK KWP w Gdańsku 17 rnł. asp. Przemysław Andrearczyk - Specjalista Sekcji Daktyloskopii i Badań Dokumentów LK KWP w Gdańsku 18. nadkom. Jolanta Majcherczyk - Specjalista Sekcji Chemii i Biologii LK KWP w Gdańsku 19 dr Aleksandra Benedycka- Specjalista KSC Sekcji Chemii i Biologii LK KWP w Gdańsku W 2012r. w Zespole Funduszy Pomocowych w Gdańsku powstał projekt, polegający na wzbogaceniu kryminalistycznego badania oraz dokumentowania miejsc w innych państwach europejskich. Komendy Wojewódzkiej Policji wiedzy i doświadczeń z zakresu zbrodni o rozwiązania stosowane Dzięki zaangażowaniu i współpracy z przedstawicielami Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Gdańsku, Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego KWP w Gdańsku oraz Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznej Policji w Gdańsku przygotowany został projekt pn. "Miejsce zbrodni - wykorzystywanie zdobyczy techniki z różnych dziedzin kryminalistyki", który decyzją Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie", otrzymał dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku dofinansowanie w kwocie 31920,00 EUR na realizację ww. zadania. Projekt "Miejsce zbrodni - wykorzystywanie zdobyczy techniki z różnych dziedzin kryminalistyki" zakładał zapoznanie 20 osobowej grupy pracowników KWP w Gdańsku z rozwiązaniami funkcjonującymi w danym obszarze działania Policji w innych krajach UE, a dokładnie w Niemczach. Beneficjanci projektu mieli zostać zapoznani z formami i metodami stosowanym w Niemczach w zakresie m.in.: zapoznania z dokumentacją sporządzaną przez funkcjonariuszy niemieckich na miejscy zdarzenia, sposobem zabezpieczania technicznego miejsca zdarzenia, wykorzystywania zdobytego materiału w procesie wykrywczym, a także znajnowszymi osiągnięciami techniki oraz współpracy z innymi instytucjami. Uczestnicy projektu oprócz aktualizacji posiadanej wiedzy, podniesienia kwalifikacji zawodowych orz kompetencji mieli za zadanie doskonalić swoje umiejętności językowe oraz kształtować wrażliwość kulturową. Projekt realizowany przy wsparciu jinansowym Komisji Europejskiej

3 Do realizacji projektu w partnerstwie zaproszona została Policja z Niemiec. Oficjalnym partnerem przyjmujący w projekcie było Prezydium Policji w Rosctocku. W celu osiągnięcia założonych celów i efektów odbyły się dwa wyjazdy 10 i 9 osobowej grupy pracowników cywilnych oraz funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku do Urzędu Kryminalnego Kraju Związkowego Meklemburgii - Pomorza Przedniego w Niemczech. Obie wizyty delegacji polskiej w kraju partnerskim przebiegły poprawnie w stosunku do ustalonych programów i polegały na uczestnictwie w przygotowanych przez instytucję zapraszającą wykładach, seminariach, prezentacjach, warsztatach i spotkaniach, które stwarzały możliwości do dyskusji, porównań i wzajemnej wymiany doświadczeń. Niniejszy raport merytoryczny jest elementem upowszechniania wyników realizacji projektu "Miejsce zbrodni - wykorzystywanie zdobyczy technik z różnych dziedzin kryminalistyki" oraz jego końcowym efektem merytorycznym. Instytucja partnerska/przyjmująca: Prezydium Policji w Rostocku Hohe Tannen 10, Waldeck Jednostka przyjmująca: Urząd Kryminalny Kraju Związkowego Meklemburgii - Pomorza Przedniego Prezentacja regionu Meklemburgia-Pomorze Przednie (oryg. Land Mecklenburg - Vorpommern) Stolica regionu - Schwerin Powierzchnia regionu km 2 Meklemburgia-Pomorze Przednie od wschodu graniczy z Województwem Zachodniopomorskim, od zachodu ze Szlezwikiem-Holsztynem Dolną Saksonią, od południa z Brandenburgią, a od północy z Morzem Bałtyckim. Obejmuje płaskie i faliste tereny Pojezierza Meklemburskiego, urozmaicone licznymi jeziorami (największe: Miiritz, Schweriner, Kummerower, Plauer), a także przybrzeżne wyspy - Rugię i Uznam. Obok stolicy regionu największymi miastami są: Rostock, Neubrandenburg, Stralsund, Greifswald, Wismar. Głównymi rzekami są: Elbe (Laba) km, Peene km, Warnow km. Najwyższymi wzniesieniami są: Helpter Berg m n.p.m., Brohmer Berle m n.p.m. Meklemburgia jest jednym z naj słabiej zaludnionych regionów i ma charakter głównie rolniczy. Do najważniejszych gałęzi przemysłowych należą: budowa statków, przemysł spożywczy i produkcja używek, gospodarka budowlana, budowa maszyn, przemysł materiałów budowlanych oraz przemysł drzewny. Duże znaczenie gospodarcze mają także porty morskie. Największym z nich jest Rostock. Najważniejszym faktorem gospodarczym jest jednak turystyka. Liczne kościoły, kamienice, zamki i dwory są świadectwem dawnej świetności i bogactwa Meklemburgii. Pomimo upływu lat i zniszczeń wojennych porty i miasta zachowały swój dawny klimat, a urokliwe kurorty i wioski rybackie przyciągają tłumy turystów. Rocznie ten malowniczy region niemiecki odwiedza ok. 10 mln gości. Rząd krajowy dba o to, aby rosnący stale ruch turystyczny jak najmniej obciążał środowisko naturalne. O priorytetach, jakimi cieszy się tutaj ochrona przyrody i środowiska świadczą liczne rezerwaty przyrody, rezerwaty krajobrazowe, parki narodowe oraz rezerwaty biosfery. Projekt realizowany przy wsparciu.finansowym Komisji Europejskiej

4 I wymiana -8.0q.2013r q.2013r. I wymiana doświadczeń w ramach projektu "Miejsce zbrodni - wykorzystywanie zdobyczy technik z różnych dziedzin kryminalistyki" delegacji Pomorskiej Policji odbyła się w terminie r r. W delegacji służbowej udział wzięli następujący przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku: 1. podkom. Jarosław Przyjemczak - Zastępca Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznej Policji w Gdańsku 2. podkom. Wojciech Wojtkiewicz - Specjalista SPAP w Gdańsku 3. st. asp. Tomasz Zglenicki - Specjalista SPAP w Gdańsku 4. asp. Marek Mikulski - Instruktor SPAP w Gdańsku 5. sierż. Urszula Judycka-Proma - Referent WKiDŚ KMP w Sopocie 6. st. asp. Dariusz Matyka - Specjalista WTK KMP w Gdańsku 7. asp. Grzegorz Kudzian - Technik Kryminalistyki WTK KMP w Gdańsku 8. kom. Ewa Majdan - Ekspert WDŚ KMP w Gdańsku 9. st. asp. Andrzej Łuźyński - Asystent WDŚ KMP w Gdańsku 10. podkom. Radosław Kałaska - Zastępca Naczelnika WDŚ KMP w Gdańsku Przebieg przedsięwzięcia/wymiany Dzień r. 1. Powitanie uczestników projektu "Miejsce zbrodni-wykorzystywanie zdobyczy techniki z różnych dziedzin kryminalistyki" w Urzędzie Kryminalnym Meklemburgii-Pomorza Przedniego w Rampe przez pana Ingolfa Magera- dyrektora Urzędu Kryminalnego M-PP. 2. Referat na temat nowej struktury organizacyjnej policji kraju związkowego Meklemburgii- Pomorza Przedniego po reformie struktury organizacyjnej policji w 201Or. przedstawiony przez nadkom. Holgera Mayer ze Sztabu Urzędu Kryminalnego M-PP, omówienie zadań, kompetencji oraz struktury Urzędu Kryminalnego M-PP. Policja kraju związkowego podlega pod Wydział 4 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Sportu. Terytorium podzielone jest na dwa Prezydia Policji w Neubrandenburg i w Rostocku oraz na podległe im Inspekcje Policji i Rewiry. Zachowany został podział na Policję ochrony wód, Prewencję i Policję kryminalną. W strukturach funkcjonuje również Urząd Kraju Związkowego ds. zadań specjalnych i techniki policyjnej,bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony przed katastrofami. Nad służbą kryminalną nadzór merytoryczny sprawuje Urząd Kryminalny Kraju Związkowego. Dyrektorowi Urzędu Kryminalnego Kraju Związkowego podlegają Sztab, Biuro Dyrekcji, Rzecznik Prasowy oraz poszczególne Wydziały: 1. Wydział 1 - administracja, prawo, technika - Sekcja 11biuro radcy prawnego - Sekcja 12 służby wewnętrzne, zaopatrzenie, informacja i komunikacja - Sekcja 13 kadry, doskonalenie zawodowe,szkolenia 2. Wydział 2 - wspieranie czynności operacyjno-rozpoznawczych - Sekcja 21 ds. koordynacji działań i dowodzenia - Sekcja 22 MEK mobilna jednostka specjalna(grupa poszukiwań celowych,ochrona świadka) - Sekcja 23 SEKjednostka specjalnajspap Projekt realizowany przy wsparciujinansowym Komisji Europejskiej

5 Sekcja 24 techniczne wspieranie działań dochodzeniowo-śledczych (technika operacyjna,grupyobserwacyjne, serwery nadzoru telekomunikacyjnego) 3. Wydział 3 - Policyjna ochrona państwa Sekcja 31 zagadnienia zasadnicze gromadzenie i analiza informacji Sekcja 32 sprawy dochodzeniowo-śledcze (ekstremizm prawicowy, lewicowy,obcokrajowców) Sekcja 33 MEK ochrona osób 4 Wydział 4- zwalczanie przestępczości ciężkiej Sekcja 41 ds. rozpoznania niejawnego Sekcja 42 zagadnienia zasadnicze gromadzenie i analiza informacji Sekcja 43 przestępczość zorganizowana Sekcja 44 ds. zwalczania przestępstw gospodarczych Sekcja 45 cybercrime 5 Wydział 5 - Instytut Kryminalistyczo- Techniczny, nauka i technika kryminalistyczna 6. Wydział 6 - Ocena/Analiza kryminalna kryminalna, centralne służby informacyjne, prewencja Sekcja 61 ds. prewencji kryminalnej Sekcja 62 centralne służby informacyjne, pomoc prawna (międzynarodowy obrót prawny) Sekcja 63 ocena, analiza, statystyka policyjna 3 Prezentacja zadań i struktury Instytutu Kryminalistyczno -Technicznego przez kierownika Instytutu panią dr Monikę Berges: W Instytucie Kryminalistyczo- Technicznym funkcjonują następujące Sekcje:./ Sekcja 51 klasyczna technika kryminalistyczna (badania narzędzi,form,broni,pisma, ręcznego,dokumentów)./ Sekcja 52 daktyloskopia,dochodzenie/badanie kryminalistyczne, fotografia specjalna./ Sekcja 53 fizyka,chemia (toksykologia, środki psychotropowe i odurzające,badania materiałów: plastiku, tkanin,szkła, lakierów samochodowych; badania po wypadkach samochodowych, pożarach) Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu" Uczenie się przez całe życie"

6 ./ Sekcja 54 biologia, badania DNA./ Sekcja 55 badania informacyjno- komunikacyjne ( badania telefonów, komputerów, tabletów, smartfonów, nośników pamięci) 4. Referat -Analiza porównawcza wybranych włókien i wyrobów włókienniczych/tekstyliów (analiza porównawcza "tkanina -ilustracja")przedstawiony przez pana Mike Baumbacha. Metoda opiera się na badaniach porównawczych materiału dowodowego w postaci fotografii,zapisów cyfrowych,bądź video z miejsc dokonania przestępstw zawierających wizerunek sprawców z zabezpieczonym materiałem w postaci odzieży zatrzymanej od osób podejrzanych o dokonanie przestępstwa. Przeprowadza się również analizę porównawczą zapisów monitoringów z rożnych miejsc dokonania przestępstw o podobnym modus operandi celem ustalenia cech zbieżnych wyglądu sprawców oraz cech charakterystycznych noszonej przez nich odzieży. Ze względu na powstawanie indywidualnych cech odzieży podczas produkcji (różnice w sztukach tego samego typu jak np. w przypadku taktycznej odzieży maskującej, różnice w odzieży o niskiej jakości wynikające z braku dbałości o szczegóły), a także nanoszenie cech indywidualnych w czasie użytkowania odzieży istnieje możliwość wydania opinii kategorycznej. W Sekcji 53 Instytutu Kryminalistyczno-Technicznego przeprowadza się również badania fizykochemiczne dot. wypadków drogowych pozwalające na precyzyjne określenie miejsca znajdowania się uczestników wypadku w pojeździe w momencie uderzenia. W momencie zderzenia włókna z odzieży osób znajdujących się w pojeździe wskutek tarcia wtapiają się w tworzywo sztuczne, z którego wykonane są poszczególne elementy we wnętrzu pojazdu (np. obudowa drążka biegów,deska rozdzielcza).tworzywo to w momencie uderzenia staje się miękkie i również pozostawia ślady na odzieży uczestników wypadku, stapiając się z włóknami tkanin. Porównanie odzieży zabezpieczonej od uczestników wypadku ze śladami pozostałymi we wnętrzu pojazdu w postaci wtopionych włókien, w tym analiza kierunku ich ułożenia pozwala na jednoznaczne wskazanie miejsca jakie zajmowali w pojeździe uczestnicy wypadku. Wyniki takiej ekspertyzy są bardzo cenne do ustalenia faktycznego przebiegu wypadku,jego rekonstrukcji,jak również do weryfikacji pozostałego materiału dowodowego w postaci zeznań uczestników wypadku. 5. Pokaz skanera laserowego umożliwiającego wykonanie zdjęć techniką luminografii. Urządzenie GLScan firmy BVDA INTERNATIONAL dzięki wykonywaniu zdjęć techniką luminografii pozwala na znaczące podwyższenie jakości fotografii zabezpieczonych śladów traseologicznych,odwzorowań pisma ręcznego i śladów daktyloskopijnych, co bezpośrednio wpływa na podniesienie poziomu procesu wykrywczego. Projekt realizowany przy wsparciujinansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu" Uczenie się przez całe życie"

7 6. Pokaz systemu- programu rozpoznawania twarzy. Program działa w oparciu o metodę automatycznego pomiaru i porównywania fizycznych cech biometrycznych, geometrii twarzy. Twarz każdego człowieka ma cechy charakterystyczne,które mogą być wykorzystywane do identyfikacji. Elementem pobierającym próbki jest aparat fotograficzny lub kamera, a z uzyskanego w ten sposób obrazu/fotografii tworzony jest wzór matematyczny opisujący geometrię badanej twarzy. Wyznacza się geometryczne współrzędne cech twarzy (np. nos, oczy, usta), kształtu owalu twarzy oraz geometrycznych zależności między powyższymi(odległości, kąty itp.)dąży się do tego aby w procesie tworzenia wzorca wybrać cechy niezmienne, unikatowe ( np. wielkość oczu) tak, aby móc go wykorzystywać w zmieniających się warunkach. Podczas identyfikacji używa się porównań, jeden obraz twarzy porównywany jest z innymi wieloma obrazami twarzy zarejestrowanych osób notowanych znajdującymi się w bazie INPOL. System pozwala na niezwykle szybką i skuteczną identyfikację osób, oferując nową, nieznaną do tej pory jakość. fi~.,j~.l( ( t.l~jf (;) I}.":,,/ ;fj ~.i " e. r. 'f" q_ c:..."., Dzień II r. Zakład Unieszkodliwiani! Utylizacji Amuicji w Jessenitz (LPBK) podlega bezpośrednio pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Sportu Meklemburgi- Pomorza Przedniego. Jest instytucją cywilną podporządkowaną przepisom Policji. Do zadań zakładu należy: niekonwencjonalne zabezpieczenie przed pożarami i wybuchami zadania sanitarne zabezpieczenie w trakcie katastrof - technika policyjna zabezpieczenie przeciwpożarowe Wspólnie z Federalnym Urzędem Kryminalnym (BKA) LPBK prowadzi szkolenia funkcjonariuszy policji i wojska, ludności cywilnej za granicą m. in. w Iraku i Jordanii, kraju. a także na terenie własnego Teren MPP podzielono na dwa rejony obsługiwane przez tzw. pojazdy do zadań specjalnych w skład którego wchodzi robot pirotechniczny. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej

8 Statystyka: Rocznie Zespół Minersko Saperski uczestniczy w 500 akcjach unieszkodliwiając około 100 ton ładunków wybuchowych. Organizuje szkoleń. W trakcie pobytu w zakładzie zaprezentowano neutralizację ładunków o masie: 3g, 20g, 30g, 40g oraz lontu detonacyjnego z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Wnioski: LPBK dysponuje środkami neutralizacji materiałów wybuchowych jak strona uczestnicząca w szkoleniu. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu" Uczenie się przez całe życie"

9 Dzień III r. Wydział Techniki Kryminalistycznej wchodzi w skład Inspekcji Policji Kryminalnej (KPI) w Schwerinie. W trakcie pobytu grupy szkoleniowej pracownik wydziału przedstawił urządzenia znajdujące się w laboratorium wydziału m. in. tzw komorę cyjanoakrylową, a także dwa dygestoria labolatoryjne do pracy ze środkami takimi jak ninhydryna. Zaprezentował odbitki linni papilarnych ujawnione na monetach przy użyciu środka płynnego powodującego uwypuklenie substancji potowotłuszczowej poprzez wypłukanie wody. Zastosowany środek Waffenbrinierung von Fa. Kerrnes został wycofany z użycia ze względów bezpieczeństwa i higieny pracy i zastąpiony środkiem Hansanol NS242. Omówiono i pokazano pakiety do pobierania materiału biologicznego, jednorazowe pojemniki, worki bezpieczne "oddychające" stosowane w trakcie zabezpieczania śladów kryminalistycznych. Wydział dysponuje pomieszczeniem garażowym służącym do przeprowadzania kompleksowych oględzin kryminalistycznych pojazdów. Pomieszczenie wyposażono w wentylację i system ogrzewania, środki techniki kryminalistycznej oraz infrastrukturę pomocniczą - biurka. Pracownik wydziału dokonał prezentacji żelatynowej czarnej folii kryminalistycznej służącej do pobrania materiału porównawczego- całego odwzorowania bieżnika opony pojazdu. Zaprezentowano także ambulans kryminalistyczny marki VW. W pojeździe znajduje się stanowisko pracy wraz z zestawem komputerowym oraz przedział magazynowy ze środkami techniki kryminalistycznej. Ujednolicenie indywidualnego wyposażenia technika kryminalistyki w sprzęt fotografii cyfrowej m-ki Nikon w całym kraju związkowym wpływa na jakość fotograficznego materiału poglądowego z miejsca zdarzenia w przypadku długo trwających czynności w trakcie których zespół oględzinowy zmienił skład. Zaprezentowano materiał dotyczący morderstwa młodej kobiety. Zabezpieczone ślady m. in. nóż, z którego pobrano materiał do badań genetycznych po sprawdzeniu w DAD ( DNA Analyse Datei) wskazał osobę, której po zatrzymaniu przedstawiono zarzut morderstwa. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu" Uczenie się przez całe życie"

10 Wydział Techniki Kryminalistycznej w Schwerinie dla potrzeb procesowych sporządza portret pamięciowy. W tym celu wykorzystuje program PhotoShop 5 wraz z tzw. nakładką stworzoną dla potrzeb policji. Program zastąpił wcześniej używane IKR2 oraz ISIS Phantom. Do celów rejestracyjnych wykorzystuje się urządzenie Livescan produkcji niemieckiej wraz z oprogramowaniem umożliwiającym komunikację z pomieszczeniem sygnalitycznym i centralną bazą danych. Dzień IV r. Wyjazd do Inspekcji Policji Kryminalnej w Rostoku. Podczas seminariów przedpołudniowych zapoznano nas z dwoma zasługującymi na uznanie postępowaniami prowadzonymi na przestrzeni ostatnich lat oraz metodami i sposobami ich prowadzenia wraz z napotkanymi problemami. Naczelnik Inspekcji Policji Kryminalnej w Rostoku przedstawił referat dot. karambolu na autostradzie Al9 powstałego w następstwie burzy piaskowej. Do zdarzenia doszło w dniu r. o godz na autostradzie Al9 Berlin - Rostock na odcinku 100,500 km do Rostocku. Położenie geograficzne miejsca zdarzenia N 53 stopnie i 58,14 minut, E 012 stopnie i 11,86 minut. Do wypadku doszło na dwóch przeciwległych pasach ruchu i w tej sprawie prowadzone były dwa oddzielne postępowania dotyczące zaistniałych zdarzeń. Projekt realizowany przy wsparciujinansowym Komisji Europejskiej

11 Widoczności w czasie burzy dochodziła od 2 do 5 metrów. Na pasie ruchu w stronę Berlina w zdarzeniu brały udział 23 pojazdy, 2 osoby były ciężko ranne, 25 lekko rannych, a wysokość strat wyniosła ok C. Na pasie ruchu w stronę Rostocku w zdarzeniu brało udział 60 pojazdów, w tym 8 ciężarowych, 34 pojazdy spłonęły, 8 osób poniosło śmierć na miejscu, 19 zostało ciężko rannych, 31 lekko, a łączna wysokość strat to ok C. Czynności w obu sprawach prowadziła specjalni e powołana grupa policjantów realizujące wszystkie czynności samodzielnie i nie korzystająca z instytucji pomocy prawnych. Auta, które uległy spaleniu utrudniały wydanie opinii, bo pożar zatarł wszelkie ślady. W czasie karambolu auta były uszkodzone mechanicznie oraz doszczętnie spalone co uniemożliwiało nawet ustalenie ich marki, a co za tym idzie miejsca usytuowania nr VIN pojazdu i jego identyfikacji. Inspekcja Policji Kryminalnej w Rostocku w tej sprawie wspierała się uzyskaną opinią od firmy zewnętrznej DEKRA celem ustalenia przyczyn i winnych zaistniałej katastrofy. W następstwie poczynionych ustaleń. Część ofiar zginęła poprzez odniesienie ran mechanicznych (np. złamania kręgosłupa) część poprzez spalenie żywcem. Identyfikacja ofiar wypadku dokonywana była na podstawie badań DNA oraz obrazu uzębienia. Do identyfikacji, zgodnie z obowiązującym prawem, wystarczające jest uzyskanie jednej pozytywnej ekspertyzy spośród trzech cech identyfikacyjnych: daktyloskopii, obrazu uzębienia, badań DNA. W zależności od tego czy denat posiadał żyjących krewnych pobierane były wymazy DNA od członka rodziny, w przeciwnym razie do badań porównawczych wykorzystywano przedmioty codziennego użytku takie jak np. szczoteczka do zębów. Identyfikacji można dokonywać również poprzez ustalenie odmiennych cech charakterystycznych u denata takich jak: implanty, blizny, znamiona, tatuaże- jednak wystąpienie tylko jednej ze wskazanych cech samodzielnie nie daje podstawy do stwierdzenia tożsamości. W procedurze medycznej nie jest określona ilość cech pozwalających na identyfikację. Jest ona zmienna i zależy od charakteru, umiejscowienia i rozkładu charakterystycznych znaków identyfikacyjnych. Oględziny zwłok oraz miejsca ich ujawnienia w takich miejscach jak przedmiotowy wypadek gdzie jednocześnie doszło do potężnego i brzemiennego w skutkach pożaru są bardzo problematyczne z uwagi na brak miejsca do poruszania się, panującą temperaturę, fakt rozczłonkowania ciał oraz ryzyko dla własnego bezpieczeństwa. Przeprowadzanie ich jest bardzo czasochłonne i wyczerpujące dla osób wykonujących czynności na miejscu zdarzenia. Projekt realizowany przy wsparciujinansowym Komisji Europejskiej

12 Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu" Uczenie się przez całe życie"

13 W przypadku powyższego karambolu w wyniku którego zginęło 8 osób nie zdołano ustalić przyczyny śmierci tylko jednej osoby. Kolejny referat przedstawiony został przez kierownika grupy procesowej i dotyczył zabójstwa Ingolfa Pollex. Dnia roku Policja w Rostoku powiadomiona została przez siostrzenicę 70 letniego Ingolfa Pollex, że od kilku dni nie może skontaktować się z wujkiem. Mężczyzna, zgodnie z informacją przekazaną przez kobietę, od dnia 23 listopada 2012 roku powinien przebywać w swoim mieszkaniu w Rostok-Warnemunde. Informacja została zweryfikowana przez Policję, czego efektem było ustalenie, iż w mieszkaniu znajdują się zwłoki mężczyzny. Denat zmarł w następstwie zadanych ciosów nożem. Na jego ciele ujawniono 11 ran ciętych, z czego dwie z nich okazały się śmiertelne, a S zostało zadanych pośmiertnie. W mieszkaniu widoczne były ślady penetracji co mogło wskazywać na rabunkowy motyw zabójstwa. Jak później ustalono z mieszkania skradziony został telefon komórkowy należący do ofiary, nie ujawniono natomiast narzędzia zbrodni. Na bazie przeprowadzonych czynności procesowych na miejscu zdarzenia oraz przeprowadzonej sekcji zwłok ustalono iż do zabójstwa mężczyzny doszło w dniach 24/2Slistopada 2012 roku. Z ustaleń poczynionych w trakcie prowadzonego postępowania wynikało, że mężczyzna był samotnie mieszkającym imigrantem z Polski. W obecnym czasie był emerytem wcześnie pracującym jako marynarz. Nie miał on żony ani dzieci i był homoseksualistą. Niejednokrotnie widywany był z młodymi mężczyznami, których niejednokrotnie zapraszał do siebie z Polski, gdzie jeździł kilkukrotnie w ciągu roku w odwiedziny do rodziny i znajomych. Ostatni raz w Polsce przebywał w listopadzie 2012 roku skąd wracał do Niemiec dnia 23 listopada. W tym też dniu widziany był pod swoim miejscem zamieszkania jak wraz z młodym mężczyzną, z którym nosił do mieszkania jakieś przedmioty z zaparkowanego przed domem pojazdu. W następstwie przeprowadzony oględzin miejsca ujawnienia zwłok oraz zaparkowanego pod miejscem zamieszkania. denata pojazdu zabezpieczono liczne ślady biologiczne oraz daktyloskopijne. Poddano je następnie ekspertyzie, efektem czego było ustalenie profilu DNA nie pochodzącego od ofiary. Uzyskany profil oraz zabezpieczone odwzorowania linii papilarnych przeszukano w bazach policyjnych nie uzyskując żadnego pozytywnego trafienia. Nie ustalono również, żeby gdzieś został ujawniony telefon, który został zabrany z miejsca zdarzenia. Projekt realizowany przy wsparciujinansowym Komisji Europejskiej

14 Dalsze czynności procesowe ukierunkowano na analizę billingów połączeń wykonywanych z numeru pochodzącego do ofiary. Na bazie uzyskanych billingów ustalono, że mężczyzna przed śmiercią kontaktował się z nieustalonym numerem prepaid jednego z polskich operatorów. Od tego momentu w postępowaniu jako główną wersję zdarzeń przyjęto założenie, że sprawcą może być obywatel pochodzenia polskiego, zabrany przez pokrzywdzonego z Polski do Niemiec podczas jego powrotu do domu. Wszystkie czynności procesowe realizowane są poprzez instytucję międzynarodowej pomocy prawnej co jest bardo długotrwałe i znacznie opóźnia i utrudnia prowadzenie postępowania. Każda zlecana czynność trwa około 6 miesięcy. Biorąc pod uwagę napotkane trudności na obecnym etapie postępowanie utknęło w martwym punkcie. W godzinach popołudniowych zapoznaliśmy się z celami istnienia oraz zadaniami i strukturą Policji Wodnej Maklemburgi Pomorza Przedniego oraz odbyliśmy rejs łodzią policyjną po wodach kanału portowego w Rostoku z wypłynięciem na Morze Bałtyckie. Policja wodna jest samodzielnym pionem Policji. Do jej zadań należy patrolowanie i ochrona bezpieczeństwa na wodach i prowadzenie postępowań dotyczących zdarzeń zaistniałych na wodach. W dyspozycji policji wodnej znajduje się kilkadziesiąt łodzi od pełnowymiarowych jednostek przeznaczonych do patrolowania rejonów morskich po nieduże łodzie pontonowe przeznaczone do realizacji szybkich interwencji. Projekt realizowany przy wsparciujinansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu" Uczenie się przez całe życie"

15 Policję wodną naj ogólniej można podzielić na trzy zespoły zadaniowe: funkcjonariusze realizujący zadania ustawowe będące w gestii Policji Wodnej, służby wspomagające pracę Policji Wodnej oraz komórki kadrowe. Policja wodna posiada doskonałe zaplecze techniczne służące realizacji jej ustawowych zadań oraz bardzo dobrze wyszkoloną kadrę odpowiedzialną ze pełnienie służby na wodach. Dzień V r. Aplikacja rscase (ZEUS) stanowi zasadniczą część programu składającego SIę z aplikacji współpracujących:./ EVA- centralna baza danych policyjnych zawierająca m. in. protokoły oględzin, przesłuchań, notatki./ TKU- baza zawierająca nagrania rozmów, podsłuchy./ GIS+ aplikacja zawierająca zbiór map współpracująca z systemem nawigacji satelitarnej./ INPOL - MV- system informacji policyjnej./ ANSCHLUSSINHABERESTSTELLUNG- baza telekomunikacyjna./ VISUALISTERUNG- aplikacja do prezentacji graficznych./ Offener Schniff Stellenstandard Program ZEUS powstał w zewnętrznej firmie informatycznej zgodnie z wytycznymi Policji i jest w użyciu od 2007r. Do jego zadań przede wszystkim należy harmonizowanie danych policyjnych. Program umożliwia szybką wymianę informacji pomiędzy jednostkami, ogranicza lub rozszerza dostęp do danych w zależności od uprawnień w danym dochodzeniu/ śledztwie. Graficznie wizualizuje siatkę powiązań w zależności od potrzeb dokonującego analizy. Prowadzi historię przeglądanych spraw, zapisywanych danych itp. Aplikacja jest w stałej rozbudowie umożliwiając adaptację każdej bazy danych np.: DNA. Wnioski: Wprowadzenie programu koordynującego polskie bazy danych. Szkolenie zakończyła wizyta i wykład na zamku w Schwerinie gdzie obraduje parlament uchwalający ustawy na poziomie kraju związkowego, wybiera premiera, kontroluje rząd kraju związkowego oraz administrację. W murach zamku znajduje się m. in. sala plenarna, pomieszczenia biurowe dla 71 parlamentarzystów, pomieszczenia prasowe, konferencyjne, ponadto można zwiedzać salę tronową, widoki z wierzy zamkowej. galerię przodków, bibliotekę, pomieszczenia mieszkalne i podziwiać Projekt realizowany przy wsparciujinansowym Komisji Europejskiej

16 Wnioski końcowe: 1. Zaprezentowane badania fizykochemiczne mikrośladów w sprawach dot. wypadków drogowych zasługują na szczególną uwagę, gdyż są bardzo wartościowym źródłem dowodowym przy niskim nakładzie kosztów i należałoby wdrożyć je w naszym kraju do standardu podczas rekonstrukcji wypadków w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych. 2. Badania porównawcze fotografii, zapisów cyfrowych, bądź video z miejsc dokonania przestępstw zawierających wizerunek sprawców z odzieżą zabezpieczoną od osób podejrzanych o dokonanie przestępstwa obecnie przeprowadzane są w garnizonie gdańskim w pojedynczych przypadkach, jednakże ze względu na dużą wartość dowodową i możliwość uzyskania kategorycznych wniosków winny być wykorzystywane znacznie częściej. 3. Procedury postępowania, metody ujawniania i zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia są porównywalne. Umiejętności pracowników wydziału TK Schwerin odpowiadają zakresowi szkoleń prowadzonych w Polsce. Różnice wynikają z przeznaczenia ilości środków finansowych potrzebnych na zakup materiałów wykorzystywanych w pracy techniki kryminalistycznej. 4 Wizyta w Policji kraju związkowego Pomorza Przedniego była bardzo interesująca. W trakcie jej trwania mogliśmy zapoznać się ze sposobami pracy tamtejszych specjalistów, a także wymienić doświadczenia z zakresu zabezpieczania śladów na miejscach zbrodni. Pokazano nam istniejące poziomy zarządzania tamtejszą Policją jak również miejsca w których prowadzone są poszczególne etapy śledztw. 5 Przyjęcie z jakim się spotkaliśmy zasługuje na najwyższe uznanie, strona niemiecka starała nam się wyjaśniać bardzo szczegółowo wszystkie aspekty pracy policyjnej i urzędów ściśle współpracujących z Policją. Profesjonalizm jakim wykazują się nasi koledzy z Niemiec zasługuje na najwyższe słowa uznania, a poziom ich wyszkolenia jak i przygotowania do pełnienia służby może pozostawać wzorem. Wyposażeni w odpowiedni sprzęt dobrze przygotowani i znający swoje kompetencje funkcjonariusze niemieckiej policji w naszej ocenie zasługują na słowa uznania i chętnie powinniśmy czerpać z nich wzorce. 6. Niemiecka Policja wykorzystuje swój budżet w sposób wzorcowy, a poszczególne zakupy sprzętowe są prowadzone bardzo rozważnie i przemyślanie. Z całą pewnością tamtejsza organizacja potrafi w sposób bardzo trafny wyciągać wnioski z popełnianych błędów, a także przewidywać skutecznie kierunki działań. 7 Wyjazd z pewno przyczynił się do pogłębienia wiedzy na temat pracy Niemieckiej policji, a także pogłębił spojrzenie na możliwości rozwoju naszej instytucji. Stała współpraca z takimi podmiotami znacząco podniesie poziom bezpieczeństwa jak i usług świadczonych przez policję. Projekt realizowany przy wsparciujinansowym Komisji Europejskiej

17 II wymiana r r. II wymiana doświadczeń w ramach projektu "Miejsce zbrodni - wykorzystywanie zdobyczy technik z różnych dziedzin kryminalistyki" delegacji Pomorskiej Policji odbyła się w terminie r r. W delegacji służbowej udział wzięli następujący przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku: 1. mł. insp. Ewa Pachura - Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Gdańsku 2. podkom. Arkadiusz Otczyk - Kierownik Sekcji dw. z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu oraz Narkotykową WDŚ KWP w Gdańsku 3. podkom. Arkadiusz Radomski - Ekspert Sekcji dw. z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu oraz Narkotykową WDŚ KWP w Gdańsku 4. kom. Rafał Sawicki - p.o. Eksperta Sekcji dw. z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu oraz Narkotykową WDŚ KWP w Gdańsku 5. podkom. Sylwia Landowska - Kurcab - Specjalista Sekcji dw. z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu oraz Narkotykową WDŚ KWP w Gdańsku 6. mł. asp. Robert Arciszewski - Specjalista Sekcji Mechanoskopii i Technik Audiowizualnych LK KWP w Gdańsku 7 rnł, asp. Przemysław Andrearczyk - Specjalista Sekcji Daktyloskopii i Badań Dokumentów LK KWP w Gdańsku 8. nadkom. Jolanta Majcherczyk - Specjalista Sekcji Chemii i Biologii LK KWP w Gdańsku 9 dr Aleksandra Benedycka- Specjalista KSC Sekcji Chemii i Biologii LK KWP w Gdańsku Przebieg przedsięwzięcia/wymiany W dniu 16 września 2013 roku, pierwszego dnia wizyty w kraju organizacji przyjmującej: Prezydium Policji w Rostocku, uczestnicy zostali powitani i przyjęci w Urzędzie Kryminalnym Meklemburgi Pomorza Przedniego w Rampe, gdzie dojechano z miejsca zakwaterowania: hotelu Karat w Schwerinie. Następnie zastępca Dyrektora Urzędu Kryminalnego Meklemburgii Pomorza Przedniego - Thomas Krense przedstawił organizację Policji w ujęciu całego kraju jak i nową strukturę, zadania i kompetencję Policji Kraju Związkowego. Kolejna prezentacja multimedialna traktowała o pracy Laboratorium Kryminalistycznego Policji Kraju Związkowego. Dr Monika Berges przedstawiła strukturę i zadania swojej jednostki, charakter pracy i możliwości zastosowania osiągnięć nauki i techniki w zabezpieczaniu i badaniu między innymi śladów kryrninalistycznych. Rozwinięciem jej prezentacji było wystąpienie Mike Baumbacha dotyczące analizy porównawczej wybranych włókien i wyrobów włókienniczych, sposobów ich zabezpieczenia z miejsc przestępstw, wypadków samochodowych lub innych zdarzeń oraz możliwości wykorzystania zebranego materiału i wyników badań do odtworzenia przebiegu zdarzenia, udowodnienia winy sprawcy lub uzyskania innych ustaleń. Poza opisanymi powyżej prezentacjami multimedialnymi, tego dnia odwiedzono :róm1ież laboratorium, gdzie zaprezentowany został skaner laserowy pozwalający na wykonywanie zdjęć techniką luminografii oraz pokaz pracy programu komputerowego służącego do rozpoznawania twarzy. Dzięki bardzo spójnemu i dobrze zaplanowanemu programowi dnia możliwe było zapoznanie się z organizacją pracy Policji Kraju Związkowego, strukturą i charakterem zadań. Pozwoliło to na porównanie ze strukturą i organizacją polskiej Policji oraz dało grunt pod następne szczegółowe wystąpienia z zakresu zabezpieczania i badania śladów. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej

18 W dniu 17 września odbyło się zwiedzanie Zakładu Unieszkodliwiania/Utylizacji Amunicji w Jessenitz- placówki, z której korzysta Zespół Minersko-Saperski (MBD M-V) podlegający pod Urząd do Zadań Centralnych, Policyjnych, Ochrony Przeciwpożarowej i przed Katastrofami Kraju Związkowego Meklemburgii Pomorza Przedniego (LPBK M-V). W pierwszej kolejności zaprezentowano zadania Zespołu Minersko-Saperskiego, tj. m.in. czyszczanie terenu z min i materiałów wybuchowych, zadania specjalisty ds. niekonwencjonalnych zabezpieczeń przed wybuchami i pożarami oraz podział zadań w Meklemburgii Pomorza Przedniego dotyczących materiałów wybuchowych. Następnie brano udział w warsztatach połączonych z prezentacją technik rozbrajania materiałów niebezpiecznych, przy wykorzystaniu zdalnie sterowanego pojazdu specjalnego. Zaprezentowano również materiały wybuchowe, pirotechniczne oraz ładunki miotające (proch) a także skutki wywołane ich użyciem. W trakcie zwiedzania zaprezentowano nam również bardzo bogate zbiory materiałów dydaktycznych (znaleziona lub zabezpieczona broń i amunicja), m.in.: pistolety, pistolety maszynowe, karabiny, karabiny maszynowe, amunicja strzelecka, amunicja wielkokalibrowa, granaty, miny, torpedy, bomby lotnicze itp. W dniu 18 września uczestników powitali i przyjęli przedstawiciele Prezydium Policji w Rostocku oraz Inspekcji Policji Kryminalnej w Rostocku. Pierwszą prezentacją było krótkie przedstawienie struktury organizacyjnej Prezydium Policji. Następnie funkcjonariusz prowadzący dochodzenie przedstawił referat na temat karambolu drogowego na autostradzie A 19, który spowodowany był nieodpowiednim zachowaniem kierowców w związku z burzą piaskową, jaka powstała na odsłoniętym odcinku autostrady po długotrwałej suszy. Kolejną prezentacją multimedialną był referat o zabójstwie S. Pollex, sprawy w której do tej pory nie udało się ustalić sprawcy. W trakcie prezentacji wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja, która dzięki wzajemnej wymianie wiedzy i doświadczeń może przyczynić się do ustalenia i zatrzymania sprawcy zabójstwa. Dalsza część programu dnia to przejazd do siedziby portu miejskiego w Rostocku, gdzie po krótkiej prezentacji możliwości pracy i wspierania działań Policji przez jednostkę wodną, w takich sprawach jak morderstwo, nieszczęśliwe wypadki, katastrofy, zabezpieczanie ważnych wydarzeń. Zaistniała również sposobność praktycznego poznania pracy policjantów tejże jednostki w trakcie rejsu łodzią policyjną. Rejs zakończył się w miejscowości Warnemunde, gdzie uzupełniając treść prezentacji dotyczącej zabójstwa S. Pollex obejrzeliśmy miejsce zbrodni. Uzupełnieniem dnia był spacer i zwiedzanie okolicznych atrakcji turystycznych i kąpieliska nadmorskiego Warnemunde. W czwartek, 19 września odwiedzono Komisariat Specjalistyczny FK 1 - Schwerin, gdzie przedstawiono: 1. Możliwości wykorzystania techniki kryminalistycznej na przykładzie dochodzenia w sprawie zabójstwa (Lubeka) - prezentacja:./ - technika zabezpieczania śladów (mikroślady, ślady kontaktowe do badań DNA, włosy) na ciele ofiary poprzez wykorzystanie taśmy Scotch, zabezpieczenie dłoni ofiary w celu późniejszego pobrania śladów znajdujących się po jej paznokciami../ - sposób pobrania śladu zapachowego ze śladu traseologicznego pozostawionego przez sprawcę na miejscu zdarzenia - użycie specjalnych pochłaniaczy zapachów../ - wykorzystanie psa tropiącego w celu wskazania drogi, którą przebył sprawca (blokada dróg w mieście i dworca)./ - badania DNA przeprowadzone z narzędzia zbrodni (noża), oraz trafienie w bazie DNA. Był to idealny przykład współpracy pionu dochodzeniowo-śledczego z pionem techniki kryminalistycznej oraz laboratorium kryminalistycznym przy wykorzystaniu naj nowszych metod, co skutkowało szybkim wykryciem sprawcy przestępstwa. Wykorzystanie taśmy do zabezpieczania śladów z ciała i ubioru ofiary na miejscu jej ujawnienia nie Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu" Uczenie się przez całe życie"

19 jest stosowane w Polsce. Należy rozważyć stosowanie tej metody zabezpieczania śladów, gdyż jest ona bardzo obiecująca. Wprowadzenie tej metody wymaga jednak przeszkolenia zarówno techników kryminalistyki jak i biegłych z zakresu mikrośladów i badań biologicznych. 2. Pomieszczenia techniki kryminalistycznej :../ - pomieszczenia wyposażone w komory laminarne oraz cyjanoakrylowe do wstępnej selekcji i ujawniania śladów daktyloskopijnych,../ - prezentacja sprzętu techniki kryminalistycznej oraz preparatów i materiałów używanych do ujawniania i zabezpieczania śladów na miejscach zdarzeń (walizki kryminalistyczne i ich wyposażenie, opakowania do śladów i przedmiotów gwarantujące sterylność, opakowania do śladów materiałów łatwopalnych, zestawy do pobierania materiału biologicznego od ofiar i sprawców przestępstw seksualnych wraz z protokołami, taśmy do zabezpieczania mikrośladów, gipsy do śladów traseologicznych, Crime Lite, kombinezony, ochraniacze na obuwie, maski, rękawiczki nitrylowe, jednorazowe narzędzia do zbierania śladów - pincety, nożyczki, wymazówki do śladów kryminalistycznych, dokumentacja fotograficzna - aparaty Nikon go oraz kamery cyfrowe m-ki Sony.../ - stanowisko do sporządzania portretu pamięciowego w programie Photoshop, baza części twarzy, prezentacja sporządzania portretu w formie rysunku. Wszechstronność zadań techników kryminalistycznych w KTl w Schwerinie, jest imponująca. Wiąże się to z systemem ciągłych, specjalistycznych szkoleń tych pracowników z poszczególnych dziedzin kryminalistyki, aspektów higieny i bezpieczeństwa pracy oraz naj nowszych metod ujawniania i zabezpieczania śladów. Nie bez znaczenia jest też dostęp do naj nowszych metod oraz materiałów oraz doposażenie sprzętowe pracowni techniki. Wstępna selekcja i ujawnianie śladów przez techników sprawia, że praca ekspertów w laboratorium kryminalistycznym jest bardziej efektywna, czas realizacji ekspertyz krótszy a ich koszt niższy. Ten system pracy jest zgodny ze stosowaną w kryminalistyce zasadą obiektywizmu biegłych "kto zabezpiecza ślady - nie opiniuje na ich podstawie". 3. Pojazd techniki kryminalistycznej - ambulans kryminalistyczny Samochód WV Transporter z wyposażeniem zaprojektowanym przez zespół techników. Z tyłu znajdują się walizki z wyposażeniem do zabezpieczania poszczególnych rodzajów śladów (walizka daktyloskopijna, biologiczna, traseologiczna, mat. łatwopalnych, mechanoskopijna, balistyczna, dokumentacja fotograficzna i wideo itd.), samochód wyposażony w generator prądu, źródła światła - reflektory, łączność satelitarną, stanowisko komputerowe, środki dezynfekcyjne i zbiornik wody, drabinę, łopaty i inne narzędzia oraz bagażnik dachowy. Sprawozdanie z prezentacji wraz z dokumentacją fotograficzną ambulansu kryminalistycznego zostało przedstawione w LK KWP w Gdańsku. Sposób wyposażenia prezentowanego w Schwerinie pojazdu jest pomocny przy projektowaniu przez laboratorium pojazdu tego typu dostosowanego do swoich potrzeb (planowany jest zakup ambulansu). 4. Pokój przesłuchań dzieci. Wyposażenie pokoju - przyjazna dziecku atmosfera, budowa i funkcjonowanie systemu rejestracji obrazu oraz dźwięku, system zadawania pytań podczas przesłuchań - łącze komputerowe. Pomieszczenie zaprojektowane zgodnie ze wszelkimi wytycznymi dotyczącymi wyposażenia tego rodzaju pomieszczeń, gwarantujące przyjazną dziecku atmosferę, uniemożliwiające ingerencję oraz jakikolwiek wpływ w zeznania dziecka. Ponadto zastosowany system rejestracji obrazu oraz dźwięku jest wysokiej klasy, co sprawia że jest niezawodny oraz gwarantuje bezproblemową obsługę i wysoką jakość. Dnia 20 września ponownie goszczono w Urzędzie Kryminalnym Meklemburgii Pomorza Przedniego, gdzie Torsten Gillert przedstawił możliwości pracy z programem komputerowym Zeus (Zentrales Ermittlungs Unterstutzendes System) systemem wspierający czynnoset dochodzeniowo-śledcze. W ramach programu możliwe jest tworzenie baz danych dotyczących zdarzeń, czynów, czynności, zagrożeń dla państwa, możliwe jest analizowanie pracy związanej z Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu" Uczenie się przez całe życie"

20 podsłuchami rozmów telefonii komórkowej włącznie z graficznym przedstawieniem na mapie. Bardzo dużą zaletą jest również prezentacja graficzna wyników w postaci wykresów, grafów, tabel. Następnie Marco Limbach z Prezydium Policji w Rostocku wraz z Elą Ehbrecht z Pionu Współpracy Międzynarodowej, która towarzyszyła podczas całego wyjazdu jako tłumaczka, dokonali wspólnie z uczestnikami podsumowania i ewaluacji projektu. Wręczone zostały pamiątkowe upominki oraz certyfikaty uczestnictwa w projekcie. Na zakończenie wizyty odwiedzono zamek w Schwerinie, który jest siedzibą parlamentu Kraju Związkowego. Zwiedzanie zamku było wzbogacone prezentacją o ustroju politycznym Niemiec, historii zamku, obradach parlamentu, aktualnej sytuacji społecznej, politycznej i gospodarczej. Wnioski końcowe: I. Szkolenie opierało się na interaktywnych wykładach, pokazach i dyskusjach. Uczestnicy wymiany zostali zapoznani z formami i metodami stosowanymi w Niemczech, w zakresie wszelkich aspektów dziedziny kryminalistycznego badania oraz dokumentowania miejsc zdarzeń, w tym zapoznania z dokumentacją z miejsca zdarzenia, sposobami technicznego zabezpieczania śladów, wykorzystywania zdobytego materiału w procesie wykrywczym, a takie zapoznania z naj nowszymi osiągnięciami techniki 2. Zdobyta wiedza i doświadczenie zaprocentuje w pracy w jednostce macierzystej, oraz umożliwi dalszy rozwój w ramach wypracowywania coraz lepszych, wspólnych rozwiązań poszczególnych problemów. 3. Dzięki bardzo ciekawym, prezentacjom multimedialnym wzbogaconym profesjonalnym materiałem poglądowym uzyskano szansę poznania sposobu prowadzenia procesu wykrywczego, podejścia do uzyskiwania informacji niezbędnych w drodze ustalania i wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia oraz sposób organizacji pracy, zwłaszcza przy tak skomplikowanych zdarzeniach jak wielki karambol samochodowy. 4. Uczestnictwo w projekcie pozwoliło na wymianę doświadczeń, porównanie rozwiązań istniejących w Niemczech, celem wypracowania wspólnych rozwiązań dla tego samego problemu. Istotne było poznanie nowych metod badawczych i kryminalistycznych, dotąd niewykorzystywanych w Polsce. 5. Nastąpiła wymiana doświadczeń dotyczących obsługi miejsc zdarzeń, formowania grup oględzinowych, sposobów prowadzenia oględzin miejsca i zabezpieczania śladów, a także sporządzania dokumentacji. 6. Uczestnicy oprócz aktualizacji i poszerzenia posiadanej wiedzy, podniesienia kwalifikacji zawodowych i kompetencji doskonalili swoje umiejętności językowe oraz kształtowali wrażliwość kulturową, Pobyt za granicą umożliwił nawiązanie nowych kontaktów, które zaowocują lepszą współpracą międzynarodową. 7. Po zakończeniu projektu uczestnicy wyjazdu przekazali zdobytą wiedzę innym pracownikom swoich komórek organizacyjnych w formie szkolenia - prezentacji. 8. W trakcie realizacji zagadnień przewidzianych w projekcie, należy uznać, iż dobór osób był jak najbardziej właściwy. 9. Projekt powinien być kontynuowany i winna nastąpić także wymiana, gdzie organizatorami będzie strona polska. Projekt realizowany przy wsparciufinansowym Komisji Europejskiej

Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia w teorii i praktyce

Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia w teorii i praktyce SZKOŁA POLICJI w PILE Zakład Kryminalny Maria Kaczmarek Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia w teorii i praktyce Recenzja Roman Wojtuszek Redakcja językowa Waldemar Hałuja Skład komputerowy Maria

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA SŁUŻBY DYŻURNEJ KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI, KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI

PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA SŁUŻBY DYŻURNEJ KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI, KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA SŁUŻBY DYŻURNEJ KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI, KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI SPIS TREŚCI Lp. Treść 1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE KURSU 1.1.

Bardziej szczegółowo

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile W numerze Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile Adres redakcji: 64-920 Pila, pl. Staszica 7 tel. 67 352 2555; fax 67 352 2599 www.pila.szkolapolicji.gov.pl Łączność z czytelnikami: sekretariat@sppila.policja.gov.pl

Bardziej szczegółowo

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile. Piotr Gaca Działalność szkoleniowa Szkoły Policji w Pile w 2013 roku

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile. Piotr Gaca Działalność szkoleniowa Szkoły Policji w Pile w 2013 roku W numerze Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile Adres redakcji: 64-920 Pila, pl. Staszica 7 tel. 67 352 2555; fax 67 352 2599 www.pila.szkolapolicji.gov.pl Łączność z czytelnikami: sekretariat@sppila.policja.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji struktura i zadania GSP kgp Główny Sztab Policji DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP)

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH Opracował Stanowisko Nazwisko i Imię Data Podpis Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Monika Janił Nocuń 30.06.2011 Zatwierdził Starosta

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

W numerze. kwartalnik policyjny. wywiad. Biuro FINANSÓW

W numerze. kwartalnik policyjny. wywiad. Biuro FINANSÓW kwartalnik policyjny CZASOPISMO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE i Centrum Szkolenia żandarmerii wojskowej w mińsku mazowieckim Adres redakcji: ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo sekretariat: (22)

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

Bardziej szczegółowo

Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji

Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji KPB-4101-05-00/2012 Nr ewid. 33/2013/P/12/096/KPB Informacja o wynikach kontroli Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.1. Definicje wypadków 18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 18.2. Charakterystyczne cechy wypadków 18.2.1. Nagłość zdarzenia 18.2.2. Przyczyna zewnętrzna zdarzenia 18.2.3. Uraz lub śmierć 18.2.4.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA OBSAD STANOWISK KIEROWANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Warszawa 2011 Koordynacja prac: mł. bryg. mgr inż. Adam Langner Komenda

Bardziej szczegółowo

CSP prowadzi działalność dydaktyczną w trzech oddalonych od siebie o prawie 300 km ośrodkach:

CSP prowadzi działalność dydaktyczną w trzech oddalonych od siebie o prawie 300 km ośrodkach: HISTORIA CSP Centrum Szkolenia Policji zostało utworzone w Legionowie 27 sierpnia 1990 r. na bazie materialnej i kadrowej czterech likwidowanych szkół: Wydziału Bezpieczeństwa Państwa ASW, Szkoły Ruchu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa PATROL Magazyn Securitas w Polsce Nr 4/2009 Ochrona przeciwpożarowa Ekspansja Securitas w Europie Środkowo-Wschodniej Badanie Opinii Pracowników Współpraca z firmą POLOmarket Na ścieżkach kariery w Securitas

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 2 z 41 SPIS TREŚCI 1. PREZENTACJA URZĘDU................................... 4 2. KORZYSTANIE Z KSIĘGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ..... 8 3. ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I WYŁĄCZENIA.....

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE na kierunku politologia dofinansowane z EFS o specjalności Społecznie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE Biuletyn Prawny Nr 18 W a r s z a w a 2 0 0 3 1 BIULETYN PRAWNY NR 18 K O L E G I U M R E D A K C Y J N E Bronisław KACHNIKIEWICZ, Hanna KARASZEWSKA,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rewitalizacją terenów poprzemysłowych

Zarządzanie rewitalizacją terenów poprzemysłowych Zarządzanie rewitalizacją terenów Od edukacji do praktyki www.cobraman-ce.eu / www.central2013.eu Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Legnica 2008 Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy Pogotowie Ratunkowe w Legnicy Centrum Naukowo-Badawcze

Bardziej szczegółowo