Architektura aktywnego zarządzania energią from Power Plant to Plug

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Architektura aktywnego zarządzania energią from Power Plant to Plug"

Transkrypt

1 Architektura aktywnego zarządzania energią from Power Plant to Plug Centra danych Zakłady przemysłowe Budynki Energetyka i infrastruktura 1

2 Jak zaoszczędzić do 30% kosztów energii w skali całego przedsiębiorstwa? Z architekturą EcoStruxure. Tylko z firmy Schneider Electric, the global specialist in energy management TM. Architektura systemu EcoStruxure umożliwia skoordynowane zastosowanie wiedzy specjalistycznej z pięciu dziedzin: zarządzania zasilaniem, procesami, maszynami, pomieszczeniami IT, budynkami i bezpieczeństwem. Pełni rolę ekosystemu rozwiązań, zapewniając gwarantowaną zgodność między najważniejszymi obszarami zarządzania oraz wykorzystując standardy otwarte stosowane w produktach Schneider Electric TM i innych firm. EcoStruxure tworzy zintegrowane rozwiązanie z wielu odrębnych systemów, przyczyniając się do ograniczenia niekorzystnej nadmiarowości w sprzęcie, oprogramowaniu i zatrudnieniu. Jest jedyną kompleksową, zintegrowaną strategią stworzoną z myślą o realiach gospodarki ery cyfrowej. 2 Schneider Electric Rozwiązania EcoStruxure

3 Rozwiązania EcoStruxure do zarządzania energią Na drodze do trwałego zwiększenia efektywności przedsiębiorstwa Społeczność międzynarodowa z coraz większą determinacją dąży do tego, aby w ciągu 10 lat naprawić błędy prowadzące do wysokiej emisji CO 2, które są wynikiem ponad 50-letnich zaszłości. W tym kontekście firma Schneider Electric jednoznacznie wskazuje współczesne wyzwania: potrzebujemy nowych rozwiązań, nowego myślenia i nowych przedsiębiorstw gotowych wprowadzić nas w erę, w której osiągniemy znacznie więcej, zużywając znacznie mniej zasobów. Następny krok w dziedzinie zarządzania energią Strategie gospodarki energetycznej stosowane w przedsiębiorstwach są zróżnicowane i złożone. W większości przypadków strategie takie bazują na silniejszej i bardziej efektywnej współpracy między osobami najbardziej zaangażowanymi w zarządzanie energią: kierownikami zakładów i menedżerami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, IT, maszyny lub procesy produkcyjne. Do osiągnięcia wymaganego poziomu sprawności energetycznej w przedsiębiorstwie konieczne jest dziś dynamiczne współdziałanie między różnymi platformami i dostawcami usług oraz mediów. Praktyczne rozwiązania, natychmiastowe korzyści Odpowiedzią firmy Schneider Electric na współczesne problemy gospodarki energetycznej jest EcoStruxure: architektura aktywnego zarządzania energią od elektrowni do wtyczki Power Plant to Plug TM. EcoStruxure jest nie tyle produktem, co strategią, która prowadzi do tworzenia inteligentnych systemów zarządzania energią. Architektura systemu EcoStruxure umożliwia obserwowanie i pomiar zużycia energii oraz zarządzanie nim w centrach danych, zakładach przemysłowych, budynkach oraz systemach i infrastrukturze energetycznej, zapewniając kompatybilność między kluczowymi obszarami gospodarki energetycznej. A ponieważ zintegrowana architektura systemu EcoStruxure jest skalowalna i może być stosowana zarówno przy modernizacjach, jak i w nowych zakładach, możliwe jest osiągnięcie w skali całego przedsiębiorstwa nawet 30-procentowej redukcji nakładów kapitałowych i wydatków operacyjnych. Coraz wyższy zwrot z inwestycji w miarę wzrostu cen Panują dziś dobre warunki do inwestowania w efektywność energetyczną. Euro/kWh 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 Cena energii Okres zwrotu (lata) Na przykładzie budynku biurowego w USA. Źródło: Departament Energii średnie ceny detaliczne energii elektrycznej w USA w latach Lata Szybszy zwrot 25% w okresie 5 lat. Przyszłe cele w dziedzinie efektywności energetycznej można osiągnąć już dziś, stosując zintegrowaną architekturę zarządzania energią. 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 3

4 4 Schneider Electric Rozwiązania EcoStruxure

5 efektywnym przedsiębiorstwem Ekonomia energii na naszej planecie Jak osiągnąć więcej, mając do dyspozycji mniejsze środki? To pytanie stawiają sobie szefowie przedsiębiorstw na całym świecie, a środkami, których mają coraz mniej, są nie tylko pieniądze, lecz także a może przede wszystkim energia. Menedżerowie na wszystkich szczeblach poszukują praktycznych metod trwałego obniżenia zużycia energii i zwiększenia wydajności myśląc o środowisku, a nie zapominając o wynikach finansowych. Nie bez powodu. Prognozy mówią o podwojeniu popytu na energię do roku 2050, a niektórzy eksperci przewidują, że Internet jako sieć interakcji między maszynami będzie charakteryzował się 100-krotnie większym zapotrzebowaniem na energię niż obecna sieć interakcji między ludźmi. Każde pokolenie ludzkości boleśnie przekonuje się, że zdolność naszej planety do wytwarzania energii jest skończona. Nie trzeba być naukowcem ani ekonomistą, by zrozumieć, co wynika z prostej prognozy popytu i dostępności energii. Mówiąc wprost: energia jest droga już dziś i wygląda na to, że będzie jeszcze droższa w przyszłości. Co to jest efektywne przedsiębiorstwo? W sytuacji, gdy we wszystkich dziedzinach gospodarki i kultury rośnie zapotrzebowanie na energię, najbardziej bolesny wydaje się fakt, że ze względu na niską sprawność systemów na 33 jednostki faktycznie wykorzystane w punkcie odbioru przypada aż 100 jednostek energii pierwotnej (w przeliczeniu na węgiel potrzebny do uzyskania tej energii)*. Dlatego właśnie walka z marnotrawstwem poszukiwanie negawatów, czyli niewykorzystanych watów przyniesie przedsiębiorstwom największe korzyści. Aby skala tych korzyści była zadowalająca, muszą one występować na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa. Od pojedynczych odbiorników po ogólnokorporacyjną architekturę *Źródło: World Energy Outlook 2009, IEA/OECD energetyczną wszędzie należy dążyć do uzyskania maksymalnej sprawności. Aby jednak móc oszczędzać energię, trzeba wiedzieć, co się z nią dzieje i gdzie można tych oszczędności szukać. Schneider Electric ma rozwiązania, które pomagają zdobyć tę wiedzę. Nasza odpowiedź na wyzwania gospodarki energetycznej Odpowiedź firmy Schneider Electric na dylematy typowe dla gospodarki energetycznej jest jednoznaczna: firma powinna zmienić się w efektywne przedsiębiorstwo Efficient Enterprise TM. Architektura aktywnego zarządzania EcoStruxure to proponowane przez nas podejście do tworzenia inteligentnych systemów gospodarowania energią: systemów prostych, oszczędnych, a co najważniejsze ograniczających marnotrawstwo poprzez zapewnienie kompatybilności pięciu kluczowych dziedzin. W ostatnich latach firma Schneider Electric przesunęła punkt ciężkości swoich działań w kierunku tworzenia oprogramowania, systemów zarządzania i usług doradczych dla klientów zainteresowanych ograniczeniem kosztów energii. Do najważniejszych inicjatyw firmy w tym obszarze należy EcoStruxure Jonathan Katz, IndustryWeek Jedynie Schneider Electric oferuje zintegrowaną, przetestowaną i zweryfikowaną architekturę IT, która optymalizuje zarządzanie energią w skali całej organizacji. 5

6 Korzyści są oczywiste Architektura EcoStruxure zapewnia efektywność, której masz prawo oczekiwać Architektura EcoStruxure umożliwia optymalizację systemów dzięki zastosowaniu kompatybilnych produktów i oprogramowania opartego na platformie otwartej. Jeden pakiet oprogramowania steruje generowaniem danych i agreguje dane uzyskiwane z komponentów architektury. W rozwiązaniach tych istotne są trzy główne zasady. Prostota Łatwość łączenia systemów wiąże się z gwarancją ich kompatybilności. A dostępność pojedynczego punktu kontaktu ze specjalistami upraszcza realizację projektów. Przejrzystość Możliwość monitorowania zużycia energii i weryfikacji sytuacji na wideo gwarantuje widoczność i przejrzystość danych o zużyciu energii; intuicyjne interfejsy WWW pozwalają uzyskać dostęp do danych z dowolnego miejsca. Oszczędności Efektywność przedsiębiorstwa wynika z zastosowania modularnych rozwiązań, uproszczenia instalacji i monitorowania wydajności wszystkich zakładów prowadząc do nawet 30-procentowej redukcji nakładów kapitałowych i wydatków operacyjnych. Na stronach można znaleźć prezentacje rozwiązań EcoStruxure w praktycznych zastosowaniach. Architektura systemu EcoStruxure przynosi nawet 30-procentową redukcję nakładów kapitałowych i wydatków operacyjnych. 6 Schneider Electric Rozwiązania EcoStruxure

7 Twój ekspert od energii i partner w realizacji zielonej strategii Pomagamy w formułowaniu strategii energetycznej i realizacji całego projektu Nasz ustrukturyzowany proces, profesjonalne oprogramowanie i ogólnoświatowa sieć ekspertów pomaga w uzyskaniu zarówno oszczędności doraźnych, jak i realizacji średnioterminowych planów zarządzania energią. Za sprawą architektury EcoStruxure i naszych usług pomagamy w osiągnięciu trwałych oszczędności, które przynoszą spadek kosztów operacyjnych i korzystnie wpływają na wynik finansowy. Nasza sprawdzona metodologia umożliwia: > Rozpoznawanie potencjalnych oszczędności dzięki lepszej widoczności struktury zużycia energii, testom urządzeń elektrycznych i prognozom zwrotu z inwestycji. > Inwestycje w ograniczenie zużycia energii z gwarancją dodatniego wyniku finansowego: dzięki odpowiednim priorytetom w planowaniu i zarządzaniu efektywnością energetyczną oraz optymalizacją taryf, redukcji wydatków na energię i emisji CO 2. > Monitorowanie i utrwalanie oszczędności poprzez obserwację źródeł energii, definiowanie kluczowych wskaźników wydajności i kontrolowanie zmian tych wskaźników w czasie rzeczywistym. Metodologia, która kryje się za oszczędnościami Ułatwimy aktywne zarządzanie energią w Twoim przedsiębiorstwie Kluczem do naszej strategii jest prosta, a jednocześnie wiele znacząca idea: bardziej produktywne Our approach i efektywne wykorzystanie to active zasobów energy jest opłacalne efficiency finansowo i jednocześnie korzystne dla środowiska. Wychodząc od tej idei opracowaliśmy strategię Active Energy Efficiency TM, która bazuje na następującym prostym procesie złożonym z czterech kroków: 1 Pomiar Audyt energetyczny i pomiary sieci Pasywna efektywność energetyczna Aktywna efektywność energetyczna Optymizacja przez 2 Określanie bazy 3 automatykę 4 i regulację Monitorowanie, utrzymanie, ulepszenia Urządzenia o niższym poborze energii, materiały izolacyjne, korekty wskaźnika mocy Systemy zarządzania budynkiem, zarządzanie energią, kontrola urządzeń, kontrola oświetlenia Pomiary, monitoring i usługi consultingowe, programy analizy EE 7

8 Zintegrowana architektur Sterowanie, nadzór i kompleksowe zarządzanie funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Jak działa zintegrowana architektura systemu EcoStruxure W prostej, otwartej architekturze systemu EcoStruxure uwzględniane są potrzeby innowacyjnych przedsiębiorstw zorientowanych ku przyszłości. Otwarta, skalowalna konstrukcja umożliwia firmom wykorzystanie wcześniejszych inwestycji w infrastrukturę, a jednocześnie przygotowanie się na przyszłe modernizacje. Rozwiązania zarządzające i sterujące, które integrują różne dziedziny Architektura EcoStruxure integruje kluczowe dziedziny zarządzania energią, umożliwiając konsolidację funkcji monitorowania, raportowania i optymalizacji wydajności. Kompatybilność z systemami innych firm pozwala na wykorzystanie wcześniejszych inwestycji. Pięć dziedzin wiedzy Produkty i sterowanie Zasilanie i gospodarka energetyczna Ta dziedzina zarządzania ukierunkowana jest na zapewnienie dostępności, redukcję kosztów mediów (woda, powietrze, inne gazy, prąd i para), ograniczenie emisji CO 2 i przechodzenie na energię odnawialną. > Pomiar mocy > Zapewnienie jakości zasilania > Lokalne zabezpieczenie NN/ŚN i sterowanie > Inteligentne zasilanie i sterowanie napędami > Przejście na energię odnawialną > Ładowanie pojazdów elektrycznych procesami i maszynami Kierownik produkcji odpowiada za produktywność pracy zakładu, wydajność procesów i działanie maszyn, a także optymalizację kosztów projektowania, eksploatacji, energii i konserwacji. > produkcją > informacją > Automatyzacja procesów > Zaawansowane sterowanie procesami maszynami > Zdalne zarządzanie zakładami > Wysoka dostępność i bezpieczeństwo pomieszczeniami IT Kierownik ds. IT odpowiada za dostępność serwerów, newralgicznych danych i aplikacji, dążąc do inteligentnego wdrażania systemów IT, skutecznego zabezpieczenia zasilania i realizacji odpowiednich kontraktów SLA; jednocześnie dba o efektywność energetyczną poprzez optymalizację chłodzenia, wykorzystania sprzętu IT i raportowanie zużycia energii. > Łączność sieciowa > Systemy szaf > Zasilacze bezprzerwowe (UPS) chłodzeniem > Monitoring budynkiem Administrator budynku odpowiada za utrzymanie nowoczesnego środowiska pracy, które zapewni komfort i produktywność pracy, a przy tym będzie charakteryzować się niskim zużyciem energii w przeliczeniu na m2. systemami HVAC oświetleniem oświetleniem zewnętrznym roletami przeciwsłonecznymi pomieszczeniami bezpieczeństwem Kierownik ds. bezpieczeństwa dba o bezpieczeństwo ludzi i zasobów oraz chroni środowisko fizyczne poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych. > Monitoring wideo > Oświetlenie awaryjne > Wykrywanie włamań > Kontrola dostępu > Bezpieczeństwo ppoż. i ludzi 8 Schneider Electric Rozwiązania EcoStruxure

9 a systemu EcoStruxure wydajnością przedsiębiorstwa Dyrektor generalny, dyrektor finansowy i kierownik ds. gospodarki energetycznej tworzą ogólny plan optymalizacji kosztów operacyjnych i monitorują potencjalne oszczędności w sferze energii na poziomie zakładów i całego przedsiębiorstwa. Architektura systemu EcoStruxure umożliwia osiągnięcie dużego zwrotu z inwestycji w zarządzanie energią niezależnie od tego, jakiego dostawcę rozwiązań technicznych wybrano w przeszłości i od przyszłych potrzeb technicznych przedsiębiorstwa. Zintegrowany nadzór nad zakładem Kierownik zakładu odpowiada za ciągłość działania, komfort użytkowników, bezpieczeństwo wyposażenia i efektywność energetyczną. Mając możliwość nadzorowania z jednego miejsca wielu aspektów funkcjonowania zakładu, kierownik jest w stanie osiągnąć lepsze wyniki i szybciej reagować w każdej sytuacji. Dlatego warto wdrożyć zintegrowany nadzór nad budynkami, centrami danych, zakładami przemysłowymi, systemami i infrastrukturą energetyczną. Zdalny nadzór Panujesz nad energią z dowolnego punktu na świecie za sprawą zdalnego nadzoru. Architektura EcoStruxure łączy w sobie efektywne systemy sterowania i globalnego nadzoru, przynosząc oszczędności sięgające 30%. 9

10 Jeden zakład, wiele funkcji Zintegrowany nadzór nad zakładem pozwala jeszcze lepiej wykorzystać wysoce efektywne komponenty i aplikacje Do kwestii efektywności przedsiębiorstwa można podchodzić na różne sposoby. Często spotykane i uzasadnione jest rozpoczęcie działań na poziomie zakładu, gdzie kierownicy odpowiedzialni za poszczególne dziedziny mogą nadzorować instalację komponentów i mierzyć osiągane efekty, dążąc do realizacji celów wydajnościowych i budżetowych. Aby ten pierwszy krok faktycznie prowadził do realnego wzrostu efektywności i redukcji nakładów kapitałowych oraz kosztów, konieczne jest wdrożenie udoskonaleń obejmujących nie tylko odbiorniki energii. Maksymalne oszczędności osiągnąć można, gdy inteligentne i energooszczędne urządzenia są nie tylko zainstalowane, lecz także sterowane pod kątem zużywania wyłącznie faktycznie potrzebnej energii. Architektura EcoStruxure umożliwia realizację w pełni przetestowanych, praktycznie zweryfikowanych i udokumentowanych rozwiązań do zintegrowanego nadzoru nad zakładami. Oznacza to, że kierownik zakładu ma wgląd w dane o wzroście efektywności na poziomie poszczególnych komponentów i z jednego stanowiska może wdrażać działania korygujące w całym zakładzie, we wszystkich pięciu kluczowych dziedzinach: zasilania, procesów i maszyn, pomieszczeń IT, budynków i bezpieczeństwa. EcoStruxure tworzy zintegrowane rozwiązanie z wielu odrębnych systemów, przyczyniając się do ograniczenia niekorzystnej nadmiarowości w sprzęcie, oprogramowaniu i zatrudnieniu. Ten zintegrowany system otwiera drogę do udziału w programach premiowania za dopasowanie poboru mocy do prognoz. Źle zaprojektowany system może zaprzepaścić korzyści osiągane na poziomie poszczególnych komponentów. 10 Schneider Electric Rozwiązania EcoStruxure

11 Integracja odrębnych dziedzin Architektura EcoStruxure integruje odrębne systemy zarządzania energią na pojedynczej platformie W konwencjonalnym budynku każdy system zarządzania energią jest niezależny od pozostałych i musi być niezależnie projektowany, instalowany i zarządzany. Nieodłączną wadą takiego rozwiązania jest marnotrawstwo czasu i pieniędzy wynikające ze współpracy z różnymi dostawcami, dublowania się systemów nadzoru i nadmiernie skomplikowanej infrastruktury. Wiele przedsiębiorstw, których budynki składają się z odrębnych, słabo zintegrowanych systemów, ponosi wysokie koszty współpracy z różnymi dostawcami, prowadzenia szkoleń dotyczących różnych sieci oraz skomplikowanego i długotrwałego rozwiązywania problemów. Taka sytuacja stoi na przeszkodzie w osiągnięciu wyższej efektywności energetycznej. Schneider Electric udostępnia zintegrowany system na jednolitej, otwartej platformie. System ten pozwala na znaczne skrócenie czasu projektowania, instalacji i wdrożenia, a także obniżenie kosztów sprzętu i oprogramowania. Pojedynczy system, który integruje systemy HVAC, zasilanie, oświetlenie, dystrybucję zasilania elektrycznego, bezpieczeństwo, IT i telekomunikację jest nie tylko łatwiejszy w zarządzaniu, lecz również tańszy zarówno na etapie instalacji, jak i podczas eksploatacji zakładu. Zintegrowany system udostępnia pojedyncze, praktycznie użyteczne ujęcie stanu zakładu. Przyczynia się jednocześnie do minimalizacji wpływu na środowisko za sprawą ograniczenia zużycia energii. W dłuższym okresie największą korzyścią z implementacji infrastruktury systemu EcoStruxure jest wymierny spadek nakładów kapitałowych i wydatków operacyjnych sięgający 30 procent. Zintegrowana architektura sposobem na optymalizację kosztów Odrębne systemy są nieefektywne w wielu aspektach: współpracy z dostawcami, szkoleń, rozwiązywania problemów i wykorzystania energii. Ten zintegrowany model usprawnia zarządzanie systemami, analizowanie danych oraz obniża koszty. Ochrona ppoż. Infrastruktura IT Energia Windy Komunikacja Zasilanie Kontrola dostępu HVAC Oświetlenie Bezpieczeństwo Monitoring 24/7 Ochrona ppoż. Infrastruktura IT Energia Windy Komunikacja Zasilanie Kontrola dostępu HVAC Oświetlenie Bezpieczeństwo Monitoring 24/7 1 1

12 Wiele zakładów, jedna wizja Architektura EcoStruxure umożliwia scentralizowaną gospodarkę energetyczną w kluczowych obszarach Rozwiązania korporacyjne EcoStruxure zacierają tradycyjne granice między oprogramowaniem do zarządzania energią, zasilaniem i procesami przemysłowymi, integrując strategie biznesowe i energetyczne w całym przedsiębiorstwie, a jednocześnie pozwalając na analizę zdarzeń i warunków w szerokiej perspektywie. Zintegrowany nadzór nad zakładami Zakłady przemysłowe Wskaźniki KPI i zaawansowane narzędzia analityczne pomagają prowadzić optymalną finansowo gospodarkę energetyczną i pogłębioną analizę działalności biznesowej. Osoby zaangażowane w zarządzanie, na wszystkich szczeblach, będą mieć do dyspozycji praktycznie użyteczne dane i raporty na temat zarządzania energią, które pozwolą im odkrywać nowe szanse, identyfikować problemy, redukować koszty i ryzyko. Istotą architektury EcoStruxure jest unifikacja aplikacji, która jest dopełnieniem i katalizatorem korzyści z dotychczas dostępnych źródeł danych o energii. Tymi źródłami mogą być systemy monitorowania zasilania i sterowania procesami, liczniki, automatyka podstacji i systemy SCADA, systemy EMS, systemy automatyki budynków i procesów, systemy rozliczania mediów, serwisy pogodowe, kanały informacyjne z giełd energii i korporacyjne aplikacje biznesowe. Dane są automatycznie pozyskiwane, czyszczone i składowane w hurtowni danych. Spersonalizowane panele kontrolne działające w przeglądarce internetowej oraz innowacyjne narzędzia do wizualizacji i modelowania pomagają w precyzyjnym monitorowaniu, weryfikowaniu i prognozowaniu wszystkich wydatków i czynników ryzyka związanych z energią, a w efekcie wpływanie na te wydatki i czynniki. Zintegrowany nadzór nad zakładami Centra danych Zintegrowany nadzór nad zakładami Budynki Nasze oprogramowanie internetowe pomaga osiągnąć założoną efektywność energetyczną. 12 Schneider Electric Rozwiązania EcoStruxure > Rejestrowanie i monitorowanie wskaźników KPI. > Monitorowanie emisji dwutlenku węgla. > Prognozowanie kosztów mediów. > Dostęp do istotnych informacji z dowolnego miejsca.

13 wydajnością przedsiębiorstwa Zintegrowany Energy and nadzór Infrastructure nad zakładami Instalacje energetyczne i infrastruktura Nadzór zdalny Security 13

14 Zobacz, jak nasze rozwiązania pomogły każdej z tych firm stać się efektywnym przedsiębiorstwem Budynki 14 Schneider Electric Rozwiązania EcoStruxure

15 Rozwiązania EcoStruxure w praktyce The Orchard Ostrava Ostrava, Czechy Kompleks The Orchard Ostrava, ulokowany w sercu trzeciego co do wielkości miasta Czech, jest dynamicznym wycinkiem metropolii, na który składają się trzy siedmiokondygnacyjne budynki biurowe oraz wysokiej klasy hotel. Połączenie funkcji biznesowej z wypoczynkową wyróżnia Orchard na tle typowych inwestycji biurowych klasy A realizowanych w tym rejonie. Już na etapie projektowania dużą wagę przykładano do ekologii, a firmie Schneider Electric powierzono opracowanie wysoce wydajnych systemów budynków, które będą charakteryzowały się niskimi kosztami eksploatacji. Korzyści dla klienta: > 20% niższe nakłady kapitałowe w porównaniu z rozwiązaniami niezintegrowanymi > Zintegrowane rozwiązanie z jednym systemem BMS > Spełnia wymogi klasy A w zakresie energooszczędności > Otwarta architektura łatwa do zintegrowania z produktami innych firm 36 tys. m 2 powierzchni na wynajem w trzech siedmiokondygnacyjnych budynkach biurowych 186 pokoi hotelowych 20% redukcja nakładów kapitałowych dzięki integracji Zintegrowany nadzór nad budynkiem > TAC Vista TM Building Management System zasilaniem procesami i maszynami pomieszczeniami IT budynkiem bezpieczeństwem > Pomiary energii > Zapewnienie jakości zasilania > Zasilanie bezprzerwowe (UPS) systemami HVAC oświetleniem > Monitoring wideo > Kontrola dostępu > Wykrywanie włamań 15

16 Zakłady przemysłowe 16 Schneider Electric Rozwiązania EcoStruxure

17 Rozwiązania EcoStruxure w praktyce Oczyszczalnia ścieków Csepel Budapeszt, Węgry Oczyszczalnia ścieków Csepel, osiągająca wydajność m 3 na dobę, jest największym takim zakładem w Unii Europejskiej. Zakład poszukiwał partnera, który przejąłby pełną odpowiedzialność za wdrożenie rozwiązania do zarządzania procesami i energią w terminie wynikającym z Konwencji Sofijskiej z 1994 roku oraz przepisów UE. W opinii przedstawiciela zakładu Współpraca z firmą Schneider Electric podjęta już na etapie projektowania pozwoliła na standaryzację i zminimalizowała ryzyko podczas realizacji projektu. Korzyści dla klienta: > Efektywność energetyczna > Elastyczność podczas projektowania > Zgodność z przepisami Unii Europejskiej > Standaryzacja i minimalizacja ryzyka > Pojedynczy punkt kontaktu > Głębokie techniczne zaangażowanie w dziedzinie produktów, aplikacji i projektów Wydajność 350 tys. m 3 ścieków na dobę 15% niższe koszty projektowania 76% wzrost produktywności 100% zgodność z przepisami Unii Europejskiej Globalny nadzór > Vijeo Citect TM SCADA zasilaniem procesami i maszynami pomieszczeniami IT budynkami bezpieczeństwem > Zapewnienie jakości zasilania > Lokalne zabezpieczenie NN/ŚN i sterowanie > Inteligentne sterowanie zasilaniem i napędami > Automatyzacja procesów pompami i wentylatorami 17

18 Centra danych 18 Schneider Electric Rozwiązania EcoStruxure

19 Rozwiązania EcoStruxure w praktyce Schneider Electric Technology Centre St. Louis, MO USA Schneider Electric Technology Centre (SETC) to ośrodek o powierzchni m 2, który służy do demonstrowania klientom i partnerom oraz testowania rozwiązań Schneider Electric z zakresu zasilania i chłodzenia. Centrum danych ośrodka zawierało ponad 500 serwerów z czego około połowa to serwery zwirtualizowane. Naszym celem było skonsolidowanie i uproszczenie środowiska zawierającego urządzenia różnych dostawców, obszary o różnej gęstości, serwery blade/standardowe (a nawet urządzenia niezamontowane w szafach) i istotne zwiększenie efektywności. Korzyści dla klienta: > Projekt uwzględniający przyszłą skalowalność > Rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną: optymalnie dobrane UPS-y, chłodzenie InRow TM, ograniczanie gorących przejść, inteligentne serwery > Gotowe połączenia z ekonomizerem i bateriami słonecznymi > O 33% niższe nakłady kapitałowe ze względu na właściwe wymiarowanie komponentów systemu zasilania i chłodzenia > Dostępność centrum danych na poziomie 99,98% > Spadek PUE z 2,86 do 1,52 wydajnością przedsiębiorstwa > Portal zdalnego zarządzania energią m 2 ośrodek testów i demonstracji 500+ serwerów 33% redukcja nakładów kapitałowych 47% lepszy wskaźnik efektywności PUE Zintegrowany nadzór nad ośrodkiem > Panel kontrolny centrum danych zasilaniem > Pomiary energii > Lokalne zabezpieczenie NN/ŚN i sterowanie > Przejście na energię odnawialną procesami i maszynami pomieszczeniami IT > Systemy szaf > Zasilacze bezprzerwowe (UPS) chłodzeniem > Monitoring budynkiem systemami HVAC bezpieczeństwem > Monitoring wideo > Kontrola dostępu 19

20 Ogólnokorporacyjna gos Ford Motor Company Wiele zakładów w USA W przeszłości między ostatnim dniem miesiąca a wygenerowaniem raportu o wykorzystaniu mediów w zakładach firmy Ford Motor Company upływało aż sześć tygodni. Takie opóźnienie sprawiało, że marnowano wiele okazji do ograniczenia zużycia energii i wyboru alternatywnych źródeł dostaw. Ford powierzył specjalistom Schneider Electric zmodyfikowanie interfejsu korporacyjnego systemu zarządzania energią (EEM enterprise energy management) w taki sposób, aby umożliwiał integrację danych ze wszystkich zakładów produkcyjnych Forda w Ameryce Północnej oraz komunikację w czasie rzeczywistym z licznikami zużycia prądu i gazu ziemnego. W pierwszym roku funkcjonowania systemu Ford ogłosił kilka wskaźników jednoznacznie świadczących o powodzeniu projektu. Rozwiązanie EEM opracowane przez Schneider Electric umożliwiło istotne ograniczenie czasochłonności i kosztów zbierania danych, wyeliminowało ryzyko i pozwoliło stworzyć miary wspomagające na bieżąco gospodarkę energetyczną, a także zapewniło dostęp do danych w czasie rzeczywistym. Korzyści dla klienta: > Mniejsze koszty energii. Dostępność dokładnych i aktualnych danych o zużyciu doprowadziło do zmniejszenia ceny zakupu gazu ziemnego. > Proaktywne podejmowanie decyzji. System Schneider Electric znacznie skrócił czas potrzebny Fordowi na zebranie danych o energii i przygotowanie raportu. > Mniejsze ryzyko. Nowy system pomaga zmniejszyć ryzyko finansowe poprzez wykorzystanie wskaźników KPI, precyzyjne prognozowanie, agregację obciążenia, analizy wariantowe stawek i lepsze warunki do negocjacji zakupu energii. 30% wzrost efektywności energetycznej 2,1 mln EUR zwrot z inwestycji w pierwszym roku po jej rozpoczęciu z 3 milionów EUR za system Modernizacja liczników i systemów monitorowania przynosi zwykle firmie 2-procentowe ograniczenie wydatków na energię. W przypadku Forda szacowane oszczędności wynoszą 7,6 mln EUR rocznie (wg Billa Allemona z Ford Motor Company). 20 Schneider Electric Rozwiązania EcoStruxure

21 Rozwiązania EcoStruxure w praktyce podarka energetyczna Obecnie 43 zakłady Ford Motor Company w Stanach Zjednoczonych zbierają dane o zasilaniu i procesach lokalnie, a następnie przekazują je do chmury obliczeniowej systemu zarządzania energią. W ten sposób możliwe jest monitorowanie lokalne i zdalne, a w konsekwencji optymalizacja efektywności energetycznej. wydajnością przedsiębiorstwa > energią w przedsiębiorstwie Zintegrowany nadzór nad zakładami zasilaniem > Zapewnienie jakości zasilania > Lokalne zabezpieczenie NN/ ŚN i sterowanie > Inteligentne zasilanie i sterowanie napędami > Przejście na energię odnawialną procesami i maszynami > Ogólne sterowanie maszynami pompami i wentylatorami windami i schodami transportem materiałów podnośnikami pakowaniem pomieszczeniami IT > Łączność sieciowa > Systemy szaf > Zasilacze bezprzerwowe (UPS) chłodzeniem > Monitoring budynkami systemami HVAC oświetleniem oświetleniem zewnętrznym roletami przeciwsłonecznymi pokojami dla gości bezpieczeństwem > Monitoring wideo > Oświetlenie awaryjne > Wykrywanie włamań > Kontrola dostępu > Bezpieczeństwo ppoż. i ludzi 21

22 Zintegrowana gospodarka energetyczna w skali całego przedsiębiorstwa Rozwiązania EcoStruxure poprawiły sprawność i wydajność systemów i procesów w wielu renomowanych przedsiębiorstwach na całym świecie. Ta architektura mówi językiem, który zaciera granice geograficzne i operacyjne, pozwalając na osiągnięcie wysokiego stopnia kompatybilności i znaczących oszczędności. Realizacja koncepcji Efficient Enterprise Schneider Electric to jedyna firma zdolna dostarczyć rozwiązania na wszystkich poziomach od oprogramowania korporacyjnego aż do komponentów sprzętowych, i to w pięciu newralgicznych obszarach działalności przedsiębiorstwa: zarządzania zasilaniem, procesami, maszynami, pomieszczeniami IT, budynkami i bezpieczeństwem. Jako eksperci w dziedzinie energii i partnerzy inicjatyw proekologicznych, oferujemy także pełny zestaw usług wspomagających zarządzanie energią na wszystkich etapach projektowania i eksploatacji obiektu. Za sprawą architektury systemu EcoStruxure przedsiębiorstwa mogą uzyskać lepsze wyniki finansowe i lepsze parametry operacyjne dzięki systemowej widoczności danych o energii i możliwości sterowania jej zużyciem. Możliwe jest wykrywanie i ograniczanie wszelkich postaci marnotrawstwa. Nasza strategia, wdrażana na poziomie komponentów, aplikacji, nadzoru, oprogramowania i usług, umożliwia przedsiębiorstwom znalezienie właściwych odpowiedzi na problemy z dziedziny efektywności energetycznej i biznesowej. Nasze rozwiązania są: > Bezpieczne: Chronią ludzi i majątek > Niezawodne: Pozwalają uniknąć kar finansowych i kosztownych przestojów newralgicznych procesów > Efektywne: Ograniczają koszty energii i jej aktywne zużycie, pozwalają skorzystać z premii za dopasowanie poboru mocy do prognoz > Produktywne: Optymalizują działanie maszyn, procesy w zakładzie i zwiększają komfort użytkowników > Ekologiczne: Umożliwiają przejście na odnawialne źródła energii Użytkownicy indywidualni, przedsiębiorstwa i całe gospodarki są coraz silniej zależne od rozwiązań technicznych. Wszyscy oczekują, że urządzenia będą bardziej intuicyjne, wydajne i inteligentne. Proponując rozwiązania EcoStruxure, Schneider Electric zachęca, by tego samego oczekiwać od systemów energetycznych. Wejdź na ścieżkę prowadzącą do trwałego zwiększenia efektywności skorzystaj z rozwiązań EcoStruxure firmy Schneider Electric. 22 Schneider Electric Rozwiązania EcoStruxure

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper

Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną. Wrzesień 2010 / Raport White Paper Wprowadzamy trwałe oszczędności poprzez aktywną efektywność energetyczną Wrzesień 2010 / Raport White Paper Spis treści Streszczenie....................................................... 3 Wprowadzenie.....................................................4

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne centrum danych

Nowoczesne centrum danych Nowoczesne centrum danych 1 2 Spis treści Kolokacja rośnie w tempie dwucyfrowym Paweł Olszynka, PMR Hybrydowa lokalizacja danych Internet Rzeczy nowe wyzwania dla centrów danych Jak zwiększyć dynamikę

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług

Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Rozwiązania do zarządzania zasobami i usługami wspomagające realizację celów biznesowych Optymalizacja procesów informatycznych, maksymalny zwrot z inwestycji w zasoby i wyższy poziom usług Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania producją. Skupia się na osiąganiu jak najmniejszej ilości strat i ograniczaniu

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

Przejdź na wyższy poziom.

Przejdź na wyższy poziom. Przejdź na wyższy poziom. Przekraczaj granice. Przyszłość należy do firm, które są przygotowane na nadchodzące zmiany. Rozwój firmy wymaga wdrożenia środowiska informatycznego, które jest w stanie sprostać

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Czas na infrastrukturę konwergentną?

Czas na infrastrukturę konwergentną? Czas na infrastrukturę konwergentną? Kierownicy działów IT omawiają możliwości operacyjne i strategiczne Podsumowanie Od dłuższego czasu największą trudnością w zarządzaniu korporacyjną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla serwerowni

Rozwiązania dla serwerowni Rozwiązania dla serwerowni Technologie informatyczne mają kluczowe znaczenie dla Waszej firmy. APC by Schneider Electric umożliwia łatwe i pewne zarządzanie i monitorowanie serwerowni. Monitorowanie warunków

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY BUDYNEK ROZWIĄZANIA INFRASTRUKTURY

INTELIGENTNY BUDYNEK ROZWIĄZANIA INFRASTRUKTURY INTELIGENTNY BUDYNEK ROZWIĄZANIA INFRASTRUKTURY Firma CommScope oferuje rozwiązania infrastruktury stosowane w inteligentnych budynkach, zapewniające solidną, wspólną platformę i możliwość konwergencji

Bardziej szczegółowo

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Przy współpracy z Publikacja powstała dzięki finansowaniu Kraków 2014 Dokumentacja mapy drogowej W dokumencie wykorzystano skróty opracowań, których pełna

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W CHMURZE OBLICZENIOWEJ 1 Jolanta Joszczuk-Januszewska

ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W CHMURZE OBLICZENIOWEJ 1 Jolanta Joszczuk-Januszewska Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2013 ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W CHMURZE

Bardziej szczegółowo

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy 20 HARTING s Technology Newsletter Bądź sprytny, bądź szczęśliwy Wydajne sieci Gościnny wkład prof. dr inż. Armina Schnettlera Infrastruktury energetyczne przyszłości jutrzejsze sieci będą inteligentne

Bardziej szczegółowo

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Warunki korzystania z niniejszej publikacji Europejskie Centrum Wiedzy PPP (European PPP Expertise Centre EPEC) to wspólna inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii poprzez optymalizację parametrów

Oszczędzanie energii poprzez optymalizację parametrów Oszczędzanie energii poprzez optymalizację parametrów Optymalizacja wydajności obiektu (BPO) dzięki Advantage Services TM Building Technologies Państwa potrzeby naszym priorytetem Advantage Services TM

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 BIZNES benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 ABC ekonomiki chmury obliczeniowej s. 6 Fakty i mity na temat Cloud computingu s.17 Zarządzanie cyklem życia produktu w chmurze s. 36 Cloud computing rozmowa z Jerzym

Bardziej szczegółowo

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym

Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. w sektorze finansowym Raport Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich CLOUD COMPUTING w sektorze finansowym Autorzy Ewa Dybka Dariusz Falkowski Robert Gajda Maciej Gawroński Martyna Kubiak Wojciech Małek Przemysław

Bardziej szczegółowo

Marty Parker, dyrektor w UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, dyrektor w UniComm Consulting, LLC

Marty Parker, dyrektor w UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, dyrektor w UniComm Consulting, LLC Ujednolicona komunikacja niższe koszty i oszczędne wykorzystanie zasobów Zalety ujednoliconej komunikacji w trudnych warunkach ekonomicznych oraz rozwiązania firmy Microsoft umożliwiające przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe

BIZNES FIRMA NOWOCZESNA. Bezpieczna poczta. Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18. Media społecznościowe BIZNES benchmark magazyn #7 / 06 / 2014 Wykorzystanie technologii GPS w firmach s. 25 Bezpieczna poczta Czego nie trzymać w swojej skrzynce s. 6 Urządzenia mobilne Tendencje panujące na rynku s. 18 Media

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo