Teza Laska: Lasek twierdzi, że polscy eksperci dokonali oględzin wraku:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Teza Laska: Lasek twierdzi, że polscy eksperci dokonali oględzin wraku:"

Transkrypt

1 Kłamstwa dr Laska Dr Maciej Lasek przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (pełni tę funkcję od 15.II.2012 r.). Wcześniej w PKBWL pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego. Natomiast w Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (tzw. komisji Millera) pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego podkomisji lotniczej W wywiadzie w Gazecie Wyborczej z 3-4.XI.2012 r. pt. Polecicie? Tak, polecimy. Tak to się zaczyna [inny tytuł w wersji internetowej: Maciej Lasek: I wybuch i rzekome polecenie zejścia na 50 m - to wszystko są kłamstwa smoleńskie, patrz: uznaje, że komisja Millera nie popełniła żadnych błędów. Podtrzymuje stare stwierdzenia i oceny mimo braku podstawowych ekspertyz, badań, symulacji i dowodów. Teza Laska: Lasek twierdzi, że polscy eksperci dokonali oględzin wraku: Cytat z Macieja Laska: Tak, i to sami, a nie jako osoby towarzyszące Rosjanom. ( ) Rosjanie przeprowadzali swoje prace, a nasi eksperci dokumentowali i robili swoje pomiary. W raporcie kończącym pracę komisji są m.in. zdjęcia, na których widać, jak koledzy dokonują pomiaru wysunięcia trzonów układów sterowniczych. Pobierali też różne próbki. Cały materiał, który tam zebrali, stanowił bardzo ważny element naszych badań.

2 Fakty: W całym Raporcie Millera nie ma ani słowa o jakichkolwiek (poza oglądem zewnętrznym) badaniach wraku samolotu ani o pobieraniu próbek do badań laboratoryjnych przez polskich ekspertów 1. Nie ma też raportu z tych badań w aneksach i przypisach ani też w materiałach opublikowanych we wrześniu 2011 r 2. Nie wspomina się też o tym w dokumencie sporządzonym przez Komisję Millera a znanym pod nazwą Uwagi RP do Raportu MAK 3 z grudnia 2010 r. A przede wszystkim: w lutym 2011 r. dr. inż Maciej Lasek wraz z 12 innymi członkami komisji Millera wysłał list do ministra Cezarego Grabarczyka, w którym napisał m.in.:...nagły i nieuzgodniony, zarówno z zespołem doradców, jak również ze stroną rosyjską wyjazd Pana Edmunda Klicha ze Smoleńska w trakcie prac grupy polskich specjalistów na miejscu zdarzenia uniemożliwił stronie polskiej dokończenie tych prac, w tym badania wraku samolotu Tu-154M 4. Również pan płk Edmund Klich w swojej książce Moja czarna skrzynka stwierdza, że eksperci polscy nie przebadali wraku, i to ich obarcza odpowiedzialnością za niedopełnienie obowiązków. 5 Klich tak odpowiada dziennikarzowi na pytania o badanie wraku: Red.: Nie mógł Pan po prostu nakazać zbadania wraku? W końcu pełnił Pan Uwagi Rzeczypospolitej Polskiej jako: państwa rejestracji i państwa operatora do projektu Raportu końcowego z badania wypadku samolotu Tu-154M nr boczny 101, który wydarzył się w dniu 10 kwietnia 2010 r., opracowanego przez Międzypaństwowy Komitet Lotniczy MAK. Warszawa 19 grudnia 2010 r. 4 Pismo 13 członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego skierowane 2 lutego 2011 roku do Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka i Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Arabskiego (cytowane m.in. w: Biała Księga smoleńskiej tragedii. Warszawa, czerwiec-lipiec 2011 r., załącznik nr 124, str. 239.) 5 Patrz m.in. Biała Księga smoleńskiej tragedii, 28 miesięcy po Smoleńsku. Raport Zespołu Parlamentarnego. Sierpień 2012 r., E. Klich: Moja czarna skrzynka. O Katastrofie Smoleńskiej rozmawia Michał Krzymowski. Warszawa 2012.

3 funckję akredytowanego a Wierzbicki (mowa o szefie zespołu technicznego komisji przyp.zp) był Pana doradcą? Klich: Powiedziałem mu w obecności Grochowskiego, jego szefa:'prosze przygotować plan pracy'.on odmówił, a ten go poparł.co miałem zrobić? Pobić go? Red.:Wierzbicki w ogóle znał się na konstrukcji tupolewa? Klich: Z tego co wiem, w Smoleńsku nie było nikogo, kto w tej dziedzinie byłby specjalistą. Red.:Czy to znaczy, że Polacy w ogóle nie chodzili do wraku? Klich: Jeśli chodzili, to niewiele z tego wynikało. W czerwcu zrobiłem odprawę w Moskwie, na której omawialiśmy wyniki pracy. Wierzbicki przedstawił na niej tylko tyle, ile mu przekazali Rosjanie. Lasek twierdzi, że polscy eksperci pobrali próbki wraku: Też. Są opisane w jednym z załączników do raportu: m.in. fragmenty ubrań, parasolka, banknot, nadpalona książka. Fakty: Żaden z wymienionych przedmiotów nie stanowi próbki wraku i żaden nie został pobrany i przebadany przez komisję Millera. Rzeczy te wzięte 'na chybił trafił zostały przekazane przez prokuraturę do badania w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii dopiero w czerwcu 2011 r. WICiR, który je badał nie posiada certyfikatu badania materiałów wybuchowych a próbki nie zostały pobrane i opisane zgodnie z przepisami KPK (m.in. nie wiadomo z jakich miejsc katastrofy pochodzą i co się z nimi działo do czasu poddania badaniom). Komisja Millera przejęła po prostu tę 'ekspertyzę' od prokuratury i udaje, że to jej własne badania. Tymczasem jeszcze w grudniu 2010 r. w Uwagach do Raportu MAK stwierdzano, że Strona rosyjska w Raporcie (mowa o raporcie Anodiny-przyp. ZP) nie przekazała szczegółowych informacji

4 o czynnościach dochodzeniowych prowadzonych na miejscu wypadku. Dane na temat ekspertyz balistycznych i pirotechnicznych są faktycznie nie do zweryfikowania przez stronę polską ze względu na nieudostepnienie przez stronę rosyjską materiałów źródłowych. (Uwagi str. 95). Trzeba powtórzyc, że Komisja Millera nie dokonała żadnych badań wraku ani rzeczy ofiar a w szczegolności nie zwróciła się do prokuratury o zbadania i ekspertyzy z sekcji zwłok i badań ciał ofiar na okoliczność eksplozji materiału wybuchowego. Lasek twierdzi, że nie było ingerencji w zapisy czarnych skrzynek Kolejnym dowodem była analiza czarnych skrzynek z kokpitu. Gdy otrzymaliśmy kopie ich zapisu, przesłuchaliśmy je, ale jednocześnie przekazaliśmy do ABW i policyjnego Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego, żeby zrobić dwie ekspertyzy. ( ) Oczywiście. I potwierdziły, że nikt nie ingerował. Fakty: Komisja Millera nigdy nie miała dostępu do orginałów czarnych skrzynek przetrzymywanych po dziś dzień w Moskwie. Kopie jakie otrzymał minister Miller po przewiezieniu ich do Polski w dniu 31 maja 2010 r. zostały odrzucone przez sekratarz Państwowej Komisji Wypadków Lotniczych jako nie zabezpieczone we własciwy sposób. I rzeczywiście okazało się, że brak na nich kluczowych 16 sekund zapisu, po które Miller musiał wracać do Moskwy. Gdy przywiózł nową kopię okazało się, że zapis jest tak zaszumiony w trakcie przegrywania przez Rosjan, że nie nadaje się do analizy i znowu trzeba było jechać do Moskwy. Dopiero za trzecim razem uzyskano kopię, która mogła zostać poddana badaniom, ale co oczywiste jej wiarygodność jest wątpliwa.

5 Analiza tej kopii została zrealizowana przez Instytut Sehna w Krakowie dopiero trzy miesiące po ukazaniu się Raportu Millera i w zasadniczych miejscach ukazuje jego fałszerstwa. Dotyczy to m.in. obecności gen. Andrzeja Błasika w kokpicie, słów wypowiadanych przez poszczególne osoby w kokpicie (Instytut Sehna wskazuje, że słowa przypisywane gen. Błasikowi wypowiedział w istocie drugi pilot, mjr Robert Grzywna), dźwięku uderzenia w brzozę (Instytut Sehna wskazuje, że w ogóle takiego dźwięku nie było a w tym czasie odnotowano dźwiek przesuwających się przedmiotów!), i wielu innych słow, zdań i dźwięków w tym dotyczących np. komendy odejścia na drugi krąg. Z kolei analiza Zespołu Parlamenatrnego wskazuje, że poszczególne wypowiedzi z polskich transkrypcji są od siebie odległe o inny odstęp czasu niż te same wypowiedzi z transkrypcji rosyjskiej, co wskazuje, że zapisem lub kopiami zapisu manipulowano. Lasek twierdzi, że nie było wybuchu punktowego: Sprawdzaliśmy, czy nie wystąpiły charakterystyczne odkształcenia konstrukcji samolotu. Robili to specjaliści, którzy badali niejeden wypadek lotniczy - i to najczęściej wojskowy, gdzie przy zderzeniu z ziemią następuje eksplozja materiałów wybuchowych przewożonych przez samolot. Wojsko ma duże doświadczenie w tego typu badaniach, np. wybuchu bomby przenoszonej pod Su-22 na poligonie w Nadarzycach, kiedy zginął pilot. I właśnie koledzy, którzy są w tym wyszkoleni, byli w Smoleńsku. Nie znaleźli żadnego dowodu na punktowy wybuch, czyli coś połączonego z falą ciśnieniową, z nadtopieniami. Specjaliści wojskowi nie znaleźli w Smoleńsku żadnego dowodu na punktowy wybuch, czyli coś połączonego z falą ciśnieniową, z nadtopieniami.

6 Fakty: Komisja Millera nie dokonała żadnych analiz tej kwestii. Tymczasem specjaliści Zespołu Parlamentarnego, w tym dr inż. Gregory(Grzegorz) Szuladziński, mający 40-letnie doświadczenie w badaniu eksplozji wielkich konstrukcji stalowych, dr inż. Wacław Berczyński, konstruktor Boeinga, prof. Wiesław Binienda, ekspert NASA i dziekan Wydziału Inżynierii Cywilnej na Uniwersytecie Akron w USA, prof. dr hab. Jan Obrębski, prof. zwyczajny Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz wielu innych badaczy po dokładnych analizach trajektorii lotu, kształtu zachowanych szczątków samolotu, zwłaszcza tylnej części kadłuba, rozrzutu szczątków, uszkodzeń ciał ofiar, zapisów skrzynki parametrów lotu ATM-QAR i symulacji numerycznych jednoznacznie stwierdziło, że przyczyną katastrofy były eksplozje, które miały miejsce w powietrzu. Jest charakterystyczne, że dr inż. Lasek nie podaje na potwierdzenie swoich tez ani jednego nazwiska specjalisty badającego szczątki Tu-154 M i wykluczającego eksplozje. On sam na tym się nie zna, a wraku nie badał. Lasek twierdzi, że prowadzono poszukiwania wybuchów na miejscu: Sprawdzaliśmy, czy nie wystąpiły charakterystyczne odkształcenia konstrukcji samolotu. Robili to specjaliści, którzy badali niejeden wypadek lotniczy - i to najczęściej wojskowy, gdzie przy zderzeniu z ziemią następuje eksplozja materiałów wybuchowych przewożonych przez samolot. Najpierw oglądamy szczątki. W przypadku tupolewa nie znaleźliśmy niczego, choćby przy tym sławetnym przecięciu skrzydła, co wskazywałoby na wybuch. Ewidentnie wszystko było pogięte Fakty: Lasek nie podaje żadnego nazwiska specjalisty uwiarygodniającego te stwierdzenia. Inaczej rzecz się ma z badaniami Zespołu Parlamentarnego,

7 którego eksperci przedstawili publicznie swoje eksperymenty, badania i wyliczenia. W omawianej w tym punkcie kwestii szczególne znaczenie mają badania prof. Biniendy, który dokonał pracochłonnych i kompetentnych analiz komputerowych, sprawdzając zachowanie się samolotu uderzającego grzbietem w podłoże o parametrach takich jak smoleńskie. Taki samolot nie rozpada się na tysiące części, jak w Smoleńsku, a większość pasażerów ma szansę przeżyć. Binienda przywołuje też liczne przykłady katastrof w warunkach analogicznych do smoleńskich, gdy nie doszło do takich zniszczeń samolotu a wielu pasażerów przeżyło. Wystarczy spojrzeć na znane części samolotu Tu-154M nr 101, w tym np. na tylną część kadłuba między skrzydłami a ogonem, by zrozumieć, że tylko wybuch mógł tak wywinąć na zewnątrz burty samolotu. Dr Lasek i jego koledzy nie zadali sobie minimum trudu, by przeanalizować części wraku, bo po prostu nie analizowali nawet ich zdjęć. Gdyby to uczynili, zobaczyliby nie tylko kesony śródpłacia wywinięte na zewnątrz, ale także np. osmalenia farby blach resztek salonki prezydenta, rozerwaną na zewnątrz tytanową konstrukcję nad kołami podkokpitowymi, wyrwane na zewnątrz panele podłogi śródpłacia, a przede wszystkim odstrzeloną falą uderzeniową część ogonową oraz wyrwane na zewnątrz fragmenty statecznika pionowego i poziomego. Całościowa analiza, zwłaszcza lewego skrzydła i jego zniszczeń oraz jego fragmentów rozrzuconych mniej więcej na przestrzeni 500 m, a zebranych przez ekspertów Zespołu Parlamentarnego, jest przedstawiona w raporcie 28 miesięcy po Smoleńsku 6. Lasek twierdzi, że przyczyną katastrofy była brzoza: dla nas zderzenie z brzozą było i jest całkowicie oczywiste, a dowody jednoznaczne. ( ) Tak, charakterystyczne odkształcenie pokrycia, tzw miesięcy po Smoleńsku. Raport Zespołu Parlamentarnego. Sierpień 2012 r.

8 harmonijka, które ewidentnie wskazuje, jak skrzydło było niszczone. A to brzózka przycięta przez skrzydło tupolewa - to zdjęcie jest w naszym raporcie. Rośnie przy bliższej radiolatarni [ok. 1 km przed progiem pasa]. Nic innego nie mogło ściąć tej brzózki - wokół jest wysoka sucha trawa i nie ma śladu, by ktoś podjechał i ściął drzewko. Na tym zdjęciu jest odcięte przez brzozę skrzydło, końcówka skrzydła... Gdzie tu są wywinięte części, które mogłyby wskazywać na eksplozję? Niektóre elementy są wywinięte wręcz do dołu, nie do góry. Fakty: Zdjęcie częsci lewego skrzydła dowodzi przede wszystkim, że zostało ono rozerwane od wewnątrz eksplozją, która rozrzuciła górne i dolne poszycie na odległość ponad 40 m. Z kolei końcówka skrzydła pokazywana przez dra Laska charakteryzuje się tym, że rozdarta jest od tyłu, a ma nienaruszaną krawędź natarcia. Jak mogło się to stać, jeśli skrzydło uderzyło w brzozę, jest tajemnicą dra Laska. Dr Lasek powołuje się na zdjęcie brzózki obok bliższej radiolatarni i na zdjęcie 'pancernej brzozy' ściętych jego zdaniem przez Tu-154M, ale nie podaje żadnego dowodu na to, że tak się stało. Zniszczenia drzew mogły zostać równie dobrze dokonane przez Ił-76, który godzinę wcześniej leciał podobnym torem i podchodził do lądowania, ostatecznie jednak odlatując do Moskwy. Szkody w drzewostanie mogły zostać wyrządzone także przez blachy odpadające od rozpadającego się na skutek eksplozji Tu-154M. Przywoływane przez dra Laska fotografie terenu i drzew nie zostały wykonane przez komisję Millera, żadne z zamieszczonych w raporcie tej komisji zdjęć terenu i drzew nie jest podpisane jako wykonane przez KBWLLP, a większość umieszczonych tam fotografii tych obiektów została zaczerpnięta z bloga Siergieja Amielina, zresztą bez jego zgody. Jeśli komisja Millera dysponowała wiarygodnymi zdjęciami, dlaczego ich nie zamieściła w swoim Raporcie i czemu dr Lasek mówi o nich dopiero

9 teraz? Nie ma żadnej dokumentacji potwierdzającej fakt zrobienia ich w tamtym czasie. Istnieją zaś w dyspozycji Zespołu Parlamentarnego opisy miejsca zdarzenia, w tym brzozy (i jej okolic), w którą miał uderzyć Tu-154M z godzin (czasu miejscowego w Smoleńsku) 10 kwietnia 2010 r. Wynika z nich, że szczątki samolotu znajdowano wówczas na ponad 100 m przed brzozą, na której wisiały resztki spadających na nią blach, a szczątki samolotu leżały też na stojącej opodal szopie. Wszystko to świadczy o tym, że na teren ten spadły części rozpadającego się samolotu, a nie że był to skutek uderzenia skrzydła w brzozę, w takim bowiem przypadku blachy znalazłyby się dużo dalej od miejsca uderzenia, a nie na brzozie lub w jej najbliższym otoczeniu. Hipotezę tę potwierdzają zapisy z polskiej czarnej skrzynki (ATM-QUAR), które przesądzają o tym, że Tu-154M nie uderzył w brzozę. Z ekspertyzy ATM znajdującej się w dyspozycji prokuratury i udostępnionej badaczom uczestniczącym października 2012 r. w Konferencji Smoleńskiej wynika bowiem, że katastrofa zaczęła się między godz. 8:40:58 a 8:40:59 czasu astronomicznego FDR, gdy czujniki odnotowały skokowy wzrost wibracji silników, najpierw nr 3, potem nr 1 a ostatecznie groźny wzrost drgań podstawy silnika nr 2 7. Dopiero o godz. 8:40:59,5 samolot przeleciał nad miejscem, gdzie rosła brzoza, a skrzydło oderwało się od samolotu o godz. 8:41:01, a więc 1,5 sekundy po minięciu miejsca, w którym rośnie brzoza, co odpowiada mniej więcej 114 metrom od tego miejsca czyli stało się to bezpośrednio nad miejscem gdzie znaleziono skrzydło. Wszystkie te dane zawarte są w opracowanej przez ATM ekspertyzie skrzynki i stanowi oficjalny dokument prokuratury. Jak słusznie stwierdza dr Lasek, skrzynka ATM-QAR jest polskiej produkcji, jej zapis jest bardziej precyzyjny niż zapis rejestratorów analogowych, a odczytu dokonywali polscy konstruktorzy tej skrzynki. 7 Ekspertyza ATM, str. 45,81.

10 Analizę tę potwierdza także symulacja zawarta w załączniku 4.11 do podpisanego przez dra Laska protokołu badania zdarzenia lotniczego przez komisję Millera 8, gdzie pokazano, iż w momencie hipotetycznego uderzenia w brzozę na wysokości 5 metrów nad ziemią zegary wysokości barycznej samolotu wskazują, że znajduje się on na wysokości ok. 18 metrów nad poziomem gruntu a więc kilka metrów nad brzozą. Dr Lasek publicznie w rozmowie z red. Anitą Gargas potwierdził wiarygodność tych zapisów zegara barycznego a teraz udaje, że nie rozumie, iż oznacza to, że samolot przeleciał powyżej brzozy. Uderzenie w brzozę wykluczają też analizy prof. Biniendy oraz prof. Chrisa Ciszewskiego, przedstawione na posiedzeniach Zespołu Parlamentarnego i podczas Konferencji Smoleńskiej w dniach października 2012 r. Wszystko to razem falsyfikuje hipotezę pancernej brzozy i raz na zawsze kompromituje jej zwolenników. Lasek twierdzi, że zeznania załogi Jaka są niewiarygodne i poza zeznaniami chor. R. Musia i por. A. Wosztyla nie ma żadnego dowodu, że załoga jaka dostała komendę o zejściu na 50 m.: Nasza komisja dysponowała zapisami rejestratora dźwięku jaka-40 ( ) W żadnym z zapisów nie pada komenda: "możecie zejść na 50 m". Jest mowa wyłącznie o 100 m. Lądowanie jaka i słaba znajomość języka rosyjskiego przez jego załogę wprowadziły dodatkowe zdenerwowanie na wieży. Kontrolerzy nie mogli wykluczyć, że załoga tupolewa również nie zdoła prawidłowo prowadzić korespondencji po rosyjsku. ( ) Nie ma. A przesłuchaliśmy całą załogę jaka. 8 Protokół badania zdarzenia lotniczego nr 192/2010/11 wypadku ciężkiego (katastrofy) samolotu Tu-154M nr 101 Warszawa, r., podpisany r. Załącznik nr 4 Technika lotnicza i jej eksploatacja. Załącznik nr 4.11 Wizualizacja lotu Flightscape (płyta DVD)

11 Nie będę mówił, co zeznała, to jest objęte tajemnicą. Nie ma też dowodu na manipulację danymi, bo trzy magnetofony - z jaka, z tupolewa i z wieży - potwierdzają to samo. Dr Lasek świadomie lub z braku kompetencji wprowadza w błąd czytelników. W momencie, gdy magnetofon Jaka-40 nagrywał korespondencję między wieżą a Tu-154M, polski samolot stał już na płycie lotniska a jego czarna skrzynka i rejestrator zapisu głosu nie działały. Wiarygodność czarnej skrzynki (CVR) Tu- 154M jest wątpliwa po manipulacjach dokonanych przez Rosjan, których świadectwem jest brak 16 sekund nagrania na jednej z kopii przekazanych Polsce. Rejestrator głosu przywoływany przez dr Laska nie mógł w ogóle nagrać tej rozmowy słyszalnej przez radiostację Jaka 40. Przebieg korespondencji odbieranej i prowadzonej przez radiostację Jaka 40 na lotnisku w Smoleńsku był rejestrowany jedynie przez magnetofon MS-61, który następnie był odsłuchiwany przez załogę po powrocie do Polski. Obecnie od ponad roku znajduje się w Instytucie Sehna, który go analizuje.oczywiście słowa te powinny znajdować się w zapisie korespondencji wieży. Trudno się jednak dziwić, że Rosjanie nie byli zainteresowani pozostawieniem odczytu swojej winy. Warto przy okazji wskazać, że strona polska nie dysponuje udokumentowanymi kopiami tych rozmów a jedynie zapisami pozyskanymi prywatnie, tak, że nikt oficjalnie nie ręczy za ich wiarygodność. W tej sytuacji nie stanowią one żadnego dowodu. Tymczasem świadectwo chorążego Musia ma charakter procesowy i zostało złożone pod przysięgą. To samo dotyczy relacji porucznika Wosztyla, który dodatkowo w dniu 30 października 2012 r. w obecności dziesiątków kamer na posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego powtórzył, że 10 kwietnia 2010 r. słyszał wydaną przez smoleńskie stanowisko kontroli lotów komendę zejścia do 50 metrów dla Tu-154M. Por. Artur Wosztyl podtrzymał swoją relacje publicznie, mimo bezprzykładnego nacisku ze strony Prokuratora

12 Generalnego Andrzeja Seremeta, który stwierdził, że A. Wosztyl oraz R. Muś wycofali się ze swoich zeznań. W istocie nic takiego nie miało miejsca: chorąży R. Muś do swej tragicznej smierci mówił o 50 metrach, a por. A. Wosztyl publicznie podtrzymał swoje zeznanie. Lasek twierdzi, że samolot był sprawny do zderzenia z brzozą: Dokumentacja i zapisy czarnych skrzynek. Wszystkie zapisy parametrów lotu wskazują, że do zderzenia z brzozą samolot był w stu procentach sprawny. Fakty: To twierdzenie jest fałszywe. Zapis awarii zawarty w skrzynce ATM-QAR, czyli właśnie w skrzynce parametrów lotu 9, mówi że w miejscu gdzie rosła brzoza samolot znalazł się o godz. 8:40:59,5, tymczasem awaria silnika nr 1 na skutek skokowego wzrostu wibracji podstawy silnika zaczęła się między godz. 8:40:58 a 8:40:59, więc na 1,5-05 sekundy wcześniej 10. Dr Lasek albo w istocie nie zapoznał się z ekspertyza ATM-QAR albo świadomie okłamuje czytelników, przyzwyczajony, że od dwu lat nikt poza nim i jego kolegami nie miał dostępu do tych dokumentów. Tak jednak już nie jest. Ekspertyza ta jest także w dyspozycji Zespołu Parlamentarnego, więc dalej już oszukiwać opinii publiczne się nie da. Rozpad samolotu rozpoczął około sekundę wcześniej niż samolot dotarł w pobliże miejsca, gdzie rosła brzoza. Skrzynka ATM-QUAR jest najlepszym dowodem tego, że brzoza nie miała nic wspólnego z tragedią smoleńską a pani Anodina i pan Lasek po prostu kłamią. 9 Ekspertyza ATM, str Ekspertyza ATM, str. 81.

13 Lasek twierdzi, że załoga popełniała błędy skutkujące schodzeniem poniżej bezpiecznej wysokości i zbyt szybkim zniżaniem Tu-154M nr 101: Dr Lasek przypisuje to skutkom posługiwania się wysokościomierzem radiowym zamiast barycznego. Fakty: Teza o posługiwaniu się przez załogę wysokościomierzem radiowym zamiast barycznego oparta jest na kłamliwym przypisaniu odczytywania wysokości przez gen. Błasika. Wiemy już, że jest to nieprawda, a rozstrzyga o tym ekspertyza Instytutu Sehna, która autorytatywnie (a nie w sposób fakultatywny czy domniemany, jak twierdzi dr Lasek) wykluczyła, by to gen. Błasik wydawał jakiekolwiek komendy pilotom. Wszystkie słowa przypisane gen. Błasikowi przez komisję Millera w istocie wypowiadał drugi pilot mjr Robert Grzywna, który korzystał z wysokościomierza barycznego, a nie radiowego. Dodajmy, że gen. Błasika w ogóle nie było w kokpicie, o czym poza ekspertyzą Instytutu Sehna świadczy także miejsce znalezienia jego ciała nie w okolicach kokpitu a przy salonce generalskiej. Nie ma zatem żadnego dowodu na obecność gen. Błasika w kokpicie, są tylko insynuacje ludzi, którzy chcą go spotwarzyć. Trzeba też przypomnieć dr. Laskowi, że jak wynika z ekspertyzy ATM-QAR, której autorytet jest dlań rozstrzygający, radiowysokościomierz uległ ostatecznej awarii mniej więcej na 7 sekund przed uderzeniem samolotu w ziemię (czyli ok. 500 m przed tym miejscem) więc nie mógł być w jakikolwiek sensowny sposób używany przez pilotów. Dr Lasek kręci, sugerując, że gen. Błasikowi dwie wypowiedzi, nienależące według naszych odsłuchów do żadnego z członków załogi zostały (nie wiadomo przez kogo) przypisane. Tymczasem odpowiedzialność za przypisanie tych wypowiedzi gen. Błasikowi spoczywa na całej Komisji Millera (w tym na dr. inż. Macieju Lasku osobiście), bo to właśnie członkowie tej komisji (w tym dr Lasek) bez żadnych zastrzeżeń przyjęli, podpisali i upowszechnili posiłkujące się tym

14 ustaleniem: raport końcowy z r. oraz protokół z badania zdarzenia lotniczego z r. wraz z załącznikami, z których załącznik nr 8 11 jako specjaliści dokonujący odpisu podpisali członkowie tej komisji: ppłk. pil. mgr inż. Robert Benedict i mjr rez. mgr inż. Jerzy Skrzypek. Lasek podważa ekspertyzę IES i sugeruje, że była błędna: Komisja, wskazując na jego bierną postawę, jednoznacznie oceniła ją jako właściwą. Generał nie ingerował w żaden sposób w działania załogi, zostawił pilotowanie jej dowódcy. To dowódca jest najważniejszą osobą na pokładzie, on zna całość sytuacji. Wypowiedzi przypisane gen. Błasikowi mogły być formą zwrócenia uwagi w celu wyrwania załogi z błędnego działania, bo wskazują 200 i 100 m jako punkty graniczne - tu się nic nie dzieje, nic nie widać. Jeśli zaś przyjąć, jak zaproponował Instytut Sehna, że o 200 i 100 m mówił drugi pilot, to brak reakcji kapitana po wypowiedzeniu 100 m i dalsze zniżanie się było jeszcze większym błędem niż ten, który wskazaliśmy w raporcie. Świadczyłoby o świadomym łamaniu zasad bezpieczeństwa. Jednak odsłuch rejestracji tła w kokpicie wykonuje się z pewnym prawdopodobieństwem i również w ekspertyzie Instytutu Sehna nie wykluczono błędnego odczytu treści wypowiedzi i przypisania do konkretnych osób. Fakty: Eskpertyza Instytutu Sehna nie jest żadną propozycją. W przypadku obu wypowiedzi ( 250 metrów oraz 100 metrów ) komisja Milera, w tym dr Lasek, przypisała je gen. A. Błasikowi w sposób pewny (a nie jedynie przypuszczalny), zaś ekspertyza Instytuta Sehna stwierdziła w sposób pewny (a nie jedynie przypuszczalny), że wypowiedział je mjr R. Grzywna. Znamienny jest fakt, że dr Lasek nie zadał sobie trudu przypomnienia sobie, jak brzmiała 11 Odpis korespondencji pokładowej z rejestratora fonicznego MARS-BM samolotu Tu-154M nr 101 zarejestrowanej w dniu roku.

15 komenda, na temat której się wypowiada, więc zamiast słów 250 metrów przytacza 200 metrów. Próby dalszego dodatkowego atakowania gen. Błasika podejmowane przez p. Laska, by uwiarygodnić swoje kłamstwa, pokazują jak nisko mogą upaść ludzie zacietrzewieni w szkalowaniu bliźnich. Lasek sugeruje, że nie było eksplozji: Żadnych nadtopień nie było, a jedyne osmalenia mogły być efektem krótkotrwałego pożaru paliwa po zderzeniu z ziemią. Żeby można było wysuwać takie teorie, trzeba przebadać całość materiału. To chyba prof. Obrębski mówił też o wyrwanych nitach jako potwierdzeniu wybuchu. Polecam każdemu, by zobaczył próbę statyczną konstrukcji metalowej. W momencie niszczenia nitowanej konstrukcji następują takie koncentracje naprężeń, że nity są wyrywane i latają jak pociski. Fakty: W tej i następnych uwagach Lasek myli autorów poszczególnych ekspertyz zespołu parlamentarnego, dr. Berczyńskiemu przypisując tezy prof. Obrębskiego, dr. Szuladzińskiemu tezy prof. Biniendy a prof. Biniendzie tezy dr. Nowaczyka. Podobnie niekompetentne i nie związane z rzeczywistością są tezy p. Laska o kształcie wraku, jego kadłuba i części samolotu, a zwłaszcza podłoża. Ta kwestia ma szczególne znaczenie, gdyż samolot nie wyżłobił żadnej bruzdy czy innego głębszego śladu w miękkim podłożu i jest to istotny dowód, iż nie uderzył w ziemię w sposób opisywany przez dra Laska i zwolenników pancernej brzozy. Udowodnił to prof. Binienda w swoich symulacjach komputerowych pokazujących, że takie uderzenie musiałoby pozostawić widoczny ślad na ziemi. Lasek kpi z czytelników, próbując przekonać ich, że właśnie miękkość podłoża zdecydowała, iż takiego śladu nie ma. Tymczasem w istocie powinien tam być lej głębokości ponad 1 metra, spowodowany

16 uderzeniem kadłuba. Nie ma go jednak, gdyż części samolotu spadły na ziemię a nie uderzyły w nią przetaczając się po powierzchni torem ślizgowym. Lasek nie podejmuje merytorycznej dyskusji z naukowcami Zespołu Parlamentarnego i obradującymi podczas Konferencji Smoleńskiej. Wynika to z braku kompetencji i wiedzy na temat przebiegu katastrofy i sposobu jej badania, a przede wszystkim kluczowych dowodów, jakimi są m.in. ekspertyza ATM-QAR, zapis wskaźników barycznych samolotu, eskpertyza Instytutu Sehna, wyniki sekcji zwłok oraz badania prowadzone przez ubiegłe dwa lata przez Zespół Parlamentarny. Lasek autorytatywnie, choć bezpodstawnie wypowiada się na nawet tematy medyczne: Nie ma żadnych dowodów na eksplozję. Żadnych. Teorii wybuchu zaprzecza też sekcja zwłok ministra Wassermanna [przeprowadzona po ekshumacji w 2011 r.]. Nie wykazała pęknięcia błony bębenkowej ucha (to oczywiście informacja z mediów, bo nie miałem dostępu do wyników tych badań), a musiałoby do tego dojść podczas eksplozji. Fakty: Dr Lasek wypowiada się na temat sekcji zwłok na podstawie informacji prasowych, co jest niedopuszczalne w dyskusji naukowej. Tymczasem do dnia dzisiejszego nie istnieje całościowa ekspertyza żadnej z dokonanych w Polsce sekcji zwłok, w tym także ministra Zbigniewa Wassermanna, która na żądanie rodziny ma zostać uzupełniona m.in. badaniami pirotechnicznymi, które

17 wykonano dopiero w dniach 17 września i 12 października 2012 r. 12 Wyniki tych badań mają być znane dopiero za ok. sześć miesięcy. Warto przypomnieć, że wiarygodne informacje na temat tych badań wskazują, że odnaleziono bardzo liczne ślady materiału wybuchowego zarówno na fotelach Tu-154M jak i na jego skrzydle. Nie mogą więc te ślady pochodzić ani z okresu II Wojny Światowej ani od żołnierzy przewożonych tym samolotem do i z Iraku oraz Afganistanu. Trudno bowiem wyobrazić sobie, by biegali oni po skrzydłach samolotu tylko po to, by usatysfakcjonować wyobraźnię panów Kalisza czy Laska. Odnalezienie licznych sladów materiału wybuchowego w kabinie Tupolewa i na jego skrzydłach potwierdza ekspertyzy naukowców współpracujących z Zespołem Parlamentarnym, że do katastrofy doszło na skutek eksplozji spowodowanej przez osoby trzecie. Oznacza to, że doszło do zamordowania Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i polskiej elity zmierzającej na uroczystości w Katyniu by oddać hołd polskim oficerom ofiarom ludobójstwa komunistycznego. 12 informacje nt. ekshumacji min. Wassermanna: Wassermanna,wid, ,wiadomosc.html

1) Maciej Lasek 2) Wiesław Jedynak 3) Agata Kaczyńska 4) Piotr Lipiec 5) Edward Łojek

1) Maciej Lasek 2) Wiesław Jedynak 3) Agata Kaczyńska 4) Piotr Lipiec 5) Edward Łojek Zespół powołany Zarządzeniem nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w składzie: 1) Maciej Lasek 2) Wiesław Jedynak 3) Agata Kaczyńska 4) Piotr Lipiec 5) Edward Łojek Zadania Zespołu analiza

Bardziej szczegółowo

Stan niewiedzy Naczelnej Prokuratury Wojskowej

Stan niewiedzy Naczelnej Prokuratury Wojskowej Stan niewiedzy Naczelnej Prokuratury Wojskowej Konferencja prasowa Naczelnej Prokuratury Wojskowej z dnia 27 marca 2015 r. poświęcona przedstawieniu aktualnego stanu śledztwa dotyczącego katastrofy samolotu

Bardziej szczegółowo

istnieją okoliczności, które wskazują na to, że możliwym jest uznanie obecności osoby Dowódcy Sił Powietrznych w kokpicie, bądź też w jego

istnieją okoliczności, które wskazują na to, że możliwym jest uznanie obecności osoby Dowódcy Sił Powietrznych w kokpicie, bądź też w jego Niektóre odpowiedzi jakich udzielono przedstawicielom środków masowego przekazu na konferencji prasowej w dn. 27.03.2015 r. spisane w wyniku dokonania odsłuchu własnego dostępnych w Internecie materiałów.

Bardziej szczegółowo

Jak wynika z opinii biegłych spośród załogi jedynie technik pokładowy posiadał ważne uprawnienia do wykonywania lotu samolotem Tu-154M 10.04.2010 r.

Jak wynika z opinii biegłych spośród załogi jedynie technik pokładowy posiadał ważne uprawnienia do wykonywania lotu samolotem Tu-154M 10.04.2010 r. Wystąpienie płk. Ireneusza Szeląga na konferencji prasowej w dn. 27.03.2015 r., w którym prezentuje główne konkluzje opinii kompleksowej zespołu biegłych. W dniu 6 marca 2015 r. do Wojskowej Prokuratury

Bardziej szczegółowo

Przykładowe dane obrazujące przyczyny długotrwałości prowadzonego śledztwa.

Przykładowe dane obrazujące przyczyny długotrwałości prowadzonego śledztwa. Przykładowe dane obrazujące przyczyny długotrwałości prowadzonego śledztwa. WNIOSKI O MIĘDZYNARODOWĄ POMOC PRAWNĄ. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej przesłał dotychczas do polskiej prokuratury wojskowej

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie tymczasowe Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące badania wypadku lotniczego (nr zdarzenia 370/11)

Oświadczenie tymczasowe Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące badania wypadku lotniczego (nr zdarzenia 370/11) Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Warszawa 30 kwietnia 2013 r. Oświadczenie tymczasowe Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych dotyczące badania wypadku lotniczego (nr zdarzenia 370/11)

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące aktywności prokuratury w zakresie informowania mediów o ustaleniach i przebiegu śledztwa dotyczącego katastrofy smoleńskiej.

Dane dotyczące aktywności prokuratury w zakresie informowania mediów o ustaleniach i przebiegu śledztwa dotyczącego katastrofy smoleńskiej. Dane dotyczące aktywności prokuratury w zakresie informowania mediów o ustaleniach i przebiegu śledztwa dotyczącego katastrofy smoleńskiej. Zestawienie liczbowe dotyczące odnotowanych kontaktów z przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

Co wiemy o przyczynach Katastrofy Smoleńskiej

Co wiemy o przyczynach Katastrofy Smoleńskiej Motto: Dajmy świadectwo prawdzie Co wiemy o przyczynach Katastrofy Smoleńskiej Włodzimierz Klonowski *1), Ryszard Kopiecki *2), Jan B. Obrębski *3),Jan Pawlikowski *4),Jacek Rońda *5) 1. Wprowadzenie Jednym

Bardziej szczegółowo

WOJCIECH T. PYSZKOWSKI KATASTROFA POD SMOLEŃSKIEM

WOJCIECH T. PYSZKOWSKI KATASTROFA POD SMOLEŃSKIEM WOJCIECH T. PYSZKOWSKI KATASTROFA POD SMOLEŃSKIEM Copyright by Wojciech T. Pyszkowski & e-bookowo Projekt okładki: Michał Kozakiewicz e-bookowo ISBN 978-83-7859-458-1 Wydawca: Wydawnictwo internetowe e-bookowo

Bardziej szczegółowo

Drzewa na wrakowisku

Drzewa na wrakowisku Drzewa na wrakowisku Mówi się, że samolot spadł na miękki grunt, a na filmie Wiśniewskiego, zrobionym właśnie w miejscu pierwszego uderzenia, drzew nie widać. Jak jednak porównać zdjęcia satelitarne z

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY INSTALACJI PALIWOWEJ. 1. Tankowania samolotu Tu-154M nr 101 w okresie od 26 marca do 10 kwietnia 2010 r.

ANALIZA PRACY INSTALACJI PALIWOWEJ. 1. Tankowania samolotu Tu-154M nr 101 w okresie od 26 marca do 10 kwietnia 2010 r. Załącznik nr 4.10.3 ANALIZA PRACY INSTALACJI PALIWOWEJ 1. Tankowania samolotu Tu-154M nr 101 w okresie od 26 marca do 10 kwietnia 2010 r. Paliwo do samolotów 36 splt tankowane było z cystern samochodowych.

Bardziej szczegółowo

Rys.1 Wyciąg z raportu A-00X/CENIPA/2008. Rys.2 Kadry z filmu z testów zderzeniowych FAA samolotu DC-7. str. 2

Rys.1 Wyciąg z raportu A-00X/CENIPA/2008. Rys.2 Kadry z filmu z testów zderzeniowych FAA samolotu DC-7. str. 2 1. Czy jest możliwe, żeby część skrzydła została urwana po zderzeniu z brzozą? Po pierwsze z punktu widzenia położenia owego drzewa, a po drugie z punktu widzenia jego grubości, technologii drewna, prędkości

Bardziej szczegółowo

ALBUM ZDJĘĆ. Wypadek nr: 269/06 samolot Piper PA-34 220T Seneca III; D-GEPA 4 września 2006 r. Gałków Mały k. Koluszek

ALBUM ZDJĘĆ. Wypadek nr: 269/06 samolot Piper PA-34 220T Seneca III; D-GEPA 4 września 2006 r. Gałków Mały k. Koluszek ALBUM ZDJĘĆ Wypadek nr: 269/06 samolot Piper PA-34 220T Seneca III; D-GEPA 4 września 2006 r. Gałków Mały k. Koluszek Warszawa 2006 Fot. 1. Samolot, który uległ wypadkowi Fot. 2. Rejon wypadku na zdjęciu

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O T R A N S P O R T U PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH WYPADEK. zdarzenie nr: 35/03

M I N I S T E R S T W O T R A N S P O R T U PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH WYPADEK. zdarzenie nr: 35/03 M I N I S T E R S T W O T R A N S P O R T U PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY WYPADEK zdarzenie nr: 35/03 statek powietrzny: spadochron PD-176 11 maja 2003 r. Nowy Targ Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4.11 do protokołu KBWL - - Wizualizacja lotu. Kazimierz Nowaczyk

Załącznik nr 4.11 do protokołu KBWL - - Wizualizacja lotu. Kazimierz Nowaczyk Załącznik nr 4.11 do protokołu KBWL - - Wizualizacja lotu Kazimierz Nowaczyk PROTOKÓŁ badania zdarzenia lotniczego nr 192/2010/11 wypadku ciężkiego (katastrofy) samolotu Tu-154M numer 101, zaistniałego

Bardziej szczegółowo

Postępowania karne i cywilne związane z wypadkiem lotniczym z punktu widzenia biegłego sądowego

Postępowania karne i cywilne związane z wypadkiem lotniczym z punktu widzenia biegłego sądowego System zarządzania bezpieczeństwem. w organizacjach lotnictwa cywilnego Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, 18 marca 2014 Postępowania karne i cywilne związane z wypadkiem lotniczym z punktu widzenia biegłego

Bardziej szczegółowo

Jak podkreślił prawnik, Międzypaństwowy Komitet Lotniczy jest skupiony wokół Wspólnoty Niepodległych Państw.

Jak podkreślił prawnik, Międzypaństwowy Komitet Lotniczy jest skupiony wokół Wspólnoty Niepodległych Państw. Jedyną szansą na wyjaśnienie przyczyn katastrofy smoleńskiej jest powołanie międzynarodowej komisji, która zbada na nowo wszystkie okoliczności, przyczyny oraz wszystko to, co działo się już po katastrofie

Bardziej szczegółowo

kłamstwa Anatomia Tupolew wg FAR WYDARZENIE Debata smoleńska

kłamstwa Anatomia Tupolew wg FAR WYDARZENIE Debata smoleńska WYDARZENIE Debata smoleńska Anatomia L utowa Debata smoleńska na Uniwersytecie Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie, transmitowana przez TV Trwam (w całości też na YouTube) udokumentowała rozmiar ignorancji

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. cje/konwencja_1010.pdf 1. 1 Raport końcowy Komisji Badań Wypadków Lotniczych Międzypaństwowego

UZASADNIENIE. cje/konwencja_1010.pdf 1. 1 Raport końcowy Komisji Badań Wypadków Lotniczych Międzypaństwowego UZASADNIENIE W dniu 13.04.2010 r. podjęta została decyzja dotycząca trybu prowadzenia badania mającego wyjaśnić przyczyny katastrofy polskiego samolotu państwowego na terenie Federacji Rosyjskiej w pobliżu

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

A. Biegli odtworzyli przebieg tego lotu przede wszystkim na podstawie:

A. Biegli odtworzyli przebieg tego lotu przede wszystkim na podstawie: Wystąpienie płk. Ryszarda Filipowicza na konferencji prasowej w dn. 27.03.2015 r., w którym prezentuje ustalenia biegłych w zakresie przebiegu lotu Tu-154M w dniu 10.04.2010 r. "PRZEBIEG LOTU SAMOLOTU

Bardziej szczegółowo

Na prośbę rodzin niniejszym prezentujemy rozszerzoną odpowiedź Zespolu Parlamentarnego na pytania Pana Grzegorza Januszko.

Na prośbę rodzin niniejszym prezentujemy rozszerzoną odpowiedź Zespolu Parlamentarnego na pytania Pana Grzegorza Januszko. Na prośbę rodzin niniejszym prezentujemy rozszerzoną odpowiedź Zespolu Parlamentarnego na pytania Pana Grzegorza Januszko. 1.Czy jest możliwe, żeby częśd skrzydła została urwana po zderzeniu z brzozą?

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2013 BS/25/2013 CO ZROBIĆ Z WRAKIEM PREZYDENCKIEGO TUPOLEWA, KTÓRY ROZBIŁ SIĘ POD SMOLEŃSKIEM

Warszawa, marzec 2013 BS/25/2013 CO ZROBIĆ Z WRAKIEM PREZYDENCKIEGO TUPOLEWA, KTÓRY ROZBIŁ SIĘ POD SMOLEŃSKIEM Warszawa, marzec 2013 BS/25/2013 CO ZROBIĆ Z WRAKIEM PREZYDENCKIEGO TUPOLEWA, KTÓRY ROZBIŁ SIĘ POD SMOLEŃSKIEM Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

pod kierunkiem Antoniego Macierewicza Śledztwo rosyjskiego rządu Władimira Putina w sprawie katastrofy polskiego samolotu rządowego w Smoleńsku

pod kierunkiem Antoniego Macierewicza Śledztwo rosyjskiego rządu Władimira Putina w sprawie katastrofy polskiego samolotu rządowego w Smoleńsku pod kierunkiem Antoniego Macierewicza 1 Zespół redakcyjny: Marcin Gugulski Bartłomiej Misiewicz Zdjęcia: z archiwum Zespołu Parlamentarnego ISBN: 978-83-933564-7-8 Wydanie I Warszawa 2014 Wydawnictwo:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot ultralekki Dedal KB; SP-SZKB; 21.08.2010 r., Łódź ALBUM ILUSTRACJI

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot ultralekki Dedal KB; SP-SZKB; 21.08.2010 r., Łódź ALBUM ILUSTRACJI ALBUM ILUSTRACJI z wypadku samolotu ultralekkiego Dedal KB; SP-SZKB 21 sierpnia 2010 r., Łódź ALBUM ILUSTRACJI Strona 1 z 23 1, 2, 3 Samolot Dedal KB SP-SZKB na zdjęciach wykonanych w okresie poprzedzającym

Bardziej szczegółowo

Notatka kpt. Pietruczuka w sprawie lotu Tu 154 12 sierpnia 2008 r. do AzejberdŜanu Informuję, Ŝe w dniu 11.08.2008 dowódca 36 SPLT płk Tomasz

Notatka kpt. Pietruczuka w sprawie lotu Tu 154 12 sierpnia 2008 r. do AzejberdŜanu Informuję, Ŝe w dniu 11.08.2008 dowódca 36 SPLT płk Tomasz Notatka kpt. Pietruczuka w sprawie lotu Tu 154 12 sierpnia 2008 r. do AzejberdŜanu Informuję, Ŝe w dniu 11.08.2008 dowódca 36 SPLT płk Tomasz Pietrzak postawił mi zadanie dotyczące wylotu do Tallina (Estonia)

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu [raport] Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: 10 listopada 2012 r.

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu [raport] Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: 10 listopada 2012 r. PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Informacja o zdarzeniu [raport] Numer ewidencyjny zdarzenia: 1491/12 Rodzaj zdarzenia: WYPADEK Data zdarzenia: 10 listopada 2012 r. Miejsce zdarzenia: Rudniki

Bardziej szczegółowo

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH INCYDENT. zdarzenie nr: 620/09

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH INCYDENT. zdarzenie nr: 620/09 M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY INCYDENT zdarzenie nr: 620/09 statek powietrzny: spadochron PD-280 24 maja 2009 r. - Przasnysz

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O I N F R A S T R U K T U R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH WYPADEK. zdarzenie nr: 470/08

M I N I S T E R S T W O I N F R A S T R U K T U R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH WYPADEK. zdarzenie nr: 470/08 M I N I S T E R S T W O I N F R A S T R U K T U R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY WYPADEK zdarzenie nr: 470/08 statek powietrzny: spadochron Spectre 190 18 lipca 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot Tecnam P2002-JF, SP-TWY; 16.06.2015 r., lotnisko Łódź-Lublinek [EPLL] ALBUM ILUSTRACJI

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot Tecnam P2002-JF, SP-TWY; 16.06.2015 r., lotnisko Łódź-Lublinek [EPLL] ALBUM ILUSTRACJI ALBUM ILUSTRACJI z wypadku samolotu Tecnam P2002-JF; SP-TWY 16 czerwca 2015 r., lotnisko Łódź-Lublinek [EPLL] ALBUM ILUSTRACJI Strona 1 z 14 1 Lotnisko Łódź-Lublinek, zaznaczony rejon wypadku [google].

Bardziej szczegółowo

W obrębie dowodowego nagrania zidentyfikowano wypowiedzi siedemnastu osób, w tym szesnastu mężczyzn i jednej kobiety:

W obrębie dowodowego nagrania zidentyfikowano wypowiedzi siedemnastu osób, w tym szesnastu mężczyzn i jednej kobiety: Legenda: W obrębie dowodowego nagrania zidentyfikowano wypowiedzi siedemnastu osób, w tym szesnastu mężczyzn i jednej kobiety: Czterech członków załogi samolotu Tu-154M nr 101: D mężczyzna, do którego

Bardziej szczegółowo

Fakty Pytania Odpowiedzi

Fakty Pytania Odpowiedzi Katastrofa Smoleńska Fakty Pytania Odpowiedzi dla każdego obywatela Podsumowanie Według prawnych cywilnych przepisów europejskich oraz polskich, Tupolew nie miał prawa zniżyć się do 100 metrów: pilot lecący

Bardziej szczegółowo

CO WIEMY O PRZEBIEGU KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ. WSTĘPNE PODSUMOWANIE KONFERENCJI SMOLEŃSKICH

CO WIEMY O PRZEBIEGU KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ. WSTĘPNE PODSUMOWANIE KONFERENCJI SMOLEŃSKICH CO WIEMY O PRZEBIEGU KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ. WSTĘPNE PODSUMOWANIE KONFERENCJI SMOLEŃSKICH Z Dokumentu Końcowego II Konferencji Smoleńskiej...Obraz, jaki się wyłania z przedstawionych prac dowodzi jednoznacznie,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot PZL-101A Gawron; SP-YEB; 16.06.2012 r., Wielogóra k/radomia ALBUM ILUSTRACJI

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot PZL-101A Gawron; SP-YEB; 16.06.2012 r., Wielogóra k/radomia ALBUM ILUSTRACJI ALBUM ILUSTRACJI z wypadku samolotu PZL-101A Gawron; SP-YEB 16 czerwca 2012 r., Wielogóra k/radomia ALBUM ILUSTRACJI Strona 1 z 15 EPRP 1 Miejsce wypadku zaznaczone na zdjęciu satelitarnym okolicy. (strzałka

Bardziej szczegółowo

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH WYPADEK. Zdarzenie nr: 164/07

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH WYPADEK. Zdarzenie nr: 164/07 M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY WYPADEK Zdarzenie nr: 164/07 Szybowiec SZD-42-2 JANTAR 2B, SP-3216 13 maja 2007 r., lotnisko WROCŁAW-SZYMANÓW

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY zdarzenie nr: 1198/15 Statki powietrzne: a) samolot: Airbus A320

RAPORT KOŃCOWY zdarzenie nr: 1198/15 Statki powietrzne: a) samolot: Airbus A320 PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY zdarzenie nr: 1198/15 Statki powietrzne: a) samolot: Airbus A320 o znakach rozpoznawczych: DAIZB b) samolot: Airbus A321 o znakach rozpoznawczych:

Bardziej szczegółowo

Co dalej z badaniami Katastrofy Smoleńskiej? Marek Czachor Politechnika Gdańska

Co dalej z badaniami Katastrofy Smoleńskiej? Marek Czachor Politechnika Gdańska Co dalej z badaniami Katastrofy Smoleńskiej? Marek Czachor Politechnika Gdańska Streszczenie W artykule zebrałem moje zasadnicze wątpliwości co do wersji Katastrofy przedstawionych przez Zespół Parlamentarny,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA POWAŻNEGO INCYDENTU LOTNICZEGO

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA POWAŻNEGO INCYDENTU LOTNICZEGO PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Warszawa, dnia 4.10.2014 r. Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 1193/12 RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA POWAŻNEGO INCYDENTU LOTNICZEGO 1. Data i czas lokalny zaistnienia

Bardziej szczegółowo

rodzaj zdarzenia: wypadek zdarzenie nr: 503/08 szybowiec SZD-51-1 Junior, znak rozpoznawczy SP-3464 27 lipca 2008 r.

rodzaj zdarzenia: wypadek zdarzenie nr: 503/08 szybowiec SZD-51-1 Junior, znak rozpoznawczy SP-3464 27 lipca 2008 r. PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY rodzaj zdarzenia: wypadek zdarzenie nr: 503/08 szybowiec SZD-51-1 Junior, znak rozpoznawczy SP-3464 27 lipca 2008 r., Toruń-lotnisko Niniejszy

Bardziej szczegółowo

UDERZENIE W BRZOZĘ OPŁYWEM KOŃCÓWKI

UDERZENIE W BRZOZĘ OPŁYWEM KOŃCÓWKI UDERZENIE W BRZOZĘ OPŁYWEM KOŃCÓWKI LEWEGO SKRZYDŁA ALTERNATYWNY SCENARIUSZ PIERWSZEJ FAZY KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ Marek Czachor Abstract A collision of the very tip of the left wing of Tu-154M with the

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA POWAŻNEGO INCYDENTU LOTNICZEGO

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA POWAŻNEGO INCYDENTU LOTNICZEGO PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 2192/14 RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA POWAŻNEGO INCYDENTU LOTNICZEGO 1. Data i czas lokalny

Bardziej szczegółowo

Składanie modelu wahadłowca

Składanie modelu wahadłowca Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej Produkt edukacyjny Dla nauczycieli i uczniów EB-2000-08-130-HQ Gimnazjum i liceum (10-18 lat) Materiał edukacyjny Latający wahadłowiec z papieru Ten

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2015 ISSN 2353-5822 NR 49/2015 PRZED PIĄTĄ ROCZNICĄ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

Warszawa, kwiecień 2015 ISSN 2353-5822 NR 49/2015 PRZED PIĄTĄ ROCZNICĄ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ Warszawa, kwiecień 2015 ISSN 2353-5822 NR 49/2015 PRZED PIĄTĄ ROCZNICĄ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

AP I A 060/79/12. Komunikat prasowy

AP I A 060/79/12. Komunikat prasowy PROKURATURA APELACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ I ORGANIZACJI PRACY PROKURATUR ul. Wały Jagiellońskie 38 80 853 Gdańsk Gdańsk, dnia 31 grudnia 2012r. AP I A 060/79/12 Komunikat prasowy Wydział V do Spraw Przestępczości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAPISÓW URZĄDZEŃ TAWS I FMS FIRMY UNIVERSAL AVIONICS ZAINSTALOWANYCH

ANALIZA ZAPISÓW URZĄDZEŃ TAWS I FMS FIRMY UNIVERSAL AVIONICS ZAINSTALOWANYCH ANALIZA ZAPISÓW URZĄDZEŃ TAWS I FMS FIRMY UNIVERSAL AVIONICS ZAINSTALOWANYCH W RZĄDOWYM SAMOLOCIE TU-154M 101 Kazimierz Nowaczyk Abstract This paper analyses the data retrieved after the crash of Polish

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu Strona znajduje się w archiwum. Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu We wtorek, 24 lutego br., Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński złożył wizytę w Wyżej

Bardziej szczegółowo

68 PRZYPADKÓW SMOLEŃSKICH

68 PRZYPADKÓW SMOLEŃSKICH 68 PRZYPADKÓW SMOLEŃSKICH Od 10 kwietnia 2010 r. rząd PO, sprzyjające mu media i wybrani eksperci wmawiają Polakom, że przyczyną katastrofy smoleńskiej był zbiór zbiegów okoliczności - nieodpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH ZAŁĄCZNIK 1 (POMIAR ILOŚCI PALIWA) DO RAPORTU KOŃCOWEGO zdarzenie nr: 1460/12 Warszawa 2015 1. Cel próby Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych 1.1.

Bardziej szczegółowo

wojskowych statków powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej w przestrzeni powietrznej obu państw, sporządzone w Moskwie dnia 14

wojskowych statków powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej w przestrzeni powietrznej obu państw, sporządzone w Moskwie dnia 14 Odpowiedź ministra spraw wewnętrznych i administracji - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację nr 15734 w sprawie katastrofy lotniczej, jaka miała miejsce w dniu 10 kwietnia 2010 r. pod

Bardziej szczegółowo

Marcin Witkowski Wystawa "Katyń" Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny 13, 284-287

Marcin Witkowski Wystawa Katyń Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny 13, 284-287 Marcin Witkowski Wystawa "Katyń" Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny 13, 284-287 2010 Marcin Witkowski Wystawa Katyń W dniach 9 kwietnia 14 maja 2010 roku na wadowickim Rynku prezentowaliśmy wystawę

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Paweł Tyrała Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych W Katowicach

Prof. zw. dr hab. Paweł Tyrała Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych W Katowicach Prof. zw. dr hab. Paweł Tyrała Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych W Katowicach Katastrofa samolotu Tu 154M na lotnisku Siewiernyj pod Smoleńskiem analiza na bazie kompetencji specjalistów

Bardziej szczegółowo

Space Transoprtation System

Space Transoprtation System Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku ul. Toruńska 77/83 87-800 Włocławek Tel. : 54-236 - 22 25 Adres email : zsel@zsel.edu.pl Space Transoprtation System Przygotował : Opiekunowie : Cezary Dobruń Andrzej

Bardziej szczegółowo

MARS-BM A POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE PRZYCZYNY KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

MARS-BM A POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE PRZYCZYNY KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ MARS-BM A POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE PRZYCZYNY KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ Marcin Gugulski Abstract This paper analyses the Prof. Dr. Jan Sehn Institute of Forensic Research`s report Nr Dz. E. 2506/2010/K and

Bardziej szczegółowo

POLICYJNE PODSUMOWANIE AIR SHOW RADOM 2015

POLICYJNE PODSUMOWANIE AIR SHOW RADOM 2015 Strona znajduje się w archiwum. POLICYJNE PODSUMOWANIE AIR SHOW RADOM 2015 700 policjantów czuwało nad bezpieczeństwem widzów podczas pokazów lotniczych Air Show Radom 2015, które odbyły się w dniach 22-23

Bardziej szczegółowo

2. Powitanie gości i okolicznościowe przemówienia.

2. Powitanie gości i okolicznościowe przemówienia. . Dane INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI zarejestrowanej w Programie Pełna nazwa. Szkoła Podstawowa nr im. Lotników INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego w Dębnie Adres INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt III SW 54/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 czerwca 2014 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z protestu wyborczego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Warszawa, 6.04.2015 r. Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 600/13 RAPORT KOŃCOWY z badania zdarzenia lotniczego statku powietrznego o maksymalnym ciężarze

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POLICJI Z OSOBĄ, KTÓRA DOŚWIADCZYŁA PRZEMOCY SEKSUALNEJ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POLICJI Z OSOBĄ, KTÓRA DOŚWIADCZYŁA PRZEMOCY SEKSUALNEJ 1. W przypadku, kiedy do jednostki policji zgłasza się osoba pokrzywdzona, aby zawiadomić o popełnieniu przestępstwa przeciwko wolności seksualnej (art. 197-200 Kodeksu karnego), należy: Ustalić czy pokrzywdzony

Bardziej szczegółowo

NIEKTÓRE ASPEKTY TECHNICZNO-KONSTRUKCYJNE SMOLEŃSKIEJ KATASTROFY

NIEKTÓRE ASPEKTY TECHNICZNO-KONSTRUKCYJNE SMOLEŃSKIEJ KATASTROFY 10 Coolawin Rd, Northbridge 2063, Australia Tel. (061) (2) 9967-0998 E-mail: ggg@bigpond.net.au ANALYTICAL SERVICE Pty Ltd Raport No. 456 NIEKTÓRE ASPEKTY TECHNICZNO-KONSTRUKCYJNE SMOLEŃSKIEJ KATASTROFY

Bardziej szczegółowo

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne ZESTAWIENIE uwag do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

ALBUM ILUSTRACJI. Numer zdarzenia: 962/09

ALBUM ILUSTRACJI. Numer zdarzenia: 962/09 ALBUM ILUSTRACJI Numer zdarzenia: 962/09 Rodzaj zdarzenia: poważny incydent Statek powietrzny: samolot Boeing 737-800, 5B-DBV Data zdarzenia: 9-10.11.2009 r. Miejsce zdarzenia: lotnisko Katowice-Pyrzowice

Bardziej szczegółowo

Badanie wypadków w ruchu lotniczym

Badanie wypadków w ruchu lotniczym Badanie wypadków w ruchu lotniczym Aneks 13 ICAO Badanie wypadków i incydentów lotniczych Rozporządzenie EU 996/2010 w sprawie badania i zapobiegania wypadkom w lotnictwie cywilnym (uchylające dyrektywę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W DYSKUSJI PANELOWEJ, JAKA MIAŁA MIEJSCE W DNIU 28 MAJA 2012 NA KONFERENCJI MECHANIKA W LOTNICTWIE W KAZIMIERZU DOLNYM

SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W DYSKUSJI PANELOWEJ, JAKA MIAŁA MIEJSCE W DNIU 28 MAJA 2012 NA KONFERENCJI MECHANIKA W LOTNICTWIE W KAZIMIERZU DOLNYM SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W DYSKUSJI PANELOWEJ, JAKA MIAŁA MIEJSCE W DNIU 28 MAJA 2012 NA KONFERENCJI MECHANIKA W LOTNICTWIE W KAZIMIERZU DOLNYM 1. WPROWADZENIE Konferencja Mechanika w lotnictwie organizowana

Bardziej szczegółowo

T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I

T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029 Warszawa tel./fax: 22 826 67 47 sobieski@sobieski.org.pl www.sobieski.org.pl Bilans dwóch lat. Wydanie I, Warszawa

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Warszawa 20.08.2014 r. Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 925/14 RAPORT KOŃCOWY z badania zdarzenia lotniczego statku powietrznego o maksymalnym ciężarze

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej Informacje ogólne Wypadek Według Prawa o ruchu drogowym, wypadkiem jest zarówno zdarzenie z ofiarami, jak i drobna stłuczka bez rannych, potocznie nazywana kolizją.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY. do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet,

PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY. do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, Dz.U.04.248.2484 PROTOKÓŁ FAKULTATYWNY do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 6 października 1999 r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Poważny incydent nr: 145/05

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Poważny incydent nr: 145/05 RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY Poważny incydent nr: 145/05 Lądowanie na zamkniętym lotnisku wojskowym Świdwin (EPSN)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń Załącznik nr 1 do uchwały nr I/01/11 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń, z dnia 7 marca 2011 r. Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń

Bardziej szczegółowo

Pismo Organizacyjne 33 Ogólnopolskich Zawodów Samolotowych im. Zdzisława Dudzika

Pismo Organizacyjne 33 Ogólnopolskich Zawodów Samolotowych im. Zdzisława Dudzika ul. Sielska 34, 10 802 Olsztyn Lotnisko Olsztyn Dajtki (EPOD) tel./fax +48 89 5275240 www.aeroklub.olsztyn.pl Olsztyn, dnia 15.05.2013 r. Informacje ogólne Pismo Organizacyjne 33 Ogólnopolskich Zawodów

Bardziej szczegółowo

W imieniu absolwentów organizatorzy Zjazdu Promocji 1963 roku. Kpt pil. Michał Jasiński Mjr pil. inż. Jerzy Kaźmierczyk

W imieniu absolwentów organizatorzy Zjazdu Promocji 1963 roku. Kpt pil. Michał Jasiński Mjr pil. inż. Jerzy Kaźmierczyk W dniach 27 29 maja 2013 roku odbył się jubileuszowy zjazd promocyjny absolwentów Szkoły Orląt w Dęblinie oraz Radomiu promocji 1963 roku. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Pana Majora Magistra Wiesława Świerkowskiego

Bardziej szczegółowo

Numeryczna symulacja opływu wokół płata o zmodyfikowanej krawędzi natarcia. Michał Durka

Numeryczna symulacja opływu wokół płata o zmodyfikowanej krawędzi natarcia. Michał Durka Numeryczna symulacja opływu wokół płata o zmodyfikowanej krawędzi natarcia Michał Durka Politechnika Poznańska Inspiracja Inspiracją mojej pracy był artykuł w Świecie Nauki opisujący znakomite charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 grudnia 2013 r. Poz. 1517 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 26 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 11 grudnia 2013 r. Poz. 1517 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 26 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 grudnia 2013 r. Poz. 1517 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Wypadek. zdarzenie nr: 715/09. statki powietrzne:

M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Wypadek. zdarzenie nr: 715/09. statki powietrzne: M I N IS TE R S TW O IN F R A S TR U K TU R Y PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY Wypadek zdarzenie nr: 715/09 statki powietrzne: samolot Extra 300L o znakach rozpoznawczych: SP-ACM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZE ŁEBY

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZE ŁEBY Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20/06/2016 Walnego Zebrania Członków LGD Dorzecze Łeby z dnia 21.06.2016 REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZE ŁEBY 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Jaki statek Karta dowodu katastrofie, znalezione na miejscu katastrofy elementy samolotowej aparatury tlenowej przeznaczonej dla ludzi; VII-14

Jaki statek Karta dowodu katastrofie, znalezione na miejscu katastrofy elementy samolotowej aparatury tlenowej przeznaczonej dla ludzi; VII-14 w okresie jesień 9 jesień 9 roku Problem powietrzny uległ Wniosek Dowody do wniosku wg wagi : Wątpliwości Zatwierdzam znalezione na miejscu elementy samolotowej aparatury tlenowej przeznaczonej dla ludzi;

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA W SPRAWIE KATASTROFY RZĄDOWEGO SAMOLOTU TU-154M NR 101 POD LOTNISKIEM SMOLEŃSK-SIEVIERNYJ 10.04.2010 R. MAPA PYTAŃ

BIAŁA KSIĘGA W SPRAWIE KATASTROFY RZĄDOWEGO SAMOLOTU TU-154M NR 101 POD LOTNISKIEM SMOLEŃSK-SIEVIERNYJ 10.04.2010 R. MAPA PYTAŃ BIAŁA KSIĘGA W SPRAWIE KATASTROFY RZĄDOWEGO SAMOLOTU TU-154M NR 101 POD LOTNISKIEM SMOLEŃSK-SIEVIERNYJ 10.04.2010 R. MAPA PYTAŃ PRACA ZBIOROWA BLOGERÓW SALONU 24 21.07.2010 R. ROZDZIAŁ I - WSTĘP. STAN

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE I BEZPIECZEŃSTWO LOTÓW

SZKOLENIE I BEZPIECZEŃSTWO LOTÓW SZKOLENIE I BEZPIECZEŃSTWO LOTÓW 4 Oblodzenie wciąż groźne Płk dypl. pil. Ryszard Michałowski Inspektor BL MON grudnia 2003 roku o godz. 18.30 uległ awarii śmigłowiec Mi-8 z 36. splt. Do wypadku doszło

Bardziej szczegółowo

PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI

PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI PRAWA PASAŻERA LINII LOTNICZYCH UNIJNY FORMULARZ SKARGI NA NINIEJSZYM FORMULARZU MOŻNA ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO PRZEWOŹNIKA LOTNICZEGO LUB DO KRAJOWEGO ORGANU WYKONAWCZEGO Prawa pasażera w przypadku odmowy przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Paweł Artymowicz University of Toronto

Paweł Artymowicz University of Toronto Aerodynamiczne obliczenia ostatnich sekund lotu PLF 101 w porównaniu z danymi zebranymi przez komisje badania wypadków Paweł Artymowicz University of Toronto XV Mechanics in Avia:on, 28-31 maja 2012, Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 czerwca 2012 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 27 czerwca 2012 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 czerwca 2012 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania

Bardziej szczegółowo

Grodziec - Dęblin - Okęcie /str. 3 / Zaproszenie do współpracy /str. 7/ www.odkrywamygrodziec.pl ISSN: 2353-7868. Będzin-Grodziec

Grodziec - Dęblin - Okęcie /str. 3 / Zaproszenie do współpracy /str. 7/ www.odkrywamygrodziec.pl ISSN: 2353-7868. Będzin-Grodziec Odkrywamy MAJ / CZERWIEC 2015 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Grodziec - Dęblin - Okęcie /str. 3 / Zaproszenie do współpracy /str. 7/ 12 Będzin-Grodziec www.odkrywamygrodziec.pl ISSN: 2353-7868 Grodziec - Dęblin

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu krok po kroku

Projektowanie systemu krok po kroku Rozdział jedenast y Projektowanie systemu krok po kroku Projektowanie systemu transakcyjnego jest ciągłym szeregiem wzajemnie powiązanych decyzji, z których każda oferuje pewien zysk i pewien koszt. Twórca

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz

Radni Rady Miejskiej Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz Kicin, Kliny, Janikowo i okolice, wrzesień 2012 r. Radni Rady Miejskiej Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz Szanowna Pani Burmistrz, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Szanowni

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004 r. Nr 110, poz. 1168

Dz.U. z 2004 r. Nr 110, poz. 1168 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

d. W ramach zawodów przewiduje się rozegranie dwóch konkurencji. e. Konkurencja będzie się składała z następujących prób:

d. W ramach zawodów przewiduje się rozegranie dwóch konkurencji. e. Konkurencja będzie się składała z następujących prób: I Samolotowy Piknik Rajdowo-Nawigacyjny ZIELONA GÓRA-PRZYLEP 2015 10 października 2015 REGULAMIN SPORTOWY I Samolotowego Pikniku Rajdowo-Nawigacyjnego 1. Postanowienia ogólne. a. Zawody będą rozgrywane

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. z badania zdarzenia statku powietrznego o maksymalnym ciężarze startowym nie przekraczającym 2250 kg *

RAPORT KOŃCOWY. z badania zdarzenia statku powietrznego o maksymalnym ciężarze startowym nie przekraczającym 2250 kg * Nr ewidencyjny zdarzenia lotniczego 1418/12 Warszawa, dnia 08 maja 2013 r. RAPORT KOŃCOWY z badania zdarzenia statku powietrznego o maksymalnym ciężarze startowym nie przekraczającym 2250 kg * Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Jakie są podstawowe spostrzeżenia Pana zespołu? - W pierwszej kolejności skoncentrowaliśmy się na błędnej ocenie statusu i charakteru lotu.

Jakie są podstawowe spostrzeżenia Pana zespołu? - W pierwszej kolejności skoncentrowaliśmy się na błędnej ocenie statusu i charakteru lotu. Z dr. Tadeuszem Augustynowiczem, koordynatorem lotnisk wojskowych i wieloletnim pracownikiem PLL LOT, menedżerem Cargo Terminal London Heathrow Airport, rozmawia Marta Ziarnik Opracował Pan wraz z pilotami,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 20 W KATOWICACH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 20 W KATOWICACH. Postanowienia ogólne REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 20 W KATOWICACH Postanowienia ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz na rok, zawiadamiając członków o terminie,

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Świata Red Bll Air Race

Mistrzostwa Świata Red Bll Air Race Mistrzostwa Świata Red Bll Air Race W ubiegły weekend w Gdyni, po raz pierwszy w Polsce, odbyła się impreza lotnicza z cyklu RED BULL Air Race. Trudno sobie wręcz wyobrazić aby nie było tam przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Raport medialny SCENA POLITYCZNA

Raport medialny SCENA POLITYCZNA Raport medialny SCENA POLITYCZNA marzec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (30.) w dniu 14 maja 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o formalnej poprawności oświadczenia senatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 1. Regulamin określa tryb pracy Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, która jest stałym organem nadzoru Jupitera Narodowego

Bardziej szczegółowo

24 lipca 2011 psycholog Sonia Geller napisała opinię psychologiczną, którą datowała na 24 marzec 2011.

24 lipca 2011 psycholog Sonia Geller napisała opinię psychologiczną, którą datowała na 24 marzec 2011. Zawiadomienie o przestępstwie psychologa Soni Geller zatrudnionej w centrum psychoterapii BEN, która napisała antydatowaną opinię psychologiczną potwierdzającą nieprawdę. Zrobiła to dla swojego znajomego:

Bardziej szczegółowo