Trzy aspekty optymalizacji energetycznej, które przynoszą wzrost zysków i wartości majątku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Trzy aspekty optymalizacji energetycznej, które przynoszą wzrost zysków i wartości majątku"

Transkrypt

1 Trzy aspekty optymalizacji energetycznej, które przynoszą wzrost zysków i wartości majątku Czerwiec 2011 / Opracowanie White Paper Autorzy: Hugh Lindsay i Terrence Tobin Make the most of your energy SM Wersja 1

2 Spis treści Streszczenie... 1 Wprowadzenie... 2 Ekonomiczne uzasadnienie dla aktywnej gospodarki energetycznej... 4 Możliwości w wymiarze kosztów stałych... 5 Ograniczanie kosztów operacyjnych... 6 Wnioski... 9

3 Streszczenie Wielu właścicieli nieruchomości komercyjnych postrzega energię jako istotny, ale praktycznie niemożliwy do ograniczenia składnik kosztów eksploatacyjnych, który ma znaczący wpływ na całkowite przychody operacyjne z nieruchomości. W artykule opisano szereg dostępnych możliwości zmniejszenia kosztów energii, podziału kosztów między właściciela a najemców, wdrażania u najemców strategii poprawy efektywności energetycznej, a także pomiaru i zwiększania efektywności z korzyścią dla zysków i wartości nieruchomości. Aby sięgnąć po te możliwości, wystarczy zastosować urządzenia pomiarowe oraz inteligentne oprogramowanie. COM-POWER-WP03EN Wersja 1 1

4 Wprowadzenie Właściciele i zarządcy nieruchomości komercyjnych poszukują nowych dróg do maksymalizacji zysków i wartości majątku. Zużycie energii jest niejednokrotnie największą pojedynczą pozycją na liście wydatków. Dlatego właśnie z energią wiąże się szereg możliwości ograniczenia kosztów operacyjnych, zwiększenia przychodu operacyjnego, podniesienia poziomu zadowolenia najemców i ograniczenia ich rotacji, a także uzyskania prestiżowych certyfikatów efektywności energetycznej. Te ostatnie potencjalnie podnoszą wartość nieruchomości, korzystnie wpływają na jej wizerunek i mogą ułatwić znalezienie nowych najemców. Aby osiągnąć jak największe korzyści, właściciele i zarządcy nieruchomości powinni wykorzystywać szanse istniejące w trzech wymiarach kosztów powiązanych z energią: w kosztach stałych, zmiennych i wyjątkowych. W tym celu konieczne jest wielostronne analizowanie aktualnych danych o zużyciu energii w posiadanych nieruchomościach. Nowe rozwiązania techniczne wspomagające gospodarkę energetyczną dostarczają praktycznie użytecznych informacji sformułowanych w kategoriach ekonomicznych. Na tej podstawie odpowiednie osoby w przedsiębiorstwie analizują wszystkie możliwości, decydują o podjęciu określonych działań i weryfikują rezultaty. Niższe koszty operacyjne Większe przychody operacyjne $ Gospodarka energetyczna przedsiębiorstwa Zadowolenie/ mniejsza rotacja najemców Zainteresowanie potencjalnych najemców Rysunek 1 Właściwa gospodarka energetyczna przynosi właścicielom i zarządcom nieruchomości szereg bezpośrednich korzyści ekonomicznych. Certyfikaty ekologiczne Większa wartość nieruchomości COM-POWER-WP03EN Wersja 1 2

5 Trzy aspekty optymalizacji energetycznej, które przynoszą wzrost zysków i wartości majątku

6 Ekonomiczne uzasadnienie dla aktywnej gospodarki energetycznej wciąż istnieją niezwykle atrakcyjne okazje do generowania wartości biznesowej, tyle że trzeba szukać ich po stronie wydatków. John P. Kelly, Dyrektor Generalny BOMA International Zwiększenie lub choćby utrzymanie obecnych zysków oraz wartości nieruchomości to wyzwanie, przed jakim regularnie stają właściciele nieruchomości, zarządcy i pośrednicy w handlu nieruchomościami. Oprócz bezpośredniej konkurencji na rynku istnieje szereg czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na zdolność do osiągania założonych celów finansowych, np. powszechny spadek czynszów lub wolniejszy od oczekiwanego wzrost gospodarczy po niedawnym globalnym kryzysie. Poszukując nowych dróg do realizacji zamierzeń finansowych, menedżerowie pomijają często koszty energii, mimo że w obszarze gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa mogą odnosić szereg bezpośrednich korzyści (Rysunek 1). Gdy koszty energii i koszty pokrewne zostaną wyodrębnione jako składnik kosztów operacyjnych, a tym samym składnik bilansu, oczywista staje się szansa na uwolnienie znaczących kwot pieniędzy. Ograniczenie tych kosztów może ułatwić przetrwanie trudnych czasów, a jednocześnie zredukować ryzyko finansowe i wzmocnić pozycję konkurencyjną firmy w przyszłości. Z dowodów empirycznych udokumentowanych przez Departament Energii USA oraz z innych niezależnych badań wynika, że przy właściwym zarządzaniu możliwe jest obniżenie kosztów mediów o 25 procent lub więcej. A mimo to wiele przedsiębiorstw nie prowadzi jakiejkolwiek aktywnej gospodarki energetycznej lub nie w pełni wykorzystuje wszystkie możliwości. Jeśli chodzi o gospodarkę energetyczną, właściciele i zarządcy nieruchomości komercyjnych są uprzywilejowani na tle innych branż. Biorąc pod uwagę, że koszty energii stanowią aż 30% kosztów operacyjnych przeciętnej nieruchomości komercyjnej, a także wobec dostępności licznych badań, narzędzi i rozwiązań technicznych, można oczekiwać, że optymalizacja gospodarki energetycznej przyniesie naprawdę znaczący wzrost przychodu operacyjnego. Parametry energetyczne osiągane w nieruchomości świadczą też o kompetencjach zarządcy, a pośrednio mają wpływ na wizerunek i wymierną wartość nieruchomości. W ocenie specjalistów firmy inwestycyjnej Neuberger Berman wysoka jakość gospodarki energetycznej może sugerować równie wysoką jakość zarządzania nieruchomością w innych aspektach. Z kolei przedstawiciele agencji Energy Star zauważają, że firmy <inwestycyjne> zarządzające aktywami o wartości przekraczającej 4 miliardy USD zwracają uwagę na oceny Energy Star będące wyznacznikiem ogólnej jakości zarządzania. W ogólnym rozrachunku mniejsze wydatki, większe zyski i wyższa wartość nieruchomości są niezwykle korzystne w skali całej branży i mówimy tu o korzyściach rzędu miliardów dolarów. Aby program gospodarki energetycznej zaczął przynosić wymierne korzyści, właściciele i zarządcy nieruchomości muszą przeanalizować, w jaki sposób zużycie energii wpływa na ich działalność. Podobnie jak wiele rodzajów kosztów operacyjnych, koszty energii (a tym samym możliwości ich ograniczenia) możemy rozpatrywać w trzech wymiarach: kosztów stałych, zmiennych i wyjątkowych. Do wykorzystania możliwości istniejących w każdym z tych wymiarów potrzebne są określone informacje i narzędzia. Systemy wspomagające gospodarkę energetyczną w przedsiębiorstwie (EEM enterprise energy management) pozwalają ekonomicznie i skutecznie działać we wszystkich trzech wymiarach. Udostępniają analizy i dane potrzebne do podejmowania decyzji oraz automatyzują procesy niezbędne do monitorowania dynamicznego środowiska i reagowania na zmiany poprzez aktywne zarządzanie energią. COM-POWER-WP03EN Wersja 1 4

7 Możliwości w wymiarze kosztów stałych Koszty stałe energii obejmują typowe bazowe zużycie energii w nieruchomości oraz koszty zasobów związanych z administracją, eksploatacją i konserwacją instalacji. W każdym z tych obszarów istnieją możliwości ograniczenia kosztów. Optymalizowanie kosztów energii poprzez opomiarowanie najemców W wielu przypadkach najemcy są obciążani kosztami energii według jednolitej formuły zwykle proporcjonalnie do wynajmowanej powierzchni. Jednak taki sposób alokacji kosztów bywa bardzo niedokładny. Najemcy coraz częściej oczekują bardziej precyzyjnego rozliczania kosztów, a jeśli kwestionują fakturę, oczekują przedstawienia danych uzasadniających jej wysokość. Dlatego niektóre umowy najmu zawierają standardowy zapis o instalacji podliczników. Nawet w budynkach, w których podliczniki są już zainstalowane, odczytu dokonuje pracownik dostawcy energii lub zarządcy nieruchomości. Procesy ręcznego zbierania i przetwarzania danych oraz fakturowania są kosztowne i stwarzają duże ryzyko błędów. Błędy zaś prowadzą do jeszcze wyższych kosztów administracyjnych i niezadowolenia najemców. również, że potencjalne możliwości ograniczenia kosztów pozostają często niewidoczne. Systemy EEM udostępniają kompletne rozwiązania do opomiarowania podlicznikami i refakturowania najemców, które uwzględniają wszelkie rodzaje mediów (np. elektryczność, gaz, wodę). Systemy takie mogą wykorzystywać liczniki zainstalowane już u najemców, a w razie potrzeby pozwalają na zainstalowanie nowych liczników (Rysunek 2). Dane z liczników są automatycznie, regularnie wysyłane do oprogramowania EEM przez sieci komunikacyjne firmy, Internet lub łącza bezprzewodowe, przez co koszt użytkowania systemu jest niski, mimo praktycznie nieograniczonego zasięgu dane mogą być bowiem zbierane z wielu nieruchomości rozsianych po kraju i świecie. Ponadto przy użyciu takich tradycyjnych metod zwykle uzyskuje się sumy miesięczne (np. liczbę kilowatogodzin), a nie dane z krótszych okresów, np. 15-minutowych. Bez danych o zużyciu energii w krótszych okresach nie jest możliwe precyzyjne obciążenie najemców kosztami chwilowego większego zużycia i innymi opłatami, które zwykle doliczane są do średniego poboru podstawowego. Niedostateczna rozdzielczość danych powoduje Następnym etapem jest sporządzenie faktur dla najemców przy użyciu zintegrowanego modułu taryfikacji i narzędzi do weryfikacji danych. Rozwiązanie takie gwarantuje poprawność rozliczeń, nawet w przypadku skomplikowanych taryf. System EEM pozwala uniknąć wysokich kosztów ręcznego zbierania danych, a przy tym jest wiarygodny dla najemców. Nowe lub istniejące podliczniki Dostęp do analiz i raportów LAN/WAN/Internet Narzędzia zapewnienia jakości danych Hurtownia danych $ Moduł taryfikacji i fakturowania BILL Podliczniki bezprzewodowe Zautomatyzowane fakturowanie najemców Rysunek 2 Zautomatyzowane opomiarowanie podlicznikami i refakturowanie pozwala uzyskać większą dokładność i wyeliminować kosztowne, ręczne odczytywanie liczników i sporządzanie faktur. COM-POWER-WP03EN Wersja 1 5

8 Ograniczanie kosztów operacyjnych W budynkach występuje szereg instalacji i urządzeń generujących duże obciążenia, np. sprężarki i wentylatory klimatyzacji lub systemy oświetleniowe. Pracownicy zarządcy lub wynajętej firmy usługowej co pewien czas regulują system automatyki budynku, aby zapewnić jego użytkownikom maksymalny komfort. Kierują się przy tym wynikami podstawowych pomiarów i sugestiami użytkowników. Konserwacja systemów i podzespołów odbywa się zwykle w oparciu o z góry ustalone harmonogramy oraz szacowaną intensywność eksploatacji. Stosowanie takich metod naraża jednak zarządcę nieruchomości na ryzyko pogorszenia efektywności energetycznej, nieprawidłowego działania urządzeń lub nawet awarii. Okazje do redukcji kosztów pozostają często niezauważone, ponieważ informacje dotyczące energii są ograniczone, tak pod względem ilości, jak i dokładności. Choć systemy automatyki budynku są często postrzegane jako systemy odpowiedzialne za gospodarkę energetyczną budynku, projektowane są tak, aby jedynie reagowały na określone czynniki. Nie dostarczają danych potrzebnych do pogłębionej analizy efektywności energetycznej i zarządzania kosztami energii. Natomiast systemy EEM automatycznie zbierają i zestawiają szczegółowe dane o poborze mocy i zużyciu energii we wszystkich instalacjach (w tym instalacji ogrzewania, chłodzenia, automatyki budynku, dystrybucji zasilania, generatorach). System EEM nieustannie monitoruje sytuację i z wyprzedzeniem ostrzega personel odpowiedzialny za eksploatację o wszelkich potencjalnych problemach. Źródło problemu można szybko zidentyfikować na graficznych schematach obrazujących w czasie rzeczywistym status instalacji elektrycznej i urządzeń, a w razie potrzeby dostępne są też informacje historyczne i narzędzia do analizy zstępującej. Narzędzia te ułatwiają prowadzenie proaktywnej konserwacji, która przyczynia się do wydłużenia żywotności urządzeń, zmniejszenia pracochłonności eksploatacji i pozwala uniknąć zbędnych nakładów inwestycyjnych. Systemy EEM dostarczają też informacje potrzebne zarządowi firmy i menedżerom placówek do zarządzania finansowym aspektem efektywności energetycznej. Dostępne za pośrednictwem przeglądarki internetowej wizualizacji przedstawiające kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) pomagają w dynamicznym monitorowaniu i weryfikowaniu sytuacji i kosztów w skali całego przedsiębiorstwa. Narzędzia do wyznaczania trendów umożliwiają wychwycenie złożonych relacji między czynnikami wpływającymi na zużycie energii w okresach tygodniowych, miesięcznych, rocznych, w określonych porach roku lub innych przedziałach czasu. Zużycie energii w budynkach i innych centrach kosztów można w prosty sposób agregować i normalizować w celu wyeliminowania z profilu zmiennych niezależnych, takich jak temperatura lub całkowita powierzchnia użytkowa. To z kolei umożliwia dokładne, bezpośrednie porównywanie różnych instalacji, wychwytywanie przyczyn niskiej efektywności i dostrzeganie możliwości ograniczenia zużycia. Możliwe jest na przykład zoptymalizowanie procedur rozruchu w celu uniknięcia skoków poboru mocy, skorygowanie ustawień systemu HVAC z uwzględnieniem godzin/dni użytkowania budynku i warunków pogodowych, czy też zmiana parametrów czasowych działania wind w celu ograniczenia zużycia energii. System EEM dostarczy także precyzyjnych danych o aktualnej efektywności energetycznej, które mogą posłużyć jako podstawa do oceny skuteczności wszelkich modernizacji, korekt i zmian. Możliwe jest wreszcie porównanie parametrów budynku z danymi wzorcowymi (Rysunek 3) w celu uzyskania informacji będących podstawą do ubiegania się o krajowy lub międzynarodowy certyfikat np. wydawany przez Energy Star lub ASHRAE w USA, w ramach programu LEED prowadzonego przez amerykańską radę Green Building Council, czy też programu Action Energy realizowanego przez organizację Carbon Trust w Wielkiej Brytanii. COM-POWER-WP03EN Wersja 1 6

9 Liczniki- cienie pomagają wychwycić błędy w rozliczeniach Kolejnym potencjalnie poważnym problemem są błędy w rozliczeniach powstające po stronie dostawcy energii. Typowe błędy polegają na przyjęciu niedokładnych danych z liczników, błędnym odczycie lub wprowadzeniu danych z licznika, rozliczaniu według niewłaściwej taryfy lub nieprawidłowe naliczanie opłat za szczytowy pobór ze względu na zbyt długie/krótkie okresy rozliczeniowe. Błędy na korzyść właściciela bądź użytkownika budynku (tj. naliczenie zbyt małej opłaty) mogą być równie kłopotliwe, jak błędy na korzyść dostawcy, ponieważ większość umów przewiduje możliwość odzyskania przez dostawcę niedopłaty po wielu miesiącach lub latach od wystąpienia błędu. W budynkach na wynajem obciążenie takimi niedopłatami byłych najemców okazuje się często niemożliwe. Aby zapobiec takim sytuacjom, system EEM można wyposażyć w liczniki-cienie (tej samej klasy, co używane przez dostawców energii) instalowane równolegle z licznikami dostawców na przyłączach poszczególnych budynków. System EEM może też odbierać impulsy z istniejących liczników, o ile dostawca energii wyrazi na to zgodę. Oprogramowanie systemu EEM oblicza prawidłową wysokość rachunku, uwzględniając strukturę taryf dostawcy, i porównuje rachunki za poszczególne okresy, Planowanie rozbudowy Instalacje elektryczne i inne systemy dystrybucji mediów w nowych budynkach bywają często przewymiarowane. Z kolei w istniejących budynkach istnieje często rezerwa mocy, która pozostaje ukryta ze względu na brak informacji o charakterystyce zużycia energii. System EEM generuje szczegółowe charakterystyki (profile) każdego budynku i obwodu głównego, ułatwiając tym samym bezpieczne wykorzystanie rezerwy mocy i pozwalając uniknąć niepotrzebnej rozbudowy. Precyzyjne dane na temat istniejących instalacji upraszczają szacowanie przyszłych potrzeb i pozwalają optymalnie zwymiarować instalacje nowych budynków. Rysunek 3 Przykład oprogramowania EEM z kluczowymi wskaźnikami wydajności, oceną porównawczą i narzędziami do normalizacji, które pomagają w analizowaniu i porównywaniu parametrów energetycznych budynków oraz ujawniają potencjalne obszary oszczędności. COM-POWER-WP03EN Wersja 1 7

10 Ochrona przed zakłóceniami zewnętrznymi Przyczyna problemów z niezawodnością może niekiedy leżeć po stronie dostawcy/dystrybutora energii; wyładowania atmosferyczne mogą wywołać na liniach przesyłowych silne skoki napięcia, które przeniosą się do instalacji klienta. Aby zabezpieczyć się przed zakłóceniami zewnętrznymi, przedsiębiorstwa instalują często urządzenia filtrujące. Budynek lub zakład może być też wyposażony w zasilacze UPS lub rezerwowe generatory na wypadek dłuższej przerwy w dostawie energii. Takie rozwiązania będą skuteczne pod warunkiem regularnego testowania urządzeń i utrzymywania ich w należytym stanie technicznym. Systemy EEM pomagają w ocenie wpływu jakości zasilania na eksploatowane urządzenia i ich dostępność. Zainstalowane na stałe inteligentne liczniki monitorują najważniejsze punkty dystrybucji i w czasie rzeczywistym przesyłają dane i dzienniki zdarzeń do oprogramowania wizualizacyjnego, które pomaga w analizowaniu sytuacji, rozpoznawaniu źródeł zakłóceń lub awarii, przewidywaniu przyszłych problemów i weryfikowaniu działania wszystkich urządzeń zabezpieczających budynek lub zakład na wypadek awarii (Rysunek 4). System taki może pomóc w wyznaczeniu minimalnych wymaganych parametrów jakości zasilania. Ponadto porównuje parametry zasilania z normami międzynarodowymi i określa, czy dostawy energii spełniają wymagania określone w umowie. Niczym czarna skrzynka w samolocie, system rejestruje informacje, które niejednokrotnie są podstawą do odzyskania dziesiątek, a nawet setek tysięcy dolarów od dostawcy energii. Sieć elektroenergetyczna Przełącznik źródeł zasilania Zasilacz bezprzerwowy (UPS) Urządzenia rozdzielcze Odbiorniki w budynku (najemcy, części wspólne, HVAC itp.) Generator rezerwowy Firmowa sieć LAN/WAN Powiadomienia o alarmach i zdalny dostęp Baza danych z historią zdarzeń dot. jakości zasilania Bieżące monitorowanie, analiza niezawodności i raporty Rysunek 4 Systemy EEM pomagają w zapewnieniu ciągłości zasilania, powiadamiając odpowiednie osoby o sytuacjach krytycznych, ułatwiając identyfikację przyczyn problemów, weryfikując działanie systemów rezerwowych, jeśli zaś dojdzie do przerwy w dostawie zasilania dokumentują istotne fakty. Unikanie problemów z zasilaniem wywołanych przyczynami wewnętrznymi Komputery i inne urządzenia do przetwarzania danych, silniki elektryczne, zabezpieczenia i przełączniki, a nawet niektóre urządzenia przeznaczone do eliminacji problemów z zasilaniem mogą wprowadzać niepożądane częstotliwości harmoniczne, wywoływać stany nieustalone i skoki napięcia w instalacji elektrycznej budynku lub zakładu. To z kolei prowadzić może do utraty danych i usterek komputerów, systemów automatyki lub urządzeń przemysłowych. Co gorsza, transformatory i przewodniki mogą przegrzewać się i ulegać awariom, a wyłączniki automatyczne aktywują się czasem bez powodu. Każda taka sytuacja może doprowadzić do całkowitego odcięcia zasilania. System EEM za pośrednictwem telefonu lub komputera powiadomi odpowiednie osoby o problemie, pomoże rozpoznać i przeanalizować czynniki ryzyka oraz podjąć odpowiednie czynności w celu uniknięcia kosztownego przestoju. Tego typu rozwiązania zmniejszają pracochłonność obsługi technicznej oraz pozwalają często uniknąć kosztownej wymiany urządzeń, a przynajmniej odłożyć ją w czasie. Wyższa niezawodność przekłada się na wyższy poziom zadowolenia najemców i czyni budynek atrakcyjnym dla klientów zwracających szczególną uwagę na jakość zasilania. COM-POWER-WP03EN Wersja 1 8

11 Three Dimensions of Energy Opportunities that Can Boost Profits and Asset Value Wnioski Wśród osób zajmujących się zawodowo efektywnością energetyczną coraz więcej słyszy się ostatnio o zaletach systemów wspomagających gospodarkę energetyczną funkcje systemów EEM sięgają bowiem daleko poza automatykę budynku lub zarządzanie zasilaniem. Ich korzenie tkwią w zarządzaniu finansowym Rita Tatum, Building Operating Management Właściciele i zarządcy nieruchomości komercyjnych stoją przed wielką szansą istotnego zredukowania kosztów operacyjnych, podniesienia poziomu zadowolenia i zmniejszenia rotacji najemców, zwiększenia wartości nieruchomości i ograniczenia ryzyka. Aby tę szansę wykorzystać, powinni aktywnie zarządzać kosztami energii we wszystkich trzech wymiarach. Fundamentem tej strategii, tak jak każdej dobrej strategii biznesowej, są dokładne, aktualne i kompletne informacje stanowiące podstawę do podejmowania decyzji. W odróżnieniu od tradycyjnych systemów automatyki budynków lub systemów opomiarowania, kompleksowa gospodarka energetyczna w przedsiębiorstwie zakłada wyodrębnienie stałych, zmiennych i wyjątkowych kosztów finansowych. Indywidualnie konfigurowane portale WWW, wskaźniki KPI, zaawansowane analizy i techniki normalizacji pozwalają błyskawicznie uzyskać precyzyjne i praktyczne informacje dotyczące wszystkich zarządzanych nieruchomości. Odpowiednie narzędzia zapewniają wiarygodność i dokładność danych pochodzących z różnych źródeł. Ścisła integracja sprzętu i oprogramowania gwarantuje wysoki poziom niezawodności, zaś ekonomiczne techniki wymiany danych i kompatybilność ze starszymi systemami to czynniki obniżające całkowite koszty użytkowania. Systemy EEM, wsparte odpowiednimi procedurami i zaangażowaniem osób odpowiedzialnych, pomagają w dynamicznym rozpoznawaniu i wykorzystywaniu nowych możliwości, wdrażaniu najlepszych praktyk i weryfikacji opłacalności inwestycji w optymalizację efektywności energetycznej. Od zautomatyzowanego rozliczania najemców po usprawnienie procesów zakupowych, wzrost efektywności operacyjnej i niezawodności systemy EEM stanowią dla właścicieli i zarządców nieruchomości klucz do zdobycia prawdziwej przewagi finansowej i wizerunkowej poprzez optymalną gospodarkę energetyczną. COM-POWER-WP03EN Wersja 1 9

12 Schneider Electric 35, rue Joseph Monier CS F Rueil Malmaison Cedex RCS Nanterre Capital social Niniejszy dokument został wydrukowany na papierze z surowców wtórnych Schneider Electric. Wszelkie prawa zastrzeżone. Schneider Electric i Make the most of your energy są znakami towarowymi spółki Schneider Electric Industries SAS lub jej przedsiębiorstw afiliowanych.

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121 42-202 Częstochowa Pracownia Informatyki Numeron Sp.

Bardziej szczegółowo

Inteligentne systemy pomiarowe

Inteligentne systemy pomiarowe Inteligentne systemy pomiarowe Klucz do lepszego zarządzania energią. Jak mogę ograniczyć zużycie energii? Gdzie niepotrzebnie marnuję energię? Jak mogę oszczędzić pieniądze? Inteligentne systemy pomiarowe

Bardziej szczegółowo

MP4 kompleksowy audyt bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej w przedsiębiorstwie. Ireneusz Grining Licheń 19/20.11.

MP4 kompleksowy audyt bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej w przedsiębiorstwie. Ireneusz Grining Licheń 19/20.11. MP4 kompleksowy audyt bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej w przedsiębiorstwie Ireneusz Grining Licheń 19/20.11.2013 Oferta Schneider Electric w zakresie konsultingu serwisowego. Audyt

Bardziej szczegółowo

Podręcznik najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej

Podręcznik najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej Podręcznik najlepszych praktyk w zakresie efektywności energetycznej Warsztaty 31 października 2013 Cel stosowania podręcznika najlepszych praktyk. Przykłady najlepszych praktyk obejmują najważniejsze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ REGULAMIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 7A/2011 Dyrektora Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z dnia 01.02.2011 r. ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZASOBACH

Bardziej szczegółowo

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY EUROPE Sp. z o.o. Technologie Oszczędzania Energii w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY Innowacyjny system oszczędzania energii elektrycznej Smart-Optimizer ECOD WYŁĄCZNY

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Nowe liczniki energii w Kaliszu Nowe możliwości dla mieszkańców. Adam Olszewski

Nowe liczniki energii w Kaliszu Nowe możliwości dla mieszkańców. Adam Olszewski Nowe liczniki energii w Kaliszu Nowe możliwości dla mieszkańców Adam Olszewski Kalisz, 10 kwietnia 2013 Czym jest AMI AMI, czyli inteligentne opomiarowanie, to system pozwalający na dwustronny przepływ

Bardziej szczegółowo

System monitorus NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ. energią dla tych, którzy chcą oszczędzać i na bieżąco

System monitorus NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ. energią dla tych, którzy chcą oszczędzać i na bieżąco System monitorus MoniTorus to nowoczesne narzędzie do zarządzania Przyjazny interfejs użytkownika oraz hierarchiczna energią dla tych, którzy chcą oszczędzać i na bieżąco analizować koszty ponoszone na

Bardziej szczegółowo

Rozpędź produkcję zmniejszając koszty energii!

Rozpędź produkcję zmniejszając koszty energii! : moŝliwości i bezpośrednie korzyści Kompleksowe rozwiązanie dla zakładów zuŝywających większe ilości mediów: energii elektrycznej, gazu, wody, ciepła, pary, spręŝonego powietrza i innych. Obecne koszty

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Zatwierdzona uchwałą nr 1/2015 Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 02.02.2015 Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Techem Smart System: Platforma dla nowoczesnych usług. Techem Smart System. Przejrzystość oraz oszczędność energii i wody INFORMACJA O PRODUKCIE

Techem Smart System: Platforma dla nowoczesnych usług. Techem Smart System. Przejrzystość oraz oszczędność energii i wody INFORMACJA O PRODUKCIE INFORMACJA O PRODUKCIE Monitoring energii i wody Wskazania wartości Portal Techem adapterm Techem Smart System Monitoring urządzeń Rozliczenie Techem Smart System: Platforma dla nowoczesnych usług Przejrzystość

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja. Global Property. system zarządzania nieruchomościami komercyjnymi

Prezentacja. Global Property. system zarządzania nieruchomościami komercyjnymi Prezentacja Global Property system zarządzania nieruchomościami komercyjnymi GLOBAL PROPERTY / POINT PLATFORM Całościowe zarządzanie w jednym systemie Obniżenie kosztów i ulepszenie zarządzania Controlling

Bardziej szczegółowo

Przejmij kontrolę. Technologia zapewniająca wydajność energetyczną 1

Przejmij kontrolę. Technologia zapewniająca wydajność energetyczną 1 Przejmij kontrolę Technologia zapewniająca wydajność energetyczną 1 W Circutorze zawsze przywiązywaliśmy szczególną wagę do innowacji i rozwoju technologii, aby zapewnić wydajniejsze wykorzystanie posiadanych

Bardziej szczegółowo

Efekty usprawnień w obsłudze technicznej nieruchomości

Efekty usprawnień w obsłudze technicznej nieruchomości Efekty usprawnień w obsłudze technicznej nieruchomości LEVEL 1 Level 2 > Level 3 Jak dobrze realizowana obsługa techniczna może pomóc Property Managerowi Agenda Cele zarządcy Obszary usprawnień Implementacja

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012

Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych. Licheń, listopad 2012 Wspomaganie zarządzania infrastrukturą ciepłowniczą za pomocą systemów informatycznych Licheń, listopad 2012 Agenda Dalkia podstawowe informacje o strategii Zasady podejścia do infrastruktury ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo

Internet TeleControl VITOCOM 300 VITODATA 300

Internet TeleControl VITOCOM 300 VITODATA 300 Internet TeleControl VITOCOM 300 VITODATA 300 Aktualne, przejrzyste i w korzystnej cenie Vitocom 300 oraz Vitodata 300 pozwalają na dostęp do wszystkich parametrów instalacji, również w przypadku szczególnie

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta. Warszawa 06.06.2008

Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta. Warszawa 06.06.2008 Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta Warszawa 06.06.2008 Agenda wystąpienia Zachowania Sprzedawców Energii w obliczu deregulacji; Różne wizje postawy konkurencyjnej w

Bardziej szczegółowo

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42

MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów. P.A. NOVA S.A. - Gliwice, ul. Górnych Wałów 42 MAXIMO - wiedza kluczem do trafnych decyzji i efektywnego wykorzystywania zasobów maximo - Twój klucz do sukcesu Rozwiązania Maximo do zarządzania zasobami i usługami działają w oparciu o całościową strategię,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości.

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla podgrzania wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

AEL - system zdalnego monitoringu zużycia energii elektrycznej. Sidus Novum, KBBS 2015, Marcin Nowakowski

AEL - system zdalnego monitoringu zużycia energii elektrycznej. Sidus Novum, KBBS 2015, Marcin Nowakowski AEL - system zdalnego monitoringu zużycia energii elektrycznej Sidus Novum, KBBS 2015, 18.03.2015 Marcin Nowakowski AEL monitoring zużycia energii elektrycznej Ciągły monitoring zużycia energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

Alcatel-Lucent OmniVista 8770

Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Alcatel-Lucent OmniVista 8770 Network Management System ZINTEGROWANY interfejs zarządzania systemami i urządzeniami ZINTEGROWANY PAKIET OPROGRAMOWANIA Dzisiejsze przedsiębiorstwa stawiają czoła wyzwaniom

Bardziej szczegółowo

Łączne zużycie 80.000. System rozliczeniowy Techem

Łączne zużycie 80.000. System rozliczeniowy Techem Łączne zużycie 80.000 System rozliczeniowy Techem Zasady czytelne dla każdego System rozliczania kosztów ogrzewania na podstawie indywidualnego zużycia Dostawa ciepła jest realizowana zbiorowo dla całego

Bardziej szczegółowo

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki Urząd Regulacji Energetyki Źródło: http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5464,stosowanie-inteligentnego-opomiarowania-w-parze-z-och rona-prywatnosci-odbiorcow-.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń ciepła w budynkach własnych i zarządzanych przez Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BTBS) I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Wstęp. osobniczo, takich jak odciski linii papilarnych, wygląd tęczówki oka, czy charakterystyczne cechy twarzy.

Wstęp. osobniczo, takich jak odciski linii papilarnych, wygląd tęczówki oka, czy charakterystyczne cechy twarzy. 1. Wstęp. Dynamiczny rozwój Internetu, urządzeń mobilnych, oraz komputerów sprawił, iż wiele dziedzin działalności człowieka z powodzeniem jest wspieranych przez dedykowane systemy informatyczne. W niektórych

Bardziej szczegółowo

Energa-Operator: Praktyczne doświadczenia projektu AMI

Energa-Operator: Praktyczne doświadczenia projektu AMI Energa-Operator: Praktyczne doświadczenia projektu AMI Autorzy: Robert Masiąg; Tomasz Piasecki- ENERGA-OPERATOR SA Budowa infrastruktury inteligentnego opomiarowania jest flagowym projektem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015

Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 . Konferencja Inteligentny Zakład Rozlewniczy 25-27.11.2015 OBSZARY EFEKTYWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KOMÓRKA DS. GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ/MEDIAMI EFEKTYWNOŚĆ STRATEGIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ KONTROLING

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do dokumentu Moduł polityki zarządzania

1. Wprowadzenie do dokumentu Moduł polityki zarządzania MCP Moduł polityki zarządzania, V2, 1/1/2003 Strona 1 WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE W KONTEKŚCIE PROGRAMU UE: THE EUROPEAN MOTOR CHALLENGE PROGRAMME Moduł polityki zarządzania

Bardziej szczegółowo

REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA. REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie. efektywności użytkowania energii

REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA. REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie. efektywności użytkowania energii REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie efektywności użytkowania energii w obiektach naszych klientów poprzez zastosowanie ekonomicznie dochodowych

Bardziej szczegółowo

Zawsze pod kontrolą, z każdego miejsca

Zawsze pod kontrolą, z każdego miejsca Zawsze pod kontrolą, z każdego miejsca 02 Zawsze pod kontrolą, z każdego miejsca Daikin zapewnia nowe rozwiązanie przeznaczone do monitorowania i sterowania głównymi funkcjami jednostek wewnętrznych. System

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie popytem na energię elektryczną w oparciu o innowacyjne taryfy redukcyjne

Zarządzanie popytem na energię elektryczną w oparciu o innowacyjne taryfy redukcyjne Zarządzanie popytem na energię elektryczną w oparciu o innowacyjne taryfy redukcyjne Konrad Kula Koordynator Rozwoju Biznesu TAURON Sprzedaż sp. z o.o. Partnerzy projektu Problematyka Wykres średnich każdego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania

Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania ZAŁĄCZNIK 1 do Metodyki PROGRAM PRIORYTETOWY: GAZELA NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI Instrukcja sporządzenia dokumentacji dotyczącej monitorowania i raportowania Każdy projekt wymaga właściwego monitorowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 29 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 29 listopada 2013 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA w sprawie wprowadzenia regulaminów rozliczenia mediów w budynkach i lokalach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art.30 ust.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001)

Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) Audyt energetyczny jako wsparcie Systemów Zarządzania Energią (ISO 50001) ROMAN KOŁODZIEJ IV Konferencja Naukowo-Techniczna,,Utrzymanie ruchu w przemyśle spożywczym Szczyrk, 26 kwietnia 2012 r. 1 PLAN

Bardziej szczegółowo

ENERGY SERVICE COMPANY możliwości rozwoju w warunkach polskich - NEUF NEUF Andrzej Szymański - Landis+Gyr

ENERGY SERVICE COMPANY możliwości rozwoju w warunkach polskich - NEUF NEUF Andrzej Szymański - Landis+Gyr ENERGY SERVICE COMPANY możliwości rozwoju w warunkach polskich - NEUF 18.06.2010 1 NEUF 18.06.2010 Andrzej Szymański - Landis+Gyr Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych (ESCO) + ESCO - firma oferująca usługi

Bardziej szczegółowo

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński

Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych. Piotr Trzciński Projekty infrastrukturalne w obszarze obiektów przetwarzania danych Piotr Trzciński O zespole Zespół 6 osób Odpowiedzialność za: Utrzymanie infrastruktury data centre w Polsce, w tym: Service Management

Bardziej szczegółowo

NODA System Zarządzania Energią

NODA System Zarządzania Energią STREFA sp. z o.o. Przedstawiciel i dystrybutor systemu NODA w Polsce NODA System Zarządzania Energią Usługi optymalizacji wykorzystania energii cieplnej Piotr Selmaj prezes zarządu STREFA Sp. z o.o. POLEKO:

Bardziej szczegółowo

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu,

Czym jest OnDynamic? OnDynamic dostarcza wartościowych danych w czasie rzeczywistym, 24/7 dni w tygodniu w zakresie: czasu przejazdu, Czym jest OnDynamic? OnDynamic (Multimodalny System Monitoringu Ruchu Drogowego) to inteligentna architektura czujników i specjalistycznego oprogramowania, które gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Regulacja jakościowa z perspektywy Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Regulacja jakościowa z perspektywy Operatora Systemu Dystrybucyjnego Regulacja jakościowa z perspektywy Operatora Systemu Dystrybucyjnego Agenda 1. Wprowadzenie 2. Co to jest regulacja jakościowa? 3. Model regulacji jakościowej w Polsce 4. Podsumowanie Regulacja jakościowa

Bardziej szczegółowo

Energia i media. ANT Factory Portal System rozliczania energii i mediów. ANT Sp. z o. o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków www.ant-iss.

Energia i media. ANT Factory Portal System rozliczania energii i mediów. ANT Sp. z o. o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków www.ant-iss. Optymalizacja zużycia, rozliczenie mediów, automatyczny odczyt liczników, obniżenie kosztów, bilansowanie energii, monitoring zużycia energii, strażnik mocy, prognozowanie zużycia energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³ R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz wody zimnej i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych

XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych XII Targi Energii Jachranka 2015 Nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej i jej wpływ na odbiorców przemysłowych Jachranka, 24 września 2015 roku mgr inż. Katarzyna Zaparty Makówka Menadżer ds.

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. w Sosnowcu TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Zatwierdzona Uchwałą nr 842/2008 Zarządu Kopalni Węgla Kamiennego

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz. Mirosław Semczuk Ekspert Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Nowy Sącz. Mirosław Semczuk Ekspert Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. KONFERENCJA Inteligentne Systemy Pomiary Zużycia Energii szansą na obniżenie kosztów działalności podmiotów z terenu Powiatu Nowosądeckiego 4 kwietnia 2011 r. Nowy Sącz Mirosław Semczuk Ekspert Agencja

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Pytania Kto dzisiaj z Państwa na co dzień nie używa jakiegoś programu komputerowego?

Bardziej szczegółowo

Obsługa oprogramowania do zarządzania nieruchomościami Lokale firmy MMSoft

Obsługa oprogramowania do zarządzania nieruchomościami Lokale firmy MMSoft Obsługa oprogramowania do zarządzania nieruchomościami Lokale firmy MMSoft Czas trwania szkolenia: 3 x 8h Sesje szkoleniowe: jedna trzy dniowa sesja szkoleniowa w sali z dostępem do stanowisk komputerowych

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk

Przykłady dobrych praktyk . Przykłady dobrych praktyk w oszczędzaniu energii mgr inż. Michał Bar mbar@kape.gov.pl Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Cel stosowania najlepszych praktyk Uzyskanie maksymalnej poprawy efektywno

Bardziej szczegółowo

Tomasz Redliński - Manager, Departament Bezpieczeństwa, PBSG Sp. z o.o. Janusz Słobosz Risk Consulting Manager, Aon Polska Sp. z o.o.

Tomasz Redliński - Manager, Departament Bezpieczeństwa, PBSG Sp. z o.o. Janusz Słobosz Risk Consulting Manager, Aon Polska Sp. z o.o. Rola Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem w organizacji Tomasz Redliński - Manager, Departament Bezpieczeństwa, PBSG Sp. z o.o. Janusz Słobosz Risk Consulting Manager, Aon Polska Sp. z o.o. Agenda 1. Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r.

Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska z dnia 24.03.2009 r. Uchwała nr 10/2009 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Górczewska" z dnia 24.03.2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody w SM Górczewska" Rada Nadzorcza działając

Bardziej szczegółowo

System monitorowania jakości energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A.

System monitorowania jakości energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A. System monitorowania jakości energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja S.A. AGENDA Dlaczego jakość energii jest ważna Cele i korzyści wdrożenia systemu monitorowania jakości energii elektrycznej (SMJEE)

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Dowolna lokalizacja budynków Automatyka różnych producentów. Dowolna lokalizacja operatora systemu. Monitoring SySteM

Wstęp. Dowolna lokalizacja budynków Automatyka różnych producentów. Dowolna lokalizacja operatora systemu. Monitoring SySteM Monitoring SySteM Wstęp Inżynierowie firmy PROMAR Sp. z o.o. opracowali autorski system oferowany na rynku pod nazwą PROM@R MONITORING SYSTEM (PMS). Pozwala on na optymalizację zużycia energii we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne drukowanie kolorów marek

Precyzyjne drukowanie kolorów marek Precyzyjne drukowanie kolorów marek Druk z rozszerzonym gamutem stanowi alternatywę dla druku kolorów dodatkowych bez niepotrzebnych nakładów produkcyjnych. przy użyciu stałego zestawu farb Wyzwanie biznesowe

Bardziej szczegółowo

Sprawność na najwyższym poziomie. Umowy o gwarancję działania Alfa Laval

Sprawność na najwyższym poziomie. Umowy o gwarancję działania Alfa Laval Sprawność na najwyższym poziomie Umowy o gwarancję działania Alfa Laval Ciągłe dążenie do zwiększania osiągów i wydajności jest elementem wyróżniającym wiodących producentów urządzeńu, niezależnie od gałęzi

Bardziej szczegółowo

Certified Data Center Professional Training

Certified Data Center Professional Training Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HK258S Certified Data Center Professional Training Dni: 2 Opis: Jest to dwudniowe szkolenie poświęcone najważniejszym elementom Ośrodków Przetwarzania Danych. Omawianie

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odpr. scieków

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odpr. scieków Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odpr. scieków REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W BUDYNKACH KOMUNALNYCH GMINY WOLSZTYN 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 56/2007

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu energii. Oszczędności energii w układach silnikowych.

Systemy monitoringu energii. Oszczędności energii w układach silnikowych. Systemy monitoringu energii. Oszczędności energii w układach silnikowych. Schneider Electric - globalny specjalista w zarządzaniu energią Ameryka Płn. 27% 28 000 Przychody 18,3 mld 32% na rynkach wschodzących

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl RYZYKO PODATKOWE Marcin Kolmas Definicja pojęcia ryzyka podatkowego na cele naszego spotkania Co to jest ryzyko podatkowe Ryzyko

Bardziej szczegółowo

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości

enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości enxoo properto Kompleksowy system do zarządzania sprzedażą i wynajmem nieruchomości Szybka i trafna ocena potrzeb nabywców nieruchomości Pełen obraz procesu sprzedaży oraz umiejętność kontroli całego procesu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Identyfikacja potencjału oszczędności energii jako podstawa w procesie poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa TOMASZ SŁUPIK Konferencja techniczna Jak obniżać koszty remontów i utrzymania

Bardziej szczegółowo

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Regulacje i literatura RozpWyc 6-14 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) Nota Interpretacyjna nr 2 Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Vo4Home. Optymalizacja napięcia w Twoim domu

Vo4Home. Optymalizacja napięcia w Twoim domu Optymalizacja napięcia w Twoim domu Co to jest optymalizacja napięcia? Optymalizacja napięcia jest to elektryczna technika oszczędzania energii, która jest zainstalowana szeregowo z sieci zasilającej w

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów przy wsparciu przedsiębiorstw usług. t Alicja Lindert-Zyznarska

Realizacja projektów przy wsparciu przedsiębiorstw usług. t Alicja Lindert-Zyznarska Realizacja projektów przy wsparciu przedsiębiorstw usług energetycznych t (ESCO) Alicja Lindert-Zyznarska Czerwiec 2016 Czy inwestycja realizowana jest za pośrednictwem przedsiębiorstwa usług energetycznych

Bardziej szczegółowo

Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej

Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących. efektywności energetycznej Możliwości i bariery stosowania formuły ESCO do finansowania działań służących poprawie efektywności energetycznej Marek Zaborowski i Arkadiusz Węglarz KAPE S.A. Czym jest ESCO ESCO energy service company,

Bardziej szczegółowo

Numeron. System ienergia

Numeron. System ienergia System ienergia - efektywne zarządzanie mediami SEMINARIUM POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII - WZORCOWA ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DWÓR W TOMASZOWICACH K/KRAKOWA Profil firmy Tworzenie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

"ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009

ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009 "ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010 26 październik 2009 Sage na świecie Jest jednym z największych na świecie dostawców rozwiązań wspomagających

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001

System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 System Zarządzania Energią według wymagań normy ISO 50001 Informacje ogólne ISO 50001 to standard umożliwiający ustanowienie systemu i procesów niezbędnych do osiągnięcia poprawy efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 października 2014r.

z dnia 20 października 2014r. Zarządzenie Nr 1209/257/2014 Prezydenta Miasta Piły z dnia 20 października 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczania kosztów ciepła i ciepłej wody w budynkach zarządzanych przez Miejski Zakład

Bardziej szczegółowo

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V

Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Wienkra: Hydro Kit - Moduł centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla systemów MULTI V Hydro Kit LG jest elementem kompleksowych rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania, który

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane systemy pomiarowe smart metering w elektroenergetyce i gazownictwie

Zaawansowane systemy pomiarowe smart metering w elektroenergetyce i gazownictwie Zaawansowane systemy pomiarowe smart metering w elektroenergetyce i gazownictwie Szanse dla dystrybutorów energii elektrycznej RWE Stoen Operator Grzegorz Kobeszko - Warszawa 23-24.03.2010 PAGE 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie

Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Innowacyjny program energooszczędnych inwestycji miejskich w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Warszawie Warszawa, 23 czerwca 2014 Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

2010-05-10. Najniższe koszty. Zadowolenie klienta. Organizacja obsługi klientów lokalnego operatora

2010-05-10. Najniższe koszty. Zadowolenie klienta. Organizacja obsługi klientów lokalnego operatora Organizacja obsługi klientów lokalnego operatora 6-7 maja 2010r. Działanie zintegrowane Zadowolenie klienta Najniższe koszty 1 Główne elementy procesu obsługi klientów Marketing Sprzedaż Zarządzanie satysfakcją

Bardziej szczegółowo

BUILDING EFFICIENCY. Rozwiązania efektywne energetycznie aby pomagać ludziom osiągać więcej

BUILDING EFFICIENCY. Rozwiązania efektywne energetycznie aby pomagać ludziom osiągać więcej BUILDING EFFICIENCY Rozwiązania efektywne energetycznie aby pomagać ludziom osiągać więcej W Johnson Controls widzimy budynki w sposób, który wykracza poza granice wyobraźni większości ludzi. Kiedy patrzymy

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie. simaris design

Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie. simaris design Inteligentne projektowanie systemów rozdziału energii Łatwo, szybko i bezpiecznie simaris design SIMARIS design basic skupiać się na sprawach ważnych Zaprojektowanie systemu zasilania dla obiektów przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych

Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych 1 Kompleksowe podejście do rozwoju systemów ciepłowniczych Daniel Roch Szymon Pająk ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej Plan prezentacji 1. Aspekty kompleksowego podejścia do rozwoju systemu

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia:

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE. Jednostki rozliczeniowe i podstawowe pojęcia: ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 16/2012 RADY NADZORCZEJ Z DNIA 26.03.2012 R. REGULAMIN rozliczania kosztów i opłat z tytułu zużycia wody, ciepła do ogrzewania lokali i podgrzania wody z użytkownikami lokali w

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych

Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych Oferta dla Wspólnot Mieszkaniowych KSW Nieruchomości jest dynamicznie rozwijającą się firmą oferującą kompleksowe usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami, doradztwa i koordynacji inwestycji, jak

Bardziej szczegółowo

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie. Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa im. A. Mickiewicza w Sopocie. Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków I. Podstawa prawna Podstawę prawna niniejszego regulaminu stanowią: 1.Ustawa z dnia 22.IV.2005 o zmianie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów eksploatacyjnych w budynkach klasy A.

Optymalizacja kosztów eksploatacyjnych w budynkach klasy A. Optymalizacja kosztów eksploatacyjnych w budynkach klasy A. KLASA BUDYNKU, LEED PLATINUM, KOSZTY EKSPLOATACYJNE BUDYNEK KLASY A Doskonała jakość wykończenia wnętrz wraz z wszechstronnym serwisem technicznym;

Bardziej szczegółowo

Supersaver. Oprogramowanie do optymalizacji wydajności energetycznej dla systemów instalacji wody lodowej z funkcją freecooling

Supersaver. Oprogramowanie do optymalizacji wydajności energetycznej dla systemów instalacji wody lodowej z funkcją freecooling Supersaver Oprogramowanie do optymalizacji wydajności energetycznej dla systemów instalacji wody lodowej z funkcją freecooling Funkcja Supersaver zapewnia zwiększoną wydajność systemu wody lodowej wykorzystującej

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo