Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Alfabetyczny spis kierunków i specjalności"

Transkrypt

1 Dla Kandydatów 2015/2016

2

3 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna Drogowskaz kandydata 13 ABC rekrutacji Zapraszamy na... Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Wydział Finansów Wydział Towaroznawstwa Wydział Zarządzania Studiuj w języku angielskim w Krakowie 59 Mapa kampusu 60 ADMINISTRACJA ANALITYKA GOSPODARCZA Analityka makroekonomiczna Analityka mikroekonomiczna Analityka instytucji finansowych i ubezpieczeniowych EKONOMIA Ekonomia menedżerska Nieruchomości i inwestycje Przedsiębiorczość i innowacje Strategie rozwoju biznesu Strategie rozwoju społeczno- -ekonomicznego Zarządzanie i doradztwo personalne EUROPEISTYKA Menedżer projektów europejskich Biznes i współpraca na rynku europejskim FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 34 Bankowość/Zarządzanie bankiem Doradztwo inwestycyjne Doradztwo podatkowe Finanse i administracja publiczna Finanse przedsiębiorstw Inżynieria Finansowa Rachunkowość i rewizja finansowa Rynki finansowe Corporate Finance&Accounting International Finance&Accounting Zarządzanie finansami osobistymi GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA Alfabetyczny spis kierunków i specjalności GOSPODARKA PRZESTRZENNA Planowanie i inżynieria przestrzenna Rozwój regionalny Strategie rozwoju regionalnego Zarządzanie miastem INFORMATYKA STOSOWANA Inżynieria oprogramowania Systemy informacyjne APPLIED INFORMATICS 51 INŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA...32 LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA 29 MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Ekonomia biznesu międzynarodowego Handel zagraniczny International Business ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE STUDIA MENEDŻERSKIE PRAWO RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING 52 Controlling Rachunkowość SOCJOLOGIA Problemy społeczne Studia miejskie STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Polityka i komunikacja międzynarodowa Międzynarodowe polityki rozwoju Zarządzanie międzynarodowe TOWAROZNAWSTWO Ekologia wyrobów Handlowo-celna Menedżer produktu Product Manager Zarządzanie jakością wyrobów TURYSTYKA I REKREACJA Hotelarstwo i gastronomia Turystyka międzynarodowa ZARZĄDZANIE Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw Kooperacja w biznesie Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Zarządzanie firmą Zarządzanie projektami Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu Zarządzanie wiedzą i informacją Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie zasobami niematerialnymi ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 45 Zarządzanie i inżynieria produkcji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej Zarządzanie i inżynieria produkcji żywności Zarządzanie i inżynieria w przemyśle lekkim Zarządzanie projektami w produkcji

4 Witaj w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Cieszymy się, że nasza Uczelnia wzbudziła Twoje zainteresowanie. Niniejszy przewodnik pozwoli Ci poznać najważniejsze fakty, dotyczące wyjątkowego miejsca, jakim jest nasz Uniwersytet. Zacznijmy od tego, że wyróżnia nas Historię dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie otworzyła inauguracja Wyższego Studium Handlowego w 1925 r. jako trzeciej w II Rzeczypospolitej wyższej szkoły handlowej. WSH było szkołą prywatną. Jej twórcą i pierwszym dyrektorem był Arnold Bolland, a pierw szą siedzibą budynek średniej szkoły handlowej przy ul. Kapucyńskiej 2. Od 1927 r. siedziba WSH mieściła się przy ul. Sienkiewicza. W 1938 r. WSH zostało zaliczone w poczet prywatnych szkół akademickich, a z dniem 1 września tegoż roku przemianowane na Akademię Handlową. Działalność Uczelni przerwała druga wojna światowa. 6 listopada, podczas Sonderaktion Krakau, aresztowano jej profesorów, siedzibę zdewastowano i zamknięto. BOGATA TRADYCJA Zajęcia wznowiono natychmiast po wy zwoleniu, w styczniu 1945 r. Punktem zwrotnym w dzie jach Uczelni było jej upaństwowienie i przemianowanie na Wyższą Szkołę Ekonomiczną (1950 r.). W 1952 r. prze kazano Uczelni zabytkowy budynek Fundacji Księcia Alek sandra Lubomirskiego przy ul. Rakowickiej 27, dziś bę dący siedzibą władz Uczelni, a niegdyś pełniący m.in. funkcję schroniska dla chłopców. Rok 1974 przyniósł ko lejną zmianę WSE zmieniła nazwę na Akademię Eko nomiczną w Krakowie. Proces gwałtownych zmian i rozwoju Uczelni rozpo czął się wraz z zapoczątkowanymi w Polsc e w 1989 r. przemianami politycznymi i gospodarczymi. Wymownym potwierdzeniem renomy, którą cieszy się nasza Uczelnia, jest zmiana 4

5 Bogactwo historii i 90-letnia tradycja ukształtowały oblicze dzisiejszej NOWOCZESNEJ UCZELNI jej nazwy na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, dokonana na mocy ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. Oznacza to, że Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora ha bilitowanego, uprawnienia do prowadzenia wszystkich form i rodzajów kształcenia na poziomie wyższym. Obecny Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to pierwsza uczelnia ekonomiczna w Polsce pod względem wielkości. Studiuje u nas ponad studentów na wszystkich typach studiów, mury Uniwersytetu od momentu powstania opuściło ponad absolwentów. Jesteśmy drugą krakowską uczelnią pod względem liczby studentów zagranicznych. Współpracujemy z ponad 200 uczelniami z całego świata, dzięki czemu nasi Studenci mogą brać udział w programach wymian, staży i praktyk zagranicznych oraz zdobywać podwójne dyplomy. Z roku na rok UEK uruchamia kierunki i specjalności, które wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy. W badaniach losów studentów i absolwentów, które od 2010 roku prowadzi Akademickie Centrum Kariery okazuje się, że 85% studentów UEK znajduje pracę już w trakcie studiów. Jednym słowem, studia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to najlepsza przepustka do kariery! Jeżeli o czymś zapomnieliśmy, zajrzyj na następną stronę 5

6 23 sekcje sportowe działają w Akademickim Związku Sportowym UEK wydziały: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Finansów, Wydział Towaroznawstwa, Wydział Wyd y ział Zarządzania Zarządz studenckich kół naukowych ma do wyboru student UEK 2 kierunki studiów, w tym 5 w języku angielskim 59 n najchętniej wybierana uczelnia ekonomiczna w Polsce w roku akademickim 2014/2015 (wg ogólnej liczby zgłoszeń kka kandydatów na studia stacjonarne pier pie pi p pierwszego stopnia i jednolite ma m magisterskie, MNiSW listopad 2014 r.) specjalności dostosowanych do aktualnych potrzeb gospodarki i wymagań rynku pracy, w tym 5 w języku angielskim

7 minut z dworca kolejowego i autobusowego rodzajów stypendiów pod względem liczby studentów krakowska uczelnia publiczna języków obcych do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski kandydatów na studia na UEK w roku akademickim 2014/2015 (semestr zimowy)

8 8

9 Nazwiska, symbole, sławy... UEK korzysta z wiedzy najlepszych! Ze studentami UEK o ważkich sprawach debatują ekonomiści, m.in.: prof. Leszek Balcerowicz, prof. Marek Belka, prof. Jerzy Buzek, prof. Grzegorz Kołodko, Ryszard Petru oraz praktycy biznesu, m.in.: Leszek Czarnecki, Grzegorz Hajdarowicz, Andrzej Blikle, Henryk Orfinger, Roman Młodkowski. Na UEK-u wykłada m.in. prof. Jerzy Hausner, prof. Jan Czekaj, prof. Andrzej Wojtyna, prof. Stanisław Owsiak. Pomagamy i integrujemy! Na UEK panuje moda na społeczną odpowiedzialność studentów. Dwa razy w roku przez ostatnich 14 lat studenci z Niezależnego Zrzeszenia Studentów UEK organizują bijącą rekordy popularności WAMPIRIADĘ, czyli akcję akademickiej zbiórki krwi. Od 2008 roku Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych wraz ze Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych organizują Krakowskie Dni Integracji! Najlepsi z najlepszych! Staramy się dawać studentom szansę rozmów z autorytetami światowej skali. W ostatnich latach UEK odwiedzili laureaci Nagrody Nobla: prof. Muhammad Yunus laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 2006 roku, prof. Roger B. Myerson laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z 2007 roku, prof. Edward C. Prescott laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z 2004 roku. Znani i lubiani! W murach UEK-u w ramach cyklu VIP GAP studenci debatują z autorytetami, ekspertami z różnych dziedzin. Są wśród nich aktorzy, kabareciarze, społecznicy i dziennikarze. W ostatnich miesiącach zaproszenie od studentów UEK-u przyjęli m.in. Kamil Durczok, Jerzy Stuhr, Czesław Mozil, Marek Niedźwiecki, Anna Dymna, Maria Peszek, Krzysztof Globisz, Marcin Meller, Andrzej Grabowski, Grzegorz Miecugow, Krzysztof Materna. 9

10 FAKTY Uczelnia przyjazna studentom UEK to uczelnia, która daje wszystkim studentom możliwość wszechstronnego rozwoju. Oto kilka dowodów. Akademickie Centrum Kariery UEK (ACK) UEK oprócz szerokiej oferty edukacyjnej daje możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów. To dziś niezbędne, by zaistnieć na rynku pracy. ACK wspiera studentów w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy przez: udzielanie porad dotyczących m.in. dalszej ścieżki kształcenia usługi doradztwa zawodowego szeroką ofertę szkoleń narzędzie do badania kompetencji zawodowych ofertę praktyk zagranicznych w ramach programu ERASMUS oferty praktyk, wolontariatu, pracy (ACK współpracuje z ponad1600 polskimi i zagranicznymi firmami) Targi Pracy UEK (corocznie w październiku). Żeby umożliwić studentom kontakt z praktyką, UEK od wielu lat prowadzi współpracę z firmami na zasadzie akademii. Akademia to cykl warsztatów i szkoleń, który kończy się przyznaniem certyfikatu oraz praktyką lub stażem. Obecnie uczelnia współpracuje m.in. z firmami: Deloitte Capgemini Bank Zachodni WBK SA KPMG Bahlsen Kopalnia Soli Wieliczka Indesit Grupa RMF Comarch. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UEK (BON) BON udziela pomocy i wsparcia studentom z niepełnosprawnością w sprawach związanych z procesem kształcenia oraz podejmuje działania mające na celu likwidację barier architektonicznych, organizacyjnych, edukacyjnych i świadomościowych Student z niepełnosprawnością może ubiegać się m.in. o: zmianę warunków uczestnictwa w zajęciach; adaptację materiałów dydaktycznych; zmianę w sposobie zdawania egzaminu/zaliczenia; wydłużenie okresu wypożyczania książek z Biblioteki indywidualny tryb odbywania zajęć (ITZ); Głównej; pomoc tłumacza języka migowego na zajęciach; pierwszeństwo przyznania miejsca w domu studenckim; pomoc asystenta osoby z niepełnosprawnością; wsparcie psychologiczne; lektorat z języka obcego w formie alternatywnej; stypendium specjalne. Student z niepełnosprawnością dodatkowo może uczestniczyć w kursach językowych, zajęciach sportowych sekcji AZS UEK osób niepełnosprawnych oraz wydarzeniach organizowanych przez BON. W ramach BON działa Międzyuczelniane Centrum Wsparcia Psychologicznego oferujące indywidualną pomoc psychologiczną oraz szkolenia i warsztaty rozwoju osobistego. Biuro współpracuje ze Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych. 10

11 zagraniczna ścieżka edukacyjna Najlepszym sposobem sprawdzenia i rozwijania wiedzy jest odpowiednia ścieżka edukacyjna. W Biurze Programów Zagranicznych znajdziecie oferty wyjazdów za granicę, skierowane do osób nastawionych na podnoszenie umiejętności i kwalifikacji. Szczególną uwagę poświęcamy możliwościom, które są w stanie sprostać wymaganiom najbardziej ambitnych. Wyjazdy zagraniczne na studia częściowe zapoznają studentów z realiami edukacyjnymi w światowych ośrodkach akademickich, podnoszą poziom znajomości języka, pozwalają nawiązać mnóstwo wspaniałych znajomości, poszerzają świadomość samego siebie i otaczającego nas świata. Wszystko to jest dostępne przy założeniu, że spełnione są następujące warunki: dobra średnia ocen, znajomość języka obcego, zaangażowanie w życie Uczelni. W ofercie stypendialnej UEK znajdują się następujące programy: Program Erasmus+ Najpopularniejszy wśród studentów, obejmuje swoim zasięgiem całą Europę Umożliwia zrealizowanie części programu studiów oraz praktyki poza granicami kraju Możliwość skorzystania z finansowania programu na naukę i szkolenie za granicą więcej niż jeden raz Studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na studia na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjanckich, magisterskich lub doktoranckich) Dodatkowe dofinansowanie dla studentów w trudnej sytuacji materialnej Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki na pokrycie kosztów wynikających z niepełnosprawności Program CEEPUS Umożliwia zrealizowanie części programu studiów w Europie Środkowej oraz krajach bałkańskich Stypendium umożliwia pokrycie kosztów utrzymania w kraju przyjmującym. Możliwy jest także zwrot kosztów podróży Możliwy okres przebywania na stypendium jeden semestr Beneficjentem programu, dzięki opcji free mover można być więcej niż jeden raz Program wyjazdów w ramach umów o współpracy wielostronnej Umożliwia zrealizowanie części studiów w krajach takich jak: Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tajwan, Korea Płd., Kanada, Meksyk, USA, Peru, Wenezuela, Australia i Gruzja. STYPENDIUM FUNDACJI VELUX Program jest finansowany przez Fundację VELUX i kierowany do studentów z 6 krajów (w tym z Polski) nie posiadających wystarczającego wsparcia finansowego, aby studiować za granicą. Przy rekrutacji na program punktowane są dobre wyniki w nauce oraz bardzo dobra znajomość języka angielskiego. W ramach programu można wyjechać na jeden semestr do uczelni IBA, Kolding lub KEA, Kopenhaga. Osoby zakwalifikowane do programu otrzymują wsparcie finansowe w wysokości ok. 730 Euro/ miesiąc. Dodatkowo można otrzymać pieniądze na pokrycie kosztów podróży.. 11

12 Zagraniczna Ścieżka edukacyjna Możliwy okres przebywania na stypendium jeden semestr lub w niektórych przypadkach jeden rok Warunki finansowe wyjazdów w tym programie są zróżnicowane w zależności od umowy. W niektórych przypadkach studenci są wyłącznie zwolnieni z czesnego, w innych otrzymują również dodatkowe świadczenia Beneficjentem tego programu można być więcej niż jeden raz Program STEP w Japonii Umożliwia zrealizowanie części studiów w szkole partnerskiej Hiroshima University of Economics Wybrani studenci otrzymują stypendium pozwalające pokryć koszty utrzymania Możliwy okres przebywania na stypendium jeden semestr Beneficjentem programu można być jeden raz Program Podwójnych Dyplomów Umożliwia roczne studia w uczelni partnerskiej zakończone podwójnym dyplomem Programowi towarzyszą praktyki zawodowe Większość zajęć w ramach programu prowadzona jest przez praktyków biznesu Stypendium w ramach tego programu obejmuje dofinansowanie wyłącznie w przypadku niektórych uczelni Beneficjentem programu można być dwa razy, raz na poziomie licencjackim i raz na poziomie magisterskim Kraje do których można wyjechać i zdobyć 2 dyplomy: USA, Francja, Niemcy, Hiszpania, Ukraina i Słowacja. Program EMBS (European Management and Business Sciences) Umożliwia studia zagraniczne w jednej z wybranych uczelni w Dani, Francji, Hiszpanii lub Niemczech Program kończący się uzyskaniem kwalifikacji na poziomie licencjackim bądź magisterskim Umożliwia otrzymanie certyfikatu European Master-level Business Sciences (EMBS) lub European Bachelor-level Business Sciences (EBBS). Nie jest to dyplom, ale certyfikat podpisany przez przedstawicieli uczelni wchodzących w skład konsorcjum Stypendium dofinansowane jest z program Erasmus Możliwy okres przebywania na stypendium jeden rok Beneficjentem programu można być jeden raz Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Projekt zakłada realizację wymiany studentów naszej uczelni z wybranymi uczelniami w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie Stypendium zapewnia dofinansowanie wyrównujące koszty utrzymania oraz refundację kosztów podróży Możliwy okres przebywania na stypendium jeden semestr Beneficjentem programu można być jeden raz Rekrutacja na wyjazdy w ramach wszystkich wymienionych programów odbywa się raz w roku. Terminy naboru na każdy z nich ogłaszane są na stronie internetowej. Jeśli jesteś zainteresowany bieżącym dostępem do informacji o możliwościach wyjazdowych, zapisz się na ofertową listę subskrypcyjną. Szczegółowy opis wszystkich ofert zamieszczamy na stronie internetowej uczelni (ścieżka dostępu: współpraca/współpraca międzynarodowa). Biuro Programów Zagranicznych zajmuje się również krajowym systemem mobilności studentów TRANSEKONOMIK. Projekt wymiany studentów dotyczy największych uczelni ekonomicznych w Polsce. Zainteresowani studenci mają szansę wyjechać na semestr do innego miasta, by poznać jego uroki i dowiedzieć się, jak studiuje się we Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu i Katowicach. Uczelnie partnerskie UEK to: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 12

13 Drogowskaz kandydata Wybór kierunku studiów to jedna z kluczowych decyzji zawodowych i życiowych. Jak zrobić to najlepiej? Przeczytajcie, co mówią na ten temat doradcy zawodowi. Jednym z pierwszych kroków powinno być poznanie siebie a więc określenie swoich predyspozycji, zainteresowań i potencjału osobistego. Nie mniej ważne jest rozpoznanie naszych wad i ograniczeń, które mogą stanowić utrudnienie w wykonywaniu jakiegoś zawodu. Podstawą takiej autoanalizy jest wnikliwe przemyślenie swoich osiągnięć, sukcesów i odpowiedź na pytanie jakich umiejętności i talentów użyłem/- -am, żeby osiągnąć cel, i w jakim stopniu te właśnie talenty potrzebne są, żeby ukończyć wybrane studia?. Warto też zapytać osoby ze swojego otoczenia o to, jak one oceniają nasze predyspozycje. Innym źródłem samopoznania mogą być testy i kwestionariusze, które są dostępne u doradców zawodowych, np. w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wo- jewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Podejmując decyzję, należy jednak pamiętać, że powinna ona być samodzielna i oparta na kryteriach ważnych dla nas i naszej przyszłości. Kolejnym krokiem jest zapoznanie się z wymaganiami, jakie stawiane są przed ludźmi wykonującymi różne zawody (np. wymogi psychologiczne). Znaczącą kwestią jest także poznanie zawodów pokrewnych: wiedza o nich może być przydatna, jeśli będziemy musieli się przekwalifikować. Informacji takich dostarczają przewodniki po zawodach dostępne w urzędach pracy oraz na stronie publicznych służb zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl), a także standardy kwalifikacji zawodowych opracowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Na koniec warto tę wiedzę uzupełnić, rozmawiając z osobami pracującymi w danym zawodzie, mającymi doświadczenie w wykonywaniu go i znającymi jego realia. Warto też zanalizować sytuację na rynku pracy oraz zapoznać się z prognozami ekspertów na temat zawodów przyszłości i branż, które się będą w przyszłości rozwijać. Warto się przy tym zapoznać z ofertą różnych uczelni. Wiedza o możliwości studiowania na różnych kierunkach i w różnym trybie powinna pozwolić nam na wybór, z którego będziemy w przyszłości zadowoleni. Trzeba przy tym zwrócić uwagę, które uczelnie elastycznie dostosowują swój program do sytuacji na rynku pracy i które oferują różne możliwości studiowania. [UEK na pewno więc może znaleźć się na liście szkół wyższych godnych rozważenia z powodu szerokiej oferty kierunków i specjalności, oraz ze względu na oferowane wszystkie rodzaje studiów (stacjonarne i niestacjonarne, I, II i III stopnia, magisterskie i inżynierskie) przyp. red.]. I osta tnia rzecz: ważne jest, żeby nasz wybór nie był dyktowany aktualnymi modami czy chwytliwymi hasłami promocyjnymi, ale był oparty na rzetelnych informacjach i wnikliwej analizie. Życzymy powodzenia! Opr. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP Kraków 13

14 rekrutac 21 Ile kierunków na UEK? Uniwersytet w roku 2015/2016 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oferuje 21 kierunków W roku akademickim 2014/2015 przygotowano w sumie 9717 miejsc na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w tym: 2706 miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia. i 2370 miejsc na studiach niestacjonarnych I stopnia. 14

15 ja Studia stacjonarne I stopnia REKRUTACJA OD A DO Z (lic., inż.) Ze słownika kandydata Jak sama nazwa wskazuje, to pierwszy krok na Twojej akademickiej drodze. Te studia trwają sześć lub siedem semestrów (studia na kierunku Towaroznawstwo, Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz Gospodarka przestrzenna (studia inży- nierskie)). Kończy je obrona pracy licencjackiej lub inżynierskiej (na Towaroznawstwie, Zarządzaniu i inżynierii produkcji oraz Gospodarce przestrzennej studia inżynierskie). Stąd inne nazwy studiów I stopnia studia licencjackie lub studia inżynierskie. Z kolei słowo stacjonarne to inaczej dzienne, czyli bezpłatne, na których plan zajęć obejmuje dni od poniedziałku do piątku. Po ukończeniu studiów I stopnia możesz myśleć o studiach II stopnia, czyli magisterskich. Zob. też: studia II stopnia stacjonarne (s. 18), studia I stopnia niestacjonarne (s. 19), studia II stopnia niestacjonarne (s. 21), jednolite studia magisterskie (s. 34). REKRUTACYJNE JAK? I KIEDY? Kandydat z nową maturą: powodzenie w czasie rekrutacji na studia zapewnią Ci wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów, które uwzględniane są w postępowaniu kwalifikacyjnym (zob. tabela na s. 16). EGZAMIN MATURALNY poziom podstawowy liczba uzyskanych punktów wyrażona w procentach i przeliczana na punkty kwalifikacyjne przy zastosowaniu przelicznika 0,6 PRZYKŁAD: 90% punktów uzyskanych na maturze poziom rozszerzony liczba uzyskanych punktów wyrażona w procentach i przeliczana na punkty kwalifikacyjne w proporcji 1:1 PRZYKŁAD: 90% punktów uzyskanych na maturze 54 punkty kwalifikacyjne 90 punktów kwalifikacyjnych W przypadku Kandydatów, którzy zdawali tzw. STARĄ MATURĘ, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeliczy wyniki matury indywidualnie w każdym przypadku i podejmie ostateczną decyzję w sprawie liczby punktów. 15

16 KIERUNKI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Prawo Studia I stopnia Zarządzanie * (studia w j. ang.)** Marketing i komunikacja rynkowa Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje dwa następujące przedmioty: PRZEDMIOT PIERWSZY historia lub wiedza o społeczeństwie lub matematyka matematyka lub geografia lub historia PRZEDMIOt DRUGI Analityka gospodarcza Finanse i rachunkowość * (studia w j. ang.)** Informatyka stosowana * (studia w j. ang.)** Rachunkowość i controlling Logistyka międzynarodowa Administracja Europeistyka Gospodarka i administracja publiczna a), b) Gospodarka przestrzenna Ekonomia Inżynieria organizacji i zarządania Międzynarodowe stosunki gospodarcze Międzynarodowe stosunki gospodarcze (specjalność International Business realizowana w j. angielskim**) Socjologia Stosunki międzynarodowe Turystyka i rekreacja Towaroznawstwo * (studia w j. ang.)** Zarządzanie i inżynieria produkcji matematyka matematyka lub geografia matematyka lub geografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia lub geografia lub historia matematyka lub chemia lub fizyka i astronomia język obcy * studia realizowane w języku polskim i angielskim ** studia płatne a) studia pierwszego stopnia (3 letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego licencjata b) studia pierwszego stopnia (3,5 letnie) prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera 1 rekrutacja będzie prowadzona w przypadku pozytywnego zakończenia procedury utworzenia wydziału i uruchomienia kierunku PLAN DZIAŁANIA NA SZÓSTKĘ 1 Decydujesz się na wejście do I etapu rekrutacji. W tym celu... 2 Logujesz się w systemie Elektroniczna Rejestracja Kandydatów i wypełniasz ankietę (rekrutacja.uek.krakow.pl) 3 Wpłacasz opłatę rekrutacyjną. 4 Po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych na studia przechodzisz do II etapu rekrutacji. 5 Jeśli jesteś na liście osób zakwalifikowanych na studia, potwierdzasz chęć podjęcia studiów przez złożenie wszystkich wymaganych dokumentów i wniesienie opłat za indeks i legitymację (numer konta i wysokość opłat znajdziesz na stronie: wd.uek. krakow.pl). 6 Jeśli nie ma Cię na liście osób zakwalifikowanych na studia, zgłaszasz się na listę rezerwową; 7 jeśli dostajesz się na studia z listy rezerwowej 16

17 TERMINY Znajdziesz je na stronie WWW Uczelni REKRUTACJA OD A DO Z składanie dokumentów Jeśli Twoje nazwisko znajdzie się na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów, w II etapie rekrutacji musisz złożyć w Dziale Nauczania UEK następujące dokumenty: wydruk wypełnionej przez Internet ankiety osobowej kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu) 2 fotografie o wymiarze 35x45 mm zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach, studiów stacjonarnych w ucelni publicznej. WARTO WIEDZIEĆ! Osoba przyjęta na I rok ma obowiązek potwierdzić podjęcie studiów poprzez doręczenie dokumentów. Niedopełnienie tego obowiązku oznacza, że rezygnujesz ze studiów na UEK. Twoje nazwisko zostanie skreślone z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia, a Twoje miejsce zajmie ktoś z listy rezerwowej. TARYFA ULGOWA Przysługuje kandydatom, którzy: są laureatami stopnia centralnego (III etap) następujących olimpiad: Wiedzy Ekonomicznej, Informatycznej, Matematycznej, Przedsiębiorczości, Wiedzy Statystycznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Unii Europejskiej, Wiedzy o III RP. Na kierunki: Towaroznawstwo, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Wiedzy o Żywności, Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Twój bonus: dostajesz maksymalną liczbę punktów z obu przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym, musisz tylko złożyć dokument poświadczający Twój sukces (wydany przez główny komitet organizacyjny olimpiady). są laureatami i finalistami stopnia centralnego następujących olimpiad: Biologicznej, Chemicznej, Fizycznej, Geograficznej, Historycznej, Matematycznej, Języka Angielskiego, Języka Francuskiego, Języka Niemieckiego, Języka Rosyjskiego Twój bonus: dostajesz maksymalną liczbę punktów z przedmiotu, z którym wiąże się tematyka olimpiady, musisz tylko złożyć dokument poświadczający Twój sukces (wydany przez główny komitet organizacyjny olimpiady). zdawali egzamin maturalny na poziomie klas dwujęzycznych Twój bonus: dostajesz maksymalną liczbę punktów (100 pkt) z języka obcego. 17

18 KANDYDAT NIESTANDARDOWY Niestandardowe zasady rekrutacji obowiązują kandydatów, którzy: mają maturę międzynarodową (dyplom International Baccalaureate IB); z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują liczbę punktów według ustalonego przelicznika poziom HL: (7 100 pkt; 6 90 pkt; 5 80 pkt; 4 70 pkt; 3 60 pkt; 2 50 pkt); poziom SL: (7 60 pkt; 6 55 pkt; 5 50 pkt; 4 45 pkt; 3 40 pkt; 2 30 pkt) są cudzoziemcami ubiegającymi się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich zgodnie z art. 43 ust. 2 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz obywateli polskich, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą; w tych przypadkach Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeliczy wyniki matury indywidualnie i podejmie ostateczną decyzję w sprawie liczby punktów ukończyli szkołę średnią za granicą tacy kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pod warunkiem, że ich świadectwo dojrzałości zostało uznane za równoważne z polskim na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej lub w przypadku braku umowy w trybie nostryfikacji. Zapamiętaj! Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą lub przystąpili do matury międzynarodowej, w przypadku późniejszego terminu otrzymywania świadectwa dojrzałości mogą być warunkowo dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego (po złożeniu zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości) oraz warunkowo przyjęci. Muszą złożyć oryginał świadectwa (nostryfikację) wraz z jego tłumaczeniem na język polski do 25 września 2015 roku. Studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) Ze słownika kandydata Te studia trwają cztery lub trzy semestry (studia na kierunku Towaroznawstwo, Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz Gospodaka Przestrzenna). Kończy je obrona pracy magisterskiej. Po ukończeniu studiów II stopnia możesz myśleć o dalszej karierze akademickiej, do której drogę otwierają studia III stopnia, czyli doktoranckie. REKRUTACYJNE JAK? I KIEDY? O przyjęcie na te studia mogą ubiegać się kandydaci z tytułem magistra, licencjata, inżyniera (lub równorzędnym). Kandydaci muszą zdać egzamin wstępny według zasad podanych w tabeli z zastrzeżeniem *. Kierunek Egzamin z zagadnień Analityka gospodarcza statystyki i ekonometrii Ekonomia ekonomii lub zarządzania Europeistyka ekonomii lub instytucji Unii Europejskiej Finanse i rachunkowość finansów lub ekonomii * Gospodarka i administracja publiczna ekonomii lub administracji publicznej Gospodarka przestrzenna gospodarki przestrzennej lub finansów lub ekonomii Informatyka stosowana informatyki Marketing i komunikacja rynkowa ekonomii, marketingulub zarządzania 18

19 Kierunek Międzynarodowe stosunki gospodarcze ekonomii lub międzynarodowych stosunków gospodarczych * Organizacja i Zarządzanie. ekonomii lub zarządzania Studia menedżerskie Rachunkowość i controling finansów przedsiębiorstwa i rachunkowości Stosunki międzynarodowe ekonomii lub międzynarodowych stosunków politycznych Towaroznawstwo towaroznawstwa Turystyka i rekreacja turystyki lub zarządzania Zarządzanie ekonomii lub zarządzania * Zarządzanie i inżynieria produkcji inżynierii produkcji lub towaroznawstwa lub zarządzania * (w przypadku studiów realizowanych w języku angielskim: tekst przetłumaczony na język angielski) TERMINY Terminarz składania dokumentów i egzaminów znajdziesz na stronie WWW Uczelni: PLAN DZIAŁANIA NA PIĄTKĘ 1 Decydujesz się na wejście do I etapu rekrutacji. W tym celu... 2 Logujesz się w systemie Elektroniczna Rejestracja Kandydatów i wypełniasz ankietę (rekrutacja.uek.krakow.pl) 3 Wpłacasz opłatę rekrutacyjną*. 4 Przystępujesz do egzaminu. 5 Po ogłoszeniu listy osób zakwalifikowanych na studia przechodzisz do II etapu rekrutacji, czyli składasz wymagane dokumenty. składanie dokumentów Jeśli Twoje nazwisko znajdzie się na liście osób przyjętych na studia II stopnia, w II etapie rekrutacji musisz złożyć w Dziale Nauczania UEK następujące dokumenty: wydruk wypełnionej przez Internet ankiety osobowej kserokopię dyplomu ukończenia studiów i uzyskanie tytułu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego oraz kserokopię suplementu (oryginały do wglądu) kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu) 2 fotografie o wymiarze 35x45 mm, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach, studiów stacjonarnych w ucelni publicznej. Studia niestacjonarne I stopnia ** (lic., inż.) Egzamin z zagadnień ** Uruchomienie kierunku czy specjalności zależy od zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów. Ze słownika kandydata Od studiów stacjonarnych I stopnia różni je to, że są płatne, a zajęcia prowadzone są w weekendy od piątku (godz ) do niedzieli. Tytuł inżyniera można uzyskać na kierunkach: Towaroznawstwo, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Gospodarka przestrzenna (ścieżka inżynierska na specjalności Planowanie i inżynieria przestrzenna), na których studia trwają siedem semestrów. Tytuł licencjata uzyskać można na pozostałych kierunkach, trwających sześć semestrów. Zob. też: studia I stopnia stacjonarne (s. 15), studia II stopnia stacjonarne (s. 18), studia II stopnia niestacjonarne (s. 21), jednolite studia magisterskie (s. 34) * 50% limitu ustalonego przez Senat na rok akademicki 2015/2016 na poszczególne kierunki studiów drugiego stopnia jest zarezerwowane dla absolwentów studiów pierwszego stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ubiegających się o przyjęcie na ten sam kierunek, który ukończyli w roku akademiskim 2014/2015. Przyjęcie na studia w ramach puli miejsc, o których mowa, będzie się odbywać na podstawie średniej ocen uzyskanej przez kandydata w ciągu 5 pierwszych semestrów studiów sześciosemestralnych lub 6 pierwszych semestrów studiów siedmiosemestralnych. 19

20 REKRUTACYJNE JAK? I KIEDY? Zapamiętaj! Kandydaci na ten typ studiów mogą zgłosić się na trzy kierunki studiów na uczelni! Wystarczy wskazać kierunek pierwszego wyboru i dwa inne, dodatkowe. Przyjęcie nastąpi na jeden z wybranych kierunków, a kolejność wskazana przez kandydata będzie brana pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przyjęcie na studia niestacjonarne jednolite magisterskie lub pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników maturalnych z dwóch przedmiotów: nowożytnego języka obcego do wyboru: matematyki, biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii lub WOS. 5 WAŻNYCH ZASAD jeśli na egzaminie maturalnym zdawałeś/zdawałaś więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, wybierany jest ten, który daje korzystniejszy wynik oceny uzyskane przez kandydata z każdego z wymaganych przedmiotów na egzaminie dojrzałości w ramach starej matury przeliczane będą indywidualnie przez Uczelniana Komisję Rekrutacyjną Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej są traktowane jako punkty i stanowią podstawę do dalszych przeliczeń wg następującego algorytmu: 1. jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot na poziomie podstawowym to uzyskaną przez niego liczbę punktów mnożymy przez współczynnik 0,6 2. jeżeli kandydat zdawał dany przedmiot na poziomie rozszerzonym, to w dalszym postpowaniu uwzględnia się nominalną liczbę uzyskanych punktów w przypadku gdy język obcy i matematyka zdawane są na poziomie podstawowym (przedmioty obowiązkowe) i na poziomie rozszerzonym (jako przedmioty dodatkowe) bierze się pod uwagę ten poziom, który po przeliczeniu daje korzystniejszy wynik. Składanie dokumentów wydruk wypełnionej przez internet ankiety osobowej kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu) 2 fotografie o wymiarze 35x45 mm, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych potwierdzenie dokonania opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia 20

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015

vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 vademecum Dla Kandydatów 2014/2015 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA

PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: (91)

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe:

informator2014/2015 www.wsb.edu.pl Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wydziały Zamiejscowe: Studiuj w: DĄBROWIE GÓRNICZEJ CIESZYNIE OLKUSZU ŻYWCU KRAKOWIE Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ul. Cieplaka 1c tel. 32 262 28 05 rekrutacja_wsb 4736950 e-mail: info@wsb.edu.pl Kraków *Wydział

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Kraków, ul. św. Filipa 17 INFORMATOR

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Kraków, ul. św. Filipa 17 INFORMATOR Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie Kraków, ul. św. Filipa 17 2000 INFORMATOR GAUDEAMUS IGITUR Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! Post iucundam iuventutem,

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE

ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE TURYSTYKA I REKREACJA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE LICENCJACKIE MAGISTERSKIE Non scholae, sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia SZANOWNI PAŃSTWO! prof. dr hab. Kamila Wilczyńska

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Rp.pl: Uczeń pisze wirtualną klasówkę. Edunews: Koreańskie roboty uczą angielskiego Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Ostatnie miesiące to długo oczekiwany okres finalizacji prac legislacyjnych nad nowelizacją prawa o szkolnictwie wyższym. Kolejnym ich etapom w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

studia językowe wyjątkowi - językowi licencjackie magisterskie anglistyka germanistyka hispanistyka e-learning

studia językowe wyjątkowi - językowi licencjackie magisterskie anglistyka germanistyka hispanistyka e-learning wyróżnij się! wyjątkowi - językowi informator 2013/2014 studia językowe Także od podstaw! licencjackie anglistyka amerykanistyka germanistyka hispanistyka italianistyka język+język e-learning magisterskie

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych

Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości. Pomyśl o studiach podyplomowych Jedna myśl potrafi odmienić milion rzeczywistości Pomyśl o studiach podyplomowych Studia podyplomowe 2012/2013 Studia podyplomowe w WSE Dlaczego my? Na pierwszym miejscu stawiamy jakość dydaktyki oraz

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

Małopolski Klaster Informatyczny

Małopolski Klaster Informatyczny Małopolski Klaster Informatyczny Potrzeby w zakresie kształcenia kadry IT perspektywa małopolskiego rynku Materiały z konferencji 0101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101

Bardziej szczegółowo