Human Partner Sp. z o. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Human Partner Sp. z o. o."

Transkrypt

1 JESIENNA OFERTA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH Human Partner Sp. z o. o. 1

2 Szkolenia nic nie zmieniają w życiu firm y. Nie usprawniają jej działania, nie zwiększają zysków ani nie obniżają kosztów. Cóż z tego, że uczestnicy wrócili z warsztatu zadowoleni, a ankiety poszkoleniowe wypadły znakom icie, skoro materiały powędrowały na dno szuflady, a zachowanie ludzi pozostało bez zmian. Sam ymi szkoleniam i niczego nie zmienim y. Sam ymi szkoleniam i. Tak jak mąką nie nakarm im y głodnych. Samą mąką. 1 Dlatego m y ze szkolenia tworzym y kompleksowy projekt rozwojowy, którego efektem są oczekiwane i pozytywne zmiany wśród Państwa pracowników w przedsiębiorstwie. Na sam ym początku współpracy wspólnie określam y, jakie kierunki rozwoju będą najbardziej użyteczne dla zespołu oraz jakie kompetencje swoich pracowników firma planuje rozwijać na podstawie analizy potrzeb określam y i precyzujem y cele, jakie podczas szkolenia mają zostać osiągnięte po szkoleniu sprawdzam y osiągnięte rezultaty. Ocena efektywności szkolenia przeprowadzana jest w form ie ankiety ewaluacyjnej stosujem y pre testy i post testy w celu weryfikacji zdobytej w trakcie szkolenia wiedzy tworzym y dedykowane narzędzia, które pomagają uczestnikom wdrażać zdobyte podczas szkolenia um iejętności (Indywidualny Plan Rozwoju, Niezbędnik Menedżera) przygotowujem y raport po szkoleniu zawierający m.in. rekomendacje rozwojowe dla uczestników, omówienie rezultatów szkolenia, dokumentację fotograficzną organizujemy pokazowe szkolenia, aby zaprezentować próbkę możliwości trenera zapewniamy kontakt z trenerem po szkoleniu Stosujemy efektywne metody zdobywania wiedzy i rozwoju umiejętności poprzez: wykorzystanie narzędzi typu Extender DISC, czy Thomas International itp. analizowanie studiów przypadków, pracę nad rzeczywistymi przykładam i symulację rzeczywistości biznesowej prowadzenie sesji informacji zwrotnych (follow up) coaching wykonywanie zadań do samodzielnej realizacji w praktyce firmowej (zadania wdrożeniowe) nagrania audio-video wykorzystanie ćwiczeń indywidualnych i zespołowych Dlaczego warto z nami współpracować? Human Partner jest firmą doradczo-szkoleniową, specjalizującą się w projektowaniu oraz prowadzeniu szkoleń rozwijających kompetencje ogólne i menedżerskie. Wspieramy rozwój kapitału ludzkiego w firmach z sektora MŚP i instytucji publicznych. Szkolenia traktujemy jako najważniejszy element inwestycji w kapitał ludzki. Dlatego tak duży nacisk kładziem y na jakość tej usługi. Wysoki poziom szkoleń gwarantuje doświadczona kadra trenerów-praktyków, świadczących usługi dla m iędzynarodowych firm produkcyjnych, posiadających licencje na stosowanie narzędzi rozwojowych oraz będących członkam i wielu prestiżowych organizacji trenerskich. Nasi trenerzy prowadzą zajęcia również w języku angielskim czy francuskim. 1 Zarządzanie Projektem Szkoleniowym, Red. Barbara Gancarz, Gliwice

3 PROPONOWANA TEMATYKA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH 1. Employeeship - budowanie zaangażowania pracowników 2. Budowanie zespołów o wysokiej efektywności 3. Key Performance Indicators w rozwoju strategicznym organizacji 4. Jak wykorzystać mocne strony pracowników czyli zarządzanie kompetencjami 5. Coaching jako narzędzie zarządzania talentami w organizacji 6. Efektywne kierowanie rozwojem pracowników 7. Zarządzanie zmianą w dobie wychodzenia z kryzysu gospodarczego 8. Zarządzanie przez cele (MBO) 9. Rozwój przywództwa - narzędzia pracy skutecznego Lidera 10. Trener doskonały- interaktywne warsztaty dla trenerów wewnętrznych Przedstawione powyżej tematy szkoleń i ich program y to jedynie ogólna charakterystyka obszarów, w których proponujemy Państwu nasze wsparcie. Nie trzymam y się sztywnych ram i gotowych programów szkoleniowych. Zależy nam, aby każdy projekt był indywidualny oraz jak najbardziej dopasowany do Państwa potrzeb. Employeeship budowanie zaangażowania pracowników Zaangażowanie pracowników najprościej określić można jako niezbędny zasób do tego, aby potencjał pracowników przełożyć na rezultaty biznesowe. Zaangażowanie ma swoje źródło w pozytywnych nastawieniach pracownika do firm y i przełożonych, postrzeganiu możliwości rozwoju w organizacji adekwatnie do indywidualnych oczekiwań, a także poczuciu współuczestnictwa oraz współdecydowania. Motywacja finansowa w czasach kryzysu bądź spowolnienia gospodarczego odchodzi w przeszłość. Na znaczeniu zyskują metody pozafinansowego budowania motywacji i zaangażowania pracowników. Zaangażowany pracownik utożsamia się z kulturą i celam i firm y, jest gotowy do podejmowania wysiłku na rzecz firm y i wreszcie cechuje go pragnienie pozostania w firm ie. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i wypracowanie um iejętności pozafinansowego motywowania pracowników służących przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu i budowaniu prawidłowych relacji zgodnie z misją i strategią działania firm y. Podczas szkolenia zostanie poruszona następująca tematyka: wpływ stylu kierowania na motywację pracowniczą komunikowanie, jako narzędzie motywacyjne poczucie własnej wartości, a świadomy wpływ na poczucie wartości pracownika konstruktywne dziękowanie i chwalenie konstruktywna krytyka prowadzenie budujących spotkań z podwładnymi Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, kierowników pionów organizacyjnych oraz pracowników działów personalnych. 3

4 Budowanie zespołów o wysokiej efektywności Dzisiejsze zespoły są budowane po to, aby sprostać nagłym potrzebom i wysoko postawionym wym aganiom. Cele, które się im stawia są naprawdę ambitne i wymagają zaangażowania. Tradycyjne podejście do realizacji zm ian i zarządzania zespołem w kierunku określonych celów, to być może dla niektórych organizacji już za mało aby rozwinąć ich pełny potencjał. Zespoły o wysokiej efektywności (High Performance Teams - HPT ), to wybór strategiczny firmy prowadzący do osiągnięcia w krótkim czasie ponadprzeciętnych wyników. To określone zasady i podejście do współpracy, to właściwe zaangażowanie liderów i perfekcyjne zaplanowanie działań. To działania oparte o system zarządzania poprzez cele, w którym zarządzający oczekują widocznego podniesienia skuteczności zespołu. Szkolenie będzie ciekawym doświadczeniem i źródłem wiedzy dla: organizacji poszukujących nowych sposobów na polepszenie wyników liderów, którzy chcą postawić przed swoimi zespołam i ambitniejsze cele osób, które chcą poznać wszystkie elementy koncepcji budowania HPT poszukujących praktycznych zasad planów do rozwoju HPT firm i osób poszukujących inspiracji w ukierunkowaniu zm ian organizacyjnych Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, kierowników projektów, specjalistów. Key Performance Indicators w rozwoju strategicznym organizacji Kluczowe wskaźniki wydajności, to jedne z najbardziej znaczących wskaźników dla podejmowania skutecznych decyzji w procesie zarządzania. Ich przejrzystość oraz prostota pozwalają zrozumieć sens ukierunkowania strategicznego na wszystkich poziomach organizacyjnych. Organizacje stosujące KPI budują swoją przewagę konkurencyjną mocno koncentrując się na priorytetowych celach. Wybór i posługiwanie sie KPI powoduje, że działania i zasoby organizacji zostaną zaangażowane w realizacje precyzyjnie określonej strategii. Profesjonalnie dobrane KPI pozwalają zaoszczędzić czas oraz koszty, a przede wszystkim poprawić skuteczność widoczną w wynikach finansowych firm y. Szkolenie jest przeznaczone dla firm, które szukają skutecznych metod połączenia wypracowanej strategii z działaniami operacyjnymi. Jest dodatkowym wsparciem dla tych, którzy pracują i udoskonalają systemem zarządzania przez cele lub są na etapie jego wdrożenia. Ułatwiają zastosowanie takich narzędzi jak zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard). Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in. : czym są KPI oraz czym różnią się od innych wskaźników realizacji celów w organizacji jakie są podstawy do wdrożenia systemu KPI jaki model projektowy zastosować do ich opracowania i wdrożenia jak opracować kwestionariusze i scenariusze do zastosowania podczas wdrożenia KPI na czym polega nowe - pragmatyczne podejście do budowania mapy strategicznej i określania krytycznych czynników sukcesu jak zastosować zrozumiałe podejście do wyznaczania KPI na podstawie pytań strategicznych Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, kierowników pionów organizacyjnych, specjalistów. 4

5 Jak wykorzystać mocne strony pracowników, czyli zarządzanie kompetencjami w organizacji Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z metodam i i technikam i budowania modelu kompetencyjnego oraz kompetencyjnego opisu stanowiska pracy. Warsztat dostarczy także uczestnikom rzetelną wiedzę na temat stosowania narzędzi do pomiaru kompetencji w procesie selekcji zawodowej z myślą o zwiększeniu trafności decyzji personalnych tj. pozyskania osób, które rzeczywiście mają potencjał, aby się sprawdzić na danym stanowisku pracy. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili: poprawnie definiować i identyfikować kompetencje sporządzić kompetencyjny opis stanowiska pracy samodzielnie opracować wybrane narzędzia do pom iaru istotnych na danym stanowisku kompetencji zastosować w praktyce narzędzia do pomiaru kompetencji pracowników Adresatam i szkolenia jest przede wszystkim kadra menedżerska średniego i wyższego szczebla, kierownicy pionów organizacyjnych oraz specjaliści z działów HR. Coaching jako narzędzie zarządzania talentami w organizacji Zarządzanie talentami, obok zarządzania efektywnością oraz wspierania równowagi m iędzy życiem zawodowym a osobistym, uznaje się za jedno z trzech głównych wyzwań strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Pracownicy, którzy posiadają wybitną wiedzę i um iejętności wym agają bowiem indywidualnego podejścia, zaprojektowania i konsekwentnego wdrażania ścieżki rozwoju i kariery a także zastosowania niestandardowych narzędzi motywowania. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się przede wszystkim jaką rolę pełni menedżer w zarządzaniu talentam i swojego zespołu, jak identyfikuje talenty. Uczestnicy poznają także narzędzia metodologii GROW, niezbędne w rozwoju ludzi. Po szkoleniu każdy uczestnik: będzie potrafił zidentyfikować obszary rozwoju swoich pracowników będzie um iał przygotować Indywidualne Plany Rozwoju dla zespołu nabędzie umiejętności coachingowych niezbędnych do zarządzania talentami swojego zespołu będzie posiadał system narzędzi rozwojowych do wdrożenia od dnia następnego po szkoleniu Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej odpowiedzialnej za rozwój swojego zespołu, pracowników działów personalnych. 5

6 Efektywne kierowanie rozwojem pracowników Według P. Senge organizacją uczącą się jest grupa ludzi wyjątkowo ze sobą zgranych ufających sobie, wzmacniających nawzajem swoje silne strony oraz wyrównujących swoje braki, którzy mają wspólne cele większe niż cele indywidualne i osiągają wspaniałe rezultaty. W procesie uczenia się powinni uczestniczyć wszyscy pracownicy zatrudnieni w danej organizacji, bowiem to od nich wszystkich zależy przyszłość tej organizacji, a organizacja winna jest stworzyć warunki dla rozwoju swego personelu, motywować ludzi do uczenia się, wnoszenia innowacji i własnego wkładu w przyszłość organizacji Celem szkolenia jest: pomoc organizacji w wykonywaniu jej zadań poprzez zwiększenie wartości jej najważniejszych zasobów, czyli pracowników zbudowanie świadomości, że szkolenia podwyższają kwalifikacje i powodują wzrost motywacji pracowników, a nowoprzyjętym pracownikom pozwalają zapoznać się z organizacją i przygotować do wypełniania nowych obowiązków. wzrost efektywności działania organizacji i jej konkurencyjności na rynku, planowani ścieżek karier pracowników, diagnozowanie potencjału kadr prowadzenie badania potrzeb szkoleniowych, przygotowania szkoleń Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili: wypracować wewnętrzne procedury badania potrzeb szkoleniowych skutecznie motywować i upowszechniać postawy sprzyjające szkoleniom przygotowywać budżet szkoleń zastosować sprawdzone metody badania efektywności szkoleń Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej, specjalistów ds. szkoleń oraz pracowników działów personalnych. Zarządzanie zmianą w dobie wychodzenia z kryzysu gospodarczego Jak sprostać z perspektywy przedsiębiorstwa nadchodzącym zmianom w gospodarce? Jak przygotować się i reaktywnie odpowiadać na zmiany wokół nas, nie dać się zaskoczyć, reaktywnie odpowiadać na pojawiające się pytania? Jak przygotować do zm ian pracowników, tak, aby efektywnie wykonywali swoje zadania w dobie wychodzenia z kryzysu, podchodząc do nowych wyzwań ze spokojem i zrozum ieniem, wykazując się przy tym dużą dozą kreatywności i innowacyjnych rozwiązań? Niniejszy warsztat pomoże Państwu w znalezieniu odpowiedzi na powyższe pytania oraz wskaże drogę do otwarcia się na zmiany, gdyż jak wiadomo najbardziej niezm ienną cechą wszechświata jest obecność nieustannych przemian. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili: konstruktywnie podchodzić do problemów w procesie zmian organizacyjnych dokonać analizy SWOT dla znalezienia najlepszych rozwiązań stać się twórcami zm ian a nie ich ofiarami wyznaczać cele zgodnie z zasadą SMART skuteczniej przewodzić ludziom w procesie zm ian Szkolenie adresowane jest do kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, kierowników pionów organizacyjnych oraz specjalistów. 6

7 Zarządzanie przez cele (MBO) W określaniu celów organizacyjnych kluczowe jest rozpoznanie tych obszarów organizacji, w których jest widoczny największy potencjał do zwiększenia wartości firm y. Dopiero na tej podstawie można wyznaczyć uzasadnione cele i zbudować prosty model planowania i kontroli tych celów w całej organizacji. Zrozumienie tego na czym zależy klientom i właścicielom firmy powinno być wskazówką dla menedżerów, gdzie i jakie cele wyznaczać. Szkolenie Zarządzanie poprzez Cele - system (Management By Objectives - MBO) jest ukierunkowane na pokazanie możliwości w obszarze wyznaczania celów oraz poznanie rozwiązań systemowych wspierających ich realizację. Obejm uje zasady wypracowywania systemu oraz opis wymaganych działań operacyjnych. Zawiera metodyki wspierające zarządzanie zespołem w fazie wdrożenia jak również jego stosowania. Przygotowuje uczestników do pełnienia roli lidera potrafiącego zarówno wyznaczyć cele dla zespołu jak również zmotywować go do ich realizacji. Szkolenie umożliwia praktyczne przejście przez główne etapy przygotowania i wdrażania systemu jak również wyznaczania i kaskadowania określonych celów. Obejmuje metody wyznaczania celów indywidualnych i zespołowych w oparciu o model SMART. Pozwala na zrozum ienie powiązania realizacji celów organizacyjnych w powiązaniu ze strategia firm y. Uczestnicy szkolenia: poznają metody podnoszenia skuteczności organizacyjnej zrozum ieją jak wykorzystać motywującą role celów poznają narzędzia wzmacniające procesy kontrolne stworzą podstawy do wdrożenia systemu oceny pracowników zbudują koncepcję powiązania działań operacyjnych ze strategią firm y nauczą się określania miar do zaplanowanych celów Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, kierowników pionów organizacyjnych, kierowników projektów, specjalistów. Rozwój przywództwa - narzędzia pracy skutecznego Lidera Przywództwo, to nie tylko charyzma, wizjonerstwo i osobowość, to także umiejętności i narzędzia ułatwiające liderowi drogę do wyznaczonych celów, to um iejętności, które można wykształcić i rozwijać. Lider jest odpowiedzialny za zaangażowanie swojego zespołu w realizację postawionych celów oraz udzielanie wsparcia w tych wysiłkach. Na szkoleniu rozwijane są um iejętności przywódcze z perspektywy tych kompetencji, które składają się na skuteczne przywództwo takich jak przywództwo sytuacyjne, umiejętności budowania i prezentowania wizji i celów zespołowych, angażowania zespołu w podejmowanie decyzji i budowanie konsensusu, motywowanie oraz rozwiązywanie konfliktów. Każdy z kolejnych bloków szkolenia wprowadza do powyższych zagadnień oraz pokazuje możliwości działania od strony praktycznej - ze szczególnym uwzględnieniem taktycznego przygotowania działań lidera. Szkolenie pokazuje możliwości zaangażowania i motywowania zespołów i jest szczególnie polecane osobom, które : realizują procesy zmian lub przygotowują się do nich chcą poznać skuteczne narzędzia przywództwa i wypracować własny styl szukają metod angażowania zespołu w rozwiązywanie konfliktów chcą poznać praktyczne zastosowanie narzędzi rozwiązywania konfliktów 7

8 Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, kierowników pionów organizacyjnych, Mistrzów i Liderów produkcji. Trener doskonały interaktywne warsztaty dla trenerów wewnętrznych Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla pracowników prowadzących szkolenia wewnętrzne w swoich organizacjach. Dostarczają one praktycznych oraz gotowych do natychm iastowego zastosowania narzędzi i wskazówek, jak przygotować efektywne i profesjonalne szkolenie wewnętrzne. Po szkoleniu uczestnicy zdobędą praktyczna wiedzę z zakresu: efektywnej nauki dorosłych diagnozowania potrzeb i określania celów szkolenia przygotowania program szkolenia i materiałów dla uczestników zasad skutecznej prezentacji um iejętności pracy z grupą (budowanie relacji, angażowanie uczestników, prowadzenie gier, informacja zwrotna, moderowanie dyskusji, trudne sytuacje) metod badania efektywności szkoleń Ważnym elementem szkolenia jest praktyka trenerska, polegająca na przeprowadzeniu przez uczestników przygotowanych szkoleń. Szkolenia nagrywane są na kamerę video, a następnie odtwarzane i analizowane. Uczestnicy otrzymują informację zwrotną zarówno od pozostałych uczestników, jak i od trenera. Szkolenie oparte jest całkowicie na metodach interaktywnych, prowadzone jest w charakterze warsztatów, co pozwala na pełne skupienie się uczestników na umiejętnościach praktycznych w oparciu o wiedze teoretyczną. Wykorzystuje przede wszystkim techniki: dyskusji, analizy przypadków, ćwiczeń opartych na realnych zadaniach zawodowych uczestników szkolenia, mini wykładów połączonych z prezentacjam i multimedialnym i, audiowizualne - analiza materiału video. 8

9 ANITA GOŹDZIKOWSKA KADRA TRENERSKA Doświadczony Menedżer Praktyk. Posiada wykształcenie biznesowe (AE w Krakowie Handel Zagraniczny; Ecole Superieure de Commerce de Rouen Bankowość i Finanse). Zajmowała stanowiska menedżerskie w takich koncernach, jak Auchan Polska, Groupe Andre, SigmaKalon Deco Polska, głównie w obszarach zarządzania, sprzedaży i obsługi Klienta. W SigmaKalon Deco Polska stworzyła od podstaw nowoczesny i wysoce profesjonalny Dział Obsługi Klienta (m.in. Akademia Technik Malarskich, zespół ds. telemarketingu, zespół ds. reklamacji, zespół ds. szkoleń, zarządzanie programem lojalnościowym, Badania Satysfakcji Klientów i Mystery Shopping), którym zarządzała przez 7 lat. Przez 4 lata szkoliła kierownictwo i siły sprzedaży strategicznych Klientów firm y oraz zbudowała wewnętrzny zespół trenerski na najwyższym poziom ie. Przyczyniła się do zdobycia przez Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A. prestiżowej nagrody Firma Przyjazna Klientowi. Inicjatorka i liderka wielu projektów ogólnofirmowych i wdrożeń biznesowych silnie zorientowanych na doskonalenie jakości i poziomu obsługi Klienta. Doświadczona w obszarach sprzedaży, obsługi Klienta/call center, customer marketingu, komunikacji, budowaniu zespołów, edukacji, psychologii Klienta; licencjonowany i certyfikowany Praktyk Wywierania Wpływu i Perswazji oraz Sztuki NLP. Realizowała projekty szkoleniowe m. in. dla: BOT Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A, Dolnośląski Urząd Marszałkowski, NESTLE WATERS POLAND S.A., TEVA Kutno, Kancelaria Prem iera Rady Ministrów, SCANIA Production Słupsk SA, CENTROFARB Konin, EURO BANK S.A., EUROPHARMA Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "Termal" S.A, Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A., Raiffeizen Bank Polska S.A.,Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. TOMASZ KRZEMIŃSKI Absolwent Politechniki Śląskiej: Zarządzanie i Marketing jak również studiów podyplomowych w zakresie informatyki. Doświadczenia zawodowe zdobywał w dużych przedsiębiorstwach przem ysłowych, w działach organizacyjnych oraz strategii zarządzania. Uczestniczył w restrukturyzacji oraz rozwoju firm z branży hutniczej. W ramach własnej działalności realizował wiele projektów związanych z wspomaganiem sprzedaży wielu firm głownie z branży FMCG. Pasjonuje się organizacją pracy oraz rozwojem strategicznym organizacji. Posiada doświadczenia w zakresie takich obszarów jak przywództwo, zarządzanie poprzez cele, team-building. Obecnie jako trener i konsultant uczestniczy w dużych projektach prowadzonych przez firm y konsultingowe związanych z restrukturyzacją i obniżką kosztów operacyjnych. Współpracuje z firmą Learnitá London, wspierającą działalność firm z całego świata w zakresie innowacji Jest autorem programu rozwoju umiejętności menedżerskich TEAMPACT. Specjalizuje się i posiada praktyczne doświadczenia w takich obszarach szkoleniowych i doradczych jak: zarządzanie przez cele, budowanie zespołów o wysokiej efektywności, rozwój przywództwa i zarządzanie zm ianam i. Realizował projekty i szkolenia dla firm z branży finansowej, przem ysłowej, ubezpieczeniowej i farmaceutycznej m in.: PKO BP, Lafarge, Elektrim, Kompania Piwowarska, Lisner, Agrosnova, Bongrain Polska, Coca Cola, Unilever, Citibank, Pliva Kraków, MERCK, PZU, Martifer, Sano, Nom i, DB Schenker Poland, Kopex i wiele innych. 9

10 ELŻBIETA KROKOSZ Absolwentka Akademii Ekonom icznej we Wrocławiu kierunku Zarządzanie i Marketing. Uzyskała półroczne stypendium TEMPUS, umożliwiające naukę w Limburg University Centre w Belgii. Jest także stypendystką Iacocca Institute w Stanach Zjednoczonych, uczestniczyła w międzynarodowym program ie "The Global Village for Future Leaders in Business and Industry" w Lehigh University Center. Międzynarodowy trener i Coach z 10 letnim doświadczeniem, ze szczególnym naciskiem na szkolenia związane z rozwojem kadry menadżerskiej. Jako Learning & Development Mnager w AIB Bank Rol w Dublinie, była odpowiedzialna za zarządzanie wdrażaniem Strategii Rozwoju Pracowników dla kadry liczącej 8500 ludzi. Ponadto jako trener/ konsultant, odpowiedzialna za prowadzenie szkoleń, projektów oraz doradztwa rozwojowego. Realizowała m.in. projekt wdrożenia Strategii Coachingu wewnętrznego dla kadry zarządzającej w AIB Bank Rol, tam również prowadziła szkolenia z zakresu Emotional Intelligence dla kadry zarządzającej oraz z zakresu rozwoju kompetencji, zarządzała Programem Rozwoju Talentów. Realizowała projekty m.in. dla takich firm jak BP Polska, Wrigley, GZE Polska. Posiada licencje do takich narzędzi jak: Emotional Intelligence questionnaire Hay Group, UK Myers Briggs Type Indication (MBTI) OPP LTD. Occupational Testing Level A & Level B certified by British Psychological Association, Leadership Inventory Style- Hay Group Manager as Inspiring Leader - The International School of Coaching Prowadzi szkolenia także w języku angielskim. BEATA MARTYNOWICZ KOT Absolwentka filologii romańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także studiów podyplomowych z zak re su Zarządzania (dyplom Akademii Górniczo- Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akadem ii Ekonom icznej i Politechniki Krakowskiej), Zarządzania Przedsiębiorstwam i (dyplom Uniwersytetu Lille I, Francja) oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkim i (dyplom Uniwersytetu Jagiellońskiego). Opracowuje programy i przeprowadza szkolenia dla takich firm jak Leclerc, Legrand, Saint Gobain, ING Nationale Nederlanden, ICT, Actaris, UDT, Dalkia, Osmoza, Era, Telekomunikacja Polska, Luxottica, L Oreal, Kosmepol, Magneti Marelli, Scania, FagorMastercook. Zakres tematyczny: Skuteczna Komunikacja, Asertywność, Profesjonalna Obsługa Klienta, Techniki Sprzedaży, Negocjacje, Trening dla Trenerów, Narzędzia Motywowania, Ocena Pracownicza, Rekrutacja, Um iejętności Kierownicze (również Mistrza Produkcji oraz Lidera Utrzymania Ruchu), Leadership, Rozwiązywanie Problemów (z elementami Kaizen, PDCA), Zarządzanie Zespołem, Zarządzanie przez Cele, Zarządzanie Procesami, Zarządzanie przez Jakość Totalną. Wdraża projekty doradcze z zakresu 5S dla Intier Automotive Closures oraz dla Safilin Polska Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. 10

11 MARIOLA ŻMUDA Dyplomowany specjalista ds. Zarządzania Zasobami Ludzkim i Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, magister Zarządzania i Adm inistracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, Certyfikowany Trener Biznesu Polskiej Szkoły Trenerów Biznesu Grupy Kontrakt OSH w Warszawie. Posiada 8 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania zasobam i ludzkim i w m iędzynarodowych firmach branży produkcyjnej i deweloperskiej, pracując na stanowisku Dyrektora ds. Personalnych (Grupa Chantelle w Polsce, Echo Investment w Kielcach), prowadząc m.in. projekt dla francuskiej Grupy Chantelle z zakresu poprawy jakości pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie jako trener wewnętrzny prowadząc szkolenia z zakresu wprowadzanych nowoczesnych metod zarządzania personelem (MBO, kompetencyjne opisy stanowisk pracy, budowanie polityki szkoleń i rozwoju, wartościowanie stanowisk pracy) oraz jako trener biznesu, realizując autorskie szkolenia z tematów: Asertywność managera, Skuteczna rekrutacja, Radzenie sobie ze stresem, Kierowanie zespołem pracowniczym, ZZL. Train the trainer, negocjacje w biznesie, leadership i motywacja, skuteczna komunikacja, budowanie zespołów, oceny pracownicze, szkolenia i rozwój, organizacja sprzedaży. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadram i, licencjonowany specjalista metody Thomas International Systems, uczestnik programu JICAP Know-How Found, uczestnik i prelegent licznych zagranicznych szkoleń i konferencji. Prowadzi szkolenia także w języku francuskim. Zapraszamy do współpracy! Sukces Twojej organizacji zależy od rozwoju kompetencji Twoich pracowników. UWAGA! Gwarantujemy niezmienność ceny na szkolenia zamówione do końca listopada, realizowane w 2011r (pomimo wejścia w życie ustawy o 22% podatku VAT na usługi szkoleniowe w 2011r.)! 11

KATALOG PRODUKTÓW Human Partner Sp. z o. o.

KATALOG PRODUKTÓW Human Partner Sp. z o. o. KATALOG PRODUKTÓW Human Partner Sp. z o. o. Informacje zawarte w tym dokumencie stanowią własność Human Partner Sp. z o.o. Udostępnianie, rozpowszechnianie informacji bez zgody Zarządu osobom trzecim jest

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie

na trzydniowe warsztaty rozwijające kluczowe umiejętności menedżerskie I warsztat Zarządzanie zorientowane na rezultat AKADEMIA START UP MANAGER Projekt Akademia Start Up Manager, czyli wszystko czego potrzebujesz, aby skutecznie i profesjonalnie działać jako początkujący

Bardziej szczegółowo

Projektant strategii sprzedaży

Projektant strategii sprzedaży Projektant strategii sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/02/8910/8928 Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 2 275,50 zł Cena netto za godzinę 115,63 zł Cena brutto za godzinę 142,22 Usługa

Bardziej szczegółowo

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym skierowanym do dyrektorów personalnych, menedżerów i specjalistów HR, którzy chcą rozwijać

Bardziej szczegółowo

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0

Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Zespołowe Planowanie Strategii 2.0 Kompleksowe podejście do planowania strategii w obszarach funkcjonalnych JEDNOSTKI BIZNESOWE PIONY DZIAŁY ZESPOŁY Strategic Pathfinding www.xellect.com www.gomodelcanvas.com

Bardziej szczegółowo

programy unijne programy doradcze szkolenia programy rozwojowe OFERTA SZKOLENIOWA DLA MŚP

programy unijne programy doradcze szkolenia programy rozwojowe OFERTA SZKOLENIOWA DLA MŚP Strona 1 Z NAMI WYPŁYNIESZ NA BŁĘKITNE OCEANY BIZNESU programy unijne programy doradcze szkolenia programy rozwojowe OFERTA SZKOLENIOWA DLA MŚP MOŻLIWOŚĆ FINANSOWANIA w 100% Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO*

Bardziej szczegółowo

The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3

The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3 The power of PEOPLE pierwsza w Polsce certyfikacja D3 Chcesz podnieść swoją konkurencyjność i wyróżnić się na rynku? Certyfikat D3 368 C 355 C C-0 M-0 Y-0 K-60 368 C 355 C PANTON 424 C 292 C 285 C K-100

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

KRE SIKORSKI firma szkoleniowo consultingowa

KRE SIKORSKI firma szkoleniowo consultingowa więcej na: KOMPETENCJE ROZWÓJ ETYKA KRE SIKORSKI firma szkoleniowo consultingowa Każdy dzień życia to doskonalenie Doskonalenie samego siebie Rozwijając siebie tworzysz lepszy świat * Proponujemy rozwiązania,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte Warsztaty Oferta First Time Manager Szkolenie Otwarte Warszawa, wrzesień 2014 Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić ofertę rozwoju kompetencji nowo (lub niedawno) mianowanych menedżerów. Program

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MISTRZA: MODUŁ IV - Rozmowa oceniająca pracownika.

AKADEMIA MISTRZA: MODUŁ IV - Rozmowa oceniająca pracownika. AKADEMIA MISTRZA: MODUŁ IV - Rozmowa oceniająca pracownika. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/6138/7571 Cena netto 1 190,00 zł Cena brutto 1 463,70 zł Cena netto za godzinę 74,38 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

komunikacja współpraca efektywność osobista i zespołu

komunikacja współpraca efektywność osobista i zespołu sycylia - symulacja biznesowa dla zespołów komunikacja współpraca efektywność osobista i zespołu czym się zajmujemy? tworzymy bardziej zmotywowane i skuteczniejsze zespoły konsulting budowanie systemów

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA HANDLU I ZARZĄDZANIA PIGMIUR

AKADEMIA HANDLU I ZARZĄDZANIA PIGMIUR Niniejszym oddajemy do Państwa dyspozycji nowy projekt szkoleniowy przygotowany przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Projekt realizowany będzie pod nazwą: AKADEMIA HANDLU I ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: COACHING W ORGANIZACJI Wdrażanie i zwiększanie efektywności coachingu w biznesie. Informator dla Uczestnika " Stwarzamy

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 4 czerwca 2014 AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO. Kontakt: Dane osoby do kontaktu Sabina Szuta tel. 58 32 33 243 mail: sabina.szuta@arp.gda.

OFERTA. 4 czerwca 2014 AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO. Kontakt: Dane osoby do kontaktu Sabina Szuta tel. 58 32 33 243 mail: sabina.szuta@arp.gda. OFERTA 4 czerwca 2014 AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO Kontakt: Dane osoby do kontaktu Sabina Szuta tel. 58 32 33 243 mail: sabina.szuta@arp.gda.pl AKADEMIA TRENERA PERSONALNEGO Akademia Trenera Personalnego

Bardziej szczegółowo

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo,

Szkolenia & coaching. Szanowni Paostwo, Szanowni Paostwo, przedstawiamy harmonogram szkoleo otwartych oraz coachingu dla firm, administracji publicznej oraz osób prywatnych. Cechuje nas otwartośd, elastycznośd i indywidualne podejście do każdego

Bardziej szczegółowo

Akademia HR Menedżera - wdrażanie nowoczesnych narzędzi HR (rekrutacja, szkolenia, mentoring, wsparcie zarządu, badania w organizacji, EB, SOP)

Akademia HR Menedżera - wdrażanie nowoczesnych narzędzi HR (rekrutacja, szkolenia, mentoring, wsparcie zarządu, badania w organizacji, EB, SOP) Akademia HR Menedżera - wdrażanie nowoczesnych narzędzi HR (rekrutacja, szkolenia, mentoring, wsparcie zarządu, badania w organizacji, EB, SOP) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/13/7013/1028 Cena

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015 Praktyki zarządzania talentami w Polsce Badanie House of Skills, 2015 Co badaliśmy? Jakie zmiany dokonały się w ramach zarządzania talentami na polskim rynku w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie praktyki i

Bardziej szczegółowo

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr.

Trener w akcji. Popraw efektywność warsztatów, spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów. pracowników działów hr. 3 dni Popraw efektywność warsztatów, Trener w akcji spotkań zespołu i szkoleń. Szkolenie dla trenerów coachów managerów pracowników działów hr KLUCZOWE zagadnienia Uczestnik po szkoleniu: dysponuje pogłębioną

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem Szkolenie Zarządzanie zespołem Czas trwania 9.00 16.00 Liczba godzin 48 (6 dni x 8 godzin) Katarzyna Jędruszczak Program szkolenia dzieo 1 Przywództwo I. Psychologia budowania zespołu Jak dobierad ludzi

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Psychologia sprzedaży

Psychologia sprzedaży Psychologia sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/04/5005/8977 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 50,00 zł Cena brutto za godzinę 61,50 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER

BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie masz. Zig Ziglar GŁÓWNE CELE PROJEKTU Dzięki Akademii uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności z zakresu rekrutacji i

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe szkolenie...

Wyjątkowe szkolenie... Przywództwo skuteczne zarządzanie w dobie kryzysu Wyjątkowe szkolenie... Przywództwo to świadomy wybór, a nie zajmowane stanowisko Stephen R. Covey Korzyści z udziału w szkoleniu Rozpoznanie własnego stylu

Bardziej szczegółowo

Zdolności Menedżerskich

Zdolności Menedżerskich Temat szkolenia 1. Doskonalenie Zdolności Menedżerskich Proponowany termin i cena w Krakowie 6-7 listopada w Krakowie 4-5 grudnia w Rzeszowie 2 dni (14h lekcyjnych) 1 250 zł netto* Krótki opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Budowanie zespołu projektowego. tel: ; fax: ;

SZKOLENIE. Budowanie zespołu projektowego. tel: ; fax: ; SZKOLENIE Budowanie projektowego tel: +48 22 100-48-96; fax: +48 22 300-52-79; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji.

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. Sesje coachingu współpracy połączonych zespołów Klient-Agencja. SZKOLENIA EKSPERCKIE KLIENT - AGENCJA System

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA MENEDŻERSKIE

SZKOLENIA MENEDŻERSKIE SZKOLENIA MENEDŻERSKIE PAKIET SZKOLEŃ DOSKONALĄCYCH KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I REZERWOWEJ Bankowości i Finansów Sp. z o. o. 1 MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW to ponad 23

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP AKADEMIA ZARZĄDZANIA MMP Akademia Zarządzania MMP to ponadregionalny otwarty projekt szkoleniowy. Uczestnicy są rekrutowani z całej Polski, a szkolenia odbywają się na terenie 5 województw. Cele szkolenia

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: PROJEKTOWANIE EFEKTYWNYCH SZKOLEŃ I PROCESÓW ROZWOJOWYCH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Analiza Transakcyjna dla menedżerów

Analiza Transakcyjna dla menedżerów Analiza Transakcyjna dla menedżerów Poznań, 27-28 kwietnia 2016r. Skontaktuj się z nami i zapisz: tel. 606 42 42 00 lub 61 657 09 77 mail: spotkanie@spotkanie.edu.pl Skuteczność przez zaangażowanie Analiza

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex

ŻYCIORYS ZAWODOWY. WSB Studia Podyplomowe Coaching 2015. Master Business Trainer Level Complex ŻYCIORYS ZAWODOWY 1. Nazwisko: Wardzała 2. Imię: Katarzyna 3. Wykształcenie: wyższe Instytucja Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok) Wydział Finansów i Zarządzania w y, kierunek Zarządzanie 2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych

Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach w kontekście zmian demograficznych WDRAŻANIE ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA WIEKIEM WDRAŻANIE ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA WIEKIEM W FIRMACH stały dostęp do kluczowych kompetencji

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny HR Biznes Partner

Profesjonalny HR Biznes Partner Warszawa 26 27 czerwca SZKOLENIE PRZEZNACZONE DLA: Profesjonalny managerów HR ów konsultantów HR sp. ds. rekrutacji KLUCZOWE zagadnienia Rola a w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia

Bardziej szczegółowo

Programrozwojukompetencjimenedżerskich wobszarzezarządzanialudźmi-opartyometodologięsuccessskills. Opisprogramu. Menedżer Sukcesu

Programrozwojukompetencjimenedżerskich wobszarzezarządzanialudźmi-opartyometodologięsuccessskills. Opisprogramu. Menedżer Sukcesu Menedżer Sukcesu Programrozwojukompetencjimenedżerskich wobszarzezarządzanialudźmi-opartyometodologięsuccessskills Programrozwoju SuccessSkills Opisprogramu MenedżerSukcesu Metodologia Opispodejściadorozwoju

Bardziej szczegółowo

Szkolenie - Zarządzanie zmianą i budowanie zaangażowania pracowników.

Szkolenie - Zarządzanie zmianą i budowanie zaangażowania pracowników. Szkolenie - Zarządzanie zmianą i budowanie zaangażowania pracowników. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/29/5911/9896 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 217,00 zł Cena netto za godzinę 61,88 zł

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE Efektywne zarządzanie sobą w czasie EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE PROGRAM SZKOLENIA Gdynia, 2012 Efektywne zarządzanie sobą w czasie SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W programy szkoleniowe opracowywane

Bardziej szczegółowo

1. Jaki zakres usług jest skierowany do szkół wyższych?

1. Jaki zakres usług jest skierowany do szkół wyższych? 1. Jaki zakres usług jest skierowany do szkół wyższych? Akademia Terra Arcanorum przeprowadza projekty edukacyjne w postaci warsztatów umiejętności społecznych skierowanych do studentów szkół wyższych,

Bardziej szczegółowo

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.

Izabela Krzyszycha. Portfolio zawodowe. T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com. KREATYWNOŚĆ JAKOŚĆ HUMOR Izabela Krzyszycha Portfolio zawodowe T: +48 664 020 064 Blog: krzyszychaonline.pl W: nowetrendy.com.pl @: izabela.krzyszycha@nowetrendy.com.pl KWALIFIKACJE PROFESJONALIZM NIEZAWODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie Temat szkolenia 1. Skuteczna ocena pracowników Proponowany termin i cena w Krakowie 2 września 2014 Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) Szkolenie skierowane jest do

Bardziej szczegółowo

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 1 dzień(7h lekcyjnych) 880 zł netto/os.* 23-24 września 2014

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 1 dzień(7h lekcyjnych) 880 zł netto/os.* 23-24 września 2014 Temat szkolenia 1. Doskonalenie sprzedaży najskuteczniejsze argumenty handlowe Proponowany termin i cena w Krakowie 26 sierpnia 2014 lekcyjnych) 750 zł Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy

Bardziej szczegółowo

Motywowanie i ocena pracy pracowników

Motywowanie i ocena pracy pracowników Motywowanie i ocena pracy pracowników Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/18/5728/1536 Cena netto 1 490,00 zł Cena brutto 1 832,70 zł Cena netto za godzinę 93,13 zł Cena brutto za godzinę 114,54

Bardziej szczegółowo

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a Wszystkich pracowników banków spółdzielczych uczestniczących w projekcie SGB HR nowoczesne

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY SUKCESU ZARZĄDZANIA ZMIANĄ. SYMULACJA BIZNESOWA CHANGE MASTERS

FUNDAMENTY SUKCESU ZARZĄDZANIA ZMIANĄ. SYMULACJA BIZNESOWA CHANGE MASTERS FUNDAMENTY SUKCESU ZARZĄDZANIA ZMIANĄ. SYMULACJA BIZNESOWA CHANGE MASTERS Od współczesnych liderów zmian - menedżerów na różnych szczeblach struktury organizacyjnej - oczekujemy osiągania celów w warunkach

Bardziej szczegółowo

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching

www.terra.edu.pl akademia@terra.edu.pl I. Coaching I. Coaching 1 1. Czym jest coaching? COACHING - to rozwój jednostki bądź organizacji poprzez: 1. wzmocnienie posiadanych umiejętności, 2. wytyczanie ambitnych celów oraz 3. efektywną realizację wytyczonych

Bardziej szczegółowo

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria: TRENER WEWNĘTRZNY Szkoła Trenerów Biznesu TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych. Projekt

Bardziej szczegółowo

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 9 kwietnia 2014 Kraków 23 kwietnia 2013 Wrocław

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 9 kwietnia 2014 Kraków 23 kwietnia 2013 Wrocław Temat szkolenia 1. Doskonalenie sprzedaży najskuteczniejsze argumenty handlowe 2. MERCHANDISING W PRAKTYCE Aranżacja powierzchni handlowej 3. Kierowanie Zespołem dla Kadry Kierowniczej 4. Kierowanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Scandic**** 10-11 grudzień 2015r., Zakopane - Wydarzenie specjalne 28-29 styczeń 2016r.,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Zawartość szkolenia. Po co zespołom szefowie? - funkcje menedżera

Zawartość szkolenia. Po co zespołom szefowie? - funkcje menedżera Zasady tworzenia efektywnych zespołów aby nie popełniać błędów związanych z kierowaniem ludźmi Zawartość szkolenia Po co zespołom szefowie? - funkcje menedżera będąc szefem nie musisz robić wszystkiego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35

SZKOLENIA. ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 ul. Sienna 72/16 00-833 Warszawa Tel./Fax. (022) 890 21 35 Adresaci szkolenia Budowanie Modeli Kompetencji Szkolenie to przeznaczone jest dla menedżerów i pracowników działów zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

BIZNES ECK EUREKA WIĘCEJ MARCHEWKI! czyli pozafinansowe sposoby motywowania pracowników

BIZNES ECK EUREKA WIĘCEJ MARCHEWKI! czyli pozafinansowe sposoby motywowania pracowników BIZNES ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl WIĘCEJ MARCHEWKI! DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Co zrobić, aby pracownikom chciało się chcieć? Pensja

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych

Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Standard HRD BP i jego konsekwencje dla sposobu definiowania projektów rozwojowych Stowarzyszenie PSTD istnieje od 2005 roku i jest organizacją zrzeszającą profesjonalistów zajmujących się obszarem szkoleń.

Bardziej szczegółowo

Efektywny Controlling Personalny

Efektywny Controlling Personalny Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Efektywny Controlling Personalny praktyczne warsztaty Ekspert: Monika Kulikowska-Pawlak Trener z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowy i twórczy zespół w dwa dni trening dynamiki grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów

Wyjątkowy i twórczy zespół w dwa dni trening dynamiki grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów Wyjątkowy i twórczy zespół w dwa dni trening dynamiki grupowej i zespołowego rozwiązywania problemów Szanowni Państwo Nic tak nie łączy łudzi jak wspólna droga pokonania trudności, problemów i wyzwań.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl AS w rękawie, czyli jak zbudować skuteczną strategię rozwoju Firmy

tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl AS w rękawie, czyli jak zbudować skuteczną strategię rozwoju Firmy BIZNES ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl AS w rękawie, czyli jak zbudować skuteczną DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Twoja firma jest w bardzo dobrej

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU KADR SZTUKA ASSESSMENTU

EUROPEJSKI INSTYTUT ROZWOJU KADR SZTUKA ASSESSMENTU SZTUKA ASSESSMENTU SZTUKA ASSESSMENTU Szkolenie dla Asesorów Praktyczny warsztat skierowany do: Menedżerów HR Specjalistów działów HR, odpowiadających za selekcję i rekrutację Osób zarządzających zespołami

Bardziej szczegółowo

Skuteczna oferta handlowa

Skuteczna oferta handlowa Skuteczna oferta handlowa Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/17/7120/6365 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 75,00 zł Cena brutto za godzinę 92,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN

Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Opis Co to jest przywództwo? Przywództwo sytuacyjne w organizacji LEAN Jest to proces pozytywnego wpływu - nie manipulacji - aby pomóc zespołowi zrealizować cele. Praktyka przywództwa sytuacyjnego mówi:

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne bezpłatne szkolenia dla kobiet. Zarządzanie efektywnością personelu w firmie uwzględniające różnorodność wiekową

Profesjonalne bezpłatne szkolenia dla kobiet. Zarządzanie efektywnością personelu w firmie uwzględniające różnorodność wiekową Profesjonalne bezpłatne szkolenia dla kobiet Zarządzanie efektywnością personelu w firmie uwzględniające różnorodność wiekową Do kogo skierowane są szkolenia? Szkolenie skierowane jest do Ciebie jeśli:

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

Budowanie kultury odpowiedzialności poprzez przywództwo. 100 % praktyki bo na tym polega. 1-dniowy warsztat szkoleniowy

Budowanie kultury odpowiedzialności poprzez przywództwo. 100 % praktyki bo na tym polega. 1-dniowy warsztat szkoleniowy / 1-dniowy warsztat szkoleniowy Budowanie kultury odpowiedzialności poprzez przywództwo Empowerment menedżerski Ul.Mokra 17, 62-002 Suchy Las NIP 9720522323 REGON 634647156 120 wdrożeń w Polsce. Ponad

Bardziej szczegółowo

Rozwój sił sprzedaży BZWBK w latach 2008-2011 case study

Rozwój sił sprzedaży BZWBK w latach 2008-2011 case study Rozwój sił sprzedaży BZWBK w latach 2008-2011 case study Grażyna Strózik, menedżer zarządzania relacjami, Departament CRM i Wsparcia Sprzedaży, Bank Zachodni WBK SA Agnieszka Jóźwik, Dyrektor Programowy

Bardziej szczegółowo

szkolenia dla biznesu

szkolenia dla biznesu szkolenia dla biznesu wszystkie warsztaty przygotowujemy pod kątem uczestników i dostosowujemy w 100% do potrzeb odbiorców dotyczy to zarówno czasu ich trwania jak i poruszanych na nich zagadnień 1. komunikacja

Bardziej szczegółowo

Oferta 2012. ul. Mgielna 6 b, 20-833 Lublin tel.: +48 509 217 277 biuro@orylion.pl, www.orylion.pl

Oferta 2012. ul. Mgielna 6 b, 20-833 Lublin tel.: +48 509 217 277 biuro@orylion.pl, www.orylion.pl Oferta 2012 ul. Mgielna 6 b, 20-833 Lublin tel.: +48 509 217 277 biuro@orylion.pl, www.orylion.pl Spis treści Szanowni Państwo... 3 Nasza oferta... 4 Kongresy, imprezy i wyjazdy integracyjne, imprezy firmowe,

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa. Trener na fali cykl warsztatów doskonalących. www.aer.arp.gda.pl. Gdańsk 2013

Oferta szkoleniowa. Trener na fali cykl warsztatów doskonalących. www.aer.arp.gda.pl. Gdańsk 2013 Oferta szkoleniowa Trener na fali cykl warsztatów doskonalących Gdańsk 2013 www.aer.arp.gda.pl AGENCJA ROZWOJU POMORZA S.A. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (ARP S.A.) powstała w 1992 r.. Jest instytucją wyznaczającą

Bardziej szczegółowo

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy.

Leadership Training. polepszenie atmosfery w zespole, zwiększenie obrotów firmy, budowanie korzystnego PR firmy. 1 Leadership Training Trening umiejętności przywódczych oraz coachingowych dla liderów i menedżerów Cel szkolenia: sztuka budowania autorytetu lidera i relacji w zespole, motywowania pracowników, delegowania

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie efektywnych spotkań i telekonferencji

Prowadzenie efektywnych spotkań i telekonferencji Prowadzenie efektywnych spotkań i telekonferencji Trening praktyczny WARSZTAT OTWARTY 26-27.10. MIEJSCE: WARSZAWA GODZINY: 9:00-17:00 www.aktren.pl e-mail biuro@aktren.pl 2 Specjalizujemy się w prezentacjach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT

PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT PROGRAM SZKOLENIA Czy skończyły się już czwórki skuteczny Manager IT Idea Projektu. Czas trwania: 2 dni (14godz.) Rola menedżera IT jest kluczowa w każdej organizacji. To menedżer ma wpływ na kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Kurs Kompetencji Coacha i Mentora dla menedżerów i coachów

Certyfikowany Kurs Kompetencji Coacha i Mentora dla menedżerów i coachów Certyfikowany Kurs Kompetencji Coacha i Mentora dla menedżerów i coachów Jedyny w Polsce certyfikowany przez Association for Coaching (AC) kurs Coachingu i Mentoringu Warszawa 2015 1 O coachingu i mentoringu

Bardziej szczegółowo

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI

WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI J A K O Ś Ć I E F E K T Y W N O Ś Ć P R A C Y Z E S P O Ł O W E J WIZUALNE ZARZĄDZANIE WYNIKAMI Konferencja: Techniki lean w nowoczesnej produkcji i łańcuchu dostaw Warszawa, 25.09.2013 KIM JESTEŚMY Jedną

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczne usługi doradcze wspierające wdrażanie innowacji

Specjalistyczne usługi doradcze wspierające wdrażanie innowacji Kapitał Ludzki Specjalistyczne usługi doradcze wspierające wdrażanie innowacji Organizatorzy: Współpraca: www.katalizatorinnowacji.pl Katalizator Innowacji Katalizator Innowacji usługi doradcze dla biznesu

Bardziej szczegółowo

Dr Marta Czerwiec. Tunbridge Wells, 2015

Dr Marta Czerwiec. Tunbridge Wells, 2015 Dr Marta Czerwiec Tunbridge Wells, 2015 PRISM Brain Mapping Nowoczesne narzędzie oparte o najnowsze osiągnięcia neurologii Zweryfikowane przy pomocy badań empirycznych oraz testów Nie jest oparte na żadnym

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany Program Zarządzania Karierą i Planowania Sukcesji

Certyfikowany Program Zarządzania Karierą i Planowania Sukcesji Certyfikowany Program Zarządzania Karierą i Planowania Sukcesji Uniwersytetu Stanu Pensylwania USA Kraków 04 06 Kwietnia 2012 Planowanie Sukcesji z jednym z największych autorytetów na świecie już w Polsce

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13!

JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! JUBILEUSZOWA OFERTA SZCZĘŚLIWA 13! TO JUŻ Perfect Consulting Rok 2012 jest dla Perfect Consulting Rokiem Szczególnego Jubileuszu! Już od 13 lat promujemy zasadę, że największym zasobem organizacji są zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

OCENA 360. Diagnoza kompetencji zawodowych. Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl. www.considero.pl. Warszawa luty 2013

OCENA 360. Diagnoza kompetencji zawodowych. Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl. www.considero.pl. Warszawa luty 2013 OCENA 360 Considero Consulting 663 965 960 consulting@considero.pl www.considero.pl Warszawa luty 2013 Diagnoza kompetencji zawodowych czym jest ocena 360 Ocena 360 to metoda uzyskiwania informacji o pracowniku

Bardziej szczegółowo

TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA

TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA TRENING ASERTYWNOŚCI OFERTA SZKOLENIOWA 2 SPIS TREŚCI Tytuł Szkolenia: Trening asertywności... 3 Opis szkolenia:... 3 Spodziewane korzyści dla Uczestników:... 3 Forma szkolenia:... 3 Czas trwania i terminy:...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów

PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów TRANSFORM YOURSELF PROGRAM Rozwoju Umiejętności Interpersonalnych dla menedżerów i liderów Program przeznaczony jest dla: Menedżerów i wszystkich tych, którzy potrzebują wzmocnić umiejętności interpersonalne

Bardziej szczegółowo

POTĘGUJEMY BIZNES. strategie marketingowe. www.rubikom.pl

POTĘGUJEMY BIZNES. strategie marketingowe. www.rubikom.pl POTĘGUJEMY BIZNES ) ) strategie marketingowe warsztaty i treningi konsultacje stategiczne Właśnie upływa 10 rok naszej działalności, choć Zarządzający Rubikom Strategy Consultants mają za sobą ponad 15

Bardziej szczegółowo

Szkoła Coachingu Menedżerskiego

Szkoła Coachingu Menedżerskiego MODERATOR Sp. z o.o., ul. Św. Józefa 1-3, 50-329 Wrocław tel.: (71) 733 65 51, kom 728 963 417 moderator@moderator.wroc.pl Szkoła Coachingu Menedżerskiego Informacje ogólne.... 3 Założenia... 4 Program

Bardziej szczegółowo

Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa. Doradztwo HR. Doradztwo Sprzedaż

Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa. Doradztwo HR. Doradztwo Sprzedaż PREZENTACJA FIRMY Agenda prezentacji: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Oferta Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa Doradztwo HR Doradztwo Sprzedaż Szkolenia i Warsztaty Coaching ICC Referencje

Bardziej szczegółowo

W POSZUKIWANIU KLUCZOWEGO ZASOBU ZARZĄDZANIE TALENTAMI W POLSKICH FIRMACH. RAPORT.

W POSZUKIWANIU KLUCZOWEGO ZASOBU ZARZĄDZANIE TALENTAMI W POLSKICH FIRMACH. RAPORT. W POSZUKIWANIU KLUCZOWEGO ZASOBU ZARZĄDZANIE TALENTAMI W POLSKICH FIRMACH. RAPORT. 0 PODSUMOWANIE Na przełomie grudnia i stycznia 203 roku przeprowadziliśmy badanie wśród średnich i dużych polskich firm,

Bardziej szczegółowo