PREZENTACJA SYSTEMU CPM PROPHIX

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZENTACJA SYSTEMU CPM PROPHIX"

Transkrypt

1 PREZENTACJA SYSTEMU CPM PROPHIX

2 Plan prezentacji System PROPHIX klienci i korzyści Architektura i funkcje systemu Prophix Prezentacja dla Zarządu i menedżerów Prezentacja dla finansów i controllingu Kilka słów o Solemis przykładowy ROI Pytania i odpowiedzi

3 System klasy CPM do planowania, budżetowania, prognozowania, konsolidacji z wbudowaną hurtownią danych oraz analizami i raportami udostępnianymi pracownikom, dopasowujący się do każdej organizacji.

4 Sczegółowość CPM = zintegrowane planowanie i raportowanie biznesu Częstotliwość planowania Rocznie Mies./Tygodn. Księga Główna Budżety Prognozy Płace, Zamówienia, Zarządzanie śr. trwałymi,. Plany Szczegółowe Plany Operacyjne

5 Gartner Group Badanie zadowolenia Klientów 15 kluczowych Dostawców CPM

6 PONAD 5000 KLIENTÓW NA CAŁYM ŚWIECIE

7 Wybrani klienci BI/CPM w Polsce Ponad 100 klientów Wszystkie wdrożenia kończą się referencjami Dużo większe zadowolenie klientów z systemów BI niż ERP/CRM

8 Wdrożenie przebiegło szybko, zostaliśmy profesjonalnie przeszkoleni, a PROPHIX okazał się łatwy w obsłudze Controller Narodowego Instytutu Leków Po kilku miesiącach użytkowania można już śmiało powiedzieć, że inwestycja zdecydowanie podniosła jak najszerzej rozumianą efektywność naszych działań Vice Prezes Zarządu AWBUD Sp. z o.o. Dziś, po implementacji, widać konkretne efekty i wymierne korzyści z precyzyjnego planowania i oparcia decyzji na realnych danych, a nie wyczuciu menedżerów i zarządu. Spokojnie mogę powiedzieć, że inwestycja w PROPHIX się zwróciła. Prezes firmy Ade Line SA

9 PROPHIX DAJE KONKRETNE KORZYŚCI FINASOWE

10 ZAKRES Sprzedaż i magazyny, zamówienia sprzedaży, finanse, konsolidacja finansowa, zakupy Centrala i 30 oddziałów w kraju Użytkownicy Targit 147, Prophix 74 Zatrudnienie: 2300 osób Obroty: ok. 1 mld zł Branża: spożywcza produkcja i dystrybucja mrożonek LIDER NA RYNKU! CZAS I ŹRÓDŁA KORZYŚCI I Etap Hurtownia i Targit 6 m-cy II Etap Prophix - 4 m-ce System ERP Grafitti, Scala + 8 innych systemów 30 źródeł zasilających codziennie hurtownię Lepsze analizy sprzedaży w ramach grupy i kontrola błędów oszczędności roczne na poziomie wartości systemu Lepsze i szybsze planowanie sprzedaży obniżenie kosztów planowania i lepsze dopasowanie zamówień do potrzeb handlu Automatyzacja raportowania, ujednolicenie grup towarowych

11 ZAKRES Budżetowanie i raportowanie RZiS, Bilans, Cash Flow Planowanie i analizy Sprzedaż Kredytów i produktów leasingowych Konsolidacja Finansowa Grupy Użytkownicy Prophix - 34 Zatrudnienie: 700 osób Obroty: ok. 700 mln zł Branża: finansowa - leasing LIDER NA RYNKU! CZAS I ŹRÓDŁA KORZYŚCI I Etap Budżetowanie 2 m-ce II Etap Konsolidacja 1 m-c własny system ERP na platformie AS 400 import danych bezpośrednio z hurtowni Lepsze i szybsze planowanie sprzedaży i Cash Flow Usprawnienie procesów budżetowania i konsolidacji Mniej błędów w planach i raportach Automatyzacja raportowania

12 ZAKRES Budżetowanie i raportowanie RZiS, Bilans, Cash Flow Konsolidacja Finansowa Grupy Planowanie szczegółowe personelu i ŚT Użytkownicy Prophix 21 Użytkownicy Targit - 4 Zatrudnienie: 500 osób Obroty: ok. 200 mln Euro Branża: usługowaobsługa autostrad Obszar: Europa Środkowa i Turcja CZAS I ŹRÓDŁA KORZYŚCI I Etap Budżetowanie i konsolidacja 2 m-ce Miejsce wdrożenia: Budapeszt system JD-EDWARDS na platformie AS 400 zainstalowany w Afryce Południowej import danych przez pliki tekstowe Skrócenie czasu budżetowania i prognoz miesięcznych o 70 %! Włączenie w budżetowanie dyrektorów oddziałów Automatyczna konsolidacja w wielu walutach Skrócenie czasu raportowania korporacyjnego

13 ZAKRES Budżetowanie kosztów Budżetowanie RZiS Planowanie sprzedaży Planowanie zapotrzebowania produkcji na wyroby Użytkownicy Prophix - 7 Zatrudnienie: 200 osób Obroty: ok. 120 mln zł Branża: produkcyjna- Produkcja wymienników ciepła głównie na eksport CZAS I ŹRÓDŁA KORZYŚCI I Etap Planowanie i raportowanie 2 m-ce II Etap Rozliczanie kosztów System Exact bezpośrednie podłączenie do baz danych (dwustronne) Rzeczywisty koszt wytworzenia produktów Optymalizacja planowania zapotrzebowania na wyroby Automatyzacja księgowań

14 Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX

15 System do samodzielnego planowania, budżetowania, prognozowania, konsolidacji z wbudowaną hurtownią danych oraz analizami i raportami udostępnianymi pracownikom

16 SPRAWNY CONTROLLING Skrócenie procesu budżetowania o 30 do 70%! Szybkie/automatyczne wariantowanie i prognozowanie analizy co-jeśli bez budowania skomplikowanych formuł Automatyczna dystrybucja zestawień i raportów do wskazanych osób Automatyczne procesy przetwarzania danych np. alokacja kosztów ABC, aktualizacja danych Bezproblemowe wdrożenie metodologia EDGE i brak dużego angażowania działów IT!

17 DOPASOWANY Interfejs stworzony przez finansistów dla finansistów taki sam dla wszystkich w sieci LAN/WAN (Smart Client) Elastyczne modelowanie organizacji firmy w dowolnych wymiarach i miarach (OLAP) Integracja z dowolnymi systemami ERP poprzez prosty interfejs kreatora połączeń Analizy i raporty uwzględniające uprawnienia i przyzwyczajenia użytkowników (Arkusze) Licencje dopasowane do potrzeb użytkowników i możliwości finansowych

18 KOMPLETNY Wszystkie moduły i funkcje niezbędne finansistom/kontrolerom w jednej cenie Wbudowana hurtownia danych Microsoft SQL Server Wbudowane zarządzanie procesami tworzenia budżetów i analizy odchyleń Praca grupowa w procesach planowania i raportowania

19 Powiązane moduły i funkcje Budżetowanie, planowanie, prognozowanie Szczegółowe planowanie personelu i zasobów Planowanie operacyjne Zarządzanie strategią i KPI Raportowanie i analizy w wielu wymiarach Konsolidacja finansowa Planowanie i analizowanie sprzedaży Modelowanie, alokacje, rentowność Jednolity interfejs raportowania i analiz Wspólne procesy pracy grupowej i automatyzacji Jednorodna platforma technologiczna

20 Architektura PROPHIX Systemy źródłowe MODEL BIZNESU (KOSTKA OLAP) ERP CRM SCM SQL Oracle Excel Podłączenie Wykonania Hurtownia Danych PROPHIX MS SQL MODEL BIZNESU (KOSTKA OLAP) MODEL BIZNESU (KOSTKA OLAP) Użytkownicy: - Budżetowanie - Prognozy/Wersje - Konsolidacja - Analizy i Zgłębianie Danych - Raportowanie Plik tekstowy MS Access Model PROPHIX

21 Model biznesu w PROPHIX MODEL BIZNESU WYMIARY MIARY WERSJE /WARTOŚCI/ CZAS /Rok, Kwartał, Miesiąc/ HIERARCHIA DZIALALNOSCI /MPK, Oddziały, Produkty/ POZYCJE /Rachunek Wyników, Bilans, Cash flow/ PLANOWANE BIEŻĄCE HISTORYCZNE ODCHYLENIA

22 Raportowanie i analizy KSIĘGA GŁÓWNA - PLAN KONT ALOKACJE KOSZTÓW KPI I RAPORTY ZARZĄDCZE ANALIZY WIELOWYMIAROWE DRĄŻENIE KONTEKSTOWE DRĄŻENIE DO TRANSAKCJI PODGLĄD DOKUMENTÓW ŻRÓDŁOWYCH

23 Planowanie i prognozowanie PLAN BAZOWY WARIANTY Optymistyczny Pesymistyczny Rewizja kwartalna WARIANT PLANU ANALIZY CO-JEŚLI Wzrost kosztów paliwa, Zmiana cennika SCENARIUSZE

24 Procesy budżetowania (przykładowy obieg pracy) Budżet roboczy On-line/off-line Iteracja 1.. n Budżet bazowy Przygotowanie Wariantowanie Wariant pesymistyczny Optymistyczny Zatwierdzony Realizacja Budżet Odchylenia Scenariusze Analizy i raporty

25 Metodologia wdrożenia EDGE Analiza Analiza przedwdrożeniowa potrzeb Projekt modeli biznesowych, procesów i formatek Szkolenie Szkolenie kluczowych użytkowników Tworzenie modeli z udziałem użytkowników Przygotowanie kluczowych analiz i raportów Uruchomienie Instalacja i podłączenie do systemu ERP Utworzenie i uruchomienie procesów przetwarzania Szkolenie pozostałych użytkowników

26 Prezentacja na żywo Dla Zarządu i Menedżerów Inteligentny portal użytkownika Monitor KPI Analizy Ad-hoc Raporty zarządcze Wariantowanie i scenariusze

27 Więcej informacji dla finansów i controllingu

28 Automatyzacja procesów w działach finansowych Mierzalne korzyści 3 Miesiące 3 tygodnie (cykl budżetowania) 7 Dni ½ dnia(cykl raportowania) Niemierzalne korzyści Lepsza ocena danych Lepsza analiza Lepsze decyzje Dział finansów staje się liderem, który wzmacnia lepsze zarządzanie firmą

29 PLANOWANIE I BUDŻETOWANIE - zalety Planowanie wieloletnie wraz z budżetem rocznym Formalny proces planowania i budżetowania z wizualizacją Zintegrowane planowanie odgórne i oddolne Chronione, elastyczne modele, wersje i scenariusze budżetowe Automatyczna analiza odchyleń

30 PROGNOZOWANIE - zalety Rutynowe, powtarzalne prognozy Modyfikacje prognoz w jednym kroku Prognozowanie oparte na zadanych parametrach ad-hoc Budżety kroczące, scenariusze co-jeśli, analiza progu rentowności Prognozy tworzone przez menedżerów działów

31 PLANOWANIE SZCZEGÓŁOWE - zalety Planowanie personelu z uwzględnieniem dowolnych struktur i kalkulacji Planowanie kosztów środków trwałych, gotówki itp Wiele scenariuszy planowania do jednego modelu Masowe wprowadzanie i modyfikacja danych

32 ANALIZY - zalety Wielowymiarowe analizy ad-hoc Automatyczna analiza odchyleń Graficzna analiza trendów analizy Delta Analiza tabelaryczna cross-tab Podłączenie on-line do arkuszy Excell (Prophix for Excell)

33 RAPORTOWANIE - zalety Przejście od ogółu do szczegółu aż do poziomu zapisów transakcji Wiele typów raportów z tych samych danych wykorzystanie widoków Raporty dynamiczne z grafiką Raportowanie z wielu podsystemów/modeli jednocześnie Automatyczna dystrybucja raportów w przyjaznych formatach

34 MONITOR KPI - zalety Łatwe definiowanie wskaźników wydajności KPI Powiązanie wskaźników z celami organizacji (Zrównoważona Karta Wyników) Wizualizacji stanu organizacji z wielu perspektyw Wizualizacja trendów i zagrożeń Współpraca w analizie wskaźników

35 KONSOLIDACJA - zalety Spójne i jednoznaczne dane dla całej organizacji Lepsza weryfikacja i zatwierdzanie danych Szybki i powtarzalny proces konsolidacji Automatyczne przeliczanie na wiele walut Wiele poziomów konsolidacji Eliminacja transakcji między-firmowych Import danych z wielu systemow ERP

36 MODELOWANIE - zalety Budowanie dowolnych modeli biznesowych bez wiedzy informatycznej Modele mogą zawierać kalkulacje niezbędne do planowania lub raportowania Modele podłączane są do danych źródłowych bez potrzeby budowania hurtowni przez informatyków MODEL BIZNESU (KOSTKA OLAP)

37 Pełna elastyczność modelowania P r o p h i x C a l c u l a t i o n E n g i n e s Narzędzia OLAP Szablony i Excel Infoflex Menadżer planowania szczegółowego

38 Prezentacja dla IT i Kontrolerów Dla IT/Kontrolingu Podłączenie do źródeł danych Modelowanie biznesowe Planowanie i budżetowanie Zarządzanie procesem budżetowania Zarządzanie wersjami Analizy i raportowanie Zarządzanie uprawnieniami i dostępem Planowanie szczegółowe zasobów (OPCJONALNY) Konsolidacja finansowa (OPCJONALNY)

39 Szybkie i elastyczne tworzenie nowych modeli biznesowych

40

41 Tworzenie kalkulacji w modelach bez potrzeby ingerowania w hurtownię danych

42

43 Kalkulowane wersje Możemy również tworzyć kalkulowane wersje

44 Proste podłączenie do systemu ERP i mapowanie danych z wykorzystaniem kreatora

45 Podłączenie do wielu źródeł danych dzięki wykorzystaniu menedżera procesów

46 Oddolne wprowadzanie danych przy pomocy jednolitych formatek

47 Do każdej pozycji możemy podłączyć arkusz ze szczegółami danej pozycji Formatka wprowadzania danych ZE SZCZEGÓŁAMI

48 Planowanie odgórne na podstawie np. ub roku z wykorzystaniem analizy delta

49 Odgórny rozkład danych na podstawie dowolnych metod zdefiniowanych lub własnych

50 Graficzny sposób budowania i obsługi procesu pracy grupowej

51 Analizy ad-hoc tworzone automatycznie z wybranych źródeł danych

52

53

54 Podobnie łatwo tworzy się nowe szablony raportów lub formatki wprowadzania danych

55

56 Raportowanie dynamiczne z wielu modeli i źródeł danych

57 Zapisywanie raportów i szablonów w arkuszach Excell W Każdy Excellu raport/szablon automatycznie możemy tworzą zapisać się odpowiednie do Excella zakładki z wybranymi wraz ze spisem stronami treści

58 Podłączenie on-line do arkuszy Excell Z menu PROPHIX podłączamy się do dowolnego modelu zapisanego w systemie

59 Skoroszyty raportów automatycznie wysyłane do grupy odbiorców wg ich uprawnień

60 Zarządzanie uprawnieniami Każdy Wszelkie z użytkowników szablony i raporty może mieć dostanie przypisany wg profil ustalonych i indywidualne uprawnień uprawnienia dostępowych dostępu

61 Śledzenie historii zmian

62 Planowanie szczegółowe Możemy stworzyć dowolną strukturę organizacyjną i kalkulacje kosztów płac

63 Podobnie możemy tworzyć dowolne schematy amortyzacji i rozliczania kosztów ŚT

64 Konsolidacja finansowa

65 Dlaczego warto wybrać PROPHIX? Nie wymaga dużego angażowania zasobów IT Łatwo integruje się z systemami ERP i Księgami Głównymi większości produktów na rynku Bardzo elastyczny w dopasowaniu do potrzeb organizacji Posiada wbudowaną hurtownię danych OLAP Bardzo rozbudowana funkcjonalność w cenie systemu

66 Ekspert w dziedzinie zarządzania procesami i efektywnością przedsiębiorstw

67 Dostarczamy: WIEDZĘ ZADOWOLENIE KORZYŚCI BIZNESOWE

68 WIEDZA nie ukrywamy jej, z chęcią dzielimy się nią z Klientami i Partnerami Mamy ponad 26 lat doświadczeń poświadczonych w ponad 800 wdrożeniach systemów ERP/CRM/BI/CPM Prowadzimy wykłady na Uczelniach z zakresu nowoczesnych metod zarządzania i kontrolingu Udostępniamy bazę wiedzy artykułów na stronach internetowych i w publikacjach

69 ZADOWOLENIE przynosi nam satysfakcję oraz nowych Klientów Po wdrożeniu Waszego systemu BI nasza firma dokonała skoku cywilizacyjnego Dziękuję, że sprzedaliście nam Targita Nasz prezes kupił dodatkowy komputer, na którym ma ciągle włączony system Prophix Jesteście najlepszą firmą z jaką kiedykolwiek współpracowaliśmy

70 KORZYŚCI BIZESOWE bez tego nie ma sensu ponosić inwestycji System zwrócił się w ciągu 4 m-cy od wdrożenia W pierwszym roku zaoszczędziliśmy ponad 1 mln zł Zlikwidowaliśmy 10 nierentownych sklepów i wyszliśmy na prostą

71 Pozycjonowanie produktów Solemis BI/CPM System do samodzielnego tworzenia analiz, kokpitów raportów i ostrzeżeń przez wszystkich pracowników z dowolnych hurtowni i baz danych System do planowania, budżetowania, prognozowania, konsolidacji z wbudowaną hurtownią danych oraz analizami i raportami udostępnianymi pracownikom dopasowujący się do organizacji.

72 ROI ZWROT Z INWESTYCJI W SOLEMIS BI/CPM FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA: Sprzedaż roczna Marża brutto Koszty operacyjne Zysk netto Średnia wartość zapasów Zatrudnienie Menedżerowie 52 mln zł 11 mln zł 6,2 mln zł 3,4 mln zł 3,4 mln zł 195 osób 10 osób

73 ROI SOLEMIS BI/CPM WYDATKI System do planowania i raportowania Prophix (10 uż.) = zł System do samodzielnych analiz i ostrzegania Targit (50 uż.) = zł Usługi wdrożeniowe (3 miesiące) = zł Abonament i roczna opieka powdrożeniowa = zł

74 ROI SOLEMIS BI/CPM KORZYŚCI KORZYŚCI BEZPOŚREDNIE obniżenie o 100% wydatków na nowe raporty i analizy oszczędność= zł/rok zmniejszenie o 50% czasu menedżerów na planowanie, scenariusze i analizy oszczędność = zł/rok KORZYŚCI POŚREDNIE obniżka o 1% kosztów operacyjnych (dzięki lepszej kontroli i ostrzeżeniach) oszczędność = zł/rok poprawa o 1% marż brutto (dzięki lepszemu prognozowaniu i analizach) oszczędność = zł/rok zmniejszenie o 10% kosztu zamrożenia kapitału w zapasach (dzięki lepszemu planowaniu i rotacji) oszczędność = zł/rok

75 ROI SOLEMIS BI/CPM podsumowanie RAZEM 1 ROK 3 LATA WYDATKI ZŁ ZŁ KORZYŚCI ZŁ ZŁ ROI 117 % 296 %

76 Dziękujemy za uwagę Zapraszamy na

ROZWIĄZANIE BUSINESS INTELLIGENCE TARGIT

ROZWIĄZANIE BUSINESS INTELLIGENCE TARGIT ROZWIĄZANIE BUSINESS INTELLIGENCE TARGIT Plan prezentacji Systemy Business Intelligence Architektura i funkcje systemu Targit Prezentacja na żywo: Dla zarządów i menedżerów Dla analityków i kontrolerów

Bardziej szczegółowo

SOLEMIS BI KORZYŚCI BIZNESOWE I KLIENCI

SOLEMIS BI KORZYŚCI BIZNESOWE I KLIENCI SOLEMIS BI KORZYŚCI BIZNESOWE I KLIENCI Przykłady rozwiązań problemów z wykorzystaniem BI Wiele systemów ERP i/lub lokalizacji ujednolicona analiza Więcej wymiarów analiz niż w ERP/CRM rozbicie indeksów,

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm

Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Infor Dynamic Enterprise Performance d/epm Ogólny opis systemu 1. Ogólny opis systemu Infor d/epm jest kompleksowym systemem informatycznym klasy Performance

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Arkadiusz Januszewski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania Podyplomowe Studia

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Spis treści Spis treści... 2 Charakterystyka platformy Business Navigator... 3 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Budżetowanie... 8 Moduł: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą POSitive Retail POSitive Management Center POSitive Shop IQiosk Retail POSitive Multimedia

Bardziej szczegółowo

Zdobycie pozycji mistrzowskiej w biznesie wymaga precyzyjnej kontroli kosztów i szybkiego zwrotu nakładów z projektów inwestycyjnych.

Zdobycie pozycji mistrzowskiej w biznesie wymaga precyzyjnej kontroli kosztów i szybkiego zwrotu nakładów z projektów inwestycyjnych. SageERPX3 Zdobycie pozycji mistrzowskiej w biznesie wymaga precyzyjnej kontroli kosztów i szybkiego zwrotu nakładów z projektów inwestycyjnych. Utrzymanie tej pozycji wiąże się z elastycznym dostosowywaniem

Bardziej szczegółowo

Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA.

Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. 2010 Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Kluczem do sukcesu każdej firmy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji SIMPLE systemy informatyczne Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence Altab Portfolio PORTFOLIO SAP Business One SAP Business Objects Business Intelligence Business Process Management Obieg Dokumentów Kolokacja Serwerów Konsulatcje i Wdrożenia Usługi Programistyczne ALTAB

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl VENDO.ERP CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl O firmie jest firmą konsultingowo informatyczną. Na rynku działamy od 2004 roku. Od początku

Bardziej szczegółowo

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN XL Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem ZINTEGROWANY SYSTEM DO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ERP BUSINESS INTELLIGENCE AUTOMATYZACJA INTEGRACJA DANYCH Wstęp Pewność jutra CDN XL

Bardziej szczegółowo

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN 2 Wstęp Pewność jutra CDN XL to produkt całkowicie polski, dostosowany do krajowych i międzynarodowych realiów gospodarczych, w tym standardów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo