Bezpieczeństwo w procesie. Wykorzystanie podejścia procesowego do analizy skuteczności istniejących procedur reagowania kryzysowego i ich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczeństwo w procesie. Wykorzystanie podejścia procesowego do analizy skuteczności istniejących procedur reagowania kryzysowego i ich"

Transkrypt

1 Bezpieczeństwo w procesie. Wykorzystanie podejścia procesowego do analizy skuteczności istniejących procedur reagowania kryzysowego i ich optymalizacji.

2 Kryzys i zarządzanie sytuacją kryzysową Kryzys (z greckiego krisis ) oznacza, w sensie ogólnym, wybór, decydowanie, zmaganie się, walkę, w której konieczne jest działanie pod presją czasu. Kryzysem nazywa się poważną, gwałtowną, niekorzystną zmianę o przełomowym znaczeniu. Sytuacja kryzysowa może powstać wskutek działania sił przyrody, żywiołów, coraz częściej jest też efektem działalności człowieka - lub jej zaniechania.

3 Działania kryzysowe Działania kryzysowe to działania, jakie należy podjąć w celu opanowania sytuacji kryzysowej. Należą do nich: powołanie zespołu antykryzysowego, ustanowienie łączności i sposobów informowania, ograniczenie zasięgu i likwidacja zagrożenia, przywrócenie normalnego funkcjonowania, długofalowa likwidacja skutków kryzysu i wnioski na przyszłość. Skuteczne działania kryzysowe powinny charakteryzować się powtarzalnością, ściśle określonymi zadaniami oraz wysokim poziomem współdziałania i wymiany informacji w ramach zespołu.

4 Rola procedur w działaniach kryzysowych Ze względu na charakter działań kryzysowych, który z definicji zakłada wyścig z czasem oraz fakt, iż moment wystąpienia kryzysu jest trudno przewidywalny, bardzo duże znaczenie ma poziom przygotowania zespołu do działań. Dla zapewnienia wysokiego poziomu przygotowania zespołu wszystkie działania definiuje się za pomocą procedur.

5 Jak rozumieć pojęcie procedury? Procedury są opisem przebiegu procesów, w którym szczegółowo przedstawia się kolejne czynności oraz uprawnienia i odpowiedzialność wykonawców. Przykładowy schemat procedury: 1. Cele procesu 2. Wskaźniki 3. Wejścia 4. Wyjścia 5. Zagrożenia 6. Opis procesu 7. Tabela uprawnień i odpowiedzialności 8. Zapisy 9. Załączniki

6 W jaki sposób zapisywać procedury? Opis słowny Zestawienie tabelaryczne Schematy blokowe Inne notacje graficzne (np. wykres Hijmansa)

7 Zapisywanie procedur - Opis słowny i zestawienia tabelaryczne

8 Zapisywanie procedur Schematy blokowe i inne notacje graficzne

9 Jak to zrobić lepiej? Obecnie dysponujemy metodami, które pozwalają precyzyjnie określać schematy postępowania. Są to diagramy procesów. Najpopularniejszą notacją jest BPMN (Business Process Model and Notation).

10 Model BPMN Model danych Reguły biznesowe Dokumenty Rejestry Monitorowanie Integracja Kompletny opis procedury Ustalenie uczestników procesu (ról) Określenie sekwencji czynności (zadań) dla poszczególnych ról Uzupełnienie modelu o zdarzenia i przebiegi alternatywne Określenie zakresu danych procesu Zdefiniowanie użycia danych w ramach poszczególnych zadań Zdefiniowanie algorytmów przetwarzania danych Określenie zdarzeń wywołujących regułę biznesową Zdefiniowanie szablonów używanych dokumentów (pisma, ) Określenie powiązań między treścią dokumentów a danymi procesu Określenie zdarzeń generujących dokumenty Zdefiniowanie zakresów danych przechowywanych w rejestrach Projekt sposobu wizualizacji rejestrów Określenie zdarzeń zapisujących dane w rejestrach Zdefiniowanie KPI (Kluczowe wskaźniki efektywności) Określenie zakresów danych wejściowych oraz sposobów obliczania KPI Projekt zapytań oraz sposobu wizualizacji raportów

11 Model BPMN

12 Model danych

13 Reguły biznesowe

14 Dokumenty

15 Rejestry

16 Monitorowanie

17 Integracja symulatory, systemy wspomagania decyzji contact rate: people--people Contacts: infected--unaffected Fraction of population infected <infected people isolation> initial A S usceptible Popul A flow A Infected Popul A initial A infected infectiousness from contact Infections C Recovery rate A food contact Infections F initial B S usceptible Popul B flow B Infected Popul B initial B infected <p athogen elimination> Recovery rate B Consump tion friction Consumption time Consumed food Rate of consump tion Contaminated food nonfreshness Destroyed food Total food

18 Korzyści w zakresie opracowywania i utrzymywania procedur Formalna weryfikacja poprawności procedury Utrzymywanie zawsze aktualnego repozytorium procedur Możliwość symulacji przebiegu działań Zmniejszenie nakładów na szkolenia (odseparowane zadania, instrukcje w systemie) Ćwiczenia symulacyjne

19 Korzyści w zakresie realizacji procedur w działaniach kryzysowych Workflow Rozwiązanie problemów komunikacyjnych Stały dostęp do aktualnej informacji Wsparcie w podejmowaniu decyzji (również na podstawie zdarzeń historycznych) Analiza kluczowych wskaźników (KPI) Analiza po działaniach (AAR) Wsparcie w opracowaniu raportów końcowych

20 Przykład zastosowania Procedury w działaniach służb sanitarnych

21 Procedury w działaniach przeciwepidemicznych służb sanitarnych Analiza działań służb sanitarnych w zakresie minimalizowania skutków wystąpienia zatruć pokarmowych oraz chorób zakaźnych przenoszonych drogą pokarmową pozwoliła wyodrębnić procesy biznesowe dwóch typów: Procesy formalizujące procedury postępowania podczas działań podejmowanych przy dochodzeniu epidemiologicznym Procesy formalizujące procedury pozostałych działań służb sanitarnych

22 Procesy formalizujące procedury postępowania podczas działań podejmowanych przy dochodzeniu epidemiologicznym 1. Powiadamianie o zatruciach pokarmowych i zachorowaniach na choroby zakaźne przenoszone drogą pokarmową lub o zgonach 2. Analiza zbiorcza zgłoszonych chorób zakaźnych przewodu pokarmowego 3. Analiza powstania ogniska epidemicznego lub epidemii na określonym obszarze 4. Ustalenie potencjalnej ilości zakażonej żywności 5. Planowanie działań służb sanitarnych niezbędnych do opracowania ogniska epidemicznego lub epidemii chorób zakaźnych przenoszonych drogą pokarmową 6. Prowadzenie działań przeciwepidemicznych 7. Powiadamianie służb i władz 8. Działania kryzysowe i decyzje administracyjne 9. Ewidencjonowanie przypadków wystąpienia zakażeń 10. Działania wspomagające 11. Zlecanie i realizacja utylizacji zakażonej żywności

23 Procesy formalizujące procedury pozostałych działań służb sanitarnych 1. Zlecenie dla inspektora sanitarnego 2. Formalne rozpoczęcie dochodzenia epidemiologicznego 3. Zebranie próbek i wymazów 4. Wywiad z chorym 5.Raport dla Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (PWIS) dot. epidemii 6. Raport z opracowania ognisk zachorowań 7. Raport końcowy 8. Wniosek do starosty 9. Wniosek do wojewody 10. Wniosek o powiększenie środków do kompetentnych służb 11. Wniosek o powiększenie środków do PWIS 12. Raport dla PPIS 13. Raport dla PWIS 14. Powiadomienie PWIS

24 Działania podczas dochodzenia epidemiologicznego

25 System System informatyczny wspierający działania służb sanitarnych w zakresie zapobiegania skutkom zatruć i zachorowań na choroby zakaźne przenoszone drogą pokarmową

26

27 Przykład zastosowania Plany ciągłości działania

28 Proces przywrócenia działania systemu po awarii

29 Aspekt powiadamiania Helpdesk Kierownik IT Członek Zarządu

30 Aspekt dekretacji pracy Administrator serwerów Zastępca Administratora

31 Aspekt działania w terenie (rozwiązania mobilne) Administrator odpowiedzialny za odtworzenie danych

32 Aspekt dostarczania instrukcji Administrator odpowiedzialny za odtworzenie danych

33 Analiza po działaniach (After Action Review)

34 Dziękuję za uwagę

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA ISO 14001:2005

WYMAGANIA ISO 14001:2005 Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin WYMAGANIA ISO 14001:2005 1 DLACZEGO CHCEMY WPROWADZAĆ ISO 14001? 2 Dlaczego chcemy...? Gdyż pragniemy: Wdrożyć, utrzymywać i

Bardziej szczegółowo

Brytyjskie Standardy Zarządzania

Brytyjskie Standardy Zarządzania Brytyjskie Standardy Zarządzania Akademia Biznesu Zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, konsultacji oraz wdrożeń z zakresu zarządzania projektami. Specjalizacją firmy są brytyjskie standardy

Bardziej szczegółowo

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI 1 Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi ROZPRAWA DOKTORSKA ADAPTACYJNY AGENTOWY MODEL ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Zeszyty Naukowe 79-93 Ewa WOLSKA 1 AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Streszczenie Niniejszy artykuł nie jest instrukcją Jak przeprowadzić audyt zgodności z normą ISO/IEC 27001, lecz próbą przybliżenia,

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 STAROSTWO POWIATOWE ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 www.powiatkluczborski.pl starostwo@powiatkluczborski.pl K S I Ę G A Nr J A K O Ś C I

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania producją. Skupia się na osiąganiu jak najmniejszej ilości strat i ograniczaniu

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Logistycznego Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Informatyczne Wspomaganie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt

Załącznik nr 3. Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt Instytucja Kultury EC1 Łódź Miasto Kultury Załącznik nr 3 Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Kwiecień 2012 Ten raport zawiera 24 strony/stron

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ŚWIETLE WYMAGAŃ NATO

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ŚWIETLE WYMAGAŃ NATO Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Bogdan KOWNACKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ŚWIETLE WYMAGAŃ NATO Streszczenie: w artykule przedstawiono działania organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu

Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu Załącznik nr 1 do SOPZ Specyfikacja wymagań systemu 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Cel dokumentu... 3 1.2 Zakres dokumentu... 3 1.3 Zastosowane pojęcia i skróty... 4 2. Wizja systemu docelowego... 10

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE

SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE SYSTEMY INFORMATYCZNE SPRAWDZONE W PRAKTYCE Duże doświadczenie i stabilny zespół konsultantów gwarantuje powodzenie w realizacji nawet bardzo skomplikowanych wdrożeń. Sevenbridge istnieje na rynku od 2004

Bardziej szczegółowo