LEAN MAINTENANCE WARUNKIEM WSTĘPNYM DLA POMYŚLNEGO LEAN PRODUCENTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LEAN MAINTENANCE WARUNKIEM WSTĘPNYM DLA POMYŚLNEGO LEAN PRODUCENTA"

Transkrypt

1 WARUNKIEM WSTĘPNYM DLA POMYŚLNEGO LEAN PRODUCENTA Andrzej Kulik Freelance Consultant Physical Asset Management Reliability and Maintenance Management Condition Monitoring Rotating Equipment SEMINARIUM TECHNIKI LEAN W NOWOCZESNEJ PRODUKCJI I ŁAŃCUCHU DOSTAW WARSZAWA 25 WRZESIEŃ 2013

2 STOSOWNY CYTAT.. JESTEŚMY ZASYPYWANI PRZEZ KOMPLEKSOWOŚĆ. PRAWDOPODOBNIE PIERWSZY RAZ W HISTORII,LUDZKOŚĆ POSIADA ZDOLNOŚĆ TWORZENIA DALEKO DUŻO WIĘCEJ INFORMACJI KTÓRE KTOKOLWIEK MOŻE WCHŁONĄĆ, STWARZAĆ DUŻO WIĘKSZEJ WSPÓŁZALEŻNOŚCI TAK ŻE KTOKOLWIEK JEST W STANIE NIMI KIEROWAĆ I PRZYŚPIESZAĆ ZMIANY DUŻO SZYBCIEJ TAK, ŻE KTOKOLWIEK JEST ZDOLNY DOTRZYMAĆ IM KROKU Peter M. Senge The Fifth Discipline

3 ŚWIAT MAINTENANCE PUNKT # 1 MAINTENANCE JEST BIZNESEM DO TYCH KTÓRZY NIE UWAŻAJĄ MAINTENANCE JAKO FUNKCJI PRODUKUJĄCEJ WARTOŚĆ, PYTANIE...JAK WIELKA WARTOŚĆ BYŁABY WYPRODUKOWANA BEZ MAINTENENCE! PUNKT # 2 RELIABILITY JEST ESENCJĄ OPTYMALNA NIEZAWODNOŚĆ JEST ZASADNICZĄ PODSTAWĄ DLA: KONTROLI RYZYKA, OSIĄGNIĘCIA DOSTĘPNOŚCI, WYDAJNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO OSIĄGNIĘCIA ZALOŻONYCH REZULTATÓW BIZNESU. NIE MOŻNA OSIĄGNĄĆ STATUSU LEAN...BEZ NIEZAWODNOŚCI

4 ŚWIAT MAINTENANCE Stałe niespodzianki Detekcja i korekcja defektu przed niespodzianką Nałożona dyscyplina procesu Eliminacja defektów, Eliminacja źródeł, Utrzymywanie przed niespodzianką minimalizacja niespodzianek bez niespodzianek PLANOWANE UR AWARYJNE UR PREWENCYJNE UR PREDYKCYJNE UR PROAKTYWNE UR UKIERUNKOWANE NA NIEZAWODNOŚĆ UR Napraw jak się zepsuje! Herosi nadgodzin - kosztowne - ryzykowne - niby strategiczne Harmonogram na podstawie czasu - redukcja awarii - kosztowne - może powodować uszkodzenia Zdeterminowane przez miarę potrzeb obiektu - bardziej efektywne - redukuje awarie - bezpiecznie redukuje PM - redukuje kapitał Przedoperacyjne akcje mające na celu eliminacje potencjalnych źródeł awarii - efektywne - minimalizujące awarie - redukujące prace UR Konstruowanie,materiał, zmiany komponentów w celu eliminacji źródeł awarii - najbardziej efektywne - eliminacja awarii - minimalizacja prac UR EWOLUCJA ZARZĄDZANIEM UTRZYMANIA RUCHU

5 ŚWIAT MAINTENANCE WORLD CLASS MAINTENANCE MANAGEMENT

6 ŚWIAT MAINTENANCE ANALOGIA - METODY LECZENIA I OCHRONY ZDROWIA A STRATEGIE UR Strategia UR Techniki stosowane Koszta hp/rok Analogia człowiek Proaktywne UR Monitorowanie i korekcja przyczyn źródłowych,np zanieczyszczenia olejowe $ 0.10 Kontrola cholesterolu i ciśnienia krwi połączona z odpowiednią dietą Predyktywne UR Monitorowani wibracji Analiza zanieczyszczeń $ 8 Detekcja choroby serca przy użyciu EKG lub ultrasoniczne badanie Prewencyjne UR Periodyczna wymiana komponentów $ 13 By-pass lub transplantacja Awaryjne UR DUŻY budżet UR $18 Atak serca lub zawał

7 ŚWIAT MAINTENANCE CONDITION BASED-MAINTENANCE PROAKTYWNE UR STRATEGIA PREDYKCYJNE UR ANALIZA ŹRÓDŁOWA PRZYCZYN AWARII CZEGO SZUKAMY SYMPTOMY AWARII USTERKI, BŁĘDY MONITOROWANIE ZANIECZYSZCZEŃ, OSIOWANIE, WYWAŻANIE LEPKOŚĆ PRZYKŁAD STOSOWANYCH TECHNOLOGII ANALIZA OLEJOWA (WDA) ANALIZA WIBRACJI TERMOGRAFIA BEZAWARYJNE MASZYNY PRZEDŁUŻENIE ŻYCIA MASZYN SPODZIEWANE KORZYŚCI WCZESNA DETEKCJA USTEREK I AWARII

8 - DEFINICJA LM JEST PROAKTYWNYM DZIAŁANIEM ZATRUDNIAJĄCYM PLANOWANE I HARMONOGRAMOWANE PRACE UR POPRZEZ PRAKTYKI TPM STOSUJĄC STRATEGIE UR ROZWINIĘTE POPRZEZ ZASTOSOWANIE LOGICZNYCH DECYZJI RCM I PRAKTYKOWANE PRZEZ AUTORYZOWANE ZESPOŁY (SAMOKIERUJĄCE) UŻYWAJĄCE PROCES 5S,TYGODNIOWE KAIZEN DOSKONALENIA I WIELOFUNKCYJNYCH TECHNIKÓW WYKONUJĄCYCH PRAKTYKI UR POPRZEZ ZOBOWIĄZANE WORK ORDER SYSTEM WYDANY PRZEZ CMMS LUB EAM SYSTEM. CZYNNOŚCI TE SĄ WSPOMAGANE POPRZEZ LEAN MRO MAGAZYNY KTÓRE DOSTARCZAJĄ CZĘŚCI I MATERIAŁY NA BAZIE J-I-T I WSPARTE POPRZEZ GRUPY INŻYNIERSKIE UR I NIEZAWODNOŚCI, WYKONUJĄCE RCFA, (FA) ANALIZA USZKODZONYCH CZĘŚCI,EFEKTYWNOŚĆ PROCEDUR UR, PdM ANALIZY JAK I ANALIZY TRENDÓW I REZULTATÓW CM.

9 PROAKTYWNE PRZECIWNE DO REAKTYWNEGO GDZIE DZIAŁANIE UR JEST REAKCJĄ PRZEZ WYKONANIE NAPRAWY. W PROAKTYWNYM UR DZIAŁANIA SĄ NAKIEROWANE NA PREWENCJĘ AWARII POPRZEZ WYKONYWANIE PREWENCYJNEGO UR (PM) I PREDYKCYJNE UR (PdM) JAKO CEL DZIAŁANIA. NAPRAWA NIE JEST RÓWNOZNACZNA Z MAINTENANCE.

10 PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE PLANOWANIE UR - ANGAŻUJE UŻYCIE UDOKUMENTOWANYCH ZADAŃ KTÓRE IDENTYFIKUJĄ POSZCZEGÓLNE KROKI DZIAŁAŃ, ZAPOTRZEBOWANIE NA SIŁĘ ROBOCZĄ, CZĘŚCI I MATERIAŁY, CZAS NA WYKONANIE, REFERENCJE TECHNICZNE. HARMONOGRAMOWANIE UR PRIORYTERYZUJE ZADANIA, WYDAJE POLECENIA PRACY, WYZNACZA DOSTĘPNE ZASOBY PRACOWNICZE, DESYGNUJE OKREŚLENIE CZASU PRACY NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA ( KOORDYNOWANE Z PRODUKCJĄ), ZAMAWIA CZĘŚCI I MATERIAŁY.

11 TPM (TOTAL PRODUCTIVE MAINTENENCE) JEST FUNDAMENTEM LM. JEST INICJATYWĄ OPTYMALIZACJI NIEZAWODNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ PRODUKCYJNYCH.TPM JEST BAZOWANE NA ZESPOŁOWYM PROAKTYWNYM UR I ANGAŻUJE KAŻDY POZIOM ZATRUDNIENIA I KAŻDE FUNKCJE PRZEDSIĘBIORSTWA.

12 RCM (RELIABILITY CENTERED MAINTENENCE) JEST PROCESEM UŻYWANYM DO USTALENIA POTRZEB MAINTENENCE DLA URZĄDZEŃ PRODUKCYJNYCH W ICH OPERACYJNYM KONTEKŚCIE. PODCZAS GDY CELE TPM SKUPIONE SA NA UTRZYMANIU NIEZAWODNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI, RCM SKUPIA SIĘ NA OPTYMALIZACJI EFEKTYWNEGO UR.

13 KLASYCZNA ANALIZA PROCESU RCM Zdefiniować asset,systemy i wymagane funkcje Zidentyfikować wszystkie sensowne możliwości które uniemożliwią wykonywanie żądanych funkcji FMECA Failure Modes, Effects and Criticality Analysis Ustalić co powoduje awarię każdej funkcji Określić co stanie się kiedy zdarzy się każda awaria Ustalić konsekwencje każdej awarii Bazując na RCM ustalić program unikania awarii Zdecydować jakie zadania powinne być wykonane w celu prewencji i predykcji każdej awarii Zdecydować co powinno być zrobione jeżeli właściwe akcje w celu uniknięcia awarii są nie praktyczne

14 WZORZEC USZKODZEŃ

15 AUTORYZOWANE (SAMOKIERUJĄCE) ZESPOŁY CZYNNOŚCI SĄ NAKIEROWANE I PRZEZNACZONE NA WYSOKI POZIOM WYDAJNOŚCI. ZESPÓŁ JEST ZORGANIZOWANY W CELU WYKONANIA CAŁOŚCIOWEGO I ZINTEGROWANEGO DZIAŁANIA, ZATEM WYMAGA MIĘDZYDEPARTAMETOWEGO UDZIAŁU. ZESPÓŁ POWINNIEN MIEĆ ZDEFINIOWANĄ AUTONOMIĘ (KONTROLA NAD WIELOMA WŁASNYMI FUNKCJAMI JAK SAMOEWALUACJA,SAMOREGULACJA, WSZYSTKO W GRANICACH ZDEFINIOWANYCH LIMITÓW)

16 5S PROCES PIĘĆ DZIAŁAŃ DLA ULEPSZENIA ŚRODOWISKA PRACY SORT (POZBYCIE SIĘ NIEPOTRZEBNYCH RZECZY) STRIGHTEN ( ZORGANIZOWANIE) SCRUB (WSZYSTKO CZYSTE) STANDARIZE (STANDARDOWE RUTYNY DLA SORT,STRIGHTEN I SCRUB) SPREAD ( ROZPOWSZECHNIENIE TEGO PROCESU NA INNE AREA)

17 KAIZEN JEST FILOZOFIĄ CIĄGŁEGO ULEPSZANIA, GDZIE KAZDY PROCES MOŻE I POWINIEN BYĆ CIĄGLE EWALUOWANY I ULEPSZANY W KONTEKŚCIE CZASU WYMAGANEGO,UŻYTYCH ŹRÓDEŁ, JAKOŚCI I INNYCH ASPEKTÓW ISTOTNYCH DLA DANEGO PROCESU.

18 AUTONOMICZNE UR ODNOSI SIĘ DO RUTYNOWYCH CZYNNOŚCI (CZYSZCZENIE, SMAROWANIE,etc.) WYKONYWANYCH PRZEZ OPERATORA. MANAGER UR I PRODUKCJI USTALAJA, GDZIE W PROCESIE PRODUKCYJNYM BĘDZIE WYKONYWANE AUTONOMICZNE UR. NA JAKIM POZIOMIE UR BĘDĄ WYKONYWANE PRACE PRZEZ OPERATORA I JAK BĘDZIE PRZEPŁYW PROCESU AUTONOMICZNEGO UR.

19 MULTIKWALIFIKOWNY TECHNIK UR STAJE SIĘ BARDZO WARTOŚCIOWYM W NOWOCZESNYCH ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH Z PLC's,BAZOWANYCH NA PC URZĄDZENIACH I KONTROLI PROCESU,AUTOMATYCZNYCH TESTACH,ZDALNEJ KONTROLI I MONITOROWANIA PROCESU.TECHNIK KTÓRY POTRAFI OPEROWAĆ SYSTEMEM JAK I WYKONYWAĆ REGULACJE I NASTAWY.

20 WORK ORDER SYSTEM UŻYWANY DO PLANOWANIA, USTALANIA I HARMONOGRAMOWANIA WSZYSTKICH PRAC UR. DOSTARCZA DANE NIEZAWODNOŚCI I WYDAJNOŚCI DLA HISTORII URZĄDZEŃ. WOS JEST KREGOSŁUPEM DZIAŁANIA PROAKTYWNEGO UR PRZEDSIĘBIORSTWA.

21 CMMS(COMPUTERISED MAINTENANCE MANAGEMENT SYSTEM) WYKONUJE INFORMACJE ZARZĄDZANIEM UR,WORK ORDER MANAGEMENT, PLANOWANIE,HARMONOGRAMOWANIE,HISTORIA URZĄDZEŃ,BUDŻET,KOSZTA, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI,RAPORTY Z KPI.CMMS MUSI ZAWIERAĆ KOMPLETNE I DOKŁADNE DANE URZĄDZEŃ,CZĘŚCI I MATERIAŁÓW, PLANY UR I ICH PROCEDUR.

22 EAM (ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT) WYKONUJE TAKIE SAME FUNKCJE JAK CMMS W DLA SZERSZEGO KRĘGU UŻYTKOWNIKÓW, JAKO ZINTEGROWANA BAZA WŁĄCZAJĄC CAŁĄ KORPORACJĘ I JEJ ASSET. ZAWIERA CAŁKOWICIE ZINTEGROWANE MODUŁY GŁÓWNYCH PROCESÓW.

23 ROZDZIELONE-LEAN MAINTENENCE MRO MAGAZYNY KILKA MAGAZYNOWYCH LOKALIZACJI ZASTĘPUJE CENTRALNY MAGAZYN W CELU MAGAZYNOWANIA CZĘŚCI W POBLIŻU ICH UŻYCIA. LEAN MAGAZYN TO TAKŻE OPERACJE PLANOWANIA I PRZEWIDYWANIA W CELU STABILIZACJI ZAKUPÓW I PROCESU ZARZĄDZANIA MAGAZYNOWANIEM. TA METODA WYMAGA UTWORZENIA DŁUGOTERMINOWEGO PLANU URZĄDZEŃ PRODUKCYJNYCH I LIST MATERIAŁOWYCH KTÓRE SĄ WPROWADZONE DO CMMS RÓWNOLEGLE ZE ZŁOŻONYM ZAMÓWIENIEM NA MASZYNY.

24 J-I-T( JUST IN TIME) CZĘŚCI I MATERIAŁY ZAPASY DRASTYCZNIE ZREDUKOWANE POPRZEZ ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY ŁAŃCUCHEM DOSTAW, UŻYWAJĄCY JIT DOSTAWCĘ Z PRAKTYKAMI ZARZĄDZANIA STANAMI, UZUPEŁNIANIA, WYDAWANIA I ZAMÓWIENIA. DOSTAWCA JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KONTROLĘ KOSZTÓW I POZIOM ZAPASÓW.

25 INŻYNIERIA UR I NIEZAWODNOŚCI USTALENIE PRZYCZYN AWARII, EWALUACJA EFEKTYWNOŚCI PM, TWORZENIE PROCEDUR/TECHNIK PdM,WDRAŻANIE TECHNIK PRZEDŁUŻAJĄCYCH ŻYCIE MASZYN, SPECYFIKACJE MASZYNOWE, RCFA, CERTYFIKACJE I WERYFIKACJE PRZEBUDOWY, KONTROLA POWTARZAJĄCYCH SIĘ AWARII.

26 EFEKT DZIAŁANIA INŻYNIERII NIEZAWODNOŚCI (DuPont) STARTEGIA ZMIANA % DOSTĘPNOŚĆ % REAKCYJNE UR 83,5% PLANOWANIE TYLKO +0,5% HARMONOGRAMOWANIE TYLKO +0,8% PM / PdM TYLKO -2,4% WSZYSTKIE TRZY STRATEGIE +5,1% +88,6% PLUS ELIMINACJA DEFEKTÓW +14,8% +98,3%

27 POZIOM NIEZAWODNOŚCI W CYKLU ŻYCIOWYM USTALONY JEST PRZEZ ODBIÓR 100% NIEZAWODNOŚĆ ZBUDOWANA AS BUILT INSTALACJA, MONTAŻ ~ 10% - 20% ODBIÓR KOMISYJNY~ 10% POZIOM NIEZAWODNOŚCI KONSTRUOWANIE 60% -70% FABRYKACJA ~ 10% FAZY DO ODBIORU KOMISYJNEGO

28 POTENCJAŁ WZROSTU I DEGRADACJI NIEZAWODNOŚCI 100% POTENCJALNY WZROST NIEZAWODNOŚCI NIEZAWODNOŚĆ ZBUDOWANA AS BUILT I LIMITOWANE UR W ZAPEWNIENIU NIEZAWODNOŚCI NIEZAWODNOŚĆ POTENCJAŁ DEGRADACJI NIEZAWODNOŚCI PRAKTYKI UR KONFIGURACJA KONTROLI SZKOLENIE(PRODUKCJA,UR,WSPARCIA) EFEKT STARZENIA DECYZJE ZARZĄDU ODBIÓR KOMISYJNY ( CYKL ŻYCIOWY) CZAS

29 RCFA (ROOT CAUSE FAILURE ANALYSIS) ANALIZA ŹRÓDŁOWYCH PRZYCZYN AWARII- JEDNA Z NAJWAŻNIEJSZYCH FUNKCJI NIEZAWODNOSCI UR. POZWALA ORGANIZACJI ROZWIĄZAĆ PROBLEMY TECHNICZNE NA STALE. METODY RFCA TO MIN. ISHIKAWA LUB FISHBONE DIAGRAM,KEPNER-TREGOE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ETC.

30 FA (FAILURE ANALYSIS) FIZYCZNE EGZAMINOWANIE USZKODZONYCH CZEŚCI USTALAJACE PRZYCZYNY AWARII.BARDZO WAŻNYM JEST ZABEZPIECZENIE USZKODZONYCH CZĘŚCI, ZEBRANIE DANYCH I DOWODÓW Z MIEJSCA AWARII. FA DETERMINUJE GDZIE ZACZĄĆ RFCA.

31 ANALIZA EFEKTYWNOŚCI PROCEDUR NA PODSTAWIE GENEROWANYCH RAPORTÓW PRZEZ CMMS TAKICH PRAC JAK: NIE OBJĘTYCH HARMONOGRAMEM,AWARYJNYCH, PLANOWANYCH, PREWENCYJNYCH, USTALA SIĘ OBSZARY WYSOKICH KOSZTÓW UR I METODY DLA CMMS DO TRENDÓW I ANALIZ NA PODSTAWIE WSZYSTKICH DANYCH,W CELU REKOMENDACJI ZMIAN CZĘSTOTLIWOŚCI PM, KOREKTYWNE UR KRYTERIA ORAZ KRYTERIA NAPRAW I ICH CZĘSTOTLIWOŚĆ. IDENTYFIKACJA DODATKOWYCH LUB USUNIĘCIE PM,CZĘSTOTLIWOŚĆ INSPEKCJI BAZOWANA NA OPERACYJNYM DOŚWIADCZENIU LUB HISTORII UR.

32 ANALIZA PdM GŁÓWNĄ ROLĄ INŻYNIERII UR JEST OPTYMALIZACJA. NAJBARDZIEJ SZEROKO UŻYWANYM W TYM CELU JEST PdM, JAKO PRZEWIDUJĄCE NIEZBĘDNE DZIAŁANIA UR. ZALEŻNIE OD ILOŚCI I RODZAJU URZĄDZEŃ PRODUKCYJNYCH ILOŚĆ TECHNIK PdM STOSOWANYCH WAHA SIE OD 2-3 DO 10 A NAWET I WIĘCEJ.

33 ANALIZA TRENDÓW CONDITION MONITORING CM JEST PODZESPOŁEM PdM ZAZWYCZAJ ZWIĄZAZANE Z UŻYWANIEM ZAINSTALOWANYCH PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, DOSTARCZAJĄCYCH WARTOŚCI OPERACYJNYCH PARAMETRÓW CZY STANÓW. INŻYNIERIA UR MUSI USTALIĆ OPERACYJNE LIMITY DLA STANÓW,PARAMETRÓW BĘDĄCYCH MONITOROWNYMI I TRENDY OBSERWOWANYCH DANYCH.

34 PRZEOBRAŻENIE KIEROWNICTWA LEADERSHIP CHANGE LEAN MAINTENANCE DOTYCZY TAKŻE FUNDAMENTALNYCH ZMIAN W PODEJŚCIU I ROLI KIEROWNICTWA. W ŚRODOWISKU LEAN PRACOWNICY PRODUKCYJNI SĄ UWAŻANI ZA NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWY ASSET. ROLE ZARZĄDZANIA I NADZORU,Z DYREKTYW I KONTROLI ZMIENIAJĄ SIĘ NA ROLE WSPOMAGAJĄCĄ. LM JEST PŁASKĄ STRUKTURĄ. Z POWSTANIEM AUTORYZOWANYCH ZESPOŁÓW, WIĘKSZOŚĆ DYREKTYW POCHODZI STAMTĄD. POZOSTAŁY NADZÓR SPĘDZA WIĘKSZOŚĆ CZASU NA PRODUKCJI/WARSZTACIE DOSTARCZAJĄC TECHNICZNYCH PORAD, WSKAZÓWEK I IDENTYFIKUJĄ JAKO PIERWSI PROBLEMY I POTRZEBY ZESPOŁÓW. FUNDAMENTALNE ELEMNTY,SPECJALNIE TPM, MUSZĄ BYĆ NA MIEJSCU WRAZ Z AM I CI- CONTINOUS IMPROVEMENT(KAIZEN). PRZEMIANA PRZEDSIĘBIORSTWA NA LEAN PRODUCENT NIE BĘDZIE MIAŁA SOLIDNEJ BAZY WSPOMAGAJĄCEJ BEZ WDROŻENIA W PIERWSZYM RZĘDZIE NIEZBĘDNYCH I FUNDAMENTALNYCH ZMIAN W OPERACJACH UR. JAKO FUNDAMENT LEAN, TPM MUSI BYĆ OPERACYJNYM I EFEKTYWNYM, WYKAZYWANYM PRZEZ KPI PRZED ROZPOCZĘCIEM INICJTYWY LEAN PRODUCENT.

35 PODOBNIE, KIEDY TWOJA PRZEWAGA KONKURENCYJNA WYMYKA SIĘ,PRZYPATRZ SIE NA SWOJE UR,NIEZAWODNOŚĆ I PROCES PRODUKCYJNY, NIE OUTSORCING... WORLD CLAS SIMPLICITY! LEAN MAINTENANCE WORLD CLASS...SIMPLICITY ZASADNICZE PODSTAWY TPS, LM,TQ I TPM BAZOWANE SĄ NA ZASADACH WORLD CLASS SIMPLICITY A NIE NA ZAŁOŻENIACH LUB PRZYPADKOWEJ KOMPLEKSOWOŚCI. UWAŻAJ NA TZW. TOOL HEADS - APROWIZATORÓW NARZĘDZI, SILVER BULLETS ORAZ COOK BOOK APPROACH OFERUJĄCYCH OSIĄGNIĘCIA POZIOMU WORLD CLASS. JEŻELI OFERTY TE WYMAGAJĄ DUŻEJ DOZY WIARY, NIE SĄ SKUPIONE NA SZYBKICH I UTRZYMUJĄCYCH SIĘ REZULTATACH...WYCOFAJ SIĘ.OSZACUJ FAKTY. ZDEFINIUJ PROBLEM,SZUKAJ NAJPROSTSZYCH ROZWIĄZAŃ I ZASTOSUJ JE. MIERZ REZULTATY. JEŻELI SPRAWDZAJĄ SIĘ, UCZ SIĘ NA NICH. WPŁYW NOWEGO ROZWIĄZANIA I PROCESU KTÓRY SIĘ SPRAWDZIŁ WYKORZYSTAJ W INNYCH PROBLEMOWYCH OBSZARACH...WORLD CLASS SIMPLICITY!. WSZYSTKO POWINNO BYĆ ZROBIONE NAJPROŚCIEJ JAK TYLKO MOŻLIWE, ALE NIE PROŚCIEJ Albert Einstein. JEŻELI SŁYSZYSZ TĘTENT KOPYT, POMYŚL ŻE TO KONIE NIE ZEBRY

36 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Andrzej Kulik Freelance Consultant Physical Asset Management Reliability and Maintenance Management Condition Monitoring Rotating Equipment

Primum non prodigere. Uzupełnienie cz.2

Primum non prodigere. Uzupełnienie cz.2 Primum non prodigere Uzupełnienie cz.2 Wojtek Luciejewski Marzec, 2010 Total Preventive Maintenance... 2 Niektóre stosowane narzędzia... 6 Elementy TPM... 9 SMED - Błyskawiczne Przezbrojenia... 10 Elementy

Bardziej szczegółowo

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania producją. Skupia się na osiąganiu jak najmniejszej ilości strat i ograniczaniu

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU Monika RYBIŃSKA, Marek SEKIETA Streszczenie: Posiadany przez przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe rzeczowy majątek trwały stanowi o potencjale przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ

WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ 1. Logistyczne systemy sterowania produkcją W produkcyjnych systemach logistycznych dąży się do integracji wszelkich działań przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Aby poprawić szybkość i jakość

Aby poprawić szybkość i jakość Raport MSI Krok do doskonałości Lean manufacturing, kanban, plant intelligence, six sigma... Jak te najnowsze techniki mogą być wykorzystane w sektorze produkcyjnym? Elżbieta Jaworska, MSI Polska Aby poprawić

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów przez analizę pierwotnej przyczyny

Rozwiązywanie problemów przez analizę pierwotnej przyczyny Rozwiązywanie problemów przez analizę pierwotnej przyczyny W przypadku operacji związanych z produkcją i pakowaniem nieplanowany przestój na linii produkcyjnej generuje bezpośrednie i pośrednie koszty,

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych mgr inż. RAFAŁ POLAK Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM)

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) NAJWAŻNIEJSZE CECHY MODUŁ EAM UDOSTĘPNIA NASTĘPUJĄCE FUNKCJE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyczne

Zarządzanie logistyczne Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom XII Zeszyt 9 Zarządzanie logistyczne redakcja Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2011 Skład i łamanie Agnieszka Zytka Projekt okładki Marcin Szadkowski Copyright by

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO PODRĘCZNIK DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI UŻYTKOWANIA ENERGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO NAJLEPSZE PRAKTYKI Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Projekt: CARE+ (Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul

prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul 1 Część I autor: prof. dr hab. inż. Tomasz Koch Zapewnienie jakości w XX wieku - rys historyczny, definiowanie jakości Kultura wewnątrzzakładowa, podstawy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ...

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... Spis treści PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... 4 1.1. Rozwój zarządzania jakością w ujęciu historycznym... 4 1.2. Istota zarządzania jakością... 9 1.3. Twórcy zarządzania jakością...

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Jak produkować lepiej i taniej

Jak produkować lepiej i taniej Raport MSI Polska listopad 2010 www.msipolska.pl Jak produkować lepiej i taniej Systemy wspomagające produkcję i utrzymanie ruchu zakładów przemysłowych typu MES, PLM, PDM, CMMS, SCM Oferta na polskim

Bardziej szczegółowo

Inteligentna technologia bezprzewodowa

Inteligentna technologia bezprzewodowa Inteligentna technologia bezprzewodowa Zobacz swój zakład w zupełnie nowym świetle PLANTWEB Inteligentna technologia i cyfrowa architektura PlantWeb pozwalają z wyprzedzeniem wykryć urządzenia zagrożone

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

ZALETY ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW UTRZYMANIA RUCHU

ZALETY ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW UTRZYMANIA RUCHU ZALETY ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW UTRZYMANIA RUCHU Karolina PILARCZYK Streszczenie: Nigdy wcześniej w organizacjach nie było gromadzonych tak dużo danych jak w obecnym wymagającym otoczeniu biznesowym. Równocześnie

Bardziej szczegółowo