Sprawozdanie roczne 2005: problem narkotykowy w Europie. Nazwisko, miejsce, data i czas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie roczne 2005: problem narkotykowy w Europie. Nazwisko, miejsce, data i czas"

Transkrypt

1 Sprawozdanie roczne 2005: problem narkotykowy w Europie Nazwisko, miejsce, data i czas

2 Bieżąca sytuacja związana z problemem narkotykowym w Europie Przegląd zjawisk związanych z narkotykami w Europie, obejmujący 29 krajów Zakres danych i analiz: Europa i poszczególne kraje Aktualne tendencje i reakcje Wybrane zagadnienia: zachowania uciążliwe dla społeczeństwa, występujące pod wpływem narkotyków rozwiązania alternatywne wobec kary więzienia buprenorfina

3 Wielojęzyczny pakiet zawierający aktualne informacje Sprawozdanie roczne 2005: W wersji drukowanej i w Internecie, dostępne w 22 językach Dodatkowe informacje dostępne w Internecie w języku angielskim: Wybrane zagadnienia: Biuletyn statystyczny Raporty krajowe opracowane przez sieć Reitox

4 Najważniejsze zagadnienia w 2005 r. Część I

5 Najważniejsze zagadnienia w 2005 r. Coraz więcej młodych Europejczyków wybiera kokainę jako narkotyk pobudzający Wzrostowa tendencja zażywania pochodnych amfetaminy + ecstasy Konopie indyjskie nadal najbardziej popularnym narkotykiem w Europie widać to wyraźniej ze względu na zmniejszanie się różnic między krajami Do 2 milionów osób w UE zażywa narkotyki Zażywanie więcej niż jednego narkotyku jako główne zagadnienie związane z używaniem narkotyków w państwach UE

6 Najważniejsze zagadnienia w 2005 r. (c.d.) Główną przyczyną nowych przypadków AIDS jest obecnie zakażenie wirusem podczas stosunków heteroseksualnych; poprzednio było nią dożylne przyjmowanie narkotyków Ogólnie niska liczba przypadków występowania wirusa HIV wśród osób przyjmujących narkotyki dożylnie Zapalenie wątroby typu B i C nadal stanowi główną przyczynę chorób u osób przyjmujących narkotyki dożylnie Przedawkowanie jest główną przyczyną zgonów osób zażywających opiaty, ale spada liczba przypadków śmiertelnych wśród młodzieży

7 Coraz więcej młodych Europejczyków wybiera kokainę jako narkotyk pobudzający Kokaina: obecnie ważny element obrazu obecności narkotyków w UE Wskaźniki dotyczące handlu i spożycia narkotyku wskazują na wzrost jego sprowadzania i zażywania Nadal utrzymują się duże różnice pomiędzy poszczególnymi krajami W latach 2002 i 2003 ilość kokainy przechwyconej w państwach UE uległa niemal podwojeniu (47 ton wobec ponad 90 ton)

8 Kokaina fakty i liczby Około 9 milionów Europejczyków zażyło przynajmniej raz w życiu kokainę (3% ogółu dorosłych) Między 3 a 3,5 miliona prawdopodobnie zażyło kokainę w ciągu ostatniego roku (1% ogółu dorosłych) Około 1,5 miliona zalicza się do regularnych użytkowników narkotyków (zażywających narkotyk podczas ostatniego miesiąca), tzn. 0,5% ogółu dorosłych Między 1% a 11,6% młodych dorosłych próbowało kokainy; dotyczy to przede wszystkim młodych mężczyzn, mieszkańców miast

9 Kokaina fakty i liczby Najwyższy poziom przyjmowania narkotyków wśród młodych dorosłych obserwuje się obecnie w Hiszpanii i w Wielkiej Brytanii (ponad 4%, podobnie jak w USA) W UE około 10% zgłoszeń do ośrodków leczenia uzależnień od narkotyków wiąże się z zażywaniem kokainy Kokaina odgrywa decydującą rolę w około 10% zgonów pod wpływem narkotyków; ale przypadki śmiertelne spowodowane zażywaniem samej kokainy zdarzają się rzadko Nowy powód do obaw: powiązania z zaburzeniami sercowonaczyniowymi Występowanie kokainy typu crack ogranicza się do kilku wielkich miast (NL, UK)

10 Wskaźnik aktualnego (w ostatnim roku) przyjmowania kokainy wśród młodych dorosłych (w wieku lat)

11 Inne substancje pobudzające główne tendencje Tendencja wzrostowa spożycia amfetaminy i ecstasy w większości państw UE (wśród młodych dorosłych) Najwyższe aktualne wskaźniki spożycia amfetaminy (wśród młodych dorosłych) - w Danii, Estonii i w Wielkiej Brytanii (ok. 3%). Wielka Brytania - jedyne państwo UE o znacznym spadku spożycia w ostatnim okresie czasu Najwyższe aktualne wskaźniki spożycia ecstasy (wśród młodych dorosłych) - w Estonii, Hiszpanii, Czechach i Wielkiej Brytanii. Ustabilizowanie się sytuacji w Niemczech, Grecji i Wielkiej Brytanii

12 Inne substancje pobudzające (c.d.) Europa nadal pozostaje centrum produkcji ecstasy, ale wytwarzanie narkotyku przenosi się do innych części świata Produkcja i przechwytywanie amfetaminy nadal ma miejsce przede wszystkim w Europie Wzrasta liczba problemów wiążących się z zażywaniem metamfetaminy w Afryce, Azji, Australii, Nowej Zelandii i USA. Znaczący wskaźnik przyjmowania narkotyków w UE, głównie w Czechach Eksperymenty z grzybami halucynogennymi są obecnie zjawiskiem dość rozpowszechnionym (wśród młodzieży w wieku lat)

13 Najnowsze tendencje (obserwowane w ostatnim roku) w spożyciu amfetaminy + ecstasy wśród młodych dorosłych (15-34 lata)

14 Konopie indyjskie nadal najbardziej popularny narkotyk w krajach UE Ponad 62 miliony Europejczyków próbowało zażywać konopie indyjskie (czyli ponad 20% ogółu dorosłych) Około 20 milionów zażywało je w ciągu ostatniego roku (ponad 6% ogółu dorosłych) Około 9,5 miliona to osoby często używające narkotyków (prawie 4% ogółu dorosłych) Ocenia się, że około 3 milionów młodych dorosłych, głównie mężczyzn, zażywa je codziennie lub prawie codziennie

15 Konopie indyjskie zmniejszanie się różnic pomiędzy krajami Dane ESPAD za okres , uzyskane w wyniku badań przyjmowania narkotyków przez uczniów w krajach europejskich (15 16 lat) 1995 (zażywanie konopii indyjskich chociaż raz w życiu) - ogromne różnice pomiędzy krajami (41% w Wielkiej Brytanii, 37% w Irlandii, ale poniżej 10% w większości krajów) 2003: 9 Państw Członkowskich UE oszacowało, że spożycie to wynosi ponad 20% Dane z badania ESPAD i innych źródeł są w pewnym stopniu zbieżne. Wzrost jest najbardziej widoczny w nowych Państwach Członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej

16 Najnowsze tendencje (obserwowane w ostatnim roku) w spożyciu konopii indyjskich wśród młodych dorosłych (15-34 lata)

17 Do 2 milionów osób w UE zażywa narkotyki problemowo Między 1,2 a 2,1 miliona osób ma problemy wiążące się z zażywaniem narkotyków, a około zażywa narkotyki dożylnie Dane szacunkowe z drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych wskazują na pewien wzrost liczby osób z problemem narkotykowym w Danii, Austrii, Finlandii, Szwecji i Norwegii Ustabilizowanie się tej liczby lub jej spadek obserwuje się w Czechach, w Niemczech, Grecji i Irlandii W innych krajach trudno wyciągnąć wyraźne wnioski dotyczące tendencji

18 Osoby problemowo zażywjące narkotyki (c.d.) Wydaje się, że w Europie zmniejszyła się liczba osób zażywających po raz pierwszy heroinę (w większości krajów najwyższe liczby obserwowano na początku lat 90) Udział heroiny przyjmowanej dożylnie przez narkomanów w trakcie leczenia uległ w kilku krajach obniżeniu W Danii, Grecji, Hiszpanii, Francji, we Włoszech i w Wielkiej Brytanii poniżej 50% początkujących narkomanów zażywających opiaty, rozpoczynających kurację odwykową, przyznaje się do ich dożylnego przyjmowania

19 Zażywanie więcej niż jednego narkotyku Nowa ważna cecha zjawiska zażywania narkotyków w państwach UE Analiza dotycząca określonej substancji nie jest już miarodajna Obecnie w analizie wpływu zażywania narkotyków na zdrowie publiczne należy koniecznie uwzględnić złożony obraz spożywania różnych substancji oddziałujących na psychikę, z uwzględnieniem alkoholu i tytoniu

20 Główną przyczyną nowych przypadków AIDS jest obecnie zakażenie wirusem podczas stosunków heteroseksualnych; poprzednio było nią dożylne przyjmowanie narkotyków Większość nowych przypadków zachorowań na AIDS w UE > 2001 r. przypisywano dożylnemu przyjmowaniu narkotyków; obecnie w coraz większym stopniu przyczynę stanowią stosunki heteroseksualne Dlaczego? Seropozytywni narkomani przyjmujący narkotyki dożylnie mają lepszy dostęp do wysoce skutecznego leczenia antyretrowirusowego (HAART). W większości regionów zachodniej Europy ten sposób leczenia (HAART) jest dostępny dla ponad 75% osób, które go wymagają Lepszy dostęp do leczenia i usług zmniejszających szkodliwe skutki dla organizmu, dla przyjmujących narkotyki dożylnie; pewien spadek liczby osób przyjmujących narkotyki dożylnie

21 Przypadki zachorowań na AIDS w UE, z podziałem ze względu na sposób zakażenia i rok postawienia diagnozy ( ), z uwzględnieniem opóźnień w raportowaniu

22 Ogólnie niska liczba przypadków występowania wirusa HIV wśród osób przyjmujących narkotyki dożylnie Występowanie zakażeń wirusem HIV wśród osób przyjmujących narkotyki dożylnie niskie w większości Państw Członkowskich UE i krajów kandydujących W Republice Czeskiej, Grecji, na Węgrzech, w Słowenii, na Słowacji, w Finlandii, w Wielkiej Brytanii, Bułgarii i Rumunii wskaźnik zakażeń wśród osób przyjmujących narkotyki dożylnie wynosi około lub poniżej 1% Wyższe wskaźniki (ok. 10%) obserwuje się w Estonii, Hiszpanii, Francji, we Włoszech, na Łotwie, w Holandii, Polsce i Portugalii Zapalenie wątroby typu B i C nadal stanowi główną przyczynę chorób u osób przyjmujących narkotyki dożylnie

23 Przedawkowanie jest główną przyczyną zgonów osób zażywających opiaty, ale spada liczba przypadków śmiertelnych wśród młodzieży W większości spośród 15 państw UE, w porównaniu z okresem sprzed 10 lat, w grupie wiekowej poniżej 25 lat spadła liczba przypadków śmiertelnych spowodowanych przedawkowaniem, co wskazuje na spadek liczby nowych narkomanów w tym wieku oraz spadek liczby młodych osób przyjmujących narkotyki dożylnie W nowych Państwach Członkowskich UE i w krajach kandydujących obraz jest inny, gdyż w okresie od połowy lat 90. do 2002 r. obserwowano wzrost liczby przypadków śmiertelnych w grupie wiekowej poniżej 25 lat W 15 państwach UE i w Norwegii całkowita liczba zgonów odnotowanych jako spowodowane zażywaniem narkotyków spadła z 8394 przypadków w 2001 r. do 7122 przypadków w 2002 r., co oznacza spadek o 15% W krajach UE liczba zgonów spowodowanych zażywaniem narkotyków utrzymuje się na historycznie wysokim poziomie, ale istnieją oznaki wskazujące na to, że ich szczyt mamy już za sobą

24 Długoterminowa tendencja w liczbie nagłych zgonów spowodowanych zażywaniem narkotyków, obserwowana w UE w latach Indexed: 1985 = 100% Index % (1985=100%) * INDEX 100,0 104,5 118,7 136,9 153,7 181,0 216,4 223,5 201,8 212,2 225,4 252,4 230,1 235,6 241,1 255,4 240,1 205,8 194,9

25 Najważniejsze zagadnienia w 2005 r. Część II

26 Najważniejsze zagadnienia w 2005 r. Obecnie ponad pół miliona Europejczyków poddaje się leczeniu substytucyjnemu. Upowszechnia się stosowanie buprenorfiny Leczenie innych problemów narkotykowych napotyka na ograniczenia Obawa związana z wpływem spożywania narkotyków wywieranym na społeczności Wzrost liczby wykroczeń pod wpływem narkotyków w większości krajów UE Kraje stawiają na leczenie zamiast kary więzienia

27 Obecnie ponad pół miliona Europejczyków poddaje się leczeniu substytucyjnemu Znaczny wzrost usług dla osób uzależnionych od opiatów (siedmiokrotny w ciągu ostatnich 10 lat) ok pacjentów w 28 krajach (EU-25, NO, BG, RO) poddaje się leczeniu substytucyjnemu W Europie dostępność takiego sposobu leczenia jest nadal zróżnicowana, zwłaszcza pomiędzy 15 krajami UE a nowoprzyjętymi i przyszłymi Państwami Członkowskimi Udział pacjentów poddawanych leczeniu substytucyjnemu w 10 nowoprzyjętych Państwach Członkowskich, BG + RO wynosi jedynie nieco ponad 1% pacjentów leczonych w ten sposób w Europie

28 Buprenorfina, lek coraz powszechniej stosowany w leczeniu Około 80% pacjentów poddawanych leczeniu z użyciem substancji zastępczej otrzymuje metadon Obecnie dostępny jest szerszy zakres możliwości leczenia. Prawie 20% pacjentów poddawanych leczeniu substytucyjnemu otrzymuje buprenorfinę Pod koniec 2004 r. we wszystkich 15 krajach wchodzących wcześniej w skład UE odnotowano pewne, na razie ograniczone stosowanie leczenia buprenorfiną Spośród 10 nowych Państw Członkowskich UE buprenorfina jest powszechna jedynie w Czechach

29 Nadal istnieją ograniczenia w leczeniu uzależnień od narkotyków Pomimo rozszerzenia leczenia uzależnień od opiatów z wykorzystaniem leczenia substancjyjnego, leczenie innych typów uzależnień narkotykowych ma nadal ograniczony zasięg Ogólnie możliwości leczenia dla osób uzależnionych od kokainy są słabo rozwinięte Niewiele krajów oferuje usługi opracowane specjalnie dla osób uzależnionych od konopii indyjskich, mimo wzrastającego zapotrzebowania Konieczne są większe inwestycje w celu zapewnienia różnych sposobów leczenia wszystkim potrzebującym, niezależnie od ich miejsca zamieszkania i przyjmowanego narkotyku

30 Wpływ zażywania narkotyków na nasze społeczności Nowa tendencja w polityce kontroli narkotyków polega na określeniu zachowań wiążących się z narkotykami, które wywierają negatywny wpływ na całą społeczność Zachowania uciążliwe dla społeczeństwa, czyli skierowane przeciwko społeczeństwu, zakłócające ład społeczny (np. publiczne zażywanie narkotyku, sprzedawanie narkotyków na ulicy) - nowa idea ochrony społeczności lokalnych W pięciu krajach zmniejszenie liczby zachowań uciążliwych dla społeczeństwa stanowi obecnie kluczowy cel krajowej polityki antynarkotykowej. Inne działania dotyczą czynów określanych w ramach szerszej kategorii bezpieczeństwa lub porządku publicznego Inne sposoby reagowania: przepisy prawa skierowane przeciwko typowym zachowaniom uciążliwym dla społeczeństwa, wiążącym się z narkotykami; lokalna ochrona policyjna itp.

31 Wzrost liczby wykroczeń pod wpływem narkotyków w większości krajów UE Przypadki naruszenia prawa pod wpływem narkotyków - tendencja wzrostowa w 20 krajach ( ) Większość przypadków wykroczeń przeciwko prawu dokonywanych pod wpływem narkotyków wiąże się z ich zażywaniem lub posiadaniem (na użytek własny) Zaobserwowano ogólny wzrost udziału wykroczeń przeciwko prawu dokonanych pod wpływem narkotyków ( ). W większości krajów UE w sprawach wykroczeń przeciwko prawu dokonanych pod wpływem narkotyków konopie indyjskie są nadal najczęściej wymienianym narkotykiem We wszystkich objętych raportem krajach, z wyjątkiem Austrii i Wielkiej Brytanii, spadła liczba wykroczeń popełnionych pod wpływem heroiny ( )

32 Kraje stawiają na leczenie zamiast kary więzienia Dla wielu osób uzależnionych od narkotyków więzienie może okazać się szczególnie szkodliwe Istnieje szerokie porozumienie polityczne zmierzające do zmiany sposobu postępowania wobec uzależnionych sprawców wykroczeń, z kary więzienia na leczenie Więzienia są przepełnione z punktu widzenia kosztów leczenie może okazać się bardziej skuteczne Nowy plan działania UE w zakresie narkotyków, opracowany na lata , wzywa Państwa Członkowskie do skutecznego wykorzystywania i dalszego rozwoju działań alternatywnych wobec kary więzienia, zasądzanej uzależnionym od narkotyków sprawcom wykroczeń dokonanych pod ich wpływem

33 Decydenci polityczni popierają zbieranie danych Od ponad dziesięciu lat EMCDDA współpracuje z Państwami Członkowskimi w celu opracowania całościowego obrazu zjawiska występowania narkotyków w Europie Ilość i jakość danych zestawionych w sprawozdaniu rocznym za 2005 r. stanowi odbicie zaangażowania decydentów politycznych UE w finansowanie i wspieranie procesu zbierania danych Trwałe porozumienie co do potrzeby prowadzenia działań w oparciu o pełne zrozumienie sytuacji w obszarze narkotyków oraz wymiany doświadczeń w zakresie skutecznego reagowania Cele powyższe zamieszczono w nowej strategii UE i planie działania dotyczącym narkotyków

Rok: 2006 Czasopismo: Świat Problemów Numer: 1/156

Rok: 2006 Czasopismo: Świat Problemów Numer: 1/156 Rok: 2006 Czasopismo: Świat Problemów Numer: 1/156 Zjawisko zażywania narkotyków w Europie dotyczy głównie młodych mężczyzn z dużych miast. Według danych szacunkowych w Unii Europejskiej od 1.2 do 2.1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne 2011: stan problemu narkotykowego w Europie. Piotr Jabłoński Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Sprawozdanie roczne 2011: stan problemu narkotykowego w Europie. Piotr Jabłoński Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Sprawozdanie roczne 2011: stan problemu narkotykowego w Europie Piotr Jabłoński Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii 2 Roczny pakiet sprawozdawczy sytuacja w zakresie narkotyków > publikacje Charakterystyki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012: NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA 2

SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012: NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA 2 SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012: NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA 2 Nowe sprawozdanie wskazuje na spadek wskaźników używania heroiny oraz zmiany wzorów używania narkotyków (15.11.2012 LIZBONA ZAKAZ PUBLIKACJI do godz.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

EMCDDA podkreśla nowe zagrożenia dla zdrowia związane ze zmianami produktów i wzorców ich przyjmowania

EMCDDA podkreśla nowe zagrożenia dla zdrowia związane ze zmianami produktów i wzorców ich przyjmowania EUROPEJSKI RAPORT NARKOTYKOWY NA ROK 2016: NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE EMCDDA podkreśla nowe zagrożenia dla zdrowia związane ze zmianami produktów i wzorców ich przyjmowania (31.5.2016, LIZBONA EMBARGO do

Bardziej szczegółowo

ISSN 1830-0790 ROCZNE SPRAWOZDANIE STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE

ISSN 1830-0790 ROCZNE SPRAWOZDANIE STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE ISSN 1830-0790 SPRAWOZDANIE ROCZNE 2005 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE PL SPRAWOZDANIE ROCZNE 2005 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE Nota prawna Niniejsza publikacja Europejskiego Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci

uzyskano tylko w 13 przypadkach gruźlicy PŁUC tzn. w 21,0% przypadków gruźlicy u dzieci Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w Polsce 2012/2013 Dane o zachorowaniach na gruźlicę w Polsce pochodzą z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę, który prowadzony jest w Instytucie Gruźlicy i Chorób

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS KOBIETY, DZIEWCZYNY I HIV/AIDS. AIDS EPIDEMIC UPDATE RAPORT UNAIDS i WHO NA 2004 ROK

ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS KOBIETY, DZIEWCZYNY I HIV/AIDS. AIDS EPIDEMIC UPDATE RAPORT UNAIDS i WHO NA 2004 ROK ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS KOBIETY, DZIEWCZYNY I HIV/AIDS AIDS EPIDEMIC UPDATE RAPORT UNAIDS i WHO NA 2004 ROK AIDS EPIDEMIC UPDATE RAPORT EPIDEMIOLOGICZNY HIV/AIDS NA ROK 2004 Ciągły wzrost liczby osób zakażonych

Bardziej szczegółowo

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r.

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Turystyka w Unii Europejskiej 16.02.2018 r. 48,6% Udział noclegów udzielonych turystom Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA HIV/AIDS W Polsce i na świecie* www.aids.gov.pl. www.aids.gov.pl

EPIDEMIOLOGIA HIV/AIDS W Polsce i na świecie* www.aids.gov.pl. www.aids.gov.pl EPIDEMIOLOGIA HIV/AIDS W Polsce i na świecie* * Materiał do wykorzystania w ramach kampanii Krajowego Centrum ds. AIDS trwającej od 1 lipca 2008 do 1 grudnia 2009 r. - Wybrane problemy w walce z epidemią

Bardziej szczegółowo

EMCDDA bada przyczyny wzrostu liczby młodych osób leczących się z powodu uzależnienia od pochodnych konopi

EMCDDA bada przyczyny wzrostu liczby młodych osób leczących się z powodu uzależnienia od pochodnych konopi ROCZNE SPRAWOZDANIE 2004: WYBRANE ZAGADNIENIA EMCDDA bada przyczyny wzrostu liczby młodych osób leczących się z powodu uzależnienia od pochodnych konopi (25.11.2004 LIZBONA EMBARGO GODZ. 10.00 CET/czasu

Bardziej szczegółowo

ISSN 1830-0790 SPRAWOZDANIE ROCZNE

ISSN 1830-0790 SPRAWOZDANIE ROCZNE ISSN 1830-0790 SPRAWOZDANIE ROCZNE STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE2006 PL SPRAWOZDANIE ROCZNE 2006 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE Nota prawna Niniejsza publikacja Europejskiego Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

266 milionów dorosłych Europejczyków pije średnio dziennie alkohol w ilości nieprzekraczającej 20g (kobiety) lub 40g (mężczyźni), Ponad 58 milionów

266 milionów dorosłych Europejczyków pije średnio dziennie alkohol w ilości nieprzekraczającej 20g (kobiety) lub 40g (mężczyźni), Ponad 58 milionów 266 milionów dorosłych Europejczyków pije średnio dziennie alkohol w ilości nieprzekraczającej 20g (kobiety) lub 40g (mężczyźni), Ponad 58 milionów dorosłych (15 %) przekracza ten poziom; 20 milionów (6

Bardziej szczegółowo

Monitoring problemu narkotyków i narkomanii w Polsce

Monitoring problemu narkotyków i narkomanii w Polsce Monitoring problemu narkotyków i narkomanii w Polsce Marta Struzik Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Spotkanie z przedstawicielami gmin z terenu

Bardziej szczegółowo

Formularz TDI Belgijski rejestr wskaźnika zgłaszalności do leczenia problemów narkotykowych lub alkoholowych (wersja dla szpitali 3.

Formularz TDI Belgijski rejestr wskaźnika zgłaszalności do leczenia problemów narkotykowych lub alkoholowych (wersja dla szpitali 3. Formularz TDI Belgijski rejestr wskaźnika zgłaszalności do leczenia problemów narkotykowych lub alkoholowych (wersja dla szpitali 3.0) IDENTYFIKACJA REJESTRACJI CI2. CI4. PI1. Nazwa programu/jednostki/placówki,

Bardziej szczegółowo

Zakres prezentacji źródła danych

Zakres prezentacji źródła danych Artur Malczewski Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Pzeciwdziałania Narkomanii SYTUACJA W ZAKRESIE ZAGROŻEŃ UZALEŻNIENIAMI. EPIDEMIOLOGIA: POMORSKIE NA TLE POLSKI III debata

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS w świecie, w Europie w Polsce, i w woj. łódzkim

Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS w świecie, w Europie w Polsce, i w woj. łódzkim Sytuacja epidemiologiczna HIV/AIDS w świecie, w Europie w Polsce, i w woj. łódzkim Łódź, 28.11.2006 r. Informacje i dane epidemiologiczne wykorzystane w prezentacji pochodzą z : własnych opracowań Krajowego

Bardziej szczegółowo

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków Informacja prasowa Kontakt: Urszula Krassowska t +48 22 598 98 98 f +48 22 598 99 99 e urszula.krassowska@tns-global.pl www.tns-global.pl 11 marca 2008 W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

ISSN SPRAWOZDANIE ROCZNE

ISSN SPRAWOZDANIE ROCZNE ISSN 1830-0790 SPRAWOZDANIE ROCZNE STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE2007 PL SPRAWOZDANIE ROCZNE 2007 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE Nota prawna Niniejsza publikacja Europejskiego Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Używanie legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży

Używanie legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży Używanie legalnych i nielegalnych substancji psychoaktywnych wśród młodzieży Artur Malczewski Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Konferencja PAP,

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Cannabis problems in context understanding the increase in European treatment demands

Cannabis problems in context understanding the increase in European treatment demands Cannabis problems in context understanding the increase in European treatment demands EMCDDA 2004 selected issue In EMCDDA 2004 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and

Bardziej szczegółowo

Rozkład dochodów i wydatków gospodarstw domowych w Europie jak kryzys wpływa na życie codzienne?

Rozkład dochodów i wydatków gospodarstw domowych w Europie jak kryzys wpływa na życie codzienne? Rozkład dochodów i wydatków gospodarstw domowych w Europie jak kryzys wpływa na życie codzienne? TNS 2012 1 Obecny kryzys finansowy w Europie wpływa na codzienne życie milionów Europejczyków - rośnie bezrobocie,

Bardziej szczegółowo

ZAKAZ PUBLIKACJI DO r. 11H00 CET/czasu brukselskiego

ZAKAZ PUBLIKACJI DO r. 11H00 CET/czasu brukselskiego NARKOTYKI W EUROPIE FAKTY I LICZBY Sprawozdanie roczne 2006 o stanie problemu narkotykowego w Europie i Biuletyn statystyczny 2006 Zakaz publikacji do: 11H00 CET 23.11.2006 Europejskie Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w Europie. Sytuacja w Polsce zmniejszanie się liczby programów wymiany oraz pojawienie się party workingu

Sytuacja w Europie. Sytuacja w Polsce zmniejszanie się liczby programów wymiany oraz pojawienie się party workingu DZIAŁANIA Z ZAKRESU REDUKCJI SZKÓD W POLSCE I W EUROPIE Artur Malczewski Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii Leczenie, rehabilitacja, ograniczanie

Bardziej szczegółowo

2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE

2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE ISSN 1830-0790 SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE PL SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE Nota prawna Niniejsza publikacja Europejskiego Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY Warszawa, październik 2013 roku Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 Wprowadzenie Główny

Bardziej szczegółowo

EMCDDA zwraca uwagę na rosnące zagrożenia związane z nowymi substancjami oraz tymi od dawna dostępnymi na rynku

EMCDDA zwraca uwagę na rosnące zagrożenia związane z nowymi substancjami oraz tymi od dawna dostępnymi na rynku EUROPEJSKI RAPORT NARKOTYKOWY NA ROK 2017: NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE EMCDDA zwraca uwagę na rosnące zagrożenia związane z nowymi substancjami oraz tymi od dawna dostępnymi na rynku (6.6.2017, LIZBONA EMBARGO

Bardziej szczegółowo

Ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce są najwyższe w Europie Józef Dopke

Ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce są najwyższe w Europie Józef Dopke Ceny energii dla gospodarstw domowych w Polsce są najwyższe w Europie Józef Dopke Słowa kluczowe: energia elektryczna, cena energii elektrycznej, gaz ziemny, cena gazu ziemnego, zużycie energii, zużycie

Bardziej szczegółowo

Szacowana liczba narkomanów w 2009 r. to 2936 osób

Szacowana liczba narkomanów w 2009 r. to 2936 osób prof. UG dr hab. Tomasz Michalski Prezentację oparto o fragment: RAPORT DOTYCZĄCY LOKALNEGO MONITOROWANIA PROBLEMU NARKOTYKÓW I NARKOMANII ORAZ EWALUACJA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA

Bardziej szczegółowo

G r z e g o r z Wo d o w s k i P o r a d n i a M O N A R w K r a k o w i e

G r z e g o r z Wo d o w s k i P o r a d n i a M O N A R w K r a k o w i e Współpraca organizacji pozarządowych z instytucjami publicznymi na przykładzie Poradni MONAR w Krakowie w przeciwdziałaniu demoralizacji dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku od

Bardziej szczegółowo

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska i główne tendencje krajowe

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska i główne tendencje krajowe Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji SEKCJA MONITOROWANIA OPINII PUBLICZNEJ 15/09/2008. WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Eurobarometr Standard (EB 69) - Wiosna 2008 Pierwsze wyniki brutto: Średnia europejska

Bardziej szczegółowo

EMCDDA bada nową dynamikę i skalę problemu narkotykowego w Europie

EMCDDA bada nową dynamikę i skalę problemu narkotykowego w Europie EUROPEJSKI RAPORT NARKOTYKOWY NA ROK 2015 20 LAT MONITOROWANIA EMCDDA bada nową dynamikę i skalę problemu narkotykowego w Europie (04.06.2015, LIZBONA EMBARGO godz. 10.00 czasu zachodnioeuropejskiego/lizbońskiego)

Bardziej szczegółowo

Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt

Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt Cel 3: Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt Zapewnienie wszystkim w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrostanu stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATYCZNE: 2009

ZMIANY KLIMATYCZNE: 2009 Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ 15/07/2009 ZMIANY KLIMATYCZNE: 2009 Eurobarometr ( 71 PE/Komisja) Badanie standardowe: Styczeń - luty 2009 r. Pierwsze wyniki: Średnia

Bardziej szczegółowo

ISSN 1830-0790 ROCZNE SPRAWOZDANIE STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ I NORWEGII

ISSN 1830-0790 ROCZNE SPRAWOZDANIE STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ I NORWEGII ISSN 1830-0790 SPRAWOZDANIE ROCZNE 2004 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ I NORWEGII PL SPRAWOZDANIE ROCZNE 2004 STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W UNII EUROPEJSKIEJ I NORWEGII Nota prawna Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Sprawozdanie ESPAD z 2007 r. Zażywanie substancji psychoaktywnych przez uczniów w 35 krajach europejskich

Streszczenie. Sprawozdanie ESPAD z 2007 r. Zażywanie substancji psychoaktywnych przez uczniów w 35 krajach europejskich Streszczenie Sprawozdanie ESPAD z 27 r. Zażywanie substancji psychoaktywnych przez uczniów w 35 krajach europejskich PL Nota prawna Niniejsza publikacja Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Patrycja Zwiech ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 1. Wstęp Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, stoi przed rozwiązaniem wielu problemów.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK 29.2.207 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 208 ROK Końcowe miesiące roku to dla większości menedżerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

WZÓR. druga litera nazwiska

WZÓR. druga litera nazwiska Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. (poz. 1332) WZÓR Indywidualny kwestionariusz sprawozdawczy osoby zgłaszającej się do leczenia z powodu używania środków odurzających

Bardziej szczegółowo

Anna Radomska konferencja. 5 listopada 2014 Warszawa. Zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych

Anna Radomska konferencja. 5 listopada 2014 Warszawa. Zwiększanie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież. Rekomendowane działania podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz szkoły i placówki systemu oświaty. Anna Radomska konferencja Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2013 R. * Komisji Europejskiej z dn. 10.01.2014 r. 2 T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) Wykres 01. STRUKTURA LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2013

Bardziej szczegółowo

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach

Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach IP/08/1831 Bruksela, dnia 28 listopada 2008 r. Łączność szerokopasmowa: zmniejszają się różnice między europejskimi krajami o najlepszych i najgorszych wynikach Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 30 stycznia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. NA 2015r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 30 stycznia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. NA 2015r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Kowala z dnia 30 stycznia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015r. Kowala 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 I. Cele, zadania, sposób

Bardziej szczegółowo

Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych

Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych Narkotyki, alkohol, papierosy dopalacze, przemoc czy problem istnieje w naszej

Bardziej szczegółowo

Studiuj, ale płać. Wpisany przez RR Sob, 15 wrz 2012

Studiuj, ale płać. Wpisany przez RR Sob, 15 wrz 2012 Wysokość czesnego na wyższych uczelniach w krajach europejskich znacznie się różni - wynika z najnowszego sprawozdania Komisji Europejskiej. Najdrożej jest w Anglii, gdzie studenci płacą za rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet 50+ na europejskim rynku pracy. Iga Magda Instytut Badań Strukturalnych 13.01.2014

Sytuacja kobiet 50+ na europejskim rynku pracy. Iga Magda Instytut Badań Strukturalnych 13.01.2014 Sytuacja kobiet 50+ na europejskim rynku pracy Iga Magda Instytut Badań Strukturalnych 13.01.2014 Zatrudnienie w UE: kobiety a mężczyźni Zatrudnienie kobiet rosło przy spadających wskaźnikach zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PRESS RELEASE UNITED NATIONS INFORMATION CENTRE. Informacje regionalne

PRESS RELEASE UNITED NATIONS INFORMATION CENTRE. Informacje regionalne ROCZNY RAPORT INCB Informacja prasowa nr 2 Afryka UNITED NATIONS PRESS RELEASE UNITED NATIONS INFORMATION CENTRE Informacje regionalne 21 lutego 2001 W większości państw afrykańskich pogłębia się problem

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Struktura 4.3.2 Programy pracy grupy oraz konferencje Zakończenie Literatura Spis rysunków i tablic Załącznik

WSTĘP. Struktura 4.3.2 Programy pracy grupy oraz konferencje Zakończenie Literatura Spis rysunków i tablic Załącznik SPIS TREŚCI Wstęp 1.NARKOMANIA I ZWIĄZANE Z NIĄ PROBLEMY NA OBSZARZE UNII EUROPEJSKIEJ 1.1 Podstawowe pojęcia dotyczące problematyki narkomanii 1.2 Charakterystyka zjawiska narkomanii w krajach Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

1. Zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zadania własne gminy

1. Zgodnie z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zadania własne gminy Projekt realizowany w ramach programu Transition Facility Wsparcie regionalnych i lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu narkomanii na poziomie lokalnym (PL/1-9..1.) współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Przeżycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe z lat w podregionach woj. dolnośląskiego

Przeżycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe z lat w podregionach woj. dolnośląskiego Przeżycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe z lat 2000- w podregionach woj. dolnośląskiego Analizie poddano 109.725 dolnośląskich na nowotwory złośliwe z lat 2000-, z pięcioletniej obserwacji stracone

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012: NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA 1

SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012: NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA 1 SPRAWOZDANIE ROCZNE 2012: NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA 1 Agencja UE ds. narkotyków wyraża obawy związane ze złożonym rynkiem substancji stymulujących oraz dużą ilością proszków i pigułek (15.11.2012 LIZBONA

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie gazu ziemnego w krajach Unii Europejskiej w 2007 r. Józef Dopke

Opodatkowanie gazu ziemnego w krajach Unii Europejskiej w 2007 r. Józef Dopke Opodatkowanie gazu ziemnego w krajach Unii Europejskiej w 2007 r. Józef Dopke Słowa kluczowe: gaz ziemny, cena gazu ziemnego, zużycie gazu, ciepło spalania, VAT, podatek, akcyza Streszczenie. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej

Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Notatka informacyjna Kwiecień 2008; http://www.stat.gov.pl, e mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl Społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej Badania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw Główny Urząd

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI

STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI STRATEGIA EUROPA 2020 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI Strategia Europa 2020 to unijny program wzrostu i rozwoju społeczno-gospodarczego na aktualne dziesięciolecie. Strategia ta, ze względu na czas jej tworzenia,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w Europie 2016

Innowacyjność w Europie 2016 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM ROZWOJU REGIONALNEGO Innowacyjność w Europie 2016 Komisja Europejska raz w roku publikuje europejską i regionalną tablicę wyników innowacji, która

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/433/09 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY Z DNIA 30 listopada 2009 ROKU

UCHWAŁA NR XLI/433/09 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY Z DNIA 30 listopada 2009 ROKU UCHWAŁA NR XLI//09 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY Z DNIA 0 listopada 2009 ROKU w sprawie: Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 20 --------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE STYCZEŃ WRZESIEŃ 2012 R. 2 T. 01. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO a (ceny stałe) Wykres 01. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO a W 2012 R. (okres poprzedni

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność regionalna w Europie 2017

Innowacyjność regionalna w Europie 2017 Departament Polityki Regionalnej Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Innowacyjność regionalna w Europie 2017 Komisja Europejska jak co roku tak i w 2017 publikuje regionalną tablice wyników

Bardziej szczegółowo

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH Scoreboard to zestaw praktycznych, prostych i wymiernych wskaźników, istotnych z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej krajów Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Wykaz kaset video i książek znajdujących się w biblioteczce profilaktycznej,

Wykaz kaset video i książek znajdujących się w biblioteczce profilaktycznej, wtorek, 07 lutego 202 0:58 Wykaz kaset video i książek znajdujących się w biblioteczce profilaktycznej, l.p. Nazwa Ilość Symbol Aids - Jak go uniknąć - kaseta video / 40 wtorek, 07 lutego 202 0:58 2 Kas-

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ MIASTA WROCŁAW ESPAD

Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ MIASTA WROCŁAW ESPAD Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ MIASTA WROCŁAW EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU

Bardziej szczegółowo

ISSN SPRAWOZDANIE ROCZNE 2010: STAN PROBLEMU NARKOT YKOWEGO W EUROPIE ROCZNE SPRAWOZDANIE STAN PROBLEMU NARKOT YKOWEGO W EUROPIE2010

ISSN SPRAWOZDANIE ROCZNE 2010: STAN PROBLEMU NARKOT YKOWEGO W EUROPIE ROCZNE SPRAWOZDANIE STAN PROBLEMU NARKOT YKOWEGO W EUROPIE2010 SPRAWOZDANIE ROCZNE 2010: STAN PROBLEMU NARKOT YKOWEGO W EUROPIE SPRAWOZDANIE ROCZNE STAN PROBLEMU NARKOT YKOWEGO W EUROPIE2010 ISSN 1830-0790 PL SPRAWOZDANIE ROCZNE STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE2010

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski NIEPEŁNOSPRAWNI W EUROPIE Około 83,2 mln ogółu ludności Europy to osoby z niepełnosprawnością (11,7%

Bardziej szczegółowo

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r.

Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen samochodów pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych samochodów w UE w 2010 r. KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT PRASOWY Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym: sprawozdanie na temat cen pokazuje mniejsze różnice w cenach nowych w UE w 2010 r. Bruksela, 26 lipca 2011 r. Ostatnie

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonego badania dotyczącego zażywania narkotyków w Gminie Nekla

Raport z przeprowadzonego badania dotyczącego zażywania narkotyków w Gminie Nekla Raport z przeprowadzonego badania dotyczącego zażywania narkotyków w Gminie Nekla Badanie przeprowadzono od września 205 r. na terenie Miasta i Gminy Nekla wśród dwóch grup: ) osób dorosłych w wieku od

Bardziej szczegółowo

Monitoring. Celowa i systematyczna obserwacja lub nadzorowanie zjawiska w czasie 2015-07-10

Monitoring. Celowa i systematyczna obserwacja lub nadzorowanie zjawiska w czasie 2015-07-10 MONITOROWANIE PROBLEMÓW NARKOTYKÓW I NARKOMANII, STRATEGIA DLA GDAŃSKA JACEK SĘKIWICZ EXPERT REGIONALNY DS. INFORMACJI O NARKOTYKACH I NARKOMANII Monitoring Celowa i systematyczna obserwacja lub nadzorowanie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R.

WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Dyrekcja C Kontakty z Obywatelami DZIAŁ BADANIA OPINII PUBLICZNEJ WYBORY EUROPEJSKIE W 2009 R. 27/03/2009 Eurobarometr Standard (EB 71): styczeń-luty 2009 r. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

150Mbps bezprzewodowa karta nano USB IEEE802.11b/g/n Nr produktu 000993655

150Mbps bezprzewodowa karta nano USB IEEE802.11b/g/n Nr produktu 000993655 INSTRUKCJA OBSŁUGI 150Mbps bezprzewodowa karta nano USB IEEE802.11b/g/n Nr produktu 000993655 Strona 1 z 7 1. Informacje o produkcie Główne właściwości Zgodny z normami bezprzewodowymi 802.11b/g/n z częstotliwością

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Notatka prezentuje wybrane informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

Program PIN Performance Road Safety Index

Program PIN Performance Road Safety Index Program PIN Performance Road Safety Index Ciągła potrzeba poprawy brd w Unii Europejskiej Warszawa, 14 lutego 2013 Mircea Steriu, Oficer Projektu ETSC PIN Wprowadzenie do ETSC ETSC jest niezależną organizacją

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. 1 Kraje OECD: należące do Unii Europejskiej: Austria (AT), Belgia (BE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.1.2010 KOM(2009)713 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Monitorowanie emisji CO 2 z nowych samochodów osobowych w UE:

Bardziej szczegółowo

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Reprezentatywne wyniki z 2 państw członkowskich Unii Europejskiej Pakiet obejmujący wyniki dla 2 państw UE i dla Polski

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY Warszawa, październik 2014 roku Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Autor opracowania: Maksymilian Skóra Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Wielicka 72B, 0-552 Kraków tel. (+48)

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy

Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Nr 13 Bezrobocie a wiek i poziom wykształcenia: Polska na tle UE Jednym z czynników w szczególny sposób wpływających na prawdopodobieństwo bezrobocia jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/360/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

Uchwała Nr XLIII/360/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok Uchwała Nr XLIII/360/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 czerwca 2015 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 czerwca 2015 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 30 czerwca 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2013/0207 (NLE) 10012/15 CORDROGUE 51 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Projekt DECYZJI

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ W 2015 R. Według prognoz Komisji Europejskiej 1 wzrost produktu krajowego brutto Unii Europejskiej w 2015 r. ma wynieść (w cenach stałych) 1,9%,

Bardziej szczegółowo

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. ODZIEŻ W 2011 r.

Janusz Sierosławski. Instytut Psychiatrii i Neurologii. ODZIEŻ W 2011 r. Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii UŻYWANIE SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEM ODZIEŻ W 11 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UŻYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW

Bardziej szczegółowo

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013 www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Mobilność pracowników Mobilność zawodowa zmiany w ramach zawodu lub danej grupy

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie. Maria Korzeniewska-Koseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie. Maria Korzeniewska-Koseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie Maria KorzeniewskaKoseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Zapadalność na gruźlicę na świecie w 2013 roku 8,6 mln 9,4 mln nowych zachorowań Zapadalność

Bardziej szczegółowo

Zachęty do stosowania systemu EMAS

Zachęty do stosowania systemu EMAS Zachęty do stosowania systemu EMAS Numer: XVI 03.03.2010 Inicjowany przez Komisję Europejską instrument EMAS (Eco Management and Audot Scheme System Ekozarządzania i Audytu), omawiany już w IV części Informatora

Bardziej szczegółowo

Europejski raport narkotykowy

Europejski raport narkotykowy PL ISSN 2314-9167 Europejski raport narkotykowy Tendencje i osiągnięcia 217 Europejski raport narkotykowy Tendencje i osiągnięcia 217 Informacja prawna Niniejsza publikacja Europejskiego Centrum Monitorowania

Bardziej szczegółowo

For internal use only

For internal use only Polska nowym przemysłowym liderem Europy? Polski sektor produkcyjny jest drugim najbardziej konkurencyjnym w Europie. Jednocześnie wytworzona w nim warto ść dodana rośnie najszybciej w regionie. Jesteś

Bardziej szczegółowo

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Polish Podsumowanie w języku polskim HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Streszczenie Państwa europejskie osiągnęły w ostatnich dziesięcioleciach

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na terenie Gminy Węgorzewo. na 2007 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. na terenie Gminy Węgorzewo. na 2007 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Węgorzewie 29 sierpnia 2007 roku Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Węgorzewo na 2007 rok I. Wstęp II. Diagnoza problemu III. Założenia

Bardziej szczegółowo

Europejski raport narkotykowy

Europejski raport narkotykowy Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii pl,. EUROPEAN DRUG REPORT 2013 Trends and developments Europejski raport narkotykowy SSN 2314-9167 Tendencje i osiągnięcia 2013 Europejskie Centrum

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 października 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

Uzależnienia. Nabyta silna potrzeba zażywania jakiejś substancji.

Uzależnienia. Nabyta silna potrzeba zażywania jakiejś substancji. Uzależnienia Nabyta silna potrzeba zażywania jakiejś substancji. Termin uzależnienie jest stosowany głównie dla osób, które nadużywają narkotyków, alkoholu i papierosów. Używki Wszystkie używki stanowią

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2011 rok

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2011 rok Uchwała Nr VI/32/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

HI H V? AI A DS D? J.Kadowska 2006

HI H V? AI A DS D? J.Kadowska 2006 W Ŝyciu jak w tańcu kaŝdy krok ma znaczenie. HIV? AIDS? J.Kadowska 2006 HIV? To ludzki wirus upośledzenia odporności AIDS? To zespół nabytego upośledzenia odporności to końcowy etap zakażenia wirusem HIV

Bardziej szczegółowo

IP/07/584. Bruksela, dnia 27 r. april 2007

IP/07/584. Bruksela, dnia 27 r. april 2007 IP/07/584 Bruksela, dnia 27 r. april 2007 Bezpieczeństwo drogowe: europejski program działań nadal przynosi dobre wyniki - cel, jakim jest uratowanie życia 25 000 osób na drogach w Europie, może zostać

Bardziej szczegółowo