RAPORT. Modele biznesowe w internecie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT. Modele biznesowe w internecie"

Transkrypt

1 RAPORT Modele biznesowe w internecie ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE A POLITYKA REGULACYJNA Raport opracowany w ramach warsztatów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Kwiecień Czerwiec 2012 r.

2 Spis treści O RAPORCIE... 3 WPROWADZENIE ZNACZENIE GOSPODARCZE INTERNETU Gospodarka internetowa Perspektywa globalna i europejska Polska MODELE BIZNESOWE I TRENDY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INTERNETOWEJ Wstęp - społeczeństwo cyfrowe Przedsiębiorczość internetowa: uczestnicy rynku Internet w modelach biznesowych tradycyjnych sektorów gospodarki Modele biznesowe usługodawców internetowych Trendy kształtujące nowe modele biznesowe Wnioski POLITYKA REGULACYJNA WOBEC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INTERNETOWEJ Znaczenie otoczenia prawnego dla rozwoju gospodarczego Obszary prawa o kluczowym znaczeniu dla przedsiębiorczości internetowej Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości internetowej poprzez politykę prawa Kryteria oceny wpływu regulacji na przedsiębiorczość internetową Wnioski końcowe BARIERY PRAWNE REALIZACJI MODELI BIZNESOWYCH W INTERNECIE Ogólne informacje dotyczące zgłoszonych uwag Identyfikacja głównych barier Krótka charakterystyka głównych barier REKOMENDACJE ZAŁĄCZNIKI

3 O raporcie Raport powstał w ramach prac grupy ekspertów Modele biznesowe w internecie, powołanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji w celu analizy wolności działalności gospodarczej w internecie i barier regulacyjnych dla rozwoju gospodarki internetowej w Polsce. Celem raportu jest wskazanie kierunków polityki regulacyjnej państwa wspierających rozwój przedsiębiorczości internetowej w Polsce. Dzięki zaproponowanej ukierunkowanej i konsekwentnej polityce regulacyjnej, Polska ma szansę stać się znaczącym, konkurencyjnym i innowacyjnym aktorem na Jednolitym Rynku Cyfrowym EU oraz na świecie. Przyspieszająca globalizacja gospodarki i znaczenie nowych możliwości współpracy ludzi poprzez kreatywne wykorzystanie innowacyjnych form komunikacji dały początek nowym modelom biznesowym angażującym sieć społeczną do współpracy za pośrednictwem platform internetowych (platform e- commerce, forów internetowych, sieci społecznościowych, wyszukiwarek, aplikacji itp.). Polska powinna wzmacniać swoją międzynarodową konkurencyjność poprzez przejęcie inicjatywy cyfrowej i wzmocnienie innowacyjności. Nie powinna być tylko obserwatorem światowych rozwiązań. Dzięki unikalnej geograficznej pozycji Polski, może ona pełnić rolę mostu łączącego zachód i wschód Europy, a także tworzyć warunki dla powstawania przedsiębiorstw działających na globalną skalę. Gospodarka internetowa w Polsce stanowi 2.7% PKB. Polska ma szansę podwoić tę wielkość do 2015r. W tym celu każde przedsiębiorstwo w Polsce powinno stać się internetowe i wprowadzić do swojej działalności rozwiązania handlu elektronicznego. Polska może wykorzystać potencjał własnego społeczeństwa do stworzenia przewagi konkurencyjnej zapewniając współpracę obywateli z przedsiębiorcami i administracją państwową nad kształtowaniem środowiska prawnego w taki sposób, który przyczyniał się będzie do zwiększenia efektywności usług w każdej dziedzinie życia. Dzięki pracy grupy roboczej Modele biznesowe w internecie powstały wskazówki kierunków kształtowania prawa i lista identyfikowanych barier w obowiązujących przepisach. Oczekiwany efekt raportu to szybkie usunięcie najważniejszych przeszkód w funkcjonujących przepisach i wprowadzenie w życie rekomendacji zawartych w niniejszym raporcie. Pozwoli to zrobić pierwszy krok na drodze realizacji strategii wzrostu gospodarczego Polski poprzez stymulowanie wykorzystania nowych technologii we wszystkich gałęziach gospodarki. Raport wpisuje się w strategiczne kierunki rozwoju wyznaczone w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju - Polska Trzecia Fala Nowoczesności 1, który powstał w odpowiedzi na nowe wyzwania i konieczność umiejscowienia Polski w nowym porządku światowym. Kluczem [do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej Polski dzięki wzrostowi innowacyjności i kreatywności polskiej gospodarki] jest jednak wielkie przejście od społeczeństwa informacyjnego do cyfrowego (rozdział o Polsce Cyfrowej) i odejście od modelu ciągłego nadrabiania zapóźnienia w sferze cyfrowej na rzecz prymatu wykorzystywania nowych technologii w czynnikach rozwojowych (to zjawisko nazywamy impetem cyfrowym). Dopiero wtedy bowiem zbudować można nie tylko nowe przewagi konkurencyjne polskiej gospodarki, ale i zmodernizować ją we wszystkich wymiarach. 2 Pracom grupy współprzewodniczyli dyr. Maciej Groń (MAC) oraz mec. Xawery Konarski. W skład grupy roboczej, zapewniając szeroką reprezentatywność dla inicjatyw zawartych w raporcie, weszli przedstawiciele organizacji wielobranżowych, czołowych firm internetowych, medialnych, telekomunikacyjnych, a także przedstawiciele organizacji pracodawców i organizacji pozarządowych, jak również organów administracji rządowej (lista uczestników stanowi załącznik nr 1). W raporcie wykorzystano dane źródłowe wielu raportów międzynarodowych, organizacji branżowych, w tym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Polskich Badań Internetu. Opracowanie redakcyjne i koordynację prac nad całością raportu zapewnili: Agata Wacławik- Wejman, Grzegorz Wójcik, Jarosław Sobolewski, Andrzej Garapich. 1 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska Trzecia fala nowoczesności, 2 Ibidem, s

4 Wprowadzenie W dobie intensywnego rozwoju gospodarki opartej o internet na świecie, Polska powinna wzmacniać swoją międzynarodową konkurencyjność poprzez przejęcie inicjatywy cyfrowej i wzmocnienie innowacyjności. Nie powinna być tylko obserwatorem światowych rozwiązań. Dzięki unikalnej geograficznej pozycji Polski, może ona pełnić rolę mostu łączącego zachód i wschód Europy, a także tworzyć warunki dla powstawania przedsiębiorstw działających na globalną skalę. Rynek krajowy w dłuższej perspektywie nie wystarczy na satysfakcjonujący wzrost. Już nie tylko najwięksi, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa, stanowiące siłę napędową polskiej gospodarki i generujące większość polskich miejsc pracy, wkrótce będą musiały otworzyć się na nowe rynki: na różnorodność konsumentów i języków. Kapitał intelektualny i przedsiębiorczość obywateli połączone z wizją rozwiązywania codziennych problemów przy pomocy nowych technologii zaowocować powinny nieodwracalną zmianą w wielu branżach gospodarki upadku wielu powszechnie znanych rozwiązań i powstaniem w ich miejscu nowych, efektywniejszych modeli biznesowych. Kwestionowanie status quo powinno stać się codziennością. Innowacyjne modele biznesowe wymagają przy tym odwagi i świadomości koniecznej dużej liczby prób - zarówno sukcesów jak i porażek, z których sprawnie wyciąga się lekcje na przyszłość. Nowe cyfrowe rozwiązania najczęściej wchodzą w konflikt z istniejącymi już interesami i początkowo budzą niepokój, a przynajmniej zdumienie i niedowierzanie że mogą naprawdę być powszechnym elementem rzeczywistości. Z tego powodu potrzebna jest budowa środowiska prawnego wspierającego kreatywność i przedsiębiorczość: z jednej strony należy zapewnić uczestnikom rynku jak najwięcej swobody, z drugiej - zabezpieczyć się przed negatywnymi konsekwencjami. Regulować więc należy wyłącznie krytyczne obszary, pozostawiając jak najwięcej miejsca innowacjom. Polska musi aktywniej uczestniczyć w tworzeniu przepisów na etapie ich powstawania w UE zamiast być krajem, który jako ostatni wdraża dyrektywy. Kształtując politykę w zakresie rynku internetowego, Rząd RP powinien dbać o konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i tworzyć dla nich możliwości globalnej ekspansji. Wprowadzanie przepisy nie mogą ich stawiać w gorszej sytuacji niż zagraniczne podmioty oferujące swoje usługi na polskim rynku, lecz niepodlegające polskiej czy europejskiej jurysdykcji. Konkurencja na tym rynku jest one click away, użytkownik usług internetowych może w prosty sposób wybierać między ich dostawcami bez względu na to, w jakim kraju są one ulokowane. Regulacje prawne wprowadzane bez uwzględnienia konsekwencji dla polskich przedsiębiorstw mogą ograniczyć lub całkowicie zahamować rozwój i innowacyjność polskiej gospodarki cyfrowej. W erze cyfrowej, ludzkie DNA to ciąg zer i jedynek. W taki sposób jest przetwarzana każda informacja o naszej aktywności, dając nowe możliwości dostosowywania funkcjonalności otoczenia do naszych potrzeb. Konieczne są więc kompromisy w zakresie ochrony informacji i przetwarzania danych, w sytuacji gdy transparentne ich wykorzystanie przyczynia się do zwiększenia postępu oraz bezpieczeństwa obywateli. Otwarty, partycypacyjny charakter komunikacji powinien być wspierany przez prawo autorskie, telekomunikacyjne i przepisy regulujące poszczególne dziedziny działalności gospodarczej. Wolność słowa i swoboda gospodarcza powinny zostać katalizatorami rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Eksperci i środowiska naukowe oraz organizacje skupiające młode talenty powinni aktywnie włączyć się w prace administracji rządowej nad rozwiązaniami wspierającymi rozwój Cyfrowej Polski. Działania edukacyjne w środowisku cyfrowym muszą być wpisane w elementarz polskiego systemu oświaty. W pierwszej kolejności niezbędne jest usunięcie najbardziej uciążliwych barier w obowiązujących przepisach prawa. Przedsiębiorcy, konsumenci i administracja jako uczestnicy rynku w otwartej inicjatywie powinni w sposób ciągły zabierać głos w otwieraniu zasobów i zgłaszaniu propozycji regulacyjnych, a agenda cyfrowa musi mieć bardzo wysoki priorytet w harmonogramie prac rządu. Reprezentatywne grono ekspertów i przedstawicieli wielu organizacji branżowych oraz pozarządowych liczą na sprawność w podejmowaniu przez rząd takich decyzji aktywujących Polskę Cyfrową, które uwzględniają wytyczne wspierające rozwój gospodarki internetowej. 4

5 1 Znaczenie gospodarcze internetu 1.1. Gospodarka internetowa Gospodarka internetowa jest globalną siecią działalności gospodarczej i społecznej, których punktem styczności jest oparcie na infrastrukturze telekomunikacyjnej. Politycy, przedsiębiorcy i media stosują różne opisy gospodarki internetowej. Ta niejednoznaczność powoduje powstawanie wiele różniących się od siebie definicji. Rząd Australii definiuje gospodarkę internetową jako "globalną sieć działalności gospodarczej i społecznej, zapewnioną dzięki technologiom informacyjnym i komunikacyjnym, takim jak internet, sieci mobilne i sieci sensorowe." 3 Według specjalistów z Uniwersytetu w Sheffield, gospodarka internetowa jest wspólnym wirtualnym rynkiem, na którym konsumenci i przedsiębiorcy mogą korzystać z dobrej jakości produktów i usług, a dostawcy mogą sprzedawać i dystrybuować swoje produkty bardziej efektywnie 4. W raporcie The Boston Consulting Group Polska internetowa 5, gospodarkę internetową ujmuje się przez pryzmat rachunku Produktu Krajowego Brutto metodą wydatkową z uwzględnieniem czterech filarów: konsumpcja: dobra i usługi zakupione za pośrednictwem Internetu przez polskie gospodarstwa domowe oraz wydatki konsumpcyjne na dostęp do Internetu, inwestycje: obejmują inwestycje kapitałowe firm telekomunikacyjnych związane z Internetem oraz pozostałe inwestycje firm prywatnych w technologie informacyjno- komunikacyjne (Information and communications technology, ICT), które są związane z Internetem w tym e- marketing, wydatki rządowe: publiczne wydatki na ICT, eksport netto: wartość eksportu dóbr i usług drogą internetową oraz związanego z Internetem eksportu sprzętu ICT, pomniejszona o analogiczną wartość importu. Niektóre aspekty wpływu internetu na życie gospodarcze, takie jak chociażby ilość transakcji dokonywanych w sieci, można zmierzyć. Trudniej jednak policzyć, jak Internet wpływa na zwiększanie produktywności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Ponadto, wpływ internetu na gospodarkę wykracza poza bezpośredni wpływ na PKB, przenikając całość życia gospodarczego. Jedną z wcześniejszych prób zdefiniowania gospodarki cyfrowej podjęło U.S. Census Bureau 6, według którego gospodarka cyfrowa posiada trzy podstawowe komponenty: wsparcie infrastrukturalne, elektroniczne procesy biznesowe (jak prowadzona jest działalność), oraz transakcje przeprowadzane w sieci pośredniczącej (sprzedaż towarów i usług online). Infrastruktura e- biznesowa jest częścią całkowitej infrastruktury gospodarczej wykorzystywanej do wsparcia elektronicznych procesów biznesowych i prowadzenia handlu elektronicznego. Do infrastruktury e- biznesowej należą: komputery, routery i inne podzespoły, kanały przesyłu informacji (przewodowe, bezprzewodowe), oprogramowanie i aplikacje, usługi pomocnicze, takie jak rozwój strony internetowej, hosting, doradztwo, płatności elektroniczne, systemy certyfikacji, a także kapitał ludzki (np. programiści) oraz narzędzia marketingu internetowego (e- marketing). Elektroniczny proces biznesowy (e- business) to proces prowadzony przez jednostkę biznesową za pośrednictwem komputerowej sieci pośredniczącej. Przykłady najważniejszych kategorii procesów e- biznesowych obejmują: zakup/sprzedaż online, zarządzanie produkcją, logistykę, a także komunikację wewnętrzną i usługi wsparcia. Transakcje elektroniczne (e- commerce) jest to wartość towarów i usług sprzedawanych przez komputerowe sieci pośredniczące, np. sprzedaż książki lub płyty CD przez internet, serwis transakcyjny. 3 Australia s Digital Economy: Future Directions, my, What is digital economy and what features does digital economy have? 5 The Boston Consulting Group, Polska Internetowa, 6 U.S Census Bureau, Measuring the Digital Economy, 5

6 1.2 Perspektywa globalna i europejska W końcu 2011r. na świecie było 2.4 miliarda użytkowników internetu 7. Stanowi to ⅓ globalnej populacji. Zarówno w Europie, jak i na świecie internet jest uznawany już nie tylko za istotny czynnik wzrostu innowacyjności, ale także za jeden kluczowych czynników silnego i stabilnego rozwoju gospodarczego w dobie światowego kryzysu ekonomicznego. Według najnowszego raportu Boston Consulting Group, 8 w ciągu najbliższych trzech lat w krajach grupy G- 20 gospodarka internetowa podwoi się. Już teraz stanowi ona 4.1% PKB tej grupy państw. W samej Unii Europejskiej jest to nieco mniej, tzn. 3.8% PKB. Źródło: The Boston Consulting Group, The Connected World. The Internet Economy in the G- 20: The $4.2 Trillion Growth Opportunity, 2012 Europa nie wykorzystuje jeszcze w pełni potencjału gospodarki internetowej. Jako problemy wskazywane są: niski poziom wykorzystania technologii ICT, związana z brakiem harmonizacji prawa nadmierna fragmentaryzacja rynku wewnętrznego jeśli chodzi o obrót elektroniczny co blokuje obrót transgraniczny, brak firm internetowych działających na globalną skalę. 9 Globalną wartość gospodarki internetowej w krajach G20 w 2016 r. szacuje się na 4,2 biliony dolarów amerykańskich, czyli prawie jej dwukrotność z 2010 r., która już wówczas przewyższała gospodarki takich państw jak np. Brazylia 10. O ile w państwach rozwiniętych internet wspiera stosunkowo stabilny i różnorodny rozwój gospodarczy (stanowiąc 21% wzrostu PKB w ostatnich pięciu latach 11 ), to w gospodarkach wciąż się rozwijających tworzy odznaczający się od innych gałęzi rozwoju potencjał wzrostu i jednocześnie przyśpiesza zmiany społeczne dynamizujące procesy niwelowania nierówności. Nowe modele biznesowe nie są jednoznaczne z rewolucyjnymi przeobrażeniami sektoralnymi - 75% ekonomicznego przełożenia internetu na gospodarkę pochodzi z jej tradycyjnych gałęzi, które dostosowują formuły swojej działalności dzięki powszechnie dostępnym i usprawniającym technologiom. Gospodarki światowe systematycznie wykorzystują korzyści płynące z technologii cyfrowych pozwalających na usprawnienie tradycyjnych systemów i procesów, poprawiając wydajność i produktywność oraz umożliwiając rozwój nowych rynków i źródeł przychodów. Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), 7 International Telecommunication Union, Key Global Telecom Indicators for the World Telecommunication Sector, D/ict/statistics/at_glance/KeyTelecom.html, The Boston Consulting Group,The Connected World. The Internet Economy in the G-20: The $4.2 Trillion Growth Opportunity, 9 Copenhagen Economics, The Economic Impact of the Digital Single Market, Eric Pfanner, EU s Internet Scoreboard Doesn t Tell the Story, New York Times, The Boston Consulting Group, The Digital Manifesto: How Companies and Countries Can Win in the Digital Economy, 11 McKinsey Global Institute, Internet Matters: The Net s sweeping impact on growth, jobs, and prosperity, %20Nets%20sweeping%20impact/MGI_internet_matters_full_report.ashx,

7 wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz umiejętności e- biznesowych, a także zmiany organizacyjne możliwe dzięki technologii, odgrywają coraz istotniejszą rolę w osiąganiu wzrostu wydajności 12. Internet odpowiada również na automatyzację pracy - jednak dla każdego likwidowanego wskutek internetyzacji stanowiska pracy, powstaje 2,6 miejsc pracy w ramach gospodarki internetowej. 13 Źródło: The Boston Consulting Group, The Connected World. The Internet Economy in the G- 20: The $4.2 Trillion Growth Opportunity, OECD, Ministerial Meeting on the Future of the Internet Economy, McKinsey, op. cit. s. 8 7

8 1.3 Polska Wykorzystanie internetu. Według Polskich Badań Internetu, z sieci Internet korzysta blisko 20 milionów Polaków, a dostęp ma około 2/3 gospodarstw domowych. Jest to jednak wynik odległy od europejskiej czołówki, gdzie przykładowo w Holandii internet dociera do 94 proc. gospodarstw domowych, a w Szwecji do 91 proc. Wykres: ODSETEK GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE Z DOSTĘPEM DO SIECI NA TLE EUROPY. Eurostat Information Society Statistics Warto zauważyć, że penetracja internetu wśród polskich internautów bardzo się różni w zależności od wieku. O ile z internetu korzysta 90 proc. osób w wieku lata, to w grupie jest to już tylko 30 proc. Jeszcze rzadziej z internetu korzystają najstarsi (65 lat i więcej), gdzie online jest tylko jedna osoba na dziesięć. Około 12 milionów osób w Polsce pozostaje wykluczonych cyfrowo. Są wśród nich osoby starsze, osoby o niższym poziomie wykształcenia czy statusie materialnym, często osoby mieszkające na wsiach i w małych miastach nie aktywne zawodowo (bezrobotni i emeryci) 14. Co ciekawe, to nie sytuacja materialna jest głównym powodem nie korzystania z sieci, ale deklarowany brak potrzeby 15. Brakuje w Polsce akcji informacyjnych, które uświadamiałyby Polakom w jaki sposób korzystanie z internetu może podnieść jakość życia - choćby w takich obszarach, jak komunikowanie się z najbliższymi, korzystanie z usług bankowych, zakupy, czy dostęp do kultury. Polscy internauci aktywnie korzystają z sieci. Zdecydowana większość z nich jest online codzienne. Poza wyszukiwaniem informacji internauci bardzo chętnie korzystają z portali internetowych, serwisów tematycznych, serwisów społecznościowych, oglądają materiały wideo i słuchają muzyki. Internet nie służy tylko do rozrywki. Dla wielu jest podstawowym narzędziem dostępu do bieżących informacji, nawiązywania i utrzymywania kontaktów handlowych, wyszukiwania produktów i usług, sprawdzania opinii innych konsumentów, weryfikowania reputacji sklepu, usługodawcy lub kontrahenta. Popularność zyskują również usługi wykorzystujące internet mobilny. W lutym 2012 r. około 40 proc. internautów deklarowało, że ma smartfona, a odsetek ten dynamicznie rośnie. Coraz większe znaczenie ma tzw. efekt ROPO (Research Online Purchase Offline). Zanim wybierzemy się do sklepu, sprawdzamy informacje o produktach i porównujemy ceny, coraz częściej korzystając z telefonu. Jednocześnie tylko ok. 50% polskich przedsiębiorców (w porównaniu z 70% w Europie) aktywnie wykorzystuje internet w swojej działalności, a obowiązujące regulacje nadal nie zawsze odpowiadają charakterowi innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. Potencjał polskiej gospodarki internetowej. Internet zaczyna mieć coraz większy wpływ na naszą gospodarkę, jednak Polska wykorzystuje potencjał gospodarki internetowej w mniejszym stopniu niż Unia Europejska. Według BCG wartość dodana polskiej gospodarki internetowej w roku 2010 wyniosła 2.7% PKB. Raport Polska Internetowa 16 przewiduje, że gospodarka internetowa w Polsce będzie rosła w tempie 14% rocznie, czyli dwa razy szybciej niż PKB i w 2015 r. osiągnie wartość ponad 4% PKB. Plasuje to obecnie Polskę poniżej średniej dla państw rozwiniętych (4.3%), ale także poniżej średniej dla państw rozwijających się (3.6%). Najważniejszym czynnikiem wzrostu polskiej gospodarki internetowej - podobnie jak w innych państwach rozwiniętych - pozostaną wydatki konsumentów. Głównym motorem wzrostu są wydatki konsumentów w obszarze e- commerce, stanowiące 62 proc. przychodów. 14 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji publikacja Społeczeństwo Informacyjne w liczbach (Warszawa, 2012) 15 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji publikacja Społeczeństwo Informacyjne w liczbach (Warszawa, 2012) 16 The Boston Consulting Group, Polska internetowa, 8

9 Rozwój przedsiębiorczości internetowej, zarówno w dziedzinie innowacyjnych biznesów internetowych, jak i poprzez wykorzystanie narzędzi internetowych w tradycyjnych gałęziach gospodarki, powoduje szereg pozytywnych efektów, zarówno ekonomicznych, jak i społecznych. Poza wartością dodaną do PKB, występują nieuwzględniane w rachunku ekonomicznym korzyści dla indywidualnych osób, dla konsumentów, przedsiębiorców, wiążące się ze wzrostem produktywności w wielu aspektach. Wykorzystanie potencjału gospodarki internetowej może przynieść pozytywne makroekonomiczne skutki dla wyzwań i rekomendacji opisanych m.in. w Raporcie Polska Wyzwania Rozwojowe 17. Rozwój gospodarki internetowej spełnia kryteria nowego projektu cywilizacyjnego. Wykorzystanie potencjału internetu ma m.in. szansę: zapewnienia stabilnego rozwoju gospodarczego, w przeciwieństwie do dotychczasowych i przemijających czynników jak np. transfery unijne, tania siła robocza i kryterium ceny jako klucz do eksportu, w połączeniu z edukacją cyfrową przyczyniać się do rozwoju kapitału intelektualnego i do wzrostu produktywności dzięki lepszemu wykorzystaniu technologii informacyjnych, sprzyjać mobilności jako konsekwentnie coraz bardziej kluczowemu czynnikowi wzrostu i rozwoju w perspektywie roku 2030, zwiększać aktywność zawodową i ekonomiczną Polaków poprzez odchodzenie od tradycyjnych i często nieefektywnych form zatrudnienia, nieprzystających do aktualnych kierunków rozwoju cywilizacyjnego oraz modelu transformacji gospodarczej wymagających elastyczności; w przyszłości w coraz większym stopniu to nie duże firmy, lecz nowi, mali, dynamiczni przedsiębiorcy będą generować nowe miejsca pracy; będzie to również prowadziło do potencjalnego wzrostu konkurencyjności gospodarki lokalnej względem otoczenia; niwelować dystans Polski do krajów wysokorozwiniętych, a także wyrównywać różnice między regionami kraju. Jako przykład może posłużyć portal Nasza Klasa. Model biznesowy Naszej Klasy uaktywnił osoby starsze do regularnego korzystania z zasobów internetu. Z kolei wyniki raportu Deloitte Polska 18, wskazują, że w 2010 r. wartość dodana wytworzona przy pomocy internetu stanowiła około 68 mld zł, co stanowi około 4,8% PKB. Analiza ta została wykonana w oparciu o metodę produktową, tj. analizę wartości dodanej wytworzonej przez produkcję dóbr i usług w poszczególnych klasach PKD polskiej gospodarki (przy uwzględnieniu zarówno efektu wzrostu aktywności gospodarczej wywołanej zastosowaniem internetu, oraz jej spadku na innych obszarach). Takie ujęcie wpływu internetu na gospodarkę, znacznie większe, niż wskazane zostało w raporcie BCG, wynika z uwzględnienia znaczących części gospodarki tradycyjnej, do powstania których przyczynił się Internet. W raporcie opisano znaczny udział Internetu w wytworzeniu wartości dodanej w branżach takich jak: działalność finansowa i ubezpieczeniowa, sektor publiczny, informacja i transport. Bez względu na metodę wyliczenia wielkości gospodarki internetowej, wiele wskaźników realizacji agendy cyfrowej UE 19 pokazuje, że Polska ma jeszcze spory dystans do nadrobienia w stosunku do bardziej rozwiniętych państw i udowadnia racjonalny cel podwojenia udziału gospodarki internetowej w PKB. 17 Polska Wyzwania Rozwojowe, https://zds.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/pl_2030_wyzwania_rozwojowe.pdf, Dane dostarczone przez Polską Telefonię Cyfrową S.A. 19 Komisja Europejska, European Digital Agenda Scoreboard, 9

10 2 Modele biznesowe i trendy rozwoju przedsiębiorczości internetowej 2.1 Wstęp - społeczeństwo cyfrowe Upowszechnienie dostępu do sieci Internet, w sposób niekwestionowany zrewolucjonizowało sposoby komunikacji pomiędzy ludźmi, otworzyło dostęp do wiedzy udostępnianej w interaktywnej formie oraz przyczyniło się do stworzenia zupełnie nowych możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Internet zupełnie zmienił charakterystykę świata, w którym żyjemy z charakteru lokalnego i opartego na liniowym odtwarzaniu rzeczywistości przekształcił na globalny i wielowątkowy. Wykładniczo wzrastająca liczba przetwarzanych multimedialnych informacji i możliwości jednoczesnego współtworzenia zawartości przez wiele osób bez względu na przynależność społeczną czy ograniczenia językowe rozpoczęło zupełnie nową epokę, w której szybki dostęp do informacji jest najcenniejszy. Swobodny przepływ informacji i możliwości udostępniania oprogramowania w postaci stron internetowych i aplikacji dało początek innowacyjnym formom oferowania produktów i usług na odległość. Dynamiczny rozwój technologii bezprzewodowej komunikacji oraz taniej i innowacyjnej elektroniki konsumenckiej, umożliwiających dostęp do sieci w dowolnym miejscu i czasie, przyczynia się do dalszego postępu w rozwiązywaniu potrzeb społeczeństwa. W kontekście przytoczonych trendów, małe i średnie przedsiębiorstwa, stanowiące siłę napędową polskiej gospodarki, powinny szybko otwierać się na nowe rynki, różnorodność konsumentów. Kapitał intelektualny i przedsiębiorczość obywateli połączone z wizją rozwiązywania codziennych problemów przy pomocy nowych technologii, dają szansę głębokiej, pozytywnej zmiany w wielu branżach gospodarki (media, telekomunikacja, handel, edukacja, etc.), prowadząc do upadku wielu powszechnie znanych rozwiązań i powstaniem w ich miejscu nowych efektywniejszych modeli biznesowych. Patrząc na historię rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce nie sposób pominąć udziału przedsiębiorców internetowych tworzących i udostępniających treści oraz platformy pośredniczące w komunikacji internetowej. Podmioty te odegrały znaczącą rolę w popularyzacji internetu, tworząc z internetu alternatywę dla innych mediów oraz profesjonalizując produkcję i dystrybucję treści cyfrowych w oparciu o finansowanie z reklam od początku istnienia tego rynku. Dostęp do informacji i rozrywki online oraz komunikacja przy pomocy komunikatorów i platform społecznościowych były i są głównymi motywatorami do korzystania z internetu. Skalę zjawiska obrazuje raport "Internetowa kultura obrażania" 20 wynika z niego, że 97% internautów bierze aktywny udział w wymianie informacji online (piszą lub czytają treści w sieci) w takich przestrzeniach jak: serwisy społecznościowe, komentarze na portalach, fora i blogi, czy komentarze do zdjęć i filmów Wyniki badania Kultura obrażania, zrealizowanego na potrzeby akcji "Komentuj. Nie obrażaj", objętej honorowym patronatem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, dostępne na stronie 21 Ibidem. 10

11 2.2 Przedsiębiorczość internetowa: uczestnicy rynku Znaczenie przedsiębiorczości i modeli biznesowych W teorii ekonomii przedsiębiorczość definiowana jest jako swoista forma pracy lub jako czwarty (obok pracy, ziemi i kapitału) czynnik produkcji. Główne cechy przedsiębiorców to m.in. umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów, zdolności do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz gotowość do podejmowania ryzyka. Przez model biznesowy w niniejszym raporcie rozumiemy opis tego, jak dany przedsiębiorca poprzez swoją działalność wytwarza zamierzoną wartość dodaną, np. ekonomiczną lub społeczną. Wkład modeli biznesowych do gospodarki internetowej stanowi zbiór interakcji pomiędzy uczestnikami rynku, nakierowany na wytwarzanie wartości dodanej poprzez zaspokajanie potrzeb ludzkich w różnych dziedzinach, a także przez zwiększanie efektywności funkcjonowania dotychczasowych sposobów prowadzenia działalności gospodarczej. W kontekście nowych modeli biznesowych, przez innowacyjną przedsiębiorczość rozumiemy zorganizowany proces działań ukierunkowany na wykorzystanie nowatorskiego pomysłu w celu generowania korzyści rynku, odznaczających się kreatywnością, innowacją, umiejętnością wykorzystania pomysłów i okazji, lecz także ryzykiem, związanym z niepewnością osiągnięcia oczekiwanego rezultatu. Biorąc pod uwagę, charakterystyczne cechy przedsiębiorczości takie jak ekspansywność - chęć dorównania najlepszym i najsilniejszym, stawianie sobie ambitnych celów by osiągnąć większe korzyści oraz innowacyjność, czyli wprowadzanie i ciągłe poszukiwanie twórczych ulepszeń, trzeba mieć na uwadze, że modele biznesowe stanowiące wypracowanie pomiędzy podmiotami relacji komercyjnych również ulegają ciągłym modyfikacjom w zależności od skuteczności ich działania w poszczególnych branżach gospodarki. Różna rola poszczególnych podmiotów w budowaniu modeli biznesowych. Modele biznesowe są oparte na interakcjach pomiędzy różnymi podmiotami, które można pogrupować według rodzaju interakcji na rynku. Są to trzy grupy: konsumenci (C - consumer), przedsiębiorcy (B - business) i administracja rządowa (G - government). Każda z tych grup, charakteryzuje się innymi potrzebami i motywami działania oraz nakierowuje swoje oczekiwania wobec pozostałych grup odnośnie rezultatów interakcji. W ten sposób powstaje różnorodność relacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami, która stymuluje powstawanie modeli biznesowych. Przedsiębiorcy (B) Konsumenci (C) Administracja (G) Przedsiębiorcy (B) B- 2- B B- 2- C B- 2- G Konsumenci (C) C- 2- B C- 2- C C- 2- G Administracja G- 2- B G- 2- C G- 2- G I tak: przedsiębiorcy bardzo często prowadzą działalność łącząc wiele modeli biznesowych, a w budowaniu wartości dodanej nie ograniczają się tylko do jednego źródła przychodów, konsumenci korzystają z usług wielu przedsiębiorców i administracji, administracja oferuje swoje usługi zarówno do przedsiębiorców w ramach środowiska prawnego jak i bezpośrednio do obywateli (konsumentów) w celu zapewniania standaryzowania i ułatwiania realizacji podstawowych funkcji państwa. Niezwykle istotną rolę dla stymulowania rozwoju odgrywają internetowe platformy pośredniczące, które dostarczają korzyści wszystkim grupom podmiotów poprzez udostępniane podstawowych funkcjonalności i mają zasadniczy wpływ na rozwój przedsiębiorczości poprzez obniżanie kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przykładami takich platform są: platformy transakcyjne, wyszukiwarki, serwisy społecznościowe, platformy blogowe, fora internetowe i inne platformy treści zamieszczanych przez użytkowników. Nowe technologie uwolniły dodatkowy potencjał twórców w postaci sieci współpracy - kapitał społeczny, uwalniany dzięki sieci Internet, jest niezwykle istotny dla procesu produkcyjnego sektorów kreatywnych. Wsparcie dla koordynacji tych sieci może sprawić, że firmy będą bardziej innowacyjne i mogą działać w sposób 11

12 bardziej efektywny, a przez to realizować potencjał dostępny dzięki możliwościom gospodarczym opartym o Internet. Kluczową rolę w całości ekosystemu gospodarki internetowej stanowią więc twórcy, reprezentowani zarówno przez sektory kreatywne jak i użytkowników indywidualnych tworzących treści samodzielne lub uczestniczących w procesie współpracy w wytwarzaniu treści. Sektory kreatywne są szeroko rozumiane jako kreatywne przedsiębiorstwa, które są w szczególności zorientowane na rynek, a zajmują się kreacją, produkcją, dystrybucją lub rozprzestrzenianiem kreatywnych dóbr i usług poprzez media. 22 Zgodnie z modelem trójsektorowym Michael a Sondermann a, 23 sektory kreatywne są jednym z segmentów szerszego sektora kulturowego, w centrum którego znajdują się artyści i uczestnicy kultury: sektor publiczny - publiczne usługi kulturalne sektor prywatny - przedsiębiorstwa kreatywne, przedsiębiorstwa z branży media, informacja i komunikacja sektor non- profit - organizacje non- profit, związki i fundacje Budowa modeli biznesowych odbywa się na wielu warstwach wytwarzania wartości dodanej - dla zapewnienia wzrostu gospodarczego (uzyskania wartości dodanej), konieczne jest działanie w symbiozie poszczególnych elementów łańcucha wartości przez współpracę wielu różnych przejawów działalności twórczej i ich gospodarczej adaptacji oraz komercjalizacji. Kluczowe typy uczestników wpływających na kształt modeli biznesowych stanową: właściciele praw (content right owners) oraz dostawcy i agregatorzy treści lub danych (content/data providers and aggregators), dostawcy usług w postaci serwisów internetowych stanowiących bezpośrednią ofertę produktową (online service providers) lub ofertę wspierania (online intermediaries) bądź pośrednictwa (online brokers) w sprzedaży towarów bądź usług, operatorzy usług wspierających (technology enablers), dostawcy infrastruktury (infrastructure providers) oraz dostawcy rozwiązań sprzętu i oprogramowania stanowiącego interfejs użytkownika (user interface). 22 DCMC, Creative industries in Berlin, Development and Potential, Berlin 2008, s M.Sondermann, Ch. Backes, O. Arndt, D. Brunink, Qulture and Creative Industries in Germany, Defining the Common Characteristics of the Heterogeneous Core Branches of the "Cultural Industries" from a Macroeconomic Perspective, Final Report, Cologne, Bremen, Berlin, , s. 20. w: Ecorys Research and Consulting, Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, 12

13 Poniższy schemat wskazuje przykładowe rodzaje usług internetowych, charakterystycznych dla różnego rodzaju uczestników rynku: Twórcy, właściciele praw i dostawcy danych Serwisy internetowe, pośrednicy Technologia usługi wspierające i Dostawcy infrastuktury, łączność Interfejs użytkownika Właściciele praw autorskich - Wydawcy (media) - licencjodawcy formatów - właściciele patentów - Wiadomości - Wideo - Dźwięk - Książki - Gry - Serwisy tematyczne Agregatorzy danych Użytkownicy media) (social Komunikacja np. Komunikatory GG, Skype, platformy, Facebook, Twitter Treści ogólne lub tematyczne np. - portale ogólne - portale tematyczne - serwisy informacyjne - blogi Wyszukiwarki - wyszukiwarki stron - katalogi informacji - porównywarki produktów Rozrywka - Muzyka - Video - Gry - Publicystyka Technologia i usługi wspierające Usługi hostingowe Zarządzanie treścią (CMS) Billing i płatności Cloud Computing Usługi reklamowe Sieci szkieletowe i wymiana ruchu Operatorzy infrastruktury przewodowego dostępu do sieci Operatorzy infrastruktury bezprzewodowego dostępu do sieci System operacyjny Oprogramowanie - przeglądarki internetowe - aplikacje użytkowe Urządzenia końcowe - PC - Telefony - Smartfony - Tablets - Konsole gier - Telewizory - Internet of Things U Ż Y T K O W N I K E- commerce - Sklepy internetowe - Serwisy ogłoszeniowe Platformy pośredniczące - Allegro - E- Bay - Facebook K O Ń C O W Y Usługi specjalistyczne - e- learning - dostęp do danych Inne Istotne jest, aby poprzez zapewnienie konkurencyjności zarówno infrastruktura jak i oprogramowanie dostępowe dawało równy dostęp do serwisów internetowych poprzez zapewnienie równych szans użytkownikom końcowym w postaci wolnego i świadomego wyboru możliwości korzystania z usług serwisów internetowych, technologii wspierających i dostępu do treści wytwarzanych zarówno przez profesjonalnych wydawców jak i użytkowników. 13

14 Według raportu UKE 24 z grudnia 2010 roku, szacunkowy rozkład wartości w łańcuchu przedstawiał się następująco: Wśród uczestników rynku, zdecydowanie najistotniejszą rolę w upowszechnianiu gospodarki internetowej odgrywają konsumenci. To liczba użytkowników korzystających z danej usługi jest jednym z kluczowych czynników wpływających na skalę i korzyści z poszczególnych modeli biznesowych, dlatego bardzo istotne znaczenie ma powszechność dostępu do Internetu. Obniżanie nieufności i zwiększanie bezpieczeństwa sieci są bezpośrednimi stymulatorami liczby klientów usług internetowych. W Polsce, potrzebne są wszelkie działania, które mają na celu promocję zalet korzystania z Internetu. Niezwykle ważne jest pokonywanie barier dla powszechnego korzystania z sieci spowodowanych brakiem systemowej edukacji w zakresie konkretnych możliwości zastosowań internetu, wskazywanie przykładów świadomych użytkowników i budowania kompetencji cyfrowych. Rynek znajduje się na etapie transformacji, przenoszenia coraz większej ilości aktywności ludzkiej do internetu. Budowaniu możliwości korzystania z dobrodziejstw sieci powinno towarzyszyć zapewnianie użytkownikom standardów w zakresie bezpieczeństwa, zapewnienia komfortu prywatności i ochrony danych użytkownika. Kwestie te stają się tym istotniejsze im więcej danych użytkowników i informacji o użytkownikach jest gromadzonych w sieci. Tak więc, naczelną zasadą, w zgodzie z którą powinny być budowane modele biznesowe i oparte o nie usługi w internecie, jest transparentność dostawców wszelkich usług co do ich działań oraz pozostawianie użytkownikom jak największego wyboru. Partnerska relacja usługodawcy z użytkownikiem powinna się przełożyć na wzrost zaufania do usług internetowych oraz w konsekwencji zwiększone ich wykorzystanie. Z perspektywy konieczności zapewnienia zdecydowanie większej skali usług dostępowych, dla zapewnienia realizacji celu udostępnienia jak najszerszego dostępu do internetu, działania państwa powinny koncentrować się na odblokowaniu procesów inwestycyjnych oraz jak najszybszym uwolnieniu zasobów częstotliwościowych (pierwsza i druga Dywidenda Cyfrowa). Przeznaczenie częstotliwości na usługi telekomunikacyjne oraz usługi mobilne świadczone drogą elektroniczną zaowocuje milionami nowych internautów, a w średniej i długiej perspektywie czasowej dziesiątkami (co najmniej) miliardów złotych z tych usług w PKB Polski. Ponadto, konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na problemy bezpieczeństwa w Internecie oraz umożliwienie operatorom sieci oraz przedsiębiorcom - dostawcom usług - współpracy w zakresie ochrony wspólnego bezpieczeństwa sieci, dostawców, użytkowników, istotnej z punktu widzenia funkcjonowania 24 Urząd Komunikacji Elektronicznej, Łańcuch wartości w Internecie i potencjalne modele funkcjonowania rynku, 14

15 infrastruktury państwa. Nie powinno się to odbywać poprzez nakładanie dodatkowych obowiązków, ale poprzez umożliwienie współpracy i wskazywanie dobrych praktyk w tym zakresie. Z perspektywy dostawców usług (tele)komunikacyjnych istotne jest zwrócenie uwagi na fakt, że usługi udostępniania poprzez sieci telekomunikacyjne powoli, ale nieuchronnie migrują stronę jednolitej technologicznie warstwy opartej o protokół IP (internetowy). Oznacza to, że w niedługiej przyszłości większość usług telekomunikacyjnych może być de facto usługami świadczonymi za pośrednictwem sieci Internet. Aktualnie, ze względu na różny charakter usług opartych w sieciach zamkniętych oraz w sieci Internet, w zależności od funkcjonalności usługi, stosowany jest różny reżim prawny. W konsekwencji dla niektórych usług transmisji danych w sieci, usługi telekomunikacyjne poddane są o wiele surowszemu reżimowi regulacyjnemu ustawy prawo telekomunikacyjne, podczas gdy możliwe jest ich świadczenie w oparciu o ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną Rodzaje modeli biznesowych Modele biznesowe wpływające na rozwój gospodarki można grupować na wiele sposobów, biorąc pod uwagę różne ich cechy charakterystyczne. Dla rozwoju gospodarki, kluczowa jest kategoryzacja modeli biznesowych ze względu na rolę jaką odgrywają w stymulowaniu rozwoju przedsiębiorczości i tworzeniu wartości dodanej, zarówno w działaniu bezpośrednim jak i w postaci uaktywniania innych uczestników rynku lub zwiększania efektywności dobrze znanych procesów wytwarzania towarów i usług. W sposób szczególny należy wyróżnić dwa rodzaje modeli biznesowych: serwisy produktowe oferujące funkcjonalność usprawniającą tradycyjne gałęzie gospodarki - rozwiązania te stanowią nowy, dodatkowy kanał pozyskiwania klientów lub dystrybucji, który dzięki technologii daje istotne zwiększenie efektywności serwisy usługodawców internetowych w tym internetowe platformy pośredniczące - usługi stanowiące infrastrukturę/środowisko zapewniające podstawowe funkcje internetowe: dostępu do treści/wiedzy (multimedia informacyjne, rozrywkowe), komunikacji pomiędzy użytkownikami (e- mail, łączność audio i wideo, społeczności) i oraz funkcji transakcyjnych (zawieranie umów na odległość, płatności, pomiar efektywności) 15

16 2.3 Internet w modelach biznesowych tradycyjnych sektorów gospodarki Rozwój funkcjonującej przedsiębiorczości za pomocą nowych technologii Internet przenika do wszystkich gałęzi gospodarki. Transformacyjny wpływ internetu widoczny jest zarówno w dużych przedsiębiorstwach, jak i w domenie mniejszych, nowych biznesów, które dzięki technologiom internetowym mają dostęp do efektywnych kosztowo takich narzędzi wspierających prowadzenie działalności gospodarczej i procesy biznesowe, jakie do tej pory były dostępne tylko dla największych korporacji. Dzięki technologiom internetowym, firmy nie tylko korzystają z istotnie niższych kosztów działalności, ale uzyskują możliwość działania na niespotykaną dotąd skalę. W szczególności, zupełnie naturalna staje się możliwość ekspansji międzynarodowej. W Polsce jest duży potencjał dla zastosowania nowych technologii, żeby ułatwić rozwój polskich firm i ich ekspansję międzynarodową. Za ułatwieniami technologicznymi musi iść usuwanie zbędnych ograniczeń regulacyjnych. Adaptacja przedsiębiorstwa do świata cyfrowego polega na analizie potrzeb klientów posiadających dostęp do sieci, a następnie odpowiedzi na nie przez stworzony produkt, który jest wizualizowany za pomocą serwisu internetowego poprzez: wytworzenie modułów funkcjonalności - elementarnych rozwiązań odpowiedzialnych za realizację dostarczenia pojedynczych rezultatów; moduły mogą być używane do wielu różnorodnych zastosowań, w szczególności takich, których autor pojedynczej funkcjonalności nie jest w stanie przewidzieć w momencie tworzenia funkcjonalności, twórcze połączenie funkcjonalności w produkt realizujący konkretną potrzebę, wykorzystanie możliwości, że konsumpcja usługi wytwarza wartość dodaną - wykorzystanie produktu przez użytkownika przynosi korzyść w postaci np. zwiększenia efektywności lub satysfakcji, wykorzystanie internetu do budowy relacji z klientami, partnerami biznesowymi, pracownikami - rozszerzenie kompetencji komunikacji elektronicznej, zwiększanie zasięgu geograficznego działalności bez ponoszenia nadmiernych kosztów. Przedsiębiorczość internetowa opiera się więc głównie o innowacje technologiczne dające usprawnienie form komunikacji i przyspieszenie wymiany informacji. Większość modeli biznesowych oparta jest na efektywnym pozyskiwaniu użytkowników (konsumentów usługi), wymaga dodatkowej analizy potencjału generowania przychodów w różnych modelach biznesowych, w szczególności w zakresie sprzedaży na odległość na cyfrowym rynku. Zastosowanie komputerowego przetwarzania danych nadaje charakterystyczny aspekt policzalności, pozwalający zweryfikować efektywność przyjmowanego modelu biznesowego poprzez zakładane kryteria sukcesu mierzonych wskaźnikami efektywności (KPI) i możliwość zautomatyzowania podejmowania decyzji w celu uzyskania oczekiwanego poziomu realizacji celu. Z tego powodu, każdy przedsiębiorca powinien obecnie przemyśleć, w jaki sposób można poddać innowacjom jego obecny model biznesowy i podjąć wyzwanie wejścia w świat cyfrowy. Niestety, trzeba również zaakceptować fakt, że nie wszyscy, którzy osiągnęli sukces w dotychczasowych warunkach, będą w stanie skutecznie prosperować w nowym środowisku, a modele biznesowe realizowalne w świecie cyfrowym będą w stanie odzwierciedlić rzeczywistość znaną z dotychczasowych kategorii takich jak telewizja, radio, magazyny, itd. 16

17 2.3.2 Uświadomienie potencjału i dostępności usług bodźcem dla wzrostu przedsiębiorczości W Polsce, co ciekawe, to nie sytuacja materialna jest głównym powodem nie korzystania z sieci, ale deklarowany brak potrzeby. Brakuje akcji informacyjnych, które uświadamiałyby Polakom w jaki sposób korzystanie z internetu może podnieść jakość życia - choćby w takich obszarach, jak komunikowanie się z najbliższymi, korzystanie z usług bankowych, zakupy, czy dostęp do kultury. W przypadku przedsiębiorców jeszcze bardzo duża liczba polskich firm nie posiada własnej strony internetowej, podczas gdy jest to niezbędny krok dla rozszerzenia działalności i pozyskania większej liczby klientów. PRZEDSIĘBIORSTWA POSIADAJĄCE WŁASNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ WEDŁUG WIELKOŚCI ORAZ RODZAJU DZIAŁALNOŚCI (W %) Ogółem 56,5 57,4 65,5 64,7 Według wielkości Małe (zatrudnienie osób) 50,1 51,9 60,5 59,7 Średnie (zatrudnienie osób) 77,2 79,2 81,6 83,1 Duże (zatrudnienie 250 osób i więcej) 88,1 88,2 90,7 92 Wszyscy przedsiębiorcy powinni więc rozpocząć wykorzystywanie internetu do zwiększania efektywności, przychodów czy zakresu prowadzonej działalności, co najmniej w podstawowych obszarach: budowania nowoczesnej formy komunikacji z klientami, partnerami biznesowymi, pracownikami (obrót i dokumentacja elektroniczna w miejsce papierowej), realizacji wzrostu przychodów dzięki możliwościom handlu elektronicznego, wykorzystania możliwości reklamy internetowej dla wzrostu efektywności pozyskiwania klientów i rozwoju rynków. Pomiar charakterystyki korzystania z internetu i poszczególnych jego usług stanowi więc niezbędny element do zapewnienia efektywności - służy temu zbieranie informacji zarówno w postaci bezpośrednio otrzymywanych od użytkowników danych jak i częstotliwości uwzględniających behawioralną charakterystykę konsumpcji usług czy lokalizacji. Umożliwił to rozwój technologii w postaci sprzętu (moc obliczeniowa, szerokopasmowy dostęp do sieci, przenośność urządzeń, urządzenia GPS) oraz oprogramowania (algorytmy przetwarzania hurtowej ilości danych, sposoby identyfikacji użytkowników, np. logowanie do usług, cookies, adresacja IP itd.). Konieczne jest, aby regulatorzy mieli wzgląd na pozytywny wpływ nowych technologii na społeczeństwo. 25 Komisja Europejska, Digital Agenda Scoreboard, agenda/scoreboard/index_en.htm. 17

18 2.3.3 Marketing internetowy - znaczenie reklamy interaktywnej dla wzrostu efektywności przedsiębiorczości Modelem finansującym w dominującym stopniu dostęp do treści cyfrowych oraz platform społecznościowych i komunikacyjnych oraz różnych usług sieciowych jest model reklamowy. Reklama informuje o produktach i usługach i pozwala wprowadzać je na rynek, a przez to ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarki rynkowej przez umożliwienie kreatywnej konkurencji firm oraz osiągania wzrostu przychodów. Zwiększenie efektywności dotarcia do określonej grupy celowej (użytkowników końcowych lub przedsiębiorców) jest kluczowym elementem przewagi konkurencyjnej a kompetencje w zakresie budowania efektywnych kampanii reklamowych są jednym z najważniejszych umiejętności pozwalających zdobywać nowe rynki. Dynamiczny kilkunastoprocentowy wzrost wydatków na reklamę internetową notowany od kilku lat w Polsce oraz pozycja internetu jako drugiego największego medium reklamowego (po telewizji) świadczy o skutecznej adaptacji narzędzi marketingu interaktywnego przez polskich przedsiębiorców 26. Wydatki na reklamę interaktywną w Polsce wyniosły w 2011 roku prawie 2 mld zł. W bezwzględnej wielkości wydatków na reklamę internetową Polska znajduje się na 11 miejscu na 26 rynków, wyprzedzając m.in.: Szwajcarię, Turcję, Austrię, Finlandię oraz Irlandię 27. Dzięki modelowi reklamowemu, dostęp do treści w sieci traktowany jest przez użytkowników jako darmowy. Kontakt z reklamą stał się najbardziej akceptowalną przez nich formą opłaty za treści i usługi w sieci. Portale informacyjne, serwisy specjalistyczne, wyszukiwarki, serwisy społecznościowe i komunikatory oraz darmowa poczta e- mail to przykłady usług, które mogą funkcjonować z sukcesem dzięki przychodom generowanym z reklamy internetowej. Ranking obrazujący siłę podmiotów internetowych w Polsce to comiesięczny raport Megapanel PBI/Gemius. To internetowy odpowiednik rankingu popularnych programów TV, najczęściej czytanych gazet oraz najchętniej słuchanych stacji radiowych. W TOP- 20 najnowszych wyników Megapanelu, jedynie Wikipedia nie jest finansowana z reklamy, choć i formaty reklamowe zachęcają na Wikipedii do składania datków przez jej użytkowników. Pozostałe 19 podmiotów to producenci i dystrybutorzy treści: wielotematyczne portale horyzontalne (Grupa Onet, Wirtualna Polska, Interia, 02), witryny internetowe wydawców prasowych (Serwisy grupy Agora, Grupa Polskapresse, Grupa Ringer- Axel- Springer, Grupa Murator, Grupa Infor), portale specjalistyczne, rozrywkowe i społecznościowe (Money.pl, Demotywatory, NK, GG Network), wyszukiwarki Google a, Youtube, NK.pl oraz Facebook finansują swoją działalność z emisji reklam. 28 Model reklamowy pozwala na zaistnienie na rynku całego łańcucha dostawców specjalistycznych usług i narzędzi. Takie podmioty, jak agencje reklamowe i interaktywne, domy mediowe, agencje afiliacyjne, sieci reklamowe, dostarczają wyrafinowanych usług związanych z rynkiem reklamy. Sieci reklamowe agregują setki lub tysiące małych witryn, dla których połączenie sił w ramach sieci jest jedynym sposobem na zdobycie finansowania dla swojej w większości niszowej działalności. W tym modelu utrzymywane są witryny i strony organizacji non- profit, szkół, stowarzyszeń, fundacji, inicjatyw lokalnych, hobbystów, kolekcjonerów lokalnych czasopism oraz wszystkich innych przedsięwzięć, które są zbyt małe, by samodzielnie zainteresować reklamodawców. Model reklamowy ma szczególne znaczenie dla producentów treści w internecie. W dobie zmian cywilizacyjnych i cyfryzacji społeczeństwa wydawcy internetowi staną się głównym producentem i dostawcą profesjonalnych treści mediowych. Dotyczy to zarówno materiałów informacyjnych, jak i rozrywkowych oraz specjalistycznych. Obserwujemy trend profesjonalizowania się treści tworzonych przez blogerów oraz ich monetyzowania w modelu reklamowym. Należy tu podkreślić istotne społeczne znaczenie twórców treści internetowych - to bowiem treści wysokiej jakości zachęcają użytkowników do korzystania z internetu i przesądzają o jakości informacji pochodzących z Sieci. Główną przewagą konkurencyjną reklamy internetowej w stosunku do form reklam w mediach tradycyjnych jest możliwość natychmiastowego, nieograniczonego pod względem geograficznym i czasowym, publikowania przekazu w zakresie zarówno treści jak i jej formy i mierzenia interakcji odbiorcy z przekazem. Narzędzia profilowania treści reklamy do zawartości stron internetowych oraz grup odbiorców zwiększają jej efektywność ze względu na dostosowanie do potrzeb lub preferencji użytkowników którym jest wyświetlana. Mimo, że wciąż wiele kampanii reklamowych jest serwowanych zasięgowo, to jednak coraz doskonalsze narzędzia analityczne 26 IAB Polska, Raport Strategiczny 2012, , MiMP. 27 IAB Europe & Screendigest, Adex Online advertising in Europe, Megapanel PBI/Gemius, 18

19 pozwalają na coraz bardziej precyzyjne docieranie do wąskich grup zainteresowanych określonymi produktami i usługami (marketing behawioralny). Cele działań reklamowych w internecie: brandingowe budujące świadomość marki, efektywnościowe zachęcające do dokonania określonej akcji np. wejścia na stronę, wypełnienia formularza, zakup. Formy reklamy online obejmują zarówno reklamę graficzną (ang. display) jak i kontekstową w wyszukiwarkach (sem) oraz przy treściach. Szczególną formę reklamy stanowią też różnego rodzaju katalogi informacyjne oraz inne formy ogłoszeń (classifieds), w tym ogłoszenia drobne oraz e- mail marketing prowadzony przy użyciu poczty elektronicznej. Popularność zyskuje reklama video związana z treściami audiowizualnymi będąca głównym źródłem finansowania rodzącego się rynku legalnych licencjonowanych treści w internecie, gdzie efektywne synergie występują również na styku mediów np. TV+internet. 29 Branża internetowa wypracowała wiele różnych modeli biznesowych - rozliczania sprzedaży usług marketingowych: CPM - cost per mile (koszt dotarcia do tysiąca odbiorców); CPC - cost per click (koszt za kliknięcie); CPA - cost per action (koszt za podjęcie określonego działania); CPL - cost per lead (koszt za kontakt, wypełnienie formularza); a także wiele różnych mierników efektywności: zasięg - liczba użytkowników zaznajomionych z przekazem; engagement - liczba interakcji z przekazem reklamowym; konwersja - skłonność do podjęcia danej akcji (np. zakupu) w stosunku do odwiedzin. Reklama internetowa jest obecnie najszybciej rozwijającą się i najbardziej zaawansowaną technologicznie dziedziną marketingu w mediach. Głównym kierunkiem rozwoju rynku reklamowego w internecie jest innowacja w dziedzinie działań związany z przetwarzaniem coraz większej liczby informacji (trend Big Data) w oparciu o zachowania użytkowników. Jest to spowodowane chęcią odpowiedzi na współczesne potrzeby klientów w celu dostarczania im jeszcze bardziej spersonalizowanych produktów i usług, których oczekują. Od skuteczności tych działań zależy zwiększenie konkurencyjności polskich firm na zglobalizowanym rynku. Treści wysokiej jakości przyciągają użytkowników internetu, to o nie użytkownicy pytają wyszukiwarki, polecają sobie wzajemnie w portalach społecznościowych. Reklamodawcy z kolei często preferują zamieszczanie swojego przekazu przy treściach wysokiej jakości. Z uwagi na dominujący model biznesowy, w jakim działa ogromna większość polskich przedsiębiorstw internetowych, należy zapewniać możliwości rozwoju producentom wartościowego kontentu, gdyż dzięki temu można zapewnić dalsze sprzyjające warunki do wzrostu i rozwoju całej branży internetowej. Biorąc pod uwagę, że bogata oferta dostępnych treści i usług internetowych finansowanych z reklamy jest jednym z kluczowych motywacji do korzystania z internetu, można uznać, że stanowi istotny i niezbędny element gospodarki internetowej, bez której cyfryzacja treści i budowa nowych usług konsumenckich, a co za tym idzie tak szybkie spopularyzowanie internetu w społeczeństwie, nie byłoby możliwe. Badania i praktyka rynkowa pokazują, że użytkownicy najbardziej cenią model w którym treści są udostępniane w modelu reklamowym. Reklama internetowa prezentowana w akceptowanym przez użytkowników kontekście pozwala więc nie tylko promować skutecznie produkty i usługi firm działających offline, ale umożliwia również powstawiania nowych i rozwój dotychczas funkcjonujących przedsiębiorstw internetowych, których jest głównym, a w większości jedynym, źródłem finansowania. 29 IAB, TV+WWW - razem lepiej,

20 2.3.4 Model sprzedaży przez internet - możliwości rozwoju tradycyjnej przedsiębiorczości dzięki handlowi elektronicznemu E- handel jest obecnie i będzie pozostawał w najbliższych latach podstawowym kołem napędowym gospodarki internetowej. Przedsiębiorcy, w uzupełnieniu swojej działalności o potencjał internetowy, widzą szereg zalet: korzyści bezpośrednie, wzrost poziomu sprzedaży, wzmocnienie pozycji firmy - wzrost wartości firmy, interaktywność możliwości uzyskania znacznie większej liczby informacji o kliencie, jego potrzebach i preferencjach, na rozpoczęcie sprzedaży nie są wymagane żadne zezwolenia, efektywność kosztowa, niski koszt dotarcia do wysokiej liczby potencjalnych klientów (zmniejszenie zależności od rynku lokalnego), niski koszt reklamy i promocji, efektywniejsze wykorzystanie możliwości produkcyjnych dzięki realizacji pod zamówienia, eliminacja negatywnego zjawiska sezonowości na rynku lokalnym, oszczędności dzięki możliwościom ominięcia łańcucha pośredników w dystrybucji, redukcja potrzeby utrzymywania punktów sprzedaży detalicznej, nadmiernych kosztów magazynów i zatrudniania personelu, eliminacja części tradycyjnych dokumentów, obniżenie kosztów połączeń telekomunikacyjnych, efektywność funkcjonalna, prezentacja oferty 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, bez zwiększenia kosztów, niski koszt lub redukcja kosztów (głównie dotyczy dużych producentów), zwiększenie jakości oferty, elastyczność ciągła i natychmiastowa możliwość aktualizowania oferty, możliwości multimedialne, jakie daje sieć, pozwalają tej formie sprzedaży konkurować ze wszystkimi tradycyjnymi formami handlu, szybki i łatwy dostęp do informacji gospodarczych, informacji o potencjalnych klientach i konkurencji (business- to- business). Intensywny rozwój tego typu formy zakupu jest związany przede wszystkich z charakterystycznymi korzyściami internetowej formy zakupów dla klientów, takimi jak: niższy koszt pozyskania lub zakupu towaru / usługi, niższa cena - dzięki niższym kosztom obsługi sprzedaży przez oferującego, cyfrowe towary są znacznie korzystniejsze cenowo, gdyż pominięte zostają koszty fizycznego transportu (np. oprogramowanie, utwory muzyczne, wideo), możliwość porównywania konkurencyjnych ofert, wyszukiwania towarów według dowolnego żądanego kryterium np. ceny, oszczędność czasu, wygoda oraz łatwy i szybki dostęp do informacji ofertowej, możliwość lepszego zapoznania się z ofertą (brak ograniczeń czasowych), dostęp do zdecydowanie szerszego asortymentu towarów, dostęp do oferty sklepów na całym świecie, bardziej szczegółowe opisy towarów. Z widocznymi korzyściami musi jednak iść usuwanie zbędnych ograniczeń regulacyjnych i stymulowanie rozwoju, przede wszystkim w dwóch obszarach: płatności przez internet między innymi bariera z uwagi na obowiązujące porozumienie między bankami z dnia 1 czerwca 1998r. 30, którego sygnatariuszami są praktycznie wszystkie banki działające w Polsce, zgodnie z którym złożenie dyspozycji polecenia zapłaty wymaga zachowania formy pisemnej; możliwości efektywnego transportu: infrastruktura - komunikacja wewnętrzna i międzynarodowa oraz deregulacja systemu dostaw (Poczta Polska). 30 Porozumienia międzybankowe w sprawie stosowania polecenia zapłaty z dnia 1 czerwca 1998r. informacja o porozumieniu dostępna na stronie platnicze. 20

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r.

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r. Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r. 60 SEKUND W INTERNECIE Źródło: go-gulf.com/blog/60-seconds/ 2 JAK

Bardziej szczegółowo

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 Oferta artur.banach@netsprint.eu 2 Sieć kontekstowo-behawioralna Adkontekst największa polska sieć reklamy kontekstowej umożliwiająca emisję reklam

Bardziej szczegółowo

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne.

Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. 2012 Narzędzia marketingu internetowego (1): SEO, SEM, afiliacja, kampanie banerowe, e-mail marketing, inne. Rafał Marek Kampania marketingowa e-usługi Rzeszów, 24.10.2012 Narzędzia marketingu internetowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01 1 1 RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010 2 2 O raporcie Raport prezentuje kondycję rynku internetowego w Polsce w minionym roku 2009. Wzbogacony o dodatkowe analizy i komentarze, łączy rezultaty i jest wyborem

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing

Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing Oferta dla na autorską akcję Commerce PRO, czyli kompleksowe działania polegające na wsparciu sprzedaży przy wykorzystaniu Search Engine Marketing // Search Engine Marketing Commerce PRO to autorskie rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Celem stworzenia dokumentu było, przedstawienie danych o rynku internetowym w Polsce firmom branży odzieżowej. Zagadnienia: Rynek internetowy w Polsce Co robimy,

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Adfocus platforma RTB. Retargeting spersonalizowany.

Adfocus platforma RTB. Retargeting spersonalizowany. Adfocus platforma RTB. Retargeting spersonalizowany. 1 Czy retargeting jest mi potrzebny? Jak zaangażować pozostałe 98% aby dokonali zakupu? 2% klientów kupuje podczas pierwszej wizyty w sklepie. 2 Czy

Bardziej szczegółowo

Analiza branży motoryzacyjnej i handlowej

Analiza branży motoryzacyjnej i handlowej Analiza branży motoryzacyjnej i handlowej Październik 2015 2 Wprowadzenie Projekt Advertiser Mobile Audit to przygotowana przez 9 europejskich biur IAB w Polsce we współpracy z Mindshare analiza, mająca

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz Czynniki sukcesu w e-biznesie dr Mirosław Moroz Plan wystąpienia Sukces niejedno ma imię Czynniki sukcesu w e-biznesie ujęcie modelowe Składowe modelu Podsumowanie Sukces niejedno ma imię Tym, co wiąże

Bardziej szczegółowo

Telefony, akcesoria, doładowania

Telefony, akcesoria, doładowania Telefony, akcesoria, doładowania Listopad 2014 Wprowadzenie Drogi czytelniku! Jednym z celów statutowych IAB Polska jest dostarczanie wiedzy na temat medium XXI wieku, którym jest internet. Bierzemy pod

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Big Data Marketing. Zbieramy, przetwarzamy i monetyzujemy dane o Internautach

Big Data Marketing. Zbieramy, przetwarzamy i monetyzujemy dane o Internautach Big Data Marketing Zbieramy, przetwarzamy i monetyzujemy dane o Internautach Misja Cloud Technologies S.A. jest liderem rynku reklamy internetowej w segmencie technologii do przetwarzanych w chmurze (ang.

Bardziej szczegółowo

Obszar III 2011-2020. 10 maja 2011 r.

Obszar III 2011-2020. 10 maja 2011 r. Obszar III Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Cel operacyjny 3 Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy 2 Cel operacyjny 3 Kontekst: Prezydencja Polski

Bardziej szczegółowo

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane Dzieci aktywne online Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane październik 2007 Raport Dzieci aktywne online został opracowany na potrzeby I Międzynarodowej Konferencji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych)

MOŻEMY DORADZIĆ. Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) MOŻEMY DORADZIĆ Jak nie przepłacać za powierzchnię reklamową? (np. kupować CPM za 2 zł na witrynach biznesowych) Jak precyzyjnie i tanio docierać do Twojej Grupy Docelowej? Jakie efektywne modele komunikacji

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT

Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Chmura prywatna i publiczna sposób na efektywniejsze wykorzystanie środowisk IT Waldemar Kessler Managed Services Sales Leader, Global Technology Services Agenda Chmura dziśi jutro -oczekiwania rynku Kryzys

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce PODZIAŁ PREZENTACJI: 1 Potencjał sieci Internet dla rozwoju biznesu. 2 Aktualne sposoby przyciągania klientów przy użyciu globalnej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Drogi czytelniku!

Wprowadzenie. Drogi czytelniku! Kwiecień 2015 Wprowadzenie Drogi czytelniku! Jednym z celów statutowych IAB Polska jest dostarczanie wiedzy na temat medium XXI wieku, którym jest internet. Bierzemy pod lupę różne aspekty z nim związane,

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP 8.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 9.15 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE Janusz Piechociński, Minister Gospodarki (TBC) Adam Maciejewski, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 9.30

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Polski rynek mobile vs biznes

Polski rynek mobile vs biznes Konrad Telakowiec Wiceprezes Zarządu coigdzie.pl Polski rynek mobile vs biznes? Jak rozwija się biznes na Polskim rynku mobile?? Jak wypadamy względem światowych trendów?? Jak mobile pozwala nam dotrzeć

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords Oferta prowadzenia reklamowej AdWords Oferta ważna 14 dni od daty otrzymania e-maila ofertę przygotował: e-mail: www: tel: fax: Bernard Piekara bernard@inetmedia.pl +48 12 681 55 57 Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek. Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.pl Zmiany liczby odbieranych umownych słów http://hmi.ucsd.edu/pdf/hmi_2009_consumerreport_dec9_2009.pdf

Bardziej szczegółowo

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu

Platforma Content Marketingowa. Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe. Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Platforma Content Marketingowa Buduj oglądalność i pozyskuj wartościowe prospekty biznesowe Dla szybszego rozwoju Twojego biznesu Dlaczego Content Marketing? Główna różnica pomiędzy tradycyjnymi akcjami

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Prezentacja usług. Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż

Prezentacja usług. Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż Prezentacja usług Informacja Komunikacja Dystrybucja - Sprzedaż Twórcy firmy 7 lat doświadczenia w zakresie e-commerce Zarządzanie i tworzenie sukcesów największej polskiej apteki internetowej Domzdrowia.pl

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut Warszawa, 8 grudnia 2011 Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA

SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA SPECJALNY MAGAZYN BRANŻOWY 4 EDYCJA KIM JESTEŚMY? Firma Bild Presse Polska to znany i ceniony przedsiębiorca na rynku mediowym, dostarczający niezawodne systemy informatyczne, ale także wyjątkowe podejście

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Drogi czytelniku!

Wprowadzenie. Drogi czytelniku! Wrzesień 2014 Wprowadzenie Drogi czytelniku! Jednym z celów statutowych IAB Polska jest dostarczanie wiedzy na temat medium XXI wieku, którym jest internet. Bierzemy pod lupę różne aspekty z nim związane,

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 Gdzie jesteśmy Polska (Adkontekst.pl & 6 innych sieci) Ukraina (Adpower.com.ua) Dania (Openadex.com) Litwa, Łotwa (Textads) Norwegia (Adpower) Bułgaria,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. V. Przedsiębiorczość a innowacje

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. V. Przedsiębiorczość a innowacje Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji V. Przedsiębiorczość a innowacje Tematy Innowacje w teorii przedsiębiorczości. Innowacja - co to znaczy? Innowacje a sukces w biznesie. Nowe trendy - skutki dla

Bardziej szczegółowo

Multimedia w telefonach komórkowych MobileTV jako odpowiedź na oczekiwania mobilnego świata"

Multimedia w telefonach komórkowych MobileTV jako odpowiedź na oczekiwania mobilnego świata Multimedia w telefonach komórkowych MobileTV jako odpowiedź na oczekiwania mobilnego świata" Maciej Staszak Dyr. ds. Rozwoju Usług Multimedialnych ATM S.A. 1 Agenda Kierunki rozwoju rynku Oczekiwania i

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy w Polsce

Internet szerokopasmowy w Polsce Internet szerokopasmowy w Polsce Czy za pięć lat wciąż będziemy na szarym końcu raportu OECD? Raport Warszawa, 29.10.2009 Stopień penetracji usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jest obecnie jednym

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07

Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych 2015-12-25 21:55:07 Informacja o udzielanym w Niemczech wsparciu systemowym w branży technologii informacyjnokomunikacyjnych (ICT) 2015-12-25 21:55:07 2 Niemiecka branża ICT osiągnęła w 2012 roku obroty w wysokości ok. 220

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się

Bardziej szczegółowo

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii Kraków, dnia 13 września 2010 Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Krzysztof Kuik DG ds. Konkurencji, Komisja

Bardziej szczegółowo

Smartfony coraz popularniejsze wśród internautów

Smartfony coraz popularniejsze wśród internautów Warszawa, 12/03/2012 Press release Smartfony coraz popularniejsze wśród internautów Coraz częściej używamy smartfonów nie tylko do wysyłania sms-ów i robienia zdjęć, ale też do przeglądania internetu.

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe i ubezpieczenia

Usługi finansowe i ubezpieczenia Usługi finansowe i ubezpieczenia Luty 2015 Wprowadzenie Drogi czytelniku! Jednym z celów statutowych IAB Polska jest dostarczanie wiedzy na temat medium XXI wieku, jakim jest internet. Bierzemy pod lupę

Bardziej szczegółowo

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Przemysły kreatywne stają cię coraz ważniejsze dla kształtowania rozwoju gospodarczego regionów i miast. Trudności definicyjne Działalność, która wywodzi

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

Kochana telewizja, kochane radio Media offline vs media online w kontekście strategii marketingowych. Warszawa 9 grudnia 2010

Kochana telewizja, kochane radio Media offline vs media online w kontekście strategii marketingowych. Warszawa 9 grudnia 2010 Kochana telewizja, kochane radio Media offline vs media online w kontekście strategii marketingowych Warszawa 9 grudnia 2010 Konsumpcja mediów była taka prosta Niewątpliwie Internet ma wpływ na nasze życie

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Wyniki Megapanel PBI/Gemius za styczeń 2015

Wyniki Megapanel PBI/Gemius za styczeń 2015 POLSKIE BADANIA INTERNETU I GEMIUS Wyniki Megapanel PBI/Gemius za styczeń 2015 Poniżej prezentujemy Państwu najnowsze wyniki badania Megapanel PBI/Gemius. Tabele prezentują zarówno rankingi wydawców internetowych,

Bardziej szczegółowo

NAJMŁODSI W SIECI. Konsumpcja treści i usług dostępnych w Internecie przez najmłodszych użytkowników

NAJMŁODSI W SIECI. Konsumpcja treści i usług dostępnych w Internecie przez najmłodszych użytkowników NAJMŁODSI W SIECI Konsumpcja treści i usług dostępnych w Internecie przez najmłodszych użytkowników Raport z badania ilościowego 28 lipca 2014 2 Najmłodsi w sieci. Raport z badania ilościowego. O AUTORACH

Bardziej szczegółowo

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych)

- google.pl (dla serwisów polskich) - google.com (dla witryn i fraz obcojęzycznych) Pozycjonowanie stron to najpopularniejsza obecnie metoda promocji serwisów www w Internecie. Obejmuje szereg działań dokonywanych wobec określonej strony internetowej. Prowadzą one do tego, aby po wpisaniu

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Nowe formy przekazu audiowizualnego - aspekty prawne

Nowe formy przekazu audiowizualnego - aspekty prawne Nowe formy przekazu audiowizualnego - aspekty prawne Zmniejszenie obciążeń regulacyjnych Zgodnie z zasadą ulepszenia przepisów prawnych, dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych (AVMS) ma na celu

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia

Bardziej szczegółowo

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań

IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o. ul. Grottgera 16/1 60 758 Poznań Bezpłatne usługi doradcze finansowane ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach pomocy de minimis. Informacje o projekcie IDEA! Management Consulting Poznań Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SMYK buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display

SMYK buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display buduje zasięg marki i zwiększa sprzedaż dzięki kampanii Display O to międzynarodowa sieć sklepów specjalistycznych z artykułami dla dzieci. Zarówno sklepy stacjonarne, jak i sklep internetowy dostarczają

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem

I. Wykaz wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem Raport miesięczny za maj 2011 r. Zgodnie z punktem 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 roku "Dobre Praktyki Spółek

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Czym jest. Inbound Marketing?

Czym jest. Inbound Marketing? Czym jest Inbound Marketing? Co to jest Inbound Marketing? Inbound Marketing to skuteczny marketing internetowy służący do promocji biznesu i marki za pośrednictwem Internetu. Jest to strategia marketingowa

Bardziej szczegółowo

kompleksowa prezentacja oferty

kompleksowa prezentacja oferty kompleksowa prezentacja oferty Wydawcy gwarantujemy dostęp do wydawców pracujących w wielu modelach biznesowych wyszukiwarki i porównywarki produktów serwisy społecznościowe i zakupowe fora i blogi tematyczne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Drogi czytelniku!

Wprowadzenie. Drogi czytelniku! Marzec 2015 Wprowadzenie Drogi czytelniku! Jednym z celów statutowych IAB Polska jest dostarczanie wiedzy na temat medium XXI wieku, jakim jest internet. Bierzemy pod lupę różne aspekty z nim związane,

Bardziej szczegółowo

PŁATNE TREŚCI W INTERNECIE POTRZEBY, DOŚWIADCZENIA, POSTAWY OFERTA

PŁATNE TREŚCI W INTERNECIE POTRZEBY, DOŚWIADCZENIA, POSTAWY OFERTA PŁATNE TREŚCI W INTERNECIE POTRZEBY, DOŚWIADCZENIA, POSTAWY OFERTA WSTĘP W Internecie można kupić praktycznie wszystko - książki, płyty z muzyką i filmami, bilety lotnicze i wycieczki zagraniczne, także

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Produkty wyposażenia domu (meble, dodatki)

Produkty wyposażenia domu (meble, dodatki) Produkty wyposażenia domu (meble, dodatki) Styczeń 2015 Wprowadzenie Drogi czytelniku! Jednym z celów statutowych IAB Polska jest dostarczanie wiedzy na temat medium XXI wieku, jakim jest internet. Bierzemy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA HANDLOWA VIDEOREACH

PREZENTACJA HANDLOWA VIDEOREACH PREZENTACJA HANDLOWA VIDEOREACH I. RYNEK TRENDY REKLAMY WIDEO Źródło: IAB AdEx 2011 I. RYNEK - DLACZEGO REKLAMA VIDEO Trend światowy wskazuje na duży potencjał rozwoju reklamy wideo w Polsce (reklama wideo

Bardziej szczegółowo

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje

maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje maciaszczyk interaktywny wzbudzamy e-mocje Nie chcemy, żeby ludzie Cię zobaczyli. Chcemy, żeby Cię zapamiętali. Jak zbudujemy Twój wizerunek w Internecie? Kompleksowa oferta działań interactive obejmuje

Bardziej szczegółowo

15 Października 2014. Onet Audience. Nowa jakość dotarcia do konsumenta!

15 Października 2014. Onet Audience. Nowa jakość dotarcia do konsumenta! 15 Października 2014 Onet Audience Nowa jakość dotarcia do konsumenta! Targetowanie źródłem przewagi W Polsce i na świecie marketerzy szukają tego samego Marketerzy i przedstawiciele domów mediowych uważają

Bardziej szczegółowo

Ranking grup i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego

Ranking grup i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego Informacja prasowa 22 lipca 2011 Wyniki Megapanel PBI/Gemius za maj 2011 Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania Megapanel PBI/Gemius

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo