JAK MAC WYKORZYSTUJE CYFRYZACJĘ DO MODERNIZACJI POLSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAK MAC WYKORZYSTUJE CYFRYZACJĘ DO MODERNIZACJI POLSKI"

Transkrypt

1 JAK MAC WYKORZYSTUJE CYFRYZACJĘ DO MODERNIZACJI POLSKI CO ZROBILIŚMY OD 2011 ROKU, BY PAŃSTWO LEPIEJ SŁUŻYŁO OBYWATELOM MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

2 CYFRYZACJA TO ŹRÓDŁO IMPETU ROZWOJOWEGO. W MAC TRAKTUJEMY CYFRYZACJĘ KOMPLEKSOWO OBEJMUJE ONA INFORMATYZACJĘ I UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE OBYWATELI, A TAKŻE WYKORZYSTANIE NARZĘDZI CYFROWYCH W RELACJACH MIĘDZY LUDŹMI I DO PODEJMOWANIA DECYZJI NA RÓŻNYCH SZCZEBLACH. DZIĘKI CYFRYZACJI MOŻEMY TWORZYĆ LEPSZE PAŃSTWO TAKIE, KTÓRE LEPIEJ SŁUŻY OBYWATELOM. DLATEGO MAC ZAJMUJE SIĘ: SPOŁECZEŃSTWEM CYFROWYM ADMINISTRACJĄ I OTWARTYM RZĄDEM TELEKOMUNIKACJĄ I INTERNETEM

3 ADM CYF SPOŁEC O JA AC TE LE K O M U NIK INT ERNET INISTRA D ARTY RZĄ W T A CJ PET M WY I RO ROWE YF ŃSTWO C E Z

4 Y W O S Y K N Y LE YJ P C M AC ZĄ O O K ER YC EG I K OP OT OW D FR TA M Y RA IE CY P N Y OG O U D R J JE PR EU WO Z O R W CYFROWY IMPET I SPOŁECZEŃSTWO CYFROWE ZADANIEM MAC JEST POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA POPRZEZ SKUTECZNĄ CYFRYZACJĘ. CZYLI TAKĄ, KTÓRA ŁĄCZY BUDOWĘ INFRASTRUKTURY, ROZWÓJ E-USŁUG I WSPIERANIE KOMPETENCJI CYFROWYCH. STWORZYLIŚMY PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA (PO PC) WSPIERANY Z FUNDUSZY UNIJNYCH, SKUPIAJĄCY SIĘ NA TYCH DZIEDZINACH.

5 NOWE FUNDUSZE NA LATA POLSKA CYFROWA PO PC Na specjalny program Polska Cyfrowa w latach ze środków unijnych przeznaczymy 8 miliardów złotych. Razem z wkładem krajowym daje to ponad 10 miliardów na cyfryzację kraju szybki internet, e-usługi i kompetencje cyfrowe Polaków. Cel programu to wykorzystanie potencjału cyfrowego do poprawy jakości życia. Skupiamy się na trzech priorytetach: cyfrowych umiejętnościach Polaków, budowie infrastruktury, a także tworzeniu e-usług i zasobów w sieci. Wspierać będziemy powstawanie lokalnych centrów aktywności cyfrowej w bibliotekach, świetlicach i innych miejscach, gdzie można zrobić pierwszy krok w cyfrowy świat. Unijne środki na rozwój e-usług publicznych, digitalizację zasobów i rozwój kompetencji cyfrowych będą także dostępne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

6 G I LO C IA IE D S O KONGRES WOLNOŚCI W INTERNECIE Zorganizowany przez MAC Kongres Wolności w Internecie jest formą wymiany opinii obywateli i administracji w sprawach dotyczących internetu. Od 2012 r. gromadzi specjalistów z różnych dziedzin: działaczy społecznych, przedstawicieli biznesu, środowisk naukowych oraz pracowników administracji i innych zainteresowanych debatą obywateli. Wypracowuje konkretne rozwiązania i propozycje tworząc jednocześnie pole do debaty. W 2012 i 2013 r. Kongres odbył się z udziałem premiera. Omówione zostały problemy związane z prawem autorskim, nowymi modelami biznesowymi, prywatnością w sieci, e-integracją oraz konsultacjami. Dialog jako narzędzie tworzenia polityk dotyczących sieci stał się metodą pracy MAC.

7 A K R A E M PI A RO Z S U A E N W DEBATA O REFORMIE PRYWATNOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ Prawo, które reguluje ochronę danych osobowych jest z 1995 r. twórca Facebooka miał wtedy 11 lat. Dlatego potrzebne jest nowe, wspólne dla całej Unii Europejskiej prawo, które będzie chronić dane obywateli w globalnej sieci, ale jednocześnie pozwoli na rozwój europejskiej gospodarki cyfrowej. Prace nad projektem toczą się na forum unijnym. Polska zasłynęła aktywnością i poziomem debaty jak mówi premier Donald Tusk stało się to naszą marką w Europie. MAC prowadzi regularne spotkania z ekspertami, a dzięki zabiegom Polski podczas szczytu unijnego w październiku 2013 r. europejscy liderzy ustalili, że terminowe przyjęcie solidnych unijnych ogólnych ram ochrony danych ma kluczowe znaczenie dla ukończenia tworzenia jednolitego rynku cyfrowego do 2015 r.

8 LATARNICY POLSKI CYFROWEJ Ponad 110 tys. przeszkolonych osób z pokolenia 50+, ponad 30 tys. godzin zajęć o tym, jak korzystać z komputera i internetu. A wszystko to dzięki wolontariuszom 2207 Latarnikom Polski Cyfrowej. Program prowadzi Stowarzyszenie Miasta w Internecie we współpracy z MAC. Latarnicy to ogromne, oddolne przedsięwzięcie w ramach Projektu Systemowego - działania na rzecz rozwoju dostępu do szerokopasmowego internetu. Przeszkoleni wolontariusze, którymi najczęściej są liderzy lokalnych społeczności, uczą obsługi komputera i internetu swoich bliskich, sąsiadów, znajomych.

9 E-WUŚ Z PESELEM DO LEKARZA Usprawniliśmy obsługę pacjentów w przychodniach i szpitalach. Od 1 stycznia 2013 r. zgłaszając się do lekarza podajemy PESEL i dokument ze zdjęciem, by potwierdzić, że mamy prawo do opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Nie musimy się martwić o druk RMUA nadal jest on ważny, ale dzięki wymianie informacji między Centralnym Wykazem Ubezpieczonych NFZ a rejestrami ZUS i KRUS w recepcji szpitala lub przychodni można sprawdzić online, czy pacjent jest ubezpieczony. Jeśli system nie potwierdził prawa do świadczeń, wystarczy OŚWIADCZENIE obywatela, że jest ubezpieczony. Już w pierwszych dniach funkcjonowania systemu widać było, że działa on sprawnie - obsłużył bezproblemowo ponad 3 mln zapytań o uprawnienia pacjentów dziennie. W sezonie grypowym to duża ulga dla chorych.

10 BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH DOSTĘP DO INTERNETU W Polsce powstaje teraz ponad km sieci szerokopasmowych internetowych autostrad, które umożliwiają dostęp do szybkiego internetu. Budujemy też sieci dostępowe (tzw. ostatniej mili), którymi internet dotrze do naszych domów. Prace te wspomagane z funduszy unijnych prowadzą samorządy i przedsiębiorcy telekomunikacyjni. MAC im pomaga, doradza, szkoli i rozwiązuje pojawiające się problemy, także prawne. Tak, jak w przypadku Latarników, robi to w ramach tzw. Projektu Systemowego. MAC przygotował Narodowy Plan Szerokopasmowy. Pokazuje on, jak wyrównać różnice w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu i jak zapewnić dostęp do bardzo szybkiego internetu kolejnym 16 mln Polaków. Budowa sieci tam, gdzie jest to nieopłacalne dla firm, będzie możliwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

11 KOORDYNACJA PROJEKTÓW CYFROWYCH (KOMITET RADY MINISTRÓW DS. CYRYZACJI) Ważne jest, by projekty cyfryzacyjne były dobrze koordynowane bo tylko tak powstanie spójny i skoncentrowany na potrzebach obywateli system. Dlatego od stycznia 2012 r. pracuje Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC), którym kieruje szef MAC. Przedstawiciele wszystkich resortów i instytucji prowadzących projekty informatyczne spotykają się regularnie, by omawiać, opiniować i koordynować wszystkie prace dotyczące informatyzacji kraju. Dzięki wspólnej pracy zyskujemy jeszcze coś - efekt synergii.

12 PROGRAM ZINTEGROWANEJ INFORMATYZACJI PAŃSTWA Nasze państwo świadczy dziś obywatelom wiele e-usług. Rzecz w tym, że są one często zdecentralizowane, wymagają więc od obywatela wiedzy, gdzie, co i jak. Chcemy, by było inaczej by obywatel nie musiał się zastanawiać, gdzie szukać potrzebnych mu usług i uczyć się różnych systemów informatycznych. To, jak to zrobić, opisuje Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Pokazuje on stan e-usług publicznych w kraju oraz w jaki sposób zbudować z tego spójny system skoncentrowany na potrzebach obywateli. Ten strategiczny dokument został stworzony także po to, by administracja, firmy informatyczne i zainteresowani obywatele wiedzieli, jakie są cele informatyzacji państwa oraz sposoby ich realizacji.

13 ZMIANA USTAWY O INFORMATYZACJI NOWE PODEJŚCIE Zmieniamy ustawę o informatyzacji po to, by ułatwić administracji skok ze świata papieru do świata cyfrowego: Droga elektroniczna w korespondencji z urzędem zostanie zrównana z papierową. Jeśli obywatel zainicjuje korespondencję elektronicznie, urząd będzie musiał korespondować z nim przez internet. Będzie wiadomo, kiedy elektroniczną korespondencję można uznać za doręczoną wprowadzona zostanie elektroniczna fikcja doręczenia, tak jak w przypadku korespondencji papierowej. Łatwiej będzie obywatelom o darmowy podpis elektroniczny, czyli profil zaufany, potrzebny do kontaktów z urzędem. E-usługi będą prostsze dzięki standaryzacji formularzy. Sejm przyjął nowelizację ustawy 6 grudnia 2013 r.

14 UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE Umiejętności cyfrowych nie zdobywa się raz na całe życie. Pojawiają się nowe technologie i nowe możliwości aby je wykorzystywać, musimy się nauczyć tego, jak się uczyć. To między innymi od poziomu naszych umiejętności cyfrowych zależy, jak szybko Polska będzie się rozwijać. Powołaliśmy Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych. Celem jest łączenie aktywności biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, które budują rozwój społeczeństwa informacyjnego. Chcemy, by naszą narodową marką stali się wysoko wykwalifikowani pracownicy, informatycy, którzy już teraz wygrywają międzynarodowe zawody w programowaniu, i samodzielni w sieci seniorzy. Kompetencje cyfrowe są ważne także w administracji, dlatego wspieramy rozwój kompetencji w jej działach IT. Służy temu projekt Nowoczesne Kadry Polskiej Teleinformatyki Administracji Publicznej.

15 OTWARTY RZĄD I ADMINISTRACJA ŻEBY ADMINISTRACJA DOBRZE WYKONYWAŁA SWOJE ZADANIA, MUSI SKUPIAĆ UWAGĘ NA POTRZEBACH OBYWATELI. PATRZĄC Z PUNKTU WIDZENIA OBYWATELA MOŻEMY SENSOWNIE UNOWOCZEŚNIAĆ USŁUGI PUBLICZNE. NOWE TECHNOLOGIE POZWALAJĄ LEPIEJ KORZYSTAĆ Z WIEDZY I DOŚWIADCZENIA OBYWATELI. W TEN SPOSÓB MOŻE POWSTAWAĆ LEPSZE PRAWO I ZAPADAĆ MOGĄ LEPSZE DECYZJE.

16 SIEDEM ZASAD KONSULTACJI Konsultacje społeczne służą tworzeniu lepszego prawa by spełniały swoje zadanie, muszą być prowadzone według zasad akceptowanych przez uczestniczących w nich obywateli oraz przedstawicieli administracji. W MAC wprowadziliśmy zasady konsultacji, które pomagają korzystać z wiedzy i zaangażowania obywateli w pracach nad naszymi projektami. Zasady te są sformalizowane w Zarządzeniu Ministra i opierają się na wypracowanych z partnerami społecznymi Siedmiu Zasadach Konsultacji. Internet ułatwia obywatelom zabieranie głosu w sprawach publicznych, bo dzięki nowym cyfrowym narzędziom mogą to robić nie tylko za pośrednictwem organizacji i stowarzyszeń. Jednak same narzędzia nie wystarczą, dlatego MAC promuje stosowanie Siedmiu Zasad Konsultacji zarówno wśród administracji, jak i wśród obywateli.

17 NOWE PODEJŚCIE DO MOWY NIENAWIŚCI Zasada wolności słowa rodzi różne konsekwencje ma wpływ między innymi na poziom debaty w internecie. W 2013 r. zaczęła pracę odnowiona Rada ds. Ksenofobii. Do jej zadań należy: monitorowanie zjawisk, reagowanie, dawanie świadectwa i edukowanie. Bardzo ważnym aspektem są działania lokalne w powiatach i województwach. Dlatego w Radzie zasiadają pełnomocnicy wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych. Jeśli chcemy zmieniać klimat debaty publicznej, musimy tworzyć klimat braterstwa i solidarności. Dzięki temu możemy zmieniać świat mówił Michał Boni, podsumowując międzynarodową konferencję Mowa nienawiści w debacie publicznej gdzie spoczywa odpowiedzialność?, którą MAC zorganizował z Radą Europy w 2013 r.

18 ZBIÓRKI PUBLICZNE PO NOWEMU Nowe przepisy mają ułatwić obywatelom ofiarność przez redukcję biurokracji przy jednoczesnym zwiększeniu przejrzystości. Chodzi o zniesienie istniejącego od 1933 r. obowiązku występowania do władzy o zgodę na zbiórkę publiczną. To obywatele powinni decydować o tym, komu, jakiej organizacji i na jaki cel przekazać swoje pieniądze. Państwo natomiast powinno tam, gdzie to konieczne, tworzyć ramy organizacyjne, by prowadzenie zbiórek odbywało się w sposób przejrzysty i by popularyzować tę formę dobroczynności. Nową ustawę o zbiórkach przygotowali wspólnie przedstawiciele administracji i organizacji pozarządowych, wspierając się opiniami wyrażanymi w publicznych konsultacjach.

19 ROZMOWA I WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI MAC odpowiada za współpracę z samorządami, które są dziś najważniejszym usługodawcą publicznym i inwestorem. Wzmocniliśmy więc Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przygotowaliśmy z samorządami projekt ustawy samorządowej, która ma zwiększyć samodzielność i elastyczność organizacyjną samorządów, ułatwić im współpracę, stworzyć dodatkowe zachęty do dobrowolnego łączenia oraz umożliwić sprawniejszą realizację zadań. Powołaliśmy też Linię współpracy rządu i samorządu, która pozwala konsultować założenia projektów teleinformatycznych na wczesnym etapie. Chodzi o to, by skoordynować działania na poziomie lokalnym, regionalnym i centralnym oraz by dobrze zaplanować użycie funduszy unijnych. Działa też Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Dzięki wsparciu rządu samorządy wybudowały lub zmodernizowały ponad kilometrów dróg.

20 NOWOCZESNE FINANSOWANIE KOŚCIOŁÓW Wykorzystując doświadczenia związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego MAC szuka lepszych sposobów współpracy z Kościołami, które ułatwiają samym obywatelom podejmowanie decyzji np. w sprawie finansowego wspierania Kościołów i związków wyznaniowych. Przygotowaliśmy projekt ustawy, który daje obywatelom prawo do decydowania o tym, czy i jaki Kościół albo związek wyznaniowy wesprzeć. Narzędziem byłby 0,5 proc. odpis od należnego podatku. Oznaczałoby to też likwidację powstałego w latach 50. Funduszu Kościelnego, z którego państwo wspiera Kościoły. To niesłychanie ważna zmiana z punktu widzenia działania wspólnot, ich tożsamości i przechodzenia w stronę coraz większej samodzielności finansowej.

21 NUMER 112 I POWIADAMIANIE RATUNKOWE Zaczynaliśmy od chaosu numer 112 był obsługiwany przez różne instytucje i często trudno się było na niego dodzwonić. Zgłoszenia powinny trafiać do specjalistycznych centrów powiadamiania ratunkowego (CPR), jednak w końcu roku 2012 odbierano tam mniej niż 10 proc. zgłoszeń alarmowych. To się zmienia. Do końca 2013 r. cały kraj objęty zostanie systemem powiadamiania ratunkowego. Polega on na tym, że wyszkoleni operatorzy w CPR przyjmują nasze zgłoszenie i przekazują je odpowiednim służbom. Operatorów obowiązują jednolite procedury, znają oni języki obce i potrafią rozpoznać zgłoszenia fałszywe lub złośliwe (dziś to aż 80 proc. połączeń na numer 112). Ustawę ustanawiającą podstawę prawną dla systemu Sejm przyjął w listopadzie 2013 r. Najpóźniej w 2015 r. system zyska kolejną funkcję: nie wszystkie przekazywane zgłoszenia będą musiały mieć postać rozmowy telefonicznej. Zebrane przez operatorów dane będą przekazywane elektronicznie do służb ratunkowych, z miejscem zgłoszenia lub zdarzenia automatycznie oznaczonym na mapie.

22 INFORMATYCZNY SYSTEM OSŁONY KRAJU PRZED NADZWYCZAJNYMI ZAGROŻENIAMI (ISOK) Sprawy administracji rządowej to też przeciwdziałanie i pomoc w katastrofach i klęskach żywiołowych. MAC zmienił podejście do rozliczania akcji pomocowych - skupia się przede wszystkim na liczbie osób, którym udało się pomóc, a nie na ilości wydanych pieniędzy. Naszym celem nie jest tylko usuwanie skutków katastrof i klęsk żywiołowych bo to jest oczywiste i po powodziach w 2010 r. i w kolejnych latach przekazaliśmy środki finansowe na remont lub odbudowę ponad 40 tys. budynków. Teraz chodzi nam także o zabezpieczanie przed klęskami żywiołowymi, w tym właśnie powodziami. Kluczowe inwestycje są możliwe dzięki racjonalnemu planowaniu, którego w Polsce nie było przez wiele dziesiątków lat. Kończymy Informatyczny System Osłony Kraju ISOK, który jest jednym z najnowocześniejszych systemów zbierania danych na świecie. Dzięki ISOK możliwe będzie lepsze planowanie przestrzenne, ograniczenie strat związanych z powodziami, ułatwienie inwestycji i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

23 KOORDYNACJA PRAC ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W TERENIE MAC wzmocnił współpracę i współdziałanie wojewodów i policji, a także innych instytucji i samorządów po to, by zapewnić bezpieczeństwo obywatelom w związku z imprezami masowymi, w tym meczami. Z inicjatywy MAC udało się uruchomić pilotaż Regionalnego Systemu Ostrzegania, który umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach. Informacje są wysyłane wprost na ekrany telewizorów (dzięki naziemnej telewizji cyfrowej) oraz w aplikacjach telefonicznych. System ma być wdrożony we wszystkich województwach do końca sierpnia 2014 roku. Współpracując z wojewodami MAC ułatwiał wdrażanie ustawy śmieciowej informacje, gdzie są jeszcze kłopoty z podpisaniem umów z wykonawcami pozwalały administracji interweniować przed 1 lipca 2013 r. (kiedy wchodziła w życie rewolucja śmieciowa).

24 TELEKOMUNIKACJA I INTERNET TO, CZEGO UCZYMY SIĘ BUDUJĄC NOWOCZESNE SPOŁECZEŃSTWO I PAŃSTWO, WYKORZYSTUJEMY TEŻ, BY ROZWIJAŁ SIĘ W POLSCE RYNEK TELEKOMUNIKACYJNY. WSPÓLNIE Z SAMORZĄDAMI WSPIERAMY DOSTĘP OBYWATELI DO INTERNETU. ZABIERAMY GŁOS NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ, BO TAM DECYDUJE SIĘ PRZYSZŁOŚĆ TELEKOMUNIKACJI. WSPIERAMY WOLNY I OTWARTY INTERNET. UWAŻAMY, ŻE PODEJMUJĄC DECYZJE W SPRAWIE INTERNETU, TRZEBA WŁĄCZAĆ W TO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH.

25 NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA LEPSZA JAKOŚĆ, WIĘCEJ PROGRAMÓW Od 23 lipca 2013 r. mieszkańcy naszego kraju mają dostęp do kilkunastu programów telewizyjnych z lepszą jakością obrazu i dźwięku, możliwością wyboru ścieżek dźwiękowych i innych usług naziemnej telewizji cyfrowej. To wszystko dzięki zastąpieniu sygnału analogowego cyfrowym. Wyłączenie analogowego sygnału poprzedziły dokładne badania zasięgu dzięki temu TVP ma teraz największy zasięg w historii i dociera do 99,5% mieszkańców kraju. Dzięki cy fr yzacji możemy rozwijać internet, ponieważ sygnał cyfrowy potrzebuje mniej częstotliwości niż analogowy. TO BYŁ MAJ, PACHNIAŁA SASKA KĘPA A 12 MLN OBYWATELI ZNALAZŁO SIĘ W ZASIĘGU CYFROWEJ TELEWIZJI NAZIEMNEJ. 20 MAJA SYGNAŁ ANALOGOWY TELEWIZJI NAZIEMNEJ WYŁĄCZAMY W: BIAŁOGARDZIE, BYDGOSZCZY, GNIEZNIE, KALISZU, KATOWICACH, KONINIE, KOSZALINIE, KRAKOWIE, LĘBORKU, ŁODZI, PILE I ŚWINOUJSCIU. W SUMIE JUŻ 29 MLN POLAKÓW ODBIERA WYŁĄCZNIE SYGNAŁ NOWEJ TELEWIZJI NAZIEMNEJ. WYŁĄCZANIE SYGNAŁU ANALOGOWEGO KOŃCZYMY W LIPCU.

26 USTAWA O VOD (VIDEO NA ŻĄDANIE) Nowoczesna telewizja to nie tylko audycje nadawane jedna po drugiej, zgodnie z programem, ale również usługi na życzenie. Regulacje dotyczące audiowizualnych usług medialnych na żądanie (VOD czyli video on demand) weszły w życie w lutym 2013 r. Ustawa ustaliła obowiązki i obciążenia przedsiębiorców na co warto podkreślić najmniejszym możliwym poziomie wskazywanym przez dyrektywę unijną. Regulacja dotyczy polskich firm, których celem działalności jest udostępnianie audiowizualnych audycji na żądane. Objęte nią są tylko podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą polegającą na udostępnianiu audycji audiowizualnych w celach zarobkowych.

27 PRAWO POCZTOWE I ZMIANA POCZTY POLSKIEJ Od 1 stycznia 2013 roku do skrzynek nie trafiają już listy z metalowymi płytkami albo z zeszytem ponieważ Poczta Polska nie ma już wyłączności na przesyłki do 50 g, jej konkurenci nie muszą się uciekać do obciążania przesyłek tak działa nowe Prawo pocztowe. Wszystkie firmy świadczące usługi pocztowe mają równy dostęp do rynku. Wystarczy wpis do rejestru operatorów pocztowych nie trzeba już występować o zezwolenie. Poczta Polska, wobec której MAC pełni nadzór właścicielski, przechodzi obecnie proces restrukturyzacji. Spółka rozwija usługi paczkowe, nowoczesne usługi bankowo-ubezpieczeniowe, logistyczne oraz w zakresie komunikacji cyfrowej. Można np. kupować znaczki przez internet, działa też elektroniczne awizo w formie SMS albo a.

28 ZMIANA PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO Wdrożyliśmy nowe prawo, które wprowadza korzystne zmiany dla użytkowników telefonii. Kładzie ono kres drobnemu druczkowi oraz bardzo długim umowom konsument musi być świadomy, co przedsiębiorca mu gwarantuje. Musi być też jasno informowany o stosowaniu cookies. Co jeszcze się zmieniło od 2013 r.? Klienci nie mogą być zmuszani do podpisywania umów na długi okres, a umowy muszą być przejrzyste. Jeśli korzystamy z mobilnego internetu, możemy zażądać powiadomienia o wykorzystaniu limitu transferu danych. Dane o naszych połączeniach są przechowywane o połowę krócej tylko 12 miesięcy (czyli tyle samo czasu, ile przechowuje się dane do rozpatrywania reklamacji).

29 WOLNOŚĆ W INTERNECIE Internet powinien pozostać wolny i otwarty, a decyzje dotyczące zarządzania nim powinny zapadać przy udziale użytkowników, organizacji pozarządowych, przedstawicieli rządów, biznesu oraz świata nauki i nowoczesnych technologii. Sprawy telekomunikacji, a więc również internetu, rozstrzygają się dziś na arenie międzynarodowej. MAC reprezentuje Polskę tam, gdzie zapadają decyzje o przyszłości internetu. W grudniu 2012 roku polska delegacja na konferencji w Dubaju aktywnie uczestniczyła w negocjacjach nowych Międzynarodowych Regulacji Telekomunikacyjnych (ITR). W 2013 roku Polska była w centrum uwagi międzynarodowej debaty o regulacjach internetu. W maju do dyskusji o unijnej reformie ochrony prywatności MAC zaprosił wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Viviane Reding. W lipcu Warszawa gościła regulatorów telekomunikacji z całego świata podczas Globalnego Sympozjum Regulatorów. Z kolei we wrześniu w Warszawie odbyła się 35. Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności oraz organizowana przez MAC i Radę Europy konferencja poświęcona walce z mową nienawiści.

30 MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI REDAKCJA: Departament Analiz i Komunikacji Publicznej Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27, Warszawa

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu

PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu Działania rządu PO-PSL zbiegły się w czasie z jednym z największych w historii, światowym kryzysem gospodarczym. Jednak polska gospodarka

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych

Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych NAJ S TAR S ZY M AG A Z YN E K ONOMI C Z NY W PO L SC E Jak cyfryzować Polskę? Gospodarczy i obywatelski wymiar nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych WARSZAWA 14.01.2015 Centrum

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKRETARZ STANU SEKRETARZ DO SPRAW EUROPEJSKICH Mikołaj DOWGIELEWICZ Pan Bogdan

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 Szanowni Państwo, Redukcja kosztów dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej jest kluczowym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Dlatego tez w imieniu firmy Strefa

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres

III Europejski Kongres nr 91 wrzesień/ październik 2013 rok IX Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw W Kongresie uczestniczyli: Antonio

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (180) listopad 2011 ISSN 1730-5187. Europa to otwartość. Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych w Rybniku

Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (180) listopad 2011 ISSN 1730-5187. Europa to otwartość. Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych w Rybniku Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (180) listopad 2011 ISSN 1730-5187 Europa to otwartość Kongres Obywatelstwa i Miast Bliźniaczych w Rybniku ZE ZWIĄZKU W NUMERZE EUROPEJSKI KONGRES W RYBNIKU IV

Bardziej szczegółowo

Otwarty rząd w Polsce

Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Otwarty rząd w Polsce Kulisy programu Opengov Otwarty rząd w Polsce. Kulisy programu Opengov. Redakcja: Grzegorz Młynarski Autorzy: Grzegorz Młynarski, Alek Tarkowski, Łukasz Jachowicz

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie Projekt DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie) Plan Działań dla regionu Podbeskidzie (wykorzystania narzędzi ICT na obszarach wiejskich i rolniczych)

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2007

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2007 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2007 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2008 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową Monika Probosz, Przemysław Sadura konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie,

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ

Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ BY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ. WSZYSTKIM! Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ Warszawa 2007 Spis treści Spis treści Donald Tusk, Polska zasługuje na cud gospodarczy... 4 Bronisław Komorowski, Wstęp do programu

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Rynek wewnętrzny. Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Rynek wewnętrzny Od kryzysu do nowych możliwości jak zapewnić dobrobyt społeczeństwu i przedsiębiorstwom Sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego ma zasadnicze znaczenie

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA 4.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA PROGRAM SZTOKHOLMSKI OTWARTA I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo