JAK MAC WYKORZYSTUJE CYFRYZACJĘ DO MODERNIZACJI POLSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAK MAC WYKORZYSTUJE CYFRYZACJĘ DO MODERNIZACJI POLSKI"

Transkrypt

1 JAK MAC WYKORZYSTUJE CYFRYZACJĘ DO MODERNIZACJI POLSKI CO ZROBILIŚMY OD 2011 ROKU, BY PAŃSTWO LEPIEJ SŁUŻYŁO OBYWATELOM MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

2 CYFRYZACJA TO ŹRÓDŁO IMPETU ROZWOJOWEGO. W MAC TRAKTUJEMY CYFRYZACJĘ KOMPLEKSOWO OBEJMUJE ONA INFORMATYZACJĘ I UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE OBYWATELI, A TAKŻE WYKORZYSTANIE NARZĘDZI CYFROWYCH W RELACJACH MIĘDZY LUDŹMI I DO PODEJMOWANIA DECYZJI NA RÓŻNYCH SZCZEBLACH. DZIĘKI CYFRYZACJI MOŻEMY TWORZYĆ LEPSZE PAŃSTWO TAKIE, KTÓRE LEPIEJ SŁUŻY OBYWATELOM. DLATEGO MAC ZAJMUJE SIĘ: SPOŁECZEŃSTWEM CYFROWYM ADMINISTRACJĄ I OTWARTYM RZĄDEM TELEKOMUNIKACJĄ I INTERNETEM

3 ADM CYF SPOŁEC O JA AC TE LE K O M U NIK INT ERNET INISTRA D ARTY RZĄ W T A CJ PET M WY I RO ROWE YF ŃSTWO C E Z

4 Y W O S Y K N Y LE YJ P C M AC ZĄ O O K ER YC EG I K OP OT OW D FR TA M Y RA IE CY P N Y OG O U D R J JE PR EU WO Z O R W CYFROWY IMPET I SPOŁECZEŃSTWO CYFROWE ZADANIEM MAC JEST POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA POPRZEZ SKUTECZNĄ CYFRYZACJĘ. CZYLI TAKĄ, KTÓRA ŁĄCZY BUDOWĘ INFRASTRUKTURY, ROZWÓJ E-USŁUG I WSPIERANIE KOMPETENCJI CYFROWYCH. STWORZYLIŚMY PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA (PO PC) WSPIERANY Z FUNDUSZY UNIJNYCH, SKUPIAJĄCY SIĘ NA TYCH DZIEDZINACH.

5 NOWE FUNDUSZE NA LATA POLSKA CYFROWA PO PC Na specjalny program Polska Cyfrowa w latach ze środków unijnych przeznaczymy 8 miliardów złotych. Razem z wkładem krajowym daje to ponad 10 miliardów na cyfryzację kraju szybki internet, e-usługi i kompetencje cyfrowe Polaków. Cel programu to wykorzystanie potencjału cyfrowego do poprawy jakości życia. Skupiamy się na trzech priorytetach: cyfrowych umiejętnościach Polaków, budowie infrastruktury, a także tworzeniu e-usług i zasobów w sieci. Wspierać będziemy powstawanie lokalnych centrów aktywności cyfrowej w bibliotekach, świetlicach i innych miejscach, gdzie można zrobić pierwszy krok w cyfrowy świat. Unijne środki na rozwój e-usług publicznych, digitalizację zasobów i rozwój kompetencji cyfrowych będą także dostępne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

6 G I LO C IA IE D S O KONGRES WOLNOŚCI W INTERNECIE Zorganizowany przez MAC Kongres Wolności w Internecie jest formą wymiany opinii obywateli i administracji w sprawach dotyczących internetu. Od 2012 r. gromadzi specjalistów z różnych dziedzin: działaczy społecznych, przedstawicieli biznesu, środowisk naukowych oraz pracowników administracji i innych zainteresowanych debatą obywateli. Wypracowuje konkretne rozwiązania i propozycje tworząc jednocześnie pole do debaty. W 2012 i 2013 r. Kongres odbył się z udziałem premiera. Omówione zostały problemy związane z prawem autorskim, nowymi modelami biznesowymi, prywatnością w sieci, e-integracją oraz konsultacjami. Dialog jako narzędzie tworzenia polityk dotyczących sieci stał się metodą pracy MAC.

7 A K R A E M PI A RO Z S U A E N W DEBATA O REFORMIE PRYWATNOŚCI W UNII EUROPEJSKIEJ Prawo, które reguluje ochronę danych osobowych jest z 1995 r. twórca Facebooka miał wtedy 11 lat. Dlatego potrzebne jest nowe, wspólne dla całej Unii Europejskiej prawo, które będzie chronić dane obywateli w globalnej sieci, ale jednocześnie pozwoli na rozwój europejskiej gospodarki cyfrowej. Prace nad projektem toczą się na forum unijnym. Polska zasłynęła aktywnością i poziomem debaty jak mówi premier Donald Tusk stało się to naszą marką w Europie. MAC prowadzi regularne spotkania z ekspertami, a dzięki zabiegom Polski podczas szczytu unijnego w październiku 2013 r. europejscy liderzy ustalili, że terminowe przyjęcie solidnych unijnych ogólnych ram ochrony danych ma kluczowe znaczenie dla ukończenia tworzenia jednolitego rynku cyfrowego do 2015 r.

8 LATARNICY POLSKI CYFROWEJ Ponad 110 tys. przeszkolonych osób z pokolenia 50+, ponad 30 tys. godzin zajęć o tym, jak korzystać z komputera i internetu. A wszystko to dzięki wolontariuszom 2207 Latarnikom Polski Cyfrowej. Program prowadzi Stowarzyszenie Miasta w Internecie we współpracy z MAC. Latarnicy to ogromne, oddolne przedsięwzięcie w ramach Projektu Systemowego - działania na rzecz rozwoju dostępu do szerokopasmowego internetu. Przeszkoleni wolontariusze, którymi najczęściej są liderzy lokalnych społeczności, uczą obsługi komputera i internetu swoich bliskich, sąsiadów, znajomych.

9 E-WUŚ Z PESELEM DO LEKARZA Usprawniliśmy obsługę pacjentów w przychodniach i szpitalach. Od 1 stycznia 2013 r. zgłaszając się do lekarza podajemy PESEL i dokument ze zdjęciem, by potwierdzić, że mamy prawo do opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Nie musimy się martwić o druk RMUA nadal jest on ważny, ale dzięki wymianie informacji między Centralnym Wykazem Ubezpieczonych NFZ a rejestrami ZUS i KRUS w recepcji szpitala lub przychodni można sprawdzić online, czy pacjent jest ubezpieczony. Jeśli system nie potwierdził prawa do świadczeń, wystarczy OŚWIADCZENIE obywatela, że jest ubezpieczony. Już w pierwszych dniach funkcjonowania systemu widać było, że działa on sprawnie - obsłużył bezproblemowo ponad 3 mln zapytań o uprawnienia pacjentów dziennie. W sezonie grypowym to duża ulga dla chorych.

10 BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH DOSTĘP DO INTERNETU W Polsce powstaje teraz ponad km sieci szerokopasmowych internetowych autostrad, które umożliwiają dostęp do szybkiego internetu. Budujemy też sieci dostępowe (tzw. ostatniej mili), którymi internet dotrze do naszych domów. Prace te wspomagane z funduszy unijnych prowadzą samorządy i przedsiębiorcy telekomunikacyjni. MAC im pomaga, doradza, szkoli i rozwiązuje pojawiające się problemy, także prawne. Tak, jak w przypadku Latarników, robi to w ramach tzw. Projektu Systemowego. MAC przygotował Narodowy Plan Szerokopasmowy. Pokazuje on, jak wyrównać różnice w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu i jak zapewnić dostęp do bardzo szybkiego internetu kolejnym 16 mln Polaków. Budowa sieci tam, gdzie jest to nieopłacalne dla firm, będzie możliwa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

11 KOORDYNACJA PROJEKTÓW CYFROWYCH (KOMITET RADY MINISTRÓW DS. CYRYZACJI) Ważne jest, by projekty cyfryzacyjne były dobrze koordynowane bo tylko tak powstanie spójny i skoncentrowany na potrzebach obywateli system. Dlatego od stycznia 2012 r. pracuje Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC), którym kieruje szef MAC. Przedstawiciele wszystkich resortów i instytucji prowadzących projekty informatyczne spotykają się regularnie, by omawiać, opiniować i koordynować wszystkie prace dotyczące informatyzacji kraju. Dzięki wspólnej pracy zyskujemy jeszcze coś - efekt synergii.

12 PROGRAM ZINTEGROWANEJ INFORMATYZACJI PAŃSTWA Nasze państwo świadczy dziś obywatelom wiele e-usług. Rzecz w tym, że są one często zdecentralizowane, wymagają więc od obywatela wiedzy, gdzie, co i jak. Chcemy, by było inaczej by obywatel nie musiał się zastanawiać, gdzie szukać potrzebnych mu usług i uczyć się różnych systemów informatycznych. To, jak to zrobić, opisuje Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Pokazuje on stan e-usług publicznych w kraju oraz w jaki sposób zbudować z tego spójny system skoncentrowany na potrzebach obywateli. Ten strategiczny dokument został stworzony także po to, by administracja, firmy informatyczne i zainteresowani obywatele wiedzieli, jakie są cele informatyzacji państwa oraz sposoby ich realizacji.

13 ZMIANA USTAWY O INFORMATYZACJI NOWE PODEJŚCIE Zmieniamy ustawę o informatyzacji po to, by ułatwić administracji skok ze świata papieru do świata cyfrowego: Droga elektroniczna w korespondencji z urzędem zostanie zrównana z papierową. Jeśli obywatel zainicjuje korespondencję elektronicznie, urząd będzie musiał korespondować z nim przez internet. Będzie wiadomo, kiedy elektroniczną korespondencję można uznać za doręczoną wprowadzona zostanie elektroniczna fikcja doręczenia, tak jak w przypadku korespondencji papierowej. Łatwiej będzie obywatelom o darmowy podpis elektroniczny, czyli profil zaufany, potrzebny do kontaktów z urzędem. E-usługi będą prostsze dzięki standaryzacji formularzy. Sejm przyjął nowelizację ustawy 6 grudnia 2013 r.

14 UMIEJĘTNOŚCI CYFROWE Umiejętności cyfrowych nie zdobywa się raz na całe życie. Pojawiają się nowe technologie i nowe możliwości aby je wykorzystywać, musimy się nauczyć tego, jak się uczyć. To między innymi od poziomu naszych umiejętności cyfrowych zależy, jak szybko Polska będzie się rozwijać. Powołaliśmy Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych. Celem jest łączenie aktywności biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, które budują rozwój społeczeństwa informacyjnego. Chcemy, by naszą narodową marką stali się wysoko wykwalifikowani pracownicy, informatycy, którzy już teraz wygrywają międzynarodowe zawody w programowaniu, i samodzielni w sieci seniorzy. Kompetencje cyfrowe są ważne także w administracji, dlatego wspieramy rozwój kompetencji w jej działach IT. Służy temu projekt Nowoczesne Kadry Polskiej Teleinformatyki Administracji Publicznej.

15 OTWARTY RZĄD I ADMINISTRACJA ŻEBY ADMINISTRACJA DOBRZE WYKONYWAŁA SWOJE ZADANIA, MUSI SKUPIAĆ UWAGĘ NA POTRZEBACH OBYWATELI. PATRZĄC Z PUNKTU WIDZENIA OBYWATELA MOŻEMY SENSOWNIE UNOWOCZEŚNIAĆ USŁUGI PUBLICZNE. NOWE TECHNOLOGIE POZWALAJĄ LEPIEJ KORZYSTAĆ Z WIEDZY I DOŚWIADCZENIA OBYWATELI. W TEN SPOSÓB MOŻE POWSTAWAĆ LEPSZE PRAWO I ZAPADAĆ MOGĄ LEPSZE DECYZJE.

16 SIEDEM ZASAD KONSULTACJI Konsultacje społeczne służą tworzeniu lepszego prawa by spełniały swoje zadanie, muszą być prowadzone według zasad akceptowanych przez uczestniczących w nich obywateli oraz przedstawicieli administracji. W MAC wprowadziliśmy zasady konsultacji, które pomagają korzystać z wiedzy i zaangażowania obywateli w pracach nad naszymi projektami. Zasady te są sformalizowane w Zarządzeniu Ministra i opierają się na wypracowanych z partnerami społecznymi Siedmiu Zasadach Konsultacji. Internet ułatwia obywatelom zabieranie głosu w sprawach publicznych, bo dzięki nowym cyfrowym narzędziom mogą to robić nie tylko za pośrednictwem organizacji i stowarzyszeń. Jednak same narzędzia nie wystarczą, dlatego MAC promuje stosowanie Siedmiu Zasad Konsultacji zarówno wśród administracji, jak i wśród obywateli.

17 NOWE PODEJŚCIE DO MOWY NIENAWIŚCI Zasada wolności słowa rodzi różne konsekwencje ma wpływ między innymi na poziom debaty w internecie. W 2013 r. zaczęła pracę odnowiona Rada ds. Ksenofobii. Do jej zadań należy: monitorowanie zjawisk, reagowanie, dawanie świadectwa i edukowanie. Bardzo ważnym aspektem są działania lokalne w powiatach i województwach. Dlatego w Radzie zasiadają pełnomocnicy wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych. Jeśli chcemy zmieniać klimat debaty publicznej, musimy tworzyć klimat braterstwa i solidarności. Dzięki temu możemy zmieniać świat mówił Michał Boni, podsumowując międzynarodową konferencję Mowa nienawiści w debacie publicznej gdzie spoczywa odpowiedzialność?, którą MAC zorganizował z Radą Europy w 2013 r.

18 ZBIÓRKI PUBLICZNE PO NOWEMU Nowe przepisy mają ułatwić obywatelom ofiarność przez redukcję biurokracji przy jednoczesnym zwiększeniu przejrzystości. Chodzi o zniesienie istniejącego od 1933 r. obowiązku występowania do władzy o zgodę na zbiórkę publiczną. To obywatele powinni decydować o tym, komu, jakiej organizacji i na jaki cel przekazać swoje pieniądze. Państwo natomiast powinno tam, gdzie to konieczne, tworzyć ramy organizacyjne, by prowadzenie zbiórek odbywało się w sposób przejrzysty i by popularyzować tę formę dobroczynności. Nową ustawę o zbiórkach przygotowali wspólnie przedstawiciele administracji i organizacji pozarządowych, wspierając się opiniami wyrażanymi w publicznych konsultacjach.

19 ROZMOWA I WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI MAC odpowiada za współpracę z samorządami, które są dziś najważniejszym usługodawcą publicznym i inwestorem. Wzmocniliśmy więc Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przygotowaliśmy z samorządami projekt ustawy samorządowej, która ma zwiększyć samodzielność i elastyczność organizacyjną samorządów, ułatwić im współpracę, stworzyć dodatkowe zachęty do dobrowolnego łączenia oraz umożliwić sprawniejszą realizację zadań. Powołaliśmy też Linię współpracy rządu i samorządu, która pozwala konsultować założenia projektów teleinformatycznych na wczesnym etapie. Chodzi o to, by skoordynować działania na poziomie lokalnym, regionalnym i centralnym oraz by dobrze zaplanować użycie funduszy unijnych. Działa też Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Dzięki wsparciu rządu samorządy wybudowały lub zmodernizowały ponad kilometrów dróg.

20 NOWOCZESNE FINANSOWANIE KOŚCIOŁÓW Wykorzystując doświadczenia związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego MAC szuka lepszych sposobów współpracy z Kościołami, które ułatwiają samym obywatelom podejmowanie decyzji np. w sprawie finansowego wspierania Kościołów i związków wyznaniowych. Przygotowaliśmy projekt ustawy, który daje obywatelom prawo do decydowania o tym, czy i jaki Kościół albo związek wyznaniowy wesprzeć. Narzędziem byłby 0,5 proc. odpis od należnego podatku. Oznaczałoby to też likwidację powstałego w latach 50. Funduszu Kościelnego, z którego państwo wspiera Kościoły. To niesłychanie ważna zmiana z punktu widzenia działania wspólnot, ich tożsamości i przechodzenia w stronę coraz większej samodzielności finansowej.

21 NUMER 112 I POWIADAMIANIE RATUNKOWE Zaczynaliśmy od chaosu numer 112 był obsługiwany przez różne instytucje i często trudno się było na niego dodzwonić. Zgłoszenia powinny trafiać do specjalistycznych centrów powiadamiania ratunkowego (CPR), jednak w końcu roku 2012 odbierano tam mniej niż 10 proc. zgłoszeń alarmowych. To się zmienia. Do końca 2013 r. cały kraj objęty zostanie systemem powiadamiania ratunkowego. Polega on na tym, że wyszkoleni operatorzy w CPR przyjmują nasze zgłoszenie i przekazują je odpowiednim służbom. Operatorów obowiązują jednolite procedury, znają oni języki obce i potrafią rozpoznać zgłoszenia fałszywe lub złośliwe (dziś to aż 80 proc. połączeń na numer 112). Ustawę ustanawiającą podstawę prawną dla systemu Sejm przyjął w listopadzie 2013 r. Najpóźniej w 2015 r. system zyska kolejną funkcję: nie wszystkie przekazywane zgłoszenia będą musiały mieć postać rozmowy telefonicznej. Zebrane przez operatorów dane będą przekazywane elektronicznie do służb ratunkowych, z miejscem zgłoszenia lub zdarzenia automatycznie oznaczonym na mapie.

22 INFORMATYCZNY SYSTEM OSŁONY KRAJU PRZED NADZWYCZAJNYMI ZAGROŻENIAMI (ISOK) Sprawy administracji rządowej to też przeciwdziałanie i pomoc w katastrofach i klęskach żywiołowych. MAC zmienił podejście do rozliczania akcji pomocowych - skupia się przede wszystkim na liczbie osób, którym udało się pomóc, a nie na ilości wydanych pieniędzy. Naszym celem nie jest tylko usuwanie skutków katastrof i klęsk żywiołowych bo to jest oczywiste i po powodziach w 2010 r. i w kolejnych latach przekazaliśmy środki finansowe na remont lub odbudowę ponad 40 tys. budynków. Teraz chodzi nam także o zabezpieczanie przed klęskami żywiołowymi, w tym właśnie powodziami. Kluczowe inwestycje są możliwe dzięki racjonalnemu planowaniu, którego w Polsce nie było przez wiele dziesiątków lat. Kończymy Informatyczny System Osłony Kraju ISOK, który jest jednym z najnowocześniejszych systemów zbierania danych na świecie. Dzięki ISOK możliwe będzie lepsze planowanie przestrzenne, ograniczenie strat związanych z powodziami, ułatwienie inwestycji i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

23 KOORDYNACJA PRAC ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W TERENIE MAC wzmocnił współpracę i współdziałanie wojewodów i policji, a także innych instytucji i samorządów po to, by zapewnić bezpieczeństwo obywatelom w związku z imprezami masowymi, w tym meczami. Z inicjatywy MAC udało się uruchomić pilotaż Regionalnego Systemu Ostrzegania, który umożliwia powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach. Informacje są wysyłane wprost na ekrany telewizorów (dzięki naziemnej telewizji cyfrowej) oraz w aplikacjach telefonicznych. System ma być wdrożony we wszystkich województwach do końca sierpnia 2014 roku. Współpracując z wojewodami MAC ułatwiał wdrażanie ustawy śmieciowej informacje, gdzie są jeszcze kłopoty z podpisaniem umów z wykonawcami pozwalały administracji interweniować przed 1 lipca 2013 r. (kiedy wchodziła w życie rewolucja śmieciowa).

24 TELEKOMUNIKACJA I INTERNET TO, CZEGO UCZYMY SIĘ BUDUJĄC NOWOCZESNE SPOŁECZEŃSTWO I PAŃSTWO, WYKORZYSTUJEMY TEŻ, BY ROZWIJAŁ SIĘ W POLSCE RYNEK TELEKOMUNIKACYJNY. WSPÓLNIE Z SAMORZĄDAMI WSPIERAMY DOSTĘP OBYWATELI DO INTERNETU. ZABIERAMY GŁOS NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ, BO TAM DECYDUJE SIĘ PRZYSZŁOŚĆ TELEKOMUNIKACJI. WSPIERAMY WOLNY I OTWARTY INTERNET. UWAŻAMY, ŻE PODEJMUJĄC DECYZJE W SPRAWIE INTERNETU, TRZEBA WŁĄCZAĆ W TO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH.

25 NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA LEPSZA JAKOŚĆ, WIĘCEJ PROGRAMÓW Od 23 lipca 2013 r. mieszkańcy naszego kraju mają dostęp do kilkunastu programów telewizyjnych z lepszą jakością obrazu i dźwięku, możliwością wyboru ścieżek dźwiękowych i innych usług naziemnej telewizji cyfrowej. To wszystko dzięki zastąpieniu sygnału analogowego cyfrowym. Wyłączenie analogowego sygnału poprzedziły dokładne badania zasięgu dzięki temu TVP ma teraz największy zasięg w historii i dociera do 99,5% mieszkańców kraju. Dzięki cy fr yzacji możemy rozwijać internet, ponieważ sygnał cyfrowy potrzebuje mniej częstotliwości niż analogowy. TO BYŁ MAJ, PACHNIAŁA SASKA KĘPA A 12 MLN OBYWATELI ZNALAZŁO SIĘ W ZASIĘGU CYFROWEJ TELEWIZJI NAZIEMNEJ. 20 MAJA SYGNAŁ ANALOGOWY TELEWIZJI NAZIEMNEJ WYŁĄCZAMY W: BIAŁOGARDZIE, BYDGOSZCZY, GNIEZNIE, KALISZU, KATOWICACH, KONINIE, KOSZALINIE, KRAKOWIE, LĘBORKU, ŁODZI, PILE I ŚWINOUJSCIU. W SUMIE JUŻ 29 MLN POLAKÓW ODBIERA WYŁĄCZNIE SYGNAŁ NOWEJ TELEWIZJI NAZIEMNEJ. WYŁĄCZANIE SYGNAŁU ANALOGOWEGO KOŃCZYMY W LIPCU.

26 USTAWA O VOD (VIDEO NA ŻĄDANIE) Nowoczesna telewizja to nie tylko audycje nadawane jedna po drugiej, zgodnie z programem, ale również usługi na życzenie. Regulacje dotyczące audiowizualnych usług medialnych na żądanie (VOD czyli video on demand) weszły w życie w lutym 2013 r. Ustawa ustaliła obowiązki i obciążenia przedsiębiorców na co warto podkreślić najmniejszym możliwym poziomie wskazywanym przez dyrektywę unijną. Regulacja dotyczy polskich firm, których celem działalności jest udostępnianie audiowizualnych audycji na żądane. Objęte nią są tylko podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą polegającą na udostępnianiu audycji audiowizualnych w celach zarobkowych.

27 PRAWO POCZTOWE I ZMIANA POCZTY POLSKIEJ Od 1 stycznia 2013 roku do skrzynek nie trafiają już listy z metalowymi płytkami albo z zeszytem ponieważ Poczta Polska nie ma już wyłączności na przesyłki do 50 g, jej konkurenci nie muszą się uciekać do obciążania przesyłek tak działa nowe Prawo pocztowe. Wszystkie firmy świadczące usługi pocztowe mają równy dostęp do rynku. Wystarczy wpis do rejestru operatorów pocztowych nie trzeba już występować o zezwolenie. Poczta Polska, wobec której MAC pełni nadzór właścicielski, przechodzi obecnie proces restrukturyzacji. Spółka rozwija usługi paczkowe, nowoczesne usługi bankowo-ubezpieczeniowe, logistyczne oraz w zakresie komunikacji cyfrowej. Można np. kupować znaczki przez internet, działa też elektroniczne awizo w formie SMS albo a.

28 ZMIANA PRAWA TELEKOMUNIKACYJNEGO Wdrożyliśmy nowe prawo, które wprowadza korzystne zmiany dla użytkowników telefonii. Kładzie ono kres drobnemu druczkowi oraz bardzo długim umowom konsument musi być świadomy, co przedsiębiorca mu gwarantuje. Musi być też jasno informowany o stosowaniu cookies. Co jeszcze się zmieniło od 2013 r.? Klienci nie mogą być zmuszani do podpisywania umów na długi okres, a umowy muszą być przejrzyste. Jeśli korzystamy z mobilnego internetu, możemy zażądać powiadomienia o wykorzystaniu limitu transferu danych. Dane o naszych połączeniach są przechowywane o połowę krócej tylko 12 miesięcy (czyli tyle samo czasu, ile przechowuje się dane do rozpatrywania reklamacji).

29 WOLNOŚĆ W INTERNECIE Internet powinien pozostać wolny i otwarty, a decyzje dotyczące zarządzania nim powinny zapadać przy udziale użytkowników, organizacji pozarządowych, przedstawicieli rządów, biznesu oraz świata nauki i nowoczesnych technologii. Sprawy telekomunikacji, a więc również internetu, rozstrzygają się dziś na arenie międzynarodowej. MAC reprezentuje Polskę tam, gdzie zapadają decyzje o przyszłości internetu. W grudniu 2012 roku polska delegacja na konferencji w Dubaju aktywnie uczestniczyła w negocjacjach nowych Międzynarodowych Regulacji Telekomunikacyjnych (ITR). W 2013 roku Polska była w centrum uwagi międzynarodowej debaty o regulacjach internetu. W maju do dyskusji o unijnej reformie ochrony prywatności MAC zaprosił wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Viviane Reding. W lipcu Warszawa gościła regulatorów telekomunikacji z całego świata podczas Globalnego Sympozjum Regulatorów. Z kolei we wrześniu w Warszawie odbyła się 35. Międzynarodowa Konferencja Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności oraz organizowana przez MAC i Radę Europy konferencja poświęcona walce z mową nienawiści.

30 MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI REDAKCJA: Departament Analiz i Komunikacji Publicznej Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27, Warszawa

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA dr Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji 1 CYFRYZACJA W EUROPEJSKIEJ POLITYCE SPÓJNOŚCI Polityka spójności w nowym okresie programowania finansowego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Linia Współpracy. państwo optimum. Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji. Warszawa, 21 lutego 2013r.

Linia Współpracy. państwo optimum. Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji. Warszawa, 21 lutego 2013r. Linia Współpracy rząd samorząd państwo optimum Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji Warszawa, 21 lutego 2013r. 1 ZASADY KLUCZOWE DLA LINII WSPÓŁPRACY Zasada Państwa Optimum Zasada Sprawnego

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r.

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce. MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r. Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, 3 lipca 2013 r. 60 SEKUND W INTERNECIE Źródło: go-gulf.com/blog/60-seconds/ 2 JAK

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Cel 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne 31 maja 2011 r. Elementy składowe celu 2 Strategii wypływają m.in.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie procesu modernizacji administracji samorządowej przez. Ministerstwo i t Administracji i i Cyfryzacji

Wsparcie procesu modernizacji administracji samorządowej przez. Ministerstwo i t Administracji i i Cyfryzacji Wsparcie procesu modernizacji administracji samorządowej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Andrzej Trzęsiara Z-ca Dyrektora Departamentu Współpracy z JST Ministerstwo i t Administracji i i

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r.

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r. Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Bolesławowo, 30.11.2016r. 1 Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu. Projekty szerokopasmowe w Polsce. JAK MAC WSPIERA PROJEKTY SZEROKOPASMOWE? Projekt

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn 28.11.2013 Mariusz Przybyszewski Otwarta administracja na potrzeby obywateli i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu.

Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. Uzasadnienie 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu. W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego stan prac w połowie okresu wdrażania Systemu Powiadamiania Ratunkowego Agnieszka Boboli Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Główne cele konferencji: Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Nowe oblicze epuap Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 Główne cele warsztatów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn, 2829 listopada 2013 r. Cele programu Cel główny: Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społecznogospodarczego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sprawne Państwo Sprawny Samorząd

Sprawne Państwo Sprawny Samorząd MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Sprawne Państwo Sprawny Samorząd Poprawa warunków funkcjonowania samorządów Konferencja prasowa, 9 stycznia 2013 roku PAŃSTWO OPTIMUM TO RZĄD I SAMORZĄDY Państwo

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 1 Europejska Agenda Cyfrowa i Narodowy Plan Szerokopasmowy Cele: Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Bardziej szczegółowo

E-administracja w liczbach. Warszawa, 5 kwietnia 2011 roku Okrągły stół e-administracja

E-administracja w liczbach. Warszawa, 5 kwietnia 2011 roku Okrągły stół e-administracja E-administracja w liczbach 1 Warszawa, 5 kwietnia 2011 roku Wstęp* Wyposażenie administracji w ICT Wykorzystanie ICT w administracji Rozwój elektronicznej administracji *źródło: Społeczeństwo Informacyjne

Bardziej szczegółowo

Nowe formy przekazu audiowizualnego - aspekty prawne

Nowe formy przekazu audiowizualnego - aspekty prawne Nowe formy przekazu audiowizualnego - aspekty prawne Zmniejszenie obciążeń regulacyjnych Zgodnie z zasadą ulepszenia przepisów prawnych, dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych (AVMS) ma na celu

Bardziej szczegółowo

Konferencja Sektor 3.0

Konferencja Sektor 3.0 Konferencja Sektor 3.0 Nowe technologie w procesie budowy nowoczesnej organizacji Minister Michał Boni Nowa tektonika zmian informacja / otwarte zasoby cyfrowe ja /ochrona danych osobowych i prywatności

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez Radę Ministrów 08.01.2014 r. 2 NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67. Przygotował: Piotr Kowalski MAiC

Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67. Przygotował: Piotr Kowalski MAiC Mistrzostwa Europy w Internecie 2020. Polska vs Europa - do przerwy 61:67 Przygotował: Piotr Kowalski MAiC Polska 61,1 % Europa 67,3 % Wzrost porównywalny z UE 17 pozycja w UE Polska 16,4 linii/100 mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO OPTIMUM MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI WARSZAWA, 18 PAŹDZIERNIKA 2012 R.

PAŃSTWO OPTIMUM MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI WARSZAWA, 18 PAŹDZIERNIKA 2012 R. PAŃSTWO OPTIMUM MICHAŁ BONI MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI WARSZAWA, 18 PAŹDZIERNIKA 2012 R. WYZWANIA I TRUDNOŚCI. CO ZASTALIŚMY? Stajnia Augiasza w projektach informatycznych Zawieszenie płatności

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się

Bardziej szczegółowo

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r.

Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Realizacja sieci szerokopasmowych przy wykorzystaniu środków unijnych Konferencja Katowice 11 stycznia 2012 r. Grzegorz Doros Urząd Komunikacji Elektronicznej Delegatura w Siemianowicach Śląskich Internet

Bardziej szczegółowo

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Podsumowanie POPC Opis programu Cel główny Celem Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu poradnik adresowany do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o radach seniorów w

Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu poradnik adresowany do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o radach seniorów w Szanowni Państwo, z prawdziwą przyjemnością przekazuję Państwu poradnik adresowany do wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o radach seniorów w Warszawie. Obecnie jesteśmy świadkami intensywnych zmian

Bardziej szczegółowo

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Wałbrzych, dnia 24 września 2014 r. Agenda wystąpienia Cyfryzacja

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się również zmiany społeczne wywołane

Bardziej szczegółowo

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Sobczak Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem Agenda wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Zespołu Rady Cyfryzacji MAiC ds. informatyzacji Państwa. Warszawa, dnia 12 marca 2015 r.

Rekomendacje Zespołu Rady Cyfryzacji MAiC ds. informatyzacji Państwa. Warszawa, dnia 12 marca 2015 r. Rekomendacje Zespołu Rady Cyfryzacji MAiC ds. informatyzacji Państwa ZESPÓŁ W SKŁADZIE: ADAM GÓRAL MARIUSZ MADEJCZYK PIOTR WAGLOWSKI IWONA WENDEL MICHAŁ ANDRZEJ WOŹNIAK Warszawa, dnia 12 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r.

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Wstęp Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych jest nieformalnym, dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

Tarnów, 20 grudnia 2011r. SMWI, 2011 Nazwa wydarzenia, miejsce, data

Tarnów, 20 grudnia 2011r. SMWI, 2011 Nazwa wydarzenia, miejsce, data SMWI, 2011 Nazwa wydarzenia, miejsce, data Wykluczenie cyfrowe kilkunastu mln dojrzałych Polaków to poważny problem gospodarczy i społeczny kraju korzyści z włączenia pokolenia 50+ to kilkanaście miliardów

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA. masowe informowanie ludności. o zagrożeniach

REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA. masowe informowanie ludności. o zagrożeniach REGIONALNY SYSTEM OSTRZEGANIA masowe informowanie ludności o zagrożeniach Regionalny System Ostrzegania (RSO) jest to zintegrowany system usług budowany w ramach umowy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30%

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30% FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania,

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Ewa Szczepańska CPI MSWiA Warszawa, 22 września 2011r. 2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRAWO telekomunikacyjne PRAWO POLSKIE

PRAWO telekomunikacyjne PRAWO POLSKIE PRAWO telekomunikacyjne PRAWO POLSKIE USTAWY 1.Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800 z późn. zm.) DATA WEJŚCIA W ŻYCIE ZMIANY PRZEDMIOT ZMIAN 21.01.2013 Zmiany dotyczą

Bardziej szczegółowo

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych.

Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. Demokracja elektroniczna (e-demokracja) to rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych. W szerszym znaczeniu termin "demokracja elektroniczna" obejmuje również elektroniczny

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO Warszawa, dnia 1 marca 2013 r. ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PROTOKÓŁ DSI-SOP /2013

MINISTERSTWO Warszawa, dnia 1 marca 2013 r. ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI PROTOKÓŁ DSI-SOP /2013 DSI-SOP-002 1-2-4/2013 Dotyczy: Przebiegu obrad Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji 23 stycznia 2013 r. PROTOKÓŁ OO-060 Warszawa, ul. Królewska 27 tel. 22 645 55 48 Sekretariat Komitetu Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie konsultacji społecznych białych obszarów i pomoc publiczna w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Podsumowanie konsultacji społecznych białych obszarów i pomoc publiczna w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego W stronę Cyfrowej Polski Podsumowanie konsultacji społecznych białych obszarów i pomoc publiczna w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. 1 Podmiotem

Bardziej szczegółowo

Możliwość wspierania rozwoju sieci ostatniej mili z funduszy europejskich Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu

Możliwość wspierania rozwoju sieci ostatniej mili z funduszy europejskich Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu Możliwość wspierania rozwoju sieci ostatniej mili z funduszy europejskich Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu Szerokopasmowego 1 Narodowy Plan Szerokopasmowy Struktura: Szerokopasmowy

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej IP/08/1397 Bruksela, dnia 25 września 2008 r. Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej W jaki sposób UE może zapewnić wszystkim

Bardziej szczegółowo

POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS

POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS Notatka prasowa LATARNICY ZAPALĄ CYFROWE ŚWIATŁO DLA POLSKI! Ruszyła realizacja "Projektu systemowego działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu". (Pełna

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu- Polska Cyfrowa Równych Szans

Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu- Polska Cyfrowa Równych Szans MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Projekt systemowy działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu- Polska Cyfrowa Równych Szans - Partner Projektu Stowarzyszenia Miasta w Internecie

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa. przyjazne i sprawne państwo dla obywateli i przedsiębiorców

Polska Cyfrowa. przyjazne i sprawne państwo dla obywateli i przedsiębiorców Polska Cyfrowa przyjazne i sprawne państwo dla obywateli i przedsiębiorców Diagnoza dla POPC Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wspiera: alokacja: 1 020,22 mln euro 949,6 mln euro 145

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU 2,5 MILIARDA dokumentów w archiwum papierowym 200 MLN obiektów w archiwum cyfrowym 60 MILIONÓW stron digitalizowanych rocznie 200 TB danych w e-archiwum 40 MILIONÓW dokumentów

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA

Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ANKIETA ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa, tel. (022) 828 91 28 wew. 135 fax. (022) 828 91 29 Społeczeństwo obywatelskie w Parlamencie RP V kadencji (2005-2009) Projekt badawczy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili. Wiesława Kwiatkowska.

Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili. Wiesława Kwiatkowska. Podstawy prawne zaangażowania samorządów lokalnych w zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili ROLA GMINNYCH SAMORZĄDÓW I BIZNESU W ZAPEWNIANIU SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU DEBATA

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Narodowy Plan Szerokopasmowy III Konwent Informatyków Warmii i Mazur - 28 listopada 2013 r. Rozwój szerokopasmowego dostęp do Internetu to wymierne korzyści dla

Bardziej szczegółowo

i jej praktyczne zastosowanie

i jej praktyczne zastosowanie Megaustawa i jej praktyczne zastosowanie 19 maja 2010 r. przyjęto Europejską agendę cyfrową, która jest pierwszą z 7 flagowych inicjatyw Strategii UE 2020. Określa ona siedem priorytetowych obszarów działania:

Bardziej szczegółowo

Konsument czy w centrum uwagi? Konsument w zintegrowanych strategiach rządowych

Konsument czy w centrum uwagi? Konsument w zintegrowanych strategiach rządowych Konsument czy w centrum uwagi? Konsument w zintegrowanych strategiach rządowych 1 Konsument jako podmiot strategii: Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Sprawne Państwo Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

FAKTY I MITY NA TEMAT E-ADMINISTRACJI, CZYLI E-USŁUGI PO POLSKU

FAKTY I MITY NA TEMAT E-ADMINISTRACJI, CZYLI E-USŁUGI PO POLSKU FAKTY I MITY NA TEMAT E-ADMINISTRACJI, CZYLI E-USŁUGI PO POLSKU Jacek Orłowski redaktor naczelny IT w Administracji Poznań, 30.09.2014 r. e-um: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach

Bardziej szczegółowo

MAC: spotkanie ministra A. Halickiego z wojewodą kujawsko-pomorskim E. Mes (komunikat)

MAC: spotkanie ministra A. Halickiego z wojewodą kujawsko-pomorskim E. Mes (komunikat) 2015-09-08 12:30 MAC: spotkanie ministra A. Halickiego z wojewodą kujawsko-pomorskim E. Mes (komunikat) - MAC informuje: Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Systemu Ostrzegania były głównymi tematami

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne Projekty w trakcie realizacji Szerokopasmowe lubuskie Wartość ogółem: 152,1 mln zł Dofinansowanie (LRPO): 50,7 mln zł Cel: rozbudowa istniejącej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

O czym będziemy mówić?

O czym będziemy mówić? Szkolenie Latarników PCRS SMWI, 2011 O czym będziemy mówić? 1. Dlaczego projekt PCRS jest potrzebny? 2. Założenia projektu 3. Kim są Latarnicy Polski Cyfrowej? 4. Co dostaną Latarnicy Polski Cyfrowej?

Bardziej szczegółowo

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim Śląskie mocne informacją II Forum podsumowujące prace nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 konsultacja społeczna projektu dokumentu 25 luty 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA ZADOWOLONY KLIENT Budowa systemu e-administracji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA ZADOWOLONY KLIENT Budowa systemu e-administracji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi ELEKTRONICZNA ADMINISTRACJA ZADOWOLONY KLIENT Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Nazwa inwestycji: WND-RPLD.04.02.00-00-022/12

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia. Sesja Europejska droga do nowego ładu informacyjnego

Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia. Sesja Europejska droga do nowego ładu informacyjnego Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia XVII Forum Teleinformatyki Sesja Europejska droga do nowego ładu informacyjnego 22-23 września 2011 r. Miedzeszyn Nota:

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS)

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) LUBUSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA (LSS) AGENDA SPOTKANIA Temat Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) Prelegent Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL Inwentaryzacja stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Seniorzy są wśród nas Szybko postępujące zmiany demograficzne ostatnich 20 lat spowodowały rosnący udział osób starszych w Polsce. Zmiany struktury demograficznej związane

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa szkoła. - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r.

Cyfrowa szkoła. - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r. Cyfrowa szkoła - program edukacyjny czy technologiczny? 20 maja 2014 r. Wybrane cele edukacyjne w dokumentach strategicznych państwa. Poprawa dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie

Bardziej szczegółowo

Jak wspierać sąsiadów w korzystaniu z Internetu? Poznań, 21 listopada 2012

Jak wspierać sąsiadów w korzystaniu z Internetu? Poznań, 21 listopada 2012 Jak wspierać sąsiadów w korzystaniu z Internetu? Poznań, 21 listopada 2012 Program Wieś Aktywna. Budowanie Społeczeństwa Informacyjnego - e-vita 2004-2011 r. Pilotażowe wdrożenia w 13 gminach Planowanie,

Bardziej szczegółowo

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny

FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny FOCUS TELECOM POLSKA SP. Z O.O. Materiał Informacyjny I. INFORMACJE OGÓLNE Focus Telecom Polska Sp. z o.o. działa w branży ICT od 2008 roku. Firma specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa Program Operacyjny Polska Cyfrowa Konferencja KIKE, Jachranka 19.11.2014 r. Założenia wsparcia beneficjentów w ramach POPC 2014-2020 Cel główny POPC - Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania. Podsekretarz Stanu Piotr Woźny

Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania. Podsekretarz Stanu Piotr Woźny Potencjał POPC, RPO, POWER w zakresie promocji nauki programowania Podsekretarz Stanu Piotr Woźny Promocja nauki programowania Ministerstwo Cyfryzacji promuje i wspiera naukę programowania wśród wszystkich

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

Tomasz Schimanek. nowy wymiar współpracy finansowej. samorządu z organizacjami. pozarządowymi

Tomasz Schimanek. nowy wymiar współpracy finansowej. samorządu z organizacjami. pozarządowymi Tomasz Schimanek REGRANTING: nowy wymiar współpracy finansowej samorządu z organizacjami pozarządowymi VI FORUM PEŁNOMOCNIKÓW DS. NGO Kraków, 24 czerwca 2015r. 1. Regranting i praktyka jego stosowania

Bardziej szczegółowo

P O Z N A Ń 2 0 1 2 W W W. L A T A R N I K. M W I. P L W W W. I N N O W A C J A I C Y F R Y Z A C J A. P L

P O Z N A Ń 2 0 1 2 W W W. L A T A R N I K. M W I. P L W W W. I N N O W A C J A I C Y F R Y Z A C J A. P L P O Z N A Ń 2 0 1 2 O PROJEKCIE Program Polska Cyfrowa Równych Szans jest finansowany w ramach Projektu systemowego działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu, Działanie 8.3 Programu

Bardziej szczegółowo

efektywności instytucji publicznych

efektywności instytucji publicznych Działania KPRM zorientowane na zwiększenie efektywności instytucji publicznych W oczach obywatela nie jest tak źle! Osobiste doświadczenia Polaków związane z załatwianiem różnego rodzaju spraw urzędowych

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej Zagrożenia enia założenia Brak infrastruktury szerokopasmowej na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRAKTYKI STUDENCKIEJ/WOLONTARIATU W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI

OFERTY PRAKTYKI STUDENCKIEJ/WOLONTARIATU W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ OPIS ZADAŃ WYMAGANIA ROZWÓJ WIEDZY I KOMPETENCJI Budżetu i Finansów praca w systemie księgowym Fortech przygotowywanie zestawień w arkuszu kalkulacyjnym Excel archiwizacja

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dokąd idziemy? Co osiągamy?

Dokąd idziemy? Co osiągamy? Dokąd idziemy? Co osiągamy? Partnerzy Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych Warszawa, 28 kwietnia 2014 r. Misja spowodowanie trwałej zmiany społecznej, w wyniku której mieszkańcy Polski

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

To największe przedsięwzięcie dotyczące edukacji cyfrowej Polaków w historii naszego kraju.

To największe przedsięwzięcie dotyczące edukacji cyfrowej Polaków w historii naszego kraju. O PROJEKCIE: Razem łatwiej Lokalne Centrum Innowacji i Cyfryzacji realizowany w ramach programu PCRS Polska Cyfrowa Równych Szans to inicjatywa, która ma na celu wspieranie działań na rzecz podnoszenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 4 października 2013r.

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 4 października 2013r. PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 4 października 2013r. 1 Sieć Sieć Sieć Sieć ROZWÓJ CYFROWY W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH 2 Sieć Sieć Sieć Sieć CYFRYZACJA W POLITYCE

Bardziej szczegółowo

biznes zmienia się z Orange

biznes zmienia się z Orange biznes zmienia się z Orange konferencja prasowa Mariusz Gaca, Prezes PTK Centertel, Dyrektor Wykonawczy ds. Sprzedaży i Obsługi Klientów Orange Polska Warszawa, 8 maja 2012 r. zmieniamy się dla naszych

Bardziej szczegółowo