SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. COM(2017) 554 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY DZIESIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY na temat EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW) ROK BUDŻETOWY 2016 PL PL

2 Spis treści 1. PROCEDURA BUDŻETOWA Ramy finansowe Projekt budżetu (PB) na 2016 r Przyjęcie budżetu na 2016 r Przyjęcie budżetów korygujących ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI Zarządzanie środkami na zobowiązania Programy rozwoju obszarów wiejskich EFRROW Pomoc techniczna Zarządzanie środkami na płatności Programy rozwoju obszarów wiejskich EFRROW Pomoc techniczna WYKONANIE BUDŻETU EFRROW NA 2016 R Wykorzystanie środków na zobowiązania Programy rozwoju obszarów wiejskich EFRROW Pomoc techniczna Wykorzystanie środków na płatności Programy rozwoju obszarów wiejskich EFRROW Pomoc techniczna Analiza zadeklarowanych wydatków w podziale na osie lub środki Realizacja programów EFRROW Okres programowania Okres programowania

3 1. PROCEDURA BUDŻETOWA 1.1. Ramy finansowe W 2016 r. wydatki na rozwój obszarów wiejskich są finansowane w ramach dwóch wieloletnich ram finansowych: i Ramy finansowe na lata określono w rozporządzeniu Rady (UE) nr 1311/2013. Przydział środków na rozwój obszarów wiejskich oraz na wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie po rocznym dostosowaniu technicznym wieloletnich ram finansowych przedstawiono w tabeli 1. Tabela 1 Ramy finansowe na lata DZIAŁ 2. Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne W mln EUR; ceny bieżące OGÓŁEM W tym: a), b), c), rozwój obszarów wiejskich d), e) wydatki związane z rynkiem i pomoc bezpośrednia a), b), c), d) a) po przesunięciu netto 351,9 mln EUR między EFRG i EFRROW za rok budżetowy 2014 (zob. uwaga f); b) po przesunięciu netto 51,6 mln EUR między EFRG i EFRROW za rok budżetowy 2015 (zob. uwaga f); c) po przesunięciu netto 28 mln EUR między EFRG i EFRROW za lata budżetowe (zob. uwaga f); d) po przesunięciu netto 3 577,2 mln EUR między EFRG i EFRROW za lata budżetowe (zob. uwaga f); e) po przeprogramowaniu przydziału środków EFRROW z roku 2014 w wyniku zastosowania art. 19 rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych (UE) nr 1311/2013 całkowita kwota mln EUR odliczona od zobowiązań z 2014 r. została równo rozłożona na zobowiązania z 2015 i 2016 r.; f) przesunięcia środków na rozwój obszarów wiejskich (EFRROW) wymienione w uwagach a) d) powyżej obejmują: 4 mln EUR przenoszone co roku przez cały okres z sektora bawełny (EL) na podstawie art. 66 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/2013, 296,3 mln EUR przeznaczone do dobrowolnej korekty przeniesionej za rok budżetowy 2014 (UK) na podstawie art. 10b i art. 10c ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, 51,6 mln EUR za niewykorzystane kwoty przenoszone co roku za lata budżetowe 2014 i 2015 (SE, DE) na podstawie art. 136 i 136b rozporządzenia (WE) nr 73/2009 oraz 3 577,2 mln EUR na ograniczanie płatności i elastyczności pomiędzy filarami na podstawie art. 7 ust. 2 i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1307/ Projekt budżetu (PB) na 2016 r. Dnia 24 czerwca 2015 r. Komisja przyjęła i przedłożyła władzy budżetowej projekt budżetu (PB) na 2016 r. W projekcie budżetu na okres programowania dla Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) przewidziano mln EUR w środkach na płatności. W odniesieniu do 2016 r. nie wnioskowano o żadne środki na zobowiązania, gdyż okres programowania zakończył się w 2013 r. W odniesieniu do okresu programowania

4 PB na 2016 r. objął kwotę mln EUR w środkach na zobowiązania i mln EUR w środkach na płatności. Tabela 2 Pozycja budżetu Projekt budżetu na 2016 r Środki na zobowiązania Środki na płatności (Programy rozwoju obszarów wiejskich) (Operacyjna pomoc techniczna) (Programy rozwoju obszarów wiejskich) (Operacyjna pomoc techniczna) Rada przyjęła swoje stanowisko w sprawie projektu budżetu na rok 2016 w dniu 4 września 2015 r., a Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko w dniu 28 października 2015 r. Konieczne było zwołanie komitetu pojednawczego, który w przewidzianym terminie 21 dni uzgodnił wspólny tekst. Rada zatwierdziła wspólny tekst w dniu 24 listopada 2015 r. a Parlament Europejski w dniu 25 listopada 2015 r. W budżecie na 2016 r., który przyjęto ostatecznie w dniu 25 listopada 2015 r., środki na płatności w ramach EFRROW ograniczono o 120 mln EUR, w tym o 33 mln EUR za okres programowania i o 87 mln EUR za okres Przyjęcie budżetu na 2016 r. Środki EFRROW przedstawione w rozdziale budżetu na 2016 r., który przyjęto w dniu 25 listopada 2015 r., wynosiły mln EUR w środkach na płatności na okres programowania oraz mln EUR w środkach na zobowiązania i mln EUR w środkach na płatności na okres

5 Tabela 3 Pozycja budżetu Budżet przyjęty na 2016 r Środki na zobowiązania Środki na płatności (Programy rozwoju obszarów wiejskich) (Operacyjna pomoc techniczna) (Programy rozwoju obszarów wiejskich) (Operacyjna pomoc techniczna) Przyjęcie budżetów korygujących Żaden z budżetów korygujących nie dotyczył EFRROW. 2. ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI 2.1. Zarządzanie środkami na zobowiązania Programy rozwoju obszarów wiejskich EFRROW W odniesieniu do środków na zobowiązania budżet uchwalony na 2016 r. wynosił mln EUR, z czego wszystkie środki dotyczyły programów na lata W budżecie na 2016 r. nie uwzględniono żadnych środków na zobowiązania w odniesieniu do programów EFRROW na lata Tabela 4 Zarządzanie środkami na zobowiązania w 2016 r. EFRROW Pozycja budżetu (kwoty w EUR) Pozycja budżetu (kwoty w EUR) Środki na początku 2016 r Środki dostępne w 2016 r Środki wykorzystane w 2016 r W następstwie zezwolenia Wysokiego Trybunału Anglii i Walii z dnia 12 grudnia 2014 r. środki na zobowiązania w ramach programu Zjednoczone Królestwo Walia ograniczono o 4,2 mln EUR, a kwotę tę dodano do pułapu dla płatności bezpośrednich, co wywarło wpływ na lata Niewykorzystanie kwoty EUR stanowi roczny efekt ogólnego spadku w roku

6 Pomoc techniczna W art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 przewidziano, że EFRROW może wykorzystać do 0,25 % swojego przydziału rocznego na finansowanie działań z zakresu pomocy technicznej z inicjatywy Komisji. W budżecie na rok 2016 dostępna na ten cel wstępna kwota wynosiła 4,4 mln EUR na pomoc techniczną inną niż pomoc operacyjna i 21,4 mln EUR na operacyjną pomoc techniczną Zarządzanie środkami na płatności Programy rozwoju obszarów wiejskich EFRROW W odniesieniu do programów rozwoju obszarów wiejskich na lata w budżecie uchwalonym na 2016 r. środki na płatności wynosiły mln EUR. Środki na płatności zwiększono poprzez przesunięcie 1,0 mln EUR z linii dotyczącej ukończenia rozwoju obszarów wiejskich finansowanego z Sekcji Gwarancji EFOGR (pozycja ), która nie wymagała żadnych środków. Z drugiej strony środki na płatności zmniejszono za pomocą dwóch przesunięć na łączną kwotę 32,1 mln EUR na rzecz Sekcji Orientacji EAGGF na lata mających na celu zamknięcie jednego z wcześniejszych programów realizowanych w ramach celu 1. Ponadto 646,1 mln EUR przesunięto w celu pokrycia pilnych potrzeb związanych z zamknięciem programów EFRROW na lata Uwzględniając wszystkie przesunięcia, całkowita kwota środków na płatności dostępnych w 2016 r. wyniosła 7 809,9 mln EUR. W ciągu roku wykorzystano wszystkie środki przewidziane na rok W odniesieniu do programów rozwoju obszarów wiejskich na lata w budżecie uchwalonym na 2016 r. środki na płatności wynosiły mln EUR. Ponadto dostępna kwota dochodów przeznaczonych na określony cel (przeniesionych z 2015 r. lub zebranych w ciągu roku) wyniosła 359,1 mln EUR. Na koniec roku zamknięcie 64 programów wymagało dodatkowych środków na płatności. Te dodatkowe potrzeby pokryto częściowo przy pomocy przesunięcia środków z linii programów EFRROW na lata (646,1 mln EUR), z linii pomocy technicznej (3,0 mln EUR) oraz przesunięcia na koniec roku (264,7 mln EUR). Całkowita kwota środków na płatności dostępnych w 2016 r. wyniosła 4 507,9 mln EUR. Dochody przeznaczone na określony cel w wysokości 12,1 mln EUR zostały automatycznie przeniesione z tej kwoty na 2017 r. Tabela 5 Zarządzanie środkami na płatności w 2016 r. EFRROW ( ) Pozycja budżetu Środki na początku 2016 r Przesunięcie do Sekcji Orientacji EAGGF regiony objęte celem 1 (lata ) Przesunięcie do Sekcji Orientacji EAGGF regiony objęte celem 1 (lata )

7 Przesunięcie z Sekcja Gwarancji EFOGR Przesunięcie do EFRROW Środki dostępne w 2016 r Środki wykorzystane w 2016 r EFRROW ( ) Pozycja budżetu Środki na początku 2016 r Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z 2015 r Dochody przeznaczone na określony cel zebrane w 2016 r Przesunięcie z EFRROW Przesunięcie z linii pomocy technicznej z EFRROW Przesunięcie na koniec roku Środki dostępne w 2016 r Środki wykorzystane w 2016 r Pomoc techniczna W odniesieniu do EFRROW ogółem środki na płatności w budżecie na 2016 r. wynosiły 20,0 mln EUR. Do linii programów EFRROW na lata przesunięto 3,0 mln EUR w celu pokrycia zamknięcia programów EFRROW na lata Ostateczne środki na płatności wyniosły 17,0 mln EUR. Całkowita kwota płatności wyniosła 12,8 mln EUR. 3. WYKONANIE BUDŻETU EFRROW NA 2016 R Wykorzystanie środków na zobowiązania Programy rozwoju obszarów wiejskich EFRROW Z łącznej kwoty środków na zobowiązania dostępnych w budżecie na 2016 r. na programy EFRROW na lata (18 650,6 mln EUR) zaangażowano kwotę ,6 mln EUR. Niewielka kwota niezaangażowana (0,96 mln EUR) wynika ze zmiany kwoty środków przydzielonych Zjednoczonemu Królestwu określonej w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1305/ (zob. przypis 1). Tabela 6 przedstawia środki, z podziałem na państwa członkowskie, przydzielone na mocy rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmienionego 2 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/142 z dnia 2 grudnia 2015 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (Dz.U. L 28 z , s. 8). 7

8 ostatnio rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/142 z dnia 2 grudnia 2015 r. 1 oraz kwoty zaangażowane w 2016 r. Tabela 6 Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 (zmienione) a kwoty zaangażowane do końca 2016 r. Pozycja budżetu: Państwo członkowskie Rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 Kwoty zaangażowane w 2016 r. Przydział na 2016 r. a) b) AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK Ogółem Pomoc techniczna W odniesieniu do okresu programowania kwota środków na zobowiązania na operacyjną pomoc techniczną w budżecie na 2016 r. wynosiła 21,4 mln EUR. Środki w tej linii zwiększono o 1,0 mln EUR przesunięte z linii programów EFRROW na lata w celu pokrycia potrzeb związanych z wkładem z EFRROW do Europejskiego Korpusu Solidarności. Tabela 7 8

9 przedstawia poziom wykorzystania środków na zobowiązania dostępnych na pomoc techniczną w 2016 r. Największa część płatności przeznaczona została na platformę doradztwa technicznego w zakresie instrumentów finansowych oraz Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tabela 7 Pomoc techniczna Wykorzystanie środków na zobowiązania Pozycja budżetu: Opis Kwota zaangażowana Platforma doradztwa technicznego w zakresie instrumentów finansowych Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Technologia informacyjna* Komunikacja instytucjonalna Europejskie partnerstwo innowacyjne Europejska sieć oceny Europejski Korpus Solidarności Audyt i kontrole Ochrona symboli Ogółem * w tym BCO (biura kompetencji w zakresie łączności szerokopasmowej) 3.2. Wykorzystanie środków na płatności Programy rozwoju obszarów wiejskich EFRROW W odniesieniu do okresu programowania wykorzystano niemal wszystkie środki na płatności po dokonanych przesunięciach (7 810 mln EUR), z czego mln EUR przeznaczono na płatności zaliczkowe. W odniesieniu do okresu programowania wykorzystano wszystkie środki na płatności dostępne w budżecie (3 235 mln EUR). Dodatkowych płatności w wysokości mln EUR dokonano ze środków pochodzących z linii programów EFRROW na lata , linii operacyjnej pomocy technicznej, dochodów przeznaczonych na określony cel oraz przesunięć na koniec roku. Na koniec 2016 r. całkowita kwota wydana na programy EFRROW na lata , w tym na zamknięcie 64 programów, wyniosła mln EUR. Tabela 8 przedstawia płatności w podziale na okresy objęte poszczególnymi deklaracjami w 2016 r.: Tabela 8 Płatności w 2016 r. programy rozwoju obszarów wiejskich EFRROW (w mln EUR) Pozycja Pozycja Płatności zaliczkowe , ,59 Zwroty na podstawie wniosków o płatność przed IV kw r. 277,49 554,36 Zwroty na podstawie wniosków o płatność za IV 1 547, ,31 9

10 kw r. Zwroty na podstawie wniosków o płatność za I kw r. 8, ,34 Zwroty na podstawie wniosków o płatność za II kw r. 0, ,53 Zwroty na podstawie wniosków o płatność za III kw r. 0, ,74 Płatności końcowe ,43 0,00 Ogółem , ,87 Poniższy wykres przedstawia wykorzystanie środków na płatności w poszczególnych miesiącach roku (od stycznia do grudnia 2016 r.). Wykres EFFROW - wykorzystanie środków na płatności w poszczególnych miesiącach roku 2016 (w mln EUR) Tabele 9a i 9b przedstawiają kwoty wypłacone przez Komisję w roku budżetowym 2016 w podziale na państwa członkowskie i okresy objęte poszczególnymi deklaracjami. 10

11 Tabela 9a Płatności faktycznie zrealizowane od dnia do dnia EFRROW pozycja budżetu Państwo członkowskie Przed IV kw r. IV kw r. Płatności dodatnie, głównie w następstwie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Zamknięcie Ogółem AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK Ogółem

12 Tabela 9b Płatności faktycznie zrealizowane od dnia do dnia EFRROW pozycja budżetu Państwo członkowskie Płatności zaliczkowe Przed IV kw r. IV kw r. I kw r. II kw r. III kw r. Ogółem AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK Ogółem W tabelach 10a i 10b przedstawiono porównanie płatności EFRROW zrealizowanych w 2016 r. z płatnościami dokonanymi w 2015 r. w podziale na państwa członkowskie. Łączna kwota płatności w ramach programów EFRROW na lata zmniejszyła się o 31 % (4,5 mld EUR w porównaniu z 6,5 mld EUR), co odzwierciedla fakt, że kwalifikowalność wydatków w ramach programów na lata jako wydatków unijnych zakończyła się w dniu 31 grudnia 2015 r., w związku z czym płatności w 2016 r. obejmują zwroty za czwarty kwartał 2015 r. oraz płatności na programy EFRROW zamknięte w 2016 r. Jednocześnie płatności w ramach programów EFRROW na lata znacznie zwiększyły się (o 49 %) w porównaniu z rokiem 2015 (7,8 mld EUR w porównaniu z 5,3 mld EUR). 12

13 Tabela 10a Płatności dokonane na rzecz państw członkowskich porównanie lat 2016 i 2015 EFRROW Państwo członkowskie Różnica między rokiem a 2015 Płatności okresowe Zamknięcie Ogółem Płatności okresowe Zamknięcie Ogółem (w %) AT BE ,30 % BG ,01 % CY ,48 % CZ DE ,14 % DK ,55 % EE ES ,59 % FI FR ,25 % GR ,40 % HR HU ,79 % IE IT ,05 % LT ,83 % LU LV MT ,31 % NL ,16 % PL ,08 % PT ,29 % RO ,42 % SE SI SK ,18 % UK ,24 % Ogółem ,45 % 13

14 Tabela 10b Płatności dokonane na rzecz państw członkowskich porównanie lat 2016 i 2015 EFRROW Państwo członkowskie Płatności okresowe Płatności zaliczkowe Ogółem Płatności okresowe Płatności zaliczkowe Różnica między rokiem 2016 a 2015 Ogółem (w %) AT ,14 % BE ,79 % BG ,66 % CY ,25 % CZ ,32 % DE ,85 % DK ,07 % EE ,35 % ES ,63 % FI ,66 % FR ,40 % GR ,29 % HR ,51 % HU ,83 % IE ,80 % IT ,07 % LT ,96 % LU ,23 % LV ,77 % MT ,72 % NL ,82 % PL ,54 % PT ,56 % RO ,24 % SE ,92 % SI ,42 % SK ,32 % UK ,60 % 14

15 Ogółem ,70 % 15

16 Pomoc techniczna W odniesieniu do okresu programowania kwota środków na płatności na pomoc techniczną wynosiła 20,0 mln EUR. Część tych środków (3,0 mln EUR) została przesunięta w celu pokrycia potrzeb w zakresie płatności związanych z programami rozwoju obszarów wiejskich w ramach EFRROW W tabeli 11 poniżej przedstawiono płatności w podziale na główne działania. Największa część płatności przeznaczona została na Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tabela 11 Pomoc techniczna Wykorzystanie środków na płatności Pozycja budżetu: Opis Wypłacone środki Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Technologia informacyjna Platforma doradztwa technicznego w zakresie instrumentów finansowych Europejskie partnerstwo innowacyjne Europejska sieć oceny Audyt i kontrole Ochrona symboli Wydarzenia 214 Ogółem Analiza zadeklarowanych wydatków w podziale na osie lub środki Tabele 12a i 12b przedstawiają wnioski o płatność zgłoszone przez poszczególne państwa członkowskie w podziale na osie/środki na rozwój obszarów wiejskich w 2016 r. (od IV kw r. do III kw r.), skumulowane wydatki zadeklarowane na początku programów, a także plany finansowe programów EFRROW. Należy zauważyć, że w przypadku EFRROW ostatnim kwartałem deklaracji wydatków był IV kw r. W kwartale tym wydatki skupione były w osi 1 (40,3 %); następna w kolejności była oś 2 z 23,3-proc. udziałem w wydatkach, oś 3, na którą przypadało 20,8 % wydatków, oraz oś 4 12,8 %. Wartości skumulowanych wydatków zadeklarowanych na początku programów (32,0 %, 47,7 %, 12,4 % i 5,9 % odpowiednio w odniesieniu do osi 1 4) w bardzo dużym stopniu pokrywają się z programowaniem według osi. Środki w ramach osi 2 rozliczane są przede wszystkim w płatnościach rocznych (np. środki rolno-środowiskowe), podczas gdy oś 1 i 3 oraz, w mniejszym stopniu, oś 4 obejmują głównie środki wieloletnie, które wymagają dłuższych procedur zatwierdzania i realizacji (np. projekty inwestycyjne). 16

17 Wydatki na EFRROW w 2016 r. dotyczyły głównie środka 13 (płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami) oraz środka 10 (działania rolno-środowiskowo-klimatyczne). 17

18 Tabela 12a Zadeklarowane wydatki EFRROW w 2016 r. (IV kw r.) oraz całkowite skumulowane wydatki (od IV kw r. do IV kw r.) w porównaniu z planami finansowymi EFRROW Oś/środek EFRROW Zadeklarowane wydatki w 2016 r. (IV kw r.) (w mln EUR) (%) Skumulowane wydatki zadeklarowane (od IV kw r. do IV kw r.) (w mln (%) EUR) Plany finansowe na okres (w mln EUR) 111 Kształcenie zawodowe i działania informacyjne 53,4 1,0 % 840,5 0,9 % 902,3 0,9 % 112 Podejmowanie działalności przez młodych rolników 348,9 6,9 % 3 271,4 3,5 % 3 310,8 3,5 % 113 Wcześniejsze emerytury 67,8 1,3 % 2 655,2 2,8 % 2 593,8 2,7 % 114 Korzystanie z usług doradczych 3,7 0,1 % 133,3 0,1 % 139,4 0,1 % 115 Tworzenie systemu usług z zakresu zarządzania, pomocy... 1,2 0,0 % 31,7 0,0 % 33,8 0,0 % 121 Modernizacja gospodarstw rolnych 656,4 12,9 % ,4 12,5 % ,7 12,3 % 122 Podwyższenie wartości gospodarczej lasów 6,5 0,1 % 308,7 0,3 % 324,1 0,3 % 123 Zwiększenie wartości dodanej produktów rolnych i leśnych 318,0 6,2 % 4 412,6 4,7 % 4 643,0 4,8 % 124 Współpraca na rzecz rozwoju nowych produktów 28,7 0,6 % 234,3 0,2 % 252,5 0,3 % 125 Infrastruktura związana z rozwojem ,4 9,4 % 4 317,6 4,6 % 4 366,9 4,6 % 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej 36,5 0,7 % 648,5 0,7 % 652,9 0,7 % 131 Spełnianie norm opartych na prawodawstwie wspólnotowym 0,1 0,0 % 62,1 0,1 % 64,1 0,1 % 132 Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 3,0 0,1 % 91,3 0,1 % 99,4 0,1 % 133 Działania informacyjne i promocyjne 11,8 0,2 % 128,4 0,1 % 131,3 0,1 % 141 Gospodarstwa rolne niskotowarowe 27,5 0,5 % 771,6 0,8 % 792,2 0,8 % 142 Grupy producentów 10,5 0,2 % 234,9 0,3 % 250,7 0,3 % 143 Płatności bezpośrednie (BG + RO) 0,0 0,0 % 9,5 0,0 % 15,7 0,0 % 144 Gospodarstwa rolne w fazie restrukturyzacji 0,1 0,0 % 180,8 0,2 % 190,0 0,2 % Oś ,6 40,3 % ,7 32,0 % ,8 31,9 % 211 Płatności dla rolników z tytułu naturalnych utrudnień ,1 3,6 % 7 391,1 7,9 % 7 128,0 7,4 % 212 Płatności z tytułu naturalnych utrudnień dla rolników... 87,9 1,7 % 7 681,4 8,2 % 8 062,5 8,4 % 213 Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz płatności związane... 13,3 0,3 % 267,5 0,3 % 272,6 0,3 % 214 Płatności rolnośrodowiskowe 464,2 9,1 % ,4 25,2 % ,5 24,9 % 215 Płatności z tytułu dobrostanu zwierząt 106,3 2,1 % 1 006,2 1,1 % 1 040,6 1,1 % 216 Inwestycje nieprodukcyjne 40,2 0,8 % 621,0 0,7 % 656,4 0,7 % 221 Pierwsze zalesianie gruntów rolnych 41,8 0,8 % 1 585,5 1,7 % 1 584,4 1,7 % 222 Pierwsze zakładanie systemów rolno-leśnych na gruntach rolnych 0,3 0,0 % 1,5 0,0 % 2,5 0,0 % 223 Pierwsze zalesianie gruntów nierolnych 7,6 0,1 % 168,2 0,2 % 176,1 0,2 % 224 Płatności dla obszarów Natura ,8 0,2 % 74,3 0,1 % 69,6 0,1 % 225 Płatności leśnośrodowiskowe 8,0 0,2 % 70,1 0,1 % 79,4 0,1 % 226 Przywrócenie potencjału leśnego oraz wprowadzenie działań ,8 2,9 % 1 542,1 1,6 % 1 603,3 1,7 % 227 Inwestycje nieprodukcyjne 75,2 1,5 % 698,6 0,7 % 738,5 0,8 % Oś ,4 23,3 % ,1 47,7 % ,23 47,2 % 311 Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej 74,6 1,5 % 1 078,8 1,1 % 1 110,5 1,2 % 312 Tworzenie i rozwój działalności gospodarczej 111,5 2,2 % 1 430,3 1,5 % 1 570,0 1,6 % 313 Zachęcanie do prowadzenia działalności związanej z turystyką 96,1 1,9 % 887,9 0,9 % 1 112,0 1,2 % 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 522,1 10,3 % 3 683,0 3,9 % 3 745,6 3,9 % 322 Odnowa i rozwój wsi 164,3 3,2 % 3 199,6 3,4 % 3 327,0 3,5 % 323 Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa wsi 85,8 1,7 % 1 154,9 1,2 % 1 194,2 1,2 % (%) 18

19 331 Szkolenia i informowanie 2,7 0,1 % 92,2 0,1 % 96,4 0,1 % 341 Nabywanie umiejętności, aktywizacja i wdrażanie... 4,3 0,1 % 100,4 0,1 % 101,0 0,1 % Oś ,3 20,8 % ,1 12,4 % ,8 12,8 % 411 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju... 80,1 1,6 % 471,5 0,5 % 505,2 0,5 % 412 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju... 7,5 0,1 % 58,9 0,1 % 73,8 0,1 % 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ,4 9,0 % 3 977,0 4,2 % 4 059,9 4,2 % 421 Wdrażanie projektów współpracy 39,1 0,8 % 170,8 0,2 % 189,9 0,2 % 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie... 70,9 1,4 % 897,7 1,0 % 928,6 1,0 % OŚ 4: 654,0 12,8 % 5 575,9 5,9 % 5 757,4 6,0 % 511 Pomoc techniczna 139,6 2,7 % 1 440,7 1,5 % 1 531,1 1,6 % 611 Płatności bezpośrednie dla BG i RO 0,0 0,0 % 436,4 0,5 % 437,4 0,5 % Suma całkowita 5 092,8 100,0 % ,7 100,0 % ,8 100,0 % Tabela 12b Zadeklarowane wydatki EFRROW w 2016 r. (od IV kw r. do III kw r.) oraz całkowite skumulowane wydatki (od IV kw r. do III kw r.) w porównaniu z planami finansowymi EFRROW Środek 01 Środek 02 Środek 03 Środek EFRROW Transfer wiedzy i działalność informacyjna Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i zastępstw Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Zadeklarowane wydatki w 2016 r. (od IV kw r. do III kw r.) (w mln (%) EUR) 19 Skumulowane wydatki zadeklarowane (od IV kw r. do III kw r.) (w mln (%) EUR) Plany finansowe na lata (w mln EUR) 20,3 0,3 % 21,9 0,2 % 1 132,8 1,1 % 10,7 0,2 % 11,4 0,1 % 865,9 0,9 % (%) 8,8 0,1 % 10,5 0,1 % 379,1 0,4 % Środek 04 Inwestycje w środki trwałe 963,6 15,0 % 1 183,4 11,7 % ,2 22,8 % Środek 05 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz 38,0 0,6 % 53,1 0,5 % 906,2 0,9 % wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych Środek 06 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej 344,7 5,4 % 416,0 4,1 % 7 399,6 7,4 % Środek 07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 117,4 1,8 % 120,3 1,2 % 6 664,3 6,7 % Środek 08 Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów 247,8 3,9 % 328,2 3,2 % 4 557,5 4,6 % Środek 09 Tworzenie grup i organizacji producentów 16,0 0,2 % 16,0 0,2 % 476,3 0,5 % Środek 10 Działanie rolno-środowiskowoklimatyczne 1 734,3 27,1 % 3 098,0 30,5 % ,7 16,5 % Środek 11 Rolnictwo ekologiczne 583,7 9,1 % 799,7 7,9 % 6 444,6 6,5 % Środek 12 Płatności dla obszarów Natura 2000 i płatności związane z ramową 61,1 1,0 % 95,9 0,9 % 573,9 0,6 % dyrektywą wodną Środek 13 Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub 1 704,5 26,6 % 3 217,7 31,7 % ,2 16,2 % innymi szczególnymi ograniczeniami Środek 14 Dobrostan zwierząt 182,5 2,8 % 231,5 2,3 % 1 475,2 1,5 % Środek 15 Usługi leśnośrodowiskowe i klimatyczne oraz ochrona lasów 6,8 0,1 % 9,4 0,1 % 266,4 0,3 % Środek 16 Współpraca 20,7 0,3 % 21,9 0,2 % 1 762,6 1,8 % Środek 17 Zarządzanie ryzykiem 10,4 0,2 % 15,6 0,2 % 1 715,9 1,7 % Środek 18 Finansowanie uzupełniających krajowych płatności bezpośrednich 36,1 0,6 % 90,7 0,9 % 111,9 0,1 % dla Chorwacji Środek 19 Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER rozwój lokalny kierowany przez 116,8 1,8 % 125,7 1,2 % 6 900,4 6,9 %

20 społeczność Środek 20 Pomoc techniczna państw członkowskich 65,4 1,0 % 83,7 0,8 % 2 080,9 2,1 % Środek 113 Wcześniejsze emerytury 117,0 1,8 % 197,7 1,9 % 529,2 0,5 % Środek 131 Spełnianie norm opartych na prawodawstwie wspólnotowym 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % Środek 341 Nabywanie umiejętności, aktywizacja i wdrażanie 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,6 0,0 % Suma całkowita 6 406,6 100,0 % ,5 100,0 % ,5 100,0 % * Państwa członkowskie deklarują wydatki co kwartał. W odniesieniu do roku n deklaracje za IV kw. są jednak składane w styczniu roku n+1. W związku z tym odpowiednie zwroty środków w roku n są dokonywane przez Komisję na rzecz państw członkowskich od IV kw. roku n-1 do III kw. roku n Realizacja programów EFRROW Okres programowania Wykres 2 przedstawia poziom absorpcji środków w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich na lata w poszczególnych państwach członkowskich: płatności od początku okresu programowania do dnia 31 grudnia 2016 r., w tym płatności końcowe w odniesieniu do programów już zamkniętych do tego dnia, w porównaniu z całkowitym przydziałem na lata W wyniku zastosowania zasady N+2 do końca 2016 r. umorzenia wyniosły ogółem mln EUR. Kwota ta odnosi się do lat Okres programowania Wykres 3 przedstawia poziom absorpcji środków w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich na lata w poszczególnych państwach członkowskich: płatności od początku okresu programowania, w tym płatności dokonane za IV kw r., które zostaną zwrócone w roku budżetowym 2017, w porównaniu z całkowitym przydziałem na lata

21 21

22 40% Wykres 3 - Poziom absorpcji środków w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich na lata w poszczególnych państwach członkowskich (% płatności EFFROW, w tym wnioski o płatność z IV kw r. w porównaniu z przydziałem na lata ) 38% 35% 30% 27% 30% 30% 20% 10% 9% 14% 14%15% 13% 13% 12% 9% 11% 11% 17% 17% 18% 18% 16% 19% 19%20% 21% 21% 24% 24% 24% 5% 0% MT IT BG HU PL ES NL HR RO DK CY GR SK EU FR DE SI BE EE CZ LT SE LV LU UK AT PT IE 22 FI

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.9.2012 r. COM(2012) 549 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY PIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z realizacji

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 578 final - ANNEXES 1 to 6. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 września 2016 r. (OR. en) 12246/16 ADD 1 AGRIFIN 99 FIN 560 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 września 2016 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 60 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z dnia 24 czerwca 2016 roku

Uchwała Nr 60 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z dnia 24 czerwca 2016 roku Uchwała Nr 60 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 24 czerwca 2016 roku Projekt w sprawie zmian tabel finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 września 2015 r. (OR. en) 12037/15 ADD 1 AGRIFIN 77 FIN 606 PISMO PRZEWODNIE Od: Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi AYET PUIGARNAU

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH WSPÓLNA POLITYKA ROLNA W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rolną (WPR), a mianowicie: sektora rolnictwa i przemysłu

Bardziej szczegółowo

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r.

Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Środowisko w polityce spójności Spotkanie plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 8-9 grudnia 2011 r. Agata Payne Dyrektoriat Środowisko Polityka spójności i ocen oddziaływania na

Bardziej szczegółowo

ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Mariusz Zarychta Puławy,

ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Mariusz Zarychta Puławy, ZAKRES REALIZACJI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 Mariusz Zarychta Puławy, 11-12.09.2013 Obszary wiejskie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich są to miejscowości

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

L 243/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 243/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 243/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.9.2006 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1320/2006 z dnia 5 września 2006 r. ustanawiające zasady przejścia do systemu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich określonego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz Obwieszczenie. z dnia 2 września 2014 r.

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz Obwieszczenie. z dnia 2 września 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz. 877 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zmiany Programu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.5.2014 r. COM(2014) 307 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Dostosowanie techniczne ram finansowych na 2015 r. stosownie do zmian DNB (art. 6

Bardziej szczegółowo

j Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

j Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie j Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014*2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Zał. nr 10 do Wytycznej Numer

Bardziej szczegółowo

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Konferencja Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie 10 lat w UE SGGW, 11.04.2014r. Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Dr Wojciech Knieć Instytut Socjologii UMK w Toruniu

Dr Wojciech Knieć Instytut Socjologii UMK w Toruniu Dr Wojciech Knieć Instytut Socjologii UMK w Toruniu 1994 2010 Liczba LGD 217 2169 Budżet na działania LEADER z kasy UE 450 mln EUR 5,5, mld EUR Udział Osi 4 LEADER w krajowych programach absorpcji EFRROW

Bardziej szczegółowo

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013 Wspieranie inwestycji 2007-2013 DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI 1 W LATACH 2007-2013 Poznań, 17 września 2006 POLAGRA FOOD 2006 www.ms-consulting.pl 1 Wspieranie inwestycji 2007-2013 Prowadzenie:

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach na rzecz NATURA 2000

Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach na rzecz NATURA 2000 Działania PROW a Natura 2000 1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Michał Rewucki Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 na rzecz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2015 r. COM(2015) 288 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Trzecie sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maj 2015 1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 II Filar w skali

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 162/05) C 162/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.5.2017 Informacje przekazane przez Komisję zgodnie z art. 8 akapit drugi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 ustanawiającej procedurę

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.3.2015 r. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia grup społecznych w ramach lokalnych przedsięwzięć ze środków PROW na lata

Możliwości wsparcia grup społecznych w ramach lokalnych przedsięwzięć ze środków PROW na lata Możliwości wsparcia grup społecznych w ramach lokalnych przedsięwzięć ze środków PROW na lata 2014-2020 Wrocław 04.03.2015 PROW 2014-2020: budżet wg priorytetów (łącznie 8 598 280 814 ) Priorytet Działanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. na temat wydatków w ramach EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 5-7/2016

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. na temat wydatków w ramach EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 5-7/2016 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.7.2016 r. COM(2016) 487 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY na temat wydatków w ramach EFRG System wczesnego ostrzegania nr 5-7/2016 PL PL

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.3.2014 r. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH

EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2014 r. COM(2014) 461 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 4 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2016 r. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.1.2014 r. COM(2014) 19 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 12/2013 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI_. do Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - Sprawozdanie roczne za 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI_. do Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - Sprawozdanie roczne za 2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.8.2016 r. COM(2016) 546 final ANNEXES 1 to 2 ZAŁĄCZNIKI_ do Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady Fundusz Solidarności Unii Europejskiej - Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Prasowa Warszawa 18 grudnia 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program

Bardziej szczegółowo

Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Anita Płonka Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Wartości przedstawione odnośnie do wspólnych wskaźników dotyczących Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym za 2014 r.

ZAŁĄCZNIK. Wartości przedstawione odnośnie do wspólnych wskaźników dotyczących Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym za 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.6.2016 r. COM(2016) 435 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK Wartości przedstawione odnośnie do wspólnych wskaźników dotyczących Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Bardziej szczegółowo

'Wsparcie doradztwa w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020'

'Wsparcie doradztwa w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020' 'Wsparcie doradztwa w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020' Josefine LORIZ - HOFFMANN Komisja Europejska Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senat Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

L 303/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 303/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.11.2013 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 12 listopada 2013 r. w odniesieniu do pomocy finansowej Unii na rzecz skoordynowanego planu kontroli w zakresie

Bardziej szczegółowo

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2016 R. FINANSOWANIE FUNDUSZU GWARANCYJNEGO EFIS

LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2016 R. FINANSOWANIE FUNDUSZU GWARANCYJNEGO EFIS KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.6.2015 r. COM(2015) 317 final LIST W SPRAWIE POPRAWEK NR 1 DO PROJEKTU BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2016 R. FINANSOWANIE FUNDUSZU GWARANCYJNEGO EFIS PL PL Uwzględniając: Traktat

Bardziej szczegółowo

DRUGI FILAR WPR: POLITYKA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

DRUGI FILAR WPR: POLITYKA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH DRUGI FILAR WPR: POLITYKA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH W następstwie ostatniej reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) utrzymano dwufilarową strukturę tej polityki, natomiast rozwój obszarów wiejskich jest

Bardziej szczegółowo

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R.

TABELA I: FLOTY RYBACKIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH (UE-28) W 2014 R. EUROPEJSKIE RYBOŁÓWSTWO W LICZBACH Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: floty rybackie państw

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE

Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE Zintegrowane podejście terytorialne w państwach członkowskich UE Dyrekcja Generalna ds. polityki regionalnej i miejskiej Wydział ds. Polski Maja Łukaszewska-Krawiec Zakopane, 20 stycznia 2015 1 Ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.3.2017 r. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustalające współczynnik korygujący do płatności bezpośrednich przewidziany

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (WPR) W LATACH 2007-2013 W latach 2007-2013 WPR finansowana

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2017 r. COM(2017) 156 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zielona Góra 27.04.2016 Zgodnie z USTAWĄ z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 czerwca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 czerwca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 czerwca 2015 r. (OR. en) 9898/15 AGRI 326 AGRISTR 47 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 11 czerwca 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY

PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.11.201 r. COM(201) 906 final ANNEXES 1 to ZAŁĄCZNIKI do PROJEKT WSPÓLNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU KOMISJI I RADY do komunikatu Komisji w sprawie rocznej analizy

Bardziej szczegółowo

są agencje płatnicze, których to dotyczy.

są agencje płatnicze, których to dotyczy. L 127/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.5.2005 DECYZJA KOMISJI z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie rozliczenia rachunków Państw Członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJE L 59/3 DECYZJE DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/304 z dnia 27 lutego 2018 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich WARSZAWA 4 kwietnia 2013 r. Prace nad projektem

Bardziej szczegółowo

2. DZIAŁANIE SYSTEMU KONTROLI NA SZCZEBLU WSPÓLNOTY

2. DZIAŁANIE SYSTEMU KONTROLI NA SZCZEBLU WSPÓLNOTY ZAŁĄCZNIK 1 1. CELE KONTROLI Pobór tradycyjnych zasobów własnych może być kontrolowany na różne sposoby: za pośrednictwem kontroli dokumentów, kontroli aktów wykonawczych oraz kontroli w terenie. Kontrole

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii. L 152/74 PL DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/949 z dnia 5 czerwca 2019 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu Rolniczego

Bardziej szczegółowo

DRUGI FILAR WPR: POLITYKA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

DRUGI FILAR WPR: POLITYKA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH DRUGI FILAR WPR: POLITYKA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Celem polityki rozwoju obszarów wiejskich UE, będącej drugim filarem wspólnej polityki rolnej (WPR), jest wspieranie obszarów wiejskich Unii i sprostanie

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 czerwca 2017 r. (OR. en) 10188/17 AGRI 325 AGRIFIN 58 FIN 361 PISMO PRZEWODNIE Od: Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.10.2011 KOM(2011) 673 wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY CZWARTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.9.2016 r. COM(2016) 578 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY DZIEWIĄTE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.1.2015 r. COM(2015) 15 final 2015/0010 (APP) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie

Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Priorytety PROW Szkolenia dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, poprawa jakości życia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania 1-4/2014

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania 1-4/2014 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.4.2014 r. COM(2014) 241 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG system wczesnego ostrzegania 1-4/2014 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 sierpnia 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 sierpnia 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 sierpnia 2017 r. (OR. en) 11629/17 AGRI 415 AGRIFIN 79 FIN 503 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 25 lipca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania rozwoju obszarów wiejskich w następnym okresie programowania

Kierunki wspierania rozwoju obszarów wiejskich w następnym okresie programowania Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kierunki wspierania rozwoju obszarów wiejskich w następnym okresie programowania 2014-2020 Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele

Bardziej szczegółowo

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej

Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej IP/08/1397 Bruksela, dnia 25 września 2008 r. Internet szerokopasmowy dla wszystkich Europejczyków: Komisja rozpoczyna debatę na temat przyszłości usługi powszechnej W jaki sposób UE może zapewnić wszystkim

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustalenia współczynnika korygującego do płatności bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

PRAWNO-FINANSOWE ASPEKTY POLITYKI PAŃSTWA W ZAKRESIE ROZWOJU ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE

PRAWNO-FINANSOWE ASPEKTY POLITYKI PAŃSTWA W ZAKRESIE ROZWOJU ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE PRAWNO-FINANSOWE ASPEKTY POLITYKI PAŃSTWA W ZAKRESIE ROZWOJU ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE MACIEJ JABŁOŃSKI Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa 2010 Spis treści Wykaz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 PODSTAWA PRAWNA Prawo unijne: 1. Rozdział III TFUE (art. 38-40) 2. Rozporządzenie PE i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2013 do zmian DNB

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2013 do zmian DNB KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.4.2012 r. COM(2012) 184 final KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2013 do zmian DNB (punkt 16

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej dr inż. Zofia Szalczyk- Podsekretarz Stanu w MRiRW Lipiec 2013 Prace nad PROW 2014-2020 Opracowywany w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku.

Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku. Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku. Harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce

Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce Podejście do uczenia się osób starszych w polityce LLL w Europie i w Polsce Konferencja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pn.: Kompetencja UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ w kontekście Europejskiego Roku Aktywności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania nr 1-3/2012

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. system wczesnego ostrzegania nr 1-3/2012 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.5.2012 r. COM(2012) 220 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG system wczesnego ostrzegania nr 1-3/2012 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE POSTĘPÓW W ZAKRESIE ODDZIELENIA PŁATNOŚCI OD PRODUKCJI

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE POSTĘPÓW W ZAKRESIE ODDZIELENIA PŁATNOŚCI OD PRODUKCJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.9.2013 COM(2013) 617 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE POSTĘPÓW W ZAKRESIE ODDZIELENIA PŁATNOŚCI OD PL PL SPRAWOZDANIE KOMISJI

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK VIII PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH INSTRUMENTÓW

TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK VIII PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH INSTRUMENTÓW ` NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 11/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK VIII PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Skala i znaczenie wsparcia. rolnictwa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w powiecie wałbrzyskim po 2004 r

Skala i znaczenie wsparcia. rolnictwa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w powiecie wałbrzyskim po 2004 r Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Skala i znaczenie wsparcia DODR we Wrocławiu ul. Zwycięska 12 53-033 Wrocław www.dodr.pl rolnictwa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w powiecie

Bardziej szczegółowo

Udział Polski w 7. Programie Ramowym Dane statystyczne po 219 konkursach

Udział Polski w 7. Programie Ramowym Dane statystyczne po 219 konkursach Promocja Nauki Polskiej w Brukseli Bruksela, 14.12.21 r. Udział Polski w 7. Programie Ramowym Dane statystyczne po 219 konkursach Andrzej Siemaszko Andrzej Galik Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Podejście LEADER w nowej perspektywie Możliwość finansowania działań w ramach Leader na obszarach Natura 2000

Podejście LEADER w nowej perspektywie Możliwość finansowania działań w ramach Leader na obszarach Natura 2000 Podejście LEADER w nowej perspektywie 2007-2013 Możliwość finansowania działań w ramach Leader na obszarach Natura 2000 6 czerwiec 2006r Marzena Cieślak 1 Inicjatywa wspólnotowa Inicjatywy Wspólnotowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW

PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.10.2014 r. COM(2014) 649 final PROJEKT BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 6 DO BUDŻETU OGÓLNEGO NA 2014 R. OGÓLNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG SEKCJI Sekcja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.12.2013 r. COM(2013) 887 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 10-11/2013 PL PL 1.

Bardziej szczegółowo

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii.

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1306/2013 finansowane mogą być jedynie wydatki rolne dokonane zgodnie z prawem Unii. L 298/34 PL DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1841 z dnia 16 listopada 2018 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa z tytułu Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem: propozycje na okres po 2013 roku

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem: propozycje na okres po 2013 roku Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem: propozycje na okres po 2013 roku 05 listopada 2012 r. Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisja

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza w PL i EA. Tomasz Gibas, Komisja Europejska Wrocław, 25 kwietnia 2019 r.

Sytuacja gospodarcza w PL i EA. Tomasz Gibas, Komisja Europejska Wrocław, 25 kwietnia 2019 r. Sytuacja gospodarcza w PL i EA Tomasz Gibas, Komisja Europejska Wrocław, 25 kwietnia 2019 r. PLAN WYSTĄPIENIA 1. Semestr europejski 2. Sytuacja gospodarcza w UE i strefie euro 3. Wyzwania strukturalne

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010

DECYZJE. L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010 PL L 184/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.7.2010 DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 15 lipca 2010 r. wyłączająca z finansowania Unii Europejskiej niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

Paweł Czyszczoń Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Wrocław r.

Paweł Czyszczoń Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Wrocław r. Paweł Czyszczoń Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Wrocław 30.10.2015 r. Prezentacja opracowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie

Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie Energetyka OZE/URE w strategii Unii Europejskiej: w kierunku promocji odnawialnych źródeł energii w Europie 30/03/2011 Natalia Matyba PLAN PREZENTACJI I. Strategia Europa 2020 nowe kierunki działao Unii

Bardziej szczegółowo

DECYZJE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/7

DECYZJE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/7 PL 12.3.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63/7 DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 11 marca 2010 r. wyłączająca z finansowania przez Unię Europejską niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie

Bardziej szczegółowo

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy

Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Ogólnoeuropejskie badanie opinii publicznej na temat zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Reprezentatywne wyniki z 2 państw członkowskich Unii Europejskiej Pakiet obejmujący wyniki dla 2 państw UE i dla Polski

Bardziej szczegółowo

Harmonogram przygotowań ARiMR w zakresie obsługi działań objętych PROW na lata 2014-2020, których wdrażaniem będą zajmować się podmioty wdrażające

Harmonogram przygotowań ARiMR w zakresie obsługi działań objętych PROW na lata 2014-2020, których wdrażaniem będą zajmować się podmioty wdrażające Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Harmonogram przygotowań ARiMR w zakresie obsługi działań objętych PROW na lata 2014-2020, których wdrażaniem będą zajmować się podmioty wdrażające Podstawy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2012 do zmian DNB

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2012 do zmian DNB KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.4.2011 KOM(2011) 199 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Dostosowanie techniczne perspektywy finansowej na rok 2012 do zmian DNB

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stan wdrażania oraz perspektywy na rok 2019 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Kierunki inwestycji energetycznych w społecznym budownictwie mieszkaniowym

Kierunki inwestycji energetycznych w społecznym budownictwie mieszkaniowym Kierunki inwestycji energetycznych w społecznym budownictwie mieszkaniowym Dr Joanna Mazurkiewicz Dr Piotr Lis Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Cel i układ

Bardziej szczegółowo

POLSKIE ROLNICTWO W PIERWSZYCH LATACH AKCESJI DO UE

POLSKIE ROLNICTWO W PIERWSZYCH LATACH AKCESJI DO UE POLSKIE ROLNICTWO W PIERWSZYCH LATACH AKCESJI DO UE dr Zbigniew Floriańczyk Pułtusk, 30 listopada 2 grudnia 2009 roku Zakres badania Kompilacja Rachunków Ekonomicznych dla Rolnictwa - RER Analiza wyników

Bardziej szczegółowo

Autor: Wenanta Anna Rolka

Autor: Wenanta Anna Rolka Autor: Wenanta Anna Rolka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 źródło dotacji gmin wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powstał z myślą o samorządach wiejskich i jest największym

Bardziej szczegółowo