ZASADY WYZNACZANIA DEPOZYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH PO WPROWADZENIU DO OBROTU OPCJI W RELACJI KLIENT-BIURO MAKLERSKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY WYZNACZANIA DEPOZYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH PO WPROWADZENIU DO OBROTU OPCJI W RELACJI KLIENT-BIURO MAKLERSKIE"

Transkrypt

1 Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse ZAADY WYZNACZANIA DEPOZYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH PO WPROWADZENIU DO OBROTU OPCJI W RELACJI KLIENT-BIURO MAKLERKIE Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse Parametry ryzya enarusze ryzya...2. Zasady Korela... I. Oblzane depozytów w poszzególnyh senaruszah... II. Oblzane depozytów dla lasy nstrumentów...6 III. Oblzane depozytów dla portfela...6 IV. Model wyeny op - oblzena wartoś ryzya dla ontratów opynyh...6 Przyłady Przyład: Jedna róta pozya w nerozlzone op upna Przyład: Jedna róta pozya w rozlzone op upna...9. Przyład: Jedna długa nerozlzona pozya w op sprzedaży Przyład: Jedna długa rozlzona pozya w op sprzedaży Przyład: Trzy rozlzone pozye róte dwe długe nerozlzone pozye w op upna Przyład: Pęć róth rozlzonyh pozy osem długh nerozlzonyh pozy w op sprzedaży Przyład: Pęć róth rozlzonyh pozy w zerwowe op upna dzesęć długh nerozlzonyh pozy w wrześnowe op upna Przyład: ześć długh rozlzonyh pozy w op sprzedaży dwóh róth pozy nerozlzonyh pozy w op upna Przyład: ześć róth nerozlzonyh pozy w op sprzedaży, edna pozya róta w ontrae futures dzesęć róth nerozlzonyh pozy w ednostah ndesowyh...16 Wzór omunatu...17 Tabla orela dla nstrumentów pohodnyh należąyh do te same lasy..18 1

2 Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse 1. Parametry ryzya Kraowy Depozyt będze wyorzystywał do wyznazana depozytów zabezpezaąyh Model Portfelowe Kalula Ryzya (MPKR). Za pomoą MPKR można oblzyć ryzyo ałego portfela, uwzględnaą wyspeyfowane przez Kraowy Depozyt następuąe parametry: - Pozom właśwego depozytu zabezpezaąego dla dane lasy [ Z ] - Zmenność (volatlty) dane lasy op w uęu roznym (zmenność hstoryzna lub mplowana) [V ] - Współzynn redytowy dla długh pozy opynyh w ene oraz ednoste ndesowyh [ CRT ] - Parametr modyfuąy zmenność w danym senaruszu dla ednoste ndesowyh [V ] - Parametr modyfuąy zmenność w danym senaruszu dla op [V s ] - Wartość parametru ogranzaąego wartość ryzya dla pozy opynyh w senaruszu [ ATLMT ] - Wysoość stopy wolne od ryzya [ r ] - Parametry zwęszaąe pozom właśwego depozytu zabezpezaąego dla poszzególnyh typów nstrumentów pohodnyh: [ B ] ontraty termnowe, [ B ] ednost ndesowe, B op [ ] ope. fut pu 2. enarusze ryzya W modelu MPKR przeprowadza sę symulae za pomoą 16 senaruszy sprawdza sę a będze sę zmenała wartość portfela pod wpływem zmany eny nstrumentu bazowego zmany zmennoś. Rysune nr 1, przedstawa onstruę poszzególnyh senaruszy. Rysune nr 1. Nr senarusza [] Zmana eny [u ] Prawdopod obeństwo [w ] Kerune zmennoś [ ] enarusz 1 Zares onst, zmenność góra 0, Zares onst, zmenność dół 0, Zares 1/ góra, zmenność góra 1/ Zares 1/ góra, zmenność dół 1/ Zares 1/ dół, zmenność góra -1/ Zares 1/ dół, zmenność dół -1/ Zares 2/ góra, zmenność góra 2/ Zares 2/ góra, zmenność dół 2/ Zares 2/ dół, zmenność góra -2/ 1 1 2

3 Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse 10 Zares 2/ dół, zmenność dół -2/ Zares / góra, zmenność góra 1, Zares / góra, zmenność dół 1, Zares / dół, zmenność góra -1, Zares / dół, zmenność dół -1, Zares 2 x góra, zmenność onst 2,00 0, Zares 2 x dół, zmenność onst -2,00 0,5 0. Zasady Korela Podstawową zasadą obowązuąą przy wyznazanu wartoś depozytów zabezpezaąyh przy zastosowanu metody portfelowe alula ryzya est uwzględnene orela medzy nstrumentam zareestrowanym w portfelu danego nwestora. Zgodne z regulaam KDPW, pozyam sorelowanym mogą być pozye w nstrumentah pohodnyh opartyh na tym samym nstrumene bazowym /te same lasy/. Wyznazane wstępnyh depozytów zabezpezaąyh odbywa sę podstawe ponższyh zasad: I. Oblzane depozytów w poszzególnyh senaruszah Wartość depozytu w danym senaruszu dla dane lasy nstrumentów (wyróżnone przez ten sam nstrument bazowy) oblza sę ao sumę = n = 1 gdze: - est wartośą depozytu dla nstrumentu pohodnego ser w senaruszu, oblzoną zgodne zasadam w pt n -lzba ser w dane lase nstrumentów pohodnyh 1. Wartość depozytu dla danego ontratu termnowego -te ser w -tym senaruszu oblzana est wg wzoru: = L C Z B u w (1.1) L C Z fut fut - lzba pozy w nstrumene -te ser (lzba uemna oznaza rótą pozyę) - wartość depozytu w -tym senaruszu dla -te ser ontratu termnowego - ena rozlzenowa te ser ontratu termnowego - pozom właśwego depozytu zabezpezaąego dla dane lasy nstrumentów B - parametr zwęszaąy dla ontratów termnowyh u w { 0,01;0,01; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ;2 ;2 ; 2 ; 2 ;1;1; 1; 1;2; 2} = = 1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;0,5;0,5 { }

4 Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse 2. Pozya długa rozlzona w ednostah ndesowyh stanow zabezpezene dla nnyh pozy opartyh na tym samym nstrumene bazowym. Wartość tego zabezpezena na zaońzene dna est równa lozynow ursu odnesena pomneszonego o możlwą ednodnową zmanę eny ednoste ndesowyh współzynna redytowego (CRT). Wartość zabezpezena dla IPU -te ser w -tym senaruszu est oblzana wg wzoru: L Z ( C + ( Z + V ) C B u w ) CRT = L (1.2) pu pu C - lzba pozy w nstrumene -te ser (lzba uemna oznaza rótą pozyę) - wartość zabezpezena w -tym senaruszu dla -te ser IPU - pozom właśwego depozytu zabezpezaąego dla dane lasy nstrumentów B - parametr zwęszaąy dla IPU - urs zamnęa te ser IPU V - parametr modyfuąy zmenność CRT - współzynn redytowy (obene 0,7) u = 0,01;0,01; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ;2 ;2 ; 2 ; 2 ;1;1; 1; 1;2; 2 = 1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;0,5;0,5 w { } { }. Pozya długa rozlzona w ontratah opynyh upna sprzedaży stanow zabezpezene dla nnyh pozy opartyh na tym samym nstrumene bazowym. Wartość tego zabezpezena est równa wyznazone na podstawe modelu Blaa-holesa (2.0) wartoś prem opyne przemnożone przez wartość współzynna redytowego. Powyższe dotyzy tylo pozy opynyh znaduąyh sę w ene (dla op upna oznaza to sytuaę, edy -X>0, a dla op sprzedaży X->0, gdze oznaza urs nstrumentu bazowego a X urs wyonana op). Wartość zabezpezena dla ontratów opynyh -te ser w -tym senaruszu est oblzana wg wzoru: L P CRT = (1.) p L P CRT - lzba pozy w nstrumene -te ser (lzba uemna oznaza rótą pozyę) L - wartość zabezpezena w -tym senaruszu dla -te ser ontratu opynego P - wartość prem op upna wyznazone w oparu o wzór 2.0 p P - wartość prem op sprzedaży wyznazone w oparu o wzór 2.0 CRT - współzynn redytowy (obene 0,7) 4. Pozya róta w ednostah ndesowyh, dla tóre nastąpło rozlzene fnansowe ma wartość depozytu oblzaną na podstawe beżąe wartoś prem oraz ryzya zmany eny IPU 4

5 Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse Wartość depozytu dla róte pozy IPU -te ser w -tym senaruszu est oblzana wg wzoru: L ( C + ( Z + V ) C B u w ) = L (1.4) Z pu C pu - lzba pozy w nstrumene -te ser (lzba uemna oznaza rótą pozyę) - wartość zabezpezena w -tym senaruszu dla -te ser IPU - pozom właśwego depozytu zabezpezaąego dla dane lasy nstrumentów B - parametr zwęszaąy dla IPU - urs zamnęa te ser IPU V - parametr modyfuąy zmenność CRT - współzynn redytowy (obene 0,7) u = 0,01;0,01; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ;2 ;2 ; 2 ; 2 ;1;1; 1; 1;2; 2 = 1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;0,5;0,5 w { } { } 5. Pozya róta w ontratah opynyh upna sprzedaży, rozlzona fnansowo ma depozyt zabezpezaąy równy: L ( P ) = (1.5) L ( P ) L - lzba pozy w nstrumene -te ser (lzba uemna oznaza rótą pozyę) P - wartość prem op upna wyznazone w oparu o wzór 2.0 p P - wartość prem op sprzedaży wyznazone w oparu o wzór Złożene zleena zaupu op sutue powstanem zobowązana z tytułu prem równe lozynow lzby upowanyh op lub ednoste ndesowyh wartoś prem. 7. Na nerozlzone róte pozye w ednostah ndesowyh nalzany est depozyt zabezpezaąy ednodnową zmanę wartoś ednost. Wartość depozytu dla róte pozy IPU -te ser w -tym senaruszu est oblzana wg wzoru: = L C Z B u w L C Z pu pu - lzba pozy w nstrumene -te ser (lzba uemna oznaza rótą pozyę) - ursu zamnęa te ser IPU - pozom właśwego depozytu zabezpezaąego dla dane lasy nstrumentów B - parametr zwęszaąy dla IPU u w { 0,01;0,01; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ;2 ;2 ; 2 ; 2 ;1;1; 1; 1;2; 2} = = 1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;0,5;0,5 { } 8. Na nerozlzone, róte pozye w ontratah opynyh nalzany est depozyt zabezpezaąy w następuąy sposób: 5

6 L R ( P P ) Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse L R = p p L ( P PR ) - lzba pozy w nstrumene -te ser (lzba uemna oznaza rótą pozyę) P ; P - lozyn ursu rynowego op (odpowedno upna lub sprzedaży) mnożna p R P - wartość prem op upna wyznazone w oparu o wzór 2.0 p P - wartość prem op sprzedaży wyznazone w oparu o wzór W przypadu, gdy uzestn posada w portfelu róte pozye w IPU lub w ontratah opynyh (rozlzone) zawarł transae upna w tyh samyh serah nstrumentów saldo róth pozy rozlzonyh podlega zmneszenu o lość zamyanyh róth pozy. r n+ L = mn L + L ;0 { } r L - lzba pozy róth rozlzonyh w -te ser IPU lub ontratów opynyh n+ L - lzba pozy długh nerozlzonyh w -te ser IPU lub ontratów opynyh Wartość L podlega następne podstawona odpowedno do wzorów (1.4) oraz (1.5) = mn II. Oblzane depozytów dla lasy nstrumentów ( ;0) - wartość depozytu dla dane lasy nstrumentów III. Oblzane depozytów dla portfela = g g = 1 - wartość depozytu na portfel - lzba las występuąyh w portfelu Oblzona w pt. III wartość depozytu est mnmalną wartośą aą buro malerse est zobowązane pobrać od lenta ao zabezpezene otwartyh przez nego pozy w prawah pohodnyh. P P = m IV. Model wyeny op - oblzena wartoś ryzya dla ontratów opynyh r T ( N( d ) X e N( d V T ) r T ( X e N( V T d ) N( d ) p = m (2.0) 6

7 Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse 2 V ln + r T X + 2 d = V T - wartość teoretyzna prem op upna -te ser w -tym senaruszu, P p P - wartość teoretyzna prem op sprzedaży -te ser w -tym senaruszu, = (1 + Z u B ) - urs nstrumentu podstawowego w -tym senaruszu, u = 0 op { 0,01;0,01; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ;2 ;2 ; 2 ; 2 ;1;1; 1; 1;2; 2} B op - wsaźn zwęszaąy pozom Z dla op Z 0 - pozom właśwego depozytu zabezpezaąego dla dane lasy - urs zamnęa nstrumentu bazowego, X - urs wyonana op, m T = - mnożn - zas do wygaśnęa wyrażony w latah, { 1; 1;1; 1;1; 1;1; 1;1; 1;1; 1;1; 1;0;0 } V = V + V, s, - erune zmennoś V - wyrażona w uęu roznym zmenność nstrumentu podstawowego (mpled volatlty lub zmenność hstoryzna), V s - parametr modyfuąy zmenność dane lasy op, r e - stopa wolna od ryzya, - lzba Eulera, N ( x) - dystrybuanta standardowego rozładu normalnego, ATLMT parametr ogranzaąy ryzyo w senaruszah Uwaga : P p P Dla senaruszy wartoś oraz są mnożone przez wartość parametru (ATLMT). Dla nstrumentów pohodnyh do zasu zawara perwsze transa: 1. za enę rozlzenową dla ontratów termnowyh należy przyąć lozyn ursu odnesena oreślonego przez GPW mnożna 2. za urs zamnęa dla ednoste ndesowyh należy przyąć urs odnesena oreślony przez GPW. za urs zamnęa dla op należy przyąć urs odnesena oreślony przez GPW 7

8 Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse Przyłady We wszysth przedstawanyh tu przyładah parametry B fut, B pu, B op, są równe eden, wysoość stopy proentowe r równa sę 10% a wysoość parametru ATLMT równa sę 0,5. Parametry do przyładu 1 1. Przyład: Jedna róta pozya w nerozlzone op upna. OW20F110 tatus Nerozlzone Rozlzone enarusze ,8 0, ,46 0,00-169,01 0, ,58 0, ,69 0, ,25 0,00 7-4,99 0,00 8-1,17 0, ,89 0, ,98 0, ,25 0, ,7 0, ,88 0, ,79 0, ,85 0, ,52 0,00 Zobowązana z tytułu prem 0,00 Depozyt zabezpezaąy na portfel -52,25 Razem -52,25 OW20F110 Kurs wyonana 1100 Data wygaśnęa Czas do wygaśnęa w latah =7/66 Współzynn redytowy 70% Zmenność 20,0% Pozom właśwego depozytu zabezpezaąego 4,8% Modyfator zmennoś 2,5% Kurs nstrumentu bazowego 1200 Cena Rozlzenowa / Prema 101,89 8

9 Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse 2. Przyład: Jedna róta pozya w rozlzone op upna. OW20F110 tatus Nerozlzone Rozlzone enarusze ,00-106,27 2 0, ,44 0, ,90 4 0,00-141,48 5 0,00-118,20 6 0, ,64 7 0, ,88 8 0, ,06 9 0,00-98, ,00-912, , , , ,6 1 0,00-87, ,00-757, , , ,00-209,8 Zobowązana z tytułu prem 0,00 Depozyt zabezpezaąy na portfel ,14 Razem ,14 Parametry do przyładu 2 OW20F110 Kurs wyonana 1100 Data wygaśnęa Czas do wygaśnęa w latah =7/66 Współzynn redytowy 70% Zmenność 20,0% Pozom właśwego depozytu zabezpezaąego 4,8% Modyfator zmennoś 2,5% Kurs nstrumentu bazowego 1200 Cena Rozlzenowa / Prema 101,89 9

10 Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse. Przyład: Jedna długa nerozlzona pozya w op sprzedaży. OW20R120 tatus Nerozlzone Rozlzone enarusze ,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 5 0,00 0,00 6 0,00 0,00 7 0,00 0,00 8 0,00 0,00 9 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 1 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Zobowązana z tytułu prem -24,94 Depozyt zabezpezaąy na portfel 0,00 Razem -24,94 Parametry do przyładu OW20R120 Kurs wyonana 1200 Data wygaśnęa Czas do wygaśnęa w latah =7/66 Współzynn redytowy 70% Zmenność 20,0% Pozom właśwego depozytu zabezpezaąego 4,8% Modyfator zmennoś 2,5% Kurs nstrumentu bazowego 1200 Cena Rozlzenowa / Prema 24,94 10

11 Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse 4. Przyład: Jedna długa rozlzona pozya w op sprzedaży. OW20R120 tatus Nerozlzone Rozlzone enarusze: ,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 5 0,00 0,00 6 0,00 0,00 7 0,00 0,00 8 0,00 0,00 9 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 1 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Zobowązana z tytułu prem 0,00 Depozyt zabezpezaąy na portfel 0,00 Razem 0,00 Parametry do przyładu 4 OW20R120 Kurs wyonana 1200 Data wygaśnęa Czas do wygaśnęa w latah =7/66 Współzynn redytowy 70% Zmenność 20,0% Pozom właśwego depozytu zabezpezaąego 4,8% Modyfator zmennoś 2,5% Kurs nstrumentu bazowego 1200 Cena Rozlzenowa / Prema 24,94 11

12 Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse 5. Przyład: Trzy rozlzone pozye róte dwe długe nerozlzone pozye w op upna. OW20F110 tatus Nerozlzone Rozlzone enarusze 2-1 0,00-106,27 2 0, ,44 0, ,90 4 0,00-141,48 5 0,00-118,20 6 0, ,64 7 0, ,88 8 0, ,06 9 0,00-98, ,00-912, , , , ,6 1 0,00-87, ,00-757, , , ,00-209,8 Zobowązana z tytułu prem -2 60,79 Depozyt zabezpezaąy na portfel ,14 Razem ,9 Parametry do przyładu 5 OW20F110 Kurs wyonana 1100 Data wygaśnęa Czas do wygaśnęa w latah =7/66 Współzynn redytowy 70% Zmenność 20,0% Pozom właśwego depozytu zabezpezaąego 4,8% Modyfator zmennoś 2,5% Kurs nstrumentu bazowego 1200 Cena Rozlzenowa / Prema 101,89 12

13 Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse 6. Przyład: Pęć róth rozlzonyh pozy osem długh nerozlzonyh pozy w op sprzedaży. W tym przyładze wartość depozytów zabezpezaąyh est równa zero, gdyż otware ośmu pozy długh powodue zamnęe pęu rozlzonyh pozy róth, nwestor mus zapłać tylo preme od nowootwartyh pozy. OW20U120 tatus Nerozlzone Rozlzone enarusze: ,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 5 0,00 0,00 6 0,00 0,00 7 0,00 0,00 8 0,00 0,00 9 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 1 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Parametry do przyładu 6 Zobowązana z tytułu prem - 216,27 Depozyt zabezpezaąy na portfel 0,00 Razem - 216,27 OW20U120 Kurs wyonana 1200 Data wygaśnęa Czas do wygaśnęa w latah =164/66 Współzynn redytowy 70% Zmenność 20,0% Pozom właśwego depozytu zabezpezaąego 4,8% Modyfator zmennoś 2,5% Kurs nstrumentu bazowego 1200 Cena Rozlzenowa / Prema 402,0 1

14 Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse 7. Przyład: Pęć róth rozlzonyh pozy w zerwowe op upna dzesęć długh nerozlzonyh pozy w wrześnowe op upna. OW20F100 OW20I100 tatus Nerozlzone Rozlzone Nerozlzone Rozlzone enarusze , ,28 0,00 0,00 2 0, ,51 0,00 0,00 0, ,51 0,00 0,00 4 0, ,7 0,00 0,00 5 0, ,88 0,00 0,00 6 0, ,47 0,00 0,00 7 0, ,1 0,00 0,00 8 0, ,08 0,00 0,00 9 0, ,94 0,00 0, , ,44 0,00 0, , ,29 0,00 0, , ,2 0,00 0,00 1 0, ,96 0,00 0, , ,57 0,00 0, ,00-874,0 0,00 0, , ,10 0,00 0,00 Zobowązana z tytułu prem ,52 Depozyt zabezpezaąy na portfel ,29 Razem ,81 Parametry do przyładu 7 OW20F100 OW20I100 Kurs wyonana Data wygaśnęa Czas do wygaśnęa w latah =7/66 =164/66 Współzynn redytowy 70% 70% Zmenność 20,0% 20,0% Pozom właśwego depozytu zabezpezaąego 4,8% 4,8% Modyfator zmennoś 2,5% 2,5% Kurs nstrumentu bazowego Cena Rozlzenowa / Prema 2221,9 2777,75 14

15 Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse 8. Przyład: ześć długh rozlzonyh pozy w op sprzedaży dwóh róth pozy nerozlzonyh pozy w op upna. W przyładze tym pozye długe rozlzone ne zmneszaą zobowązań z tytułu otwara pozy róth w nne op, gdyż ne są one w ene. OW20F100 OW20R100 tatus Nerozlzone Rozlzone Nerozlzone Rozlzone enarusze ,67 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00-47,82 0,00 0,00 0,00 4-7,51 0,00 0,00 0, ,8 0,00 0,00 0, ,99 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0,00 0, ,85 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,9 0,00 0,00 0, ,51 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0, ,15 0,00 0,00 0, ,17 0,00 0,00 0, ,4 0,00 0,00 0,00 Parametry do przyładu 8 Zobowązana z tytułu prem 0,00 Depozyt zabezpezaąy na portfel ,9 Razem ,9 OW20F100 OW20R100 Kurs wyonana Data wygaśnęa Czas do wygaśnęa w latah =7/66 =7/66 Współzynn redytowy 70% 70% Zmenność 20,0% 20,0% Pozom właśwego depozytu zabezpezaąego 4,8% 4,8% Modyfator zmennoś 2,5% 2,5% Kurs nstrumentu bazowego Cena Rozlzenowa / Prema 2221,9 5,18 15

16 Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse 9. Przyład: ześć róth nerozlzonyh pozy w op sprzedaży, edna pozya róta w ontrae futures dzesęć róth nerozlzonyh pozy w ednostah ndesowyh. FW20M MW20 OW20R100 tatus. Nerozlzone Rozlzone Nerozlzone Rozlzone enarusze ,85-0,48 0,00-21,81 0,00 2-4,85-0,48 0,00 2,51 0,00-161,60-16,00 0,00 -,85 0, ,60-16,00 0,00 27,08 0, ,60 16,00 0,00-49,90 0, ,60 16,00 0,00 16,60 0,00 7-2,20-2,00 0,00 8,61 0,00 8-2,20-2,00 0,00 29,06 0,00 9 2,20 2,00 0,00-89,57 0, ,20 2,00 0,00 4,6 0, ,80-48,00 0,00 16,82 0, ,80-48,00 0,00 0,09 0, ,80 48,00 0,00-145,99 0, ,80 48,00 0,00-15,92 0, ,80-48,00 0,00 0,69 0, ,80 48,00 0,00-145,79 0,00 Parametry do przyładu 9 Zobowązana z tytułu prem 0,00 Depozyt zabezpezaąy na portfel -515,98 Razem -515,98 FW20M MW20 OW20R100 Kurs wyonana Data wygaśnęa Czas do wygaśnęa w latah = 22,68 =7/66 Współzynn redytowy 0% 70% 70% Zmenność 0,0% 0,0% 20,0% Pozom właśwego depozytu zabezpezaąego 4,8% 4,8% 4,8% Modyfator zmennoś 0,0% 0,0% 2,5% Kurs nstrumentu bazowego Cena Rozlzenowa / Prema 10100,00 100,00 5,18 16

17 Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse Wzór omunatu Komunat o pozome parametrów do wyznazana wartoś depozytów zabezpezaąyh dla op na ndes WIG20. na... parametru Pozom parametru zmenność 20,0% współzynn redytowy 70,0% parametr modyfuąy zmenność dla op 2,5% parametr ogranzaąy wartość ryzya dla op. 50% wysoość stopy proentowe 10% parametr zwęszaąy pozom właśwego depozytu 140% zabezpezaąego dla op 17

18 Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse Tabla orela dla nstrumentów pohodnyh należąyh do te same lasy ontraty termnowe ednost ndesowe ope upna ope sprzedaży nstrumentu pohodnego / pozya pozya długa pozya róta pozya długa pozya róta pozya długa pozya róta pozya długa pozya róta ontraty termnowe ednost ndesowe ope upna ope sprzedaży pozya długa pozya róta pozya długa pozya róta pozya długa pozya róta pozya długa pozya róta Zna "+" oznaza wystąpene efetu redu ryzya dla dane pary nstrumentów 18

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Szczegółowe Zasady Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Szczegółowe Zasady Prowadzena Rozlczeń Transakcj przez KDPW_CCP (stan prawny od 5 czerwca 2013 r. ) Rozdzał perwszy Uczestnctwo w KDPW_CCP 1 1. Poszczególne termny, którym posługują sę nnejsze postanowena,

Bardziej szczegółowo

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych

Wpływ wartości likwidacyjnej aktywów firmy na oprocentowanie kredytu bankowego wyniki badań polskich spółek giełdowych Bank Kredyt 44 (2), 2013, 207 236 www.bankkredyt.nbp.pl www.bankandcred.nbp.pl Wpływ wartośc lkwdacyjnej aktywów frmy na oprocentowane kredytu bankowego wynk badań polskch spółek gełdowych Andrzej Palńsk*

Bardziej szczegółowo

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Wpływ płynności obrotu na kształtowanie się stopy zwrotu z akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Agata Gnadkowska * Wpływ płynnośc obrotu na kształtowane sę stopy zwrotu z akcj notowanych na Gełdze Paperów Wartoścowych w Warszawe Wstęp Płynność aktywów na rynku kaptałowym rozumana jest przez nwestorów

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania

Podstawy inwestowania KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA FINANSAMI Opcje na GPW Podstawy inwestowania Wojciech Gudaszewski,, Wojciech Wasilewski (KN MANAGER) Tadeusz Gudaszewski (BM BPHPBK) Prezentacja dla BM BPHPBK Prezentacja dla BM

Bardziej szczegółowo

MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE

MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE Mateusz Ppeń Unwersytet Ekonomczny w Krakowe MODELE COPULA M-GARCH O ROZKŁADACH NIEZMIENNICZYCH NA TRANSFORMACJE ORTOGONALNE Wprowadzene W analzach emprycznych przeprowadzonych z wykorzystanem welorównanowych

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Dagnostów Laboratoryjnych Dagnosta Laboratoryjny Rok 6, numer 1 (16) kweceñ / maj 008 GAZETA GAZETA GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH BEZP ATNA BEZP ATNA Na trakce do samorz¹du

Bardziej szczegółowo

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO

METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RYNKÓW W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO METODA GMDH DO PROGNOZOWANIA RNKÓW W WARUNKACH KRZSU FINANSOWEGO ANTONI WILISKI Zachodnopomorsk Unwersytet Technczny Streszczene W artykule rozwaany jest odweczny problem dokładnoc predykcj na rynkach

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO ZESZYTY AUKOWE UIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO R 394 PRACE KATEDRY EKOOMETRII I STATYSTYKI R 5 004 SEBASTIA GAT Unwersytet Szczec sk KRYTERIA BUDOWY PORTFELI PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W OKRESIE BESSY A GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 r. Poz. 962 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2012 r. Poz. 962 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 10 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 22 r. Poz. 962 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI ) z dnia sierpnia 22 r. w sprawie szczegółowego zaresu i sposobu sporządzania audytu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnk użytkownka Aplkacja Mertum Bank Moblny Przejdź do mertum 2 mertumbank.pl/moblny Aktualzacja: lpec 2015 Szanowny Klence, Dzękujemy za zanteresowane naszą aplkacją. Aplkacja moblna Mertum Banku

Bardziej szczegółowo

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych

Tomasz Jóźwik. Wprowadzenie do opcji giełdowych Tomasz Jóźwik Wprowadzenie do opcji giełdowych Spis treści Opcje definicja i rodzaje... 3 Standard opcji... 3 Terminologia... 4 Słownik... 5 Szerokie możliwości... 5 Cztery rodzaje pozycji... 5 Premia

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową

Dyskryminacja cenowa poprzez sprzedaż pakietową Mateusz MOKROGULSKI * Dyskrymnacja cenowa poprzez sprzedaż paketową Wstęp Dyskrymnacja cenowa jest obecne pojęcem heterogencznym a jej różne przejawy są prezentowane przy zastosowanu welu model mkroekonomcznych.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

ρ (6) przy czym ρ ij to współczynnik korelacji, wyznaczany na podstawie następującej formuły: (7)

ρ (6) przy czym ρ ij to współczynnik korelacji, wyznaczany na podstawie następującej formuły: (7) PROCES ZARZĄDZANIA PORTFELEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WSPOMAGANY PRZEZ ŚRODOWISKO AUTOMATÓW KOMÓRKOWYCH Ageszka ULFIK Streszczee: W pracy przedstawoo sposób zarządzaa portfelem paperów wartoścowych wspomagay

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZYKŁAD OCENY ŚRODOWISKOWEGO RYZYKA ZDROWOTNEGO

PRAKTYCZNY PRZYKŁAD OCENY ŚRODOWISKOWEGO RYZYKA ZDROWOTNEGO PRAKTYCZNY PRZYKŁAD OCENY ŚRODOWISKOWEGO RYZYKA ZDROWOTNEGO Mgr Beata Malec, dr Mare Biesiada, dr Anicenta Buba Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowisowego, Sosnowiec Wstęp Zagrożenia zdrowotne stwarzane

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Wycena papierów wartościowych - instrumenty pochodne

Wycena papierów wartościowych - instrumenty pochodne Matematyka finansowa - 8 Wycena papierów wartościowych - instrumenty pochodne W ujęciu probabilistycznym cena akcji w momencie t jest zmienną losową P t o pewnym (zwykle nieznanym) rozkładzie prawdopodobieństwa,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego

Krzysztof Jajuga. Instrumenty pochodne. Anatomia sukcesu. Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego Krzysztof Jajuga Instrumenty pochodne Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady funkcjonowania rynku kapitałowego ANATOMIA SUKCESU INSTYTUCJE I ZASADY FUNKCJONOWANIA RYNKU KAPITAŁOWEGO prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

N ( µ, σ ). Wyznacz estymatory parametrów µ i. Y które są niezależnymi zmiennymi losowymi.

N ( µ, σ ). Wyznacz estymatory parametrów µ i. Y które są niezależnymi zmiennymi losowymi. 3 Metody estymacj N ( µ, σ ) Wyzacz estymatory parametrów µ 3 Populacja geerala ma rozład ormaly mometów wyorzystując perwszy momet zwyły drug momet cetraly z prób σ metodą 3 Zmea losowa ma rozład geometryczy

Bardziej szczegółowo

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu

Podstawy statystyczne i uniwersalna funkcjonalność scoringu Podstawy statystyczne unwersalna funkcjonalność scorngu Leszek Boguszewsk Barbara Gelńska Przy Katedrze Statystyk Unwersytetu Gdańskego II edycja Konferencj Naukowej Interdyscyplnarne wykorzystane metod

Bardziej szczegółowo

Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej

Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej Podstawy matematy fasowej ubezpeczeowej oreślea, wzory, przyłady, zadaa z rozwązaam KIELCE 2 SPIS TREŚCI WSTEP... 7 STOPA ZWROTU...... 9 2 RACHUNEK CZASU W MATEMATYCE FINANSOWEJ. 0 2. DOKŁADNA LICZBA DNI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS

ANALIZA WYBRANYCH METOD OCENY SYSTEMÓW BONUS-MALUS Anna Jędrzychowska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana, Informatyk Fnansów Katedra Ubezpeczeń anna.jedrzychowska@ue.wroc.pl Ewa Poprawska Unwersytet Ekonomczny we Wrocławu Wydzał Zarządzana,

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl

Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl Opracowanie graficzne, skład i druk: Wydawnictwo ART art@artdruk.pl Opracowanie graficzne wykonane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości Noty objaśniające Nota 1. Polityka rachunkowości Opis przyjętych zasad rachunkowości a) Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie: Opcje na GPW (III) Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notuje się opcje na WIG20 i akcje niektórych spółek o najwyższej płynności. Każdy rodzaj opcji notowany jest w kilku, czasem nawet kilkunastu

Bardziej szczegółowo

NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. PROWADZENIE KSIĄG

NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. PROWADZENIE KSIĄG NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. PROWADZENIE KSIĄG 1. Księgi Funduszu prowadzone są w siedzibie Funduszu lub w miejscu prowadzenia działalności przez Biuro Rachunkowe, któremu powierzono prowadzenie

Bardziej szczegółowo

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE

3.1. ODZIAŁYWANIE DŹWIĘKÓW NA CZŁOWIEKA I OTOCZENIE 3. KRYTERIA OCENY HAŁASU I DRGAŃ Hałas to każdy dźwęk nepożądany, przeszkadzający, nezależne od jego natury, kontekstu znaczena. Podobne rzecz sę ma z drganam. Oba te zjawska oddzałują nekorzystne na człoweka

Bardziej szczegółowo

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward

Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Wykład 4 8. Kontrakty financial futures i forward Kontrakty financial futures/forward odgrywają coraz ważniejszą rolę na światowych rynkach kapitałowych. Kontrakty te określa się mianem kontraktów terminowych.

Bardziej szczegółowo

DWUMIANOWY MODEL WYCENY OPCJI W WARUNKACH ROZMYTYCH INFORMACJI

DWUMIANOWY MODEL WYCENY OPCJI W WARUNKACH ROZMYTYCH INFORMACJI Zygmunt Przybycin DWUMIANOWY MODEL WYCENY OPCJI W WARUNKACH ROZMYTYCH INFORMACJI Wprowadzenie Inwestowanie na rynku kapitałowym jest sztuką i wyzwaniem dla osób pragnących osiągać ponadprzeciętne zyski.

Bardziej szczegółowo

VIW20 koncepcja indeksu zmienności dla polskiego rynku akcyjnego 1

VIW20 koncepcja indeksu zmienności dla polskiego rynku akcyjnego 1 Dr Robert Ślepaczuk Katedra Bakowośc Fasów Wydzał Nauk Ekoomczych Uwersytet Warszawsk Grzegorz Zakrzewsk Po Kredytów Detalczych Departamet Ryzyka Kredytowego Polbak EFG VIW0 kocepcja deksu zmeośc dla polskego

Bardziej szczegółowo