ZASADY WYZNACZANIA DEPOZYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH PO WPROWADZENIU DO OBROTU OPCJI W RELACJI KLIENT-BIURO MAKLERSKIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY WYZNACZANIA DEPOZYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH PO WPROWADZENIU DO OBROTU OPCJI W RELACJI KLIENT-BIURO MAKLERSKIE"

Transkrypt

1 Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse ZAADY WYZNACZANIA DEPOZYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH PO WPROWADZENIU DO OBROTU OPCJI W RELACJI KLIENT-BIURO MAKLERKIE Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse Parametry ryzya enarusze ryzya...2. Zasady Korela... I. Oblzane depozytów w poszzególnyh senaruszah... II. Oblzane depozytów dla lasy nstrumentów...6 III. Oblzane depozytów dla portfela...6 IV. Model wyeny op - oblzena wartoś ryzya dla ontratów opynyh...6 Przyłady Przyład: Jedna róta pozya w nerozlzone op upna Przyład: Jedna róta pozya w rozlzone op upna...9. Przyład: Jedna długa nerozlzona pozya w op sprzedaży Przyład: Jedna długa rozlzona pozya w op sprzedaży Przyład: Trzy rozlzone pozye róte dwe długe nerozlzone pozye w op upna Przyład: Pęć róth rozlzonyh pozy osem długh nerozlzonyh pozy w op sprzedaży Przyład: Pęć róth rozlzonyh pozy w zerwowe op upna dzesęć długh nerozlzonyh pozy w wrześnowe op upna Przyład: ześć długh rozlzonyh pozy w op sprzedaży dwóh róth pozy nerozlzonyh pozy w op upna Przyład: ześć róth nerozlzonyh pozy w op sprzedaży, edna pozya róta w ontrae futures dzesęć róth nerozlzonyh pozy w ednostah ndesowyh...16 Wzór omunatu...17 Tabla orela dla nstrumentów pohodnyh należąyh do te same lasy..18 1

2 Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse 1. Parametry ryzya Kraowy Depozyt będze wyorzystywał do wyznazana depozytów zabezpezaąyh Model Portfelowe Kalula Ryzya (MPKR). Za pomoą MPKR można oblzyć ryzyo ałego portfela, uwzględnaą wyspeyfowane przez Kraowy Depozyt następuąe parametry: - Pozom właśwego depozytu zabezpezaąego dla dane lasy [ Z ] - Zmenność (volatlty) dane lasy op w uęu roznym (zmenność hstoryzna lub mplowana) [V ] - Współzynn redytowy dla długh pozy opynyh w ene oraz ednoste ndesowyh [ CRT ] - Parametr modyfuąy zmenność w danym senaruszu dla ednoste ndesowyh [V ] - Parametr modyfuąy zmenność w danym senaruszu dla op [V s ] - Wartość parametru ogranzaąego wartość ryzya dla pozy opynyh w senaruszu [ ATLMT ] - Wysoość stopy wolne od ryzya [ r ] - Parametry zwęszaąe pozom właśwego depozytu zabezpezaąego dla poszzególnyh typów nstrumentów pohodnyh: [ B ] ontraty termnowe, [ B ] ednost ndesowe, B op [ ] ope. fut pu 2. enarusze ryzya W modelu MPKR przeprowadza sę symulae za pomoą 16 senaruszy sprawdza sę a będze sę zmenała wartość portfela pod wpływem zmany eny nstrumentu bazowego zmany zmennoś. Rysune nr 1, przedstawa onstruę poszzególnyh senaruszy. Rysune nr 1. Nr senarusza [] Zmana eny [u ] Prawdopod obeństwo [w ] Kerune zmennoś [ ] enarusz 1 Zares onst, zmenność góra 0, Zares onst, zmenność dół 0, Zares 1/ góra, zmenność góra 1/ Zares 1/ góra, zmenność dół 1/ Zares 1/ dół, zmenność góra -1/ Zares 1/ dół, zmenność dół -1/ Zares 2/ góra, zmenność góra 2/ Zares 2/ góra, zmenność dół 2/ Zares 2/ dół, zmenność góra -2/ 1 1 2

3 Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse 10 Zares 2/ dół, zmenność dół -2/ Zares / góra, zmenność góra 1, Zares / góra, zmenność dół 1, Zares / dół, zmenność góra -1, Zares / dół, zmenność dół -1, Zares 2 x góra, zmenność onst 2,00 0, Zares 2 x dół, zmenność onst -2,00 0,5 0. Zasady Korela Podstawową zasadą obowązuąą przy wyznazanu wartoś depozytów zabezpezaąyh przy zastosowanu metody portfelowe alula ryzya est uwzględnene orela medzy nstrumentam zareestrowanym w portfelu danego nwestora. Zgodne z regulaam KDPW, pozyam sorelowanym mogą być pozye w nstrumentah pohodnyh opartyh na tym samym nstrumene bazowym /te same lasy/. Wyznazane wstępnyh depozytów zabezpezaąyh odbywa sę podstawe ponższyh zasad: I. Oblzane depozytów w poszzególnyh senaruszah Wartość depozytu w danym senaruszu dla dane lasy nstrumentów (wyróżnone przez ten sam nstrument bazowy) oblza sę ao sumę = n = 1 gdze: - est wartośą depozytu dla nstrumentu pohodnego ser w senaruszu, oblzoną zgodne zasadam w pt n -lzba ser w dane lase nstrumentów pohodnyh 1. Wartość depozytu dla danego ontratu termnowego -te ser w -tym senaruszu oblzana est wg wzoru: = L C Z B u w (1.1) L C Z fut fut - lzba pozy w nstrumene -te ser (lzba uemna oznaza rótą pozyę) - wartość depozytu w -tym senaruszu dla -te ser ontratu termnowego - ena rozlzenowa te ser ontratu termnowego - pozom właśwego depozytu zabezpezaąego dla dane lasy nstrumentów B - parametr zwęszaąy dla ontratów termnowyh u w { 0,01;0,01; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ;2 ;2 ; 2 ; 2 ;1;1; 1; 1;2; 2} = = 1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;0,5;0,5 { }

4 Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse 2. Pozya długa rozlzona w ednostah ndesowyh stanow zabezpezene dla nnyh pozy opartyh na tym samym nstrumene bazowym. Wartość tego zabezpezena na zaońzene dna est równa lozynow ursu odnesena pomneszonego o możlwą ednodnową zmanę eny ednoste ndesowyh współzynna redytowego (CRT). Wartość zabezpezena dla IPU -te ser w -tym senaruszu est oblzana wg wzoru: L Z ( C + ( Z + V ) C B u w ) CRT = L (1.2) pu pu C - lzba pozy w nstrumene -te ser (lzba uemna oznaza rótą pozyę) - wartość zabezpezena w -tym senaruszu dla -te ser IPU - pozom właśwego depozytu zabezpezaąego dla dane lasy nstrumentów B - parametr zwęszaąy dla IPU - urs zamnęa te ser IPU V - parametr modyfuąy zmenność CRT - współzynn redytowy (obene 0,7) u = 0,01;0,01; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ;2 ;2 ; 2 ; 2 ;1;1; 1; 1;2; 2 = 1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;0,5;0,5 w { } { }. Pozya długa rozlzona w ontratah opynyh upna sprzedaży stanow zabezpezene dla nnyh pozy opartyh na tym samym nstrumene bazowym. Wartość tego zabezpezena est równa wyznazone na podstawe modelu Blaa-holesa (2.0) wartoś prem opyne przemnożone przez wartość współzynna redytowego. Powyższe dotyzy tylo pozy opynyh znaduąyh sę w ene (dla op upna oznaza to sytuaę, edy -X>0, a dla op sprzedaży X->0, gdze oznaza urs nstrumentu bazowego a X urs wyonana op). Wartość zabezpezena dla ontratów opynyh -te ser w -tym senaruszu est oblzana wg wzoru: L P CRT = (1.) p L P CRT - lzba pozy w nstrumene -te ser (lzba uemna oznaza rótą pozyę) L - wartość zabezpezena w -tym senaruszu dla -te ser ontratu opynego P - wartość prem op upna wyznazone w oparu o wzór 2.0 p P - wartość prem op sprzedaży wyznazone w oparu o wzór 2.0 CRT - współzynn redytowy (obene 0,7) 4. Pozya róta w ednostah ndesowyh, dla tóre nastąpło rozlzene fnansowe ma wartość depozytu oblzaną na podstawe beżąe wartoś prem oraz ryzya zmany eny IPU 4

5 Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse Wartość depozytu dla róte pozy IPU -te ser w -tym senaruszu est oblzana wg wzoru: L ( C + ( Z + V ) C B u w ) = L (1.4) Z pu C pu - lzba pozy w nstrumene -te ser (lzba uemna oznaza rótą pozyę) - wartość zabezpezena w -tym senaruszu dla -te ser IPU - pozom właśwego depozytu zabezpezaąego dla dane lasy nstrumentów B - parametr zwęszaąy dla IPU - urs zamnęa te ser IPU V - parametr modyfuąy zmenność CRT - współzynn redytowy (obene 0,7) u = 0,01;0,01; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ;2 ;2 ; 2 ; 2 ;1;1; 1; 1;2; 2 = 1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;0,5;0,5 w { } { } 5. Pozya róta w ontratah opynyh upna sprzedaży, rozlzona fnansowo ma depozyt zabezpezaąy równy: L ( P ) = (1.5) L ( P ) L - lzba pozy w nstrumene -te ser (lzba uemna oznaza rótą pozyę) P - wartość prem op upna wyznazone w oparu o wzór 2.0 p P - wartość prem op sprzedaży wyznazone w oparu o wzór Złożene zleena zaupu op sutue powstanem zobowązana z tytułu prem równe lozynow lzby upowanyh op lub ednoste ndesowyh wartoś prem. 7. Na nerozlzone róte pozye w ednostah ndesowyh nalzany est depozyt zabezpezaąy ednodnową zmanę wartoś ednost. Wartość depozytu dla róte pozy IPU -te ser w -tym senaruszu est oblzana wg wzoru: = L C Z B u w L C Z pu pu - lzba pozy w nstrumene -te ser (lzba uemna oznaza rótą pozyę) - ursu zamnęa te ser IPU - pozom właśwego depozytu zabezpezaąego dla dane lasy nstrumentów B - parametr zwęszaąy dla IPU u w { 0,01;0,01; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ;2 ;2 ; 2 ; 2 ;1;1; 1; 1;2; 2} = = 1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;0,5;0,5 { } 8. Na nerozlzone, róte pozye w ontratah opynyh nalzany est depozyt zabezpezaąy w następuąy sposób: 5

6 L R ( P P ) Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse L R = p p L ( P PR ) - lzba pozy w nstrumene -te ser (lzba uemna oznaza rótą pozyę) P ; P - lozyn ursu rynowego op (odpowedno upna lub sprzedaży) mnożna p R P - wartość prem op upna wyznazone w oparu o wzór 2.0 p P - wartość prem op sprzedaży wyznazone w oparu o wzór W przypadu, gdy uzestn posada w portfelu róte pozye w IPU lub w ontratah opynyh (rozlzone) zawarł transae upna w tyh samyh serah nstrumentów saldo róth pozy rozlzonyh podlega zmneszenu o lość zamyanyh róth pozy. r n+ L = mn L + L ;0 { } r L - lzba pozy róth rozlzonyh w -te ser IPU lub ontratów opynyh n+ L - lzba pozy długh nerozlzonyh w -te ser IPU lub ontratów opynyh Wartość L podlega następne podstawona odpowedno do wzorów (1.4) oraz (1.5) = mn II. Oblzane depozytów dla lasy nstrumentów ( ;0) - wartość depozytu dla dane lasy nstrumentów III. Oblzane depozytów dla portfela = g g = 1 - wartość depozytu na portfel - lzba las występuąyh w portfelu Oblzona w pt. III wartość depozytu est mnmalną wartośą aą buro malerse est zobowązane pobrać od lenta ao zabezpezene otwartyh przez nego pozy w prawah pohodnyh. P P = m IV. Model wyeny op - oblzena wartoś ryzya dla ontratów opynyh r T ( N( d ) X e N( d V T ) r T ( X e N( V T d ) N( d ) p = m (2.0) 6

7 Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse 2 V ln + r T X + 2 d = V T - wartość teoretyzna prem op upna -te ser w -tym senaruszu, P p P - wartość teoretyzna prem op sprzedaży -te ser w -tym senaruszu, = (1 + Z u B ) - urs nstrumentu podstawowego w -tym senaruszu, u = 0 op { 0,01;0,01; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ;2 ;2 ; 2 ; 2 ;1;1; 1; 1;2; 2} B op - wsaźn zwęszaąy pozom Z dla op Z 0 - pozom właśwego depozytu zabezpezaąego dla dane lasy - urs zamnęa nstrumentu bazowego, X - urs wyonana op, m T = - mnożn - zas do wygaśnęa wyrażony w latah, { 1; 1;1; 1;1; 1;1; 1;1; 1;1; 1;1; 1;0;0 } V = V + V, s, - erune zmennoś V - wyrażona w uęu roznym zmenność nstrumentu podstawowego (mpled volatlty lub zmenność hstoryzna), V s - parametr modyfuąy zmenność dane lasy op, r e - stopa wolna od ryzya, - lzba Eulera, N ( x) - dystrybuanta standardowego rozładu normalnego, ATLMT parametr ogranzaąy ryzyo w senaruszah Uwaga : P p P Dla senaruszy wartoś oraz są mnożone przez wartość parametru (ATLMT). Dla nstrumentów pohodnyh do zasu zawara perwsze transa: 1. za enę rozlzenową dla ontratów termnowyh należy przyąć lozyn ursu odnesena oreślonego przez GPW mnożna 2. za urs zamnęa dla ednoste ndesowyh należy przyąć urs odnesena oreślony przez GPW. za urs zamnęa dla op należy przyąć urs odnesena oreślony przez GPW 7

8 Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse Przyłady We wszysth przedstawanyh tu przyładah parametry B fut, B pu, B op, są równe eden, wysoość stopy proentowe r równa sę 10% a wysoość parametru ATLMT równa sę 0,5. Parametry do przyładu 1 1. Przyład: Jedna róta pozya w nerozlzone op upna. OW20F110 tatus Nerozlzone Rozlzone enarusze ,8 0, ,46 0,00-169,01 0, ,58 0, ,69 0, ,25 0,00 7-4,99 0,00 8-1,17 0, ,89 0, ,98 0, ,25 0, ,7 0, ,88 0, ,79 0, ,85 0, ,52 0,00 Zobowązana z tytułu prem 0,00 Depozyt zabezpezaąy na portfel -52,25 Razem -52,25 OW20F110 Kurs wyonana 1100 Data wygaśnęa Czas do wygaśnęa w latah =7/66 Współzynn redytowy 70% Zmenność 20,0% Pozom właśwego depozytu zabezpezaąego 4,8% Modyfator zmennoś 2,5% Kurs nstrumentu bazowego 1200 Cena Rozlzenowa / Prema 101,89 8

9 Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse 2. Przyład: Jedna róta pozya w rozlzone op upna. OW20F110 tatus Nerozlzone Rozlzone enarusze ,00-106,27 2 0, ,44 0, ,90 4 0,00-141,48 5 0,00-118,20 6 0, ,64 7 0, ,88 8 0, ,06 9 0,00-98, ,00-912, , , , ,6 1 0,00-87, ,00-757, , , ,00-209,8 Zobowązana z tytułu prem 0,00 Depozyt zabezpezaąy na portfel ,14 Razem ,14 Parametry do przyładu 2 OW20F110 Kurs wyonana 1100 Data wygaśnęa Czas do wygaśnęa w latah =7/66 Współzynn redytowy 70% Zmenność 20,0% Pozom właśwego depozytu zabezpezaąego 4,8% Modyfator zmennoś 2,5% Kurs nstrumentu bazowego 1200 Cena Rozlzenowa / Prema 101,89 9

10 Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse. Przyład: Jedna długa nerozlzona pozya w op sprzedaży. OW20R120 tatus Nerozlzone Rozlzone enarusze ,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 5 0,00 0,00 6 0,00 0,00 7 0,00 0,00 8 0,00 0,00 9 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 1 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Zobowązana z tytułu prem -24,94 Depozyt zabezpezaąy na portfel 0,00 Razem -24,94 Parametry do przyładu OW20R120 Kurs wyonana 1200 Data wygaśnęa Czas do wygaśnęa w latah =7/66 Współzynn redytowy 70% Zmenność 20,0% Pozom właśwego depozytu zabezpezaąego 4,8% Modyfator zmennoś 2,5% Kurs nstrumentu bazowego 1200 Cena Rozlzenowa / Prema 24,94 10

11 Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse 4. Przyład: Jedna długa rozlzona pozya w op sprzedaży. OW20R120 tatus Nerozlzone Rozlzone enarusze: ,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 5 0,00 0,00 6 0,00 0,00 7 0,00 0,00 8 0,00 0,00 9 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 1 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Zobowązana z tytułu prem 0,00 Depozyt zabezpezaąy na portfel 0,00 Razem 0,00 Parametry do przyładu 4 OW20R120 Kurs wyonana 1200 Data wygaśnęa Czas do wygaśnęa w latah =7/66 Współzynn redytowy 70% Zmenność 20,0% Pozom właśwego depozytu zabezpezaąego 4,8% Modyfator zmennoś 2,5% Kurs nstrumentu bazowego 1200 Cena Rozlzenowa / Prema 24,94 11

12 Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse 5. Przyład: Trzy rozlzone pozye róte dwe długe nerozlzone pozye w op upna. OW20F110 tatus Nerozlzone Rozlzone enarusze 2-1 0,00-106,27 2 0, ,44 0, ,90 4 0,00-141,48 5 0,00-118,20 6 0, ,64 7 0, ,88 8 0, ,06 9 0,00-98, ,00-912, , , , ,6 1 0,00-87, ,00-757, , , ,00-209,8 Zobowązana z tytułu prem -2 60,79 Depozyt zabezpezaąy na portfel ,14 Razem ,9 Parametry do przyładu 5 OW20F110 Kurs wyonana 1100 Data wygaśnęa Czas do wygaśnęa w latah =7/66 Współzynn redytowy 70% Zmenność 20,0% Pozom właśwego depozytu zabezpezaąego 4,8% Modyfator zmennoś 2,5% Kurs nstrumentu bazowego 1200 Cena Rozlzenowa / Prema 101,89 12

13 Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse 6. Przyład: Pęć róth rozlzonyh pozy osem długh nerozlzonyh pozy w op sprzedaży. W tym przyładze wartość depozytów zabezpezaąyh est równa zero, gdyż otware ośmu pozy długh powodue zamnęe pęu rozlzonyh pozy róth, nwestor mus zapłać tylo preme od nowootwartyh pozy. OW20U120 tatus Nerozlzone Rozlzone enarusze: ,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 4 0,00 0,00 5 0,00 0,00 6 0,00 0,00 7 0,00 0,00 8 0,00 0,00 9 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 1 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Parametry do przyładu 6 Zobowązana z tytułu prem - 216,27 Depozyt zabezpezaąy na portfel 0,00 Razem - 216,27 OW20U120 Kurs wyonana 1200 Data wygaśnęa Czas do wygaśnęa w latah =164/66 Współzynn redytowy 70% Zmenność 20,0% Pozom właśwego depozytu zabezpezaąego 4,8% Modyfator zmennoś 2,5% Kurs nstrumentu bazowego 1200 Cena Rozlzenowa / Prema 402,0 1

14 Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse 7. Przyład: Pęć róth rozlzonyh pozy w zerwowe op upna dzesęć długh nerozlzonyh pozy w wrześnowe op upna. OW20F100 OW20I100 tatus Nerozlzone Rozlzone Nerozlzone Rozlzone enarusze , ,28 0,00 0,00 2 0, ,51 0,00 0,00 0, ,51 0,00 0,00 4 0, ,7 0,00 0,00 5 0, ,88 0,00 0,00 6 0, ,47 0,00 0,00 7 0, ,1 0,00 0,00 8 0, ,08 0,00 0,00 9 0, ,94 0,00 0, , ,44 0,00 0, , ,29 0,00 0, , ,2 0,00 0,00 1 0, ,96 0,00 0, , ,57 0,00 0, ,00-874,0 0,00 0, , ,10 0,00 0,00 Zobowązana z tytułu prem ,52 Depozyt zabezpezaąy na portfel ,29 Razem ,81 Parametry do przyładu 7 OW20F100 OW20I100 Kurs wyonana Data wygaśnęa Czas do wygaśnęa w latah =7/66 =164/66 Współzynn redytowy 70% 70% Zmenność 20,0% 20,0% Pozom właśwego depozytu zabezpezaąego 4,8% 4,8% Modyfator zmennoś 2,5% 2,5% Kurs nstrumentu bazowego Cena Rozlzenowa / Prema 2221,9 2777,75 14

15 Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse 8. Przyład: ześć długh rozlzonyh pozy w op sprzedaży dwóh róth pozy nerozlzonyh pozy w op upna. W przyładze tym pozye długe rozlzone ne zmneszaą zobowązań z tytułu otwara pozy róth w nne op, gdyż ne są one w ene. OW20F100 OW20R100 tatus Nerozlzone Rozlzone Nerozlzone Rozlzone enarusze ,67 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00-47,82 0,00 0,00 0,00 4-7,51 0,00 0,00 0, ,8 0,00 0,00 0, ,99 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0,00 0, ,85 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,9 0,00 0,00 0, ,51 0,00 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0, ,15 0,00 0,00 0, ,17 0,00 0,00 0, ,4 0,00 0,00 0,00 Parametry do przyładu 8 Zobowązana z tytułu prem 0,00 Depozyt zabezpezaąy na portfel ,9 Razem ,9 OW20F100 OW20R100 Kurs wyonana Data wygaśnęa Czas do wygaśnęa w latah =7/66 =7/66 Współzynn redytowy 70% 70% Zmenność 20,0% 20,0% Pozom właśwego depozytu zabezpezaąego 4,8% 4,8% Modyfator zmennoś 2,5% 2,5% Kurs nstrumentu bazowego Cena Rozlzenowa / Prema 2221,9 5,18 15

16 Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse 9. Przyład: ześć róth nerozlzonyh pozy w op sprzedaży, edna pozya róta w ontrae futures dzesęć róth nerozlzonyh pozy w ednostah ndesowyh. FW20M MW20 OW20R100 tatus. Nerozlzone Rozlzone Nerozlzone Rozlzone enarusze ,85-0,48 0,00-21,81 0,00 2-4,85-0,48 0,00 2,51 0,00-161,60-16,00 0,00 -,85 0, ,60-16,00 0,00 27,08 0, ,60 16,00 0,00-49,90 0, ,60 16,00 0,00 16,60 0,00 7-2,20-2,00 0,00 8,61 0,00 8-2,20-2,00 0,00 29,06 0,00 9 2,20 2,00 0,00-89,57 0, ,20 2,00 0,00 4,6 0, ,80-48,00 0,00 16,82 0, ,80-48,00 0,00 0,09 0, ,80 48,00 0,00-145,99 0, ,80 48,00 0,00-15,92 0, ,80-48,00 0,00 0,69 0, ,80 48,00 0,00-145,79 0,00 Parametry do przyładu 9 Zobowązana z tytułu prem 0,00 Depozyt zabezpezaąy na portfel -515,98 Razem -515,98 FW20M MW20 OW20R100 Kurs wyonana Data wygaśnęa Czas do wygaśnęa w latah = 22,68 =7/66 Współzynn redytowy 0% 70% 70% Zmenność 0,0% 0,0% 20,0% Pozom właśwego depozytu zabezpezaąego 4,8% 4,8% 4,8% Modyfator zmennoś 0,0% 0,0% 2,5% Kurs nstrumentu bazowego Cena Rozlzenowa / Prema 10100,00 100,00 5,18 16

17 Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse Wzór omunatu Komunat o pozome parametrów do wyznazana wartoś depozytów zabezpezaąyh dla op na ndes WIG20. na... parametru Pozom parametru zmenność 20,0% współzynn redytowy 70,0% parametr modyfuąy zmenność dla op 2,5% parametr ogranzaąy wartość ryzya dla op. 50% wysoość stopy proentowe 10% parametr zwęszaąy pozom właśwego depozytu 140% zabezpezaąego dla op 17

18 Zasady wyznazana depozytów zabezpezaąyh po wprowadzenu do obrotu op w rela lent-buro malerse Tabla orela dla nstrumentów pohodnyh należąyh do te same lasy ontraty termnowe ednost ndesowe ope upna ope sprzedaży nstrumentu pohodnego / pozya pozya długa pozya róta pozya długa pozya róta pozya długa pozya róta pozya długa pozya róta ontraty termnowe ednost ndesowe ope upna ope sprzedaży pozya długa pozya róta pozya długa pozya róta pozya długa pozya róta pozya długa pozya róta Zna "+" oznaza wystąpene efetu redu ryzya dla dane pary nstrumentów 18

Zasady wyznaczania minimalnej wartości środków pobieranych przez uczestników od osób zlecających zawarcie transakcji na rynku terminowym

Zasady wyznaczania minimalnej wartości środków pobieranych przez uczestników od osób zlecających zawarcie transakcji na rynku terminowym Załązn nr 3 Do zzegółowyh Zasad rowadzena Rozlzeń Transa rzez KDW_CC Zasady wyznazana mnmalne wartoś środów oberanyh rzez uzestnów od osób zleaąyh zaware transa na rynu termnowym 1. Metodologa wyznazana

Bardziej szczegółowo

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4.

Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe. Modele wieloczynnikowe ogólne. α β β β ε. Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 4. Modele weloczynnkowe Analza Zarządzane Portfelem cz. 4 Ogólne model weloczynnkowy można zapsać jako: (,...,,..., ) P f F F F = n Dr Katarzyna Kuzak lub (,...,,..., ) f F F F = n Modele weloczynnkowe Można

Bardziej szczegółowo

Możliwości arbitrażu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z wykorzystaniem kontraktów terminowych

Możliwości arbitrażu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z wykorzystaniem kontraktów terminowych 1 Możliwości arbitrażu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z wyorzystaniem ontratów terminowych dr Krzysztof Pionte Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń Aademia Eonomiczna we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.1 16.10.2013r.

Wersja 1.1 16.10.2013r. Metodologia SPAN Obliczenia depozytów dla portfeli kontraktów terminowych na stawki referencyjne WIBOR i kontraktów terminowych na obligacje skarbowe z rozliczeniem pieniężnym Wersja 1.1 16.10.2013r. Spis

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 14 wiosna

Regulamin promocji 14 wiosna promocja_14_wosna strona 1/5 Regulamn promocj 14 wosna 1. Organzatorem promocj 14 wosna, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 lutego 2014 do 30

Bardziej szczegółowo

Wielokategorialne systemy uczące się i ich zastosowanie w bioinformatyce. Rafał Grodzicki

Wielokategorialne systemy uczące się i ich zastosowanie w bioinformatyce. Rafał Grodzicki Welokategoralne systemy uząe sę h zastosowane w bonformatye Rafał Grodzk Welokategoralny system uząy sę (multlabel learnng system) Zbór danyh weśowyh: d X = R Zbór klas (kategor): { 2 } =...Q Zbór uząy:

Bardziej szczegółowo

1. Zmienne i dane wejściowe Algorytmu Rozdziału Obciążeń

1. Zmienne i dane wejściowe Algorytmu Rozdziału Obciążeń ZAŁĄCZNIK nr Zasada dzałana Algorytmu Rozdzału Obcążeń. Zmenne dane wejścowe Algorytmu Rozdzału Obcążeń.. Zmennym podlegającym optymalzacj w procese rozdzału obcążeń są welośc energ delarowane przez Jednost

Bardziej szczegółowo

KINEMATYKA MANIPULATORÓW

KINEMATYKA MANIPULATORÓW KIEMK MIULOÓW WOWDEIE. Manpulator obot można podzelć na zęść terująą mehanzną. Część mehanzna nazywana jet manpulatorem. punktu wdzena Mehank ta zęść jet najbardzej ntereująa. Manpulator zaadnzo można

Bardziej szczegółowo

N ( µ, σ ). Wyznacz estymatory parametrów µ i. Y które są niezależnymi zmiennymi losowymi.

N ( µ, σ ). Wyznacz estymatory parametrów µ i. Y które są niezależnymi zmiennymi losowymi. 3 Metody estymacj N ( µ, σ ) Wyzacz estymatory parametrów µ 3 Populacja geerala ma rozład ormaly mometów wyorzystując perwszy momet zwyły drug momet cetraly z prób σ metodą 3 Zmea losowa ma rozład geometryczy

Bardziej szczegółowo

Wycena papierów wartościowych - instrumenty pochodne

Wycena papierów wartościowych - instrumenty pochodne Matematyka finansowa - 8 Wycena papierów wartościowych - instrumenty pochodne W ujęciu probabilistycznym cena akcji w momencie t jest zmienną losową P t o pewnym (zwykle nieznanym) rozkładzie prawdopodobieństwa,

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa - 8 Wycena papierów wartościowych

Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa - 8 Wycena papierów wartościowych Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa - 8 Wycena papierów wartościowych W ujęciu probabilistycznym cena akcji w momencie t jest zmienną losową P t o pewnym (zwykle nieznanym) rozkładzie prawdopodobieństwa,

Bardziej szczegółowo

Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy

Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy Instrumenty pochodne 2014 Wycena equity derivatives notowanych na GPW w obliczu wysokiego ryzyka dywidendy Jerzy Dzieża, WMS, AGH Kraków 28 maja 2014 (Instrumenty pochodne 2014 ) Wycena equity derivatives

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW PRZEBUDOWY PORTFELA JAKO ZADANIE TRANSPORTOWE. 1. Problem badawczy

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW PRZEBUDOWY PORTFELA JAKO ZADANIE TRANSPORTOWE. 1. Problem badawczy B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 2 2004 Krzysztof PIASECKI* OPTYALIZACJA KOSZTÓW PRZEBUDOWY PORTFELA JAKO ZADANIE TRANSPORTOWE Wszyste oszty generowane przez prowze malerse są włączone

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Borowski Zastosowanie metody wideł cenowych w analizie technicznej

Krzysztof Borowski Zastosowanie metody wideł cenowych w analizie technicznej Krzysztof Borowsk Zastosowane metody wdeł cenowych w analze technczne Wprowadzene Metoda wdeł cenowych została perwszy raz ogłoszona przez Alana Andrewsa 1 w roku 1960. Trzy lne wchodzące w skład metody

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0

Regulamin promocji upalne lato 2014 2.0 upalne lato 2014 2.0 strona 1/5 Regulamn promocj upalne lato 2014 2.0 1. Organzatorem promocj upalne lato 2014 2.0, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI

NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI ABC opcji NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny, Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach wypłaty, Dla nabywcy opcji z góry znana maksymalna strata, Nabywca

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny: 1. Sformułuj jasno problem decyzyjny. 2. Wylicz wszystkie możliwe decyzje. 3. Zidentyfikuj wszystkie możliwe stany natury.

Proces decyzyjny: 1. Sformułuj jasno problem decyzyjny. 2. Wylicz wszystkie możliwe decyzje. 3. Zidentyfikuj wszystkie możliwe stany natury. Proces decyzyny: 1. Sformułu sno problem decyzyny. 2. Wylcz wszyste możlwe decyze. 3. Zdentyfu wszyste możlwe stny ntury. 4. Oreśl wypłtę dl wszystch możlwych sytuc, ( tzn. ombnc decyz / stn ntury ). 5.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. DŁUGI STELAŻ (Long Straddle)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. DŁUGI STELAŻ (Long Straddle) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI DŁUGI STELAŻ (Long Straddle) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

Metodologia wyznaczania greckich współczynników dla opcji na WIG20

Metodologia wyznaczania greckich współczynników dla opcji na WIG20 Metodologia wyznaczania greckich współczynników dla opcji na WIG20 (1) Dane wejściowe. Greckie współczynniki kalkulowane są po zamknięciu sesji na podstawie następujących danych: S wartość indeksu WIG20

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Portfele zawierające walor pozbawiony ryzyka. Elementy teorii rynku kapitałowego

Portfele zawierające walor pozbawiony ryzyka. Elementy teorii rynku kapitałowego Portel nwestycyjny ćwczena Na podst. Wtold Jurek: Konstrukcja analza rozdzał 5 dr chał Konopczyńsk Portele zawerające walor pozbawony ryzyka. lementy teor rynku kaptałowego 1. Pożyczane penędzy amy dwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji zimowa piętnastka

Regulamin promocji zimowa piętnastka zmowa pętnastka strona 1/5 Regulamn promocj zmowa pętnastka 1. Organzatorem promocj zmowa pętnastka, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna

Bardziej szczegółowo

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie

OPCJE W to też możesz inwestować na giełdzie OPCJE NA WIG 20 W to też możesz inwestować na giełdzie GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE OPCJE NA WIG 20 Opcje na WIG20 to popularny instrument, którego obrót systematycznie rośnie. Opcje dają ogromne

Bardziej szczegółowo

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW

Opcje Giełdowe. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Opcje Giełdowe Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego GPW Warszawa, 7 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Prawo, lecz nie obligacja, do kupna lub sprzedaży instrumentu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie i jego wpływ na analizę opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych

Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie i jego wpływ na analizę opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych dr nż Andrze Chylńsk Katedra Bankowośc Fnansów Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawe Zarządzane ryzykem w rzedsęborstwe ego wływ na analzę ołacalnośc rzedsęwzęć nwestycynych w w w e - f n a n s e c o m

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu

Opcje giełdowe. Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu Opcje giełdowe Wprowadzenie teoretyczne oraz zasady obrotu NAJWAŻNIEJSZE CECHY OPCJI Instrument pochodny (kontrakt opcyjny), Asymetryczny profil wypłaty, Możliwość budowania portfeli o różnych profilach

Bardziej szczegółowo

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20

BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG20 Darusz Letkowsk Unwersytet Łódzk BADANIE STABILNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA BETA AKCJI INDEKSU WIG0 Wprowadzene Teora wyboru efektywnego portfela nwestycyjnego zaproponowana przez H. Markowtza oraz jej rozwnęca

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe bez tajemnic. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe bez tajemnic Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Agenda: ABC kontraktów terminowych Zasady obrotu kontraktami Depozyty zabezpieczające Zabezpieczanie i spekulacja Ryzyko inwestowania

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na GPW

Kontrakty terminowe na GPW Kontrakty terminowe na GPW Czym jest kontrakt terminowy? Umowa między 2 stronami: nabywcą i sprzedawcą Nabywca zobowiązuje się do kupna instrumentu bazowego w określonym momencie w przyszłości po określonej

Bardziej szczegółowo

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

OPCJE. Slide 1. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. OPCJE Slide 1 Informacje ogólne definicje opcji: kupna (call)/sprzedaŝy (put) terminologia typy opcji krzywe zysk/strata Slide 2 Czym jest opcja KUPNA (CALL)? Opcja KUPNA (CALL) jest PRAWEM - nie zobowiązaniem

Bardziej szczegółowo

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r.

Minister Edukacji Narodowej Pani Katarzyna HALL Ministerstwo Edukacji Narodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 Warszawa Dnia 03 czerwca 2009 r. Mnster Edukacj arodowej Pan Katarzyna HALL Mnsterstwo Edukacj arodowej al. J. Ch. Szucha 25 00-918 arszawa Dna 03 czerwca 2009 r. TEMAT: Propozycja zmany art. 30a ustawy Karta auczycela w forme lstu otwartego

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 4 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Jednostka transakcyjna Rynek walutowy Standardową jednostką transakcyjną na rynku Forex jest tzw. lot oznaczający

Bardziej szczegółowo

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E

K O N T R A K T Y T E R M I N O W E "MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA" projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego K O N T R A K T Y T E R M I N O W E Autor: Lic. Michał Boczek

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych

MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych MoŜliwości inwestowania na giełdzie z wykorzystaniem strategii opcyjnych Krzysztof Mejszutowicz Zespół Instrumentów Pochodnych Dział Instrumentów Finansowych Zakopane, 1 czerwca 2007 STRATEGIE OPCYJNE

Bardziej szczegółowo

Ł Ą ż ż Ę ż Ó Ł ź ż ż Ś ż Ę Ę Ś Ą ć ż Ź Ś Ę Ś ĄÓ Ę Ź ż Ń ć ć ć ć ż ć ć Ę Ś ż ż ć ć ć Ę ć ż Ć Ś ć ć Ś ć ć ż ż ż Ź Ś ż ć ć ć ć ć ć Ś ć Ę ż Ę ć Ó ć ć ć ć Ę ć ć ć Ę Ś ż ć Ę Ź ć Ę Ć Ź ż ż Ś Ę ź ć Ź ż ć Ą ć

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Strategie inwestowania w opcje Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Opcje giełdowe Zabezpieczenie portfela Spekulacja Strategie opcyjne 2 Opcje giełdowe 3 Co to jest opcja? OPCJA JAK POLISA Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego

Kontrakty terminowe w teorii i praktyce. Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Kontrakty terminowe w teorii i praktyce Marcin Kwaśniewski Dział Rynku Terminowego Czym jest kontrakt terminowy? Kontrakt to umowa między 2 stronami Nabywca/sprzedawca zobowiązuje się do kupna/sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek Wycena opcji Dr inż. Bożena Mielczarek Stock Price Wahania ceny akcji Cena jednostki podlega niewielkim wahaniom dziennym (miesięcznym) wykazując jednak stały trend wznoszący. Cena może się doraźnie obniżać,

Bardziej szczegółowo

Przychody Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie za okres I - X 2011 roku zostały osiągnięte na poziomie 221.566,95 zł, co stanowi 82,29 % planu.

Przychody Szpitala Powiatowego w Wąbrzeźnie za okres I - X 2011 roku zostały osiągnięte na poziomie 221.566,95 zł, co stanowi 82,29 % planu. I Przychody: - Sprawozdane z wykonana planu rzeczowo-fnansowego Szptala Powatowego w Wąbrzeźne za okres I - X 2011 r, Przychody Szptala Powatowego w Wąbrzeźne za okres I - X 2011 roku zostały osągnęte

Bardziej szczegółowo

ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BRYŁY SZTYWNEJ

ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BRYŁY SZTYWNEJ ZASADA ZACHOWANIA MOMENTU PĘDU: PODSTAWY DYNAMIKI BYŁY SZTYWNEJ 1. Welkośc w uchu obotowym. Moment pędu moment sły 3. Zasada zachowana momentu pędu 4. uch obotowy były sztywnej względem ustalonej os -II

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2010, Oeconomica 280 (59), 13 20

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2010, Oeconomica 280 (59), 13 20 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Fola Pomer. Unv. Technol. Stetn. 2010, Oeconomca 280 (59), 13 20 Iwona Bą, Agnesza Sompolsa-Rzechuła LOGITOWA ANALIZA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OPCJI ANALIZA OPCJI - WYCENA. Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ANALIZA OPCJI ANALIZA OPCJI - WYCENA. Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krzysztof Jajuga Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Podstawowe pojęcia Opcja: in-the-money (ITM call: wartość instrumentu podstawowego > cena wykonania

Bardziej szczegółowo

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Opcje giełdowe i zabezpieczenie inwestycji Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Analiza Portfela współczynnik Beta (β) Opcje giełdowe wprowadzenie Podstawowe strategie opcyjne Strategia Protective

Bardziej szczegółowo

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE

R NKI K I F I F N N NSOW OPCJE RYNKI FINANSOWE OPCJE Wymagania dotyczące opcji Standard opcji Interpretacja nazw Sposoby ustalania ostatecznej ceny rozliczeniowej dla opcji na GPW OPCJE - definicja Kontrakt finansowy, w którym kupujący

Bardziej szczegółowo

DOBÓR SERWOSILNIKA POSUWU

DOBÓR SERWOSILNIKA POSUWU DOBÓR SERWOSILNIKA POSUWU Rysunek 1 przedstawa schemat knematyczny napędu jednej os urządzena. Fp Fw mc l Sp Serwoslnk Rys. 1. Schemat knematyczny serwonapędu: przełożene przekładn pasowej, S p skok śruby

Bardziej szczegółowo

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami analizy finansowej na podstawie nowoczesnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Efekty zaokrągleń cen w Polsce po wprowadzeniu euro do obiegu gotówkowego

Efekty zaokrągleń cen w Polsce po wprowadzeniu euro do obiegu gotówkowego Ban Kredyt 40 (2), 2009, 61 95 www.banredyt.nbp.pl www.banandcredt.nbp.pl fety zaorągleń cen w Polsce po wprowadzenu euro do obegu gotówowego Mare Rozrut*, Jarosław T. Jaub #, Karolna Konopcza Nadesłany:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A.

Kontrakty terminowe. This presentation or any of its parts cannot be used without prior written permission of Dom Inwestycyjny BRE Banku S..A. Kontrakty terminowe Slide 1 Podstawowe zagadnienia podstawowe informacje o kontraktach zasady notowania, depozyty zabezpieczające, przykłady wykorzystania kontraktów, ryzyko związane z inwestycjami w kontrakty,

Bardziej szczegółowo

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014

Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach. Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Futures na Wibor najlepszy sposób zarabiania na stopach Departament Skarbu, PKO Bank Polski Konferencja Instrumenty Pochodne Warszawa, 28 maja 2014 Agenda Wprowadzenie Definicja kontraktu Czynniki wpływające

Bardziej szczegółowo

RUCH OBROTOWY Można opisać ruch obrotowy ze stałym przyspieszeniem ε poprzez analogię do ruchu postępowego jednostajnie zmiennego.

RUCH OBROTOWY Można opisać ruch obrotowy ze stałym przyspieszeniem ε poprzez analogię do ruchu postępowego jednostajnie zmiennego. RUCH OBROTOWY Można opsać ruch obrotowy ze stałym przyspeszenem ε poprzez analogę do ruchu postępowego jednostajne zmennego. Ruch postępowy a const. v v at s s v t at Ruch obrotowy const. t t t Dla ruchu

Bardziej szczegółowo

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW

Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Opcje na akcje. Krzysztof Mejszutowicz Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW Warszawa, 14 maja 2014 Czym są opcje indeksowe (1) Kupno opcji Koszt nabycia Zysk Strata Możliwość inwestowania na wzrost lub

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZYKŁAD OCENY ŚRODOWISKOWEGO RYZYKA ZDROWOTNEGO

PRAKTYCZNY PRZYKŁAD OCENY ŚRODOWISKOWEGO RYZYKA ZDROWOTNEGO PRAKTYCZNY PRZYKŁAD OCENY ŚRODOWISKOWEGO RYZYKA ZDROWOTNEGO Mgr Beata Malec, dr Mare Biesiada, dr Anicenta Buba Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowisowego, Sosnowiec Wstęp Zagrożenia zdrowotne stwarzane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Metodologia SPAN Rynek terminowy. KDPW_CCP S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 22 537 91 27 F 22 627 31 11 E ccp@kdpw.pl www.kdpwccp.

Metodologia SPAN Rynek terminowy. KDPW_CCP S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 22 537 91 27 F 22 627 31 11 E ccp@kdpw.pl www.kdpwccp. Metodologia SPAN Rynek terminowy KDPW_CCP S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 22 537 91 27 F 22 627 31 11 E ccp@kdpw.pl www.kdpwccp.pl KDPW_CCP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-498) przy ul.

Bardziej szczegółowo

Ż Ą ŚĆ Ą I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Celem Fundaj jest podejmowanle, prowadzene wsperane njatyw kulturalnyh, edukayjnyh, ekologznyh, społeznyh, gosp odarzyh naukowyh, służąyhrozwojow

Bardziej szczegółowo

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A

Analiza rodzajów skutków i krytyczności uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 1629A Analza rodzajów skutków krytycznośc uszkodzeń FMECA/FMEA według MIL STD - 629A Celem analzy krytycznośc jest szeregowane potencjalnych rodzajów uszkodzeń zdentyfkowanych zgodne z zasadam FMEA na podstawe

Bardziej szczegółowo

Ż ż Ł ż ż ż Ż Ś ż ż ż Ł Ż Ż ć ż Ż Ż Ż Ń Ż Ź ż Ź Ź ż Ż ż ż Ż Ł Ż Ł Ż ż Ż ż Ż Ż Ń Ą Ż Ń Ż Ń ć ż Ż ź Ś ć Ł Ł Ź Ż Ż ż Ł ż Ż Ł Ż Ł ź ć ż Ż Ż ż ż Ó ż Ł Ż ć Ż Ż Ę Ż Ż Ż ż Ż ż ż Ś ż Ż ż ż ź Ż Ń ć Ż ż Ż Ż ż ż ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ś ź ń ź ź ź Ś Ł Ę Ę Ś ż Ś ń Ą Ś Ą Ł ż ż ń ż ć ż ż ż ź ż ć ź Ę Ę ń ć ż Ł ń ż ż ż Ś ż Ś ż ż ż ż ż ż ż ń ń ż ż ż ć ż ń ż ń ź ż ć ż ż ć ń ż Ę Ę ć ń Ę ż ż ń ń ź Ę ź ż ń ż ń ź ż ż ż ń ż ż ż ż ż ż ż ż ń ń

Bardziej szczegółowo

Ś Ł Ą Ś Ś ź Ś ń ż ż Ó ż ż Ś Ł ż ń ń ń ż ń Ś ń ć ŚĘ Ó Ł Ę Ł Ś Ę Ę ń ń ń ń ń Ź ń ń ń ń ń ż ń ń ń ń ń Ę ż ż ć Ść ń ń ż Ń ż ż ń ń Ś Ą ń Ś ń ń ż Ó ż Ź ń ż ń Ś Ń Ó ż Ł ż Ą ź ź Ś Ł ć Ś ć ż ź ż ć ć Ę Ó Ś Ó ż ż

Bardziej szczegółowo

Ł Ł Ś Ę ź ń ź ź Ś Ę Ę Ś Ą Ś Ę Ż Ł ń Ę Ś ć ć ń ć ń ń ń ź ń Ę ź ń ń ń ź ź Ś ź ź ć ń ń ń ń Ś ć Ś ń ń Ś ź ń Ę ń Ś ź ź ź ź ź Ę Ę Ę Ś ń Ś ć ń ń ń ń ń ń Ę ń ń ń ń ć ń ń ń ń ć ń Ś ć Ł ń ń ń ć ń ć ź ń ź ć ń ń ć

Bardziej szczegółowo

Obliczenia depozytów zabezpieczających w strategiach spreadowych na przykładzie portfela instrumentów pochodnych stopy procentowej

Obliczenia depozytów zabezpieczających w strategiach spreadowych na przykładzie portfela instrumentów pochodnych stopy procentowej Obliczenia depozytów zabezpieczających w strategiach spreadowych na przykładzie portfela instrumentów pochodnych stopy procentowej Warszawa, 28 maja 2014 KDPW_CCP autoryzowanym CCP ESMA adds KDPW_CCP to

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji fiber xmas 2015

Regulamin promocji fiber xmas 2015 fber xmas 2015 strona 1/5 Regulamn promocj fber xmas 2015 1. Organzatorem promocj fber xmas 2015, zwanej dalej promocją, jest JPK Jarosław Paweł Krzymn, zwany dalej JPK. 2. Promocja trwa od 01 grudna 2015

Bardziej szczegółowo

Relaksacja. Chem. Fiz. TCH II/19 1

Relaksacja. Chem. Fiz. TCH II/19 1 Relasaja Relasaja oznaza powrót uładu do stanu równowagi po zaburzeniu równowagi pierwotnej jaimś bodźem (wielośią zewnętrzną zmieniająą swoją wartość soowo, np. stężenie jednego z reagentów, iśnienie

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Rosołowski. Komputerowe metody analizy elektromagnetycznych stanów przejściowych

Eugeniusz Rosołowski. Komputerowe metody analizy elektromagnetycznych stanów przejściowych Eugenusz Rosołows Komputerowe metody analzy eletromagnetycznych stanów przejścowych Ocyna Wydawncza Poltechn Wrocławsej Wrocław 9 Opnodawcy Jan IŻYKOWSKI Paweł SOWA Opracowane redacyjne Mara IZBIKA Koreta

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POCHODNE ARKUSZ DO SYMULACJI STRATEGII INWESTYCYJNYCH. Instrukcja obsługi

INSTRUMENTY POCHODNE ARKUSZ DO SYMULACJI STRATEGII INWESTYCYJNYCH. Instrukcja obsługi INSTRUMENTY POCHODNE ARKUSZ DO SYMULACJI STRATEGII INWESTYCYJNYCH Instrukcja obsługi * * * Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Model ASAD. ceny i płace mogą ulegać zmianom (w odróżnieniu od poprzednio omawianych modeli)

Model ASAD. ceny i płace mogą ulegać zmianom (w odróżnieniu od poprzednio omawianych modeli) Model odstawowe założena modelu: ceny płace mogą ulegać zmanom (w odróżnenu od poprzedno omawanych model) punktem odnesena analzy jest obserwacja pozomu produkcj cen (a ne stopy procentowej jak w modelu

Bardziej szczegółowo

Dywersyfikacja portfela poprzez inwestycje alternatywne. Prowadzący: Jerzy Nikorowski, Superfund TFI.

Dywersyfikacja portfela poprzez inwestycje alternatywne. Prowadzący: Jerzy Nikorowski, Superfund TFI. Dywersyfkacja ortfela orzez nwestycje alternatywne. Prowadzący: Jerzy Nkorowsk, Suerfund TFI. Część I. 1) Czym jest dywersyfkacja Jest to technka zarządzana ryzykem nwestycyjnym, która zakłada osadane

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. KONTRAKTY TERMINOWE NA INDEKS WIG20 Z MNOŻNIKIEM 20 ZŁ -1- Zmiany w kontraktach terminowych na WIG20 W dniu 23 września 2013 r. GPW wprowadziła do obrotu

Bardziej szczegółowo

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie:

Nazwy skrócone opcji notowanych na GPW tworzy się w następujący sposób: OXYZkrccc, gdzie: Opcje na GPW (III) Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notuje się opcje na WIG20 i akcje niektórych spółek o najwyższej płynności. Każdy rodzaj opcji notowany jest w kilku, czasem nawet kilkunastu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Ćwiczenia ZPI. Katarzyna Niewińska, ćwiczenia do wykładu Zarządzanie portfelem inwestycyjnym Ćwiczenia ZPI 1 Współczynniki greckie Odpowiadają na pytanie o ile zmieni się wartość opcji w wyniku: Współczynnik Delta (Δ) - zmiany wartości instrumentu bazowego Współczynnik Theta (Θ) - upływu czasu

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO ZESZYTY AUKOWE UIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO R 394 PRACE KATEDRY EKOOMETRII I STATYSTYKI R 5 004 SEBASTIA GAT Unwersytet Szczec sk KRYTERIA BUDOWY PORTFELI PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W OKRESIE BESSY A GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Analiza Matematyczna Ćwiczenia. J. de Lucas

Analiza Matematyczna Ćwiczenia. J. de Lucas Aalza Matematycza Ćwczea J. de Lucas Zadae. Oblczyć grace astępujących fucj a lm y 3,y 0,0 b lm y 3 y ++y,y 0,0 +y c lm,y 0,0 + 4 y 4 y d lm y,y 0,0 3 y 3 e lm,y 0,0 +y 4 +y 4 f lm,y 0,0 4 y 6 +y 3 g lm,y

Bardziej szczegółowo

Model IS-LM-BP. Model IS-LM-BP jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak

Model IS-LM-BP. Model IS-LM-BP jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak Ćwczena z Makroekonom II Model IS-LM- Model IS-LM- jest wersją modelu ISLM w gospodarce otwartej. Pokazuje on zatem jak gospodarka taka zachowuje sę w krótkm okrese, w efekce dzałań podejmowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1

KURS STATYSTYKA. Lekcja 6 Regresja i linie regresji ZADANIE DOMOWE. www.etrapez.pl Strona 1 KURS STATYSTYKA Lekcja 6 Regresja lne regresj ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowedź (tylko jedna jest prawdzwa). Pytane 1 Funkcja regresj I rodzaju cechy Y zależnej

Bardziej szczegółowo

Do Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP

Do Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transakcji przez KDPW_CCP Załączni nr Do Szczegółowych Zasad Prowadzenia Rozliczeń Transacji rzez KDPW_CCP Wyliczanie deozytów zabezieczających dla rynu asowego (ozycje w acjach i obligacjach) 1. Definicje Ileroć w niniejszych

Bardziej szczegółowo

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania

Podstawy inwestowania KOŁO NAUKOWE ZARZĄDZANIA FINANSAMI Opcje na GPW Podstawy inwestowania Wojciech Gudaszewski,, Wojciech Wasilewski (KN MANAGER) Tadeusz Gudaszewski (BM BPHPBK) Prezentacja dla BM BPHPBK Prezentacja dla BM

Bardziej szczegółowo

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR

Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Jesteś tu: Bossa.pl Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora (waluty) - MPKR Zasady wnoszenia depozytów zabezpieczających są takie same dla wszystkich klas kontraktów terminowych notowanych na

Bardziej szczegółowo

Zasady obliczania depozytów na opcje na GPW - MPKR

Zasady obliczania depozytów na opcje na GPW - MPKR Jesteś tu: Bossa.pl Zasady obliczania depozytów na opcje na GPW - MPKR Depozyt zabezpieczający dla pozycji w kontraktach opcyjnych wyznaczany jest za pomocą Modelu Portfelowej Kalkulacji Ryzyka. Czym jest

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put)

STRATEGIE NA RYNKU OPCJI. KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) STRATEGIE NA RYNKU OPCJI KUPNO OPCJI SPRZEDAŻY (Long Put) * * * Niniejsza broszura ma charakter jedynie edukacyjny i nie stanowi oferty kupna ani oferty sprzedaży żadnych instrumentów finansowych ani usług

Bardziej szczegółowo

ż ż ć ż Ż ż ż ć Ł ń ń ź ć ń Ś ż Ł ć ż Ź ż ń ż Ż Ś ć ź ż ć Ś ń ń ź ż ź ń Ś ń Ś ż ń ń ż ć ż ż Ą ć ń ń ń ć ż ć Ś ż Ć ć ż Ś Ś ć Ż ż Ś ć Ż Ż Ż Ą ń ń ć ń Ż ć ń ż Ż ń ż Ś ń Ś Ś ć Ż Ż Ć Ó Ż Ść ż Ż ż ż ń Ż Ż ć

Bardziej szczegółowo

ń ń ź ź ć ń ń Ą Ź ń Ą ĄĄ Ą ń ź Ł Ł ń ć Ó Ą Ą ń ń ć ń ć ź ć ć Ó ć Ó ć Ś ć Ó ń ć ć ć ź ć Ą Ó Ź Ź Ź Ą ź Ó Ą ń ń Ź Ó Ź Ń ć Ń ć ź ń ń ń ń ń ń Ń ń Ź ń Ź Ź Ź ń ń ń Ą Ź Ó ĄĄ ń Ą ń ń Ó Ń Ó Ó ń Ą Ó ź ń ź Ą Ó Ą ź

Bardziej szczegółowo

Ą Ą Ś Ż Ą ć Ź ć Ó Ś Ż Ź Ó ć Ś Ż ć Ś Ź Ó ć Ż Ż Ź Ż Ó Ź Ó Ż Ż Ż Ż Ż Ś Ź Ś ć ć ć Ź ć ć Ó Ó Ó Ś Ą ć ć Ź Ż Ż Ż Ż ź Ż ź Ó Ś Ą Ź Ż Ż ć Ź Ó Ż Ó Ś Ą Ś Ś Ź Ż Ś Ż Ż Ź Ó ć Ś Ś Ść Ś Ż Ź Ó Ś Ó Ź Ó Ż Ź Ó Ś Ś Ż Ź Ż Ś

Bardziej szczegółowo

Ą Ł Ą Ą ś ś ż Ż ś ś ś ść ś ś Ą ś Ż ś ć ż ś ś ż ś ż Ć Ł Ż ż Ź ć ĄĄ Ż Ą Ż Ą Ź Ż Ł Ł Ę ś ś ś ż Ą ś Ą ś Ą Ż Ą Ż Ą Ć Ż Ż ś Ż Ą Ć Ł Ł Ę ś ż Ż ć ś ś ś ś Ż Ć ż ż ś ś ż ś ś Ż Ż ś ś ś ś ś Ż ż Ż ś ś Ż Ę ż ś ż Ź Ę

Bardziej szczegółowo

Ę Ę Ę Ę Ę Ź Ą Ę Ą Ę Ą Ą Ę ć Ś ć Ę Ą ź Ą Ź ć Ę Ź Ę ć Ą Ę Ś Ę Ę Ź Ą Ę ć ź Ą Ź Ę ź Ę Ą Ś Ł Ą Ź Ę Ę Ę Ę ć Ę Ą Ę Ę Ą Ś Ą Ę ź ć Ę Ę Ę ź Ź ź Ą Ź Ę Ź ź Ź ć ć Ę Ę Ę Ą Ą Ą Ę ć Ę Ę ć Ę Ę Ą Ę Ą Ę Ę Ę Ą Ę Ś ć Ą ć ć

Bardziej szczegółowo

Ę Ę Ę Ó Ę Ę Ó Ź ć Ł Ś Ó Ó Ł Ł Ż ć ć Ż Ą Ż ć Ę Ę ź ć ź Ą Ę Ż ć Ł Ę ć Ż Ę Ę ć ć Ż Ż Ę Ż Ż ć Ó Ę Ę ć Ę ć Ę Ę Ż Ż Ż Ż ź Ż Ę Ę ź Ę ź Ę Ż ć ć Ą Ę Ę ć Ę ć ć Ź Ą Ę ć Ę Ą Ę Ę Ę ć ć ć ć Ć Ą Ą ć Ę ć Ż ć Ę ć ć ć Ą

Bardziej szczegółowo