Spółka z o. o WROCLAW UL.LISKEGO 7, Tel / Fax 48-71/ ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spółka z o. o WROCLAW UL.LISKEGO 7, Tel / Fax 48-71/ ,"

Transkrypt

1 ARCHICOM STUDIO Spółka z o. o WROCLAW UL.LISKEGO 7, Tel. 48-7/ Fax 48-7/ , EGIS POLSKA INŻYNIERIA SP. Z O.O. DEPARTAMENT PROJEKTOWY WE WROCŁAWIU 5-48 WROCŁAW, UL. BUKOWSKIEGO, Tel , Fax PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWY UL. FERDYNANDA MAGELLANA WE WROCŁAWIU BRANŻA: SANITARNA kanalizacja deszczowa INWESTOR: NAZWA INWESTYCJI: Archico Marina Sp. z o.o. Spółka Koandytowa ul. Liskego 7, Wrocław PRZEBUDOWA UL. FERDYNANDA MAGELLANA WE WROCŁAWIU KOD CPV Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii kounikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej DATA OPRACOWANIA: OPRACOWAŁ: gr inż. Zbigniew Szurlej

2 EGIS Polska Inżynieria Sp. z o.o. Departaent Projektowy we Wrocławiu 5-48 WROCŁAW, UL.BUKOWSKIEGO PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii kounikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul.magellana we Wrocławiu ADRES INWESTYCJI : Wrocław - Swojczyce, ul.magellana INWESTOR : Zarząd Dróg i Utrzyania Miasta we Wrocławiu ADRES INWESTORA : Wrocław,ul. Długa 49 BRANŻA : SANITARNA - kanalizacja deszczowa DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

3 PRD_Magellana_KD_.ath SPIS DZIAŁÓW Lp. Nazwa działu Od Do BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 9. KANAŁY I STUDNIE 8. WPUSTY I PRZYKANALIKI KOLIZJE Z WODOCIĄGAMI Nora PRO Wersja 4.4a Nr seryjny: 6

4 PRD_Magellana_KD_.ath PRZEDMIAR Lp. Nr Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze spec. techn. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ. KANAŁY I STUDNIE ST-03 ST-03 3 ST-03 4 ST-03 5 ST-03 6 ST-03 7 ST-03 8 ST-03 Kanały z rur żelbetowych DN 000 łączonych na uszczelkę wraz z robotai poiarowyi, zienyi, odwodnienie wykopów, uocnienie ścian wykopów, wykonanie ławy betonowej, ontaże rur i króćców dostudziennych, obsypką, zasypką, próbą szczelności, wywoze i koszte zagospodarowania odpadów <MW - D> * <D - D> *0.5* <D - D3>35.7-*0.5* <D3 - D4>6.6-*0.5* <D4 - D5>8.6-*0.5* <D5 - D6> *0.5* <D6 - D7>5.6-*0.5* Kanały z rur żelbetowych DN 800 łączonych na uszczelkę wraz z robotai poiarowyi, zienyi, odwodnienie wykopów, uocnienie ścian wykopów, wykonanie ławy betonowej, ontaże rur i króćców dostudziennych, obsypką, zasypką, próbą szczelności, wywoze i koszte zagospodarowania odpadów <D7 - D8> *.5-0.5*. 4.5 <D8 - D9>7.8-*0.5* <D9 - D0> *0.5* Kanały z rur żelbetowych DN 600 łączonych na uszczelkę wraz z robotai poiarowyi, zienyi, odwodnienie wykopów, uocnienie ścian wykopów, wykonanie ławy betonowej, ontaże rur i króćców dostudziennych, obsypką, zasypką, próbą szczelności, wywoze i koszte zagospodarowania odpadów <D0 - D> *0.5* <D - D>0.7-*0.5* <D - D3>3.5-*0.5* <D3 - D4>5.3-*0.5*. 4.0 <D0 - Z5> *..70 Kanały z rur betonowych DN 500 łączonych na uszczelkę wraz z robotai poiarowyi, zienyi, odwodnienie wykopów, uocnienie ścian wykopów, wykonanie ławy betonowej, ontaże rur i króćców dostudziennych oraz korków, obsypką, zasypką, próbą szczelności, wywoze i koszte zagospodarowania odpadów <D - Z> * Kanały z rur betonowych DN 400 łączonych na uszczelkę wraz z robotai poiarowyi, zienyi, odwodnienie wykopów, uocnienie ścian wykopów, wykonanie ławy betonowej, ontaże rur, króćców dostudziennych oraz korków, obsypką, zasypką, próbą szczelności, wywoze i koszte zagospodarowania odpadów <D4 - Z3> * <D7 - Z4>.-0.5*.5.35 <D - Z6>5.-0.5* Kanały z rur betonowych DN 300 łączonych na uszczelkę wraz z robotai poiarowyi, zienyi, odwodnienie wykopów, uocnienie ścian wykopów, wykonanie ławy betonowej, ontaże rur, króćców dostudziennych oraz korków, obsypką, zasypką, próbą szczelności, wywoze i koszte zagospodarowania odpadów <D - Z> * Studnie DN 00 z prefabrykatów z betonu in.c30/37 wodoszczelnego (W8), stud. ało nasiąkliwego (nw<5%), łączonych na uszczelki z fabrycznie wontowanyi stopniai złazowyi, przejściai szczelnyi, wyrobioną kinetą; studnie zwieńczone zwężką z właze kl.d400 z wypełnienie betonowy; w pozycji ująć wszystkie niezbędne roboty, w ty wykopy, uocnienie ścian wykopów, odwodnienie wykopów, wykonanie podłoża betonowego, obsypki, zasypki, wywóz i koszt zagospodarowania odpadów 7 stud Studnie DN 500 z prefabrykatów z betonu in.c30/37 wodoszczelnego (W8), ało nasiąkliwego (nw<5%), łączonych na uszczelki z fabrycznie wontowanyi stopniai złazowyi, przejściai szczelnyi, wyrobioną kinetą; studnie zwieńczone zwężką z właze kl.d400 z wypełnienie betonowy; w pozycji ująć wszystkie niezbędne roboty, w ty wykopy, uocnienie ścian wykopów, odwodnienie wykopów, wykonanie podłoża betonowego, obsypki, zasypki, wywóz i koszt zagospodarowania odpadów stud. RAZEM 7.35 RAZEM 09.5 RAZEM 7.0 RAZEM 4.90 RAZEM RAZEM 5.05 RAZEM stud RAZEM WPUSTY I PRZYKANALIKI Nora PRO Wersja 4.4a Nr seryjny: 6

5 PRD_Magellana_KD_.ath PRZEDMIAR Lp. 9 Nr spec. techn. ST-03 0 ST-03 ST-03 ST-03 3 ST-03 4 ST-03 Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych PP de 60 wraz z robotai poiarowyi, wykopai, odwodnienie wykopów, uocnienie ścian wykopów, wyko- nanie podsypek, ontaże rur i kształtek, obsypką, zasypką, próbą szczelności, wywoze i koszte zagospodarowania odpadów <W' - W> * <D - W3>.7-0.5*.5-0.5* <D3 - W4> *.5-0.5* <W5' - W5> * <W6' - W6> * <W7' - W7> * <W8' - W8> * <W9' - W9> * <D - W0> *.-0.5* Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych PP de 00 wraz z robotai poiarowyi, wykopai, odwodnienie wykopów, uocnienie ścian wykopów, wyko- nanie podsypek, ontaże rur i kształtek, obsypką, zasypką, próbą szczelności, wywoze i koszte zagospodarowania odpadów <D3 - W> *.-0.5* <D4 - W> *.-0.5* Przykanalik z rur z tworzyw sztucznych PCV de 00 wraz z robotai poiarowyi, wykopai, odwodnienie wykopów, uocnienie ścian wykopów, wy- konanie podsypki, ontaże rur i kształtek, obsypką, zasypką, próbą szczelności, wywoze i koszte zagospodarowania odpadów <W - łuk de 00> * Włączenie przykanalika PP de 60 do kanału betonowego DN 000 poprzez nawiercenie otworu i ontaż uszczelki "in-situ" szt RAZEM 6.45 RAZEM.80 RAZEM szt 3.00 RAZEM 3.00 Włączenie przykanalika PP de 60 do kanału betonowego DN 800 poprzez nawiercenie otworu i ontaż uszczelki szt "in-situ" szt.00 RAZEM.00 Włączenie przykanalika PP de 60 do kanału betonowego DN 600 poprzez nawiercenie otworu i ontaż uszczelki szt "in-situ" szt.00 RAZEM.00 5 ST-03 Połączenie proj.przykanalika PVC-U de 00 z istniejący szt szt.00 6 ST-03 7 ST-03 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 z osadnikie bez syfonu z szt. odejście DN 50; wpusty kl.c50 wraz z wykopai, odwodnienie wykopów, uocnienie ścian wykopów, wykonanie podłoża betonowego, podłączenie przykanalików, wykonanie odwróconych syfonów, obsypką, zasypką, próbą szczelności, wywoze i koszte zagospodarowania odpadów 9 szt RAZEM.00 RAZEM 9.00 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 z osadnikie bez syfonu z szt. odejście DN 00; wpusty kl.c50 wraz z wykopai, odwodnienie wykopów, uocnienie ścian wykopów, wykonanie podłoża betonowego, podłączenie przykanalików, wykonanie odwróconych syfonów, obsypką, zasypką, próbą szczelności, wywoze i koszte zagospodarowania odpadów 3 szt RAZEM KOLIZJE Z WODOCIĄGAMI 8 ST-03 Sieci wodociągowe z rur PE de 60 wraz z wykopai, odwodnienie wykopów, 3 uocnienie ścian wykopów, deontaże kolidującej sieci wodociągowej, wykonanie podsypki, ontaże rur i kształtek, obsypką, oznakownaie trasy taśą z wkładką etalową, zasypką, próbą szczelności, wywoze i utylizacją odpadów; w poz.ująć połączenie z istniejącyi sieciai za poocą kształtek elektrooporowych ST-03 3 Zasuwa żeliwna DN 50 z podparcie betonowy wraz z ontaże skrzynki ulicznej, krążkie betonowy pod skrzynkę, obetonowanie skrzynki, oznakowanie tabliczką, ontaże tulei kołnierzowych PE 60/50 z luźnyi kołnierzai ; roboty ziene ujęte w poz.wyżej kpl RAZEM 6.00 Nora PRO Wersja 4.4a Nr seryjny: 6

6 PRD_Magellana_KD_.ath PRZEDMIAR Lp. Nr spec. techn. Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 3 kpl 3.00 RAZEM Nora PRO Wersja 4.4a Nr seryjny: 6