Sprawozdanie roczne grupy Axzon

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie roczne grupy Axzon"

Transkrypt

1

2 2

3 3 Sprawozdanie roczne grupy Axzon Spis treści Grupa Axzon 4 Wyniki grupy Axzon w 2011 roku 6 Pierwszy rok pod szyldem Axzon 6 Produkcja trzody chlewnej 6 Produkcja biogazu 7 Zakłady mięsne 8 Wyniki finansowe 8 Filozofia działania grupy Axzon 10 Sprawozdania Spółek 11 Sprawozdanie Zarządu Poldanor SA 11 Sprawozdanie Zarządu Danoshy 13 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Prime Food 15 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sevel 16 Wokół Prime Food w 2011 roku 18 Produkcja 18 Ubój 19 Rozbiór i odkostnianie 20 Przetwórnia 20 Pakowanie MAP 21 Sprzedaż 21 Zatrudnienie 25 Dbałość o pracowników 26 Dbamy o środowisko 27 Opieka środowisk dziecięcych i młodzieżowych 27

4 4 Grupa Axzon Jako inicjator wyjątkowego przedsięwzięcia w branży rolnej w Polsce rozpoczętego niemal 18 lat wcześniej, jestem dziś niezwykle dumny, że mogę zaprezentować zbiorcze sprawozdanie z działalności za rok 2011 szeregu spółek o ugruntowanej pozycji skupionych w grupie Axzon A/S. Mimo że wspomniane spółki są zlokalizowane w trzech różnych państwach i dzielą je setki kilometrów, a także mają odmienne profile działalności, są one na wiele sposobów powiązane ze sobą. I nie chodzi tu tylko o strukturę własności, która nadal opiera się na grupie duńskich rolników skupionych w spółce Polen Invest A/S. Gdybym tylko jednym zdaniem miał określić to, co łączy te firmy działające w trzech różnych krajach, ująłbym to w następujący sposób: Zrównoważona intensyfikacja produkcji rolnej i żywności. W tym stwierdzeniu zawiera się ogromnie wiele szczegółów namacalnych i bardziej ulotnych jednak są one wszystkie zawarte w wizji oraz misji poszczególnych spółek grupy Axzon. Ponadto, jak to wyraźnie wynika z prezentowanych rocznych sprawozdań spółek, wszyscy pracownicy rozumieją, cenią i na co dzień wykonują pracę, mając świadomość pochodzenia swojej spółki oraz jej etapu rozwoju. Polen Invest Dania Struktura Grupy Dania Ukraina Polska Polska Dania Fundamentem działalności grupy Axzon jest i powinna być efektywna produkcja żywności wysokiej jakości; co ważne produkcja ma się odbywać w zrównoważony sposób, tzn. w jak najmniejszym stopniu oddziaływać niekorzystanie na otoczenie. Dopiero na tej podstawie tworzone są plany rozwoju i inwestycji oraz budżet, ale w równej mierze dotyczy to szkoleń i programów doskonalenia zawodowego dla pracowników. Koncepcja zrównoważonej produkcji żywności zmienia się dynamicznie w ślad za kolejnymi odkryciami naukowymi i poszerzaniem wiedzy obejmującymi nasze towary i technologię produkcji. Niezmiennie wypracowujemy nowe metody i rozwiązania, które w sposób oszczędny i zrównoważony pozwalają wytwarzać żywność i artykuły rolnicze wysokiej jakości. Intensyfikacja produkcji rolnej to nie tylko cel grupy Axzon, która jest mało znaczącym graczem na globalnym rynku, ale tak naprawdę to paląca potrzeba w świecie, który rosnącej rzeszy ludności musi zapewnić energię i żywność wysokiej jakości, tym samym likwidując kolejne obszary biedy. Axzon ma ambicję stać się jedną z wiodących firm pod względem efektywnej produkcji, która zakłada ograniczenie wykorzystania zasobów i surowców, a także poprawę wyników ekonomicznych. Jednak to nie wszystko; chcemy jednocześnie dowieść, że intensywna pro-

5 5 dukcja może mieć zrównoważony charakter dzięki zastosowaniu najnowszych dostępnych technologii i prowadzeniu badań na wielu polach. W ten sposób chcemy zredukować do minimum negatywne skutki działalności dla środowiska naturalnego, tworzyć jak najbardziej przyjazne warunki pracy, oraz sprzyjać rozwojowi otoczenia, nie zapominając naturalnie o dobrostanie zwierząt hodowlanych. Kluczowe obszary działalności Produkcja roślinna Na pewno jest to niezwykle ambitny cel, jednak ufamy, że jest on do osiągnięcia dzięki jasnemu przekazowi kierownictwa na temat wizji, misji, strategii i celów i dzięki szeroko zakrojonemu i właściwie zorganizowanemu programowi kształcenia. Nie bez znaczenia jest też korzystanie z najnowszych osiągnięć światowej nauki oraz efektu synergii powstałego za sprawą współpracy między spółkami w poszczególnych krajach. To tworzy fundament, który pozwoli nam osiągnąć to, do czego dążymy i czego się od nas oczekuje. Produkcja żywności Produkcja trzody Produkcja energii W niniejszym sprawozdaniu prezentujemy wyniki spółek Grupy Axzon, ich filii oraz oddziałów. Innymi słowy, poprzez opis różnych obszarów produkcji i organizacji chcemy w klarowny sposób pokazać, w którym miejscu znajdujemy się obecnie na drodze rozwoju, poprawy efektywności i jakości produkcji oraz dobrostanu zwierząt. Miniony 2011 rok okazał się pod wieloma względami satysfakcjonujący dla grupy Axzon. I nie chodzi tu tylko o wynik finansowy, ale także o imponujący postęp na wielu polach działalności spółek. To właśnie za sprawą w pełni zintegrowanej produkcji i mocnych podstaw finansowych, kontrolując w pełni proces wytwarzania towarów zgodnie z koncepcją Od pola do stołu, Axzon posiada potencjał, by nadal osiągać dobre wyniki finansowe. Jest to także gwarancja niezakłóconego rozwoju na wszystkich polach działalności w przyszłości. Przy tej okazji chcę serdecznie podziękować wszystkim akcjonariuszom oraz pracownikom, których zaangażowanie przez cały rok pozwoliło nam osiągnąć opisywane w tym Sprawozdaniu wyniki. Jednocześnie życzę w dalszym ciągu udanej i owocnej współpracy oraz interesującej lektury pierwszego Sprawozdania rocznego Grupy Axzon A/S. Prezes Zarządu Axzon A/S Tom Axelgaard

6 6 Wyniki grupy Axzon w 2011 roku Pierwszy rok pod szyldem Axzon Spółka Axzon A/S powstała w połowie 2010 roku poprzez połączenie Polen Invest A/S oraz Ukraine Invest A/S, w wyniku którego ten drugi podmiot stał się spółką córką Polen Invest, a jednocześnie dokonano zmiany nazwy na Axzon A/S. Zrezygnowaliśmy również z duńskich standardów księgowych na rzecz uznanych międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej IFRS. Z tego względu prezentowane wyniki obejmują tylko lata 2010 i 2011, a więc jedyny okres, w którym obowiązywały wspomniane standardy. Przez większość minionego roku grupa Axzon borykała się z niekorzystną relacją ceny żywca do ceny paszy, jednak pomimo tego udało nam się zwiększyć wynik EBITDA o 49 %. Rok 2011 grupy Axzon w liczbach: pogłowie trzody chlewnej wzrosło z do sztuk, co oznacza zwyżkę o 8 %; liczba sprzedanych sztuk trzody chlewnej wzrosła z do , a więc o 17 %; masa sprzedanej trzody chlewnej wzrosła z do ton, co odpowiada 20 %; spółka Prime Food Sp. z o.o. odnotowała wzrost sprzedaży do ton, co oznacza zwyżkę o 2 %; całkowity areał zasiewów wzrósł z do ha, tj. o 17 %; produkcja energii elektrycznej z biogazu wzrosła z MWh do MWh, tj. o 43 %; zysk EBIT wzrósł z TDKK do TDKK, tzn. o 85 %; zysk EBITDA wzrósł z TDKK do TDKK, co odpowiada 49 %. Kierownictwo firmy wyraża zadowolenie z opisanych tendencji, z których niemal wszystkie są niezwykle pozytywne. Nie udało nam się niemniej osiągnąć oczekiwanych wyników w naszych zakładach mięsnych; niekorzystny dla końcowego wyniku był również kurs wymiany walut. Produkcja trzody chlewnej Rok 2011 rozpoczął się od ważkich wyzwań. Ceny paszy wzrosły o ok. 30 %, za czym nie nadążały ceny żywca za sprawą afery dioksynowej w Niemczech. W rezultacie relacja ceny żywca do ceny paszy była rekordowo niska i wynosiła 1:5,6 w Polsce i 1:6,5 na Ukrainie. Z tego powodu wiele gospodarstw zrezygnowało w ogóle z produkcji trzody chlewnej. W konsekwencji jesienią, a więc w okresie, gdy ceny wieprzowiny z reguły spadają, uległy one stabilizacji, a nawet wzrosły. Rok, który rozpoczął się katastrofalnie w produkcji świń, skończył się nie najgorzej. W liczbach wygląda to następująco: Świnie 2011 Maciory Knury Loszki Prosiaki Warchlaki Tuczniki Świnie ogółem Poldanor koniec Poldanor początek Zmiana Danosha koniec Danosha początek Zmiana Grupa koniec Grupa początek Zmiana Sprzedaż świń w tys. kg Polska Ukraina Razem Zmiana Indeks

7 7 Ilość sprzedanych świń Polska Ukraina Razem Zmiana Indeks Jak widać, sprzedaż świń liczona w kilogramach wzrosła bardziej niż liczona w sztukach. Stało się to po części za sprawą wzrostu wydajności tuczu oraz z powodu wyższej wagi zwierząt przeznaczonych na ubój. Na Ukrainie nadal do sprzedaży oferuje się znaczną liczbę warchlaków, ale ich udział w sprzedaży zapewne znacznie spadnie w miarę wzrostu liczby miejsc tuczu. Produkcja roślinna uprawy ozime ha w grupie zbiory w tonach 2010/2011 Tony/ha w grupie grupa w KDKK DKK / tonę DKK / ha rzepak , jęczmień , pszenica , pszenżyto , żyto , uprawy jare - - jęczmień , rzepak , trawa , słonecznik , kukurydza , gryka , kukurydza na kiszonkę , Razem W ciągu roku zwiększyliśmy uprawiany areał o 17 %. Stało się tak przede wszystkim za sprawą kroków podejmowanych na Ukrainie, choć istotne znaczenie miał także zakup dwóch gospodarstw w Polsce. Warunki pogodowe w obu krajach były wyjątkowo odmienne. Na Ukrainie po raz pierwszy od lat cieszyliśmy się sprzyjającą aurą, która znacząco przyczyniła się do imponującej poprawy wyników. W Polsce z kolei przez długi czas na początku roku panowały ostre mrozy, a nieokryte śniegiem oziminy poważnie ucierpiały. Część areału została ponownie obsiana, ale i tak plony, szczególnie rzepaku, były dalekie od oczekiwań. Na potrzeby biogazowi znaczny areał gruntów obsialiśmy kukurydzą na kiszonkę, której zbiory okazały się wyższe nawet o 50% w stosunku do założeń. Reasumując, produkcja roślinna może się pochwalić rekordowym plonem. Produkcja biogazu Grupa Axzon jest w trakcie powiększania bazy produkcji biogazu. W roku 2011 zainaugurowano eksploatację dwu nowych instalacji o mocy 1 MW każda (w Uniechówku i Giżynie). Produkcja energii elektrycznej wygląda następująco: Produkcja energii elektrycznej w tys. KWh Indeks I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Cały rok Obok energii elektrycznej produkowana jest w kogeneracji energia cieplna. W rzeczywistości biogazownia o mocy zainstalowanej 1 MW wytwarza kw energii elektrycznej oraz kw energii cieplnej. W tej sytuacji trudno o efektywne wykorzystanie ciepła. Jego część jest wykorzystywana na miejscu do ogrzewania ferm, jednak nadal mamy niewykorzystane rezerwy. W Nacławiu w Polsce po raz pierw-

8 8 szy przeprowadzamy eksperyment i wykorzystujemy ciepło także do ogrzewania mieszkań w pobliżu biogazowni. W rezultacie z dostarczanej energii, poza fermą, korzysta pobliska szkoła, sześć bloków mieszkalnych, świetlica wiejska oraz sklep. Nie oczekujemy w związku z tym pomysłem zysków, a jedynie chcemy zebrać doświadczenie, w jaki jeszcze sposób można spożytkować nadmiar ciepła. Dodatkowo ciepło możemy wykorzystać w procesie produkcji biogazu, rezygnując z bakterii mezofilnych na rzecz termofilnych, co samo w sobie poprawia efektywność produkcji. W minionym roku została również wbita pierwsza łopata pod budowę pionierskiej biogazowi na Ukrainie. Obecnie nie istnieją korzystne warunki do sprzedaży energii elektrycznej do sieci, jednak gdyby wykorzystać niemal całą wytworzoną energię elektryczną i cieplną w fermie, możemy zredukować uciążliwości zapachowe podczas nawożenia, co jest dla nas niezwykle istotne. Z powodu znacznych podwyżek cen gliceryny, postanowiliśmy zwiększyć udział kiszonki z kukurydzy w procesie wytwarzania energii. Po początkowych problemach udało nam się ustabilizować produkcję. Nadal chcemy poprawiać wydajność i w tym celu przeprowadzimy testy wykorzystujące zjawisko hydrolizy termiczno-ciśnieniowej (steam explosion), gdzie będzie można jako produkt wsadowy wykorzystać słomę. Zakłady mięsne Zakłady Mięsne Prime Food od dłuższego czasu rozwijały projekt pakowania gotowego wyrobu w atmosferze ochronnej (MAP) w zgodzie z nakreśloną strategią i założeniami w budżecie. Po pewnym opóźnieniu udało nam się nawiązać współpracę z największą siecią supermarketów w Polsce Biedronka, gdzie założyliśmy stały wzrost sprzedaży. Dodatkowo negocjujemy z innymi ważnymi kontrahentami. Jeśli tylko sprawy ułożą się po naszej myśli, spółka Prime Food ma szansę w ciągu 2012 roku osiągnąć optymalny poziom sprzedaży. Jednocześnie inwestujemy w technologie poprawiające zyskowność oraz wydajność. Na wynik roczny niebagatelny wpływ miały ceny żywca, które wbrew oczekiwaniom i historycznym tendencjom pod koniec roku poszybowały w górę. W rezultacie ponieśliśmy straty na umowach, gdzie przyjęto stałą cenę rozliczeń na nasze wyroby. Z wolna różnice cen wieprzowiny pomiędzy Polską i Danią wyrównały się. Z tego względu podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu uboju w duńskiej spółce Sevel Slagteri A/S na rzecz sprzedaży do spółki Prime Food aż do momentu, gdy różnice w cenach ponownie zapewnią opłacalność uboju. Tymczasem zakłady w Sevel działają na mniejszą skalę, zajmując się ubojem trzody chlewnej i bydła. Brakujący eksport do Polski naturalnie negatywnie odbił się na wyniku. Wyniki finansowe Finanse Axzon w tys. DKK Index Przychód ze sprzedaży Koszty zużytych materiałów Zysk brutto Koszty pracownicze EBITDA Amortyzacja EBIT Koszt odsetek Korekta z tytułu różnic kursowych Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk netto Finanse Axzon w tys. DKK Indeks Godwill Aktywa rzeczowe Aktywa finansowe Stado podstawowe Aktywa trwałe

9 9 Aktywa biologiczne i zapasy ( w tym inwentarz żywy stado obrotowe) Należności handlowe Inne należności Środki pieniężne Aktywa obrotowe Aktywa Kapitał przypisany akcjonariuszom większościowym Akcje mniejszościowe Kapitał własny Rezerwy Kredyty oprocentowane długoterminowe Zobowiązania długoterminowe (ogółem) Kredyty oprocentowane krótkoterminowe Zobowiązania handlowe Inne zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe (ogółem) Rezerwy i zobowiązania Pasywa Przy wzroście obrotów o 22%, zysku EBITDA o 49%, a po opodatkowaniu o 45% osiągnięty rezultat można uznać za wysoce zadowalający. Na wynik końcowy wpływ miały niżej opisane czynniki. Zmiany kursu walut znalazły też swoje odzwierciedlenie na Rachunku zysków i strat. Strata w wysokości 30 mln DKK wynika jedynie ze straty kursowej kredytu zaciągniętego w walucie obcej. Wpływ na wynik operacyjny nie został określony, ponieważ trudno go wyodrębnić, jako że ceny są dostosowane do zmieniających się kursów walut. Poziom kapitału własnego zmienił się nie tylko za sprawą zysku rocznego. Pozostałe czynniki: Poziom kapitału własnego ucierpiał na skutek osłabienia złotówki. Wiosną 2012 złotówka odzyskała 60% utraconej wcześniej wartości, stąd podsumowanie wyglądałoby teraz inaczej. Zaprezentowane zmiany dobitnie dowodzą, jak wahania kursów walut odbijają się na kapitale własnym. Niepewność może działać w obie strony, jako że w kolejnym roku możemy zaobserwować wzrost kapitału własnego wskutek zmiany kursu waluty.

10 10 Filozofia działania grupy Axzon Wizja Zostać wiodącym producentem artykułów rolnych i spożywczych na skalę światową, w oparciu o standardy zrównoważonej produkcji i gwarantując wysoką jakość wyrobów i działania przedsiębiorstwa. Misja Produkcja zdrowych produktów żywnościowych wysokiej jakości Wykorzystanie jak najmniejszej ilości zasobów i surowców Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne System wartości Wszystkie przedsiębiorstwa działające w grupie Axzon mają swój udział w kompletnym łańcuchu produkcji żywności w koncepcji Od pola do stołu. Na ilustracji pokazano, za jaką część procesu odpowiadają poszczególne spółki i w jaki sposób współpracują i uzupełniają się wzajemnie, co pozwala z łatwością zidentyfikować pochodzenie produktu w całym łańcuchu powiązań. W oparciu o tę właśnie strukturę zostało sporządzone poniższe sprawozdanie. Na początku przedstawiono skrócone wersje raportów rocznych za miniony rok poszczególnych spółek, a następnie zaprezentowano bardziej szczegółowe opisy działalności z uwzględnieniem kluczowej działalności i osiągniętych wyników.

11 11 Sprawozdania Spółek Sprawozdanie Zarządu Poldanor SA Jesteśmy zdania, że niniejsze sprawozdanie stanowi wymowne świadectwo, w jak niezwykły sposób Poldanor SA potrafi sobie radzić zarówno w czasach kryzysu gospodarczego, jak i okresowo niekorzystnej koniunktury panującej na rynkach rolnych. Podstawową działalnością Spółki pozostaje produkcja trzody chlewnej, która w każdym roku przysparza nam stały dochód; ponadto możemy się pochwalić odpowiednio prowadzoną produkcją roślinną, która znacząco przyczynia się do poprawy ogólnego wyniku szczególnie w okresach, gdy ceny pasz szybują w górę. Kolejnym działem jest produkcja pasz i w końcu nie mniej ważny, choć wciąż młody, dział produkcji biogazu. Jest to dział rentowny, a przy tym stwarza także nowe możliwości rozwoju produkcji zwierzęcej i umacnia dodatkowo naszą pozycję jako firmy innowacyjnej i działającej z poszanowaniem dla środowiska naturalnego. Wyniki finansowe w 2011 roku W 2011 roku zrezygnowaliśmy z polskich na rzecz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (IFRS). Aby móc zatem porównać miniony rok do 2010, przeliczyliśmy ponownie nasze wyniki w 2010, posługując się nowymi standardami. Ostatecznie wynik finansowy netto za 2011 rok wyniósł 48,7 mln PLN wobec 34,4 mln PLN rok wcześniej; tymczasem obroty wzrosły z 218,3 mln PLN w 2010 do 273,3 mln PLN rok później. Prezentowane wyniki obejmują także spółki-córki Poldanor SA. Za sprawą kapitału własnego na poziomie 478,024 mln PLN oraz współczynnika wypłacalności sięgającego 70% Poldanor miał solidne podstawy rozwoju. W minionym roku Spółka mogła się pochwalić doskonałą płynnością finansową. Środki finansowe na inwestycje przewidziane w 2012 roku zostały niemal w całości zapewnione przed upływem 2011 roku. Produkcja trzody chlewnej Na produkcji trzody chlewnej w poprzednim roku nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie, w dalszym ciągu cieniem kładły się wysokie ceny pasz oraz stosunkowo niskie ceny żywca. W rezultacie odsetek producentów trzody, którzy zaprzestali działalności, jeszcze się zwiększył, co przełożyło się na niską podaż żywca. Opisana tendencja dała się zauważyć niemal w we wszystkich krajach europejskich, jednak akurat regres w Polsce był wyjątkowo widoczny: krajowe pogłowie trzody chlewnej spadło z ok. 18 mln sztuk na początku XXI wieku do zaledwie 12,5 mln sztuk w roku 2011, co odpowiada poziomowi z lat 60. ubiegłego wieku. W tych okolicznościach, a także dzięki poprawie naszej wydajności, produkcja zwierzęca zakończyła rok w doskonałych nastrojach za sprawą imponującej liczby tuczników przeznaczonych na ubój pod koniec roku oraz wysokich cen żywca. Pomimo mało sprzyjającej relacji ceny żywca do ceny paszy na poziomie 1 do 6,35 wynik operacyjny w dziale zamknął się kwotą 64,2 mln PLN wobec 46,2 mln PLN prognozowanych w budżecie. Należy również zauważyć, że relacja ceny żywca do ceny paszy w 2011 roku była niższa niż w ostatniej dekadzie (por. wykres), przy czym oczekujemy, że opisany wskaźnik ulegnie poprawie w niedalekiej przyszłości. Produkcja zwierzęca w dalszym ciągu przywiązywała niezwykłą wagę do dobrostanu zwierząt i podejmowaliśmy działania w następujących obszarach: utrzymanie grupowe macior, kastracja knurków w znieczuleniu, program minimum stresu, a także kontrola przestrzegania przez naszych odbiorców żywca obowiązujących przepisów w zakresie transportu żywych zwierząt.

12 12 Klient i jakość w centrum naszej uwagi Chcąc spełnić oczekiwania klientów, zdecydowaliśmy się uzyskać certyfikat PQS (Pork Quality System) dla jednej z naszych linii produkcyjnych. Wspomniane świadectwo jakości ma krótką historię na polskim rynku, jednak zainteresowanie nim wśród konsumentów jest coraz bardziej zauważalne. Klienci poszukują mianowicie mięsa z gwarancją dobrostanu zwierząt, odpowiedniego wyposażenia budynków inwentarskich itd. W 2012 roku zamierzamy wykorzystać posiadany certyfikat PQS we współpracy z naszą spółką-siostrą Prime Food, która liczy na uzyskanie certyfikatu PQS w 2012 roku. Ponadto, we współpracy z jednym z naszych klientów zaczęliśmy promować naszą technologię produkcji oraz lansować hasło Z nami wiesz, co jesz. Ten slogan ma nam towarzyszyć przy okazji kolejnych działań w 2012 roku, a naszym celem pozostaje wyróżnić się na tle pozostałych producentów trzody chlewnej. Krótko w liczbach: w 2011 roku sprzedaliśmy tuczników oraz loszek, tj. w sumie sztuk, a więc o 5,4% więcej niż rok wcześniej; naszym największym odbiorcą pozostaje spółka Prime Food, która kupiła od nas 73% zwierząt. Produkcja roślinna Na sezonie 2010/2011 zaciążyły wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe. Po srogiej zimie i niesprzyjającej wiośnie 2011 roku postanowiliśmy obsiać kukurydzą 450 ha areału, na którym wypadły oziminy. Okazało się to wyjątkowo korzystnym posunięciem, jako że zbiory kukurydzy były w 2011 rekordowe i zrekompensowały nam z nawiązką niezadowalające zbiory rzepaku i zboża. W sumie udało nam się zebrać ton kiszonki z kukurydzy przeznaczonej do zasilenia biogazowni oraz na paszę dla bydła; plon przekroczył zakładany w budżecie poziom aż o 35 %. Zebrany plon kukurydzy wystarczająco pokrył nasze zapotrzebowanie na kiszonkę kukurydzianą do produkcji biogazu. Dodatkowo za sprawą osłabienia złotówki pod koniec 2011 roku nasze dopłaty obszarowe były wyższe, niż przewidywaliśmy. Ostatecznie wynik operacyjny produkcji roślinnej wyniósł 20,2 mln PLN wobec zakładanych 14,8 mln PLN. Produkcja biogazu i energii W ciągu minionych 7 lat Poldanor zdobył pozycję krajowego lidera w zakresie rozwoju i produkcji biogazu z surowców pochodzenia rolniczego. Obecnie produkcja biogazu odbywa się w 8 nowoczesnych instalacjach o łącznej mocy zainstalowanej 7,4 MW. Warto przy tej okazji zwrócić uwagę, że na koniec 2011 roku w Polsce działało zaledwie 16 biogazowni rolniczych, co oznacza, że Poldanor odpowiada za ok. 44% produkcji biogazu rolniczego w Polsce. W minionym roku średnia wydajność generatorów gazowych wyniosła 85,7%, a ogólna produkcja energii elektrycznej wzrosła do MWh (por. wykres poniżej). Wspomniany poziom produkcji zaspokoiłby zapotrzebowanie na energię elektryczną ok gospodarstw domowych. Dodatkowo wzrosło wykorzystanie energii cieplnej z 5,572 MWht w 2010 do MWht. Gdy do tego bilansu wliczyć energię cieplną wykorzystywaną w procesie produkcji biogazu, jej ogólna ilość wzrośnie do MWht (2010) i odpowiednio do MWht (2011). W konsekwencji Poldanor przyczynił się do redukcji gazów cieplarnianych, a nasz udział wzrósł z t w 2010 do t ekwiwalentu CO 2 w Z powodu niższej wydajności (4% poniżej budżetu) oraz opóźnienia w rozpoczęciu eksploatacji dwu biogazowni wynik operacyjny wyniósł 16,5 mln PLN wobec prognozowanych 17,7 mln PLN. Rozwój zawodowy pracowników Poldanor SA Chcąc zapewnić naszej Spółce dynamiczny wzrost i rozwój oraz zdolność szybkiego dostosowania się do zmiennych warunków produkcji i sytuacji rynkowej, niebagatelną rolę w naszej działalności odgrywa szkolenie naszych pracowników. Odbywa się ono zarówno poprzez nasz wewnętrzny program szkoleń w ramach PAMA (Poldanor Agriculture & Management Academy), jak i szkoleń zewnętrznych. Przyszłość naszej firmy zależy niewątpliwie od inwestycji w rozwój pracowników. Liczba osób zatrudnionych w Spółce wzrosła z 490 w 2010 do 524 rok później. Jednocześnie w różnych formach edukacji udział wzięło niemal 300 pracowników, a środki przeznaczone na kształcenie wzrosły o ok. 25% i wyniosły PLN.

13 13 W 2011 rok zakończyliśmy pierwszy kurs zarządzania na poziomie zaawansowanym (Advanced Management Course) w ramach PAMA, co będzie z pewnością z korzyścią dla naszej organizacji zarówno w bliskiej, jak i dalszej perspektywie. Jednym z jego rezultatów jest projekt zmierzający do propagowania i powszechnego zrozumienia WARTOŚCI wyznawanych w naszej firmie, tj. wiarygodności, elastyczności, szczerości, poszanowania otoczenia, lojalności, wzajemnego szacunku, celowego działania i otwartości tak, aby towarzyszyły nam one na codzień. W 2011 czwarty raz z rzędu Poldanor został uhonorowany tytułem Przedsiębiorstwa Fair Play, który doskonale oddaje naszą filozofię działania, tzn. wiarygodność oraz szacunek dla ludzi i otoczenia. Wyzwania 2012 roku i na przyszłość: wzrost i klienci Grupa Poldanor SA w minionym roku przeznaczyła na inwestycje 47 mln PLN, z czego ok. 19 mln PLN pochłonęły nowe biogazownie. Nasz budżet planowany na inwestycje w 2012 roku zamyka się kwotą 73,3 mln PLN, z czego znaczna część jest przeznaczona na rozwój produkcji zwierzęcej i biogazowi, a także zakup nieruchomości. W najbliższych dwóch, trzech latach zamierzamy zwiększyć produkcję trzody chlewnej o 20 %, a produkcję biogazu o 50% w analogicznym okresie. Jednoczesny rozwój produkcji roślinnej będzie uzależniony od możliwości zakupu nowych gruntów pod uprawę. W ślad za rozszerzeniem produkcji zwierzęcej planujemy zwiększenie produkcji pasz. Nie mniej istotna pozostanie poprawa wydajności produkcji we wszystkich obszarach działalności oraz racjonalizacja wykorzystania zasobów, np. w postaci pasz, częściowe zastąpienie kiszonki kukurydzianej słomą do produkcji biogazu, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i paliwa. Naszych klientów możemy zapewnić o priorytetowym traktowaniu dobrostanu zwierząt, zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla, wysokiej jakość i elastyczności, przede wszystkim w ścisłej współpracy z Prime Food tak, aby razem konsekwentnie budować konkurencyjny model biznesowy. Sprawozdanie Zarządu Danoshy W 2011 roku Danosha uczyniła zdecydowany krok naprzód, zwiększając skalę produkcji i dokonując imponującej poprawy organizacji. Wspomniany postęp znalazł naturalnie swoje odzwierciedlenie w osiągniętym zysku. Ostateczny wynik na poziomie 134 mln hrywien okazał się najlepszy w historii przedsiębiorstwa, a dodatkowo znacząco wyższy od prognozowanych w budżecie 96 mln hrywien. Wynik EBITDA w wysokości ok. 159 mln hrywien w porównaniu do założonych 134 mln hrywien jest ze wszech miar zadowalający. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że osiągnięty rezultat brutto jest owocem zdecydowanie lepszych wyników w produkcji zarówno zwierzęcej, jak i roślinnej. Relacja ceny żywca do ceny pasz była nieco niższa, niż prognozowaliśmy, ale z drugiej strony wyższe były ceny zbóż, a także zebrany plon. Generalnie można przyznać, że wszystkie elementy naszej organizacji przeszły gruntowną pozytywną zmianę, co dowodzi, że Danosha może osiągać imponujące wyniki produkcyjne. Produkcja zwierzęca może się pochwalić wynikami typowymi dla doświadczonych hodowców z Europy Zachodniej, a co ciekawsze, dokonało się to przy powiększeniu pogłowia. Zadowalające rezultaty nie byłyby możliwe bez stabilnych dostaw paszy wysokiej jakości pochodzącej z naszej mieszalni. Ostatecznie sprzedaż w 2011 roku zamknęła się liczbą 200 tys. sztuk zwierząt. Powiększenie bazy produkcji nie byłoby możliwe bez skutecznej i dobrze zorganizowanej grupy budowlanej. Poprawiła ona zdecydowanie jakość wytwarzanego wyposażenia budynków inwentarskich, a także dotrzymywała w większym stopniu terminów, mieszcząc się w ramach środków określonych w budżecie.

14 14 Produkcja roślinna również przyczyniła się do tego pozytywnego obrazu poprzez przyzwoite plony i po raz pierwszy w historii osiągnęła zysk. Ta poprawa jest o tyle istotna, że czeka nas powiększenie uprawianego areału. Ponieważ zakup ziemi na Ukrainie nie jest dopuszczony przez prawo, Danosha dzierżawi całość uprawianych gruntów. W sumie zawarliśmy ok. 8 tys. umów na dzierżawę około 10 tys. hektarów. Było to niezwykłe wyzwanie z administracyjnego punktu widzenia, ale okazało się ogromnym sukcesem. Tym bardziej, że udało nam się zdobyć zaufanie i wzbudzić chęć współpracy u lokalnych właścicieli ziemi, którzy podjęli decyzję o jej wydzierżawieniu Danoshy. Wiosną 2011 napotkaliśmy silny nieobiektywny opór ze strony lokalnej społeczności. Zrodził się on za sprawą uciążliwości zapachowych, które towarzyszyły nawożeniu pól gnojowicą. Przyzwyczailiśmy się już, że w tym okresie znajdujemy się pod obstrzałem, ale minionej wiosny za sprawą wydarzeń zewnętrznych oraz zbiegów okoliczności mieliśmy wyjątkowo do czynienia z efektem kuli śnieżnej. Żniwa w Danoshy Zawsze z szacunkiem traktowaliśmy nasze otoczenie, ale po wspomnianych zdarzeniach musimy przyznać, że wymiana informacji z lokalnymi władzami powinna być jeszcze częstsza i lepsza. W konsekwencji jeszcze w tym samym roku zajęliśmy się szeregiem kwestii: informacja na temat powodu, miejsca i czasu nawożenia gnojowicą, ogólna informacja na temat naszego przedsiębiorstwa oraz prowadzonej działalności; ważnym narzędziem w tym kontekście stała się nasza nowa rozbudowana strona internetowa pod adresem poprawa i ujednolicenie przekazywanych informacji do tego celu wyznaczyliśmy menadżera ds. public relations, dołożenie starań, aby jasno określić naszą rolę jako aktywnego partnera lokalnej społeczności, wspierając finansowo projekty z naszego funduszu społecznego; do tego zadania wyznaczyliśmy menadżera ds. kontaktów zewnętrznych, powiększenie uprawianego areału, aby przekonać właścicieli gruntów, że prowadzimy odpowiedzialną gospodarkę rolną. Swoją cegiełkę dołożył również nasz projekt budowy biogazowni. W dniu 5 września odbyła się ceremonia wbicia pierwszej łopaty pod budowę pionierskiej biogazowni pod szyldem Danoshy. W wydarzeniu udział wzięli wszyscy przedstawiciele władz lokalnych i prasy, a także Rada Nadzorcza Danoshy. Opisywana uroczystość i projekt budowy biogazowni przyczyniły się znacząco do poprawy wizerunku naszej firmy, który został poważnie nadszarpnięty podczas burzliwej wiosny. Pod koniec roku poczuliśmy wiatr w żaglach. Odczuliśmy wsparcie oraz Uroczystość wbicia szpadla w miejscu zrozumienie: okoliczna ludność zaczęła dostrzegać korzyści z działalności budowy pierwszej biogazowni Danosha Danoshy oraz nasze wysiłki zmierzające do ograniczenia niedogodności zapachowych. Ma się to stać za sprawą starannej technologii nawożenia i przekazywania informacji, a także obróbki nawozu naturalnego w powstającej biogazowi. Przy tej okazji warto wspomnieć o zaproszeniu licznej grupy lokalnych urzędników oraz dziennikarzy na wizytę w Poldanorze, dzięki czemu mogli oni wyrobić sobie opinię na temat dalekosiężnych korzyści oraz sporego potencjału, którym dysponuje Danosha. Dobre wyniki w 2011 roku nie byłyby możliwe do osiągnięcia, gdyby nie nasi pełni zaangażowania pracownicy, z których każdy, dzień po dniu zmieniał na lepsze naszą firmę. Obecnie Danosha zatrudnia ok. 550 osób; przyrost liczby pracowników odbył się w krótkim czasie i w tym kontekście musi cieszyć, że stało się to bez szkody dla całej organizacji. Co więcej, możemy zaobserwować rozkwit współpracy pomiędzy działami. Dzieje się to m.in. za sprawą intensywnej pracy grupy ds. rozwoju i współpracy (Danosha Development and Cooperation) złożonej z kierownictwa oraz innych kluczowych pracowników; ma ona za zadanie budować wspólną świadomość i tworzyć warunki do współpracy prowadzącej do realizacji wspólnych celów. Sytuacja ekonomiczna na Ukrainie Analizy statystyczne gospodarki ukraińskiej w 2011 roku wskazują na poprawę głównych wskaźników makroekonomicznych w porównaniu do poprzedniego roku. Jest to dowód na powolne odradzanie się kraju po głębokiej recesji wywołanej kryzysem gospodarczym. Właśnie w tym okresie ukraiński rząd podjął szereg działań naprawczych i m.in. wznowił współpracę z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

15 15 Inflacja w minionym roku spadła do 4,6 %, a PKB wzrósł do 5,2% za sprawą wysokich cen stali, udanych zbiorów w rolnictwie oraz inwestycji związanych z Mistrzostwami Europy w piłce nożnej. Od co najmniej czterech lat znacząco poprawia się sytuacja w rolnictwie, czyniąc ten sektor atrakcyjnym dla inwestorów. W ostatnich dwu latach zaobserwowaliśmy znaczne ożywienie w tej gałęzi ukraińskiej gospodarki, które można tłumaczyć ogromnym potencjałem rozwoju. Wynika to z faktu, że rolnictwo jest objęte ochroną państwa, co tym samym czyni je odpornym na zawirowania gospodarcze na świecie. Nie dziwi więc, że także towarowa produkcja wieprzowiny na Ukrainie jest uznawana za zyskowną; w konsekwencji sektor przyciąga wiele inwestycji w rozbudowę istniejących obiektów oraz budowę nowych zakładów. Obecna polityka dotycząca eksportu zbóż, bariery skutecznie utrudniające import wieprzowiny, tania siła robocza, korzystne stawki podatków oraz nienasycony rynek wewnętrzny sprawiają, że ukraińscy hodowcy trzody chlewnej już na starcie dysponują przewagą nad swoimi konkurentami z Unii Europejskiej. W przybliżeniu 57% produkcji trzody chlewnej na Ukrainie odbywa się w gospodarstwach indywidualnych, a pozostała część w fermach. To właśnie produkcja towarowa odnotowała w ciągu minionych trzech lat wzrost o 3 %. Mimo że tucz towarowy jest zdominowany przez stada średniej wielkości liczące od 500 do sztuk, nadal istnieją obiecujące perspektywy dla Danoshy. Według statystyk pogłowie macior w 2011 nie uległo zmianie. Ceny w okresie od lutego do września poszybowały w górę i osiągnęły nienotowany od trzech lat poziom. Biorąc pod uwagę żyzność gleb na Ukrainie, stosunkowo niskie koszty bieżącej działalności, subwencje państwowe przeznaczone dla rolnictwa, znaczny potencjał plonowania oraz wysoki poziom cen na produkty rolno-spożywcze, nie ulega wątpliwości, że inwestycje w ukraińskie rolnictwo mają przed sobą świetlane perspektywy. Jest oczywiste, że Ukrainie potrzebne jest zaostrzenie zasad działania w gospodarce krajowej oraz silne wsparcie dla poprawy klimatu do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto rząd ukraiński może w dalszym ciągu swobodnie kontrolować import, tak że Danosha może nadal spodziewać się sprzyjających warunków do produkcji wieprzowiny. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Prime Food Rok 2011 okazał się trudnym rokiem, ale jednocześnie punktem zwrotnym dla Prime Food. Trudny, ponieważ warunki cenowe dotyczące surowca różniły się znacznie od typowych, tym samym negatywnie wpłynęły na rentowność zazwyczaj bardzo bezpiecznych długoterminowych umów sprzedaży zarówno produktów przetworzonych, jak i produktów ubocznych. Punktem zwrotnym, ponieważ Prime Food nareszcie znalazł swoje miejsce na burzliwym rynku, który dodatkowo znajduje się w fazie intensywnej konsolidacji branży mięsnej w Polsce. Konkurencja w branży uboju i przetwórstwa jest nadal bardzo trudna, ponieważ branżę cechuje duża liczba małych i średnich zakładów przetwórczych, którym mimo małych możliwości produkcyjnych i wahań w dostawach surowców, wciąż udaje się utrzymać produkcję w ruchu, głównie poprzez znaczne dotacje z UE na dostosowanie do unijnych norm sanitarnych i higienicznych. Innym powodem może być to, że sprzedaż detaliczna mięsa nadal jest rozłożona na wiele małych punktów sprzedaży i sklepów, zwłaszcza w małych i średnich miastach, gdzie supermarkety jeszcze nie powstały. To spowodowało, że Prime Food było bardzo trudno znaleźć swoje miejsce na rynku zwłaszcza po doświadczeniach z Tican i Nove, które zahamowały rozwój Prime Food. To kosztowało Spółkę więcej lat wychodzenia na prostą, więcej negatywnych wyników niż oczekiwano. Zarówno akcjonariusze jak i Rada Nadzorcza podkreślili, że ważne jest, aby znaleźć odpowiednie miejsce na rynku i stworzyć odpowiednią bazę klientów przed dokonaniem niezbędnych inwestycji w celu zachowania konkurencyjności zarówno w wydajności jak i kosztach. Świeże mięso To, że Prime Food jest tak ściśle powiązany z Poldanor SA jest dla niego wielką korzyścią w porównaniu z innymi firmami na rynku spożywczym. Dzięki temu Spółka ma łatwy dostęp do stabilnych dostaw dobrych jakościowo i jednolitych tuczników w ilości, która jest w stanie zaspokoić możliwości produkcyjne Prime Food. Właśnie to sprawia, że Prime Food ma wyraźną przewagę konkurencyjną w stosunku do jakiegokolwiek innego producenta na rynku, jeśli chodzi o świeże mięso pakowane w MAP, pod warunkiem, że będziemy dysponować najnowszymi

16 16 i najbardziej wydajnymi urządzeniami na rynku. Fakt, że w supermarketach można umieścić na półce świeże mięso, zapakowane w sposób najbardziej profesjonalny pod względem zarówno jakości i higieny, daje zarówno supermarketom jak i klientom dużą korzyść. Okres trwałości produktu jest wydłużony do absolutnie optymalnego czasu. Dlatego nie ma wątpliwości, że wybrana strategia, jaką jest sprzedaż detaliczna mięsa świeżego w MAP do dwóch lub trzech największych sieci supermarketów pod ich prywatną marką, jest dobrą strategią dla Prime Food, szczególnie w odniesieniu do faktu, że zdecydowana większość sprzedaży detalicznej sieci supermarketów opiera sięo ich markę własną. W odniesieniu do produktów przetworzonych logiczną konsekwencją wspomnianej powyżej strategii, jest dążenie do dużego wolumenu produkcji kilku produktów dla tych samych klientów, gdzie jakość produktu, wydajność produkcji oraz wysoki stopień wykorzystania surowca gwarantują odpowiedni produkt w odpowiedniej cenie dla klienta, a w rezultacie przynoszą korzyść zarówno producentowi, klientowi jak i konsumentowi. Linia pakowania MAP Prime Food był w impasie zbyt długo po zakończeniu współpracy z Tican i Nove, ale Rada Nadzorcza jest przekonana, że jasna strategia, która została przyjęta, jest ściśle dopasowana do sytuacji na rynku jak i możliwości Prime Food. Również nowy zarząd Prime Food zaangażował się silnie w nową strategię i przekazał wszystkie jej aspekty zarówno swoim klientom i pracownikom w sposób bardzo otwarty i przejrzysty. Wierzymy zatem, że pozycja Prime Food ponownie umocni się i Spółka przyczyni się pozytywnie do wspólnego wyniku w grupie Axzon. To nie będzie łatwe, ale w świetle planowanych inwestycji na rok 2012 i ścisłej współpracy z Poldanorem w obszarze jakości i sprzedaży, 2012 rok będzie również punktem zwrotnym dla Prime Food, ale tym razem ze znacznie lepszym wynikiem finansowym. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sevel Podobnie jak w przypadku polskiej spółki Prime Food, rok 2011 okazał się przełomowy dla duńskiego zakładu w Sevel. Dotychczasowy profil produkcji, tj. tygodniowy ubój od 3 do 4 tys. sztuk trzody chlewnej pozyskiwanych od lokalnych dostawców celem sprzedaży w formie półtusz na rzecz Prime Food w Polsce, okazał się pod koniec 2010 roku chybiony z ekonomicznego punktu widzenia dla obu przedsiębiorstw. Stało się tak za sprawą ponownego zrównania cen wieprzowiny w Danii z poziomem cen w Polsce. Po przeprowadzeniu daleko idących oszczędności oraz innych działań naprawczych, największy duński koncern mięsny Danish Crown był w stanie zaproponować dostawcom wieprzowiny dużo korzystniejsze dopłaty do żywca wieprzowego. Dodatkowo, jako że zakłady w Sevel zmuszone były stosować dopłatę do ceny skupowanych tuczników w porównaniu z ubojniami Danish Crown oraz Tican, a do tego należało doliczyć koszty transportu do Polski, pod koniec 2010 roku podjęto decyzję o zaprzestaniu uboju tuczników na dużą skalę na rzecz dawnego modelu. Zgodnie z nim Sevel powrócił do sprzedaży specjalnie przygotowanych partii mięsa głównie z przeznaczeniem dla lokalnych sklepów mięsnych oraz hurtowników. Zmiana w strukturze sprzedaży oznaczała naturalnie konieczność korekty wynagrodzeń oraz pozostałych kosztów, a więc działanie, które rzadko przynosi rezultaty widoczne z dnia na dzień, tym bardziej, że redukcja załogi w pierwszych miesiącach oznacza jedynie zwiększone koszty płacowe. Ponadto 2011 rok dowiódł, że rozbiór oraz odkostnienie mięsa w skromnych warunkach, którymi dysponuje ubojnia w Sevel, jest po prostu nieopłacalne, w szczególności gdy w grę wchodzi przygotowanie dużej liczby niewielkich partii towaru o różnorodnej specyfikacji. Natomiast zyski przynosi przerób bydła: z ubitych sztuk przygotowywane i pakowane są małe partie towaru na zlecenie po okresie dojrzewania w chłodniach. W rezultacie dość szybko zapadła decyzja o zwiększeniu tego typu produkcji, (mimo że ma ona charakter sezonowy), i próbie wykorzystania stosunkowo stabilnej załogi. Nie bez znaczenia są też odpowiednie warunki do uboju i przechowywania znacznej liczby półtusz wieprzowych, a także dogodne położenie w stosunku do ferm matecznych i tuczarni na terenie Danii. I to właśnie ubój macior jawi się jako prawdziwa okazja dla zakładów mięsnych w Sevel, szczególnie w kontekście nowych przepisów dotyczących transportu macior; odtąd potrzebne będzie jak najwięcej miejsc do ich uboju możliwie blisko hodowców.

17 17 Spółka wypracowała wynik EBITDA w wysokości DKK i zamknęła rok stratą na poziomie DKK. Oczywiście nie był to udany rok dla spółki Sevel, co z przykrością było przyznać zarówno pracownikom i kierownictwu. Stanęliśmy oto martwym punkcie i pozostało nam tylko obserwować, jak spadają nasze dochody w ślad za ograniczaniem działalności, co raz za razem odbiło się negatywnie na liczebności załogi. Ale podobnie jak Prime Food, ubojnia w Sevel powinna wykorzystać swoje mocne strony, do których oczywiście należy lokalizacja wobec hodowców tuczników i macior. Cieszymy się ze stałego kręgu dostawców wołowiny oraz z wielkości naszego zakładu, które nie tylko umożliwiają, ale wprost wymuszają elastyczność w planowaniu i organizacji pracy. Obecnie podejmujemy wysiłki w kierunku zwiększenia liczby sztuk bydła przyjmowanych do uboju, a także prowadzimy negocjacje w sprawie stałej umowy o ubój znacznej liczby macior, a więc opcji, które odpowiadają specyfice zakładu. Niezbędne byłoby tylko przystosowanie linii produkcyjnej tak, aby możliwy był ubój 60 macior na godzinę za niezwykle konkurencyjną stawkę oraz ich magazynowanie w nowych chłodniach w formie półtusz. Dzięki tym krokom liczymy, że rzeźnia w Sevel wkrótce wyjdzie na prostą i będzie w stanie dołożyć swoją cegiełkę do zysków całej grupy. Nadal też mamy nadzieję, że nastanie taki czas, gdy duńska spółka będzie ponownie dostarczała surowiec zakładom Prime Food w Polsce pozyskany z tuczników wysokiej jakości w Danii. Jest to z pewnością też najbardziej etyczny sposób postępowania odnośnie transportu żywych zwierząt na znaczne odległości. Wołowina z ubojni Sevel

18 18 Wokół Prime Food w 2011 roku Produkcja Prime Food Poprzez oparcie produkcji na wysokiej jakości surowca, pochodzącego z Poldanor SA, Zakłady Mięsne Prime Food są w stanie zagwarantować unikalną, pełną kontrolę produktów w trakcie całego procesu produkcyjnego. Kontrola ta zaczyna się od uprawy zbóż i produkcji pasz we własnych gospodarstwach rolnych, poprzez hodowlę trzody chlewnej, jej ubój i rozbiór w nowoczesnych zakładach mięsnych, kończąc na produkcji wyrobów mięsnych. By móc zawsze zagwarantować bezpieczeństwo naszych produktów, pracujemy według surowych wytycznych GMP (Good Manufacturing Practice). Zapewniają one spełnienie wszystkich norm jakościowych Unii Europejskiej jak też krajowych. Wprowadzony przed kilku laty, ustawicznie weryfikowany w ścisłej współpracy z Inspekcją Weterynaryjną system HACCP gwarantuje, że produkcja żywności odbywa się w warunkach w pełni kontrolowanych i bezpiecznych dla konsumenta. Firma posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami Standardu BRC (British Retail Consortium). Naszą misją jest zaspokajanie potrzeb klientów poprzez dostarczanie im produktów o niezaprzeczalnie najwyższej jakości, które dzięki pełnej kontroli całego procesu produkcji w myśl hasła Od pola do stołu, będą całkowicie odpowiadać potrzebom nowoczesnego konsumenta. Firma z lotu ptaka Istotą funkcjonowania kontroli jakości procesu produkcyjnego jest perfekcyjne zarządzanie tym procesem oraz jego koordynacja.

19 19 Ubój Prędkości linii ubojowej, wynosi 240 sztuk żywca wieprzowego na godzinę, określa to naszą wydajność ubojową w ciągu jednej zmiany, na poziomie sztuk świń. Tygodniowa zakładana wydajność uboju wynosi 9600 sztuk. Najwyższymi priorytetami działu uboju są dobrostan zwierząt, wysokie standardy higieny, jakości oraz wydajności. Nowoczesna linia do uboju wyposażona jest w system oszałamiania zwierząt za pomocą CO 2, eliminując dzięki temu stres ubojowy. System klasyfikacji tusz wieprzowych autofom (Automatyczny Ultradźwiękowy System Klasyfikacji Tusz Wieprzowych) i obsługujący linię doświadczony i wyszkolony zespół pracowników zapewniają najwyższe standardy. Budżet na rok 2011 zakładał ubój sztuk żywca wieprzowego, jednak wykonanie było niższe, zamknęło się w ilości sztuk żywca wieprzowego. Oznacza to wykonanie budżetu na poziomie 87%.

20 20 Rozbiór i odkostnianie Wydajność w zakresie rozbioru półtusz określona jest na poziomie 300 sztuk tusz wieprzowych na godzinę. Całkowita ilość sztuk odkostnionych w roku 2011 wynosiła i stanowiła wykorzystanie 70% mocy przerobowych. Surowiec do odkostniania pochodził własnego uboju jak również jako elementy zakupowe. Bardzo dokładny system kontroli wydajności odkostniania, pozwala nam na osiągnięcie najlepszych wyników rozbiorowych. W dziale tym zatrudnionych jest łącznie 145 wyspecjalizowanych pracowników, posiadających wysokie kwalifikacje. Linia cięcia Linia cięcia Przetwórnia Przetwórnia Przetwórnia Całkowita produkcja wyrobów przetworzonych w roku 2011 osiągnęła poziom 6 855,2 tony, co stanowi 65% zakładanej wydajności. Struktura produkcji wyrobów mięsnych, ograniczona do produkcji kiełbas oraz wyrobów parzonych i wędzonych, oparta jest o sprawdzone receptury zapewniające utrzymanie najwyższej jakości.

R A P O R T R O C Z N Y HANDEL RAPORT ROCZNY HANDEL 2011

R A P O R T R O C Z N Y HANDEL RAPORT ROCZNY HANDEL 2011 R A P O R T R O C Z N Y HANDEL 2011 Sieci detaliczne i centra handlowe w Polsce RAPORT ROCZNY SPIS TREŚCI SIECI HANDLOWE Trendy w handlu detalicznym 2011 4 Sieci handlowe rosną w siłę 12 Sieci ogólnospożywcze

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r.

Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. Grupa ČEZ Raport roczny 2010 r. 44,6 TWh sprzedaż energii elektrycznej klientom końcowym 61,7 miliarda CZK koszty inwestycyjne 22,4 % rentowność kapitału własnego 47,2 miliarda CZK zysk po opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS.

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wizja, rozsądek i elastyczność podstawą skutecznego działania Grupy Kapitałowej LOTOS. Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dokonania i prognozy Dokonania i prognozy Grupa Kapitałowa LOTOS udowodniła w 2011 roku, że mimo trudnej sytuacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie za I półrocze 2011 roku 1. WSTĘP DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA 6 MIESIĘCY 2011 ROKU... 2 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W I PÓŁROCZU 2011 ROKU...

Bardziej szczegółowo

2014-12-10 1. Strategia Sfinks Polska S.A. na lata 2015-2020

2014-12-10 1. Strategia Sfinks Polska S.A. na lata 2015-2020 2014-12-10 1 Strategia Sfinks Polska S.A. na lata 2015-2020 Spis treści I. Charakterystyka rynku i otoczenie konkurencyjne Sfinks Polska S.A.... 5 1. Nastroje konsumenckie... 5 2. Stan gospodarski i gospodarstw

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2011 RZESZÓW, DNIA 20 MARCA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2011 RZESZÓW, DNIA 20 MARCA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2011 RZESZÓW, DNIA 20 MARCA 2012 ROKU SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 5 1. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI MAKARONY

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać!

magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! magazyn mbanku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 15 / lato 2014 mbank Mobilna ofensywa Bertus Servaas VIVE Group Polen? Tutaj musi się udać! od początku 04 Podsumowanie kwartału mobilnie 06 Badanie Mobilna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

Po dziesięciu latach

Po dziesięciu latach Po dziesięciu latach 10 lat to wystarczająco długi okres, aby ocenić skutki akcesji do Unii Europejskiej. Nie zapominajmy przy tym, że przygotowania do końcowych negocjacji rozpoczęły się dużo wcześniej.

Bardziej szczegółowo

Strategia Mex Polska S.A. na lata 2015-2019

Strategia Mex Polska S.A. na lata 2015-2019 Strategia Mex Polska S.A. na lata 2015-2019 Łódź, dnia 11 marca 2015 r. 1 1. Streszczenie projektu rozwoju 3 2. Rynek usług gastronomicznych w Polsce 4 2.1. Wielkość rynku 4 2.2. Struktura rynku 6 2.3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Lokalizacja projektu: Sped-Log Sp. z o.o. Ul. Hutnicza 36/18 91-756 Łódź Łódź, styczeń 2004 r. SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta

ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA. Rozdział V Dane o Działalności Emitenta. 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta ROZDZIAŁ V DANE O DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 1. Podstawowe dane na temat działalności Emitenta 1.1. Ogólna charakterystyka działalności Eurocash Emitent prowadzi pod marką Eurocash największą pod względem liczby

Bardziej szczegółowo

DETALINFO RAPORT ROCZNY 2010. Sieci Handlowe i Sklepy. Przegląd. Informacja na miarę Twojego sukcesu

DETALINFO RAPORT ROCZNY 2010. Sieci Handlowe i Sklepy. Przegląd. Informacja na miarę Twojego sukcesu Przegląd RAPORT ROCZNY 2010 DETALINFO Informacja na miarę Twojego sukcesu Sieci Handlowe i Sklepy Reklama 1 Spis treści DETALINFO Informacja na miarę Twojego sukcesu Sieci Handlowe i Sklepy - Raport Roczny

Bardziej szczegółowo