BIURO MAKLERSKIE BANKU INICJATYW SPOŁECZNO EKONOMICZNYCH S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO MAKLERSKIE BANKU INICJATYW SPOŁECZNO EKONOMICZNYCH S.A."

Transkrypt

1 PKM DUDA S.A. wycena : 15,20 rekomendacja : AKUMULUJ Podsumowanie: Wartość akcji PKM DUDA wyceniliśmy metodą porównawczą oraz zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF. Średnia ważona z wycen obiema metodami dała cenę jednaj akcji na poziomie 15,20 zł, czyli o 19,2% powyżej obecnego kursu na giełdzie. Akcje są wycenione powyżej wartości wynikającej z wyceny porównawczej (9,05 zł) oraz poniżej wyceny fundamentalnej (19,30 zł). Rekomendujemy akumulowanie Akcji PKM DUDA i Dane podstawowe: cena bieżąca (PLN) 12,75 kapitalizacja (mln PLN) 614,6 liczba akcji (mln) 48,2 free float 42% zmiana kursu : 1 m + 6,3% 3 m + 41,5% 1 rok - 5,9% określamy ich cenę docelowa na 15,20 zł Podstawowe Informacje o spółce : Polski Koncern Mięsny DUDA to grupa powiązanych kapitałowo firm sektora rolno spożywczego. Struktura PKM Duda obejmuje obecnie trzy podstawowe segmenty: produkcyjny (ubój, rozbiór i konfekcja mięsa czerwonego), handlowo-usługowy (dystrybucja wyrobów mięsnych i wędliniarskich, pośrednictwo w handlu oraz usługi rozbioru) oraz rolny (zaplecze surowcowe - hodowla trzody, uprawa, przetwórstwo i magazynowanie zbóż). Duda zamierza w ciągu 2-3 lat zainwestować kilkadziesiąt milionów złotych w budowę nowych ferm hodowlanych, aby uniezależnić się od wahań cen surowca na rynku i zyskać przewagę nad konkurencją. Docelowo grupa chce posiadać 4-5 ferm (obecnie ma 2 fermy). Do końca 2006 roku Duda będzie mieć co najmniej 10 centrów dystrybucyjnych. Obecnie takich centrów jest 6. Sieć dystrybucji będzie tworzona m.in. poprzez przejęcia. Duda nie wyklucza dalszych akwizycji w 2006 roku, jeśli pojawią się okazje. Transakcje spółka zamierza sfinansować ze środków własnych. Akcjonariat: Duda-Jankowiak Bogna Maria 12,62% OFE PZU Złota Jesień 12,21% Duda Marcin 11,52% Duda Daria Magdalena 10,74% AIG OFE 5,29% Bank BPH (w imieniu Julius 5,61% Bear Int. Equity) Analityk: Mirosław Stępień - tel. (048) Informacje o powiązaniach BM BISE S.A. ze spółką znajdują się na ostatniej stronie raportu.

2 Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku wyników oraz wskaźniki P 2006P 2007P Sprzedaż (tys. zł) EBIT (tys. zł) Zysk netto (tys. zł) EPS (zł) 3,87 4,83 0,60 0,80 0,92 BVPS (zł) 32,18 38,40 4,9 5,1 5,6 P/E 3,29 2,64 21,25 15,94 13,86 P/BV 0,39 0,33 2,60 2,50 2,28 Marża EBIT 6,5 5,6 4,8 4,7 4,6 Marża EBITDA 7,9 7,6 6,6 6,4 6,0 Źródło: raporty spółki, prognoza BM BISE, cena 12,75 zł WYCENA Wycenę akcji Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. przeprowadziliśmy dwiema metodami: porównawczą oraz zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Do wyceny porównawczej ze względu na niestabilność parametrów finansowych spółek z branży spożywczej oraz w celu zachowania jak najbardziej porównywalnych wyników ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej działalności oraz rodzaj i cechy rynku, na którym spółki funkcjonują, posłużyły tylko dwie firmy. Formułując ocenę ostateczną wartości akcji firmy skorzystaliśmy ze średniej ważonej wycen uzyskanych metodą DCF (60%) i metodą porównawczą (40%). Wycena porównawcza Metoda porównawcza opiera się w naszej analizie na danych prognozowanych. Obliczenie mnożników nastąpiło na podstawie prognoz wyników PKM DUDA S.A i dwóch spółek porównywalnych z branży spożywczej, które zostały sporządzone przez BM BISE na lata 2006 i W naszym modelu do wyceny użyliśmy mnożników: P/E (cena do zysku przypadającego na akcję), P/BV (cena do wartości księgowej na akcję) i P/EBITDA (cena do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację). Wynik końcowy metody jest średnią arytmetyczną z wyników cząstkowych. Według zastosowanej metody wycena akcji DUDA sytuuje się na poziomie 9,05 zł.

3 P/E 06 P/E 07 P/BV 06 P/BV 07 P/EBITDA 06 P/EBITDA 07 Indykpol 7,33 6,32 1,35 1,04 3,85 3,47 Sokołów 22,79 21,11 1,49 1,36 7,18 6,87 średnia 15,06 13,71 1,42 1,20 5,51 5,17 DUDA 15,96 13,87 2,50 2,28 9,17 8,19 Wycena akcji DUDA 12,03 12,60 7,24 6,74 7,66 8,04 Wycena akcji : 9,05 Wycena modelem DCF Wolne przepływy gotówkowe dla PKM DUDA S.A. zostały obliczone na podstawie prognozowanych wyników finansowych do roku 2010 oraz założonego stałego długoterminowego wzrostu po okresie szczegółowej prognozy. Do wyceny przyjęto następujące założenia: - zmniejszanie się dynamiki przychodów w latach , jednak z utrzymaniem wysokiego średniego tempa wzrostu na poziomie 15 proc. Przychody wzrosną z szacowanych ok mln zł w 2006 roku do ok mln zł w roku w latach marża operacyjna będzie spadać w 2007 do 4,5 proc., a następnie zacznie zwyżkować do 5 proc. w stały wzrost wolnych przepływów finansowych z działalności operacyjnej po okresie szczegółowej prognozy na poziomie 1,5% - współczynnik dług /kapitał na poziomie 0,5 w latach i 0,4 w latach średni ważony koszt kapitału dla lat równy 5,84 proc. Spadek WACC z 6,3 proc. w 2006 do 5,6 proc. w 2010 roku - w związku z zapowiedziami Zarządu przeznaczeniu kilkudziesięciu milionów zł na inwestycje w fermy hodowlane oraz planach ewentualnych przejęć i realizowanych obecnie akwizycjach założono wydatki inwestycyjne w latach na kwotę 70 mln zł. Bieżąca wartość wolnych przepływów pieniężnych z podstawowej działalności operacyjnej PKM DUDA S.A. wynosi 1 010,5 mln zł, na co składają się zdyskontowane wolne przepływy pieniężne w latach o wartości 102,74 mln. zł oraz zdyskontowana wartość rezydualna w kwocie 907,76 mln zł przy założeniu 1,5 proc. wzrostu wolnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej po okresie szczegółowej prognozy (od 2011 roku)

4 Suma FCF [mln zł] 128,26 Suma DFCF [mln zł] 102,74 stopa wzrostu FCF 1,5% Wartość rezydualna [mln zł] 1 205,58 DRV [mln zł] 907,76 DFCF+DRV [mln zł] 1 010,50 Gotówka [mln zł] 21,00 Dług [mln zł] -99,00 Wartość KW [mln zł] 932,50 Akcje Wartość na jedną akcję [zł] 19,30 zł Obecne saldo gotówki to ok. 21 mln zł, a wartość oprocentowanych zobowiązań ok. 99 mln zł. Korygując wartość bieżącą wolnych przepływów pieniężnych o te dwie pozycje otrzymujemy aktualną wartość kapitału własnego akcjonariuszy, która jest równa 932,5 mln zł. Oszacowana na tej podstawie według modelu DCF wartość jednej akcji ukształtowała się na poziomie 19,30 zł. Wynik końcowy wyceny Wartość jednej akcji PKM DUDA S.A. zgodnie z wcześniejszym założeniem jest równa średniej ważonej z wyceny dokonanej metodą porównawczą, której wynik został oszacowany na poziomie 9,05 zł oraz wyceny modelem zdyskontowanych przepływów pieniężnych, której wynik ukształtował się na wysokości 19,30 zł. DCF Porównawcza Cena 19,30 9,05 waga 0,6 0,4 Wycena: 15,20 Źródło: BM BISE Warto zwrócić uwagę, że metoda DCF i wartość uzyskana na jej podstawie, mogą okazać się lepszym przybliżeniem wartości firmy dla inwestorów o dłuższym (co najmniej kilkuletnim) horyzoncie czasowym.

5 DZIAŁANOŚĆ SPÓŁKI Grupa Polski Koncern Mięsny DUDA to grupa powiązanych kapitałowo firm sektora rolno - spożywczego z terenu całej Polski. Liderem Grupy jest Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie - od 2002 roku spółka giełdowa. Działalność PKM DUDA koncentruje się wokół produkcji mięsa czerwonego. Wyspecjalizowany profil funkcjonowania poszczególnych spółek z Grupy zapewnia jej pionową integrację produkcji: odpowiednie zaplecze surowcowe, nowoczesną i wydajną technologię uboju oraz dystrybucję towarów. Struktura PKM Duda obejmuje obecnie trzy podstawowe segmenty: produkcyjny (ubój, rozbiór i konfekcja mięsa czerwonego), handlowo-usługowy (dystrybucja wyrobów mięsnych i wędliniarskich, pośrednictwo w zakresie handlu oraz wyspecjalizowane usługi rozbioru) oraz rolny (zaplecze surowcowe - hodowla trzody, uprawa, przetwórstwo i magazynowanie zbóż). W skład grupy kapitałowej wchodzą firmy: PKM DUDA S.A., NetBrokers Sp. z o.o., Jasan Sp. z o.o., Wizental Sp. z o.o. i EKO DUDA Sp. z o.o., Agro-Duda Sp. z o.o., PZZ DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., AGROPROF Sp. z o.o. oraz ROLPOL Sp. z o.o., Euro-Duda Sp. z o.o., Polska Wołowina Sp. z o.o., Fedrus, Centrum Mięsne Makton oraz Centrum Mięsne Eurosmak. Zaplecze dla hodowli Materiał Rozrodczy Ubój i rozbiór Mięsa Przetwórstwo Mięsa Dystrybucja Specjalizacja Kontrola Specjalizacja Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. lider Grupy Kapitałowej Pleszew Agro-Duda Jasan Makton Agroprof Euro-Duda Eurosmak Rolpol Polska NetBrokers Wołowina Eko-Duda Fedrus Wizental Źródło: prezentacja PKM DUDA S.A.

6 Wszystkie zakłady produkcyjne Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA posiadają uprawnienia unijne oraz wdrożony system HACCP. Grupa eksportuje swoje produkty do Austrii, Belgii, Danii, Czech, Niemiec, Bułgarii, Węgier, Białorusi, Rosji, Litwy, Łotwy, Hiszpania, Włoch, Holandii, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii. Polski Koncern Mięsny DUDA jest dziś poważnym konkurentem dla krajowych i zagranicznych firm, zarówno pod względem jakości, jak i dynamiki sprzedaży oraz obszaru działania. Grupa zatrudnia blisko 1300 osób. Skala przychodów lokuje ją wśród 9 największych przedsiębiorstw branżowych w Polsce. Kolejne akwizycje W grudniu 2005 roku Polski Koncern Mięsny DUDA S.A wyniku transakcji nabył 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki "EURO-STAR" Sp. z o.o. Spółka "EURO-STAR" zajmuje się handlem produktami rolno- spożywczymi oraz mięsem. Spółka zamierza kontynuować dotychczasowy sposób działalności nabytej spółki a transakcję traktuje jako inwestycję długoterminową, związaną z rozbudową sektora handlowego Grupy Kapitałowej. 15 lutego 2006 PKM DUDA S.A. podpisał dwie umowy sprzedaży udziałów. Pierwszą z umów Spółka zawarła z "THOMAS G.m.h.B." Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, na podstawie której Emitent nabył 45% udziałów kapitale zakładowym podmiotu gospodarczego prawa ukraińskiego, działającego pod firmą "BORYS" Sp. Z o.o. z siedzibą w Nowowołyńsku. Drugą z umów Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. zawarł z panem Witoldem T. Tomaszewskim, na podstawie której Emitent zakupił 50% udziałów w kapitale firmy "BORYS". Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. w wyniku zawartych umów posiada 95% udziałów w "BORYS" Sp. z o.o., a pozostałe 5% udziałów znajduje się w posiadaniu ukraińskiego partnera, który będzie bezpośrednio zarządzał nabytym podmiotem. Przedmiotowe transakcje zapoczątkowują zapowiadaną wcześniej ekspansję Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. na rynki wschodnie. Charakterystyka działalności W ofercie asortymentowej znajduje się mięso wieprzowe, wołowe oraz konina - sprzedawana głównie na rynki Włoch i Japonii. Odpowiednia klasa surowca gwarantowana jest przez ścisłą, kontraktowaną współpracę z hodowcami oraz własne zaplecze surowcowe. Najwyższą jakość produkcji mięsa zapewniają nowoczesne, zakłady wyposażone w zaawansowane technologicznie linie i urządzenia ubojowe. Zachowanie wysokiej jakości dostarczanych do odbiorców towarów zapewnia wyspecjalizowany tabor samochodowy do przewozu artykułów spożywczych.

7 Od 1999 r. firma realizuje ambitny program inwestycyjny. Celem jest powiększenie mocy produkcyjnych, mroźniczych i składowych. Niezwykle istotnym faktem dla rozwoju firmy było sfinalizowanie inwestycji w Grąbkowie - całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 20 mln zł. Zakład jest jedynym specjalistycznym kompleksem produkcji rzeźniczej i rozbiorowej tej klasy w Polsce, spełniającym wszystkie standardy fitosanitarne i ekologiczne. Rozwiązania technologiczne zastosowane w zakładzie przewyższają normy obowiązujące obecnie w Unii Europejskiej. Są to technologie zachodnich firm - liderów w swoich dziedzinach: Banss, Butina, Taifun, Viessman. Inwestycje Spółki obejmują m.in. - nową technologię pozyskiwania i przerobu krwi firmy ANITEC, - stół rozbiorowy firmy Alimpex, - zwiększenie powierzchni chłodniczych poprzez wybudowanie nowych magazynów chłodniczych, - wprowadzenie systemu monitoringu i kontrolingu firmy SCANVAEGT oraz zamontowanie w eurohakach chipów identyfikacyjnych firmy Hocker, - nową - drugą część linii ubojowej przystosowanej do uboju sztuk ponad wymiarowych - rzeźnia II. Zakład Spółki zlokalizowany jest w największym zagłębiu produkcji żywca wieprzowego w Polsce. Pozwala to na minimalizację kosztu dowozu żywca, zmniejszenie skutków wahań cen na rynku żywca wieprzowego i utrzymanie równego poziomu produkcji. Dostawy surowca do zakładu PKM DUDA S.A. oparte są przede wszystkim o stałą współpracę z kontrahentami. Spółka posiada ponad 75% poziom kontraktacji w skupie trzody chlewnej. Bezpośredni skup surowca od producentów pozwala na: - niższe ceny zakupu surowca, - stabilny poziom jakości, - niezależność od pośredników, - ciągłość dostaw. Wszystkie dostarczane do zakładu tuczniki posiadają m.in. świadectwa weterynaryjne, a w przypadku bydła także tzw. paszporty zwierząt. Do dostawców Firmy należą przede wszystkim: - specjalistyczne fermy trzody chlewnej; - gospodarstwa rolno - hodowlane; - spółdzielnie produkcyjne; - rolnicy indywidualni, których gospodarstwa są zlokalizowane na terenie województwa wielkopolskiego.

8 Aby uniezależnić się od okresowych spadków ilości żywca na rynku Spółka rozpoczęła budowę zaplecza surowcowego poprzez rozwój własnego programu hodowli zarodowej i produkcji trzody w oparciu o własne zaplecze paszowe. Umożliwi to rozszerzenie działalności w zakresie własnej produkcji żywca wieprzowego, a tym samym zapewnienie kontroli nad poziomem jakości i bezpieczeństwem surowca. W ramach budowy bazy surowcowej Spółka zakupiła w 2003 roku firmę Wizental Sp. z o.o. prowadzącą chów i hodowlę bydła mlecznego i mięsnego - oraz utworzyła AGRO-DUDA Sp. z o.o. - przedsiębiorstwo zajmujące się w głównej mierze chowem i hodowlą trzody chlewnej w dwóch przynależnych fermach hodowlanych. Ferma Nowy Świat nastawiona jest na produkcję warchlaków w wadze do 25 kg, w planowanej ilości ok. 50 tys. sztuk rocznie. Ferma Miodary funkcjonuje w oparciu o zamknięty cykl produkcyjny, z docelową produkcją tys. tuczników rocznie. W obu fermach wdrożono optymalny model tuczu kontraktowego, który pozwoli na rozbudowę ich potencjału. Budowa Grupy PKM Duda poprzez wejście w segment tworzenia zaplecza surowcowego powinna przynieść min. efekty w postaci: Oszczędności wynikających z lepszej pozycji negocjacyjnej wobec kontrahentów korzystniejsze terminy płatności, lepsze systemy rabatowe Oszczędności wynikające z lepszej organizacji transportu i logistyki Zabezpieczenie przed wahaniami w podaży surowca Optymalizacja procesu skupu żywca Obniżenie kosztów dzięki przejęciu marż producenta żywca Możliwość optymalizacji wykorzystania środków z funduszy UE Przejęcie Maktonu i Eurosmak w listopadzie 2004 r. przy bardzo rozproszonej strukturze rynku dystrybucji zapewniło PKM Duda unikatową pozycję rynkową w zakresie dystrybucji. Spółka deklaracje, że do końca 2006 roku Duda będzie mieć co najmniej 10 centrów dystrybucyjnych - obecnie takich centrów jest 6. Sieć dystrybucji będzie tworzona m.in. poprzez przejęcia. Wkrótce spółka chce przejąć spółkę dystrybucyjną na Pomorzu. Branża i konkurencja W 2004 roku nastąpiła wyraźna zmiana układu sił na krajowym rynku producentów i przetwórców mięsa. W wyniku przeobrażeń PKM DUDA znajduje się na trzeciej pozycji wśród największych graczy rynku. Liderem zostanie amerykańska Smithfield Foods Inc., na drugim miejscu sytuuje się Sokołów. Jednak to nie koniec zmian na tym rynku, który znajduje się przed następnym etapem konsolidacji.

9 Pozycja Firma Działalność Zakłady 1 Animex Sp. z o.o. (Grupa Smithfield) produkcja mięsa i wędlin z mięsa czerwonego i białego, produkcja pasz, zakład pierzarski. m.in.: Agryf Szczecin, Constar Starachowice, Mazury Ełk, Morliny 2 Sokołów S.A. (HK Ruokatalo, Danish Crown) produkcja mięsa i wędlin z mięsa czerwonego, produkcja karmy dla zwierząt domowych m.in.: Sokołów, Koło, Jarosław, Czyżew, Tarnów oraz Iglomeat Dębica 3 Polski Koncern Mięsny Duda S.A. hodowla trzody chlewnej, ubój, rozbiór i konfekcja mięsa czerwonego, dystrybucja mięsa i wędlin. Nr 3 na polskim rynku mięsa, ale: Specjalizacja w zakresie uboju Nr 1 Wejście w segment dystrybucji Nr 1 Atrakcyjny partner konsolidujący mniejsze podmioty Szansa dalszego szybkiego umocnienia pozycji w segmencie dystrybucji Perspektywa dynamicznego wzrostu przychodów i zysków całej Grupy PKM Duda Strategia Strategia PKM DUDA S.A. opiera się na równomiernym rozwoju i efektywnym sprawowaniu kontroli nad wszystkimi segmentami łańcucha dostaw w branży mięsnej. Duda zamierza w ciągu 2-3 lat zainwestować kilkadziesiąt milionów złotych w budowę nowych ferm hodowlanych, aby uniezależnić się od wahań cen surowca na rynku i zyskać przewagę nad konkurencją. Docelowo grupa chce posiadać 4-5 ferm (obecnie ma 2 fermy). Do końca 2006 roku Duda będzie mieć co najmniej 10 centrów dystrybucyjnych. Obecnie takich centrów jest 6. Sieć dystrybucji będzie tworzona m.in. poprzez przejęcia. Duda nie wyklucza dalszych akwizycji w 2006 roku, jeśli pojawią się okazje. Transakcje spółka zamierza sfinansować ze środków własnych. PKM Duda planuje w tym roku rozwijać eksport, nadal jednak zamierza skupiać się przede wszystkim na umacnianiu swojej pozycji na rynku krajowym. Pod koniec ubiegłego roku Duda otrzymał uprawnienia do eksportu do Korei Płd. Obecnie, czeka na pozwolenia na eksport do Japonii (według uzgodnień ministra rolnictwa z początkiem marca br. będzie realna możliwość eksportu polskiej wieprzowiny na bardzo atrakcyjny cenowo, ale niezwykle wymagający rynek japoński.

10 Zarządzanie BIURO MAKLERSKIE BANKU INICJATYW SPOŁECZNO EKONOMICZNYCH S.A. W dniu 13 grudnia 2005 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 01 stycznia 2006 r. Na Prezesa Zarządu Pana Macieja Duda, natomiast dotychczasowa Prezes Pani Bogna Duda - Jankowiak została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Pan Maciej Duda - wiek 32 lata - sprawował w Spółce funkcję Dyrektora Generalnego. Absolwent Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Lesznie. Doświadczenie zawodowe - od początku funkcjonowania Spółki aktywnie uczestniczył w budowaniu sukcesu rynkowego PKM DUDA S.A. W grupie istnieje program motywacyjny, który przyznaje pracownikom akcje spółki dominującej po spełnieniu określonych warunków. Uchwała z dnia (rejestracja ) mówi o subskrypcji akcji w formie obligacji zamiennych na akcję, PKM DUDA S.A. które będą przyznawane pracownikom w ciągu trzech lat. Na potrzeby Programu Motywacyjnego wyemitowanych zostało łącznie akcji, które będą mogły być nabyte - po spełnieniu odpowiednich kryteriów - przez kadrę zarządzającą oraz kluczowych pracowników ZM DUDA S.A. i spółek z grupy kapitałowej. Z powyższej puli, 50 tys. akcji zostało przyznanych dotychczasowym managerom Spółki jako gratyfikacja za dotychczasowe osiągnięcia. Udostępnienie pozostałych 150 tys. akcji będzie uzależnione od wyników osiąganych przez Spółkę w latach Akceptacja akcjonariuszy dla wprowadzenia programu motywacyjnego była wyrazem pozytywnej oceny Spółki oraz uznania za dotychczasowe osiągnięcia. Realizacja Programu Motywacyjnego powinna przyczynić się do dalszego dynamicznego rozwoju i wzrostu Grupy Kapitałowej DUDA. Akcjonariat Stan na 30 września 2005: Duda-Jankowiak Bogna Maria 12,62% OFE PZU Złota Jesień 12,21% Duda Marcin 11,52% Duda Daria Magdalena 10,74% AIG OFE 5,29% Bank BPH (w imieniu Julius Bear Int. Equity) 5,61%

11 FINANSE BIURO MAKLERSKIE BANKU INICJATYW SPOŁECZNO EKONOMICZNYCH S.A. Obniżona prognoza Na początku listopada PKM Duda obniżył prognozę skonsolidowanego zysku netto na 2005 rok do mln zł z 46,4 mln zł, m.in. ze względu na wzrost cen surowca. Według obniżonej prognozy, przychody ze sprzedaży mają wynieść 830 mln zł, a nie 945,3 mln zł, jak spółka przewidywała wcześniej. Po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany zysk netto Dudy wyniósł 21,1 mln zł, a przychody 630 mln zł. W 2004 roku PKM Duda osiągnął 533,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, 29,2 mln zł zysku operacyjnego oraz 23,3 mln zł zysku netto. Wyniki finansowe Wybrane dane finansowe 3 kwartały 2005 (w tys. zł) 3 kwartały 2004 (w tys. zł) Przychody netto ze sprzedaży Zysk operacyjny Zysk brutto Zysk netto Przepływy pieniężne netto operacyjne Przepływy pieniężne netto inwestycyjne Przepływy pieniężne netto finansowe Przepływy pieniężne netto Aktywa razem Zobowiązania ogółem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji Zysk na akcję (zł) 0,44 0,43 Wartość księgowa na akcję (zł) 4,35 3,18 Źródło: raport spółki, opracowanie BM BISE Za 3 kwartały 2005 roku PKM DUDA uzyskał zysk netto o 13 proc. wyższy niż w analogicznym okresie roku 2005, natomiast na poziomie zysku operacyjnego wzrost był nieco wyższy, bo 20 proc.

12 Sam III kwartał nie był dla spółki najlepszym okresem. Na słabsze wyniki finansowe Grupy kapitałowej w III kwartale 2005 roku znaczny wpływ miały jednak czynniki w dużej mierze niezależne takie jak: - wzrost cen surowca wieprzowego, - niekorzystna dla eksportu sytuacja na rynku walutowym Ponadto w III kwartale DUDA konsekwentnie stosując się do MSR ów odniósł w koszty płatność w akcjach w ramach programu motywacyjnego w kwocie 1,4 mln złotych i planuje również dokonanie podobnej operacji w IV kwartale co w skali roku daje kwotę 5,6 mln zł. Dodatkowo miało miejsce zdarzenie jednorazowe w jednej ze spółek zależnych polegające na zbyciu aktywów skutkujące stratą na transakcji w wysokości 3,1 mln złotych. Konsekwencją powyższego było obniżenie bardzo ambitnej prognozy (patrz wyżej) na rok 2005, ale nawet osiągniecie zakładanego niższego zysku będzie bardzo dobrym wynikiem pokazującym konsekwentne realizowanie przyjętej strategii. Pomóc ma w tym otrzymanie przez spółkę pozwoleń eksportowych na rynek koreański, które zostało sfinalizowane już po zakończeniu III kwartału a tym samym przesunęło się rozpoczęcie rentownego eksportu. Wysoka dynamika rozwoju spółki w okresie ostatnich dwóch lat świadczy również o dobrym wykorzystaniu akcesji do UE, chociaż na rynku utrzymują się cały czas niekorzystne warunki makroekonomiczne związane z umacnianiem się złotówki. Spółka była bardzo dobrze przygotowana uzyskując uprawnienia eksportowe do krajów UE, posiadając certyfikat jakości HACCP, czy zakład przystosowany do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej. Grupa potrafi również wykorzystywać fundusze pomocowe z Unii. Wyniki P skonsolidowane Sprzedaż netto EBIT Marża EBIT 6,5% 5,6% 4,8% Zysk netto Marża netto 3,9% 4,4% 3,5% Źródło: wyniki spółki, prognoza BM BISE Poszukując zrekompensowania spadających marż w związku z gorszymi warunkami rynkowymi, dobrym posunięciem było również obranie kierunku azjatyckiego (koreańskiego i japońskiego) oraz dążenie do zredukowania ryzyka zmian cen surowców poprzez budowę nowych ferm hodowlanych.

13 Główne założenia do projekcji Nasz podstawowy scenariusz opiera się na założeniu, ze wzrost gospodarczy w Polsce będzie wzrastał, choć powtórzenie wyniku z roku 2004 (wzrost 5,3 proc. PKB) może być trudne do osiągnięcia. Obserwowane tendencje pokazują jednak na zwiększanie się popytu krajowego co powinno przekładać się również na wzrost wydatków na podstawową konsumpcję. Głównym problemem może być utrzymywanie się na wysokim poziomie polskiej waluty, choć w skali roku można spodziewać się lekkiego osłabienia, co powinno nieco poprawić rentowność exportu, zwłaszcza w strefie euro. Na poprawę można natomiast liczyć w sferze kosztów surowców - większa podaż żywca wieprzowego skutkująca spadkiem cen surowca powinna wpłynąć na zwiększenie skali ubojów przy zachowaniu wysokiego poziomu marży. W Przypadku DUDY dodatkowy efekt i przewagę nad konkurencją powinna dać planowana budowa nowych ferm hodowlanych. Korzystnie na wyniki powinna wpłynąć ponadto dywersyfikacja rynków eksportowych zwłaszcza w kierunkach azjatyckich. Pod koniec ubiegłego roku Duda otrzymał uprawnienia do eksportu do Korei Płd. Obecnie, czeka na pozwolenia na eksport do Japonii (według uzgodnień ministra rolnictwa z początkiem marca br. będzie realna możliwość eksportu polskiej wieprzowiny na bardzo atrakcyjny cenowo, ale niezwykle wymagający rynek japoński. Wybrane wyniki finansowe i prognoza wyników skonsolidowanych na lata P 2006P 2007P Sprzedaż EBIT EBITDA Zysk netto Aktywa Zobowiązania i rezerwy Z. długoterminowe Z. krótkoterminowe Kapitał własny Wartość księgowa 32,18 36,95 4,9 5,1 5,6 na akcję Zysk na akcję 3,87 4,83 0,6 0,8 0,92 Źródło: raport spółki, prognoza BM BISE

14 Inne czynniki bezpośrednio związane ze spółką, które mogą wpłynąć na wyniki to przede wszystkim: - Realizacja kontraktów eksportowych (Japonia, Korea, Kazachstan, Ukraina, Białoruś) - Wzrost liczby dokonywanych ubojów spowodowany przewidywanym zwiększeniem podaży żywca i realizacją kontraktów eksportowych - Zwiększenie udziału mięsa w elementach w strukturze przychodów - Możliwość uzyskania dopłat eksportowych poza rynek UE a także dopłat do prywatnego przechowalnictwa mięsa wieprzowego - Poszerzenie własnej bazy surowcowej - Dalszy rozwój współpracy z sieciami handlowymi w segmencie handlowo-usługowym - Dalsza zwiększanie liczby oddziałów CM Makton w Polsce - Wykorzystanie efektu skali w zakupach wędlin - Wzrost efektywności kosztowej - Kontynuacja wzrostu wyników finansowych przez NetBrokers i Euro-Duda w segmencie rolnym - Zwiększenie skali dostaw surowca z własnych ferm i przejęcie marż hodowców - Możliwość magazynowania zboża i optymalizacji momentu jego sprzedaży - Korzystanie z systemu dopłat bezpośrednich i dotacji, jak również zwolnień w podatku dochodowym przewidzianych dla działalności rolniczej - Zwiększenie skali dostaw surowca z własnych ferm hodowlanych do zakładu bojowego w Grąbkowie - poszerzanie składu grupy o kolejne podmioty zajmujące się hurtową dystrybucją mięs, wędlin i drobiu oraz hodowlą trzody.

15 Wydział analiz: BIURO MAKLERSKIE BANKU INICJATYW SPOŁECZNO EKONOMICZNYCH S.A. Biuro Maklerskie BISE S.A. ul. Żeromskiego Radom tel Mirosław Stępień, (048) Analityk Wydział transakcji: Mirosław Saj (048) Makler papierów wartościowych... Ważność rekomendacji 6 miesięcy, o ile nie nastąpi jej wcześniejsza zmiana. Wcześniejsze rekomendacje dotyczące PKM DUDA S.A. wydane przez BM BISE S.A. w ciągu ostatnich 6 miesięcy: brak System rekomendacyjny: Kupuj - spodziewany przynajmniej 20% zwrot z inwestycji w ciągu 6 miesięcy, zaleca się kupno do ceny docelowej Akumuluj - spodziewany 10-20% zwrot z inwestycji w ciągu 6 miesięcy, zaleca się kupno przy zniżkach do ceny docelowej Neutralnie - spodziewany +/-10% zwrot z inwestycji w ciągu najbliższych 6 miesięcy Redukuj - spodziewany zwrot z inwestycji niższy o 10-20% w ciągu 6 miesięcy, zaleca się sprzedaż powyżej ceny docelowej Sprzedaj - spodziewany zwrot z inwestycji niższy o przynajmniej 20% w ciągu 6 miesięcy, zaleca się sprzedaż powyżej ceny docelowej... Biuro Maklerskie Banku BISE S.A. jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką Banku BISE S.A. Organem sprawującym nadzór nad działalnością BM Banku BISE S.A. jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z najlepszą wiedzą osób uczestniczących w jego sporządzeniu, dochowaniem należytej staranności, oraz rzetelności przez osoby uczestniczące w jego sporządzeniu. Niniejsze opracowanie stanowi projekcję zachowania instrumentów finansowych w okresie obowiązywania raportu. Raport nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, czy projekcja cenowa jest właściwa dla konkretnego inwestora. Korzystając z opracowania nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka. BM Banku BISE nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego raportu, ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BM Banku BISE oraz osobami sporządzającym niniejsze opracowanie, lub ich osobami bliskimi, a emitentem nie występują jakiekolwiek powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Wynagrodzenie osób uczestniczących w sporządzaniu niniejszego raportu nie jest zależne od wyników finansowych transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej BM Banku BISE dotyczących instrumentów finansowych, których niniejsze opracowanie dotyczy. Osoby uczestniczące w sporządzaniu niniejszego raportu nie posiadają informacji o wystąpieniu sytuacji, o których mowa w 10 pkt.1 pp. 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Inwestycja w akcje jest obarczona wieloma czynnikami ryzyka np. między innymi z sytuacją makroekonomiczną kraju i międzynarodową, określonym stanem prawnym i możliwością jego zmian, a także tendencjami zachodzącymi w innych segmentach rynku finansowego (m.im. rynki walutowe, stropy procentowe) czy towarowego. W praktyce, precyzyjna prognoza wpływu tych ryzyk na kształtowanie się kursu akcji i jego wyeliminowanie jest niemożliwe, co należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Metody wyceny zastosowane w niniejszym raporcie opierają się na modelach opisanych w literaturze ekonomicznej i powszechnie stosowanych. Należy zaznaczyć, że do prawidłowej wyceny wymagane jest oszacowanie dużej ilości parametrów takich jak np.: stopy procentowe, przyszłe zyski, przepływy pieniężne i inne. Parametry te są zmienne w czasie i mogą różnić się od przyjętych w modelu wyceny. Wycena jest zależna od wartości wprowadzanych parametrów i wrażliwa na zmianę tych parametrów. Przy sporządzaniu niniejszego raportu Biuro Maklerskie Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A korzystało z następujących źródeł informacji: raporty bieżące i okresowe PKM DUDA S.A, artykuły prasowe (głównie z Pulsu Biznesu i Gazety Giełdy Parkiet), informacje zamieszczone na stronach www firm, o których mowa w analizie. Nie ma pełnej gwarancji, że wszystkie informacje są kompletne i dokładne. Wyjaśnienia dotyczące stosowanej w raporcie terminologii fachowej, zestawienie rekomendacji Biura Maklerskiego Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. wydanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy oraz wskazanie silnych i słabych stron zastosowanych w raporcie metod wyceny znajdują się na stronie internetowej: Raport nie został przekazany do emitenta instrumentów finansowych będących przedmiotem raportu.

Polski Koncern Mięsny DUDA

Polski Koncern Mięsny DUDA Polski Koncern Mięsny DUDA Wyniki finansowe za I półrocze 2006 r. Warszawa, 21 sierpnia 2006 r. Wyniki Grupy PKM DUDA za I półrocze 2006 Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy Kapitałowej PKM DUDA w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Polski Koncern Mięsny DUDA

Polski Koncern Mięsny DUDA Polski Koncern Mięsny DUDA Wyniki finansowe za IV kwartał 2005 r. Warszawa, 2 marca 2005 r. Struktura Grupy Kapitałowej PKM DUDA Fedrus Segment handlowousługowy Eurosmak 20% Makton NetBrokers Euro-Duda

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla Inwestorów Wyniki za I-IV kwartały 2004 i prognozy na 2005 r. kwiecień 2005

Prezentacja dla Inwestorów Wyniki za I-IV kwartały 2004 i prognozy na 2005 r. kwiecień 2005 Prezentacja dla Inwestorów Wyniki za I-IV kwartały 2004 i prognozy na 2005 r. kwiecień 2005 Plan prezentacji Informacje ogólne Charakterystyka segmentu produkcyjnego Charakterystyka segmentu handlowo-usługowego

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Spółki Targi Twoje Pieniądze. Warszawa, 17 października 2003 r.

Prezentacja Spółki Targi Twoje Pieniądze. Warszawa, 17 października 2003 r. Prezentacja Spółki Targi Twoje Pieniądze Warszawa, 17 października 2003 r. ZM DUDA S.A. w Grąbkowie - spółka giełdowa: -działalność: ubój i rozbiór mięsa czerwonego - wysoka specjalizacja -duża skala działania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Wyniki I IV I IV kw. 2010 r. 2 marca 2011

Prezentacja Wyniki I IV I IV kw. 2010 r. 2 marca 2011 Prezentacja Wyniki I IV I IV kw. 2010 r. 2 marca 2011 Agenda I. Informacje ogólne o PKM Duda II. Wyniki I IV kw. 2010 r. III. Realizacja strategii PKM Duda Wyniki I IV kw. 2010 Część I Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

ZM DUDA S.A. 9 miesięcy po emisji. konferencja na GPW. 27 sierpnia 2003 r.

ZM DUDA S.A. 9 miesięcy po emisji. konferencja na GPW. 27 sierpnia 2003 r. ZM DUDA S.A. 9 miesięcy po emisji konferencja na GPW 27 sierpnia 2003 r. Kim jesteśmy? ZM DUDA S.A. w Grąbkowie: działalność ubój i rozbiór mięsa czerwonego 5% udziału w rynku wysoka specjalizacja i duża

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla prasy i inwestorów

Prezentacja dla prasy i inwestorów Prezentacja dla prasy i inwestorów Wyniki I-III I III kw. 2007 r. Listopad 2007 Plan prezentacji I. Informacje ogólne o PKM Duda S.A. II. Wyniki 2007 Załączniki: Władze PKM Duda S.A. Dane finansowe Dane

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za I kwartał 2015 roku

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za I kwartał 2015 roku Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za I kwartał 215 roku Podstawowe informacje o Grupie PKM Duda Jedna z największych w Polsce Grup działających w sektorze mięsnym PKM DUDA S.A. lider

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla prasy i inwestorów

Prezentacja dla prasy i inwestorów Prezentacja dla prasy i inwestorów Wyniki I-IV I IV kw. 2007 r. Luty 2008 Plan prezentacji I. Informacje ogólne o PKM Duda S.A. II. Wyniki 2007 Załączniki: Władze PKM Duda S.A. Dane finansowe Dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

ZM DUDA S.A. RAPORT ANALITYCZNY

ZM DUDA S.A. RAPORT ANALITYCZNY ZM DUDA S.A. RAPORT ANALITYCZNY Internetowy Dom Maklerski S.A. Listopad 2002 1. Dane ogólne Nazwa Spółki: Zakłady Mięsne Duda S.A. Siedziba: Grąbkowo 73, 63-930 Jutrosin Telefon / Faks Tel. (065) 547 21

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla prasy i inwestorów

Prezentacja dla prasy i inwestorów Prezentacja dla prasy i inwestorów Wyniki 2008 r. Maj 2008 Plan prezentacji I. Informacje ogólne o PKM Duda S.A. II. Wyniki 2008 Załączniki: Władze PKM Duda S.A. Dane finansowe Dane teleadresowe 2 3 Część

Bardziej szczegółowo

STAN I PESPEKTYWY ROZWOJU RYNKU MIĘSA. Warszawa, r.

STAN I PESPEKTYWY ROZWOJU RYNKU MIĘSA. Warszawa, r. STAN I PESPEKTYWY ROZWOJU RYNKU MIĘSA Warszawa, 13.04.2016 r. Rynek surowca CENY SUROWCA, ULEGAJĄCE SILNYM WAHANIOM, MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA POZIOM KOSZTÓW PRZETWÓRCÓW Produkcja mięsa w Polsce Energia oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 14 listopada 2011 roku

RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A. ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna. 14 listopada 2011 roku ZA III KWARTAŁ 2011 R. ESKIMOS S.A ul. Podgórska 4 Konstancin - Jeziorna 14 listopada 2011 roku SPIS TREŚCI: I. DANE FINANSOWE ESKIMOS S.A.. 3-4 II. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za 2013 rok

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za 2013 rok Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za 213 rok Spis treści Podstawowe informacje o Grupie PKM Duda Warunki rynkowe w 213 roku PKM Duda na trudnym rynku 3 4 7 8 26 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

Prezentacja. Sierpień 2010

Prezentacja. Sierpień 2010 Prezentacja Wyniki I półrocza p 2010 r. Sierpień 2010 Agenda I. Informacje ogólne o PKM Duda II. Wyniki I półrocza 2010 r. III. Realizacja strategii PKM Duda Wyniki I półrocza 2010. Część I Informacje

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla Inwestorów

Prezentacja dla Inwestorów 1 Prezentacja dla Inwestorów Emisja akcji z prawem poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy Cel PKM Duda S.A. lider branży y mięsnej w Polsce Październik 2006 Plan prezentacji I. Informacje ogólne o PKM

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 1 półrocze 2011

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 1 półrocze 2011 Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja wyników za 1 półrocze 2011 Warszawa, sierpień 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie

Bardziej szczegółowo

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5 Skonsolidowane prognozy wyników Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. dla działalności kontynuowanej w mln PLN Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Przychody ze sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA

GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA GRUPA KAPITAŁOWA WIKANA PREZENTACJA WYNIKÓW PO 3 KWARTAŁACH 2015 ROKU PREZENTACJA DLA INWESTORÓW I MEDIÓW LISTOPAD 2015 r. Zastrzeżenie Niniejszy dokument został przygotowany przez Wikana S.A. ( Spółka

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ ZM DUDA SA

GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ ZM DUDA SA KIM JESTEŚMY? Zakłady Mięsne DUDA S.A. to firma dwuzakładowa z siedzibą i zakładem produkcyjnym w Grąbkowie oraz Czarnkowie, a także mroźnią w Kobylinie Starym w województwie wielkopolskim. GŁÓWNA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Wyniki Mennicy Polskiej po I kwartale 2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki. Spotkanie z Analitykami Warszawa, 17 maja 2010 roku

Wyniki Mennicy Polskiej po I kwartale 2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki. Spotkanie z Analitykami Warszawa, 17 maja 2010 roku Wyniki Mennicy Polskiej po I kwartale 2010 roku i perspektywy rozwoju Spółki Spotkanie z Analitykami Warszawa, 17 maja 2010 roku Profil działalności Mennicy Polskiej S.A. Jest jedynym producentem monet

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014

Wyniki Q3 2014. 12 listopada 2014 Wyniki Q3 2014 12 listopada 2014 Agenda 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 02 Prognoza 2014 03 Program skupu akcji 04 Planowana emisja obligacji 2 01 Wyniki finansowe 3 kwartały 2014 Parametry finansowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY KĘTY S.A. DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2016 ROKU SPIS TREŚCI Zwięzły opis istotnych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17

Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 Prezentacja dla inwestorów 2015-03-17 2 Zastrzeżenia prawne ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Amica Wronki SA ( AMICA lub "Spółka"). Ani niniejsza Prezentacja, ani jakakolwiek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 opublikowany w dniu 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta.

W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. W metodzie porównawczej wskaźniki porównywalnych firm, obecnych na giełdzie, są używane do obliczenia wartości akcji emitenta. Wycena spółki, sporządzenie raportu z wyceny Metodą wyceny, która jest najczęściej

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2014 R. Krupski Młyn, 16 marca 2015 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014... 5 4. Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Prezentacja: Wyniki Warszawa, marzec 2012

Prezentacja: Wyniki Warszawa, marzec 2012 Prezentacja: Wniki2011 Wyniki Warszawa, marzec 2012 I. Informacje ogólne o PKM Duda. II. Wyniki 2011. III. Realizacja Programu Duda 2012. 2 I. Informacje ogólne o PKM Duda jedna z największych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody

Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody Grupa PEKAES zwiększa zyski i przychody Wyniki Grupy PEKAES po 3Q2011 r. Warszawa, 9 listopada 2011 r. Podsumowanie 3Q2011 Grupa zwiększa rentowność biznesu w 3Q 2011 r. wzrosła zarówno rentowność netto

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów. Podsumowanie wyników za 3Q2011

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów. Podsumowanie wyników za 3Q2011 Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 3Q2011 Warszawa, listopad 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011

ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 ZETKAMA S.A. Warszawa 23 sierpnia 2011 Agenda Wprowadzenie Grupa Kapitałowa ZETKAMA segmenty operacyjne Wyniki I półrocze 2011 Ważniejsze wydarzenia strona 2 Wprowadzenie Przychody ze sprzedaży w I półroczu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja kierunków w strategicznych GK PKM Duda S.A. Prezentacja skrócona. Maj 2010

Prezentacja kierunków w strategicznych GK PKM Duda S.A. Prezentacja skrócona. Maj 2010 Prezentacja kierunków w strategicznych GK PKM Duda S.A. Prezentacja skrócona Maj 2010 Grupa Kapitałowa PKM Duda S.A. PKM Duda S.A. lider Grupy POLSKA Agro Duda PKM Duda S.A. CM Makton Agrohop Hunter Wild

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

Rozkład przychodów w latach 2015-2018

Rozkład przychodów w latach 2015-2018 Strategia na lata 2015-2018 Strategicznym celem spółki PIK S.A. jest dalszy, dynamiczny wzrost przychodów i zysków oraz dywersyfikacja dotychczasowych źródeł przychodów, przy jednoczesnym wzroście kapitalizacji

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 1 Sprawozdanie z działalności Wawel S.A. za I półrocze 2013 roku Wawel S.A. 2 1. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta. Emitent nie jest jednostką dominującą w stosunku do innych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. Prezentacja IPO DAY Warszawa, maj 2010 PLAN PREZENTACJI Działalność i strategia Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe Podsumowanie Załączniki 2 Działalność i

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

SMS KREDYT HOLDING S.A.

SMS KREDYT HOLDING S.A. SMS KREDYT HOLDING S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK Wrocław, 27 marca 2015 roku Spis treści I. List Zarządu... 3 II. Wybrane jednostkowe dane finansowe oraz kursy euro przyjęte do ich przeliczenia...

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r.

Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, maj 2014 r. Wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, maj 2014 r. 1 Agenda Kluczowe wskaźniki za III kwartał roku 2014/2015 Kluczowe wskaźniki narastająco po trzech kwartałach roku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA 2014 R. Warszawa, 24 marca 2015 r. Zarząd Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A. 2 Agenda LIBET

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Numer ewidencyjny 07/04/02

Numer ewidencyjny 07/04/02 Raport analityczny Stalprodukt S.A. Warszawa, Numer ewidencyjny 07/04/02 x10 Stalprodukt S.A. Kurs akcji 1070 zł Range roczny 192,5 1 185,0 zł Kapitalizacja 7 196 mln zł Free float 3 591 mln zł Udział

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku

Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku. Kraków, 9 maja 2011roku Prezentacja wyników Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za I kwartał 2011 roku Kraków, 9 maja 2011roku Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości SA Segmenty działalności Grupy Dynamika i struktura przychodów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012)

RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) RAPORT KWARTALNY INVENTI S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.01.2012 do 31.12.2012) Bydgoszcz, 15.05.2012 1. Informacje ogólne 1.1. Informacje podstawowe NAZWA FORMA PRAWNA ADRES INVENTI S.A. SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za pierwsze półrocze 2014 roku

Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za pierwsze półrocze 2014 roku Grupa Kapitałowa Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Wyniki za pierwsze półrocze 2014 roku Spis treści Podstawowe informacje o Grupie PKM Duda Warunki rynkowe w 2014 roku PKM Duda na trudnym rynku 3 4 9 10

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A skonsolidowany ZA POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A ul. Słowicza 16, Warszawa 14 maja 2013 roku SPIS TREŚCI: I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Wyniki I kw. 2010 r. Elementy strategii PKM Duda

Prezentacja Wyniki I kw. 2010 r. Elementy strategii PKM Duda Prezentacja Wyniki I kw. 2010 r. Elementy strategii PKM Duda Maj 2010 Agenda I. Informacje ogólne o PKM Duda II. Wyniki I kw. 2010 r. III. Elementy strategii PKM Duda 2 3 Część 1 Informacje ogólne o PKM

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju

Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju Warszawa, 13 lutego 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 Grupa AMBRA rynki działalności

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, maj 2013 roku

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, maj 2013 roku Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, maj 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo