BIURO MAKLERSKIE BANKU INICJATYW SPOŁECZNO EKONOMICZNYCH S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO MAKLERSKIE BANKU INICJATYW SPOŁECZNO EKONOMICZNYCH S.A."

Transkrypt

1 PKM DUDA S.A. wycena : 15,20 rekomendacja : AKUMULUJ Podsumowanie: Wartość akcji PKM DUDA wyceniliśmy metodą porównawczą oraz zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF. Średnia ważona z wycen obiema metodami dała cenę jednaj akcji na poziomie 15,20 zł, czyli o 19,2% powyżej obecnego kursu na giełdzie. Akcje są wycenione powyżej wartości wynikającej z wyceny porównawczej (9,05 zł) oraz poniżej wyceny fundamentalnej (19,30 zł). Rekomendujemy akumulowanie Akcji PKM DUDA i Dane podstawowe: cena bieżąca (PLN) 12,75 kapitalizacja (mln PLN) 614,6 liczba akcji (mln) 48,2 free float 42% zmiana kursu : 1 m + 6,3% 3 m + 41,5% 1 rok - 5,9% określamy ich cenę docelowa na 15,20 zł Podstawowe Informacje o spółce : Polski Koncern Mięsny DUDA to grupa powiązanych kapitałowo firm sektora rolno spożywczego. Struktura PKM Duda obejmuje obecnie trzy podstawowe segmenty: produkcyjny (ubój, rozbiór i konfekcja mięsa czerwonego), handlowo-usługowy (dystrybucja wyrobów mięsnych i wędliniarskich, pośrednictwo w handlu oraz usługi rozbioru) oraz rolny (zaplecze surowcowe - hodowla trzody, uprawa, przetwórstwo i magazynowanie zbóż). Duda zamierza w ciągu 2-3 lat zainwestować kilkadziesiąt milionów złotych w budowę nowych ferm hodowlanych, aby uniezależnić się od wahań cen surowca na rynku i zyskać przewagę nad konkurencją. Docelowo grupa chce posiadać 4-5 ferm (obecnie ma 2 fermy). Do końca 2006 roku Duda będzie mieć co najmniej 10 centrów dystrybucyjnych. Obecnie takich centrów jest 6. Sieć dystrybucji będzie tworzona m.in. poprzez przejęcia. Duda nie wyklucza dalszych akwizycji w 2006 roku, jeśli pojawią się okazje. Transakcje spółka zamierza sfinansować ze środków własnych. Akcjonariat: Duda-Jankowiak Bogna Maria 12,62% OFE PZU Złota Jesień 12,21% Duda Marcin 11,52% Duda Daria Magdalena 10,74% AIG OFE 5,29% Bank BPH (w imieniu Julius 5,61% Bear Int. Equity) Analityk: Mirosław Stępień - tel. (048) Informacje o powiązaniach BM BISE S.A. ze spółką znajdują się na ostatniej stronie raportu.

2 Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku wyników oraz wskaźniki P 2006P 2007P Sprzedaż (tys. zł) EBIT (tys. zł) Zysk netto (tys. zł) EPS (zł) 3,87 4,83 0,60 0,80 0,92 BVPS (zł) 32,18 38,40 4,9 5,1 5,6 P/E 3,29 2,64 21,25 15,94 13,86 P/BV 0,39 0,33 2,60 2,50 2,28 Marża EBIT 6,5 5,6 4,8 4,7 4,6 Marża EBITDA 7,9 7,6 6,6 6,4 6,0 Źródło: raporty spółki, prognoza BM BISE, cena 12,75 zł WYCENA Wycenę akcji Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. przeprowadziliśmy dwiema metodami: porównawczą oraz zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Do wyceny porównawczej ze względu na niestabilność parametrów finansowych spółek z branży spożywczej oraz w celu zachowania jak najbardziej porównywalnych wyników ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej działalności oraz rodzaj i cechy rynku, na którym spółki funkcjonują, posłużyły tylko dwie firmy. Formułując ocenę ostateczną wartości akcji firmy skorzystaliśmy ze średniej ważonej wycen uzyskanych metodą DCF (60%) i metodą porównawczą (40%). Wycena porównawcza Metoda porównawcza opiera się w naszej analizie na danych prognozowanych. Obliczenie mnożników nastąpiło na podstawie prognoz wyników PKM DUDA S.A i dwóch spółek porównywalnych z branży spożywczej, które zostały sporządzone przez BM BISE na lata 2006 i W naszym modelu do wyceny użyliśmy mnożników: P/E (cena do zysku przypadającego na akcję), P/BV (cena do wartości księgowej na akcję) i P/EBITDA (cena do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację). Wynik końcowy metody jest średnią arytmetyczną z wyników cząstkowych. Według zastosowanej metody wycena akcji DUDA sytuuje się na poziomie 9,05 zł.

3 P/E 06 P/E 07 P/BV 06 P/BV 07 P/EBITDA 06 P/EBITDA 07 Indykpol 7,33 6,32 1,35 1,04 3,85 3,47 Sokołów 22,79 21,11 1,49 1,36 7,18 6,87 średnia 15,06 13,71 1,42 1,20 5,51 5,17 DUDA 15,96 13,87 2,50 2,28 9,17 8,19 Wycena akcji DUDA 12,03 12,60 7,24 6,74 7,66 8,04 Wycena akcji : 9,05 Wycena modelem DCF Wolne przepływy gotówkowe dla PKM DUDA S.A. zostały obliczone na podstawie prognozowanych wyników finansowych do roku 2010 oraz założonego stałego długoterminowego wzrostu po okresie szczegółowej prognozy. Do wyceny przyjęto następujące założenia: - zmniejszanie się dynamiki przychodów w latach , jednak z utrzymaniem wysokiego średniego tempa wzrostu na poziomie 15 proc. Przychody wzrosną z szacowanych ok mln zł w 2006 roku do ok mln zł w roku w latach marża operacyjna będzie spadać w 2007 do 4,5 proc., a następnie zacznie zwyżkować do 5 proc. w stały wzrost wolnych przepływów finansowych z działalności operacyjnej po okresie szczegółowej prognozy na poziomie 1,5% - współczynnik dług /kapitał na poziomie 0,5 w latach i 0,4 w latach średni ważony koszt kapitału dla lat równy 5,84 proc. Spadek WACC z 6,3 proc. w 2006 do 5,6 proc. w 2010 roku - w związku z zapowiedziami Zarządu przeznaczeniu kilkudziesięciu milionów zł na inwestycje w fermy hodowlane oraz planach ewentualnych przejęć i realizowanych obecnie akwizycjach założono wydatki inwestycyjne w latach na kwotę 70 mln zł. Bieżąca wartość wolnych przepływów pieniężnych z podstawowej działalności operacyjnej PKM DUDA S.A. wynosi 1 010,5 mln zł, na co składają się zdyskontowane wolne przepływy pieniężne w latach o wartości 102,74 mln. zł oraz zdyskontowana wartość rezydualna w kwocie 907,76 mln zł przy założeniu 1,5 proc. wzrostu wolnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej po okresie szczegółowej prognozy (od 2011 roku)

4 Suma FCF [mln zł] 128,26 Suma DFCF [mln zł] 102,74 stopa wzrostu FCF 1,5% Wartość rezydualna [mln zł] 1 205,58 DRV [mln zł] 907,76 DFCF+DRV [mln zł] 1 010,50 Gotówka [mln zł] 21,00 Dług [mln zł] -99,00 Wartość KW [mln zł] 932,50 Akcje Wartość na jedną akcję [zł] 19,30 zł Obecne saldo gotówki to ok. 21 mln zł, a wartość oprocentowanych zobowiązań ok. 99 mln zł. Korygując wartość bieżącą wolnych przepływów pieniężnych o te dwie pozycje otrzymujemy aktualną wartość kapitału własnego akcjonariuszy, która jest równa 932,5 mln zł. Oszacowana na tej podstawie według modelu DCF wartość jednej akcji ukształtowała się na poziomie 19,30 zł. Wynik końcowy wyceny Wartość jednej akcji PKM DUDA S.A. zgodnie z wcześniejszym założeniem jest równa średniej ważonej z wyceny dokonanej metodą porównawczą, której wynik został oszacowany na poziomie 9,05 zł oraz wyceny modelem zdyskontowanych przepływów pieniężnych, której wynik ukształtował się na wysokości 19,30 zł. DCF Porównawcza Cena 19,30 9,05 waga 0,6 0,4 Wycena: 15,20 Źródło: BM BISE Warto zwrócić uwagę, że metoda DCF i wartość uzyskana na jej podstawie, mogą okazać się lepszym przybliżeniem wartości firmy dla inwestorów o dłuższym (co najmniej kilkuletnim) horyzoncie czasowym.

5 DZIAŁANOŚĆ SPÓŁKI Grupa Polski Koncern Mięsny DUDA to grupa powiązanych kapitałowo firm sektora rolno - spożywczego z terenu całej Polski. Liderem Grupy jest Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie - od 2002 roku spółka giełdowa. Działalność PKM DUDA koncentruje się wokół produkcji mięsa czerwonego. Wyspecjalizowany profil funkcjonowania poszczególnych spółek z Grupy zapewnia jej pionową integrację produkcji: odpowiednie zaplecze surowcowe, nowoczesną i wydajną technologię uboju oraz dystrybucję towarów. Struktura PKM Duda obejmuje obecnie trzy podstawowe segmenty: produkcyjny (ubój, rozbiór i konfekcja mięsa czerwonego), handlowo-usługowy (dystrybucja wyrobów mięsnych i wędliniarskich, pośrednictwo w zakresie handlu oraz wyspecjalizowane usługi rozbioru) oraz rolny (zaplecze surowcowe - hodowla trzody, uprawa, przetwórstwo i magazynowanie zbóż). W skład grupy kapitałowej wchodzą firmy: PKM DUDA S.A., NetBrokers Sp. z o.o., Jasan Sp. z o.o., Wizental Sp. z o.o. i EKO DUDA Sp. z o.o., Agro-Duda Sp. z o.o., PZZ DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., AGROPROF Sp. z o.o. oraz ROLPOL Sp. z o.o., Euro-Duda Sp. z o.o., Polska Wołowina Sp. z o.o., Fedrus, Centrum Mięsne Makton oraz Centrum Mięsne Eurosmak. Zaplecze dla hodowli Materiał Rozrodczy Ubój i rozbiór Mięsa Przetwórstwo Mięsa Dystrybucja Specjalizacja Kontrola Specjalizacja Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. lider Grupy Kapitałowej Pleszew Agro-Duda Jasan Makton Agroprof Euro-Duda Eurosmak Rolpol Polska NetBrokers Wołowina Eko-Duda Fedrus Wizental Źródło: prezentacja PKM DUDA S.A.

6 Wszystkie zakłady produkcyjne Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA posiadają uprawnienia unijne oraz wdrożony system HACCP. Grupa eksportuje swoje produkty do Austrii, Belgii, Danii, Czech, Niemiec, Bułgarii, Węgier, Białorusi, Rosji, Litwy, Łotwy, Hiszpania, Włoch, Holandii, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii. Polski Koncern Mięsny DUDA jest dziś poważnym konkurentem dla krajowych i zagranicznych firm, zarówno pod względem jakości, jak i dynamiki sprzedaży oraz obszaru działania. Grupa zatrudnia blisko 1300 osób. Skala przychodów lokuje ją wśród 9 największych przedsiębiorstw branżowych w Polsce. Kolejne akwizycje W grudniu 2005 roku Polski Koncern Mięsny DUDA S.A wyniku transakcji nabył 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki "EURO-STAR" Sp. z o.o. Spółka "EURO-STAR" zajmuje się handlem produktami rolno- spożywczymi oraz mięsem. Spółka zamierza kontynuować dotychczasowy sposób działalności nabytej spółki a transakcję traktuje jako inwestycję długoterminową, związaną z rozbudową sektora handlowego Grupy Kapitałowej. 15 lutego 2006 PKM DUDA S.A. podpisał dwie umowy sprzedaży udziałów. Pierwszą z umów Spółka zawarła z "THOMAS G.m.h.B." Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, na podstawie której Emitent nabył 45% udziałów kapitale zakładowym podmiotu gospodarczego prawa ukraińskiego, działającego pod firmą "BORYS" Sp. Z o.o. z siedzibą w Nowowołyńsku. Drugą z umów Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. zawarł z panem Witoldem T. Tomaszewskim, na podstawie której Emitent zakupił 50% udziałów w kapitale firmy "BORYS". Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. w wyniku zawartych umów posiada 95% udziałów w "BORYS" Sp. z o.o., a pozostałe 5% udziałów znajduje się w posiadaniu ukraińskiego partnera, który będzie bezpośrednio zarządzał nabytym podmiotem. Przedmiotowe transakcje zapoczątkowują zapowiadaną wcześniej ekspansję Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. na rynki wschodnie. Charakterystyka działalności W ofercie asortymentowej znajduje się mięso wieprzowe, wołowe oraz konina - sprzedawana głównie na rynki Włoch i Japonii. Odpowiednia klasa surowca gwarantowana jest przez ścisłą, kontraktowaną współpracę z hodowcami oraz własne zaplecze surowcowe. Najwyższą jakość produkcji mięsa zapewniają nowoczesne, zakłady wyposażone w zaawansowane technologicznie linie i urządzenia ubojowe. Zachowanie wysokiej jakości dostarczanych do odbiorców towarów zapewnia wyspecjalizowany tabor samochodowy do przewozu artykułów spożywczych.

7 Od 1999 r. firma realizuje ambitny program inwestycyjny. Celem jest powiększenie mocy produkcyjnych, mroźniczych i składowych. Niezwykle istotnym faktem dla rozwoju firmy było sfinalizowanie inwestycji w Grąbkowie - całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 20 mln zł. Zakład jest jedynym specjalistycznym kompleksem produkcji rzeźniczej i rozbiorowej tej klasy w Polsce, spełniającym wszystkie standardy fitosanitarne i ekologiczne. Rozwiązania technologiczne zastosowane w zakładzie przewyższają normy obowiązujące obecnie w Unii Europejskiej. Są to technologie zachodnich firm - liderów w swoich dziedzinach: Banss, Butina, Taifun, Viessman. Inwestycje Spółki obejmują m.in. - nową technologię pozyskiwania i przerobu krwi firmy ANITEC, - stół rozbiorowy firmy Alimpex, - zwiększenie powierzchni chłodniczych poprzez wybudowanie nowych magazynów chłodniczych, - wprowadzenie systemu monitoringu i kontrolingu firmy SCANVAEGT oraz zamontowanie w eurohakach chipów identyfikacyjnych firmy Hocker, - nową - drugą część linii ubojowej przystosowanej do uboju sztuk ponad wymiarowych - rzeźnia II. Zakład Spółki zlokalizowany jest w największym zagłębiu produkcji żywca wieprzowego w Polsce. Pozwala to na minimalizację kosztu dowozu żywca, zmniejszenie skutków wahań cen na rynku żywca wieprzowego i utrzymanie równego poziomu produkcji. Dostawy surowca do zakładu PKM DUDA S.A. oparte są przede wszystkim o stałą współpracę z kontrahentami. Spółka posiada ponad 75% poziom kontraktacji w skupie trzody chlewnej. Bezpośredni skup surowca od producentów pozwala na: - niższe ceny zakupu surowca, - stabilny poziom jakości, - niezależność od pośredników, - ciągłość dostaw. Wszystkie dostarczane do zakładu tuczniki posiadają m.in. świadectwa weterynaryjne, a w przypadku bydła także tzw. paszporty zwierząt. Do dostawców Firmy należą przede wszystkim: - specjalistyczne fermy trzody chlewnej; - gospodarstwa rolno - hodowlane; - spółdzielnie produkcyjne; - rolnicy indywidualni, których gospodarstwa są zlokalizowane na terenie województwa wielkopolskiego.

8 Aby uniezależnić się od okresowych spadków ilości żywca na rynku Spółka rozpoczęła budowę zaplecza surowcowego poprzez rozwój własnego programu hodowli zarodowej i produkcji trzody w oparciu o własne zaplecze paszowe. Umożliwi to rozszerzenie działalności w zakresie własnej produkcji żywca wieprzowego, a tym samym zapewnienie kontroli nad poziomem jakości i bezpieczeństwem surowca. W ramach budowy bazy surowcowej Spółka zakupiła w 2003 roku firmę Wizental Sp. z o.o. prowadzącą chów i hodowlę bydła mlecznego i mięsnego - oraz utworzyła AGRO-DUDA Sp. z o.o. - przedsiębiorstwo zajmujące się w głównej mierze chowem i hodowlą trzody chlewnej w dwóch przynależnych fermach hodowlanych. Ferma Nowy Świat nastawiona jest na produkcję warchlaków w wadze do 25 kg, w planowanej ilości ok. 50 tys. sztuk rocznie. Ferma Miodary funkcjonuje w oparciu o zamknięty cykl produkcyjny, z docelową produkcją tys. tuczników rocznie. W obu fermach wdrożono optymalny model tuczu kontraktowego, który pozwoli na rozbudowę ich potencjału. Budowa Grupy PKM Duda poprzez wejście w segment tworzenia zaplecza surowcowego powinna przynieść min. efekty w postaci: Oszczędności wynikających z lepszej pozycji negocjacyjnej wobec kontrahentów korzystniejsze terminy płatności, lepsze systemy rabatowe Oszczędności wynikające z lepszej organizacji transportu i logistyki Zabezpieczenie przed wahaniami w podaży surowca Optymalizacja procesu skupu żywca Obniżenie kosztów dzięki przejęciu marż producenta żywca Możliwość optymalizacji wykorzystania środków z funduszy UE Przejęcie Maktonu i Eurosmak w listopadzie 2004 r. przy bardzo rozproszonej strukturze rynku dystrybucji zapewniło PKM Duda unikatową pozycję rynkową w zakresie dystrybucji. Spółka deklaracje, że do końca 2006 roku Duda będzie mieć co najmniej 10 centrów dystrybucyjnych - obecnie takich centrów jest 6. Sieć dystrybucji będzie tworzona m.in. poprzez przejęcia. Wkrótce spółka chce przejąć spółkę dystrybucyjną na Pomorzu. Branża i konkurencja W 2004 roku nastąpiła wyraźna zmiana układu sił na krajowym rynku producentów i przetwórców mięsa. W wyniku przeobrażeń PKM DUDA znajduje się na trzeciej pozycji wśród największych graczy rynku. Liderem zostanie amerykańska Smithfield Foods Inc., na drugim miejscu sytuuje się Sokołów. Jednak to nie koniec zmian na tym rynku, który znajduje się przed następnym etapem konsolidacji.

9 Pozycja Firma Działalność Zakłady 1 Animex Sp. z o.o. (Grupa Smithfield) produkcja mięsa i wędlin z mięsa czerwonego i białego, produkcja pasz, zakład pierzarski. m.in.: Agryf Szczecin, Constar Starachowice, Mazury Ełk, Morliny 2 Sokołów S.A. (HK Ruokatalo, Danish Crown) produkcja mięsa i wędlin z mięsa czerwonego, produkcja karmy dla zwierząt domowych m.in.: Sokołów, Koło, Jarosław, Czyżew, Tarnów oraz Iglomeat Dębica 3 Polski Koncern Mięsny Duda S.A. hodowla trzody chlewnej, ubój, rozbiór i konfekcja mięsa czerwonego, dystrybucja mięsa i wędlin. Nr 3 na polskim rynku mięsa, ale: Specjalizacja w zakresie uboju Nr 1 Wejście w segment dystrybucji Nr 1 Atrakcyjny partner konsolidujący mniejsze podmioty Szansa dalszego szybkiego umocnienia pozycji w segmencie dystrybucji Perspektywa dynamicznego wzrostu przychodów i zysków całej Grupy PKM Duda Strategia Strategia PKM DUDA S.A. opiera się na równomiernym rozwoju i efektywnym sprawowaniu kontroli nad wszystkimi segmentami łańcucha dostaw w branży mięsnej. Duda zamierza w ciągu 2-3 lat zainwestować kilkadziesiąt milionów złotych w budowę nowych ferm hodowlanych, aby uniezależnić się od wahań cen surowca na rynku i zyskać przewagę nad konkurencją. Docelowo grupa chce posiadać 4-5 ferm (obecnie ma 2 fermy). Do końca 2006 roku Duda będzie mieć co najmniej 10 centrów dystrybucyjnych. Obecnie takich centrów jest 6. Sieć dystrybucji będzie tworzona m.in. poprzez przejęcia. Duda nie wyklucza dalszych akwizycji w 2006 roku, jeśli pojawią się okazje. Transakcje spółka zamierza sfinansować ze środków własnych. PKM Duda planuje w tym roku rozwijać eksport, nadal jednak zamierza skupiać się przede wszystkim na umacnianiu swojej pozycji na rynku krajowym. Pod koniec ubiegłego roku Duda otrzymał uprawnienia do eksportu do Korei Płd. Obecnie, czeka na pozwolenia na eksport do Japonii (według uzgodnień ministra rolnictwa z początkiem marca br. będzie realna możliwość eksportu polskiej wieprzowiny na bardzo atrakcyjny cenowo, ale niezwykle wymagający rynek japoński.

10 Zarządzanie BIURO MAKLERSKIE BANKU INICJATYW SPOŁECZNO EKONOMICZNYCH S.A. W dniu 13 grudnia 2005 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 01 stycznia 2006 r. Na Prezesa Zarządu Pana Macieja Duda, natomiast dotychczasowa Prezes Pani Bogna Duda - Jankowiak została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Pan Maciej Duda - wiek 32 lata - sprawował w Spółce funkcję Dyrektora Generalnego. Absolwent Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Lesznie. Doświadczenie zawodowe - od początku funkcjonowania Spółki aktywnie uczestniczył w budowaniu sukcesu rynkowego PKM DUDA S.A. W grupie istnieje program motywacyjny, który przyznaje pracownikom akcje spółki dominującej po spełnieniu określonych warunków. Uchwała z dnia (rejestracja ) mówi o subskrypcji akcji w formie obligacji zamiennych na akcję, PKM DUDA S.A. które będą przyznawane pracownikom w ciągu trzech lat. Na potrzeby Programu Motywacyjnego wyemitowanych zostało łącznie akcji, które będą mogły być nabyte - po spełnieniu odpowiednich kryteriów - przez kadrę zarządzającą oraz kluczowych pracowników ZM DUDA S.A. i spółek z grupy kapitałowej. Z powyższej puli, 50 tys. akcji zostało przyznanych dotychczasowym managerom Spółki jako gratyfikacja za dotychczasowe osiągnięcia. Udostępnienie pozostałych 150 tys. akcji będzie uzależnione od wyników osiąganych przez Spółkę w latach Akceptacja akcjonariuszy dla wprowadzenia programu motywacyjnego była wyrazem pozytywnej oceny Spółki oraz uznania za dotychczasowe osiągnięcia. Realizacja Programu Motywacyjnego powinna przyczynić się do dalszego dynamicznego rozwoju i wzrostu Grupy Kapitałowej DUDA. Akcjonariat Stan na 30 września 2005: Duda-Jankowiak Bogna Maria 12,62% OFE PZU Złota Jesień 12,21% Duda Marcin 11,52% Duda Daria Magdalena 10,74% AIG OFE 5,29% Bank BPH (w imieniu Julius Bear Int. Equity) 5,61%

11 FINANSE BIURO MAKLERSKIE BANKU INICJATYW SPOŁECZNO EKONOMICZNYCH S.A. Obniżona prognoza Na początku listopada PKM Duda obniżył prognozę skonsolidowanego zysku netto na 2005 rok do mln zł z 46,4 mln zł, m.in. ze względu na wzrost cen surowca. Według obniżonej prognozy, przychody ze sprzedaży mają wynieść 830 mln zł, a nie 945,3 mln zł, jak spółka przewidywała wcześniej. Po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany zysk netto Dudy wyniósł 21,1 mln zł, a przychody 630 mln zł. W 2004 roku PKM Duda osiągnął 533,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, 29,2 mln zł zysku operacyjnego oraz 23,3 mln zł zysku netto. Wyniki finansowe Wybrane dane finansowe 3 kwartały 2005 (w tys. zł) 3 kwartały 2004 (w tys. zł) Przychody netto ze sprzedaży Zysk operacyjny Zysk brutto Zysk netto Przepływy pieniężne netto operacyjne Przepływy pieniężne netto inwestycyjne Przepływy pieniężne netto finansowe Przepływy pieniężne netto Aktywa razem Zobowiązania ogółem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał zakładowy Liczba akcji Zysk na akcję (zł) 0,44 0,43 Wartość księgowa na akcję (zł) 4,35 3,18 Źródło: raport spółki, opracowanie BM BISE Za 3 kwartały 2005 roku PKM DUDA uzyskał zysk netto o 13 proc. wyższy niż w analogicznym okresie roku 2005, natomiast na poziomie zysku operacyjnego wzrost był nieco wyższy, bo 20 proc.

12 Sam III kwartał nie był dla spółki najlepszym okresem. Na słabsze wyniki finansowe Grupy kapitałowej w III kwartale 2005 roku znaczny wpływ miały jednak czynniki w dużej mierze niezależne takie jak: - wzrost cen surowca wieprzowego, - niekorzystna dla eksportu sytuacja na rynku walutowym Ponadto w III kwartale DUDA konsekwentnie stosując się do MSR ów odniósł w koszty płatność w akcjach w ramach programu motywacyjnego w kwocie 1,4 mln złotych i planuje również dokonanie podobnej operacji w IV kwartale co w skali roku daje kwotę 5,6 mln zł. Dodatkowo miało miejsce zdarzenie jednorazowe w jednej ze spółek zależnych polegające na zbyciu aktywów skutkujące stratą na transakcji w wysokości 3,1 mln złotych. Konsekwencją powyższego było obniżenie bardzo ambitnej prognozy (patrz wyżej) na rok 2005, ale nawet osiągniecie zakładanego niższego zysku będzie bardzo dobrym wynikiem pokazującym konsekwentne realizowanie przyjętej strategii. Pomóc ma w tym otrzymanie przez spółkę pozwoleń eksportowych na rynek koreański, które zostało sfinalizowane już po zakończeniu III kwartału a tym samym przesunęło się rozpoczęcie rentownego eksportu. Wysoka dynamika rozwoju spółki w okresie ostatnich dwóch lat świadczy również o dobrym wykorzystaniu akcesji do UE, chociaż na rynku utrzymują się cały czas niekorzystne warunki makroekonomiczne związane z umacnianiem się złotówki. Spółka była bardzo dobrze przygotowana uzyskując uprawnienia eksportowe do krajów UE, posiadając certyfikat jakości HACCP, czy zakład przystosowany do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej. Grupa potrafi również wykorzystywać fundusze pomocowe z Unii. Wyniki P skonsolidowane Sprzedaż netto EBIT Marża EBIT 6,5% 5,6% 4,8% Zysk netto Marża netto 3,9% 4,4% 3,5% Źródło: wyniki spółki, prognoza BM BISE Poszukując zrekompensowania spadających marż w związku z gorszymi warunkami rynkowymi, dobrym posunięciem było również obranie kierunku azjatyckiego (koreańskiego i japońskiego) oraz dążenie do zredukowania ryzyka zmian cen surowców poprzez budowę nowych ferm hodowlanych.

13 Główne założenia do projekcji Nasz podstawowy scenariusz opiera się na założeniu, ze wzrost gospodarczy w Polsce będzie wzrastał, choć powtórzenie wyniku z roku 2004 (wzrost 5,3 proc. PKB) może być trudne do osiągnięcia. Obserwowane tendencje pokazują jednak na zwiększanie się popytu krajowego co powinno przekładać się również na wzrost wydatków na podstawową konsumpcję. Głównym problemem może być utrzymywanie się na wysokim poziomie polskiej waluty, choć w skali roku można spodziewać się lekkiego osłabienia, co powinno nieco poprawić rentowność exportu, zwłaszcza w strefie euro. Na poprawę można natomiast liczyć w sferze kosztów surowców - większa podaż żywca wieprzowego skutkująca spadkiem cen surowca powinna wpłynąć na zwiększenie skali ubojów przy zachowaniu wysokiego poziomu marży. W Przypadku DUDY dodatkowy efekt i przewagę nad konkurencją powinna dać planowana budowa nowych ferm hodowlanych. Korzystnie na wyniki powinna wpłynąć ponadto dywersyfikacja rynków eksportowych zwłaszcza w kierunkach azjatyckich. Pod koniec ubiegłego roku Duda otrzymał uprawnienia do eksportu do Korei Płd. Obecnie, czeka na pozwolenia na eksport do Japonii (według uzgodnień ministra rolnictwa z początkiem marca br. będzie realna możliwość eksportu polskiej wieprzowiny na bardzo atrakcyjny cenowo, ale niezwykle wymagający rynek japoński. Wybrane wyniki finansowe i prognoza wyników skonsolidowanych na lata P 2006P 2007P Sprzedaż EBIT EBITDA Zysk netto Aktywa Zobowiązania i rezerwy Z. długoterminowe Z. krótkoterminowe Kapitał własny Wartość księgowa 32,18 36,95 4,9 5,1 5,6 na akcję Zysk na akcję 3,87 4,83 0,6 0,8 0,92 Źródło: raport spółki, prognoza BM BISE

14 Inne czynniki bezpośrednio związane ze spółką, które mogą wpłynąć na wyniki to przede wszystkim: - Realizacja kontraktów eksportowych (Japonia, Korea, Kazachstan, Ukraina, Białoruś) - Wzrost liczby dokonywanych ubojów spowodowany przewidywanym zwiększeniem podaży żywca i realizacją kontraktów eksportowych - Zwiększenie udziału mięsa w elementach w strukturze przychodów - Możliwość uzyskania dopłat eksportowych poza rynek UE a także dopłat do prywatnego przechowalnictwa mięsa wieprzowego - Poszerzenie własnej bazy surowcowej - Dalszy rozwój współpracy z sieciami handlowymi w segmencie handlowo-usługowym - Dalsza zwiększanie liczby oddziałów CM Makton w Polsce - Wykorzystanie efektu skali w zakupach wędlin - Wzrost efektywności kosztowej - Kontynuacja wzrostu wyników finansowych przez NetBrokers i Euro-Duda w segmencie rolnym - Zwiększenie skali dostaw surowca z własnych ferm i przejęcie marż hodowców - Możliwość magazynowania zboża i optymalizacji momentu jego sprzedaży - Korzystanie z systemu dopłat bezpośrednich i dotacji, jak również zwolnień w podatku dochodowym przewidzianych dla działalności rolniczej - Zwiększenie skali dostaw surowca z własnych ferm hodowlanych do zakładu bojowego w Grąbkowie - poszerzanie składu grupy o kolejne podmioty zajmujące się hurtową dystrybucją mięs, wędlin i drobiu oraz hodowlą trzody.

15 Wydział analiz: BIURO MAKLERSKIE BANKU INICJATYW SPOŁECZNO EKONOMICZNYCH S.A. Biuro Maklerskie BISE S.A. ul. Żeromskiego Radom tel Mirosław Stępień, (048) Analityk Wydział transakcji: Mirosław Saj (048) Makler papierów wartościowych... Ważność rekomendacji 6 miesięcy, o ile nie nastąpi jej wcześniejsza zmiana. Wcześniejsze rekomendacje dotyczące PKM DUDA S.A. wydane przez BM BISE S.A. w ciągu ostatnich 6 miesięcy: brak System rekomendacyjny: Kupuj - spodziewany przynajmniej 20% zwrot z inwestycji w ciągu 6 miesięcy, zaleca się kupno do ceny docelowej Akumuluj - spodziewany 10-20% zwrot z inwestycji w ciągu 6 miesięcy, zaleca się kupno przy zniżkach do ceny docelowej Neutralnie - spodziewany +/-10% zwrot z inwestycji w ciągu najbliższych 6 miesięcy Redukuj - spodziewany zwrot z inwestycji niższy o 10-20% w ciągu 6 miesięcy, zaleca się sprzedaż powyżej ceny docelowej Sprzedaj - spodziewany zwrot z inwestycji niższy o przynajmniej 20% w ciągu 6 miesięcy, zaleca się sprzedaż powyżej ceny docelowej... Biuro Maklerskie Banku BISE S.A. jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką Banku BISE S.A. Organem sprawującym nadzór nad działalnością BM Banku BISE S.A. jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z najlepszą wiedzą osób uczestniczących w jego sporządzeniu, dochowaniem należytej staranności, oraz rzetelności przez osoby uczestniczące w jego sporządzeniu. Niniejsze opracowanie stanowi projekcję zachowania instrumentów finansowych w okresie obowiązywania raportu. Raport nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, czy projekcja cenowa jest właściwa dla konkretnego inwestora. Korzystając z opracowania nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka. BM Banku BISE nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego raportu, ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Zgodnie z naszą wiedzą, pomiędzy BM Banku BISE oraz osobami sporządzającym niniejsze opracowanie, lub ich osobami bliskimi, a emitentem nie występują jakiekolwiek powiązania, o których mowa w 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Wynagrodzenie osób uczestniczących w sporządzaniu niniejszego raportu nie jest zależne od wyników finansowych transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej BM Banku BISE dotyczących instrumentów finansowych, których niniejsze opracowanie dotyczy. Osoby uczestniczące w sporządzaniu niniejszego raportu nie posiadają informacji o wystąpieniu sytuacji, o których mowa w 10 pkt.1 pp. 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Inwestycja w akcje jest obarczona wieloma czynnikami ryzyka np. między innymi z sytuacją makroekonomiczną kraju i międzynarodową, określonym stanem prawnym i możliwością jego zmian, a także tendencjami zachodzącymi w innych segmentach rynku finansowego (m.im. rynki walutowe, stropy procentowe) czy towarowego. W praktyce, precyzyjna prognoza wpływu tych ryzyk na kształtowanie się kursu akcji i jego wyeliminowanie jest niemożliwe, co należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Metody wyceny zastosowane w niniejszym raporcie opierają się na modelach opisanych w literaturze ekonomicznej i powszechnie stosowanych. Należy zaznaczyć, że do prawidłowej wyceny wymagane jest oszacowanie dużej ilości parametrów takich jak np.: stopy procentowe, przyszłe zyski, przepływy pieniężne i inne. Parametry te są zmienne w czasie i mogą różnić się od przyjętych w modelu wyceny. Wycena jest zależna od wartości wprowadzanych parametrów i wrażliwa na zmianę tych parametrów. Przy sporządzaniu niniejszego raportu Biuro Maklerskie Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A korzystało z następujących źródeł informacji: raporty bieżące i okresowe PKM DUDA S.A, artykuły prasowe (głównie z Pulsu Biznesu i Gazety Giełdy Parkiet), informacje zamieszczone na stronach www firm, o których mowa w analizie. Nie ma pełnej gwarancji, że wszystkie informacje są kompletne i dokładne. Wyjaśnienia dotyczące stosowanej w raporcie terminologii fachowej, zestawienie rekomendacji Biura Maklerskiego Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. wydanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy oraz wskazanie silnych i słabych stron zastosowanych w raporcie metod wyceny znajdują się na stronie internetowej: Raport nie został przekazany do emitenta instrumentów finansowych będących przedmiotem raportu.

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN

ARMATURA. Wycena: 3,11 PLN Sektor: Przemysł materiałów budowlanych Kurs akcji: 2,83 PLN ARMATURA Reuters: ARMR.WA Wycena: 3,11 PLN GPW: ARM akumuluj Profil spółki Armatura Kraków SA to największy w Polsce producent armatury sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla prasy i inwestorów

Prezentacja dla prasy i inwestorów Prezentacja dla prasy i inwestorów Wyniki 2008 r. Maj 2008 Plan prezentacji I. Informacje ogólne o PKM Duda S.A. II. Wyniki 2008 Załączniki: Władze PKM Duda S.A. Dane finansowe Dane teleadresowe 2 3 Część

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł.

Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) ISIN: PLAMBRA00013 10,63. wysokości 2,3 mln zł. Ambra sektor / branża: Ticker: AMB przemysł spożywczy Poprzednie zalecenie: KUPUJ (9,31 zł) KUPUJ ISIN: PLAMBRA00013 10,63 5 marzec 2013 Profil Grupa Ambra jest liderem dystrybucji wina w Polsce. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji

1 lutego 2011 r. 3 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 8 lutego 2011 r. 10 lutego 2011 r. Zapis [szt.] Cena emisyjna. Warunki emisji Raport analityczny MEGARON S.A. - IPO Wycena jednej akcji: 36,14 PLN Podsumowanie raportu i najwaŝniejsze informacje: Spółka posiada dwuletnią przewagę technologiczną nad konkurencją w zakresie produkcji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r.

BRIJU S.A. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BRIJU w I półroczu 2014 r. Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. Dane rejestrowe... 3 1.2. Opis działalności... 4 1.3. Struktura Grupy Kapitałowej... 6 1.4. Skład organów Jednostki Dominującej...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA Wyceniliśmy jedną akcję Elzabu metodą DCF na 16 zł. Otrzymaną wycenę powiększyliśmy o szacunkową wartość przejętych przez Elzab Spółek: MEDESA Sp. z o.o. i MICRA METRIPOND

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

1. Dane o działalności Inter Cars

1. Dane o działalności Inter Cars Niniejsze sprawozdanie z działalności Inter Cars S.A. ( Spółka,) w 2004 roku zostało sporządzone zgodnie z 64 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok Grupa Kapitałowa Integer.pl Grupa Kapitałowa Grupa Kapitałowa Integer.pl SA skonsolidowany raport roczny za 2013 rok SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok Raport zawiera:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny BEEF-SAN Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku www.beefsan.com.pl

Prospekt emisyjny BEEF-SAN Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku www.beefsan.com.pl Dom EmisyjnySp. z o.o. Prospekt emisyjny BEEF-SAN Zakłady Mięsne Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku www.beefsan.com.pl Sporządzony w związku z ofertą publiczną 34 500 000 Akcji Serii E oraz 13 000 000

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. Prospekt emisyjny STALEXPORT S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 www.stalexport.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym

PROSPEKT EMISYJNY. PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym PROSPEKT EMISYJNY PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest: 1.588.264 Akcji serii C, zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo