Tel.: 0/ ; Fax: 0/ ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tel.: 0/22 544 14 70; Fax: 0/22 544 14 74, E-mail: centrala@benefia.pl; www.benefia.pl"

Transkrypt

1 Dodatkowo system CSOU pozwala na szczegółową kontrolę sprzedawanych usług. Dzięki temu współpracownicy BENEFII mogą zapewnić klientowi usługę i komfort sprzedaży na najwyższym poziomie. Chcąc postawić na efektywność w działaniu oraz pozyskać zadowolenie klientów, wprowadzono również bezpośrednią współpracę z dealerami w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych. Dzięki takiej organizacji szkody likwidowane są szybko i profesjonalnie, przez wyspecjalizowane warsztaty naprawcze, a Spółka nie stosuje dodatkowych, skomplikowanych procedur. Opracowanie nowoczesnej strategii BENEFII przyczyniło się do jej rozwoju i umocnienia pozycji na rynku ubezpieczeń w Polce. W latach BENEFIA zanotowała ponad 80 % wzrost sprzedaży i zwiększenie udziałów Towarzystwa w rynku. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, jakimi są scentralizowany i w pełni zinformatyzowany system obsługi klienta oraz rezygnacja z budowy własnych oddziałów i przedstawicielstw, spowodowało obniżenie kosztów administracyjnych firmy do minimum. Natomiast powierzenie profesjonalnym warsztatom naprawczym likwidacji szkód pozwoliło wypracować bardzo wysoki poziom świadczonych usług. Osiągane przez BENEFIĘ wyniki finansowe na przestrzeni dziesięciu lat jej istnienia najlepiej obrazują stabilną pozycję firmy na polskim rynku ubezpieczeniowym. Wzrost sprzedaży polis, stale rosnący przypis składki przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnego poziomu wskaźnika szkodowości pozwalają osiągać wysoki poziom efektywności. Przy niespełna 70. osobowej załodze przypis składki za 2009 rok na jednego pracownika wyniósł 2,62 mln zł. Warto podkreślić, iż Spółka od początku działalności odnotowuje dodatnie wyniki finansowe, co świadczy o dobrej strategii zarządzania, stabilności Spółki i bezpieczeństwie wszystkich klientów BENEFII. Na koniec 2009 roku, uznanego w świecie za kolejny rok kryzysu gospodarczego, Spółka wypracowała zysk finansowy brutto na poziomie 7,3 mln zł. Potwierdzeniem rzetelności i profesjonalizmu BENEFII jest przyznana w 2007 roku przez Rzeczpospolitą nagroda, II miejsce w kategorii: Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych oraz Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu, za dynamiczny i nowatorski udział w polskim rynku ubezpieczeń. Kolejnym wyróżnieniem, potwierdzającym, jakość świadczonych usług, jest przyznany w 2009 roku przez Kapitułę Polskiego Klubu Biznesu Certyfikat Rzetelności i Wiarygodności BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, z ważnością aż do 30 grudnia 2011 roku. Czas, na jaki Kapituła PKB wydała firmie certyfikat najlepiej obrazuje, iż BENEFIA jest oceniana na rynku, jako dobry i rzetelny partner w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych oraz stabilny i solidny partner biznesowy dla dealerów samochodowych i instytucji finansowo-ubezpieczeniowych. Jednak najlepszym potwierdzeniem uznania dla firmy jest fakt, iż w ciągu dziesięciu lat istnienia na polskim rynku ubezpieczeniowym zaufało nam już blisko 250 tysięcy stałych klientów. Siedziba BENEFII w Warszawie, przy ul. Rydygiera 21A Tel.: 0/ ; Fax: 0/ ,

2 FIRMA ROKU 2009 CaseTech Polska Sp. z o.o. Monika Pilch, Dyrektor Zarządzający Za produkowanie wysokojakościowych wyrobów dla przemysłu spożywczego, tworzenie nowych miejsc pracy i zdobywanie zagranicznych rynków. Grupa CaseTech jest właścicielem znanej od ponad 75 lat marki Walsroder, marki, która jest uosobieniem jakości i nowatorstwa w produkcji sztucznych osłonek wędliniarskich. Obecność firmy na polskim rynku datuje się od roku Wówczas, w ramach koncernu Bayer Sp. z o.o., uruchomiono w Świdnicy na Dolnym Śląsku Zakład Konfekcjonowania Osłonek Wędliniarskich. CaseTech Polska Sp. z o.o. jako samodzielny podmiot powstała w 2007 roku i obecnie usytuowana jest w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Od września 2008 roku właścicielem CaseTech Polska jest niemiecka grupa inwestycyjna Adcuram, która zainicjowała szeroki program rozwoju przedsiębiorstwa, polegający na rozbudowie zakładu w Polsce, inwestycjach w nowe maszyny oraz budowie nowej struktury finansowej i informatycznej. W początkowej fazie działalności firma zajmowała się konfekcjonowaniem sztucznych osłonek wędliniarskich. Kolejnym etapem było uruchomienie w 1997 roku drukarni fleksograficznej, by ostatecznie w roku 2009 uruchomić samodzielną produkcję osłonek poliamidowych. Na przestrzeni 14 lat działalności priorytetem firmy było udoskonalanie technologii i procesów, w celu uzyskania produktów spełniających najwyższe Monika Pilch kryteria jakości. W 1998 roku firma uzyskała certyfikat jakości ISO CeseTech Polska dzięki wysokiej jakości produktów zalicza się do liderów w branży. Trwające nieprzerwanie prace badawcze i rozwojowe ukierunkowane są na zaspokojenie potrzeb przemysłowych zakładów przetwórstwa mięsnego, średnich i małych zakładów mięsnych, a jednocześnie są ściśle powiązane z najnowszymi tendencjami rozwoju rynku branży spożywczej. Osłonki Walsroder produkuje się w oparciu o wymogi obowiązujących norm oraz w zgodzie z zasadami GMP. Rok 2009 był rokiem dynamicznego rozwoju firmy. W okresie, w którym gospodarka światowa odnotowała spowolnienie i borykała się ze skutkami finansowego kryzysu, CaseTech Polska uruchomiła dwie linie technologiczne do produkcji osłonki poliamidowej. Wzbogaciła także swoją ofertę w zakresie drukowania, marszczenia i podwiązywania osłonek, trzykrotnie powiększając własny park maszynowy. Bezpośrednim efektem tych działań był 5-cio krotny wzrost sprzedaży oraz 3-krotny wzrost zatrudnienia ( z 54 osób w 2008 r. do 156 osób w lutym 2010 r.), co stanowiło ważny element w ograniczaniu bezrobocia w regionie. Stworzenie tak wielu nowych miejsc pracy wiązało się również z koniecznością doskonalenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Polityka kadrowa firmy nastawiona jest na rozszerzanie kwalifikacji zatrudnionych osób przez organizację cyklów szkoleń w kraju i za granicą oraz przeprowadzanie stałej oceny nabytych umiejętności. W 2004 roku Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich przyznało Monice Pilch Statuetkę Przedsiębiorczości za Profesjonalne Zarządzanie Firmą Produkcyjną, którą odebrała z rąk prof. Leszka Balcerowicza. Linia do produkcji osłonek poliamidowych. Dzięki tym działaniom 60% pracowników uzyskało kwalifikacje w niszowych zawodach, a pozostałe 30% podwyższyło i udoskonaliło dotychczas posiadane uprawnienia zawodowe. Firma z powodzeniem stosuje najwyższej klasy system informatyczny ( SAP R3) i nowoczesne metody zarządzania procesami produkcyjnymi, dając pracownikom możliwość pełnej satysfakcji zawodowej. Dzięki działaniom podjętym w 2009 roku, 122 CaseTech Polska Sp. z o.o.; Legnica, ul. Jaworzyńska 291c

3 stabilności miejsc pracy, odpowiedniemu wynagradzaniu oraz motywowaniu pracowników, CaseTech Polska jest obecnie uznanym i wiarygodnym pracodawcą w regionie. Wdrażanie nowoczesnych technologii i optymalizacja procesów produkcyjnych zgodnie ze światowymi standardami jest ważnym elementem wspierania polskiej myśli technologicznej. Około 99% produkcji przeznaczona jest na eksport. Legnickie produkty wysyłane są do 65 krajów na całym świecie, z czego kraje Europy Zachodniej stanowią 70% odbiorców. Firma uruchomiła również magazyn wyrobów gotowych, stając się jednocześnie centrum logistycznym grupy CaseTech. Od stycznia 2010 roku utworzony został dział sprzedaży krajowej, co umożliwi lepsze dotarcie do polskich producentów wędlin z wysokojakościowymi, markowymi produktami. Planowana jest również ekspansja na rynki Europy Wschodniej. W CaseTech Polska rok 2009 był rokiem przełomowym, który ugruntował pozycję firmy na rynku i w regionie. Jednakże wizja firmy, opierająca się na ciągłym rozwoju i doskonaleniu, obliguje do podejmowania dalszych działań. W bieżącym roku planowane jest uruchomienie kolejnej linii do produkcji osłonek z tworzyw sztucznych, nowatorskiej linii do wiankowania osłonek oraz kolejnych maszyn marszczących osłonki, co wiąże się z dalszym zwiększeniem zatrudnienia i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Prognozowany 3-krotny wzrost sprzedaży wynika Drukarnia fleksograficzna. z rozszerzenia oferty oraz wejścia na nowe rynki zbytu. Rok 2009 był rokiem dynamicznego rozwoju firmy. W okresie, w którym gospodarka światowa odnotowała spowolnienie i borykała się ze skutkami finansowego kryzysu, CaseTech Polska uruchomiła dwie linie technologiczne do produkcji osłonki poliamidowej. Wzbogaciła także swoją ofertę w zakresie drukowania, marszczenia i podwiązywania osłonek, trzykrotnie powiększając własny park maszynowy. Maszyny konfekcjonujące. Magazyn wysokiego składowania. Telefax: ; Tel: ;

4 HONOROWA NAGRODA SPECJALNA BOHDAN MACIEJ ŻAKIEWICZ Za wybitny wkład w rozwój nauki, techniki i technologii. P rofesor Bohdan Maciej Żakiewicz, został nominowany do Nagrody Nobla w 2010 roku w dwóch kategoriach: pokojowej i ekonomii inżynieryjnej. Nominacja została zgłoszona przez Business Initiative Directions (BID) i prawie sto największych oraz najbardziej zaawansowanych technologicznie organizacji biznesowych z 54 krajów świata. Specjalizuję się w technologii CEEC (Complex Energy Extraction from Coal) mówi profesor Żakiewicz czyli, mówiąc w uproszczeniu, pozyskiwania z węgla przetwarzanego pod ziemią wszystkich możliwych do osiągnięcia produktów finalnych. W 1978 r. zostałem powołany w USA na głównego technologa podziemnego zgazowania węgla na złożu Glendale w Teksasie. Wzięło się to stąd, że swego czasu przygotowywałem ekspertyzy dotyczące tej problematyki dla Głównego Instytutu Górnictwa. Gdy okazało się, że przebywam w Stanach, zaproszono mnie do współpracy. To było ponad 30 lat temu. Od tego czasu możliwości technologiczne poszły do przodu, a ja i mój zespół mamy rozwiązania nieporównywalnie lepsze od ówczesnych. Dysponujemy najbardziej na świecie zaawansowaną technologią, która efektywnie i tanio pozwala przetwarzać węgiel pod ziemią. 17 lutego 2010 roku odbyło się spotkanie w Katowicach poświęcone zastosowaniu technologii CEEC. Wzięli w nim udział eksperci i między innymi Jerzy Buzek, przewodniczący Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji. Podejmowane działania być może w krótkim czasie umożliwią wprowadzenie technologii CEEC w życie. Energetyka może być dla Polski szansą nie musi być problemem. Nominujemy emerytowanego profesora Bohdana Macieja Żakiewicza do Nagrody Nobla za zasługi dla światowego pokoju i dobrobytu ludzi w skali globalnej, poprzez radykalne makroekonomiczne i technologiczne innowacje w energooszczędne górnictwo, które otwiera nowe globalne zasoby energetyczne. Stworzył on pragmatyczne podstawy i metody obniżenia liczby ofiar śmiertelnych w górnictwie, a także drastycznej redukcji zanieczyszczeń górnictwa i produkcji energii bez negatywnych skutków dla środowiska czy dodatkowych obciążeń finansowych dla zaangażowanych krajów. Prof. Bohdan Żakiewicz zdobył między innymi dziewięć najwyższych światowych nagród Diamentowych Oskarów za Kulturę Biznesu i Technologii oraz tytuł Międzynarodowego Leadera Technologii Światowych nadany przez Kongresy Kultury Biznesu BID-UNESCO. Uruchomił na całym świecie ponad 60 unikalnych technologicznie projektów związanych z górnictwem i energią. Jest właścicielem 348 Know-How i Patentóww tych dziedzinach. Umożliwiły one znaczne obniżenie kosztów przedsięwzięć i radykalnie zwiększyły wykorzystanie zasobów. Za najważniejsze można uznać jego opracowania pozwalające na sięganie do taniej, w pełni odnawialnej i absolutnie czystej energii. Wśród technologii opracowanych przez profesora Żakiewicza są m.in. rozwiązania umożliwiające zamianę węgla na energię bezpośrednio w pokładach, bez emisji dwutlenku węgla na powierzchnię. Umożliwiają one eksploatację kopalń porzuconych, rzekomo wyeksploatowanych z dostępnych surowców. Możliwe i opłacalne stało się sięgnięcie po ciężką ropę pozostałą w złożach po wydobyciu wyłącznie lekkiej frakcji pozyskuje się prawie 85% zamiast dotychczasowych 5% - 15% wszystkich frakcji ropy z nowych pokładów i to przy zagospodarowywaniu CO 2. Technologia podziemnego zagospodarowywania złóż węgla brunatnego, pozwala na uzyskiwanie w pierwszym etapie metanu i ogromnych ilości kwasu huminowego, który w kompozycji z siarką krystaliczną daje znakomity nawóz, zwiększający plony nawet czterokrotnie. W drugim etapie pozyskiwane są bezpośrednio ze złoża energia cieplna i elektryczna oraz gaz syntezowy i metan, bez niszczenia powierzchni i środowiska. Technologia odmetanowania kopalń, nie tylko ratuje życie górników, ale również pozwala na pozyskanie traconego do tej pory metanu. Rozwiązania dotyczące innych sposobów pozyskiwania siarki zmniejszyły wielokrotnie koszty jej wydobycia, technologia wykorzystująca siarkę do tworzenia powierzchni drogowych umożliwia za połowę dotychczasowych kosztów stworzenie praktycznie niezniszczalnych dróg. Business Initiative Directions ocenia wartość patentów i technologii profesora Żakiewicza na trzy i pół miliarda dolarów, a korzyści możliwe do uzyskania z ich zastosowania są praktycznie nie do przeszacowania. 124

5 HONOROWA NAGRODA SPECJALNA ZYGMUNT SOLORZ-ŻAK Za budowanie nowego ładu medialnego w Polsce 5 grudnia 1992 r. o godzinie 16:30 z analogowego (wtedy) satelity Eutelsat II F 3, Telewizja Polsat rozpoczęła nadawanie sygnału z Holandii W październiku 1993 roku stacja otrzymała od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji koncesję na emisję naziemną w Polsce. Rok później otrzymała koncesję na ogólnopolską telewizję komercyjną. i czwartej w Europie pod względem liczby abonentów telewizyjnej platformy satelitarnej. Giełdowy debiut spółki był jednym z 20 największych w 2008 roku w Europie. Obecnie akcje Cyfrowego Polsatu wchodzą w skład najważniejszego i najbardziej prestiżowego indeksu warszawskiej giełdy WIG 20. Również w tej spółce pełni on funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W obrębie zainteresowań inwestycyjnych Zygmunta Solorz-Żak znajdują się nie tylko media, ale również branże takie jak energetyka, finanse, telekomunikacja oraz nowoczesne technologie, a ostatnio również sport. Posiada on bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały w przedsiębiorstwach z obszaru energetyki, nowoczesnych technologii, telekomunikacji, finansów i bankowości oraz ubezpieczeń. Zygmunt Solorz-Żak ma wieloletnie doświadczenie w pracy w organach statutowych spółek prawa handlowego; przewodniczy Radom Nadzorczym wielu spółek działających na rynku polskim. Poza działalnością biznesową, Zygmunt Solorz-Żak poprzez Telewizję Polsat jest założycielem fundacji charytatywnej, pomagającej polskim dzieciom, działającej pod nazwą Fundacja Polsat. W ciągu ponad 10 lat działalności stała się ona jedną z największych organizacji pozarządowych działających na terenie Polski, pomaga ponad 10 tys. dzieci, 971 szpitalom i ośrodkom pomocy medycznej. Wolny czas Zygmunt Solorz-Żak stara się spędzać aktywnie, najchętniej z rodziną i na grze w tenisa. Zygmunt Solorz-Żak jest jednym z największych i najbardziej znaczących przedsiębiorców prywatnych w Polsce. W 1993 roku uruchomił pierwszą w Polsce, prywatną telewizję satelitarną Polsat. W tym samym roku Polsat wygrał konkurs i otrzymał od państwowego regulatora rynku, koncesję na nadawanie programu w całym kraju, stając się w ten sposób pierwszą ogólnopolską nie-państwową stacją telewizyjną. W ciągu kilku lat działalności Polsat stał się liderem rynku telewizji w Polsce. Obecnie Telewizja Polsat posiada w swojej ofercie trzynaście różnych kanałów, w tym między innymi obok głównego kanału ogólnotematycznego Polsat również kanał informacyjny Polsat News, ponadto kanały sportowe, a także kanały tematyczne dla kobiet, mężczyzn, oraz dzieci, w tym kanały nadawane w standardzie HD. Od początku istnienia firmy Zygmunt Solorz-Żak sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Poza Telewizją Polsat S.A. Zygmunt Solorz-Żak jest również założycielem i głównym właścicielem notowanego obecnie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Cyfrowego Polsatu S.A., największej w Polsce Telewizja Polsat 125

6 P onad 350 nagród i wyróżnień, dla przedsiębiorców, firm i produktów, przyznał Polski Klub Biznesu od 1990 roku, honorując tych, którzy skutecznością działania, czystością zasad i metod postępowania, zdobyli uznanie środowiska, przyczyniali się do rozwoju i umacniania polskiej gospodarki. Ponad 350 brązowych, srebrnych i złotych medali przyznała Akademia Polskiego Sukcesu, działająca z inicjatywy i pod patronatem Klubu, tym, którzy osiągnęli sukces w biznesie, nauce, kulturze i sporcie. Byli wśród nich także tegoroczni laureaci nagród 20.lecia, jak np. Zbigniew Jakubas, Marek Mikuśkiewicz i Marcpol, Andrzej Wodzyński i Grupa Tubądzin, Adam Radaś i Paula, Sopro, Mennica Polska, Newag Na kolejnych stronach prezentujemy tych, którzy w przeszłości zdobywali klubowe laury i medale Akademii. To m.in. Jelfa Firma 15.lecia i laureat Złotego Medalu, Mincer Mona Liza Firma Roku 2004 i laureat Złotego Medalu, Investdruk Firma Roku 1992, Jan Bogutyn Businessman Roku 2007 i laureat Złotego Medalu, Adam Szejnfeld laureat Złotego Medalu i członek Kapituły Akademii Polskiego Sukcesu, Państwowy Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze im.t. Sygietyńskiego Honorowy Ambasador Polskiego Biznesu i Laureat Złotego Medalu Akademii. Wszystkich bez wyjątku laureatów klubowych nagród uwieczniliśmy w Złotej Księdze XX lat Polskiego Klubu Biznesu.

7 ADAM SZEJNFELD A dam Szejnfeld Poseł III, IV, V i VI kadencji Sejmu RP, były Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Jest członkiem Akademii Polskiego Sukcesu, Kapituły Konkursu Teraz Polska, Rady Programu Polski Sukces Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska oraz Kapituły Cent For Future oraz Perły Polskiej Gospodarki, anglojęzycznego miesięcznika Polish Market. Jest także członkiem wielu organizacji pozarządowych, m.in. Klubu Polskiej Rady Biznesu, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzetelnego Biznesu Solidny Partner, Pilskiej Izby Gospodarczej i Chodzieskiego Klubu Gospodarczego. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in.: Adam Szejnfeld Ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, kierunek prawo. W przeszłości działacz społeczny i związkowy w latach osiemdziesiątych członek legalnej i podziemnej Solidarności, internowany w więzieniach we Wronkach i w Gębarzewie. Później współorganizator Komitetów Obywatelskich, przedsiębiorca i działacz samorządowy. W latach 1990 r. 1998r. radny oraz burmistrz Miasta i Gminy Szamocin, wiceprezes Konwentu Wójtów i Burmistrzów Województwa Pilskiego, wiceprezes Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Zawodnik i działacz sportowy wielokrotny medalista zawodów strzeleckich i obronnych, prezes Klubu Sportowego Sokół Szamocin. W latach poseł na Sejm RP III i IV kadencji, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wiceprzewodniczący Bilateralnej Grupy Polsko-Chińskiej i przewodniczący Bilateralnej Grupy Polsko-Indyjskiej. Był również członkiem Prezydium Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, członkiem Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP oraz członkiem Rady Turystyki przy Ministrze Gospodarki. Jeden z dziesięciu najlepszych polityków w Polsce Najlepszy ekspert od spraw gospodarczych w PO i jeden z najlepszych znawców tej problematyki w Sejmie według rankingu Tygodnika Polityka. Honorowy Ambasador Polskiego Biznesu tytuł nadany przez Polski Klub Biznesu za wkład w rozwój gospodarki i obronę praw polskich przedsiębiorców. Skrzydła nagroda w ogólnopolskim plebiscycie Super Expressu i TV Polsat Komu Skrzydła, a Komu Rogi za uwalnianie Polski od biurokracji. Bona Lex nagroda dziennika Gazeta Prawna za nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jako najlepszej ustawy roku Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu za wkład w budowanie rozwoju Polski i polskiej gospodarki. Dźwignia Gospodarki nagroda nadana przez Naczelną Organizację Techniczną Federację Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT oraz Krajową Izbę Gospodarczą za wybitny wkład w tworzenie prawa stymulującego rozwój polskiej gospodarki. Złoty Medal i Odznaka im. Jana Kilińskiego Związku Rzemiosła Polskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego. Brylantowa Odznaka Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług za zasługi dla rozwoju polskiego handlu. Platynowy Laur najwyższa nagroda polskich kupców i rzemieślników. Bursztynowe Okno nagroda Polskiej Organizacji Turystyki, za zasługi dla międzynarodowej promocji Polski i rozwoju turystyki. Człowiek Roku nagroda Grupy Wydawniczej Polskapresse dziesięciokrotny laureat rankingu mediów Wielkopolski Północnej konkursu Człowiek Roku w kategorii Polityka. W latach r. poseł V kadencji Sejmu, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki, przewodniczący stałej Podkomisji ds. Promocji i Rozwoju Turystyki, a także przewodniczący Bilateralnej Grupy Polsko-Indonezyjskiej. Członek Rady Ochrony Pracy. Od 2007 poseł VI kadencji Sejmu RP, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki, wiceprzewodniczący sejmowej komisji Przyjazne Państwo, przewodniczący Zespołu ds. Finansów Publicznych, Gospodarki i Rozwoju Przedsiębiorczości KPPO, przewodniczący Komitetu Sterującego Rządowego Programu Wspierania Inicjatyw Pobudzających Polską Gospodarkę, w latach Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Na pikniku Akademii Polskiego Sukcesu. Od lewej: Zbigniew Jakubas, Franz Fuchs, Adam Szejnfeld, Bogusław Dębski. 126

8 Na zdjęciach (od góry): 1. Gratulacje dla prof. Władysława Bartoszewskiego po odebraniu Honorowej Nagrody Oskar Polskiego Biznesu. 2. W rozmowie z Lechem Wałęsą i ks. Grzegorzem Kalwarczykiem, kanclerzem Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. 3. Laureaci dorocznych nagród Polskiego Klubu Biznesu i Medali Akademii Polskiego Sukcesu z prof. Leszkiem Balcerowiczem, laureatem Honorowej Nagrody Oskar Polskiego Biznesu. PUBLICUS nagroda Miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca, za szczególny wkład w rozwój oraz doskonalenie systemu prawa zamówień publicznych w Polsce. Statuetka Merkurego i tytuł Solidnego Partnera Polskiego Kupiectwa Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług, za zasługi dla rozwoju polskiego kupiectwa, małych i średnich przedsiębiorstw oraz polskiej gospodarki w zjednoczonej Europie. Złota Cegła nagroda Polskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm Klub Kobiet Biznesu za wspieranie rozwoju gospodarczego kraju. Osobowość roku 2008 tytuł przyznany przez Wielkopolską Lożę Business Center Club Adam Szejnfeld jest prawnikiem i ekonomistą skutecznie walczącym z barierami rozwoju gospodarczego. Lew Polityki tytuł nadany przez Wielkopolski Klub Kapitału za pozytywistyczną pracę, upór i konsekwencję w naprawianiu polskiej gospodarki Polski Sukces statuetka i tytuł nadane za tworzenie przyjaznego prawa dla rozwoju przedsiębiorczości przez Stowarzyszenie Ogólnopolskie Forum Promocji i Biznesu. Sylwetka miesiąca tytuł nadany przez Europejski Magazyn EURO PART- NER za osobiste zasługi dla postępu gospodarczego. Wielkopolska osobowość roku pierwsze miejsce w plebiscycie Kto przyniósł Wielkopolsce dumę, organizowanym przez dziennik Polska The Times Głos Wielkopolski. Zasłużony dla Miasta i Gminy Szamocin odznaczenia nadane przez Radę MiG Szamocin. W Sejmie i w Rządzie m. in. autor wielu projektów ustaw zmierzających do ograniczenia bezrobocia, rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego oraz poprawy kondycji małych i średnich przedsiębiorstw, a także orędownik rozwoju samorządu terytorialnego i zwiększenia kompetencji władz gmin. Zwolennik głębokiej reformy administracji publicznej oraz zmian zasad pracy urzędów i funkcjonariuszy publicznych. Autor słynnego progospodarczego Pakietu Szejnfelda, na który składa się kilkadziesiąt ustaw zwiększających wolność gospodarczą. Organizator i współorganizator koncertów, akcji oraz imprez charytatywnych dla osób potrzebujących pomocy, a także konkursów tematycznych oraz zawodów sportowych. Interesuje się zagadnieniami z zakresu wolność a gospodarka, znaczeniem klasy średniej dla rozwoju, prawnymi oraz ekonomiczno gospodarczymi zagadnieniami funkcjonowania państwa i społeczeństwa, gospodarką i przedsiębiorczością, państwową i społeczną rolą samorządu terytorialnego, promocją i marketingiem, organizacją i zarządzaniem zasobami. Zajmuje się także problematyką sytuacji oraz statusu kobiet w społeczeństwie XXI wieku; jako jedyny polski polityk prowadzi stronę internetową o kobietach. Hobby poezja, turystyka, fotografia, kolekcjonerstwo starych przedmiotów; zbiera też maski i figurki z egzotycznych krajów świata, siatkówka, rower, narty. 127

9 PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA SA Dzięki produkcji farmaceutyków o dużej atrakcyjności rynkowej Spółka ma dobrą, ustabilizowaną pozycję na rynku krajowym i zagranicznym. Priorytetowymi grupami terapeutycznymi są leki działające na: układ sercowo naczyniowy, przewód pokarmowy, ośrodkowy układ nerwowy oraz stosowane w opiece zdrowotnej kobiet, reumatologii i dermatologii. W swoim portfelu Spółka posiada około 120 preparatów o różnym przeznaczeniu, formie farmaceutycznej oraz działaniu terapeutycznym, a także preparaty z asortymentu oferowanego przez Sanitas AB. Zarząd PF Jelfa SA stara się stworzyć warunki produkcji odpowiadające europejskiemu modelowi wytwarzania farmaceutyków. Produkcja zarówno leków odtwórczych jak i oryginalnych odbywa się zgodnie z europejskimi standardami Kontroli Jakości oraz Dobrej Praktyki Wytwarzania, co potwierdzają posiadane certyfikaty GMP. Spółka jest jednym z wiodących polskich eksporterów farmaceutyków. Główne kierunki eksportu to Rosja, Ukraina, Gruzja, Kazachstan, Armenia, Azerbejdżan, Uzbekistan, Węgry, Bułgaria, a także Wietnam. Eksportujemy także do Czech, Słowacji oraz krajów nadbałtyckich. Mamy swoje przedstawicielstwa w Moskwie, Kijowie, Debreczynie i Sofii a także Biuro w Pradze, które poprzez swoją działalność efektywnie wpływają na znaczący wzrost obrotów na rynkach zagranicznych. PHARMACEUTICAL COMPANY JELFA SA The Company s market position in Poland and abroad is stabilized due to production of the pharmaceutics of high merchantability. In terms of therapeutic features the product used in the treatment of cardiovascular, digestive and central nervous system diseases as well as those applied in the treatment of dermatological and rheumatologic diseases constitute the top priority therapeutic groups. The product portfolio includes about 120 preparations with various indications, pharmaceutical forms and therapeutic effects as well as preparations from Sanitas AB product portfolio. The Management Board of Jelfa SA do their best to ensure the manufacturing conditions that meet the European requirements regarding the production of drugs. The generic and the original drugs are manufactured in compliance with the European Standards of Quality Control and Good Manufacturing Practice which is confirmed by the GMP certificates.the Company s one of the leading polish pharmaceutical exporters. Main export directions are: Russia, Ukraine, Georgia, Kazakhstan, Armenia, Azerbaijan, Uzbekistan, Hungary, Bulgaria, and Vietnam. Furthermore we export also to Czech Republic, Slovakian and Baltic Countries. We have got our Agency in Moscow, Kiev, Debrecen, Sofia and an Office in Prague, which by their activity, influence effectively on a significant increase of turnover on foreign markets. 128 Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA, ul. Wincentego Pola 21, Jelenia Góra

10 Tel , Fax:

11 130

12 131

13 CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWiA dr hab. n. med. Marek Durlik, Dyrektor CSK MSWiA C ENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWiA w Warszawie, znany jako Szpital przy Wołoskiej, rozpoczął działalność w 1951 roku. Przez kilkadziesiąt lat był placówką resortową i leczył tylko pacjentów uprawnionych. Reforma służby zdrowia w 1991 roku oznaczała niejako powtórne narodziny szpitala. Został on wówczas zaliczony do dostępnej dla każdego, publicznej służby zdrowia. Nasza placówka ma dzisiaj charakter uniwersalny, ponieważ łączy tradycyjne funkcje szpitalne z działalnością ambulatoryjną i działalnością właściwą dawnej przychodni rejonowej. Dzięki temu liczba pacjentów leczonych w naszej placówce wzrosła kilkukrotnie. Marek Durlik W 2009 roku udzieliliśmy ponad 521 tys. specjalistycznych porad ambulatoryjnych, ponad 37 tys. porad w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz hospitalizowaliśmy ponad 54 tys. pacjentów. Kadrę szpitala stanowią wybitni specjaliści poszczególnych dziedzin medycyny. Nasze kliniki, oddziały, zakłady i pracownie mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt medyczny i fachowe zaplecze diagnostyczne wyposażone w wysokiej klasy aparaturę laboratoryjną. Kilka cech naszego szpitala godne jest szczególnej uwagi: Niedawno wznowiliśmy zapisy do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, odpowiadając w ten sposób na wciąż rosnące zainteresowanie pacjentów ofertą naszej placówki. Wielokrotnie każdego roku organizujemy Białe Soboty wykonując bezpłatnie, bez potrzeby posiadania przez pacjentów skierowania, badania densytometryczne biodra i odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Codziennie w godzinach od 8 do 18 prowadzimy w Poradni Alergologicznej, prócz diagnostyki chorób alergologicznych, swoiste leczenie alergii tzw. odczulanie, co czyni nasz Szpital wyjątkowym na medycznej mapie Stolicy. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, jako pierwszy w Polsce powołał do życia dzienny oddział diagnostyczny dla osób z chorobą Alzheimera. Jako pierwsi w stolicy zaczęliśmy pełnić ostry dyżur kardioangiograficzny, zapewniając całodobowe leczenie osób z nagłymi schorzeniami wieńcowymi. Dysponujemy pełną diagnostyką radiologiczną, m.in. rezonansem magnetycznym, tomografią komputerową, angiografią, mammografią, densytometrią. Wykonujemy pełen zakres zabiegów w dziedzinie chirurgii naczyniowej, onkologii, chirurgii ogólnej i endoskopowej. Przeprowadzamy zabiegi transplantacji nerek oraz nerki z trzustką. W naszej placówce realizowany jest również program przeszczepów rodzinnych. 132 Centralny Szpital Kliniczny MSWiA, ul.wołoska 137, Warszawa

14 W zakresie naszych usług uwzględniamy także ofertę medyczną dla pracowników firm i przedsiębiorstw, które powierzają nam opiekę zdrowotną nad swoimi pracownikami. Tworząc jako pierwsi w Polsce szpitalny dział marketingu i sprzedaży z powodzeniem wkroczyliśmy na rynek komercyjnych usług medycznych. Renoma jednej z najlepszych w Polsce placówek ochrony zdrowia zobowiązuje nas do ciągłej pracy nad doskonaleniem naszych usług. Każdego dnia wysiłek naszych lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego, kadry zarządzającej oraz administracji skoncentrowany jest na podnoszeniu jakości świadczonych usług i pomnażaniu zadowolenia pacjentów. Staramy się wypełniać naszą misję, którą jest świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie światowym, przy najlepszym wykorzystaniu umiejętności i fachowości personelu oraz stale unowocześnianej bazie diagnostyczno-leczniczej. Szpital przy Wołoskiej jest miejscem, gdzie wszystkie potrzeby pacjentów traktowane są z szacunkiem i zrozumieniem. Oferując empatię i życzliwość staramy się budować atmosferę bezpieczeństwa i zaufania w relacji pacjent lekarz. Pozostajemy do dyspozycji wszystkich potrzebujących fachowej porady i pomocy. Dyrekcja CSK MSWiA w Warszawie 133

15 Dr JAN BOGUTYN Jan Bogutyn, Prezes Zarządu Inter- Risk S.A. Vienna Insurance Group, od ponad 13 lat zarządza jednym z wiodących i najbardziej dynamicznie rozwijających się towarzystw ubezpieczeniowych na polskim rynku, jakim jest InterRisk SA Vienna Insurance Group. Kierowana przez dr Jana Bogutyna spółka przeszła w ciągu tych kilku- DR nastu lat znaczne przeobrażenia pod względem wielkości i struktury organizacyjnej oraz zakresu i skali działania. Kiedy dr Bogutyn obejmował stanowisko Prezesa Zarządu, niewielka wtedy spółka osiągała obroty na poziomie 50 mln PLN rocznie. Obecnie taki wynik osiąga w ciągu trzech tygodni każdego miesiąca. Dr Jan Bogutyn jest absolwentem Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Drogowego Politechniki Szczecińskiej. Jest jednym z nielicznych managerów, którzy przez ponad dziesięć lat, nieprzerwanie i z sukcesem kierują jedną firmą ubezpieczeniową. Jest przykładem skutecznego łączenia wiedzy i doświadczeń, które umożliwiły mu osiągnięcie znaczących sukcesów zarówno w sektorze publicznym, Jan Bogutyn jak i prywatnym. Jako wiceminister w Ministerstwie Finansów aktywnie uczestniczył w przeobrażeniach polskiego rynku ubezpieczeń oraz nadzorował jego funkcjonowanie. Wniósł duży osobisty wkład w tworzenie polskiego prawa ubezpieczeniowego oraz dostosowanie go do norm Unii Europejskiej. Zanim objął stanowisko Prezesa Zarządu InterRisk SA Vienna Insurance Group, pełnił wiele funkcji związanych z rynkiem usług finansowych. Był m.in. Przewodniczącym rad nadzorczych PZU S.A. i KUKE S.A. Zasiadał również w radach nadzorczych Bartimpex SA i Banku BWE. Był również przez dwie kadencje członkiem Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. W trakcje prezesury dr Jana Bogutyna InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group przechodziło kilka ważnych etapów działalności rynkowej. Po pierwszym etapie działalności jako Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeń, w 1997 roku przeprowadzony został mariaż spółki z amerykańską korporacją finansową CIGNA, mającą za sobą ponad 200-letnią tradycję ubezpieczeniową na wszystkich kontynentach oraz ogromne doświadczenie w ubezpieczeniach zdrowotnych. W 2007 roku, wraz z przekształceniami własnościowymi na globalnym rynku ubezpieczeniowym, inwestorem strategicznym spółki w miejsce amerykańskiej Cigny została austriacka spółka Wiener Städtische Versicherung AG. Dla spółki rozpoczął się nowy etap wejścia do rodziny europejskich firm ubezpieczeniowych Vienna Insurance Group. W lutym 2008 r. spółka kolejny raz zmieniła nazwę na InterRisk SA Vienna Insurance Group, pod którą funkcjonuje obecnie. Dzięki skutecznie przeprowadzonym działaniom re-brandingowym, nowa nazwa spółki zaczęła być szybko rozpoznawana i pozytywnie postrzegana przez pośredników ubezpieczeniowych oraz klientów. Zmiana nazwy nie zakłóciła działalności spółki, przeciwnie udało się w tym czasie znacznie zwiększyć zarówno wielkość składki przypisanej, jak i osiągnąć wyższy poziom zysku. Pomimo niekorzystnej sytuacji ekonomicznej w roku 2009, Inter- Risk SA Vienna Insurance Group osiągnął w tym okresie składkę przypisaną brutto na poziomie 769 mln PLN o 7,5% więcej w porównaniu z rokiem Wyniki finansowe świadczą o stabilnej i silnej pozycji firmy na rynku. Ma to bezpośrednie przełożenie na zaufanie, jakim cieszy się spółka zarówno wśród klientów, jak i pośredników i partnerów biznesowych. Obecnie spółka posiada 27 oddziałów, 2 przedstawicielstwa generalne i 23 filie. Z InterRisk współpracuje ponad 2200 agentów i 8,5 tysiąca osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne oraz ponad 700 spółek brokerskich. 134 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

16 MINISTERSTWO GOSPODARKI Dr Jan Bogutyn jest zwolennikiem strategii rozwoju produktów ubezpieczeniowych, które pozwalają na ukształtowanie specjalizacji spółki wyróżniającej jej ofertę na tle firm konkurujących na rynku ubezpieczeniowym. Doświadczenia Prezesa Bogutyna wyniesione z Ministerstwa Finansów pozwoliły na wyspecjalizowanie spółki w szeroko rozumianych ubezpieczeniach finansowych, które stanowiły prawie 25% portfela ubezpieczeń spółki. InterRisk, współpracując z największymi polskimi bankami, przez lata był jedną z głównych firm ubezpieczających kredyty hipoteczne Polaków. Od lat spółka jest także liderem na rynku gwarancji ubezpieczeniowych. Konkurs przyznania nagrody specjalnej za umacnianie pozytywnego wizerunku gospodarki dla InterRisk Vienna Insurance Group InterRisk od wielu lat jest także uznanym na polskim rynku specjalistą w prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych oraz ubezpieczeniach osobowych. W 2009 produkty ubezpieczeniowe z tej grupy otrzymały tytuły Europroduktów w konkursie pod patronatem Ministerstwa Gospodarki. Rok wcześniej spółka otrzymała Perłę Medycyny nagrodę Konfederacji Polskich Pracodawców Prywatnych za najlepszą ofertę ubezpieczeń zdrowotnych. W roku 2009 dr Jan Bogutyn odebrał dwa prestiżowe wyróżnienia. W rankingu NAJLEPSZA INSTYTUCJA FINANSOWA 2008 przygotowanym m.in. przez Dziennik Rzeczpospolita InterRisk uznany został za 3-cią firmę w kategorii ubezpieczeń majątkowych na rynku pod względem dynamiki sprzedaży, dynamiki przychodów ze składki i efektywności zarządzania. W drugim rankingu Perły Polskiej Gospodarki organizowanym przez Polską Akademię Nauk i magazyn Polish Market spółka otrzymała wyróżnienie za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i efektywnych przedsiębiorstw w Polsce. WARSZAWA 2009 POLSKIE TOWARZYSTWO HANDLOWE Praca, zaangażowanie oraz osiągnięcia dr Jana Bogutyna zostały docenione i w 1997 roku został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, zaś Polska Izba Ubezpieczeń przyznała mu w 2002 roku medal Za zasługi dla Rozwoju Polskiego Rynku Ubezpieczeń. Pięć lat później dr Jan Bogutyn otrzymał tytuł Businessmana Roku, przyznawany przez Polski Klub Biznesu najwybitniejszym polskim managerom. Dwa lata później świętował razem ze swoim zespołem 15-lecie działalności spółki na rynku. Dr Jan Bogutyn jest miłośnikiem literatury historycznej. Wolny czas przeznacza również na jazdę na rowerze, traktując to jako najlepszą formę odpoczynku po wytężonej pracy. Dr Jan Bogutyn podczas corocznego spotkania z najlepszymi współpracownikami. Biuro Zarządu, ul. Noakowskiego 22, Warszawa, 135

17 OLYMPIC CASINO POLAND Spółka Olympic Casino Poland (OCP) to lider polskiego rynku gier losowych. Firma wchodzi w skład estońskiej spółki Olympic Entertainment Group notowanej na Warszawskiej i Tallińskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. OEG powstała w 1993 roku w Estonii i obecnie działa na 7 rynkach w Estonii, Łotwie, Litwie, Białorusi oraz Polsce, Rumunii i Słowacji. Olympic Casino Poland rozpoczęła swoją działaność na rynku polskim w czerwcu 2007 r. Oddział oferuje najwyższej jakości rozrywkę w 9 obiektach na terenie Polski. Kasyna i salony gier są zlokalizowane w: Warszawie Olympic Casino Sunrise (w hotelu Hilton, największe kasyno Polsce), Olympic Casino Metropol, Jankach Olympic Casino Janki, Wrocławiu Olympic Casino Wrocław i Casino Polonia, Szczecinie Casino Polonia, Gorzowie Wielkopolskim Casino Polonia i Olympic Casino Gorzów oraz w Kielcach Olympic Casino Kielce. Olympic Casino Poland to spółka o stabilnych podstawach, mająca ugruntowaną pozycję na polskim rynku gier losowych, posiadająca w pełni profesjonalny zespół obsługujący gości na najwyższym, światowym poziomie. W ofercie dostępna jest pełna gama usług w sektorze gier losowych. Jesteśmy jednym z najważniejszych ogniw w całej Grupie pod względem fnansowym. W minionym roku 2009 polskie obiekty wygenerowały przychód w wysokości 28,3 mln euro. Stanowiło to 26,1 procent obrotów Olympic Entertainment Group. Świadczy to o olbrzymim potencjale naszego rynku. Nie spoczywamy na laurach. Pragniemy nadal iść do przodu, poprawiając nieustannie standard świadczonych usług. Staramy się reagować szybko na oczekiwania rynku i gości mówi Prezes Olympic Casino Poland, Cezary Gizka. Szybki rozwój spółki na polskim rynku nie byłby możliwy bez merytorycznego wsparcia i kapitałowego zaangażowania naszego właściciela estońskiej Olympic Entertainment Group (OEG) jednego z najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw sektora gier losowych w Europie. OEG działa na rynku już od 17 lat. Łącznie prowadzi 67 kasyn w siedmiu krajach: Łotwie, Litwie, Estonii, Białorusi, Słowacji, Rumunii oraz Polsce. Akcje OEG są notowane na giełdzie w Tallinie, a od 2007 roku także na warszawskim parkiecie. W 2006 roku firma East Capital, zajmująca się zarządzaniem aktywami, wyróżniła grupę OEG tytułem Najlepszego Debiutanta na parkietach giełdowych Europy Środkowo-Wschodniej za udane przeprowadzenie pierwszej publicznej oferty akcji. OEG posiada międzynarodowy certyfikat ISO w kategorii zarządzania oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Zdobyła również wiele wyróżnień branżowych oraz nagród w dziedzinie zarządzania jakością. Olympic Casino Poland zatrudnia prawie 500 wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy gwarantują najwyższy standard usług oraz niezapomnianą atmosferę. To głównie dzięki nim firma odniosła niekwestionowany sukces i zdobyła uznanie klientów. Środowiska biznesowe doceniły i uhonorowały Spółkę licznymi nagrodami i wyróżnieniami, są to m.in.: Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu 2008, Firma zaufania publicznego 2008 nagroda Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych i Debiut w Biznesie jedna z najbardziej prestiżowych nagród, którą przyznała nam Kapituła Nagród Polskiego Klubu Biznesu w 2008 roku. OCP jest również dwukrotnym laureatem prestiżowego Medalu Europejskiego 2008 i 2009 w kategorii Gry Losowe. Naszą dumą jest największe kasyno w Polsce Olympic Casino Sunrise. Jego otwarcie w czerwcu 2007 roku było dużym wydarzeniem na polskim rynku gier losowych. Olympic Casino Sunrise oznacza zupełnie nową jakość wśród polskich kasyn, zarówno pod względem rozmiaru, jak i innowacyjności wyposażenia. Ponad 1600 metrów kwadratowych powierzchni, trzy kondygnacje, na których znajdują się automaty do gier oraz stoły (Amerykańska Ruletka, Poker i jego odmiany, Black Jack, Baccarat), profesjonalna obsługa, niepowtarzalny wystrój to cechy tego miejsca rozrywki. Wszystkie rozwiązania techniczne, poczynając od programów i systemów lojalnościowych po bezgotówkowy system operacji finansowych EZ-Pay, są pierwszymi tego rodzaju na polskim rynku. Zastosowane automaty do gier zawierają najnowsze rozwiązania technologiczne, potwierdzając światową jakość, są dostępne na rynku polskim tylko w Olympic Casino. Spełnienie nawet najbardziej wygórowanych oczekiwań klientów to nasz priorytet. Codziennie staramy się sprostać rosnącym oczekiwaniom naszych gości. Sięgamy po innowacyjne rozwiązania, wyznaczając nowe standardy w naszej branży. Program lojalnościowy Bonus cieszy się ogromną popularnością wśród graczy jako, że gwarantuje wartość dodaną. Obok doskonałych lokalizacji kasyn i nowoczesnego sprzętu, naszym największym kapitałem są pracownicy. Inwestujemy znaczne środki w podnoszenie ich kwalifikacji poprzez liczne szkolenia i wdrażanie rozwiązań na światowym poziomie. Jedną z okazji, aby 136 Olympic Casino Poland, ul. Pańska 73, Warszawa

NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3 Szanowni Państwo, W ciągu trzech lat

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Marzec 2008 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU XVI Gala Laurów Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Ludzie pomagają Ludziom

Ludzie pomagają Ludziom Raport społecznej odpowiedzialności Polpharmy -2013 Niniejszy Raport powstał z myślą o naszych interesariuszach, dlatego też każda Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji. Wszelkie opinie

Bardziej szczegółowo

NAJWA NIEJSZE NAGRODY I WYRÓ NIENIA PRZYZNANE SPÓ KOM Z GRUPY ORLEN W 2012 ROKU

NAJWA NIEJSZE NAGRODY I WYRÓ NIENIA PRZYZNANE SPÓ KOM Z GRUPY ORLEN W 2012 ROKU NAJWA NIEJSZE NAGRODY I WYRÓ NIENIA PRZYZNANE SPÓ KOM Z GRUPY ORLEN W 2012 ROKU PKN ORLEN» Laureat prestiżowego rankingu Najcenniejszych Polskich Marek MARQA (już po raz szósty z rzędu) organizowanego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom. długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie

Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom. długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie [Nasza misja] Dążąc do uzyskania pozycji regionalnego lidera, chcemy zapewnić naszym akcjonariuszom długofalowy wzrost wartości firmy poprzez oferowanie naszym klientom najwyższej jakości produktów i usług.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE

PROGNOZY Z OBAWAMI EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI ZAMIATANIE DEFICYTU POD DYWAN WYNIKI BRANŻY LEPSZE NIŻ NASTROJE MAZOWIECKA FIRMA ROKU str. 112 str. 156 PERŁY MEDYCYNY str. 126 ORŁY POLSKIEGO BUDOWNICTWA Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 1 (55) Styczeń/Luty 2012 PROGNOZY Z OBAWAMI str. 38 EUROPA DWÓCH PRĘDKOŚCI str.

Bardziej szczegółowo

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis EXPRESS BIZNESU 1 2 EXPRESS BIZNESU Po wakacyjnych urlopach wracamy do pracy uśmiechnięci i wypoczęci, by ze zdwojoną siłą podbijać świat. Zanim jednak ruszycie Państwo na ten podbój, zapraszam do poczytania

Bardziej szczegółowo

Janusza Piechocińskiego

Janusza Piechocińskiego EDYCJA 2013 Drodzy Laureaci, Serdecznie gratuluję zdobycia prestiżowej statuetki IKTORII Znaku Jakości Przedsiębiorców. O wyjątkowości tej nagrody świadczy fakt, iż jest ona symbolem jakości i rzetelności

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane:

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane: ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych 1 7 marca 2013 r. 19 instytucji finansowych Nagrody przyznane: Europejski Fundusz Leasingowy w kategorii: leasing Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

2 RAPORT ROCZNY 2010 COMARCH SA

2 RAPORT ROCZNY 2010 COMARCH SA 2 3 raport roczny 2010 4 spis treści 5 List Prezesa Zarządu Comarch SA do Akcjonariuszy... 6 Organy spółki... 8 Zarząd... 8 Rada Nadzorcza... 8 Akcjonariat stan na dzień 31 grudnia 2010... 18 Kurs giełdowy

Bardziej szczegółowo

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW.

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW. 9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA fot: fotolia 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW 26 9 15 maja 2014 r. ZŁOTA SETKA RANKING 100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Rada Nadzorcza PKN ORLEN

Rada Nadzorcza PKN ORLEN Spis treści Rada Nadzorcza PKN ORLEN... 5 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN... 6 Zarząd PKN ORLEN... 8 List Prezesa Zarządu PKN ORLEN... 10 Kim jesteśmy... 14 Strategia Grupy ORLEN... 22

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2012 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2012 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis Wstęp 6 O Raporcie 7 Oświadczenie Zarządu na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 4 (58) Lipiec/Sierpień 2012 20 LAT PROMOCJI POLSKIEJ MARKI str. 70 ANKOL ROZWÓJ Z ROZMACHEM I SUKCESAMI str. 94 SUKCES ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Spółki giełdowe po kryzysie finansowym IV KONGRES. Spółek Giełdowych SEG. 15 października 2009. Warszawa - Zamek Królewski

Spółki giełdowe po kryzysie finansowym IV KONGRES. Spółek Giełdowych SEG. 15 października 2009. Warszawa - Zamek Królewski Spółki giełdowe po kryzysie finansowym IV KONGRES Spółek Giełdowych SEG 15 października 2009 Warszawa - Zamek Królewski Partnerzy Kongresu Partner merytoryczny Spółki giełdowe po kryzysie finansowym Szanowni

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II Redakcja: Natalia Ćwik Marcin Grzybek Beata Saracyn Publikacja

Bardziej szczegółowo

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY

Portowi specjaliści. 10 lat spółki INTER BALT s. 20 MAGAZYN KORPORACYJNY MAGAZYN KORPORACYJNY STYCZEŃ 2014 NR 1 (9) Portowi specjaliści 10 lat spółki INTER BALT s. 20 TO BYŁ UDANY ROK... Jerzy Podsiadło, prezes zarządu Węglokoks S.A. podsumowuje minione dwanaście miesięcy dla

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok Grupa Kapitałowa Integer.pl Grupa Kapitałowa Grupa Kapitałowa Integer.pl SA skonsolidowany raport roczny za 2013 rok SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ Integer.pl SA za 2013 rok Raport zawiera:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012

Odpowiedzialna energia. Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia Raport Społeczny PGNiG SA 2012 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści 6 Misja i wartości 8 List Prezesa Zarządu 10 PGNiG profil

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

raport grupaazoty.com lifestyle

raport grupaazoty.com lifestyle Raport zintegrowany Grupy Azoty 2013 grupaazoty.com lifestyle raport Siła Tworzenia Raport zintegrowany Grupy Azoty 2013 Rynek to otwarta przestrzeń ale tylko dla tych, którzy sami potrafią otworzyć się

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński S zanowni Państwo! Splendor to przepych w pozytywnym znaczeniu, ale także okazałość, wspaniałość i blask. W języku łacińskim splendor znaczy błyszczeć. Nie mogliśmy wybrać chyba bardziej trafnego tytułu,

Bardziej szczegółowo

Integralny element długookresowej strategii

Integralny element długookresowej strategii 22 Integralny element długookresowej strategii Rok 2014 był bardzo dobry dla przedsiębiorstw działających w branży outsourcingu. Wyraźnie wzrosło zarówno zainteresowanie usługami, jak i zaufanie do firm,

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo