Raport obejmujący okres 12 miesięcy prowadzenia działalności WAZE Sp z o.o. w zakresie realizacji umowy o grant IEE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport obejmujący okres 12 miesięcy prowadzenia działalności WAZE Sp z o.o. w zakresie realizacji umowy o grant IEE"

Transkrypt

1 Raport obejmujący okres 12 miesięcy prowadzenia działalności WAZE Sp z o.o. w zakresie realizacji umowy o grant IEE trzeci rok realizacji projektu Jadwiga Twardowska

2 Niniejszy Raport jest kontynuacją dwóch poprzednich Raportów za pierwszy i drugi rok realizacji projektu współfinansowanego z IEE, obejmujących okres od października 2009 do końca marca 2012 roku. Raport zawiera informacje o działaniach projektowych i działaniach wspierających projekt w okresie od kwietnia 2012 do końca marca 2013 roku.

3 Pakiety Robocze projektu /WP/ /realizowane przez WAZE, jako koordynatora projektu / Pakiet roboczy 2: Zarządzanie Pakiet roboczy 3: Planowanie energetyczne Pakiet roboczy 4: Działania sektorowe Pakiet roboczy 5: Działania horyzontalne Pakiet roboczy 6: Budowanie możliwości za pomocą współpracy europejskiej Pakiet roboczy 7: Komunikacja/rozpowszechnianie na poziomie lokalnym, regionalnym krajowymi międzynarodowym Pakiet roboczy 8: Działania w zakresie rozpowszechniania w ramach IEE

4 Zadania projektowe kwiecień rozpoczęcie 3.roku realizacji projektu Do najważniejszych zadań projektowych zrealizowanych w pierwszym miesiącu trzeciego roku projektu należały: Opracowywanie strategii promującej biogaz. WP 4 Opracowywanie strategii popularyzacji biomasy. WP 4 Przygotowanie prezentacji i wystąpienie podczas XVII Gnieźnieńskich Prezentacji Ekologicznych nt. Od prądu (energii) do emocji / r./ WP 4 Prace nad Raportem dla zewnętrznych inwestorów na temat inwestycji w zakresie OZE i wydajności energetycznej w województwie wielkopolskim. WP 5 Opracowanie Bazy danych producentów i instytucji B+R zainteresowanych przystąpieniem do klastra OZE /WKEO/ WP 5 Spotkanie z Wielkopolską Izbą Rolniczą, Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW w sprawie podpisania listu intencyjnego dotyczącego utworzenia Wielkopolskiego Centrum Innowacji Ekoenergetycznych / r./ WP 5

5 Zadania projektowe kwiecień 2012 c. d. Działania związane z organizacją konferencji - przygotowywanie i wydruk materiałów graficznych (zaproszenia, plakaty) III Forum Polskiej Grupy Agencji Energetycznych na Międzynarodowych Targach Energii Odnawialnej GREENPOWER WP 5 Prace nad przygotowaniem wspólnego projektu z partnerami zagranicznymi celem złożenia wniosku aplikacyjnego do Programu Inteligentna Energia dla Europy w Brukseli EACI. WP 6 Prace nad przygotowaniem wspólnego projektu z partnerami zagranicznymi celem złożenia wniosku aplikacyjnego do Programu Inteligentna Energia dla Europy w Brukseli EACI. WP 6 Przygotowanie spotkań propagujących wykorzystanie biomasy i biogazu. WP 7 Wywiad Prezesa WAZE w radiu Merkury dotyczący działalności agencji / r./ WP 7 Przygotowanie spotkań propagujących wykorzystanie biomasy i biogazu. WP 7

6 Działania wspierające projekt kwiecień 2012 Poza działaniami projektowymi w kwietniu zespół agencji zrealizował szereg przedsięw wspierających główny projekt. 1. Udział w spotkaniu Wielkopolskiej Rady Wspierania Przedsiębiorczości, które dotyczyło przygotowania Konkursu Wielkopolska Marka r. 3. Spotkanie w Poznańskim Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej w sprawie współpracy z WAZE / r./ 4. Spotkanie z Dyrektorem Departamentu Energetyki Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki w sprawie sfinansowania działalności istniejących agencji energetycznych i wsparcie powstania nowych (projekt systemowy Ministerstwa Gospodarki) w Warszawie r. 5. Rozpoczęcie realizacji projektu Pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE z działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, POKL Przygotowanie wniosków konkursowych do działania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw MSP PO KL wraz z Akademią Słońca i firmą Eureka Technology Park.

7 Działania wspierające projekt kwiecień 2012 c.d. 7. Przygotowanie wniosku konkursowego do działania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw MSP PO KL wraz z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu. 8. Organizacja wyjazdu studyjnego /na maj/ dla delegacji francuskiej z Bretońskiej Izby Rolniczej. 9. Spotkanie w Słupcy i Orchowie ze związkiem gmin regionu słupeckiego w dniu r. dotyczące powiatowego planowania energetycznego i spółki oświetlenia drogowego w Kaliszu. 10.Spotkanie informacyjne z dyrektorami szkół oraz z przedstawicielami samorządów lokalnych dotyczące projektu POKL 9.2. / r./ 11.Udział w uroczystości wręczenia nagród zwycięzcom IV edycji Konkursu na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce, organizowaną m.in. we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Stowarzyszeniem Polskich Energetyków oraz Krajową Agencją Poszanowania Energii w Warszawie r. 12. Udział w warsztatach projektu Biocluster i prezentacja nt. potencjału OZE w Wielkopolsce / r./ 13.Spotkanie z p. Angeliką Menze w sprawie projektu wyjazdu dyrektorów szkół w ramach projektu z działania 9.2 POKL do Brandenburgii / r./

8 Zadania projektowe maj 2012 Rozbudowa strony internetowej WAZE - formularz zgłoszeniowy na III Forum Regionalnych Agencji Energetycznych przygotowanie stron dotyczących: konsultacji społecznych Strategii Wielkopolskiego Tygodnia Zielonej Energii WP 2 Przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji Budownictwo pasywne i zero energetyczne przykład wykorzystania energii słońca w sposób bierny i czynny" w ramach Europejskich dni Słonecznych (PWSZ w Gnieźnie / r./ WP 4 Wyjazd terenowy w celu dokumentacji fotograficznej etapów montażu siłowni wiatrowej w miejscowości Morakowo k/gołańczy / r. WP 4 Udział w konferencji podsumowującej projekt Wielkopolski System Monitorowania i Prognozowania, w którym WAZE było Instytucją Współpracującą Czas zawodowców - Rozwój kształcenia zawodowego w regionie podsumowanie i kontynuacja działań w projekcie / r./ WP 4 Przygotowanie umowy z Politechniką Poznańską w sprawie współpracy dotyczącej organizacji praktyk studenckich. WP 4 Uzupełnienie informacji do produktu D nt. bazy danych wielkopolskich firm związanych z odnawialnymi źródłami energii, efektywnością energetyczną oraz budownictwem energooszczędnym. WP 5

9 Zadania projektowe maj 2012 c.d. Organizacja konferencji I sesja - Idea tworzenia regionalnych centrów ekoenergetycznych, II sesja Możliwości kształcenia zawodowego w Polsce na kierunku: technik urządzeń i systemów energii odnawialnej III Forum Polskiej Grupy Agencji Energetycznych na Międzynarodowych Targach Energii Odnawialnej GREENPOWER / r./ WP 5 Organizacja i udział w wyjeździe studyjnym do Margonina i Skrzatusza wraz z delegacją z Bretońskiej Izby Rolniczej / r./ WP 5 Wyjazd do Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sielinku w celu podpisania porozumienia o utworzeniu Wielkopolskiego Centrum Innowacji Energetycznych z Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego K. Grabowskim, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Wielkopolską Izbą Rolniczą i Wiceprezesem Bretońskiej Izby Rolniczej / r./ WP 5 Udział w otwarciu Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy / r./WP5 Przygotowanie wspólnego projektu z partnerami zagranicznymi celem złożenia wniosku aplikacyjnego do Programu Inteligentna Energia dla Europy w Brukseli EACI. - Projekt REPAIR złożony 8 maja br., w konsorcjum międzynarodowym z udziałem partnerów z Francji, Włoch, Niemiec, Rumunii i Polski. WP 6

10 Zadania projektowe maj 2012 c.d. Przygotowanie cyklicznej imprezy propagującej odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną - Wielkopolski Tydzień Zielonej Energii czerwca WP 7 Przygotowanie artykułu do Welcome to dotyczącego relacji z III Forum Regionalnych Agencji Energetycznych. WP 7 Spotkanie z A. Błochowiakiem Dyrektorem Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w sprawie przygotowania analizy potencjału małej energetyki wodnej w Wielkopolsce / r./ WP 7 Prezentacja podczas konferencji ENNEREG - "Transfer wiedzy w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania energii" przygotowanie i poprowadzenie prezentacji Budownictwo pasywne i blisko-zero energetyczne (NZEB) w warunkach Polskich / r./ WP 7 Udział w obchodach 40-lecia Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu / r./ WP 7 Udział w prezentacji projektu ustawy o OZE w Ministerstwie Gospodarki /Warszawa r./ WP 7

11 Działania wspierające projekt maj 2012 Do najważniejszych działań wspierających realizację projektu należały w maju: Działania związane z realizacją Projektu PO KL /11-00 Odnawialne źródła energii pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE : Przeprowadzenie konsultacji społecznych Strategii. wraz z Oceną oddziaływania na środowisko w dniach10-31 maja i przygotowanie 2 konferencji podsumowujących Strategią wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju OZE dla Wielkopolski na lata Poprawa i ponowne złożenie projektów do konkursu Edukacja Ekologiczna organizowanego przez WFOŚiGW. Działania w zakresie opracowywania Projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla wielkopolskich gmin. Opracowanie wniosków na przedsięwzięcia edukacyjne do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

12 Działania wspierające projekt maj 2012 c.d. Spotkanie z dyr. ds. marketingu i sprzedaży KAPE Urszulą Ajersz, w sprawie organizacji konferencji regionalnych na temat zrównoważonej polityki energetycznej na szczeblu lokalnym / r./ Warsztaty "Transfer wiedzy w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania energii" przygotowanie i poprowadzenie prezentacji Budownictwo pasywne i blisko-zero energetyczne (NZEB) w warunkach Polskich /Urząd Marszałkowski, r./ Przygotowanie oferty na zrealizowanie audytu elektroenergetycznego wraz z optymalizacją parametrów umownych i organizacją zmiany sprzedawcy energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Powiatu Wadowickiego i Powiatu Bartoszyckiego. Przygotowanie oferty na Usługę doradztwa w zakresie zmiany organizacji zakupu energii elektrycznej przez Gminę Maszewo. Przygotowanie oferty na Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Strzałkowo.

13 Zadania projektowe czerwiec 2012 Spotkanie z realizatorami projektu Akcelerator Wiedzy Technicznej w sprawie kontynuowania współpracy z WAZE w ramach przedłużenia projektu Wielkopolski system monitorowania i prognozowania o moduł dot. zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. WP 4 Spotkanie w Kompanii Piwowarskiej w celu zapoznania się z projektem firmy dot. Podniesienia sprawności energetycznej kotłowni poprzez montaż systemu odzysku ciepła w układzie odprowadzania spalin w kotłowni w Browarze Poznań (analogiczna modernizacja w Tychach) oraz modernizację stacji sprężonego powietrza w Tychach celem zwiększenia jej efektywności energetycznej. WP 5 Konsultacje w sprawie złożenia projektu dot. Wsparcia na wdrożenie wynalazku w działalności pilotażowej do PO IG WP 5 Przygotowanie wyjazdu studyjnego Polskiej Grupy Agencji Energetycznych do Szwecji oraz wizyty grupy Doradców ds. Klimatu z regionu Skåne w Polsce. WP 6 Przygotowywanie materiałów dotyczących udziału w zespole roboczym ds. opracowania projektu systemowego dla działań agencji energetycznych na lata WP 7

14 Zadania projektowe czerwiec 2012 c.d. Przeprowadzenie cyklicznej imprezy propagującej odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną - Wielkopolski Tydzień Zielonej Energii czerwca 2012.: Lisków organizacja i budowa stanowiska oraz przeprowadzenie imprezy w dniach 16/ r. Udział w odebraniu modelowej instalacji kolektorów słonecznych zainstalowanych przez Akademię Słońca przez starostę szamotulskiego w Wierzeji / r./ Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu dotyczące budownictwa energooszczędnego, pasywnego oraz możliwości pozyskania energii z wiatru / r./ przedstawienie prezentacji nt. zadań realizowanych przez WAZE, w Centrum Doradztwa Rolniczego w Poznaniu / r./ WP 7 Przewodniczenie spotkaniu Polskiej Grupy Agencji Energetycznych w Warszawie / r./ WP 7 Przygotowanie artykułu do Muratora Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią wspiera rozwój budownictwa pasywnego w Wielkopolsce Przygotowanie artykułu do EkoFaktów Dlaczego potrzebujemy Strategii? Przygotowanie artykułu do EkoFaktów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią wspiera rozwój budownictwa pasywnego w Wielkopolsce

15 Działania wspierające projekt czerwiec 2012 Najważniejsze działania wspierające projekt zrealizowane przez Agencję w czerwcu to: Działania związane z realizacją Projektu PO KL /11-00 Odnawialne źródła energii pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE. Przygotowanie wniosku do firmy ENEA SA o sponsoring III odc. Filmu Energia z wody i geotermii. Przygotowanie i złożenie wniosku do dofinansowania z POKL (wspólnie z Eureka Sp. z o.o.) - Zielone budowanie. Szkolenia z proekologicznych rozwiązań w budownictwie energooszczędnym w Wielkopolsce. Działania w zakresie opracowywania Projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Orchowo. Organizacja Energetycznego namiotu Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. w czasie Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Grzegorzewie / r./ Udział w IV posiedzeniu Grupy roboczej do spraw energetyki w ramach Komitetu Koordynacyjnego NSRO w Warszawie / r./

16 Działania wspierające projekt czerwiec 2012 c.d. Udział przedstawicieli WAZE w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, poświęconego ocenie oddziaływania na środowisko farm wiatrowych, których budowa jest planowana na terenie gminy Wysoka / r./ Organizacja dwóch konferencji podsumowujących konsultacje społeczne Strategii wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko: Piła 5 czerwca 2012, Kalisz 22 czerwca 2012 Udział w oficjalnym otwarciu doświadczalnej biogazowni kontenerowej w poznańskim Oddziale Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach / r./ Spotkanie z Markiem Zielińskim Prezesem WFOŚiGW w sprawie udziału w planowanym Funduszu Pożyczkowym w ramach WAZE / r./

17 Zadania projektowe lipiec 2012 Najważniejszym zadaniem w lipcu było przygotowywanie kolejnego sprawozdania - PROGRESS Report wraz z kopiami produktów opracowanych przez Agencję w okresie od 18 do 27 miesiąca realizacji projektu, oraz z aktualnymi slajdami gotowymi do publikacji dla EACI. Wśród pozostałych działań należy wymienić: Spotkanie inicjatywy Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny / r./ WP 5 Spotkanie z dyr. Pastwą na targach MTP w Poznaniu w sprawie omówienia organizacji forum budownictwa energooszczędnego i pasywnego BUDMA 2012 / r./ WP 5 Spotkanie w Izdebnie k/kwilcza z potencjalnym inwestorem OZE, planującym budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 900 kw / r./ WP 5 Spotkanie z dyr. Jaworskim z WODR w Poznaniu w celu omówienia wspólnych zadań na 2013r. / r./ WP 5

18 Zadania projektowe lipiec 2012 c.d. Prace organizacyjne związane z wyjazdem studyjnym Polskiej Grupy Agencji Energetycznych do Szwecji /16-21 września 2012/. WP 6 Współpraca przy organizacji przyjazdu delegacji szwedzkich doradców ds. energii i klimatu oraz pracowników Agencji Energetycznej z regionu Skåne /4-6 września 2012/. WP 6 Spotkanie z p. Maciejem Szykułą Wicemarszałkiem województwa lubuskiego w sprawie omówienia współpracy z województwem lubuskim i współorganizacją pobytu delegacji ze Szwecji w Gorzowie Wlkp. / r./ WP 6 Spotkanie z p. A. Skarżyńskim celem omówienia współpracy w przygotowaniu XII Kongresu Zarządców Energii na targach MTP. WP 7 Spotkanie z dyr. OHP w Poznaniu w sprawie uzgodnienia współpracy we wspólnych projektach / r./ WP 7

19 Działania wspierające projekt lipiec 2012 Poza działaniami projektowymi, pracownicy Agencji uczestniczyli w następujących działaniach wspierających projekt: Działania w zakresie opracowywania Projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Orchowo Powtórne złożenie wniosku o organizację szkoleń Lokalny Zarządca Energetyczny do WFOŚiGW w Poznaniu. Praca nad Projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Orchowo oraz Projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Gołańcz. Przygotowywanie, opracowywanie i przesyłanie faktur za energię elektryczną w ramach umowy ze starostwem chodzieskimi ostrzeszowskim. Współpraca z firmą AM PREDA. Współpraca w zakresie ustalenia zadań dot. współorganizacji konferencji nt. energetyki wiatrowej z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej.

20 Działania wspierające projekt lipiec 2012 c.d. Udział w Konferencji Wdrożenie do produkcji krajowej perzu energetycznego odmiana bamar w Olsztynie / r/ Udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki dot. działania 9.2. Odnawialne Źródła Energii-pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE. Gdańsk / r./ Spotkanie z dyr. Sylwią Wójcik oraz kierownik Magdaleną Biegańską w WUP w Poznaniu w celu omówienia zmian do projektu POKL 9.2. / r./ Spotkanie z Prof. Stanisław Dzięgielewskim Rektorem i p. Romanem Tuczyńskim Kanclerzem Wyższej Szkoły Techniczno-Przyrodniczej w Poznaniu w celu omówienia studiów podyplomowych prowadzonych przez WSTP. / r./ Spotkanie w Zespole Szkół Zawodowych im. A. Mickiewicza w Objezierzu w sprawie realizacji projektu pilotażowego z działania 9.2. POKL

21 Zadania projektowe sierpień 2012 Spotkanie z dr Piotrem Żukiem w sprawie studiów podyplomowych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz wstępne omówienie wsparcia ze strony WAZE w przygotowaniu projektu inwestycyjnego/ r./wp 4 Spotkanie w Instytucie Technologii Drewna w sprawie utworzenia Polskiej Platformy Technologicznej Zielonej Energii (PPTZE), której jednym z zadań jest współpraca z istniejącymi i powstającymi Klastrami z tego sektora / r./ WP 5 Spotkanie z p. Ajchlerem Prezesem Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Lubosinie w sprawie przygotowania przez WAZE wniosku projektowego na budowę farmy fotowoltaicznej / r. WP 5 Spotkanie z p. Wawdyszem Prezesem Zarządu firmy Sunpark Polska S.A. w sprawie przygotowania dokumentacji technicznej dla WAZE i Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Lubosinie / r./ WP 5 Organizacja i prowadzenie II spotkania organizacyjnego klastra Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny / r./ WP 5

22 Zadania projektowe sierpień 2012 c.d. Spotkanie z p. Bigajem Prezesem Zarządu Bitronic Sp. z o.o. w sprawie inteligentnego budynku / r./ WP 5 Przygotowanie wyjazdu studyjnego Polskiej Grupy Agencji Energetycznych do Szwecji /16-21 września 2012/. WP 6 Współpraca przy organizacji przyjazdu delegacji szwedzkich doradców ds. energii i klimatu oraz pracowników Agencji Energetycznej z regionu Skåne /4-6 września 2012/. WP 6 Spotkanie z p. Laurenzem Hermannem przedstawicielem Berlińskiej Agencji Energetycznej w sprawie organizacji warsztatów Energy Investment Day w czasie Targów POLEKO - przygotowanie umowy dotyczącej organizacji wydarzenia oraz wyjazdu studyjnego do Berlina / r./ WP 7 Spotkanie z p. Adamem Skarzyńskim prezesem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w sprawie organizacji XII Kongresu Oszczędzanie, a nieruchomościami zarządzanie kontynuacja omówienia działań / r./ WP 7

23 Działania wspierające projekt sierpień 2012 Działania związane z realizacją Projektu PO KL /11-00 Odnawialne źródła energii pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE. Działania w zakresie opracowywania Projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gołańcz. Przeprowadzenie 5 szkoleń dla nauczycieli szkół zawodowych i techników w ramach projektu Czysta energia - kompleksowy program praktyk dla nauczycieli szkół zawodowych w firmach z branż OZE realizowany w partnerstwie z Izbą Gospodarczą w Grudziądzu/ Fundacja Inicjatyw Społecznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przeprowadzenie szkolenia z zakresu OZE dla nauczycieli w Kotowie / r./ Organizacja konferencji Wielkopolska Efektywna Energetycznie w Ostrowie Wlkp., zaplanowaną na 27 września 2012r. Spotkanie w gminie Łobżenica z burmistrzem p. Cerlakiem w sprawie aktualizacji strategii rozwoju przygotowywanych inwestycji Eko-energetycznych / r./

24 Działania wspierające projekt sierpień 2012 c.d. Spotkanie z Piotrem Waśko Wicedyrktorem Departamentu Edukacji i Nauki UMWW w sprawie organizacji wyjazdu studyjnego do Brandenburgii dla dyrektorów szkół zakwalifikowanych do projektu POKL 9.2./ r./ Spotkanie w celu omówienia realizacji inwestycji energetycznych w gminie Łobżenica / r./ Praca nad scenariuszem filmu Energia z wody i geotermii - trzeciego odcinka filmu Czas energii odnawialnej Przygotowanie porozumienia z Biurem Polsko-Niemieckim p. Angeliki Menze o współpracy w zakresie rozwoju powiązań partnerskich między instytucjami z krajów związkowych Niemiec i z Województwa Wielkopolskiego działającymi w obszarze energii odnawialnej i efektywności energetycznej. Spotkanie w gminie Łobżenica z burmistrzem p. Cerlakiem w sprawie aktualizacji strategii rozwoju przygotowywanych inwestycji Ekoenergetycznych / r./

25 Zadania projektowe wrzesień 2012 Współorganizacja konferencji nt. efektywności energetycznej, wygłoszenie prezentacji pt. Współpraca regionalnej agencji zarządzania energią WAZE z wielkopolskimi samorządami lokalnymi i przedsiębiorstwami w zakresie działań związanych z poprawą efektywności energetycznej /Ostrów r./ WP 4 Spotkanie z Zarządem Wielkopolskiej Izby Budownictwa w sprawie współpracy z WAZE dotyczącej budownictwa energooszczędnego / r./ WP 4 Spotkanie z dr A. Górką z Politechniki Poznańskiej w sprawie współpracy Politechniki i WAZE w zakresie budownictwa energooszczędnego / r./ WP 4 Organizację 3. spotkania inicjatywy klastrowej Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny 10 września 2012 r. w Wyższej Szkole Bankowej. WP 5 Nawiązywanie kontaktów z podmiotami potencjalnymi członkami klastra WIDP. Udział w uroczystości otwarcia Centrum Technologii Energetycznych w Kazimierzu Biskupim / r./ WP 5 Przygotowanie Wniosku aplikacyjnego do działania 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego , pt. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,9 MW w miejscowości Rozbitek. WP 5

26 Zadania projektowe wrzesień 2012 c.d. Przygotowanie i wyjazd studyjny Polskiej Grupy Agencji Energetycznych do Szwecji - nawiązanie kontaktów ze Skåne Energy Agency i Szwedzko-Polską Platformą Zrównoważonej Energii /16-21 września 2012r./ WP 6 Działania organizacyjne związane z przygotowaniem wizyty delegacji szwedzkich doradców ds. energii i klimatu oraz pracowników Agencji Energetycznej z regionu Skåne. Wspólne wizyty w wytypowanych obiektach związanych z wytwarzaniem energii na terenie województw lubuskiego i zachodniopomorskiego /4-6 września 2012r./. WP 6 Podziękowanie za współpracę i pomoc w nawiązaniu kontaktów z Agencją w Skåne Radcy Handlowemu p. Gunnarowi Haglundowi, kończącemu urzędowanie/misję w Ambasadzie Szwecji w Warszawie / r./ WP 6 Działania związane z planowaną organizacją forum budownictwa energooszczędnego i pasywnego na targach BUDMA w styczniu 2013 r. WP 7

27 Zadania projektowe wrzesień 2012 c.d. Udział w posiedzeniu Zarządu PGAE oraz spotkanie w sprawie projektu systemowego /Warszawa r./ WP 7 Udział w konferencji pn. Wojewódzki Dzień Kukurydzy wygłoszenie prezentacji pt. Rola regionalnych agencji energetycznych w rozwoju energetyki odnawialnej / Sielinko r./ WP 7 Przygotowanie artykułów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energia centrum promocji i wiedzy o efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii, Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny oraz Mikro instalacje wykorzystujące energię wiatrową i geotermalną do publikacji w biuletynie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości. WP 7 Przygotowanie artykułu Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny szansą dla aktywnych firm w biuletynie Wielkopolskiego Klubu Kapitału promujący działalność klastrową WAZE. WP 7

28 Działania wspierające projekt wrzesień 2012 Z działań wspierających do najważniejszych zadań we wrześniu należały: Działania związane z realizacją Projektu PO KL /11-00 Odnawialne źródła energii pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE :. Aktualizacja wniosku o organizację szkoleń Lokalny Zarządca Energetyczny do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przygotowanie materiałów na konferencję Kongres Zarządców Nieruchomości 12/13 października 2012r w Poznaniu. Przygotowanie materiałów do wniosku na konkurs Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie edukacji ekologicznej nt. inteligentnych sieci energetycznych. Opracowywanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gołańcz. Udział w konferencji nt. nowoczesnych technologii w energetyce w dniu r., Poznań Hotel Mercure.

29 Zadania projektowe październik 2012 Najważniejsze zadania projektowe zrealizowane w październiku to: Udział w Kongresie Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych pn. Oszczędzanie a nieruchomościami zarządzanie w dniach br. Prezentacja w dniu r. nt. energetyki wiatrowej oraz pomp ciepłą w budownictwie mieszkaniowym. WAZE była partnerem merytorycznym wydarzenia. WP 4 Organizacja 4. i 5. spotkania inicjatywy klastrowej Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny 5 i 30 października 2012 r. w Wyższej Szkole Bankowej. WP 5 Działania przygotowawcze związane z organizacją i przeprowadzeniem 5 szkoleń pt. Lokalny Zarządca Energetyczny w miesiącach listopad/grudzień Przygotowanie informacji dla Marszałka K. Grabowskiego dot. inicjatywy przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do projektu Porozumienie między Burmistrzami. Koordynator Terytorialny rola WAZE. WP 5 Działania organizacyjne związane z podpisaniem porozumienia o współpracy z Centrum Kompetencyjnym 3N z Dolnej Saksonii. WP 6

30 Zadania projektowe październik 2012 c.d. Działania organizacyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem warsztatów SEAP dot. Zrównoważonych Planów Energetycznych dla gmin, dwudniowe warsztaty przeprowadzono we współpracy z EC Network z Danii w dniach r /ManagEnergy/ WP 8 Spotkanie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie współpracy dot. projektu małych biogazownii rolniczych i udziału reprezentantów ARiMR w wyjeździe studyjnym WAZE do Berlińskiej Agencji Energetycznej / r./ WP 6 Działania związane z planowaną organizacją forum budownictwa energooszczędnego i pasywnego na targach BUDMA w styczniu 2013 roku., dot. transferu wiedzy nt. zrównoważonego wykorzystania energii. WP 7 Spotkanie w Departamencie Polityki Regionalnej UMWW w sprawie Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2020 i projektów WAZE / r./ WP 6 Spotkanie Wielkopolskiej Rady Przedsiębiorczości związane z przygotowaniem konkursu marka Wielkopolski / r./ WP 7

31 Zadania projektowe październik 2012 c.d. Działania przygotowawcze związane z organizacją konferencji Energy Investment Day podczas Targów POLEKO 2012r. w dniu 21 listopada. Korespondencja z Laurenz Hermannem z Berlińskiej Agencji Energetycznej w sprawie organizacji Dnia Inwestycji Energetycznych. WP 7 Przygotowanie: artykułu do Monitora Wielkopolskiego na temat wyjazdu szkoleniowego trzydziestu dyrektorów techników zawodowych z Wielkopolski oraz przedstawicieli Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego i WAZE biorących udział w wyjeździe studyjnym do Brandenburgii w ramach pilotażowego projektu Odnawialne Źródła Energii przygotowującego wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o nowy kierunek kształcenia technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. WP 7 Przeprowadzenie konkursu szaradziarskiego dla uczniów wielkopolskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych "1. PIONOWO 2. POZIOMO 3. ZIELONO" WP 7 Przygotowanie artykułu do biuletynu Kongresu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych pt.: Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny. WP 7 Przygotowanie artykułu dla kwartalnika Klub Kobiet promującego budownictwo pasywne i Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny. WP 7 Przygotowanie ulotek do kampanii informacyjno-edukacyjnej Kobieta i Ciepło (KiCi)WP 7

32 Działania wspierające projekt październik 2012 Działania związane z realizacją Projektu PO KL /11-00 Odnawialne źródła energii pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE : Udział w inauguracji roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile / r./ Udział w konferencji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Od odpadów do energii / r./ Prowadzenie szkoleń Czysta energia kompleksowy program praktyk dla nauczycieli szkół zawodowych w firmach z branż Odnawialnych Źródeł Energii, 13 października 2012r. w Kotowie. Realizacja umowy w formie opracowania Wstępna analiza wykonalności inwestycji 10 instalacji OZE, na bazie systemów PV i małej energetyki wiatrowej przy gospodarstwach rolnych na obszarach Polski Wschodniej dla New Clean Energy. Spotkanie w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW w sprawie przygotowania projektu kluczowego Wielkopolskiego Centrum Innowacji Ekoenergetycznych. Projektodawcą będzie Departament przy współudziale WAZE i WODR-u / r./

33 Działania wspierające projekt październik 2012 c.d. Udział w inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Techniczno- Przyrodniczej w Poznaniu / r./ Udział w Zarządzie Polskiej Grupy Agencji Energetycznych oraz spotkanie w Kwidzynie z Vassilią Argyraki - oficerem merytorycznym projektu IEE, z Agencji ds.konkurencyjności i Innowacji z Brukseli / r./ Przygotowanie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na konkurs w ramach edukacji ekologicznej Gzik z OZE. Korekta dokumentów złożonych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt Lokalny Zarządca Energetyczny. Przygotowanie: artykułu do Monitora Wielkopolskiego na temat szkolenia Lokalny Zarządca Energetyczny Energetyczne szkolenia dla wielkopolskich samorządowców.

34 Zadania projektowe listopad 2012 Działania związane z organizacją 5 szkoleń w ramach projektu Lokalny Zarządca Energetyczny w miesiącach listopad/grudzień WP 5 Złożenie wniosku projektu klastra Wielkopolski Innowacyjny Dom Pasywny (WIDP) do programu POIG 5.1 Organizacja V spotkania organizacyjnego inicjatywy powołania, 15 grudnia WP 5 Nawiązywanie kontaktów z nowymi podmiotami potencjalnymi członkami klastra WIDPWP 5 Przeprowadzenie pierwszego szkolenia pn. Lokalny Zarządca Energetyczny w Pile w dniu 28 listopada 2012r. WP 5 Przygotowanie informacji dla Marszałka K. Grabowskiego dot. inicjatywy przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do projektu Porozumienia między burmistrzami. Koordynator Terytorialny WAZE. WP 5 Korespondencja z Reentem Martens em w sprawie przygotowania wyjazdu do Dolnej Saksonii w celu podpisania porozumienia między 3N a WAZE. WP 6 Wyjazd do Hanoweru w dniach listopada związany z podpisaniem porozumienia o współpracy z Centrum Kompetencyjnym 3N z Dolnej Saksonii. WP 6 Udział w Seminarium Jubileuszowym Mazowieckiej Agencji Energetycznej Energetyka regionalna samorząd vs biznes, partnerzy czy konkurenci? / r./ WP 7 Działania związane z przygotowaniem konferencji Energy Investment Day podczas Targów POLEKO 2012r. w dniu 21 listopada. WP 7

35 Zadania projektowe listopad 2012 c.d. Przygotowanie stanowiska na Konwent Marszałków RP w sprawie krajowego projektu systemowego, dotyczącego zarządzania, wdrażania i monitorowania rozwoju odnawialnych źródeł energii i wzrostu efektywności energetycznej w regionach z udziałem regionalnych agencji energetycznych powołanych przez samorząd. WP 7 Wsparcie rekrutacji nauczycieli na Warsztaty Szkoła z energią. WP 7 Przygotowanie: artykułu do Monitora Wielkopolskiego spotkania na temat Konwentu Marszałków i konferencji Energy Investment Day. WP 7 Przygotowanie artykułu z wywiadem Prezesa Lewandowskiego do WelcomeTo Wielkopolska pt: Energia odnawialna dla rozwoju samorządów oraz notatki z wyjazdu studyjnego dyrektorów szkół zawodowych do Brandenburgii w ramach projektu Odnawialne Źródła Energii pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE. WP 7 Przygotowanie procedury przystąpienia Wielkopolski do Porozumienia Burmistrzów jako Terytorialny Koordynator - przystąpienia Województwa Wielkopolskiego do projektu. WP 7 Prezentacja działań edukacyjnych WAZE (wojewódzkie warsztaty metodyczne Szkoła z energią jak skuteczniej uczyć racjonalnego gospodarowania energią dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych uczących: przyrody, geografii, fizyki, chemii, biologii, ochrony środowiska oraz przedmiotów zawodowych, w ramach przedsięwzięcia Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią / r./ WP 7

36 Działania wspierające projekt listopad 2012 Działania związane z realizacją Projektu PO KL /11-00 Odnawialne źródła energii pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE : Realizacja umowy z WARP przygotowanie wniosku dla MŚP o pożyczkę do instrumentu finansowego JEREMIE. Praca nad opracowaniem pn. Wstępna analiza wykonalności inwestycji ok. 10 instalacji OZE, na bazie systemów PV i małej energetyki wiatrowej przy gospodarstwach rolnych na obszarach Polski Wschodniej dla New Clean Energy. Przygotowanie i przeprowadzenia warsztatów Klubu Kobiet promujących zrównoważony rozwój OZE i efektywność energetyczną / r./ Przygotowanie broszur nr 3 Zrównoważony styl życia, nr 4 Energooszczędne urządzenia domowe oraz materiałów warsztatowych do kampanii informacyjno-edukacyjnej Kobieta i Ciepło (KiCi) Przygotowanie materiałów na Regions Workshop. Energy Efficiency in European Regions dla przedstawicieli UMWW. Spotkanie w UM Poznań w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z firmą DNV KEMA, ENEA Operator oraz dyrektorem wydziału w sprawie organizacji systemu zarządzania i monitoringu energii na terenie m. Poznań / r./ Przygotowanie i przedstawienie prezentacji pt. Odnawialne Źródła Energii pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE na konferencji Dziś w szkole jutro w pracy, Zastosowanie najnowszych technologii branżowych w edukacji i na rynku pracy Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej / r, /

37 Zadania projektowe grudzień 2012 Spotkanie z Dariuszem Kałużnym (Firma Nuvarro) oraz z Andrzejem Argasińskim (Firma Mikromex) w sprawie organizacji Konferencji dotyczącej oświetlenia ulicznego/ r./wp-4 Spotkanie w Kancelarii Ziemski i Partnerzy współpraca z Kancelarią w sprawie oświetlenia ulicznego /program konferencji/ i przygotowania projektu Inteligentnych Sieci Energetycznych (ISE) / r./ WP-4 Udział i przedstawienie prezentacji na VI Forum Gospodarcze, w panelu dotyczącym oświetlenia ulicznego / r./ WP-4 Organizacja szkolenia Lokalny Zarządca Energetyczny oraz udział w szkoleniach w Kaliszu (5.12), Posadzie k. Konina (6.12), Lesznie (10.12) i Poznaniu (12.12) prezentacje nt. budownictwa pasywnego oraz zielonych zamówień publicznych, metodologii OZE, szacowania potencjału OZE w gminie oraz Strategii wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce w latach WP-5 Udział w Konferencji Climate Kic Conference Role Models of innovation we Wrocławiu w dniach 4-5 grudnia. WP-5 Przygotowanie: artykułu do Monitora Wielkopolskiego O budownictwie pasywnym i niskoenergetycznym w Poznaniu na temat korzyści płynących z niskoenergetycznych standardów dla gospodarki regionu. WP-7 Spotkanie z dyr. Ryszardem Ochwatem w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie współpracy PGAE z Funduszem / r./ WP-7

38 Działania wspierające projekt grudzień 2012 Działania związane z realizacją Projektu PO KL /11-00 Odnawialne źródła energii pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE : Zorganizowanie oraz przeprowadzenie II etapu szkolenia OZE dla nauczycieli biorących udział w Projekcie r. Zakończenie prac nad Programem Praktyk uczniowskich i ich dokumentacją oraz udostępnienie dokumentów na stronie internetowej Projektu. Kompletowanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem nauczycieli do Projektu. Spotkanie z dyrektorem Jarosławem Berendtem z Zespołu Szkół nr 1 w Złotowie dot. realizacji Projektu POKL 9.2. / r./ Przygotowanie REGULAMINU PRAKTYK ZAWODOWYCH w ramach projektu. Przygotowanie wniosku do WUP w ramach 9.2 Projekt ponadnarodowy dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Nowe kompetencje nowe szanse. Przygotowanie wniosku do WUP w ramach 9.2 Projekt ponadnarodowy dla uczniów szkół budowlanych Pilotażowy projekt podnoszący kwalifikacje uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w zakresie budownictwa energooszczędnego i pasywnego.

39 Działania wspierające projekt grudzień 2012 c.d. Przygotowanie pozycji negocjacyjnej WAZE dla projektu POKL Zielone Budowanie Zakończenie realizacji i rozliczenie projektu Lokalny Zarządca Energetyczny poprawa gospodarowania energią, zrównoważony rozwój i obniżenie emisji CO 2 w wielkopolskiej gminie. Zakończenie realizacji i rozliczenie projektu Kampania edukacyjno-informacyjna na temat zrównoważonego rozwoju i oszczędzania energii KiCi dofinansowanego z WFOŚiGW. Zakończenie realizacji i rozliczenie projektu 1. POZIOMO; 2. PIONOWO; 3. ZIELONO konkurs szaradziarski dla uczniów wielkopolskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dofinansowanego z WFOŚiGW. Kontynuacja pracy nad opracowaniem pn. Wstępna analiza wykonalności inwestycji 10 instalacji OZE, na bazie systemów PV i małej energetyki wiatrowej przy gospodarstwach rolnych na obszarach Polski Wschodniej dla New Clean Energy. Przygotowanie materiałów do wniosku w ramach konkursu z 7PR, którego Liderem jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, a Partner (WAZE) odpowiedzialny będzie za promocję kalkulatora energetycznego.

40 Działania wspierające projekt grudzień 2012 c.d. Udział w Konferencji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Założenia Umowy partnerstwa na nowy okres programowania Unii Europejskiej na lata / r./ Udział w spotkaniu z dyrektorem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego spotkanie dotyczące współpracy w zakresie realizacji wspólnych projektów / r./ Spotkanie z Magdaleną Krauwicką z Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej omówienie współpracy / r./ Spotkanie w siedzibie firmy Szkoleniowiec Sp. z o.o. dot. złożenia wniosku o dofinansowanie na projekt ponadnarodowy na konkurs do POKL oraz rozpoczęcie przygotowania materiałów do wniosku / r./ Spotkanie w Firmie Szkoleniowiec Sp. o.o. uzgodnienie nowego Projektu POKL 9.2. pt. Pilotażowy projekt podnoszący kwalifikacje uczniów Szkół Zawodowych w zakresie budownictwa energooszczędnego i pasywnego / r./ Spotkanie z Arturem Różyckim - Prezesem Enea Operator w celu omówienie realizacji wspólnych projektów / r./

41 Działania wspierające projekt grudzień 2012 c.d. Spotkanie z Tomaszem Piosikiem z Green Cross Poland nt. możliwości współpracy przy projekcie edukacyjnym dotyczącym odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej dla jednostek samorządu terytorialnego / r./ Udział w Sesji Rady Gminy Orchowo Przyjęcie przez Radę Gminy uchwały Projekt założeń do Planu zaopatrzenia Gminy Orchowo w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe na lata / r./ Praca nad dokumentem Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy dla gminy Strzałkowo. Przeprowadzenie warsztatów do kampanii informacyjno-edukacyjnej Kobieta i Ciepło (KiCi) / r./ Przygotowanie i druk ulotek nr 3 i nr 4 do kampanii informacyjno-edukacyjnej Kobieta i Ciepło (KiCi). Spotkanie z Arturem Różyckim - Prezesem Enea Operator w celu omówienia realizacji wspólnych projektów / r./

42 Zadania projektowe styczeń 2013 Spotkanie w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie IV Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego / r./ WP 4 Współorganizacja wraz ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski konferencji Zarządzanie energią w gminie. Prezentacja Możliwości dofinansowania projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną" / r./ WP 4 Współorganizacja konferencji i prezentacja oraz moderowanie I i III Sesji na IV Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego organizowanego na Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA w dniach r. WP 4 Działania związane z rozliczeniem projektu Lokalny Zarządca Energetyczny. WP 5 Spotkanie ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski w sprawie współorganizacji konferencji dla samorządów dotyczącej zarządzania energią w gminie/ r./ WP 5 Przygotowanie listu intencyjnego do podjęcia współpracy z Centrum Kompetencji 3N nad projektem międzynarodowym Pilotażowy projekt podnoszący kwalifikacje uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w zakresie budownictwa energooszczędnego i pasywnego. POKL 9.2. WP 6

43 Zadania projektowe styczeń 2013 c.d. Nawiązanie kontaktu z Niemieckim Federalnym Funduszem Środowiska /DBU/ w sprawie przyszłorocznego projektu edukacyjnego z Centrum Kompetencyjnym 3N. WP 6 Przygotowanie listu intencyjnego do podjęcia współpracy z Centrum Kompetencji 3N nad projektem międzynarodowym Pilotażowy projekt podnoszący kwalifikacje uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w zakresie budownictwa energooszczędnego i pasywnego. POKL 9.2. WP 6 Przygotowanie: artykułu do Monitora Wielkopolskiego o budownictwie pasywnym i niskoenergetycznym w Poznaniu. WP 7 Spotkanie z rzecznikiem prasowym Enea Operator w sprawie projektu Inteligentne Sieci Energetyczne i Lokalny Zarządca Energetyczny / r./ WP 7 Złotowskie Forum Energii Odnawialnej prezentacja na temat źródeł finansowania projektów energetycznych i współpracy WAZE z jst w zakresie zarządzania energią odnawialną / r./ WP 7

44 Działania wspierające projekt styczeń 2013 Działania związane z realizacją Projektu PO KL /11-00 Odnawialne źródła energii pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE - kompletowanie i wysyłka dokumentów dotyczących praktyk uczniowskich w Projekcie (zawieranie umów z opiekunami praktyk). Spotkanie w NFOŚiGW w sprawie projektu systemowego PGAE /Warszawa r./ Kontynuacja prac dot. wniosku do WUP w ramach 9.2 Projekt ponadnarodowy dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Nowe kompetencje nowe szanse złożenie r. Przygotowanie wniosku do WUP w ramach 9.2 Projekt ponadnarodowy dla uczniów szkół budowlanych Pilotażowy projekt podnoszący kwalifikacje uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w zakresie budownictwa energooszczędnego i pasywnego złożenie Rozliczanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projektu kampanii informacyjno-edukacyjnej Kobieta i Ciepło (KiCi) Rozliczanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projektu 1. PIONOWO 2. POZIOMO 3. ZIELONO" Rozliczanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej projektu produkcji filmu z cyklu "Czas energii odnawialnej"

45 Działania wspierające projekt styczeń 2012 c.d. Korespondencja w sprawie projektu pt Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia zawodowego w zakresie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach dla nauczycieli zawodowych szkół rolniczych prowadzonego przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego. Korekta opracowania dla firmy NEW CLEAN ENERGY - Analiza rynku zawiązanego z instalacjami fotowoltaicznymi w Polsce. Spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, w Centrum Obsługi Inwestora z delegacją chińsko-niemiecką z firmy Bayenergy dotyczące możliwości współpracy przy typowaniu potencjalnych lokalizacji dla instalacji fotowoltaicznych w Wielkopolsce. Strategia edukacji ekologicznej udział w Forum Ekologia-Edukacja-Ekoinnowacje - Opinia i uwagi PGAE dotyczące nowych kierunków działań dla Strategii edukacji ekologicznej /Warszawa r./ Spotkanie w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu w sprawie projektu POKL 9.2 / r./ Przygotowanie oferty dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu na system zarządzania energią i środowiskiem.

46 Zadania projektowe luty 2013 Prace nad dokumentem Strategia WAZE WP 2 Przygotowanie wizyty roboczej oficera merytorycznego projektu p. Vassilii ARGYRAKI z Agencji ds. Konkurencyjności i Innowacji z Brukseli. WP 2 Rozbudowa strony Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią reportaż z IV Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego. WP 2 Udział w konferencji Energia odnawialna szansą dla gmin - panel ekspertów. /Warszawa r./ WP 4 Współorganizacja konferencji i prezentacja oraz moderowanie I i III Sesji na IV Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego organizowanego na Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA w dniach r. WP 4 Opracowaniu oraz wysyłka ankiety szacowania potencjału energetycznego gminy, miasta, powiatu, z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii (OZE). WP 4 Spotkanie i prezentacji dot. projektu inteligentne Sieci Energetyczne, którego realizacja ma stanowić jeden z etapów planowanego utworzenia Wielkopolskiego Centrum Innowacji Ekoenergetycznych. Miejsce spotkania - Centrum Wystawowo Szkoleniowe Sielinko koło Opalenicy / r./ WP 5

47 Zadania projektowe luty 2013 c.d. Spotkanie w PTPiRE z Dyrektorem A. Pazda dot. omówienia projektu Inteligentne Sieci Energetyczne / r./ WP 5 Przygotowanie projektu stanowiska nt. oświetlenia ulicznego, przyjętego w oparciu o spostrzeżenia i wnioski uczestników konferencji pn. Zarządzanie energią w jednostkach samorządu terytorialnego prawne i finansowe aspekty działań. Rola regionalnych agencji energetycznych która odbyła się 25 stycznia 2013roku w Poznaniu. WP 5 Przygotowanie informacji zbiorczej na podsumowanie projektu o współpracy na linii: samorządy-przedsiębiorstwa energetyczne WAZE celem rozwiązywania problemów dotyczących przyłączania lokalnych źródeł energii z OZE. WP 5 Zgłoszenie organizacji przez WAZE seminarium podczas Green Power jako wydarzenia w ramach kampanii Europejskie Słoneczne Dni. WP 7 Przygotowanie dokonferencji z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. Dnia Informacyjnego Programu Inteligentna Energia Europa w Poznaniu/ r./ WP 8

48 Działania wspierające projekt luty 2013 Działania związane z realizacją Projektu PO KL /11-00 Odnawialne źródła energii pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE : kompletowanie i wysyłka dokumentów dotyczących praktyk uczniowskich, podejmowanie działań związanych z organizacją Konferencji Podsumowującej, spotkanie w Starostwie Powiatowym w Złotowie oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego Zespół Szkół Rolniczych w Złotowie, Starostwo Powiatowe w Pile, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnkowie. Przygotowanie wniosku do POKL z działania 2.1.1/2012/ZS Profesjonalizacja Wielkopolskich MMSP w Zakresie Wdrażania Rozwiązań. Przygotowanie umowy dla ZSP nr 1 w Wągrowcu na wykonanie audytu energetycznego. Prace związane z opracowywaniem Projektu założeń dla gminy Strzałkowo. Działania związane z wyliczaniem oszczędności za energię elektryczną dla powiatu ostrzeszowskiego w związku z wykonaniem przetargu na zakup energii elektrycznej.

49 Działania wspierające projekt luty 2013 c.d. Zakończenie prac nad dokumentem dla firmy NEW CLEAN POWER. Spotkanie w sprawie projektu systemowego w NFOŚiGW oraz posiedzenie Zarządu PGAE w Warszawie / r./ Przeprowadzenie warsztatu dla Stowarzyszenia Krajowego Forum Kobiet będącego częścią kampanii edukacyjno-promocyjnej: Kobieta i Ciepło (KiCi) / r./ Spotkanie z przedstawicielami Państwowego Wydawnictwa Naukowego (PWN) w sprawie propozycji wspólnych projektów z WAZE / r./ Spotkanie z przedstawicielami firmy Nuvarro Sp. z o.o. w sprawie wspólnego projektu do programu POIG / r./ Przygotowanie w/w projektu Zielone Światło do programu POIG na Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw". Spotkanie z p. T. Kierysem z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej dotyczące współpracy z partnerami biznesowymi / r./ Spotkanie w Związku Województw RP z dyrektorem B. Ciepielewskim w sprawie przyjęcia stanowiska Konwentu Marszałków Województw w sprawie projektu systemowego / r./

Projekty oraz działania Wielkopolskiej Agencji Zarządzania EnergiąSp. z o.o.

Projekty oraz działania Wielkopolskiej Agencji Zarządzania EnergiąSp. z o.o. Projekty oraz działania Wielkopolskiej Agencji Zarządzania EnergiąSp. z o.o. Józef Lewandowski Prezes Zarządu WAZE Sp. z o.o. 1 Powołanie WAZE Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. (WAZE),

Bardziej szczegółowo

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw PROJEKT KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw 21 czerwiec 2012r.,Warszawa Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 12 kwietnia 2013r.

Poznań, dnia 12 kwietnia 2013r. Poznań, dnia 12 kwietnia 2013r. Sprawozdanie z działalności Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. za trzeci rok obrotowy obejmujący okres od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Współpraca na linii: samorządy-przedsiębiorstwa energetyczne-waze celem rozwiązywania problemów dotyczących przyłączania lokalnych źródeł OZE.

Współpraca na linii: samorządy-przedsiębiorstwa energetyczne-waze celem rozwiązywania problemów dotyczących przyłączania lokalnych źródeł OZE. WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Współpraca na linii: samorządy-przedsiębiorstwa energetyczne-waze celem rozwiązywania problemów dotyczących przyłączania lokalnych źródeł OZE Raport

Bardziej szczegółowo

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Agenda spotkania Początek spotkania: 10:00 1. Przedstawienie założeń projektu

Bardziej szczegółowo

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego

www.innowacyjna-wielkopolska.pl Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego Główne punkty polityki innowacji Województwa Wielkopolskiego 01 02 03 Wielkopolska Rada Trzydziestu (WR 30) Organ opiniotwórczo-doradczy powołany w maju 2009 r. w ramach projektu PO KL Budowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM FINANSOWANIE I WDRAŻANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OCHRONY ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Danuta Grodzicka-Kozak Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Główne obszary finansowania

Bardziej szczegółowo

Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii

Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii Jadwiga Twardowska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE

Odnawialne Źródła Energii pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE Nowe szanse na rynku pracy - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Odnawialne Źródła Energii pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Relacja fotograficzna z kampanii na rzecz wydajności energetycznej w sektorze usług

Relacja fotograficzna z kampanii na rzecz wydajności energetycznej w sektorze usług WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Relacja fotograficzna z kampanii na rzecz wydajności energetycznej w sektorze usług Autorzy: Kinga Świtalska, Maciej Kołowski, Stefan Pawlak Marzec 2012

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Agenda spotkania Początek spotkania: 10:00 1. Przedstawienie osób, firm

Bardziej szczegółowo

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych dr Agnieszka Turyńska-Gmur Kierownik Działu Transferu Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii WCTT doświadczenie i działalność w Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Projekt Polsko niemiecki system transferu ekoinnowacji

Projekt Polsko niemiecki system transferu ekoinnowacji Projekt Polsko niemiecki system transferu ekoinnowacji Michał Rzepecki Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Konferencja inauguracyjna Gorzów Wielkopolski, 11.12.2013 r. Cele projektu (1) Podniesienie zdolności

Bardziej szczegółowo

Projekt pilotażowy Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region

Projekt pilotażowy Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region , Projekt pilotażowy Nowoczesna Szkoła Zawodowa Nowoczesny Region Oś 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1 Rozwój wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna

OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, 20.03.2015 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny. Małgorzata Gałczyńska Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny. Małgorzata Gałczyńska Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Lubelski Klaster Ekoenergetyczny Małgorzata Gałczyńska Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Lubelski Klaster Ekoenergetyczny Partnerzy klastra 39 podmiotów, w tym: 33 przedsiębiorców jednostki naukowo badawcze

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ Projekt Aglomeracja konińska współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 09.12.2014 Oferta aktualna

Bardziej szczegółowo

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią cele i założenia funkcjonowania

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią cele i założenia funkcjonowania Prezentacja projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską pn. Utworzenie Powiślańskiej Regionalnej Agencji Zarządzania Energią Program UE Inteligentna Energia dla Europy, umowa nr IEE/08/Agencies/431/S12.529246

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE

Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE Joanna Ogrodniczuk Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Historia: SAVE, ALTENER,

Bardziej szczegółowo

Doradztwo w obszarze efektywności energetycznej i OZE w perspektywie finansowej 2014-2020. Warszawa, 28 maja 2014 r.

Doradztwo w obszarze efektywności energetycznej i OZE w perspektywie finansowej 2014-2020. Warszawa, 28 maja 2014 r. Doradztwo w obszarze efektywności energetycznej i OZE w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 28 maja 2014 r. 1 Plan prezentacji: 1) Cele projektu systemowego 2) Zakres merytoryczny 3) Filary usług

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DORADCZE W ZAKRESIE EE I OZE

WSPARCIE DORADCZE W ZAKRESIE EE I OZE WSPARCIE DORADCZE W ZAKRESIE EE I OZE PRZEZ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ DO CZYSTEGO POWIETRZA Zielona Góra, 4.10.2017 Doradztwo energetyczne w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Miasta

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania instalacji prosumenckich

Źródła finansowania instalacji prosumenckich Źródła finansowania instalacji prosumenckich Seminarium: Więcej niż energia obywatelska energetyka odnawialna dla Lubelszczyzny Monika Mulier-Gogół Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Oddział

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Urząd Marszałkowski w Łodzi POLITYKA ENERGETYCZNA PLAN PREZENTACJI 1. Planowanie energetyczne w gminie 2. Polityka energetyczna państwa 3. Udział samorządu

Bardziej szczegółowo

Porozumienie Burmistrzów Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Pomorza Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku idea i cele. Sopot 18 września 2015r.

Porozumienie Burmistrzów Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Pomorza Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku idea i cele. Sopot 18 września 2015r. Porozumienie Burmistrzów Plany Gospodarki Niskoemisyjnej dla Pomorza Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku idea i cele Sopot 18 września 2015r. Maciej Kazienko Pomorskie Dni Energii Największa w północnej

Bardziej szczegółowo

Raport obejmujący okres 12 miesięcy prowadzenia działalności WAZE Sp z o.o. w zakresie realizacji umowy o grant IEE

Raport obejmujący okres 12 miesięcy prowadzenia działalności WAZE Sp z o.o. w zakresie realizacji umowy o grant IEE Raport obejmujący okres 12 miesięcy prowadzenia działalności WAZE Sp z o.o. w zakresie realizacji umowy o grant IEE drugi rok realizacji projektu Jadwiga Twardowska Niniejszy Raport jest kontynuacją Raportu

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Ciepucha kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP

Elżbieta Ciepucha kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP Elżbieta Ciepucha kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP Zmiany w edukacji w kontekście perspektyw rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii na przykładzie wyników badań Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny instrument poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny instrument poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw Lubelski Klaster Ekoenergetyczny instrument poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw Małgorzata Gałczyńska Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Lubelski Klaster Ekoenergetyczny Partnerzy klastra 45 podmiotów,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Unijne szansą dla rozwoju ekoinnowacji. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Wsparcie Unijne szansą dla rozwoju ekoinnowacji. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Wsparcie Unijne szansą dla rozwoju ekoinnowacji Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice 08.12.2016 Źródła dofinansowań Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Agencja Energetyczna

Mazowiecka Agencja Energetyczna Mazowiecka Agencja Energetyczna Rola regionalnej agencji energii energetycznej a innowacyjne aspekty gospodarowania energią na Mazowszu 1 UMOCOWANIE PRAWNE Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej dr inż. Zofia Szalczyk- Podsekretarz Stanu w MRiRW Lipiec 2013 Prace nad PROW 2014-2020 Opracowywany w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJOWY KOORDYNATOR PROJEKTU MODEL. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités. Kierownik Projektów

POLSKA KRAJOWY KOORDYNATOR PROJEKTU MODEL. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités. Kierownik Projektów POLSKA KRAJOWY KOORDYNATOR PROJEKTU MODEL Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Maria Stankiewicz Dyrektor Anna Jaskuła Kierownik Projektów Jakie możliwości otwierają się przed miastami, które

Bardziej szczegółowo

Program Czyste Powietrze Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Program Czyste Powietrze Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program Czyste Powietrze Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Opinia i uwagi PGAE dotyczące nowych kierunków działań dla Strategii edukacji ekologicznej 2013-2016

Opinia i uwagi PGAE dotyczące nowych kierunków działań dla Strategii edukacji ekologicznej 2013-2016 Opinia i uwagi PGAE dotyczące nowych kierunków działań dla Strategii edukacji ekologicznej 2013-2016 Józef Lewandowski Prezes Stowarzyszenia Polska Grupa Agencji Energetycznych Wielkopolska Agencja Zarządzania

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI

MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA DARIUSZ CIARKOWSKI Warszawa 30.09.2011 Regionalna agencja energetyczna ( geneza ) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa mówi, że prowadzi on politykę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Ze wszystkich usług oferowanych przez SWPPG w 2012 roku skorzystało łącznie

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJOWY KOORDYNATOR PROJEKTU MODEL. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités. Kierownik Projektów

POLSKA KRAJOWY KOORDYNATOR PROJEKTU MODEL. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités. Kierownik Projektów POLSKA KRAJOWY KOORDYNATOR PROJEKTU MODEL Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Maria Stankiewicz Dyrektor Anna Jaskuła Kierownik Projektów Jakie możliwości otwierają się przed miastami, które

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach

Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach Systemy komputerowe wspomagania gospodarki energetycznej w gminach Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Żarki 19 października 2012 r. Zofia Wawrzyczek Prezes Zarządu LGBS Energia

Bardziej szczegółowo

Projekt doradztwa energetycznego

Projekt doradztwa energetycznego Projekt doradztwa energetycznego ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań tel.: (61) 845-62-00 fax: (61) 841-10-09 biuro@wfosgw.poznan.pl www.wfosgw.poznan.pl 1 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach 1 W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach dr Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Gospodarki Wrocław, 21 maja 2012 roku Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r.

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/342/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2000r. Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt współpracy pt.: Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania o akronimie OZE.

Projekt współpracy pt.: Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania o akronimie OZE. Projekt współpracy pt.: Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania o akronimie OZE. Umowa partnerska pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania: Forum Powiatu Garwolińskiego. Natura

Bardziej szczegółowo

Magdalena Balak-Hryńkiewicz Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej. Zielona Góra, 29 maja 2015r.

Magdalena Balak-Hryńkiewicz Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej. Zielona Góra, 29 maja 2015r. Podsumowanie projektu pn.: Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (5.2.1 POKL) Magdalena Balak-Hryńkiewicz

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE GOSPODARKI

FINANSOWANIE GOSPODARKI FINANSOWANIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINACH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PUBLIKACJI NOWA MISJA NISKA EMISJA DOTACJE I POŻYCZKI Z NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W latach 2008

Bardziej szczegółowo

Współpraca WFOŚiGW w Gdańsku z samorządami w zakresie efektywności energetycznej. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Współpraca WFOŚiGW w Gdańsku z samorządami w zakresie efektywności energetycznej. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Współpraca WFOŚiGW w Gdańsku z samorządami w zakresie efektywności energetycznej Gdańsk, 3 marca 2016 r. WFOŚiGW w Gdańsku Centrum Kompetencji w zakresie środowiska i energii Wojewódzki Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17

Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 PROGRAM Program IV Europejskie Forum Gospodarcze - Łódzkie 2011 Środa, 9 listopada 2011r. andel s Hotel Łódź, ul. Ogrodowa 17 09:00-10:00 Rejestracja gości 10:15-10:30 Sala Satin Uroczyste otwarcie Witold

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne i obowiązki samorządu terytorialnego w zakresie planowania energetycznego

Aspekty prawne i obowiązki samorządu terytorialnego w zakresie planowania energetycznego Aspekty prawne i obowiązki samorządu terytorialnego w zakresie planowania energetycznego Katowice, 26.05.2010 r. 1 Skąd pomysł: Podstawa do uporządkowania spraw związanych z zarządzaniem energią i planowaniem

Bardziej szczegółowo

Zadanie realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej współfinansowane ze

Zadanie realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej współfinansowane ze Zadanie realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Płock, 3 luty 2014 r. Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

May 21-23, 2012 Białystok, Poland

May 21-23, 2012 Białystok, Poland 6 th International Forum May 21-23, 2012 Białystok, Poland Initiativies of Lublin Eco Energy Cluster to exploit the potential of Renewable Energy Sources in the Lubelskie Region Małgorzata Gałczyńska Lublin

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJ. POMORSKIEGO BEZPIECZEŃSTWO I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

STRATEGIA WOJ. POMORSKIEGO BEZPIECZEŃSTWO I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA STRATEGIA WOJ. POMORSKIEGO BEZPIECZEŃSTWO I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA podstawowe założenia Gdańsk, 24.10.2013 2013-10-24 1 Dokumenty strategiczne Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (Uchwała

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Mamy energię,

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE

Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE Inteligentna Energia Europa Doświadczenia polskich podmiotów w programie IEE Renata Stępień Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Historia: SAVE, ALTENER, IEE

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła i kolektory słoneczne w praktyce - aspekty techniczne i prawne 1

Pompy ciepła i kolektory słoneczne w praktyce - aspekty techniczne i prawne 1 1 KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA POMPY CIEPŁA I KOLEKTORY SŁONECZNE W PRAKTYCE - ASPEKTY TECHNICZNE I PRAWNE ORGANIZATORZY KONFERENCJI Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Spółka z o.o.

Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Spółka z o.o. Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Spółka z o.o. Projekt Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Inteligentna Energia dla Europy II Udziałowcy WAZE Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju OZE dla Wielkopolski na lata

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju OZE dla Wielkopolski na lata Józef Lewandowski Prezes Zarządu Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju OZE dla Wielkopolski na lata 2012-2020 Przygotowania do Strategii

Bardziej szczegółowo

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego

Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Polityka innowacyjna Województwa Mazowieckiego Konferencja Innowacje w przemyśle a zmiany klimatu Warszawa, dn. 28 maja 2009 r. 1 Warszawa, dn.28 maja 2009 r. Plan prezentacji: Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Leszczyński Klaster Energii NOWA ENERGIA DLA LESZNA. Leszno, r.

Leszczyński Klaster Energii NOWA ENERGIA DLA LESZNA. Leszno, r. Leszczyński Klaster Energii NOWA ENERGIA DLA LESZNA Leszno, 27.10.2017 r. Definicje Klaster energii cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe,

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane projekty:

Zrealizowane projekty: Projekt EKO ENERGIA - transfer między Polską a Ukrainą innowacyjnych energooszczędnych ę technologii, w tym dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz budowanie strategii eko-energetycznych Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Województwa Zachodniopomorskiego (strategia, planowane inwestycje, finasowanie)

Polityka energetyczna Województwa Zachodniopomorskiego (strategia, planowane inwestycje, finasowanie) Polityka energetyczna Województwa Zachodniopomorskiego (strategia, planowane inwestycje, finasowanie) Udział produkcji energii ze źródeł odnawialnych w całkowitej produkcji energii w województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto. - podsumowanie realizacji zadania Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stare Miasto - podsumowanie realizacji zadania STARE MIASTO, LISTOPAD 2015 DARIUSZ KAŁUŻNY Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport obejmujący okres 12 miesięcy prowadzenia działalności WAZE w zakresie realizacji umowy o grant IEE

Raport obejmujący okres 12 miesięcy prowadzenia działalności WAZE w zakresie realizacji umowy o grant IEE Raport obejmujący okres 12 miesięcy prowadzenia działalności WAZE w zakresie realizacji umowy o grant IEE pierwszy rok realizacji projektu Jadwiga Twardowska Bartosz Królczyk Powstanie Agencji 30 października

Bardziej szczegółowo

RPO mechanizmy finansowe wspomagania inwestycji EE i OZE

RPO mechanizmy finansowe wspomagania inwestycji EE i OZE Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz RPO 2007-2013 mechanizmy finansowe wspomagania inwestycji EE i OZE Maja Czarniawska, Departament Programów

Bardziej szczegółowo

Inteligentne sieci energetyczne po konsultacjach.

Inteligentne sieci energetyczne po konsultacjach. Projekt Programu Priorytetowego Inteligentne sieci energetyczne po konsultacjach. Dalsze prace dla jego wdrożenia. Agnieszka Zagrodzka Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu XX spotkanie Forum

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO Cel kierunkowy Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJOWY KOORDYNATOR PROJEKTU MODEL. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités. Kierownik Projektów

POLSKA KRAJOWY KOORDYNATOR PROJEKTU MODEL. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités. Kierownik Projektów POLSKA KRAJOWY KOORDYNATOR PROJEKTU MODEL Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités Maria Stankiewicz Dyrektor Anna Jaskuła Kierownik Projektów Jakie możliwości otwierają się przed miastami, które

Bardziej szczegółowo

GMINA JELCZ-LASKOWICE w podprojektach Miniprogramu EnercitEE

GMINA JELCZ-LASKOWICE w podprojektach Miniprogramu EnercitEE GMINA JELCZ-LASKOWICE w podprojektach Miniprogramu EnercitEE G M I N A J E L GMINA JELCZ-LASKOWICE Gmina Jelcz - Laskowice znajduje się na wschód od Wrocławia w powiecie oławskim, we wschodniej części

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Pomocy i Integracji Społecznej HARMONOGRAM PROGRAMU

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Pomocy i Integracji Społecznej HARMONOGRAM PROGRAMU MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Pomocy i Integracji Społecznej ZATWIERDZAM: POD^K^ETARZ (Stani* Elibieta Serea Minister Pracy i Polityki Społecznej: z up. Podsekretarz Stanu Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Opis projektu. Czas trwania:18 miesięcy (listopad maj 2013)

Opis projektu. Czas trwania:18 miesięcy (listopad maj 2013) Krajowy system podnoszenia kwalifikacji i certyfikacji pracowników sektora budowlanego w zakresie zastosowania technologii OŹE i rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną (BupS Poland) Czas trwania:18

Bardziej szczegółowo

Klastry energii założenia i szanse realizacji. Słupsk, 12 października 2016

Klastry energii założenia i szanse realizacji. Słupsk, 12 października 2016 Klastry energii założenia i szanse realizacji Słupsk, 12 października 2016 Dobra współpraca z województwem pomorskim w przedmiocie Lokalnego Mikroklastra Energetycznego: z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Klastry i inne inicjatywy lokalne zwiększające samowystarczalność energetyczną regionu

Klastry i inne inicjatywy lokalne zwiększające samowystarczalność energetyczną regionu Klastry i inne inicjatywy lokalne zwiększające samowystarczalność energetyczną regionu Andrzej Bobrowski Prezes Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. Piła, 1 lutego 2018 r. Idea klastrów

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę. Wierzchowo 2-3.10.2014r.

Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę. Wierzchowo 2-3.10.2014r. Możliwości wsparcia przez WFOŚiGW w Gdańsku instalacji wykorzystujących biomasę Wierzchowo 2-3.10.2014r. Zespół ds. Poszanowania Energii W ramach struktury organizacyjnej Funduszu powołana została komórka

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ZAŁĄCZNIK NR 2 Załącznik do uchwały nr XLVI/286/2002 Rady Powiatu w Olecku z dnia 18 kwietnia 2002 roku PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU w POWIECIE OLECKIM NA LATA 2002-2006 Kwiecień 2002 rok I. Cel

Bardziej szczegółowo

I. REALIZOWANE PROJEKTY W OBSZARZE OZE

I. REALIZOWANE PROJEKTY W OBSZARZE OZE REGIONALNE CENTRUM EKOENERGETYKI W ŁOSIOWIE Realizacja głównych zadań z obszaru OZE w 2011r. Łosiów, styczeń 2012r. I. REALIZOWANE PROJEKTY W OBSZARZE OZE 1. Opracowano materiały do strony internetowej

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

PRZYKŁADY KLASTRÓW ENERGII W POLSCE PRZYKŁADY KLASTRÓW ENERGII W POLSCE Doradztwo energetyczne Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze INICJATYWY KLASTROWE W POLSCE Źródło:www.me.gov.pl PRZYKŁADY KLASTRÓW

Bardziej szczegółowo

Krótki raport z konkursu dla uczniów

Krótki raport z konkursu dla uczniów WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Krótki raport z konkursu dla uczniów 1. POZIOMO; 2. PIONOWO; 3. ZIELONO konkurs szaradziarski dla uczniów wielkopolskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne Michał Leszczyński Gdańsk, 14.09.2017 r. Plan prezentacji 1. Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW

Forum Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Mechanizmy wsparcia gospodarki niskoemisyjnej dotychczasowe doświadczenia i nowa perspektywa finansowa (wprowadzenie do dyskusji na IV sesji panelowej) Dr Małgorzata SKUCHA Prezes Zarządu NFOŚiGW Forum

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Zasady i harmonogram aktualizacji STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Zasady i harmonogram aktualizacji STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zasady i harmonogram aktualizacji STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maciej Nowicki Departament Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Aglomeracja Wałbrzyska. Wrocław, czerwiec 2015 r.

Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Aglomeracja Wałbrzyska. Wrocław, czerwiec 2015 r. Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Aglomeracja Wałbrzyska Wrocław, czerwiec 2015 r. AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r.

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. OCHRONA ATMOSFERY WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH WFOŚiGW W ZIELONEJ GÓRZE NA 2016 ROK KOMPONENT OCHRONA ATMOSFERY Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Bardziej szczegółowo

Orientacja zawodowa i kontakty z praktyką wyzwaniem dla edukacji i rynku pracy Pracodawca rynek pracy -szkoła

Orientacja zawodowa i kontakty z praktyką wyzwaniem dla edukacji i rynku pracy Pracodawca rynek pracy -szkoła Orientacja zawodowa i kontakty z praktyką wyzwaniem dla edukacji i rynku pracy Pracodawca rynek pracy -szkoła Stanisław Owczarek Dyrektor Izby Siedziba Izby w Gorzowie Wielkopolskim ul. Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Alokacja RPO WŚ 2014-2020 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej

Bardziej szczegółowo