Activity Based Costing, Activity Based Management, Rentowność klienta, Koszty dostawców, Target costing. Farmakon S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Activity Based Costing, Activity Based Management, Rentowność klienta, Koszty dostawców, Target costing. Farmakon S.A."

Transkrypt

1 Farmakon S.A. Firma Farmakon S.A. zajmuje się wytwarzaniem leków w formie tabletek. Obecnie produkowane są cztery rodzaje leków: dwa rodzaje leków sprzedawanych bez recepty: tabletki przeciwbólowe i tabletki witaminowe oraz dwa rodzaje leków sprzedawanych na receptę: tabletki przeciwzakaźne oraz tabletki nasercowe. Typowa produkcja miesięczna wynosi opakowań tabletek i dotyczy następujących produktów: Ilość opakowań witaminowe przeciwbólowe nasercowe przeciwzakaźne Razem Produkcja odbywa się w dwóch głównych fazach. W fazie pierwszej produkowana jest tzw. masa luzem, w fazie drugiej odbywa się pakowanie tabletek w opakowania plastikowe lub tzw. blistry, a następnie w opakowania kartonowe. Przy obecnej wielkości produkcji firma wykorzystuje swoje praktyczne zdolności produkcyjne. Sprzedaż wyrobów firmy odbywa się głównie poprzez hurtownie farmaceutyczne. Część sprzedaży prowadzona jest także bezpośrednio do wybranych szpitali, a w ostatnim okresie nawiązano również współpracę z siecią aptek, które zaopatrują się bezpośrednio u producentów z pominięciem hurtowni. Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1

2 Rachunek kosztów Do kalkulacji kosztów przedsiębiorstwo stosuje kalkulacje doliczeniową. Do kosztów bezpośrednich zaliczane są surowce i opakowania. Koszty robocizny i pozostałe koszty produkcyjne ujmowane są według faz i rozliczane w stosunku do wyprodukowanej masy (Faza produkcji masy luzem) i według liczby opakowań (Faza pakowania). witaminowe przeciwbólowe nasercowe przeciwzakaźne Razem Surowce Opakowania Materiały razem Faza produkcji masy luzem* Faza pakowania** Razem koszty przerobu Razem koszty wytworzenia Koszt wytworzenia na 1 opakowanie 2,47 1,81 2,50 2,35 Koszty sprzedaży i dystrybucji*** Całkowity koszt na 1 opakowanie 4,58 3,36 4,64 4,36 * Rozliczone według wagi masy luzem ( / 2800 kg = 125zł/kg) witaminowe kg przeciwbólowe 300 kg nasercowe kg przeciwzakaźne 300 kg Razem kg ** rozliczone według liczby opakowań ( / op. = 0,50 zł / opakowanie) *** rozliczone w stosunku do kosztu wytworzenia Wyniki kalkulacji wykorzystywane są w zarządzaniu do określania cen. Dział marketingu ustala ceny do cennika poprzez narzucenie 10% marży zysku, która ma pokryć koszty ogólnego zarządu oraz zapewnić wymagany zysk. Od tak ustalonej ceny sprzedaży mogą być udzielane rabaty. witaminowe przeciwbólowe nasercowe przeciwzakaźne Koszt całkowity 4,58 3,36 4,64 4,36 Narzut zysku (10%) 0,46 0,34 0,46 0,44 Cena sprzedaży 5,04 3,70 5,11 4,80 Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 2

3 Wyniki kalkulacji są kwestionowane przez niektórych zarządzających, gdyż ich zdaniem nie pokazują prawdziwych przyczyn powstawania kosztów. Proponują oni, żeby w celu skalkulowania kosztów zastosować rachunek kosztów działań i do każdego z produktów przyporządkować wyłącznie te działania, które są wykonywane na rzecz tego produktu, z uwzględnieniem intensywności wykonywania danego działania. W celu zastosowania rachunku kosztów działań koszty przerobu zostały podzielone na działania: Słownik działań dla procesu produkcji: Koszty Działanie miesięczne Opis Produkcja masy luzem Przygotowanie produkcji Przygotowanie produkcji obejmuje transport, naważanie materiałów wyjściowych, oraz czyszczenie urządzeń produkcyjnych. Wykonywane jest dla każdej serii produkcyjnej masy luzem. Czas przygotowania jest podobny dla każdej serii produkcyjnej Granulowanie Polega na nadaniu surowcom odpowiedniej ziarnistości. Zależne od czasu granulowania oraz sposobu granulowania. Koszt maszyny do kompaktorowania (zagęszczanie drobnych ziaren) jest około trzy razy większy niż koszt maszyny do mieszania (rozbijanie substancji stałych) Tabletkowanie Nadawanie granulkom kształtu tabletek. Zależne od czasu tabletkowania Lakierowanie Pokrywanie tabletek substancją smakową. Zależne od czasu lakierowania produktów. Obecnie wykonywane wyłącznie dla tabletek przeciwbólowych Sterowanie produkcją Komputerowy nadzór podczas przebiegu procesu produkcji masy luzem (od momentu rozpoczęcia granulowania do zakończenia lakierowania) Pakowanie Pakowanie maszynowe Polega na pakowaniu masy luzem w blistry lub plastikowe opakowania. Czas pakowania w blistry jest dwa razy dłuższy niż czas pakowania w opakowania plastikowe Pakowanie ręczne Blistry lub plastikowe opakowania są pakowane przez pakowaczy do kartonowych opakowań. Czas pakowania zależny jest od ilości opakowań kartonowych Kontrola jakości Wyrywkowa kontrola jakości zgodnie z wymogami systemu jakości GMP (Good Manufacturing Practice). Nadzór medyczny Sprawowany przez wyspecjalizowany personel medyczny, polega na aktualizowaniu ulotek informacyjnych, przedłużaniu rejestracji leku, prowadzeniu dokumentacji technologicznej itp. Razem Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 3

4 Parametry operacyjne dla procesu produkcyjnego: Liczba serii produkcyjnych w ciągu miesiąca Przeciętna waga masy luzem w jednej serii (w kg) Czas granulowania 1 serii (w m/h) witaminowe przeciwbólowe nasercowe przeciwzakaźne Metoda granulowania Kompaktowanie kompaktowanie mieszanie Mieszanie Czas tabletkowana 1 serii (w m/h) Wymagają lakierowania Nie tak nie Nie Czas lakierowania 1 serii - 8 h 20 minut - - Rodzaj opakowań Blistry (2) Blistry (2) Przeciętna liczba opakowań kartonowych w 1 serii produktów opakowania plastikowe opakowania plastikowe Kontrola jakości co 1000 op. 500 op op op. Polecenia: 1. Skalkulować koszt wytworzenia produktów wykorzystując metodologię rachunku kosztów działań. 2. Porównać wyniki kalkulacji według ABC z kalkulacją tradycyjną oraz wyjaśnić różnice. Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 4

5 Działanie Koszty działania Nośnik działania Wolumen nośnika Koszt jednostkę nośnika na Przyg. prod. Granulowanie Tabletkowanie Lakierowanie Ster. Prod. Pak. Masz. Pak ręczne Kontrola jakości Nadzór med. Materiały razem witaminowe przeciwbólowe nasercowe przeciwzakaźne Razem Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 5

6 Farmakon S.A. Zarządzanie działaniami Polecenie 1 Zbudować hierarchię działań dla firmy Farmakon i zaproponować odpowiedni sposób raportowania Polecenie 2 Dotychczas firma wykorzystywała w pełni swoje praktyczne zdolności produkcyjne. Jednak z uwagi na nieoczekiwany spadek zamówień ze strony hurtowni, w następnym miesiącu oczekiwany jest spadek popytu na tabletki witaminowe. Przewiduje się, że ich produkcja zostanie ograniczona z 3 do 2 serii produkcyjnych. Ustalić koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych Działanie Koszty Zasoby Zasoby zaangażowane elastyczne Przygotowanie produkcji Granulowanie Tabletkowanie Lakierowanie Pakowanie maszynowe Pakowanie ręczne Kontrola jakości Sterowanie produkcją Nadzór medyczny % 19% Polecenie 3 W związku z ograniczeniem produkcji tabletek witaminowych rozważana jest decyzja o przyjęciu zleceń kontraktowych od zagranicznych producentów środków farmaceutycznych. Każde zlecenie dotyczy wyprodukowania opakowań produktu według specyfikacji producenta i z dostarczonych przez niego surowców. Proponowana przez każdego z zagranicznych producentów cena wynosi 1,00 zł za opakowanie. Materiały bezpośrednie Zlecenie 1 Zlecenie 2 Dostarczane przez dostawcę Dostarczane przez dostawcę Liczba serii 1 1 Czas granulowania 10 h 10 h Rodzaj granulowania kompaktowanie Mieszanie Czas tabletkowania 10 h 10 h Lakierowanie Nie jest wymagane Nie jest wymagane Rodzaj opakowań plastikowe blistry Kontrola jakości co 500 opakowań Nie jest wymagana Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 6

7 Farmakon S.A. Analiza kosztów zewnętrznego łańcucha wartości Dystrybucja Do niedawna produkty były dystrybuowane poprzez jedną z dwóch sieci hurtowni A i B. Od pewnego czasu nawiązano również współpracę z zachodnią siecią aptek, która to sieć realizuje politykę bezpośredniego nabywania leków od producentów. Analiza sprzedaży według dystrybutorów (liczba opakowań): Hurtownia A Hurtownia B Sieć aptek Razem witaminowe przeciwbólowe nasercowe przeciwzakaźne W dotychczasowych analizach koszty dystrybucji, których przeciętna wartość wynosi zł miesięcznie były rozliczane na produkty w stosunku do wcześniej ustalonego kosztu wytworzenia. Niektórzy zarządzający uważają jednak, że taki sposób rozliczania nie uwzględnia faktycznych przyczyn powstawania tych kosztów, które wynikają w większym stopniu od wzajemnych relacji pomiędzy firmą a dystrybutorami, niż ze specyfiki konkretnych produktów. Zdaniem tych zarządzających koszty dystrybucji powinny być rozliczane na poszczególnych dystrybutorów i na tej podstawie ustalana rentowność każdego z kanałów dystrybucji. W celu poprawnego ustalenia rentowności należałoby zastosować rachunek kosztów działań Słownik działań dla procesu dystrybucji: Koszty Działanie miesięczne Opis Ekspedycja dostaw Obejmuje wprowadzenie zamówienia do systemu komputerowego, zapakowanie produktów do opakowań zbiorczych, przemieszczenia opakowań do rampy transportowej, wypełnienie dokumentów wysyłkowych oraz wystawienie faktury sprzedaży Dodatkowe znakowanie dostaw Dodatkowe oznaczenie wysyłanych opakowań zbiorczych specjalnym kodem paskowym. Obecnie wykonywane wyłącznie dla sieci aptek Transport Do każdego punktu sprzedaży należącego do hurtowni organizowany jest oddzielny transport. W przypadku sieci aptek trasy transportowe są łączone w kilka punktów sprzedaży jednocześnie. Czas rozładunku jest nieistotny. Obsługa zwrotów Obejmuje akceptację zwrotu, rozładowanie zwróconych opakowań oraz wystawienie dokumentów korygujących Razem Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 7

8 Parametry operacyjne dla procesu: Hurtownia A Hurtownia B Sieć aptek Rabaty (w % od ceny cennikowej) Przeciętny okres kredytu kupieckiego (w dniach) Należności kwestionowane (w %) 1 Liczba punktów odbioru towaru Częstotliwość dostaw w miesiącu Przeciętna odległość od punktu odbioru towaru (km) Przeciętna liczba punktów odbioru towarów dla 1 trasy transportowej Przeciętna liczba zwrotu towarów w miesiącu * Spółka korzysta z kredytu obrotowego oprocentowanego 10% w skali roku 1. Skalkulować marżę osiąganą na różnych kanałach dystrybucji wykorzystując dostępne informacje Hurtownia A Hurtownia B Sieć aptek Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 8

9 Dostawcy Typowe miesięczne koszty nabycia surowców i opakowań wynoszą i obejmują cenę zakupu oraz wszelkie koszty związane z procesem zaopatrzenia. Przy kalkulacji kosztów dział księgowości stosuje wskaźnik narzutu kosztów zaopatrzenia, gdzie koszty te narzucane są na cenę zakupu. Za ostatni okres przy cenie zakupu surowców i opakowań zł i kosztach zaopatrzenia zł wskaźnik narzutu wyniósł 25% i został obliczony według następującego wzoru: Wskaźnik narzutu kosztów zaopatrzenia Gdzie: KZbo Koszty zaopatrzenia bilans otwarcia KZdo Koszty zaopatrzenia poniesione w okresie Mbo Materiały w cenie zakupu bilans otwarcia Mdo Zakupy materiałów poniesione w okresie = KZbo + KZdo % = Mbo + Mdo % = 25% Dla obecnego profilu produkcji firma zaopatruje się w cztery rodzaje substancji czynnych 1, 3 rodzaje substancji pomocniczych 2 oraz w cztery rodzaje opakowań. Dostawy realizowane są przez 5 głównych dostawców. Dostawcą wszystkich substancji czynnych jest współpracujący z Farmakonem znany międzynarodowy koncern farmaceutyczny z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, który ma zagwarantowaną długoletnią ochronę patentową na sprzedawane substancje. Substancje pomocnicze i opakowania dostarczane są przez producentów krajowych. Rynek dostawców jest rozdrobniony i istnieje duża łatwość ich zmiany. Obecnie każda substancja pomocnicza dostarczana jest przez innego dostawcę, natomiast opakowania dostarczane są przez jednego producenta. 1 Substancje chemiczne lub mikroorganizmy zwalczające lub wywierające działanie ogólne lub specyficzne na organizmy szkodliwe (A. Krześlak, M. Parczewska-Tulińska). 2 Substancja pozbawiona (w stosowanych ilościach) własnego działania farmakologicznego, której dodanie jest niezbędne dla nadania substancji leczniczej właściwej postaci, zwiększenia jej trwałości, poprawy wyglądu lub smaku oraz zmienienia jej właściwości farmakologicznych (M. Zawisza). Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 9

10 Kalkulacja kosztów poszczególnych pozycji materiałowych kształtuje się następująco: Nazwa Cena zakupu Narzut kosztów zaopatrzenia (25%) Cena nabycia Substancja czynna I , , ,00 Substancja czynna II , , ,00 Substancja czynna III 7 200, , ,00 Substancja czynna IV , , ,00 Substancja pomocnicza I , , ,00 Substancja pomocnicza II 7 200, , ,00 Substancja pomocnicza III 5 200, , ,00 Opakowanie I , , ,00 Opakowanie II , , ,00 Opakowanie III 3 600,00 900, ,00 Opakowanie IV 4 160, , ,00 Razem , , ,00 Koszty materiałów są następnie w oparciu o receptury produkcyjne uwzględniane w procesie kalkulacji kosztu wytworzenia poszczególnych produktów: witaminowe przeciwbólowe nasercowe przeciwzakaźne Razem Substancja czynna I , ,00 Substancja czynna II , ,00 Substancja czynna III 9 000, ,00 Substancja czynna IV , ,00 Substancja pomocnicza I* , , ,00 Substancja pomocnicza II** 4 500, , ,00 Substancja pomocnicza III*** 6 500, ,00 Opakowanie I , ,00 Opakowanie II , ,00 Opakowanie III 4 500, ,00 Opakowanie IV 5 200, ,00 Razem , , , , ,00 * rozliczona na produkty w stosunku do masy 1000kg+1200kg ** rozliczona na produkty w stosunku do masy 300kg+300kg *** substancja wykorzystywana do powlekania Zarządzający działem zaopatrzenia wykorzystują informacje pochodzące z księgowości do zarządzania kosztami dostawców. Sporządzają oni wewnętrzne raporty, w których ustalane są koszty poszczególnych dostawców. Dostawca Cena zakupu Koszty Razem surowców zaopatrzenia Dostawca substancji czynnych Dostawca substancji pomocniczej Dostawca substancji pomocniczej Dostawca substancji pomocniczej Dostawca opakowań Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 10

11 Zdaniem zarządzających działem zaopatrzenia stosowany sposób kalkulacji kosztów nie uwzględnia zróżnicowania współpracy z poszczególnymi dostawcami. Proponują oni, żeby do kalkulacji kosztów dostawców zastosować rachunek kosztów działań. W celu zastosowania rachunku kosztów działań koszty zaopatrzenia zostały podzielone na działania: Słownik działań dla procesu dystrybucji: Koszty Działanie miesięczne Opis Transport Dotyczy transportu do zakładu niektórych materiałów i opakowań. Realizowany przez firmę zewnętrzną, która obciąża Farmakon według liczby przejechanych kilometrów (w obie strony). Odbiór materiałów Sprawdzenie zgodności dostawy z zamówieniem. Magazyn surowców sypkich i opakowań Wykorzystywany do magazynowania na specjalnych paletach substancji pomocniczych i opakowań. Zgodnie z wymogami GMP każda substancja (opakowanie) musi być magazynowana na oddzielnej palecie. Maksymalna ładowność palety wynosi 300 kg. Chłodnia Wykorzystywana wyłącznie do magazynowania substancji czynnych Audyty u dostawców Okresowe kontrole jakości wykonywane u dostawców substancji pomocniczych i opakowań. Przeciętny czas audytu - 2 dni robocze Informacje operacyjne dotyczące dostawców: Liczba dostaw w miesiącu Przeciętna wielkość 1 dostawy w kg Dostawca zapewnia transport Odległość od klienta Dostawca substancji czynnych (D1) Dostawca substancji pomocniczej I (D2) Dostawca substancji pomocniczej II (D3) Dostawca substancji pomocniczej III (D4) Dostawca opakowań (D5) kg 1000 kg 300 kg 10 kg 200 kg Tak Nie Tak Tak Nie Około km 200 km 250 km 120 km 150 km Częstotliwość audytów - Raz w miesiącu Raz w miesiącu Raz w miesiącu Raz na dwa miesiące 1. Skalkulować koszty dostawców wykorzystując metodologię rachunku kosztów działań. Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 11

12 Nowy produkt Dodatkowe założenie: Dotychczas firma wykorzystywała w pełni swoje praktyczne zdolności produkcyjne. Przewidywany jest jednak jest spadek zamówień ze strony hurtowni na tabletki witaminowe. Przewiduje się, że ich produkcja w najbliższym czasie zostanie ograniczona z 3 do 1 serii produkcyjnych. W związku ze spadającym popytem na tabletki witaminowe Farmakon planuje wprowadzenie na rynek nowego produktu z kategorii suplementów diety: tabletki wzmacniające. Dział marketingu dostarczył następujących informacji: Wielkość rynku: około 10 mln potencjalnych klientów Przewidywany udział w rynku: 2,0% Powtarzalność zakupów: 3 razy w ciągu roku Przewidywany okres sprzedaży: 3 lata Oczekiwana cena: 4,50 zł Dział B&R dostarczył następującą specyfikację produkcyjną Materiały bezpośrednie 0,65 / opakowanie Liczba serii w miesiącu 2 Czas granulowania 10 h Rodzaj granulowania Kompaktowanie Czas tabletkowania 10 h Lakierowanie Nie wymaga Rodzaj opakowań Pojemniki plastikowe Kontrola jakości co 500 opakowań Ponadto wiadomo, że: a) Szacunkowa wartość aktywów zaangażowanych w realizację poszczególnych działań jest następująca: Zaangażowany Dostępny Wymagany % Kapitał Działanie kapitał nośnik nośnik zaanag. w produkt Przygotowanie produkcji Granulowanie Tabletkowanie Lakierowanie Pakowanie maszynowe Pakowanie ręczne Kontrola jakości Sterowanie produkcją Nadzór medyczny Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 12

13 b) Niezbędne będzie poniesienie kosztów prac badawczych o szacunkowej wartości zł, oraz kosztów likwidacji produktu zł c) Szacunkowa wartość zapasów utrzymywana w celu zapewnienia ciągłości produkcji i sprzedaży: zł d) Oczekiwana przez zarządzających stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału niezbędna na pokrycie kosztów sprzedaży oraz oczekiwanego zysku wynosi 40% rocznie. Polecenia: 1. Ustalić planowane roczne i miesięczne rozmiary sprzedaży nowego produktu 2. Ustalić szacunkową wartość kapitału zaangażowanego w realizację produkcji nowego produktu oraz oczekiwany roczny zysk z tego kapitału 3. Ustalić oczekiwaną marżę jednostkową 4. Ustalić koszt docelowy 5. Ustalić planowany jednostkowy koszt nowego produktu możliwy do osiągnięcia. 6. Czy koszt docelowy został osiągnięty? Czy rezultat byłby taki sam gdyby firma stosowała tradycyjny rachunek kosztów? Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 13

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań Plan wykładu 1. Wycena rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych Wybrane zagadnienia z zakresu wyceny aktywów i zobowiązań Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Plan zajęć normalnych, standardowych 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach produktów 2. Prezentacja różnych podejść do planowania rozmiarów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji KALKULACJE KOSZTÓW Jednostką kalkulacyjną jest wyrażony za pomocą odpowiedniej miary produkt pracy (wyrób gotowy, wyrób nie zakończony, usługa) stanowiący przedmiot obliczania jednostkowego kosztu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 Zadanie 1 (Procesowy rachunek kosztów) W zakładach mleczarskich koszty pośrednie

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

FSP Galena. Jest prężnie rozwijającą się polską firmą o 65-letniej tradycji i doświadczeniu, zajmującą się: produkcją farmaceutyczną,

FSP Galena. Jest prężnie rozwijającą się polską firmą o 65-letniej tradycji i doświadczeniu, zajmującą się: produkcją farmaceutyczną, Wiarygodny partner FSP Galena Jest prężnie rozwijającą się polską firmą o 65-letniej tradycji i doświadczeniu, zajmującą się: - produkcją farmaceutyczną, - produkcją suplementów diety, - konfekcjonowaniem,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Wiarygodny partner do najważniejszych zadań

Wiarygodny partner do najważniejszych zadań Wiarygodny partner do najważniejszych zadań FSP Galena Jest prężnie rozwijającą się polską firmą o 65-letniej tradycji i doświadczeniu, zajmującą się : - produkcją farmaceutyczną, - produkcją suplementów

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów

Systemy rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów Tradycyjny rachunek kalkulacyjny kosztów oparty na rozmiarach produkcji kalkulacja doliczeniowa (zleceniowa), doliczanie kosztów wydziałowych kalkulacja podziałowa (procesowa)

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład III dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KALKULACJA KOSZTÓW Kalkulacja kosztów jest to czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia kosztów przypadających

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja podziałowa prosta. gdzie: KC koszt całkowity x wg ilość wyprodukowanych wyrobów gotowych k j koszt jednostkowy

Kalkulacja podziałowa prosta. gdzie: KC koszt całkowity x wg ilość wyprodukowanych wyrobów gotowych k j koszt jednostkowy Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Kalkulacja podziałowa prosta gdzie: KC koszt całkowity

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników rachunku kosztów i analizy finansowej

Lista wskaźników rachunku kosztów i analizy finansowej Lista wskaźników rachunku kosztów i analizy finansowej FiM Consulting Sp. z o.o. Ul. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl 1 WPROWADZENIE DO LISTY WSKAŹNIKÓW 1. Wskaźniki - są

Bardziej szczegółowo

ABC. czyli. Rachunek Kosztów Działań (dr inż. Michał Troska)

ABC. czyli. Rachunek Kosztów Działań (dr inż. Michał Troska) ABC czyli Rachunek Kosztów Działań (dr inż. Michał Troska) Czym jest ABC? 2 Plan prezentacji ABC a tradycyjne metody kalkulacji kosztów Charakterystyka firmy X Etapy wdrożenia systemu ABC w firmie Prezentacja

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH W ZAKŁADZIE FARMACEUTYCZNYM

OPTYMALIZACJA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH W ZAKŁADZIE FARMACEUTYCZNYM OPTYMALIZACJA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH W ZAKŁADZIE FARMACEUTYCZNYM POZNAŃ / kwiecień 2013 Wasilewski Cezary 1 Cel: Obniżenie kosztów wytwarzania Kontrolowanie jakości wyrobu Zasady postępowania Odpowiednio

Bardziej szczegółowo

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe?

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe? 1. Opakowania wielokrotnego użytku: A. Są to zwykle opakowania jednostkowe nieulegające zniszczeniu po jednokrotnym użyciu (opróżnieniu), które podlegają dalszemu skupowi. B. Do opakowań wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej Działalność pomocnicza działalność, której celem jest świadczenie usług na rzecz innych wydziałów/jednostek w przedsiębiorstwie usługi/świadczenia

Bardziej szczegółowo

1. WYZNACZANIE CELÓW 2. OCENA (KONTROLA) EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI

1. WYZNACZANIE CELÓW 2. OCENA (KONTROLA) EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI Planowanie i kontrola w organizacjach zdecentralizowanych Agenda 1. Budowa systemu planowania i kontroli w organizacji zdecentralizowanej 2. System ośrodków odpowiedzialności 3. owanie Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie 1.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne opakowanie. Barbara Kozielska Magdalena Michalska Chesapeake - Cezar S.A.

Bezpieczne opakowanie. Barbara Kozielska Magdalena Michalska Chesapeake - Cezar S.A. Bezpieczne opakowanie Barbara Kozielska Magdalena Michalska Chesapeake - Cezar S.A. 1 Bezpieczne opakowanie Co decyduje o bezpieczeństwie w opakowaniu: 1. Farmaceutycznym, 2. Artykułów alkoholowych, 3.

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Wydział Ekonomiczno-Rolniczy - SGGW Dr Mariusz Maciejczak LOGISTYKA Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem,

Bardziej szczegółowo

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę.

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę. Poniżej znajdują się przykłady rozwiązań tylko niektórych, spośród prezentowanych na zajęciach, zadań. Wszystkie pochodzą z podręcznika autorstwa Kotowskiej, Sitko i Uziębło. Kolokwium swoim zakresem obejmuje

Bardziej szczegółowo

Wiarygodny partner do najważniejszych zadań

Wiarygodny partner do najważniejszych zadań Wiarygodny partner do najważniejszych zadań FSP Galena Jest prężnie rozwijającą się polską firmą o 70-letniej tradycji i doświadczeniu, zajmującą się : - produkcją farmaceutyczną, - produkcją suplementów

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Dorota Prokopczyk Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. wytwarzaniem produktów leczniczych -jest każde działanie prowadzące do powstania produktu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. CEL RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ.

CZĘŚĆ I. CEL RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ. P r z e r o b o w y r a c h u n e k k o s z t ó w S t r o n a 1 CZĘŚĆ I. CEL RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ. Literatury na temat rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów jest tak dużo, że każdy zainteresowany

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych

Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów pełnych Produkty wyroby gotowe rzeczowe aktywa obrotowe wytwarzane przez przedsiębiorstwo produkcja w toku niegotowe wyroby gotowe o niezakończonym cyklu wytwarzania produkcją w toku może

Bardziej szczegółowo

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy Lista powtórkowa Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 1. Saldo początkowe Środków Trwałych 50 000 zł 2. Na stanie środków trwałych znajduje się komputer, którego wartość

Bardziej szczegółowo

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Etap I Bezpośrednie odniesienie kosztów rodzajowych do funkcji (wiersze 1-4) Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Wynagrodzenia na podstawie list płac obejmujących narzuty

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA. Zadanie 1

KALKULACJE KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA. Zadanie 1 KALKULACJE KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA Przedsiębiorstwo w ramach działalności pomocniczej prowadzi odkrywkę Ŝwiru. eksploatacji Ŝwirowni za dany miesiąc wynoszą: - materiały 30000 zł, - płace wraz z narzutami

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł):

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): Załącznik 4 Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): 010 Srodki trwałe 90000,00 071 Umorzenie środków trwałych 20000,00 100 Kasa 6000,00 131 Rachunek bieżący 39000,00 138 Kredyty bankowe

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A Ń S K A ( R E D. ), R A C

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179 Ceny Definicja ceny cena ilość pieniądza, którą płaci się za dobra i usługi w stosunkach towarowo-pieniężnych, których przedmiotem jest zmiana właściciela lub dysponenta będąca wyrazem wartości i zależna

Bardziej szczegółowo

Produkcja fazowa fazowej wyodrębnionych faz produkcyjnych półfabrykat każdej z faz - jednoasortymentowa lub wieloasortymentowa

Produkcja fazowa fazowej wyodrębnionych faz produkcyjnych półfabrykat każdej z faz - jednoasortymentowa lub wieloasortymentowa Kalkulacja fazowa Produkcja fazowa Organizacja produkcji fazowej produkcja masowa lub wielkoseryjna, przechodząca przez szereg wyodrębnionych faz (etapów, procesów) produkcyjnych po każdej fazie produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Wykorzystywane do optymalizacji efektów przy istniejącym profilu działalności w krótkich okresach czasu. Podstawą analizy są relacje pomiędzy

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja Zadanie 5.1 - Amortyzacja Firma AIR zakupiła i oddała pod koniec grudnia roku do używania nową linię produkcyjną do produkcji reflektorów ksenonowych do samochodów. nowej linii wyniosła 13.200 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Time-Driven Activity Based Costing. Zarządzanie rentownością przy wykorzystaniu Rachunku Kosztów Działań Opartego Na Czasie

Time-Driven Activity Based Costing. Zarządzanie rentownością przy wykorzystaniu Rachunku Kosztów Działań Opartego Na Czasie Time-Driven Activity Based Costing Zarządzanie rentownością przy wykorzystaniu Rachunku Kosztów Działań Opartego Na Czasie Drastyczne zmiany w otoczeniu Zmiany w strukturze kosztów Koszty pośrednie Materiały

Bardziej szczegółowo

Rola Osoby Wykwalifikowanej wstrzymanie, wycofanie serii produktu leczniczego

Rola Osoby Wykwalifikowanej wstrzymanie, wycofanie serii produktu leczniczego Rola Osoby Wykwalifikowanej wstrzymanie, wycofanie serii produktu leczniczego 2 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Rzeszów, 10 11 czerwca 2010 Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Budżetowanie

Temat 1: Budżetowanie Temat 1: Budżetowanie Zadanie 1.1 Zakupy towarów w przedsiębiorstwie NW w poszczególnych miesiącach wynoszą: luty 2000 zł, marzec 4000 zł, kwiecień 3000 zł. Towary zakupione w danym miesiącu są sprzedawane

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych -

Rachunek kosztów pełnych - Rachunek kosztów pełnych - kalkulacja dr Adam Chmielewski Jakie są cele rachunku kosztów? kalkulacja kosztów wycena zapasów ustalanie wyniku finansowego podejmowanie decyzji, np.: cenowych asortymentowych

Bardziej szczegółowo

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie Grzegorz Jokiel Architektura SAP ERP Struktura organizacji w systemie R/3 Podstawowe zadania modułu SD nawiązywanie kontaktów przetwarzanie zapytań ofertowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

Zadanie TRAMAG 1 Przedstawienie problemu

Zadanie TRAMAG 1 Przedstawienie problemu Zadanie TRAMAG 1 Przedstawienie problemu Firma TRAMAG jest firmą świadczącą kompleksowe usługi przewozu, przeładunku i magazynowania produktów chemii gospodarczej. Głównym długookresowym celem firmy jest

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Systematyka rachunku kosztów Kryterium - zakres rzeczowy Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych Kryterium - zakres normowania Rachunek kosztów rzeczywistych Rachunek

Bardziej szczegółowo

ZADANIE TRANSPORTOWE I PROBLEM KOMIWOJAŻERA

ZADANIE TRANSPORTOWE I PROBLEM KOMIWOJAŻERA Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem Opisy programów, ćwiczenia komputerowe i zadania. T. Trzaskalik (red.) Rozdział 3 ZADANIE TRANSPORTOWE I PROBLEM KOMIWOJAŻERA 3.3. ZADANIA Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Funkcje biznesowe, procesy biznesowe, dane

Funkcje biznesowe, procesy biznesowe, dane Funkcje biznesowe, procesy biznesowe, dane Aby zrozumieć, jak działają systemy klasy ERP, należy najpierw zrozumieć, jak funkcjonuje biznes Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 1/16 Obszary Funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Logistyka. Materiały dydaktyczne do zajęć. A. Klimek

Logistyka. Materiały dydaktyczne do zajęć. A. Klimek Logistyka Materiały dydaktyczne do zajęć A. Klimek Logistyka literatura podstawowa H.Ch. Pfohl: Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania Biblioteka Logistyka ILiM Poznań 1998 i następne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym

Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym Ewidencja wartościowa towarów w punktach sprzedaży detalicznej - jak wyliczać i księgować odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w rozbiciu na stawki VAT? Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

Podatnik VAT za VAT.pl Podatnik dokonujący Podatnik VAT zwolniony wyłącznie czynności ze względu na wartość zwolnione od VAT (żadne.

Podatnik VAT za VAT.pl Podatnik dokonujący Podatnik VAT zwolniony wyłącznie czynności ze względu na wartość zwolnione od VAT (żadne. Podatnik VAT za VAT.pl Czynność Podatnik VAT czynny Podatnik dokonujący Podatnik VAT zwolniony wyłącznie czynności ze względu na wartość zwolnione od VAT (żadne sprzedaży inne) Obowiązek rejestracji Ewidencja

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Jarosław Perek kpmh.pl. www.kpmh.pl

Jarosław Perek kpmh.pl. www.kpmh.pl . WYDATKI NA ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE Uwagi ogólne: Środki trwałe w (tak samo jak środki trwałe ) stanowią część aktywów trwałych (majątku trwałego) w jednostce. Niemniej środki trwałe w to aktywa, które

Bardziej szczegółowo

Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie:

Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w Astellas Pharma sp. z o.o. dla hurtowni farmaceutycznych I. Definicje Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie: Hurtownia

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Dr Mariusz Maciejczak Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem, zorganizowanej przez Deloitte&Touche. Warszawa

Bardziej szczegółowo

W grupie kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wyodrębniono cztery segmenty branżowe: Budownictwo, Produkcja, Handel, Działalność pomocnicza

W grupie kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wyodrębniono cztery segmenty branżowe: Budownictwo, Produkcja, Handel, Działalność pomocnicza Rodzaje segmentów działalności ze wskazaniem produktów (usług) i towarów w ramach każdego wykazywanego segmentu branżowego lub składu każdego wykazywanego segmentu geograficznego oraz wskazanie, który

Bardziej szczegółowo

Logistyka zaopatrzenia i produkcji

Logistyka zaopatrzenia i produkcji Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Logistyka zaopatrzenia i produkcji Wybrane instrukcje do gry piwnej (bez arkuszy analitycznych) Przyg. L. Wicki 2009-2015 4

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI Podstawowym założeniem prowadzenia działalności gospodarczej jest osiągnięcie zysków i przetrwania na konkurencyjnym rynku. Osiągnięcie zysków i przetrwanie jest możliwe między

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Kiedy przeciętna firmazaczyna interesować się szczegółową rentownością swoich produktów Przychody Koszty Szukanie problemów w innych

Bardziej szczegółowo

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010

Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku. Warszawa 1 marca 2010 Wyniki PGF SA po IV kwartale 2009 roku Warszawa 1 marca 2010 Agenda PGF na rynku farmaceutycznym w Polsce IV kwartał 2009 roku w pigułce Innowacja źródłem przewagi konkurencyjnej Dane finansowe PGF na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipzp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipzp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipzp.pl Warszawa: P/9/ANESTEZJA/2015 na dostawę preparatów farmaceutycznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa 1. Koszty w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym 2. Ewidencja materiałów i towarów dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy NUCO. Wołomin, 13 marca 2014 r.

Prezentacja firmy NUCO. Wołomin, 13 marca 2014 r. Prezentacja firmy NUCO Wołomin, Firma podstawowe informacje Firma istnieje na rynku producentów kosmetyków od ponad dwudziestu lat i jest firmą rodzinną Do końca lutego 2014 roku firma znana była pod nazwą

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Najświętszej Maryi Panny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa Dział Zamówień Publicznych tel., fax +48 34 367 36

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1

Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1 Rachunkowość Wykład nr 3 Plan wykładu 1. Cel sporządzania rachunku zysków i strat Rachunek zysków i strat 2. Definicje przychodów i kosztów oraz kryteria ujmowania 3. Układ rachunku zysków i strat Dr Marcin

Bardziej szczegółowo

Chronologiczny wykaz faktur potwierdzających wartość produktów sprzedanych w okresie referencyjnym

Chronologiczny wykaz faktur potwierdzających wartość produktów sprzedanych w okresie referencyjnym Symbol formularza: Opo1_W4. (Pełna nazwa organizacji producentów) Chronologiczny wykaz faktur potwierdzających wartość produktów sprzedanych w okresie referencyjnym Przyjęty okres referencyjny od // do

Bardziej szczegółowo

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor.

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor. Studium przypadku w przedsiębiorstwie MK Michał Seheńczuk konsultant w departamencie systemów Business Intelligence w ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl Wdrożenie sytemu

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Efektywny controlling. Michał Chalastra

Efektywny controlling. Michał Chalastra Efektywny controlling Michał Chalastra Mapa drogowa prezentacji Teoria na wprowadzenie Wybrane elementy wdrożenia systemu controllingu i BI Eureca w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wdrożenie controllingu

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC)

Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC) Rachunek kosztów działań sterowany czasem (Time-Driven ABC) Spis treści I. Rachunek kosztów działań sterowany czasem (time-driven ABC)... 2 1. Geneza time-driven ABC... 2 2. Ogólna koncepcja TD ABC....

Bardziej szczegółowo

TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE

TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE 1. Rozwiązywanie problemów decyzji krótkoterminowych Relacje między rozmiarami produkcji, kosztami i zyskiem wykorzystuje się w procesie badania opłacalności różnych wariantów

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

OBNIŻANIE KOSZTÓW WŁASNYCH SPRZEDAŻY. - dzięki kupowaniu możliwie największych ilości oraz - poprzez korzystanie z upustów, rabatów i promocji

OBNIŻANIE KOSZTÓW WŁASNYCH SPRZEDAŻY. - dzięki kupowaniu możliwie największych ilości oraz - poprzez korzystanie z upustów, rabatów i promocji OBNIŻANIE KOSZTÓW Dostawcy sklepów spożywczych starannie wyliczają swoje WŁASNYCH SPRZEDAŻY ceny i z reguły nie można ich negocjować. Mimo to ich klienci (hurtownicy i detaliści) znajdują sposoby obniżenia

Bardziej szczegółowo

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej.

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej. Budżetowanie Budżetowanie to: Proces ciągłego analizowania, programowania, realizowania i pomiaru wykonania zadań właściwych poszczególnym komórkom organizacyjnym, mający na celu efektywną kontrolę nad

Bardziej szczegółowo

prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub w przypadku producenta - zezwolenie na produkcję, a także

prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub w przypadku producenta - zezwolenie na produkcję, a także 1 z 5 2016-01-20 10:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gozmilkowice.pl Miłkowice: Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych,

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW - EGZAMIN

RACHUNEK KOSZTÓW - EGZAMIN dr Tomasz Wnuk-Pel Katedra Rachunkowości Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki STUDIA PODYPLOMOWE RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING RACHUNEK KOSZTÓW - EGZAMIN imię i nazwisko... należy rozwiązać test

Bardziej szczegółowo

Kim jest logistyk? (wg podręcznika Podstawy logistyki wydawnictwa Biblioteka logistyka, Poznań 2006)

Kim jest logistyk? (wg podręcznika Podstawy logistyki wydawnictwa Biblioteka logistyka, Poznań 2006) Kim jest logistyk? (wg podręcznika Podstawy logistyki wydawnictwa Biblioteka logistyka, Poznań 2006) Kwalifikacje kadry logistycznej stanowią jeden z kluczowych czynników sukcesu każdej organizacji. Absolwenci

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MAGAZYNOWA

GOSPODARKA MAGAZYNOWA Projekt A 0211d2 Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości Romów KXETANES-RAZEM Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Witold Zych GOSPODARKA MAGAZYNOWA Szkolenie dla społeczności

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI Z RACHUNKOWOŚCI

KONSPEKT LEKCJI Z RACHUNKOWOŚCI KONSPEKT LEKCJI Z RACHUNKOWOŚCI opracowany przez Annę Kuczyńską-Cesarz wicedyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 4 I. Temat: Ewidencja i rozliczanie kosztów równolegle

Bardziej szczegółowo

TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM

TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM. CHARAKTERYSTYKA TESTU. Test osiągnięć szkolnych sprawdzający wielostopniowy, nieformalny, nauczycielski, pisemny. Test obejmuje sprawdzenie wiadomościiumiejętności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i wynikami. dr Robert Piechota

Zarządzanie kosztami i wynikami. dr Robert Piechota Zarządzanie kosztami i wynikami dr Robert Piechota Wykład 2 Analiza progu rentowności W zarządzaniu przedsiębiorstwem konieczna jest ciągła ocena zależności między przychodami, kosztami i zyskiem. Narzędziem

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Oznaczenie kwalifikacji: A.31 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie zamówień

Opracowywanie zamówień Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Opracowywanie zamówień 1 Zamówienie Zamówienie jest podstawą

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza Dorota Kuchta www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Podstawowa literatura Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2 Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013 Lista zadań nr 2 zadanie nr 1 Zespól 4 - brak zapasów Spółka jawna WEGA prowadzi działalność usługową, zwolnioną

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowości Oznaczenie kwalifikacji: A.36 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Numer PESEL zdającego* Wypełnia

Bardziej szczegółowo

3. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym

3. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Systemy informatyczne zarządzania 19 3. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Bardziej złożone od danych podstawowych są funkcje, które wspomagają

Bardziej szczegółowo

Umowa na odbiór odpadów

Umowa na odbiór odpadów Umowa na odbiór odpadów Zawarta w Lublinie dnia...... - 2014 roku pomiędzy: oraz posługującym się numerami: NIP:... REGON:... zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez : 1....... 2...... a Wiesław

Bardziej szczegółowo