Activity Based Costing, Activity Based Management, Rentowność klienta, Koszty dostawców, Target costing. Farmakon S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Activity Based Costing, Activity Based Management, Rentowność klienta, Koszty dostawców, Target costing. Farmakon S.A."

Transkrypt

1 Farmakon S.A. Firma Farmakon S.A. zajmuje się wytwarzaniem leków w formie tabletek. Obecnie produkowane są cztery rodzaje leków: dwa rodzaje leków sprzedawanych bez recepty: tabletki przeciwbólowe i tabletki witaminowe oraz dwa rodzaje leków sprzedawanych na receptę: tabletki przeciwzakaźne oraz tabletki nasercowe. Typowa produkcja miesięczna wynosi opakowań tabletek i dotyczy następujących produktów: Ilość opakowań witaminowe przeciwbólowe nasercowe przeciwzakaźne Razem Produkcja odbywa się w dwóch głównych fazach. W fazie pierwszej produkowana jest tzw. masa luzem, w fazie drugiej odbywa się pakowanie tabletek w opakowania plastikowe lub tzw. blistry, a następnie w opakowania kartonowe. Przy obecnej wielkości produkcji firma wykorzystuje swoje praktyczne zdolności produkcyjne. Sprzedaż wyrobów firmy odbywa się głównie poprzez hurtownie farmaceutyczne. Część sprzedaży prowadzona jest także bezpośrednio do wybranych szpitali, a w ostatnim okresie nawiązano również współpracę z siecią aptek, które zaopatrują się bezpośrednio u producentów z pominięciem hurtowni. Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1

2 Rachunek kosztów Do kalkulacji kosztów przedsiębiorstwo stosuje kalkulacje doliczeniową. Do kosztów bezpośrednich zaliczane są surowce i opakowania. Koszty robocizny i pozostałe koszty produkcyjne ujmowane są według faz i rozliczane w stosunku do wyprodukowanej masy (Faza produkcji masy luzem) i według liczby opakowań (Faza pakowania). witaminowe przeciwbólowe nasercowe przeciwzakaźne Razem Surowce Opakowania Materiały razem Faza produkcji masy luzem* Faza pakowania** Razem koszty przerobu Razem koszty wytworzenia Koszt wytworzenia na 1 opakowanie 2,47 1,81 2,50 2,35 Koszty sprzedaży i dystrybucji*** Całkowity koszt na 1 opakowanie 4,58 3,36 4,64 4,36 * Rozliczone według wagi masy luzem ( / 2800 kg = 125zł/kg) witaminowe kg przeciwbólowe 300 kg nasercowe kg przeciwzakaźne 300 kg Razem kg ** rozliczone według liczby opakowań ( / op. = 0,50 zł / opakowanie) *** rozliczone w stosunku do kosztu wytworzenia Wyniki kalkulacji wykorzystywane są w zarządzaniu do określania cen. Dział marketingu ustala ceny do cennika poprzez narzucenie 10% marży zysku, która ma pokryć koszty ogólnego zarządu oraz zapewnić wymagany zysk. Od tak ustalonej ceny sprzedaży mogą być udzielane rabaty. witaminowe przeciwbólowe nasercowe przeciwzakaźne Koszt całkowity 4,58 3,36 4,64 4,36 Narzut zysku (10%) 0,46 0,34 0,46 0,44 Cena sprzedaży 5,04 3,70 5,11 4,80 Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 2

3 Wyniki kalkulacji są kwestionowane przez niektórych zarządzających, gdyż ich zdaniem nie pokazują prawdziwych przyczyn powstawania kosztów. Proponują oni, żeby w celu skalkulowania kosztów zastosować rachunek kosztów działań i do każdego z produktów przyporządkować wyłącznie te działania, które są wykonywane na rzecz tego produktu, z uwzględnieniem intensywności wykonywania danego działania. W celu zastosowania rachunku kosztów działań koszty przerobu zostały podzielone na działania: Słownik działań dla procesu produkcji: Koszty Działanie miesięczne Opis Produkcja masy luzem Przygotowanie produkcji Przygotowanie produkcji obejmuje transport, naważanie materiałów wyjściowych, oraz czyszczenie urządzeń produkcyjnych. Wykonywane jest dla każdej serii produkcyjnej masy luzem. Czas przygotowania jest podobny dla każdej serii produkcyjnej Granulowanie Polega na nadaniu surowcom odpowiedniej ziarnistości. Zależne od czasu granulowania oraz sposobu granulowania. Koszt maszyny do kompaktorowania (zagęszczanie drobnych ziaren) jest około trzy razy większy niż koszt maszyny do mieszania (rozbijanie substancji stałych) Tabletkowanie Nadawanie granulkom kształtu tabletek. Zależne od czasu tabletkowania Lakierowanie Pokrywanie tabletek substancją smakową. Zależne od czasu lakierowania produktów. Obecnie wykonywane wyłącznie dla tabletek przeciwbólowych Sterowanie produkcją Komputerowy nadzór podczas przebiegu procesu produkcji masy luzem (od momentu rozpoczęcia granulowania do zakończenia lakierowania) Pakowanie Pakowanie maszynowe Polega na pakowaniu masy luzem w blistry lub plastikowe opakowania. Czas pakowania w blistry jest dwa razy dłuższy niż czas pakowania w opakowania plastikowe Pakowanie ręczne Blistry lub plastikowe opakowania są pakowane przez pakowaczy do kartonowych opakowań. Czas pakowania zależny jest od ilości opakowań kartonowych Kontrola jakości Wyrywkowa kontrola jakości zgodnie z wymogami systemu jakości GMP (Good Manufacturing Practice). Nadzór medyczny Sprawowany przez wyspecjalizowany personel medyczny, polega na aktualizowaniu ulotek informacyjnych, przedłużaniu rejestracji leku, prowadzeniu dokumentacji technologicznej itp. Razem Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 3

4 Parametry operacyjne dla procesu produkcyjnego: Liczba serii produkcyjnych w ciągu miesiąca Przeciętna waga masy luzem w jednej serii (w kg) Czas granulowania 1 serii (w m/h) witaminowe przeciwbólowe nasercowe przeciwzakaźne Metoda granulowania Kompaktowanie kompaktowanie mieszanie Mieszanie Czas tabletkowana 1 serii (w m/h) Wymagają lakierowania Nie tak nie Nie Czas lakierowania 1 serii - 8 h 20 minut - - Rodzaj opakowań Blistry (2) Blistry (2) Przeciętna liczba opakowań kartonowych w 1 serii produktów opakowania plastikowe opakowania plastikowe Kontrola jakości co 1000 op. 500 op op op. Polecenia: 1. Skalkulować koszt wytworzenia produktów wykorzystując metodologię rachunku kosztów działań. 2. Porównać wyniki kalkulacji według ABC z kalkulacją tradycyjną oraz wyjaśnić różnice. Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 4

5 Działanie Koszty działania Nośnik działania Wolumen nośnika Koszt jednostkę nośnika na Przyg. prod. Granulowanie Tabletkowanie Lakierowanie Ster. Prod. Pak. Masz. Pak ręczne Kontrola jakości Nadzór med. Materiały razem witaminowe przeciwbólowe nasercowe przeciwzakaźne Razem Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 5

6 Farmakon S.A. Zarządzanie działaniami Polecenie 1 Zbudować hierarchię działań dla firmy Farmakon i zaproponować odpowiedni sposób raportowania Polecenie 2 Dotychczas firma wykorzystywała w pełni swoje praktyczne zdolności produkcyjne. Jednak z uwagi na nieoczekiwany spadek zamówień ze strony hurtowni, w następnym miesiącu oczekiwany jest spadek popytu na tabletki witaminowe. Przewiduje się, że ich produkcja zostanie ograniczona z 3 do 2 serii produkcyjnych. Ustalić koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych Działanie Koszty Zasoby Zasoby zaangażowane elastyczne Przygotowanie produkcji Granulowanie Tabletkowanie Lakierowanie Pakowanie maszynowe Pakowanie ręczne Kontrola jakości Sterowanie produkcją Nadzór medyczny % 19% Polecenie 3 W związku z ograniczeniem produkcji tabletek witaminowych rozważana jest decyzja o przyjęciu zleceń kontraktowych od zagranicznych producentów środków farmaceutycznych. Każde zlecenie dotyczy wyprodukowania opakowań produktu według specyfikacji producenta i z dostarczonych przez niego surowców. Proponowana przez każdego z zagranicznych producentów cena wynosi 1,00 zł za opakowanie. Materiały bezpośrednie Zlecenie 1 Zlecenie 2 Dostarczane przez dostawcę Dostarczane przez dostawcę Liczba serii 1 1 Czas granulowania 10 h 10 h Rodzaj granulowania kompaktowanie Mieszanie Czas tabletkowania 10 h 10 h Lakierowanie Nie jest wymagane Nie jest wymagane Rodzaj opakowań plastikowe blistry Kontrola jakości co 500 opakowań Nie jest wymagana Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 6

7 Farmakon S.A. Analiza kosztów zewnętrznego łańcucha wartości Dystrybucja Do niedawna produkty były dystrybuowane poprzez jedną z dwóch sieci hurtowni A i B. Od pewnego czasu nawiązano również współpracę z zachodnią siecią aptek, która to sieć realizuje politykę bezpośredniego nabywania leków od producentów. Analiza sprzedaży według dystrybutorów (liczba opakowań): Hurtownia A Hurtownia B Sieć aptek Razem witaminowe przeciwbólowe nasercowe przeciwzakaźne W dotychczasowych analizach koszty dystrybucji, których przeciętna wartość wynosi zł miesięcznie były rozliczane na produkty w stosunku do wcześniej ustalonego kosztu wytworzenia. Niektórzy zarządzający uważają jednak, że taki sposób rozliczania nie uwzględnia faktycznych przyczyn powstawania tych kosztów, które wynikają w większym stopniu od wzajemnych relacji pomiędzy firmą a dystrybutorami, niż ze specyfiki konkretnych produktów. Zdaniem tych zarządzających koszty dystrybucji powinny być rozliczane na poszczególnych dystrybutorów i na tej podstawie ustalana rentowność każdego z kanałów dystrybucji. W celu poprawnego ustalenia rentowności należałoby zastosować rachunek kosztów działań Słownik działań dla procesu dystrybucji: Koszty Działanie miesięczne Opis Ekspedycja dostaw Obejmuje wprowadzenie zamówienia do systemu komputerowego, zapakowanie produktów do opakowań zbiorczych, przemieszczenia opakowań do rampy transportowej, wypełnienie dokumentów wysyłkowych oraz wystawienie faktury sprzedaży Dodatkowe znakowanie dostaw Dodatkowe oznaczenie wysyłanych opakowań zbiorczych specjalnym kodem paskowym. Obecnie wykonywane wyłącznie dla sieci aptek Transport Do każdego punktu sprzedaży należącego do hurtowni organizowany jest oddzielny transport. W przypadku sieci aptek trasy transportowe są łączone w kilka punktów sprzedaży jednocześnie. Czas rozładunku jest nieistotny. Obsługa zwrotów Obejmuje akceptację zwrotu, rozładowanie zwróconych opakowań oraz wystawienie dokumentów korygujących Razem Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 7

8 Parametry operacyjne dla procesu: Hurtownia A Hurtownia B Sieć aptek Rabaty (w % od ceny cennikowej) Przeciętny okres kredytu kupieckiego (w dniach) Należności kwestionowane (w %) 1 Liczba punktów odbioru towaru Częstotliwość dostaw w miesiącu Przeciętna odległość od punktu odbioru towaru (km) Przeciętna liczba punktów odbioru towarów dla 1 trasy transportowej Przeciętna liczba zwrotu towarów w miesiącu * Spółka korzysta z kredytu obrotowego oprocentowanego 10% w skali roku 1. Skalkulować marżę osiąganą na różnych kanałach dystrybucji wykorzystując dostępne informacje Hurtownia A Hurtownia B Sieć aptek Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 8

9 Dostawcy Typowe miesięczne koszty nabycia surowców i opakowań wynoszą i obejmują cenę zakupu oraz wszelkie koszty związane z procesem zaopatrzenia. Przy kalkulacji kosztów dział księgowości stosuje wskaźnik narzutu kosztów zaopatrzenia, gdzie koszty te narzucane są na cenę zakupu. Za ostatni okres przy cenie zakupu surowców i opakowań zł i kosztach zaopatrzenia zł wskaźnik narzutu wyniósł 25% i został obliczony według następującego wzoru: Wskaźnik narzutu kosztów zaopatrzenia Gdzie: KZbo Koszty zaopatrzenia bilans otwarcia KZdo Koszty zaopatrzenia poniesione w okresie Mbo Materiały w cenie zakupu bilans otwarcia Mdo Zakupy materiałów poniesione w okresie = KZbo + KZdo % = Mbo + Mdo % = 25% Dla obecnego profilu produkcji firma zaopatruje się w cztery rodzaje substancji czynnych 1, 3 rodzaje substancji pomocniczych 2 oraz w cztery rodzaje opakowań. Dostawy realizowane są przez 5 głównych dostawców. Dostawcą wszystkich substancji czynnych jest współpracujący z Farmakonem znany międzynarodowy koncern farmaceutyczny z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, który ma zagwarantowaną długoletnią ochronę patentową na sprzedawane substancje. Substancje pomocnicze i opakowania dostarczane są przez producentów krajowych. Rynek dostawców jest rozdrobniony i istnieje duża łatwość ich zmiany. Obecnie każda substancja pomocnicza dostarczana jest przez innego dostawcę, natomiast opakowania dostarczane są przez jednego producenta. 1 Substancje chemiczne lub mikroorganizmy zwalczające lub wywierające działanie ogólne lub specyficzne na organizmy szkodliwe (A. Krześlak, M. Parczewska-Tulińska). 2 Substancja pozbawiona (w stosowanych ilościach) własnego działania farmakologicznego, której dodanie jest niezbędne dla nadania substancji leczniczej właściwej postaci, zwiększenia jej trwałości, poprawy wyglądu lub smaku oraz zmienienia jej właściwości farmakologicznych (M. Zawisza). Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 9

10 Kalkulacja kosztów poszczególnych pozycji materiałowych kształtuje się następująco: Nazwa Cena zakupu Narzut kosztów zaopatrzenia (25%) Cena nabycia Substancja czynna I , , ,00 Substancja czynna II , , ,00 Substancja czynna III 7 200, , ,00 Substancja czynna IV , , ,00 Substancja pomocnicza I , , ,00 Substancja pomocnicza II 7 200, , ,00 Substancja pomocnicza III 5 200, , ,00 Opakowanie I , , ,00 Opakowanie II , , ,00 Opakowanie III 3 600,00 900, ,00 Opakowanie IV 4 160, , ,00 Razem , , ,00 Koszty materiałów są następnie w oparciu o receptury produkcyjne uwzględniane w procesie kalkulacji kosztu wytworzenia poszczególnych produktów: witaminowe przeciwbólowe nasercowe przeciwzakaźne Razem Substancja czynna I , ,00 Substancja czynna II , ,00 Substancja czynna III 9 000, ,00 Substancja czynna IV , ,00 Substancja pomocnicza I* , , ,00 Substancja pomocnicza II** 4 500, , ,00 Substancja pomocnicza III*** 6 500, ,00 Opakowanie I , ,00 Opakowanie II , ,00 Opakowanie III 4 500, ,00 Opakowanie IV 5 200, ,00 Razem , , , , ,00 * rozliczona na produkty w stosunku do masy 1000kg+1200kg ** rozliczona na produkty w stosunku do masy 300kg+300kg *** substancja wykorzystywana do powlekania Zarządzający działem zaopatrzenia wykorzystują informacje pochodzące z księgowości do zarządzania kosztami dostawców. Sporządzają oni wewnętrzne raporty, w których ustalane są koszty poszczególnych dostawców. Dostawca Cena zakupu Koszty Razem surowców zaopatrzenia Dostawca substancji czynnych Dostawca substancji pomocniczej Dostawca substancji pomocniczej Dostawca substancji pomocniczej Dostawca opakowań Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 10

11 Zdaniem zarządzających działem zaopatrzenia stosowany sposób kalkulacji kosztów nie uwzględnia zróżnicowania współpracy z poszczególnymi dostawcami. Proponują oni, żeby do kalkulacji kosztów dostawców zastosować rachunek kosztów działań. W celu zastosowania rachunku kosztów działań koszty zaopatrzenia zostały podzielone na działania: Słownik działań dla procesu dystrybucji: Koszty Działanie miesięczne Opis Transport Dotyczy transportu do zakładu niektórych materiałów i opakowań. Realizowany przez firmę zewnętrzną, która obciąża Farmakon według liczby przejechanych kilometrów (w obie strony). Odbiór materiałów Sprawdzenie zgodności dostawy z zamówieniem. Magazyn surowców sypkich i opakowań Wykorzystywany do magazynowania na specjalnych paletach substancji pomocniczych i opakowań. Zgodnie z wymogami GMP każda substancja (opakowanie) musi być magazynowana na oddzielnej palecie. Maksymalna ładowność palety wynosi 300 kg. Chłodnia Wykorzystywana wyłącznie do magazynowania substancji czynnych Audyty u dostawców Okresowe kontrole jakości wykonywane u dostawców substancji pomocniczych i opakowań. Przeciętny czas audytu - 2 dni robocze Informacje operacyjne dotyczące dostawców: Liczba dostaw w miesiącu Przeciętna wielkość 1 dostawy w kg Dostawca zapewnia transport Odległość od klienta Dostawca substancji czynnych (D1) Dostawca substancji pomocniczej I (D2) Dostawca substancji pomocniczej II (D3) Dostawca substancji pomocniczej III (D4) Dostawca opakowań (D5) kg 1000 kg 300 kg 10 kg 200 kg Tak Nie Tak Tak Nie Około km 200 km 250 km 120 km 150 km Częstotliwość audytów - Raz w miesiącu Raz w miesiącu Raz w miesiącu Raz na dwa miesiące 1. Skalkulować koszty dostawców wykorzystując metodologię rachunku kosztów działań. Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 11

12 Nowy produkt Dodatkowe założenie: Dotychczas firma wykorzystywała w pełni swoje praktyczne zdolności produkcyjne. Przewidywany jest jednak jest spadek zamówień ze strony hurtowni na tabletki witaminowe. Przewiduje się, że ich produkcja w najbliższym czasie zostanie ograniczona z 3 do 1 serii produkcyjnych. W związku ze spadającym popytem na tabletki witaminowe Farmakon planuje wprowadzenie na rynek nowego produktu z kategorii suplementów diety: tabletki wzmacniające. Dział marketingu dostarczył następujących informacji: Wielkość rynku: około 10 mln potencjalnych klientów Przewidywany udział w rynku: 2,0% Powtarzalność zakupów: 3 razy w ciągu roku Przewidywany okres sprzedaży: 3 lata Oczekiwana cena: 4,50 zł Dział B&R dostarczył następującą specyfikację produkcyjną Materiały bezpośrednie 0,65 / opakowanie Liczba serii w miesiącu 2 Czas granulowania 10 h Rodzaj granulowania Kompaktowanie Czas tabletkowania 10 h Lakierowanie Nie wymaga Rodzaj opakowań Pojemniki plastikowe Kontrola jakości co 500 opakowań Ponadto wiadomo, że: a) Szacunkowa wartość aktywów zaangażowanych w realizację poszczególnych działań jest następująca: Zaangażowany Dostępny Wymagany % Kapitał Działanie kapitał nośnik nośnik zaanag. w produkt Przygotowanie produkcji Granulowanie Tabletkowanie Lakierowanie Pakowanie maszynowe Pakowanie ręczne Kontrola jakości Sterowanie produkcją Nadzór medyczny Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 12

13 b) Niezbędne będzie poniesienie kosztów prac badawczych o szacunkowej wartości zł, oraz kosztów likwidacji produktu zł c) Szacunkowa wartość zapasów utrzymywana w celu zapewnienia ciągłości produkcji i sprzedaży: zł d) Oczekiwana przez zarządzających stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału niezbędna na pokrycie kosztów sprzedaży oraz oczekiwanego zysku wynosi 40% rocznie. Polecenia: 1. Ustalić planowane roczne i miesięczne rozmiary sprzedaży nowego produktu 2. Ustalić szacunkową wartość kapitału zaangażowanego w realizację produkcji nowego produktu oraz oczekiwany roczny zysk z tego kapitału 3. Ustalić oczekiwaną marżę jednostkową 4. Ustalić koszt docelowy 5. Ustalić planowany jednostkowy koszt nowego produktu możliwy do osiągnięcia. 6. Czy koszt docelowy został osiągnięty? Czy rezultat byłby taki sam gdyby firma stosowała tradycyjny rachunek kosztów? Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 13

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Agenda. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC)

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Agenda. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC) Agenda Rachunek działań (Activity Based Costing, ABC) Dr Marcin Pielaszek 1. Przesłanki wdrażania nowych rozwiązań rachunku 2. Model rachunku działań 3. Ilustracja liczbowa 4. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych uzasadnionych Rachunek kosztów normalnych: zniwelowanie wpływu różnic w wykorzystaniu zdolności produkcyjnych w wyniku zmian w rozmiarach produkcji

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć Wykład nr 1 Marcin Pielaszek Roboczy plan zajęć Wykład 1. Wprowadzenie, sprawozdawczy rachunek 2. normalnych, rachunek standardowych 3. standardowych, koszty produkcji pomocniczej 4. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany

Rachunek kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany Kalkulacja kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany Marcin Pielaszek Kalkulacja jest to proces ustalania kosztu określonego obiektu, np. kosztu wytworzenia konkretnego produktu wytworzenia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Plan zajęć normalnych, standardowych 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach produktów 2. Prezentacja różnych podejść do planowania rozmiarów

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań Plan wykładu 1. Wycena rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych Wybrane zagadnienia z zakresu wyceny aktywów i zobowiązań Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Ewidencja i rozliczanie kosztów Rachunek kosztów w układzie rodzajowym Rachunek kosztów wg miejsc

Bardziej szczegółowo

GMP - Dobra Praktyka Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Prac:ce)

GMP - Dobra Praktyka Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Prac:ce) GMP - Dobra Praktyka Wytwarzania (ang. Good Manufacturing Prac:ce) GMP definicja GMP to system oparty na procedurach produkcyjnych, kontrolnych oraz zapewnienia jakości, gwarantujących, że wytworzone produkty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

Zad.2. Firm poniosła następujące koszty: Produkcja podstawowa 900 zł W tym: faza I 660 zł faza II 240 zł Koszty wydziałowe: 490zł.

Zad.2. Firm poniosła następujące koszty: Produkcja podstawowa 900 zł W tym: faza I 660 zł faza II 240 zł Koszty wydziałowe: 490zł. Zad. 1. Firma X wyprodukowała w okresie sprawozdawczym w wydziale I-200 sztuk półfabrykatów, a w wydziale II-150 sztuk wyrobów gotowych. RóŜnicę ilościową między produkcją wydziału I a wydziału II stanowi

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji KALKULACJE KOSZTÓW Jednostką kalkulacyjną jest wyrażony za pomocą odpowiedniej miary produkt pracy (wyrób gotowy, wyrób nie zakończony, usługa) stanowiący przedmiot obliczania jednostkowego kosztu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów działań sterowany czasem TD ABC

Rachunek kosztów działań sterowany czasem TD ABC Projektowanie procesów dr Mariusz Maciejczak www.maciejczak.pl Rachunek kosztów działań sterowany czasem TD ABC ABC Rachunek kosztów działań Nośniki kosztów Mierniki częstotliwości i intensywności z jaką

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów dla inżyniera

Rachunek kosztów dla inżyniera Rachunek kosztów dla inżyniera Wykład 11. Produkcja pomocnicza koszty produkcji pomocniczej, rozliczanie kosztów produkcji pomocniczej, ceny transferowe Zofia Krokosz-Krynke, Dr inż., MBA zofia.krokosz-krynke@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników rachunku kosztów i analizy finansowej

Lista wskaźników rachunku kosztów i analizy finansowej Lista wskaźników rachunku kosztów i analizy finansowej FiM Consulting Sp. z o.o. Ul. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl 1 WPROWADZENIE DO LISTY WSKAŹNIKÓW 1. Wskaźniki - są

Bardziej szczegółowo

Curtis Health Caps wytwarzanie kontraktowe kapsułek miękkich

Curtis Health Caps wytwarzanie kontraktowe kapsułek miękkich Curtis Health Caps wytwarzanie kontraktowe kapsułek miękkich Historia Firmy Od 1989: produkcja i dystrybucja leków oraz suplementów diety, pod własnymi markami; lokalizacja Poznań Od 2008: produkcja kapsułek

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ABC. czyli. Rachunek Kosztów Działań (dr inż. Michał Troska)

ABC. czyli. Rachunek Kosztów Działań (dr inż. Michał Troska) ABC czyli Rachunek Kosztów Działań (dr inż. Michał Troska) Czym jest ABC? 2 Plan prezentacji ABC a tradycyjne metody kalkulacji kosztów Charakterystyka firmy X Etapy wdrożenia systemu ABC w firmie Prezentacja

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 Zadanie 1 (Procesowy rachunek kosztów) W zakładach mleczarskich koszty pośrednie

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

FSP Galena. Jest prężnie rozwijającą się polską firmą o 65-letniej tradycji i doświadczeniu, zajmującą się: produkcją farmaceutyczną,

FSP Galena. Jest prężnie rozwijającą się polską firmą o 65-letniej tradycji i doświadczeniu, zajmującą się: produkcją farmaceutyczną, Wiarygodny partner FSP Galena Jest prężnie rozwijającą się polską firmą o 65-letniej tradycji i doświadczeniu, zajmującą się: - produkcją farmaceutyczną, - produkcją suplementów diety, - konfekcjonowaniem,

Bardziej szczegółowo

Wiarygodny partner do najważniejszych zadań

Wiarygodny partner do najważniejszych zadań Wiarygodny partner do najważniejszych zadań FSP Galena Jest prężnie rozwijającą się polską firmą o 65-letniej tradycji i doświadczeniu, zajmującą się : - produkcją farmaceutyczną, - produkcją suplementów

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład III dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KALKULACJA KOSZTÓW Kalkulacja kosztów jest to czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia kosztów przypadających

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów

Systemy rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów Tradycyjny rachunek kalkulacyjny kosztów oparty na rozmiarach produkcji kalkulacja doliczeniowa (zleceniowa), doliczanie kosztów wydziałowych kalkulacja podziałowa (procesowa)

Bardziej szczegółowo

Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu?

Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu? Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu? Pytanie Świadczymy dla innych podmiotów usługi produkcyjne - wytwarzamy ich

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja podziałowa prosta. gdzie: KC koszt całkowity x wg ilość wyprodukowanych wyrobów gotowych k j koszt jednostkowy

Kalkulacja podziałowa prosta. gdzie: KC koszt całkowity x wg ilość wyprodukowanych wyrobów gotowych k j koszt jednostkowy Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Kalkulacja podziałowa prosta gdzie: KC koszt całkowity

Bardziej szczegółowo

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej Działalność pomocnicza działalność, której celem jest świadczenie usług na rzecz innych wydziałów/jednostek w przedsiębiorstwie usługi/świadczenia

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH W ZAKŁADZIE FARMACEUTYCZNYM

OPTYMALIZACJA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH W ZAKŁADZIE FARMACEUTYCZNYM OPTYMALIZACJA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH W ZAKŁADZIE FARMACEUTYCZNYM POZNAŃ / kwiecień 2013 Wasilewski Cezary 1 Cel: Obniżenie kosztów wytwarzania Kontrolowanie jakości wyrobu Zasady postępowania Odpowiednio

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład II dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KALKULACJA KOSZTÓW Kalkulacja kosztów jest to czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia kosztów przypadających

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych (częściowych) Polskie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie 1.

Bardziej szczegółowo

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe?

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe? 1. Opakowania wielokrotnego użytku: A. Są to zwykle opakowania jednostkowe nieulegające zniszczeniu po jednokrotnym użyciu (opróżnieniu), które podlegają dalszemu skupowi. B. Do opakowań wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

Ilość produkowanych komponentów

Ilość produkowanych komponentów Zad. 1 Przedsiębiorstwo produkcyjne posiada zmechanizowany Zakład będący samodzielnym ośrodkiem kosztów. W ostatnim miesiącu z zakupionych komponentów w zakładzie wykonywane były 2 zlecenia produkcyjne.

Bardziej szczegółowo

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji Zajęcia nr 1 Sprawozdawczy rachunek 1. Podstawowe definicje 2. Cele rachunku 3. Sprawozdawczy rachunek Marcin Pielaszek a) Prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym b) Etapy sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE CEL PODYSTEMU LOGISTYCZNEGO OKREŚLANIE 2 zapewnienie wymaganego poziomu obsługi (...kogo?) w zakresie (...jakim?)

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP)

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP) Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP) Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie

Bardziej szczegółowo

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 1.1. Rozwój rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej 1.2. Cel istota i zakres rachunkowości zarządczej

Bardziej szczegółowo

Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1

Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1 Planowanie i kontrola w organizacjach zdecentralizowanych Agenda 1. Budowa systemu planowania i kontroli w organizacji zdecentralizowanej 2. System ośrodków odpowiedzialności 3. owanie Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Wydział Ekonomiczno-Rolniczy - SGGW Dr Mariusz Maciejczak LOGISTYKA Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem,

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów zmiennych

Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych (ang. variable costing) pozwala podejmować decyzje krótkookresowe będące reakcją na bieżące zmiany w wielkości popytu i sprzedaży dzieli koszty na

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Do zapasów zaliczyć należy: (1) materiały, czyli przedmioty pracy nabyte w celu całkowitego zużycia w jednym cyklu produkcyjnym lub zużycia na inne potrzeby, na przykład konserwacji

Bardziej szczegółowo

1. WYZNACZANIE CELÓW 2. OCENA (KONTROLA) EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI

1. WYZNACZANIE CELÓW 2. OCENA (KONTROLA) EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI Planowanie i kontrola w organizacjach zdecentralizowanych Agenda 1. Budowa systemu planowania i kontroli w organizacji zdecentralizowanej 2. System ośrodków odpowiedzialności 3. owanie Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

Rola Osoby Wykwalifikowanej wstrzymanie, wycofanie serii produktu leczniczego

Rola Osoby Wykwalifikowanej wstrzymanie, wycofanie serii produktu leczniczego Rola Osoby Wykwalifikowanej wstrzymanie, wycofanie serii produktu leczniczego 2 Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Rzeszów, 10 11 czerwca 2010 Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania

Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Kwalifikacja wykonawców różnych etapów wytwarzania Dorota Prokopczyk Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. wytwarzaniem produktów leczniczych -jest każde działanie prowadzące do powstania produktu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne opakowanie. Barbara Kozielska Magdalena Michalska Chesapeake - Cezar S.A.

Bezpieczne opakowanie. Barbara Kozielska Magdalena Michalska Chesapeake - Cezar S.A. Bezpieczne opakowanie Barbara Kozielska Magdalena Michalska Chesapeake - Cezar S.A. 1 Bezpieczne opakowanie Co decyduje o bezpieczeństwie w opakowaniu: 1. Farmaceutycznym, 2. Artykułów alkoholowych, 3.

Bardziej szczegółowo

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę.

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę. Poniżej znajdują się przykłady rozwiązań tylko niektórych, spośród prezentowanych na zajęciach, zadań. Wszystkie pochodzą z podręcznika autorstwa Kotowskiej, Sitko i Uziębło. Kolokwium swoim zakresem obejmuje

Bardziej szczegółowo

Zadanie SERPOL. Przedstawienie problemu

Zadanie SERPOL. Przedstawienie problemu Zadanie SERPOL Przedstawienie problemu Firma zajmuje się produkcją sera. W ofercie firmy znajdują się dwa rodzaje produktów: ser długo, ser krótko. Celem zadania jest wyznaczenie okresowych i jednostkowych

Bardziej szczegółowo

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy Lista powtórkowa Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 1. Saldo początkowe Środków Trwałych 50 000 zł 2. Na stanie środków trwałych znajduje się komputer, którego wartość

Bardziej szczegółowo

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Etap I Bezpośrednie odniesienie kosztów rodzajowych do funkcji (wiersze 1-4) Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Wynagrodzenia na podstawie list płac obejmujących narzuty

Bardziej szczegółowo

Tytuł Reklamacje. Strona 1/5. HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA PORFARM ul. Lubelska 89/ RADOM PQ-03. Data obowiązywania

Tytuł Reklamacje. Strona 1/5. HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA PORFARM ul. Lubelska 89/ RADOM PQ-03. Data obowiązywania Numer / edycji Podpisy osób odpowiedzialnych (nazwisko, imię, stanowisko, podpis) Opracował Sprawdził Zatwierdził Rafał Majewski Kierownik Hurtowni Jacek Porczyński Prezes zarządu Strona 1/5 Numer / edycji

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych

Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów pełnych Produkty wyroby gotowe rzeczowe aktywa obrotowe wytwarzane przez przedsiębiorstwo produkcja w toku niegotowe wyroby gotowe o niezakończonym cyklu wytwarzania produkcją w toku może

Bardziej szczegółowo

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO. CHARAKTERYSTYKA TESTU. Test osiągnięć szkolnych sprawdzający wielostopniowy, nieformalny, nauczycielski, pisemny. Test obejmuje sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 2 - ZAPASY

MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 2 - ZAPASY MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 2 - ZAPASY Definicja: Aktywa przeznaczone do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej, aktywa będące w trakcie produkcji przeznaczonej do takiej sprzedaży

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING LOGISTYCZNY

CONTROLLING LOGISTYCZNY CONTROLLING LOGISTYCZNY Ćwiczenia 2 mgr Dawid Doliński Dawid.Dolinski@edu.wsl.com.pl Tel. 0(61) 850 49 45 lub Dawid.Dolinski@ilim.poznan.pl Koszty logistyczne Zadanie na rozgrzewkę W analizowanym miesiącu

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A Ń S K A ( R E D. ), R A C

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł):

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): Załącznik 4 Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): 010 Srodki trwałe 90000,00 071 Umorzenie środków trwałych 20000,00 100 Kasa 6000,00 131 Rachunek bieżący 39000,00 138 Kredyty bankowe

Bardziej szczegółowo

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Spis treści 1. Ilościowy i wartościowy próg rentowności... 2 2. Zysk operacyjny... 4 3. Analiza wrażliwości zysku... 6 4. Aneks... 8 1 1. Ilościowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników Spis treści Wstęp Rozdział 1. Współczesne zarządzanie (Jerzy Czarnecki) 1 1.1. Menedżer 1 1.2. Przedsiębiorstwo i biznes 3 1.2.1. Potrzeby klienta 3 1.2.2. Kombinacja zasobów 4 1.2.3. Wiedza i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład 1 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Komputerowa Optymalizacja Sieci Logistycznych LOGISTYKA TRANSPORT proces transportowy

Bardziej szczegółowo

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179 Ceny Definicja ceny cena ilość pieniądza, którą płaci się za dobra i usługi w stosunkach towarowo-pieniężnych, których przedmiotem jest zmiana właściciela lub dysponenta będąca wyrazem wartości i zależna

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A

Bardziej szczegółowo

Cele polityki cenowej

Cele polityki cenowej DECYZJE CENOWE Cele polityki cenowej Kształtowanie poziomu sprzedaŝy, Kształtowanie poziomu zysku, Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa, Kształtowanie pozycji konkurencyjnej, Przetrwanie na rynku. 2/30

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA MAGAZYNOWA - zadanie 3/24/15

DOKUMENTACJA MAGAZYNOWA - zadanie 3/24/15 DOKUMENTACJA MAGAZYNOWA - zadanie 1 Przykładowa instrukcja obiegu dokumentacji magazynowej (bardzo skrócona i bardzo uproszczona) 1. Materiały a. Przyjęcie materiału do magazynu: Materiały/surowce/opakowania

Bardziej szczegółowo

Time-Driven Activity Based Costing. Zarządzanie rentownością przy wykorzystaniu Rachunku Kosztów Działań Opartego Na Czasie

Time-Driven Activity Based Costing. Zarządzanie rentownością przy wykorzystaniu Rachunku Kosztów Działań Opartego Na Czasie Time-Driven Activity Based Costing Zarządzanie rentownością przy wykorzystaniu Rachunku Kosztów Działań Opartego Na Czasie Drastyczne zmiany w otoczeniu Zmiany w strukturze kosztów Koszty pośrednie Materiały

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy refundacyjnej na funkcjonowanie dystrybutorów leków. senacka Komisja Gospodarki, 6 listopada 2013

Wpływ ustawy refundacyjnej na funkcjonowanie dystrybutorów leków. senacka Komisja Gospodarki, 6 listopada 2013 Wpływ ustawy refundacyjnej na funkcjonowanie dystrybutorów leków senacka Komisja Gospodarki, 6 listopada 2013 Rola dystrybutorów hurtowych w systemie ochrony zdrowia Producent/firma farmaceutyczna Dystrybutor

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza 1 LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza AUTOR: Dr inż. ŁUKASZ HADAŚ AGENDA 2 Definicje i obszar zainteresowania logistyki zaopatrzenia i produkcji Podział fazowy Podział funkcjonalny Myślenie

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA. Zadanie 1

KALKULACJE KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA. Zadanie 1 KALKULACJE KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA Przedsiębiorstwo w ramach działalności pomocniczej prowadzi odkrywkę Ŝwiru. eksploatacji Ŝwirowni za dany miesiąc wynoszą: - materiały 30000 zł, - płace wraz z narzutami

Bardziej szczegółowo

Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową.

Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową. Zadania_Klasyfikacje kosztów Zadanie_1 Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową. Ubezpieczenie transportu zakupionych

Bardziej szczegółowo

Trudności stwarzają kwestie:

Trudności stwarzają kwestie: Jednostki poza swoją działalnością podstawową przeprowadzają często prace badawczo-rozwojowe, i w związku z tym coraz częściej pojawia się kwestia ujęcia takich prac w sprawozdaniu finansowym spółki. Jednostki

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych -

Rachunek kosztów pełnych - Rachunek kosztów pełnych - kalkulacja dr Adam Chmielewski Jakie są cele rachunku kosztów? kalkulacja kosztów wycena zapasów ustalanie wyniku finansowego podejmowanie decyzji, np.: cenowych asortymentowych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. CEL RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ.

CZĘŚĆ I. CEL RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ. P r z e r o b o w y r a c h u n e k k o s z t ó w S t r o n a 1 CZĘŚĆ I. CEL RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ. Literatury na temat rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów jest tak dużo, że każdy zainteresowany

Bardziej szczegółowo

Natalia Wata Katarzyna Serafin

Natalia Wata Katarzyna Serafin Natalia Wata Katarzyna Serafin Ceny transferowe, inaczej wewnętrzne, występują w podmiotach powiązanych, bądź w podmiotach zdecentralizowanych, zawierających wewnętrzne jednostki organizacyjne generujące

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Budżetowanie

Temat 1: Budżetowanie Temat 1: Budżetowanie Zadanie 1.1 Zakupy towarów w przedsiębiorstwie NW w poszczególnych miesiącach wynoszą: luty 2000 zł, marzec 4000 zł, kwiecień 3000 zł. Towary zakupione w danym miesiącu są sprzedawane

Bardziej szczegółowo

Funkcje biznesowe, procesy biznesowe, dane

Funkcje biznesowe, procesy biznesowe, dane Funkcje biznesowe, procesy biznesowe, dane Aby zrozumieć, jak działają systemy klasy ERP, należy najpierw zrozumieć, jak funkcjonuje biznes Politechnika Poznańska - Instytut Informatyki 1/16 Obszary Funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel

Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie. Grzegorz Jokiel Moduł Sprzedaż i Dystrybucja SAP ERP Wprowadzenie Grzegorz Jokiel Architektura SAP ERP Struktura organizacji w systemie R/3 Podstawowe zadania modułu SD nawiązywanie kontaktów przetwarzanie zapytań ofertowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja Zadanie 5.1 - Amortyzacja Firma AIR zakupiła i oddała pod koniec grudnia roku do używania nową linię produkcyjną do produkcji reflektorów ksenonowych do samochodów. nowej linii wyniosła 13.200 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Wiarygodny partner do najważniejszych zadań

Wiarygodny partner do najważniejszych zadań Wiarygodny partner do najważniejszych zadań FSP Galena Jest prężnie rozwijającą się polską firmą o 70-letniej tradycji i doświadczeniu, zajmującą się : - produkcją farmaceutyczną, - produkcją suplementów

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Bieżący Przyszły. IV I II Wpływy ze sprzedaży bieżącego kwartału * *** Wpływy ze sprzedaży w kwartale poprzednim ** ****

Bieżący Przyszły. IV I II Wpływy ze sprzedaży bieżącego kwartału * *** Wpływy ze sprzedaży w kwartale poprzednim ** **** Zestaw I Zadanie 1. Firma CP jest dystrybutorem profesjonalnych środków czystości. Dane o sprzedaży i zakupach materiałów firmy CP zostały przedstawione w poniższej tabeli: Rok Bieżący Przyszły Kwartał

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE

PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE OPTYMALNA STRUKTURA PRODUKCJI Na podstawie: J. Wermut, Rachunkowość zarządcza, ODDK, Gdańsk 2013 1 DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE Decyzje krótkookresowe to takie, które dotyczą

Bardziej szczegółowo

Produkcja fazowa fazowej wyodrębnionych faz produkcyjnych półfabrykat każdej z faz - jednoasortymentowa lub wieloasortymentowa

Produkcja fazowa fazowej wyodrębnionych faz produkcyjnych półfabrykat każdej z faz - jednoasortymentowa lub wieloasortymentowa Kalkulacja fazowa Produkcja fazowa Organizacja produkcji fazowej produkcja masowa lub wielkoseryjna, przechodząca przez szereg wyodrębnionych faz (etapów, procesów) produkcyjnych po każdej fazie produkcyjnej

Bardziej szczegółowo

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Wykorzystywane do optymalizacji efektów przy istniejącym profilu działalności w krótkich okresach czasu. Podstawą analizy są relacje pomiędzy

Bardziej szczegółowo

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego

3. Od zdarzenia gospodarczego do sprawozdania finansowego Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Systematyka rachunku kosztów Kryterium - zakres rzeczowy Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych Kryterium - zakres normowania Rachunek kosztów rzeczywistych Rachunek

Bardziej szczegółowo

Scandia Cosmetics SA

Scandia Cosmetics SA Scandia Cosmetics SA 30 lat na rynku Produkcja kosmetyków Tworzenie i doradztwo w zakresie marek własnych receptury / opakowania / design www.scandiacosmetics.pl Firma Scandia Cosmetics SA obecna jest

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW I CONTROLLING LOGISTYKI. Klasyfikacja dostawców AUTOR: ADAM KOLIŃSKI RACHUNEK KOSZTÓW I CONTROLLING LOGISTYKI. Klasyfikacja dostawców

RACHUNEK KOSZTÓW I CONTROLLING LOGISTYKI. Klasyfikacja dostawców AUTOR: ADAM KOLIŃSKI RACHUNEK KOSZTÓW I CONTROLLING LOGISTYKI. Klasyfikacja dostawców 1 RACHUNEK KOSZTÓW I CONTROLLING LOGISTYKI 2 Przedsiębiorstwo produkcyjne produkuje wyrób X z surowca Y. Do potencjalnych dostawców surowca Y należy: Dostawca 1 (D1), Dostawca 2 (D2), Dostawca 3 (D3),

Bardziej szczegółowo

III. KALKULACJA KOSZTÓW

III. KALKULACJA KOSZTÓW III. KALKULACJA KOSZTÓW ZADANIE 1. (Kalkulacja ofertowa) Alfred, student UEP prowadzi (wątpliwą moralnie) działalność gospodarczą polegającą na przygotowywaniu i sprzedaŝy prac zaliczeniowych i dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kierunkowych Student nabywa wiedzę dotyczącą pozyskiwania informacji finansowych dla celów podejmowania decyzji.

Odniesienie do efektów kierunkowych Student nabywa wiedzę dotyczącą pozyskiwania informacji finansowych dla celów podejmowania decyzji. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Jednostka Kierunek Obszary kształcenia RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Z:12029W0 Katedra Analizy Ekonomicznej i Finansów Zarządzanie (4 semestralne) Nauki społeczne Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych *zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR art. 28 ust. 3) Uzasadniona część kosztów pośrednich - definicja zmienne pośrednie koszty produkcji część stałych pośrednich kosztów produkcji,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki pomiaru i oceny podsystemu - zaopatrzenia

Wskaźniki pomiaru i oceny podsystemu - zaopatrzenia 1 S T W Zaopatrzenie zakupy Mierniki strukturalne i ramowe liczba zakupionych części wolumen zakupionych materiałów pozycje zamówień na miesiąc liczba dostawców kwota umów ramowych struktura zamówień liczba

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja podziałowa

Kalkulacja podziałowa Kalkulacja podziałowa stosowana w przedsiębiorstwach wytwarzających jednorodny i nieskomplikowany produkt polega na podzieleniu sumy kosztów danego okresu przez liczbę wyprodukowanych jednostek efektem

Bardziej szczegółowo

kontrolowane przez jednostkę rzeczowe zasoby majątkowe, które powinny w przyszłości spowodować wpływ korzyści do jednostki

kontrolowane przez jednostkę rzeczowe zasoby majątkowe, które powinny w przyszłości spowodować wpływ korzyści do jednostki MATERIAŁY TOWARY Materiały kontrolowane przez jednostkę rzeczowe zasoby majątkowe, które powinny w przyszłości spowodować wpływ korzyści do jednostki zużywają się jednorazowo w danym cyklu produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów dla inżyniera

Rachunek kosztów dla inżyniera Rachunek kosztów dla inżyniera Wykład 2: Istota kosztu wydatek i koszt; nakłady i koszty; obiekt kosztu Zofia Krokosz-Krynke, Dr inż., MBA zofia.krokosz-krynke@pwr.edu.pl http://www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/krokosz/

Bardziej szczegółowo