Activity Based Costing, Activity Based Management, Rentowność klienta, Koszty dostawców, Target costing. Farmakon S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Activity Based Costing, Activity Based Management, Rentowność klienta, Koszty dostawców, Target costing. Farmakon S.A."

Transkrypt

1 Farmakon S.A. Firma Farmakon S.A. zajmuje się wytwarzaniem leków w formie tabletek. Obecnie produkowane są cztery rodzaje leków: dwa rodzaje leków sprzedawanych bez recepty: tabletki przeciwbólowe i tabletki witaminowe oraz dwa rodzaje leków sprzedawanych na receptę: tabletki przeciwzakaźne oraz tabletki nasercowe. Typowa produkcja miesięczna wynosi opakowań tabletek i dotyczy następujących produktów: Ilość opakowań witaminowe przeciwbólowe nasercowe przeciwzakaźne Razem Produkcja odbywa się w dwóch głównych fazach. W fazie pierwszej produkowana jest tzw. masa luzem, w fazie drugiej odbywa się pakowanie tabletek w opakowania plastikowe lub tzw. blistry, a następnie w opakowania kartonowe. Przy obecnej wielkości produkcji firma wykorzystuje swoje praktyczne zdolności produkcyjne. Sprzedaż wyrobów firmy odbywa się głównie poprzez hurtownie farmaceutyczne. Część sprzedaży prowadzona jest także bezpośrednio do wybranych szpitali, a w ostatnim okresie nawiązano również współpracę z siecią aptek, które zaopatrują się bezpośrednio u producentów z pominięciem hurtowni. Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1

2 Rachunek kosztów Do kalkulacji kosztów przedsiębiorstwo stosuje kalkulacje doliczeniową. Do kosztów bezpośrednich zaliczane są surowce i opakowania. Koszty robocizny i pozostałe koszty produkcyjne ujmowane są według faz i rozliczane w stosunku do wyprodukowanej masy (Faza produkcji masy luzem) i według liczby opakowań (Faza pakowania). witaminowe przeciwbólowe nasercowe przeciwzakaźne Razem Surowce Opakowania Materiały razem Faza produkcji masy luzem* Faza pakowania** Razem koszty przerobu Razem koszty wytworzenia Koszt wytworzenia na 1 opakowanie 2,47 1,81 2,50 2,35 Koszty sprzedaży i dystrybucji*** Całkowity koszt na 1 opakowanie 4,58 3,36 4,64 4,36 * Rozliczone według wagi masy luzem ( / 2800 kg = 125zł/kg) witaminowe kg przeciwbólowe 300 kg nasercowe kg przeciwzakaźne 300 kg Razem kg ** rozliczone według liczby opakowań ( / op. = 0,50 zł / opakowanie) *** rozliczone w stosunku do kosztu wytworzenia Wyniki kalkulacji wykorzystywane są w zarządzaniu do określania cen. Dział marketingu ustala ceny do cennika poprzez narzucenie 10% marży zysku, która ma pokryć koszty ogólnego zarządu oraz zapewnić wymagany zysk. Od tak ustalonej ceny sprzedaży mogą być udzielane rabaty. witaminowe przeciwbólowe nasercowe przeciwzakaźne Koszt całkowity 4,58 3,36 4,64 4,36 Narzut zysku (10%) 0,46 0,34 0,46 0,44 Cena sprzedaży 5,04 3,70 5,11 4,80 Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 2

3 Wyniki kalkulacji są kwestionowane przez niektórych zarządzających, gdyż ich zdaniem nie pokazują prawdziwych przyczyn powstawania kosztów. Proponują oni, żeby w celu skalkulowania kosztów zastosować rachunek kosztów działań i do każdego z produktów przyporządkować wyłącznie te działania, które są wykonywane na rzecz tego produktu, z uwzględnieniem intensywności wykonywania danego działania. W celu zastosowania rachunku kosztów działań koszty przerobu zostały podzielone na działania: Słownik działań dla procesu produkcji: Koszty Działanie miesięczne Opis Produkcja masy luzem Przygotowanie produkcji Przygotowanie produkcji obejmuje transport, naważanie materiałów wyjściowych, oraz czyszczenie urządzeń produkcyjnych. Wykonywane jest dla każdej serii produkcyjnej masy luzem. Czas przygotowania jest podobny dla każdej serii produkcyjnej Granulowanie Polega na nadaniu surowcom odpowiedniej ziarnistości. Zależne od czasu granulowania oraz sposobu granulowania. Koszt maszyny do kompaktorowania (zagęszczanie drobnych ziaren) jest około trzy razy większy niż koszt maszyny do mieszania (rozbijanie substancji stałych) Tabletkowanie Nadawanie granulkom kształtu tabletek. Zależne od czasu tabletkowania Lakierowanie Pokrywanie tabletek substancją smakową. Zależne od czasu lakierowania produktów. Obecnie wykonywane wyłącznie dla tabletek przeciwbólowych Sterowanie produkcją Komputerowy nadzór podczas przebiegu procesu produkcji masy luzem (od momentu rozpoczęcia granulowania do zakończenia lakierowania) Pakowanie Pakowanie maszynowe Polega na pakowaniu masy luzem w blistry lub plastikowe opakowania. Czas pakowania w blistry jest dwa razy dłuższy niż czas pakowania w opakowania plastikowe Pakowanie ręczne Blistry lub plastikowe opakowania są pakowane przez pakowaczy do kartonowych opakowań. Czas pakowania zależny jest od ilości opakowań kartonowych Kontrola jakości Wyrywkowa kontrola jakości zgodnie z wymogami systemu jakości GMP (Good Manufacturing Practice). Nadzór medyczny Sprawowany przez wyspecjalizowany personel medyczny, polega na aktualizowaniu ulotek informacyjnych, przedłużaniu rejestracji leku, prowadzeniu dokumentacji technologicznej itp. Razem Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 3

4 Parametry operacyjne dla procesu produkcyjnego: Liczba serii produkcyjnych w ciągu miesiąca Przeciętna waga masy luzem w jednej serii (w kg) Czas granulowania 1 serii (w m/h) witaminowe przeciwbólowe nasercowe przeciwzakaźne Metoda granulowania Kompaktowanie kompaktowanie mieszanie Mieszanie Czas tabletkowana 1 serii (w m/h) Wymagają lakierowania Nie tak nie Nie Czas lakierowania 1 serii - 8 h 20 minut - - Rodzaj opakowań Blistry (2) Blistry (2) Przeciętna liczba opakowań kartonowych w 1 serii produktów opakowania plastikowe opakowania plastikowe Kontrola jakości co 1000 op. 500 op op op. Polecenia: 1. Skalkulować koszt wytworzenia produktów wykorzystując metodologię rachunku kosztów działań. 2. Porównać wyniki kalkulacji według ABC z kalkulacją tradycyjną oraz wyjaśnić różnice. Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 4

5 Działanie Koszty działania Nośnik działania Wolumen nośnika Koszt jednostkę nośnika na Przyg. prod. Granulowanie Tabletkowanie Lakierowanie Ster. Prod. Pak. Masz. Pak ręczne Kontrola jakości Nadzór med. Materiały razem witaminowe przeciwbólowe nasercowe przeciwzakaźne Razem Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 5

6 Farmakon S.A. Zarządzanie działaniami Polecenie 1 Zbudować hierarchię działań dla firmy Farmakon i zaproponować odpowiedni sposób raportowania Polecenie 2 Dotychczas firma wykorzystywała w pełni swoje praktyczne zdolności produkcyjne. Jednak z uwagi na nieoczekiwany spadek zamówień ze strony hurtowni, w następnym miesiącu oczekiwany jest spadek popytu na tabletki witaminowe. Przewiduje się, że ich produkcja zostanie ograniczona z 3 do 2 serii produkcyjnych. Ustalić koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych Działanie Koszty Zasoby Zasoby zaangażowane elastyczne Przygotowanie produkcji Granulowanie Tabletkowanie Lakierowanie Pakowanie maszynowe Pakowanie ręczne Kontrola jakości Sterowanie produkcją Nadzór medyczny % 19% Polecenie 3 W związku z ograniczeniem produkcji tabletek witaminowych rozważana jest decyzja o przyjęciu zleceń kontraktowych od zagranicznych producentów środków farmaceutycznych. Każde zlecenie dotyczy wyprodukowania opakowań produktu według specyfikacji producenta i z dostarczonych przez niego surowców. Proponowana przez każdego z zagranicznych producentów cena wynosi 1,00 zł za opakowanie. Materiały bezpośrednie Zlecenie 1 Zlecenie 2 Dostarczane przez dostawcę Dostarczane przez dostawcę Liczba serii 1 1 Czas granulowania 10 h 10 h Rodzaj granulowania kompaktowanie Mieszanie Czas tabletkowania 10 h 10 h Lakierowanie Nie jest wymagane Nie jest wymagane Rodzaj opakowań plastikowe blistry Kontrola jakości co 500 opakowań Nie jest wymagana Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 6

7 Farmakon S.A. Analiza kosztów zewnętrznego łańcucha wartości Dystrybucja Do niedawna produkty były dystrybuowane poprzez jedną z dwóch sieci hurtowni A i B. Od pewnego czasu nawiązano również współpracę z zachodnią siecią aptek, która to sieć realizuje politykę bezpośredniego nabywania leków od producentów. Analiza sprzedaży według dystrybutorów (liczba opakowań): Hurtownia A Hurtownia B Sieć aptek Razem witaminowe przeciwbólowe nasercowe przeciwzakaźne W dotychczasowych analizach koszty dystrybucji, których przeciętna wartość wynosi zł miesięcznie były rozliczane na produkty w stosunku do wcześniej ustalonego kosztu wytworzenia. Niektórzy zarządzający uważają jednak, że taki sposób rozliczania nie uwzględnia faktycznych przyczyn powstawania tych kosztów, które wynikają w większym stopniu od wzajemnych relacji pomiędzy firmą a dystrybutorami, niż ze specyfiki konkretnych produktów. Zdaniem tych zarządzających koszty dystrybucji powinny być rozliczane na poszczególnych dystrybutorów i na tej podstawie ustalana rentowność każdego z kanałów dystrybucji. W celu poprawnego ustalenia rentowności należałoby zastosować rachunek kosztów działań Słownik działań dla procesu dystrybucji: Koszty Działanie miesięczne Opis Ekspedycja dostaw Obejmuje wprowadzenie zamówienia do systemu komputerowego, zapakowanie produktów do opakowań zbiorczych, przemieszczenia opakowań do rampy transportowej, wypełnienie dokumentów wysyłkowych oraz wystawienie faktury sprzedaży Dodatkowe znakowanie dostaw Dodatkowe oznaczenie wysyłanych opakowań zbiorczych specjalnym kodem paskowym. Obecnie wykonywane wyłącznie dla sieci aptek Transport Do każdego punktu sprzedaży należącego do hurtowni organizowany jest oddzielny transport. W przypadku sieci aptek trasy transportowe są łączone w kilka punktów sprzedaży jednocześnie. Czas rozładunku jest nieistotny. Obsługa zwrotów Obejmuje akceptację zwrotu, rozładowanie zwróconych opakowań oraz wystawienie dokumentów korygujących Razem Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 7

8 Parametry operacyjne dla procesu: Hurtownia A Hurtownia B Sieć aptek Rabaty (w % od ceny cennikowej) Przeciętny okres kredytu kupieckiego (w dniach) Należności kwestionowane (w %) 1 Liczba punktów odbioru towaru Częstotliwość dostaw w miesiącu Przeciętna odległość od punktu odbioru towaru (km) Przeciętna liczba punktów odbioru towarów dla 1 trasy transportowej Przeciętna liczba zwrotu towarów w miesiącu * Spółka korzysta z kredytu obrotowego oprocentowanego 10% w skali roku 1. Skalkulować marżę osiąganą na różnych kanałach dystrybucji wykorzystując dostępne informacje Hurtownia A Hurtownia B Sieć aptek Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 8

9 Dostawcy Typowe miesięczne koszty nabycia surowców i opakowań wynoszą i obejmują cenę zakupu oraz wszelkie koszty związane z procesem zaopatrzenia. Przy kalkulacji kosztów dział księgowości stosuje wskaźnik narzutu kosztów zaopatrzenia, gdzie koszty te narzucane są na cenę zakupu. Za ostatni okres przy cenie zakupu surowców i opakowań zł i kosztach zaopatrzenia zł wskaźnik narzutu wyniósł 25% i został obliczony według następującego wzoru: Wskaźnik narzutu kosztów zaopatrzenia Gdzie: KZbo Koszty zaopatrzenia bilans otwarcia KZdo Koszty zaopatrzenia poniesione w okresie Mbo Materiały w cenie zakupu bilans otwarcia Mdo Zakupy materiałów poniesione w okresie = KZbo + KZdo % = Mbo + Mdo % = 25% Dla obecnego profilu produkcji firma zaopatruje się w cztery rodzaje substancji czynnych 1, 3 rodzaje substancji pomocniczych 2 oraz w cztery rodzaje opakowań. Dostawy realizowane są przez 5 głównych dostawców. Dostawcą wszystkich substancji czynnych jest współpracujący z Farmakonem znany międzynarodowy koncern farmaceutyczny z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, który ma zagwarantowaną długoletnią ochronę patentową na sprzedawane substancje. Substancje pomocnicze i opakowania dostarczane są przez producentów krajowych. Rynek dostawców jest rozdrobniony i istnieje duża łatwość ich zmiany. Obecnie każda substancja pomocnicza dostarczana jest przez innego dostawcę, natomiast opakowania dostarczane są przez jednego producenta. 1 Substancje chemiczne lub mikroorganizmy zwalczające lub wywierające działanie ogólne lub specyficzne na organizmy szkodliwe (A. Krześlak, M. Parczewska-Tulińska). 2 Substancja pozbawiona (w stosowanych ilościach) własnego działania farmakologicznego, której dodanie jest niezbędne dla nadania substancji leczniczej właściwej postaci, zwiększenia jej trwałości, poprawy wyglądu lub smaku oraz zmienienia jej właściwości farmakologicznych (M. Zawisza). Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 9

10 Kalkulacja kosztów poszczególnych pozycji materiałowych kształtuje się następująco: Nazwa Cena zakupu Narzut kosztów zaopatrzenia (25%) Cena nabycia Substancja czynna I , , ,00 Substancja czynna II , , ,00 Substancja czynna III 7 200, , ,00 Substancja czynna IV , , ,00 Substancja pomocnicza I , , ,00 Substancja pomocnicza II 7 200, , ,00 Substancja pomocnicza III 5 200, , ,00 Opakowanie I , , ,00 Opakowanie II , , ,00 Opakowanie III 3 600,00 900, ,00 Opakowanie IV 4 160, , ,00 Razem , , ,00 Koszty materiałów są następnie w oparciu o receptury produkcyjne uwzględniane w procesie kalkulacji kosztu wytworzenia poszczególnych produktów: witaminowe przeciwbólowe nasercowe przeciwzakaźne Razem Substancja czynna I , ,00 Substancja czynna II , ,00 Substancja czynna III 9 000, ,00 Substancja czynna IV , ,00 Substancja pomocnicza I* , , ,00 Substancja pomocnicza II** 4 500, , ,00 Substancja pomocnicza III*** 6 500, ,00 Opakowanie I , ,00 Opakowanie II , ,00 Opakowanie III 4 500, ,00 Opakowanie IV 5 200, ,00 Razem , , , , ,00 * rozliczona na produkty w stosunku do masy 1000kg+1200kg ** rozliczona na produkty w stosunku do masy 300kg+300kg *** substancja wykorzystywana do powlekania Zarządzający działem zaopatrzenia wykorzystują informacje pochodzące z księgowości do zarządzania kosztami dostawców. Sporządzają oni wewnętrzne raporty, w których ustalane są koszty poszczególnych dostawców. Dostawca Cena zakupu Koszty Razem surowców zaopatrzenia Dostawca substancji czynnych Dostawca substancji pomocniczej Dostawca substancji pomocniczej Dostawca substancji pomocniczej Dostawca opakowań Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 10

11 Zdaniem zarządzających działem zaopatrzenia stosowany sposób kalkulacji kosztów nie uwzględnia zróżnicowania współpracy z poszczególnymi dostawcami. Proponują oni, żeby do kalkulacji kosztów dostawców zastosować rachunek kosztów działań. W celu zastosowania rachunku kosztów działań koszty zaopatrzenia zostały podzielone na działania: Słownik działań dla procesu dystrybucji: Koszty Działanie miesięczne Opis Transport Dotyczy transportu do zakładu niektórych materiałów i opakowań. Realizowany przez firmę zewnętrzną, która obciąża Farmakon według liczby przejechanych kilometrów (w obie strony). Odbiór materiałów Sprawdzenie zgodności dostawy z zamówieniem. Magazyn surowców sypkich i opakowań Wykorzystywany do magazynowania na specjalnych paletach substancji pomocniczych i opakowań. Zgodnie z wymogami GMP każda substancja (opakowanie) musi być magazynowana na oddzielnej palecie. Maksymalna ładowność palety wynosi 300 kg. Chłodnia Wykorzystywana wyłącznie do magazynowania substancji czynnych Audyty u dostawców Okresowe kontrole jakości wykonywane u dostawców substancji pomocniczych i opakowań. Przeciętny czas audytu - 2 dni robocze Informacje operacyjne dotyczące dostawców: Liczba dostaw w miesiącu Przeciętna wielkość 1 dostawy w kg Dostawca zapewnia transport Odległość od klienta Dostawca substancji czynnych (D1) Dostawca substancji pomocniczej I (D2) Dostawca substancji pomocniczej II (D3) Dostawca substancji pomocniczej III (D4) Dostawca opakowań (D5) kg 1000 kg 300 kg 10 kg 200 kg Tak Nie Tak Tak Nie Około km 200 km 250 km 120 km 150 km Częstotliwość audytów - Raz w miesiącu Raz w miesiącu Raz w miesiącu Raz na dwa miesiące 1. Skalkulować koszty dostawców wykorzystując metodologię rachunku kosztów działań. Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 11

12 Nowy produkt Dodatkowe założenie: Dotychczas firma wykorzystywała w pełni swoje praktyczne zdolności produkcyjne. Przewidywany jest jednak jest spadek zamówień ze strony hurtowni na tabletki witaminowe. Przewiduje się, że ich produkcja w najbliższym czasie zostanie ograniczona z 3 do 1 serii produkcyjnych. W związku ze spadającym popytem na tabletki witaminowe Farmakon planuje wprowadzenie na rynek nowego produktu z kategorii suplementów diety: tabletki wzmacniające. Dział marketingu dostarczył następujących informacji: Wielkość rynku: około 10 mln potencjalnych klientów Przewidywany udział w rynku: 2,0% Powtarzalność zakupów: 3 razy w ciągu roku Przewidywany okres sprzedaży: 3 lata Oczekiwana cena: 4,50 zł Dział B&R dostarczył następującą specyfikację produkcyjną Materiały bezpośrednie 0,65 / opakowanie Liczba serii w miesiącu 2 Czas granulowania 10 h Rodzaj granulowania Kompaktowanie Czas tabletkowania 10 h Lakierowanie Nie wymaga Rodzaj opakowań Pojemniki plastikowe Kontrola jakości co 500 opakowań Ponadto wiadomo, że: a) Szacunkowa wartość aktywów zaangażowanych w realizację poszczególnych działań jest następująca: Zaangażowany Dostępny Wymagany % Kapitał Działanie kapitał nośnik nośnik zaanag. w produkt Przygotowanie produkcji Granulowanie Tabletkowanie Lakierowanie Pakowanie maszynowe Pakowanie ręczne Kontrola jakości Sterowanie produkcją Nadzór medyczny Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 12

13 b) Niezbędne będzie poniesienie kosztów prac badawczych o szacunkowej wartości zł, oraz kosztów likwidacji produktu zł c) Szacunkowa wartość zapasów utrzymywana w celu zapewnienia ciągłości produkcji i sprzedaży: zł d) Oczekiwana przez zarządzających stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału niezbędna na pokrycie kosztów sprzedaży oraz oczekiwanego zysku wynosi 40% rocznie. Polecenia: 1. Ustalić planowane roczne i miesięczne rozmiary sprzedaży nowego produktu 2. Ustalić szacunkową wartość kapitału zaangażowanego w realizację produkcji nowego produktu oraz oczekiwany roczny zysk z tego kapitału 3. Ustalić oczekiwaną marżę jednostkową 4. Ustalić koszt docelowy 5. Ustalić planowany jednostkowy koszt nowego produktu możliwy do osiągnięcia. 6. Czy koszt docelowy został osiągnięty? Czy rezultat byłby taki sam gdyby firma stosowała tradycyjny rachunek kosztów? Katedra Rachunkowości Menedżerskiej SGH 13

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem

ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem dr Tomasz Wnuk-Pel 1 WYKŁAD 1 CASE 1 (ustalanie zysku na sprzedaży) MAXIPROFIT SA jest jednooddziałową firmą produkującą

Bardziej szczegółowo

8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie 8.1.1. Przebieg procesu magazynowania

8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie 8.1.1. Przebieg procesu magazynowania 8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie zespół czynności związanych z gospodarowaniem zapasami lub organizowanie wejścia i wyjścia, przypływów i odpływów towarów w organizacji. Produkty

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik logistyk Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2006 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Wykorzystywane do optymalizacji efektów przy istniejącym profilu działalności w krótkich okresach czasu. Podstawą analizy są relacje pomiędzy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES.

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. 6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. Obszar funkcjonalny: 1. Produkcja a. Elektroniczne przydzielanie zadań wraz z instrukcjami wykonawczymi (karta technologiczna). b. Raportowanie produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2013 31.12.2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2013 31.12.2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2013 31.12.2013 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Emitent jest spółką akcyjną z siedzibą w Szczecinie. Został utworzony i działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA ŚRODKÓW FARMACEUTYCZNYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH W APTECE SZPITALNEJ

DYSTRYBUCJA ŚRODKÓW FARMACEUTYCZNYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH W APTECE SZPITALNEJ DYSTRYBUCJA ŚRODKÓW FARMACEUTYCZNYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH W APTECE SZPITALNEJ DISTRIBUTION OF PHARMACEUTICAL AND MEDICAL DEVICES IN A HOSPITAL PHARMACY Jan Nowomiejski, Renata Rasińska, Artur Przybył Katedra

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83 ELZAB skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2012 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA URUCHOMIENIA I FUNKCJONOWANIA ZAKŁADU CUKIERNICZEGO W NOWYM OBIEKCIE PRODUKCYJNYM

KONCEPCJA URUCHOMIENIA I FUNKCJONOWANIA ZAKŁADU CUKIERNICZEGO W NOWYM OBIEKCIE PRODUKCYJNYM KONCEPCJA URUCHOMIENIA I FUNKCJONOWANIA ZAKŁADU CUKIERNICZEGO W NOWYM OBIEKCIE PRODUKCYJNYM Opracowano dla potrzeb kredytowania i oceny przedsięwzięcia inwestycyjnego Łódź, czerwiec 2004 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2011 RZESZÓW, DNIA 20 MARCA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2011 RZESZÓW, DNIA 20 MARCA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2011 RZESZÓW, DNIA 20 MARCA 2012 ROKU SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 5 1. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI MAKARONY

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA BIZNES PLAN BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA DRUGIEJ HALI WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Lokalizacja projektu: Sped-Log Sp. z o.o. Ul. Hutnicza 36/18 91-756 Łódź Łódź, styczeń 2004 r. SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2014 31.12.2014

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2014 31.12.2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI MEGARON S.A. ZA OKRES 1.01.2014 31.12.2014 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Emitent jest spółką akcyjną z siedzibą w Szczecinie. Został utworzony i działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie

Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie realizowane przez Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań T: +48 61 850 49 41[66][34] F: +48 61 852 63 76 E: jerzy.majewski@ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 3 do prospektu emisyjnego SCO-PAK SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 13 czerwca 2012 roku.

Aneks NR 3 do prospektu emisyjnego SCO-PAK SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 13 czerwca 2012 roku. Aneks NR 3 do prospektu emisyjnego SCO-PAK SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 13 czerwca 2012 roku. Niniejszy Aneks nr 3 został sporządzony został w związku z opublikowaniem korekty prognozy wyników

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo