Nr 2/269 Gdańsk kwiecień 2008 Wizyta w Syrii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 2/269 Gdańsk kwiecień 2008 Wizyta w Syrii"

Transkrypt

1 REJESTR POLSKI STATKÓW Nr 2/269 Gdańsk kwiecień 2008 Wizyta w Syrii 3 marca 2008 roku w Tartous (Syria) odbyło się uroczyste spotkanie, na które na zaproszenie Polskiego Rejestru Statków przybyło grono znakomitych gości. Obecni byli m.in. Ambasador RP w Syrii Jacek Chodorowicz, Konsul Artur Deluga, Radca Handlowy Piotr Poraziński, burmistrz Tartous Wahib Zein Eddin, przedstawiciele syryjskiego Ministerstwa Transportu i Ministerstwa Przemysłu, jak również armatorzy i przedstawiciele lokalnego środowiska związanego z działalnością morską. 57

2 PRS reprezentowali Prezes Zarządu Jan Jankowski, Dyrektor Handlowy Dariusz Rudziński oraz M.K. Bader Chahout, agent PRS w Syrii, współorganizator spotkania. Podczas spotkania PRS zaprezentował niektóre z prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, związane z rozwojem przepisów, a także specjalistyczne oprogramowanie statecznościowe. Rozmawiano również o pozycji firmy na międzynarodowym rynku morskim i o perspektywach rozwoju współpracy z syryjskim środowiskiem żeglugowym. Jednym z punktów programu było uroczyste wręczenie nagrody PRS, którą otrzymał Pan Abdul Kader Sabr (Riamar Shipping) (na zdjęciu) w uznaniu jego starań o zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa eksploatowanej floty (PRS obecnie klasyfikuje 4 statki Riamar Shipping). Należy podkreślić, iż Polski Rejestr Statków już od kilkunastu lat z powodzeniem współpracuje z armatorami w regionie, klasyfikując kilkadziesiąt statków z Syrii i państw sąsiednich, posiada również pełne uznanie Administracji syryjskiej w zakresie nadzorów konwencyjnych. Informacje o spotkaniu przekazały syryjska telewizja i prasa. PRS w prasie syryjskiej Drugie doroczne przyjęcie Polskiego Towarzystwa Klasyfikacyjnego PRS w Tartous Cel bardziej bezpieczne statki i czystsze morza Mohammed Hussain Alwatan Tartous W drugim dorocznym spotkaniu zorganizowanym przez Polski Rejestr Statków w Tartous uczestniczyli: burmistrz miasta Tartous, Kontradmirał Mouhsen Hassan z Dyrektoriatu Generalnego Portów Syryjskich, prezes Syryjskiej Izby Żeglugowej, Pan Mohammad Khaled Bader Chahout przedstawiciel PRS w Syrii, businessmani, armatorzy i agenci morscy. Dr Jacek Chodorowicz, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Syrii, zapewnił w swym wystąpieniu, że Rząd Polski pragnie współpracować z Rządem Syryjskim uznając, że gospodarka syryjska rozwija się pomyślnie zgodnie z założeniami polityki wolności ekonomicznej i wolnego rynku. Jego ekscelencja wskazał także na znaczenie obecności PRS w Syrii, co w jego mniemaniu odzwierciedla fakt, że syryjski sektor żeglugowy rozwija się pomyślnie. Dr inż. Wahib Hasan Zein Eddin, burmistrz miasta Tartous wyraził także swe zadowolenie z faktu zorganizowania spotkania dotyczącego jakości, co wyraża zainteresowanie przeglądem i wdrażaniem standardów jakości, które stają się istotną właściwością naszych czasów. Jego ekscelencja wyraził także życzenie zwiększenia wysiłków związanych z wprowadzaniem standardów jakości. 58

3 Admirał Mouhsen Hassan, z Dyrektoriatu Generalnego Portów Syryjskich, podkreślił zaangażowanie Dyrektoriatu we wdrażanie standardów jakości, przedstawiając związane z tym działania prowadzone w Syrii przez PRS. Pan Abd Alkadem wyraził życzenie by Syria korzystała ze swego położenia geograficznego nad Morzem Śródziemnym i także on zaapelował o wdrażanie międzynarodowych standardów jakości. Pan Jan Jankowski, prezes PRS, wskazał na to, że PRS jest obecny w Syrii od 15 lat. Wspomniał także niektóre z obszarów działalności, które PRS prowadzi, m.in.: opracowywanie standardów jakości, bezpieczeństwa statków, nadzorowanie wdrażania systemów zarządzania jakością, wystawianie certyfikatów zgodności oraz zarządzanie ryzykiem. Podkreślił także to, że związki między towarzystwami klasyfikacyjnymi i armatorami powinny być oparte na wzajemnym zaufaniu. Pan Chahout przedstawiciel PRS w Syrii zwrócił uwagę na znaczenie zorganizowania ponownego spotkania w Tartous, które jest ważnym ośrodkiem handlowym na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Wspomniał także cel spotkania, którym jest organizacja komunikowania się oraz współpracy między Polskim Rejestrem Statków z jednej strony a morską administracja Syrii oraz Syryjską Izbą Żeglugową z drugiej strony. Celem tych zabiegów jest zapewnienie bezpieczeństwa statków oraz konstrukcji morskich, wdrożenie systemu zarządzania jakością, zarządzanie ryzykiem, wdrożenie standardów jakości, nadzór przemysłowy, prowadzenie szkoleń i kursów dokształcających, ochrona środowiska i zapobieganie zanieczyszczania wód. Należy także wspomnieć, że PRS wręczył swą doroczną nagrodę za rok 2007 firmie RIAMAR SHIPPING Co. ltd, w uznaniu jej wkładu we wzajemne wysiłki mające na celu uczynienie mórz bardziej czystymi, a statków bardziej bezpiecznymi. 59

4 1 kwietnia 2008 roku rozpoczęła swoją działalność Placówka Polskiego Rejestru Statków w Kairze. PRS już od kilku lat aktywnie działa na rynku egipskim, współpracując z odpowiednimi organami lokalnej Administracji. Klasyfikuje zarówno statki morskie, jak i śródlądowe statki pasażerskie żeglujące po Nilu. Aby zapewnić jak najlepszą obsługę tej różnorodnej floty, zadecydowano, iż działalność Polskiego Rejestru Statków w tym rejonie skoncentrowana zostanie właśnie w Kairze. Umożliwi to sprawną komunikację z armatorami i kontrahentami, co z pewnością przyczyni się do umacniania pozycji PRS na rynku egipskim. Do prowadzenia Placówki wydelegowany został p. Michał Czabajski Adres Placówki jest następujący: Placówka PRS Kair 27 El Mariutia St. Apartment 701 Giza, Kair, Egipt Spotkanie konsorcjum projektowego w PRS W dniach 3 4 kwietnia 2008 r. w siedzibie Polskiego Rejestru Statków S.A. w Gdańsku odbyło się spotkanie międzynarodowego konsorcjum projektowego dotyczącego bezpieczniejszych statków w warunkach fal ekstremalnych. Spotkanie miało charakter przygotowujący do złożenia projektu naukowo-badawczego na drugi konkurs ogłoszony przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego Badań i Rozwoju UE dla Priorytetu Transport. 60

5 W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci 9 instytucji europejskich zaproszonych przez PRS do udziału w projekcie. Są to przedstawiciele środowisk akademickich, towarzystw klasyfikacyjnych, firm oraz ośrodków naukowo-badawczych z Europy. Partnerzy, na wstępie, podpisali Deklarację Członków Konsorcjum, w której zobowiązali się przede wszystkim do dołożenia wszelkich starań co do jakości prac, na etapie przygotowywania projektu. Głównym celem spotkania było uzgodnienie kierunków działań nowego konsorcjum, a w szczególności: określenie pakietów zadaniowych (work packages) i zadań w ramach tych pakietów (tasks) dla PRS i pozostałych członków konsorcjum, wytypowanie liderów pakietów zadaniowych, określenie harmonogramu prac związanych z przygotowaniem propozycji projektu, uzgodnienie tytułu i wybór akronimu dla projektu, ustalenie nowego składu konsorcjum z uwzględnieniem ewentualnego rozszerzenia o firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, administracji morskiej; przeanalizowanie uwag ewaluatorów projektu SOSVIEW zawartych w Evaluation Summary Report. Polski Rejestr Statków pełni rolę koordynatora konsorcjum projektowego. Przyjęto wstępnie, że projekt będzie miał tytuł: Safer Vessels in Extreme Seas (SAVES). Przed datą zamknięcia konkursu 7 maja 2008 r. propozycja projektu została przekazana do Komisji Europejskiej. IMO 57 Sesja Komitetu Ochrony Środowiska MEPC IMO W dniach odbyła się w Londynie w Horticultural Hall 57 Sesja Komitetu Ochrony Środowiska MEPC IMO. W skład delegacji weszli ze strony polskiej: Agnieszka Zapłatka Departament Bezpieczeństwa Morskiego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej (przewodniczący delegacji), Andrzej Kossowski Stały Przedstawiciel RP przy Międzynarodowej Organizacji Morskiej, Wojciech Szułczyński Radca z Ministerstwa Infrastruktury, Stanisław Łunkiewicz 61

6 Główny Inspektor i Leszek Czerwiński Starszy Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska Morskiego w Urzędzie Morskim w Gdyni, Magdalena Wesołowska z Urzędu Morskiego w Szczecinie, Edward Tymiński - Główny Inspektor Ochrony Środowiska Morskiego w Urzędzie Morskim w Słupsku oraz jako ekspert Krzysztof Kołwzan przewodniczący sekcji MEPC przy Ośrodku IMO przy PRS z Inspektoratu Konwencyjnego PRS. Delegacja polska brała udział w posiedzeniach plenarnych Komitetu, a wybrani przedstawiciele delegacji wzięli udział w pracach powołanych na 57 sesji grup roboczych i redakcyjnych: ds. technologii obróbki wód balastowych, ds. złomowania statków, ds. zanieczyszczania powietrza przez statki. Ponadto członkowie delegacji uczestniczyli w spotkaniach, na których prezentowano najnowsze dokonania w dziedzinie ochrony środowiska morskiego oraz raporty grup ekspertów. Delegacja kierowała się uzgodnieniami ze spotkania konsultacyjnego Państw Członkowskich UE w Brukseli, oraz wzięła udział w spotkaniach konsultacyjnych Państw członkowskich UE, które odbywały się podczas posiedzenia MEPC. Komitet IMO MEPC na 57 sesji skupił się głównie na pracach związanych z następującymi problemami: I. Szkodliwe mikroorganizmy w wodach balastowych Komitet przypomniał, że liczba państw, które ratyfikowały Międzynarodową konwencję o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, BWM 2004 wynosi 13, co stanowi 3,62 % światowego tonażu, przy wymaganych do jej wejścia w życie ilości państw wynoszącej 30 lub 35 % tonażu światowego. Przyjęto projekt Wytycznych dla pobierania próbek wód balastowych (G2) oraz Znowelizowane procedury dla zatwierdzania systemów obróbki wód balastowych z użyciem substancji aktywnych (G9), a także rozpatrzono zmiany do Wytycznych w sprawie zatwierdzania systemów obróbki wód balastowych (G8) w części dotyczącej testów takich systemów na statkach. 62

7 Komitet zapoznał się również z wnioskami ze spotkania Międzynarodowej Grupy Ekspertów GESAMP i Grupy Roboczej ds. Wód balastowych dotyczacego podstawowego i końcowego zatwierdzenia systemów do obróbki wód balastowych z zastosowaniem substancji aktywnych. Podczas sesji prezentowano dokumenty związane z zatwierdzaniem nowych systemów do obróbki wód balastowych: Electro-Clean Electrolytic Disinfection Korea; ClearBallast/ Hitachi Ballast Water Purification System Japonia; CleanBallast! Niemcy; Glo-En-Patrol TM Korea; PERACLEAN OCEAN Niemcy; OCEANSAVER Norwegia; Greenship Ltd Ballast Water Management System Holandia; TG Ballastcleaner and TG Environmentalguard Japonia. II. Złomowanie statków Komitet zapoznał się z wynikami prac 3. miedzysesyjnego spotkania grupy roboczej, które miało miejsce w Nantes we Francji, a ponadto z: S Raportem Korespondencyjnej Grupy Roboczej odzwierciedlającym prace nad projektem Konwencji o bezpiecznym i ekologicznym złomowaniu statków poczynione w okresie międzysesyjnym oraz wypracowanym w tym okresie dotychczasowym tekstem projektu Konwencji; S Stanowiskami organizacji współpracujących przy tworzeniu konwencji: ILO i Basel Convention; S Opiniami organizacji ekologicznych w sprawie braku w projekcie konwencji mechanizmów kategorycznie zabraniających złomowania niezgodnego z przepisami konwencji. Podczas prac dokonano kolejnych uzgodnień w treści przyszłej konwencji, zwracając szczególną uwagę na fakt, że brak jest w niej mechanizmów prawnych zabraniających jej Stronom transferu statków przed złomowaniem, który może prowadzić do omijania jej przepisów i poszukiwania tanich i nie spełniających zasad bezpiecznego dla środowiska miejsc dla złomowania. Potwierdzono sfinalizowanie prac nad Konwencją na następnej 58. sesji MEPC oraz datę jej przyjęcia na konferencji dyplomatycznej, która odbędzie się w dniach maja 2009 r. w Hong Kongu. III. Zapobieganie zanieczyszczaniu powietrza przez statki Komitet rozpatrzył raporty z prac Podkomitetu BLG 12 w sprawie poprawek do Załącznika VI do Konwencji MARPOL 73/78 i Kodeksu technicznego NO X (kontrola emisji tlenków azotu); oraz raporty nieformalnej Międzyrządowo - Przemysłowej Naukowej Grupy Ekspertów powołanej celem oszacowania skutków stosowania na statkach paliw o różnej jakości na zanieczyszczenie powietrza oraz Sekretariatu w sprawie monitoringu zawartości siarki w paliwach statkowych. 63

8 Podczas prac Komitetu uzgodniono zmiany do Załącznika VI do Konwencji MARPOL, które mają być przyjęte na następnej sesji w październiku br. Najważniejszymi zmianami w Załączniku są: 1. Wymóg posiadania przez statki o nośności powyżej 400 BRT Książki zapisów substancji zubażających warstwę ozonową; 2. Wyłączenie ze stosowania wymogów prawidła 12 dla stale uszczelnionych i nie mających możliwości uzupełniania urządzeń zawierających w/w substancje; 3. Wprowadzenie w przepisach dotyczących emisji tlenków azotu NO X 3 poziomów emisji: S poziom I dla silników zainstalowanych na statkach zbudowanych w okresie od do r. dopuszczalne wartości emisji NO X pozostaną na poziomie identycznym, jak w dotychczas obo-wiązujących przepisach. S poziom II dla silników zainstalowanych na statkach zbudowanych po r. dopuszczalne wartości emisji NO X zostają obniżone. S poziom III dla silników zainstalowanych na statkach zbudowanych po r. dalsze obniżenie dopuszczalnych wartość emisji NO X. 4. Wymóg utrzymywania dopuszczalnych wartości emisji NO X na poziomie identycznym jak w obowiązujących dotychczas przepisach, dla silników o mocy ponad 5000 kw i pojemności cylindra większej niż 90 litrów, zainstalowanych na statkach zbudowanych w okresie od do r. 5. Nowe wartości zawartości siarki w paliwach żeglugowych: S do będzie obowiązywać 4,5 % dopuszczalnej zawartości siarki; S od będzie obowiązywać 3,5 % dopuszczalnej zawartości siarki; i S od ,5%. 6. Zmiana nazwy obszarów kontroli siarki z SOx Emision Control Area - SECA na Emission Control Area - ECA w związku z wprowadzeniem w prawidle 14 pojęcia Particular Matter (PM) zanieczyszczeń stałych. 7. Określenie nowych norm zawartości siarki w paliwie na Obszarach Kontroli Emisji, które będą wynosić: S 1,5% do ; S 1,00% od ; S 0,10% od Wymóg posiadania przez statek pisemnej procedury, przedstawiającej sposób przełączania paliwa podczas wchodzenia i wychodzenia z Obszarów Kontroli Emisji (ECA). 9. Wymóg posiadania Planu postępowania z lotnymi związkami organicznymi dla zbiornikowców. 64

9 10. Powstanie nowej wersji Kodeksu technicznego kontroli emisji tlenków azotu z okrętowych silników wysokoprężnych (Kodeks techniczny NO X 2008). Przyjęto też zmienione Wytyczne dla systemów oczyszczania spalin zawierające tymczasowe kryteria dla wód pozostających po oczyszczaniu spalin w tych systemach. Komitet zajmował się również szeroko problematyką związaną z emisją gazów cieplarnianych ze statków. IV. Interpretacje i poprawki do Konwencji MARPOL 73/78 Komitet rozpatrzył ponadto: S Ujednolicone interpretacje IACS MPC 90 i 91 dotyczące wyjaśnienia terminu podobne stadium budowy do prawidła 1 Załącznika I; S Raport Grupy Korespondencyjnej ds. nowelizacji Załącznika V do MARPOL 73/78: zrzut pozostałości poładunkowych w różnych obszarach; S Propozycje stopniowego wycofywania odolejaczy wód zęzowych spełniających wymagania rez. MEPC.60(33) na rzecz odolejaczy nowego typu zgodnych z rez. MEPC.107 i 108(48). W czasie sesji omówione zostały miedzy innymi: S status Konwencji międzynarodowych; S sprawy związane z Konferencjami poświęconymi problemom ochrony Środowiska UNCED oraz WSSD; oraz S program współpracy technicznej. Pięciodniowe obrady zakończyło przyjęcie Raportu Komitetu. Krzysztof Kołwzan TC 65

10 WYSTAWY Fotorelacja z Targów Wiatr i Woda W dniach marca 2008 r. w Warszawie odbyły się jubileuszowe XX Targi Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA. W warszawskim Centrum EXPO XXI spotkali się wystawcy, przedstawiciele branży i miłośnicy sportów i rekreacji na wodzie z Polski i ze świata. Poniżej relacja fotograficzna Ewy Markowskiej z komentarzem Rafała Wojtyry z Inpektoratu Jachtów i Łodzi Producenci zaprezentowali szeroką gamę łodzi motorowych od małych po duże superluksusowe jachty morskie Coraz częściej na wystawach można zobaczyć skutery wodne 66

11 Sport i rekreacja to także kajakarstwo Turystyka wodna połączona z lądową czyli jak zabrać rower na jacht. 67

12 Superszybki ślizg sportowy Tradycją Targów stały się spotkania z projektanmtami i budowniczymi poświęcone certyfikacji 68

13 CERTYFIKACJA Postęp w systemowym zarządzaniu bezpieczeństwem żywności prof. zw. dr hab. Jacek Kijowski, Katedra Zarządzania Jakością Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Wprowadzenie do systemowych rozwiązań zapewnienia bezpieczeństwa żywności Ludzie mają prawo oczekiwać, że żywność przeznaczona do konsumpcji jest zdrowotnie bezpieczna. Schorzenia układu pokarmowego, będące wynikiem zatruć pokarmowych, są uciążliwe i nieprzyjemne dla pacjentów, mogą nieść ze sobą różne komplikacje lub też mogą być przyczyną strat finansowych, zwolnień, utraty pracy, przyczyną sporów prawnych. Bezpieczeństwo żywności (BŻ) jak podaje Codex Alimentarius to zapewnienie, że żywność nie spowoduje szkody na zdrowiu i życiu konsumenta, jeśli jest przygotowana i/lub spożywana zgodnie z jej zamierzonym przeznaczeniem. Bezpieczeństwo żywności odnosi się do obecności i poziomów zagrożeń związanych z żywnością w momencie jej konsumpcji i nie jest związane z innymi aspektami mającymi wpływ na zdrowie człowieka, np. z niewłaściwym odżywianiem. To ostatnie bowiem należałoby określać jako bezpieczeństwo żywieniowe. Polepszenie stanu zdrowia społeczeństw wchodzących w skład Unii Europejskiej to jedno z głównych strategicznych zadań Parlamentu Europejskiego i Rady na najbliższe lata. Produkcja i obrót żywnością bezpieczną, która nie szkodzi zdrowiu i życiu konsumenta jest jednym z istotnych elementów tej polityki. Po licznych przypadkach, które zdarzyły się na rynku europejskim związanych z zagrożeniami żywności typu chemicznego czy biologicznego, w tym mikrobiologicznego, jak: zanieczyszczenia dioksynami, BSE gąbczasta encefalopatia bydła, ptasia grypa, zakażenia patogenami, świadome zafałszowania żywności, bezpieczeństwo żywności stało się jednym z priorytetowych działań UE. Alergeny, w tym żywność modyfikowana genetycznie, to kolejne ważne wyzwania dla produkcji bezpiecznej żywności. W konsekwencji tych wydarzeń i faktów Komisja Europejska przedstawiła w nowym podejściu strategie bezpieczeństwa żywności w Białej Księdze opublikowanej w 2000 roku. 69

14 Brakowało jednolitego, międzynarodowego standardu dla wszystkich firm operujących w łańcuchu żywnościowym, będącego podstawą zarówno do zarządzania jakością i bezpieczeństwem, jak i do certyfikacji systemu. Łańcuch żywnościowy zgodnie z normą ISO należy rozumieć jako sekwencję etapów i procesów w produkcji, przetwórstwie, obrocie oraz dystrybucji żywności, począwszy od produkcji pierwotnej (surowców) aż po konsumpcję. Stosunkowo niedawno ustaliło się przekonanie, że zapewnienie bezpiecznej żywności, które może być zagrożone na dowolnym etapie łańcucha produkcyjnego i dystrybucyjnego, jest możliwe na drodze konsekwentnie stosowanych zintegrowanych systemowych i kompleksowych rozwiązań. Droga do takiego przekonania była ewolucją poprzez prostsze rozwiązania systemowe aż do najbardziej dojrzałej formy zarządzania systemami bezpieczeństwa, która zawarta jest w nowym międzynarodowym standardzie ISO 22000, wydanym we wrześniu 2005, z polskojęzyczną normą wymagań systemowych z 2006 roku tj. PN-EN ISO 22000:2006 ( Rys. 1). Elementy GAP, GMP, GHP, PRP, o-prp HACCP ISO 9001 ISO 2000 Rys 1. Ewolucja systemów do zintegrowanego standardu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO

15 Geneza systemu HACCP Systemowe zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego związane są z genezą systemu HACCP. Jest on też zasadniczym elementem standardu ISO System HACCP powstał w latach 60. w USA. Początkowo była to propozycja 3, potem 5, a w finalnej fazie 7 zasad, w której to postaci funkcjonuje do dziś. Jego podstawowe zasady opracowała Kompania Pillsbury na zlecenie NASA (National Aeronautics and Space Administration) oraz US ANL (US Army Nautic Laboratories) by zapewnić astronautom zdrowotnie bezpieczną żywność. Kolejne etapy rozwoju systemu przedstawiono w Tabeli 1. Tabela 1 Etapy rozwoju systemu HACCP Rok Rozwój systemu HACCP /95 USA, Pillsbury Co. przedstawia koncepcję systemu na konferencji dla przemysłu żywnościowego Aprobata systemu przez ekspertów WHO USA, zastosowanie systemu HACCP do nisko-kwaśnej żywności konserwowanej Przedstawienie ogólnych zasad i terminologii w zakresie HACCP przez Międzynarodową Komisję ds. Wymagań Mikrobiologicznych dla Żywności ICMSFO, WHO Włączenie koncepcji HACCP do zasad postępowania higienicznego (Codex of Hygiene Practices) przez Kodeks Higieny Żywności USA, publikacja przewodnika z 7 zasadami HACCP przez NACMCF (National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods ) NACMCF ustala 12 etapów wdrażania systemu uzupełniając 7 zasad HACCP o 5 wstępnych etapów oraz wprowadza programy wstępne (PRP- prerequsite programs) Komisja Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO (Codex Alimentarius) opublikowała przewodnik stosowania HACCP; nałożenie obowiązku stosowania HACCP w sektorze żywnościowym przez dyrektywę Unii Europejskiej (93/43) dotyczącą higieny żywności USA, wprowadzenie obowiązku stosowania HACCP w zakładach produkujących żywność pochodzenia morskiego (ryby, owoce morza) 71

16 USA, wprowadzenie obowiązku wdrożenia HACCP kolejno w dużych, średnich i małych zakładach mięsnych i drobiarskich Australia, Irlandia, Holandia, Dania i USA opracowują normy HACCP i certyfikację systemu przez tzw. trzecią stronę Rozporządzenie EC Nr 178/2002 z 28 stycznia 2002, dotyczące ogólnych zasad i wymagań prawa żywnościowego, powołujące Europejski Komitet ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustalające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności Publikacja Normy ISO 22000: Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności Wymagania (w tym zarządzanie HACCP) Publikacja Normy ISO 22005: Identyfikowalność w łańcuchu pasz i żywności. Ogólne zasady i podstawowe wymagania przy projektowaniu i wdrażaniu systemu Relacje między środkami nadzoru zagrożeń Dobra Praktyka Wytwarzania (Good Manufacturing Practice GMP) to działania, które muszą być podjęte i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób zapewniający jej właściwą jakość zdrowotną, zgodnie z jej przeznaczeniem. Celowo użyłem w tej definicji pojęcia jakości zdrowotnej z wcześniejszej wersji ustawy, a nie pojęcia bezpieczeństwa, gdyż jest ona bardziej trafna. Wskazuje ona bowiem na składowe elementy tego terminu tj.: bezpieczeństwo zdrowotne, jakość żywieniową (odżywczą) oraz organoleptyczną (sensoryczną), które można świadomie i celowo kształtować postępowaniem w ramach GMP. Stosując GHP nie można tego zrealizować. Dobra Praktyka Higieniczna (Good Hygiene Practice GHP) to działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności. Norma ISO wyróżnia GMP i GPP (Good Production Practice), co należy tłumaczyć jako Dobrą Praktykę Produkcyjną, która odnosi się w większym stopniu do produkcji pierwotnej i do produkcji surowców. Z powyższych definicji wynika, że GHP można traktować jako element działań zapewniający pożądany standard higieniczny, bardzo istotny dla bezpieczeństwa żywnościowego. Natomiast GMP obejmuje pozostałe zasady i ich realizację w celu 72

17 zapewnienia odpowiedniej jakości zdrowotnej. Zgodnie z definicją tego pojęcia podanego w ustawie, obejmuje ono wartość żywieniową, jakość organoleptyczną oraz bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Może więc dotyczyć rozwiązań w sferze produkcji, technologii oraz działań pomocniczych, które te elementy jakości zapewnią. GMP obejmuje, jak już wspomniano, szerszy zakres niż GHP i dotyczy przede wszystkim procesu technologicznego, tak jak definicję tego podsystemu podaje Brytyjski Instytut Nauk o Żywności i Technologii: GMP to komplet procedur opisujących wszystkie elementy procesu produkcyjnego oraz sposób kontroli i zapewnienia jakości produktu. Przestrzeganie tych procedur daje gwarancję, że wytwarzany produkt spełnia określone wymagania jakościowe, w tym bezpieczeństwa. Realizacja zasad GMP/GHP tworzy właściwe, higieniczne warunki środowiskowe dla produkcji bezpiecznej żywności. Nie jest to całkowicie nowy obszar, gdyż od wielu lat realizowano w kraju pod urzędowym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz WIS-u, obecnie Inspekcji Weterynaryjnej, wymagania sformułowane w obowiązujących przepisach. Stosowanie tych zasad w różnym zakresie i z różną konsekwencją było i jest faktem w krajowym przemyśle spożywczym. GMP/GHP są to zbiory, kodeksy zasad i reguł optymalnego postępowania, bazowe elementy, których realizacja powinna wyprzedzać poprawne wdrażanie systemu HACCP czy ISO Brak prawidłowo realizowanych i nadzorowanych dobrych praktyk postępowania może powodować zagrożenia, które należałoby dodatkowo kontrolować w ramach systemu HACCP. GMP pozwala uporządkować i przestrzegać uznawane, podstawowe zasady produkcji zgodnie z postępem wiedzy technologicznej i nowocześnie rozwiązywanych aspektów higienicznych produkcji. Wdrożenie GHP pozwala uporządkować wszystkie sprawy związane z higienizacją zakładu. Podział obszarów na te z zakresu GMP i GHP nie zawsze jest potrzebny, gdyż często wzajemnie się one przenikają i są współzależne, dlatego proponuję używać również akronimu GMP/GHP. W standardzie ISO GMP i GHP są wymieniane jako terminy równoważne z programami wstępnymi PRP. Norma ISO 22000:2005 Cały szereg potrzeb przyczynił się do zaprojektowania, a ostatecznie przygotowania i opublikowania tego standardu. Wśród nich można wymienić następujące: w produkcji żywności najważniejszym wymaganiem jest wytwarzanie, w sposób ekonomiczny, żywności o oczekiwanej jakości, która w momencie konsumpcji jest bezpieczna; 73

18 potrzeba wykazania dbałości i należytej staranności w zapewnianiu bezpieczeństwa żywności, jak też deklarowanej jakości żywności, co jest podstawą zdobycia zaufania konsumentów; stosowany HACCP jest tylko narzędziem, instrumentem, systemem zapewnienia bezpieczeństwa, a nie metodą zarządzania bezpieczeństwem; dotychczas stosowane rozwiązania, np. wymagania GHP, GDP, nie były wzajemnie powiązane z HACCP; zagrożenia związane z bezpieczeństwem żywności mogą powstawać na każdym z etapów łańcucha żywnościowego od pola do stołu, a brak było standardu obejmującego cały łańcuch żywnościowy; standardy BŻ wymagały ujednoliconych wymagań; narasta potrzeba kompatybilności zarządzania bepieczeństwem żywności z innymi systemami jak ISO serii 9000 czy ISO 14000; brakowało standardu wymagań, które znają obie zainteresowane strony (firma z obszaru branży żywnościowej i biuro certyfikujące), a w procesie certyfikacji stanowiłby dokument odniesienia. Celem opracowania normy ISO 22000:2005 była harmonizacja w skali międzynarodowej wymagań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem żywności w całym przemyśle żywnościowym. Jest ona przygotowana dla wszystkich, którzy chcą wdrożyć zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowym motywem opracowania standardu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO był również postulat jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, poszczególnymi normami krajowymi, przewodnikami branżowymi oraz specyficznymi standardami przygotowanymi przez różne organizacje, włączając w to również te działające w obszarze handlu żywnością. Istotnymi cechami tego nowego standardu są: ważkość problematyki BŻ, która w UE znalazła odzwierciedlenie w kluczowych wymaganiach prawa żywnościowego, które ten system nakazuje respektować; jego struktura, która oparta jest na normie ISO 9001, tj. normie zarządzania jakością w organizacji, niezależnie od specyfiki produkcji żywności/ pasz, a elementy tej normy zastosowano do zarządzania BŻ w omawianym standardzie ISO 22000; zintegrowanie wymagań z różnych obszarów zapewnienia BŻ, to jest warunków wstępnych jak GMP, GHP i innych uznanych praktyk postępowania, HACCP, identyfikowalności, gotowości reagowania na sytuacje kryzysowe, wymagań prawnych z zakresu BŻ i innych. 74

19 Prace nad opracowaniem normy ISO rozpoczęto w lipcu 2001 roku. Sekretariat do prac nad tą normą ulokowany został przy Duńskim Komitecie Normalizacyjnym. W grupie roboczej uczestniczyli eksperci z 14 krajów o największym udziale w rynku produkcji żywności na świecie, a dodatkowo przedstawiciele Codex Alimentarius, Global Food Safety Initiative (GFSI), European Food Industry Ogranization. Pierwszy projekt normy został wysłany do konsultacji w 2003 r. Ostateczny projekt został przygotowany na wiosnę 2005 r., a norma została wydana przez ISO we wrześniu 2005 r. Polsko-języczna wersja tego standardu ukazała się w 2006 roku. Norma może być zastosowana we wszystkich organizacjach uczestniczących i powiązanych z łańcuchem dostawców żywności od pola do stołu. Na rysunku 2 przedstawiono uczestników łańcucha żywnościowego oraz połączenia komunikacyjne (kanały przekazywania informacji) pomiędzy nimi, czyli tzw. komunikację interaktywną. Ustawodawcy i urzędowy nadzór nad realizacją ustaw oraz przepisów Producenci płodów rolnych Producenci pasz Producenci surowców (pierwotni) Przetwórcy żywności Wtórni przetwórcy żywności Hurtownicy Detaliści, uczestnicy serwisu żywnościowego i prowadzący catering Producenci pestycydów, nawozów i leków weterynaryjnych Producenci składników i dodatków do żywności Operatorzy magazynowania i transportu Producenci maszyn i urządzeń.. Producenci środków czyszczących i dezynfekcyjnych Producenci materiałów opakowaniowych Dostawcy usług Konsumenci Rys. 2 75

20 Ponieważ zagrożenia mogą występować (lub wzrastać np. mikroorganizmy) na każdym z etapów łańcucha żywnościowego ( od pola do stołu ) istotna jest zarówno odpowiednia kontrola i dbałość o surowce oraz środowisko w całym obszarze produkcji i przetwarzania, jak i nadzór nad sposobem operowania oraz higieną obrotu żywnością (transport, magazynowanie i dystrybucja), a także jej składnikami. Tak więc, zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego staje się zasadniczym celem, za osiągnięcie którego współodpowiedzialne są wszystkie strony uczestniczące w łańcuchu od produkcji początkowej do konsumpcji. W tym zarówno bezpośrednio zaangażowani w łańcuch żywnościowy jak: producenci płodów rolnych, pasz, przetwórcy, wtórni przetwórcy, hurtownicy, sprzedawcy detaliczni, świadczący usługi żywieniowe, prowadzący catering oraz konsumenci. Także pośrednio zaangażowani w łańcuch żywnościowy jak: producenci składników i dodatków do żywności, środków ochrony roślin, nawozów, leków weterynaryjnych, środków myjąco-dezynfekujących, materiałów opakowaniowych i opakowań, firmy świadczące usługi sprzątania i dezynfekcji w przemysłowej produkcji żywności, producenci maszyn i urządzeń produkcyjnych, czy operatorzy działający w obszarze magazynowania i transportu. W 2004 zdecydowano, że projekt normy ISO nie będzie miał aneksu stanowiącego wytyczne dla jego stosowania, ale będzie posiadał seryjny charakter. Opracowano więc specyfikację techniczną ISO/TS w 2005 roku, która w tłumaczeniu stanowi polski dokument PKN-ISO/TS 22004:2007 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności wytyczne stosowania ISO Kolejny standard z tej serii przyjęty przez ISO w 2007 roku to ISO/TS 22003, dotyczący wymagań dla jednostek przeprowadzających audyt i certyfikację pt.: Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności wymagania dla jednostek prowadzących audit i certyfikacje systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. W lipcu 2007 roku ISO opracowało standard 22005:2007 Identyfikowalność w łańcuchu paszowym i żywnościowym ogólne zasady i podstawowe wymagania do projektowania i wdrażania systemu. Standard ten będzie tłumaczony i ukaże się jako polska norma (PN). Z kolei piątym dokumentem przygotowanym przez komitet ISO jest przewodnik opublikowany w j. angielskim pt: ISO Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności łatwy w użyciu przewodnik dla małego biznesu czy jesteś gotowy. Składa się z 13 części, z których każda dotyczy konkretnego aspektu ISO W normie ISO 22000: 2005 zostały ze sobą powiązane: System Zarządzania Jakością (wg normy ISO 9001:2000 standard dla zarządzania jakością) oraz System HACCP standard dla bezpieczeństwa wyprodukowanej żywności. 76

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang. GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang. GHP) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN

ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN DOKUMENT REFERENCYJNY DYREKCJA ZAKUPÓW GRUPY ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN WYDANIE 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 04 ZASADY I WARTOŚCI GRUPY MICHELIN 06 ZASADY ZAKUPÓW MICHELIN 08 Misja Zasady deontologii i etyki w

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI DLA KLIENTA

KSIĘGA JAKOŚCI DLA KLIENTA System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001: 2001 KSIĘGA JAKOŚCI EDYCJA 3-2008 Niniejszy dokument jest własnością POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie i

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Jakością

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Jakością Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Romuald Kolman, Piotr Gradowski, Andrzej Meller, Jolanta Preihs Wybrane Zagadnienia Zarządzania Jakością pod redakcją Romualda Kolmana Gdynia 1996 r ISBN 83-905321-3-1

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Dane Zamawiającego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Służby Cywilnej Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa www.dsc.kprm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

qualityaustria-polska Katalog usług 2015

qualityaustria-polska Katalog usług 2015 qualityaustria-polska Katalog usług 2015 www.qualityaustria.com.pl Akredytacja BMWFJ Spis treści Wprowadzenie Zintegrowane systemy zarządzania Jakość Środowisko Strona 7 Strona 20 Strona 26 Strona 37 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE Księga Jakości Numer wydania 2 Numer egzemplarza Egzemplarz informacyjny Otrzymujący Opracował Imię i nazwisko, stanowisko służbowe Barbara Proksa Pełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością Data 27.04.2006

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna 4/2012 Odpowiedzialność społeczna W numerze: l zmiany w bezpieczeństwie zabawek WYDA WC A POL SKI KOMITET NORMALIZA C YJNY www.pkn.pl Fotolia.com - SSilver SPIS TREŚCI WIADOMOŚCI PKN to miesięcznik elektroniczny

Bardziej szczegółowo