FMM 9000 Elastyczna, modułowa linia montaŝowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FMM 9000 Elastyczna, modułowa linia montaŝowa"

Transkrypt

1 FMM 9000 Elastyczna, modułowa linia montaŝowa Firma sys.con Systemtechnik ustanawia nowe standardy na rynku zadań montaŝowych. Oferując system modułowy FMM 9000 z układem sterowania nowej generacji, firma sys.con Systemtechnik proponuje elastyczne, inteligentne i konstruktywne rozwiązania. Nasze specjalistyczne linie montaŝowe łączą w sobie właściwości ergonomiczne i ekonomiki. Na kaŝdym etapie projektowania linii montaŝowych oraz stanowisk pracy, firma sys.con Systemtechnik zapewnia swoim klientom opiekę wykwalifikowanych specjalistów począwszy od analizy stanowiska pracy, poprzez usługi inŝynierskie w zakresie procedur zintegrowanych w procesach i projektowanie, po rozruch w kraju albo za granicą. Równolegle do wszystkich etapów roboczych wykonujemy analizę FMEA (Failure Mode and Effects Analysis / analizę przyczyn i skutków wad), pozwalającą natychmiast rozpoznawać i usuwać potencjalne źródła powstawania błędów. Podstawową konstrukcję stołów montaŝowych wykonuje się z komponentów standardowych, dopasowanych do wymagań klienta. Dla Państwa aplikacji stworzymy system dostosowany do indywidualnych potrzeb: wykonany na miarę, zgodnie z katalogiem wymagań, spełnia pod względem ergonomii wytyczne dotyczące nowoczesnych stanowisk pracy. Nie potrzeba przy tym tworzyć kosztownych konstrukcji, poniewaŝ z powodzeniem moŝna zastosować elementy szerokiego asortymentu części modułowych. Zastosowanie standardowych komponentów pozwala w kaŝdej chwili na zwiększenie długości, szerokości czy wysokości stołów. Dlatego teŝ w przypadku zaplanowanej zmiany produktu, zawsze moŝna zastosować tą samą konstrukcję podstawową. Po zmianie produktu moŝna stosować nie tylko podstawową konstrukcję mechaniczną, lecz równieŝ standardowe, niespecyficzne dla produktu podzespoły elektryczne.

2 Modułowa konstrukcja pozwala na tworzenie dowolnej liczby kombinacji. PoniŜszy przykład powinien objaśnić produkcję wyrobu w wielu lokalizacjach (w kraju i za granicą), przy róŝnej wydajności produkcyjnej: Meksyk pojedyncze stanowisko pracy z 5 zintegrowanymi funkcjami montaŝowymi, o wydajności 3 wyrobów/min Polska 3 moduły z 3 zintegrowanymi funkcjami montaŝowymi na kaŝdy, o wydajności 5 wyrobów/min

3 Niemcy 5 modułów z 2 zintegrowanymi funkcjami montaŝowymi na kaŝdy, o wydajności 8 wyrobów/min Sercem FMM 9000 jest inteligentny system sterowania wyposaŝony w oprogramowanie i sprzęt najnowszej generacji Siemens S7. Wysokie standardy koncepcji sterowania sprawiają, Ŝe we wszystkich modułach stosuje się to samo oprogramowanie, bez względu na to, jakie i ile funkcji zintegrowano w kaŝdym module. Nie posiadając doświadczenia w programowaniu, moŝna poprzez wybór Ŝądanej funkcji uaktywniać lub dezaktywować Ŝądane przebiegi czynności obsługowych. Ponadto, wybrane funkcje moŝna przenosić z jednego modułu na inny. Wszystko to odbywa się za pomocą wygodnych przyrządów obsługowych. Łatwość obsługi Zastosowanie wiodących na świecie przyrządów obsługowych, stosowanych w najróŝniejszych branŝach i dziedzinach, sprawia, Ŝe obsługa FMM 9000 jest bardzo łatwa. Poprzez ekrany dotykowe albo pulpity sterownicze moŝna przekazać operatorom przejrzyste graficzne instrukcje pracy. System dostarcza informacji o tym, co i gdzie się dzieje oraz jak reagować w konkretnych sytuacjach. Obsługa i obserwacja. Dostęp tylko dla autoryzowanego personelu Czynności obsługowe moŝna zapisać w trakcie audytów. Ochrona dostępu zapewnia, Ŝe dostęp do urządzenia będą mieć tylko osoby uprawnione, w ramach swojego zakresu obowiązków. KaŜdy uŝytkownik przypisany jest do grupy uŝytkowników o zdefiniowanych uprawnieniach. Zapobiega to, na przykład, nieuprawnionej zmianie nastawień albo kroków w procesie technologicznym przez osoby nieupowaŝnione.

4 Kompletna dokumentacja W trybie procesu wszystkie zmiany zmiennych oraz czynności obsługowych, mające wpływ na produkcję (GMP - Good Manufacturing Practice), zostają zapisane w postaci plików CSV Audit Trails. Takimi czynnościami obsługowymi moŝe być, na przykład, wprowadzanie procesów, uruchamianie formuł czy kwitowanie komunikatów, a takŝe komunikaty zarządzania uŝytkownikami, takie jak logowanie czy wylogowanie uŝytkownika. W przejrzysty sposób widać kto, kiedy i co robił. Archiwizacja centralna czy lokalna? Archiwizacja i protokołowanie moŝe się odbywać zaleŝnie od wymagań lokalnie lub, w przypadku rozbudowanych systemów, równieŝ centralnie. "Lokalnie" oznacza w tym przypadku, Ŝe pliki CSV zapisywane są na miejscu, w urządzeniu do obsługi. W przeciwieństwie do tego "centralnie" oznacza, Ŝe pliki wysyłane są np. cyklicznie do jednego komputera w nastawni lokalnej albo przesyłane są do nadrzędnego systemu SCADA. W ten sposób obsługuje się archiwizację długookresową oraz odzysk danych. Komputer PC przy linii montaŝowej nie jest juŝ potrzebny. Dokumentacja wszystkich rozbudów maszyny i wprowadzanych w niej zmian Pełna dokumentacja danych ma jeszcze jedną zaletę walidację. Po uruchomieniu maszyn i ich walidacji moŝe się okazać, Ŝe na skutek dostosowań czy zmian konieczne są zmiany w projektowaniu. Wszystkie zmiany wprowadzane w jednym urządzeniu moŝna wówczas rejestrować przez cały okres eksploatacji od momentu rozpoczęcia produkcji oraz dokumentować przez odtwarzalne stany wersji. Stosownie do tego zmiany w projekcie, podobne do trybu Runtime, protokołowane są w Audit Trail projektowania, tzw. "rejestrze zmian". MoŜliwa jest rejestracja i tworzenie wersji dowolnych zmian w projekcie. Pozwala to równieŝ m.in. na spełnienie wymagań FDA dotyczących kontroli nad zmianami. Korzyści: Trwałe zabezpieczenie danych projektowych - zarządzanie w jednej bazie danych - zarządzanie wersjami zmian w danych projektu (za pomocą funkcji Rollback) - porównanie danych projektowych Wspomaganie walidacji - ułatwienie walidacji - wspomaganie w utrzymaniu stanu urządzenia Śledzenie zmian projektowych - kompletna historia zmian wprowadzanych w całym okresie eksploatacji

5 Pomoc online za pośrednictwem niezawodnego łącza internetowego FMM 9000 dysponuje oczywiście wygodną funkcją diagnozowania, konserwacji oraz zdalnego sterowania, umoŝliwiającą rozpoznanie błędów na miejscu oraz ich usuwanie przez Internet. Celowe komunikaty o zdarzeniach i stanach awaryjnych przez i SMS Diagnostyka punktów obsługowych za pomocą przygotowanych wstępnie funkcji diagnostycznych Funkcje serwisowe i konserwacyjne (pobieranie/nagrywanie receptur) Zdalne sterowanie stacji lokalnych przez Internet za pomocą przeglądarki MS Internet Explorer Korzyści: globalny dostęp osób wykonujących serwisy i przeglądy urządzeń wzrost wydajności dzięki szybkiemu usuwaniu usterek albo likwidacji przestojów uniknięcie kosztownych ingerencji personelu serwisowego na miejscu "Typowy przypadek serwisowy" moŝe wyglądać tak, Ŝe stacja lokalna wysyła serwisantowi informację em albo SMS-em, a specjalista wywołuje stację przez Internet i diagnozuje jej stan. Do tego celu słuŝy cały szereg standardowych funkcji diagnostycznych, łącznie ze zdalnym sterowaniem. Pracownik serwisu moŝe dokonać niezbędnych zmian, nawet zrobić zrzut całego projektu. MoŜe teŝ pobrać formuły lub zestawy parametrów.

6 Zdalne sterowanie przez przeglądarkę Internet Explorer Do zrealizowania zdalnego sterowania i obserwacji wystarczy standardowa przeglądarka internetowa. Zalety FMM 9000: kombinacja modułowa uzaleŝniona od wydajności krótkie czasy przezbrajania prosty wybór funkcji poszczególnych modułów bez zmian w oprogramowaniu, w razie potrzeby przyporządkowanie do innych modułów zapewnienie wyŝszego standardu jakościowego przez nową koncepcję sterowania stosując dokładnie takie same programy we wszystkich modułach, zdalny nadzór brak konieczności stosowania osobnego komputera przemysłowego łatwa certyfikacja moŝliwość ponownego zastosowania modułu po zmianie produktu sys.con Systemtechnik GmbH Bauhausweg Crailsheim Tel Faks

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens.

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens. SIMATIC WinCC flexible Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI www.siemens.pl/hmi SIMATIC WinCC flexible Nowoczesność rozwiązań, pewność inwestycji

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami www.siemens.pl/pcs7 Całkowicie zintegrowana automatyka SIMATIC PCS 7, jako jeden z czołowych w świecie systemów sterowania procesami, w aktualnej wersji 8.0 cechujący

Bardziej szczegółowo

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska

Process Automation System. Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Process Automation System Wydajna produkcja bezpieczna dla ludzi i przyjazna dla środowiska Wyzwania l Ograniczenie kosztów projektowania, eksploatacji i konserwacji l Maksymalizacja wydajności zakładu

Bardziej szczegółowo

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor Movicon Monitoring vision and control Movicon Monitoring vision and control Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI Wyłączny Dystrybutor Rozwiązania dla: przemysłu

Bardziej szczegółowo

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2

Solutions Material Handling. Przestrzeń i czas 2 Solutions Material Handling Przestrzeń i czas 2 Już dziś poznaj nowoczesne, dynamiczne systemy magazynowe przyszłości: rozwiązania Kardex Remstar do optymalizacji procesów intralogistycznych. Systemy Kardex

Bardziej szczegółowo

DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT

DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT Oprogramowanie QUIPSY dla Państwa firmy QUIPSY CAQ: modułowy system oprogramowania, spełniający wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym systemom kontroli jakości.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Tuning dla Twojej produkcji

Tuning dla Twojej produkcji Tuning dla Twojej produkcji MES stanowisko dyspozytorskie BDE MDE Większa przejrzystość Wzrost produktywności Lepsza jakość produktów Skrócenie czasów przestoju Optymalny stopień wykorzystania Poprawa

Bardziej szczegółowo

Przejrzysty odczyt i wizualizacja

Przejrzysty odczyt i wizualizacja MITSUBISHI EECTRIC FACTORY AUTOMATION HMI Panele operatorskie Skuteczna komunikacja Przejrzysty odczyt i wizualizacja Wizualizacja systemu i procesu /// Ekran dotykowy i przyciski funkcyjne /// Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia , Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakup oprogramowania do zarządzania laboratoryjnymi systemami energetycznymi w Centrum Badawczym PAN w Jabłonnie. Załącznik nr 6 do SIWZ 39/PN/SKO/2015 i Stosowane

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

strona 14 strona 10 strona 20 strona 4

strona 14 strona 10 strona 20 strona 4 Astraada HMI Panele operatorskie i komputery przemysłowe strona 14 Nowe produkty Kawasaki strona 10 Nowy Historian od Wonderware strona 20 GE Intelligent Platforms - oferta ASTOR rodem z General Electric

Bardziej szczegółowo

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

VEMCO Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 3 81 837 Sopot T +48 58/550 75 65 F +48 58/550 75 66 www.vemco.pl

VEMCO Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 3 81 837 Sopot T +48 58/550 75 65 F +48 58/550 75 66 www.vemco.pl VEMCO Sp. z o.o. ul. Broniewskiego 3 81 837 Sopot T +48 58/550 75 65 F +48 58/550 75 66 www.vemco.pl - 1 - O Nas Rozpoczęliśmy działalność w 1992r. Specjalizujemy się w budowaniu i instalowaniu systemów

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Możemy znaleźć nowe sposoby w branży! Tworzywa sztucznego i metalu. Optymalizacji produkcji

Możemy znaleźć nowe sposoby w branży! Tworzywa sztucznego i metalu. Optymalizacji produkcji ProSeS Numer 1 * w Niemczech w monitoringu produkcji przemysłowej Możemy znaleźć nowe sposoby w branży! Tworzywa sztucznego i metalu Optymalizacji produkcji MES RDE RPM SPC DNC PDE Stanowiska kierownicze

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE NAPĘDY USTAWCZE do automatyzacji armatur przemysłowych

ELEKTRYCZNE NAPĘDY USTAWCZE do automatyzacji armatur przemysłowych ELEKTRYCZNE NAPĘDY USTAWCZE do automatyzacji armatur przemysłowych O TEJ BROSZURZE Niniejsza broszura opisuje działanie i możliwości zastosowań elektrycznych napędów ustawczych, sterowników napędów ustawczych

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania producją. Skupia się na osiąganiu jak najmniejszej ilości strat i ograniczaniu

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Jak produkować lepiej i taniej

Jak produkować lepiej i taniej Raport MSI Polska listopad 2010 www.msipolska.pl Jak produkować lepiej i taniej Systemy wspomagające produkcję i utrzymanie ruchu zakładów przemysłowych typu MES, PLM, PDM, CMMS, SCM Oferta na polskim

Bardziej szczegółowo

Optymalne sterowanie procesem: Biblioteka PCS 7 dla SIMOCODE pro. sirius MOTOR MANAGEMENT

Optymalne sterowanie procesem: Biblioteka PCS 7 dla SIMOCODE pro. sirius MOTOR MANAGEMENT Optymalne sterowanie procesem: Biblioteka PCS 7 dla SIMOCODE pro sirius MOTOR MANAGEMENT s Zrozumienie, przewidywanie, dostrzeganie: SIMOCODE pro zintegrowany z SIMATIC PCS 7 Najnowsza generacja naszego

Bardziej szczegółowo

Proficy * HMI/SCADA ifix *

Proficy * HMI/SCADA ifix * Proficy * HMI/SCADA ifix * ifix * 4.5 wersja polska firmy GE FANUC Wprowadzenie do systemu oprogramowania Wydanie 1.03 Wrzesień 2008 AB-MICRO sp. z o.o. Autoryzowany Reseller ul. Kulczyñskiego 14, 02-777

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Open. ControlMaestro. Supervision. your. Przegląd pakietu

Open. ControlMaestro. Supervision. your. Przegląd pakietu ControlMaestro Przegląd pakietu Nowa platforma do nadzoru i sterowania procesami technologicznymi jest zgodna z 64-bitowymi systemami operacyjnymi, oferuje bezpieczeństwo, wydajność, mobilność użytkowników

Bardziej szczegółowo

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną STARLIMS Version 10 W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną System STARLIMS jest użytecznym narzędziem dla laboratoriów, w których wymagane jest zarządzanie złożonymi procesami,

Bardziej szczegółowo

System Wspomagający Prace Laboratorium

System Wspomagający Prace Laboratorium System Wspomagający Prace Laboratorium LIMS Laboratory Information Management System CS-17 LIMS CS-17 LIMS (Laboratory Information Management System) wspomaga pracę laboratoriów poprzez komputeryzację

Bardziej szczegółowo