INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SERWISU PROGRAMU REJESTRACJI DANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SERWISU PROGRAMU REJESTRACJI DANYCH"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SERWISU PROGRAMU REJESTRACJI DANYCH

2 Spis treści: 1. Informacje ogólne Dlaczego rejestracja temperatury i wilgotności? Zalety rejestracji Dlaczego HTD 1.0? Wymagania Instalacja Podłączenie konwertera pod instalacje Podłączenie konwertera do komputera Instalacja programu na komputerze Uruchomienie 7 3. Konfiguracja sieci Konfiguracja sterowników na instalacji Okno konfiguracji w programie HTD Zmiana Hasła Konfiguracja sterowników i mierników w programie HTD Zapisywanie wprowadzonych zmian Okno monitorowania rejestratora Podłączenie programu z instalacją Odczyt zapisu rejestratora Uwagi ogólne Podręczny słowniczek 15 2

3 1. Informacje ogólne 1.1 Dlaczego rejestracja temperatury i wilgotności? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 stycznia 1999r. (DZ.U. Nr 10/1999 poz. 89, 90) oraz wymogami Unii Europejskiej (89/108/CEE, 92/2/CEE, 93/43/CEE): "W pomieszczeniach z kontrolowaną temperaturą wymagane są termometry oraz urządzenia do ciągłej rejestracji temperatury i wilgotności (...)" Polska wstępuje w struktury Unii Europejskiej co oznacza konieczność zastosowania się polskich przedsiębiorstw do obowiązujących w krajach unii standardów. Jednym z nich jest system HACCP dotyczący branży spożywczej. HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point czyli Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli jest to system opracowany w celu rozpoznania i kontroli zagrożeń, które mogą pojawić się w jakimkolwiek momencie procesu produkcji, składowania i dystrybucji żywności. Jako zagrożenie określamy wszelkie czynniki mogące stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia konsumenta. HACCP został opracowany przez Pillsbury Company w ramach amerykańskiego programu kosmicznych lotów załogowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla astronautów. Obecnie HACCP jest stosowany w zakładach przemysłu spożywczego różnej wielkości na świecie. Obecny status prawny systemu HACCP obowiązujący w Polsce (Dz.U. Nr 63 poz. 634 z 2001r. z późniejszymi zmianami) nakazuje dużym i średnim przedsiębiorstwom wdrożyć system do końca bieżącego roku. Jednocześnie ustawa nakazuje wszystkim przedsiębiorstwom, bez względu na wielkość, wprowadzanie systemu HACCP poprzedzić zastosowaniem w zakładzie zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP - Good Manufacturing Practice) oraz dobrej praktyki higienicznej (GHP - Good Hygiene Practice). Planowane zmiany przepisów ujmują konieczność wdrożenia systemu HACCP w sposób obligatoryjny do maja 2004 również w małych przedsiębiorstwach (projekt ustawy w sejmie). Za wdrożeniem systemu przemawiają głównie jednak korzyści płynące z jego zastosowania. Konsumentowi daje on możliwość wyboru żywności o zagwarantowanym bezpieczeństwie zdrowotnym a producentowi - możliwość udowodnienia na podstawie zapisów w dokumentacji procesu produkcyjnego, że zrobił wszystko aby uniknąć wyprodukowania produktu stwarzającego zagrożenie dla zdrowia. Jednym z wielu wymogów systemu HACCP jest rejestracja temperatury i wilgotności w pomieszczeniach produkcyjnych i przechowalniczych. 1.2 Zalety rejestracji Najważniejszym zadaniem rejestratora jest zapis parametrów pracy urządzeń. Zapis ten jest wymagany przez przepisy zarówno polskie jak i Unii Europejskiej, a sprawdzany przez odpowiedzialne służby. 3

4 Musimy jednak pamiętać również i o innych plusach rejestracji. Dzięki zapisowi możemy obserwować pracę urządzeń, obciążenie cieplne poszczególnych odbiorników w różnych porach dnia i tygodnia, i według tych danych zoptymalizować pracę urządzeń tak, by koszty utrzymania instalacji były jak najniższe. Dzięki rejestracji można również w każdej chwili sprawdzić, jakie parametry miała instalacja i jakie było obciążenie instalacji w chwili wystąpienia awarii lub przerwy w prawidłowej pracy. Dzięki rejestracji można również ustalić najbardziej optymalny termin okresowych przeglądów instalacji tak, by nie zakłóciły one w znacznym zakresie pracy zakładu lub sklepu. 1.3 Dlaczego HTD 1.0? Firma LAE od 30 lat zajmuje się produkcją sterowników elektronicznych. Dzięki temu produkty LAE są najwyższej jakości, zapewniają długą i bez awaryjną pracę instalacji. Większość urządzeń posiada możliwość podpięcia ich do centralnej sieci po łączu komunikacji RS 232. Aby można było za ich pomocą rejestrować parametry pomieszczeń potrzebny jest program komputerowy, który będzie miał takie możliwości. Do tego celu firma LAE stworzyła program HTD 1.0. Jest to program do rejestracji parametrów pomieszczeń i urządzeń takich jak temperatura, wilgotność czy ciśnienie za pomocą sterowników i mierników produkcji LAE. Bardzo ważnym atutem programu HTD 1.0 jest to, że do rejestracji wykorzystuje m.in. sterowniki zainstalowane na instalacji do obsługi komór i urządzeń chłodniczych. Nie musimy montować żadnych dodatkowych czujników, by równocześnie sterować lokalnie pracą instalacji chłodniczej, jak i prowadzić rejestrację temperatur i wilgotności w odbiornikach. Wszystkie sterowniki dostępne w sieci są opisane w sposób czytelny pozwalający bezbłędnie zlokalizować sterownik. Obsługa samego programu jest prosta, pozwalająca na łatwe przechodzenie między dostępnymi funkcjami, przy zminimalizowanym niebezpieczeństwie usunięcia ważnych elementów lub wyłączeniem ważnych funkcji. Program HTD 1.0 jest tylko rejestratorem. Pozwala on na zapis temperatur i wilgotności w komorach i urządzeniach z odpowiednią częstotliwością. Pozwala on na wyświetlanie i drukowanie zapisu w formie zarówno wykresu jak i tabeli EXCEL. Pamięć zapisu uzależniona jest od pojemności twardego dysku komputera i znacznie przekracza okres jednego roku. Program HTD 1.0 może pracować w tle, dzięki czemu komputer może być wykorzystywany do normalnej pracy. Nie musi być to wydzielony komputer służący tylko do rejestracji, co znacznie obniża koszty instalacji i obsługi programu. Należy pamiętać, że za pomocą programu HTD 1.0 nie mamy możliwości programowania sterowników, jak i kopiowania i przeglądania ich ustawień. Takie możliwości posiadają programy TAB 3.0 (lokalnie) lub ARGO (zdalnie za pomocą połączenia telefonicznego lub przez internet). 1.4 Wymagania Program HTD 1.0 pracuje w środowisku Windows 9x/NT4/2000/XP. Procesor minimalny wymagany przez zainstalowany program operacyjny. Mysz, stacja płyt CD-ROM. Monitor o rozdzielczości minimum 640x480 pikseli, kolory 16-bitowe. Pamięć operacyjna RAM minimalna wymagana przez zainstalowany program operacyjny. 4

5 Wolne miejsce na twardym dysku minimum 100MB. Port RS-232 (COM 1-4) Konwerter (moduł komunikacji) RS-485 lub TTL typu SBC-485 z przewodami przyłączeniowymi. 2. Instalacja 2.1 Podłączenie konwertera pod instalację Komputer nie jest podłączony bezpośrednio pod sterowniki. Sterowniki i mierniki są łączone do konwertera monitoringu typ SBC 485, a konwerter jest podłączany do komputera pod port komunikacji RS-232 (COM 1-4). Na rysunkach 1 i 2 pokazano schemat prowadzenia przewodów sieci komunikacyjnej między sterownikami, modułem SBC 485 i komputerem. Zaleca się między sterownikami prowadzenie przewodów w postaci skrętki komputerowej. rysunek 1 W przypadku komunikacji między sterownikami a SBC-485 w standardzie RS-485 (rysunek 1) prowadzimy sieć komunikacyjną przewodem dwu żyłowym. Do modułu konwertera SBC 485 sieć podłączamy za pomocą wtyczki 9 pinowej do gniazda 9 pinowego zamontowanego w konwerterze. Przewód A sieci w wtyczce należy podłączyć do pina nr 1, przewód sieci B do pina nr 2, ewentualną osłonę (masę) do pina nr 4. Podłączenie przewodów do sterowników i mierników pokazano na rysunku 3. Należy pamiętać o podłączaniu wyjść A z wyjściami A pozostałych sterowników, i odpowiednio B z B. Nie należy łączyć wyjść A z B. Na końcu sieci za ostatnim sterownikiem należy zamontować oporniki 120 Ω. 5

6 rysunek 2 W przypadku komunikacji między sterownikami a SBC-485 w standardzie TTL (rysunek 2) prowadzimy sieć komunikacyjną przewodem trzy żyłowym. Do modułu konwertera SBC 485 sieć podłączamy za pomocą wtyczki 9 pinowej do gniazda 9 pinowego zamontowanego w konwerterze. Przewód Rx sieci w wtyczce należy podłączyć do pina nr 7, przewód sieci Tx do pina nr 6, przewód sieci V- do pina nr 3, ewentualną osłonę (masę) do pina nr 4. Podłączenie przewodów do sterowników i mierników pokazano na rysunku 3. Należy pamiętać o podłączaniu wyjść Rx z wyjściami Rx pozostałych sterowników, i odpowiednio Tx z Tx oraz V- z V-. Nie należy łączyć wyjść Rx z Tx i z V-. rysunek 3 6

7 2.2 Podłączenie konwertera do komputera Konwerter SBC 485 łączymy bezpośrednio z komputerem za pomocą przewodu RS 232 (kabel przyłączeniowy modemu). Przy konwerterze przewód łączymy do gniazda 25 pinowego zamontowanego na obudowie konwertera. Kabel przy komputerze łączymy do gniazda RS 232 (COM 1-4) 25 lub 9 pinowego. Wyczki przewodu należy podłączyć zgodnie z tabelą nr 2. PC (COM 1-4) SBC Wtyk RS Wtyk RS Wtyk RS-232 Wtyk 1 (osłona) Wtyk 2 (Tx) Wtyk 3 Wtyk 2 Wtyk 3 (Rx) Wtyk 2 Wtyk 3 Wtyk 4 (RTS) Wtyk 6 Wtyk 4 Wtyk 5 (CTS) Wtyk 8 Wtyk 5 Wtyk 7 (GND) Wtyk 5 Wtyk 7 Tabela Instalacja programu na komputerze Po podłączeniu do komputera klucza programowego oraz modułu SBC 485, należy włożyć płytę instalacyjną do stacji CD-ROM. Należy uruchomić program x:\htd\setup\english\setup.exe. Po uruchomieniu zostanie zainstalowany program HTD 1.0 w wersji angielskiej. Jeżeli chcemy uruchomić program w innej wersji językowej należy przy instalacji uruchomić program setup.exe w odpowiednim katalogu. 2.4 Uruchomienie Aby uruchomić zainstalowany program należy uruchomić START PROGRAMY, otworzyć grupę HTD Data logging by LAE i uruchomić program z ikony HTD. Po uruchomieniu pokaże się okno główne programu. Niektóre funkcje serwisowe programu są zabezpieczone hasłem dostępu o różnej możliwości ingerencji. Domyślnie hasło jest puste, a na pytanie o hasło należy nic nie wpisując nacisnąć OK. 3. Konfiguracja sieci 3.1 Konfiguracja sterowników i mierników na instalacji Przed konfiguracją programu należy odpowiednio skonfigurować sterowniki na instalacji. Należy każdemu sterownikowi nadać adres. Należy zwrócić uwagę, aby każdy sterownik miał inny adres (od 01 do 200). Sposób nadawania adresów jest opisany w instrukcjach odpowiednich sterowników. 7

8 3.2 Okno konfiguracji w programie HTD 1.0 Po uruchomieniu programu pojawi się na ekranie komputera główny panel tak jak na rysunku nr 4. rysunek 4 Aby skonfigurować instalację wchodzimy w funkcję Configuration (Konfiguracja) klikając na odpowiedni przycisk. Pojawi się panel jak na rysunku nr 5. 8

9 rysunek 5 W oknie Plant denomination (Nazwa obiektu) wpisujemy nazwę opisową monitorowanej instalacji chłodniczej. 3.3 Zmiana Hasła. W dolnej części ekranu znajduje się przycisk do zmiany hasła. Aby zmienić hasło należy przycisnąć Password (Hasło) i wpisać dwukrotnie nowe hasło, a następnie zaakceptować przyciskiem OK. (Zapisz). W przypadku rezygnacji z zamiaru zmienienia hasła należy przycisnąć przycisk Cancel (Zaniechaj). 3.4 Konfiguracja sterowników i mierników w programie HTD 1.0 Aby skonfigurować sterowniki komorowe i mierniki należy nacisnąć przycisk Set Units (Sieć). Pojawi się na ekranie panel Units configuration (Konfiguracja sieci) jak na rysunku nr 6. 9

10 rysunek 6 W oknach Unit (Nazwa) należy wpisać nazwę lub opis sterownika lub miernika, tak by można było łatwo i czytelnie go umiejscowić na rzeczywistej instalacji np. Komora nr 1 lub Lada mięsna typ DL-3. W oknach Model (Model) ustawiamy za pomocą strzałek po lewej stronie okienka typ sterownika lub miernika, który obsługuje dany odbiornik. Typ sterownika można również wybrać z listy, która pojawi się po kliknięciu na nazwę sterownika lub miernika. W oknach No. (Adres) wprowadzamy adres sterownika lub miernika nadany mu w czasie konfiguracji sterowników. Program HTD 1.0 pozwala na wprowadzenie zarówno sterowników już zainstalowanych, jak i tych, które dopiero mają być zamontowane, np. w drugim etapie budowy. Jeżeli mamy takie sterowniki, lub, gdy nie chcemy załączyć rejestratora na którymś odbiorniku, w oknie ON (ZAŁ) należy przesunąć suwak na lewą stronę tak, by pole świeciło na czerwony kolor. Wszystkie odbiorniki, które mają być rejestrowane muszą mieć suwak przesunięty na prawo tak, by pole świeciło się na zielono. Przyciskiem Purge (Usuń) dezaktywujemy wszystkie pola bez wpisanych nazw pomieszczeń, a jeżeli takie pola znajdują się między polami opisanymi, usuwamy je. Przyciskiem Insert (Wstaw) dodajemy nową linię do sterownika na początku listy. Strzałkami po lewej stronie tabeli przesuwamy widoczną część tabeli. Liczba wyświetlana obok podaje nam numer pierwszej górnej widocznej linii opisu sterownika. Wpisując w to miejsce odpowiednią liczbę również przesuniemy tabelę do podanej linii opisu. 10

11 W dolnej części panelu znajduje się pole komunikacji Port (Port), w które wprowadzamy nr portu, pod które podpięty jest moduł SBC 485. Obok znajduje się pole Logging rate (Częstotliwość zapisu), które określa częstotliwość zapisu rejestratora. Można ustawić zapis co 5, 10, 15,20, 25 lub 30 minut. Po wprowadzeniu zmian wychodzimy z obecnego panelu z powrotem do panelu wg rysunku nr 5. Jeżeli wychodząc chcemy zapisać zmiany naciskamy OK. (Zapisz), jeżeli chcemy wyjść bez zapisu naciskamy Cancel (Zaniechaj). 3.5 Zapisywanie wprowadzonych zmian. W celu zapisania wszelkich zmian w konfiguracji z panelu Units configuration (Konfiguracja sieci) i dalszych należy nacisnąć przycisk SAVE (Zapisz). Przycisk ten nie powoduje wyjścia z panelu. Wprowadzone i zapisane zmiany rozpoczynają efektywną pracę po ponownym uruchomieniu programu HTD 1.0, o czym informuje nas komunikat pojawiający się po każdorazowym naciśnięciu SAVE (Zapisz). Aby wyjść do głównego panelu należy nacisnąć przycisk EXIT (Wyjdź). 4. Okno monitorowania rejestratora Aby uruchomić rejestrator należy na panelu Units configuration (Konfiguracja sieci) wg rysunek 7 11

12 rysunku nr 5 przesunąć suwak przy włączniku Enable datalogging (Włączenie zapisu) w prawą stronę lub przycisnąć przycisk OFF/ON (WYŁ/ZAŁ). Suwak podświetli się na zielono, a obok suwaka pojawi się napis ON (ZAŁ). W przypadku nie uruchomienia suwak podświetlony na szaro znajdować się będzie po lewej stronie, a obok pojawi się napis OFF (WYŁ). Jeżeli włączyliśmy rejestrator za pomocą suwaka na panelu Units configuration (Konfiguracja sieci), to po ponownym uruchomieniu pojawi się automatycznie okno rejestratora komór chłodniczych Data Monitoring and Logging (Rejestrator parametrów), a program automatycznie połączy się z instalacją. W oknie rejestratora komór chłodniczych (rysunek nr 7) pojawią się informacje odczytywane i zapisywane przez rejestrator. Ekran podzielony jest na sześć części, a każda część jest przypisana do jednego sterownika lub miernika. W górnym polu opisu sterownika podana jest nazwa poszczególnego urządzenia, w polach pod spodem typ sterownika lub miernika, za pomocą którego jest dokonywany odczyt parametrów rejestrowanych, adres danego sterownika lub miernika oraz dwie kontrolki statusu pracy. Jeżeli pierwsza z nich jest podświetlona na zielono, to jest załączona rejestracja danych, a jeżeli na szaro to rejestracja jest wyłączona (zmiana w module Units configuration (Konfiguracja sieci) - Set Units (Sieć) patrz punkt 3.4). Rejestracja jest załączona nawet w przypadku wyłączenia sterownika (stan uśpienia). Druga kontrolka wskazuje błąd komunikacji między sterownikiem lub miernikiem a komputerem. Jeżeli świeci się na czerwono, to należy sprawdzić stan połączeń przewodów sieci między sterownikiem a konwerterem SBC-485 oraz między konwerterem a komputerem. Za polami opisu i statusu pracy, znajdują się dwa pola rejestratora. W polach tych jest wyświetlana aktualna (ostatnio zmierzona) wartość. Nad polem wartości wyświetla się informacja na temat mierzonego parametru np. Temp.1 temperatura zmierzona czujnikiem nr 1, lub Humid. wilgotność zmierzona w pomieszczeniu; a za polem skala pomiaru np. stopnie Celsjusza. W większości przypadków tylko w pierwszym polu jest wyświetlana wartość, natomiast drugie pole jest puste. Jedynie przy miernikach dwu funkcyjnych, które równocześnie mierzą np. temperaturę i wilgotność, oba pole są załączone. W przypadku wyłączenia rejestratora danego urządzenia, w polach wartości pojawi się oznaczenie ---.W przypadku braku komunikacji między komputerem a konwerterem SBC- 485 w polach rejestratora pojawia się znak?.podobne oznaczenie pojawi się również w przypadku braku odczytu z miernika lub sterownika, np. w przypadku błędu komunikacji między sterownikiem lub miernikiem a konwerterem SBC-485. Po prawej stronie ekranu znajdują się jeszcze czy kontrolki informacyjne. Są one podświetlone w przypadku wystąpienia sytuacji, która jest opisana nad kontrolką, np. podświetlona kontrolka Alarm (Alarm) oznacza wystąpienie alarmu na sterowniku (otwarcie drzwi, za niska lub wysoka temperatura, itp.), lub podświetlenie kontrolki Defrost (Odszranianie) załączenia się funkcji odszraniania chłodnicy w komorze lub urządzeniu. W zależności od miernika lub sterownika są uruchomione trzy, dwie, jedna lub żadna kontrolka. Kontrolki aktywne są opisane, natomiast nie używane nie posiadają nad sobą żadnego opisu. lub W lewej dolnej części panelu wyświetlana jest częstotliwość zapisu w minutach Logging rate (Częstotliwość zapisu), a po prawej aktualna data i godzina. W czasie rejestracji panel jest załączony, można go jedynie schować o paska, by rejestrator pracował w tle. W celu wyłączenia lub ponownego załączenia rejestratora należy na głównym panelu w tabeli Data Logging (Rejestrator) nacisnąć odpowiednio przyciski Stop (Wyłącz) lub Start (Załącz). W momencie wyłączenia rejestratora okno rejestratora Data Monitoring and Logging (Rejestrator parametrów) zamyka się, a przy załączeniu rejestratora otwiera się. 12

13 5. Połączenie programu z instalacją. Po prawidłowym skonfigurowaniu sieci i ponownym uruchomieniu programu HTD 1.0 program powinien samodzielnie połączyć się z instalacją. Status połączenia jest sygnalizowany przez diodę w oknie Data Monitoring and Logging (Rejestrator parametrów) ( rysunek nr 4). Jeżeli dioda pulsuje, komputer nawiązuje lub próbuje nawiązać połączenie z konwerterem SBC-485. W momencie nawiązania kontaktu na module SBC-485 pulsują diody zielona i czerwona, a w momencie nawiązania kontaktu między konwerterem a którymkolwiek sterownikiem pulsuje dodatkowo dioda żółta. Gdy konwerter SBC-485 jest podłączony do zasilania pali się w sposób ciągły, patrząc od lewej strony, ostatnia dioda koloru zielonego. 6. Odczyt zapisów rejestratora. Program HTD 1.0 oprócz funkcji rejestracji i monitoringu obiektu, ma również opcję odczytu archiwalnych zapisów. Zapis jest cały czas zapisywany na twardy dysk komputera i w każdej chwili jest możliwość otworzenia, przeglądnięcia i wydrukowania zapisów archiwalnych. Aby otworzyć archiwum rejestratora, należy na panelu głównym kliknąć przycisk Unit rysunek 8 Graph (Wykres rejestratora), znajdujący się w grupie Data Retrieve (Dane archiwalne). Otworzy się okno Historical Graph (Wykres historii), za pomocą którego możemy przeglądać archiwalne zapisy danych i je drukować (rysunek 8). 13

14 Aby odczytać dane zarejestrowane, trzeba wpierw wybrać komorę lub urządzenie które nas interesuje. Wyboru dokonujemy wybierając z rozwiniętego pola wyboru Unit (Nazwa) i klikając na niego. Po wybraniu odpowiedniego urządzenia, automatycznie zostanie wyświetlony model sterownika lub miernika oraz jego adres. Mamy możliwość również wybrania wolnego pola z listy Unit (Nazwa), tak zwanego Free model name and number (wolne pole nazwy i adresu). W przypadku dokonania takiego wyboru należy jeszcze wybrać z listy Model (Model) odpowiedni model urządzenia oraz w pole No. (Adres) wpisać adres urządzenia w sieci. Po wybraniu interesującego nas urządzenia należy jeszcze określić przedział czasowy, jaki nas interesuje. Aby tego dokonać w polu From: (Od:) wpisujemy godzinę (w górnej części pola) i dzień (w dolnej części pola) od momentu którego chcemy wyświetlić zapis, a w polu To: (Do:) wpisujemy godzinę (w górnej części pola) i dzień (w dolnej części pola) do momentu którego chcemy wyświetlić zapis. Po dokonaniu tych czynności musimy pobrać dane. W tym celu przyciskamy przycisk Load (Pobierz). Po chwili ukaże się nam wykres, na którym zostanie wyświetlona temperatura i/lub wilgotność, oraz informację dodatkowe, np. załączenie i wyłączenie odszraniania chłodnicy lub alarmu. Są to bardzo przydatne informacje, ponieważ dają nam obraz, dlaczego np. temperatura w komorze wzrosła. Dzięki temu wzrost temperatury w komorze jest dodatkowo opisany informacją o trwającym w tym momencie odszranianiu, co wyjaśnia w sposób jasny i czytelny tego typu anomalia. W prawym górnym rogu wykresu pojawi się informacja, jaki kolor ma jaka informacja na wykresie. Skala pionowa po lewej stronie wykresu dotyczy wartości zmierzonych, natomias po prawej informacji dodatkowych (0-wyłączone, 1-załączone). Wyświetlony wykres rejestratora możemy wydrukować przyciskając przycisk Print (Drukuj) lub zapisać w formie pliku tekstowego przyciskając przycisk Export (Zapisz). Po zapisaniu danych rejestratora w formie pliku tekstowego możemy go otworzyć na innym komputerze bez zainstalowanego programu HTD i wydrukować w formie tabeli. Aby wydruk był jasny i czytelny, plik należy otworzyć za pomocą programu Excel, a następnie pierwszą kolumnę zaznaczyć i ustawić jej format na Data i Godzina. Również w tej formie wydruku pojawią się informacje dodatkowe o załączeniu się np. odszraniania czy alarmu. Przy wyświetlonym wykresie możemy dowolnie go przestawiać, powiększać i zmieniać skalę jego wyświetlania, lub wstawiać punkty graniczne, za pomocą funkcji dodatkowych wykresu. Ich opis zamieszczony jest poniżej. W okno Nazwa kursora wprowadzamy dowolną nazwę naszego ograniczenia np. maksymalna temperatura, w okno Godzina wstawiamy godzinę ograniczenia, w okno Wartości wartość graniczną. Aby wstawić te dane należy najpierw odblokować funkcję 14

15 Sterowania kursorem. Jeżeli zaprogramujemy tylko okno wartości, to na wykresie pojawi się pozioma linia ograniczenia, a gdy czasu pionowa linia. Jeżeli chcemy ręcznie przenieś już wstawiony kursor, musimy zezwolić na jego przenoszenie. Przyciskiem drugim konfigurujemy wygląd kursora (kolor, kształt i grubość linii, punktów, itp.). Aby zmniejszyć, powiększyć, wybrać dany fragment lub przesunąć wykres korzystamy z funkcji panoramy i powiększania wykresu. Gdy chcemy zmienić parametry związane ze skalą czasu (przesunąć, zmienić skalę, dokładność, kolor, itp.) korzystamy z narzędzi zmiany Nastawy skali czasu, a gdy chcemy zmienić skalę wartości korzystamy z funkcji Nastawa skali wartości. 7. Uwagi ogólne. 7.1 Aby rejestracja przebiegała prawidłowo i bez zakłóceń zaleca się nie wyłączać ani rejestracji danych i komunikacji, ani programu HTD 1.0, ani komputera na którym jest zainstalowany. 7.2 Aby instalacja, jak i systemy sterujące pracowały należycie, należy przeprowadzać okresowe przeglądy serwisowe wykonane przez autoryzowane firmy serwisowe. 7.3 Zaleca się podłączyć komputer do awaryjnego źródła zasilania z podtrzymaniem. 7.4 Program spełnia wymagania systemu HACCP. 8. Podręczny słowniczek. angielski HTD Main Panel Plant denomination System management Configuration Exit Data Logging Stop Start Data Retrieve Unit Graph System configuration Save Exit Set units Enable datalogging OFF polski HTD Główny panel Nazwa obiektu Zarządzanie siecią Konfiguracja sieci Wyjście Połączenie z siecią Załącz Wyłącz Zapis rejestratora Wykres rejestratora Konfiguracja sieci Zapisz Wyjdź Sieć Włączenie zapisu WYŁ 15

16 ON Password Configuration Saved. ZAŁ Hasło Konfiguracja zapisu Warning! Uwaga! It`s necessary to re-start HTD Należy zresetować HTD To makenew configuration effective Aby nowa konfiguracja była aktywna OK Dobrze Units configuration Konfiguracja sieci OK. Cancel Purge Insert Unit name/description Unit Model No. On Port Loggig rate min. Password modify New password Confirm naw password OK. Cancel Zapisz Zaniechaj Usuń Wstaw Nazwa/opis pomieszczenia/odbiornika Nazwa Model Adres ZAŁ Port Częstotliwość zapisu min. Zmiana hasła Nowe hasło Powtórz nowe hasło Zapisz Zaniechaj Historical Graph Unit Unit name/description Model No. Wykres historii Nazwa Nazwa/opis pomieszczenia/odbiornika Model Adres From : Od : To : Do : Load Pobierz 16

17 Export Print Zapisz Drukuj Data Monitoring and Logging Plant denomination Temp. Value Humid. Defrost Alarm Logging rate Password Rejestrator parametrów Nazwa obiektu Temp. Wartość Wilgotność Odszranianie Alarm Częstotliwość zapisu Hasło Please enter the password : Proszę podać hasło : OK Cancel Wejdź Wyjdź Ostrzeżenie: Ten program jest chroniony prawem autorskim i umowami międzynarodowymi. Kopiowanie bądź rozpowszechnianie tego programu lub jakiejkolwiek jego części bez upoważnienia może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Do każdego programu jest dołączony certyfikat z numerem seryjnym. 17

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Instrukcja obsługi. Oprogramowanie do obsługi systemu monitoringu m2, AKM - m2

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Instrukcja obsługi. Oprogramowanie do obsługi systemu monitoringu m2, AKM - m2 Refrigeration and Air Conditioning Controls Instrukcja obsługi Oprogramowanie do obsługi systemu monitoringu m2, AKM - m2 R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L

K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L. K2 5xxD1 K2 5xxH K2 5xxLN K2 5xxLN-L Rejestrator Cyfrowy S E R I E: INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego użytku. Wersja PL 2011.06 Strona 1 / 81 BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Spis treści 1. Instalacja...6 1.1 Kroki postępowania...6 1.2 Znaczenia sygnalizacji diodowej (LED)...13 2. Ustawienia...14 2.1Ustawienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

KPD-1601 KPD-801 KPD-401

KPD-1601 KPD-801 KPD-401 REJESTRATOR CYFROWY modele: KPD-1601 KPD-801 KPD-401 Instrukcja obsługi i instalacji 1 Wszystkie niżej wymienione wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia należy przeczytać przed włączeniem

Bardziej szczegółowo

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Ver. 4.01 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 4 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 5 INSTRUKCJA INSTALACJI... 6 AKCESORIA DO

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone PowerSoft Plus INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Dotyczy następujących wersji oprogramowania Microsoft Windows PowerSoft Plus 4.2x Novell NetWare PowerSoft Plus 0.1.x Linux/Unix PowerSoft Plus 0.1.5a LICENCJA UśYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika ( Umowa Licencyjna") stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną ( Licencjobiorcą") i firmą EVER

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS

INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- RoHS INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Serii VTV-N- -LE-A -LE-AS -LE-AN RoHS 1 Spis treści 1 WŁAŚCIWOŚCI I SPECYFIKACJA... 6 1.1 CECHY PRODUKTU... 6 2 INFORMACJE OGÓLNE I OBSŁUGA... 10 2.1 PANEL

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ

Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Drukarka fiskalna Posnet Thermal-A HS EJ Wersja dokumentu 1.0 Prawa autorskie: Posnet Polska S.A. ul. Municypalna 33; 02-281 Warszawa; tel. +48 (0) 22 8686888; faks +48 (0) 22 8686889; www.posnet.com;

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Kamery IP. Instrukcja obsługi

Kamery IP. Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczących parametrów urządzeń. Instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi

Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy serii HE-T Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcześniejszego poinformowania. Ze względu na ciągłą modyfikację

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROGRAMIE

INFORMACJE O PROGRAMIE Użyte narzędzia: Microsoft.Net Framework 2.0, Microsoft Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft InstallShield 12 Proffesional Edition, InstallShield Software Microsoft Office FrontPage XP, Microsoft DemoShield

Bardziej szczegółowo

Instrukcja skrócona. Data tłumaczenia: 20 listopada 2007

Instrukcja skrócona. Data tłumaczenia: 20 listopada 2007 233Z Seria KPD Instrukcja skrócona Data tłumaczenia: 20 listopada 2007 Proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do późniejszego użytku. Niektóre zdjęcia mogą się różnić od aktualnie

Bardziej szczegółowo

Program obsługi wagi samochodowej Jonkar

Program obsługi wagi samochodowej Jonkar 1 Automatyka Serwis E.Majdański Sp.J. Program obsługi wagi samochodowej Jonkar Wersja 1.0x Dariusz Glina 2014-03-10 Zawartość 1. Wstęp... 4 1.1 Ogólne zasady obsługi okien programu... 4 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo