INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SERWISU PROGRAMU REJESTRACJI DANYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SERWISU PROGRAMU REJESTRACJI DANYCH"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SERWISU PROGRAMU REJESTRACJI DANYCH

2 Spis treści: 1. Informacje ogólne Dlaczego rejestracja temperatury i wilgotności? Zalety rejestracji Dlaczego HTD 1.0? Wymagania Instalacja Podłączenie konwertera pod instalacje Podłączenie konwertera do komputera Instalacja programu na komputerze Uruchomienie 7 3. Konfiguracja sieci Konfiguracja sterowników na instalacji Okno konfiguracji w programie HTD Zmiana Hasła Konfiguracja sterowników i mierników w programie HTD Zapisywanie wprowadzonych zmian Okno monitorowania rejestratora Podłączenie programu z instalacją Odczyt zapisu rejestratora Uwagi ogólne Podręczny słowniczek 15 2

3 1. Informacje ogólne 1.1 Dlaczego rejestracja temperatury i wilgotności? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 stycznia 1999r. (DZ.U. Nr 10/1999 poz. 89, 90) oraz wymogami Unii Europejskiej (89/108/CEE, 92/2/CEE, 93/43/CEE): "W pomieszczeniach z kontrolowaną temperaturą wymagane są termometry oraz urządzenia do ciągłej rejestracji temperatury i wilgotności (...)" Polska wstępuje w struktury Unii Europejskiej co oznacza konieczność zastosowania się polskich przedsiębiorstw do obowiązujących w krajach unii standardów. Jednym z nich jest system HACCP dotyczący branży spożywczej. HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point czyli Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli jest to system opracowany w celu rozpoznania i kontroli zagrożeń, które mogą pojawić się w jakimkolwiek momencie procesu produkcji, składowania i dystrybucji żywności. Jako zagrożenie określamy wszelkie czynniki mogące stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia konsumenta. HACCP został opracowany przez Pillsbury Company w ramach amerykańskiego programu kosmicznych lotów załogowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla astronautów. Obecnie HACCP jest stosowany w zakładach przemysłu spożywczego różnej wielkości na świecie. Obecny status prawny systemu HACCP obowiązujący w Polsce (Dz.U. Nr 63 poz. 634 z 2001r. z późniejszymi zmianami) nakazuje dużym i średnim przedsiębiorstwom wdrożyć system do końca bieżącego roku. Jednocześnie ustawa nakazuje wszystkim przedsiębiorstwom, bez względu na wielkość, wprowadzanie systemu HACCP poprzedzić zastosowaniem w zakładzie zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP - Good Manufacturing Practice) oraz dobrej praktyki higienicznej (GHP - Good Hygiene Practice). Planowane zmiany przepisów ujmują konieczność wdrożenia systemu HACCP w sposób obligatoryjny do maja 2004 również w małych przedsiębiorstwach (projekt ustawy w sejmie). Za wdrożeniem systemu przemawiają głównie jednak korzyści płynące z jego zastosowania. Konsumentowi daje on możliwość wyboru żywności o zagwarantowanym bezpieczeństwie zdrowotnym a producentowi - możliwość udowodnienia na podstawie zapisów w dokumentacji procesu produkcyjnego, że zrobił wszystko aby uniknąć wyprodukowania produktu stwarzającego zagrożenie dla zdrowia. Jednym z wielu wymogów systemu HACCP jest rejestracja temperatury i wilgotności w pomieszczeniach produkcyjnych i przechowalniczych. 1.2 Zalety rejestracji Najważniejszym zadaniem rejestratora jest zapis parametrów pracy urządzeń. Zapis ten jest wymagany przez przepisy zarówno polskie jak i Unii Europejskiej, a sprawdzany przez odpowiedzialne służby. 3

4 Musimy jednak pamiętać również i o innych plusach rejestracji. Dzięki zapisowi możemy obserwować pracę urządzeń, obciążenie cieplne poszczególnych odbiorników w różnych porach dnia i tygodnia, i według tych danych zoptymalizować pracę urządzeń tak, by koszty utrzymania instalacji były jak najniższe. Dzięki rejestracji można również w każdej chwili sprawdzić, jakie parametry miała instalacja i jakie było obciążenie instalacji w chwili wystąpienia awarii lub przerwy w prawidłowej pracy. Dzięki rejestracji można również ustalić najbardziej optymalny termin okresowych przeglądów instalacji tak, by nie zakłóciły one w znacznym zakresie pracy zakładu lub sklepu. 1.3 Dlaczego HTD 1.0? Firma LAE od 30 lat zajmuje się produkcją sterowników elektronicznych. Dzięki temu produkty LAE są najwyższej jakości, zapewniają długą i bez awaryjną pracę instalacji. Większość urządzeń posiada możliwość podpięcia ich do centralnej sieci po łączu komunikacji RS 232. Aby można było za ich pomocą rejestrować parametry pomieszczeń potrzebny jest program komputerowy, który będzie miał takie możliwości. Do tego celu firma LAE stworzyła program HTD 1.0. Jest to program do rejestracji parametrów pomieszczeń i urządzeń takich jak temperatura, wilgotność czy ciśnienie za pomocą sterowników i mierników produkcji LAE. Bardzo ważnym atutem programu HTD 1.0 jest to, że do rejestracji wykorzystuje m.in. sterowniki zainstalowane na instalacji do obsługi komór i urządzeń chłodniczych. Nie musimy montować żadnych dodatkowych czujników, by równocześnie sterować lokalnie pracą instalacji chłodniczej, jak i prowadzić rejestrację temperatur i wilgotności w odbiornikach. Wszystkie sterowniki dostępne w sieci są opisane w sposób czytelny pozwalający bezbłędnie zlokalizować sterownik. Obsługa samego programu jest prosta, pozwalająca na łatwe przechodzenie między dostępnymi funkcjami, przy zminimalizowanym niebezpieczeństwie usunięcia ważnych elementów lub wyłączeniem ważnych funkcji. Program HTD 1.0 jest tylko rejestratorem. Pozwala on na zapis temperatur i wilgotności w komorach i urządzeniach z odpowiednią częstotliwością. Pozwala on na wyświetlanie i drukowanie zapisu w formie zarówno wykresu jak i tabeli EXCEL. Pamięć zapisu uzależniona jest od pojemności twardego dysku komputera i znacznie przekracza okres jednego roku. Program HTD 1.0 może pracować w tle, dzięki czemu komputer może być wykorzystywany do normalnej pracy. Nie musi być to wydzielony komputer służący tylko do rejestracji, co znacznie obniża koszty instalacji i obsługi programu. Należy pamiętać, że za pomocą programu HTD 1.0 nie mamy możliwości programowania sterowników, jak i kopiowania i przeglądania ich ustawień. Takie możliwości posiadają programy TAB 3.0 (lokalnie) lub ARGO (zdalnie za pomocą połączenia telefonicznego lub przez internet). 1.4 Wymagania Program HTD 1.0 pracuje w środowisku Windows 9x/NT4/2000/XP. Procesor minimalny wymagany przez zainstalowany program operacyjny. Mysz, stacja płyt CD-ROM. Monitor o rozdzielczości minimum 640x480 pikseli, kolory 16-bitowe. Pamięć operacyjna RAM minimalna wymagana przez zainstalowany program operacyjny. 4

5 Wolne miejsce na twardym dysku minimum 100MB. Port RS-232 (COM 1-4) Konwerter (moduł komunikacji) RS-485 lub TTL typu SBC-485 z przewodami przyłączeniowymi. 2. Instalacja 2.1 Podłączenie konwertera pod instalację Komputer nie jest podłączony bezpośrednio pod sterowniki. Sterowniki i mierniki są łączone do konwertera monitoringu typ SBC 485, a konwerter jest podłączany do komputera pod port komunikacji RS-232 (COM 1-4). Na rysunkach 1 i 2 pokazano schemat prowadzenia przewodów sieci komunikacyjnej między sterownikami, modułem SBC 485 i komputerem. Zaleca się między sterownikami prowadzenie przewodów w postaci skrętki komputerowej. rysunek 1 W przypadku komunikacji między sterownikami a SBC-485 w standardzie RS-485 (rysunek 1) prowadzimy sieć komunikacyjną przewodem dwu żyłowym. Do modułu konwertera SBC 485 sieć podłączamy za pomocą wtyczki 9 pinowej do gniazda 9 pinowego zamontowanego w konwerterze. Przewód A sieci w wtyczce należy podłączyć do pina nr 1, przewód sieci B do pina nr 2, ewentualną osłonę (masę) do pina nr 4. Podłączenie przewodów do sterowników i mierników pokazano na rysunku 3. Należy pamiętać o podłączaniu wyjść A z wyjściami A pozostałych sterowników, i odpowiednio B z B. Nie należy łączyć wyjść A z B. Na końcu sieci za ostatnim sterownikiem należy zamontować oporniki 120 Ω. 5

6 rysunek 2 W przypadku komunikacji między sterownikami a SBC-485 w standardzie TTL (rysunek 2) prowadzimy sieć komunikacyjną przewodem trzy żyłowym. Do modułu konwertera SBC 485 sieć podłączamy za pomocą wtyczki 9 pinowej do gniazda 9 pinowego zamontowanego w konwerterze. Przewód Rx sieci w wtyczce należy podłączyć do pina nr 7, przewód sieci Tx do pina nr 6, przewód sieci V- do pina nr 3, ewentualną osłonę (masę) do pina nr 4. Podłączenie przewodów do sterowników i mierników pokazano na rysunku 3. Należy pamiętać o podłączaniu wyjść Rx z wyjściami Rx pozostałych sterowników, i odpowiednio Tx z Tx oraz V- z V-. Nie należy łączyć wyjść Rx z Tx i z V-. rysunek 3 6

7 2.2 Podłączenie konwertera do komputera Konwerter SBC 485 łączymy bezpośrednio z komputerem za pomocą przewodu RS 232 (kabel przyłączeniowy modemu). Przy konwerterze przewód łączymy do gniazda 25 pinowego zamontowanego na obudowie konwertera. Kabel przy komputerze łączymy do gniazda RS 232 (COM 1-4) 25 lub 9 pinowego. Wyczki przewodu należy podłączyć zgodnie z tabelą nr 2. PC (COM 1-4) SBC Wtyk RS Wtyk RS Wtyk RS-232 Wtyk 1 (osłona) Wtyk 2 (Tx) Wtyk 3 Wtyk 2 Wtyk 3 (Rx) Wtyk 2 Wtyk 3 Wtyk 4 (RTS) Wtyk 6 Wtyk 4 Wtyk 5 (CTS) Wtyk 8 Wtyk 5 Wtyk 7 (GND) Wtyk 5 Wtyk 7 Tabela Instalacja programu na komputerze Po podłączeniu do komputera klucza programowego oraz modułu SBC 485, należy włożyć płytę instalacyjną do stacji CD-ROM. Należy uruchomić program x:\htd\setup\english\setup.exe. Po uruchomieniu zostanie zainstalowany program HTD 1.0 w wersji angielskiej. Jeżeli chcemy uruchomić program w innej wersji językowej należy przy instalacji uruchomić program setup.exe w odpowiednim katalogu. 2.4 Uruchomienie Aby uruchomić zainstalowany program należy uruchomić START PROGRAMY, otworzyć grupę HTD Data logging by LAE i uruchomić program z ikony HTD. Po uruchomieniu pokaże się okno główne programu. Niektóre funkcje serwisowe programu są zabezpieczone hasłem dostępu o różnej możliwości ingerencji. Domyślnie hasło jest puste, a na pytanie o hasło należy nic nie wpisując nacisnąć OK. 3. Konfiguracja sieci 3.1 Konfiguracja sterowników i mierników na instalacji Przed konfiguracją programu należy odpowiednio skonfigurować sterowniki na instalacji. Należy każdemu sterownikowi nadać adres. Należy zwrócić uwagę, aby każdy sterownik miał inny adres (od 01 do 200). Sposób nadawania adresów jest opisany w instrukcjach odpowiednich sterowników. 7

8 3.2 Okno konfiguracji w programie HTD 1.0 Po uruchomieniu programu pojawi się na ekranie komputera główny panel tak jak na rysunku nr 4. rysunek 4 Aby skonfigurować instalację wchodzimy w funkcję Configuration (Konfiguracja) klikając na odpowiedni przycisk. Pojawi się panel jak na rysunku nr 5. 8

9 rysunek 5 W oknie Plant denomination (Nazwa obiektu) wpisujemy nazwę opisową monitorowanej instalacji chłodniczej. 3.3 Zmiana Hasła. W dolnej części ekranu znajduje się przycisk do zmiany hasła. Aby zmienić hasło należy przycisnąć Password (Hasło) i wpisać dwukrotnie nowe hasło, a następnie zaakceptować przyciskiem OK. (Zapisz). W przypadku rezygnacji z zamiaru zmienienia hasła należy przycisnąć przycisk Cancel (Zaniechaj). 3.4 Konfiguracja sterowników i mierników w programie HTD 1.0 Aby skonfigurować sterowniki komorowe i mierniki należy nacisnąć przycisk Set Units (Sieć). Pojawi się na ekranie panel Units configuration (Konfiguracja sieci) jak na rysunku nr 6. 9

10 rysunek 6 W oknach Unit (Nazwa) należy wpisać nazwę lub opis sterownika lub miernika, tak by można było łatwo i czytelnie go umiejscowić na rzeczywistej instalacji np. Komora nr 1 lub Lada mięsna typ DL-3. W oknach Model (Model) ustawiamy za pomocą strzałek po lewej stronie okienka typ sterownika lub miernika, który obsługuje dany odbiornik. Typ sterownika można również wybrać z listy, która pojawi się po kliknięciu na nazwę sterownika lub miernika. W oknach No. (Adres) wprowadzamy adres sterownika lub miernika nadany mu w czasie konfiguracji sterowników. Program HTD 1.0 pozwala na wprowadzenie zarówno sterowników już zainstalowanych, jak i tych, które dopiero mają być zamontowane, np. w drugim etapie budowy. Jeżeli mamy takie sterowniki, lub, gdy nie chcemy załączyć rejestratora na którymś odbiorniku, w oknie ON (ZAŁ) należy przesunąć suwak na lewą stronę tak, by pole świeciło na czerwony kolor. Wszystkie odbiorniki, które mają być rejestrowane muszą mieć suwak przesunięty na prawo tak, by pole świeciło się na zielono. Przyciskiem Purge (Usuń) dezaktywujemy wszystkie pola bez wpisanych nazw pomieszczeń, a jeżeli takie pola znajdują się między polami opisanymi, usuwamy je. Przyciskiem Insert (Wstaw) dodajemy nową linię do sterownika na początku listy. Strzałkami po lewej stronie tabeli przesuwamy widoczną część tabeli. Liczba wyświetlana obok podaje nam numer pierwszej górnej widocznej linii opisu sterownika. Wpisując w to miejsce odpowiednią liczbę również przesuniemy tabelę do podanej linii opisu. 10

11 W dolnej części panelu znajduje się pole komunikacji Port (Port), w które wprowadzamy nr portu, pod które podpięty jest moduł SBC 485. Obok znajduje się pole Logging rate (Częstotliwość zapisu), które określa częstotliwość zapisu rejestratora. Można ustawić zapis co 5, 10, 15,20, 25 lub 30 minut. Po wprowadzeniu zmian wychodzimy z obecnego panelu z powrotem do panelu wg rysunku nr 5. Jeżeli wychodząc chcemy zapisać zmiany naciskamy OK. (Zapisz), jeżeli chcemy wyjść bez zapisu naciskamy Cancel (Zaniechaj). 3.5 Zapisywanie wprowadzonych zmian. W celu zapisania wszelkich zmian w konfiguracji z panelu Units configuration (Konfiguracja sieci) i dalszych należy nacisnąć przycisk SAVE (Zapisz). Przycisk ten nie powoduje wyjścia z panelu. Wprowadzone i zapisane zmiany rozpoczynają efektywną pracę po ponownym uruchomieniu programu HTD 1.0, o czym informuje nas komunikat pojawiający się po każdorazowym naciśnięciu SAVE (Zapisz). Aby wyjść do głównego panelu należy nacisnąć przycisk EXIT (Wyjdź). 4. Okno monitorowania rejestratora Aby uruchomić rejestrator należy na panelu Units configuration (Konfiguracja sieci) wg rysunek 7 11

12 rysunku nr 5 przesunąć suwak przy włączniku Enable datalogging (Włączenie zapisu) w prawą stronę lub przycisnąć przycisk OFF/ON (WYŁ/ZAŁ). Suwak podświetli się na zielono, a obok suwaka pojawi się napis ON (ZAŁ). W przypadku nie uruchomienia suwak podświetlony na szaro znajdować się będzie po lewej stronie, a obok pojawi się napis OFF (WYŁ). Jeżeli włączyliśmy rejestrator za pomocą suwaka na panelu Units configuration (Konfiguracja sieci), to po ponownym uruchomieniu pojawi się automatycznie okno rejestratora komór chłodniczych Data Monitoring and Logging (Rejestrator parametrów), a program automatycznie połączy się z instalacją. W oknie rejestratora komór chłodniczych (rysunek nr 7) pojawią się informacje odczytywane i zapisywane przez rejestrator. Ekran podzielony jest na sześć części, a każda część jest przypisana do jednego sterownika lub miernika. W górnym polu opisu sterownika podana jest nazwa poszczególnego urządzenia, w polach pod spodem typ sterownika lub miernika, za pomocą którego jest dokonywany odczyt parametrów rejestrowanych, adres danego sterownika lub miernika oraz dwie kontrolki statusu pracy. Jeżeli pierwsza z nich jest podświetlona na zielono, to jest załączona rejestracja danych, a jeżeli na szaro to rejestracja jest wyłączona (zmiana w module Units configuration (Konfiguracja sieci) - Set Units (Sieć) patrz punkt 3.4). Rejestracja jest załączona nawet w przypadku wyłączenia sterownika (stan uśpienia). Druga kontrolka wskazuje błąd komunikacji między sterownikiem lub miernikiem a komputerem. Jeżeli świeci się na czerwono, to należy sprawdzić stan połączeń przewodów sieci między sterownikiem a konwerterem SBC-485 oraz między konwerterem a komputerem. Za polami opisu i statusu pracy, znajdują się dwa pola rejestratora. W polach tych jest wyświetlana aktualna (ostatnio zmierzona) wartość. Nad polem wartości wyświetla się informacja na temat mierzonego parametru np. Temp.1 temperatura zmierzona czujnikiem nr 1, lub Humid. wilgotność zmierzona w pomieszczeniu; a za polem skala pomiaru np. stopnie Celsjusza. W większości przypadków tylko w pierwszym polu jest wyświetlana wartość, natomiast drugie pole jest puste. Jedynie przy miernikach dwu funkcyjnych, które równocześnie mierzą np. temperaturę i wilgotność, oba pole są załączone. W przypadku wyłączenia rejestratora danego urządzenia, w polach wartości pojawi się oznaczenie ---.W przypadku braku komunikacji między komputerem a konwerterem SBC- 485 w polach rejestratora pojawia się znak?.podobne oznaczenie pojawi się również w przypadku braku odczytu z miernika lub sterownika, np. w przypadku błędu komunikacji między sterownikiem lub miernikiem a konwerterem SBC-485. Po prawej stronie ekranu znajdują się jeszcze czy kontrolki informacyjne. Są one podświetlone w przypadku wystąpienia sytuacji, która jest opisana nad kontrolką, np. podświetlona kontrolka Alarm (Alarm) oznacza wystąpienie alarmu na sterowniku (otwarcie drzwi, za niska lub wysoka temperatura, itp.), lub podświetlenie kontrolki Defrost (Odszranianie) załączenia się funkcji odszraniania chłodnicy w komorze lub urządzeniu. W zależności od miernika lub sterownika są uruchomione trzy, dwie, jedna lub żadna kontrolka. Kontrolki aktywne są opisane, natomiast nie używane nie posiadają nad sobą żadnego opisu. lub W lewej dolnej części panelu wyświetlana jest częstotliwość zapisu w minutach Logging rate (Częstotliwość zapisu), a po prawej aktualna data i godzina. W czasie rejestracji panel jest załączony, można go jedynie schować o paska, by rejestrator pracował w tle. W celu wyłączenia lub ponownego załączenia rejestratora należy na głównym panelu w tabeli Data Logging (Rejestrator) nacisnąć odpowiednio przyciski Stop (Wyłącz) lub Start (Załącz). W momencie wyłączenia rejestratora okno rejestratora Data Monitoring and Logging (Rejestrator parametrów) zamyka się, a przy załączeniu rejestratora otwiera się. 12

13 5. Połączenie programu z instalacją. Po prawidłowym skonfigurowaniu sieci i ponownym uruchomieniu programu HTD 1.0 program powinien samodzielnie połączyć się z instalacją. Status połączenia jest sygnalizowany przez diodę w oknie Data Monitoring and Logging (Rejestrator parametrów) ( rysunek nr 4). Jeżeli dioda pulsuje, komputer nawiązuje lub próbuje nawiązać połączenie z konwerterem SBC-485. W momencie nawiązania kontaktu na module SBC-485 pulsują diody zielona i czerwona, a w momencie nawiązania kontaktu między konwerterem a którymkolwiek sterownikiem pulsuje dodatkowo dioda żółta. Gdy konwerter SBC-485 jest podłączony do zasilania pali się w sposób ciągły, patrząc od lewej strony, ostatnia dioda koloru zielonego. 6. Odczyt zapisów rejestratora. Program HTD 1.0 oprócz funkcji rejestracji i monitoringu obiektu, ma również opcję odczytu archiwalnych zapisów. Zapis jest cały czas zapisywany na twardy dysk komputera i w każdej chwili jest możliwość otworzenia, przeglądnięcia i wydrukowania zapisów archiwalnych. Aby otworzyć archiwum rejestratora, należy na panelu głównym kliknąć przycisk Unit rysunek 8 Graph (Wykres rejestratora), znajdujący się w grupie Data Retrieve (Dane archiwalne). Otworzy się okno Historical Graph (Wykres historii), za pomocą którego możemy przeglądać archiwalne zapisy danych i je drukować (rysunek 8). 13

14 Aby odczytać dane zarejestrowane, trzeba wpierw wybrać komorę lub urządzenie które nas interesuje. Wyboru dokonujemy wybierając z rozwiniętego pola wyboru Unit (Nazwa) i klikając na niego. Po wybraniu odpowiedniego urządzenia, automatycznie zostanie wyświetlony model sterownika lub miernika oraz jego adres. Mamy możliwość również wybrania wolnego pola z listy Unit (Nazwa), tak zwanego Free model name and number (wolne pole nazwy i adresu). W przypadku dokonania takiego wyboru należy jeszcze wybrać z listy Model (Model) odpowiedni model urządzenia oraz w pole No. (Adres) wpisać adres urządzenia w sieci. Po wybraniu interesującego nas urządzenia należy jeszcze określić przedział czasowy, jaki nas interesuje. Aby tego dokonać w polu From: (Od:) wpisujemy godzinę (w górnej części pola) i dzień (w dolnej części pola) od momentu którego chcemy wyświetlić zapis, a w polu To: (Do:) wpisujemy godzinę (w górnej części pola) i dzień (w dolnej części pola) do momentu którego chcemy wyświetlić zapis. Po dokonaniu tych czynności musimy pobrać dane. W tym celu przyciskamy przycisk Load (Pobierz). Po chwili ukaże się nam wykres, na którym zostanie wyświetlona temperatura i/lub wilgotność, oraz informację dodatkowe, np. załączenie i wyłączenie odszraniania chłodnicy lub alarmu. Są to bardzo przydatne informacje, ponieważ dają nam obraz, dlaczego np. temperatura w komorze wzrosła. Dzięki temu wzrost temperatury w komorze jest dodatkowo opisany informacją o trwającym w tym momencie odszranianiu, co wyjaśnia w sposób jasny i czytelny tego typu anomalia. W prawym górnym rogu wykresu pojawi się informacja, jaki kolor ma jaka informacja na wykresie. Skala pionowa po lewej stronie wykresu dotyczy wartości zmierzonych, natomias po prawej informacji dodatkowych (0-wyłączone, 1-załączone). Wyświetlony wykres rejestratora możemy wydrukować przyciskając przycisk Print (Drukuj) lub zapisać w formie pliku tekstowego przyciskając przycisk Export (Zapisz). Po zapisaniu danych rejestratora w formie pliku tekstowego możemy go otworzyć na innym komputerze bez zainstalowanego programu HTD i wydrukować w formie tabeli. Aby wydruk był jasny i czytelny, plik należy otworzyć za pomocą programu Excel, a następnie pierwszą kolumnę zaznaczyć i ustawić jej format na Data i Godzina. Również w tej formie wydruku pojawią się informacje dodatkowe o załączeniu się np. odszraniania czy alarmu. Przy wyświetlonym wykresie możemy dowolnie go przestawiać, powiększać i zmieniać skalę jego wyświetlania, lub wstawiać punkty graniczne, za pomocą funkcji dodatkowych wykresu. Ich opis zamieszczony jest poniżej. W okno Nazwa kursora wprowadzamy dowolną nazwę naszego ograniczenia np. maksymalna temperatura, w okno Godzina wstawiamy godzinę ograniczenia, w okno Wartości wartość graniczną. Aby wstawić te dane należy najpierw odblokować funkcję 14

15 Sterowania kursorem. Jeżeli zaprogramujemy tylko okno wartości, to na wykresie pojawi się pozioma linia ograniczenia, a gdy czasu pionowa linia. Jeżeli chcemy ręcznie przenieś już wstawiony kursor, musimy zezwolić na jego przenoszenie. Przyciskiem drugim konfigurujemy wygląd kursora (kolor, kształt i grubość linii, punktów, itp.). Aby zmniejszyć, powiększyć, wybrać dany fragment lub przesunąć wykres korzystamy z funkcji panoramy i powiększania wykresu. Gdy chcemy zmienić parametry związane ze skalą czasu (przesunąć, zmienić skalę, dokładność, kolor, itp.) korzystamy z narzędzi zmiany Nastawy skali czasu, a gdy chcemy zmienić skalę wartości korzystamy z funkcji Nastawa skali wartości. 7. Uwagi ogólne. 7.1 Aby rejestracja przebiegała prawidłowo i bez zakłóceń zaleca się nie wyłączać ani rejestracji danych i komunikacji, ani programu HTD 1.0, ani komputera na którym jest zainstalowany. 7.2 Aby instalacja, jak i systemy sterujące pracowały należycie, należy przeprowadzać okresowe przeglądy serwisowe wykonane przez autoryzowane firmy serwisowe. 7.3 Zaleca się podłączyć komputer do awaryjnego źródła zasilania z podtrzymaniem. 7.4 Program spełnia wymagania systemu HACCP. 8. Podręczny słowniczek. angielski HTD Main Panel Plant denomination System management Configuration Exit Data Logging Stop Start Data Retrieve Unit Graph System configuration Save Exit Set units Enable datalogging OFF polski HTD Główny panel Nazwa obiektu Zarządzanie siecią Konfiguracja sieci Wyjście Połączenie z siecią Załącz Wyłącz Zapis rejestratora Wykres rejestratora Konfiguracja sieci Zapisz Wyjdź Sieć Włączenie zapisu WYŁ 15

16 ON Password Configuration Saved. ZAŁ Hasło Konfiguracja zapisu Warning! Uwaga! It`s necessary to re-start HTD Należy zresetować HTD To makenew configuration effective Aby nowa konfiguracja była aktywna OK Dobrze Units configuration Konfiguracja sieci OK. Cancel Purge Insert Unit name/description Unit Model No. On Port Loggig rate min. Password modify New password Confirm naw password OK. Cancel Zapisz Zaniechaj Usuń Wstaw Nazwa/opis pomieszczenia/odbiornika Nazwa Model Adres ZAŁ Port Częstotliwość zapisu min. Zmiana hasła Nowe hasło Powtórz nowe hasło Zapisz Zaniechaj Historical Graph Unit Unit name/description Model No. Wykres historii Nazwa Nazwa/opis pomieszczenia/odbiornika Model Adres From : Od : To : Do : Load Pobierz 16

17 Export Print Zapisz Drukuj Data Monitoring and Logging Plant denomination Temp. Value Humid. Defrost Alarm Logging rate Password Rejestrator parametrów Nazwa obiektu Temp. Wartość Wilgotność Odszranianie Alarm Częstotliwość zapisu Hasło Please enter the password : Proszę podać hasło : OK Cancel Wejdź Wyjdź Ostrzeżenie: Ten program jest chroniony prawem autorskim i umowami międzynarodowymi. Kopiowanie bądź rozpowszechnianie tego programu lub jakiejkolwiek jego części bez upoważnienia może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Do każdego programu jest dołączony certyfikat z numerem seryjnym. 17

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB F@st 800 Twój świat. Cały świat. neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu F@st 800... 3 2. Połączenie z Internetem... 6 3. Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

CRP2011 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Program do odczytu rejestratorów pastylkowych

CRP2011 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Program do odczytu rejestratorów pastylkowych CRP2011 Program do odczytu rejestratorów pastylkowych INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-520 Katowice tel. 32 7890000, fax 32 2053377

Bardziej szczegółowo

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania Spis treści Konfiguracja programu...3 Odczyt pomiarów...4 Wzorcowanie...6 Edycja ręczna...7 Edycja automatyczna...7 Konfiguracja...10 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Konsola operatora TKombajn

Konsola operatora TKombajn KANE Konsola operatora TKombajn INSTRUKCJA Arkadiusz Lewicki 15-12-2016 1 Spis treści Funkcje programu TKombajn... 2 Parametry rejestracji... 3 Aktywacja rejestracji warunkowej... 4 2 Funkcje programu

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Rozdział 10. Zarządzanie komputerem Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852 Spis treści 1. Instalacja sterowników... 3 a) wymagania... 3 b) lokalizacja sterowników... 3 c) instalacja sterowników... 3 2. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU OBSŁUGI STEROWNIKA DISOCONT >> DISOCONT MASTER RAPORTY <<

OPIS PROGRAMU OBSŁUGI STEROWNIKA DISOCONT >> DISOCONT MASTER RAPORTY << OPIS PROGRAMU OBSŁUGI STEROWNIKA DISOCONT >> DISOCONT MASTER RAPORTY

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.

Aplikacja Fidbox. wersja 3.1. dla systemów ios i Android. Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4. Aplikacja Fidbox wersja 3.1 dla systemów ios i Android Wymagania dla systemu Android: Bluetooth 4 i system Android w wersji 4.1 lub nowszej Wymagania dla systemu Apple ios: Bluetooth 4 i system ios w wersji

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO INSTRUKCJA DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA LEKKIEJ PŁYTY DO BADAŃ DYNAMICZNYCH HMP LFG WYMAGANE MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE: SPRZĘT: - urządzenie pomiarowe HMP LFG 4 lub HMP LFG Pro wraz z kablem

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U Eksploatacja URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 4: Eksploatacja systemu kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY

MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY MULTIFUN - SYSTEM BEZPRZEWODOWY OPIS SYSTEMU System SHHS (Smart Home Heating System) umożliwia łatwe i szybkie podłączenie czujników bezprzewodowych do regulatora Multifun. Zalety systemu SHHS: zmiana

Bardziej szczegółowo

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6

Product Update 2013. Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Product Update 2013 Funkcjonalność ADR dla przemienników Częstotliwości PowerFlex 750 oraz 525 6 Str. 2 / 15 Funkcjonalność ADR dla przemienników PF 750 Temat: Celem niniejszego ćwiczenia, jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU DO REJESTRATORÓW SERII RTS-05 ORAZ RTC-06. wyposażonych w komunikację. Bluetooth lub USB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE

INSTRUKCJA PROGRAMU DO REJESTRATORÓW SERII RTS-05 ORAZ RTC-06. wyposażonych w komunikację. Bluetooth lub USB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE Program RTC_RTS dostarczany jest na płycie CD do rejestratorów wyposażonych w w systemy transmisji danych do komputera PC metodą bezprzewodową Bluetooth lub przewodową

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7. Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi urządzenia DS150E z systemem operacyjnym Windows 7 Dangerfield luty 2010 V1.0 Delphi PSS 1 SPIS TREŚCI Główne elementy....3 Instrukcje instalacji.......5 Instalacja adaptera Bluetooth.....17

Bardziej szczegółowo

Pomiar temperatury procesora komputera klasy PC, standardu ATX wykorzystanie zestawu COACH Lab II+. Piotr Jacoń K-4 I PRACOWNIA FIZYCZNA

Pomiar temperatury procesora komputera klasy PC, standardu ATX wykorzystanie zestawu COACH Lab II+. Piotr Jacoń K-4 I PRACOWNIA FIZYCZNA Pomiar temperatury procesora komputera klasy PC, standardu ATX wykorzystanie zestawu COACH Lab II+. Piotr Jacoń K-4 I PRACOWNIA FIZYCZNA 21. 02. 2011 I. Cel ćwiczenia: 1. Zapoznanie się poprzez samodzielny

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 ODGiK Warszawa Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 Instrukcja przeznaczona do rozpowszechniania tylko przez ODGiK w Warszawie (c) Jacek Derwisz 2002 INFORMACJA Zwracamy uwagę na dokładne wypełnienie

Bardziej szczegółowo

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR

MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR MultiTool instrukcja użytkownika 2010 SFAR Tytuł dokumentu: MultiTool instrukcja użytkownika Wersja dokumentu: V1.0 Data: 21.06.2010 Wersja urządzenia którego dotyczy dokumentacja: MultiTool ver. 1.00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Spis treści Instalacja...3 1.1 Wymagania sprzętowe... 3 1.2 Instalacja oporgramowania... 3 Pierwsze uruchomienie...9 1.1 Zabezpieczenia programu... 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL 5 AUTO AL <> FE KOMUNIKACJA Z KOMPUTEREM POPRZEZ ZŁĄCZE USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL 5 AUTO AL <> FE KOMUNIKACJA Z KOMPUTEREM POPRZEZ ZŁĄCZE USB INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL 5 AUTO AL FE KOMUNIKACJA Z KOMPUTEREM POPRZEZ ZŁĄCZE USB www.elmarco.net.pl - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterownika portu USB

Instalacja sterownika portu USB Instrukcja instalacji modemu TechLab ED77 w systemie Mac OS X. Instalacja modemu podzielona jest na cztery etapy: instalacja sterownika portu USB, instalacja skryptu modemu, konfiguracja modemu, konfiguracja

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7 1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć

Bardziej szczegółowo

DEWI

DEWI DEWI www.dewi.pl e-mail: dewi@dewi.pl Nagórki 89 b, 18-300 Zambrów tel. (086) 271 03 60, fax. (086) 271 03 92 Instalacja programu: Instrukcja programu do drukarki RIBBON EDITION 1. Podłączyć drukarkę do

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 706 WL

THOMSON SpeedTouch 706 WL THOMSON SpeedTouch 706 WL bramka VoIP jeden port FXS do podłączenia aparatu telefonicznego wbudowany port FXO do podłączenia linii stacjonarnej PSTN sieć bezprzewodowa WiFi 2 portowy switch WAN poprzez

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC

TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC TURNINGPOINT KROKI DO URUCHOMIENIA TESTU NA PC 1. Podłącz odbiornik 2. Uruchom TurningPoint 3. Sprawdź połączenie (Odbiornik i/lub ResponseWare) 4. Wybierz listę uczestników (opcjonalne) 5. Wybierz głosowanie

Bardziej szczegółowo

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć

Zawartość zestawu DPF-151 Przewód USB Podręcznik użytkownika CD-ROM z oprogramowaniem do kompresji zdjęć Z uwagi na bezpieczeństwo: Niniejszy podręcznik należy przeczytać, aby zapewnić właściwe użytkowanie produktu i uniknąć niebezpieczeństwa lub szkód materialnych. Odtwarzacza należy używać we właściwy sposób,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU

Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 7: WYKONANIE INSTALACJI kontroli dostępu jednego Przejścia Opracował mgr inż.

Bardziej szczegółowo

GRM-10 - APLIKACJA PC

GRM-10 - APLIKACJA PC GRM-10 - APLIKACJA PC OPIS Aplikacja służy do aktualizacji oprogramowania urządzenia GRM-10 oraz jego konfiguracji z poziomu PC. W celu wykonania wskazanych czynności konieczne jest połączenie GRM-10 z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu RTT44 v 1.0

Instrukcja obsługi programu RTT44 v 1.0 Instrukcja obsługi programu RTT44 v 1.0 służącego do odczytu parametrów przekaźnika kontroli temperatury RTT44 wyposażonego w wyjście Ethernet HITIN Sp. z o. o. ul. Szopienicka 62 c 40 432 Katowice tel/fax.:

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1).

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). UWAGI ogólne: Oprogramowanie Callnet-Service i Callnet-Client umożliwia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 Opis ogólny: Sterownik inkubatora został zaprojektowany, tak aby spełnić potrzeby najbardziej wymagających procesów inkubacji. Urządzenie zostało

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03

Moduł RS232 E054. TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 TAP - Systemy Alarmowe Sp. z o. o. os. Armii Krajowej 125 61-381 Poznań tel. 061 876 70 88; fax: 061 875 03 03 I n s t r u k c j a O b s ł u g i Ademco Microtech Security Moduł RS232 E054 Nr kat.: L114/A

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAM DO ODCZYTU DANYCH Z PIROMETRU IR THERMOMETER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAM DO ODCZYTU DANYCH Z PIROMETRU IR THERMOMETER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAM DO ODCZYTU DANYCH Z PIROMETRU IR THERMOMETER SONEL S. A. ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Wersja 1.0 24.06.2009 1. O programie. Program IR Thermometer umoŝliwia odczyt i rejestrację

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Omega Plus. Wersja 1.0.0 -2008-

Omega Plus. Wersja 1.0.0 -2008- Wersja 1.0.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenck.com.pl http://www.schenckprocess.pl Spis treści: O programie...2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS

Instrukcja obsługi programu DS150E. Dangerfield March. 2009V3.0 Delphi PSS Instrukcja obsługi programu DS150E 1 SPIS TREŚCI Główne elementy... 3 Instrukcje instalacji.... 5 Konfiguracja Bluetooth.26 Program diagnostyczny...39 Zapis do ECU (OBD)...85 Skanowanie..88 Historia...93

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa ALOCK-1

Centrala alarmowa ALOCK-1 Centrala alarmowa ALOCK-1 http://www.alarmlock.tv 1. Charakterystyka urządzenia Centrala alarmowa GSM jest urządzeniem umożliwiającym monitorowanie stanów wejść (czujniki otwarcia, czujki ruchu, itp.)

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Instrukcja obsługi CECHY oraz SPECYFIKACJA Cechy: Pomiar temperatury I wilgotności względnej(rh) Pamięć 50000 rekordów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze.

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze. Spis treść Wstęp Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows XP Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows Vista/7 Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows 8 Konfiguracja protokołu PPPoE w systemie MAC OS X firmy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Przewód interfejsu USB

Instrukcja instalacji Przewód interfejsu USB KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja instalacji Przewód interfejsu USB KERN

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL 5 AUTO AL <> FE KOMUNIKACJA Z KOMPUTEREM POPRZEZ ZŁĄCZE USB

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL 5 AUTO AL <> FE KOMUNIKACJA Z KOMPUTEREM POPRZEZ ZŁĄCZE USB INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL 5 AUTO AL FE KOMUNIKACJA Z KOMPUTEREM POPRZEZ ZŁĄCZE USB www.elmarco.net.pl - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instalacja modemów iplus Huawei E169, E180, E220, E230 oraz E272 w systemie OS X Leopard (wersja polska).

Instalacja modemów iplus Huawei E169, E180, E220, E230 oraz E272 w systemie OS X Leopard (wersja polska). Instalacja modemów iplus Huawei E169, E180, E220, E230 oraz E272 w systemie OS X Leopard (wersja polska). Pobierz ze strony www.iplus.pl sterownik do swojego modemu. Upewnij się, że modem nie jest podłączony

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ETHERNETOWY DS202

MODUŁ ETHERNETOWY DS202 Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-530 Wrocław, ul. Jarnołtowska 15 tel. 071 3492568, 071 7224051, fax. 071 7224053 e-mail: frisko@frisko.pl www.frisko.pl MODUŁ ETHERNETOWY DS202 PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Logger Termio+ REJESTRATOR TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI

Logger Termio+ REJESTRATOR TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI Logger Termio+ REJESTRATOR TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI 1 Spis treści Przeznaczenie urządzenia...3 Dane techniczne...3 Opis urządzenia...4 Instalacja i uruchomienie rejestratora...4 Okno główne programu...5

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r.

Instrukcja obsługi. Centrala radiowa NETINO NRU-01. v r. Instrukcja obsługi Centrala radiowa NETINO NRU-01 v.01 01.02.2016r. Spis treści: Przeznaczenie... 2 Części składowe... 2 Dane techniczne... 2 Parametry toru radiowego... 2 Opis wyprowadzeń... 3 Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

ZEP-INFO Sp. z o.o. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU. REN3-analiza

ZEP-INFO Sp. z o.o. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU. REN3-analiza ZEP-INFO Sp. z o.o. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PROGRAMU REN3-analiza ZEP-INFO Sp. z o.o. Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 09-407 Płock 1 SPIS TREŚCI 1 Program REN3 analiza.3 1.1 Środowisko pracy..3 1.2

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200

FAQ: 00000003/PL Data: 14/06/2007 Konfiguracja współpracy programów PC Access i Microsoft Excel ze sterownikiem S7-200 Za pomocą oprogramowania PC Access oraz programu Microsoft Excel moŝliwa jest prosta wizualizacja programów wykonywanych na sterowniku SIMATIC S7-200. PC Access umoŝliwia podgląd wartości zmiennych oraz

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 ST-500 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo