TECHNOLOGIA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH. Paweł Ruśkowski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNOLOGIA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH. Paweł Ruśkowski"

Transkrypt

1 TECHNOLOGIA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH Paweł Ruśkowski

2 Badania podstawowe Badania przedkliniczne Badania kliniczne Faza I Faza II Faza III Wprowadzenie na rynek Badania kliniczne Faza IV

3 Badania podstawowe Badania przedkliniczne Badania kliniczne Faza I Faza II Faza III Wprowadzenie na rynek Badania kliniczne Faza IV

4 Wybór jednostki chorobowej Określenie miejsca działania Określenie testu biologicznego Znalezienie struktury wiodącej Określenie zależności między budową a działaniem biologicznym Zidentyfikowanie grupy farmakoforowej Poprawienie oddziaływania między strukturą a miejscem działania Patentowanie

5 Badania podstawowe Badania przedkliniczne Badania kliniczne Faza I Faza II Faza III Wprowadzenie na rynek Badania kliniczne Faza IV

6 Określenie losów substancji czynnej w organizmie (LADME) L liberation (uwolnienie) A absorbtion (wchłanianie) D distribution (rozmieszczenie) M metabolism (metabolizm) E excretion (wydalanie)

7 Badania na komórkach in vitro: Laboratoryjna symulacja warunków w zdrowym organizmie (temperatura, ph, skład jonowy itp.) Zbadanie wpływu związku na aktywność enzymów, zawartość białek, tłuszczów, cukrów itp.

8 Badania na zwierzętach doświadczalnych: Prowadzane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Zgoda Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach. Przeprowadzane na co najmniej 3 gatunkach zwierząt: 2 gatunki zwierząt niższych (myszy, szczury, świnki morskie, chomiki) 1 gatunek zwierząt wyższy (króliki, koty, psy wyjątkowo małpy)

9 Badania na zwierzętach doświadczalnych: Określenie sposobu wchłaniania, metabolizmu związku czynnego oraz wydalania (LADME) i ewentualnych działań ubocznych. Określenie toksyczności (ostrej, podostrej i przewlekłej). Wykorzystuje się bardzo dużo zwierząt doświadczalnych (ok. 12 mln rocznie)

10 Badania na zwierzętach doświadczalnych: Badania przedkliniczne nie dają gwarancji pomyślnego zakończenia badań klinicznych. Fialurydyna pozytywny wynik badań przedklinicznych zabójcza dla ludzi Nie istnieje model zwierzęcy zastępujący eksperymentalne podawania nowego produktu leczniczego ludziom.

11 Substancje groźne dla ludzi, a bezpieczne dla zwierząt: Substancja Działanie na człowieka Działanie na zwierzęta Strychnina Trujące!!! Świnki morskie: nieszkodliwa Muskaryna Trujące!!! Króliki: nieszkodliwa Arsen Trujące!!! Owce: mało szkodliwy

12 Leki dla ludzi, a niebezpieczne dla zwierząt: Substancja Działanie na człowieka Działanie na zwierzęta Kwas acetylosalicylowy Przeciwgorączkowo, przeciwzapalnie Koty, psy: trujący Penicylina Przeciwbakteryjnie Świnki morskie śmierć Chloroform Anestezja Psy: śmierć Morfina Paracetamol Narkotycznie, uspokajająco, przeciwbólowo Przeciwgorączkowo, przeciwbólowo Koty, myszy: agresja Psy: obumarcie ciąży Koty: wysoce toksyczny

13 Tylko 1 na tysiąc badanych związków przechodzi fazę badań przedklinicznych

14 Badania podstawowe Badania przedkliniczne Badania kliniczne Faza I Faza II Faza III Wprowadzenie na rynek Badania kliniczne Faza IV

15 Badanie kliniczne jest każde badanie prowadzone z udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia klinicznych, farmakologicznych, w tym farmakodynamicznych skutków działania jednego lub wielu badanych produktów leczniczych, lub w celu zidentyfikowania działań niepożądanych jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, lub śledzenia wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, mając na względzie ich bezpieczeństwo i skuteczność. Ustawa Prawo Farmaceutyczne (Dz.U nr 126 poz. 1381)

16 Badanie z udziałem ludzi pozwalające określić skuteczność i bezpieczeństwo leku trafiającego na rynek.

17 Badanie kliniczne muszą być prowadzone zgodnie z Dobrą Praktyką Kliniczną (GCP Good Clinical Practice)

18 Główne założenia GCP: Dobro pacjenta, jego prawa i jego bezpieczeństwo są nadrzędne w stosunku do interesu nauki lub społeczeństwa Wszystkie badania kliniczne muszą mieć swoje uzasadnienie naukowe oraz plan (tzw. protokół) Obowiązuje uzyskanie świadomej zgody chorego na udział w badaniu klinicznym przed włączeniem do badania

19 Aby przeprowadzić badanie kliniczne konieczna jest: Zgoda Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Opinia komisji bioetycznej koordynatora badania Sprawdzenie kwalifikacji badacza Weryfikacja ośrodka badawczego

20 Aby przeprowadzić badanie kliniczne konieczna jest: Opinia komisji bioetycznej o badaniu klinicznym: Zasadność, wykonalność i plan badania klinicznego Analiza przewidywanych korzyści i ryzyka wynikających z badania Poprawność protokołu badania Poprawność i kompletność pisemnej informacji dla chorego Poprawność procedury uzyskania świadomej zgody chorego

21 Czas trwania poszczególnych faz badań klinicznych 8-10 lat 1,5 roku 2 lata 3-5 lat 1,5 roku Złożenie Faza I Faza II Faza III Faza IV wniosku Potwierdzenie bezpieczeństwa Potwierdzenie efektywności Wprowadzenie na rynek

22 FAZA I 1. Pierwsze podanie leku ludziom 2. Cel: bezpieczeństwo produktu leczniczego 3. Uczestnicy: zdrowi ochotnicy, wyjątek onkologia 4. Liczba badanych: niewielka ( osób) 5. Czas trwania: kilkanaście miesięcy

23 FAZA I Krótki czas podawania badanego związku (kilka dni) Ocena bezpieczeństwa stosowania testowanego środka leczniczego Wstępne ustalenie dawki Wstępne określenie LADME Interakcje z pożywieniem i innymi powszechnie stosowanymi lekami

24 FAZA II 1. Cel: Potwierdzenie działania leku u grupy chorych i ocena jego bezpieczeństwa 2. Uczestnicy: pacjenci cierpiący na dane schorzenie 3. Liczba badanych: kilkuset ( osób) 4. Czas trwania: ok. 2 lat

25 FAZA II Badania porównawcze działania nowego leku i placebo lub terapeutyku standardowo stosowanego w leczeniu danego schorzenia Metoda podwójnej ślepej próby Randomizacja Pozytywny stosunek korzyści do ryzyka

26 FAZA III 1. Cel: Potwierdzenie skuteczności leku w dużej i różnorodnej populacji pacjentów 2. Uczestnicy: pacjenci cierpiący na dane schorzenie 3. Liczba badanych: kilka tysięcy ( osób) 4. Czas trwania: ok. 3-5 lat 5. Określenie związku pomiędzy jego bezpieczeństwem, a skutecznością podczas krótkotrwałego i długotrwałego stosowania profil bezpieczeństwa

27 FAZA III Zasady prowadzenia badań jak w fazie II (metoda podwójnej ślepej próby, randomizacja) Porównanie działania leku badanego (LB) z placebo (P) Dwie grupy chorych: jedna otrzymuje LB, a druga P Parami: jeden chory otrzymuje LB, a drugi w tym samym czasie P Krzyżowo: jeden chory najpierw otrzymuje LB, potem P i znowu LB, a drugi chory w odwrotnej kolejności - najpierw P, potem LB i znowu P

28 Wynik fazy III jest podstawą rejestracji leku i wprowadzenia go na rynek

29 Liczba pacjentów Czas trwania Cel % subst. zaakcep. Faza I Kilkanaście m-c Głównie bezpieczeństwo 70 Faza II lata Faza III lat Bezpieczeństwo i efektywność (u chorych) Bezpieczeństwo i efektywność w dużej populacji pacjentów 33 25

30 Badania podstawowe Badania przedkliniczne Badania kliniczne Faza I Faza II Faza III Wprowadzenie na rynek Badania kliniczne Faza IV

31 Wniosek do Prezesa URPLWMPB musi zawierać: dane podmiotu odpowiedzialnego nazwę produktu leczniczego szczegółowe dane ilościowe i jakościowe substancji czynnej/(ych) postać farmaceutyczną, moc i drogę podania oraz okres ważności produktu leczniczego

32 Wniosek do Prezesa URPLWMPB musi zawierać: wyniki, streszczenia oraz sprawozdania z badań: przedklinicznych klinicznych fazy I, II i III streszczenie opisu systemu nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych plan zarządzania ryzykiem użycia produktu leczniczego Charakterystykę Produktu Leczniczego

33 Wniosek do Prezesa URPLWMPB musi zawierać: opis wytwarzania produktu leczniczego opis metod kontroli stosowanych w procesie wytwarzania potwierdzenie przestrzegania wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) przez wytwórcę substancji czynnej

34 Pełna dokumentacja rejestracyjna nowego produktu leczniczego może liczyć kilkanaście tysięcy stron!!! Prezes URPLWMPB ma 210 dni na rozpatrzenie wniosku rejestracyjnego

35 Proces wytwarzania produktów leczniczych nadzoruje Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) Certyfikat GMP dla procesów wytwarzania substancji czynnej może być wystawiony przez GIF

36 Good Manufacturing Practice - GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania) połączenie efektywnych procedur produkcyjnych oraz skutecznej kontroli i nadzoru produkcji gwarantujące powtarzalność i jednorodność wyrobu

37 Nadrzędnym celem systemu GMP jest zapewnienie bezpieczeństwa i identyfikowalności produkowanych wyrobów. Co nie zostało zapisane nie zostało wykonane

38 Badania podstawowe Badania przedkliniczne Badania kliniczne Faza I Faza II Faza III Wprowadzenie na rynek Badania kliniczne Faza IV

39 Faza IV badań klinicznych dotyczy leków już zarejestrowanych i obecnych w sprzedaży

40 FAZA IV 1. Cel: potwierdzenie bezpieczeństwa leku we wszystkich wskazaniach zalecanych przez producenta i dla wszystkich grup chorych 2. Uczestnicy: pacjenci cierpiący na dane schorzenie 3. Liczba badanych: bardzo duża 4. Czas trwania: > 2 lat

41 FAZA IV Ewentualne dodatkowe informacje o bezpieczeństwie, tolerancji i skuteczności Odkrycie ewentualnych nowych (przeciw)wskazań Dodatkowe informacje o interakcjach z innymi lekami

42 Średni koszt wprowadzenia cząsteczki na rynek Badania kliniczne 68% 866 mln USD % 20% 40% 60% 80% 100% Badania podstawowe Badania przedkliniczne Faza I Faza II Faza III Zatwierdzenie leku

43 mln USD Średni koszt wprowadzenia cząsteczki na rynek 866 mln USD Kardiologia HIV Onkologia Neurologia Choroby pasożytnicze Układ oddechowy

44 mld USD Wartość rynku farmaceutycznego na świecie

45 Zyski Leki generyczne Badania podstawowe Koszty Lata 35 Patent Badania (przed)kliniczne Rejestracja leku Koszty inwestycyjne Wygaśnięcie patentu

46 Leki generyczne (odtwórcze) mają taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji czynnej/(ch) co lek oryginalny Pojawiają się po wygaśnięciu ochrony patentowej na lek oryginalny Mogą występować w postaci innych soli, estrów, izomerów bądź kompleksów substancji czynnej leku oryginalnego Potrzebne badanie biorównoważności i biodostępności

47 Do rejestracji leku generycznego nie są potrzebne badania (przed)kliniczne Czas rejestracji 1 2 lata Koszt rejestracji < 20 mln USD UWAGA!!! inna droga podania leku generycznego obowiązek badań (przed)klinicznych

48 Imatinib (Gleevec, Glivec) lek opracowany przez N. Lyndona (Novartis) i B. Druckera w latach 90 XX w. Imatinib (INN)

49 W 2001 r dopuszczony w USA do leczenia przewlekłej białaczki szpikowej (PBS). Przełom w leczeniu PBS Leczeni imatinibem przeżywalność 5 lat 89% Wcześniej przeżywalność 31% W 2009 r odkrywcy uhonorowani Nagrodą Laskera za: przekształcenie śmiertelnego nowotworu w kontrolowany stan przewlekły

50 W 2001 r roczny koszt leczenia imatinibem wynosił USD W 2012 r Novartis podniósł roczny koszt leczenia do USD Szacuje się, że Novartis zarobi na Gleevecu ok. 14 mld USD 1 tabletka 100 mg Gleevecu kosztuje ok. 30$, a leku generycznego 2$

51 Długotrwały i kosztowny proces badawczy Badanie przedkliniczne 2 5 lat Badania kliniczne 8 10 lat Zysk firmy farmaceutycznej do 3 mld USD rocznie przez 5 10 lat Leki generyczne badania biorównoważności

52 Wszystkie wykłady z przedmiotu Technologia Produktów Farmaceutycznych dostępne są pod adresem:

53

Badanie kliniczne a eksperyment medyczny 23 października 2014 r.

Badanie kliniczne a eksperyment medyczny 23 października 2014 r. 1 2 Badanie kliniczne a eksperyment medyczny 23 października 2014 r. Olga Zielińska Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Pierwsze badanie kliniczne na świecie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna lekarza w związku z przeprowadzaniem eksperymentu medycznego

Odpowiedzialność karna lekarza w związku z przeprowadzaniem eksperymentu medycznego Odpowiedzialność karna lekarza w związku z przeprowadzaniem eksperymentu medycznego 1 1. Wstęp Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną lekarza

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. za rok obrotowy 01.01.2013-31.12.2013 2/27

Spis Treści. Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. za rok obrotowy 01.01.2013-31.12.2013 2/27 Sprawozdanie z działalności Selvita S.A. 2013 Spis Treści 1. SPÓŁKA I JEJ WŁADZE... 3 1.1. Informacje o Spółce... 3 1.2. Władze Spółki... 3 2. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI... 4 2.1. Przedmiot działania

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Mabion SA. ul. Józefów 9, 99-300 Kutno. e-mail: info@mabion.eu www: http://mabion.eu PROSPEKT EMISYJNY

PROSPEKT EMISYJNY. Mabion SA. ul. Józefów 9, 99-300 Kutno. e-mail: info@mabion.eu www: http://mabion.eu PROSPEKT EMISYJNY Mabion SA ul. Józefów 9, 99-300 Kutno e-mail: info@mabion.eu www: http://mabion.eu PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY Mabion SA Centrum Badawczo-Rozwojowe Biotechnologicznych Produktów Leczniczych ul.

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2004R0726 PL 05.06.2013 007.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 726/2004 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 27.12.2006 L 378/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1901/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie produktów leczniczych stosowanych w

Bardziej szczegółowo

Ludzie pomagają Ludziom

Ludzie pomagają Ludziom Raport społecznej odpowiedzialności Polpharmy -2013 Niniejszy Raport powstał z myślą o naszych interesariuszach, dlatego też każda Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji. Wszelkie opinie

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Kuvan 100 mg, tabletki do sporządzania roztworu doustnego 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka do sporządzania roztworu

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE L 348/74 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.12.2010 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 13 września 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. z 2007 r. Nr 39, poz. 252. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca Nazwa własna Moc Postać farmaceutyczna

Wnioskodawca Nazwa własna Moc Postać farmaceutyczna ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTAĆ FARMACEUTYCZNA, MOC PRODUKTU LECZNICZEGO, DROGA PODANIA, WNIOSKODAWCY/PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE POSIADAJĄCE POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH Państwo

Bardziej szczegółowo

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Zdrowie publiczne W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE UE dąży do tego, by chronić ludzkie zdrowie na każdym etapie życia. SPIS TREŚCI Dlaczego potrzebujemy unijnej

Bardziej szczegółowo

RAPID REVIEW. Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce

RAPID REVIEW. Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce RAPID REVIEW Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce Wersja 1.0 Kraków 2006 Pod redakcją: Krzysztofa Łandy Autorzy: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 122 Poz. 696. USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia

Dz.U. 2011 Nr 122 Poz. 696. USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2011 Nr 122 Poz. 696 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 1), 2) żywieniowego oraz wyrobów medycznych Rozdział

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Etform 850, 850 mg, tabletki powlekane 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 850 mg chlorowodorku metforminy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 listopada 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 222 15439 Poz. 1453 1453 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie wzorów wniosków przedkładanych w związku z badaniem klinicznym, wysokości opłat za złożenie

Bardziej szczegółowo

Sirturo (bedakilina) jako element odpowiedniego skojarzonego schematu leczenia wielolekoopornej gruźlicy płuc

Sirturo (bedakilina) jako element odpowiedniego skojarzonego schematu leczenia wielolekoopornej gruźlicy płuc Sirturo (bedakilina) jako element odpowiedniego skojarzonego schematu leczenia wielolekoopornej gruźlicy płuc Wykonawca: MAHTA Sp. z o.o. ul. Rejtana 17/5 02-516 Warszawa Tel. 22 542 41 54 E-mail: biuro@mahta.pl

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Peyona,20 mg/ml, roztwór do infuzji i roztwór doustny 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden ml zawiera 20 mg cytrynianu kofeiny

Bardziej szczegółowo

Przegląd i ocena portali internetowych udostępniających profesjonalną informacje o leku

Przegląd i ocena portali internetowych udostępniających profesjonalną informacje o leku Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Collegium Medicum Wydział Farmaceutyczny Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej Przegląd i ocena portali internetowych udostępniających profesjonalną informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Regulamin Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Regulamin Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Załącznik do zarządzenia nr 4/13 1 Komisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POLSKIE SZTUCZNE SERCE

PROGRAM POLSKIE SZTUCZNE SERCE PROGRAM POLSKIE SZTUCZNE SERCE SOJUSZ MEDYCYNY, NAUKI I TECHNIKI Koordynator Programu Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi Zabrze 2013 GRUDZIEŃ 2013 Koordynator Programu: dr Jan

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych DYREKTYWA RADY 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art.

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Rozdział 1. Przepisy ogólne Projekt z dnia 13 sierpnia 2014 r. U S T AWA z dnia.. 1), 2) o krwiodawstwie i krwiolecznictwie Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady: a) oddawania oraz pobierania krwi i jej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/69 USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Warszawa październik 2014 Raport zlecony i sfinansowany przez: Związek

Bardziej szczegółowo

Podręcznik optymalnego wykorzystania krwi. Pomoc dla bezpiecznego, klinicznie skutecznego i wydajnego wykorzystania krwi w Europie

Podręcznik optymalnego wykorzystania krwi. Pomoc dla bezpiecznego, klinicznie skutecznego i wydajnego wykorzystania krwi w Europie Podręcznik optymalnego wykorzystania krwi Pomoc dla bezpiecznego, klinicznie skutecznego i wydajnego wykorzystania krwi w Europie 2010 www.optimalblooduse.eu W jakim celu przygotowano ten podręcznik? Jest

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Omeprazol Mylan, 40 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jedna fiolka z proszkiem zawiera 42,5

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xenical 120 mg kapsułki twarde 2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda kapsułka twarda zawiera 120 mg orlistatu. Pełny wykaz substancji

Bardziej szczegółowo