Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia"

Transkrypt

1 Projekt Zintegrowana Platforma Informacyjna Centrum Transferu Technologii w Obszarze Odnawialnych Źródeł Energii współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Projekt Łódzkie Energetyczne współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę licencji, knowhow i nieopatentowanej wiedzy technicznej, składającej się na Zintegrowaną Platformę Informacyjną Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii, wraz z opracowaniem i wdrożeniem strony internetowej marki Łódzkie Energetyczne realizowanego w ramach projektów: Zintegrowana Platforma Informacyjna Centrum Transferu Technologii w Obszarze Odnawialnych Źródeł Energii oraz Łódzkie Energetyczne Łódź, 2014 Realizator Projektu 1

2 Projekt Zintegrowana Platforma Informacyjna Centrum Transferu Technologii w Obszarze Odnawialnych Źródeł Energii współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Projekt Łódzkie Energetyczne współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego 1. Wprowadzenie Centrum Badań i Innowacji ProAkademia jest pierwszą w Polsce profesjonalną organizacją pożytku publicznego o profilu naukowym, zrzeszającą nauczycieli akademickich i ekspertów społecznogospodarczych. Dziś zespół ProAkademii tworzy ponad 100 ekspertów z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych i technicznych, w tym pracownicy naukowi, uznawani w środowisku biznesowym i akademickim. Centrum jest koordynatorem klastra Bioenergia dla Regionu, regionalnej platformy współpracy przedsiębiorstw, jednostek naukowych, instytucji otoczenia biznesu i jednostek samorządu terytorialnego, działających na rzecz rozwoju energetyki zrównoważonej środowiskowo. Od lipca 2014 r. CBI ProAkademia będzie operatorem Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii, stanowiącego siedzibę klastra Bioenergia dla Regionu. CBI ProAkademia jest także promotorem marki Łódzkie Energetyczne, której witryna internetowa będzie istotnym elementem promocji potencjału energetycznego regionu łódzkiego. Aktualne zasoby informacyjne Zamawiającego są rozbudowane, ale rozproszone. Do głównych obszarów internetowych zasobów Zamawiającego należą witryny: 1) (w tym przykładowa podstrona jednego z projektów Zamawiającego: 2) 3) (w tym w szczególności dlagospodarkimazowsza/projekty/ oraz ) 4) 5) 6) 7) 8) Niniejsze Zamówienie ma za zadanie z jednej strony uporządkowanie, zintegrowanie, ujednolicenie i uatrakcyjnienie zasobów informacyjnych Zamawiającego [część 1], a z drugiej stworzenie i włączenie do powstałej platformy nowej strony internetowej, dedykowanej marce Łódzkie Energetyczne [część 2]. 2. Przedmiot Zamówienia Przedmiotem Zamówienia jest dostawa licencji, knowhow i nieopatentowanej wiedzy technicznej, składającej się na Zintegrowaną Platformę Informacyjną Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii, zwanej dalej Platformą [część 1], wraz z opracowaniem i wdrożeniem strony internetowej marki Łódzkie Energetyczne, zwanej dalej Stroną Marki [część 2]. Część I Na Platformę składają się 3 subplatformy [cześć 1 Zamówienia]: 1) subplatforma informacji o działalności otoczenia biznesu CBI ProAkademia, obejmująca: 4 zintegrowane bazy danych na temat: ekspertów, publikacji, Realizator Projektu 2

3 Projekt Zintegrowana Platforma Informacyjna Centrum Transferu Technologii w Obszarze Odnawialnych Źródeł Energii współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Projekt Łódzkie Energetyczne współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego projektów, partnerów projektów, 5 systemów: system prowadzenia badań CAWI/CATI, system Alumni CBI ProAkademia dawni pracownicy i uczestnicy projektów, system rozliczania pomocy de minimis w projektach CBI ProAkademia, system newsletterowy zintegrowany z dystrybucją aktualności, system informacji publicznej. 2) subplatforma elearningowa w zakresie działalności szkoleniowej CBI ProAkademia dla biznesu, 3) subplatforma Transferu Technologii w obszarze OZE, obejmującej: system wypożyczalni sprzętu CTT OZE, bazę członków klastra Bioenergia dla Regionu, Platforma będzie: 1) zintegrowana funkcjonalnie z portalami społecznościowymi (Facebook, Linkedin, Tweeter, Google+ i YouTube), 2) powiązana z regionalnymi bazami informacji na temat transferu technologii, 3) posiadała wersje standardową i mobilną. Strona internetowa marki Łódzkie Energetyczne [część 2 Zamówienia] będzie zintegrowana z Platformą, stanowiącą przedmiot części 1 Zamówienia. Strona Marki będzie spójna graficznie z Platformą i będzie udostępniać: bazy danych na temat potencjału technicznego, intelektualnego i naturalnego województwa łódzkiego w obszarach energetycznych i energetyki odnawialnej; bazy danych na temat oferty handlowej, kooperacyjnej i badawczej, oferowanej przez interesariuszy marki Łódzkie Energetyczne; system newsletterowy, zintegrowany z dystrybucją aktualności w zakresie promocji marki. Część II Strona marki Łódzkie Energetyczne będzie: zintegrowana funkcjonalnie z portalami społecznościowymi (Facebook, Linkedin, Tweeter i YouTube), powiązana z regionalnymi bazami informacji na temat szeroko rozumianego potencjału energetycznego województwa łódzkiego, posiadała wersje standardową i mobilną. Dostęp do umieszczania informacji promocyjnych, związanych z marką Łódzkie Energetyczne będzie bezpłatny i niegraniczony innymi względami, jak tylko znaczenie dla wspierania marki. 3. Opis Zadań w ramach Zamówienia Na potrzeby organizacji procesu zamówienia, zostało ono podzielone na Zadania, których pełna realizacja przełoży się na wdrożenie spójnej wewnętrznie Zintegrowanej Platformy. W ramach Zadań wyodrębnione zostały Komponenty, a w ramach w nich Podkomponenty. Realizator Projektu 3

4 Projekt Zintegrowana Platforma Informacyjna Centrum Transferu Technologii w Obszarze Odnawialnych Źródeł Energii współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Projekt Łódzkie Energetyczne współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Zadania nr 13 oraz 517 składają się na część 1 Zamówienia, a Zadanie nr 4 stanowi wyodrębnioną część 2 Zamówienia. Zadanie 1. Audyt wstępny Wykonawca dokona przeglądu rozproszonych zasobów informacyjnych Zamawiającego, dostępnych na witrynach, określonych w rozdziale 1 niniejszego opisu. Raport z dokonanego przeglądu zostanie przekazany Zamawiającemu na płycie CD/DVD. Na podstawie przeglądu Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu szczegółową koncepcję reorganizacji zasobów informacyjnych na projektowanej Platformie. Koncepcja powinna uwzględniać w szczególności: propozycję struktury menu i organizacji treści, propozycję jednolitego i atrakcyjnego wizualnie sposobu prezentacji informacji, w tym w szczególności plików pdf, video oraz zdjęć z wydarzeń. Koncepcja powinna w szczegółowy sposób przedstawiać pełne zrozumienie Zadań przewidzianych do realizacji w ramach niniejszego Zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca wdroży zaplanowaną koncepcję, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego, a także opracuje 3 propozycje graficzne oraz koncepcje układu treści na stronie głównej oraz podstronach każdej z witryn. Zadanie 2. Witryna proakademia.eu Komponent 2A O nas Podkomponent 2A1 Nasz Zespół [wybór z bazy 2B, wraz z informacją o projektach zrealizowanych i realizowanych z udziałem danej osoby] Podkomponent 2A2 Sieci [strona opisowa] Podkomponent 2A3 Prawo [strona opisowa] Podkomponent 2A4 Akredytacje i certyfikaty [strona opisowa] Podkomponent 2A5 Sprawozdania z działalności [strona opisowa] Podkomponent 2A6 Logotypy Podkomponent 2A7 Napisali o nas (przyporządkowanie informacji do 1 lub więcej witryn (CBI ProAkademia, klaster Bioenergia dla Regionu, marka Łódzkie Energetyczne) Komponent 2B Ogólnoplatformowa baza ekspertów (Baza ekspertów) W stosunku do istniejącej aktualnie bazy ekspertów na stronie Zamawiającego (http://proakademia.eu/pl/eksperci/), Wykonawca wdroży co najmniej następujące udoskonalenia (kumulatywnie): 1) statystyki, informujące w sposób dynamiczny o liczbie ekspertów według różnych ich cech, np. poprzez komunikat na stronie głównej: Nasz Zespół tworzy 101 ekspertów, Nasz Zespół tworzy 100 ekspertów z zakresu nauk technicznych. 2) zwiększenie jakości i rozmiaru zdjęć ekspertów (umożliwienie powiększania zdjęć, przy zachowaniu jednolitego rozmiaru miniatur) na podstawie zdjęć dostarczonych przez Zamawiającego 3) wdrożenie statusu publikacji online profilu eksperta publikuj lub nie publikuj 4) Ekspert powinien mieć możliwość zgłoszenia zmian do swojego profilu poprzez kliknięcie uruchamiającego wysyłkę maila do administratora np. Zgłoś aktualizację danych 5) powiązanie z bazą wiedzy wszystkie podkomponenty Komponentu 2C. Realizator Projektu 4

5 Projekt Zintegrowana Platforma Informacyjna Centrum Transferu Technologii w Obszarze Odnawialnych Źródeł Energii współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Projekt Łódzkie Energetyczne współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego 6) 7) dodanie pola główna afiliacja, także do wyszukiwarki umożliwienie przypisywania projektów z bazy projektów (komponent 2D) do poszczególnych ekspertów 8) poprawa przejrzystości interfejsu wyszukiwania 9) umożliwienie dodawania i wyszukiwania tagów, określających specjalizację eksperta 10) przyporządkowanie eksperta do 1 lub więcej witryn (CBI ProAkademia, Bioenergia dla Regionu, Łódzkie Energetyczne). 11) przyporządkowanie eksperta do 1 lub więcej projektu (w charakterze eksperta i/lub członka zespołu zarządzającego projektem) Komponent 2C Ogólnoplatformowa baza wiedzy (Baza wiedzy) Baza wiedzy będzie zawierać wyszukiwarkę w oparciu o kryteria uzgodnione z Zamawiającym. Każdy z elementów dodanych w ramach poniższych Podkomponentów powinien być domyślnie dodawany do bazy wiedzy na witrynie proakademia.eu, z możliwością zaznaczenia także witryny bioenergiadlaregionu.eu oraz Łódzkie Energetyczne, co pozwoli na zaprezentowanie elementu w bazach wiedzy na tych witrynach. Podkomponent 2C1 Monografie i raporty CBI ProAkademia (automatyczna publikacja w Google Books) Podkomponent 2C2 Prezentacje z konferencji (osadzanie prezentacji PPT, PDF, Prezi) Podkomponent 2C4 Artykuły naukowe (z czasopisma Acta Innovations oraz ze źródeł zewnętrznych) Podkomponent 2C5 Patenty i zgłoszenia patentowe Podkomponent 2C6 Aplikacje internetowe: W ramach Podkomponentu Wykonawca wdroży i uatrakcyjni wizualnie aplikacje dostępne na stronach Zamawiającego: gospodarkimazowsza/ oraz Dla każdej z aplikacji Wykonawca zaproponuje min. 2 elementy uatrakcyjnienia, które następnie wdroży po akceptacji Zamawiającego. Podkomponent 2C7 Szkolenia, w podziale na tematykę, formę (elearningowe / tradycyjne), w trakcie realizacji/zakończone. W przypadku szkoleń elearningowych automatyczne dodawanie szkoleń z platform elearningowych na podstronach projektów. Komponent 2D Ogólnoplatformowa baza projektów (Baza projektów) W stosunku do istniejącej aktualnie bazy projektów na stronie Zamawiającego (http://proakademia.eu/pl/bazaprojektow) Wykonawca wdroży co najmniej następujące udoskonalenia (kumulatywnie): 1) Baza projektów powinna pokazywać także partnerów projektów, poprzez powiązanie z bazą partnerów w ramach komponentu 2E. 2) Baza projektów powinna być powiązana z bazą klientów (zamawiających) w ramach komponentu 2F. 3) Poza skróconymi opisami projektów, jak obecnie np. projektow/art52,doradztwoksiksudlainnowacyjnych.html baza projektów powinna zawierać odniesienia do podstron projektów [komponent 2H]. Wykonawca dołoży starań, aby z perspektywy użytkownika informacje dotyczące poszczególnych projektów były łatwo dostępne (przejrzyste menu, klarowne oddzielenie opisów skróconych od pełnych podstron Realizator Projektu 5

6 Projekt Zintegrowana Platforma Informacyjna Centrum Transferu Technologii w Obszarze Odnawialnych Źródeł Energii współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Projekt Łódzkie Energetyczne współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego projektów). Wykonawca przedstawi propozycję zintegrowania skróconych opisów projektów z podstronami projektów, o których mowa w Komponencie 2H. Propozycja po pisemnej akceptacji Zamawiającego zostanie wdrożona przez Wykonawcę. Komponent 2E Ogólnoplatformowa baza partnerów (Baza partnerów) Baza partnerów powinna mieć następujące funkcjonalności: 1) Pokazywać opisy i logotypy partnerów wraz z linkami do ich stron internetowych 2) Zawierać wyszukiwarkę, pozwalającą na odnalezienie partnera z danego obszaru tematycznego i kraju 3) Informacje na temat projektów, w których uczestniczą dani partnerzy [wybór z listy bazy w ramach komponentu 2D] 4) Zawierać dynamiczną mapę świata przedstawiającą lokalizację Partnerów, domyślnie wycentrowaną na Europę. Wykonawca przed wdrożeniem mapy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji technologię, z której planuje skorzystać. Komponent 2F Ogólnoplatformowa baza klientów (Baza klientów) wersja dla użytkowników platformy: Zaufali nam Baza powinna mieć następujące funkcjonalności: 1) Pokazywać opisy i logotypy klientów (zamawiających) wraz z linkami do ich stron internetowych 2) Zawierać wyszukiwarkę, pozwalającą na odnalezienie klienta danego typu instytucjonalnego (instytucje rządowe, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa i inne) 3) Informacje na temat projektów, które zlecił dany klient [wybór z bazy projektów w ramach komponentu 2E] Komponent 2G Ogólnoplatformowa Baza statystyk Rezultaty ilościowe projektów, w tym co najmniej: liczba uczestników, udzielona pomoc de minimis informacje zbierane z podstron projektów w ramach komponentu 2H9 Liczba ekspertów w podziale na różne kategorie informacje zbierane z bazy ekspertów w ramach komponentu 2B Liczba zrealizowanych typów form projektów informacje zbierane z bazy projektów w ramach komponentu 2D Komponent 2H Podstrona pojedynczego projektu (dla każdego projektu prowadzonego przez Zamawiającego) Podkomponent 2H1 Strona opisowa z podstronami opisowymi, zawierająca: ü zdjęcie osoby do kontaktu, przy całym menu danego projektu jak np. na stronie jednego z Partnerów Zamawiającego: developmentforpowersupplycompanies1.html ü widoczne dla użytkownika rozróżnienie na projekty w trakcie realizacji i zrealizowane (np. wyraźne oznaczenie tekstowe) Podkomponent 2H2 Moduł ankiet, umożliwiający wydruk wypełnionej ankiety do pliku.pdf. Baza użytkowników, którzy wypełnili ankiety, powinna być połączona z Komponentem 2O (Newsletter), co umożliwi wysyłkę newslettera do określonej grupy użytkowników, którzy wypełnili ankietę w komponencie 2H2. Realizator Projektu 6

7 Projekt Zintegrowana Platforma Informacyjna Centrum Transferu Technologii w Obszarze Odnawialnych Źródeł Energii współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Projekt Łódzkie Energetyczne współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Podkomponent 2H3 Platforma elearningowa Platforma elearningowa będzie zawierała wszystkie funkcjonalności oraz treści zawarte na aktualnej platformie elearningowej Zamawiającego, dostępnej na stronie Dodatkowo, Platforma elearningowa powinna umożliwiać: 1) automatyczną rozsyłkę maili do uczestników szkoleń stacjonarnych, przypominających o zbliżającym się terminie szkolenia. Przypomnienia powinny zawierać możliwość zgłoszenia przez użytkownika chęci rezygnacji z otrzymywania powiadomień. 2) umieszczanie filmików z nagraniami szkoleń (użytkownik tylko słucha szkolenia lub także widzi nagranie video), a na ekranie publikowana jest prezentacja. Wykonawca może przeanalizować w tym zakresie rozwiązania stosowane na portalu coursera.org. Podkomponent 2H4 Eksperci [wybór z bazy 2B] + Specjalizacja w ramach projektu Podkomponent 2H5 Trenerzy [wybór z bazy 2B] + Specjalizacja w ramach projektu Podkomponent 2H5 Doradcy [wybór z bazy 2B] + Specjalizacja w ramach projektu Podkomponent 2H6 Kontakt (Zespół Realizujący Projekt) [wybór z bazy 2B] + Stanowisko Podkomponent 2H7 Moduł sprawozdawczości użytkownika. Wykonawca wdroży na Platformie moduł odpowiadający rozwiązaniu Zamawiającego, które jest dostępne na stronie Podkomponent 2H8 Baza wiedzy projektu możliwość podpięcia dowolnego elementu z podkomponentów 2C1 do 2C6, przy czym użytkownik nie może zostać przekierowany do Bazy Ogólnoplatformowej Podkomponent 2H9 Podsumowanie projektu ü statystyki: co najmniej liczba przeszkolonych osób, wartość udzielonej pomocy de minimis i inne kryteria liczbowe, wprowadzane przez Zamawiającego à zbierane do statystyk zbiorczych w ramach Komponentu 2G ü strona opisowa zawierająca np. skany referencji od zamawiającego dany projekt Podkomponent 2H10 Uproszczony kalendarz projektu atrakcyjna wizualnie prezentacja kamieni milowych projektu (np. dynamiczna oś czasu) Komponent 2I System Alumni CBI ProAkademia dawni pracownicy i uczestnicy projektów Wykonawca stworzy i wdroży system Alumni CBI ProAkademia, bazujący na zaproponowanym przez siebie i uzgodnionym z Zamawiającym rozwiązaniu. System powinien umożliwiać rejestrację nowych użytkowników, potwierdzonych przez administratora lub tylko przez administratora. System powinien także zawierać forum dyskusyjne, dostępne dla zalogowanych użytkowników. Komponent 2J Aktualności poza opisem aktualności, Wykonawca zapewni możliwość dodawania wydarzeń, wyświetlanych następnie automatycznie w Kalendarzu automatyczne dodawanie aktualności na portalu Facebook, LinkedIn, Google+, automatyczne dodawanie tweetów na TT, dynamiczny baner w technologii innej niż Flash, dostępnej także na smartfonach nieobsługujących Flash, RSS. Komponent 2K Kalendarz wydarzeń (Kalendarz) podkomponent 2K1 Kalendarz powinien umożliwiać dodawanie wydarzeń do kalendarza google użytkownika platformy, kalendarza Microsoft Outlook oraz kalendarza ical. Realizator Projektu 7

8 Projekt Zintegrowana Platforma Informacyjna Centrum Transferu Technologii w Obszarze Odnawialnych Źródeł Energii współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Projekt Łódzkie Energetyczne współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego podkomponent 2K2 Kalendarz powinien dawać możliwość dodawania formularza zgłoszeniowego na wydarzenie. podkomponent 2K3 Baza danych uczestników zgłoszonych na dane wydarzenie (podkomponent 2K1) powinna umożliwiać wysyłkę maili do wszystkich osób, które się zgłosiły poprzez formularz Powiadom zgłoszonych użytkowników z możliwością odznaczenia użytkowników, do których wiadomość nie powinna dotrzeć (np. nie zostali zakwalifikowani na dane wydarzenie). podkomponent 2K4 Powiadomienia mailowe powinny uwzględniać sprzężenie zwrotne Administrator powinien mieć dostęp do listy osób, które przeczytały wiadomość, a także np. możliwość wysyłania przypomnienia o wydarzeniu do adresatów z bazy mailingowej, którzy jeszcze nie dokonali rejestracji; możliwość generowania zaproszenia na wydarzenia dla unikalnego uczestnika (imię i nazwisko adresata w główce maila). Wykonawca przeanalizuje możliwość zintegrowania funkcjonalności Komponentu 2K z portalem freshmail.pl albo wdrożenia podobnych rozwiązań. Komponent 2L System obsługi czasopisma Acta Innovations podkomponent 2L 1 Logowanie i rejestracja autorów, redaktorów i recenzentów podkomponent 2L 2 Wykonawca w ramach Zadania nr 1 (Audyt) przeanalizuje: proces wydawniczy czasopisma (http://proakademia.eu/pl/actainnovations), a także istniejące rozwiązania np. HyperJournal, Open Journal Systems, czy też Scholarly Exchange, a następnie w uzgodnieniu z Zamawiającym wdroży elementy zapewniające płynność procesu wydawniczego. podkomponent 2L 3 Wykonawca przeanalizuje możliwość zintegrowania systemu obsługi czasopisma z portalem Sharepoint, w którym pracuje Zamawiający. podkomponent 2L 4 System powinien umożliwiać automatyczne powiadomienia mailowe dla autora, recenzenta, redaktora i korektora podkomponent 2L 5 System powinien umożliwiać automatyczne indeksowanie w bazie GoogleScholar podkomponent 2L 6 System powinien być zintegrowany z zewnętrznymi bazami bibliograficznymi Google Scholar, BazEkon, ICI, Directory of Open Access Journals, Scopus. podkomponent 2L 7 System powinien umożliwiać przypisanie identyfikatorów cyfrowych (DOI) do poszczególnych artykułów podkomponent 2L 8 Wykonawca przypisze DOI do artykułów opublikowanych w numerach 1 10 czasopisma podkomponent 2L 9 Wykonawca wdroży rozwiązanie sklepu internetowego, wraz z możliwością płatności online za pomocą karty kredytowej lub przelewu za zgłoszenie artykułu do czasopisma. podkomponent 2L 10 System zgłaszania artykułów powinien zawierać opcję wprowadzania kodów, zwalniających z opłaty za zgłoszenie artykułu. podkomponent 2L 11 system powinien zawierać rozwiązania antyplagiatowe identyfikacja potencjalnego plagiatu powinna skutkować poinformowania autora i redaktora. podkomponent 2L 12 System powinien umożliwiać realizację pełnego procesu wydawniczego, obejmującego następujące przykładowe kroki: 1) rejestrację autora lub autorów, 2) zgłoszenie artykułu w wersji blinded (bez danych osobowych), 3) wstępną akceptację lub odrzucenie artykułu przez redaktora lub zwrot do poprawy do autora, Realizator Projektu 8

9 Projekt Zintegrowana Platforma Informacyjna Centrum Transferu Technologii w Obszarze Odnawialnych Źródeł Energii współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Projekt Łódzkie Energetyczne współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego 4) przekazanie artykułu do wybranych przez redaktora recenzentów, 5) rejestrację recenzentów, automatycznie dodawanych do ogólnoplatformowej bazy ekspertów [Komponent 2B], 6) wprowadzenie recenzji przez 2 recenzentów w wersji blinded (bez danych osobowych recenzenta), 7) udostępnienie 2 recenzji autorowi, 8) jeżeli wymagała tego recenzja: wprowadzenie poprawek do artykułu przez autora i odniesienie się do uwag recenzenta (w tym w szczególności uwag nieuwzględnionych przez autora) 9) jeżeli wymagała tego recenzja, a autor wprowadził już poprawki: ponowna recenzja, a następnie powrót do ponownego recenzowania, ale tylko przez recenzentów, których ostateczna opinia nie była pozytywna 10) jeżeli recenzje artykułu są negatywne bez możliwości poprawy: poinformowanie autora o odrzuceniu artykułu. 11) jeżeli recenzje artykułu są pozytywne: wprowadzenie przez autora wersji ostatecznej artykułu w wersji jawnej, 12) przekazanie artykułu do korekty i poinformowanie mailowe korektora, 13) wprowadzenie artykułu po korekcie przez korektora, 14) przekazanie artykułu do ostatecznej akceptacji autora, 15) wprowadzenie ew. poprawek przez autora, ostateczna akceptacja i zawiadomienie redaktora. Dodatkowe wymagania: 1) Każdy artykuł powinien być umieszczony w zbiorczym zestawieniu, określającym aktualny etap procesowania artykułu (przed wstępną akceptacją redakcji, zwrócony do autora po wstępnej analizie, przekazany do recenzji, zwrócony do autora po recenzji, itd.) 2) System powinien umożliwiać generowanie zestawień pełnych recenzji wykonanych w danym okresie w podziale na recenzentów. Pełna recenzja rozumiana jest tako recenzja nie wymagająca poprawek od autora, niezależnie od tego, czy była pozytywna, czy negatywna. 3) System powinien zawierać bazę autorów (podkomponent 2L1), którzy nie są rozumiani jako eksperci CBI ProAkademia w ramach ogólnoplatformowej bazy ekspertów. Komponent 2M Biuletyn Informacji Publicznej Wykonawca wdroży BIP, zawierający wszystkie elementy Systemu zawartego na stronie Komponent 2N Zapytania ofertowe i przetargi Komponent powinien umożliwiać: 1) zatwierdzanie publikacji zapytania/przetargu przez użytkownika z uprawnieniami do zatwierdzania oraz historię zatwierdzania, dostępną tylko w panelu administracyjnym Platformy 2) wyszukiwarkę wg kryterium: status postępowania (aktualne, zakończone, unieważnione), nazwa projektu z bazy projektów, przedmiot zamówienia (kryteria słowne z listy wyboru, aktualizowane przez Zamawiającego) 3) prezentację pytań i odpowiedzi zadanych przez oferentów 4) prezentację wyników postępowania Komponent 2O Newsletter Realizator Projektu 9

10 Projekt Zintegrowana Platforma Informacyjna Centrum Transferu Technologii w Obszarze Odnawialnych Źródeł Energii współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Projekt Łódzkie Energetyczne współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego automatyczne rozsyłanie co 2 tygodnie, o ile dodano min. 3 aktualności w danej kategorii, wybranej przez użytkownika (witryna CBI ProAkademia, klastra Bioenergia dla Regionu, marki Łódzkie Energetyczne), poza rozsyłką automatyczną, platforma powinna umożliwiać także rozsyłanie ręczne, newsletter powinien być rozsyłany do konkretnych wcześniej ustalonych baz odbiorców w ramach komponentów 2H2, 2I, 2L1, 2K1 i baz dodatkowo wgrywanych w postaci pliku.xls/.csv. Komponent 2P Kariera Wykonawca przedstawi propozycję systemu automatyzacji oceny zgłoszonych kandydatur, obejmujący wypełnianie formularza, wgrywanie CV oraz listów motywacyjnych. Zgłoszenie powinno być weryfikowane przez Asystenta Zarządu (wstępna akceptacja lub wysłanie automatycznego maila, generowanego przez system do kandydata z podziękowaniem za zainteresowanie pracą u Zamawiającego), a następnie automatycznie przekazywane do użytkowników z grupy Zarząd. Po ocenie aplikacji przez użytkownika z grupy Zarządu zgłoszenie powinno być zwracane do Asystenta Zarządu, który organizuje rozmowę rekrutacyjną albo wysyła maila do kandydata z podziękowaniem za zainteresowanie pracą u Zamawiającego. Wszystkie zgłoszenia powinny być rejestrowane w zbiorczym zestawieniu, zawierającym status zgłoszenia. Odrzucone kandydatury powinny móc być zapisane w bazie kandydatów z adnotacją o przyczynie odrzucenia. Wykonawca przeanalizuje możliwość zintegrowania rozwiązania z platformą Sharepoint, w której pracuje Zamawiający. Komponent 2R Sonda Wykonawca wdroży sondę, umożliwiającą zadawanie prostych pytań do Internautów, a także publikowanie wyników w sposób dynamiczny po każdym wypełnieniu przez respondenta oraz w sposób statyczny całości wyników po zakończeniu sondy. Moduł sondy powinien być gotowy do zamieszczenia na różnych podstronach platformy, w tym także na stronach głównych oraz podstronach witryn marki Łódzkie Energetyczne oraz klastra Bioenergia dla Regionu. Możliwe powinno być także ukrycie możliwości odczytu wyników sondy przez Internautów. Komponent 2S Acta Innovations Podkomponent 2S1 Wydania [automatyczne przekazywanie załadowanych artykułów w podziale na numery czasopisma do bazy wiedzy (Podkomponent 2C4)] wraz z wyszukiwarką po minimum następujących kryteriach: nazwisku autora, obszarze tematycznym, numerze wydania. Podkomponent 2S2 Rada Naukowa [wybór z ogólnoplatformowej bazy ekspertów] Podkomponent 2S3 Informacje dla Autorów [strona opisowa] Podkomponent 2S4 System rejestracji artykułów [wejście do Komponentu 2L System Obsługi Czasopisma ] Podkomponent 2S5 Procedura recenzowania [strona opisowa] +[wejście do Komponentu 2L System Obsługi Czasopisma dla Recenzentów] Podkomponent 2S6 Recenzenci [wybór z ogólnoplatformowej bazy ekspertów] Podkomponent 2S7 Autorzy [wybór z bazy autorów zawartej w Komponencie 2L] Komponent 2T Baza uczestników wszystkich projektów Realizator Projektu 10

11 Projekt Zintegrowana Platforma Informacyjna Centrum Transferu Technologii w Obszarze Odnawialnych Źródeł Energii współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Projekt Łódzkie Energetyczne współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Komponent powinien być zintegrowany z Bazami użytkowników, którzy wypełnili ankiety w ramach Podkomponentu 2H2. Dane uczestników powinny być dostępne tylko w strefie wewnętrznej platformy. Zadanie 3. Witryna bioenergiadlaregionu.eu Komponent 3A O klastrze Podkomponent 3A1 Wizja i misja [strona opisowa] Podkomponent 3A2 Wyzwania dla klastra [strona opisowa] Podkomponent 3A3 W ujęciu naukowym [strona opisowa] Podkomponent 3A4 Napisali o nas [baza aktualnych informacji prasowych zintegrowana z podkomponentem 2A7] Podkomponent 3A6 Międzynarodowe sieci współpracy klastra Komponent 3B Spotkania i konferencje strony opisowe wraz z możliwością wprowadzania elementów z Bazy wiedzy (np. prezentacji z Forów Klastra) Komponent 3C Członkowie i współpracownicy Podkomponent 3C1 Baza z wyszukiwarką, kryteria wyszukiwania: typ instytucji (przedsiębiorstwa, jednostki naukowobadawcze, jednostki samorządu terytorialnego, otoczenie biznesu, media, instytucje finansujące, partnerzy zagraniczni), obszar tematyczny (biomasa, biogaz, wiatr, słońce, efektywność energetyczna, emobility) Podkomponent 3C2 Mapa, zawierająca automatycznie dodawane instytucje z Podkomponentu 3C1 Podkomponent 3C3 Dołącz do nas! [Strona opisowa + formularz zgłoszeniowy] Komponent 3D Eksperci Klastra moduł zintegrowany z Komponentem 2B (jeżeli zaznaczono w bazie ogólnoplatformowej, że ekspert jest także ekspertem Klastra, jego profil powinien być dostępny w Komponencie 3D). Komponent 3E Baza Wiedzy Klastra Podkomponent 3E 1 moduł zintegrowany z Komponentem 2C (jeżeli zaznaczono w bazie ogólnoplatformowej, że dany element (np. artykuł w czasopiśmie Acta Innovations) jest także interesujący dla Klastra Bioenergia dla Regionu, jego treść powinna być dostępna także w Komponencie 3E) Podkomponent 3E 2 Dodatkowo Wykonawca wdroży mapę energetyki odnawialnej województwa łódzkiego, ilustrującą aktualne moce wytwórcze w powiatach regionu łódzkiego w podziale na źródła wytwarzania. Za wprowadzenie wartości liczbowych odpowiada Wykonawca, który powinien zastosować automatyczny import danych z aktualizowanej w sposób ciągły Mapy Odnawialnych Źródeł Energii, dostępnej na stronie Dane na mapie powinny być automatycznie aktualizowane na podstawie zmian danych na mapie Urzędu Regulacji Energetyki.. Komponent 3F Baza projektów Realizator Projektu 11

12 Projekt Zintegrowana Platforma Informacyjna Centrum Transferu Technologii w Obszarze Odnawialnych Źródeł Energii współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Projekt Łódzkie Energetyczne współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego moduł zintegrowany z Komponentem 2D (jeżeli zaznaczono w bazie ogólnoplatformowej, że dany projekt jest także interesujący dla Klastra Bioenergia dla Regionu, powinien być dostępny także w Komponencie 3F). Komponent 3G Podstrony projektów Moduł zintegrowany z Komponentem 2H (jeżeli zaznaczono w bazie ogólnoplatformowej, że dany projekt jest także interesujący dla Klastra Bioenergia dla Regionu, jego pełna podstrona powinna być dostępna także w Komponencie 3G) Komponent 3H Baza statystyk Rezultaty ilościowe projektów, w tym np. liczba uczestników, udzielona pomoc de minimis informacje zbierane z podstron projektów w ramach komponentu 3G Liczba ekspertów w podziale na różne kategorie informacje zbierane z bazy ekspertów w ramach komponentu 3D Liczba zrealizowanych typów form projektów informacje zbierane z bazy projektów w ramach komponentu 3F. Komponent 3I Aktualności Moduł zintegrowany z Komponentem 2J (jeżeli zaznaczono w aktualnościach ogólnoplatformowych, że dany news jest także interesujący dla Klastra Bioenergia dla Regionu, jego treść powinna być dostępna także w Komponencie 3I). Komponent 3J Kalendarz wydarzeń Moduł zintegrowany z Komponentem 2K (jeżeli zaznaczono w bazie ogólnoplatformowej, że dane wydarzenie jest także interesujące dla Klastra Bioenergia dla Regionu, powinien być dostępny także w Komponencie 3J). Komponent 3K Newsletter Moduł zintegrowany z Komponentem 2O. Komponent 3L Sonda Wykonawca wdroży sondę, umożliwiającą zadawanie prostych pytań do Internautów, a także publikowanie wyników. Możliwe powinno być także ukrycie możliwości odczytu wyników sondy przez Internautów. Komponent 3M O Centrum Transferu Technologii OZE Podkomponent 3M1 Laboratorium biomasy i biogazu [strona opisowa] Podkomponent 3M2 Laboratorium słoneczne [strona opisowa] Podkomponent 3M3 Laboratorium wiatrowe [strona opisowa] Podkomponent 3M4 Laboratorium efektywności energetycznej [strona opisowa] Podkomponent 3M5 Wypożyczalnia sprzętu [sklep internetowy wraz ze stronami opisowymi] Wykonawca opracuje szczegółową koncepcję, a następnie wdroży sklep internetowy umożliwiający zakup usługi polegającej na wypożyczeniu sprzętu z CTT OZE, w zależności od dostępności danego urządzenia kalendarz dostępności urządzeń powinien automatycznie uwzględniać niedostępność wypożyczonych już urządzeń, a także informacje o niedostępności urządzeń wprowadzone przez administratora (np. remont sprzętu). W szczególności, sklep Realizator Projektu 12

13 Projekt Zintegrowana Platforma Informacyjna Centrum Transferu Technologii w Obszarze Odnawialnych Źródeł Energii współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Projekt Łódzkie Energetyczne współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego powinien umożliwiać rejestrację użytkowników i logowanie, a także wybór sposobu rozliczenia: płatność pieniężna lub w pomocy de minimis. Wykonawca wdroży także system generowania zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis za wypożyczony sprzęt. Możliwe będzie także dokonywanie płatności online. Podkomponent 3M6 Zespół CTT w podziale na grupy zespołów [Wybór z Bazy ekspertów] Podkomponent 3M7 Wykonawca wykona profesjonalną sesję fotograficzną obejmującą minimum 100 zdjęć nowowybudowanego CTT OZE Zamawiającego Podkomponent 3M8 panoramiczna interaktywna przechadzka po wnętrzu CTT OZE wraz z mapą indoor, zintegrowaną z przeglądarką internetową, z której korzysta dziennie min. 10 mln użytkowników Zadanie 4. Witryna Łódzkie Energetyczne Komponent 4A Łódzkie Energetyczne Zasoby Podkomponent 4A1 Interaktywna energetyczna mapa województwa Wykonawca wdroży energetyczną mapę województwa łódzkiego, ilustrującą aktualne moce wytwórcze w powiatach regionu łódzkiego w podziale na źródła wytwarzania. Panel administracyjny mapy powinien umożliwiać aktualizację wprowadzonych wartości mocy zainstalowanych. Za wprowadzenie wartości liczbowych dotyczących energetyki konwencjonalnej odpowiada Zamawiający, a za wprowadzenie wartości liczbowych dotyczących energetyki odnawialnej odpowiada Wykonawca, który powinien zastosować automatyczny import danych z aktualizowanej w sposób ciągły Mapy Odnawialnych Źródeł Energii, dostępnej na stronie Dane na mapie w zakresie odnawialnych źródeł energii powinny być automatycznie aktualizowane na podstawie zmian danych na mapie Urzędu Regulacji Energetyki. Podkomponent 4A2 Potencjał energetyczny regionu [strona opisowa] Podkomponent 4A3 Baza wiedzy Podkomponent integrowany z Komponentem 2C (jeżeli zaznaczono w bazie ogólnoplatformowej, że dany element (np. artykuł w czasopiśmie Acta Innovations) jest także interesujący dla Marki Łódzkie Energetyczne, jego treść powinna być dostępna także w Podkomponencie 4A3 Komponent 4B Łódzkie Energetyczne Instytucje Podkomponent 4B1 Baza z wyszukiwarką, kryteria wyszukiwania: typ instytucji (Łódzkie Energetyczne Przedsiębiorstwa, Łódzkie Energetyczne Uczenie i instytuty badawcze, Łódzkie Energetyczne Organizacje Pozarządowe, Łódzkie Energetyczne Studenckie Koła Naukowe, Łódzkie Energetyczne Samorządy Lokalne), obszar tematyczny (węgiel, biomasa, biogaz, wiatr, słońce, efektywność energetyczna, ciepłownictwo, elektorenergetyka, inne) Opisy podmiotów powinny zawierać co najmniej: nazwę i logotyp podmiotu, skrócony opis, opis oferty, dane kontaktowe zabezpieczone przed robotami spamowymi. Podkomponent 4B2 Mapa, zawierająca automatycznie dodawane instytucje z Podkomponentu 4B1 Podkomponent 4B3 Dodaj swoją instytucję [formularz zgłoszeniowy, umożliwiający automatyczne dodawanie nowych instytucji do bazy 4B1 po zatwierdzeniu przez administratora] Komponent 4C Łódzkie Energetyczne Kongresy Podkomponent 4C1 Prelegenci Realizator Projektu 13

14 Projekt Zintegrowana Platforma Informacyjna Centrum Transferu Technologii w Obszarze Odnawialnych Źródeł Energii współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Projekt Łódzkie Energetyczne współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Moduł zintegrowany z Komponentem 2B (jeżeli zaznaczono w bazie ogólnoplatformowej, że ekspert jest także prelegentem Kongresu, jego profil powinien być dostępny w Komponencie 4C 1). Podkomponent 4C2 Goście Specjalni [strona opisowa] Podkomponent 4C3 Program Kongresu [strona opisowa z podstronami] Podkomponent 4C4 Streaming online [strona opisowa, przygotowana do osadzenia streamingu online z Kongresów przez Zamawiającego]. Komponent 4D Aktualności Moduł zintegrowany z Komponentem 2J (jeżeli zaznaczono w aktualnościach ogólnoplatformowych, że dany news jest także interesujący dla marki Łódzkie Energetyczne, jego treść powinna być dostępna także w Komponencie 4D). Komponent 4E Kalendarz wydarzeń Moduł zintegrowany z Komponentem 2K (jeżeli zaznaczono w bazie ogólnoplatformowej, że dane wydarzenie jest także interesujące dla marki Łódzkie Energetyczne, powinien być dostępny także w Komponencie 4E). Komponent 4F Newsletter Moduł zintegrowany z Komponentem 2O. Komponent 4G Sonda Wykonawca wdroży sondę, umożliwiającą zadawanie prostych pytań do Internautów, a także publikowanie wyników. Możliwe powinno być także ukrycie możliwości odczytu wyników sondy przez Internautów. Komponent 4H Zakup dwóch domen uzgodnionych z Zamawiającym. Komponent 4I Strona ma być dostępna na urządzeniach mobilnych, w tym obsługiwanych przez systemy Android i IOS Zadanie 5. Witryna wewnętrzna Wykonawca opracuje koncepcję, a następnie wdroży witrynę badań CAPI/CATI/CAWI, opartą na aktualnej witrynie Zamawiającego: W ramach zadania Zamawiający uzyska możliwość realizacji badań CATI (witryna powinna umożliwiać wykonywanie połączeń telefonicznych za pośrednictwem komunikatora Skype), a także eksportowania wyników do Excela i programów analizy statystycznej (min. SPSS). Zadanie 6. Media społecznościowe Wykonawca stworzy profile Zamawiającego na Google+, Tweeter, Goldenline, a także zaproponuje koncepcję powiązania platformy z tymi portalami oraz portalami Facebook i LinkedIn, na których Zamawiający już ma swoje profile. Zadanie 7. Zwiększenie atrakcyjności wizualnej Platformy Komponent 7A Opracowanie scenariuszy, nagranie i montaż 2 filmików promocyjnych (ok. 23 minuty każdy) na każdą z witryn (CBI ProAkademia, Klaster Bioenergia dla Regionu, Łódzkie Realizator Projektu 14

15 Projekt Zintegrowana Platforma Informacyjna Centrum Transferu Technologii w Obszarze Odnawialnych Źródeł Energii współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Projekt Łódzkie Energetyczne współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Energetyczne) łącznie 6 filmików, wersja w pełni animowana https://www.youtube.com/watch?v=sd_j1pfj2ns wersja z udziałem ludzi https://www.youtube.com/watch?v=4z3s12c38i8 jak np.: Komponent 7B Dostawa zdjęć Wykonawca zamieści dobrej jakości zdjęcia (min. 72 ppi) w plikach dostępnych dla administratora na Platformie po 10 zdjęć dla każdej z następujących kategorii tematycznych: efektywność energetyczna, biogaz, biomasa, fotowoltaika, inteligentne tekstylia, współpraca nauki i gospodarki, OZE, wiatr, doradztwo, szkolenia, budownictwo energooszczędne, współpraca międzynarodowa, innowacyjność, badania naukowe. Zdjęcia będą służyć uatrakcyjnieniu aktualności czy innych wydarzeń dodawanych na platformie przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże Zamawiającego pełne prawa do dysponowania przekazanymi zdjęciami. Zadanie 8. Opracowanie wersji mobilnej Platformy Optymalizacja istniejącej strony do możliwości przeglądarek w urządzeniach mobilnych (smartphone ach i tabletach). Zadanie 9. Statystyki. Wykonawca wdroży system statystyk odwiedzin Platformy w oparciu o system Google Analytics. Zadanie 10. Testowanie Platformy Po uzyskaniu wstępnego odbioru Zadań 19 Wykonawca przetestuje Platformę na próbie min. 10 przedstawicieli co najmniej 10 przedsiębiorstw i zbierze od nich uwagi, które po przedyskutowaniu z Zamawiającym, zostaną uwzględnione. Z testów zostanie przygotowany raport do akceptacji Zamawiającego. Zadanie 11. Podpięcie odpowiednich części Platformy pod właściwe domeny Po zakończeniu zadania 10, Wykonawca podłączy odpowiednie części Platformy pod właściwe domeny. Zadanie 12. Pozycjonowanie Wykonawca dokona optymalizacji platformy pod kątem wyszukiwarek z uwzględnieniem słów kluczowych podanych przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za umożliwienie podlinkowania wewnętrznego strony, wzajemnego pozycjonowania wewnątrz platformy oraz ze stronami innych podmiotów, słowa kluczowe dopisywane do wszystkich artykułów najlepiej sugerowane oraz wpisywane indywidualnie. Zadanie 13. Archiwizacja 1) Przeniesienie istniejących witryn na serwisy backup, np. old.proakademia.eu, dostępne po zalogowaniu. 2) Systematyczne tworzenie back up'ów całości treści na wybranym serwerze raz na miesiąc przez 24 miesiące od zakończenia zamówienia. 3) Wykonawca zapewni możliwość późniejszego automatycznego generowania backup'ów oraz zapisywania ich na serwerze Zamawiającego po okresie, o którym mowa w pkt. 2) Zadanie 14. Hosting Przez 24 miesiące od przyjęcia Zamówienia przez Zamawiającego Wykonawca zapewni hosting całości Platformy. Wymagana dostępność wszystkich elementów Platformy: 365/7/24, przy poziomie SLA 99,7% w skali miesiąca. Wykonawca zabezpieczy Platformę za pomocą następujących elementów: Realizator Projektu 15

16 Projekt Zintegrowana Platforma Informacyjna Centrum Transferu Technologii w Obszarze Odnawialnych Źródeł Energii współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Projekt Łódzkie Energetyczne współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego firewall, mający za zadanie ograniczyć niepożądany ruch dochodzący do aplikacji. intrusion prevention system (IPS), który będzie analizował ruch przepuszczony przez firewall pod kątem zagrożeń na wyższych warstwach niż warstwa 4 modelu referencyjnego OSI. IPS będzie blokował wszelkie próby ataku na Platformę, system operacyjny serwerów, na których Platforma będzie hostowana oraz pozostałe systemy uzupełniające. Po 24 miesiącach od zakończenia Zamówienia Wykonawca zapewni możliwość bezpłatnego przeniesienia usługi hostingu na wybrany przez Zamawiającego serwer. Dodatkowo: 1. Serwis www (w pełnej funkcjonalności) zostanie przekazany Zamawiającemu w formie elektronicznej na płycie CD/DVD w dwóch kopiach (tzw. content package). 2. System CMS zostanie przekazany Zamawiającemu na płycie CD/DVD. 3. Instrukcja obsługi CMS zostanie przekazana w postaci wydruku oraz w postaci elektronicznej (plik Word lub PDF) na nośniku CD/DVD, umożliwiającej jej zwielokrotnienie. 4. Instrukcja konfiguracji CMS zostanie przekazana w postaci wydruku oraz w postaci elektronicznej (plik Word lub PDF) na nośniku CD/DVD, umożliwiającej jej zwielokrotnienie. Zadanie 15. Serwis/pomoc techniczna Przez 24 miesiące od przyjęcia Zamówienia przez Zamawiającego Wykonawca zagwarantuje pomoc techniczną, realizowaną w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od zgłoszenia. Zadanie 16. Regulamin i polityka prywatności We współpracy z Zamawiającym Wykonawca opracuje regulamin i politykę prywatności dla użytkowników platformy, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prywatności, zasad korzystania z rozwiązań ecommerce wdrożonych na Platformie, a także zasad obsługi czasopisma Acta Innovations. Opracowane dokumenty przed zamieszczeniem na platformie powinny zostać dostarczone do Zamawiającego w formie papierowej, zatwierdzonej przez radcę prawnego. Zadanie 17. Szkolenie Wykonawca zorganizuje dwa jednodniowe szkolenia (5h każde) dla pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi Platformy. 4. Wymagania ogólne względem Zamówienia jako całości Dwie pełne wersje językowe polska i angielska (w tym lektor tłumaczący filmiki opracowane przez Wykonawcę w ramach Zadania 7) oraz dodatkowe wersje skrócone (niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, chiński), które będą zawierały skrócone opisy odpowiednio CBI ProAkademia, Klastra Bioenergia i marki Łódzkie Energetyczne. Wykonawca odpowiada za ew. tłumaczenia. Wykonawca zagwarantuje spełnienie przez Zamawiającego wymagań art. 173 ustawy Prawo Telekomunikacyjne (informacja o cookies na wszystkich wersjach językowych). Na każdej stronie: wersja do druku, wersja PDF, poleć znajomemu, zgłoś uwagę i przyciski interaktywne portali społecznościowych (Facebook, Linkedin, Tweeter i YouTube) Wykonawca zapewni dostęp do strony i panelu administracyjnego z najnowszych wersji przeglądarek Safari (wersja min ), Firefox (wersja min. 10.0), Opera (wersja min. 11.0), Internet Explorer (wersja min. 9.0), Google Chrome (wersja min ). Wykonawca zagwarantuje wersje witryn i podstron dla słabowidzących. Wykonawca wdroży w panelu administracyjnym możliwość włączenia wersji żałobnej wszystkich elementów witryny (w szarościach). Realizator Projektu 16

17 Projekt Zintegrowana Platforma Informacyjna Centrum Transferu Technologii w Obszarze Odnawialnych Źródeł Energii współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Projekt Łódzkie Energetyczne współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego 5. Wykonawca zapewni, że całość platformy będzie zarządzana z jednego, centralnego systemu CMS, z poziomami różnych uprawnień dla różnych użytkowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany szczegółów technicznych poszczególnych Zadań w ramach Zamówienia (rozdział 3), o ile będzie to pozytywnie wpływać na funkcjonalność i użyteczność Platformy oraz strony marki Łódzkie Energetyczne. Zamawiający nie będzie dokonywał zmian przedmiotu zamówienia (rozdział 2). Wykonawca zapewni wdrożenie standardu SSL w sklepie, systemie obsługi czasopisma i systemie alumni CBI ProAkademia. Wykonawca zapewni, że platforma zostanie wykonana zgodnie ze standardami W3C. Wykonawca odpowiada za przeniesienie treści dostępnych na istniejących rozproszonych platformach na nową Zintegrowaną Platformę. Terminy realizacji zadań Nr Nazwa zadania zadania 1 Audyt wstępny 2 Witryna proakademia.eu 3 Witryna bioenergiadlaregionu.eu 4 5 Termin realizacji Witryna Łódzkie Energetyczne Witryna wewnętrzna Media społecznościowe Zwiększenie atrakcyjności wizualnej Platformy Opracowanie wersji mobilnej Platformy Statystyki Testowanie Platformy Podpięcie odpowiednich części Platformy pod właściwe domeny Pozycjonowanie Archiwizacja Hosting Serwis/pomoc techniczna 16 Regulamin i polityka prywatności (z wyłączeniem podkomponentu 3M ) (zakończenie zamówienia początek serwisu pousługowego) Realizator Projektu 17

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 )

(przetarg realizowany w oparciu o Kodeks Cywilny - art. 70 1-70 5 ) Warszawa, 17 sierpnia.2009 Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska ogłasza przetarg na uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego w ramach projektu Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN Złotoryja, 14.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 27 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb nauki i biznesu,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Projekt Łódzkie Energetyczne współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Łódź, dn. 16.06.2014 r. Wykonawcy przystępujący

Bardziej szczegółowo

Lublin, dn. 22 kwietnia 2013 r. Miejscowość, data

Lublin, dn. 22 kwietnia 2013 r. Miejscowość, data Zamawiający: Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin NIP 9462387914 REGON 432663772 KRS 0000168509 e-mail: bonafides@op.pl Lublin, dn. 22 kwietnia 2013 r. Miejscowość, data

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. Zn. spr. ZG-2717-13/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO Zn. spr. ZG-2717-13/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Nadleśnictwo Karnieszewice Adres: 76-004 Sianów, Trawica 8A Regon: 330044097 NIP 669-050-50-33 Tel./fax:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2 Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex wersja 1.2 Warszawa 2015 Spis treści 1. Zakup kursu... 3 2. Logowanie do systemu... 3 2.1. Jak zalogować się do systemu?... 3 2.2. Co zrobić kiedy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl

Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl Cel zamówienia Strona jest skierowana do beneficjentów projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie projektu graficznego strony internetowej projektu przykładowy zarys struktury strony stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,

2. Wykonanie projektu graficznego strony internetowej projektu przykładowy zarys struktury strony stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert. Kraków, dnia 19.12.2011 Zaproszenie do składania ofert. Grupa Onet.pl SA zaprasza do składania ofert na zamówienie pt. Stworzenie strony www i systemu e-learningu oraz utrzymanie systemu. I. Dane zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 Łódź dn. 01.12.2010 r. Dotyczy: Projekt nr WND RPLD.04.03.00-00-022/10 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 1. ZAMAWIAJĄCY A&A Marketing Sp. z o.o. 90-063 Łódź ul. Piotrkowska 146 NIP:725 187 63 48 Regon: 473237879

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy nr..

Załącznik do umowy nr.. Załącznik do umowy nr.. z dnia I Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna: 1. System mobilny: Aplikacja przeznaczona dla telefonów z systemem Android, wersja 4.0 wzwyż i napisana w języku natywnym

Bardziej szczegółowo

SKLEPY INTERNETOWE Dopasowane do Twoich potrzeb...

SKLEPY INTERNETOWE Dopasowane do Twoich potrzeb... SKLEPY INTERNETOWE Dopasowane do Twoich potrzeb... Oferujemy stworzenie sklepu internetowego na podstawie oprogramowania, które pozwala dopasować sklep do Państwa indywidualnych potrzeb. Rodzaje sklepów

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności strony internetowej www.ccifp.pl I. Zbieranie danych 1. Dane zbierane automatycznie Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z Platformy szkoleniowej i uczestnictwa w szkoleniach elearningowych BDOT10k Realizowanych w ramach zamówienia na kompleksową organizację szkoleń w formie kursów e-learningowych z

Bardziej szczegółowo

POKL.02.03.03-00-007/12-00

POKL.02.03.03-00-007/12-00 Dotyczy wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na wybór wykonawcy do opracowania oraz wdrożenia platformy e-learningowej z funkcjonalnościami portalu internetowego w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisu BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS Łódź, 22.08.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PORTALU DENTONET.PL CMS I. ZAMAWIAJĄCY Bestom Dentonet.pl Sp. z o.o. 94-302 Łódź ul. Wigury 15A, NIP 7282640463 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania i administrowania strony internetowej dla projektu pn. Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Empower Sp. z o.o.- Ul.Chmielna 10/23-00-020 Warszawa NIP 5252535482 Warszawa, dnia 02-02-2015 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie platformy Empower jako narzędzia do automatycznego

Bardziej szczegółowo

Strona główna- góra. Profesjonalny sklep internetowy

Strona główna- góra. Profesjonalny sklep internetowy Opis wyglądu Strona główna- góra 4 5 6 7 8 8 9 3 10 2 11 1 12 10 1. Menu sklep 2. Tłumacz stronę za pomocą Google Translate (Jeśli włączone Panel administracyjny-> Języki-> Włącz usługę Google Translate

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Sklepy Internetowe oferta

Sklepy Internetowe oferta Sklepy Internetowe oferta Kilka słów o nas Agencja Interaktywna CleverAgency powstała jako odpowiedź na współczesne potrzeby przedsiębiorców. W obecnych czasach obecność firmy w Internecie jest obowiązkowa,

Bardziej szczegółowo

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9

LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI A l. W o j s k a P o l s k i e g o 2 5 A 5 9-6 0 0 L w ó w e k Ś l ą s k i t e l. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 8 f a x. 0 7 5 6 4 7 7 8 8 9 e m a i l : u r z a d @ l w o w e

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis aplikacji

Szczegółowy opis aplikacji Szczegółowy opis aplikacji Załącznik nr 1 System Biura Karier jest przeznaczony dla biura karier, studentów, absolwentów oraz pracodawców poszukujących pracowników. Jest to portal internetowy zawierający

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra. Profesjonalny sklep internetowy

Strona główna góra. Profesjonalny sklep internetowy Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 7 8 9 10 3 2 1 11 12 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom przechowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej oraz jej obsługę w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

WEB DESIGN ELEMENTY DYNAMICZNE STRONY I ANIMACJE OPARTE O JS

WEB DESIGN ELEMENTY DYNAMICZNE STRONY I ANIMACJE OPARTE O JS WEB DESIGN PROJEKT STRONY I JEJ ELEMENTÓW GRAFICZNYCH (IKONY, PRZYCISKI) DO AKCEPTACJI, TZW. FLAT DESIGN, STYLISTYKA SKANDYNAWSKA, JASNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ PODSTAWOWE SKŁADNIKI STRONY: STRONA GŁÓWNA (PEŁNA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Data: 17 kwietnia 2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Data: 17 kwietnia 2012 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Priorytet III - Kapitał dla innowacji, Działanie

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron www. Standard. Cena: 1950 zł netto

Tworzenie stron www. Standard. Cena: 1950 zł netto Tworzenie stron www Szanowni Państwo, przedstawiamy ofertę na tworzenie stron www. Dla Państwa wygody strony zostały podzielone na cztery warianty, z których każdy zawiera system zarządzania treścią CMS

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Postępowanie o udzielenie zamówienia nieprzekraczającego kwoty 20 tys. złotych netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

ZAPYTANIE OFERTOWE. Postępowanie o udzielenie zamówienia nieprzekraczającego kwoty 20 tys. złotych netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT). Warszawa, 28.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, zaprasza do składania ofert na zrealizowanie usługi polegającej na stworzeniu

Bardziej szczegółowo

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego Zał. nr 2 Wymagania techniczne: 1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie portalu internetowego opartego na systemie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy, ul. P. Mansfelda 4, 60-855 Poznań Data: 1 lutego 2012 r. Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy, w ramach projektu Praktyczne

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

w związku z powyższym, uprzejmie proszę o przygotowanie oferty na usługę transmisji na żywo

w związku z powyższym, uprzejmie proszę o przygotowanie oferty na usługę transmisji na żywo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00 695 Warszawa (NIP: 701 007 37 77, REGON: 141032404) dalej Zamawiający, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

www.travelrent.pl kontakt@travelrent.pl tel. +48 508 552 765

www.travelrent.pl kontakt@travelrent.pl tel. +48 508 552 765 Idea firmy Naszą misją jest stworzenie przestrzeni dla osób poszukujących miejsc noclegowych oraz dysponentów obiektów, którzy podróżnym mogą zaoferować swoje pokoje. Realizujemy ją poprzez współpracę

Bardziej szczegółowo

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji)

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) ... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) Szanowni Państwo, Dotyczy: postępowania ofertowego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych poz. 907 ze zm.) (Dz.U. Z 2013 r., Zapraszamy Państwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert :

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert : Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Ubocze, dnia 2014-10-09 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania-Partnerstwo Izerskie Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski NIP 616-152-81-17 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Szkolenie w zakresie funkcjonalności platformy ekatalogi. - Zamawiający -

Szkolenie w zakresie funkcjonalności platformy ekatalogi. - Zamawiający - Szkolenie w zakresie funkcjonalności platformy ekatalogi - Zamawiający - Warszawa, 08/12/2014 Ewelina Kutyła www.eurodyn.com Agenda 1. European Dynamics wykonawca systemu ekatalogi 2. Platforma ekatalogi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowej realizacji strony internetowej

Oferta kompleksowej realizacji strony internetowej Oferta kompleksowej realizacji strony internetowej Szanowni Państwo Dziękujemy za zainteresowanie ofertą naszej firmy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kompleksowym projektowaniu stron internetowych.

Bardziej szczegółowo

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Otwock, 12.12.2014r. NANOEMPIRE DAWID SMÓŁKA. ul. Krakowska 16 05-400 Otwock ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji,

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 Warszawa, dnia 03.10.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności 1 Informacje ogólne 1. Właścicielem strony internetowej działający pod domeną www.pizznawypasie.eu jest Mokobella Sebastian Kasprzak

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5 I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy, ul. P. Mansfelda 4, 60-855 Poznań Data: 25 luty 2011 r. Wyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy, w ramach projektu Podstawą

Bardziej szczegółowo

2. Facebook,,lubię to", wtyczka facebook pokazująca ilość osób które lubią naszą stronę internetową, z możliwością dołączenia do tego grona.

2. Facebook,,lubię to, wtyczka facebook pokazująca ilość osób które lubią naszą stronę internetową, z możliwością dołączenia do tego grona. STRONA GŁÓWNA 1. Logo z hiperłączem do strony głównej serwisu. 2. Facebook,,lubię to", wtyczka facebook pokazująca ilość osób które lubią naszą stronę internetową, z możliwością dołączenia do tego grona.

Bardziej szczegółowo

mapa kursów Szukaj www.kursy-jezykowe.nf.pl oferta na pozyskanie uczestników kursów językowych medium wiedzy dla biznesu

mapa kursów Szukaj www.kursy-jezykowe.nf.pl oferta na pozyskanie uczestników kursów językowych medium wiedzy dla biznesu www.kursy-jezykowe.nf.pl Szukaj oferta na pozyskanie uczestników kursów platforma zakupu kursów wyszukiwarka kursów inteligentna wyszukiwarka z podpowiedziami mapa branży interaktywna mapa szkół platforma

Bardziej szczegółowo

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies POLITYKA COOKIES Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność konfiguracji Inżynieryjnej systemu Profesal

Funkcjonalność konfiguracji Inżynieryjnej systemu Profesal Funkcjonalność konfiguracji Inżynieryjnej systemu Profesal Korespondencję dotyczącą tego dokumentu oraz opisanych w nim zagadnień prosimy kierować na adres: profesal@profesal.pl Spis treści Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Projektu LIFE+ Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie

Bardziej szczegółowo

STRONY INTERNETOWE DLA DEALERÓW MARKI OPEL

STRONY INTERNETOWE DLA DEALERÓW MARKI OPEL STRONY INTERNETOWE DLA DEALERÓW MARKI OPEL 15 lat doświadczenia Od 1998 roku współpracujemy z dealerami samochodowymi spod znaku GM. Obecnie obsługujemy strony www dla ponad 40 Dealerów marek Opel i Chevrolet.

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal

Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal Korespondencję dotyczącą tego dokumentu oraz opisanych w nim zagadnień prosimy kierować na adres: profesal@profesal.pl Spis treści Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez Białystok, dn. 13.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 I. Zamawiający ILLUMINATIO Łukasz Kierus Żelazna 9/5 15-297 Białystok II. Opis przedmiotu zamówienia W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/05/KARR/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/05/KARR/2013 Jelenia Góra, 6.05.2013r. Znak sprawy 1/05/KARR/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/05/KARR/2013 Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Firma i adres: SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak Sp. K. 61-707 Poznań, ul. Libelta 26/2 Biura kancelarii: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r.

BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r. BDG.WZP.311.16.2015.23.JP Warszawa, 15 lipca 2015 r. Wykonawcy (znak postępowania: BDG.WZP.311.16.2015.10.JP) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Przebudowa, unowocześnienie, zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe wykonanie portalu internetowego w związku z powstaniem Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego

Zapytanie ofertowe wykonanie portalu internetowego w związku z powstaniem Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego Jelenia Góra, dnia 31.10.2014 roku Zapytanie ofertowe wykonanie portalu internetowego w związku z powstaniem Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

a. (20 pkt.) Aplikacja powinna zawierać następujące elementy: 2. Formularz edycji profilu użytkownika (2 pkt.).

a. (20 pkt.) Aplikacja powinna zawierać następujące elementy: 2. Formularz edycji profilu użytkownika (2 pkt.). 1. Biblioteka aplikacja internetowa umożliwiająca użytkownikom rezerwowanie i wypożyczanie książek oraz administratorom edycję bazy książek i zarządzanie użytkownikami. a. (20 pkt.) Aplikacja powinna zawierać

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego

Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY. Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta ul. Parkowa 9 44-230 CZERWIONKA-LESZCZYNY Przetarg organizowany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Na wykonanie

Bardziej szczegółowo

more than software... Portal dla akademickiego biura karier oraz moduł badania losów absolwentów.

more than software... Portal dla akademickiego biura karier oraz moduł badania losów absolwentów. more than software... Portal dla akademickiego biura karier oraz moduł badania losów absolwentów. Dostrzegamy, że zarówno studenci jak i legislator oraz PKA zdają się zwracać coraz baczniejszą uwagę na

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa

Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa Załącznik nr 2 do Umowy Nr... z dnia. 2012 r. Opis przedmiotu zamówienia strona internetowa 1. Utworzenie i uruchomienie strony internetowej Projektu (serwisu/systemu zarządzania treścią) Utworzenie i

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Edito CMS do serwisu internetowego wiodącego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce - BPH TFI

Wdrożenie Edito CMS do serwisu internetowego wiodącego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce - BPH TFI 1 Wdrożenie Edito CMS do serwisu internetowego wiodącego towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce - BPH TFI BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. już ponad 10 lat aktywnie działa na polskim

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako: A. przeprowadzenie ośmiogodzinnych analiz potrzeb ekologicznych w 36 przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 155545-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 155545-2011; data zamieszczenia: 02.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 146995-2011 z dnia 2011-05-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn Przedmiotem zamówienia jest budowa, hosting oraz obsługa techniczna strony internetowej Katedry Rybactwa

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Łódź, 03.01.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCA BUDOWY PORTALU INTERNETOWEGO w ramach Projektu Stworzenie wirtualnej czytelni czasopism, książek oraz publikacji naukowych wraz z inteligentną wyszukiwarką

Bardziej szczegółowo

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus:

Publisher Panel jest podzielony na 3 działy, z których każdy oferuje zaawansowane narzędzia do prowadzenia czasopisma w systemie Index Copernicus: 1. Co to jest Publisher Panel? Publishers Panel jest częścią międzynarodowego systemu Index Copernicus składającego się z kilku powiązanych ze sobą działów dotyczących literatury naukowej, naukowców, projektów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. ( miejscowość, data) Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/BLAU/POKL/2013 Projekt PI-BLAU Badanie Losów Absolwentów Uczelni, nr POKL.04.01.01-00-239/11 jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE

KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PB ONLINE Sp. z o.o. KRÓTKI PRZEWODNIK Z ZAKRESU OBSŁUGI APLIKACJI PB ONLINE PRZEWODNIK 1 Zawartość TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA... 3 OPERACJE NA ANKIECIE... 6 TWORZENIE LINKÓW DO ANKIETY... 8 WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 59951-2012 data 15.03.2012 r.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 59951-2012 data 15.03.2012 r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 59951-2012 z dnia 2012-03-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn Budowa strony internetowej promującej Projekt Strategiczny pt. Zaawansowane technologie pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Portal Miejski dla Grudziądza portal samorządowy

Portal Miejski dla Grudziądza portal samorządowy Portal Miejski dla Grudziądza portal samorządowy Klient Prawie stutysięczne Miasto Grudziądz na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim położone nad Wisłą. Grudziądz zajmuje 4 miejsce pod względem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania 1. Zamawiający FC MANAGEMENT Spółka z o.o. ul. Łętowskiego 20, 40-648 Katowice NIP: 243261956, REGON: 9542743110, KRS: 0000462256

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej:

1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej: Warszawa, dnia 13.07.2015 roku Zaproszenie do złożenia oferty /dalej Zaproszenie / w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000,00 Euro na wykonanie dwóch gier interaktywnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia W ramach zakupionej usługi Wykonawca realizuję zaprojektowanie i wdrożenie interaktywnego portalu gminy zintegrowanego z epuap na rzecz Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech .. (otrzymałem dnia, pieczątka, podpis) Ostrów, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) Zaprojektowanie i wykonanie systemu B2B w ramach

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu 1 z 14 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 2. STRONA GŁÓWNA PORTALU... 3 2.1. ELEMENTY STRONY GŁÓWNEJ

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron www Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu zawierająca politykę ochrony plików cookies

Polityka prywatności stron www Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu zawierająca politykę ochrony plików cookies Polityka prywatności stron www Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu zawierająca politykę ochrony plików cookies 2 Spis treści Polityka Prywatności... 4 Polityka dotycząca plików cookies... 7

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

BRIEF AGENCYJNY STRONA INTERNETOWA. Informacje podstawowe. Pełna nazwa firmy. Adres firmy do faktury NIP. Osoba prowadząca projekt.

BRIEF AGENCYJNY STRONA INTERNETOWA. Informacje podstawowe. Pełna nazwa firmy. Adres firmy do faktury NIP. Osoba prowadząca projekt. BRIEF AGENCYJNY STRONA INTERNETOWA Informacje podstawowe Pełna nazwa firmy Adres firmy do faktury (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość) NIP Osoba prowadząca projekt E-mail / Skype Telefon Adres biura

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl

Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl Przedsiębiorstwo BudowlanoHandlowe Z.Niziński Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl 1. Informacje ogólne. Operatorem Serwisu [adres serwisu, np. www.blink.pl] jest [pełne dane rejestrowe] Serwis

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Wersja 2016 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 OKAZJE.INFO... 4 2.2 SKĄPIEC... 4 2.3 SKLEPY24.PL... 4 3 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo