17/11/2010 PRZEGLĄD PRASY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "17/11/2010 PRZEGLĄD PRASY"

Transkrypt

1 17/11/2010 PRZEGLĄD PRASY DZIENNIK GAZETA PRAWNA, Ochrona znaków towarowych, 17/11/2010 r., s.e1 Znak podnosi wartość firmy, Agnieszka Bobowska Oznaczenie towaru jest gwarancją jakości dla konsumenta. Warto zatem zadbać, aby nie było ono wykorzystywane przez szukających łatwego zysku nieuczciwych konkurentów. Więcej DZIENNIK GAZETA PRAWNA, Ochrona znaków towarowych, 17/11/2010 r., s.e1 Znaki towarowe w Polsce nie są wystarczająco chronione, Agnieszka Bobowska Niejednolite orzecznictwo dotyczące znaków towarowych bardzo utrudnia ich ochronę. Jak wskazują eksperci, aby zmienić tę sytuację, konieczne jest utworzenie wyspecjalizowanych sądów. Więcej DZIENNIK GAZETA PRAWNA, Ochrona znaków towarowych, 17/11/2010 r., s.e2 Orzecznictwo sprzyja naruszeniom cudzych znaków towarowych, Agnieszka Bobowska Znak towarowy odgrywa istotną rolę w obrocie gospodarczym. Jego rozpoznawalność wpływa nie tylko na wizerunek właściciela znaku, ale także na jego kondycję ekonomiczną. Niestety nie wszyscy uczestnicy rynku przestrzegają prawa wynikających z ochrony zarejestrowanych znaków towarowych. Więcej PRZEGLĄD PORTALI INTERNETOWYCH Portal Innowacji Parki naukowo-technologiczne: siła napędowa dla gospodarki opartej na wiedzy międzynarodowe sympozjum w Brukseli W dniach listopada br. w Brukseli odbędzie się konferencja Parki naukowotechnologiczne: siła napędowa dla gospodarki opartej na wiedzy, organizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Parków Naukowych (IASP) oraz stowarzyszenie Parków Naukowych Wallonii (SPoW) we współpracy z Komisją Europejską. Seminarium adresowane jest do przedstawicieli europejskich instytucji otoczenia biznesu - zarządów parków naukowo technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości oraz centrów transferu technologii. Głównym celem konferencji jest przedstawienie raportów Komisji Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego dotyczących roli parków naukowo-technologicznych w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy oraz ich udziału w rozwoju regionalnym. Ponadto, uczestnicy spotkania będą mieli okazję podzielenia się poglądami i doświadczeniami dotyczącymi zarządzania parkami naukowymi. Dyskusja posłuży do opracowania wytycznych i zaleceń mających na celu wzmocnienie skuteczności funkcjonowania parków naukowo-technologicznych i ich udziału w rozwoju gospodarczym Europy. Seminarium otworzy spotkanie w hotelu Husa President Park, podczas którego uczestnicy sympozjum będą mieli okazję do nawiązania kontaktu oraz wymiany informacji

2 i doświadczeń związanych z działalnością parków naukowo-technologicznych w różnych krajach Europy. Drugiego dnia odbędzie się merytoryczna część sympozjum, którą rozpocznie Olivier Brunet z Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych (inicjatywa Regiony Wiedzy). Omówi on rolę parków naukowo-technologicznych w rozwoju badań naukowych i innowacji z perspektywy regionalnej. Przedstawi strategię innowacyjną Komisji Europejskiej (UE 2020 Unia innowacji ) oraz przykłady udziału parków w europejskich programach. Następnie Pierre Godin z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej wygłosi prelekcję dotyczącą możliwego wsparcia polityki regionalnej parków naukowo-technologicznych sterujących regionalnymi innowacjami. Ponadto, omówi on dotychczasowe funkcjonowanie Regionalnych Systemów Innowacji oraz sposoby wykorzystania polityki regionalnej przy wspieraniu wzrostu innowacyjności w ramach strategii UE W dalszej części sesji Jose Freitas z Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu podzieli się z uczestnikami seminarium wiedzą na temat roli parków naukowych w promowaniu innowacji i ich znaczenia dla regionalnych innowacyjnych ekosystemów. Przedstawi również korzyści wynikające z funkcjonowania firm w klastrach. Z kolei Andrus Szucs z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego poruszy problematykę zarządzania parkami po kryzysie gospodarczym i w kontekście założeń Strategii Lizbońskiej. Podczas drugiej sesji seminarium, będącej wprowadzeniem do końcowej debaty, prelegenci podzielą się doświadczeniami stanowiącymi dobre praktyki dla instytucji proinnowacyjnych. Przedstawiona zostanie tematyka m. in. zwiększania dynamiki transferu technologii na przykładzie projektu Alfaemprende, realizowanego przez Park Naukowy w Barcelonie czy holistycznego podejścia do zarządzania środowiskiem i rozwojem technologicznym parku na przykładzie francuskiego Parku Naukowego Technolac Savoie. W tej części seminarium swoje doświadczenia z zakresu rozwoju szeroko rozumianej przedsiębiorczości przedstawi również Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice, którego reprezentant opowie o sowich projektach pod wspólną nazwą Akademia Przedsiębiorczości. Trzecia sesja sympozjum poświęcona będzie dyskusji panelowej, w trakcie, której uczestnicy konferencji będą mogli wyrazić swoje opinie i podzielić się doświadczeniami. Jej celem będzie udowodnienie, że parki naukowo-technologiczne mogą działać jako siła napędowa w każdym z omawianych wcześniej sektorów działalności gospodarczej. Moderatorzy podsumują przedstawione opinie i dokonają syntezy najistotniejszych wniosków. Następnie odbędzie się ceremonia wręczenia certyfikatów Międzynarodowego Stowarzyszenia Parków Naukowych, potwierdzających uczestnictwo w sympozjum. Ostatniego dnia sympozjum organizatorzy zaplanowali wizytę w Parku Naukowym w Louvain-la-Neuve (Belgia, prowincja Brabancja Walońska). Powstał on w 1971 roku i jest pierwszym parkiem naukowym w Belgii (największym w Walonii). Zajmuje obszar 231 hektarów na aglomeracji Ottignies-Louvain-la-Neuve i Mont-Saint-Guibert - 30 km od Burkseli. Głównym celem stworzenia Parku był rozwój kooperacji pomiędzy przemysłem a Katolickim Uniwersytetem Lowańskim oraz ekonomiczne pobudzenie regionu. Obecnie na jego terenie swoją siedzibę mają trzy centra biznesowe oraz ponad 130 firm, które łącznie zatrudniają 4500 pracowników. Park Naukowy Louvain-la-Neuve należy do stowarzyszenia Parków Naukowych Walloniii (SPoW), w skład którego wchodzi jeszcze pięć innych ośrodków okołobiznesowych: Park Naukowy w Liège, Park Naukowy Créalys w Gembloux, Park Naukowy Aéropole w Gosselies, Park Naukowy Initialis w Mons oraz Business Park Qualitis w Enghien. Instytucje te współpracują ze sobą w celu promowania ich know-how dotyczącego wspierania firm z sektora wysokich technologii oraz wspierania rozwoju gospodarczego regionu Walonii. Stowarzyszenie SPoW dąży do budowania więzi pomiędzy najemcami zrzeszonych parków a pracownikami naukowymi poprzez organizowanie formalnych i nieformalnych spotkań. Oferuje również szeroki zakres usług, które zapewniają optymalny rozwój innowacyjnych firm. Wzmocnienie kadr instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu 20 i 21 listopada br. Nickel Technology Park w Poznaniu po raz kolejny otworzy swoje podwoje dla ciekawych świata, pełnych naukowej pasji małych i dużych odkrywców. W działającym na jego terenie dwujęzycznym przedszkolu Zaczarowany Park odbędzie się

3 jesienna edycja warsztatów naukowych dla dzieci i młodzieży. Niecodzienne spotkania z nauką i zabawą cieszą się ogromnym zainteresowaniem dzieci i ich rodziców. Na odbywających się od 3 lat wiosennych i jesiennych edycjach warsztatów pojawiło się dotychczas ponad tysiąc osób. W ramach działania Wzmocnienie kadr instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu, które jest częścią inicjatywy Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu, realizowanej na zlecenie PARP, serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym poświęconym Metodyce i organizacji doradztwa w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, które odbędzie się 30 listopada 2010 roku w Łodzi. Zapraszamy też do uczestnictwa w wizycie studyjnej, podczas której odwiedzane będą instytucje otoczenia biznesu z Poznania. Wizyta studyjna odbędzie się w dniach listopada 2010 roku. Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych w Olsztynie 3 grudnia 2010 r. "Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych" zawita do Hotelu Wileńskiego w Olsztynie, gdzie odbędzie się seminarium, w którym grono doświadczonych praktyków przedstawi najważniejsze aspekty związane z wdrażaniem pomysłów naukowych w życie. "Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych" to projekt, w którym do dzisiaj wzięło udział 320 pracowników nauki z ponad 20 uczelni z całej Polski, poznając tajniki udanej współpracy pomiędzy nauką i biznesem. W czasie olsztyńskiego seminarium Jacek Błoński, wiceprezydent Europejskiej sieci aniołów biznesu (European Business Angels Network), zaprezentuje Koncepcje Business Angels oraz Inkubatorów Innowacyjności. Narzędzia pozwalające na zwiększenie jakości współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami. Tomasz Grzybowski twórca grupy komunikacyjnej Mothership, doradca marketingu, przedstawi Praktyczne aspekty procesu inwestycyjnego. Maciej Strzębicki, doświadczony praktyk oceniający potencjał pomysłów naukowych, opowie o Marketing Due Diligence - analiza potencjału i zagrożeń rynkowych w odniesieniu do projektów naukowych, a Marcin Żuraw przedstawi Prawne aspekty przedsiębiorczości akademickiej oraz formy jej wpierania na przykładzie Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Na koniec seminarium przewidziana jest dyskusja. Unia zagłębiem innowacji Strategia 2020 określa ramy polityki UE na najbliższe lata. Najważniejsze dokumenty wspierające realizację strategii to m.in. Agenda Cyfrowa oraz Unia Innowacji. Portal Computerworld.pl postanowił podsumować najważniejsze założenia Unii dotyczące innowacyjności. Komisja Europejska coraz mocniej stawia na innowacje wynika z dokumentów programowych, które uchwaliła w ostatnim czasie. Przez kolejne lata Unia Europejska będzie starała się dorównać pod względem otwarcia na innowacje Stanom Zjednoczonym, Japonii i krajom BRIC (do krajów BRIC zalicza się Brazylię, Rosję, Indie i Chiny) czytamy w artykule na portalu. Już dziś Unia Europejska ma niemałe osiągnięcia na polu innowacji, a autor artykułu podaje przykłady pastw, które przodując pod względem innowacyjności, kreatywności, produkcji czy projektowania. Jesteśmy liderem w obszarze innowacji społecznych, a europejskie branże aeronautyki, energetyki i telekomunikacji należą do najlepszych na świecie czytamy. Zmiany, jakie czekają Unię Europejska w najbliższych latach to przede wszystkim wzrost wydatków na badania i rozwój. Jak czytamy w artykule, do 2020 wydatki na B+R mają wynieść 3% PKB. Kolejną sprawą jest ujednolicenie polityki proinnowacyjnej. Portal informuje, że zmiany będą dotyczyć ochrony praw własności intelektualnej oraz polityki patentowej. W artykule przeczytamy także o Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Ma ona zagwarantować mobilność naukowców, dostęp do baz publikacji oraz spójne strategie badawcze i dostęp do infrastruktury. Komisja Europejska postuluje także podniesienie jakości nauczania przedmiotów ścisłych w szkołach. Kolejnym postulatem są inteligentne

4 miasta. Autor tekstu wyjaśnia, że takie ośrodki będą emitować mniejsze ilości dwutlenku węgla i pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych. O Unii Innowacji pisaliśmy już na łamach Portalu Innowacji. Dokumenty programowe Komisji Europejskiej można zaś pobrać ze strony: PATENT na innowacyjny biznes Fundacja ProRegio zaprasza na kolejne szkolenie w ramach projektu 2. PATENT na innowacyjny biznes. 29 listopada 2010 r. uczestnicy dowiedzą się, jak założyć działalność gospodarczą oraz jaki rodzaj prawny wybrać. Wątpliwości będzie można rozwiać na spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się następnego dnia. Fundacja ProRegio wspiera przedsiębiorczość akademicką. W partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Politechniką Poznańską oferuje warsztaty i szkolenia dla osób ze środowiska akademickiego, które zainteresowane są założeniem własnej działalności gospodarczej. Do udziału w projekcie 2. PATENT na innowacyjny biznes zaproszeni są nie tylko naukowcy, ale również absolwenci uczelni wyższych, którzy w ciągu ostatniego roku ukończyli studia i chcą założyć firmę typu spin off lub spin out. Szkolenie pt. Rozpoczynanie działalności, rodzaje spółek w polskim systemie prawnym to najnowsza propozycja Fundacji. Spotkanie odbędzie się w dniu 29 listopada 2010 r., zaś następnego dnia będzie można wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym pt. Prawne meandry działalności gospodarczej. Wszystkie wydarzenia odbędą się w siedzibie Fundacji ProRegio, przy ulicy 23 Lutego 7 w Poznaniu. Prowadzący, Kamil Kipiel, prezes zarządu Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny, omówi takie zagadnienia, jak wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania, księgowość, podatki i umowy w biznesie. Uczestnicy dowiedzą się także, jak windykować swoje należności oraz zarządzać finansami przedsiębiorstwa. Spotkanie konsultacyjne, które poprowadzi następnego dnia, pozwoli rozwiać wątpliwości i wyjaśnić trudne kwestie. Zgłoszenia są przyjmowane na specjalnym formularzu, który należy pobrać ze strony internetowej, a następnie podpisany dostarczyć faxem na numer bądź mailem na adres we wszystkich inicjatywach w ramach projektu 2. PATENT na innowacyjny biznes jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń. O własności intelektualnej na giełdzie Jak sprawnie zarządzać własnością intelektualną w przedsiębiorstwie? Dlaczego warto chronić własne innowacje? Skąd wziąć pieniądze na realizację nowych projektów? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą eksperci zaproszeni na konferencję pt. Własność intelektualna w strategiach wzrostu wartości i efektywności firmy, która odbędzie się 8 grudnia br. w Warszawie. W trakcie seminarium swoje prelekcje wygłoszą m.in. przedstawiciele firmy Deloitte, a także pracownicy kancelarii prawnych posiadający doświadczenie w międzynarodowych transakcjach o oraz ochronie własności intelektualnej (IP). Grudniową konferencję otworzy panel dyskusyjny poświęcony znaczeniu własności intelektualnej w budowaniu wartości spółki giełdowej. Dalsze obrady będą odbywały się w ramach trzech bloków tematycznych: Blok I: Wykorzystanie własności intelektualnej do budowania wartości i efektywności firmy Blok II: Ochrona i strategie prawne zarządzania IP w przedsiębiorstwie Blok III: Finansowe i podatkowe aspekty zarządzania IP w firmie Konferencja jest skierowana w szczególności do przedsiębiorców, przedstawicieli funduszy inwestycyjnych, doradców NewConnect, rzeczników patentowych oraz prawników. Organizatorami spotkania są firma konsultingowa CODES Strategie, kancelaria Bird & Bird oraz firma doradcza Deloitte. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

5 Konferencja odbędzie się 8 grudnia br. w Sali Notowań GPW przy ul. Książęcej 4 w Warszawie. Rejestracja uczestników spotkania rozpocznie się o godz. 9:30, natomiast zakończenie obrad zaplanowano na godz. 16:00. Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres lub faksem na nr: najpóźniej do dnia 30 listopada. W związku z ograniczoną liczbą miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Gazeta.pl Nie zabijajcie autorów? Na blogu dziennikarza i autora książek informatycznych Pawła Wimmera można przeczytać ostatnio jego przemyślenia o wejściu na rynek ebooków. Są one dość proste - wszystkie strony muszą być fair, przy czym w przypadku autorów oznacza to zapewnienie jakości treści (co wydaje mi się być normą - jeżeli ktoś chce sprzedawać książki, musi upewnić się, że czytelnicy będą chcieli je czytać) oraz niskich cen, które nie powinny przekraczać 50% ceny papierowych książek. Natomiast czytelnicy postępują fair (według Wimmera) kiedy akceptują zasady dystrybucji - czyli zabezpieczenia antypirackie (DRM), którymi obciążona jest większość ebooków na rynku. Jako argument za DRM wyciąga on fakt, że jest to "jedyna sensowna ochrona przed bezprawnym kopiowaniem publikacji", ponieważ ebook to taki sam towar co mleko czy jabłka, a więc każda piracka kopia oznacza utratę zysków. DRM pokazuje, że autor nie zgadza się na piracenie jego książek, a czytelnik musi się na nie zgadzać, bo przecież najpowszechniejszy współczesny system DRM (Adobe ADEPT) jest (cytując) "niesłychanie liberalny - pozwala używać kopię publikacji w sześciu urządzeniach, a potem w kolejnych po każdym roku użytkowania". Wnioski wyciągane przez autora są proste - jeżeli czytelnicy nie będą akceptować DRM, autor nie zarobi, będzie musiał pójść pracować na poczcie, nie będzie pisać książek i wszyscy tracą - czytelnik nie dostaje tworzonych przez autora treści a autor będzie zarabiać gorzej jako urzędnik w okienku niż jako pisarz poczytnych książek. Problem z takimi argumentami jest jeden - niespecjalnie mają poparcie w faktach. Jak ustalić fakty? Najprostszym sposobem będzie zerknięcie na zachodni rynek, gdzie wprawdzie większość wydawców oferuje wyłącznie książki opatrzone DRM, ale nieliczni - na przykład wydawnictwo O'Reilly, znane z doskonałych podręczników technicznych, lub wydawnictwo Baen, publikujące fantastykę - oferują ebooki pozbawione DRM. Jakie można z tego wyciągnąć wnioski? Ano, wygląda na to, że brak DRM nie zatopił wydawnictwa O'Reilly, wygląda również na to, że fakt udostępniania praktycznie całe starszej fantastyki wydawnictwa Baen za darmo niespecjalnie pogorszył los wydawanych przez nie autorów. Wszystkie książki Baenu po zostaniu wydanymi w formie papierowej lądują prędzej czy później do pobrania za darmo, a wcześniej można je zakupić za niewielką kwotę. Eksperyment z Baen Free Library został rozpoczęty ponad 10 lat temu i od tej pory można stwierdzić jedno - przynajmniej w przypadku angielskojęzycznej fantastyki, dostępność darmowych ebooków nie zmniejszyła przychodów autorów, a wręcz je zwiększyła. Tak, zwiększyła - sprzedaż papierowych książek i ebooków wzrosła. Według Pawła Wimmera, najwięcej szkody przynoszą wygórowane ceny ebooków (czytelnikom) i piractwo (autorom). Jednak eksperyment Baen Free Library pokazuje, że raczej jest zupełnie inaczej - najwięcej szkody przynoszą DRM (czytelnikom) oraz brak reklamy (autorom). W jednym ze swoich artykułów Eric Flint z Baenu czyni słuszną uwagę, że rynek książek jest mocno nieprzejrzysty. Pieniądze tracone w wyniku piractwa są dużo mniejsze niż pieniądze tracone przez to, że potencjalni klienci nie wiedzą o tym, że są potencjalnymi klientami, tzn. że chcieliby zakupić daną książkę. Owszem, część spiratowanych kopii to utracona sprzedaż, ale pirackie kopie książek pełnią również inną rolę - darmowej reklamy. Wymaganie DRM to jak wymaganie przez autorów, aby ich książki w księgarniach stały na półce owinięte w brązowy papier do pakowania i zabezpieczone sznurkiem, który można przeciąć dopiero po zakupie książki. Faktem, który Wimmer pomija jest to, że wszystko kosztuje. "Darmowe", pirackie książki kosztują - czas i wysiłek poświęcony na znajdowanie ich w Internecie. Jeżeli ktoś weźmie

6 i ściągnie z torrenta pakiet 5000 książek to nie jest tak, jakby ukradł 5000 książek, które by w przeciwnym razie zakupił w księgarni. I DRM również kosztuje - zwiększa wysiłek potrzebny na skorzystanie z danego egzemplarza książki, ogranicza to, co mogę z nią zrobić, wreszcie odbiera mi pewność, że za 10, 20 czy 50 lat nadal będę mógł zakupioną książkę przeczytać. Kupno ebooka z DRM to nie jak kupno jabłka na straganie. To zapłacenie za możliwość czasowego korzystania z treści, bez gwarancji, że infrastruktura DRM nadal będzie istnieć za te 10 czy 30 lat. Papierową książkę stojącą na półce mogą przeczytać dzieci i wnuki. Zabezpieczony szyframi ebook za dekadę czy dwie może okazać się bezużytecznym zbiorem zer i jedynek. DRM nie chroni przed piratami, utrudnia tylko życie uczciwym nabywcom. Przemysł muzyczny odkrył to jakiś czas temu, teraz trzeba poczekać, aż odkryją to autorzy i zmuszą swoich wydawców do zrezygnowania z DRM. A piractwo? Piractwo to darmowa reklama. Tak jak biblioteki i pożyczanie książek od znajomych. Nanotechnologia chroni przed lodem Powoli zbliża się zima, a wraz z nią wszechobecny lód - na drogach, liniach energetycznych, dachach budynków. Naukowcy z Harwardu opublikowali jednak ostatnio odkrycia, które mogą to w przyszłości zmienić. Opublikowana w czasopiśmie "ACS Nano" praca demonstruje zdolność do nanoszenia na materiały powłoki uniemożliwiającej osadzanie się lodu do temperatur -30 stopni Celsjusza. Stworzone przez zespół prof. Joanny Aizenberg powierzchnie są superhydrofobowe - dosłowne tłumaczenie terminu to "bardzo obawiające się wody", a tak naprawdę chodzi o fakt, że krople wody nie przylegają do nich, tylko spływają po nich swobodnie. Spojrzenie na te powierzchnie w nanoskali pokazuje mikroskopowe wzory geometryczne - prostokąty, linie czy sześciokąty - przez które krople wody nie są w stanie przylec do materiału i zamarznąć. Cyt. prof. Aizenberg: Kluczowe jest to, że projektujemy te struktury tak, aby były prawie pozbawione tarcia. Krople odbijają się od nich zanim może nastąpić tworzenie się lodu. Nawet w temperaturach poniżej minus trzydziestu struktury są przydatne - lód, który się na nich tworzy bardzo słabo się ich trzyma, więc wystarczy minimalna siła, aby go usunąć. Nawet przepływ powietrza zrywa lód z powierzchni superhydrofobowych. Co więcej, struktury takie można wytrawiać lub odlewać w różnych materiałach - metalach, gumie czy innych substancjach. Oczywistym zastosowaniem są tutaj obladzające się powierzchnie samolotów - stopniowe gromadzenie się lodu na samolotach stanowi zagrożenie dla ich bezpieczeństwa i może spowodować katastrofę. Również dachy budynków, czy nawet w bardziej odległej przyszłości drogi mogą skorzystać z nanostruktur chroniących je przed oblodzeniem. Oczywiście, od badań laboratoryjnych do komercjalizacji droga daleka - zespół prof. Aizenberg złożyła już wniosek o uzyskanie patentu na odkrycie, ale teraz jeszcze muszą ustalić ile w zasadzie będzie kosztować nanoszenie nano-struktur na różne powierzchnie, jak bardzo trwałe (lub nietrwałe) one będą, i czy nie wpłyną one na właściwości aerodynamiczne pokrytych nimi obiektów.

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Erasmus Dla Młodych Przedsiębiorców, Audyt innowacji jako przykłady rozwoju oferty instytucji otoczenia biznesu poprzez wsparcie unijne

Erasmus Dla Młodych Przedsiębiorców, Audyt innowacji jako przykłady rozwoju oferty instytucji otoczenia biznesu poprzez wsparcie unijne Erasmus Dla Młodych Przedsiębiorców, Audyt innowacji jako przykłady rozwoju oferty instytucji otoczenia biznesu poprzez wsparcie unijne Piotr Nędzewicz 26 października 2011 r. Działalność InQbatora Kim

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Projekt Warszawska Przestrzeń Technologiczna Centrum Zarządzania Innowacjami i

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Doświadczenia w zakresie transferu technologii Lublin, 25.03.2010 r. Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Jednostka ogólnouczelniana Cele, m.in.: doradztwo i konsultacje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 21 października 4 listopada 2015 Miejsce: Łódź Wojewódzkie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Prezydenta Gabriela

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

Program Horyzont 2020 szansa na rozwój

Program Horyzont 2020 szansa na rozwój Program Horyzont 2020 szansa na rozwój Praktyczny warsztat przygotowania wniosku aplikacyjnego i realizacji projektu międzynarodowego O programie: Program ramowy pn. Horyzont 2020" to największy w historii

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zielona Góra, 17 marca 2014 r.

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zielona Góra, 17 marca 2014 r. Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra, 17 marca 2014 r. Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny Lubuski Park Przemysłowo Technologiczny (LPPT) składa się z dwóch stref:

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców 2. Forma prawna prowadzonej działalności Związek pracodawców 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI AKADEMIA KOMERCJALIZACJI PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 9 czerwca 1 lipca 2016, Miejsce: Kraków Instytut Nafty i Gazu, ul. Lubicz 25 A Godziny warsztatów: 10:00 18:00 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Uniwersytetu Warmińsko sko-mazurskiego w Olsztynie UWM W OLSZTYNIE 17 Wydziałów 56 kierunków kształcenia ponad 31 tys. studentów ponad 1700 pracowników naukowych

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH OFERTA DLA PRZEMYSŁU i nie tylko http://www.uz.zgora.pl Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski został utworzony 1 września

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ DLA FIRM RODZINNYCH Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sukcesja w firmie rodzinnej Firma rodzinna to coś więcej niż miejsce

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Janusz A. Marszalec Jak zostać przedsiębiorcą Zbuduj własną firmę i odnieś sukces!

Janusz A. Marszalec Jak zostać przedsiębiorcą Zbuduj własną firmę i odnieś sukces! Janusz A. Marszalec Jak zostać przedsiębiorcą Zbuduj własną firmę i odnieś sukces! Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat. W książce

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT. Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010

KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT. Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010 KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010 1. Specyfika Małopolski WYZWANIA: mało zróŝnicowana oferta usługowa proinnowacyjnych IOB niewystarczający

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011 Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy Business Creation Wrocław, 14 grudnia 2011 KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu Agenda KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu

Bardziej szczegółowo

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Anna Dąbrowska Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 10 czerwca 7 lipca 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych Pierwsza w Małopolsce Sieć Aniołów Biznesu Roma Toft, MAEŚ Kraków, AGENDA Projekt RESIK Sieć RESIK www.resik.pl Efekty Projektu Przyszłość RESIK i założenia do kontynuacji

Bardziej szczegółowo

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: 1 SPIS TREŚCI: KSU usługi dla firmy i osób pragnących je założyć O KSU 3 Rodzaje usług 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsoringu ogólnopolskiej konferencji Innowacyjność w biznesie

Oferta sponsoringu ogólnopolskiej konferencji Innowacyjność w biznesie Oferta sponsoringu ogólnopolskiej konferencji Innowacyjność w biznesie Proponujemy Państwu udział w sponsoringu ogólnopolskiej konferencji Innowacyjność w biznesie, która odbędzie się w dniu 29 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach działania 8.2.1 PO KL na terenie woj. podkarpackiego

Projekt realizowany w ramach działania 8.2.1 PO KL na terenie woj. podkarpackiego Staż Sukcesem Naukowca Projekt realizowany w ramach działania 8.2.1 PO KL na terenie woj. podkarpackiego O PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) jest stowarzyszeniem, które zostało

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PROJEKCIE

INFORMATOR O PROJEKCIE INFORMATOR O PROJEKCIE Trinity Capital Business Network Trinity Capital Business Network jest projektem budującym ogólnopolskie sieci wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE O TEMATYCE

PUBLIKACJE O TEMATYCE PUBLIKACJE O TEMATYCE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Poznań, 22 grudnia 2010, 10:15 CZ.1 Zbliżają się Święta. Zbliża się Mikołaj. Od ponad półtora roku na szkoleniach o tematyce funduszy inwestycyjnych pomijam

Bardziej szczegółowo

2010-11-25. Plan prezentacji. Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM. Idea. Idea

2010-11-25. Plan prezentacji. Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM. Idea. Idea Plan prezentacji Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM Anna Tórz Oferta InQbatora Preinkubacja Inkubacja Infrastruktura Promocja Pieniądze Kontakty Skąd

Bardziej szczegółowo

InQbator rozwiń swój potencjał. Justyna Rowińska

InQbator rozwiń swój potencjał. Justyna Rowińska InQbator rozwiń swój potencjał Justyna Rowińska InQbator Czym jest InQbator? Cele Jak to działa? Filary działalności Oferta dla początkujących Oferta dla MSP Oferta dla lokatorów Nasi lokatorzy Promocja

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA W START-UP

INWESTYCJA W START-UP INWESTYCJA W START-UP Jacek Bzdurski Kierownik Komitetu Inwestycyjnego KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4; tel.: (022) 63 09 668, 63 09 650; e-mail: kigmed@kig.pl; www.kig.pl AGENDA

Bardziej szczegółowo

Treść uwagi lub propozycja zmiany zapisu

Treść uwagi lub propozycja zmiany zapisu Szanowna Pani, Zgodnie z rozmową telefoniczną przesyłamy formularz zgłoszenia naszych uwag do do projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozowju w sprawie udzielenia przez PARP pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Innowacyjność w Europie i Polsce. Innowacyjność w Europie, Japonii i USA. Science2Business. To wymyślił Polak

Spis treści. Innowacyjność w Europie i Polsce. Innowacyjność w Europie, Japonii i USA. Science2Business. To wymyślił Polak Spis treści Innowacyjność w Europie i Polsce Innowacyjność w Europie, Japonii i USA Science2Business To wymyślił Polak Innowacyjność w Europie i Polsce Innowacyjność w Europie 08 - średnia europejska Źródło:

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Inteligentne instalacje BMS

Inteligentne instalacje BMS Inteligentne instalacje BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS 5 powodów dla których warto być w

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Seminarium konsultacyjne III Wrocław, 10 grudnia 2010 r. Plan prezentacji I. Cele i zakres badania II. Metodologia i przebieg

Bardziej szczegółowo

Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Rozwiń skrzydła przy wsparciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości 1 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (API) są odpowiedzią na potrzeby rynku dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Klinika Biznesu. rozwój i innowacja. biznesu. Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny. Virtual spot. Menadżer finansowy

Klinika Biznesu. rozwój i innowacja. biznesu. Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny. Virtual spot. Menadżer finansowy KLINIKA biznesu pl Menadżer finansowy Virtual spot Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny Klinika Biznesu rozwój i innowacja rozwój i innowacja Czy projekt jest dla Ciebie? Tak, jeżeli jesteś MIKRO

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań

Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań . Polska Dołącz dzisiaj: Program Współpracy z Dostawcami Rozwiązań Uzyskaj prawo posługiwania się znakiem Zgodny z GS1 Promuj swoją firmę oraz oferowane rozwiązania wśród 19 tysięcy Uczestników systemu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

MASLANKA & Co. PATENTY I ZNAKI TOWAROWE. Logroño - Maj 2012

MASLANKA & Co. PATENTY I ZNAKI TOWAROWE. Logroño - Maj 2012 MASLANKA & Co. PATENTY I ZNAKI TOWAROWE Logroño - Maj 2012 CZYM SIĘ ZAJMUJEMY Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie Praw Własności Przemysłowej: zgłoszenia, rejestracja i ochrona w trybie krajowym i

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r.

Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r. Harmonogram działań w ramach obchodów Światowego tygodnia przedsiębiorczości w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 12-16 listopada 2012 r. Poniedziałek, 12 listopada 2012 r. godz. 10:00 Seminarium: Jak stworzyć

Bardziej szczegółowo

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu Centrum Kooperacji Recyklingu not for profit system sp. z o.o. (Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu) Partnerzy Klastra: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

INKUBATORY PRZY UCZELNIACH WYŻSZYCH

INKUBATORY PRZY UCZELNIACH WYŻSZYCH Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości akademickiej INKUBATORY PRZY UCZELNIACH WYŻSZYCH Utworzone na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: w formie jednostki uczelnianej w formie spółki handlowej

Bardziej szczegółowo

Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim

Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim Seminarium Regionalne systemy innowacji modele i wyzwania we wspieraniu innowacji w województwie warmińsko-mazurskim miejsce: Hotel Warmiński - Olsztyn data: 28.06.2011 r. Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

czyli jak miasto wspiera młodą przedsiębiorczość

czyli jak miasto wspiera młodą przedsiębiorczość czyli jak miasto wspiera młodą przedsiębiorczość Miejsca, do których warto się udać po wsparcie Centrum Kreatywności Targowa 56 Centrum Przedsiębiorczości Smolna Centrum Przedsiębiorczości Smolna Inkubator

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC

PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowym PRZEDSIĘBIORCZY NAUKOWIEC www.spin.pm2pm.pl Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kraków, dn. 23.11.2010

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne

Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne 2012 Projekt systemowy PARP Partnerstwo publiczno-prywatne KONFERENCJA INAUGURACYJNA Warszawa, 2 marca 2012 r. Projekt systemowy PARP Partnerstwo Publiczno-prywatne Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe 2014/2015

Ceny transferowe 2014/2015 Witamy na konferencji portalu TaxFin.pl Ceny transferowe 2014/2015 3 grudnia 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Jacek Bajger partner w firmie doradczej KPMG, doradca podatkowy, kieruje

Bardziej szczegółowo

igpa Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego

igpa Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego igpa Internetowa Giełda Przedsiębiorczości Akademickiej kształtowanie i rozwój innowacyjnych kadr w województwie wielkopolskim Problem Brak wiedzy

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Innowacji. Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI

Krajowa Sieć Innowacji. Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI Krajowa Sieć Innowacji Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI Grzegorz Gromada Z-ca Dyrektora Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46

Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46 Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46 Projekt jest współfinansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE

WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE DOTACJE STRATEGIE POŻYCZKI SZKOLENIA DOTACJE Obsługujemy Klientów z 3 sektorów: -przedsiębiorcy -sektor finansów publicznych (miasta, powiaty, spółki komunalne, uczelnie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Małopolskich Punktów Konsultacyjnych KSU Sierpień ` 2012

Biuletyn Małopolskich Punktów Konsultacyjnych KSU Sierpień ` 2012 Biuletyn Małopolskich Punktów Konsultacyjnych KSU Sierpień ` 2012 Wydarzenia Przedsiębiorcze wakacje - wakacyjne inicjatywy z KSU Oferta Ośrodków Krajowego Systemu Usług w Małopolsce Punkty Konsultacyjne

Bardziej szczegółowo

Data / Godzina Dla kogo Forma Opis Miejsce. Uczniowie Wykład *Przedsiębiorczość w pigułce Sebastian Kolisz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Data / Godzina Dla kogo Forma Opis Miejsce. Uczniowie Wykład *Przedsiębiorczość w pigułce Sebastian Kolisz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Data / Godzina Dla kogo Forma Opis Miejsce 12.11.2012 9:00-10:30 Wykład *Przedsiębiorczość w pigułce Sebastian Kolisz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 12.11.2012 11:30-14:30 Warsztat/Gra (liczba

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH.

KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. Konferencja naukowa Oddziału Łódzkiego PTE Franciszek Sitkiewicz KONKURENCYJNOŚĆ FIRM REGIONU ŁÓDZKIEGO NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH. W dniach 9 i 10 czerwca 2006r. w hotelu MOŚCICKI w Spale odbyła się

Bardziej szczegółowo

Ostrołęka. Biuletyn Regionalnego Ośrodka E FS w Ostroł nr 3/2011

Ostrołęka. Biuletyn Regionalnego Ośrodka E FS w Ostroł nr 3/2011 Biuletyn Regionalnego Ośrodka E FS w Ostroł strołęce nr 3/2011 Szanowni Państwo! W imieniu zespołu Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrołęce, zapraszam do lektury biuletynu. Z

Bardziej szczegółowo

SPINqbator ZDolnego Śląska

SPINqbator ZDolnego Śląska SPINqbator ZDolnego Śląska Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Działania 8.2: Transfer Wiedzy Poddziałanie 8.2.1: Wsparcie dla współpracy

Bardziej szczegółowo

Rys.1 Działania w ramach Strategii rozwoju Województwa Małopolskiego

Rys.1 Działania w ramach Strategii rozwoju Województwa Małopolskiego Rys.1 Działania w ramach Strategii rozwoju Województwa Małopolskiego Rys.1 Działania w ramach Strategii rozwoju Województwa Małopolskiego CEL: Opracowanie modelu podnoszącego skuteczność transferu wiedzy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do Projektu ICT Startup generowanie innowacyjnych przedsiębiorstw przez Gdański Park Naukowo Technologiczny, w celu rozwoju Pomorskiego Klastra ICT finansowanego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Fundacja Poszanowania Energii 2. Forma prawna prowadzonej działalności Fundacja 3. Status Wnioskodawcy - przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Patroni Honorowi. Organizator. Patroni Medialni. Partner

Patroni Honorowi. Organizator. Patroni Medialni. Partner Organizator Patroni Honorowi Wojewoda Podkarpacki Prezydent Miasta Marszałek Województwa Wojewódzki inspektorat Rzeszowa Podkarpackiego Ochrony Środowiska Partner Patroni Medialni Szanowni Państwo! W imieniu

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich 1 Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich Konferencja Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce transfer technologii z uniwersytetów do przemysłu

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

Aktywności Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych w roku 2012.

Aktywności Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych w roku 2012. Aktywności Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych w roku 2012. Dorobek aktywności Instytutu minionego roku jest ogromny. Nie zabrakło w nim cyklu konferencji i Forum Gospodarczego pod wspólną marką

Bardziej szczegółowo

Ośrodki Informacji Patentowej PatLib w Polsce przegląd świadczonych usług, współpraca z UPRP, EPO. Iwona Sójkowska

Ośrodki Informacji Patentowej PatLib w Polsce przegląd świadczonych usług, współpraca z UPRP, EPO. Iwona Sójkowska Ośrodki Informacji Patentowej PatLib w Polsce przegląd świadczonych usług, współpraca z UPRP, EPO Iwona Sójkowska Seminarium PolBit, 24-25 marca 2015 Ośrodki PatLib w Polsce Wg danych Urzędu Patentowego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY

ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie. MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY ORGANIZATOR Instytut Lotnictwa w Warszawie MIEJSCE KONFERENCJI Instytut Lotnictwa al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, Polska PATRONAT HONOROWY Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA prof.

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programowej Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

(IRC South Poland) (IRC South Poland)

(IRC South Poland) (IRC South Poland) Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska Innowacyjny przedsiębiorca i przedsiębiorczy naukowiec współpraca szansą na rozwój Regionu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Inicjatywy i projekty CTT PK

Bardziej szczegółowo

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Termin: 31 marca 2010, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ Prowadzenie: dr Maciej Kozakiewicz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Ze wszystkich usług oferowanych przez SWPPG w 2012 roku skorzystało łącznie

Bardziej szczegółowo

Skuteczne relacje z mediami

Skuteczne relacje z mediami Wydawnictwo Raciborskie Media oraz agencja marketingu i public relations INTRO PR serdecznie zapraszają na szkolenia otwarte Akademii Kreowania Wizerunku Skuteczne relacje z mediami Płatne artykuły i reklamy

Bardziej szczegółowo