17/11/2010 PRZEGLĄD PRASY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "17/11/2010 PRZEGLĄD PRASY"

Transkrypt

1 17/11/2010 PRZEGLĄD PRASY DZIENNIK GAZETA PRAWNA, Ochrona znaków towarowych, 17/11/2010 r., s.e1 Znak podnosi wartość firmy, Agnieszka Bobowska Oznaczenie towaru jest gwarancją jakości dla konsumenta. Warto zatem zadbać, aby nie było ono wykorzystywane przez szukających łatwego zysku nieuczciwych konkurentów. Więcej DZIENNIK GAZETA PRAWNA, Ochrona znaków towarowych, 17/11/2010 r., s.e1 Znaki towarowe w Polsce nie są wystarczająco chronione, Agnieszka Bobowska Niejednolite orzecznictwo dotyczące znaków towarowych bardzo utrudnia ich ochronę. Jak wskazują eksperci, aby zmienić tę sytuację, konieczne jest utworzenie wyspecjalizowanych sądów. Więcej DZIENNIK GAZETA PRAWNA, Ochrona znaków towarowych, 17/11/2010 r., s.e2 Orzecznictwo sprzyja naruszeniom cudzych znaków towarowych, Agnieszka Bobowska Znak towarowy odgrywa istotną rolę w obrocie gospodarczym. Jego rozpoznawalność wpływa nie tylko na wizerunek właściciela znaku, ale także na jego kondycję ekonomiczną. Niestety nie wszyscy uczestnicy rynku przestrzegają prawa wynikających z ochrony zarejestrowanych znaków towarowych. Więcej PRZEGLĄD PORTALI INTERNETOWYCH Portal Innowacji Parki naukowo-technologiczne: siła napędowa dla gospodarki opartej na wiedzy międzynarodowe sympozjum w Brukseli W dniach listopada br. w Brukseli odbędzie się konferencja Parki naukowotechnologiczne: siła napędowa dla gospodarki opartej na wiedzy, organizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Parków Naukowych (IASP) oraz stowarzyszenie Parków Naukowych Wallonii (SPoW) we współpracy z Komisją Europejską. Seminarium adresowane jest do przedstawicieli europejskich instytucji otoczenia biznesu - zarządów parków naukowo technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości oraz centrów transferu technologii. Głównym celem konferencji jest przedstawienie raportów Komisji Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego dotyczących roli parków naukowo-technologicznych w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy oraz ich udziału w rozwoju regionalnym. Ponadto, uczestnicy spotkania będą mieli okazję podzielenia się poglądami i doświadczeniami dotyczącymi zarządzania parkami naukowymi. Dyskusja posłuży do opracowania wytycznych i zaleceń mających na celu wzmocnienie skuteczności funkcjonowania parków naukowo-technologicznych i ich udziału w rozwoju gospodarczym Europy. Seminarium otworzy spotkanie w hotelu Husa President Park, podczas którego uczestnicy sympozjum będą mieli okazję do nawiązania kontaktu oraz wymiany informacji

2 i doświadczeń związanych z działalnością parków naukowo-technologicznych w różnych krajach Europy. Drugiego dnia odbędzie się merytoryczna część sympozjum, którą rozpocznie Olivier Brunet z Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych (inicjatywa Regiony Wiedzy). Omówi on rolę parków naukowo-technologicznych w rozwoju badań naukowych i innowacji z perspektywy regionalnej. Przedstawi strategię innowacyjną Komisji Europejskiej (UE 2020 Unia innowacji ) oraz przykłady udziału parków w europejskich programach. Następnie Pierre Godin z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej wygłosi prelekcję dotyczącą możliwego wsparcia polityki regionalnej parków naukowo-technologicznych sterujących regionalnymi innowacjami. Ponadto, omówi on dotychczasowe funkcjonowanie Regionalnych Systemów Innowacji oraz sposoby wykorzystania polityki regionalnej przy wspieraniu wzrostu innowacyjności w ramach strategii UE W dalszej części sesji Jose Freitas z Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu podzieli się z uczestnikami seminarium wiedzą na temat roli parków naukowych w promowaniu innowacji i ich znaczenia dla regionalnych innowacyjnych ekosystemów. Przedstawi również korzyści wynikające z funkcjonowania firm w klastrach. Z kolei Andrus Szucs z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego poruszy problematykę zarządzania parkami po kryzysie gospodarczym i w kontekście założeń Strategii Lizbońskiej. Podczas drugiej sesji seminarium, będącej wprowadzeniem do końcowej debaty, prelegenci podzielą się doświadczeniami stanowiącymi dobre praktyki dla instytucji proinnowacyjnych. Przedstawiona zostanie tematyka m. in. zwiększania dynamiki transferu technologii na przykładzie projektu Alfaemprende, realizowanego przez Park Naukowy w Barcelonie czy holistycznego podejścia do zarządzania środowiskiem i rozwojem technologicznym parku na przykładzie francuskiego Parku Naukowego Technolac Savoie. W tej części seminarium swoje doświadczenia z zakresu rozwoju szeroko rozumianej przedsiębiorczości przedstawi również Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice, którego reprezentant opowie o sowich projektach pod wspólną nazwą Akademia Przedsiębiorczości. Trzecia sesja sympozjum poświęcona będzie dyskusji panelowej, w trakcie, której uczestnicy konferencji będą mogli wyrazić swoje opinie i podzielić się doświadczeniami. Jej celem będzie udowodnienie, że parki naukowo-technologiczne mogą działać jako siła napędowa w każdym z omawianych wcześniej sektorów działalności gospodarczej. Moderatorzy podsumują przedstawione opinie i dokonają syntezy najistotniejszych wniosków. Następnie odbędzie się ceremonia wręczenia certyfikatów Międzynarodowego Stowarzyszenia Parków Naukowych, potwierdzających uczestnictwo w sympozjum. Ostatniego dnia sympozjum organizatorzy zaplanowali wizytę w Parku Naukowym w Louvain-la-Neuve (Belgia, prowincja Brabancja Walońska). Powstał on w 1971 roku i jest pierwszym parkiem naukowym w Belgii (największym w Walonii). Zajmuje obszar 231 hektarów na aglomeracji Ottignies-Louvain-la-Neuve i Mont-Saint-Guibert - 30 km od Burkseli. Głównym celem stworzenia Parku był rozwój kooperacji pomiędzy przemysłem a Katolickim Uniwersytetem Lowańskim oraz ekonomiczne pobudzenie regionu. Obecnie na jego terenie swoją siedzibę mają trzy centra biznesowe oraz ponad 130 firm, które łącznie zatrudniają 4500 pracowników. Park Naukowy Louvain-la-Neuve należy do stowarzyszenia Parków Naukowych Walloniii (SPoW), w skład którego wchodzi jeszcze pięć innych ośrodków okołobiznesowych: Park Naukowy w Liège, Park Naukowy Créalys w Gembloux, Park Naukowy Aéropole w Gosselies, Park Naukowy Initialis w Mons oraz Business Park Qualitis w Enghien. Instytucje te współpracują ze sobą w celu promowania ich know-how dotyczącego wspierania firm z sektora wysokich technologii oraz wspierania rozwoju gospodarczego regionu Walonii. Stowarzyszenie SPoW dąży do budowania więzi pomiędzy najemcami zrzeszonych parków a pracownikami naukowymi poprzez organizowanie formalnych i nieformalnych spotkań. Oferuje również szeroki zakres usług, które zapewniają optymalny rozwój innowacyjnych firm. Wzmocnienie kadr instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu 20 i 21 listopada br. Nickel Technology Park w Poznaniu po raz kolejny otworzy swoje podwoje dla ciekawych świata, pełnych naukowej pasji małych i dużych odkrywców. W działającym na jego terenie dwujęzycznym przedszkolu Zaczarowany Park odbędzie się

3 jesienna edycja warsztatów naukowych dla dzieci i młodzieży. Niecodzienne spotkania z nauką i zabawą cieszą się ogromnym zainteresowaniem dzieci i ich rodziców. Na odbywających się od 3 lat wiosennych i jesiennych edycjach warsztatów pojawiło się dotychczas ponad tysiąc osób. W ramach działania Wzmocnienie kadr instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu, które jest częścią inicjatywy Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu, realizowanej na zlecenie PARP, serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym poświęconym Metodyce i organizacji doradztwa w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, które odbędzie się 30 listopada 2010 roku w Łodzi. Zapraszamy też do uczestnictwa w wizycie studyjnej, podczas której odwiedzane będą instytucje otoczenia biznesu z Poznania. Wizyta studyjna odbędzie się w dniach listopada 2010 roku. Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych w Olsztynie 3 grudnia 2010 r. "Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych" zawita do Hotelu Wileńskiego w Olsztynie, gdzie odbędzie się seminarium, w którym grono doświadczonych praktyków przedstawi najważniejsze aspekty związane z wdrażaniem pomysłów naukowych w życie. "Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych" to projekt, w którym do dzisiaj wzięło udział 320 pracowników nauki z ponad 20 uczelni z całej Polski, poznając tajniki udanej współpracy pomiędzy nauką i biznesem. W czasie olsztyńskiego seminarium Jacek Błoński, wiceprezydent Europejskiej sieci aniołów biznesu (European Business Angels Network), zaprezentuje Koncepcje Business Angels oraz Inkubatorów Innowacyjności. Narzędzia pozwalające na zwiększenie jakości współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami. Tomasz Grzybowski twórca grupy komunikacyjnej Mothership, doradca marketingu, przedstawi Praktyczne aspekty procesu inwestycyjnego. Maciej Strzębicki, doświadczony praktyk oceniający potencjał pomysłów naukowych, opowie o Marketing Due Diligence - analiza potencjału i zagrożeń rynkowych w odniesieniu do projektów naukowych, a Marcin Żuraw przedstawi Prawne aspekty przedsiębiorczości akademickiej oraz formy jej wpierania na przykładzie Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Na koniec seminarium przewidziana jest dyskusja. Unia zagłębiem innowacji Strategia 2020 określa ramy polityki UE na najbliższe lata. Najważniejsze dokumenty wspierające realizację strategii to m.in. Agenda Cyfrowa oraz Unia Innowacji. Portal Computerworld.pl postanowił podsumować najważniejsze założenia Unii dotyczące innowacyjności. Komisja Europejska coraz mocniej stawia na innowacje wynika z dokumentów programowych, które uchwaliła w ostatnim czasie. Przez kolejne lata Unia Europejska będzie starała się dorównać pod względem otwarcia na innowacje Stanom Zjednoczonym, Japonii i krajom BRIC (do krajów BRIC zalicza się Brazylię, Rosję, Indie i Chiny) czytamy w artykule na portalu. Już dziś Unia Europejska ma niemałe osiągnięcia na polu innowacji, a autor artykułu podaje przykłady pastw, które przodując pod względem innowacyjności, kreatywności, produkcji czy projektowania. Jesteśmy liderem w obszarze innowacji społecznych, a europejskie branże aeronautyki, energetyki i telekomunikacji należą do najlepszych na świecie czytamy. Zmiany, jakie czekają Unię Europejska w najbliższych latach to przede wszystkim wzrost wydatków na badania i rozwój. Jak czytamy w artykule, do 2020 wydatki na B+R mają wynieść 3% PKB. Kolejną sprawą jest ujednolicenie polityki proinnowacyjnej. Portal informuje, że zmiany będą dotyczyć ochrony praw własności intelektualnej oraz polityki patentowej. W artykule przeczytamy także o Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Ma ona zagwarantować mobilność naukowców, dostęp do baz publikacji oraz spójne strategie badawcze i dostęp do infrastruktury. Komisja Europejska postuluje także podniesienie jakości nauczania przedmiotów ścisłych w szkołach. Kolejnym postulatem są inteligentne

4 miasta. Autor tekstu wyjaśnia, że takie ośrodki będą emitować mniejsze ilości dwutlenku węgla i pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych. O Unii Innowacji pisaliśmy już na łamach Portalu Innowacji. Dokumenty programowe Komisji Europejskiej można zaś pobrać ze strony: PATENT na innowacyjny biznes Fundacja ProRegio zaprasza na kolejne szkolenie w ramach projektu 2. PATENT na innowacyjny biznes. 29 listopada 2010 r. uczestnicy dowiedzą się, jak założyć działalność gospodarczą oraz jaki rodzaj prawny wybrać. Wątpliwości będzie można rozwiać na spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się następnego dnia. Fundacja ProRegio wspiera przedsiębiorczość akademicką. W partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Politechniką Poznańską oferuje warsztaty i szkolenia dla osób ze środowiska akademickiego, które zainteresowane są założeniem własnej działalności gospodarczej. Do udziału w projekcie 2. PATENT na innowacyjny biznes zaproszeni są nie tylko naukowcy, ale również absolwenci uczelni wyższych, którzy w ciągu ostatniego roku ukończyli studia i chcą założyć firmę typu spin off lub spin out. Szkolenie pt. Rozpoczynanie działalności, rodzaje spółek w polskim systemie prawnym to najnowsza propozycja Fundacji. Spotkanie odbędzie się w dniu 29 listopada 2010 r., zaś następnego dnia będzie można wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym pt. Prawne meandry działalności gospodarczej. Wszystkie wydarzenia odbędą się w siedzibie Fundacji ProRegio, przy ulicy 23 Lutego 7 w Poznaniu. Prowadzący, Kamil Kipiel, prezes zarządu Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny, omówi takie zagadnienia, jak wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania, księgowość, podatki i umowy w biznesie. Uczestnicy dowiedzą się także, jak windykować swoje należności oraz zarządzać finansami przedsiębiorstwa. Spotkanie konsultacyjne, które poprowadzi następnego dnia, pozwoli rozwiać wątpliwości i wyjaśnić trudne kwestie. Zgłoszenia są przyjmowane na specjalnym formularzu, który należy pobrać ze strony internetowej, a następnie podpisany dostarczyć faxem na numer bądź mailem na adres we wszystkich inicjatywach w ramach projektu 2. PATENT na innowacyjny biznes jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń. O własności intelektualnej na giełdzie Jak sprawnie zarządzać własnością intelektualną w przedsiębiorstwie? Dlaczego warto chronić własne innowacje? Skąd wziąć pieniądze na realizację nowych projektów? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą eksperci zaproszeni na konferencję pt. Własność intelektualna w strategiach wzrostu wartości i efektywności firmy, która odbędzie się 8 grudnia br. w Warszawie. W trakcie seminarium swoje prelekcje wygłoszą m.in. przedstawiciele firmy Deloitte, a także pracownicy kancelarii prawnych posiadający doświadczenie w międzynarodowych transakcjach o oraz ochronie własności intelektualnej (IP). Grudniową konferencję otworzy panel dyskusyjny poświęcony znaczeniu własności intelektualnej w budowaniu wartości spółki giełdowej. Dalsze obrady będą odbywały się w ramach trzech bloków tematycznych: Blok I: Wykorzystanie własności intelektualnej do budowania wartości i efektywności firmy Blok II: Ochrona i strategie prawne zarządzania IP w przedsiębiorstwie Blok III: Finansowe i podatkowe aspekty zarządzania IP w firmie Konferencja jest skierowana w szczególności do przedsiębiorców, przedstawicieli funduszy inwestycyjnych, doradców NewConnect, rzeczników patentowych oraz prawników. Organizatorami spotkania są firma konsultingowa CODES Strategie, kancelaria Bird & Bird oraz firma doradcza Deloitte. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

5 Konferencja odbędzie się 8 grudnia br. w Sali Notowań GPW przy ul. Książęcej 4 w Warszawie. Rejestracja uczestników spotkania rozpocznie się o godz. 9:30, natomiast zakończenie obrad zaplanowano na godz. 16:00. Osoby zainteresowane udziałem w seminarium proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres lub faksem na nr: najpóźniej do dnia 30 listopada. W związku z ograniczoną liczbą miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Gazeta.pl Nie zabijajcie autorów? Na blogu dziennikarza i autora książek informatycznych Pawła Wimmera można przeczytać ostatnio jego przemyślenia o wejściu na rynek ebooków. Są one dość proste - wszystkie strony muszą być fair, przy czym w przypadku autorów oznacza to zapewnienie jakości treści (co wydaje mi się być normą - jeżeli ktoś chce sprzedawać książki, musi upewnić się, że czytelnicy będą chcieli je czytać) oraz niskich cen, które nie powinny przekraczać 50% ceny papierowych książek. Natomiast czytelnicy postępują fair (według Wimmera) kiedy akceptują zasady dystrybucji - czyli zabezpieczenia antypirackie (DRM), którymi obciążona jest większość ebooków na rynku. Jako argument za DRM wyciąga on fakt, że jest to "jedyna sensowna ochrona przed bezprawnym kopiowaniem publikacji", ponieważ ebook to taki sam towar co mleko czy jabłka, a więc każda piracka kopia oznacza utratę zysków. DRM pokazuje, że autor nie zgadza się na piracenie jego książek, a czytelnik musi się na nie zgadzać, bo przecież najpowszechniejszy współczesny system DRM (Adobe ADEPT) jest (cytując) "niesłychanie liberalny - pozwala używać kopię publikacji w sześciu urządzeniach, a potem w kolejnych po każdym roku użytkowania". Wnioski wyciągane przez autora są proste - jeżeli czytelnicy nie będą akceptować DRM, autor nie zarobi, będzie musiał pójść pracować na poczcie, nie będzie pisać książek i wszyscy tracą - czytelnik nie dostaje tworzonych przez autora treści a autor będzie zarabiać gorzej jako urzędnik w okienku niż jako pisarz poczytnych książek. Problem z takimi argumentami jest jeden - niespecjalnie mają poparcie w faktach. Jak ustalić fakty? Najprostszym sposobem będzie zerknięcie na zachodni rynek, gdzie wprawdzie większość wydawców oferuje wyłącznie książki opatrzone DRM, ale nieliczni - na przykład wydawnictwo O'Reilly, znane z doskonałych podręczników technicznych, lub wydawnictwo Baen, publikujące fantastykę - oferują ebooki pozbawione DRM. Jakie można z tego wyciągnąć wnioski? Ano, wygląda na to, że brak DRM nie zatopił wydawnictwa O'Reilly, wygląda również na to, że fakt udostępniania praktycznie całe starszej fantastyki wydawnictwa Baen za darmo niespecjalnie pogorszył los wydawanych przez nie autorów. Wszystkie książki Baenu po zostaniu wydanymi w formie papierowej lądują prędzej czy później do pobrania za darmo, a wcześniej można je zakupić za niewielką kwotę. Eksperyment z Baen Free Library został rozpoczęty ponad 10 lat temu i od tej pory można stwierdzić jedno - przynajmniej w przypadku angielskojęzycznej fantastyki, dostępność darmowych ebooków nie zmniejszyła przychodów autorów, a wręcz je zwiększyła. Tak, zwiększyła - sprzedaż papierowych książek i ebooków wzrosła. Według Pawła Wimmera, najwięcej szkody przynoszą wygórowane ceny ebooków (czytelnikom) i piractwo (autorom). Jednak eksperyment Baen Free Library pokazuje, że raczej jest zupełnie inaczej - najwięcej szkody przynoszą DRM (czytelnikom) oraz brak reklamy (autorom). W jednym ze swoich artykułów Eric Flint z Baenu czyni słuszną uwagę, że rynek książek jest mocno nieprzejrzysty. Pieniądze tracone w wyniku piractwa są dużo mniejsze niż pieniądze tracone przez to, że potencjalni klienci nie wiedzą o tym, że są potencjalnymi klientami, tzn. że chcieliby zakupić daną książkę. Owszem, część spiratowanych kopii to utracona sprzedaż, ale pirackie kopie książek pełnią również inną rolę - darmowej reklamy. Wymaganie DRM to jak wymaganie przez autorów, aby ich książki w księgarniach stały na półce owinięte w brązowy papier do pakowania i zabezpieczone sznurkiem, który można przeciąć dopiero po zakupie książki. Faktem, który Wimmer pomija jest to, że wszystko kosztuje. "Darmowe", pirackie książki kosztują - czas i wysiłek poświęcony na znajdowanie ich w Internecie. Jeżeli ktoś weźmie

6 i ściągnie z torrenta pakiet 5000 książek to nie jest tak, jakby ukradł 5000 książek, które by w przeciwnym razie zakupił w księgarni. I DRM również kosztuje - zwiększa wysiłek potrzebny na skorzystanie z danego egzemplarza książki, ogranicza to, co mogę z nią zrobić, wreszcie odbiera mi pewność, że za 10, 20 czy 50 lat nadal będę mógł zakupioną książkę przeczytać. Kupno ebooka z DRM to nie jak kupno jabłka na straganie. To zapłacenie za możliwość czasowego korzystania z treści, bez gwarancji, że infrastruktura DRM nadal będzie istnieć za te 10 czy 30 lat. Papierową książkę stojącą na półce mogą przeczytać dzieci i wnuki. Zabezpieczony szyframi ebook za dekadę czy dwie może okazać się bezużytecznym zbiorem zer i jedynek. DRM nie chroni przed piratami, utrudnia tylko życie uczciwym nabywcom. Przemysł muzyczny odkrył to jakiś czas temu, teraz trzeba poczekać, aż odkryją to autorzy i zmuszą swoich wydawców do zrezygnowania z DRM. A piractwo? Piractwo to darmowa reklama. Tak jak biblioteki i pożyczanie książek od znajomych. Nanotechnologia chroni przed lodem Powoli zbliża się zima, a wraz z nią wszechobecny lód - na drogach, liniach energetycznych, dachach budynków. Naukowcy z Harwardu opublikowali jednak ostatnio odkrycia, które mogą to w przyszłości zmienić. Opublikowana w czasopiśmie "ACS Nano" praca demonstruje zdolność do nanoszenia na materiały powłoki uniemożliwiającej osadzanie się lodu do temperatur -30 stopni Celsjusza. Stworzone przez zespół prof. Joanny Aizenberg powierzchnie są superhydrofobowe - dosłowne tłumaczenie terminu to "bardzo obawiające się wody", a tak naprawdę chodzi o fakt, że krople wody nie przylegają do nich, tylko spływają po nich swobodnie. Spojrzenie na te powierzchnie w nanoskali pokazuje mikroskopowe wzory geometryczne - prostokąty, linie czy sześciokąty - przez które krople wody nie są w stanie przylec do materiału i zamarznąć. Cyt. prof. Aizenberg: Kluczowe jest to, że projektujemy te struktury tak, aby były prawie pozbawione tarcia. Krople odbijają się od nich zanim może nastąpić tworzenie się lodu. Nawet w temperaturach poniżej minus trzydziestu struktury są przydatne - lód, który się na nich tworzy bardzo słabo się ich trzyma, więc wystarczy minimalna siła, aby go usunąć. Nawet przepływ powietrza zrywa lód z powierzchni superhydrofobowych. Co więcej, struktury takie można wytrawiać lub odlewać w różnych materiałach - metalach, gumie czy innych substancjach. Oczywistym zastosowaniem są tutaj obladzające się powierzchnie samolotów - stopniowe gromadzenie się lodu na samolotach stanowi zagrożenie dla ich bezpieczeństwa i może spowodować katastrofę. Również dachy budynków, czy nawet w bardziej odległej przyszłości drogi mogą skorzystać z nanostruktur chroniących je przed oblodzeniem. Oczywiście, od badań laboratoryjnych do komercjalizacji droga daleka - zespół prof. Aizenberg złożyła już wniosek o uzyskanie patentu na odkrycie, ale teraz jeszcze muszą ustalić ile w zasadzie będzie kosztować nanoszenie nano-struktur na różne powierzchnie, jak bardzo trwałe (lub nietrwałe) one będą, i czy nie wpłyną one na właściwości aerodynamiczne pokrytych nimi obiektów.

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Przedsiębiorczość na UAM Innowacyjny marketing ewaluacja własności intelektualnej PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię Innowacyjni 5/2009 ISSN 1689-7447 EgzEmplarz bezpłatny Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8-10 Inkubowanie dla zysku 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu 18 Kapitał wysokiej szansy

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

NAJMŁODSI WYNALAZCY W UP RP JAK FINANSOWAĆ INNOWACJE I MONETYZOWAĆ PATENTY PRIORYTETY W ŚRODWISKU NAUKI MANIPULACJE GENETYCZNE

NAJMŁODSI WYNALAZCY W UP RP JAK FINANSOWAĆ INNOWACJE I MONETYZOWAĆ PATENTY PRIORYTETY W ŚRODWISKU NAUKI MANIPULACJE GENETYCZNE Numer 3/12/2012 ISSN 2299-5536 JAK FINANSOWAĆ INNOWACJE I MONETYZOWAĆ PATENTY PRIORYTETY W ŚRODWISKU NAUKI MANIPULACJE GENETYCZNE OCHRONA IP PODCZAS EURO 2012 I OLIMPIAD TRANSFER TECHNOLOGII DLA POPRAWY

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44

Zwiększenie efektywności energetycznej, a redukcja kosztów. 8 kwietnia 2013, Hotel Rzeszów, al. Piłsudskiego 44 Szanowni Państwo, Redukcja kosztów dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej jest kluczowym elementem funkcjonowania wielu przedsiębiorstw i jednostek publicznych. Dlatego tez w imieniu firmy Strefa

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA. Fundacja Fundusz Inicjatyw Człowiek - najlepsza inwestycja Czy wiesz, że... n w 2009 r. z woj. świętokrzyskiego do Urzędu Patentowego zgłoszono 47 wynalazków z czego 37 zostało opatentowanych n zatrudnieni w działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery

System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce Siły motoryczne i bariery Redakcja: Krzysztof B.

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników?

Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników? Czy inwestować w umiejętności informatyczne pracowników? Publikacja powstała w ramach autorskiego projektu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach pod nazwą Akademia Cyfrowa realizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012

innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012 Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka innowacyjni Jeden produkt dwa wzory str. 24 1(17)/2012 ISSN 1689-7447 Egzemplarz bezpłatny 6 W rozwiniętych gospodarkach współpraca przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka. Wyniki konkursu

Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka. Wyniki konkursu Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka Wyniki konkursu Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka Wydawca: Realizacja: Smartlink Sp. z o.o. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI

SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI 25 mgr Marek Makowiec Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania SPÓŁKI TYPU SPIN-OFF/OUT JAKO KATALIZATOR ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Wprowadzenie We współczesnym

Bardziej szczegółowo

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania

Giełda: dołącz do biznesowej elity. Raport. Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów. Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Nr 5 ISSN 1898-732X czerwiec 2008 MAGAZYN POLSKI PRZEDSIĘBIORCZEJ Wywiad Michał Lisiecki: młody magnat mediów Kasa Dotacje dla firm: ruszają działania Mixer Zarządzaj sobą w czasie Raport Giełda: dołącz

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo