Raport z działalności Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w 2008 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z działalności Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w 2008 roku"

Transkrypt

1 Raport z działalności Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii w 2008 roku Warszawa, 2009

2 Spis Treści: I. Informacje o Stowarzyszeniu Kampania Przeciw Homofobii... 5 Cele statutowe Kampanii Przeciw Homofobii... 5 Informacje gospodarcze... 6 II. Realizowane projekty Projekty edukacyjne... 7 Queer Studies... 7 Schoolmates... 8 Akademia Działaczy i Trenerów Antydyskryminacyjnych Projekt Pracownia Monitoringu i Rzecznictwa Prawnoczłowieczego MultiKulti portal o różnorodności i tolerancji Jak przezwyciężyć uprzedzenia? Teatr Opresji, jako narzędzie pracy z lokalną społecznością Konferencja sieci współpracy krajów basenu Morza Bałtyckiego i Morza Barentsa. Projekt Benchmarking Studies GALE - międzynarodowe spotkanie ekspertów w dziedzinie edukacji Działania dla demokracji projekt SFQ i KPH Inne działania edukacyjne w ramach Pracowni Tolerancji Projekty zdrowotne Projekt Przyjazny Ginekolog Projekt Profilaktyki HIV/AIDS dla mężczyzn - Czerwony kapturek Projekty lobbingowe Monitoring Dyskryminacji Osób LGBT w Polsce III. Festiwale, przeglądy filmowe, konferencje, spotkania I Festiwal Tęczowych Rodzin (Warszawa, października 2008 r.) Konferencja dotycząca zasad Yogyakarty w Poznaniu Debata o lewicy 11 grudnia IV. Apele, reakcje na wydarzenia Homofobia w NSZZ Solidarność KUL

3 Orędzie Prezydenta RP i przyjazd Brandana Faya i Thomasa Moultona do Polski Honorowe krwiodawstwo Wypowiedzi wicemarszałka Stefana Niesiołowskiego (PO) Apel do Donalda Tuska - Prezesa Rady Ministrów V. Działania dotyczące monitoringu i lobbingu na rzecz praw LGBT Ogólnopolskie spotkania organizacji LGBTQ Okrągły Stół Raport alternatywny wobec rządowego raportu z wykonywania postanowień Europejskiej Karty Społecznej Rady Europy Interwencja w sprawie wykonania wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Interwencja w Parlamencie Europejskim Lobbing wśród europarlamentarzystów Rada Praw Człowieka o Polsce Spotkania z politykami Spotkania z rządem Spotkania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Spotkania z przedstawicielami instytucji międzynarodowych Program współpracy UM Warszawy z organizacjami pozarządowymi Koalicja na rzecz przyjęcia dobrej ustawy o równym traktowaniu Kampania na rzecz 1 procenta dla KPH VI. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi Lambda Warszawa Fundacja Równości Koalicja na rzecz zdrowego MSM w Warszawie Trans-fuzja Helsińska Fundacja Praw Człowieka VII. Współpraca międzynarodowa o ILGA / ILGA-Europe o IGLYO

4 o ANSO VIII. Inne działania Współpraca z mediami Współpraca z przedstawicielstwami instytucji dyplomatycznych Współpraca ze związkami zawodowymi IX. Media KPH Serwisy internetowe Dwumiesięcznik Replika X. Działalność oddziałów KPH oraz grup działających w KPH Oddziały KPH Grupy tematyczne w KPH Warszawa Grupa Prawna Grupa młodzieżowa Grupa studencka Grupa biblioteczna Grupa Międzynarodowa Psycholog Oddział Kraków Oddział Szczecin Oddział Wrocław Oddział Trójmiasto Oddział Śląsk Oddział Toruń

5 I. Informacje o Stowarzyszeniu Kampania Przeciw Homofobii Kampania Przeciw Homofobii ul. Żelazna Warszawa Data wpisu do KRS: 6 czerwca 2002 roku Numer KRS: REGON: Cele statutowe Kampanii Przeciw Homofobii: a) upublicznienie dyskusji na temat problemów mniejszości seksualnych i zwiększenie ich reprezentacji społecznej, b) kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób bi- homo- i transseksualnych, c) kształtowanie pozytywnej tożsamości osób bi- homo- i transseksualnych, d) zniesienie w polskim systemie prawnym zapisów dyskryminujących ze względu na orientację seksualną, zgodnie z wymogami dostosowawczymi Unii Europejskiej, e) wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa zapisu o instytucji legalnego partnerstwa osób tej samej płci, f) walka z dyskryminacją osób bi- homo- i transseksualnych i przeciwdziałanie przejawom homofobii w społeczeństwie, g) propagowanie wiedzy na temat tożsamości seksualnych i identyfikacji płciowych, w tym działalność wydawnicza, informatyczna, działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem, prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, h) wypracowanie i wprowadzenie do obiegu publicznego dyskursu antyhomofobicznego, wrażliwego na procedury wykluczenia i stygmatyzacji, 5

6 i) działalność prozdrowotna, w tym profilaktyka uzależnień, propagowanie wiedzy o bezpieczniejszym seksie oraz o chorobach przenoszonych drogą płciową, w szczególności HIV/AIDS, j) działanie na rzecz ochrony praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat, k) promowanie wyrównywania szans, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, integracja społeczna, działania na rzecz kobiet, rozwój kształcenia zawodowego, l) organizacja pomocy psychologicznej dla osób zagrożonych dyskryminacją, ł) organizacja pomocy prawnej dla osób zagrożonych dyskryminacją, m) udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej osobom poszkodowanym w wypadkach, w związku z naruszeniem ich dobra lub zagrożonych przestępstwem. Informacje gospodarcze: Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii nie prowadzi działalności gospodarczej. W 2008 roku zatrudnione w stowarzyszeniu na pełen etat, w różnych okresach, było 5 osób. Nie wypłacano nagród, premii oraz innych świadczeń. Członkowie Zarządu nie otrzymywali wynagrodzeń z tytułu pełnienia swoich funkcji. Stowarzyszenie nie realizowało odpłatnych świadczeń w ramach celów statutowych. Stowarzyszenie nie korzystało w roku 2008 ze zwolnień od podatków i opłat w odniesieniu do prowadzonej działalności OPP, w tym: - podatku dochodowego od osób prawnych - podatku od nieruchomości - podatku od czynności cywilnoprawnych - opłaty skarbowej - opłat sądowych. 6

7 II. Realizowane projekty 1. Projekty edukacyjne Queer Studies Strona projektu: W lutym 2008 roku Kampania Przeciw Homofobii rozpoczęła realizację kursu akademickiego pod opieką merytoryczną dr Jacka Kochanowskiego. Kurs trwał od marca do czerwca 2008 roku. Queer Studies to nurt tzw. studiów kulturowych, który jest kontynuacją studiów lesbijsko-gejowskich. Przedmiotem badań podejmowanych w perspektywie queer są procesy przemocy normatywnej związanej z wymuszaniem obowiązkowej heteroseksualności oraz skutki tych procesów, jakich doświadczają osoby o nienormatywnej seksualności. Dotychczas tematykę tę poruszały jedynie pojedyncze wykłady na nielicznych w Polsce podyplomowych kursach Gender Studies lub zajmowały się nią niektóre z akademickich kół naukowych. Kampania Przeciw Homofobii oferowała możliwość odbycia semestralnego weekendowego kursu Queer Studies KPH w wymiarze 128 godzin wykładów prowadzonych przez najznakomitszych polskich badaczy tej problematyki. Wśród wykładowców byli m.in. prof. Ireneusz Krzemiński, prof. Magdalena Środa, dr Agnieszka Graff, dr Bożena Umińska-Keff, dr Jerzy Krzyszpień. Koordynatorką projektu była Patrycja Kulka. Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym Fundacji im. Róży Luksemburg oraz przy współpracy Fundacji Równości. Queer Studies będą kontynuowane w 2009 roku. 7

8 Schoolmates Strona projektu: Projekt Schoolmates był inicjatywą następujących organizacji: Arcigay (Włochy), wiedeńskiego Antidiskriminierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen (Austria), Kampanii Przeciw Homofobii (Polska) i Colegas (Hiszpania). Założeniem projektu było dostarczenie uczniom i personelowi szkolnemu wiedzy i narzędzi w celu zapobiegania i zwalczania słownej, fizycznej i psychicznej przemocy wobec kogokolwiek z jakiegokolwiek powodu, ze szczególnym uwzględnieniem młodych osób homoseksualnych lub postrzeganych jako homoseksualne. W ramach projektu wydano dwa podręczniki - dla nauczycieli oraz uczniów na temat przeciwdziałania przemocy w szkole. Podręcznik Znęcanie się w szkołach. Przewodnik dla młodzieży jak przeciwdziałać znęcaniu jest dystrybuowany bezpłatnie. Można go zamówić przez naszą stronę internetową: dział Publikacje Podręcznik Znęcanie się w szkołach. Jak przeciwdziałać znęcaniu? Podręcznik dla nauczycieli jest dystrybuowany bezpłatnie. Można go zamówić przez naszą stronę internetową: dział Publikacje Opublikowano także raport z badań, który przedstawiony został podczas konferencji zorganizowanej 12 kwietnia 2008 roku w Warszawie. Wcześniej, w dniach od 29 lutego do 2 marca w Madrycie odbyło się spotkanie przygotowawcze projektu. 8

9 Projekt był realizowany jednocześnie w Bolonii i Modenie (Włochy), Wiedniu (Austria), Warszawie (Polska) i Madrycie (Hiszpania). Koordynatorem projektu w Polsce był Robert Biedroń. Konferencja podsumowująca zakończenie projektu i opublikowane wyniki badań dotyczące homofobii w szkołach cieszyły się dużym zainteresowaniem mediów. W dniu konferencji dziennik Polska poświęcił swoją pierwszą stronę na przedstawienie problemu homofobii w szkołach. Informacja prasowa z Gazety Wyborczej: Projekt został wsparty finansowo przez Komisję Europejską w ramach Programu Daphne II. 9

10 Akademia Działaczy i Trenerów Antydyskryminacyjnych Strona projektu: Akademia Działaczy i Trenerów Antydyskryminacyjnych (ADiTA) był to cykl warsztatów prowadzonych przez ekspertów w zakresie działań antydyskryminacjnych, organizowany przez Kampanię Przeciw Homofobii w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo oraz we współpracy z Icelandic Human Rights Centre. Działacze organizacji pozarządowych dzięki udziałowi w szkoleniach mieli możliwość praktycznego zapoznania się z prawem antydyskryminacyjnym, poznania zasad gender mainstreaming, PRu i współpracy z mediami, mieli również okazję nauczenia się, jak udzielać pierwszej pomocy psychologicznej oraz jak samemu poprowadzić warsztaty antydyskryminacyjne techniką dramy. Warsztaty były prowadzone prze profesjonalistów w swoich dziedzinach od dawna związanych z III sektorem: Monikę Zimę (prawo), Annę Kamińską (gender mainstreaming), Katarzynę Tołwińską (media i PR), Ewę Kownacką (pomoc psychologiczna) i Michała Pozdała (trening dla trenerów). Pierwsza edycja projektu odbyła się w dniach: 5-14 lipca 2008 Druga edycja projektu odbyła się w terminach: , , , i W każdym warsztacie brało udział minimum 16 osób. W grudniu 2008 trwały przygotowania do trzeciej edycji ADiTY. Koordynatorkami projektu były Marta Abramowicz i Patrycja Kulka. Projekt Akademia Działaczy i Trenerów Antydyskryminacyjnych realizowany był przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 10

11 Projekt Pracownia Monitoringu i Rzecznictwa Prawnoczłowieczego Projekt rozpoczął się w lutym 2008 r. i polegał na przeszkoleniu 20 osób - pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych prowadzących działania na rzecz praw człowieka. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji osób pracujących już w organizacjach pozarządowych w dziedzinie monitoringu i rzecznictwa, po to aby III sektor silniej włączył się w debatę publiczną, opiniowanie i tworzenie aktów prawnych dotyczących poszczególnych grup społecznych, lobbing, etc. Do projektu zakwalifikowano 20 osób z całej Polski z takich organizacji jak Amnesty International, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Fundacja La Strada, Fundacja TADA, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej, Fundacja Równości, Związek Harcerstwa RP, Fundacja Trans-Fuzja, oraz członkowie KPH z Warszawy i innych oddziałów. Od marca do października 2008 odbyło się 12 szkoleń przeprowadzonych przez najlepszych ekspertów z dziedziny prawa, psychologii oraz rzecznictwa i monitoringu praw człowieka. Wykłady przeprowadzili prof. Roman Wieruszewski (UW), dr Tomasz Kozłowski (Uniwersytet Poznański), dr Adam Bodnar (UW, Helsińska Fundacja Praw Człowieka), Łukasz Bojarski, Bogna Chmielewska, Agnieszka Mikulska (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), Krzysztof Śmieszek i Monika Zima (Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego), dr Katarzyna Bojarska (Uniwersytet Gdański). Słuchacze i słuchaczki Pracowni otrzymali od prowadzących materiały w postaci fragmentów kodeksów prawa, ustaw, a także własnych prezentacji i opracowań. Po zakończeniu cyklu szkoleń uczestniczki i uczestnicy dostali certyfikaty uczestnictwa. W ramach projektu powstała publikacja Pracownia Monitoringu i Rzecznictwa Prawnoczłowieczego. Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie. Można go zamówić przez naszą stronę internetową: dział Publikacje Koordynatorką projektu była Monika Nowak. Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe PL2005/

12 MultiKulti portal o różnorodności i tolerancji Strona projektu: Część pierwsza: styczeń-kwiecień 2008 Projekt miał na celu następujące działania: stworzenie portalu internetowego MultiKulti dostarczającego informacji na temat przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę i pochodzenie etniczne, religię i wyznanie oraz orientację seksualną, promującego aktywność społeczną oraz takie wartości jak szacunek i tolerancja wobec drugiego człowieka oraz przedstawiającego różnorodność jako wartość pozytywną; akcję promocyjną portalu oraz konferencję promującą portal dla osób aktywnie włączających się w przeciwdziałania dyskryminacji i promowanie równych szans w swoich regionach (pracownicy organizacji pozarządowych, nauczyciele, dyrektorzy szkół, etc). Wszystkie zadania zostały zrealizowane. Portal istnieje w sieci i cieszy się bardzo dużą popularnością. Od stycznia do kwietnia 2008 koordynatorka projektu i webmaster pracowali przy portalu woluntarystycznie, dbając o jego aktualizacje. Portal internetowy MultiKulti portal o różnorodności i tolerancji został otwarty 16 listopada 2007 w Międzynarodowym Dniu Tolerancji. Zgodnie z specyfikacją portal został podzielony na następujące działy: płeć, pochodzenie etniczne, religia, niepełnosprawność, wiek, orientacja seksualna, różnorodność, Europejski Rok Równych Szans dla Wszystkich, o nas, baza organizacji, wiadomości. Portal objęły swoim wsparciem tak prestiżowe organizacje jak Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita oraz Grupa Wirydarz. Portal ruszył z ok. 200 podstronami. W marcu 2008 na portalu znajdowało się 60 artykułów. Artykuły zawierają od 3 do 12 podstron, co daje ok. 450 podstron samych artykułów. W chwili obecnej w bazie zarejestrowanych jest 113 organizacji. Dodano też około 350 wydarzeń, co po z sumowaniu daje nam oczekiwaną liczbę około 1000 stron portalu. Od 16 listopada 2007 do 31 marca 2008 roku portal odwiedziło ponad 22 tysiące użytkowników, co daje średnio 163 użytkowników dziennie. Liczba odsłon wyniosła blisko 86 tys.- za google.analytisc. Część druga: lipiec październik 2008 Przez cztery miesiące regularnych aktualizacji ( ) portal MultiKulti dostarczył nowych treści i nowych artykułów na temat przeciwdziałania dyskryminacji w Polsce. Większość inicjatyw antydyskryminacyjnych, które mogą służyć za tzw. dobre praktyki, podejmowanych w naszym kraju w terminie , zostało w portalu nagłośnionych. Siedem dużych ogólnopolskich projektów antydyskryminacyjnych, m.in. Akademia Trenerów Antydyskry- 12

13 minacyjnych organizowana przez krakowską Villę Decjusza czy też polska premiera filmu DVD XXY (Gutek Film), zgłosiło się do portalu o otrzymanie patronatu. Portal MultiKulti został też wybrany przez brytyjski Media Diversity Institute jedną z 30 najlepszych inicjatyw europejskich łączących przekaz medialny z przeciwdziałaniem dyskryminacji w programie EU Study on Media & Diversity. Wzrosła oglądalność portalu w wymienionym okresie zanotowano ponad 38 tys. wejść na portal. Wzrosła ilość organizacji zarejestrowanych w portalu. Ilość imprez w kalendarzu do samodzielnego przez organizacje dodawania, to średnio kilka dziennie. Tak jak zakładano prace nad portalem ruszyły od 1 lipca 2008 roku. Wybrano nową redaktor portalu Annę Urbańczyk, trójmiejską dziennikarkę zaangażowaną w prace nad portalem od jego powstania. Administracją portalu i oprawą graficzną zajmował się twórca portalu Adrian Wołczuk. Co miesiąc powstawało minimum 8 nowych podstron z nowymi artykułami i zdjęciami. Do portalu zaczęły zgłaszać się organizacje (np. Fundacja Autonomia, Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo, Feminoteka ), aby promować swoje inicjatywy, a także prosić portal o patronat (m.in. Willa Decjusza, GutekFilm). Łącznie przez 4 miesiące dodano aż 46 nowych artykułów, opisujących wydarzenia w całej Polsce w stosunku do planowanych 28. Promująca portal Gra w życie została rozesłana do nauczycieli historii i WOS wybranych w konkursie Szkoła z Klasą z całej Polski oraz do współpracujących z nami placówek edukacyjnych. We wrześniu pokazaliśmy grę na szkoleniu dla policji w Słupsku zorganizowanym przez ODIHR. Po spotkaniu otrzymaliśmy mail, że gra wzbudziła duże zainteresowanie u specjalistów do spraw nieletnich i wychowawców policyjnej izby dziecka, którzy chcieliby wykorzystywać ją w trakcie zajęć z młodzieżą, prowadzonych w placówkach oświatowych w ramach edukacji prawnej. Gra była więc dystrybuowana w powiatowych jednostkach policji. Ze względu na duże zainteresowanie inicjatywą portalu, a szczególnie Grą w życie, ze strony Komisji Europejskiej, Agencji Praw Podstawowych oraz naszych partnerów zagranicznych organizacji pozarządowych i instytutów praw człowieka w Europie przejawiane już w trakcie pierwszego projektu, zdecydowaliśmy się wydać przetłumaczoną grę w wersji anglojęzycznej wraz z plakatem promującym ideę tolerancji i różnorodności. Projekt koordynowała Marta Abramowicz i Anna Urbańczyk. Portal MultiKulti jest przygotowywany przez Kampanię Przeciw Homofobii i powstaje przy wsparciu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Stowarzyszenia "Otwarta Rzeczpospolita" i Grupy Wirydarz. Portal jest częścią projektu realizowanego w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich i współfinansowanego przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji. 13

14 Jak przezwyciężyć uprzedzenia? Teatr Opresji, jako narzędzie pracy z lokalną społecznością Projekt zakładał przeprowadzenie 7-dniowego treningu dla 23 osób z Polski innych krajów europejskich, młodych aktywistów i edukatorów pracujących z młodzieżą w organizacjach pozarządowych. Ideą kursu byłó uczestnikom interaktywnej metody pracy z grupą Teatru Forum oraz możliwości wykorzystania tej właśnie metody w działaniach antydyskryminacyjnych. W związku z tym, iż uczestnicy byli przygotowywani do samodzielnego prowadzenia warsztatów Teatru Forum, występowali w podwójnej roli. Z jednej strony byli uczestnikami warsztatu Forum (tworzyli improwizacje, angażowali swoje ciało i emocje), z drugiej uczyli się jak prowadzić warsztat (brali udział w rozmowach podsumowujących, zadawali pytania, notowali swoje uwagi). Projekt stworzony został w oparciu o ideę edukacji poprzez doświadczenie. Teatr Forum to metoda pracy z grupą z pogranicza teatru i edukacji dla życia stworzona przez brazylijskiego praktyka dramy Augusto Boala. Podstawowym elementem TF i tym, co odróżnia go od teatru w rozumieniu tradycyjnym, jest zezwolenie widowni (spekt-aktorom) na wejście na scenę. Widownia ogląda krótkie przedstawienie, którego bohater (protagonista) doświadcza opresji ze strony innych osób (antagonistów). Widzowie widzą jak zapętla się koło opresji, co w ostatniej scenie doprowadza do punktu krytycznego (np. ucieczki z domu bohatera). W tym momencie kończy się przedstawienie i zaczyna Forum. Widownia ogląda ponownie przedstawienie. Tym razem może jednak przerwać/zatrzymać bieg wydarzeń klaskając w dłonie i zaproponować, co może zrobić protagonista, żeby polepszyć własną sytuację. Joker osoba prowadząca zaprasza publiczność do wejścia na scenę. Widzowie analizują sytuację bohatera oraz, dzięki wejściu w jego rolę mogą bliżej jej doświadczyć. Teatr Forum został zastosowany do ukazania problemu homofobii oraz dyskryminacji ze względu na płeć. Uczestnicy warsztatu (spekt-aktorzy) na bieżąco tworzyli scenki dotyczące omawianych problemów i wspólnie je przekształcali, poszukując najlepszych rozwiązań. Program szkolenia został przygotowany przez trenerów Grupy Trenerskiej Drama we współpracy z Kampanią Przeciw Homofobii. Za program był odpowiedzialny trener Michał Pozdał, certyfikowany trener Teatru Forum. Odbyły się 3 spotkania przygotowawcze. Dobór uczestników treningu prowadzony był w konsultacji z organizacjami partnerskimi. 14

15 Konferencja sieci współpracy krajów basenu Morza Bałtyckiego i Morza Barentsa. Projekt Benchmarking Studies W styczniu 2008 została zorganizowana przez KPH i RFSL konferencja w Warszawie w trakcie, której zebrali się reprezentanci organizacji regionu morza bałtyckiego. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Szwecji, Norwegii, Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, Rosji. W trakcie spotkania przedstawiciele organizacji LGBT krajów regionu morza Bałtyckiego omawiali najważniejsze dla nich tematy, wśród, których znalazła się edukacja, praca z młodzieżą, profilaktyka zdrowotna i HIV, zarządzanie organizacją pozarządową, kultura LGBTQ, pomoc psychologiczna dla osób LGBT, równościowe regulacje prawne czy też kwestie osób transpłciowych. Następnie przedstawiciele krajów uczestniczących w konferencji przeprowadzili w swoich krajach wywiady z przedstawicielami organizacji LGBT, organizacji zajmujących się szeroko pojętymi prawami człowieka oraz z osobami odpowiedzialnymi za politykę równościową w danym kraju. Ze strony polskiej przeprowadzaniem badań zajęli się Patrycja Kulka i Lech Uliasz po specjalnym treningu, który odbył się w Rydze w marcu 2008 roku. Wyniki badań zostały zebrane i przedstawione przez Lene Mogensen i Yvora Broera na konferencji, w St. Petersburgu w czerwcu 2008 roku. W trakcie tego spotkania uczestnicy poznali również metody ewaluacji działań przeprowadzanych przez organizacje pozarządowe oraz sposoby jak wzmacniać struktury organizacyjne. Metody te były następnie implementowane wśród wolontariuszy i pracowników KPH przez Martę Abramowicz w trakcie obozu integracyjnego. Roundtable sieć współpracy młodzieży z krajów basenu Morza Bałtyckiego Jest to projekt, który miał na celu tworzenie międzynarodowej współpracy pomiędzy młodzieżowymi organizacjami LGBT regionu morza Bałtyckiego. W projekcie brały udział organizacje z Polski, Szwecji, Dani, Norwegii, Finlandii, Litwy, Łotwy oraz Estonii. W roku 2008 odbyły się 4 spotkania reprezentantów tych krajów w Sztokholmie, Tallinie, Rydze oraz Kopenhadze. W każdym z tych spotkań brało udział od 1 do 2 reprezentantów, którzy wymieniali się pomysłami związanymi z pracą z młodzieżą LGBT oraz walką z homofobią w tych krajach. Uczestnicy rozmawiali o możliwościach wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń, czego przykładem było między innymi uczestnictwo w dniach równości w Rydze. W trakcie tych spotkań uczestniczy przygotowywali również wielką wymianę młodzieżową Summit, która odbyła się w we wrześniu w Tartu (Estonia). Na Summit przyjechało wielu młodych wolontariuszy z krajów, które brały udział w projekcie. W trakcie wymiany młodzieżowej w Talinie uczestnicy prezentowali swoje kraje, przygotowywali warsztaty dotyczące edukacji, problematyki transpłciowości i wielu innych rzeczy. Spotkanie to również miało szczególne znaczenie dla nowo powstającej organizacji Tartu Gay Youth, ponieważ pozwoliło to wzmocnić struktury tej organizacji oraz zintegrować lepiej jej członków. Dzięki stworzeniu sieci Roundtable organizacje mogły się lepiej poznać i pracować nad kolejnymi projektami. 15

16 GALE - międzynarodowe spotkanie ekspertów w dziedzinie edukacji Kampania Przeciw Homofobii zorganizowała w listopadzie 2008 roku spotkanie ekspertów Globalnego Sojuszu dla Edukacji LGBT - GALE. W trakcie tego spotkania uczestnicy z Ameryki Południowej, Afryki, Stanów Zjednoczonych, Zachodniej i Wschodniej Europy wymieniali się doświadczeniami związanymi z edukacją nauczycieli oraz edukacją w szkołach z zakresu przeciwdziałaniu homofobii oraz edukacji różnorodności. Spotkanie zaowocowało również pomysłami na wspólne projekty dotyczące edukacji. W przygotowaniu jest 3-stopniowy moduł szkoleń dla nauczycieli i pedagogów szkolnych. Szczególne istotna dla KPH jest współpraca z krajami regionu morza bałtyckiego. Więcej informacji: Działania dla demokracji projekt SFQ i KPH Szwedzka, studencka organizacja SFQ zrzeszająca osoby LGBTQ zaprosiła Kampanię Przeciw Homofobii do uczestnictwa w projekcie działań dla demokracji. W lutym 2008 roku zostało zorganizowane spotkanie w Sztokholmie w trakcie, którego dyskutowano nad lokalnymi działaniami w Szwecji, które miałby między innymi włączyć organizacje polskie i rumuńskie. Jednym z rezultatów tego spotkania była wizyta studyjna szwedzkich studentów w Warszawie w trakcie trwania Dni Równości w czerwcu 2008 roku oraz wizyta polskich studentów. Inne działania edukacyjne w ramach Pracowni Tolerancji Wolontariusze KPH brali udział w licznych działaniach edukacyjnych na ternie całej Polski. Poniżej kilka przykładów takich działań. W styczniu 2008 roku odbyły się warsztaty organizowane przez międzynarodową organizację młodzieżową IGLYO. Spotkanie to dotyczyło metod edukacji rówieśniczej z zakresu przeciwdziałania homofobii. W marcu 2008 roku szkolna grupa Amnesty International z Tych zaprosiła przedstawiciela Kampanii Przeciw Homofobii Lecha Uliasza do przeprowadzenia warsztatu dotyczącego dyskryminacji osób homoseksualnych i biseksualnych w polskim społeczeństwie. Warsztat bardzo podobał się uczniom. W kwietniu 2008 roku wykład Marty Abramowicz na temat różnorodności na zaproszenie Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. W maju 2008 roku wyjazd do Białegostoku na zaproszenie koła Gender. Prowadzenie 3-godzinnego wykładu przez Martę Abramowicz dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku Sytuacja społeczna osób homoseksualnych w ramach Tygodnia Nauk Humanistycznych. 16

17 We wrześniu 2008 roku suwalska organizacja pozarządowa Pryzmat zaprosiła członka KPH do dyskusji z gimnazjalistami i licealistami miejscowych szkół na temat sytuacji osób homoseksualnych i biseksualnych w Polsce. Spotkanie to odbyło się w ramach pokazów filmów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 17

18 2. Projekty zdrowotne Projekt Przyjazny Ginekolog Strona projektu: W roku 2008 stworzona została strona internetowa projektu składająca się z dwóch części. Pierwsza z nich to baza przyjaznych ginekologów spełniających kryteria wyznaczone przez osoby koordynujące projekt. Kontakty do lekarzy/lekarek dodawane są przez internautki za pomocą prostego formularza. Wśród zamieszczających znalazły się m in. specjalistki z zakresu praw reprodukcyjnych kobiet i feministki. Baza systematycznie się powiększa. Dodawane są do niej również, w specjalnie do tego wyznaczonym miejscu, informacje o darmowych badaniach profilaktycznych. Druga część projektu to internetowa publikacja dotycząca zagadnień zdrowotnych skierowana do lesbijek i kobiet biseksualnych. Porusza tematy takie jak choroby przenoszone drogą płciową, uzależnienia, zdrowie psychiczne a także kwestie prawne dotyczące ochrony zdrowia. Artykuły do publikacji napisali specjaliści z dziedziny psychologii, seksuologii i prawa. Wkrótce do publikacji zostanie dołączony artykuł dotyczący osób transseksualnych u ginekologa. Powstały również kalendarzyki promujące projekt, które rozdawane są osobom odwiedzającym biuro KPH, podczas zgromadzeń takich jak Manifa 2008, Parada Równości 2008 czy Poznański Marsz Równości Finansowanie projektu z funduszy Globar Fund For Women zakończyło się w 31 marca 2008 r. Koordynatorką projektu była Monika Nowak. 18

19 Projekt Profilaktyki HIV/AIDS dla mężczyzn - Czerwony kapturek Strona projektu: Tu znajdziesz swojego czerwonego kapturka jest to projekt profilaktyki zdrowotnej dla grupy MSM (mężczyzn mających seks z mężczyznami) finansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa. W ramach akcji zostało zakupionych i rozdystrybuowanych prezerwatyw i lubrykantów w 8 warszawskich miejscach spotkań osób należących do grupy MSM. Dystrybucji prezerwatyw i lubrykantów towarzyszyła również akcja informacyjno-edukacyjna w postaci ulotek z zasadami bezpieczniejszego seksu, plakatami promocyjnymi oraz stroną internetową, na której można była również dowiedzieć się o zasadach bezpieczniejszego seksu, miejscach, w których można znaleźć bezpłatne prezerwatywy i lubrykanty oraz o punktach bezpłatnego testowania na obecność HIV: W trakcie trwania akcji zostały wydrukowane 3 wersje ulotki, 3 wersje plakatów oraz 3 wersje opakowań na prezerwatywy i lubrykanty. Prezerwatywy i lubrykanty były pakowane przez wolontariuszy. Następnie materiały te były sukcesywnie dystrybuowane w lokalach, z którymi zostały podpisane umowy. Właściciele lokali informowali KPH, że akcja cieszy się dużym zainteresowaniem klientów oraz podkreślali istotność wykonywanego działania. Dodatkowo w 3 numerach dwumiesięczniku Replika została zamieszczona na tylniej okładce bezpłatna reklama promująca akcję. Kampania Przeciw Homofobii zakupiła również ze środków własnych 20 plastikowych dystrybutorów na prezerwatywy i lubrykanty, które zostały umieszczone w wyznaczonych lokalach. Dzięki temu prezerwatywy i lubrykanty stały się bardziej dostępne a cała kampania bardziej spójna. Należy również podkreślić, że kampania Tu znajdziesz swojego czerwonego kapturka cieszyła się dużym zainteresowaniem na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach poświęconych profilaktyce zdrowotnej oraz konferencjach o kampaniach społecznych. Uczestnicy tych spotkań wyrażali swoje pozytywne opinie dotyczące kampanii, mając jednocześnie nadzieje, że podobne działania będę prowadzone również w innych polskich miastach. 19

20 Dzięki dotacji Miasta Stołecznego Warszawy można było przeprowadzić kampanię społeczną profilaktyki zdrowotnej wśród MSM na wysokim europejskim poziomie. Z inicjatywy Kampanii Przeciw Homofobii w marcu powstała warszawska grupa o nazwie zdrowy MSM zrzeszająca organizacje pozarządowe zajmujące się profilaktyką zdrowotną wśród grupy MSM oraz grupy WSW (kobiet mających seks z kobietami) i przedstawicieli Krajowego Centrum ds.. AIDS oraz reprezentantów Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. W roku 2008 odbyło się 5 spotkań tej grupy w siedzibach różnych organizacji w trakcie, których uczestnicy przedstawiali bieżące realizowane projekty oraz omawiali wspólną strategię działania na przyszłość. Grupa ta również zorganizowała panel zdrowy MSM w trakcie corocznej ogólnopolskiej konferencji poświęconej tematyce AIDS, która odbyła się w dniach między 1 a 3 grudnia. W trakcie tego panelu Lech Uliasz przedstawił kampanię Tu znajdziesz swojego czerwonego kapturka. Lech Uliasz również zaprezentował w trakcie panelu zorganizowanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS przykłady światowych kampanii społecznych poświęcony profilaktyce zdrowotnej w grupie MSM. Kolejnym działaniem w tej dziedzinie organizowanym przez KPH było przeprowadzenie przez Monikę Nowak i Lecha Uliasz dwóch autorskich warsztatów dotyczących metod edukacyjnych profilaktyki zdrowotnej. Pierwszy z nich został przeprowadzony w trakcie obozu integracyjnego KPH we wrześniu, kolejny natomiast w listopadzie w trakcie poznańskich Dni Równości. Koordynatorem kampanii był Lech Uliasz. Projekt profilaktyki HIV/AIDS dla mężczyzn Czerwony kapturek realizowany jest w latach Projekt finansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawa. 20

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Szanowny Pan. Antoni Górski Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Szanowny Panie Przewodniczący,

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Szanowny Pan. Antoni Górski Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Szanowny Panie Przewodniczący, Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Szanowny Pan Antoni Górski Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Szanowny Panie Przewodniczący, W imieniu Koalicji na Rzecz Równych Szans, nieformalnej platformy skupiającej

Bardziej szczegółowo

Pan. Donald Tusk. Pani

Pan. Donald Tusk. Pani Warszawa, 21 lutego 2011r. Pan Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Pani Elżbieta Radziszewska Sekretarz Stanu Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania Szanowny Panie Premierze, Szanowna Pani Minister,

Bardziej szczegółowo

- ratyfikacja przez Polskę Protokołu Nr 12 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,

- ratyfikacja przez Polskę Protokołu Nr 12 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Warszawa, 24 czerwca 2015 r. Sz. Pani Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów Szanowna Pani Premier, W imieniu Koalicji na Rzecz Równych Szans, porozumienia kilkudziesięciu polskich organizacji pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek, Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze,

Szanowna Pani Marszałek, Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze, Warszawa, 13 września 2012r. Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Jan Vincent-Rostowski Minister Finansów Ewa Kopacz Marszałek Sejmu RP Bogdan Borusewicz Marszałek Senatu RP Szanowna Pani Marszałek, Szanowny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 maja 2012 r. Sz. P. Donald Tusk Prezes Rady Ministrów

Warszawa, 4 maja 2012 r. Sz. P. Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Warszawa, 4 maja 2012 r. Sz. P. Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Dotyczy: Działań rządu na rzecz podpisania i ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans z dnia 1 kwietnia 2010 r.

Stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans z dnia 1 kwietnia 2010 r. Stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans z dnia 1 kwietnia 2010 r. Przedstawiamy stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans w sprawie toczących się prac legislacyjnych odnośnie zmiany Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne za okres od 10.05.2010 do 31.12.2010

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne za okres od 10.05.2010 do 31.12.2010 FUNDACJA NA RZECZ RÓŻNORODNOŚCI POLISTREFA 30-348 KRAKÓW UL. PROF. BOBRZYŃSKIEGO 39A/28 REGON:121227750 NIP676-241-97-46 KRS 0000356036 Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2014 r. Sz. Pani Profesorka Małgorzata Fuszara Pelnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania. Szanowna Pani Ministro,

Warszawa, 30 listopada 2014 r. Sz. Pani Profesorka Małgorzata Fuszara Pelnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania. Szanowna Pani Ministro, Warszawa, 30 listopada 2014 r. Sz. Pani Profesorka Małgorzata Fuszara Pelnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania Szanowna Pani Ministro, W nawiązaniu do spotkania Koalicji na Rzecz Równych Szans z Panią

Bardziej szczegółowo

TRANS- FUZJA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB TRANSPŁCIOWYCH

TRANS- FUZJA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB TRANSPŁCIOWYCH TRANS- FUZJA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB TRANSPŁCIOWYCH Status Organizacji Pożytku Publicznego Wpis do KRS 8 lipca 2008 roku. KRS: 0000309669 REGON: 020790802 NIP: 8942951248 Siedziba biura fundacji: ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24 marca 2014 roku. Sz. P. Leszek Miller Przewodniczący Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej. Szanowny Panie Przewodniczący,

Warszawa, 24 marca 2014 roku. Sz. P. Leszek Miller Przewodniczący Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej. Szanowny Panie Przewodniczący, Warszawa, 24 marca 2014 roku Sz. P. Leszek Miller Przewodniczący Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej Szanowny Panie Przewodniczący, Koalicja na Rzecz Równych Szans, nieformalna platforma zrzeszająca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 września 2015 r. Sz. Pani Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów. Szanowna Pani Premier,

Warszawa, 30 września 2015 r. Sz. Pani Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów. Szanowna Pani Premier, Warszawa, 30 września 2015 r. Sz. Pani Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów Szanowna Pani Premier, W imieniu Koalicji na Rzecz Równych Szans, porozumienia kilkudziesięciu polskich organizacji pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Strona 1 z 7 Sprawozdanie merytoryczne 2013 Dane rejestrowe: Siedziba: Fundacja na Rzecz Różnorodności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 14.10.2013 2013/2183(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie unijnego harmonogramu działań przeciwko homofobii

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:57:26 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:57:26 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.05.2016 godz. 09:57:26 Numer KRS: 0000333869 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 7 stycznia 2016 r. Sz. P. Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP. Szanowny Panie Marszałku,

Warszawa, 7 stycznia 2016 r. Sz. P. Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP. Szanowny Panie Marszałku, Warszawa, 7 stycznia 2016 r. Sz. P. Marek Kuchciński Marszałek Sejmu RP Szanowny Panie Marszałku, Koalicja Równych Szans platforma ponad sześćdziesięciu organizacji społecznych działających w obszarze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2014 r. Sz. Pani Stanisława Prządka Przewodnicząca Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Warszawa, 30 listopada 2014 r. Sz. Pani Stanisława Prządka Przewodnicząca Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Warszawa, 30 listopada 2014 r. Sz. Pani Stanisława Prządka Przewodnicząca Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Szanowna Pani Przewodnicząca, W imieniu Koalicji na Rzecz Równych Szans, porozumienia

Bardziej szczegółowo

O kampanii Szkoła bez przemocy

O kampanii Szkoła bez przemocy O kampanii Szkoła bez przemocy Kampania społeczna Szkoła bez przemocy jest realizowana od kwietnia 2006 roku. Punktem wyjścia dla prowadzonych działań stały się wyniki ogólnopolskiego badania opinii publicznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne FUNDACJA NA RZECZ RÓŻŃORODNOŚCI POLISTREFA; 30-348 KRAKÓW UL.BOBRZYŃSKIEGO 39A/28; REGON:121227750; NIP: 676-241-97-46; KRS 0000356036 Sprawozdanie merytoryczne Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej

Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Obywatelski Parlament Seniorów reprezentacja interesów osób starszych na poziomie krajowym i partner w kreowaniu polityki senioralnej Michał Szczerba Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Spotkanie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁANOŚCI FUNDACJI ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁANOŚCI FUNDACJI ZA 2014 ROK FUNDACJA RÓWNOŚĆ.ORG.PL SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁANOŚCI FUNDACJI ZA 2014 ROK - załącznik do uchwały zarządu fundacji nr 1/2015 Fundacja Równość.org.pl 31-049 Kraków, ul. św. Sebastiana 22/23 wpis

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 7 kwietnia 2015 r. Sz. P. Profesor. Irena Lipowicz. Rzeczniczka Praw Obywatelskich. Szanowna Pani Profesor

Warszawa, 7 kwietnia 2015 r. Sz. P. Profesor. Irena Lipowicz. Rzeczniczka Praw Obywatelskich. Szanowna Pani Profesor Warszawa, 7 kwietnia 2015 r. Sz. P. Profesor Irena Lipowicz Rzeczniczka Praw Obywatelskich Szanowna Pani Profesor W imieniu Koalicji na Rzecz Równych Szans, porozumienia ponad sześćdziesięciu organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DZIECI SIĘ LICZĄ" Celem projektu jest wspieranie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DZIECI SIĘ LICZĄ Celem projektu jest wspieranie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych. ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE DZIECI SIĘ LICZĄ" Celem projektu jest wspieranie działań profilaktycznych w placówkach oświatowych. W imieniu Stowarzyszenia Moc Wsparcia, Urzędu Miejskiego w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

UE, a PROBLEM NIE DYSKRYMINOWANIA

UE, a PROBLEM NIE DYSKRYMINOWANIA Zbigniew Dmochowski UE, a PROBLEM NIE DYSKRYMINOWANIA Traktat Amsterdamski Art.6a Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszego Traktatu oraz w granicach uprawnień, nadanych niniejszym Traktatem Wspólnocie,

Bardziej szczegółowo

Historia ruchów LGBT na Ukrainie. Slajd 1. Pierwsze LGBT organizacje na Ukrainie i rozwój ruchu LGBT

Historia ruchów LGBT na Ukrainie. Slajd 1. Pierwsze LGBT organizacje na Ukrainie i rozwój ruchu LGBT Historia ruchów LGBT na Ukrainie Slajd 1. Pierwsze LGBT organizacje na Ukrainie i rozwój ruchu LGBT Historia kształtowania się organizacji LGBT na Ukrainie jest długa i wielotorowa. Początki sięgają 1993

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.)

WZÓR. Sprawozdanie roczne z działalności uczelnianej organizacji studenckiej (stan na dzień 31 grudnia 2010 r.) Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 17 Rektora z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów na UW WZÓR

Bardziej szczegółowo

Osoby homoseksualne a wybrane zagadnienia prawa administracyjnego i praktyki administracyjnej

Osoby homoseksualne a wybrane zagadnienia prawa administracyjnego i praktyki administracyjnej Osoby homoseksualne a wybrane zagadnienia prawa administracyjnego i praktyki administracyjnej Dr Adam Bodnar Zakład Praw Człowieka WPiA UW Poznań, 27.10.2008 Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Czy biznes może mieć wkład w równość? Warszawa, 25.02.2013 Tomasz Szypuła LGBT Business Forum

Czy biznes może mieć wkład w równość? Warszawa, 25.02.2013 Tomasz Szypuła LGBT Business Forum Czy biznes może mieć wkład w równość? Warszawa, 25.02.2013 Tomasz Szypuła LGBT Business Forum Agenda 1. Sytuacja osób LGBT w Polsce 2. Krótko o LGBT Business Forum 3. Zarządzanie różnorodnością w miejscu

Bardziej szczegółowo

Edukacja z Internetem TP. Bezpieczeństwo w Internecie

Edukacja z Internetem TP. Bezpieczeństwo w Internecie Edukacja z Internetem TP Bezpieczeństwo w Internecie edukacja z internetem tp edukacja z internetem tp to program edukacyjny realizowany od 2004 roku przez Grupę TP, polegający na: udostępnianiu szkołom

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowny Panie Ministrze, Warszawa, 16.03.2015 Pan Minister Władysław Kosiniak-Kamysz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Szanowny Panie Ministrze, Organizacje tworzące Koalicję na rzecz CEDAW zwracają się do Pana Ministra

Bardziej szczegółowo

Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010

Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010 Program wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie Aleksandra Kozubska Warszawa, 28 września 2010 Fundacja Orange powołana w 2005 roku przez TP i Orange jako Fundacja Grupy TP koncentruje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Przestrzeń Kobiet za rok 2009

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Przestrzeń Kobiet za rok 2009 Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Przestrzeń Kobiet za rok 2009 1. Dane Fundacji: Nazwa: Fundacja Przestrzeń Kobiet Adres siedziby: ul. Św. Krzyża 34, 34-460 Szczawnica, powiat nowotarski, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI LGBT BUSINESS FORUM Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja LGBT Business Forum, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Andrzeja Citaka, Stanisławę Fedorowicz-Podobińską i Annę Grodzką, zwanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Przestrzeń Kobiet za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Przestrzeń Kobiet za rok 2013 Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Przestrzeń Kobiet za rok 2013 1. Dane Fundacji: Nazwa: Fundacja Przestrzeń Kobiet Adres siedziby: ul. Św. Krzyża 34, 34-460 Szczawnica, powiat nowotarski, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

Gender - Edukacja - Praca. Uczelniane rozwiązania antydyskryminacyjne

Gender - Edukacja - Praca. Uczelniane rozwiązania antydyskryminacyjne Katedra Mediów i Badań Kulturowych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Zakład Polityki Antydyskryminacyjnej w Mediach / Ośrodka Badań nad Mediami fundacja Autonomia Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

Historia ruchów LGBT w Polsce

Historia ruchów LGBT w Polsce Historia ruchów LGBT w Polsce W 1973 roku Światowa Organizacja Zdrowia wykreśliła homoseksualizm z listy chorób i zaburzeń. Miało to miejsce 42 lata po tym, jak z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zniknął

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007 marzec 2008 Fundacja Partners Polska a) ul. Górnickiego 3 lok.10a, 02-063 Warszawa b) Nr w KRS 0000221845 c) REGON: 012703063 d) członkowie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Marka Polska realizowanego w ramach konkursu Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014 Wyrażone w niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2009 Z działalności Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2009 Z działalności Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 2009 Z działalności Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 9 m. 31 03-718 Warszawa KRS: 0000337613

Bardziej szczegółowo

Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat!

Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądźwolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądźwolontariuszem!

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia MiłośćNie Wyklucza

Sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia MiłośćNie Wyklucza Sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia MiłośćNie Wyklucza za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Stowarzyszenie MiłośćNie Wyklucza zostało wpisane do rejestru Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 18 kwietnia 2013 r.

Warszawa, 18 kwietnia 2013 r. Warszawa, 18 kwietnia 2013 r. Szanowny Pan Paweł Chorąży Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa W imieniu Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Rola Komitetu: zapewnia właściwe wykorzystanie, efektywne wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze spotkania z partnerami otwierającego projekt Międzynarodowa współpraca przeciwko przemocy Polska 17.11 18.11.2011 r.

Sprawozdanie ze spotkania z partnerami otwierającego projekt Międzynarodowa współpraca przeciwko przemocy Polska 17.11 18.11.2011 r. Sprawozdanie ze spotkania z partnerami otwierającego projekt Międzynarodowa współpraca przeciwko przemocy Polska 17.11 18.11.2011 r. (Jedlina Zdrój) Podczas dwudniowych spotkań z partnerami projektu (Polska,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Improving protection of victims rights: access to legal aid

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Improving protection of victims rights: access to legal aid Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Improving protection of victims rights: access to legal aid W dniu 9 czerwca 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Przestrzeń Kobiet za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Przestrzeń Kobiet za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Przestrzeń Kobiet za rok 2014 1. Dane Fundacji: Nazwa: Fundacja Przestrzeń Kobiet Adres siedziby: ul. Św. Krzyża 34, 34-460 Szczawnica, powiat nowotarski, woj. małopolskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II. 1 Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II 1 Informacje ogólne 1. Regulamin dotyczy Kursu trenerskiego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Rzetelna edukacja antydyskryminacyjna w systemie edukacji formalnej

Rzetelna edukacja antydyskryminacyjna w systemie edukacji formalnej Postulaty Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej Rzetelna edukacja antydyskryminacyjna w systemie edukacji formalnej 1. Edukacja szkolna powinna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II. 1 Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II 1 Informacje ogólne 1. Regulamin dotyczy Kursu trenerskiego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Cele FIO w 2006 Podstawowym celem FIO jest finansowe wsparcie inicjatyw obywatelskich z udziałem organizacji pozarządowych, podejmowanych na rzecz: Cel 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Sz. P. Marek Biernacki Minister Sprawiedliwości

Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Sz. P. Marek Biernacki Minister Sprawiedliwości Warszawa, dnia 25 września 2013 r. Sz. P. Marek Biernacki Minister Sprawiedliwości Aktualna sytuacja prawna osób transseksualnych, a zwłaszcza postępowanie procesowe w trybie art. 189 k.p.c. z powództwa

Bardziej szczegółowo

Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego

Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego Jacek Safuta Dyrektor Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce Warszawa, 22 listopada 2010 roku Biura

Bardziej szczegółowo

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne za okres od 01.01.2011. do 31.12.2011

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne za okres od 01.01.2011. do 31.12.2011 FUNDACJA NA RZECZ RÓŻŃORODNOŚCI POLISTREFA 30-348 KRAKÓW UL.BOBRZYŃSKIEGO 39A/28 REGON:121227750; NIP: 676-241-97-46; KRS 0000356036 Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa Sprawozdanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r.

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. Z A R ZĄDZENIE NR M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans w perspektywie finansowej STANDARD MINIMUM

Zasada równości szans w perspektywie finansowej STANDARD MINIMUM Zasada równości szans w perspektywie finansowej 2014 2020 STANDARD MINIMUM Zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy jest w przypadku funduszy unijnych jedną z naczelnych i podstawowych zasad

Bardziej szczegółowo

11-13 maja 2012, Miedzeszyn k. Warszawy

11-13 maja 2012, Miedzeszyn k. Warszawy Miej wpływ na wydatki z funduszu korkowego w swojej gminie 11-13 maja 2012, Miedzeszyn k. Warszawy Cele spotkania: Poznanie się i integracja grup Masz Głos Masz Wybór Poznanie osób oraz ich motywacji do

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów

NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów NA INDEKSIE -sytuacja białoruskich studentów Centrum im. Ludwika Zamenhofa 18 kwietnia 2011r. 2 S t r o n a Na indeksie, czyli sytuacja białoruskich studentów to konferencja, której głównym założeniem

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR. www.polskieforumhr.pl CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z inicjatywy największych agencji zatrudnienia działających wówczas

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

Jak rozbroić bombę nienawiści?

Jak rozbroić bombę nienawiści? Źródło: http://msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12640,jak-rozbroic-bombe-nienawisci.html Wygenerowano: Niedziela, 10 stycznia 2016, 20:49 Strona znajduje się w archiwum. Wtorek, 25 listopada 2014 Jak rozbroić

Bardziej szczegółowo

Na kurs składają się trzy spotkania stacjonarne, nauczanie przez internet (e-learning) oraz praca własna.

Na kurs składają się trzy spotkania stacjonarne, nauczanie przez internet (e-learning) oraz praca własna. Regulamin kursu internetowo-stacjonarnego Na straży Informacje ogólne: Internetowo-stacjonarny kurs Na straży to cykl edukacyjny przekazujący podstawowy pakiet wiedzy na temat działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004 Fundacja Rektorów Polskich ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: frpfund@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

Pakt na rzecz Seniorów. Rok 2012 Rokiem UTW

Pakt na rzecz Seniorów. Rok 2012 Rokiem UTW Pakt na rzecz Seniorów Rok 2012 Rokiem UTW Liczba UTW z podziałem na województwa 20 21 20 21 9 20 38 71 24 41 11 44 40 6 17 21 UTW w województwie małopolskim Liczba UTW w latach 1975-2012 424 248 187 125

Bardziej szczegółowo

NA CZYM POLEGA INNOWACYJNOŚĆ NASZEGO STOWARZYSZENIA?

NA CZYM POLEGA INNOWACYJNOŚĆ NASZEGO STOWARZYSZENIA? W NASZYCH działaniach WAŻNA JEST: Sprawa prowadzimy poradnictwo prawne w indywidualnych sprawach, reprezentujemy naszych Klientów przed sądami oraz organami administracji. Wszystkich porad udzielamy bezpłatnie

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki:

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki: Konferencja Naukowa Przyszłość polskiej energetyki: Gaz łupkowy Energia jądrowa Warszawa, 27.04.2012 Spis Treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 ZAPROSZENI PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka:

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka: Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka: Studenci ukraińskich uczelni na zajęciach w RODM Bydgoszcz Lekcje międzynarodowe w bydgoskim

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

O programie Kalendarium Galeria

O programie Kalendarium Galeria Cele i założenia projektu: O programie Kalendarium Galeria zwiększenie społecznego zaangażowania młodzieży zamieszkującej małe miejscowości w działania na rzecz środowiska lokalnego poprzez stworzenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA

SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ROK SZKOLNY 2013/2014 SPOŁECZNE GIMNAZJUM AD ASTRA Na podstawie ewaluacji ubiegłorocznego programu profilaktyki, ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej rok szkolny 2014/2015 OPRACOWALI: T. Bembenik, M. Czarnota Diagnoza zachowań problemowych: Z przeprowadzonych obserwacji zachowań dzieci, rozmów z rodzicami,

Bardziej szczegółowo

,,Czekam na Was Projekt promocji rodzicielstwa zastępczego.

,,Czekam na Was Projekt promocji rodzicielstwa zastępczego. Załącznik nr 1 do,,czekam na Was Projekt promocji rodzicielstwa zastępczego. Celem projektu jest promocja rodzicielstwa zastępczego poprzez kontynuację działań podejmowanych w latach wcześniejszych, tj.

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego Podsumowanie trzeciej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W roku akademickim 2006/2007 odbyła się III edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Raport z wizyty tematycznej w National Institute for Social Integration. Wilno, Litwa 10 14 grudnia 2012

Raport z wizyty tematycznej w National Institute for Social Integration. Wilno, Litwa 10 14 grudnia 2012 Raport z wizyty tematycznej w National Institute for Social Integration Wilno, Litwa 10 14 grudnia 2012 Uczestnicy wizyty W wizycie uczestniczyło 12 osób: 8 uczestników projektu biorących udział w Programie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011-2015

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011-2015 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2011-2015 CELE ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZATORZY ZADANIA TERMIN REALIZACJI 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI

RAPORT Z KONSULTACJI Urząd Miasta Krakowa Wydział Spraw Społecznych RAPORT Z KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

animatorów i animatorek, edukatorów i edukatorek, pedagogów i pedagożek, psychologów i psycholożek

animatorów i animatorek, edukatorów i edukatorek, pedagogów i pedagożek, psychologów i psycholożek Strona 1 Szanowni Państwo, W imieniu Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) serdecznie zapraszam na seminarium Dodaj nową jakość o standardach jakości edukacji antydyskryminacyjnej, które odbędzie

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej

z dnia... 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej Projekt z dnia 11 sierpnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej Na podstawie art. 52 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ramy prawne UE w zakresie równości

Ramy prawne UE w zakresie równości Ramy prawne UE w zakresie równości dr Adam Bodnar Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji Helsińska Fundacja Praw Człowieka Trewir, dnia 19 maja 2014 r. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn

Bardziej szczegółowo

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Podstawa prawna: Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 - dokument ratyfikacyjny podpisany przez Prezydenta RP w dniu

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja w lubuskich środowiskach lokalnych

Dyskryminacja w lubuskich środowiskach lokalnych Dyskryminacja w lubuskich środowiskach lokalnych Sondaż diagnostyczny został przeprowadzony przez uczestników projektu Dyskryminacja? Działam przeciw! w ich środowiskach lokalnych. W badaniu ankietowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2008 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34 data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ KOORDYNATOR INICJATOR ANIMATOR WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W TWOIM REGIONIE! KIELCE 2013 Z przyjemnością zawiadamiamy Państwa, iż decyzją Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

I KONGRES MEDIATORÓW SZKOLNYCH. Honorowy Patronat

I KONGRES MEDIATORÓW SZKOLNYCH. Honorowy Patronat str. 1 Szanowni Państwo! W imieniu organizatorów mamy przyjemność zaprosić Państwa na I Kongres Mediatorów Szkolnych odbywający się w Uczelni Korczaka w dniach 10-12 grudnia 2014 r. pod Honorowym Patronatem

Bardziej szczegółowo

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych. Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Polska Rada Organizacji Młodzieżowych Misja, Wizja, Strategia na lata 2014 2018 Misja PROM Wzmacnianie głosu i potencjału młodych ludzi i organizacji młodzieżowych poprzez rzecznictwo ich interesów oraz

Bardziej szczegółowo