STATUT KLUBU 200. Rozdział I Postanowienia ogólne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT KLUBU 200. Rozdział I Postanowienia ogólne."

Transkrypt

1 STATUT KLUBU 200 Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. KLUB 200, zwany dalej Klubem jest dobrowolną, trwałą organizacją sympatyków Gdańskiego Klubu Żużlowego w którego skład mogą wchodzić pełnoletnie osoby fizyczne lub firmy. 2. Uczestnictwo w KLUBIE 200 to dobrowolna i świadoma chęć wsparcia klubu GKŻ Wybrzeże. 3. Podstawowym zadaniem KLUBU 200 jest integracja środowisk biznesowych w naszym regionie polegająca na wzajemnej współpracy podmiotów, oraz sponsorowaniu i promowaniu drużyny seniorów i grup młodzieżowych klubu żużlowego GKŻ Wybrzeże. 4. Czas trwania działalności KLUBU 200 jest nieograniczony. Logo KLUBU 200 oraz logo klubu jest prawnie chronione, dlatego używać go mogą jedynie Klubowicze Rozdział II Cele i zadania Klubu 5. Celem Klubu jest: 1. Integracja jak najszerszego grona pomorskich przedsiębiorców i osób fizycznych wokół klubu żużlowego GKŻ Wybrzeże; 2. Współpraca w procesie pozyskiwania środków na funkcjonowanie klubu żużlowego GKŻ Wybrzeże;

2 3. Nawiązywanie współpracy między członkami KLUBU 200, które ma pomóc im w stworzeniu potencjału finansowego, intelektualnego i gospodarczego oraz umocnienia pozycji na rynku i ich dalszego rozwoju; Rozdział III Członkowie Klubu. Nabycie i utrata członkostwa. Prawa i obowiązki Członków. Członkowie Klubu dzielą się na: 1. Członków Zwyczajnych 2. Członków Biznesowych 3. Członków Strategicznych 4. Członków Elitarnych Członkiem Klubu może zostać: a) osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, b) cudzoziemiec mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej c) osoba prawna, która, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych, d) złoży deklarację członkowską KLUBU 200 oraz regularnie do dziesiątego dnia miesiąca będzie opłacać składki członkowskie Rodzaj członkostwa określony jest przez wysokość składki członkowskiej uiszczonej przez Członka. 1. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do uiszczania kwoty nie niższej niż 200,00 zł/miesięcznie. 2. Członkowie biznesowi zobowiązani są do uiszczania kwoty nie niższej niż 600,00 zł/miesięcznie. 3. Członkowie strategiczni zobowiązani są do uiszczania kwoty nie niższej niż 1 200,00 zł/miesięcznie. 4. Członkowie elitarni zobowiązani są do uiszczania kwoty nie niższej niż ,00 zł/miesięcznie Członkostwo Klubu powstaje z chwilą wpisu na listę Członków Klubu wraz z zaksięgowaną pierwszą wpłatą członkowską

3 2. Członkostwo w KLUBIE 200 musi trwać min. 6 mc-a od momentu wpisu na listę członków 3. Wpisów i skreśleń dokonuje Rada Klubu. 4. Decyzję o wpisie na listę Członków Klubu podejmuje Rada, po zapoznaniu się z treścią deklaracji członkowskiej wypełnionej przez kandydata, oraz wniesionych przezeń stosownych opłat członkowskich. 5. Wpłaty składek dokonywane są jako darowizny na rzecz sekcji i przeznaczone na realizację celów statutowych, istnieje możliwość otrzymywania faktury VAT Zarząd podejmuje decyzję o skreśleniu z listy Członków Klubu na wniosek zainteresowanego albo z własnej inicjatywy. 2. Skreślenie z Listy Członków Klubu może nastąpić z inicjatywy Zarządu, jeżeli Członek Klubu w sposób rażący narusza zasady Klubu, lub zwleka z płatnością zobowiązań finansowych na rzecz Klubu przez okres co najmniej dwóch miesięcy lub w inny sposób narusza Statut Klubu. 3. Rezygnacja z udziału w KLUBIE 200 następuje poprzez miesięczny okres wypowiedzenia. 1. Członkowie Zwyczajni mają prawo do: 11. a) korzystania z świadczeń Klubu 200, b) wstępu na wszelkie spotkania organizowane w ramach Klubu 200, c) uczestnictwa w pracach Klubu 200, d) otrzymywania kwartalnego oraz rocznego sprawozdania z prac Klubu 200, e) wykorzystania logo Klubu Sportowego GKŻ Wybrzeże we własnych materiałach promocyjnych oraz wykorzystania sformułowania Partner GKŻ Wybrzeże, f) wykorzystania faktu przynależności do KLUBU 200 i logotypu KLUBU 200 we własnych materiałach promocyjnych oraz wykorzystania sformułowania Członek KLUBU 200, g) umieszczenie danych Członka Zwyczajnego na oficjalnej stronie GKŻ Wybrzeże oraz oficjalnej stronie KLUBU 200. Na stronie GKŻ Wybrzeże może pojawić się logotyp Członka Zwyczajnego wraz z aktywnym odnośnikiem do Strony Internetowej Członka. Na oficjalnej stronie KLUBU 200 mogą pojawić się w zależności od woli Członka: nazwa firmy, logo firmy, opis firmy (3 000 znaków) oraz zdjęcie przedstawiciela firmy, dane teleadresowe (adres, nr telefonu, ) nazwa branży / branż w jakiej działa firma adres strony internetowej firmy

4 6 zdjęć firmy news z informacją o wstąpieniu firmy do Klubu pojawi się na Fan Page GKŻ Wybrzeże (facebook) news z informacją o przystąpieniu Sponsora do Klubu trafia w formie Newslettera do pozostałych członków Klubu h) otrzymania 1 karnetu całorocznego na sektor Zielony (sektor KLUBU 200) i) zajęcia 1 miejsca parkingowego podczas każdego meczu zespołu GKŻ Wybrzeże na stadionie w Gdańsku, j) pełnego dostępu do oficjalnej strony internetowej KLUBU 200, k) otrzymania darmowego programu żużlowego w trakcie każdych zawodów (1 program/mecz) 1. Członkowie Biznesowi mają prawo do: 12. a) korzystania z świadczeń Klubu 200, b) wstępu na wszelkie spotkania organizowane w ramach Klubu 200, c) uczestnictwa w pracach Klubu 200, d) otrzymywania kwartalnego oraz rocznego sprawozdania z prac Klubu 200, e) wykorzystania logo Klubu Sportowego GKŻ Wybrzeże we własnych materiałach promocyjnych oraz wykorzystania sformułowania Partner GKŻ Wybrzeże, f) wykorzystania faktu przynależności do KLUBU 200 i logotypu KLUBU 200 we własnych materiałach promocyjnych oraz wykorzystania sformułowania Członek KLUBU 200, g) umieszczenie danych Członka Zwyczajnego na oficjalnej stronie GKŻ Wybrzeże oraz oficjalnej stronie KLUBU 200. Na stronie GKŻ Wybrzeże może pojawić się logotyp Członka Zwyczajnego wraz z aktywnym odnośnikiem do Strony Internetowej Członka. Na oficjalnej stronie KLUBU 200 mogą pojawić się w zależności od woli Członka: nazwa firmy, logo firmy, opis firmy (3 000 znaków) oraz zdjęcie przedstawiciela firmy, dane teleadresowe (adres, nr telefonu, ) nazwa branży / branż w jakiej działa firma adres strony internetowej firmy 6 zdjęć firmy news z informacją o wstąpieniu firmy do Klubu pojawi się na Fan Page GKŻ Wybrzeże (facebook) news z informacją o przystąpieniu Sponsora do Klubu trafia w formie Newslettera do pozostałych członków Klubu h) otrzymania 1 karnetu całorocznego na sektor Zielony (sektor KLUBU 200) i) zakupu dwóch karnetów na sezon 2015 na dowolny sektor stadionu ze zniżką w wysokości 20% j) zajęcia 1 miejsca parkingowego podczas każdego meczu zespołu GKŻ Wybrzeże na stadionie w Gdańsku,

5 k) pełnego dostępu do oficjalnej strony internetowej KLUBU 200, l) otrzymania darmowego programu żużlowego w trakcie każdych zawodów (1 program/mecz) ł) skorzystania z pakietu reklamowego o wartości zł netto do wykorzystania na dowolne nośniki reklamowe opisane w ofercie reklamowej GKŻ Wybrzeże na sezon Członkowie Strategiczni mają prawo do: 13. a) korzystania z świadczeń Klubu 200, b) wstępu na wszelkie spotkania organizowane w ramach Klubu 200, c) uczestnictwa w pracach Klubu 200, d) otrzymywania kwartalnego oraz rocznego sprawozdania z prac Klubu 200, e) wykorzystania logo Klubu Sportowego GKŻ Wybrzeże we własnych materiałach promocyjnych oraz wykorzystania sformułowania Partner GKŻ Wybrzeże, f) wykorzystania faktu przynależności do KLUBU 200 i logotypu KLUBU 200 we własnych materiałach promocyjnych oraz wykorzystania sformułowania Członek KLUBU 200, g) umieszczenie danych Członka Zwyczajnego na oficjalnej stronie GKŻ Wybrzeże oraz oficjalnej stronie KLUBU 200. Na stronie GKŻ Wybrzeże może pojawić się logotyp Członka Zwyczajnego wraz z aktywnym odnośnikiem do Strony Internetowej Członka. Na oficjalnej stronie KLUBU 200 mogą pojawić się w zależności od woli Członka: nazwa firmy, logo firmy, opis firmy (3 000 znaków) oraz zdjęcie przedstawiciela firmy, dane teleadresowe (adres, nr telefonu, ) nazwa branży / branż w jakiej działa firma adres strony internetowej firmy 6 zdjęć firmy news z informacją o wstąpieniu firmy do Klubu pojawi się na Fan Page GKŻ Wybrzeże (facebook) news z informacją o przystąpieniu Sponsora do Klubu trafia w formie Newslettera do pozostałych członków Klubu h) otrzymania 2 karnetów całorocznych na sektor Zielony (sektor KLUBU 200) i) zakupu czterech karnetów na sezon 2015 na dowolny sektor stadionu ze zniżką w wysokości 20% j) zajęcia 1 miejsca parkingowego podczas każdego meczu zespołu GKŻ Wybrzeże na stadionie w Gdańsku, k) pełnego dostępu do oficjalnej strony internetowej KLUBU 200, l) otrzymania darmowego programu żużlowego w trakcie każdych zawodów (1 program/mecz)

6 ł) skorzystania z pakietu reklamowego o wartości zł netto do wykorzystania na dowolne nośniki reklamowe opisane w ofercie reklamowej GKŻ Wybrzeże na sezon Członkowie Strategiczni mają prawo do: 14. a) korzystania z świadczeń Klubu 200, b) wstępu na wszelkie spotkania organizowane w ramach Klubu 200, c) uczestnictwa w pracach Klubu 200, d) otrzymywania kwartalnego oraz rocznego sprawozdania z prac Klubu 200, e) wykorzystania logo Klubu Sportowego GKŻ Wybrzeże we własnych materiałach promocyjnych oraz wykorzystania sformułowania Partner GKŻ Wybrzeże, f) wykorzystania faktu przynależności do KLUBU 200 i logotypu KLUBU 200 we własnych materiałach promocyjnych oraz wykorzystania sformułowania Członek KLUBU 200, g) umieszczenie danych Członka Zwyczajnego na oficjalnej stronie GKŻ Wybrzeże oraz oficjalnej stronie KLUBU 200. Na stronie GKŻ Wybrzeże może pojawić się logotyp Członka Zwyczajnego wraz z aktywnym odnośnikiem do Strony Internetowej Członka. Na oficjalnej stronie KLUBU 200 mogą pojawić się w zależności od woli Członka: nazwa firmy, logo firmy, opis firmy (3 000 znaków) oraz zdjęcie przedstawiciela firmy, dane teleadresowe (adres, nr telefonu, ) nazwa branży / branż w jakiej działa firma adres strony internetowej firmy 6 zdjęć firmy news z informacją o wstąpieniu firmy do Klubu pojawi się na Fan Page GKŻ Wybrzeże (facebook) news z informacją o przystąpieniu Sponsora do Klubu trafia w formie Newslettera do pozostałych członków Klubu h) otrzymania 4 karnetów całorocznych na sektor Zielony (sektor KLUBU 200) i) zakupu dziesięciu karnetów na sezon 2015 na dowolny sektor stadionu ze zniżką w wysokości 20% j) zajęcia 1 miejsca parkingowego podczas każdego meczu zespołu GKŻ Wybrzeże na stadionie w Gdańsku, k) pełnego dostępu do oficjalnej strony internetowej KLUBU 200, l) otrzymania darmowego programu żużlowego w trakcie każdych zawodów (1 program/mecz), ł) umieszczenia reklamy firmy na kombinezonie wszystkich zawodników GKŻ Wybrzeże w sezonie 2015, m) umieszczenia reklamy firmy na bandzie pneumatycznej (10 modułów) stadionu im. Zbigniewa Podleckiego, n) umieszczenia reklamy firmy na bandzie drewnianej (10 modułów) stadionu im. Zbigniewa Podleckiego,

7 o) umieszczenia reklamy firmy na osłonach motocykli wszystkich zawodników drużyny (1 logotyp/zawodnik), p) umieszczenia reklamy firmy na koziołkach umieszczonych na murawie stadionu (6 koziołków), r) umieszczenia reklamy firmy na banerach siatkowych umieszczonych na murawie (2 banery pow maksymalna 50m 2 ) s) umieszczenia reklamy firmy na tablicach na koronie obiektu (2 moduły), t) umieszczenia reklamy firmy na bandach LED usytuowanych na murawie obiektu (20 spotów/mecz), u) umieszczenia reklamy firmy w programie zawodów (1 strona A5). w) umieszczenia reklamy w boksach zawodników (2 logotypy). 15. Żaden z Członków Klubu nie może być w jakikolwiek sposób dyskryminowany w działalności Klubu. Przez dyskryminację należy rozumieć traktowanie Członka w pracach Klubu w sposób mniej korzystny i odmienny aniżeli traktowanie innych Członków Klubu w podobnych okolicznościach. Za dyskryminację nie będą uważane działania mające podstawę w przepisach powszechnie obowiązujących aktów prawnych jak również w postanowieniach niniejszego Statutu. Członkowie Klubu są zobowiązani: 16. 1) przestrzegać postanowień niniejszego Statutu, 2) terminowo regulować zobowiązania wobec Klubu wynikające ze Statutu, 3) Wpłat dokonywać przelewem bankowy na konto Klubu 200 wpisując w tytule przelewu : wpłata na cele statutowe klubu KLUB 200 oraz podają c swoje dane i jakiego okresu dotyczy dana wpłata, 4) dbać o pozytywny wizerunek Klubu. 5) Rezygnację z udziału w KLUBIE 200 wysyła się na adres mailowy lub w formie pisemnej na adres klubu ( z dopiskiem KLUB 200 Rezygnacja ) Rozdział IV Organy Klubu 17. Organem zarządzającym klubu jest Rada Klubu. Kadencja Rady Klubu trwa trzy lata. 18.

8 Rada składa się z jednego do czterech Członków Klubu wybieranych w głosowaniu jawnym, 2. W składzie Rady może maksymalnie znaleźć się po jednym przedstawicielu każdej grupy członków, tj. jeden członek zwyczajny, jeden członek biznesowy, jeden członek strategiczny, jeden członek elitarny, 3. Do kompetencji Rady należy: a) prowadzenie listy Członków Klubu, b) wpisywanie nowych Członków na listę Członków Klubu oraz dokonywanie skreśleń Członków z tej listy, c) reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu, d) kierowanie bieżącą pracą Klubu, Klub działa na zasadach samofinansowania. 2. Działalność Klubu jest finansowana ze środków własnych oraz pozyskanych środków zewnętrznych. 3. Środki Klubu stanowią: 1) składki członkowskie, 2) darowizny, 4. Dla pokrycia kosztów działalności Klubu, członkowie płacą roczne składki w wysokości i wg zasad ustalonych przez członków Klubu, stosownie do 8 niniejszego Statutu. 5. Składki zgodnie z rejestrem prowadzonym przez skarbnika Klubu są gromadzone na wydzielonym koncie Stowarzyszenia GKŻ Wybrzeże. 6. Rada przedkłada członkom Klubu roczne rozliczenie składek członkowskich i poniesionych kosztów. 7. Za prawidłowość udokumentowanych rozliczeń odpowiada Rada Klubu. 8. Środki pozyskiwane przez Klub wydatkowane mogą być wyłącznie na cele Statutowe Stowarzyszenia GKŻ Wybrzeże

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych Grupa SC2, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego

Bardziej szczegółowo

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych - dalej zwane stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne:

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ FORUM RUCHU EUROPEJSKIEGO I Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Ruchu Europejskiego, zwany dalej Związkiem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Lepszy Świat zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Aktywność Współpraca Rozwój zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT UNIWERSYTETU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Uniwersytet Międzypokoleniowy

Bardziej szczegółowo

STATUT. I. Postanowienia ogólne. Artykuł 3

STATUT. I. Postanowienia ogólne. Artykuł 3 Załącznik do uchwały Nr 3 XXI Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich 22.04.2010 r. STATUT ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH I. Postanowienia ogólne Artykuł 1 1. Związek Banków Polskich, zwany dalej Związkiem",

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO Przyjęty na XXXII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującym w dniu 29 czerwca 2013 ze zmianami uchwalonymi na XXXIII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W A R S Z A W A 2009 r. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE TWÓJ RUCH - BIURO KRAJOWE PARTII ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa T: 731.537.500 E: biuro@ruchpalikota.org.pl W: www.twojruch.eu TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Twój Ruch jest

Bardziej szczegółowo

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, zwane dalej Towarzystwem działa na mocy Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności

STATUT. Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności STATUT Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, w skrócie

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy

Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1. Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych i opiera swoją

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Akademia Stomatologii Estetycznej - tekst jednolity po zmianach z dn. 12 października 2011

Statut Stowarzyszenia Polska Akademia Stomatologii Estetycznej - tekst jednolity po zmianach z dn. 12 października 2011 Statut Stowarzyszenia Polska Akademia Stomatologii Estetycznej - tekst jednolity po zmianach z dn. 12 października 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Polska Akademia Stomatologii Estetycznej

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO. I Postanowienia ogólne.

Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO. I Postanowienia ogólne. Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO I Postanowienia ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Kobiet Kraskowianki działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWIĄZ KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWIĄZ KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Związku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWIĄZ KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dział I Po sta no wie nia ogól ne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Związek Kynologiczny w Polsce zwany w dalszej

Bardziej szczegółowo

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, zwana dalej Solidarną Polską, jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA

STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA Łomża 2013 ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER STOWARZYSZENIA 1 Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego przy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu

Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego przy Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/2009 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 13 stycznia 2009 r. Statut Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale Działającego

Bardziej szczegółowo

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity)

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity) STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE (tekst jednolity) Stowarzyszenie działa na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkoholu, reintegracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Formy prawne działalności gospodarczej

Formy prawne działalności gospodarczej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Formy prawne działalności gospodarczej PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE l. 1. Stowarzyszenie nazwane STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNO REHABILITACYJNE OSÓB

Bardziej szczegółowo