na okres od r. do r. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2014 r. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:"

Transkrypt

1 WARUNKI KONKURSU OFERT na wykonywanie badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych zlecanych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku, ul. Kościuszki 1 na okres od r. do r. I Postanowienia ogólne 1. Warunki Konkursu Ofert określają wymagania stawiane Oferentom, tryb składania ofert oraz inne informacje o przedmiocie konkursu ofert. Oferent powinien zapoznać się ze szczegółowymi informacjami zawartymi w niniejszych warunkach w celu prawidłowego przygotowania i złożenia swojej oferty. 2. Udzielający zamówienie: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Kościuszki Nisko tel. Dział Administracyjno-Personalny - (015) Terminy: Termin składania ofert: do godz dnia r. Termin otwarcia ofert: godz dnia r. Termin roztrzygnięcia konkursu: r. II Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: A. Badań diagnostycznych: P A K I E T I Badania laboratoryjne: - FT3 - przeciwciała przeciw receptorowi TSH (TRAK) - Anty TPO- przeciwciała przeciw tarczycowe - Anty TG- przeciwciała przeciw tarczycowe - Tyreoglobulina

2 - Kortyzol - DHEA-S siarczan dehydroepiandrosteronu - HCG - HGH-hormon wzrostu - Somatomedyna - Insulina - C-peptyd - PTH - ipth (intect) - ACTH - ANDROSTENDION - p/ciała przeciwwyspowe - p/ciała p/insulinowe - p/ciała anty -GAD - p ANCA - p/c antykardiolipidowe - FSH - LH - PRL - test PAPPA - anty CCP - Estradiol E2 - Progesteron-P - 17-OH progesteron - Testosteron-t - ß HCG - Panel pokarmowy - Panel wziewny - IgE- calkowite - IgE specyficzne: - kurz roztocza i inne składniki kurzu

3 - nabłonki/pióra - trawy i zboża - drzewa, krzewy-pyłki - pleśnie - chwasty/ kwiaty-pyłki - żywność - owady - inne - Immunoglobulina- IgG - Immunoglobulina- IgM - Immunoglobulina-IgA - C1 inhibitor - C-3 skladnik dopełniacza - C-4 składnik dopelniacza - Przeciwciała przeciwjądrowe -ANA test przesiewowy - Test LE-lupus erythematosus - Haptoglobina - Krioglobuliny - Kapilaroskopia - Ferrytyna - TIBC - Transferyna - Ca Ca 15-3 marker sutka - Ca 19-9 marker nowotworów przewodu pokarmowego - FPSA - PSA - AFP - TPA marker wznowy nowotworowej- polipetyd tkankowy - B-2 mikroglobulina marker nefrologiczny - Ca 125

4 - elektroforeza białek - Chlamydia IgA (trachomatis, pneumoniae) - Chlamydia IgM (trachomatis, pneumoniae) - Chlamydia IgG (trachomatis, pneumoniae) - Yersinia IgA - Różyczka IgG, IgM - Toksoplazmoza IgG ilościowo - Toksoplazmoza IgM ilościowo - Toksoplazmoza IgG Awidność - Cytomegalie IgG ilościowo - Cytomegalie IgM ilościowo - Mononukleoza IgM- ilościowo - Toxocara canis (igg) - Borelioza IgG i IgM - Borelioza IgG, IgM- Western blot - CMV IgG-ilościowo - CMV IgM - ilościowo - Antygen Hbe-wzw typ B - Przeciwciała anty Hbc całkowite- wzw typ B - Przeciwciała anty Hbc IgM-wzw typ B - Przeciwciała anty Hbe wzw typ B - Przeciwciała anty Hbs ilościowo- wzw typ B - Przeciwciała anty HCV- wzw typ C - Przeciwciała anty HAV- wzw typ A - Anty-HAV IgM- jakościowo - HBs antygen ( test jakościowy) - HBs antygen (test potwierdzający) - Anty-HBs- total ilościowo - Anty-HBe- test jakościowo - FTA - FTA + FTA-ABS

5 - TPHA - VDRL - Przeciwciała anty HIV - Przeciwciała anty HAV-IgM wzw tpu A - HIV duo (anty HIV1/HIV2 + antygen P 24)- test IV generacji - Test potwierdzenia HIV: badanie immunoenzymatyczne EIA - test potwierdzenia HIV: badanie Western-blot + EIA - diagnostyka rzeżączki preparat bezpośredni + posiew - diagnostyka rzęsistka ( preparat bezpośredni) - grzybica pochwy/ cewki moczowej- Candida - LDH - elektroforeza białek w surowicy na żelu - cholesterol LDL ( LDL-C oznaczany metodą bezpośrednią) - lipidogram (TC + HDL-C, LDL-C oznaczany metodą bezpośrednią, TG) - fosfataza kwaśna - witamina B12 - kwas foliowy - lit - Eozynofilia bezwzględna - Kamienie nerkowe- analiza jakościowa - Test Giardia/ Lamblia w kale- metodą ELISA - Nasienie badanie fizyko-morfologiczne W pakiecie tym prosimy raporty zwrotne 1 raz na miesiąc z podaniem rodzaju badania u poszczególnych pacjentów oddziałami. P A K I E T II Badanie histopatologiczne i cytologiczne - Biopsja cienkoigłowa z badaniem cytologicznym z obrazowaniem usg, - Biopsja cienkoigłowa z badaniem cytologicznym bez obrazowania usg, - Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa z diagnostyką mikroskopową bez użycia techniki obrazowej z badaniem cytologicznym, - Biopsja stercza TRU-Cat ( z badaniem H-P ),

6 - Biopsja gruboigłowa narządów / tkanki kostnej / przezskórna / przezpochwowa / przezodbytnicza z pełną diagnostyką ( badanie hist.-pat., badania immunocytochemiczne, cytometryczne, molekularne ) z użyciem technik obrazowych, - Ocena bioptatu wątroby, - Cytologia ginekologiczna wg Bethesda - Badanie cytologiczne płynów - Ocena receptorów estrogenowych i progesteronowych - Badanie histopatologiczne - Badanie histopatologiczne śródoperacyjne - oznaczenie HER-2 P A K I E T III Badania mikrobiologiczne - Posiew moczu - Mocz z wykrytym czynnikiem (gronkowiec, paciorkowiec, pałeczka) - Wymaz z gardła /nosa - Wymaz z ucha/ zatoki -tlenowo - Wymaz z worka spojówkowego - Wymaz ze zmian skórnych tlenowo - Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego - Posiew plwociny - Wymaz z pochwy / szyjki macicy - Posiew nasienia/ wymaz z cewki moczowej - Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych - Wymaz z rany/ odleżyny/ posiew ropy tlenowo - Posiew w kierunku beztlenowców ( bez antybiogramu) - Posiew krwi tlenowo i beztlenowo - Badania mykologiczne (zeskrobiny ze skóry, paznokci, głowy) - Wymaz z czynnikiem patogennym i lekowrażliwością - Wymaz z odbytu/ powiew kału w kierunku SS i E.coli enteropatogennego (dzieci do 2 roku życia) - Bakteriologiczne badanie wymazu z odbytu osoby chorej powyżej 2 lat - Wymaz z odbytu/ posiew kału w kierunku Yersinia enterocolitica - Badanie w kierunku GBS (kolonizacja S. agalactiae)

7 - Badanie w kierunku dermatofitów (pobranie, preparat bezpośredni, hodowla) - Badanie w kierunku Mycoplasma hominis/ Ureaplasma urealyticum - Kał- badanie w kierunku grzybów - Mycoplasma pneumoniae - Clostridium difficile toksyna A i B - Badanie czystości powierzchni (jedna próba) - Oznaczenie MIC metodą E-testu (1 antybiotyk) - Podłoże do posiewu krwi w warunkach tlenowych - Podłoże do posiewu krwi w warunkach beztlenowych - Mikrobiologiczna ocena skuteczności sterylizacji - Badania stanu zanieczyszczenia bakteryjnego środowiska W pakiecie tym prosimy raporty zwrotne 1 raz na miesiąc z podaniem rodzaju badania u poszczególnych pacjentów oddziałami. P A K I E T IV Podłoża do posiewów i wymazów 1. Podłoża do posiewów krwi: - pediatryczne - dla dorosłych na tlenowce - dla dorosłych na beztlenowce 2. Podłoża do posiewów moczu 3. Podłoża na wymazy Po wyborze najkorzystniejszej oferty miesięczne zapotrzebowanie do uzgodnienia. P A K I E T V Badania densytometryczne - Densytometria całego układu kostnego - Densytometria kregosłupa L-S projekcja AP - Densytometria kregosłupa L-S projekcja boczna - Densytometria szyjki kości udowej - Densytometria przedramienia - Densytometria ortopedyczna

8 - Densytometria kości piętowej USG - Badanie DPX pediatryczne kręgosłupa - Badanie DPX całego układu kostnego/pediatryczne - P A K I E T VI Rezonans magnetyczny w rozbiciu na okolice ciała z kontrastem i bez kontrastu P A K I E T VII Badania diagnostyczne w kierunku prątka Kocha P A K I E T VIII Badania EEG P A K I E T IX Krioterapia - konizacja szyjki macicy z badaniem hist.- pat. - krioterapia zmian szyjki macicy B. Konsultacji specjalistycznych: P A K I E T X Konsutlacje specjalityczne - konsultacje specjalistyczne szpitalne - konsultacje specjalistyczne szpitalne w wypadkach nagłych całodobowo - konsultacje specjalistyczne dla potrzeb Poradni Medycyny Pracy (pracownicy SPZZOZ Nisko) okulityczne dermatologiczne laryngologiczne neurologiczne psychiatryczne

9 Każdy z Oferentów może złożyć ofertę na cały pakiet badań, jak też na każde badanie z osobna. Oferty na poszczególne badania będą oceniane odrębnie. III Kryteria oceny ofert Przy wyborze ofert Komisja będzie się kierować następującymi kryteriami: - proponowaną kwotą należności za realizację zamówienia, - dostępnością i czasem oczekiwania na wynik, - dotychczasową współpracą. IV Sposób przygotowania oferty 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie udzielającemu zamówienia pisemnej oferty wg załączonego wzoru. 2. Oferta powinna być napisana w sposób przejrzysty i czytelny, oraz zawierać wszystkie wymagane dokumenty. 3. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że udzielający zamówienia otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zawierać dopisek zmiana oferty lub wycofanie. 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie w siedzibie udzielającego zamówienia, do dnia r. do godziny 14.00, z dopiskiem na kopercie Konkurs i określeniem na jakie świadczenie. 5. Złożone oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora udzielającego zamówienia. 6. Komisja Konkursowa zawiadomi Oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku. 7. Umowa zostanie zawarta na okres: od r. do r. V Wymagane dokumenty 1. Formularz ofertowy. 2. Cennik - załącznik nr 1 do oferty konkursowej. 3. Oświadczenie Oferetna o wpisach do rejestrów - załącznik nr 2 do oferty konkursowej. 4. Kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez oferenta umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń w zakresie przedmiotu postępowania na okres obowiązywania umowy; oferent może złożyć także umowę przedwstępną lub inny dokument, w tym także oświadczenie, stwierdzające, że umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy. 5. Oświadczenie Oferenta - załącznik nr 3 do oferty kunkursowej. 6. Uzyskane certyfikaty jakości i akredytacji (niewymagane). VI Środki odwoławcze przysługujące oferentom

10 1. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu Oferent może złożyć do Komisji Konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych, od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 2. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Kierownika Udzielającego Zamówienie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Data zatwierdzenia: r. ZATWIERDZAM

LP NAZWA BADANIA CENA

LP NAZWA BADANIA CENA Cennik Badań Laboratoryjnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora WZS Nr 61/2012 z dn. 30.08.2012 r. LP NAZWA BADANIA CENA POBRANIE MATERIAŁU 1 Pobranie krwi (system aspiracyjno - próżniowy) - opłata

Bardziej szczegółowo

KOD BADANIA LABORATORYJNE CENA

KOD BADANIA LABORATORYJNE CENA KOD BADANIA LABORATORYJNE CENA 001 1,25 OH2 Witamina D3 330,00 002 17 ketosterydy 34,00 003 17-OH - kortykosteroidy 40,50 004 17-OH progesteron 32,00 005 25OH Witamina D3 145,00 006 a-amylaza (diastaza)

Bardziej szczegółowo

Cena sprzedaży. 39 Androstendion 50,00 40 TSH 12,00 41 FT3 14,00 42 FT4 14,00 43 T3 14,00

Cena sprzedaży. 39 Androstendion 50,00 40 TSH 12,00 41 FT3 14,00 42 FT4 14,00 43 T3 14,00 Lp Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku z dnia 30.04.2014r. Nazwa usługi Cena sprzedaży Hematologia i koagulogia 1 Morfologia z rozmazem (automat)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY Załącznik Nr 3 do SWKO FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY L. p. Nazwa Badania Przewidywana liczba badań wykonywanych w skali 1 roku Cena jedn. netto Wartość netto (kol. 3 x kol. 4) Stawka podatku VAT Wartość

Bardziej szczegółowo

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ

I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ I CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH WSDZ BADANIA LABORATORYJNE Lp. Rodzaj badania (nazwa) CENA (w zł.) Termin realizacji badania 1 17-OH-Progesteron 24,00 do 5 dni (roboczych) 2 Anty CCP 36,00 do 3 dni (roboczych)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego z dnia 17-03-2014r.-po korekcie

Opis przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego z dnia 17-03-2014r.-po korekcie Opis przedmiotu zamówienia do zapytania ofertowego z dnia 17-03-2014r.-po korekcie 1 Mocz- badanie ogólne A01 9900 2 Mocz-badanie osadu A19 5566 3 Mocz-posiew 91.831 1015 4 Odczyn Biernackiego C59 6043

Bardziej szczegółowo

KORLAB NZOZ Rudzkie Laboratorium Analityczno Bakteriologiczne s.c (32) 248-17- 49, (32) 248-13- 04. biuro@korlab.pl, www.korlab.pl

KORLAB NZOZ Rudzkie Laboratorium Analityczno Bakteriologiczne s.c (32) 248-17- 49, (32) 248-13- 04. biuro@korlab.pl, www.korlab.pl HEMATOLOGIA KORLAB NZOZ Rudzkie Laboratorium Analityczno Bakteriologiczne s.c 41-703 Ruda Śląska ul. Solskiego 15 (32) 248-17- 49, (32) 248-13- 04 biuro@korlab.pl, www.korlab.pl Nazwa badania cena Czas

Bardziej szczegółowo

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne 1 17 OH Progesteron 7 2 A- amylaza 567 3 AFP 13 192 4 ALAT 11 197 5 Albumina 3 220 6 Aldosteron 81 7 ANA1 291 8 Androstendion 179 9 Anty-RH 739 10 Anty-CCP 2 146 11 APTT 3 343 12 ASO - ilościowo 9 300

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 /do Szczegółowych Warunków/ Formularz CENOWY. Wartość [zł]

Załącznik Nr 2 /do Szczegółowych Warunków/ Formularz CENOWY. Wartość [zł] Formularz CENOWY Załącznik Nr 2 /do Szczegółowych Warunków/ Lp. Nazwa badania Liczba badań Cena [zł] 1 17-OH KETOSTERYDY W DZM 1 2 17-OH PROGESTERON 60 3 2-OH VITAMINA D3 10 4 ACTH-HORMON ADRENOKORTYKOTROPOWY

Bardziej szczegółowo

Cennik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej

Cennik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Cennik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Badania w trybie CITO DOPŁATA 30% do podstawowej ceny badania HEMATOLOGIA POBRANIE KRWI 2,50 2,00 Morfologia krwi 18 parametrowa 6,50 4,50 Morfologia krwi włośniczkowej

Bardziej szczegółowo

Cena Materiał. Wynik (ok. dni) Nazwa badania

Cena Materiał. Wynik (ok. dni) Nazwa badania CENNIK BADAŃ 2011-06-01 1 Hematologia, koagulologia 001 Morfologia (18 parametrów) m.in.rbc, WBC,HGB,HCT, MCV, MCH, 10,00 Krew EDTA 1 PLT, limfocyty, neutrofile i inne 081 Morfologia pełna - 24 parametrowa

Bardziej szczegółowo

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy Grupa LUX MED już ponad 20 lat świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie. Jako lider prywatnych usług medycznych na rynku zapewniamy Naszym Pacjentom kompleksową opiekę ambulatoryjną, diagnostyczną,

Bardziej szczegółowo

CENNIK LABORATORIUM 06.08.2015

CENNIK LABORATORIUM 06.08.2015 CENNIK LABORATORIUM 06.08.2015 Nazwa Badania CENA 17-hydroksykortykosteroidy całkowite w moczu (17-OHCS) 17-hydroksyprogesteron (17-OHP) 17-ketosterydy całkowite w moczu (17-KS) Albumina - dobowe wydalanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ORAZ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ORAZ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ Szpitala Powiatowego im.edmunda Biernackiego w Opocznie CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ORAZ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ RODZAJ BADANIA CENA HEMATOLOGIA, KOAGULOLOGIA

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

CENNIK USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA 1) ANALITYKA OGÓLNA: CENNIK USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Nazwa badania Cena PLN Morfologia 5 DIF 12,00 Morfologia 3 DIF 10,00 Morfologia z palca z oprawą mikroskopową 22,00 Rozmaz z

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU PAKIET STANDARD DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU W ENEL-MED każdy pacjent ma dostęp do placówek własnych jak i partnerskich działających w jednej sieci, bez względu za

Bardziej szczegółowo

ZAKRES "COMFORT" Kompleksowe Konsultacje Specjalistów

ZAKRES COMFORT Kompleksowe Konsultacje Specjalistów ZAKRES "COMFORT" Kompleksowe Konsultacje Specjalistów W ramach abonamentu, Pacjent ma nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych

Bardziej szczegółowo

C E N N I K Z A K Ł A D O W Y. na 2013 rok

C E N N I K Z A K Ł A D O W Y. na 2013 rok C E N N I K Z A K Ł A D O W Y na 2013 rok Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach Wadowice, dnia 6.12.2012r. Strona 1 z 13 2. BADANIA LABORATORYJNE Lp. Nazwa podstawowa badania Cena netto 1 pobranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 20% ZNIŻKI NA ROCZNĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ W PRZYCHODNI AL. ZJEDNOCZENIA 36 OD 14 10 2014 r. 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym

REGULAMIN PROMOCJI 20% ZNIŻKI NA ROCZNĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ W PRZYCHODNI AL. ZJEDNOCZENIA 36 OD 14 10 2014 r. 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym REGULAMIN PROMOCJI 20% ZNIŻKI NA ROCZNĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ W PRZYCHODNI AL. ZJEDNOCZENIA 36 OD 14 10 2014 r. 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: PROMOCJA

Bardziej szczegółowo

Program ZDROWIE II. zakres pakietu medycznego

Program ZDROWIE II. zakres pakietu medycznego Program ZDROWIE II zakres pakietu medycznego Szanowni Państwo, Grupa LUX MED jest jedną z największych w Polsce sieci placówek prywatnej opieki medycznej, oferującą kompleksową opiekę ambulatoryjną i diagnostyczną

Bardziej szczegółowo

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Cennik Ogólny Wykonywanych badań Lp. Rodzaj badania Cena w złotych 1 Morfologia krwi (podstawowa) 5,50 2 Morfologia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ŚWIADCZEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM KONKURSU W OKRESIE ROKU. Czas wykonania badania. Wartość badań w PLN. Metodyka badania.

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ŚWIADCZEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM KONKURSU W OKRESIE ROKU. Czas wykonania badania. Wartość badań w PLN. Metodyka badania. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ŚWIADCZEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM KONKURSU W OKRESIE ROKU Lp. Rodzaj badań Szacunkowa ilość badań Cena jednostkowa badania w PLN Wartość badań w PLN Czas wykonania badania Metodyka badania

Bardziej szczegółowo

Cennik badań diagnostycznych

Cennik badań diagnostycznych Cennik badań diagnostycznych Hematologia, koagulologia MORF-5D Morfologia 5 diff (21 parametrów) Krew (EDTA) 1 10,00 ROZMAZ Rozmaz (wg Schillinga) manualnie Krew (EDTA) 1 15,00 RETI Retikulocyty Krew (EDTA)

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Aktualizacja na dzień 11.08.2015. Lp. Kod Diagnostyka Laboratoryjna Cena * Uwagi 1 554 17-ketosterydy w moczu

Bardziej szczegółowo

CENNIK. odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. www.szpital-mikolow.com.pl

CENNIK. odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. www.szpital-mikolow.com.pl CENNIK odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. www.szpital-mikolow.com.pl CENTRUM ZDROWIA W MIKOŁOWIE Sp. z o. o. Uchwałą Nr XXX/199/2009 z dnia 21 maja 2009

Bardziej szczegółowo

KATALOG ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH I TERAPEUTYCZNYCH

KATALOG ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH I TERAPEUTYCZNYCH KATALOG ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH I TERAPEUTYCZNYCH Lp. Wyszczególnienie kwalifikacja do typu porady ANALITYKA 1. badanie kału w kierunku jaj pasożytów I 2. badanie ogólne kału I 3. badanie w kierunku

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Cennik świadczeń zdrowotnych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 1 Szpitalny Oddział Ratunkowy strona 3 2 Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu strona 4 3 Klinika

Bardziej szczegółowo

L.P CENNIK EVI-MED LABORATORIUM WAŻNY OD 13.03.2015 Cena. 140,00 zł 2 17-hydroksyprogesteron (17-OHP)

L.P CENNIK EVI-MED LABORATORIUM WAŻNY OD 13.03.2015 Cena. 140,00 zł 2 17-hydroksyprogesteron (17-OHP) L.P CENNIK EVI-MED LABORATORIUM WAŻNY OD 13.03.2015 Cena 1 17-hydroksykortykosteroidy całkowite w moczu (17-OHCS) 2 17-hydroksyprogesteron (17-OHP) 3 17-ketosterydy całkowite w moczu (17-KS) 4 ACTH hormon

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH

CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE 1 Mocz badanie ogólne (ICD-9:A01) 4,20 zł 1 2 OB. (ICD-9:C59) 3,00 zł 1 5 Rozmaz krwi (manualnie) (ICD-9:C32) 4,50 zł 1 6 PT (INR) (ICD-9:G21)

Bardziej szczegółowo

CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH

CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH www.wss.olsztyn.pl CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH INFORMATOR 2009 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W OLSZTYNIE ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn 1 Kapituła Konkursu POWYŻEJ 400 ŁÓŻEK Henryka Bochniarz Europa

Bardziej szczegółowo