IGCP XI Konferencja Techniczna Hotel Puławska Residence w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IGCP XI Konferencja Techniczna Hotel Puławska Residence w Warszawie"

Transkrypt

1 IGCP XI Konferencja Techniczna Hotel Puławska Residence w Warszawie Uzdatnianie wody na potrzeby sieci ciepłowniczych oraz chemiczne czyszczenie wymienników ciepła na przestrzeni ostatnich 40-stu lat. Wybrane technologie i problemy Opracowanie: Jan Marjanowski Warszawa listopad 2015r.

2 O czym będę mówił 1. Kilka słów o sobie 2. Jakość wody w sieci ciepłowniczej, normy 3. Technika w stacjach uzdatniania wody 4. Korozja i jej zapobieganie 5. Straty wody ciepłowniczej 6. Nerka ciepłownicza i Odgazowanie próżniowe wody uzupełniającej 7. Chemiczne czyszczenie wymienników ciepła czy jest potrzebne? 2

3 Jan Marjanowski rok ukończenia studiów 1974 Katedra Korozji PG OPEC Gdynia CBW UNITEX sp. z o.o Przedsiębiorstwo MARCOR 1990 obecnie Jan Marjanowski - 40 lat praktyki w uzdatnianiu wody Patenty i wzory użytkowe uzyskane w UP RP 41 Publikacje w czasopismach techniczno- naukowych - 72

4 Jakość wody dla sieci ciepłowniczej Woda ciepłownicza powinna się charakteryzować: niskim przewodnictwem (korzystne < 30uS/cm) podwyższonym odczynem 8,5-10 ph górny zakres zależy od obecności miedzi i jej stopów w układzie Brakiem agresywnych gazów jak tlen i dwutlenek węgla obecnością inhibitorów korozji, antyskalantów, biocydów

5 Jakość wody dla sieci ciepłowniczej Woda nie może zawierać w swoim składzie: czynników osadotwórczych związanych z odkładaniem się osadów wapniowych, czynników korozyjnych powodujących korozję urządzeń i rur, zawiesiny pierwotnej spowodowanej wytrąconymi w niej rozdyspergowanymi osadami, zawiesiny wtórnej spowodowanej przez korozję materiału urządzeń i rur ciepłowniczych, rozpuszczonych gazów O2 i CO2, rozpuszczonych w wodzie związków Cu+2, Fe+3 Mn+7, Mn+4

6 Jakość wody dodatkowej do uzupełniania strat w obiegach ciepłowniczych i współpracujących z nimi kotłach wodnych Z problemem jakości wody dodatkowej kierowanej do kotłów i do uzupełnienia obiegów ciepłowniczych związane są trzy akty normatywne. Są to: Polska Norma PN-85/C Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jaskości wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych. Polska norma PN-93/C Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania badania dotyczące jakości wody. Polska norma PN-EN Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze. Część 12: Wymagania dotyczące jakości wody zasilającej i wody kotłowej

7 Wymagania i badania dla wód obiegów ciepłowniczych wg PN-85/C , w których ilość wody uzupełniającej jest wyższa od 5 m 3 /h Oznaczenie Woda obiegowa Woda do napełnienia i uzupełnienia obiegów Sposób oznaczania wg ph 9-10 (8,5-9,2) 1) 8,5 takie, aby był zachowany zakres ph dla wody obiegowej PN-74/C PN-76-C Twardość ogólna, mval/dm 3 0,02 2) 0,02 PN-72/C Zasadowość ogólna Z og. Mval/dm 3 1,4 1,0 PN-74/C PN-74/C Tlen rozpuszczony O 2, mg/dm 3 0,05 0,03 PN-72/C PN-76/C Siarczyny SO 3 2-, mg/dm (30-40) 3) 3 takie, aby był zachowany zakres siarczynów w wodzie obiegowej PN-74/C

8 Wymagania i badania dla wód obiegów ciepłowniczych wg PN-85/C , w których ilość wody uzupełniającej jest wyższa od 5 m 3 /h (cd.) Oznaczenie Woda obiegowa Woda do napełnienia i uzupełnienia obiegów Sposób oznaczania wg Żelazo ogólne Fe 3+ i Fe 2+, 0,1 0,05 PN-73/C Mg/dm 3 Zawiesina ogólna, mg/dm 3 5 PN-72/C Fosforany PO 4 3-, mg/dm takie, aby zachować wartość w wodzie obiegowej PN-76/C Substancje ekstrahujące się rozpuszczalnikami 1 PN-78/C organicznymi, mg/dm 3 Inhibitory, mg/dm 3 wg indywidualnych ustaleń 1) Wartości w nawiasie odnoszą się do obiegów z wymiennikami ciepła o rurkach mosiężnych lub miedzianych 2) W eksploatacji ciągłej. Dopuszcza się wartość 0,035 mval/dm 3 w sytuacjach awaryjnych do 24 h (pomiar prowadzić w kolektorach wody powrotnej) 3) Wartości w nawiasie odnoszą się tylko do napełniania oraz konserwacji obiegu w czasie postoju.

9 POLSKIE NORMATYWY JAKOŚCI WODY W SIECI CIEPŁOWNICZEJ: Norma PN-85/C nie ujmuje zagadnienia korozyjności w aspekcie obecności w niej jonów chlorkowych, siarczanowych, azotanowych i obecności w wodzie innych depolaryzatorów katodowych niż tlen (jak jony Fe +3 i Cu +2 ) dopuszcza obecność wysokiej zawiesiny w wodzie obiegowej. Napełnianie instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania bezpośrednio wodą przygotowaną zgodnie z normą dla wody sieciowej tj. według PN-85/C może powodować uszkodzenia korozyjne elementów miedzianych i aluminiowych instalacji centralnego ogrzewania

10 Norma PN EN cz. 12 z 2006r. Parametr Jednostka Woda zasilająca zawierająca rozpuszczone sole Zdemineralizowa- na woda zasilająca i woda wtryskowa do schładzaczy Ciśnienie robocze bar (=0,1MPa) Woda dodatkowa do kotłów wodnych wysokotemperaturowych > 0,5 do 20 >20 do 40 >40 do 100 Cały zakres ciśnień Cały zakres ciśnień Wygląd - Przejrzysta, wolna od zawiesin stałych Przewodność właściwa w js/cm Nie określa się, przyjmować tylko wartości dotyczące wody temperaturze 25 0 C kotłowej - tablica 5.2 Przewodność kwasowa w temperaturze 25 0 C a Wartość ph w temperaturze 25 0 C b - Nie określa się, przyjmować tylko wartości dotyczące wody kotłowej js/cm < 0,2 - - > 9,2 c > 9,2 > 9,2 > 9,2 d > 7,0 Twardość całkowita (Ca + Mg) mmol/l < 0,02 e < 0,01 < 0,005 - < 0,05 Zawartość sodu i potasu (Na + K) mg/l < 0,010 - Zawartość żelaza (Fe) mg/l < 0,050 < 0,030 < 0,020 < 0,020 < 0,2 Zawartość miedzi (Cu) mg/l < 0,020 < 0,010 < 0,003 < 0,003 < 0,1 Zawartość krzemionki (SiO 2 ) mg/l Nie określa się, przyjmować tylko wartości dotyczące wody < 0,020 - kotłowej - tablica 5.2 Zawartość tlenu (O 2 ) mg/l < 0,020 f < 0,020 < 0,020 < 0,1 Zawartość oleju/smaru (patrz EN- mg/l < 1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < ) Zawartość substancji organicznych mg/l Patrz odsyłacz h < 0,5 g < 0,2 Patrz odsyłacz h (jako TOC) Alternatywnie indeks nadmanganianowy mg/l a -zakresie dodatkowo zaleca się rozważenie wpływu organicznych środków korygujących b - w systemach zawierających materiały ze stopów miedzi należy utrzymywać ph w 8,7-9,2 c - dla wody zmiękczonej wartości ph > 7,0, a dla wody kotłowej zaleca się przyjęcie wartości ph wg tablicy 5,2 d - dla wody wtryskowej dopuszcza się tylko lotne środki alkalizujące e - przy ciśnieniach roboczych < 1 bar dopuszczalna twardość całkowita powinna wynosić maksimum 0,05 mmol/l f - zamiast dotrzymania tej wartości w warunkach przerywanej pracy kotła lub podczas pracy kotła bez odgazowywacza, należy dozować środki tworzące błony i/lub utrzymywać nadmiar środka usuwającego tlen g - dla ciśnień roboczych >60 bar zaleca się utrzymanie TOC <0,2 mg/l h - tak, aby maksymalnie ograniczyć zjawiska pienienia się wody, korozji i tworzenia osadów 10

11 Wymagania dla wody zasilającej sieci cieplne preizolowane wg wymagań European District Heating Pipe Manufacturers Association Woda zasilająca Przewodność właściwa Zmiękczona/ Odpowietrzona woda W przybliżeniu podobna do wody surowej Zdemineralizowana/ Odpowietrzona woda Twardość dh o 0,1 - Zawartość tlenu mg/l <0,02 <0,02 Wolny dwutlenek węgla mg/l - <10 <10

12 Wymagania dla wody obiegowej w sieciach cieplnych preizolowanych wg wymagań wg wymagań European District Heating Pipe Manufacturers Association Woda obiegowa Przewodność właściwa S/cm Zmiękczona/ Odgazowana woda W przybliżeniu podobna do wody surowej Całkowicie odsolona/ Odtleniona woda Twardość dh o 0,5 0 Wartość ph 9,5-10,0 9,5-10,0 Wygląd szlam (zawiesina) Czysta i bez szlamu Czysta i bez szlamu Zawartość oleju Bez oleju Bez oleju <10

13 Jakość wody obiegowej w sieci ciepłowniczej W zakresie temp. 35 o C do 180 o C Wg Duńskiego Towarzystwa Ciepłowniczego (1999) Woda uzupełniająca Woda zmiękczona Woda zdemineralizowana Wygląd Przezroczysta Przezroczysta Zapach Bez zapachu Bez zapachu Części stałe < 10 mg/l < 1 mg/l Odczyn ph (*) 9,8 +/- 0,2 9,8 +/- 0,2 Przewodność S/cm < 1500 < 25 Twardość dh o < 0,5 o n < 0,1 o n Zawartość tlenu < 0,02 mg/l < 0,02 mg/l Zawartość tłuszczu i oleju < 1 mg/l < 1 mg/l Zawartość chlorków Cl - (**) < 300 mg/l < 3,0 mg/l

14 Jakość wody obiegowej w sieci ciepłowniczej W zakresie temp. 35 o C do 180 o C Wg Duńskiego Towarzystwa Ciepłowniczego (1999) (cd.) Woda uzupełniająca Woda zmiękczona Woda zdemineralizowana Zawartość siarczanów SO < 1 mg/g Zawartość żelaza ogólnego Fe całk.. < 0,1 mg/l < 0,05 mg/l Zawartość miedzi Cu całk. < 0,02 mg/l < 0,01 mg/l Zawartość amoniaku NH 3 < 10 mg/l < 5 mg/l Graniczny poziom bakterii (***) Brak oficjalnych zaleceń Brak oficjalnych zaleceń (**) Przy zawartości chlorków powyżej 7 mg/l i temperaturze 94OC i 108oc występuje korozja naprężeniowa stali nierdzewnej AISI 304 i 316, które stosowane są w instalacjach obiegów ciepłowniczych. (***) Objawami infekcji bakteryjnej obiegów ciepłowniczych mogą być: nieprzyjemny zapach podobny do ścieków, szlam organiczny odkładający się na filtrach lub nieuzasadnione zwiększanie się zużycia środków korekcji chemicznej. W Danii nie dopuszcza się wyrobów z aluminium do obiegów ciepłowniczych.

15 Jakość wody uzupełniającej sieć ciepłowniczą W zakresie temp. 35 o C do 180 o C Wg Duńskiego Towarzystwa Ciepłowniczego (1999) Woda uzupełniająca Woda zmiękczona Woda zdemineralizowana Wygląd Przezroczysta bez barwy Przezroczysta bez barwy Zapach Bez zapachu Bez zapachu Części stałe < 5 mg/l < 1 mg/l Odczyn ph (*) 9,8 +/- 0,2 9,8 +/- 0,2 Przewodność S/cm W przybliżeniu jak woda surowa < 10 Twardość szczątkowa dh o < 0,1 o n < 0,01 o n Zawartość tlenu/dwutlenku węgla < 0,1/10 mg/l < 0,1/10 mg/l Zawartość tłuszczu i oleju Brak Brak Zawartość chlorków Cl - < 300 mg/l < 0,1 mg/l

16 Jakość wody uzupełniającej sieć ciepłowniczą W zakresie temp. 35 o C do 180 o C Wg Duńskiego Towarzystwa Ciepłowniczego (1999) (cd.) Woda uzupełniająca Woda zmiękczona Woda zdemineralizowana Zawartość siarczanów SO < 0,1 mg/g Zawartość żelaza ogólnego Fe całk. < 0,05 mg/l < 0,005 mg/l Zawartość miedzi Cu całk. < 0,05 mg/l < 0,01 mg/l Graniczny poziom bakterii Brak oficjalnych zaleceń Brak oficjalnych zaleceń (*) Nie zaleca się korygować ph wody za pomocą amoniaku ze względu na korozję miedzi i stopów, szczególnie powyżej ph = 9,0

17 Propozycja Jana Marjanowskiego Przedsiębiorstwo Ciepłownicze może we własnym zakresie lub korzystając z pomocy ekspertów zewnętrznych stworzyć własną zakładową normę jakości wody uzupełniającej i wody obiegowej w sieci uwzględniającą jej własne i specyficzne warunki. Propozycja w zakresie jakości wody uzupełniającej zład ciepłowniczy wg JM 1. Przewodnictwo < 30 µs/cm 2. ph - do 9,5 (korzystnie do 9,2 ze względu na korozję miedzi) 3. Twardość < 0,05 mmol/l (0,025 mval/l) 4. Zawartość tlenu < 0,02 mg/l 5. Zawartość dwutlenku węgla < 10 mg/l 6. Miedź < 0,02 mg/l 7. Fe < 0,2 mg/l 8. Zawartość oleju < 1 mg/l 17

18 STRATY WODY CIEPŁOWNICZEJ W SIECIACH CIEPŁOWNICZYCH 18

19 Problem strat wody w sieciach ciepłowniczych: W Polsce oraz w Danii i w Niemczech jest brak przepisów normujących dopuszczalne ubytki wody w sieci ciepłowniczej. Ilość wymian wody w sieci zależy silnie od ilości awarii na sieci. 1,5% godzinowego przepływu wody obiegowej przy doborze pomp wody uzupełniającej, 1% godzinowego przepływu wody obiegowej lub 2,5 % objętości wody w sieciach i przyłączonych bezpośrednio izolacjach odbiorczych (Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia r. w sprawie dostarczenia energii cieplnej MP nr 18/77) 2% godzinowego rzeczywistego przepływu wody obiegowej (Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji stacji uzdatniania wody MP nr 10/87). Przy projektowaniu stacji uzdatniania wody dla potrzeb ciepłowniczych przyjmuje się: straty wody: 0,086 m3/h na 1 MW mocy cieplnej kotłowni wydajność stacji uzdatniania: 0,172 m3/h na 1 MW mocy cieplnej kotłowni

20 Benchmarking firm ciepłowniczych 2000 rok Koszty straty wody i energii w porównywanych systemach (16 firm) Sprzedaż w roku (energia) GJ Pojemność wody w sieci m 3 Strata wody w roku m 3 Ilość wymian wody w roku 7.86 Strata ciepła (0,25 GJ/m 3 ) GJ Strata energii do sprzedaży 1,34% Koszt straty ciepła w roku zł Koszt straty uzdatnionej wody zł Koszt ubytków ogrzanej wody w sieci w roku zł (dane udostępnione przez Pana mgr inż. Stefana Hniatuka) Wg danych zebranych przez Jana Marjanowskiego średnie uzupełnianie zładów ciepłowniczych w Polsce po roku 2010 to 3-4 krotna objętość zładu ciepłowniczego.

21 Jan Marjanowski uważa, że racjonalne straty wody sieciowej to 1-2 objętości zładu ciepłowniczego w roku (odliczyć należy sprzedaną wodę do uzupełnień zładów wewnętrznych)

22 Czy nasze SUW to muzea techniki? Jeśli chodzi o jakość wody najczęściej jest ona bez zastrzeżeń. SUW ze zmiękczaczami sodowymi regenerowanymi NaCl SUW ze zmiękczaczami sodowymi i anionitami regenerowanymi chlorkami 22

23 Wraz z rozwojem nowoczesnego ciepłownictwa obok wysłużonych, manualnie obsługiwanych zmiękczaczy w obiekty SUW są wstawiane automatyczne zmiękczacze. Automatyczne zmiękczacze zapewniają mniejszą wydajność wody do uzupełnień niż ich manualne stalowe odpowiedniki, ale pracują bezobsługowo. W przypadku awarii woda w dużych ilościach zostanie podana do sieci ciepłowniczej ze starych zmiękczaczy. Jeśli nie są skorodowane to nie należy ich usuwać. 23

24 Od połowy lat 90-tych XX w. pojawiają się też pierwsze zmodernizowane SUW, połączenia zmiękczania i demineralizacji wody na instalacji odwróconej osmozy tzw. hybrydy technologiczne - jest to najwłaściwszy kierunek rozwoju Odwrócona osmoza 2 x 25 m3/h zasilana woda zmiękczoną Zmiękczacze 8 m3/h, odwrócona osmoza 2,5 m3/h 24

25 Zalecana modernizacja SUW : Pozostawiając stary układ zmiękczaczy (i anionitów) można wstawić nowy automatyczny zmiękczacz dwukolumnowy oraz małą instalację wody zdemineralizowanej odwróconej osmozy RO. 25

26 Wg Jana Marjanowskiego modernizacja SUW powinna polegać na: Modernizacji stacji uzdatniania wody uzupełniającej w oparciu o: - filtry wstępne mechaniczne, - budowie automatycznej stacji zmiękczania wody o znacznie większej wydajności jak godzinowe uzupełnianie SUW, - instalacji RO (odwróconej osmozy) zasilanej woda zmiękczoną lub wodą wodociągową odchlorowaną z antyskalantem, - sprawnego odgazowywacza próżniowego lub termicznego, - układu dozowania : stabilizacji ph oraz inhibitora korozji. Modernizacja układu podczyszczania układu powinna polegać na : budowwie nerki cepłowniczej 26

27 Nerka ciepłownicza - poprawianie jakości wody przez bocznikowe szerokopojęte filtrowanie + uzdatnianie wody polskie Zalecenia odnośnie filtracji mechanicznej: wg Danuty Chomicz - 2-5% wody w obiegu ciepłowniczym wg Jana Marjanowskiego - 1-3% wody w obiegu ciepłowniczym duńskie wg P. Randlova % wody w obiegu ciepłowniczym

28 Według Jana Marjanowskiego nowoczesny zespół bocznikowy powinien składać się z: zespołu filtrów workowych o średnicy od 100 m do 10 m zmiękczacza, demineralizatora jonitowego próżniowego odgazowywacza wody A czy może być odgazowywacz termiczny zamiast próżniowego? ABSOLUTNIE TAK

29

30 Korzyści ekonomiczne: bardzo wysokie oszczędności energetyczne, szczególnie w okresie letnim, wynikające z pracy kotłów na paliwo gazowe przy parametrach sieci cieplnej 70 C/40 C. zmniejszenie się ilości awarii korozyjnych i awaryjnego uzupełniania sieci wodą uzdatnioną zmniejszenie dawki inhibitora korozji dawkowanego do sieci ciepłowniczej zwrot nakładów inwestycyjnych w ciągu 2-3 lat

31 Przykład zagrożenia sieci ciepłowniczej korozją tlenową: 1g O 2 powoduje w sezonie grzewczym 180dni) korozję 3,5 g Fe powstanie 4,5g osadu (produkty korozji) Założenie: pojemność zładu ciepłowniczego m 3 czas trwania sezonu grzewczego 180 dni stężenie O 2 w wodzie ciepłowniczej jest na poziomie 0,20mg O 2 /dm 3 Korozji - całkowitemu zniszczeniu ulegnie 76m rury Fi 100mm o grubości ścianki 4mm Lub 9,5m rury Fi 400mm o grubości ścianki 6mm oraz powstanie zawiesiny produktów korozji stali w ilości 729kg osadu.

32 Korozja rur ze stali czarnej w sieciach ciepłowniczych

33 Idea kontrolingu korozyjnego Działanie - korekta chemiczna MARCOR Woda w dobrej kondycji Monitoring korozyjny - pomiary Raport - kontrola i analiza

34 Sondy korozymetryczne: - spiralny element pomiarowy z odpowiedniego metalu o powierzchni eksponowanej 2 cm 2 i grubości 0,5 2,0 mm - zakres pomiarowy: 0,0 0,6 mm z rozdzielczością 1 µm - czas pracy zależy od szybkości korozji: 3 6 lat - zakres temperatury: o C - maksymalne ciśnienie robocze: nisko i średniociśnieniowe do 2 MPa wysokociśnieniowe do 26 MPa - sposób montażu: stalowy króciec z gwintem wewnętrznym G1,25 (nisko i średniociśnieniowe ) wspawany stalowy króciec z gwintem wewnętrznym M36 x 2mm (wysokociśnieniowe)

35 Pomiar szybkości korozji w ZEC miernik Atlas 1100 Rura powrotna ciepłociągu Fi 300 mm z wmontowanym czujnikiem rezystancyjnym Odczyt z miernika Atlas 1100 Szybkość korozji 1,19 µm/rok

36 Kontroling zapewnia całościową informację o: agresywność korozyjna wody w sieci ciepłowniczej czy w instalacji c.o. budynku, postęp ubytków korozyjnych (rzeczywista szybkość korozji), stan instalacji / kotła / rurociągów i innych urządzeń, skuteczność stosowanych zabezpieczeń antykorozyjnych (sposób uzdatniania wody uzupełniającej obieg ciepłowniczy woda DEMI czy zmiękczona, inhibitory korozji), wiedza o ewentualnych zagrożeniach, konieczne działania,

37 Czy wymienniki ciepła ze stali nierdzewnych 304 i 316 wg AISI, pracujące w węzłach cieplnych c.w.u. i c.o., NALEŻY CHEMICZNIE CZYŚCIĆ OKRESOWO I W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY TRWAŁOŚĆ WARSTWY PASYWNEJ

38 Osady w wymiennikach ciepła Osady wapienno-węglanowe Osady związków żelaza

39 Charakterystyka osadów i stwarzanych przez nie problemów eksploatacyjnych. Osady węglanowe są tak dobrym izolatorem ciepła, że już warstwa o stosunkowo niewielkiej grubości może znacznie obniżyć sprawność cieplną wymiennika. Sprawność cieplna wymiennika ciepła zależy od grubości wytrąconej na rurkach warstwy osadu. Grubość osadu [mm] Sprawność cieplna wymiennika JAD 6/50 [%]

40 Korozja wymienników ciepła ze stali nierdzewnych Obraz zniszczeń korozyjnych eksploatowanego wymiennika płytowego ze stali 316 widoczne wżery korozyjne.

41 Pod osadami kryją się inicjacje wżerowe, Kąpiel czyszcząca musi oczyścić płytę do dna wżeru i całą powierzchnię należy spasywować tą samą kąpielą łącznie z dnem wżeru. Procesy korozyjne zostaną przerwane, potencjał elektrochemiczny uśredniony, zapewniono odporność na korozję. Dolna część płyty czyszczona chemicznie Radiner Fi Płyta z lewego obrazka oczyszczona w górnej części MIĘKKĄ szczotką

42 Jakie podstawowe korzyści daje okresowe chemiczne oczyszczanie. usunięcie warstwy osadów działającej jak izolator termiczny polepszenie wydajności procesu wymiany ciepła, profilaktyka przeciwkorozyjna usunięcie potencjalnych ognisk korozji pod osadami, pasywacja stali, likwidacja i repasywacja już istniejących wżerów, uśrednienie potencjału elektrochemicznego i jgo wzrost o ok mv, polepszenie hydraulicznych parametrów pracy zmniejszenie oporów przepływu, wydłużenie żywotności wymiennika ciepła ale także zwiększenie komfortu cieplnego odbiorców ciepła. Chemiczne czyszczenie wymienników ciepła powinno być przeprowadzane co najmniej raz na 3 lata, stanowi ich okresowy niezbędny remont.

43 Chemiczne oczyszczanie wymienników preparat Radiner Fi Radiner Fi podstawowy preparat, przeznaczony do oczyszczania wymienników ciepła ze stali chromo niklowych. Preparat rozpuszcza osady kamienia wodnego, a przede wszystkim osad węglanu wapnia i związków żelaza. Wkomponowany zestaw inhibitorów korozji chroni stal, żeliwo szare, stale szlachetne z wysoką zawartością chromu, a także miedź i mosiądz. Nie niszczy gumowych uszczelek. Posiada dopuszczenie CLDT do płukania kotłów ze stali nierdzewnej Preparat obecny na rynku ciepłowniczym 22 lata

44 Zestawy pompowe ZP i ZPK Chemiczne czyszczenie: wymienników ciepła, kotłów i węzłów cieplnych, instalacji c.o. i c.w.u. Parametry i wyposażenie: wydajność: 1 10 m 3 /h wysokość podnoszenia: m, zasilanie: 230 V, 400 V, presostat, grzałki elektryczne, rozdzielacz przepływu węże i końcówki, ph-metr

45 Symulacja procesu chemicznego oczyszczania wymiennika płytowego z użyciem preparatu Radiner Fi i zestawu pompowego ZP 10/20.

46 Chemiczne czyszczenie wymienników kolejne etapy roztwarzania osadów Radiner Fi

47 Wymiennik płytowy po płukaniu chemicznym

48 WNIOSKI 1. Uzdatnianie wody w oparciu o normy krajowe, zagraniczne czy też inne wymogi powinno być dobrze rozważone pod kątem jego przydatności dla konkretnego zakładu z dużą wiedzą i wyobraźnią techniczną. Korzystnie jest również sporządzić własną normę zakładową jakości wody ciepłowniczej i obiegowej. 2. Ograniczenie strat wody ciepłowniczej pozwala na wykorzystanie wody zdemineralizowanej z instalacji RO. 3. Nerka ciepłownicza jest nowoczesnym narzędziem do utrzymania w sieci wody ciepłowniczej w dobrej kondycji. 4. Chemiczne czyszczenie wymienników ciepła jest jego okresowym remontem, przedłuża jego żywotność i powinno być prowadzone w kąpielach, które nie tylko usuwają osad z powierzchni ale też spasywują powierzchnię stali. 48

49 Dziękuję za uwagę Zapraszam do współpracy 49

karta zmiękczaczy wody. usuwanie twardości ogólnej

karta zmiękczaczy wody. usuwanie twardości ogólnej karta zmiękczaczy wody. usuwanie twardości ogólnej DWUKOLUMNOWE STACJE ZMIĘKCZANIA WODY SERII MX PRZEZNACZONE DO PRACY CIĄGŁEJ Wydajność produkcji wody miękkiej uzależniona jest od typu stacji i odpowiada

Bardziej szczegółowo

Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym. Maj 2015

Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym. Maj 2015 Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym Maj 2015 Działalność EPURO POLSKA INDUSTRIAL WATER to 3 segmenty: Urządzenia przemysłowe Środki chemiczne Serwis techniczny projektowanie instalacji dobór, kompletacja

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. NAPRAWDĘ praktyczne seminarium z pokazami i warsztatami (nie tylko slajdy z rzutnika)

SZKOLENIE. NAPRAWDĘ praktyczne seminarium z pokazami i warsztatami (nie tylko slajdy z rzutnika) Jakość i oszczędność wody oraz przeciwdziałanie osadom w ciepłownictwie SZKOLENIE Minimum tego, co należy zapamiętać, aby ograniczyć straty wody, ciepła oraz korozję sieci ciepłowniczej i zamontowanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A.

Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A. Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A. i nie mogą być powielane, rozpowszechniane i udostępniane stronie

Bardziej szczegółowo

Kompletne standardy jakości wody grzewczej i użytkowej

Kompletne standardy jakości wody grzewczej i użytkowej Kompletne standardy jakości wody grzewczej i użytkowej Paweł Lachman PORT PC Premiera wytycznych PORTPC cz. 4 i cz. 5 Zapobieganie szkodom w systemach grzewczych, w których nośnikiem jest woda VDI 2035

Bardziej szczegółowo

Uzdatnianie wody na cele technologiczne i techniczne w browarach

Uzdatnianie wody na cele technologiczne i techniczne w browarach Uzdatnianie wody na cele technologiczne i techniczne w browarach Najtańsze sprawdzone technologie mgr inż. Jan Marjanowski CBW UNITEX Sp. z o.o. w Gdańsku Forum Technologii Browarniczych Cieszyn, 5-7 październik

Bardziej szczegółowo

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 80 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

22 marca - Światowy Dzień Wody

22 marca - Światowy Dzień Wody 22 marca - Światowy Dzień Wody Bez wody nie ma życia... Woda jako czysty związek wodoru i tlenu (H 2 O) w przyrodzie nie występuje. Jest bardzo rozcieńczonym roztworem soli, kwasów, zasad i gazów. Skład

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGICZNY WSTĘPNY: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Budzień

PROJEKT TECHNOLOGICZNY WSTĘPNY: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Budzień WT Projekt Wojciech Treffler ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 9/4A, 44-100 Gliwice Tel. 48 507 023 303 e-mail: treffler_w@poczta.onet.pl PROJEKT TECHNOLOGICZNY WSTĘPNY: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

SERIA PRODUKTÓW DO ZABEZPIECZANIA OBIEGÓW CHŁODZĄCYCH

SERIA PRODUKTÓW DO ZABEZPIECZANIA OBIEGÓW CHŁODZĄCYCH SERIA PRODUKTÓW DO ZABEZPIECZANIA OBIEGÓW CHŁODZĄCYCH A/OCH/KOR/P Produkt przeznaczony do ochrony przemysłowych systemów chłodzących przed korozją i odkładaniem się kamienia. Odpowiednio dobrane związki

Bardziej szczegółowo

B120 Wytwarzanie pary: Kocioł parowy

B120 Wytwarzanie pary: Kocioł parowy B120 Wytwarzanie pary: Kocioł parowy Użytkowanie wytwornic pary z punktu widzenia technologii wody B120 Wytwarzanie pary: Kocioł parowy Użytkowanie wytwornic pary z punktu widzenia technologii wody Spis

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12

1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12 Spis treści III. Wstęp... 9 III. Zasady porządkowe w pracowni technologicznej... 10 1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12 III. Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić sprawność systemów ciepłowniczych. Sposób na wodę

Jak poprawić sprawność systemów ciepłowniczych. Sposób na wodę Jak poprawić sprawność systemów ciepłowniczych. Sposób na wodę Autor: Antoni Litwinowicz Diagnostyki - ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Chemii i ( Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 6/2010) Woda, zarówno

Bardziej szczegółowo

UZDATNIANIE WODY W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM TECHNIKI MEMBRANOWE. 26 marca 2010 Woda i Ścieki w Przemyśle Spożywczym - Białystok 2010

UZDATNIANIE WODY W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM TECHNIKI MEMBRANOWE. 26 marca 2010 Woda i Ścieki w Przemyśle Spożywczym - Białystok 2010 UZDATNIANIE WODY W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM TECHNIKI MEMBRANOWE Obszar geograficzny działania EUROWATER Koncentracja na średnich wydajnościach stacji uzdatniania wody Małe przepływy Średnie przepływy Duże

Bardziej szczegółowo

Lublin 26.09.2012. Stacja Uzdatniania Wody w ZAK S.A.

Lublin 26.09.2012. Stacja Uzdatniania Wody w ZAK S.A. Lublin 26.09.2012 Stacja Uzdatniania Wody w ZAK S.A. W 2008 roku podpisano umowę na wykonanie SUW w ZAK S.A. Budowa instalacji trwała 2 lata. Głównym wykonawcą zadania był Polimex-Mostostal S.A., natomiast

Bardziej szczegółowo

ENERGO-TERM Technika Grzewcza i Solarna BEZOBSŁUGOWE URZĄDZENIA ELIMINUJĄCE OSADZANIE SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO

ENERGO-TERM Technika Grzewcza i Solarna BEZOBSŁUGOWE URZĄDZENIA ELIMINUJĄCE OSADZANIE SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO BEZOBSŁUGOWE URZĄDZENIA ELIMINUJĄCE OSADZANIE SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO 25 lat tradycji ponad 60 000 sprzedanych urządzeń brak reklamacji oddziały i przedstawicielstwa na świecie Kamień kotłowy ma o 20 razy

Bardziej szczegółowo

BEZOBSŁUGOWE URZĄDZENIE ZAPOBIEGAJĄCE OSADZANIU SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO

BEZOBSŁUGOWE URZĄDZENIE ZAPOBIEGAJĄCE OSADZANIU SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO BEZOBSŁUGOWE URZĄDZENIE ZAPOBIEGAJĄCE OSADZANIU SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO Opracowanie stanowi własnosć firmy ENERGO-TERM Krzysztof Greczkowski. Kopiowanie i udostępnianie osobom trzecim wymaga zgody firmy

Bardziej szczegółowo

Związek Międzygminny "Nida 2000" Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn Data: 30.10.2015

Związek Międzygminny Nida 2000 Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn Data: 30.10.2015 Raport z przeprowadzonych badań na wodzie dla Związku Międzygminnego "NIDA 2000" z ujęcia wody na rzece Nidzie i stacji uzdatniania wody w Starym Korczynie. Związek Międzygminny "Nida 2000" Stary Korczyn,

Bardziej szczegółowo

OBIEGI CHŁODZENIA: OTWARTE I ZAMKNIĘTE Ekonomiczne gospodarowanie mediami chłodzącymi Uzdatnianie i kontroling jakościowy mediów

OBIEGI CHŁODZENIA: OTWARTE I ZAMKNIĘTE Ekonomiczne gospodarowanie mediami chłodzącymi Uzdatnianie i kontroling jakościowy mediów OBIEGI CHŁODZENIA: OTWARTE I ZAMKNIĘTE Ekonomiczne gospodarowanie mediami chłodzącymi Uzdatnianie i kontroling jakościowy mediów mgr inż. Marta Marjanowska VI KONFERENCJA: ENERGIA WODA ŚRODOWISKO 11 13.04.2016

Bardziej szczegółowo

Twardość : 60 500 mg CaCO 3 3 28 dh

Twardość : 60 500 mg CaCO 3 3 28 dh Stacje uzdatniania wody Aquahome, Aquacarbon, Aquamix Twarda woda Jaka twardość wody? Twardość wody jest parametrem określającym stężenie soli wapnia i magnezu w wodzie. Pod wpływem ciśnienia i temperatury

Bardziej szczegółowo

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT II

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT II INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT II INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 80 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla jakości wody w płytowych wymiennikach ciepła lutowanych miedzią

Wytyczne dla jakości wody w płytowych wymiennikach ciepła lutowanych miedzią Wytyczne dla jakości wody w płytowych wymiennikach ciepła lutowanych miedzią 0 Podsumowanie Danfoss District Heating przygotował poniższe wytyczne jakości wody wodociągowej oraz wody sieciowej wykorzystywanej

Bardziej szczegółowo

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła X Płytowy, lutowany wymiennik ciepła Opis / zastosowanie X jest płytowym, lutowanym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w systemach ciepłowniczych (tj. klimatyzacja, ogrzewanie, ciepła woda

Bardziej szczegółowo

Fish. Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne

Fish. Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne Fish Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne Spis treści Podgrzewacze i zbiorniki buforowe c.w.u. Fish S1...4 Fish S1E...6 Fish S2...8 Fish S2E...10

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

SurTec 609 Zetacoat. rewolucyjny system pasywacji powierzchni wszelkich metali przed malowaniem

SurTec 609 Zetacoat. rewolucyjny system pasywacji powierzchni wszelkich metali przed malowaniem SurTec 609 Zetacoat rewolucyjny system pasywacji powierzchni wszelkich metali przed malowaniem Spis treści: właściwości przebieg procesu odtłuszczanie płukanie pasywacja porady eksploatacyjne zdjęcia multi

Bardziej szczegółowo

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Zastosowanie: Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU pośredniczy w zaopatrywaniu pojedynczych mieszkań w ciepło oraz ciepłą i zimną wodę użytkową.

Bardziej szczegółowo

zmiękczacze wody solter

zmiękczacze wody solter zmiękczacze wody solter czysta, trwała, bardziej wydajna instalacja wodna i grzewcza mniejsze koszty eksploatacji mniej awarii i kosztownych zniszczeń higiena i zdrowie w czystym domu STRONA 2 Czym jest

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Opis / zastosowanie XG jest płytowym skręcanym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w miejskich systemach grzewczych i systemach chłodniczych. Wymiennik

Bardziej szczegółowo

WODA I ŚCIEKI W PRZEMYŚLE MOŻLIWOŚĆ OBNIŻENIA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH W STACJI UZDATNIANIA WODY W PRZEMYŚLE

WODA I ŚCIEKI W PRZEMYŚLE MOŻLIWOŚĆ OBNIŻENIA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH W STACJI UZDATNIANIA WODY W PRZEMYŚLE WODA I ŚCIEKI W PRZEMYŚLE MOŻLIWOŚĆ OBNIŻENIA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH W STACJI UZDATNIANIA WODY W PRZEMYŚLE Obszar geograficzny działania EUROWATER Koncentracja na średnich wydajnościach stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Rytro, sierpień 2015. Czesław Ślimak Barbara Okularczyk

Rytro, sierpień 2015. Czesław Ślimak Barbara Okularczyk Rytro, sierpień 2015 Czesław Ślimak Barbara Okularczyk GENEZA POWSTANIA GEOTERMII PODHALAŃSKIEJ Projekt geotermalny na Podhalu był pierwszym tego typu w Polsce. Początkowo realizowany jako projekt naukowy,

Bardziej szczegółowo

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych 96-00 Skierniewice tel/fax 46 892 4 UWAGI OGÓLNE Pompy ciepła apic są urządzeniami grzewczo-chłodniczymi, e k o l o g i c z n y m i d o z a s t o s o w a n i a z a r ó w n o w m a ł y c h instalacjach

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE zestawy pompowe i podzespoły WYMIENNIKI PŁYTOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE Kominek z płaszczem

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie:

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Badane obiekty/ grupy obiektów Środki Ŝywienia zwierząt Badane cechy i metody badawcze Zawartość białka

Bardziej szczegółowo

Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku

Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku Opracowanie: Magdalena Kubiak Technolog wody i ścieków Zatwierdził: Piotr Trojanowski Prezes zarządu Warta, 2012 1. Wstęp Zakład Wodociągów Gminy i Miasta Warta

Bardziej szczegółowo

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA Konferencja techniczna : NOWOCZESNE KOTŁOWNIE Zawiercie, marzec 2012 1 GRUPA KAPITAŁOWA 1. Zespół

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT 1. Informacje ogólne 1.2. Zastosowanie Sprzęgło hydrauliczne SHT jest przeznaczone do kotłowni jedno lub wielokotłowych zasilających układy

Bardziej szczegółowo

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła Opis / zastosowanie X jest płytowym, lutowanym miedzią wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w systemach ciepłowniczych (tj. klimatyzacja, ogrzewanie, ciepła woda użytkowa). Lutowane płytowe

Bardziej szczegółowo

Przepływowy zasobnik ciepłej wody użytkowej SBS 601/801/1001/1501 W SOL

Przepływowy zasobnik ciepłej wody użytkowej SBS 601/801/1001/1501 W SOL 164 165 Stojący, ciśnieniowy zasobnik z dwoma funkcjami - przygotowanie c.w.u. i zbiornik buforowy w jednym. Służy do produkcji c.w.u. w systemie przepływowym oraz do hydraulicznego rozdzielenia instalacji

Bardziej szczegółowo

Boryszew Spółka Akcyjna Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie

Boryszew Spółka Akcyjna Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie Boryszew Spółka Akcyjna Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie producent płynów niezamarzających do układów: chłodniczych, klimatyzacyjnych, grzewczych, solarnych i pomp ciepła ERGOLID A na bazie glikolu

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Preparaty chemiczne. rozwiązania dla domu i przemysłu. Preparaty chemiczne BWT do:

Preparaty chemiczne. rozwiązania dla domu i przemysłu. Preparaty chemiczne BWT do: Preparaty chemiczne rozwiązania dla domu i przemysłu Preparaty chemiczne BWT do: instalacji centralnego ogrzewania, układów wody lodowej, kotłów parowych, układów wież chłodniczych. 2 SoluTECH - czyści,

Bardziej szczegółowo

Czyszczenie i cementowanie jako efektywna metoda poprawy niezawodności łódzkich magistral wodociągowych

Czyszczenie i cementowanie jako efektywna metoda poprawy niezawodności łódzkich magistral wodociągowych XVI Sympozjum Naukowo Techniczne WOD-KAN-EKO 2013 Czyszczenie i cementowanie jako efektywna metoda poprawy niezawodności łódzkich magistral wodociągowych dr inż. Joanna Siedlecka Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Bardzo trudno jest znaleźć wodę wolną od pięciu typowych zanieczyszczeń: Twardość Żelazo Mangan Zanieczyszczenia organiczne (NOM) Zapach amoniaku

Bardzo trudno jest znaleźć wodę wolną od pięciu typowych zanieczyszczeń: Twardość Żelazo Mangan Zanieczyszczenia organiczne (NOM) Zapach amoniaku Bardzo trudno jest znaleźć wodę wolną od pięciu typowych zanieczyszczeń: Twardość Żelazo Mangan Zanieczyszczenia organiczne (NOM) Zapach amoniaku i/lub siarkowodoru Te problemy często występują razem.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 30 czerwca 2011 r. AB 610 Nazwa i adres AQUA

Bardziej szczegółowo

Stacje zmiękczania wody HYDROSET

Stacje zmiękczania wody HYDROSET Stacje zmiękczania wody HYDROSET DOM SERWIS INSTALACJE HYDROSET NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI KOMATKOWE STACJE ZMIĘKCZANIA WODY Zmiękczacze serii HYDROSET zostały skonstruowane aby sprostać wymaganiom jakie stawia

Bardziej szczegółowo

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT III

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT III INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT III INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 80 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Zasobniki typu SB

Zasobniki typu SB Zasobniki typu SB220-500 Podgrzewacze typu SB220-500 przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych oraz innych obiektów wyposażonych

Bardziej szczegółowo

Zestaw Solarny SFCY-01-300-40

Zestaw Solarny SFCY-01-300-40 Zestaw Solarny SFCY-01-300-40 Zestaw solarny do ogrzewania wody c.w.u SFCY-01-300-40, przeznaczony jest do użytkowania w domach jednorodzinnych i pozwala na całoroczne podgrzewanie wody użytkowej dla rodziny

Bardziej szczegółowo

RBB-1-500 RBB-1-700 RBB-1-1000

RBB-1-500 RBB-1-700 RBB-1-1000 Zasobnik buforowy RBB: typ 1 Zasobnik ciepła bez wężownic W tym układzie zasobnik ciepła działa jako bufor między kotłem a instalacją centralnego, jednocześnie pełni rolę sprzęgła hydraulicznego pozwalając

Bardziej szczegółowo

Biała rdza w wyparnych układach chłodzenia ze stali galwanizowanej przyczyny, objawy, zapobieganie.

Biała rdza w wyparnych układach chłodzenia ze stali galwanizowanej przyczyny, objawy, zapobieganie. J.M. Jak walczyć z korozją i jak zapobiegać korozji ocynkowanych : skraplaczy i wież wyparnych Biała rdza w wyparnych układach chłodzenia ze stali galwanizowanej przyczyny, objawy, zapobieganie. GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu

Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu Oferta cenowa pobierania oraz wykonania badań próbek wody, ścieków, osadów ściekowych i biogazu Zakres badań realizowanych przez: Zakres badań wody LBORTORIUM CENTRLNE BDNIE WODY ul. Wodociągowa 8, 43-356

Bardziej szczegółowo

Termiczne odgazowanie wody zasilającej kotły parowe.

Termiczne odgazowanie wody zasilającej kotły parowe. Termiczne odgazowanie wody zasilającej kotły parowe. Krzysztof Szałucki 1. Wstęp Jeżeli szklankę napełnimy zimną wodą surową i pozostawimy ją w ciepłym miejscu, to po chwili - nie dłuższej niż ta, którą

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Wiadomości wstępne... 7. 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów...

SPIS TREŚCI. 1. Wiadomości wstępne... 7. 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów... Zbigniew Heidrich SPIS TREŚCI 1. Wiadomości wstępne... 7 1.1. Zadanie wodociągów i pojęcia podstawowe... 7 1.2. Elementy wodociągu... 8 1.3. Schematy wodociągów... 9 2. Zapotrzebowanie na wodę... 12 2.1.

Bardziej szczegółowo

Miedź. wybór profesjonalistów.... dla instalacji ogrzewania solarnego

Miedź. wybór profesjonalistów.... dla instalacji ogrzewania solarnego Miedź wybór profesjonalistów... dla instalacji ogrzewania solarnego Miedź idealny materiał na solarne instalacje cieplne SŁONECZNA ENERGIA CIEPLNA Podstawowe pojęcia w zakresie solarnych instalacji cieplnych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 832 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres: GRUPOWA OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

S1, S2, S8, S2+GPS S3, S6, S7 S4, S5, S11 S10, S9, S12 S14 S15, S16

S1, S2, S8, S2+GPS S3, S6, S7 S4, S5, S11 S10, S9, S12 S14 S15, S16 Podgrzewacze solarne S1, S2, S8, S2+GPS Zbiorniki multiwalentne S3, S6, S7 Zbiorniki buforowe S4, S5, S11 Zbiorniki higieniczne S10, S9, S12 Zbiorniki Toronto S14 Podgrzewacze solarne do pomp ciepła S15,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - montaż na połaci dachu SOL 27 premium S/W

Kolektory słoneczne płaskie - montaż na połaci dachu SOL 27 premium S/W Najnowszy kolektor płaski SOL 27 premium jest urządzeniem o najwyższej sprawności dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii wykonania. Dostępny jest w wersji do montażu pionowego (S) lub poziomego (W).

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

t obl. = t z (1) V u = V x 1 x v (2)

t obl. = t z (1) V u = V x 1 x v (2) 1. Ustalanie wielkości naczynia wzbiorczego wg PN-B-02414 1.1 Temperatura obliczeniowa (t z ) Do obliczenia przyrostu objętości wody w instalacji przyjmuje się zakres temperatur pomiędzy temperaturą początkową

Bardziej szczegółowo

Metody odzyskiwania ciepła zawartego w odsolinach odprowadzanych z kotła parowego.

Metody odzyskiwania ciepła zawartego w odsolinach odprowadzanych z kotła parowego. o.o. mgr inż. Krzysztof Szałucki Metody odzyskiwania ciepła zawartego w odsolinach odprowadzanych z kotła parowego. Wstęp. Użytkownicy kotłowni parowych mogą oszczędzać energię poprzez wykorzystanie specyficznych

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA

BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA 1. 2. 3. 4. 5. Ogólne podstawy biologicznych metod oczyszczania ścieków. Ścieki i ich rodzaje. Stosowane metody analityczne. Substancje biogenne w ściekach. Tlenowe procesy przemiany

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI MANUALNY ZMIĘKCZACZ WODY 1 Instrukcja stanowi część wyposaŝenia urządzenia i zawiera uwagi niezbędne do bezpiecznej instalacji, uŝytkowania

Bardziej szczegółowo

Jakość wody. w układach chłodzenia cz.1. postęp techniczny. mgr inż. Jan Marjanowski, mgr Arkadiusz Nalikowski. Woda uzupełniająca i chłodząca

Jakość wody. w układach chłodzenia cz.1. postęp techniczny. mgr inż. Jan Marjanowski, mgr Arkadiusz Nalikowski. Woda uzupełniająca i chłodząca postęp techniczny Jakość wody mgr inż. Jan Marjanowski, mgr Arkadiusz Nalikowski w układach chłodzenia cz.1 Poważnym problemem pojawiającym się w trakcie eksploatacji przemysłowych układów chłodzenia jest

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD STOSOWANYCH W LABORATORIUM WODY I ŚCIEKÓW ZWIK SKAWINA

WYKAZ METOD STOSOWANYCH W LABORATORIUM WODY I ŚCIEKÓW ZWIK SKAWINA WYKAZ METOD TOOWANYCH W LABOATOIUM WODY I ŚCIEKÓW ZWIK KAWINA BADANA CECHA, ZAKE OZNACZENIA, NOMA, INNY DOKUMENT NOMATYWNY LUB WŁANA TATU Ścieki Powietrze, ścieki Pobieranie próbek wód do badań fizycznych

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła solanka woda WPC 04/05/07/10/13 /cool

Pompy ciepła solanka woda WPC 04/05/07/10/13 /cool solanka woda WPC //7// /cool WPC Kompaktowa pompa ciepła solanka woda z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej o pojemności litrów świetnie nadaje się do montażu w małych, ciasnych pomieszczeniach.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2, Data wydania: 11 lipca 2011 r. AB 1188 Nazwa i adres WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

ZM-WORK25EC-A. Kompaktowe urządzenie do uzdatniania wody PZH. Usuwa i redukuje mangan, żelazo, amoniak, związki organiczne oraz zmiękcza wodę.

ZM-WORK25EC-A. Kompaktowe urządzenie do uzdatniania wody PZH. Usuwa i redukuje mangan, żelazo, amoniak, związki organiczne oraz zmiękcza wodę. Kompaktowe urządzenie do uzdatniania wody ZM-WORK25EC-A Usuwa i redukuje mangan, żelazo, amoniak, związki organiczne oraz zmiękcza wodę. Związki żelaza i manganu są jedną z głównych przyczyn złego smaku

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A.

Cennik usług Laboratorium Centralnego AQUA S.A. go QU S.. QU S.. Polskie Centrum kredytacji Badanie Wody ul. Wodociągowa 8 43-356 Kobiernice tel. 33 81 38 532, fax 33 812 40 15 Strona 1 z 5 badanie wody badanie wody badanie wody badanie wody badanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic

Pompa ciepła powietrze woda do ciepłej wody użytkowej WWK 221/301/301 SOL electronic WWK 221 electronic Pompa ciepła WWK 221/301 electronic typu powietrze/woda służy do automatycznego podgrzewu wody użytkowej wykorzystując do tego energię zawartą w powietrzu wewnętrznym np. powietrze z

Bardziej szczegółowo

Chłodnice CuproBraze to nasza specjalność

Chłodnice CuproBraze to nasza specjalność Chłodnice CuproBraze to nasza specjalność Dlaczego technologia CuproBraze jest doskonałym wyborem? LUTOWANIE TWARDE 450 C LUTOWANIE MIĘKKIE 1000 C 800 C 600 C 400 C 200 C Topienie miedzi Topienie aluminium

Bardziej szczegółowo

RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA

RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA KARTA TECHNICZNA IMMERLAYER PE-RT/AL/PE-RT RURA GRZEWCZA WIELOWARSTWOWA Podstawowe dane rury grzewczej IMMERLAYER PE-RT/AL/PE-RT Kod Średnica Ø Grubość ścianki Ilość rury w krążku Maksymalne ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Płukanie instalacji ogrzewczych w budynkach jednorodzinnych konieczność czy fanaberia?

Płukanie instalacji ogrzewczych w budynkach jednorodzinnych konieczność czy fanaberia? Jarosław Chudzicki 1 Henryk Kowal 2 Stefan Żuchowski 2 Płukanie instalacji ogrzewczych w budynkach jednorodzinnych konieczność czy fanaberia? 1. Wprowadzenie W budynkach jednorodzinnych, które zostały

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ph - klasyfikacja

Wyniki badania ph - klasyfikacja Wyniki badania ph - klasyfikacja Wartość ph Mniej niż 6,0 Generalnie zbyt niskie ph (możliwe Wraz ze zmniejszaniem się wartości ph, toksyczność azotynu wzrasta Podnieść wartość ph i TeichFit 6,5 do 7,5

Bardziej szczegółowo

Degradacja korozyjna rurociągów. Paweł Domżalicki

Degradacja korozyjna rurociągów. Paweł Domżalicki Degradacja korozyjna rurociągów Paweł Domżalicki Degradacja korozyjna rurociągów Informacje ogólne Formy korozji Podstawowy mechanizm korozji Korozja zewnętrzna Korozja wewnętrzna Opis zjawiska Zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe

Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Bardziej szczegółowo

1.1Przepisy i zarządzenia Dane geologiczne...14

1.1Przepisy i zarządzenia Dane geologiczne...14 Spis treści 1 Pozyskiwanie wody...13 1.1Przepisy i zarządzenia...13 1.2 Dane geologiczne...14 1.3 Źródła...15 1.3.1Typy źródeł...15 1.3.2.Ujęcia źródeł...18 1.3.3 Studnie zbiorcze...20 1.3.4 Nadzór i konserwacja...24

Bardziej szczegółowo

BOJLERY, PODGRZEWACZE, WYMIENNIKI CIEPŁA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA TWOJEGO DOMU

BOJLERY, PODGRZEWACZE, WYMIENNIKI CIEPŁA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA TWOJEGO DOMU OJLERY, PODGRZEWACZE, WYMIENNIKI CIEPŁA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA TWOJEGO DOMU WYMIENNIKI C.W.U POZIOME DWUPŁASZCZOWE W IZOLACJI POLISTYRENOWEJ A R A NC 48 JA GW Wysokiej klasy pojemnościowe ogrzewacze

Bardziej szczegółowo

Zawory mieszające z powrotem do kotła c.o. Mieszanie przed kotłem

Zawory mieszające z powrotem do kotła c.o. Mieszanie przed kotłem Zawory mieszające z powrotem do kotła c.o. Mieszanie przed kotłem W niniejszym artykule ograniczono zakres tematu do zaworów mieszających, sterowanych siłownikami elektrycznymi w kotłach na paliwa płynne

Bardziej szczegółowo

wybór profesjonalistów

wybór profesjonalistów Miedź wybór profesjonalistów... dla instalacji ogrzewania solarnego Miedź idealny materiał na solarne instalacje cieplne SŁONECZNA ENERGIA CIEPLNA Podstawowe pojęcia w zakresie solarnych instalacji cieplnych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1436 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 2 Data wydania: 13 marca 2014 roku Nazwa i adres: AB 1436

Bardziej szczegółowo

Przykładowe schematy instalacji solarnych

Przykładowe schematy instalacji solarnych W skład wyposażenia instalacji solarnej wchodzą: - zestaw kolektorów płaskich lub rurowych, Przykładowe schematy instalacji solarnych - zasobnik ciepłej wody wyposażony w dwie wężownice, grzałkę elektryczną,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła

SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła SZKOLENIE podstawowe z zakresu pomp ciepła Program autorski obejmujący 16 godzin dydaktycznych (2dni- 1dzień teoria, 1 dzień praktyka) Grupy tematyczne Zagadnienia Liczba godzin Zagadnienia ogólne, podstawy

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik

Bardziej szczegółowo

NR KAT. PRODUCENTA. Skalar 20-762 UW-SKA-ZMEV-762200 EVOS20762 3250,00 SZT 1 Skalar 30-762 UW-SKA-ZMEV-762300 EVOS30762 3350,00 SZT 1

NR KAT. PRODUCENTA. Skalar 20-762 UW-SKA-ZMEV-762200 EVOS20762 3250,00 SZT 1 Skalar 30-762 UW-SKA-ZMEV-762300 EVOS30762 3350,00 SZT 1 Zmiękczacz kompaktowy SKALAR - zaawansowany, elektroniczny sterownik objętościowy LOGIX GE z opcją zmiany poszczególnych cykli płukań; - obudowa nowej generacji EVOLUTION łatwy montaż, możliwość odpięcia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3 Data wydania: 25 sierpnia 2015 r. Nazwa i adres: ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SP180 Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY. III Konferencja Techniczna Nowoczesne kotłownie, inwestycje, modernizacje Zawiercie 11-12 kwietnia 2013r.

SERDECZNIE WITAMY. III Konferencja Techniczna Nowoczesne kotłownie, inwestycje, modernizacje Zawiercie 11-12 kwietnia 2013r. SERDECZNIE WITAMY III Konferencja Techniczna Nowoczesne kotłownie, inwestycje, modernizacje Zawiercie 11-12 kwietnia 2013r. Czyszczenie kotłów płomieniówkowych i rurowych wymienników ciepła za pomocą technologii

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowe techniki membranowe (część 2)

Ciśnieniowe techniki membranowe (część 2) Wykład 5 Ciśnieniowe techniki membranowe (część 2) Opracowała dr Elżbieta Megiel Nanofiltracja (ang. Nanofiltration) NF GMM 200 Da rozmiar molekuły 1 nm, TMM 5 30 atm Membrany jonoselektywne Stopień zatrzymywania:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ *

DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI SOLARNEJ * Zawartość projektu: Schemat instalacji solarnej Certyfikat SolarKeymark Dane techniczne kolektora słonecznego Kosztorys Dane inwestora:............ Producent/Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo