IGCP XI Konferencja Techniczna Hotel Puławska Residence w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IGCP XI Konferencja Techniczna Hotel Puławska Residence w Warszawie"

Transkrypt

1 IGCP XI Konferencja Techniczna Hotel Puławska Residence w Warszawie Uzdatnianie wody na potrzeby sieci ciepłowniczych oraz chemiczne czyszczenie wymienników ciepła na przestrzeni ostatnich 40-stu lat. Wybrane technologie i problemy Opracowanie: Jan Marjanowski Warszawa listopad 2015r.

2 O czym będę mówił 1. Kilka słów o sobie 2. Jakość wody w sieci ciepłowniczej, normy 3. Technika w stacjach uzdatniania wody 4. Korozja i jej zapobieganie 5. Straty wody ciepłowniczej 6. Nerka ciepłownicza i Odgazowanie próżniowe wody uzupełniającej 7. Chemiczne czyszczenie wymienników ciepła czy jest potrzebne? 2

3 Jan Marjanowski rok ukończenia studiów 1974 Katedra Korozji PG OPEC Gdynia CBW UNITEX sp. z o.o Przedsiębiorstwo MARCOR 1990 obecnie Jan Marjanowski - 40 lat praktyki w uzdatnianiu wody Patenty i wzory użytkowe uzyskane w UP RP 41 Publikacje w czasopismach techniczno- naukowych - 72

4 Jakość wody dla sieci ciepłowniczej Woda ciepłownicza powinna się charakteryzować: niskim przewodnictwem (korzystne < 30uS/cm) podwyższonym odczynem 8,5-10 ph górny zakres zależy od obecności miedzi i jej stopów w układzie Brakiem agresywnych gazów jak tlen i dwutlenek węgla obecnością inhibitorów korozji, antyskalantów, biocydów

5 Jakość wody dla sieci ciepłowniczej Woda nie może zawierać w swoim składzie: czynników osadotwórczych związanych z odkładaniem się osadów wapniowych, czynników korozyjnych powodujących korozję urządzeń i rur, zawiesiny pierwotnej spowodowanej wytrąconymi w niej rozdyspergowanymi osadami, zawiesiny wtórnej spowodowanej przez korozję materiału urządzeń i rur ciepłowniczych, rozpuszczonych gazów O2 i CO2, rozpuszczonych w wodzie związków Cu+2, Fe+3 Mn+7, Mn+4

6 Jakość wody dodatkowej do uzupełniania strat w obiegach ciepłowniczych i współpracujących z nimi kotłach wodnych Z problemem jakości wody dodatkowej kierowanej do kotłów i do uzupełnienia obiegów ciepłowniczych związane są trzy akty normatywne. Są to: Polska Norma PN-85/C Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jaskości wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych. Polska norma PN-93/C Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania badania dotyczące jakości wody. Polska norma PN-EN Kotły wodnorurowe i urządzenia pomocnicze. Część 12: Wymagania dotyczące jakości wody zasilającej i wody kotłowej

7 Wymagania i badania dla wód obiegów ciepłowniczych wg PN-85/C , w których ilość wody uzupełniającej jest wyższa od 5 m 3 /h Oznaczenie Woda obiegowa Woda do napełnienia i uzupełnienia obiegów Sposób oznaczania wg ph 9-10 (8,5-9,2) 1) 8,5 takie, aby był zachowany zakres ph dla wody obiegowej PN-74/C PN-76-C Twardość ogólna, mval/dm 3 0,02 2) 0,02 PN-72/C Zasadowość ogólna Z og. Mval/dm 3 1,4 1,0 PN-74/C PN-74/C Tlen rozpuszczony O 2, mg/dm 3 0,05 0,03 PN-72/C PN-76/C Siarczyny SO 3 2-, mg/dm (30-40) 3) 3 takie, aby był zachowany zakres siarczynów w wodzie obiegowej PN-74/C

8 Wymagania i badania dla wód obiegów ciepłowniczych wg PN-85/C , w których ilość wody uzupełniającej jest wyższa od 5 m 3 /h (cd.) Oznaczenie Woda obiegowa Woda do napełnienia i uzupełnienia obiegów Sposób oznaczania wg Żelazo ogólne Fe 3+ i Fe 2+, 0,1 0,05 PN-73/C Mg/dm 3 Zawiesina ogólna, mg/dm 3 5 PN-72/C Fosforany PO 4 3-, mg/dm takie, aby zachować wartość w wodzie obiegowej PN-76/C Substancje ekstrahujące się rozpuszczalnikami 1 PN-78/C organicznymi, mg/dm 3 Inhibitory, mg/dm 3 wg indywidualnych ustaleń 1) Wartości w nawiasie odnoszą się do obiegów z wymiennikami ciepła o rurkach mosiężnych lub miedzianych 2) W eksploatacji ciągłej. Dopuszcza się wartość 0,035 mval/dm 3 w sytuacjach awaryjnych do 24 h (pomiar prowadzić w kolektorach wody powrotnej) 3) Wartości w nawiasie odnoszą się tylko do napełniania oraz konserwacji obiegu w czasie postoju.

9 POLSKIE NORMATYWY JAKOŚCI WODY W SIECI CIEPŁOWNICZEJ: Norma PN-85/C nie ujmuje zagadnienia korozyjności w aspekcie obecności w niej jonów chlorkowych, siarczanowych, azotanowych i obecności w wodzie innych depolaryzatorów katodowych niż tlen (jak jony Fe +3 i Cu +2 ) dopuszcza obecność wysokiej zawiesiny w wodzie obiegowej. Napełnianie instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania bezpośrednio wodą przygotowaną zgodnie z normą dla wody sieciowej tj. według PN-85/C może powodować uszkodzenia korozyjne elementów miedzianych i aluminiowych instalacji centralnego ogrzewania

10 Norma PN EN cz. 12 z 2006r. Parametr Jednostka Woda zasilająca zawierająca rozpuszczone sole Zdemineralizowa- na woda zasilająca i woda wtryskowa do schładzaczy Ciśnienie robocze bar (=0,1MPa) Woda dodatkowa do kotłów wodnych wysokotemperaturowych > 0,5 do 20 >20 do 40 >40 do 100 Cały zakres ciśnień Cały zakres ciśnień Wygląd - Przejrzysta, wolna od zawiesin stałych Przewodność właściwa w js/cm Nie określa się, przyjmować tylko wartości dotyczące wody temperaturze 25 0 C kotłowej - tablica 5.2 Przewodność kwasowa w temperaturze 25 0 C a Wartość ph w temperaturze 25 0 C b - Nie określa się, przyjmować tylko wartości dotyczące wody kotłowej js/cm < 0,2 - - > 9,2 c > 9,2 > 9,2 > 9,2 d > 7,0 Twardość całkowita (Ca + Mg) mmol/l < 0,02 e < 0,01 < 0,005 - < 0,05 Zawartość sodu i potasu (Na + K) mg/l < 0,010 - Zawartość żelaza (Fe) mg/l < 0,050 < 0,030 < 0,020 < 0,020 < 0,2 Zawartość miedzi (Cu) mg/l < 0,020 < 0,010 < 0,003 < 0,003 < 0,1 Zawartość krzemionki (SiO 2 ) mg/l Nie określa się, przyjmować tylko wartości dotyczące wody < 0,020 - kotłowej - tablica 5.2 Zawartość tlenu (O 2 ) mg/l < 0,020 f < 0,020 < 0,020 < 0,1 Zawartość oleju/smaru (patrz EN- mg/l < 1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < ) Zawartość substancji organicznych mg/l Patrz odsyłacz h < 0,5 g < 0,2 Patrz odsyłacz h (jako TOC) Alternatywnie indeks nadmanganianowy mg/l a -zakresie dodatkowo zaleca się rozważenie wpływu organicznych środków korygujących b - w systemach zawierających materiały ze stopów miedzi należy utrzymywać ph w 8,7-9,2 c - dla wody zmiękczonej wartości ph > 7,0, a dla wody kotłowej zaleca się przyjęcie wartości ph wg tablicy 5,2 d - dla wody wtryskowej dopuszcza się tylko lotne środki alkalizujące e - przy ciśnieniach roboczych < 1 bar dopuszczalna twardość całkowita powinna wynosić maksimum 0,05 mmol/l f - zamiast dotrzymania tej wartości w warunkach przerywanej pracy kotła lub podczas pracy kotła bez odgazowywacza, należy dozować środki tworzące błony i/lub utrzymywać nadmiar środka usuwającego tlen g - dla ciśnień roboczych >60 bar zaleca się utrzymanie TOC <0,2 mg/l h - tak, aby maksymalnie ograniczyć zjawiska pienienia się wody, korozji i tworzenia osadów 10

11 Wymagania dla wody zasilającej sieci cieplne preizolowane wg wymagań European District Heating Pipe Manufacturers Association Woda zasilająca Przewodność właściwa Zmiękczona/ Odpowietrzona woda W przybliżeniu podobna do wody surowej Zdemineralizowana/ Odpowietrzona woda Twardość dh o 0,1 - Zawartość tlenu mg/l <0,02 <0,02 Wolny dwutlenek węgla mg/l - <10 <10

12 Wymagania dla wody obiegowej w sieciach cieplnych preizolowanych wg wymagań wg wymagań European District Heating Pipe Manufacturers Association Woda obiegowa Przewodność właściwa S/cm Zmiękczona/ Odgazowana woda W przybliżeniu podobna do wody surowej Całkowicie odsolona/ Odtleniona woda Twardość dh o 0,5 0 Wartość ph 9,5-10,0 9,5-10,0 Wygląd szlam (zawiesina) Czysta i bez szlamu Czysta i bez szlamu Zawartość oleju Bez oleju Bez oleju <10

13 Jakość wody obiegowej w sieci ciepłowniczej W zakresie temp. 35 o C do 180 o C Wg Duńskiego Towarzystwa Ciepłowniczego (1999) Woda uzupełniająca Woda zmiękczona Woda zdemineralizowana Wygląd Przezroczysta Przezroczysta Zapach Bez zapachu Bez zapachu Części stałe < 10 mg/l < 1 mg/l Odczyn ph (*) 9,8 +/- 0,2 9,8 +/- 0,2 Przewodność S/cm < 1500 < 25 Twardość dh o < 0,5 o n < 0,1 o n Zawartość tlenu < 0,02 mg/l < 0,02 mg/l Zawartość tłuszczu i oleju < 1 mg/l < 1 mg/l Zawartość chlorków Cl - (**) < 300 mg/l < 3,0 mg/l

14 Jakość wody obiegowej w sieci ciepłowniczej W zakresie temp. 35 o C do 180 o C Wg Duńskiego Towarzystwa Ciepłowniczego (1999) (cd.) Woda uzupełniająca Woda zmiękczona Woda zdemineralizowana Zawartość siarczanów SO < 1 mg/g Zawartość żelaza ogólnego Fe całk.. < 0,1 mg/l < 0,05 mg/l Zawartość miedzi Cu całk. < 0,02 mg/l < 0,01 mg/l Zawartość amoniaku NH 3 < 10 mg/l < 5 mg/l Graniczny poziom bakterii (***) Brak oficjalnych zaleceń Brak oficjalnych zaleceń (**) Przy zawartości chlorków powyżej 7 mg/l i temperaturze 94OC i 108oc występuje korozja naprężeniowa stali nierdzewnej AISI 304 i 316, które stosowane są w instalacjach obiegów ciepłowniczych. (***) Objawami infekcji bakteryjnej obiegów ciepłowniczych mogą być: nieprzyjemny zapach podobny do ścieków, szlam organiczny odkładający się na filtrach lub nieuzasadnione zwiększanie się zużycia środków korekcji chemicznej. W Danii nie dopuszcza się wyrobów z aluminium do obiegów ciepłowniczych.

15 Jakość wody uzupełniającej sieć ciepłowniczą W zakresie temp. 35 o C do 180 o C Wg Duńskiego Towarzystwa Ciepłowniczego (1999) Woda uzupełniająca Woda zmiękczona Woda zdemineralizowana Wygląd Przezroczysta bez barwy Przezroczysta bez barwy Zapach Bez zapachu Bez zapachu Części stałe < 5 mg/l < 1 mg/l Odczyn ph (*) 9,8 +/- 0,2 9,8 +/- 0,2 Przewodność S/cm W przybliżeniu jak woda surowa < 10 Twardość szczątkowa dh o < 0,1 o n < 0,01 o n Zawartość tlenu/dwutlenku węgla < 0,1/10 mg/l < 0,1/10 mg/l Zawartość tłuszczu i oleju Brak Brak Zawartość chlorków Cl - < 300 mg/l < 0,1 mg/l

16 Jakość wody uzupełniającej sieć ciepłowniczą W zakresie temp. 35 o C do 180 o C Wg Duńskiego Towarzystwa Ciepłowniczego (1999) (cd.) Woda uzupełniająca Woda zmiękczona Woda zdemineralizowana Zawartość siarczanów SO < 0,1 mg/g Zawartość żelaza ogólnego Fe całk. < 0,05 mg/l < 0,005 mg/l Zawartość miedzi Cu całk. < 0,05 mg/l < 0,01 mg/l Graniczny poziom bakterii Brak oficjalnych zaleceń Brak oficjalnych zaleceń (*) Nie zaleca się korygować ph wody za pomocą amoniaku ze względu na korozję miedzi i stopów, szczególnie powyżej ph = 9,0

17 Propozycja Jana Marjanowskiego Przedsiębiorstwo Ciepłownicze może we własnym zakresie lub korzystając z pomocy ekspertów zewnętrznych stworzyć własną zakładową normę jakości wody uzupełniającej i wody obiegowej w sieci uwzględniającą jej własne i specyficzne warunki. Propozycja w zakresie jakości wody uzupełniającej zład ciepłowniczy wg JM 1. Przewodnictwo < 30 µs/cm 2. ph - do 9,5 (korzystnie do 9,2 ze względu na korozję miedzi) 3. Twardość < 0,05 mmol/l (0,025 mval/l) 4. Zawartość tlenu < 0,02 mg/l 5. Zawartość dwutlenku węgla < 10 mg/l 6. Miedź < 0,02 mg/l 7. Fe < 0,2 mg/l 8. Zawartość oleju < 1 mg/l 17

18 STRATY WODY CIEPŁOWNICZEJ W SIECIACH CIEPŁOWNICZYCH 18

19 Problem strat wody w sieciach ciepłowniczych: W Polsce oraz w Danii i w Niemczech jest brak przepisów normujących dopuszczalne ubytki wody w sieci ciepłowniczej. Ilość wymian wody w sieci zależy silnie od ilości awarii na sieci. 1,5% godzinowego przepływu wody obiegowej przy doborze pomp wody uzupełniającej, 1% godzinowego przepływu wody obiegowej lub 2,5 % objętości wody w sieciach i przyłączonych bezpośrednio izolacjach odbiorczych (Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej z dnia r. w sprawie dostarczenia energii cieplnej MP nr 18/77) 2% godzinowego rzeczywistego przepływu wody obiegowej (Zarządzenie Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji stacji uzdatniania wody MP nr 10/87). Przy projektowaniu stacji uzdatniania wody dla potrzeb ciepłowniczych przyjmuje się: straty wody: 0,086 m3/h na 1 MW mocy cieplnej kotłowni wydajność stacji uzdatniania: 0,172 m3/h na 1 MW mocy cieplnej kotłowni

20 Benchmarking firm ciepłowniczych 2000 rok Koszty straty wody i energii w porównywanych systemach (16 firm) Sprzedaż w roku (energia) GJ Pojemność wody w sieci m 3 Strata wody w roku m 3 Ilość wymian wody w roku 7.86 Strata ciepła (0,25 GJ/m 3 ) GJ Strata energii do sprzedaży 1,34% Koszt straty ciepła w roku zł Koszt straty uzdatnionej wody zł Koszt ubytków ogrzanej wody w sieci w roku zł (dane udostępnione przez Pana mgr inż. Stefana Hniatuka) Wg danych zebranych przez Jana Marjanowskiego średnie uzupełnianie zładów ciepłowniczych w Polsce po roku 2010 to 3-4 krotna objętość zładu ciepłowniczego.

21 Jan Marjanowski uważa, że racjonalne straty wody sieciowej to 1-2 objętości zładu ciepłowniczego w roku (odliczyć należy sprzedaną wodę do uzupełnień zładów wewnętrznych)

22 Czy nasze SUW to muzea techniki? Jeśli chodzi o jakość wody najczęściej jest ona bez zastrzeżeń. SUW ze zmiękczaczami sodowymi regenerowanymi NaCl SUW ze zmiękczaczami sodowymi i anionitami regenerowanymi chlorkami 22

23 Wraz z rozwojem nowoczesnego ciepłownictwa obok wysłużonych, manualnie obsługiwanych zmiękczaczy w obiekty SUW są wstawiane automatyczne zmiękczacze. Automatyczne zmiękczacze zapewniają mniejszą wydajność wody do uzupełnień niż ich manualne stalowe odpowiedniki, ale pracują bezobsługowo. W przypadku awarii woda w dużych ilościach zostanie podana do sieci ciepłowniczej ze starych zmiękczaczy. Jeśli nie są skorodowane to nie należy ich usuwać. 23

24 Od połowy lat 90-tych XX w. pojawiają się też pierwsze zmodernizowane SUW, połączenia zmiękczania i demineralizacji wody na instalacji odwróconej osmozy tzw. hybrydy technologiczne - jest to najwłaściwszy kierunek rozwoju Odwrócona osmoza 2 x 25 m3/h zasilana woda zmiękczoną Zmiękczacze 8 m3/h, odwrócona osmoza 2,5 m3/h 24

25 Zalecana modernizacja SUW : Pozostawiając stary układ zmiękczaczy (i anionitów) można wstawić nowy automatyczny zmiękczacz dwukolumnowy oraz małą instalację wody zdemineralizowanej odwróconej osmozy RO. 25

26 Wg Jana Marjanowskiego modernizacja SUW powinna polegać na: Modernizacji stacji uzdatniania wody uzupełniającej w oparciu o: - filtry wstępne mechaniczne, - budowie automatycznej stacji zmiękczania wody o znacznie większej wydajności jak godzinowe uzupełnianie SUW, - instalacji RO (odwróconej osmozy) zasilanej woda zmiękczoną lub wodą wodociągową odchlorowaną z antyskalantem, - sprawnego odgazowywacza próżniowego lub termicznego, - układu dozowania : stabilizacji ph oraz inhibitora korozji. Modernizacja układu podczyszczania układu powinna polegać na : budowwie nerki cepłowniczej 26

27 Nerka ciepłownicza - poprawianie jakości wody przez bocznikowe szerokopojęte filtrowanie + uzdatnianie wody polskie Zalecenia odnośnie filtracji mechanicznej: wg Danuty Chomicz - 2-5% wody w obiegu ciepłowniczym wg Jana Marjanowskiego - 1-3% wody w obiegu ciepłowniczym duńskie wg P. Randlova % wody w obiegu ciepłowniczym

28 Według Jana Marjanowskiego nowoczesny zespół bocznikowy powinien składać się z: zespołu filtrów workowych o średnicy od 100 m do 10 m zmiękczacza, demineralizatora jonitowego próżniowego odgazowywacza wody A czy może być odgazowywacz termiczny zamiast próżniowego? ABSOLUTNIE TAK

29

30 Korzyści ekonomiczne: bardzo wysokie oszczędności energetyczne, szczególnie w okresie letnim, wynikające z pracy kotłów na paliwo gazowe przy parametrach sieci cieplnej 70 C/40 C. zmniejszenie się ilości awarii korozyjnych i awaryjnego uzupełniania sieci wodą uzdatnioną zmniejszenie dawki inhibitora korozji dawkowanego do sieci ciepłowniczej zwrot nakładów inwestycyjnych w ciągu 2-3 lat

31 Przykład zagrożenia sieci ciepłowniczej korozją tlenową: 1g O 2 powoduje w sezonie grzewczym 180dni) korozję 3,5 g Fe powstanie 4,5g osadu (produkty korozji) Założenie: pojemność zładu ciepłowniczego m 3 czas trwania sezonu grzewczego 180 dni stężenie O 2 w wodzie ciepłowniczej jest na poziomie 0,20mg O 2 /dm 3 Korozji - całkowitemu zniszczeniu ulegnie 76m rury Fi 100mm o grubości ścianki 4mm Lub 9,5m rury Fi 400mm o grubości ścianki 6mm oraz powstanie zawiesiny produktów korozji stali w ilości 729kg osadu.

32 Korozja rur ze stali czarnej w sieciach ciepłowniczych

33 Idea kontrolingu korozyjnego Działanie - korekta chemiczna MARCOR Woda w dobrej kondycji Monitoring korozyjny - pomiary Raport - kontrola i analiza

34 Sondy korozymetryczne: - spiralny element pomiarowy z odpowiedniego metalu o powierzchni eksponowanej 2 cm 2 i grubości 0,5 2,0 mm - zakres pomiarowy: 0,0 0,6 mm z rozdzielczością 1 µm - czas pracy zależy od szybkości korozji: 3 6 lat - zakres temperatury: o C - maksymalne ciśnienie robocze: nisko i średniociśnieniowe do 2 MPa wysokociśnieniowe do 26 MPa - sposób montażu: stalowy króciec z gwintem wewnętrznym G1,25 (nisko i średniociśnieniowe ) wspawany stalowy króciec z gwintem wewnętrznym M36 x 2mm (wysokociśnieniowe)

35 Pomiar szybkości korozji w ZEC miernik Atlas 1100 Rura powrotna ciepłociągu Fi 300 mm z wmontowanym czujnikiem rezystancyjnym Odczyt z miernika Atlas 1100 Szybkość korozji 1,19 µm/rok

36 Kontroling zapewnia całościową informację o: agresywność korozyjna wody w sieci ciepłowniczej czy w instalacji c.o. budynku, postęp ubytków korozyjnych (rzeczywista szybkość korozji), stan instalacji / kotła / rurociągów i innych urządzeń, skuteczność stosowanych zabezpieczeń antykorozyjnych (sposób uzdatniania wody uzupełniającej obieg ciepłowniczy woda DEMI czy zmiękczona, inhibitory korozji), wiedza o ewentualnych zagrożeniach, konieczne działania,

37 Czy wymienniki ciepła ze stali nierdzewnych 304 i 316 wg AISI, pracujące w węzłach cieplnych c.w.u. i c.o., NALEŻY CHEMICZNIE CZYŚCIĆ OKRESOWO I W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY TRWAŁOŚĆ WARSTWY PASYWNEJ

38 Osady w wymiennikach ciepła Osady wapienno-węglanowe Osady związków żelaza

39 Charakterystyka osadów i stwarzanych przez nie problemów eksploatacyjnych. Osady węglanowe są tak dobrym izolatorem ciepła, że już warstwa o stosunkowo niewielkiej grubości może znacznie obniżyć sprawność cieplną wymiennika. Sprawność cieplna wymiennika ciepła zależy od grubości wytrąconej na rurkach warstwy osadu. Grubość osadu [mm] Sprawność cieplna wymiennika JAD 6/50 [%]

40 Korozja wymienników ciepła ze stali nierdzewnych Obraz zniszczeń korozyjnych eksploatowanego wymiennika płytowego ze stali 316 widoczne wżery korozyjne.

41 Pod osadami kryją się inicjacje wżerowe, Kąpiel czyszcząca musi oczyścić płytę do dna wżeru i całą powierzchnię należy spasywować tą samą kąpielą łącznie z dnem wżeru. Procesy korozyjne zostaną przerwane, potencjał elektrochemiczny uśredniony, zapewniono odporność na korozję. Dolna część płyty czyszczona chemicznie Radiner Fi Płyta z lewego obrazka oczyszczona w górnej części MIĘKKĄ szczotką

42 Jakie podstawowe korzyści daje okresowe chemiczne oczyszczanie. usunięcie warstwy osadów działającej jak izolator termiczny polepszenie wydajności procesu wymiany ciepła, profilaktyka przeciwkorozyjna usunięcie potencjalnych ognisk korozji pod osadami, pasywacja stali, likwidacja i repasywacja już istniejących wżerów, uśrednienie potencjału elektrochemicznego i jgo wzrost o ok mv, polepszenie hydraulicznych parametrów pracy zmniejszenie oporów przepływu, wydłużenie żywotności wymiennika ciepła ale także zwiększenie komfortu cieplnego odbiorców ciepła. Chemiczne czyszczenie wymienników ciepła powinno być przeprowadzane co najmniej raz na 3 lata, stanowi ich okresowy niezbędny remont.

43 Chemiczne oczyszczanie wymienników preparat Radiner Fi Radiner Fi podstawowy preparat, przeznaczony do oczyszczania wymienników ciepła ze stali chromo niklowych. Preparat rozpuszcza osady kamienia wodnego, a przede wszystkim osad węglanu wapnia i związków żelaza. Wkomponowany zestaw inhibitorów korozji chroni stal, żeliwo szare, stale szlachetne z wysoką zawartością chromu, a także miedź i mosiądz. Nie niszczy gumowych uszczelek. Posiada dopuszczenie CLDT do płukania kotłów ze stali nierdzewnej Preparat obecny na rynku ciepłowniczym 22 lata

44 Zestawy pompowe ZP i ZPK Chemiczne czyszczenie: wymienników ciepła, kotłów i węzłów cieplnych, instalacji c.o. i c.w.u. Parametry i wyposażenie: wydajność: 1 10 m 3 /h wysokość podnoszenia: m, zasilanie: 230 V, 400 V, presostat, grzałki elektryczne, rozdzielacz przepływu węże i końcówki, ph-metr

45 Symulacja procesu chemicznego oczyszczania wymiennika płytowego z użyciem preparatu Radiner Fi i zestawu pompowego ZP 10/20.

46 Chemiczne czyszczenie wymienników kolejne etapy roztwarzania osadów Radiner Fi

47 Wymiennik płytowy po płukaniu chemicznym

48 WNIOSKI 1. Uzdatnianie wody w oparciu o normy krajowe, zagraniczne czy też inne wymogi powinno być dobrze rozważone pod kątem jego przydatności dla konkretnego zakładu z dużą wiedzą i wyobraźnią techniczną. Korzystnie jest również sporządzić własną normę zakładową jakości wody ciepłowniczej i obiegowej. 2. Ograniczenie strat wody ciepłowniczej pozwala na wykorzystanie wody zdemineralizowanej z instalacji RO. 3. Nerka ciepłownicza jest nowoczesnym narzędziem do utrzymania w sieci wody ciepłowniczej w dobrej kondycji. 4. Chemiczne czyszczenie wymienników ciepła jest jego okresowym remontem, przedłuża jego żywotność i powinno być prowadzone w kąpielach, które nie tylko usuwają osad z powierzchni ale też spasywują powierzchnię stali. 48

49 Dziękuję za uwagę Zapraszam do współpracy 49

Sposób na wodę. gospodarka wodno-ściekowa. Antoni Litwinowicz ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakład Chemii i Diagnostyki. Prawo o wodzie

Sposób na wodę. gospodarka wodno-ściekowa. Antoni Litwinowicz ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakład Chemii i Diagnostyki. Prawo o wodzie Sposób na wodę Antoni Litwinowicz ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakład Chemii i Diagnostyki J - - - Prawo o wodzie - Fot. Zasoby własne autora Korozja tlenowa w rurociągach wody ciepłowniczej 28 Energetyka Cieplna

Bardziej szczegółowo

Współczesne wymagania dotyczące jakości wody dodatkowej w aspekcie jakości wody zasilającej kotły parowe na najwyższe parametry Antoni Litwinowicz

Współczesne wymagania dotyczące jakości wody dodatkowej w aspekcie jakości wody zasilającej kotły parowe na najwyższe parametry Antoni Litwinowicz 1 Współczesne wymagania dotyczące jakości wody dodatkowej w aspekcie jakości wody zasilającej kotły parowe na najwyższe parametry Antoni Litwinowicz ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Chemii i Diagnostyki

Bardziej szczegółowo

karta zmiękczaczy wody. usuwanie twardości ogólnej

karta zmiękczaczy wody. usuwanie twardości ogólnej karta zmiękczaczy wody. usuwanie twardości ogólnej DWUKOLUMNOWE STACJE ZMIĘKCZANIA WODY SERII MX PRZEZNACZONE DO PRACY CIĄGŁEJ Wydajność produkcji wody miękkiej uzależniona jest od typu stacji i odpowiada

Bardziej szczegółowo

Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym. Maj 2015

Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym. Maj 2015 Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym Maj 2015 Działalność EPURO POLSKA INDUSTRIAL WATER to 3 segmenty: Urządzenia przemysłowe Środki chemiczne Serwis techniczny projektowanie instalacji dobór, kompletacja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MIESZKOWYCH KOMPENSATORÓW OSIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MIESZKOWYCH KOMPENSATORÓW OSIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM ul. W. Skorochód-Majewskiego 3 02-104 Warszawa WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MIESZKOWYCH KOMPENSATORÓW OSIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W WARSZAWSKIM SYSTEMIE CIEPŁOWNICZYM Niniejsza wersja obowiązuje

Bardziej szczegółowo

wymagania techniczne dla zaworów do podłączenia sygnału ciśnienia w regulatorach stosowanych w w.s.c. Spis treści

wymagania techniczne dla zaworów do podłączenia sygnału ciśnienia w regulatorach stosowanych w w.s.c. Spis treści Spis treści 1. Informacje formalne... 3 2. Przeznaczenie... 3 3. Wymagania ogólne... 3 4. Charakterystyka zaworu... 4 5. Wymagania materiałowe.... 4 6. Wyposażenie dodatkowe...... 5 7. Wymagania formalne..

Bardziej szczegółowo

Katalog Produktów PREPARATY CHEMICZNE

Katalog Produktów PREPARATY CHEMICZNE Katalog Produktów PREPARATY CHEMICZNE Preparaty do kondycjonowania wody Ciepła woda użytkowa Obiegi parowe Obiegi ciepłownicze Obiegi chłodnicze Biocydy i dezynfekcja Urządzenia i akcesoria Ciepła woda

Bardziej szczegółowo

Jakość wody dodatkowej do uzupełniania strat w obiegach ciepłowniczych i współpracujących z nimi kotłach wodnych

Jakość wody dodatkowej do uzupełniania strat w obiegach ciepłowniczych i współpracujących z nimi kotłach wodnych i współpracujących z nimi kotłach wodnych Antoni Litwinowicz 6 maj, Zakopane i współpracujących z nimi kotłach wodnych Dobrze przygotowana woda dodatkowa musi spełniać dwa podstawowe zadania: w obiegach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PŁASZCZOWO-RUROWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA DLA CIEPŁOWNICTWA

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PŁASZCZOWO-RUROWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA DLA CIEPŁOWNICTWA WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PŁASZCZOWO-RUROWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA DLA CIEPŁOWNICTWA Niniejsza wersja obowiązuje od dnia 02.11.2011 Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA Ośrodek Badawczo Rozwojowy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. NAPRAWDĘ praktyczne seminarium z pokazami i warsztatami (nie tylko slajdy z rzutnika)

SZKOLENIE. NAPRAWDĘ praktyczne seminarium z pokazami i warsztatami (nie tylko slajdy z rzutnika) Jakość i oszczędność wody oraz przeciwdziałanie osadom w ciepłownictwie SZKOLENIE Minimum tego, co należy zapamiętać, aby ograniczyć straty wody, ciepła oraz korozję sieci ciepłowniczej i zamontowanych

Bardziej szczegółowo

Kompletne standardy jakości wody grzewczej i użytkowej

Kompletne standardy jakości wody grzewczej i użytkowej Kompletne standardy jakości wody grzewczej i użytkowej Paweł Lachman PORT PC Premiera wytycznych PORTPC cz. 4 i cz. 5 Zapobieganie szkodom w systemach grzewczych, w których nośnikiem jest woda VDI 2035

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A.

Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A. Wymagania techniczne mogą być stosowane wyłącznie w ramach współpracy i na potrzeby SPEC S.A. Stanowią one wyłączną własność SPEC S.A. i nie mogą być powielane, rozpowszechniane i udostępniane stronie

Bardziej szczegółowo

Uzdatnianie wody na cele technologiczne i techniczne w browarach

Uzdatnianie wody na cele technologiczne i techniczne w browarach Uzdatnianie wody na cele technologiczne i techniczne w browarach Najtańsze sprawdzone technologie mgr inż. Jan Marjanowski CBW UNITEX Sp. z o.o. w Gdańsku Forum Technologii Browarniczych Cieszyn, 5-7 październik

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Watersystem do uzdatniania wody dla gastronomi

Urządzenia Watersystem do uzdatniania wody dla gastronomi Urządzenia Watersystem do uzdatniania wody dla gastronomi Watersystem Sp. z o.o. Sp.K. ul. Trakt Brzeski 167, Zakręt 05-077 Warszawa. tel.: 022 773-23-80, 022 795-77-93, 022 425-78-99 fax: 022 773-23-80,

Bardziej szczegółowo

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. Dyrekcja Inżynierii Dział Badań i Standardów WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA KURKÓW KULOWYCH ZAPOROWYCH DN 500 PRZEZNACZONYCH DO MONTAŻU W WYSOKOPARAMETROWYCH

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wód poserwatkowych na cele energetyczne, a efekty uzyskane z tytułu ich zagospodarowania. Korzyści i przykłady z zastosowania

Wykorzystanie wód poserwatkowych na cele energetyczne, a efekty uzyskane z tytułu ich zagospodarowania. Korzyści i przykłady z zastosowania Wykorzystanie wód poserwatkowych na cele energetyczne, a efekty uzyskane z tytułu ich zagospodarowania Korzyści i przykłady z zastosowania Opracowanie: Jan Marjanowski POLSKI KONGRES SEROWARSKI Zawiercie

Bardziej szczegółowo

Książka eksploatacji - jakość wody. dla kotłów z wymiennikiem aluminiowym SUPRAPUR. KBR 65-3 do 98-3 KBR do (2010/02) PL

Książka eksploatacji - jakość wody. dla kotłów z wymiennikiem aluminiowym SUPRAPUR. KBR 65-3 do 98-3 KBR do (2010/02) PL Książka eksploatacji - jakość wody dla kotłów z wymiennikiem aluminiowym SUPRAPUR KBR 65-3 do 98-3 KBR 120-3 do 280-3 6 720 643 384 (2010/02) PL Informacje dotyczące tego dokumentu Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Właściwe uzdatnianie wody dla obiegów grzewczych i chłodniczych w przetwórstwie ryb

Właściwe uzdatnianie wody dla obiegów grzewczych i chłodniczych w przetwórstwie ryb Właściwe uzdatnianie wody dla obiegów grzewczych i chłodniczych w przetwórstwie ryb PROFIL DZIAŁALNOŚCI Od 1990 roku profesjonalnie: 1. Uzdatnianie wody: - opracowywanie technologii, - projektowanie, montaż

Bardziej szczegółowo

` WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KLASYCZNYCH REGULATORÓW RÓŻNICY CIŚNIEŃ DO MONTAŻU W KOMORACH CIEPŁOWNICZYCH W.S.C. wersja: r.

` WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KLASYCZNYCH REGULATORÓW RÓŻNICY CIŚNIEŃ DO MONTAŻU W KOMORACH CIEPŁOWNICZYCH W.S.C. wersja: r. wersja: 10.2015 r. strona 2/7 Spis treści 1. Zakres pracy.... 3 2. Przeznaczenie.... 3 3. Wymagania ogólne.... 3 4. Regulator różnicy ciśnień.... 4 5. Wymagania materiałowe.... 5 6. Wyposażenie fabryczne....

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.19 listopada 2002 r.

Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.19 listopada 2002 r. Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.19 listopada 2002 r. WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA PRZEZNACZONA DO

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój przemysłowych procesów pralniczych. Moduł 1 Zastosowanie wody. Rozdział 3b. Zmiękczanie wody

Zrównoważony rozwój przemysłowych procesów pralniczych. Moduł 1 Zastosowanie wody. Rozdział 3b. Zmiękczanie wody Projekt Leonardo da Vinci Zrównoważony rozwój przemysłowych procesów pralniczych Moduł 1 Zastosowanie wody Rozdział 3b Zmiękczanie wody Moduł 1 Zastosowanie wody Rozdział 3 Zmiękczanie wody 1 Treść Twardość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin

Instrukcja zestawu solarnego Heliosin Instrukcja zestawu solarnego Heliosin www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka możliwych konfiguracji zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy solarne

Bardziej szczegółowo

Demineralizatory serii HLP Producent: Hydrolab

Demineralizatory serii HLP Producent: Hydrolab Demineralizatory serii HLP Producent: Hydrolab Demineralizatory serii HLP to idealne urządzenia zasilane wodą wodociągową mogące sprostać wszystkim wymaganiom każdego współczesnego laboratorium w zakresie

Bardziej szczegółowo

Stacja Uzdatniania Wody KLARSAN SUW1000

Stacja Uzdatniania Wody KLARSAN SUW1000 Stacja Uzdatniania Wody KLARSAN SUW1000 Przygotował: Adam Pawłowski KLARSAN strona 1 z 6 Poniższy dokument zawiera szczegółowe informacje na temat projektowanej stacji uzdatniania wody, której zadaniem

Bardziej szczegółowo

22 marca - Światowy Dzień Wody

22 marca - Światowy Dzień Wody 22 marca - Światowy Dzień Wody Bez wody nie ma życia... Woda jako czysty związek wodoru i tlenu (H 2 O) w przyrodzie nie występuje. Jest bardzo rozcieńczonym roztworem soli, kwasów, zasad i gazów. Skład

Bardziej szczegółowo

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A Dyrekcja Inżynierii Dział Badań i Standardów WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PRZEPUSTNIC ZAPOROWO - REGULUJĄCYCH DN 200 PRZEZNACZONYCH DO MONTAŻU W WYSOKOPARAMETROWYCH

Bardziej szczegółowo

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 80 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGICZNY WSTĘPNY: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Budzień

PROJEKT TECHNOLOGICZNY WSTĘPNY: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania Wody Budzień WT Projekt Wojciech Treffler ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 9/4A, 44-100 Gliwice Tel. 48 507 023 303 e-mail: treffler_w@poczta.onet.pl PROJEKT TECHNOLOGICZNY WSTĘPNY: Projekt modernizacji Stacji Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

SERIA PRODUKTÓW DO ZABEZPIECZANIA OBIEGÓW CHŁODZĄCYCH

SERIA PRODUKTÓW DO ZABEZPIECZANIA OBIEGÓW CHŁODZĄCYCH SERIA PRODUKTÓW DO ZABEZPIECZANIA OBIEGÓW CHŁODZĄCYCH A/OCH/KOR/P Produkt przeznaczony do ochrony przemysłowych systemów chłodzących przed korozją i odkładaniem się kamienia. Odpowiednio dobrane związki

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12

1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12 Spis treści III. Wstęp... 9 III. Zasady porządkowe w pracowni technologicznej... 10 1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny pracy... 10 2. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach... 12 Literatura... 12 III. Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

UZDATNIANIE WODY W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM TECHNIKI MEMBRANOWE. 26 marca 2010 Woda i Ścieki w Przemyśle Spożywczym - Białystok 2010

UZDATNIANIE WODY W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM TECHNIKI MEMBRANOWE. 26 marca 2010 Woda i Ścieki w Przemyśle Spożywczym - Białystok 2010 UZDATNIANIE WODY W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM TECHNIKI MEMBRANOWE Obszar geograficzny działania EUROWATER Koncentracja na średnich wydajnościach stacji uzdatniania wody Małe przepływy Średnie przepływy Duże

Bardziej szczegółowo

Uzdatnianie wody kotłowej. Produkty serii Chemkomplex 200. Para Woda zasilająca kotły Woda ciepła Woda gorąca

Uzdatnianie wody kotłowej. Produkty serii Chemkomplex 200. Para Woda zasilająca kotły Woda ciepła Woda gorąca Uzdatnianie wody kotłowej Produkty serii Chemkomplex 200 Para Woda zasilająca kotły Woda ciepła Woda gorąca Zalety stosowania serii Chemkomplex 200 zapewniają wiązanie tlenu i twardości resztkowej wody

Bardziej szczegółowo

Lublin 26.09.2012. Stacja Uzdatniania Wody w ZAK S.A.

Lublin 26.09.2012. Stacja Uzdatniania Wody w ZAK S.A. Lublin 26.09.2012 Stacja Uzdatniania Wody w ZAK S.A. W 2008 roku podpisano umowę na wykonanie SUW w ZAK S.A. Budowa instalacji trwała 2 lata. Głównym wykonawcą zadania był Polimex-Mostostal S.A., natomiast

Bardziej szczegółowo

ENERGO-TERM Technika Grzewcza i Solarna BEZOBSŁUGOWE URZĄDZENIA ELIMINUJĄCE OSADZANIE SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO

ENERGO-TERM Technika Grzewcza i Solarna BEZOBSŁUGOWE URZĄDZENIA ELIMINUJĄCE OSADZANIE SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO BEZOBSŁUGOWE URZĄDZENIA ELIMINUJĄCE OSADZANIE SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO 25 lat tradycji ponad 60 000 sprzedanych urządzeń brak reklamacji oddziały i przedstawicielstwa na świecie Kamień kotłowy ma o 20 razy

Bardziej szczegółowo

B120 Wytwarzanie pary: Kocioł parowy

B120 Wytwarzanie pary: Kocioł parowy B120 Wytwarzanie pary: Kocioł parowy Użytkowanie wytwornic pary z punktu widzenia technologii wody B120 Wytwarzanie pary: Kocioł parowy Użytkowanie wytwornic pary z punktu widzenia technologii wody Spis

Bardziej szczegółowo

BEZOBSŁUGOWE URZĄDZENIE ZAPOBIEGAJĄCE OSADZANIU SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO

BEZOBSŁUGOWE URZĄDZENIE ZAPOBIEGAJĄCE OSADZANIU SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO BEZOBSŁUGOWE URZĄDZENIE ZAPOBIEGAJĄCE OSADZANIU SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO Opracowanie stanowi własnosć firmy ENERGO-TERM Krzysztof Greczkowski. Kopiowanie i udostępnianie osobom trzecim wymaga zgody firmy

Bardziej szczegółowo

Związek Międzygminny "Nida 2000" Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn Data: 30.10.2015

Związek Międzygminny Nida 2000 Stary Korczyn, 28-136 Nowy Korczyn Data: 30.10.2015 Raport z przeprowadzonych badań na wodzie dla Związku Międzygminnego "NIDA 2000" z ujęcia wody na rzece Nidzie i stacji uzdatniania wody w Starym Korczynie. Związek Międzygminny "Nida 2000" Stary Korczyn,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z zestawem pompowym SOLARMASTER-I

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z zestawem pompowym SOLARMASTER-I Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z zestawem pompowym SOLARMASTER-I www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka kilku możliwych konfiguracji zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych

Bardziej szczegółowo

Twardość : 60 500 mg CaCO 3 3 28 dh

Twardość : 60 500 mg CaCO 3 3 28 dh Stacje uzdatniania wody Aquahome, Aquacarbon, Aquamix Twarda woda Jaka twardość wody? Twardość wody jest parametrem określającym stężenie soli wapnia i magnezu w wodzie. Pod wpływem ciśnienia i temperatury

Bardziej szczegółowo

Uzdatnianie wody technologicznej w chłodniach kominowych bez chemikaliów - Technologia PATHEMA- Krzysztof Potaczek

Uzdatnianie wody technologicznej w chłodniach kominowych bez chemikaliów - Technologia PATHEMA- Krzysztof Potaczek Uzdatnianie wody technologicznej w chłodniach kominowych bez chemikaliów - Technologia PATHEMA- Krzysztof Potaczek Blue Fifty i Pathema Jako Blue Fifty specjalizujemy się w zakresie wykorzystania innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

OBIEGI CHŁODZENIA: OTWARTE I ZAMKNIĘTE Ekonomiczne gospodarowanie mediami chłodzącymi Uzdatnianie i kontroling jakościowy mediów

OBIEGI CHŁODZENIA: OTWARTE I ZAMKNIĘTE Ekonomiczne gospodarowanie mediami chłodzącymi Uzdatnianie i kontroling jakościowy mediów OBIEGI CHŁODZENIA: OTWARTE I ZAMKNIĘTE Ekonomiczne gospodarowanie mediami chłodzącymi Uzdatnianie i kontroling jakościowy mediów mgr inż. Marta Marjanowska VI KONFERENCJA: ENERGIA WODA ŚRODOWISKO 11 13.04.2016

Bardziej szczegółowo

SurTec 609 Zetacoat. rewolucyjny system pasywacji powierzchni wszelkich metali przed malowaniem

SurTec 609 Zetacoat. rewolucyjny system pasywacji powierzchni wszelkich metali przed malowaniem SurTec 609 Zetacoat rewolucyjny system pasywacji powierzchni wszelkich metali przed malowaniem Spis treści: właściwości przebieg procesu odtłuszczanie płukanie pasywacja porady eksploatacyjne zdjęcia multi

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie kondensatora pary (skraplacza) w elektrociepłowni przed osadami biologicznymi i mineralnymi

Zabezpieczenie kondensatora pary (skraplacza) w elektrociepłowni przed osadami biologicznymi i mineralnymi Zabezpieczenie kondensatora pary (skraplacza) w elektrociepłowni przed osadami biologicznymi i mineralnymi Osady nieorganiczne i organiczne na powierzchniach wymiany ciepła powodują spadek wydajności wymiany

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla jakości wody w płytowych wymiennikach ciepła lutowanych miedzią

Wytyczne dla jakości wody w płytowych wymiennikach ciepła lutowanych miedzią Wytyczne dla jakości wody w płytowych wymiennikach ciepła lutowanych miedzią 0 Podsumowanie Danfoss District Heating przygotował poniższe wytyczne jakości wody wodociągowej oraz wody sieciowej wykorzystywanej

Bardziej szczegółowo

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT II

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT II INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT II INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 80 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Fish. Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne

Fish. Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne Fish Podgrzewacze cwu Zasobniki buforowe Zasobniki cwu Zbiorniki higieniczne Zbiorniki multiwalentne Spis treści Podgrzewacze i zbiorniki buforowe c.w.u. Fish S1...4 Fish S1E...6 Fish S2...8 Fish S2E...10

Bardziej szczegółowo

Oczyszczanie powierzchni wymiany ciepła z kamienia kotłowego. Przykład zastosowania technologii Hydropath dla kotłów parowych.

Oczyszczanie powierzchni wymiany ciepła z kamienia kotłowego. Przykład zastosowania technologii Hydropath dla kotłów parowych. Oczyszczanie powierzchni wymiany ciepła z kamienia kotłowego. Przykład zastosowania technologii Hydropath dla kotłów parowych. Instalacja kotłowa zasilana woda zmiękczoną w zmiękczaczu jonowymiennym nie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 984 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 10 września 2012 r. Nazwa i adres AB 984 PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła X Płytowy, lutowany wymiennik ciepła Opis / zastosowanie X jest płytowym, lutowanym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w systemach ciepłowniczych (tj. klimatyzacja, ogrzewanie, ciepła woda

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5, Data wydania: 19 maja 2014 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne

Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU Dane techniczne Zastosowanie: Mieszkaniowy węzeł cieplny Regudis W-HTU pośredniczy w zaopatrywaniu pojedynczych mieszkań w ciepło oraz ciepłą i zimną wodę użytkową.

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić sprawność systemów ciepłowniczych. Sposób na wodę

Jak poprawić sprawność systemów ciepłowniczych. Sposób na wodę Jak poprawić sprawność systemów ciepłowniczych. Sposób na wodę Autor: Antoni Litwinowicz Diagnostyki - ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Chemii i ( Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 6/2010) Woda, zarówno

Bardziej szczegółowo

Problem zaczyna się w zbiorniku

Problem zaczyna się w zbiorniku Problem zaczyna się w zbiorniku Autor: Antoni Litwinowicz ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Chemii i Diagnostyki ( Energetyka Cieplna i Zawodowa nr 7/2013) Od kilku lat trwa dyskusja na temat interpretacji

Bardziej szczegółowo

Kolektor aluminiowy ES2V/2,0 AL Wskazówki dla Instalatorów

Kolektor aluminiowy ES2V/2,0 AL Wskazówki dla Instalatorów Energetyka Solarna ensol sp. z o.o. ul. Piaskowa 11, 47-400 Racibórz tel. +48 (32) 4159665 fax +48 (32) 4149242 Kolektor aluminiowy Wskazówki dla Instalatorów 07/2011 www.ensol.pl - Opracowanie zawiera

Bardziej szczegółowo

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Opis / zastosowanie XG jest płytowym skręcanym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w miejskich systemach grzewczych i systemach chłodniczych. Wymiennik

Bardziej szczegółowo

Zbiornika buforowego SG(B)

Zbiornika buforowego SG(B) Nr kat./nr fabr.... KJ Data produkcji... Instrukcja obsługi i montażu Zbiornika buforowego SG(B) Typ: Wężownica: Ocieplenie: 200 1500 Jedna wężownica spiralna Rozbieralne 300 2000 Dwie wężownice spiralne

Bardziej szczegółowo

Wymienniki typu S

Wymienniki typu S Wymienniki typu S100-500 Przeznaczone do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej na potrzeby mieszkań, domów jedno- i wielorodzinnych oraz innych obiektów wyposażonych w niskotemperaturowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz stosowanych metod badawczych

Wykaz stosowanych metod badawczych Wykaz stosowanych metod badawczych Badany obiekt/ grupa obiektów woda Badana cecha / Metoda badawcza Badanie fizykochemiczne StęŜenie azotu amonowego StęŜenie chloru wolnego i chloru ogólnego StęŜenie

Bardziej szczegółowo

MAGNETYZER. LECHAR Art Przeznaczenie i zastosowanie

MAGNETYZER. LECHAR  Art Przeznaczenie i zastosowanie Przeznaczenie i zastosowanie Magnetyzer służy do fizycznego uzdatniania wody w instalacji wodnej. Wyposażony jest we wkład magnetyczny w formie spiekanych pierścieni, obudowanych tworzywem. Głównym zadaniem

Bardziej szczegółowo

zmiękczacze wody solter

zmiękczacze wody solter zmiękczacze wody solter czysta, trwała, bardziej wydajna instalacja wodna i grzewcza mniejsze koszty eksploatacji mniej awarii i kosztownych zniszczeń higiena i zdrowie w czystym domu STRONA 2 Czym jest

Bardziej szczegółowo

enfoss Katalog stacji odwróconej osmozy serii ENRO

enfoss Katalog stacji odwróconej osmozy serii ENRO enfoss Katalog stacji odwróconej osmozy serii ENRO Stacja odwróconej osmozy ENRO Agregat uzdatniania ENRO to kompleksowe urządzenie do oczyszczania wody. Pzemyślane rozwiązania oparte o proces odwróconej

Bardziej szczegółowo

WODA I ŚCIEKI W PRZEMYŚLE MOŻLIWOŚĆ OBNIŻENIA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH W STACJI UZDATNIANIA WODY W PRZEMYŚLE

WODA I ŚCIEKI W PRZEMYŚLE MOŻLIWOŚĆ OBNIŻENIA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH W STACJI UZDATNIANIA WODY W PRZEMYŚLE WODA I ŚCIEKI W PRZEMYŚLE MOŻLIWOŚĆ OBNIŻENIA KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH W STACJI UZDATNIANIA WODY W PRZEMYŚLE Obszar geograficzny działania EUROWATER Koncentracja na średnich wydajnościach stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Rytro, sierpień 2015. Czesław Ślimak Barbara Okularczyk

Rytro, sierpień 2015. Czesław Ślimak Barbara Okularczyk Rytro, sierpień 2015 Czesław Ślimak Barbara Okularczyk GENEZA POWSTANIA GEOTERMII PODHALAŃSKIEJ Projekt geotermalny na Podhalu był pierwszym tego typu w Polsce. Początkowo realizowany jako projekt naukowy,

Bardziej szczegółowo

Stacje odwróconej osmozy Technika membranowa

Stacje odwróconej osmozy Technika membranowa Stacje odwróconej osmozy Technika membranowa Przemysłowe stacje odwróconej osmozy Watersystem. Działając od przeszło 20 lat na rynku uzdatniania wody, oferujemy klientom sprawdzone jednostki odwróconej

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

UZDATNIANIE WODY ZASILAJĄCEJ DLA WYTWORNIC PARY WODNEJ CLAYTONA:

UZDATNIANIE WODY ZASILAJĄCEJ DLA WYTWORNIC PARY WODNEJ CLAYTONA: RIJKSWEG 30, B-2800 Bornem, Belgium UZDATNIANIE WODY ZASILAJĄCEJ DLA WYTWORNIC PARY WODNEJ CLAYTONA: ODPOWIEDZIALNOŚĆ Odpowiedzialność za uzdatnianie wody zasilającej jest całkowicie ponoszona przez użytkownika.

Bardziej szczegółowo

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych 96-00 Skierniewice tel/fax 46 892 4 UWAGI OGÓLNE Pompy ciepła apic są urządzeniami grzewczo-chłodniczymi, e k o l o g i c z n y m i d o z a s t o s o w a n i a z a r ó w n o w m a ł y c h instalacjach

Bardziej szczegółowo

01219/16 PL SATK15313 ABC. Funkcja

01219/16 PL SATK15313 ABC. Funkcja SATK naścienna stacja mieszkaniowa do decentralnego przygotowania ciepłej wody użytkowej Natychmiastowe przygotowanie ciepłej wody użytkowej Sterowanie mechaniczne. Kod SATK11 ABC ACCREDITED ISO 9001 FM

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie:

Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: Wykaz metod badawczych stosowanych w Pracowni w Szczecinie: L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Badane obiekty/ grupy obiektów Środki Ŝywienia zwierząt Badane cechy i metody badawcze Zawartość białka

Bardziej szczegółowo

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA

Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA Zespół Ciepłowni Przemysłowych CARBO-ENERGIA sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej Modernizacja ciepłowni HALEMBA Konferencja techniczna : NOWOCZESNE KOTŁOWNIE Zawiercie, marzec 2012 1 GRUPA KAPITAŁOWA 1. Zespół

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK BUFOROWY WGJ-B 1500 WGJ-B 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA

ZBIORNIK BUFOROWY WGJ-B 1500 WGJ-B 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA ZBIORNIK BUFOROWY typ: 500 1000 800 1500 2000 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA KARTA GWARANCYJNA Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet 48-100 Głubczyce, Gołuszowice 53, tel. 077 / 471 08 10, fax 077/

Bardziej szczegółowo

Dlaczego podgrzewacze wody geostor?

Dlaczego podgrzewacze wody geostor? Dlaczego podgrzewacze wody? Aby efektywnie wykorzystać energię natury. Ponieważ wybiega w przyszłość. VIH RW 300 Podgrzewacz pojemnościowy, wyposażony w wężownicę o dużej powierzchni, do współpracy z pompą

Bardziej szczegółowo

Budowa i eksploatacja oczyszczalni ściek. cieków w Cukrowni Cerekiew. Cerekiew S.A.

Budowa i eksploatacja oczyszczalni ściek. cieków w Cukrowni Cerekiew. Cerekiew S.A. Budowa i eksploatacja oczyszczalni ściek cieków w Cukrowni Cerekiew Cerekiew S.A. Spis treści Część ogólna, Charakterystyka techniczna obiektów, Etapy budowy, Przeprowadzenie rozruchu wstępnego, Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE

WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE ZESTAWY POMPOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE zestawy pompowe i podzespoły WYMIENNIKI PŁYTOWE WYMIENNIKI PŁYTOWE LUTOWANE ZESTAWY WYMIENNIKOWE Kominek z płaszczem

Bardziej szczegółowo

Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku

Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku Raport Jakość wody i ścieków w 2011 roku Opracowanie: Magdalena Kubiak Technolog wody i ścieków Zatwierdził: Piotr Trojanowski Prezes zarządu Warta, 2012 1. Wstęp Zakład Wodociągów Gminy i Miasta Warta

Bardziej szczegółowo

Zbiornika buforowego. Instrukcja obsługi i montażu. Typ: Wężownica: Ocieplenie:

Zbiornika buforowego. Instrukcja obsługi i montażu. Typ: Wężownica: Ocieplenie: Instrukcja obsługi i montażu Zbiornika buforowego Typ: Wężownica: Ocieplenie: 200 300 400 500 800 1500 2000 3000 4000 5000 Jedna wężownica spiralna Dwie wężownice spiralne (biwalentny) Bez wężownicy Rozbieralne

Bardziej szczegółowo

Przepływowy zasobnik ciepłej wody użytkowej SBS 601/801/1001/1501 W SOL

Przepływowy zasobnik ciepłej wody użytkowej SBS 601/801/1001/1501 W SOL 601/801/1001/1501 Stojący, ciśnieniowy zasobnik z dwoma funkcjami - przygotowanie c.w.u. i zbiornik buforowy w jednym. Służy do produkcji c.w.u. w systemie przepływowym oraz do hydraulicznego rozdzielenia

Bardziej szczegółowo

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła

XB Płytowy, lutowany wymiennik ciepła Opis / zastosowanie X jest płytowym, lutowanym miedzią wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w systemach ciepłowniczych (tj. klimatyzacja, ogrzewanie, ciepła woda użytkowa). Lutowane płytowe

Bardziej szczegółowo

XG Płytowy skręcany wymiennik ciepła

XG Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Płytowy skręcany wymiennik ciepła Opis / zastosowanie XG jest płytowym skręcanym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w miejskich systemach grzewczych i systemach chłodniczych. Wymiennik

Bardziej szczegółowo

Przepływowy zasobnik ciepłej wody użytkowej SBS 601/801/1001/1501 W SOL

Przepływowy zasobnik ciepłej wody użytkowej SBS 601/801/1001/1501 W SOL 164 165 Stojący, ciśnieniowy zasobnik z dwoma funkcjami - przygotowanie c.w.u. i zbiornik buforowy w jednym. Służy do produkcji c.w.u. w systemie przepływowym oraz do hydraulicznego rozdzielenia instalacji

Bardziej szczegółowo

Bardzo trudno jest znaleźć wodę wolną od pięciu typowych zanieczyszczeń: Twardość Żelazo Mangan Zanieczyszczenia organiczne (NOM) Zapach amoniaku

Bardzo trudno jest znaleźć wodę wolną od pięciu typowych zanieczyszczeń: Twardość Żelazo Mangan Zanieczyszczenia organiczne (NOM) Zapach amoniaku Bardzo trudno jest znaleźć wodę wolną od pięciu typowych zanieczyszczeń: Twardość Żelazo Mangan Zanieczyszczenia organiczne (NOM) Zapach amoniaku i/lub siarkowodoru Te problemy często występują razem.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SPRZĘGŁA HYDRAULICZNEGO TYPU SHT 1. Informacje ogólne 1.2. Zastosowanie Sprzęgło hydrauliczne SHT jest przeznaczone do kotłowni jedno lub wielokotłowych zasilających układy

Bardziej szczegółowo

MEMBRANY CERAMICZNE CO-MAG - KOMPAKTOWY SYSTEM SZYBKIEJ KOAGULACJI, FLOKULACJI I SEDYMENTACJI

MEMBRANY CERAMICZNE CO-MAG - KOMPAKTOWY SYSTEM SZYBKIEJ KOAGULACJI, FLOKULACJI I SEDYMENTACJI Najnowsze technologie MEMBRANY CERAMICZNE CO-MAG - KOMPAKTOWY SYSTEM SZYBKIEJ KOAGULACJI, FLOKULACJI I SEDYMENTACJI Materiał ceramiczny jest bardzo odporny na ciśnienie, ciepło, i korozją, ceramiczny element

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny

Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny wersja V3.0 01.2016 Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny Heiztechnik GmbH wcześniej MAN Nazwa handlowa : ecogas 18; 24 30 jednofunkcyjny ecogas 18/24; 24/28 30/36 - dwufunkcyjny

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6, Data wydania: 24 lipca 2015 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo

Boryszew Spółka Akcyjna Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie

Boryszew Spółka Akcyjna Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie Boryszew Spółka Akcyjna Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie producent płynów niezamarzających do układów: chłodniczych, klimatyzacyjnych, grzewczych, solarnych i pomp ciepła ERGOLID A na bazie glikolu

Bardziej szczegółowo

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe.

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe. Kurs energetyczny G2 (6 godzin zajęć) Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe. Zakres uprawnień: a. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kw; b. przemysłowe

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 610 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 11 maja 2015 r. Nazwa i adres AQUA Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

EGZ. NR

EGZ. NR EGZ. NR... ------------------------------------------------------------------------------------------- BRANŻA: INSTALACJE SANITARNE INWESTYCJA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

Odżelazianie/odmanganianie/filtry na węglu aktywnym

Odżelazianie/odmanganianie/filtry na węglu aktywnym Odżelazianie/odmanganianie/filtry na węglu aktywnym Przydatne informacje Odżelazianie/odmanganianie/filtracja na węglu aktywnym ograniczenie zawartości żelaza, manganu i związków organicznych w wodzie

Bardziej szczegółowo

Czyszczenie i cementowanie jako efektywna metoda poprawy niezawodności łódzkich magistral wodociągowych

Czyszczenie i cementowanie jako efektywna metoda poprawy niezawodności łódzkich magistral wodociągowych XVI Sympozjum Naukowo Techniczne WOD-KAN-EKO 2013 Czyszczenie i cementowanie jako efektywna metoda poprawy niezawodności łódzkich magistral wodociągowych dr inż. Joanna Siedlecka Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

II.1 WYKAZ URZADZEŃ I ARMATURY - kotlownia RZZOK Piaski Bankowe gm.bielawy powiat łowicki NAZWA URZĄDZENIA LUB ARMATURY

II.1 WYKAZ URZADZEŃ I ARMATURY - kotlownia RZZOK Piaski Bankowe gm.bielawy powiat łowicki NAZWA URZĄDZENIA LUB ARMATURY POZ II. WYKAZ URZADZEŃ I ARMATURY - kotlownia RZZOK Piaski Bankowe gm.bielawy powiat łowicki NAZWA URZĄDZENIA LUB ARMATURY Wymiar ILOŚĆ KOCIOŁ z osprzętem K Kocioł wodny kondensacyjny kpl Moc nominalna:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN

Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN Instrukcja zestawu solarnego HELIOSIN z grupą pompową SOLARMASTER - II www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Mieszacze dla instalacji grzewczych wraz z siłownikami dla mieszaczy. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik

VIESMANN. Mieszacze dla instalacji grzewczych wraz z siłownikami dla mieszaczy. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik VIESMANN Mieszacze dla instalacji grzewczych wraz z siłownikami dla mieszaczy Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik Miejsce przechowywania: teczka dokumentacji projektowej Vitotec, rejestr

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowe Sympozjum im Bolesława Krzysztofika AQUA 2005

XXV Międzynarodowe Sympozjum im Bolesława Krzysztofika AQUA 2005 UZDATNIANIE WODY NA CELE ENERGETYCZNE METODĄ ODWRÓCONEJ OSMOZY (WATER TREATMENT FOR POWER INDUSTRY BY MEANS OF REVERSE OSMOSIS) Dr inż. Grażyna Totczyk Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska UTP w

Bardziej szczegółowo

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego

Ciepłownictwo. Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego Ciepłownictwo Projekt zbiorczego węzła szeregowo-równoległego, dwufunkcyjnego, dwustopniowego I OPIS TECHNICZNY... 3 1. TEMAT... 3 2. PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 3

Bardziej szczegółowo

Stacje zmiękczania wody HYDROSET

Stacje zmiękczania wody HYDROSET Stacje zmiękczania wody HYDROSET DOM SERWIS INSTALACJE HYDROSET NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI KOMATKOWE STACJE ZMIĘKCZANIA WODY Zmiękczacze serii HYDROSET zostały skonstruowane aby sprostać wymaganiom jakie stawia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1188 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 20 maja 2016 r. Nazwa i adres AB 1188,,WODOCIĄGI

Bardziej szczegółowo