7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem www.lays.pl, w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A."

Transkrypt

1 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja w formie sprzedaży premiowej prowadzona będzie pod nazwą Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange (dalej Promocja ). Warunki uczestnictwa w Promocji określone są w niniejszym regulaminie (dalej Regulamin ). 2. Organizatorem Promocji jest Frito Lay Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Zachodniej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym PLN, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) (dalej Organizator ). 3. Promocja prowadzona będzie na terytorium Polski, za pośrednictwem punktów sprzedaży detalicznej, w których oferowane są produkty marki "Lay's", przy czym Organizator nie gwarantuje dostępności produktów promocyjnych w poszczególnych punktach sprzedaży detalicznej. 4. Promocja trwa od 1 września 2014r. od godziny czasu warszawskiego (CET) do czasu wyczerpania zapasów produktów promocyjnych na rynku detalicznym, jednak nie później niż do 30 listopada 2014r. do godziny czasu warszawskiego (CET). 5. Promocja skierowana jest do osób fizycznych, które ukończyły co najmniej 13 rok życia, posiadających telefon komórkowy z dostępem do Internetu oraz będących Abonentami dowolnej oferty na kartę w Orange, w tym osób będących Abonentami ofert Zetafon i Minutofon oferowanych przez Orange Polska S.A. Warunki korzystania z usług telefonii komórkowej na kartę w sieci Orange określa Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów ofert na kartę dostępny w siedzibie Orange Polska S.A. oraz pod adresem 6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Orange Polska S.A. oraz podmiotów działających na ich zlecenie w związku z organizacją Promocji. 7. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Internetowej pod adresem w siedzibie Organizatora oraz w siedzibie Orange Polska S.A. 8. Promocja jest powiązana z Konkursem "ROZGRYŹ NEON", który zostanie przeprowadzony w terminie od 15 września 2014r. do 19 października 2014r. Kod aktywacyjny z opakowań produktów promocyjnych objętych Promocją, uprawniający do uzyskania Pakietu internetowego o wielkości 100 MB, ważnego do godz. 23:59:59 dnia następnego po dniu aktywacji, w Sieci Mobilnej Orange w ramach sprzedaży 1

2 premiowej, jest jednocześnie kodem aktywacyjnym do wzięcia udziału w Konkursie "ROZGRYŹ NEON". Szczegółowy regulamin Konkursu "ROZGRYŹ NEON" zostanie opublikowany na dobę przed startem konkursu, jako załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. II. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 1. Promocją objęte są następujące produkty marki Lay s w promocyjnych opakowaniach, tj. w opakowaniach oznaczonych banerem promocyjnym na froncie opakowania z komunikatem nazwy promocji Viva Lay s Vegas sprzedawane na terytorium Polski w okresie wskazanym w pkt I.2 Regulaminu (dalej Produkty promocyjne"): Chipsy Lay s o smaku zielonej cebulki, o gramaturze 28g, 150g, Chipsy Lay s o smaku paprykowym, o gramaturze 28g, 150g, Chipsy Lay s o smaku fromage, o gramaturze 28g, 150g, Chipsy Lay s o smaku pikantnej papryki, o gramaturze 28g, 150g, Chipsy Lay s o smaku kurczaka z przyprawami, o gramaturze 150g, Chipsy Lay s solone, o gramaturze 150g, Chipsy Lay s karbowane o smaku zielonej cebulki, o gramaturze 150g, Chipsy Lay s karbowane o smaku paprykowym, o gramaturze 150g, Chipsy Lay s Strong o smaku ostrego chilli z limonką, o gramaturze 28g, 150g, 165g, Chipsy Lay s Strong o smaku pikantnych papryczek Piri Piri, o gramaturze 28g, 150g, Chipsy Lay s Strong o smaku ostrego chrzanu wasabi, o gramaturze 28g, 150g, Chipsy Lay s STIX ketchupowe, o gramaturze 30g, 160g, Chipsy Lay s Max o smaku pikantnej papryki, o gramaturze 28g, 140g, 155g, Chipsy Lay s Max o smaku sera i zielonej cebulki, o gramaturze 28g, 140g, 155g, Chipsy Lay s Max o smaku kebabu, o gramaturze 140g, Chipsy Lay s Max o smaku orientalnej salsy, o gramaturze 140g, Chipsy Lay s Prosto z Pieca o smaku zielonej cebulki z serem, o gramaturze 130g, Chipsy Lay s Prosto z Pieca solone, o gramaturze 130g, Chipsy Lay s Prosto z Pieca o smaku grillowanej papryki, o gramaturze 130g. 2. Ilość Produktów promocyjnych wprowadzonych do obrotu przez Organizatora jest ograniczona. 3. Po wewnętrznej stronie opakowania każdego Produktu promocyjnego, w miejscu zgrzewu folii, umieszczony będzie unikalny, alfanumeryczny kod aktywacyjny (dalej Kod ) uprawniający do otrzymania w Promocji darmowego pakietu internetowego umożliwiającego pobranie i wysyłanie danych o łącznej wielkości 100 MB w ramach dowolnej oferty na kartę w sieci Orange (dalej "Pakiet"). 4. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania prezentu w Promocji jest: a) zakup przez uczestnika Promocji dowolnego Produktu promocyjnego w okresie od 1 września 2014r. do 30 listopada 2014r.; 2

3 b) posiadanie przez uczestnika Promocji telefonu w ofercie Orange na kartę, której dostawcą jest Orange Polska S.A., umożliwiającego dostęp do Internetu; oraz c) aktywowanie Kodu w okresie od 1 września 2014r. do 30 listopada 2014r. nie później niż do godz. 23:59:59 czasu warszawskiego (CET), poprzez wysłanie SMS-a z telefonu na kartę w Sieci Mobilnej Orange na bezpłatny numer: 80409, zawierającego w treści prawidłowy Kod. Po upływie ww. terminu Kod traci swoją ważność i otrzymanie prezentu w Promocji na jego podstawie nie będzie możliwe. 5. W Promocji będą uwzględniane jedynie SMS-y wysłane z telefonów Abonentów ofert na kartę w Sieci Mobilnej Orange. Nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu. W przypadku, gdy Abonent wyśle Kod po zakończeniu czasu obowiązywania Promocji, Bonus nie zostanie przyznany, a Abonent otrzyma stosowną informację SMS-em. 6. W przypadku wysłania przez danego Abonenta jeszcze raz tego samego Kodu w okresie obowiązywania Promocji otrzyma on informację o tym, że dany Kod już został przez niego wykorzystany. 7. W przypadku wysłania pod numer nieprawidłowego Kodu Abonent otrzyma odpowiednią informację SMS, a Kod nie zostanie przyjęty. Sytuacja, o której mowa w niniejszym punkcie może się powtórzyć 10 razy w ciągu jednego dnia. Przy 11 próbie, wysłanie SMS-a pod numer nie powiedzie się, a Abonent zostanie poinformowany o przekroczeniu dziennego limitu prób wysłania nieprawidłowego Kodu. Abonent będzie mógł skorzystać z Promocji w dniu kolejnym. 8. W przypadku, gdy nieuprawniony do Promocji Abonent sieci Orange wyśle Kod pod numer 80408, Bonus nie zostanie przyznany, a Abonent sieci Orange otrzyma informację SMS-em, że Promocja nie działa w ofercie abonamentowej ani w ofertach operatorów sieci komórkowych innych niż Orange. 9. W jednym SMS-ie Uczestnik może wysłać tylko jeden Kod. 10. Jeden Kod można wykorzystać tylko jeden raz i umożliwia on tylko jednorazową aktywację. Pakiet będzie włączony dla numeru telefonu, z którego został wysłany Kod, zgodnie z ust. 4 c) powyżej. 11. Każdy z uczestników może brać udział w Promocji dowolną ilość razy w czasie jej trwania, jednakże pod warunkiem dokonania każdorazowo zakupu nowego Produktu promocyjnego i każdorazowego aktywowania nowego Kodu zgodnie z procedurą wskazaną w ust powyżej. 12. W Promocji nie będą uwzględniane SMS-y: a) zawierające niekompletne lub błędne Kody; b) zawierające inne kody niż Kody nadrukowane po wewnętrznej stronie opakowania Produktu Promocyjnego; c) zawierające więcej niż jeden Kod; d) zawierające w treści oprócz Kodu, inną dodatkową treść; 3

4 e) zawierające Kod wcześniej już wykorzystany lub wysłany po raz kolejny z tego samego lub innego telefonu komórkowego; f) wysłane z telefonu komórkowego innego niż telefon na kartę w sieci Orange; g) wysłane poza okresem wskazanym w ust. 4 c). 13. Spełnienie warunków udziału w Promocji wskazanych w ust. 4 powyżej oraz poprawne wysłanie Kodu na numer uprawnia do skorzystania z Pakietu na numerze telefonu, z którego Kod został wysłany. Dostawcą usługi telekomunikacyjnej dostępu do Internetu objętej Pakietem jest spółka Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie Szczegóły korzystania z Pakietu określa regulamin usługi Darmowy Internet 24h w Orange dostępny na oraz Włączenie pakietu nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu poprawnego wysłania przez uczestnika prawidłowego Kodu zgodnie z procedurą wskazaną w ust powyżej. Włączenie Pakietu zostanie potwierdzone SMS-em przesłanym przez Orange Polska na numer telefonu, z którego wysłano Kod (dalej "Aktywacja"). Pakiet jest ważny do godz. 23:59:59 czasu warszawskiego (CET) dnia następującego po dniu, w którym nastąpiła Aktywacja, chyba że uczestnik Promocji wykorzysta cały pakiet danych (100MB) przed upływem tego terminu. 15. Skuteczna aktywacja kolejnego Pakietu przed upływem terminu ważności wcześniej aktywowanego Pakietu spowoduje zsumowanie środków z obu Pakietów i ustawienie daty ważności środków zgodnie z datą ważności Pakietu aktywowanego jako ostatni. 16. Niewykorzystane środki z Pakietu przepadają wraz z upływem okresu ważności Pakietu. 17. Pakiet danych przyznany w ramach Pakietu będzie wykorzystany w pierwszej kolejności przed środkami pochodzącymi z doładowań. 18. Jeżeli w trakcie transferu danych nastąpi wykorzystanie środków z Pakietu lub nastąpi wygaśnięcie Pakietu zgodnie z terminem jego ważności, dalsza część transferu danych może zostać rozliczona ze środków pochodzących z doładowań. 19. Z dostępu do Internetu w ramach Pakietu uczestnik może korzystać wyłącznie na terytorium Polski. 20. Kod uprawnia uczestnika także do nieodpłatnego wzięcia udziału w konkursie ROZGRYŹ NEON, którego zasady zostaną określone w Regulaminie konkursu ROZGRYŹ NEON stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który zostanie opublikowany na dobę przed startem konkursu. 4

5 III. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego dotyczącego przebiegu Promocji w terminie do dnia 15 grudnia 2014r. (o prawidłowości zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji należy składać na piśmie, adresując do: Frito Lay, skr. pocztowa 19, Warszawa Wesoła 1 Reklamacja Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika, ewentualnie numer telefonu kontaktowego, dokładny opis i powód reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz treść żądania i podpis uczestnika. Reklamacje rozpatruje i odpowiedzi udziela w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania Komisja w składzie: dwóch pracowników Działu Marketingu Frito Lay Poland Sp. z o.o. i jeden pracownik Orange Polska S.A.. Odpowiedź na reklamację jest odsyłana listem poleconym na adres podany na reklamacji. Reklamacje dotyczące korzystania z Pakietu, w szczególności reklamacje dotyczące problemów z Aktywacją pomimo poprawnego wysłania prawidłowego Kodu zgodnie z procedurą opisana w pkt II ust powyżej przez osobę będącą abonentem oferty Orange na kartę w Sieci Mobilnej Orange, rozpatruje Orange Polska S.A. zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów ofert na kartę dostępnym na stronie internetowej oraz w salonach Orange. 2. Składając reklamację dotyczącą przebiegu Promocji zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe podane w reklamacji będą przetwarzane przez Organizatora lub Orange Polska S.A. w związku z rozpatrywaniem reklamacji. Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu i poprawiania swoich danych. 3. Administratorem danych osobowych w zakresie opisanym w ust. 3 powyżej jest odpowiednio Frito Lay Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Zachodniej 1 albo Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul Aleje Jerozolimskie 160. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.). Dane osobowe przetwarzane w związku z rozpatrywaniem reklamacji, będą przetwarzane przez Organizatora lub Orange Polska S.A. wyłącznie doraźnie i niezwłocznie po zrealizowaniu celu przetwarzania zostaną usunięte. IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, siedzibie Orange Polska S.A. oraz na stronie internetowej 2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Promocją mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. 5

6 3. Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Promocji uregulowane są w niniejszym Regulaminie, regulaminie Darmowy Internet 24h w Orange oraz we właściwych przepisach obowiązującego prawa. 6

7 Załącznik nr 1 do Regulaminu Sprzedaży Premiowej "Viva Lay's Vegas Darmowy Internet 24h w Orange" REGULAMIN KONKURSU "ROZGRYŹ NEON" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą ROZGRYŹ NEON, zwany w dalszej części Regulaminu Konkursem. 2. Organizatorem Konkursu jest Frito Lay Poland sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Zachodnia 1, Grodzisk Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 61745, o kapitale zakładowym PLN, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) zwana dalej "Organizatorem". 3. Konkurs trwa od od godziny 00:00:01 czasu warszawskiego (CET) do do godziny czasu warszawskiego (CET). 4. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem aplikacji konkursowej znajdującej się na stronie internetowej pod adresem ("Strona Konkursowa"). 5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny, z zastrzeżeniem warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w pkt. II.4 c). 6. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. 7. Konkurs jest powiązany z prowadzoną przez Organizatora w okresie od do sprzedażą premiową produktów promocyjnych marki Lay's pod nazwą Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange w taki sposób, że kod aktywacyjny uprawniający do uzyskania prezentu w postaci pakietu internetowego o wielkości 100 MB w sieci Orange w ramach sprzedaży premiowej jest jednocześnie kodem aktywacyjnym uprawniającym do wzięcia udziału w Konkursie "ROZGRYŹ NEON". Kod aktywacyjny jest unikalnym, alfanumerycznym kodem umieszczonym po wewnętrznej stronie opakowania każdego produktu promocyjnego, w miejscu zgrzewu folii (dalej "Kod Aktywacyjny"). Kod Aktywacyjny znajduje się w opakowaniu każdego produktu promocyjnego. Szczegółowy Regulamin Sprzedaży Premiowej Viva Lay s Vegas Darmowy Internet 24h w Orange dostępny jest tu: 8. Produktami promocyjnymi są produkty marki Lay s w promocyjnych opakowaniach, tj. w opakowaniach oznaczonych banerem promocyjnym na froncie opakowania z komunikatem nazwy promocji Viva Lay s Vegas sprzedawane na terytorium Polski w okresie od do Ilość produktów promocyjnych wprowadzonych do obrotu jest ograniczona. 7

8 II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. Uczestnik akceptuje treść Regulaminu poprzez wyrażenie zgody w systemie aplikacji konkursowej. Treść Regulaminu dostępna jest na Stronie Konkursowej oraz w warszawskim biurze Organizatora przy ul. Zamoyskiego 24/26, Warszawa. 2. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz osób, które ukończyły 13 rok życia i uzyskały zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie, posiadających adres zamieszkania na terytorium Polski. 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz podmiotów działających na zlecenie Organizatora w zakresie obsługi Konkursu, a także osoby bliskie dla wymienionych osób. 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: a. posiadanie adresu zamieszkania na terenie Polski; b. w przypadku, gdy w konkursie bierze udział osoba małoletnia, która ukończyła 13 rok życia zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie; c. dokonanie zakupu produktu promocyjnego marki Lay's określonego w pkt. I.8 Regulaminu; d. Zarejestrowanie się na Stronie Konkursowej i zalogowanie się do aplikacji konkursowej z wykorzystaniem Kodu Aktywacyjnego. 5. Zgłoszenia udziału w Konkursie niespełniające warunków określonych w Regulaminie nie będą uwzględniane w Konkursie. 6. Podanie przez uczestnika Konkursu danych wymaganych przy zgłoszeniu udziału w Konkursie za pośrednictwem aplikacji konkursowej, w tym danych osobowych, jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. III. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 1. Konkurs polega na wykazaniu się przez uczestników wiedzą, zręcznością oraz zdolnością szybkiego kojarzenia i rozwiązywania haseł, które to hasła będą przedstawione w postaci neonów z brakującymi literami. Wraz z postępem uczestnika w rozgrywce i rosnącą liczbą prawidłowo rozwiązanych przez niego w ramach danej rozgrywki haseł konkursowych, poziom trudności haseł konkursowych będzie rósł. Im wyższy poziom trudności rozgrywki, tym dłuższe hasło do rozwiązania oraz tym większa proporcjonalnie liczba brakujących liter w haśle. Zadaniem uczestników będzie każdorazowo rozwiązanie całego hasła konkursowego, poprzez uzupełnienie brakujących liter w haśle. 2. Hasła będą automatycznie wyświetlane przez aplikacje konkursową z bazy haseł konkursowych opracowanej przez Organizatora. 3. Hasła konkursowe wyświetlane uczestnikom mogą składać się z jednego lub więcej 8

9 wyrazów. 4. Każdorazowo jednocześnie z wyświetleniem się hasła konkursowego z literami do uzupełnienia, wyświetlać się będzie także kategoria tematyczna, do której należy hasło. W przypadku haseł składających się z kilku wyrazów, spacje wlicza się do liczby znaków w haśle, ale pomija się je w automatycznym odkrywaniu liter w haśle. 5. Przed przystąpieniem do właściwej rozgrywki uczestnik ma możliwość rozegrania rozgrywki treningowej, w celu zapoznania się z zasadami Konkursu oraz sposobem działania aplikacji służącej do jej przeprowadzenia. Wzięcie udziału w rozgrywce treningowej wymaga zarejestrowania się przez uczestnika na Stronie Konkursowej, ale nie wymaga wprowadzenia przez uczestnika Kodu Aktywacyjnego. Hasła konkursowe w rozgrywce treningowej są inne niż hasła konkursowe we właściwej rozgrywce i nie dublują się z nimi. 6. Poprzez rozgrywkę właściwą rozumie się rozgrywkę w której, uczestnik zarejestruje się na Stronie Konkursu, wprowadzi we właściwym okienku aplikacji konkursowej Kod Aktywacyjny z opakowania produktu promocyjnego w celu uruchomienia rozgrywki. 7. Jeden Kod Aktywacyjny upoważnia uczestnika do rozegrania 1 (jednej) właściwej rozgrywki w dowolnym czasie w okresie trwania Konkursu. 8. Rozgrywka kończy się w przypadku wykorzystania całego posiadanego przez uczestnika czasu trwania rozgrywki. 9. Rozpoczynając właściwą rozgrywkę uczestnik otrzymuje początkowo 3 (trzy) minuty na rozwiązanie haseł konkursowych. Prawidłowe rozwiązanie przez uczestnika hasła konkursowego każdorazowo przedłuża posiadany przez niego czas trwania rozgrywki do wykorzystania o dodatkowy czas. Posiadany przez uczestnika czas trwania rozgrywki oraz jego upływ wskazany jest na liczniku znajdującym się w lewym górnym rogu okienka aplikacji konkursowej po rozpoczęciu przez uczestnika właściwej rozgrywki. 10. Jedna rozgrywka składa się z sześciu etapów: a) Etap pierwszy na którym system odkrywa co drugą literę, a uczestnik otrzymuje do rozwiązania 10 haseł składających się z 1-5 znaków, po rozwiązaniu wszystkich haseł uczestnik przechodzi do etapu drugiego; b) Etap drugi - na którym system odkrywa co drugą literę, a uczestnik otrzymuje do rozwiązania 10 haseł składających się z 6-10 znaków, po rozwiązaniu wszystkich haseł uczestnik przechodzi do etapu trzeciego; c) Etap trzeci - na którym system odkrywa co drugą literę, a uczestnik otrzymuje do rozwiązania 10 haseł składających się z znaków, po rozwiązaniu wszystkich haseł uczestnik przechodzi do etapu czwartego; a) Etap czwarty na którym system odkrywa co trzecią literę, a uczestnik otrzymuje do rozwiązania 10 haseł składających się z znaków, po rozwiązaniu wszystkich haseł uczestnik przechodzi do etapu piątego; b) Etap piąty - na którym system odkrywa co trzecią literę, a uczestnik otrzymuje do rozwiązania 10 haseł składających się z znaków, po rozwiązaniu wszystkich haseł uczestnik przechodzi do etapu szóstego; c) Etap szósty - na którym system odkrywa co trzecią literę, a uczestnik otrzymuje do 9

10 rozwiązania 10 haseł składających się z 26 znaków i więcej. Po rozwiązaniu wszystkich haseł w tym etapie uczestnik otrzymuje kolejną paczkę 10 haseł składających się z 26 znaków i więcej i tak aż do skończenia gry zgodnie z pkt. III. 8 powyżej. 11. Nie jest możliwe przerwanie danej rozgrywki w jej trakcie i jej kontynuowanie przez uczestnika po przerwie. 12. Za prawidłowe odgadnięcie hasła konkursowego uczestnik otrzymywać będzie dodatkowy czasu trwania rozgrywki zgodnie zasadą, że im wyższy poziom tym bonus czasowy jest mniejszy. 13. Po rozegraniu rozgrywki uczestnik może wygenerować unikalny link zapraszający nowe osoby do gry. Każde zaakceptowane zaproszenie to dodatkowe 30 sekund do kolejnej nowej rozgrywki dla dotychczasowego uczestnika. Nowa rozgrywka może zostać przedłużona tylko o 30 sekund, z zastrzeżeniem par. III. pkt. 12. W przypadku zaproszenia kilku osób do wzięcia udziału w Konkursie, dotychczasowy uczestnik otrzyma kilka bonusów w postaci dodatkowych 30 sekund na kilka kolejnych nowych rozgrywek. Sekundy tak uzyskane nie kumulują się w jednej rozgrywce. Przez zaakceptowane zaproszenia rozumie się zaproszenie, w wyniku którego znajomy spełni warunki udziału określone w Regulaminie, skorzysta z przesłanego linku, zarejestruje się w aplikacji konkursowej i rozegra rozgrywkę właściwą. Jedynym ograniczeniem czasowym, dla uczestnika na rozwiązanie danego hasła konkursowego jest posiadany przez uczestnika pozostały mu czas trwania rozgrywki. 14. Oprócz dodatkowego czasu trwania rozgrywki za każde prawidłowo rozwiązane hasło konkursowe uczestnik otrzymywać będzie również punkty. Liczba punktów uzyskiwanych przez uczestnika za prawidłowo rozwiązane hasło zależeć będzie od czasu wykorzystanego przez uczestnika na rozwiązanie. 15. Po rozwiązaniu każdego kolejnego hasła konkursowego przez uczestnika, uzyskane przez niego łącznie w danej rozgrywce punkty zostaną zsumowane oraz zapisane w aplikacji konkursowej wraz z jego adresem wskazanym przy rejestracji w aplikacji konkursowej. Punkty zdobyte przez danego uczestnika w ramach różnych rozgrywek (tj. z wykorzystaniem różnych Kodów Aktywacyjnych) przeprowadzonych przez niego w ramach Konkursu nie sumują się. 16. Każdorazowo w ramach właściwej rozgrywki uczestnik ma możliwość skorzystania z 5 (pięciu) podpowiedzi w postaci automatycznego odkrycia odpowiednio pierwszej brakującej litery w haśle. Uczestnik może wykorzystać wszystkie podpowiedzi w ramach zgadywania jednego i tego samego hasła konkursowego lub wykorzystywać je dowolnie wedle własnego uznania w ramach danej rozgrywki, kiedy uzna to za stosowne. 17. Każdy uczestnik może w okresie trwania Konkursu rozegrać dowolną liczbę właściwych rozgrywek z wykorzystaniem aplikacji konkursowej, pod warunkiem, że za każdym razem wprowadzi w aplikacji konkursowej nowy Kod Aktywacyjny. 10

11 IV. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU I WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW 1. Spośród wszystkich uczestników, którzy wzięli udział we właściwej rozgrywce z wykorzystaniem aplikacji konkursowej, 5 (pięciu) uczestników, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów w danej godzinie konkursowej za prawidłowo rozwiązane hasła konkursowe zostanie nagrodzonych Nagrodami Godzinowymi. 2. Godzina konkursowa stanowi każdą kolejną pełną godzinę zegarową trwania Konkursu czasu warszawskiego (CET) (przykładowo od 13:00:00-13:59:59, następnie od 14:00:00 do 14:59:59, i tak dalej). 3. Spośród wszystkich uczestników, którzy wzięli udział we właściwej rozgrywce z wykorzystaniem aplikacji konkursowej, 3 (trzech) uczestników, którzy zdobyli największą liczbę punktów w danym dniu konkursowym za prawidłowo rozwiązane hasła konkursowe zostanie nagrodzonych Nagrodami Dziennymi. 4. Dzień konkursowy stanowi jeden dzień kalendarzowy trwania Konkursu od godziny 00:00:00 czasu warszawskiego (CET) do godziny 23:59:59 czasu warszawskiego (CET). 5. Spośród wszystkich uczestników, którzy wzięli udział we właściwej rozgrywce z wykorzystaniem aplikacji konkursowej, 10 (dziesięciu) uczestników, którzy rozegrali najwięcej rozgrywek konkursowych w danym tygodniu konkursowym zostanie nagrodzonych Nagrodami Tygodniowymi. 6. Tydzień konkursowy stanowi siedem dni kalendarzowych trwania Konkursu od poniedziałku od godziny 00:00:00 czasu warszawskiego (CET) do niedzieli do godziny 23:59:59 czasu warszawskiego (CET). 7. Za dzień i godzinę uzyskania przez uczestnika wyniku, który jest brany pod uwagę przy przyznawaniu Nagród Godzinowych, Nagród Dziennych i Nagród Tygodniowych, o których mowa powyżej, uważa się dzień i godzinę zapisu wyniku uzyskanego przez danego uczestnika w aplikacji konkursowej. 8. Jeden i ten sam uczestnik w ramach jednej i tej samej rozgrywki (tj. z wykorzystaniem jednego Kodu Aktywacyjnego) może wygrać tylko jedną Nagrodę Dzienną. 9. W przypadku, gdy w danej godzinie konkursowej, lub w danym dniu konkursowym liczba uczestników z najwyższymi wynikami będzie wyższa od liczby nagród opisanych w pkt. 1, 3 i 5 wtedy narodzeni zostaną uczestnicy, którzy jako pierwsi osiągnęli najwyższy wynik. 10. Zdobywcy Nagród Godzinowych, Nagród Dziennych i Nagród Tygodniowych zostaną powiadomieni i ogłoszeni przez Organizatora na Stronie Konkursowej w terminie 3 dni roboczych od zakończenia dnia konkursowego, w którym uzyskali uprawnienie do Nagrody Godzinowej, Nagrody Dziennej lub Nagrody Tygodniowej. 11

12 IV. NAGRODY 1. Nagrodami w Konkursie są: a) Nagrody Godzinowe 4200 nagród rzeczowych w postaci kart przedpłaconych VISA o wartości 50 złotych (pięćdziesiąt złotych) każda, uprawniających do zrealizowania płatności za zakupy w sklepach, w Internecie lub dokonania wypłaty w bankomacie do kwoty 50 złotych (pięćdziesiąt złotych), przyznawanych uczestnikom, którzy osiągnęli 5 najlepszych wyników (zdobyli najwyższą liczbę punktów) w każdej kolejnej godzinie konkursowej. Szczegółowe zasady korzystania z kart przedpłaconych Citi Bank Handlowy określa ich regulamin dostępny pod adresem b) Nagrody Dzienne 105 nagród rzeczowych w postaci karty przedpłaconej VISA o wartości złotych (trzy tysiące złotych) każda, uprawniających do zrealizowania płatności za zakupy w sklepach, w Internecie lub dokonania wypłaty w bankomacie do kwoty złotych (trzy tysiące złotych), przyznawanych uczestnikom, którzy osiągnęli 3 najlepsze wyniki (zdobyli najwyższą liczbę punktów) w każdym kolejnym dniu konkursowym. Szczegółowe zasady korzystania z kart przedpłaconych VISA określa ich regulamin dostępny pod adresem Dodatkowo uczestnikom, którzy zdobyli Nagrodę Dzienną zostanie przyznana z dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11% jej wartości na poczet zryczałtowanego podatku od wygranej, przyznawana uczestnikom, którzy osiągnęli trzy najlepsze wyniki w ciągu danego dnia trwania Konkursu. Nagroda pieniężna nie zostanie wydana zwycięzcy, lecz zostanie potrącona i odprowadzona na rachunek właściwego urzędu skarbowego na poczet podatku dochodowego od wygranej w Konkursie. c) Nagrody Tygodniowe 50 nagród rzeczowych w postaci kartonów Chipsów Lay s. 2. Organizator skontaktuje się ze zdobywcami Nagród w Konkursie w ciągu 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin od zakończenia danego dnia konkursowego, w którym uzyskali oni wynik uprawniający ich do Nagrody w Konkursie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres , z wykorzystaniem którego dokonano rejestracji udziału w Konkursie za pośrednictwem Strony Konkursowej, w celu ustalenia adresu, na który ma zostać dostarczona Nagroda. 3. W przypadku nieudanej próby kontaktu ze zdobywcą Nagrody w Konkursie, nagrody pozostają do wyłącznej dyspozycji Organizatora. Przez nieudaną próbę kontaktu należy rozumieć brak otrzymania odpowiedzi zdobywcy Nagrody na wiadomość przesłaną przez Organizatora zgodnie z ust. 2 powyżej, w ciągu 96 godzin od wysłania wiadomości przez Organizatora. 4. Informacja o wyłonieniu zdobywców Nagród w Konkursie będzie każdorazowo zamieszczana w postaci listy nagrodzonych na Stronie Konkursowej, w ciągu 72 godzin od zakończenia danego dnia konkursowego, w którym wyłoniono zwycięzców 12

13 Nagród Godzinowych, Nagród Dziennych i Nagród Tygodniowych, poprzez opublikowanie imienia i nazwiska zgodnie z danymi podanymi przez uczestnika przy rejestracji udziału w Konkursie, oraz liczby zdobytych punktów oraz rodzaju przyznanej Nagrody. 5. Nagrody zostaną wydane ich zdobywcom poprzez ich przesłanie przez Organizatora na adres podany przez zdobywcę Nagrody w trakcie procedury kontaktu, o której mowa w pkt. IV. 2 powyżej, w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. 6. Nagrody w Konkursie nie mogą być przez ich zdobywców zamieniane na inne nagrody ani równowartość w pieniądzu, a także nie mogą być przekazywane przez ich zdobywców na rzecz innych uczestników. 7. W przypadku niemożności odebrania Nagrody przez jej zdobywcę, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia Nagrody zwycięzcy w przypadku podania przez niego błędnego lub niekompletnego adresu, pod który Nagroda ma być dostarczona. V. NARUSZENIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU 1. Każde naruszenie niniejszego Regulaminu przez uczestnika Konkursu skutkuje jego wykluczeniem z udziału w Konkursie w ramach każdej rozgrywki, w związku z którą doszło do naruszenia Regulaminu lub w trakcie trwania której naruszenie takie istniało. 2. Zawinione podanie przez uczestnika Konkursu nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu. 3. Naruszenie przez uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie przepisów obowiązującego prawa stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu. 4. Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że ingerują w mechanizm Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do nagrody. VI. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego dotyczącego przebiegu Konkursu, w terminie do dnia 15 grudnia 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu reklamującego, na adres Frito Lay Poland sp. z o.o., ul. Zamoyskiego 24/26, Warszawa, z dopiskiem: ROZGRYŹ NEON". Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana listem poleconym na adres podany w reklamacji. W przypadku reklamacji dotyczących bezpośrednio działania kart przedpłaconych Visa 13

14 będących nagrodami w Konkursie zastosowanie będzie miał regulamin Visa dostępny VII. DANE OSOBOWE 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego na Stronie Konkursowej oraz podczas kontaktu z Organizatorem danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w celu publikacji zwycięzców w Konkursie. 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celach związanych z udziałem i rozstrzygnięciem Konkursu, w tym realizacji Nagrody, chyba że Uczestnik wyrazi także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych także dla celów marketingowych. 3. Kompletne podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach związanych z udziałem i rozstrzygnięciem Konkursu jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do uczestnictwa w Konkursie, a w przypadku laureatów także otrzymania Nagrody. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne. 4. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. 5. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w toku trwania Konkursu, zostanie on wykluczony z udziału w Konkursie. VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego. Warszawa, dnia r. 14

REGULAMIN PROMOCJI LION DARMOWY INTERNET W ŚRODKU. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PROMOCJI LION DARMOWY INTERNET W ŚRODKU. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PROMOCJI LION DARMOWY INTERNET W ŚRODKU 1. Informacje ogólne 1. Promocja prowadzona będzie pod nazwą Lion Darmowy Internet w Środku (dalej Promocja ). Warunki uczestnictwa w Promocji określone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4 REGULAMIN PROMOCJI Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów 1. WSTĘP 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej pod nazwą Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów zwanej dalej Sprzedażą premiową, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II"

Regulamin konkursu Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" (zwany dalej: Konkursem ), organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyrzutnia nagród. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Wyrzutnia nagród. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Wyrzutnia nagród 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą Wyrzutnia nagród, zwanego dalej Promocją, jest Agencja Reklamowa S4 S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu Szczęśliwa 13, jest Polskie Technologie Internetowe Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie Al. Niepodległości 705/5, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: VOUCHERY LIMANGO (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu - Strzel bramkę

Regulamin Konkursu - Strzel bramkę Regulamin Konkursu - Strzel bramkę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Strzel bramkę (dalej: "Konkurs") jest 3Way Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy,, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO STARTuj na zakupy

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO STARTuj na zakupy REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO STARTuj na zakupy [Postanowienia ogólne] 1 1. [Program; Organizator] Organizatorem programu promocyjnego pod nazwą: STARTuj na zakupy zwanego dalej "Programem", jest spółka

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Akcja za 1 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Akcja za 1 zł (dalej: Konkurs ) jest International Coupons S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 12,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Konkursie: Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 (zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU Przygotuj się do Sochi 2014 (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Przygotuj się do Sochi 2014 (dalej Konkurs ). 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje REGULAMIN KONKURSU Włączamy Emocje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Włączamy Emocje, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej

Bardziej szczegółowo

3 Miejsca i czas trwania Konkursu 1. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem sieci Internet.

3 Miejsca i czas trwania Konkursu 1. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem sieci Internet. REGULAMIN KONKURSU Discovery-Gorączka Złota 1 Organizator i Nazwa Konkursu 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Discovery-Gorączka Złota zwanego dalej Konkursem, jest Discovery Polska spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ I. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem Konkursu Podaj dalej Firmy KOL-DENTAL, zwanego dalej Konkursem, jest KOL-DENTAL z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZASADY KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU ZASADY KONKURSU REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Chrzanowskiej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ HEAVY DUTY MASTERS Obowiązuje od 1 października 2015 roku REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Motywacyjnym

Bardziej szczegółowo

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition Regulamin konkursu Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą MOJE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz!

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poniedziałek z Fritz (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA I. ORGANIZATORZY 1. Konkurs pt. Promedica24 Moja historia (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez: Promedica Care Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Zakręcone Giga (dalej: Regulamin ) 1. ORGANIZATOR I DOSTAWCA NAGRÓD

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Zakręcone Giga (dalej: Regulamin ) 1. ORGANIZATOR I DOSTAWCA NAGRÓD REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Zakręcone Giga (dalej: Regulamin ) 1. ORGANIZATOR I DOSTAWCA NAGRÓD 1. Organizatorem sprzedaży premiowej Zakręcone giga (dalej: Akcja Promocyjna ) jest Socializer S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Danfoss Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Chrzanowskiej 5, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja konkursowa ARENA WYZWANIA PEPSI jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi pod adresem http://www.pepsi.pl/wyzwaniesmaku/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu marki Mirinda Polska w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/mirindapl. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj kosmetyki Urban Decay. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj kosmetyki Urban Decay. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Wygraj kosmetyki Urban Decay 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs Wygraj kosmetyki Urban Decay ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia VOX FM pt. Wygraj bluzę Vox Fm 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Radia VOX FM pt. Wygraj bluzę Vox Fm 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia VOX FM pt. Wygraj bluzę Vox Fm 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wygraj bluzę VOX Fm rozgrywanego na stronie Radia VOX FM www.voxfm.pl, w serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz?

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? I. Postanowienia wstępne 1. Organizatorem Sondy SMS Kto wygra mecz?, zwanej dalej Sondą lub Serwisem, jest MobileFormats Sp. z o.o., z siedzibą: Plac Szczepański 3 lok.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nietypowe Kasze POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Nietypowe Kasze POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Nietypowe Kasze 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu Nagrody w dobrym smaku - Ankieta Magazyn, zwanego dalej Konkursem, jest Brainbow Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO. 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO. 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć Warszawa, 21 października 2016 roku. REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Dying Light zaprojektuj schronienie

Dying Light zaprojektuj schronienie Regulamin konkursu Dying Light zaprojektuj schronienie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Dying Light zaprojektuj schronienie (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN konkursu promocyjnego PAOLA ROZGRZEWA dla sprzedawców i właścicieli sklepów detalicznych. 1 Nazwa konkursu Promocyjnego

REGULAMIN konkursu promocyjnego PAOLA ROZGRZEWA dla sprzedawców i właścicieli sklepów detalicznych. 1 Nazwa konkursu Promocyjnego REGULAMIN konkursu promocyjnego PAOLA ROZGRZEWA dla sprzedawców i właścicieli sklepów detalicznych 1 Nazwa konkursu Promocyjnego 1. Konkurs promocyjny prowadzony będzie pod nazwą PAOLA ROZGRZEWA. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Symulator Farmy 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Symulator Farmy 2015 (dalej Konkurs"), w szczególności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Actimel zwycięskie śniadania (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Actimel zwycięskie śniadania, zwanej dalej Loterią, jest

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs -Monolith (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej PKO BP Mini Ratka

Regulamin akcji promocyjnej PKO BP Mini Ratka I. Postanowienia ogólne: Regulamin akcji promocyjnej PKO BP Mini Ratka 1. Akcja promocyjna PKO BP Mini Ratka (dalej: "Promocja"), organizowana jest przez spółkę pod firmą: Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Codziennie Ty (zwanej dalej: Promocją) jest agencja Q&A Communications z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej Odbierz KODY na nagrody

Regulamin sprzedaży premiowej Odbierz KODY na nagrody Regulamin sprzedaży premiowej Odbierz KODY na nagrody 1. Postanowienia ogólne 1. Sprzedaż premiowa Obierz KODY na nagrody [dalej Sprzedaż premiowa ] jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Suempol - nagradzamy ze smakiem.

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Suempol - nagradzamy ze smakiem. Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Suempol - nagradzamy ze smakiem. 1. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki na jakich odbywa się program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Wakacyjne inwestycje z TFI Allianz, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Megaokazje z unikalnym kodem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 maja 2014 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Akcji promocyjnej pod hasłem Megaokazje z unikalnym kodem

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Programem Stały Klient objęty jest zakup od

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Programem Stały Klient objęty jest zakup od Regulamin Programu Stały Klient 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej Stały Klient ( Program Stały Klient

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Złap Najszybsze LTE (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU. Złap Najszybsze LTE (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Złap Najszybsze LTE (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Złap Najszybsze LTE (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Pytanie tygodnia ( Regulamin )

Regulamin Konkursu. Pytanie tygodnia ( Regulamin ) Regulamin Konkursu Pytanie tygodnia ( Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem Konkursu Pytanie tygodnia (dalej Konkurs ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308, przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play 1 ORGANIZATOR I DOSTAWCA NAGRÓD 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Każdy kod wygrywa w Play ( Akcja Promocyjna ) jest Coca-Cola HBC Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU QUIZ WIEDZY O HYDRO-VACUUM S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU QUIZ WIEDZY O HYDRO-VACUUM S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU QUIZ WIEDZY O HYDRO-VACUUM S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Hydro-Vacuum S.A. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ).

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem Konkursu, dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Promocja przedłużona

Promocja przedłużona Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Smart TV Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla osób fizycznych dokonujących zakupu produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę.

Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę. Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę rozgrywanego na antenie Radia WAWA oraz na stronie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj i schudnij razem z Holmes Place

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj i schudnij razem z Holmes Place REGULAMIN KONKURSU Wygraj i schudnij razem z Holmes Place Postanowienia ogólne 1. Konkurs Wygraj i schudnij razem z Holmes Place ( Konkurs ) jest organizowany przez Holmes Place Poland Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Plus Internet na Kartę

Regulamin konkursu Plus Internet na Kartę Regulamin konkursu Plus Internet na Kartę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Plus Internet na Kartę (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wygraj spotkanie z Pele jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI PROMOCJA BGŻOPTIMA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Promocja BGŻOptima (zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Czwartek z PURO

REGULAMIN KONKURSU Czwartek z PURO REGULAMIN KONKURSU Czwartek z PURO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Czwartek z PURO (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań Game Arena

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odpowiedz i wygraj

Regulamin konkursu Odpowiedz i wygraj Regulamin konkursu Odpowiedz i wygraj 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Odpowiedz i wygraj (dalej Konkurs ) jest Wrigley Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama

REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama REGULAMIN KONKURSU Wtorek z firmą Hama POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poniedziałek z Fritz (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs dla młodych Projektantów Atlantic Fashion Design (zwany dalej: Regulaminem )

Regulamin konkursu Konkurs dla młodych Projektantów Atlantic Fashion Design (zwany dalej: Regulaminem ) Regulamin konkursu Konkurs dla młodych Projektantów Atlantic Fashion Design (zwany dalej: Regulaminem ) 1. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ ZBIERAJ KODY OTRZYMUJ LEONY dla produktów HoReCa marki Hortex firmy Polski Ogród Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ ZBIERAJ KODY OTRZYMUJ LEONY dla produktów HoReCa marki Hortex firmy Polski Ogród Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ ZBIERAJ KODY OTRZYMUJ LEONY dla produktów HoReCa marki Hortex firmy Polski Ogród Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program sprzedaży premiowej pod nazwą ZBIERAJ KODY OTRZYMUJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wakacje z MAAG iem 1 ORGANIZATOR KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU Wakacje z MAAG iem 1 ORGANIZATOR KONKURSU REGULAMIN KONKURSU Wakacje z MAAG iem 1 ORGANIZATOR KONKURSU Konkurs pt. Wakacje z MAAG iem, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez MAAG Polska z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.,z siedzibą

Bardziej szczegółowo

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną

5. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jestem Skra (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Konkurs Jestem Skra na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo