SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia Warszawa ul.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE 00-576 Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia 01-184 Warszawa ul."

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY W WARSZAWIE Warszawa ul. Marszałkowska 24 Filia Warszawa ul.działdowska 1 tel.: tel/fax : Regon Nip: CENNIK BADAŃ ODPŁATNYCH I INNYCH USŁUG MEDYCZNYCH DLA PACJENTÓW NIEUBEZPIECZONYCH ORAZ ZLECENIODAWCÓW OBOWIĄZUJĄCY W SAMODZIELNYM PUBLICZNYCM DZIECIĘCYM SZPITALU KLINICZNYM W WARSZAWIE Cennik obowiązuje od 1 marca 2015 r. 1

2 Cennik badań/ usług z Zakresu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego ANALITYKA OGÓLNA 1 Badanie ogólne moczu 18,00 zł 2 Badanie ogólne moczu z oceną osadu metodą optycznocytometryczną 36,00 zł 3 Białko w moczu 16,00 zł 4 Ciężar właściwy - próba sucha 6,00 zł 5 Ocena erytrocytów w moczu w mikroskopie fazowo - kontrastowym (Ocena krwinkomoczu ) 6 ph moczu pod parafiną 7 Mocz - Liczba Addisa 8 Badanie ogólne kału (ocena stopnia strawienia) 9 Krew utajona w kale metodą immunochromatograficzną 10 ph kału 11 Pasożyty w kale Antygen Giardii lamblii w kale metodą immunochromatograficzną Owsiki wymaz okołoodbytniczy, mocz 14 Rzęsistek pochwowy - mocz 15 Kamienie żółciowe 16 Kamienie nerkowe Gonadotropina kosmówkowa w moczu metodą 17 immunochromatograficzną 18 Oznaczanie stężenia kalprotektyny w kale Wykrywanie narkotyków w moczu metodą immunchromatograficzną 19 (10 parametrowy - test przesiewowy) MIKROBIOLOGIA 20 Bakteriologiczne badanie moczu a Posiew moczu b Gatunkowa identyfikacja jednego szczepu bakteryjnego Oznaczanie lekowrażliwości jednego szczepu bakterii tlenowych c metodą dyfuzyjno-krążkową lub metodami automatycznymi 21 Bakteriologiczne badanie krwi a Posiew krwi b Gatunkowa identyfikacja jednego szczepu bakteryjnego Oznaczanie lekowrażliwości jednego szczepu bakterii tlenowych c metodą dyfuzyjno-krążkową lub metodami automatycznymi Bakteriologiczne badanie płynu mózgowo-rdzeniowego i innych płynów z jam ciała (posiew, oznaczenie antygenów, preparat 22 bezpośredni) Posiew, oznaczanie antygenów, preparat bezpośredni z płynu a mózgowo-rdzeniowego i innych płynów z jam ciała b Gatunkowa identyfikacja jednego szczepu bakteryjnego Oznaczanie lekowrażliwości jednego szczepu bakterii tlenowych c metodą dyfuzyjno-krążkową lub metodami automatycznymi Bakteriologiczne badanie materiału klinicznego na obecność bakterii tlenowych (gardło, rana, ucho,nos, oko, ropa, cewnik, pępek, 23 napletek, srom, zatoki) Posiew z materiału klinicznego (gardło,rana, ucho,cewnik, pępek, a napletek, srom, zatoki, ropa, nos,oko) b Gatunkowa identyfikacja jednego szczepu bakteryjnego Oznaczanie lekowrażliwości jednego szczepu bakterii tlenowych c metodą dyfuzyjno-krążkową lub metodami automatycznymi 6,00 zł 18,00 zł 6,00 zł 24,00 zł 19,00 zł 8,00 zł 42,00 zł 7,00 zł 168,00 zł 64,00 zł 29,00 zł 26,00 zł 29,00 zł 78,00 zł 29,00 zł 28,00 zł 29,00 zł 2

3 24 25 a b c 26 Bakteriologiczne badanie materiału biologicznego na obecność bakterii beztlenowych (posiew, identyfikacja, antybiogram) Bakteriologiczne badanie kału w kierunku kolonizacji bakteriami chorobotwórczymi i w kierunku nosicielstwa Posiew kału w kierunku kolonizacji i nosicielstwa Gatunkowa identyfikacja jednego szczepu bakteryjnego Oznaczanie lekowrażliwości jednego szczepu bakterii tlenowych metodą dyfuzyjno-krążkową lub metodami automatycznymi Bakteriologiczne badanie kału na obecność pałeczek Salmonella spp. I Shigella spp. (posiew, identyfikacja, serotypowanie, antybiogram) Bakteriologiczne badanie kału na obecność pałeczek Yersinia spp. 27 a wynik ujemny b dopłata do wyniku dodatniego Bakteriologiczne badanie kału dzieci na obecność enteropatogennych Escherichia coli EPEC (posiew, identyfikacja, 28 serotypowanie, antybiogram) Bakteriologiczne badanie kału na obecność bakterii Clostridium 29 difficile a wynik ujemny b dopłata do wyniku dodatniego 30 Wykrycie toksyny A i B Clostridium difficile w kale metodą ELFA Bakteriologiczne badanie kału na obecność bakterii Campylobacter 31 spp. a wynik ujemny b dopłata do wyniku dodatniego Wykrywanie rotawirusów i adenowirusów w kale metodą 32 immunochromatograficzną 33 Wykrywanie norowirusów w kale metodą immunochromatograficzną Mikrobiologiczne badanie materiału biologicznego na obecność 34 grzybów drożdżoidalnych (posiew, identyfikacja, lekowrażliwość) 35 Mikrobiologiczna kontrola czystości powietrza i powierzchni Badanie jałowości produktu przeznaczonego do żywienia 36 pozajelitowego 37 Oznaczenie DNA wirusa CMV - PCR - metoda jakościowa 38 Oznaczenie DNA wirusa CMV - PCR - metoda ilościowa 39 Oznaczenie DNA wirusa EBV - PCR - metoda jakościowa 40 Oznaczenie DNA wirusa EBV - PCR - metoda ilościowa Wykrywanie wirusa RSV w wymazach z nosogardzieli metodą 41 immunochromatograficzną BIOCHEMIA 42 Amoniak w osoczu 43 Białko całkowite 44 Proteinogram 45 Albuminy w surowicy 46 Albumina w moczu (mikroalbuminuria) 47 Białko C reaktywne - CRP 48 Prokalcytonina -PCT 49 Czynnik reumatoidalny - RF- metoda ilościowa 50 Poziom antystreptolizyn - ASO 34,00 zł 29,00 zł 34,00 zł 16,00 zł 59,00 zł 23,00 zł 74,00 zł 23,00 zł 74,00 zł 22,00 zł 38,00 zł 71,00 zł 22,00 zł 36,00 zł 162,00 zł 318,00 zł 162,00 zł 318,00 zł 42,00 zł 14,00 zł 31,00 zł 28,00 zł 16,00 zł 92,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 3

4 51 Immunoglobulina IgA 52 Immunoglobulina IgG 53 Immunoglobulina IgM 54 Składowa dopełniacza C3 55 Składowa dopełniacza C4 56 Glukoza / surowica / mocz 57 Mocznik / surowica / mocz 58 Kreatynina / surowica / mocz 59 Kwas moczowy / surowica / mocz 60 Bilirubina całkowita w surowicy 61 Bilirubina niesprzężona / Bilirubina sprzężona - Bu/Bc 62 Aminotransferaza asparaginowa - GOT ( AST ) 63 Aminotransferaza alaninowa - GPT ( ALT ) 64 Gamma glutamylotransferaza - GGTP 65 Fosfataza alkaliczna ALP 66 Dehydrogenaza mleczanowa - LDH 67 Kinaza fosfokreatynowa - CK 68 Izoenzym kinazy fosfokreatynowej CK -MB 69 Amylaza/ surowica / mocz 70 Lipaza /surowica 71 Cholesterol całkowity - CHOL 72 Cholesterol HDL HDL-chol 73 Cholesterol LDL LDL-chol 74 Triglicerydy - TG 75 Lipidogram (Chol, HDL-chol, TG, LDL-chol wyliczony) 76 Kwas mlekowy (mleczany) 77 Methemoglobina - MetHb 78 Karboksyhemoglobina COHb Badanie parametrów krytycznych (RKZ, elektrolity, oksymetria, 79 metabolity) (Gazometria) 80 Osmolalność / surowica / mocz 81 Sód / surowica / mocz 82 Potas / surowica / mocz 83 Wapń zjonizowany 84 Wapń / surowica / mocz 85 Fosfor / surowica / mocz 86 Magnez / surowica / mocz 87 Chlorki / surowica / mocz / płyn mózgowo-rdzeniowy 88 Oznaczenie chlorków w pocie: pobranie próbki potu na bibułę do badania wg cennika Działu a Rehabilitacji b ilościowe oznaczenie chlorków w pocie Badanie płynu z otrzewnej (cytoza, parametry fizyczne i 89 biochemiczne) 90 Badanie płynu stawowego 91 Badanie płynu dializacyjnego a cytoza b ocena morfologiczna komórek c elektrolity ( Na, K, Ca++) parametry biochemiczne (glukoza, mocznik, kreatynina, białko d całkowite) 22,00 zł 22,00 zł 22,00 zł 22,00 zł 22,00 zł 14,00 zł 13,00 zł 13,00 zł 19,00 zł 29,00 zł 17,00 zł 14,00 zł 14,00 zł 14,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 14,00 zł 14,00 zł 40,00 zł 42,00 zł 5,00 zł 18,00 zł 22,00 zł 20,00 zł 4

5 92 Badanie płynu z opłucnej (parametry fizyczne i biochemiczne) Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego (cytoza, parametry fizyczne i 93 biochemiczne) 94 Żelazo 95 Całkowita zdolność wiązania żelaza - TIBC 96 Ferrytyna 97 Hemoglobina glikowana HbA1c HEMATOLOGIA Morfologia krwi z 5 częściowym rozdziałem leukocytów automat 5-98 diff 99 Morfologia krwii z rozmazem mikroskopowym Ocena morfologii komórek (płyn mózgowo-rdzeniowy, płyny z jam 100 ciała ) 101 Odczyn opadania krwinek czerwonych OB 102 Liczba płytek krwi -metoda mikroskopowa 103 Retikulocyty 104 Oporność osmotyczna metodą AGLT Barwienie rozmazu szpiku 106 Wykonywanie rozmazu krwi i barwienie rozmazu DIAGNOSTYKA INFEKCJI 107 Przeciwciała anty Adenowirus IgA metoda ELISA 108 Przeciwciała anty Adenowirus IgG metoda ELISA 109 Przeciwciała anty Chlamydia pneumoniae IgA metoda ELISA 110 Przeciwciała anty Chlamydia pneumoniae IgG metoda ELISA 111 Przeciwciała anty Chlamydia pneumoniae IgM metoda ELISA 112 Przeciwciała anty Mycoplasma pneumoniae IgG metoda ELISA 113 Przeciwciała anty Mycoplasma pneumoniae IgM metoda ELISA 114 Przeciwciała anty Yersinia IgA metoda ELISA 115 Przeciwciała anty Yersinia IgG metoda ELISA 116 Przeciwciała anty Yersinia IgM metoda ELISA 117 Przeciwciała anty Parainfluenza wirus 1,2,3 IgA metoda ELISA 118 Przeciwciała anty Parainfluenza wirus 3 IgG metoda ELISA Przeciwciała anty EBV (mononukleoza zakaźna) - metoda lateksowa Przeciwciała anty Influenza A IgA metoda ELISA 121 Przeciwciała anty Influenza A IgG metoda ELISA 122 Przeciwciała anty EBV/ EBNA 1 IgG metodą ELISA 123 Przeciwciała anty EBV/VCA IgG metodą ELISA 124 Przeciwciała anty EBV/VCA IgM metodą ELISA 125 Przeciwciała anty EBV/EA IgG metodą ELISA 126 Przeciwciała anty EBV/VCA IgM w klasie metodą ELFA 127 Przeciwciała anty EBV/VCA/EA w klasie IgG metodą ELFA 128 Przeciwciała anty EBV/EBNA w klasie IgG metodą ELFA 129 Oznaczenie DNA wirusa EBV - PCR - metoda jakościowa 130 Oznaczenie DNA wirusa EBV - PCR - metoda ilościowa 131 Oznaczenie DNA wirusa CMV - PCR - metoda jakościowa 132 Oznaczenie DNA wirusa CMV - PCR - metoda ilościowa 133 Przeciwciała anty CMV w klasie IgG metodą ECLA 134 Przeciwciała anty CMV w klasie IgM metodą ECLA 36,00 zł 23,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 26,00 zł 28,00 zł 5,00 zł 8,00 zł 19,00 zł 8,00 zł 14,00 zł 53,00 zł 53,00 zł 52,00 zł 58,00 zł 58,00 zł 61,00 zł 52,00 zł 52,00 zł 48,00 zł 162,00 zł 318,00 zł 162,00 zł 318,00 zł 34,00 zł 5

6 135 Antygen HBs 136 Test potwierdzenia antygenu HBs 137 Przeciwciała anty HBs 138 Przeciwciała anty HCV 139 RSV IgG metodą ELISA DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY 140 TSH 141 ft3 142 ft4 143 Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej - TPO 144 Przeciwciała tyreoglobulinowe - Tg MARKERY SERCOWE 145 Troponina I TNI N-końcowy fragment peptydu natriuretycznego typu B -NT-proBNP Izoenzym kinazy fosfokreatynowej CK-MB masa LEKI, WITAMINY, METABOLITY 148 Luminal 149 Karbamazepina 150 Witamina B Kwas foliowy 152 Kwas walproinowy 153 Metotreksat - MTX 154 Cyklosporyna monoklonalna 155 Witamina 25-OH D3 IMMUNOLOGIA KOMÓRKOWA 156 Ocena chemiluminescencji granulocytów 157 Pojedyńcze przeciwciało monoklonalne Quantiferon - Test diagnostyczny w kierunku zakażenia prątkami 158 gruźlicy metodą pomiaru interferonu gamma techniką ELISA 159 Test EMA KOAGUOLOGIA 160 Czas protrombinowy - PT (INR) 161 Czas trombinowy TT 162 Czas kaolinowo-kefalinowy APTT 163 Fibrynogen 164 D - dimery 165 Antytrombina III 166 Aktywność cz. v. Willebranda 167 Antygen cz. v. Willebranda 168 Białko C 169 Czynnik II 170 Czynnik V 171 Czynnik VII 172 Czynnik VIII 17,00 zł 2 26,00 zł 29,00 zł 42,00 zł 18,00 zł 18,00 zł 18,00 zł 29,00 zł 34,00 zł 36,00 zł 96,00 zł 62,00 zł 36,00 zł 31,00 zł 26,00 zł 34,00 zł 64,00 zł 48,00 zł 140,00 zł 140,00 zł 129,00 zł 24,00 zł 27,00 zł 25,00 zł 24,00 zł 62,00 zł 25,00 zł 76,00 zł 90,00 zł 85,00 zł 37,00 zł 6

7 173 Czynnik IX 174 Czynnik X 175 Czynnik XI 176 Czynnik XII 177 Czynnik XIII 178 Inhibitor VIII: C 179 Inhibitor IX: C 180 Test na obecność antykoagulanta 181 Test stabilizacji fibryny 182 Czas okluzji -Colagen/ADP 183 Czas okluzji -Colagen/EPI SEROLOGIA TRANSFUZJOLOGICZNA 184 Bezpośredni test antyglobulinowy - BTA 185 Grupa krwi (AB0 +Rh +przeciwciała odpornościowe) 186 Grupa krwi do 4 miesiąca życia (AB0 +Rh + BTA) 187 **Próba zgodności serologicznej (jeden dawca) 188 **Każdy dodatkowy dawca 189 Kontrola antygenu ABO i RhD (1 pilotka) BADANIA AUTOIMMUNOLOGICZNE Przeciwciała przeciwko endomysium w klasie IgA IgAEmA metodą 190 immunofluorescencji pośredniej (test skriningowy) Przeciwciała przeciwko endomysium w klasie IgG - IgGEmA metodą 191 immunofluorescencji pośredniej (test skryningowy) Przeciwciała przeciwko endomysium i gliadynie w klasie IgA metodą 192 immunofluorescencji pośredniej (test skryningowy) Przeciwciała przeciwjądrowe ANA w klasie IgG metodą 193 immunofluorescencji pośredniej( test skriningowy) Przeciwciała przeciwjądrowe - ANA metodą immunoblotu (ustalenie 194 swoistości) 195 Przeciwciała przeciwko cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych - ANCA metodą immunofluorescencyjną (test skriningowy) Przeciwciała przeciwko cytoplazmie granulocytów obojętnochłonnych ANCA, przeciwko MPO i PR3 -metoda immunoblotu 196 Przeciwciała granulocytarne przeciwko mieloperoksydazie 197 cytoplazmy granulocytów MPO-ANCA metodą ELISA Przeciwciała granulocytarne przeciw proteinazie 3 cytoplazmy 198 granulocytów, PR3-ANCA metodą ELISA Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej w klasie IgA 199 (TGA) -metoda ELISA Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej w klasie IgG 200 (TGG) -metoda ELISA Przeciwciało przeciwko trzustce oraz antygenom móżdżku w ludzkiej 201 surowicy metodą immunofluorescencji pośredniej Przeciwciała przeciwko receptorom glutaminianu typu: NMDA, AMPA1, AMPA2, CASPR2, LG11 oraz komórkom 202 transfekowanym GABARBI/B2r Oznaczenie przeciwciał przeciw dekarboksylazie kwasu 202a glutaminowego - anty GAD 61,00 zł 49,00 zł 84,00 zł ,00 zł 18,00 zł 85,00 zł 85,00 zł 19,00 zł 58,00 zł 48,00 zł 47,00 zł 18,00 zł 18,00 zł 68,00 zł 65,00 zł 42,00 zł 126,00 zł 53,00 zł 83,00 zł 59,00 zł 59,00 zł 53,00 zł 53,00 zł 78,00 zł 240,00 zł 75,00 zł 7

8 HORMONY 203 LH- hormon luteinizujący 204 FSH- hormon folikulotropowy 205 Estradiol E2 206 Testosteron 207 Androstendion 208 Prolaktyna 209 PTH Parathormon 210 DHAE-S 211 HGH hormon wzrostu 212 IGF1 (somatomedyna) 213 Kortyzol w surowicy/mocz 214 Insulina 215 IGFBP SGHB - globulina wiążąca hormony płciowe OH progesteron ALERGOLOGIA 1 IgE całkowite 2 GX-1 mix trawy 3 C2 - penicylina 4 C6 - amoksycylina 5 C7 - cefaklor 6 C74 - żelatyna 7 D1 - D. pteronyssinus (roztocze kurzu domowego) 8 D2 - D. farinae (roztocze mączne) 9 D-205-rDer p10 (tropomiozyna roztoczy) 10 E1 - sierść kota 11 E5 - sierść psa 12 F1 - białko jaja kurzego 13 F2 - mleko krowie 14 F3 - dorsz 15 F4 - pszenica 16 F5 - żyto 17 F6 - jęczmień 18 F7 - owies 19 F8 - kukurydza 20 F9 - ryż 21 F11 - gryka 22 F13 - orzech ziemny 23 F14 - soja 24 F15 - biała fasola 25 F17 - orzech laskowy 26 F25 - pomidor 27 F26 - wieprzowina 28 F27 - wołowina 29 F31 - marchew 30 F33 - pomarańcza 31 F35 - ziemniak 23,00 zł 23,00 zł 31,00 zł 37,00 zł 43,00 zł 31,00 zł 45,00 zł 38,00 zł 74,00 zł 26,00 zł 29,00 zł 79,00 zł 88,00 zł 48,00 zł 61,00 zł 49,00 zł 53,00 zł 49,00 zł 49,00 zł 8

9 32 F44 - truskawka 33 F45 - drożdże piekarnicze 34 F49 - jabłko 35 F75 - żółtko jaja kurzego 36 F76 - alfa-laktoalbumina (frakcja mleka) 37 F77 - beta-laktoglobulina (frakcja mleka) 38 F78 - kazeina (frakcja mleka) 39 F79 - gluten 40 F83 - kurczak 41 F85 - seler 42 F86 - pietruszka 43 F88 - mięso baranina 44 F92 - banan 45 F93 - kakao 46 F94 - gruszka 47 F213 - mięso królika 48 F218 - papryka 49 F225 - dynia 50 F237 - morela 51 F245 - jajo kurze (całkowite) 52 F284 - mięso indyka 53 F297 - guma arabska 54 F343 - malina 55 G6 - tymotka (pyłek) 56 G12 - żyto (pyłek) 57 G15 - pszenica (pyłek) 58 I 1 - jad pszczoły 59 I 3 - jad osy 60 I 71 - jad komara 61 I 75 - szerszeń (jad) 62 I rapi m1 (fosfolipaza A2 pszczoły) 63 I rves v5 (rekomb) osa 64 I rves v1 (fosfolipaza A1 osa) 65 K82 - latex 66 M2 - Cladosporium herbarium (zarodniki) 67 M3 - Aspergillus (zarodniki) 68 M5 - Candida albicans (zarodniki) 69 M6 - Alternaria (zarodniki) 70 M218 - rasp f1 (rekomb) Aspergillus 71 T2 - olcha 72 T3 - brzoza 73 T4 - leszczyna 74 T215 - rbet v 1 (rekomb) brzoza 75 T216 - rbet v 2 (profilina) brzoza 76 W6 - bylica 77 W9 - babka lancetowata 78 P1 - glista 53,00 zł 53,00 zł 64,00 zł 82,00 zł 76,00 zł 76,00 zł 9

10 79 Polycheck - panel pokarmowy 80 Polycheck - panel wziewny 81 Polycheck - panel pediatryczny 82 WX-1 mix chwastów 83 Ex-71 mix pierza 84 FX-5 mix pokarmowy 85 HX-2 mix kurzu z odchodami karalucha 86 Mx-2 mix pleśni 87 TX-9 mix drzew 88 H-2 kurz domowy 89 T-7 dąb (pyłek) 90 T-8 wiąz (pyłek) 91 T-12 wierzba (pyłek) 92 T-14 topola (pyłek) 93 T-19 akacja (pyłek) 94 E3 - sierść konia 95 E6 - sierść świnki morskiej 96 E81 - sierśc owcy (wełna) 97 E82 - sierść królika 98 E84 - sierść chomika 99 E88 - mysz (naskórek) 100 E211 - królik (odchody) 101 F84 - kiwi 102 F247 - miód 103 F300 - mleko kozie 216,00 zł 216,00 zł 216,00 zł 61,00 zł 61,00 zł 61,00 zł 61,00 zł 61,00 zł 61,00 zł 10

11 Cennik badań / usług w Zakładzie Radiologii Dziecięcej TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA GŁOWY I SZYI 1 TK mózgu bez kontrastu (głowy) 220,00 zł 2 TK mózgu z kontrastem (głowy) 300,00 zł 3 TK perfuzji mózgu 420,00 zł 4 TK głowy dwufazowe 340,00 zł 5 TK zatok (twarzoczaszki) 220,00 zł 6 TK zatok (twarzoczaszki) z kontrastem 300,00 zł 7 TK uszu 240,00 zł 8 TK uszu z kontrastem 300,00 zł 9 TK szyi 240,00 zł 10 TK szyi z kontrastem 340,00 zł 11 TK krtani bez kontrastu 240,00 zł 12 TK krtani z kontrastem 340,00 zł 13 TK nosogardła bez kontrastu 240,00 zł 14 TK nosogardła z kontrastem 340,00 zł 15 TK przysadki z kontrastem 3 16 TK oczodołów bez kontrastu 240,00 zł 17 TK oczodołów z kontrastem 340,00 zł TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA KLATKI PIERSIOWEJ 18 TK klatki piersiowej bez kontrastu 2 19 TK klatki piersiowej z kontrastem 400,00 zł 20 TK wysokiej rozdzielczości (HRCT) 2 21 TK serca i dużych naczyń 800,00 zł 22 TK klatki piersiowej dwufazowe 500,00 zł 23 TK perfuzja płuc z kontrastem 4 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ 24 TK jamy brzusznej bez kontrastu 2 25 TK jamy brzusznej z kontrastem 400,00 zł 26 TK miednicy małej bez kontrastu 2 27 TK miednicy małej z kontrastem 400,00 zł 28 TK naczyń jamy brzusznej (łącznie jedno i dwufazowe) 500,00 zł 29 TK jamy brzusznej i miednicy bez kontrastu 420,00 zł 30 TK jamy brzusznej i miednicy z kontrastem 600,00 zł 31 TK jamy brzusznej dwufazowa 500,00 zł 32 TK jamy brzusznej trójfazowa 600,00 zł TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA UKŁADU KOSTNEGO 33 TK odcinka szyjnego kręgosłupa 2 34 TK odcinka piersiowego kręgosłupa 2 35 TK odcinka lędźwiowego kręgosłupa 2 36 TK kości i stawów bez kontrastu 2 37 TK kości i stawów z kontrastem 340,00 zł 38 TK całego kręgosłupa bez kontrastu 700,00 zł 39 TK całego kręgosłupa z kontrastem 900,00 zł TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA UKŁADU KRĄŻENIA 40 Koronarografia TK (bad. tętnic wieńcowych) 41 TK angio żył wieńcowych serca 42 TK serca - calcium scoring 43 TK serca - ocena lewego przedsionka i żył płucnych 44 TK tt wieńcowych, tt płucnych i aorty piersiowej 45 TK naczyń wieńcowych + ocena czynności lewej komory 46 TK naczyń wieńcowych + ocena ilościowej lewej komory 47 Angio Głowa - badanie tętnic 48 Angio Głowa - badanie żył i zatok mózgu 49 Angio kończyn dolnych 50 Angio TK jamy brzusznej i miednicy mniejszej 51 Klisze ,00 zł 900,00 zł 900,00 zł 800,00 zł 400,00 zł 400,00 zł 500,00 zł 4 20,00 zł 11

12 BADANIA RENTGENOWSKIE 1 RTG Zdjęcie stawu barkowego (AP lub osiowe) 2 RTG Zdjęcie stawu barkowego (AP + osiowe) 3 RTG Zdjęcie obojczyka 4 RTG Zdjęcie łopatki 5 RTG Zdjęcie kości ramiennej (AP i boczne) 6 RTG Zdjęcie kości ramiennej (AP) 7 RTG Zdjęcie stawu łokciowego (AP i boczne) 8 RTG Zdjęcie przedramienia (AP i boczne) 9 RTG Zdjęcie przedramion (AP) 10 RTG Zdjęcie nadgarstka i przedramienia (AP i boczne) 11 RTG Zdjęcie ręki (AP i boczne) 12 RTG Zdjęcie śródręcza i palców (AP i skośne) 13 RTG Zdjęcie palca (ów) 14 RTG Zdjęcie miednicy i stawów biodrowych (AP lub osiowe) 15 RTG Zdjęcie stawu biodrowego (AP + osiowe) 16 RTG Zdjęcie kości udowej (AP i boczne) 17 RTG Zdjęcie kości udowej (AP) 18 RTG Zdjęcie stawu kolanowego (AP i boczne) 19 RTG Zdjęcie stawu kolanowego (AP) 20 RTG Zdjęcie stawu kolanowego boczne 21 RTG Zdjęcie stawów kolanowych tunelowe 22 RTG Zdjęcie rzepki 23 RTG Zdjęcie podudzia (AP i boczne) 24 RTG Zdjęcie podudzia (AP) 25 RTG Zdjęcie stawu skokowego (AP i boczne) 26 RTG Zdjęcie stopy (AP i boczne) 27 RTG Zdjęcie kości piętowej (boczne i osiowe) 28 RTG Zdjęcie kończyny lub kończyn (AP) 29 RTG Zdjęcie żeber 30 RTG Zdjęcie mostka (AP i skos lub boczne) 31 RTG Badanie wieku szkieletowego (zdjęcie ręki AP) 32 RTG Zdjęcie kręgosłupa szyjnego (C1 - C2) 33 RTG Zdjęcie kręgosłupa szyjnego (C1 - C2) AP i boczne 34 RTG Zdjęcie kręgosłupa szyjnego - czynnościowe 35 RTG Zdjęcie kręgosłupa szyjnego - skośne 36 RTG Zdjęcie kręgosłupa piersiowego (AP i boczne) 37 RTG Zdjęcie kręgosłupa piersiowego - czynnościowe 38 RTG Zdjęcie kręgosłupa piersiowego - skośne 39 RTG Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego (AP i boczne) 40 RTG Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego - czynnościowe 41 RTG Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego - skośne 42 RTG Zdjęcie kości krzyżowej i ogonowej 43 RTG Zdjęcie obu stawów krzyżowo-biodrowych + dwa skośne RTG Zdjęcie kręgosłupa Th-L AP w pozycji stojącej z objęciem 44 talerzy biodrowych 45 RTG Zdjęcie kręgosłupa Th-L boczne w pozycji stojącej 40,00 zł 75,00 zł 65,00 zł 68,00 zł 75,00 zł 40,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 12

13 46 RTG Zdjęcie kręgosłupa Th - L (AP i boczne w pozycji leżącej) 47 RTG Zdjęcie czaszki (AP, boczne) 48 RTG Zdjęcie czaszki (AP, boczne, tylny dół) 49 RTG Zdjęcie celowane siodła tureckiego 50 RTG Zdjęcie podstawy czaszki 51 RTG Zdjęcie kości nosowej 52 RTG Zdjęcie obu oczodołów 53 RTG Zdjęcie kanałów nerwów wzrokowych 54 RTG Zdjęcie zatok lub twarzoczaszki 55 RTG Zdjęcie uszu 56 RTG Zdjęcie żuchwy (AP + skosy) 57 RTG Zdjęcia stawów żuchwowych (AP i boczne) 58 RTG Zdjęcie nosogardła 59 RTG Sialografia (jednostronna - udział RTG) 60 RTG Zdjęcie powiększone krtani i tchawicy 61 RTG Zdjęcie jamy brzusznej na stojąco AP 62 RTG Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej (AP) w poz. leżącej RTG Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej (boczne) w poz. leżącej 63 pow. 6 lat 64 RTG Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej - 3 projekcje RTG Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej - głową ku dołowi 2 65 projekcje 66 RTG Badanie cieniujące przełyku - baryt 67 RTG Badanie cieniujące przełyku, żołądka i dwunastnicy - baryt 68 RTG Badanie cieniujące jelita cienkiego - baryt 69 RTG Wlew doodbytniczy - baryt 70 RTG Wlew doodbytniczy - środek wysokosmolarny 71 RTG Wlew doodbytniczy - zabieg odgłabiania 72 RTG Zdjęcie klatki piersiowej (AP) 73 RTG Zdjęcie klatki piersiowej i jamy brzusznej (AP) 74 RTG Zdjęcie klatki piersiowej i jamy brzusznej (boczne) 75 RTG Zdjęcie klatki piersiowej (AP i boczne) 76 RTG Zdjęcie klatki piersiowej (boczne) 77 RTG Zdjęcie klatki piersiowej z barytem w przełyku (AP i boczne) RTG Zdjęcie klatki piersiowej (AP) w fazie wdechu i wydechu zdjęcia RTG Zdjęcie klatki piersiowej w ułożeniu na obu bokach - 2 zdjęcia RTG Zdjęcie okolic szczytowych klatki piersiowej 81 RTG Bronchografia (udział RTG) 82 RTG Urografia - niejonowy środek cieniujący 83 RTG Urografia dynamiczna - furosemid 84 RTG Cystouretrografia mikcyjna 85 RTG Pielografia 86 RTG Waginografia 87 RTG Fistulografia 88 RTG Flebografia kończynowa (1 kończyna) 89 RTG Zdjęcie ślinianek 90 RTG Opisy zdjęć wykonywanych poza zakładem 91 Dodatkowy zapis na płytę CD 92 Dodatkowe wydrukowanie zdjęć na filmie (RTG,TK) 40,00 zł 90,00 zł 300,00 zł 400,00 zł 3 75,00 zł 75,00 zł ,00 zł 290,00 zł 290,00 zł 190,00 zł 300,00 zł 35,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 13

14 ULTRASONOGRAFIA 1 USG stawów biodrowych (dysplazja) 2 USG dużych stawów 3 USG 2 stawów kolanowych 4 USG innych stawów 5 USG części miękkich i kości w tym tułowia 6 USG sutków 7 USG badanie dopplerowskie w kończynach 8 USG rdzenia i kanału kręgowego 9 USG badanie doplerowskie 10 USG przezciemiączkowe 11 USG części miękkich szyi 12 USG tarczycy 13 USG przytarczyc 14 USG ślinianek 15 USG krtani i tchawicy 16 USG dróg żółciowych - badanie dynamiczne USG badanie doplerowskie naczyń wrotnych lub przewodu 17 pokarmowego 18 USG płuc i jamy opłucnej 19 USG śródpiersia 20 USG badanie doplerowskie przepływów w tętnicach szyjnych 21 USG jamy brzusznej 22 USG układu moczowego - badanie doplerowskie 23 USG układu moczowego - badanie dynamiczne (furosemid) 24 USG miednicy mniejszej 25 USG moszny 26 USG gruczołu krokowego 27 USG biopsja cienkoigłowa pod kontrolą USG (udział USG) 28 USG Sonocystografia 29 Badanie Doplerowskie tętnic 110,00 zł 1 110,00 zł 110,00 zł 110,00 zł 90,00 zł 90,00 zł 110,00 zł

15 1 CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH W ZAKŁADZIE PATOMORFOLOGII Badanie cytologiczne preparatów otrzymanych z: biopsja aspiracyjna cienkoigłowa, płyny z jam ciała materiał z dróg oddechowych, materiał z dróg moczowych itp. Biopsja mała jednoblokowa /biopsja dermatologiczna, usunięcie brodawki, rogu skórnego, ziarniaka, kaszaka, tłuszczaka, włókniaka, biopsja pojedyncza błony śluzowej przewodu pokarmowego pęcherza moczowego itp., badanie wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żół 2 Biopsja duża jednoblokowa /badanie jądra, jajnika, węzła chłonnego, 3 migdałka, oligobiopsja nerki, wątroby/ Biopsja wieloblokowa z materiałów pooperacyjnych /np. nerka z 4 guzem/. Cena x liczba wykonywanych bloków Konsultacja preparatów dostarczonych, nie wymagających 5 dodatkowego skrojenia i barwienia Konsultacja preparatów dostarczonych, wymagających dodatkowego 6 skrojenia i barwienia 7 Barwienie dodatkowe /np. pas., Masson, Jones, azan/ 8 Badanie śródoperacyjne /"intra"/ Badanie immunohistochemiczne /z użyciem 1 przeciwciała/ 9 Koszt badania 80, ,00 x liczba przeciwciał 10 Badanie mikroskopowo-elektronowe z bloków dostarczonych Przeprowadzenie materiału do eponu do badania mikroskopowoelektronowego Badanie mikroskopowo-elektronowe /1 biopsja/ 13 Oznaczanie przy użyciu immunofluorescencji : - przeciwciał p/ błonie podstawnej kłębków nerkowych - przeciwciał p/ jądrowych - przeciwciał p/ sercowych - przeciwciał p/ k.m. gładkich - przeciwciał p/ mitochondrialnych - przeciwciał p/ k okładzinowym - przeciwciał p/ Toxoplasma gondii - przeciwciał p/ Pneumocystis carinii - przeciwciał p/ tarczycowych Badanie cytogenetyczne z hodowli: komórek szpiku lub płynu mózgowo-rdzeniowego lub płynu z jamy brzusznej lub płynu z 14 opłucnej w barwieniu techniką prążkową GTG i CBG* Badanie cytogenetyczne z limfocytów krwi w barwieniu techniką 15 prążkową GTG i CBG* Badanie z zastosowaniem fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) wykonywane przy użyciu wszystkich rodzajów sond, na materiale z hodowli: komórek szpiku lub płynu mózgowo-rdzeniowego lub płynu z jamy brzusznej lub płynu z opłucnej lub biopsji węzła* Obecność wirusa EBV (EBER) w tkance metodą hybrydyzacji *Badanie, w którym nie uzyskano wyniku, np. z powodu zbyt małej ilości przesłanego materiału jest bezpłatne. 90,00 zł 40,00 zł 80,00 + (40,00 x liczba p-ciał) 500,00 zł 110,00 zł 500,00 zł 5 520,00 zł 520,00 zł 4 15

16 CENNIK BADAŃ URODYNAMICZNYCH 1 UROFLOWMETRIA 2 CYSTOMETRIA (wodna) 3 Badanie ciśnienia / przepływ 4 Przepływ cewkowy + cystometria 5 Cystometria + badanie ciśnienia/przepływ CENNIK BADAŃ Z ZAKRESU PSYCHIATRII WIEKU ROZWOJOWEGO 1 Konsultacja psychiatryczna pacjentów spoza Szpitala Godzina pracy psychologa (rozmowa z pacjentem, badanie 2 psychologiczne) 3 Psychoterapia indywidualna (1h) 4 Psychoterapia grupowa (1 sesja) 5 Psychoterapia rodzinna (1 sesja) 6 Psychoedukacja (1 sesja) 420,00 zł 4 520,00 zł 7 Godzina pracy lekarza psychiatry (rozmowa z pacjentem, badanie psychiatryczne) 90,00 zł 8 Konsultacja psychologiczna CENNIK USŁUG Z ZAKRESU REHABILITACJI RUCHOWEJ 1 Ćwiczenia indywidualne 1a Ćwiczenia dla dziecka z wadą postawy 1b Ćwiczenia dla dziecka ze skoliozą 1c Ćwiczenia dla dziecka z kręczem 2 Ćwiczenia oddechowe 3 Badanie poziomu chloru w pocie* 4 Magnetronic 22,00 zł 5 Sollux 15,00 zł 6 6a Laser zabieg trwający do 8 minut 6b zabieg trwający powyżej 8 minut * obecna opłata + 14 zł Laboratorium CENNIK BADAŃ WYK. W PRACOWNIACH DIAGNOSTYCZNYCH 1 EEG w czuwaniu 2 EEG we śnie 3 Video - EEG (Działdowska) 4 EKG z opisem 5 Echo serca 6 Holter RR 7 Holter zaburzeń rytmu 8 Próba wysiłkowa na bieżni 9 Konsultacja kardiologiczna z badaniem echokardiograficznym 90,00 zł 140,00 zł 22,00 zł 30,00 zł 130,00 zł 130,00 zł 1 130,00 zł 1 16

17 CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH WYKONYWANYCH W LARYNGOLOGICZNEJ IZBIE PRZYJĘĆ I ODDZIALE 1 Tamponada przednia nosa (jednostronna) z setonamii 2 Tamponada przednia nosa (jednostronna) z Merocelem 1 3 Usunięcie ciała obcego z nosa (bez znieczulenia ogólnego) 4 Badanie rynomanometryczne nosa 5 Punkcja jednej zatoki szczękowej metodą klasyczną (igła i dren) 6 Pobranie materiału /wymaz z nosa, gardła, ucha/ na badanie bakteriologiczn 20,00 zł 7 Endoskopowe badanie nosogardła, gardła dolnego z zapisem 8 Usunięcie czopów woszczynowych z przewodów słuchowych 9 Masaż błony bębenkowej 10 Usunięcie niezaklinowanego ciała obcego z przewodu słuchowego zewnętrznego lub jamy bębenkowej po perforacji Celowe wprowadzenie leku do przewodu słuchowego zewnętrznego 11 w oświetleniu laryngologicznym w okolicę błony bębenkowej Nacięcie z opróżnieniem czyraka w przewodzie słuchowym 12 zewnętrznym z odessaniem i zasączkowaniem 13 Usunięcie granulacji z przewodu słuchowego zewnętrznego Badanie mikroskopowe błony bębenkowej lub jamy bębenkowej 14 przez perforację Cewnikowanie - kateteryzacja trąbki słuchowej z wprowadzeniem 15 leku Wykonanie w znieczuleniu miejscowym paracentezy i odbarczenie 16 ucha 17 Wykonanie tympanoskopii przy pomocy endoskopu usznego Inhalacje z inhalatora ultradźwiękowego wieloskładnikowego w leczeniu jednostek laryngologicznych (+ cena leku stosowanego do 18 inhalacji) 19 Badanie audiometryczne nadprogowe np. Sissi 20 Normalne badania laryngologiczne (uszy, nos, krtań) Badanie laryngologiczne z wydaniem orzeczenia o stanie zdrowia Badanie cytologiczne z nosa 23 Audiometria tonalna 24 Odruchy strzemiączkowe 25 Badanie akumetryczne 26 Przedmuchiwanie trąbek słuchowych metodą Politzera 27 Próby błędnikowe 28 Tympanogram 29 Konsultacja otolaryngologiczna 30 Usunięcie ciała obcego z migdałka, języka 220,00 zł 20,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 17

18 CENNIK BADAŃ I INNYCH USŁUG W IZBIE PRZYJĘĆ DLA PACJENTÓW NIEUBEZPIECZONYCH 1 Osobodzień pacjenta nieubezpieczonego (bez badań i leków) 2 Porada w Poradni Pediatrycznej 3 Porada w Poradni Chirurgicznej 4 Iniekcja podskórna 25,00 zł 5 Iniekcja domięśniowa 35,00 zł 6 Iniekcja dożylna 7 Pomiar ciśnienia tętniczego 15,00 zł 8 Ważenie 5,00 zł 9 Pobranie krwi do badania 15,00 zł 10 Pobranie innego materiału do badań (wydzieliny, wydaliny) 5,00 zł 11 Opatrunek zwykły i toaleta rany 12 Opatrunek specjalny 13 Płukanie żołądka NAKŁUCIA DIAGNOSTYCZNE I LECZNICZE 14 Nakłucie kaletki stawowej, powierzchniowego krwiaka, torbieli lub ropnia 15 Nakłucie jamy stawowej lub wodniaka jądra głębiej położonego 16 NACIĘCIA Nacięcie ropnia pojedynczego tkanek miękkich 1 17 Nacięcie mnogich ropni ZABIEGI Z ZAKRESU "MAŁEJ CHIRURGII" 18a Wycinanie pojedyńczych guzków bez znieczulenia bez histopatologii 320,00 zł 18b Wycinanie pojedyńczych guzków bez znieczulenia z histopatologią 390,00 zł 19 Wycinanie mnogich guzków bez znieczulenia 500,00 zł 20 Inne zabiegi (np. usunięcie wrastającego paznokcia) ZAOPATRZENIE CHIRURGICZNE RANY 21 Prostej 22 Powikłanej WYKONANIE DORAŹNEGO UNIERUCHOMIENIA W ZWICHNIĘCIACH LUB ZŁAMANIACH KIEROWANYCH DO 23 W razie urazu obejmującego drobne stawy i kości 24 W razie urazu objemującego duże stawy i kości ZAŁOŻENIE OPATRUNKU (GIPSOWEGO) BEZ KONIECZNOŚCI NASTAWIANIA 25 Na dłoń 26 Na stopę 27 Na przedramię lub podudzie 1 28 Na całą kończynę górną lub dolną INNE ZABIEGII W IZBIE PRZYJĘĆ 300,00 zł 29 Nastawienie zwichnięcia (małego stawu) 1 30 Nastawienie złamania prostego 31 Zdjęcie opatrunku gipsowego 32 Płukanie pęcherza moczowego 33 Zmiana cewnika 34 Odprowadzenie uwięźniętego napletka 140,00 zł 35 Jednorazowy zabieg rozszerzenia cewki moczowej 1 36 Nadłonowa punkcja pęcherza moczowego 1 37 Cewnikowanie 18

19 CENNIK BADAŃ WYKONYWANYCH W PRACOWNI PULMONOLOGII 1 Spirometria 2 Spirometria podwójna 3 Spirometria z testem wysiłkowym 4 Test prowokacyjny z metacholiną 1 5 Dyfuzja dla CO 130,00 zł 6 Ocena CO w powietrzu wydychanym 25,00 zł 7 Tlenek azotu 65,00 zł 8 Próba tuberkulinowa 40,00 zł 9 Konsultacja pulmonologiczna 10 Konsultacja alergologiczna 11 Bodypletyzmografia 175,00 zł CENNIK BADAŃ W PRACOWNI CYTOHEMATOLOGICZNEJ 1 Ocena preparatu szpiku - mielogram 2 Ocena preparatu krwi obwodowej - mikroskopowo 30,00 zł 3 Płyn mózgowo-rdzeniowy - morfologia komórek 30,00 zł 4 Płyny z jam ciała - morfologia komórek 30,00 zł CENNIK BADAŃ Z ZAKRESU GASTROENTEROLOGII 1 Gastroskopia + znieczulenie 500,00 zł + badanie histopatologiczne (cena jednostkowa x ilość wycinków) * 65,00 zł 2 Kolonoskopia + znieczulenie 700,00 zł + badanie histopatologiczne (cena jednostkowa x ilość wycinków) * 65,00 zł 3 Konsultacja gastroenterologiczna 4 ph - metria 5 Impedancja/pH - metria 6 Manometria anorektalna 7 Manometria przełyku 8 Przezskórna endoskopowa gastrostomia 400,00 zł 600,00 zł ,00 zł 1 800,00 zł * Uwaga! Badania histopatologiczne wykonywane są w liczbie wycinków wynikających z ustaleń międzynarodowych. O ostatecznej liczbie wycinków decyduje lekarz wykonujący badanie - min.10, max.30 wycinków. Cena jednego wycinka wynosi 65,00 pln. 19

20 CENNIK KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH 1 Konsultacja alergologiczna 2 Konsultacja diabetologiczna 3 Konsultacja endokrynologiczna 4 Konsultacja hematologiczna 5 Konsultacja kardiologiczna 6 Konsultacja nefrologiczna 7 Konsultacja neurologiczna 8 Konsultacja onkologiczna 9 Konsultacja ginekologiczna dla dziewcząt 10 Konsultacja chirurgiczna 11 Konsultacja okulistyczna 12 Konsultacja otolaryngologiczna 13 Konsultacja neonatologiczna 14 Konsultacja urologiczna 15 Konsultacja genetyczna 16 Konsultacja psychiatryczna 17 Konsultacja psychologa 18 Konsultacja pediatryczna 19 Konsultacja pulmonologiczna 20 Konsultacja gastroenterologiczna 21 Opieka lekarza w oddziale 22 Opieka pielęgniarska 23 Koszty medyczne CENNIK TRANSPORTU SANITARNEGO 25,00 zł 21 ambulans na terenie m-st. W-wy 22 za 1km CENNIK USŁUG Z ZAKRESU ANESTEZJOLOGII 1 Krótka sedacja 3 2 Znieczulenie ogólne do 1 godziny 4 3 Znieczulenie ogólne 1-2 godzin 5 4 Znieczulenie ogólne powyżej 2 godzin 1 000,00 zł 5 Założenie cewnika Broviaca 2 000,00 zł 6 Założenie portu 3 500,00 zł CENNIK UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Nazwa usługi cena usługi netto cena usługi netto +23% VAT 1 wyciąg/odpis 1 strona 6,41 7,88 zł 2 kopia dokumentacji medycznej 1 strona 0,64 0,78 zł 3 wyciag, odpis, kopia na elektronicznym nośniku dannych 6,41 7,88 zł CENNIK OPŁAT ZA PRZECHOWYWANIE ZWŁOK* 90,00 zł 8,00 zł Nazwa usługi cena usługi netto cena usługi netto +23% VAT 1 przechowywanie zwłok osób zmarłych (do 72 godzin) bezpłatnie bezpłatnie przechowywanie zwłok osób zmarłych powyżej 72 godzin za każdą 30,00 zł 36,90 zł 2 rozpoczętą dobę * cena Podwykonawcy - Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ, ul. Kasprzaka 17, Warszawa W przypadku kosztochłonnej hospitalizacji do indywidualnego rozpatrzenia przez Dyrekcję 20

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Świadczenia objęte zakresem Pogotowie Ratunkowe udzielane są przez Centra Medicover. W ramach

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ORAZ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ORAZ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ Szpitala Powiatowego im.edmunda Biernackiego w Opocznie CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ORAZ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ RODZAJ BADANIA CENA HEMATOLOGIA, KOAGULOLOGIA

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Aktualizacja na dzień 11.08.2015. Lp. Kod Diagnostyka Laboratoryjna Cena * Uwagi 1 554 17-ketosterydy w moczu

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. LP Kod stary NAZWA USŁUGI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kategoria czynności I

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kategoria czynności I tylko dla pacjentów nieubezpieczonych SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kategoria czynności I Nazwa procedury Kod produktu Kod procedury Cena dla pacjenta 1. Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe 5.09.01.0000001

Bardziej szczegółowo

Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie L. p. Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej ( dla pacjentów nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym) Wyszczególnienie 2008 rok I. Porady i zabiegi

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: DYREKTOR Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie. lek. med. Barbara Turkiewicz

Zatwierdził: DYREKTOR Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie. lek. med. Barbara Turkiewicz Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 298/2014 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Zatwierdził: DYREKTOR Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 20% ZNIŻKI NA ROCZNĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ W PRZYCHODNI AL. ZJEDNOCZENIA 36 OD 14 10 2014 r. 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym

REGULAMIN PROMOCJI 20% ZNIŻKI NA ROCZNĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ W PRZYCHODNI AL. ZJEDNOCZENIA 36 OD 14 10 2014 r. 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym REGULAMIN PROMOCJI 20% ZNIŻKI NA ROCZNĄ OPIEKĘ MEDYCZNĄ W PRZYCHODNI AL. ZJEDNOCZENIA 36 OD 14 10 2014 r. 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym regulaminie, otrzymują następujące znaczenie: PROMOCJA

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie obowiązuje od 1 lipca 2014 roku Lp. Kod Usługa Cena netto

Cennik usług Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie obowiązuje od 1 lipca 2014 roku Lp. Kod Usługa Cena netto Lp. Kod Usługa Cena netto I Koszty hotelowe jednego osobodnia w oddziale szpitalnym 1 4260 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2 4500 Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Cennik świadczeń zdrowotnych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 1 Szpitalny Oddział Ratunkowy strona 3 2 Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu strona 4 3 Klinika

Bardziej szczegółowo

Cennik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej

Cennik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Cennik Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Badania w trybie CITO DOPŁATA 30% do podstawowej ceny badania HEMATOLOGIA POBRANIE KRWI 2,50 2,00 Morfologia krwi 18 parametrowa 6,50 4,50 Morfologia krwi włośniczkowej

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ

LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ Rodzaj badania Czas oczekiwania na wynik Cena brutto (zł) PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ Badanie ogólne moczu (pasek testowy +badanie osadu + ilościowe ozn. glukozy i białka)

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

CENNIK USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA 1) ANALITYKA OGÓLNA: CENNIK USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Nazwa badania Cena PLN Morfologia 5 DIF 12,00 Morfologia 3 DIF 10,00 Morfologia z palca z oprawą mikroskopową 22,00 Rozmaz z

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Cennik świadczeń zdrowotnych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 1 Szpitalny Oddział Ratunkowy strona 3 2 Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu strona 4 3 Klinika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK. Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK. Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie Czerwiec 2014 Lp. Nazwa badania / usługi Cena brutto w zł CZĘŚĆ A. BADANIA LABORATORYJNE 1. Morfologia

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU PAKIET STANDARD DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU W ENEL-MED każdy pacjent ma dostęp do placówek własnych jak i partnerskich działających w jednej sieci, bez względu za

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CENNIK USŁUG OFERTA KOMERCYJNA

SPIS TREŚCI CENNIK USŁUG OFERTA KOMERCYJNA SPIS TREŚCI RADIOLOGIA... 2 REZONANS MAGNETYCZNY... 2 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA... 2 RTG... 3 PRACOWNIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH... 5 DIAGNOSTYKA OGÓLNA Z USG... 5 DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA... 5 DIAGNOSTYKA

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG obowiązujący od 01.12.2014 r.

CENNIK USŁUG obowiązujący od 01.12.2014 r. Internista Dworcowa Internista Narutowicza Internista Toruńska Laryngolog Laryngolog dziecięcy Alergolog Ortopeda dr A. Szumlański (wizyta+usg) 170,00 zł 14 dr K. Piechocki (wizyta+usg) 150,00 zł 15 dr

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA LABORATORYJNE ANALITYKA OGÓLNA

I. BADANIA LABORATORYJNE ANALITYKA OGÓLNA I. BADANIA LABORATORYJNE ANALITYKA OGÓLNA 1 Mocz badanie ogólne 5,00 2 Mikroolbuminuria 15,00 3 Glukoza w moczu ( oznaczenie ilościowe ) 5,00 4 Białko w moczu ( oznaczenie ilościowe ) 5,00 5 Kał na pasożyty

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH I NIEUBEZPIECZONYCH (tekst jednolity)

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH I NIEUBEZPIECZONYCH (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr14/2015 Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie z dn. 11.03.2015r. CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH I NIEUBEZPIECZONYCH (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

CENTRUM Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. 08-110 Siedlce ul. Niklowa 9 tel/fax (025) 644 07 40 Obowiązuje od dnia 12.08.2014r.

CENTRUM Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. 08-110 Siedlce ul. Niklowa 9 tel/fax (025) 644 07 40 Obowiązuje od dnia 12.08.2014r. CENTRUM Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. 08-110 Siedlce ul. Niklowa 9 tel/fax (025) 644 07 40 Obowiązuje od dnia 12.08.2014r. L.P. KOD ICD 9 Nazwa badania Propozycja ceny dla pacjenta Materiał do badania

Bardziej szczegółowo

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy Grupa LUX MED już ponad 20 lat świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie. Jako lider prywatnych usług medycznych na rynku zapewniamy Naszym Pacjentom kompleksową opiekę ambulatoryjną, diagnostyczną,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES "COMFORT" Kompleksowe Konsultacje Specjalistów

ZAKRES COMFORT Kompleksowe Konsultacje Specjalistów ZAKRES "COMFORT" Kompleksowe Konsultacje Specjalistów W ramach abonamentu, Pacjent ma nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych

Bardziej szczegółowo

C E N N I K Z A K Ł A D O W Y. na 2013 rok

C E N N I K Z A K Ł A D O W Y. na 2013 rok C E N N I K Z A K Ł A D O W Y na 2013 rok Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach Wadowice, dnia 6.12.2012r. Strona 1 z 13 2. BADANIA LABORATORYJNE Lp. Nazwa podstawowa badania Cena netto 1 pobranie

Bardziej szczegółowo

I. KONSULTACJE/PORADY LEKARSKIE Lp. Rodzaj usługi Cena netto w zł.

I. KONSULTACJE/PORADY LEKARSKIE Lp. Rodzaj usługi Cena netto w zł. CENNIK OPŁAT za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych a także opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej w Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

CENNIK BADAŃ KOMERCYJNYCH OD 1 STYCZNIA 2015 r.

CENNIK BADAŃ KOMERCYJNYCH OD 1 STYCZNIA 2015 r. Cennik badań komercyjnych od 01.01.2015r. Załącznik do zarządzenia nr 35/2014 z dn. 01.12.2014r. CENNIK BADAŃ KOMERCYJNYCH OD 1 STYCZNIA 2015 r. Nazwa badania/zabiegu Cena w PLN Konsultacja specjalistyczna

Bardziej szczegółowo

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakład Diagnostyki Obrazowej LP RODZAJ BADANIA CENA Zakład Diagnostyki Obrazowej 1. RTG zęba 8 zł 2. RTG klatki piersiowej a-p 21 zł 3. RTG boczne klatki piersiowej 21 zł 4. RTG boczne klatki piersiowej z barytem 21 zł 5. RTG czaszki

Bardziej szczegółowo

CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego (Aneks 3) Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im.

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O.

CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. Sosnowiec, 11.02.2015r. Strona 1 z 28 PRACOWNIA MR Kod art.

Bardziej szczegółowo

Pakiet Comfort AZS to:

Pakiet Comfort AZS to: Pakiet Comfort AZS to: Portal Pacjenta - dostęp do zintegrowanej platformy informatycznej (zarządzanie własną kartoteką Pacjenta, E-rezerwacja, umawianie/odwoływanie wizyt, dostęp do wyników badań, komunikacja

Bardziej szczegółowo