Patologia narządu wzroku i guzy wewnątrzgałkowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Patologia narządu wzroku i guzy wewnątrzgałkowe"

Transkrypt

1 Basic and Clinical Science Course Część 4 Patologia narządu wzroku i guzy wewnątrzgałkowe Wydanie I polskie pod redakcją Marii Starzyckiej URBAN&PARTNER Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner Wrocław

2 Spis treści Przedmowa XV Przedmowa do wydania polskiego serii BCSC XVII Przedmowa do wydania polskiego tomu 4 BCSC XIX Cele części 4 BCSC Wstęp do części 4 BCSC Rys historyczny: historia badań nad patologią narządu wzroku Część 1. Patologia narządu wzroku I. Wstęp do części Struktura Anatomia Proces chorobowy Rozpoznanie wstępne Rozpoznanie różnicowe II. Gojenie ran Wiadomości ogólne Procesy gojenia w poszczególnych tkankach oka Rogówka Twardówka Rąbek rogówki Błona naczyniowa Soczewka Siatkówka Ciało szkliste Powieki, oczodół i narząd łzowy Histologicznych obraz następstw urazów oka III. Przygotowanie materiału do badania histopatologicznego Współpraca patologa i klinicysty Opis makroskopowy Prześwietlenie gałki ocznej Metody pobierania gałki ocznej Obróbka i barwienie materiału Utrwalanie Obróbka materiału Barwienie tkanek IV. Specjalne metody badawcze Metody immunohistochemiczne

3 VIII Spis treści Cytometria przepływowa, patologia molekularna, mikroskopia elektronowa Cytometria przepływowa Patologia molekularna Mikroskopia elektronowa Techniki specjalne Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa (BAC) Technika skrawków mrożonych V. Spojówka Anatomia Wrodzone anomalie Choristoma Hamartoma (odpryskowiak) Zapalenia Brodawkowe lub grudkowe zapalenie spojówek Infekcyjne zapalenia spojówek Nieinfekcyjne zapalenia spojówek Zwyrodnienia Tłuszczyk i skrzydlik Złogi amyloidu Nowotwory Zmiany nabłonkowe Zmiany podnabłonkowe Zmiany melanocytarne VI. Rogówka Anatomia Wrodzone anomalie Wrodzona dziedziczna dystrofia śródbłonka (CHED) Skórzak dermoid Tylny stożek rogówki Sclerocornea Wrodzony garbiak rogówki Zapalenia Infekcyjne Nieinfekcyjne Zwyrodnienia i dystrofie Zwyrodnienia Dystrofie Złogi barwnika Nowotwory VII. Przednia komora i utkanie beleczkowe Anatomia Beleczki i śródbłonek Wrodzone anomalie

4 Spis treści IX Zwyrodnienia Zespół środbłonkowy tęczówkowo rogówkowy Wtórna jaskra spowodowana patologicznym materiałem w utkaniu beleczkowym Nowotwory VIII. Twardówka Anatomia Nadtwardówka Zrąb Blaszka ciemna (lamina fusca) Wrodzone anomalie Odpryskowiaki (choristomas) Małoocze (nanophthalmos) Zapalenia Zapalenie nadtwardówki (episcleritis) Zapalenie twardówki Zwyrodnienia Nowotwory IX. Soczewka Anatomia Torebka Nabłonek Kora i jądro Obwódka rzęskowa Wrodzone anomalie Przemieszczenie soczewki (ectopia lentis) Zaćma wrodzona Zapalenia Fakoantygenowe endophthalmitis Jaskra fakolityczna Endophthalmitis wywołane przez Propionibacterium acnes Zwyrodnienia Zaćma i inne nieprawidłowości Nowotwory i zaćma w chorobach układowych Soczewki wewnątrzgałkowe X. Ciało szkliste Anatomia Wrodzone anomalie Przetrwałe hiperplastyczne pierwotne ciało szkliste (PHPV) Brodawka Bergmeistera Plamka Mittendorfa Okołotarczowe pętle naczyniowe Torbiele ciała szklistego

5 X Spis treści Zapalenia Zwyrodnienia Rozwodnienie (syneresis) i starzenie się Krwotok Asteroid hyalosis ciałka gwiaździste w ciele szklistym Amyloidoza ciala szklistego Tylne odłączenie ciała szklistego Przedarciowe odwarstwienie siatkówki i proliferacyjna witreoretinopatia Otwory plamki Nowotwory Chłoniak wewnątrzgałkowy XI. Siatkówka i nabłonek barwnikowy siatkówki Anatomia Nabłonek barwnikowy siatkówki Siatkówka Wrodzone anomalie Bielactwo Włókna rdzenne Nieprawidłowości naczyniowe Wrodzony przerost RPE (CHRPE) Zapalenia Infekcyjne Nieinfekcyjne Zwyrodnienia Typowe i siateczkowate obwodowe zwyrodnienie drobnotorbielowate. 128 Typowe i siateczkowate zwyrodnieniowe rozwarstwienie siatkówki Zwyrodnienie kraciaste Zwyrodnienie typu kamieni brukowych Niedokrwienie Swoiste niedokrwienne schorzenia siatkówki Retinopatia cukrzycowa Retinopatia wcześniaków Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem Uogólnione zwyrodnienie naczyniówkowo siatkówkowe Nowotwory Siatkówczak Nabłoniak rdzeniowy Gruczolak Fuchsa Złożony hamartoma siatkówki i RPE Inne nowotwory siatkówki Gruczolaki i gruczolakoraki RPE XII. Błona naczyniowa Anatomia Tęczówka

6 Spis treści XI Ciało rzęskowe Naczyniówka Wrodzone anomalie Wrodzony brak tęczówki Koloboma Zapalenia Infekcyjne Nieinfekcyjne Zwyrodnienia Neowaskularyzacja tęczówki (rubeosis iridis) Zeszkliwienie ciała rzęskowego Neowaskularyzacja naczyniówkowa Nowotwory Tęczówka Naczyniówka i ciało rzęskowe Nowotwory przerzutowe Inne nowotwory błony naczyniowej Urazy XIII. Powieki Anatomia Wrodzone anomalie Wrodzona dwurzędowość rzęs (distichiasis) Choristoma związane z fakomatozami Torbiel dermoidalna Stany zapalne Infekcyjne Nieinfekcyjne Zmiany zwyrodnieniowe Kępki żółte (xanthelasma) Amyloid Nowotwory Nowotwory naskórkowe Nowotwory skóry Nowotwory wywodzące się z przydatków Nowotwory wywodzące się z melanocytów XIV. Oczodół Anatomia Część kostna oczodołu i tkanki miękkie Wrodzone anomalie Dermoid i inne cysty nabłonkowe Stany zapalne Infekcyjne Nieinfekcyjne Zmiany zwyrodnieniowe Amyloid

7 XII Spis treści Nowotwory Nowotwory gruczołu łzowego Zmiany limfoproliferacyjne Guzy naczyniowe Guzy z różnicowaniem mięśniowym Guzy wywodzące się z tkanki łącznej Guzy osłonek nerwowych Guzy tkanki tłuszczowej Nowotwory przerzutowe XV. Nerw wzrokowy Anatomia Wrodzone anomalie Dołek rozwojowy Koloboma Stany zapalne Infekcyjne Nieinfekcyjne Zmiany zwyrodnieniowe Zanik nerwu wzrokowego Druzy Nowotwory Melanocytoma Glejaki Oponiaki Część 2. Guzy wewnątrzgałkowe: aspekty kliniczne XVI. Wstęp do części XVII. Guzy melanocytarne Znamię barwnikowe tęczówki Znamię barwnikowe ciała rzęskowego lub naczyniówki Melanocytoma ciała rzęskowego lub naczyniówki Czerniak tęczówki Czerniak ciała rzęskowego lub naczyniówki Badania diagnostyczne Dylematy diagnostyczne Rozpoznanie różnicowe Klasyfikacja Ocena przerzutów Leczenie Rokowanie Gruczolak (adenoma) i gruczolakorak (adenocarcinoma) Nabyta hiperplazja nabłonka barwnikowego Złożony hamartoma

8 Spis treści XIII XVIII. Guzy naczyniowe Naczyniaki Naczyniak naczyniówki Naczyniak włośniczkowy siatkówki (haemangioblastoma) Naczyniak jamisty siatkówki Malformacje tętniczo żylne XIX. Siatkówczak (retinoblastoma) Poradnictwo genetyczne Ocena diagnostyczna Badanie kliniczne Rozpoznanie różnicowe Klasyfikacja Choroby związane z siatkówczakiem Retinocytoma Trójstronny siatkówczak Leczenie Wyłuszczenie gałki ocznej (enucleatio) Chemioredukcja połączona z miejscowym zniszczeniem guza Fotokoagulacja i hipertermia Krioterapia Napromienianie wiązką zewnętrzną Brachyterapia Samoistna regresja siatkówczaka Rokowanie XX. Wtórne nowotwory gałki ocznej Przerzut raka Pierwotne ogniska nowotworów Mechanizm powstawania przerzutów w gałce ocznej Ocena kliniczna Badania dodatkowe Inne czynniki diagnostyczne Leczenie Rokowanie Bezpośredni rozrost guza do wnętrza gałki ocznej XXI. Chłoniaki Chłoniak złośliwy Ocena kliniczna Badania histopatologiczne Leczenie Rokowanie Naciek limfoidalny błony naczyniowej Ocena kliniczna

9 XIV Spis treści Badania patologiczne Leczenie Rokowanie XXII. Objawy oczne białaczki XXIII. Rzadkie nowotwory Nabłoniak rdzeniowy (medulloepithelioma) Mięśniak gładkokomórkowy (leiomyoma), nerwiak osłonkowy (neurilemmoma) i włókniakonerwiak (neurofibroma) Dodatek: Definicje oraz klasyfikacje nowotworów gałki ocznej American Joint Committee on Cancer Rak spojówki Czerniak złośliwy spojówki Siatkówczak płodowy Czerniak złośliwy błony naczyniowej Rak powiek Rak gruczołu łzowego Mięsak oczodołu Teksty źródłowe Dodatkowe materiały akademickie Formularz uzyskiwania punktów Odpowiedzi czytelnika Formularz podsumowujący sekcję Ocena sekcji Pytania kontrolne Odpowiedzi Skorowidz

10 Skorowidz A Acanthamoeba acantosis nigricans 181 adenoma pleomorphicum agenezja tęczówki 97, 155 AIDS 126 AJCC klasyfikacja nowotworów gałki ocznej akantoliza 175 akantoza 175, 182, 184 albinizm albinoidyzm 123 AMD (age related macular degeneration) , 161, 225, amiodaron 73 amyloid, złogi 75, 113, , amyloidoza 54, ciała szklistego oczodołu angiografia fluoresceinowa 139, 225, 257, czerniak naczyniówki angiomatosis encephalofacialis 257 aniridia 97, 155 anomalia Axenfelda Petersa 97 Riegera 81 ARN (acute retinal necrosis) 109, Aspergillus 68, 127, 176, 195 aspergiloza 176 asteroid hyalosis 112 astrocytoma nerwu wzrokowego 215 atrofia gałki ocznej nerwu wzrokowego siatkówki , 140 tęczówki postępujący 81 Avellino dystrofia 75 Axenfelda nerw 90 Axenfelda Riegera zespół B BAC badanie COMS histopatologiczne perymetryczne 238 barwienie barwnik, złogi bazofil beleczki Bergmeistera brodawka 109 Berlina obrzęk 29 białaczka, objawy oczne tęczówki 228, 231 białko wiążące retinoid międzyrecep torowe 145 bielactwo biopsja aspiracyjna cienkoigłowa birdshot retinochoroidopatia 127 blastomikoza 176 blaszka ciemna 90 blizna glejowa nerwu wzrokowego 211 siatkówki 24 naczyniówkowo siatkówkowa 127, 129 błona Bowmana 22, 64 Brucha 24, 27 Descemeta 21 22, 27, 64, 66 naczyniowa, chłoniak 171, czerniak , 226, klasyfikacja AJCC gojenie ran naczyniak neowaskularyzacja , nowotwory pęknięcie 28 szczelina 97, 156 uraz USG , zapalenie 109, ogniskowe ziarninujące znamię 163 barwnikowe zwyrodnienie przedsiatkówkowa 116 rzekoma 47 siatkówki graniczna wewnętrzna 107 borderline proliferacja Borrelia burgdorferi 69 Bowmana błona 22, 64 ból oka 68 BRAO (branch retinal artery occlusion) brodawczak płaskonabłonkowy brodawka Bergmeistera 109 łojotokowa brodawczak 177 brodawczakowatość 175 Brucha błona 24, 27 Brushfielda plamka button 68

11 334 Skorowidz C Callendera klasyfikacja Candida 68, 127 capillary haemangioma 186 CAR (carcinoma associated retinopathy) 127 carcinoma in situ rogówki 78 Carneya zespół 180 cataracta 26 27, 70, 97 98, cellulitis chalasion Chandlera zespół 81 CHED (congenital hereditary endothelial dystrophy) Chédiaka Higashiego zespół 123 Chlamydia chłoniak naczyniówki 171, oczodołu spojówki wewnątrzgałkowy chondroma 207 chorioretinitis sclopetaria 170 choristoma 12, 46 47, 90, 175 choroba Coatsa , 160, 270, 272 Crouzona 97 Ealesa 127 Erdheima Chestera 180 Fabry ego 105 Gravesa von Hippla 260 Hodgkina 201 Recklinghausena 207 choroidal osteoma CHRPE (congenital hypertrophy of the RPE) , 225, chrzęstniak 207 ciałko asteroidalne 159 cytoidalne gwiaździste ciała szklistego 112 Russela 15 16, Schaumanna 159 ciało obce rogówki 69 rzęskowe, budowa czerniak 86 87, , 226, gruczolak nowotwory zeszkliwienie 160 znamię barwnikowe szkliste gojenie ran 25 pierwotne przetrwałe hiperplastyczne 271 cień komórek , 117 CIN (conjunctival intraepithelial neopla sia) 55 CIS (carcinoma in situ) 55 CME (cystoid macular edema) 121 CMV 109, CNV Coatsa choroba , 160, 270, 272 Cogana dystrofia mikrotorbielowata 74 Cogana Reese a zespół 81, 229 collar button 164, COMS corneal buttons 71 cornu cutaneum CRAO (central retinal artery occlusions) Crouzona choroba 97 CRVO (central retinal vein occlusion) Cryptococcus neoformans 127 cukrzyca 105, cyclodialysis 25 26, 84 cyklodializa 25 26, 84 cylindroma cysticercosis 195 cystis epidermalis 194 cytologia złuszczeniowa 51 cytomegalia 109, cytometria przepływowa czerniak ciała rzęskowego 86 87, , 226, naczyniówki , 226, klasyfikacja AJCC powiek rzekomy spojówki klasyfikacja AJCC 306 tęczówki 86 87, , czynnik wzrostu naczyniowy 133 D Dalena Fuchsa guzki dendryty 67 depigmentacja siatkówki 132 dermoid 90, 176, 194 rogówki Descemeta błona 21 22, 27 28, 64, 66 diafanoskopia 235 diatermia przeztwardówkowa 250 diktyoma , 301 distichiasis 175 dołek rozwojowy nerwu wzrokowego 210

12 Skorowidz 335 Downa zespół druzy olbrzymie 272 tarczy nerwu wzrokowego dyskeratoza 175 dysplazja kości włóknista 206 rogówki 78 spojówki dystrofia 16 Avellino 75 błony podstawnej nabłonka przedniej 74 Fuchsa mikrotorbielowata Cogana 74 plamkowata 74 siateczkowata siatkówki barwnikowa 109 śródbłonka rogówki wrodzona dzie dziczna ziarnista E Ealesa choroba 127 ectopia lentis ectropion uveae 159, 161, 226 egzenteracja 251 Ehlersa Danlosa zespół 97 elastoza 184 Elschniga perła 102 embryotoxon 80 endophthalmitis fakoantygenowe Propionibacterium acnes 99 enukleacja , eozynofil episcleritis 91 Erdheima Chestera choroba 180 Essen klasyfikacja Ewinga mięsak 207 ewisceracja 26 exophthalmus 193, 195 F Fabry ego choroba 105 fasciitis nodularis 94, 206 Ferry ego złogi 77 fibroblast fibrohistiocytoma 93 94, 206 fibroma 206 Fleischera pierścień 72 73, 77 fleurette Flexnera Wintersteinera rozeta , 275 fotokoagulacja laserowa 24, , 277 fotopsja 232 fototerapia 24, , 277 Frasera zespół 180 Fuchsa dystrofia gruczolak 151, 255 Fusarium 68 G galaktozemia 105 gałka oczna, badanie histopatologiczne białaczka przerzuty wyłuszczenie , zanik zapalenie fakoantygenowe garbiak rogówki 67 tylny 93 Gardnera zespół , 241 gąbczastość 175 ghost cell , 117 glaucoma 83, 110 glaucoma, ghost cell 83, 110 melanocytic 86 uveitic 84 glejak nerwu wzrokowego siatkówki glioblastoma multiforme 216 gliosis 138 gojenie ran gradówka granulocyt Gravesa choroba gruczolak ciała rzęskowego Fuchsa 151, 255 wielopostaciowy gruczoł Henlego rzekomy 47 łojowy, rak łzowy rak, klasyfikacja AJCC 312 powiek 174 grudka grzybica rogówki 68 siatkówki guttae guz choristoma 175 melanocytarny mieszany naczyniowy naczyniówki amelanotyczny

13 336 Skorowidz guz tęczówki Zimmermana 175 guzek Busacca 158 Dalena Fuchsa Koeppego 158 Lischa 228, 231 satelitarny 199 gwiaździak siatkówki H haemangioblastoma haemangioma racemosum 123, 263 haemangiopericytoma Haemophilus influenzae 194 halo naevus 192 hamartoma 12, siatkówki 151, astrocytarna hamowanie kontaktowe hemangioma capillary 186, 204 cavernosus 203 Henlego gruczoły rzekome 47 Hermanskiego Pudlaka zespół 123 Herpes 49, 125 heterochromia hiperkeratoza 175, 182 hiperlizynemia 97 hiperplazja limfoidalna reaktywna 56 57, hipertrofia nabłonka barwnikowego siatkówki wrodzona , 225, von Hippla wrzód wewnętrzny von Hippla choroba 260 Lindaua zespół 261 hist pat histiocyt HIV 125 Hodgkina choroba 201 Homera Wrighta rozeta , 150 homocystynuria hordeolum 176 Hornera Trantasa plamki 48 hot spot 225 HPV (human papilloma virus) 52 53, Hudsona Stählego złogi 77 hydrops hyperplasia pseudomelanomatosa 255 hyphema 76, 85, 162 hypopyon 99 I ICE (indocorneal endothelial syndrome) IF immunohistochemia immunoterapia 250 index feature IOL (intraocular lens) iridodialysis 26 27, 84, 86 iritis chronica IRMA (intraretinal microvascular abnor malities) irydodializa 26 27, 84, 86 J jagodówka, chłoniak 171, czerniak , 226, klasyfikacja AJCC gojenie ran kostniak , 225, 244 naczyniak neowaskularyzacja , nowotwory odłączenie pęknięcie 28 szczelina 97, 156 uraz USG , zapalenie 109, ogniskowe ziarninujące znamię 163, 240 barwnikowe zwyrodnienie jaskra fakolityczna 83 84, hemolityczna 84 melanomalityczna 167 pierwotna otwartego kąta 80 wtórna jądro soczewki jęczmień 176 K kamienie brukowe kanał Schlemma katarakta chirurgia 70 pourazowa różyczkowa Kaysera Fleischera pierścień 77 kąt komory przedniej 79 przesączania, recesja pourazowa keratektomia fotorefrakcyjna 21

14 Skorowidz 337 keratoacanthoma 181, 183 keratoconus posterior keratopatia labradorska pęcherzowa 70, 72, taśmowata wirowata 73 keratoplastyka drążąca 21, 75 keratosis solaris keratoza mieszkowa odwrócona ketchup pomidorowy 169, 257 kępki żółte kiła wrodzona kiść winogron 262 klasyfikacja AJCC nowotworów gałki ocznej Callendera Essen Reese a Ellswortha kłębki waty 132, , 140 kokcydioidomikoza 176, 211 koloboma naczyniówki 97, 156 nerwu wzrokowego 211 komora przednia komórka, cień , 117 kostna 144 Langhansa olbrzymia typu około ciała obcego pęcherzowa 101 plazmatyczna Toutona Wedla 101 wrzecionowata 165 kostniak naczyniówki , 225, 244 kostniakomięsak 149, 207 krioterapia 24, 250, 277 Krukenberga wrzeciono 76 77, 85, 87 krwistek 76, 85, 162 krwotok, ciało szkliste siatkówka wypierający 26 kuleczka hemoglobiny 111 kwasochłonna 103 L lamina fusca 90 Langhansa komórka laseroterapia 24, , 277 LASIK 21 Lebera tętniak prosówkowy leiomyoma 170, 205, 228, 301 leiomyosarcoma 205 lentigo maligna 181, 191 Lesera Trélata objaw 181 leukocoria 125, limfocyty linia Schwalbego lipogranuloma 178 Lischa guzki 228, 231 lymphangioma 203 Ł łuszczka M makrofag 14 malformacja tętniczo żylna 263 MALT 201 małoocze 91, 108, 271 map dot fingerprint dystrophy Marfana zespół martwica rogówki 67 siatkówki ostra 109, Massona trichrom mastocyt 14 medulloepithelioma , 301 megalocornea 97 melanina, ziarnistości melanocytic glaucoma 86 melanocytoma 93, 163, , 241, 243 nerwu wzrokowego melanoma 60 61, 86 87, , , , , melanocytoza 59 60, meningoma metoda Mohsa 186 microphthalmos 91, 108, 271 miedź, złogi 77 mięczak zakaźny mięsak Ewinga 207 komórek siateczki oczodołu, klasyfikacja AJCC 313 prążkowanokomórkowy mięsień rzęskowy, budowa 154 oderwanie zwieracz tęczówki, pęknięcie mięśniak gładkokomórkowy 170, 205, 228, 301 Mikrosporydia 51 mikrotętniak mitomycyna 55 Mittendorfa plamka 109 MLN 165 Mohsa metoda 186

15 338 Skorowidz molluscum contagiosum monocyt 14 Moraxella lacunata 50 morgagnian globules Morgagniego zaćma Mucor 195 mucormycosis 195, 211 mushroom shaped 164, Mycobacterium 69 N nabłonek barwnikowy siatkówki soczewki 95 nabłoniak rdzeniowy , 301 naciek białaczkowy gałki ocznej tęczówki 228, 231 pagetoidalny podsiatkówkowy 117 naczynia wartownicze 164, 233 naczyniak groniasty 123, 263 jamisty 203 krwionośny 47, 169, włosniczkowy 186, 204 limfatyczny 203 naczyniówki siatkówki 123, naczyniakowatość mózgowo twarzowa 169 naczyniówka, chłoniak 171, czerniak , 226, klasyfikacja AJCC gojenie ran kostniak , 225, 244 naczyniak neowaskularyzacja , nowotwory odłączenie pęknięcie 28 szczelina 97, 156 uraz USG , zapalenie 109, ogniskowe ziarninujące znamię 163, 240 barwnikowe zwyrodnienie nadtwardówka 89 nowotwór zapalenie 91 naevus 58 61, 161, 163, , , 240 magnocellular 93, 163, , , 241, 243 nakrapianie zasadochłonne 71 nanophthalmos 91 neowaskularyzacja naczyniówkowa , podsiatkówkowa siatkówkowa , 141, 143 tęczówki , , 234 nerw Axenfelda 90 wzrokowy, astrocytoma 215 blizna glejowa 211 budowa dołek rozwojowy 210 druzy glejak melanocytoma oponiak szczelina 211 zanik nerwiak osłonkowy 170, , 301 nerwiakowłókniak 170, 207 nerwiakowłókniakowatość 207, 213, 228, 231 neurilemmoma 170, , 301 neurofibroma 170, 207, 301 neurofibromatoza 207, 213, 228, 231 neutrofil 13 niebo rozgwieżdżone 236 niedokrwienie siatkówki niedrożność żyły środkowej siatkówki nieprawidłowości drobnonaczyniowe śródsiatkówkowe , 140 non Hodgkin lymphoma 201, 293 nowotwór błony naczyniowej ciała rzęskowego szklistego klasyfikacja AJCC naczyniówki nadtwardówki oczodołu powiek rogówki 78 siatkówki spojówki tęczówki twardówki O objaw białej źrenicy 125, kapiącej świecy 159 Lesera Trélata 181 oblak

16 Skorowidz 339 obłoniak obraz kutego brązu 77 obrzęk Berlina 29 plamki 137 torbielowaty 121 rogówki siatkówki 134 obwódka soczewki oczodół, amyloidoza budowa gojenie ran 25 mięsak, klasyfikacja AJCC 313 nowotwory wypatroszenie 251 zapalenie oderwanie mięśnia rzęskowego siatkówki od rąbka 27 odłączenie ciała szklistego 110, 112 tylne naczyniówki odpryskowiak 12, twardówki 90 odwarstwienie ciała szklistego 110, 112 tylne siatkówki 169, 234 przedarciowe , 130 trakcyjne 141 wysiękowe 125 oftalmopatia tarczycowa oko współczulne 156 oksycefalia 97 ophthalmia simpatica oponiak nerwu wzrokowego opryszczka rogówki orbital myositis 196 orbitopatia tarczycowa osady rogówkowe sadłowate 157 osteoma osteosarcoma 149, 207 otwory plamki Oty znamię 224 P PAM (primary acquired melanosis) papillomatosis 175 papillophlebitis parakeratoza 175, 184 Parinauda zespół oczno węzłowy 51 pars planitis patologia molekularna PCR perforacja rogówki 67 periphlebitis perła Elschniga 102 Petersa anomalia 97 pęknięcie błony Brucha 27 Descemeta naczyniowej 28, 170 mięśnia zwieracza tęczówki naczyniówki 28, 170 tęczówki podstawy 26 27, 84, 86 pętla naczyniowa okołotarczowa 109 PHPV (persistent hyperplastic primary vit reous) 108, 271 phthisis bulbi piegi 189 tęczówki 228, 230 pierścień Fleischera 72 73, 77 Kaysera Fleischera pierścień 77 Soemmerringa 102 Vossiusa 26 pinealoblastoma 275 plama łososiowa 57 soczewicowata 181, 191 plamka biała 100 Brushfielda Hornera Trantasa 48 Mittendorfa 109 obrzęk 137 torbielowaty 121 otwory zwyrodnienie związane z wiekiem , 161, 225, plazmocyt płytka demielinizacyjna 211 kolagenowa siatkówki 24 podwichnięcie soczewki 96 polineuropatia rodzinna amyloidowa powieka, budowa czerniak gojenie ran 25 nowotwory rak, klasyfikacja AJCC 311 zwyrodnienie prealbumina 112 PRK (photorefractive keratectomy) 21 proliferacja tkanki limfatycznej 170 włóknisto naczyniowa , 141 Propionibacterium acnes endophthalmitis 99 protrusio 193 przemieszczenie soczewki przerost nabłonka barwnikowego siatków ki wrodzony , 225,

17 340 Skorowidz przerzuty do gałki ocznej przyleganie siatkówkowo szklistkowe 107 pseudoeksfoliacja 82 83, 100 pseudohypopyon 268, 270 pseudomelanoma Pseudomonas aeruginosa 67 PVD (posterior vitreous detachment) PVR (proliferative vitreoretinopathy) 27 28, R radioterapia, czerniak siatkówczak płodowy rak gruczołu łojowego łzowego, klasyfikacja AJCC 312 kolczystokomórkowy podstawnokomórkowy powiek, klasyfikacja AJCC 311 spojówki, klasyfikacja AJCC 305 płaskonabłonkowy przedinwazyjny 55 rana, gojenie rąbek rogówki, gojenie ran reactive lymphoid hyperplasia 56 57, recesja kąta przesączania pourazowa 25 26, Recklinghausena choroba 207 Reese a Ellswortha klasyfikacja reflektor we mgle 294 Reitera zespół 92 reticulohistiocytoma 93 retinitis pigmentosa 109, 144 retinoblastoma , 229, 231, klasyfikacja AJCC retinochoroidopatia birdshot 127 retinocytoma , retinoma retinopatia cukrzycowa wcześniaków związana z rakiem 127 rhabdomyosarcoma Rhinosporidium seeberi 49 Riegera anomalia 81 ring melanoma 162, 164, 167, 233 rogowacenie ciemne 181 przedrakowe słoneczne rogowiak kolczystokomórkowy 181, 183 rogówka, anatomia bliznowacenie 69 carcinoma in situ 78 dermoid dysplazja 78 dystrofia śródbłonka wrodzona dziedziczna garbiak wrodzony 67 gojenie ran kiła martwica 67 nowotwory 78 obrzęk olbrzymia 97 opryszczka osady sadłowate 157 perforacja 67 rąbek, gojenie ran sclerocornea 66 skórzak stożek tylny wodniak zapalenie złogi zwyrodnienie ROP (retinopathy of prematurity) ropostek 99 Rosenthala włókna 215 rozerwanie torebki soczewki rozeta Flexnera Wintersteinera , 275 Homera Wrighta , 150 rozrost gleju 138 limfoidalny reaktywny 170 rozwarstwienie siatkówki zwyrod nieniowe 129 rozwodnienie ciała szklistego 110 róg skórny różnobarwność tęczówek różyczka RPCD (reticular peripheral cystoid dege neration) 128, 130 RPE (retinal pigment epithelium) rubeosis iridis , , 234 Russela ciałko 15 16, rzęsy, wzrost nieprawidłowy 175 RZS 91 S sarkoidoza 51, , 128, nerwu wzrokowego 212 Schaumanna ciałko 159

18 Skorowidz 341 Schlemma kanał Schnabela atrofia nerwu wzrokowego Schwalbego linia Schwannoma 170, , 301 scleritis sclerocornea 66, 80 scleromalacia perforans 92 sclerosing dacryoadenitis 196 orbititis sclerosis multiplex 211 sclopetaria 28 ser szwajcarski 200 siatkówczak , 229, 231, klasyfikacja AJCC siatkówka, blizna glejowa 24 budowa depigmentacja 132 dystrofia barwnikowa 109 glejak gojenie ran 24 hamartoma 151, astrocytarna krwotok martwica ostra 109, nabłonek barwnikowy naczyniak 123, niedokrwienie neowaskularyzacja , 141, 143 nowotwory obrzęk 134 oderwanie od rąbka 27 odwarstwienie 169, 234 przedarciowe , 130 trakcyjne 141 wysiękowe 125 płytka kolagenowa 24 rozwarstwienie zwyrodnieniowe 129 wstrząśnienie 29 wylew 138 wysięki twarde 134 zanik , 140 zapalenie zawał 132 złogi lipidów 134 zwyrodnienie siderosis 101 skóra leoparda 286 skórzak rogówki skórzakotłuszczak skrawki mrożone 43 skrzydlik SLE 91 soczewka gojenie ran 24 kontaktowa 68 podwichnięcie 96 rozerwanie torebki wewnątrzgałkowa Soemmerringa pierścień 102 Spitza znamię 190 spojówka, brodawczak chłoniak choristoma 12, czerniak klasyfikacja AJCC 306 dysplazja hamartoma hiperplazja limfoidalna nowotwory rak, klasyfikacja AJCC 305 płaskonabłonkowy torbiel 48 zapalenie zmiany melanocytarne zwyrodnienie spongiosis 175 Staphylococcus aureus 67, 176, 194 starzenie się ciała szklistego 110 Stokera złogi 77 stożek rogówki tylny soczewki 100 Streptococcus pneumoniae 67, 177 stippling 71 storiform pattern 94 struktura kwiatopodobna Sturge a Webera zespół 169, 257 stwardnienie rozsiane 211 syneresis 110, 112 szczelina naczyniówki 97, 156 nerwu wzrokowego 211 szyszyniak płodowy 275 Ś ślady niedźwiedzia 241, 243 T tarcza nerwu wzrokowego, druzy tarczka 174 technika skrawków mrożonych 43 teratoma termoterapia przezźreniczna 250 tęczówka, białaczka 228, 231 brak 97, 155

19 342 Skorowidz tęczówka, budowa czerniak 86 87, , gojenie ran guzy neowaskularyzacja , , 234 nowotwory pęknięcie podstawy 26 27, 84, 86 piegi 228, 230 różnobarwność rubeoza , , 234 torbiel zanik postępujący 81 zapalenie przewlekłe zespół znamion 81, 229 znamię 161 barwnikowe tętniak prosówkowy Lebera tkanka włóknisto naczyniowa 24 tłuszczyk toczeń rumieniowaty układowy 91 toksokaroza 109, 271 toksoplazmoza 109, 127, 129 torbiel ciała szklistego 109 dermoidalna 90, 176, 194 skórzasta 90 spojówki 48 tęczówki Toutona komórka TPCD (typical peripheral cystoid dege neration) 128, 130 trabeculum transiluminacja 235 transtyretyna 112 Treachera Collinsa zespół 180 trichrom Massona TTT (transpupillary thermotherapy) 250 tumor mixtus twardówka gojenie ran 22 U unaczynienie płodowe przetrwałe 108, 271 uraz gałki ocznej naczyniówki soczewki 98 USG naczyniówki, czerniak naczyniak utkanie beleczkowe materiał patologiczny 82 uveal effusion 91 uveitic glaucoma 84 uveitis 109 tylne 116 V Vogta Koyanagiego Harady zespół 158, 160 Vossiusa pierścień 26 W wapń, złogi 70 wątroba wirusowa 126 Wedla komórka 101 Wegenera ziarniniak 92 Weilla Marchesaniego zespół 97 wełna rozczesana 208 wirus brodawczaka witreoretinopatia proliferacyjna 27 28, włókna rdzenne Rosenthala 215 soczewki włókniak 206 włókniakonerwiak 170, 207, 301 wodniak rogówki wrzeciono Krukenberga 76 77, 85, 87 wrzód drążący von Hippela wewnętrzny wstrząśnienie siatkówki 29 Wyburna Masona zespół 123, 263 wylew siatkówkowy 138 wyłuszczenie gałki ocznej , wypatroszenie oczodołu 251 wysięki twarde 134 wytrzeszcz gałki ocznej 193, 195, 268, 270 wywinięcie listka barwnikowego tęczów ki 159, 161, 226 X xanthelasma xanthogranuloma juvenile 230 Z zaćma chirurgia 70 pourazowa różyczkowa zadrażnienie rzęskowe 234 zagęszczenia ciała szklistego 111 zanik gałki ocznej nerwu wzrokowego siatkówki , 140

20 Skorowidz 343 tęczówki postępujący 81 zapalenie błony naczyniowej 109, ogniskowe ziarninujące ciała szklistego gałki ocznej 98 99, jagodówki 109 mięśni oczodołu 196 naczyniówki 109 ogniskowe ziarninujące nadtwardówki 91 oczodołu okołożylne powięzi guzkowe 94 rogówki siatkówki soczewki spojówek stawów reumatoidalne 91 tęczówki przewlekłe tętnic guzkowe 91 olbrzymiokomórkowe tkanek miękkich oczodołu przedprze grodowe twardówki współczulne zawał siatkówki 132 zespół Axenfelda Riegera Carneya 180 Chandlera 81 Chédiaka Higashiego 123 Cogana Reese a 81, 229 Downa Ehlersa Danlosa 97 Frasera 180 Gardnera , 241 Hermanskiego Pudlaka 123 von Hippla Lindaua 261 Marfana maskujący , 293 oczno węzłowy Parinauda 51 pseudoeksfoliacji 82 83, 100 Reitera 92 rozproszenia barwnika 76 77, rzekomego złuszczania Sturge a Webera 169, 257 śródbłonkowy tęczówkowo rogówkowy Treachera Collinsa 180 Vogta Koyanagiego Harady 158, 160 Weilla Marchesaniego 97 Wyburna Masona 123, 263 zapalenia oczodołu złuszczania 82 83, 100 znamion tęczówki 81, 229 zeszkliwienie ciała rzęskowego 160 zez ziarniniak 14 15, 51 Wegenera 92 ziarnistości melaniny Zimmermana guz 175 złogi amyloidu 75 barwnika lipidów 134 miedzi 77 starcze 93 wapnia 70, 93 żelaza zmiany drzewkowate 67 melanocytarne spojówki znamię barwnikowe błony naczyniowej tęczówki brzeżne całujące się dysplastyczne melanocytarne 188 naczyniówki 163, 240 barwnikowe olbrzymiokomórkowe 93, 163, , , 241, 243 Oty 224 skórne Spitza 190 spojówki melanocytarne tęczówki 161 barwnikowe złożone zonal granuloma 98 zrąb twardówki zwichnięcie soczewki 96 zwyrodnienie błony naczyniowej ciała szklistego drobnotorbielowate 128, 130, 163 elastynowe korowe kraciaste 114, kuliste naczyniówki naczyniówkowo siatkówkowe 144 plamki związane z wiekiem , 161, 225, powiek rogówki siatkówki

Seminarium 10. Neuroradiologia

Seminarium 10. Neuroradiologia Seminarium 10 Neuroradiologia Metody badania OUN Zdjęcie przeglądowe czaszki i kręgosłupa Tomografia komputerowa TK - tradycyjna - angio-tk - badania perfuzyjne Rezonans magnetyczny MR - techniki standardowe

Bardziej szczegółowo

Badanie w lampie szczelinowej

Badanie w lampie szczelinowej Rozdział 8 Badanie w lampie szczelinowej G Ł ÓWNE ZAGADNIENIA Upewnij się, że pacjent siedzi wygodnie i jest przygotowany do badania. Rozjaśnij światło tylko na tyle, na ile wymaga tego badanie. Opracuj

Bardziej szczegółowo

Wojskowego Instytutu Medycznego

Wojskowego Instytutu Medycznego Załącznik Nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Cennik Usług Medycznych Wojskowego Instytutu Medycznego Ceny zawarte w niniejszym cenniku są cenami netto. Zwolnione od podatku VAT są: usługi w zakresie opieki

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa guzów wewnątrzczaszkowych. Część I guzy neuroepitelialne

Diagnostyka obrazowa guzów wewnątrzczaszkowych. Część I guzy neuroepitelialne P R C P R Z E G L Ą D O W Jerzy Walecki, Elżbieta Chojnacka Zakład Diagnostyki Radiologicznej i Obrazowej CMKP w Warszawie Diagnostyka obrazowa guzów wewnątrzczaszkowych. Część I guzy neuroepitelialne

Bardziej szczegółowo

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego

Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego Redakcja: Jacek Fijuth, Rafał Dziadziuszko Zespół autorski: Jacek Fijuth, Rafał Dziadziuszko, Wojciech Biernat, Barbara Bobek-Billewicz, Wiesław Bonicki, Michał Jarząb,

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 3 - WERSJA I luty 2010

L-DEP - 3 - WERSJA I luty 2010 L-DEP - 3 - WERSJA I Nr 1. Ubytki zlokalizowane na brzegach siecznych zębów przednich oraz na szczytach guzków zębów bocznych, klasyfikuje się jako ubytki klasy: A. I. B. II. C. III. D. IV. E. VI. Nr 2.

Bardziej szczegółowo

Charakteryzowanie budowy, fizjologii i patologii narządu żucia 322[01].O1.02

Charakteryzowanie budowy, fizjologii i patologii narządu żucia 322[01].O1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Olga Bielan Charakteryzowanie budowy, fizjologii i patologii narządu żucia 322[01].O1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw.

DIA GNO STY KA. Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych. Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. DIA GNO STY KA Badania rekomendowane w podejrzeniu chorób onkologicznych Autor: dr hab. n. med. Iwona Gisterek prof. nadzw. Opracowanie na podstawie: Onkologia w Praktyce Klinicznej Maciej Krzakowski Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Rezonans magnetyczny (MR)

Rezonans magnetyczny (MR) 28 Rezonans magnetyczny (MR) Badanie Rezonansu Magnetycznego (MR), stanowi metodę obrazowania ciała umożliwiająca uzyskanie bardzo szczegółowych obrazów narządów i tkanek w organizmie, bez narażenia na

Bardziej szczegółowo

Radioterapia protonowa nowotworów oka Szanowni Państwo

Radioterapia protonowa nowotworów oka Szanowni Państwo Radioterapia protonowa nowotworów oka Szanowni Państwo Radioterapia protonowa jest nowoczesną metodą leczenia wewnątrzgałkowych nowotworów oka. Do napromieniania guzów używana jest odpowiednio uformowana

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Cennik świadczeń zdrowotnych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 1 Szpitalny Oddział Ratunkowy strona 3 2 Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu strona 4 3 Klinika

Bardziej szczegółowo

L-DEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011

L-DEP - 4 - WERSJA I wrzesień 2011 L-DEP - 4 - WERSJA I Nr 1. Ile czasu potrzeba na wytworzenie mostu zębinowego po bezpośrednim przykryciu miazgi wodorotlenkiem wapnia? A. 2 dni. B. 2-3 tygodnie. C. 2-3 miesiące. D. 6 miesięcy. E. 1 rok.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK CIĘŻKIEJ CHOROBY MAŁŻONKA

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK CIĘŻKIEJ CHOROBY MAŁŻONKA OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK CIĘŻKIEJ CHOROBY MAŁŻONKA Kod warunków: MCGP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu

Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu Zasady oceny, ustalania i orzekania trwałego uszczerbku na zdrowiu Załącznik do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Zycie Pracowników ich Rodzin Hestia Rodzina SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Część

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby kod warunków CCGP33 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CENNIK USŁUG OFERTA KOMERCYJNA

SPIS TREŚCI CENNIK USŁUG OFERTA KOMERCYJNA SPIS TREŚCI RADIOLOGIA... 2 REZONANS MAGNETYCZNY... 2 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA... 2 RTG... 3 PRACOWNIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH... 5 DIAGNOSTYKA OGÓLNA Z USG... 5 DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA... 5 DIAGNOSTYKA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 4 Moczowód. Wprowadzenie i wiadomości ogólne Moczowód wprowadzenie

SEKCJA 4 Moczowód. Wprowadzenie i wiadomości ogólne Moczowód wprowadzenie SEKCJA Moczowód Wprowadzenie i wiadomości ogólne Moczowód wprowadzenie Zmiany wrodzone Zdwojenie i ektopia moczowodu Torbiel ujścia moczowodu (ureterocele) Zmiany zapalne Pęcherzykowe zapalenie błony śluzowej

Bardziej szczegółowo

BADANIA PREPARATU OPERACYJNEGO

BADANIA PREPARATU OPERACYJNEGO BADANIA PREPARATU OPERACYJNEGO Nienaruszony preparat operacyjny winien zostać przekazany patologowi bez pierwotnego rozcinania materiału przez chirurga. Opis operacji z odpowiednimi informacjami jest niezbędny

Bardziej szczegółowo

I KLASYCZNA MEDYCYNA SĄDOWA

I KLASYCZNA MEDYCYNA SĄDOWA 1. Śmierć: definicje, rodzaje, przyczyny I KLASYCZNA MEDYCYNA SĄDOWA 1. Definicje: - tradycyjna: trwałe tj. nieodwracalne ustanie czynności życiowych człowieka - nowoczesna: śmiercią człowieka jest śmierć

Bardziej szczegółowo

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP SPIS TREŚCI

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP SPIS TREŚCI TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S. VIENNA INSURANCE GROUP SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 Pojęcie nieszczęśliwego wypadku 2 Pojęcie uszczerbku na zdrowiu 3 ZASADY OKREŚLANIA USZCZERBKU NA

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak jelita grubego RAK jelita grubego / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Fundacja Projan Warszawa 2014 r. Wydanie I Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej dowiedziałeś się, że masz raka jelita

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 9, 39, 2009 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 9, 39, 2009 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO Ultrasonografia jest pismem Polskiego

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: DYREKTOR Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie. lek. med. Barbara Turkiewicz

Zatwierdził: DYREKTOR Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie. lek. med. Barbara Turkiewicz Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 298/2014 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Zatwierdził: DYREKTOR Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

UKŁAD NACZYNIOWY DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ZABIEGI ENDOWASKULARNE

UKŁAD NACZYNIOWY DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ZABIEGI ENDOWASKULARNE UKŁAD NACZYNIOWY DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ZABIEGI ENDOWASKULARNE Współczesne metody obrazowania chorób naczyń angiografia klasyczna metodą Seldingera cyfrowa angiografia subtrakcyjna (DSA) ultrasonografia

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: orbitopatia Gravesa, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, ultrasonografia

Słowa kluczowe: orbitopatia Gravesa, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, ultrasonografia Postępy Nauk Medycznych, t. XXVI, nr 11, 2013 Borgis *Helena Jastrzębska Obrazowanie w orbitopatii Gravesa Imaging in Graves orbitopathy Klinika Endokrynologii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Programu Medycznego DoveMed DERMATOSKOPIA SZANSA NA DRUGIE ŻYCIE JAK OSWOIĆ PACJENTA W GABINECIE O SYNDROMIE BIAŁEGO FARTUCHA

Biuletyn Programu Medycznego DoveMed DERMATOSKOPIA SZANSA NA DRUGIE ŻYCIE JAK OSWOIĆ PACJENTA W GABINECIE O SYNDROMIE BIAŁEGO FARTUCHA DERMATOSKOPIA SZANSA NA DRUGIE ŻYCIE lek. med. Magdalena Misiak-Gałązka Klinika Dermatologiczna Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego JAK OSWOIĆ PACJENTA W GABINECIE O SYNDROMIE BIAŁEGO FARTUCHA Agata

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA edu plus POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami

Bardziej szczegółowo

Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii X Jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe

Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii X Jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polska Akademia Dermatologii i Wenerologii X Jubileuszowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe SKÓRA ZWIERCIADŁEM WNĘTRZA CZŁOWIEKA I JEGO ZDROWIA Karpacz, 14-17 maja 2015, Hotel Gołębiewski PROGRAM SYMPOZJUM

Bardziej szczegółowo

Starzenie skóry zagadnienia ogólne... IX

Starzenie skóry zagadnienia ogólne... IX Spis treści Przedmowa... VII Wstęp Starzenie skóry zagadnienia ogólne... IX Część 1 WiodącE koncepcje dotyczące starzenia skóry 1. Mechanizmy i patofizjologia fotostarzenia i chronologicznego (endogennego)

Bardziej szczegółowo

Okres noworodkowy. Pourodzeniowa ocena czasu trwania ciąży. Hipotrofia (wewnątrzmaciczne opóźnienie rozwoju - IUGR)

Okres noworodkowy. Pourodzeniowa ocena czasu trwania ciąży. Hipotrofia (wewnątrzmaciczne opóźnienie rozwoju - IUGR) Okres noworodkowy dr n. med. Jolanta Meller Pourodzeniowa ocena czasu trwania ciąży Noworodek donoszony: 38-42 tyg.ciąży Noworodek przedwcześnie urodzony: z ciąży od 23-37 tyg. jej trwania Noworodek przenoszony:

Bardziej szczegółowo