Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną"

Transkrypt

1 Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. USŁUGI 4. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY 5. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 7. OCHRONA DANYCH I BEZPIECZEŃSTWO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Operatorem Serwisu jest Dotcom River Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu i zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział KRS oraz nr Regon reprezentowana przez komplementariusza Dotcom River Sp. z o.o. (Operator). Operator jest usługodawcą w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z dnia 9 września 2002 z późniejszymi zmianami) Operator Serwisu świadczy usługi polegające na kojarzeniu ofert Reklamodawców i Partnerów, którzy chcą wyświetlać reklamy Reklamodawców na swoich stronach internetowych. Usługi świadczone przez Operatora mają zapewnić Reklamodawcom jak najniższą cenę, z uwzględnieniem warunków panującej konkurencji, przy możliwie maksymalnym zysku Partnerów i jak najlepszej konwersji reklamy na zwiększenie sprzedaży produktów. Aby uzyskać taki efekt, Operator dołoży wszelkich starań, by świadczone przez niego usługi były jak najwyższej jakości Treści umieszczone w Serwisie a dotyczące profilu Usług świadczonych przez Operatora są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu, jednakże z pełnej funkcjonalności Serwisu, a w szczególności ze świadczonych za jego pomocą przez Operatora usług (Usługi) mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane (Użytkownicy Zarejestrowani / Użytkownicy Serwisu). Do korzystania z serwisu wymagane jest posiadanie przeglądarki internetowej, z których rekomendowane to: Chrome wersja 11 lub wyższa, Firefox wersja 4 lub wyższa, Internet Explorer wersja 8 lub wyższa, Opera wersja 11 lub wyższa, Safari wersja 5 lub wyższa Zasoby oraz Usługi Serwisu Buily.pl mogą być wymieniane i współdzielone z zasobami i usługami świadczonymi przez tego samego Operatora za pomocą innych serwisów Rejestracja w Serwisie Buily.pl jest całkowicie bezpłatna dla wszystkich użytkowników i jest równoznaczna z wyrażeniem przez wypełniającego formularz rejestracyjny użytkownika chęci zawarcia z Operatorem stosownej umowy w przedmiocie Usług, o których mowa w Punkcie 1.2 niniejszego Regulaminu. 1

2 1.6. Szczegółowe stosunki prawne w zakresie Usług realizowanych przez Operatora dla poszczególnych grup użytkowników, przy czym mowa tu o usługach realizowanych dla: (i) Reklamodawców (Firmy), (ii) Partnerów prowadzących działalność gospodarczą (Firmy) (iii) Partnerów nie prowadzących działalności gospodarczej (Osoby Prywatne) są regulowane za pomocą odrębnych Umów Umowy, o których mowa w punkcie uprzednim to: (i) Umowa o świadczenie usług dla Reklamodawców (Firmy) (ii) Umowa o świadczenie usług dla Partnerów (Firmy) (iii) Umowa o świadczenie usług dla Partnerów (Osoby Prywatne) 1.8. Niektóre pojęcia, a w szczególności Usługa mają różne definicje w zależności od tego, kto dokonuje rejestracji. Kwestie te regulowane są w poszczególnych Umowach, gdzie są również zawarte reguły kolizyjne W pozostałym zakresie definicje użyte we wszelkich dokumentach prawnych dostępnych w ramach Serwisu Buily.pl mają znaczenie opisane w punkcie Żadne z treści, które są prezentowane w Serwisie Użytkownikom niezarejestrowanym i/ lub niezalogowanym, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Treści prezentowane takim Użytkownikom służą jedynie celom informacyjnym Regulamin obowiązuje od dnia 10 października 2011r. 2. DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie: 1. Regulamin niniejszy dokument stanowiący regulamin, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenia usług drogą elektroniczną (Dz.U z dnia 9 września 2002 z późniejszymi zmianami). Regulamin stanowi też swoistą umowę ramową w ramach której zawierane są szczegółowe Umowy dotyczące konkretnych usług świadczonych przez Operatora dla Reklamodawców i Partnerów. 2. Operator (Usługodawca) usługodawca w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenia usług drogą elektroniczną (Dz.U z dnia 9 września 2002 z późniejszymi zmianami), jak również strona poszczególnych Umów dotyczących konkretnych usług świadczonych przez Operatora dla Reklamodawców i Partnerów. 3. Serwis serwis internetowy znajdujący się pod adresem Buily.pl, za pomocą którego Operator świadczy usługi oraz pozyskuje Reklamodawców i Partnerów poprzez zawarcie stosownych Umów drogą elektroniczną. 4. Reklamodawca użytkownik, który zarejestrował w Serwisie Konto/Profil Reklamodawcy, tym samym zawierając z Operatorem stosowną szczegółową umowę w przedmiocie wyświetlania Reklam od Reklamodawcy na Witrynach Partnerów Operatora. 5. Partner (Wydawca) użytkownik, który zarejestrował w Serwisie Konto/Profil Partnera (Wydawcy) a tym samym zawarł z Operatorem stosowną szczegółową Umowę w przedmiocie zamieszczania na Witrynach Partnera (Wydawcy) Reklam pochodzących od Reklamodawców wyświetlanych przez Kod Reklamowy w postaci Form Reklamowych z których możliwe są Przekierowania Odwiedzających. 6. Użytkownik Zarejestrowany / Użytkownik Serwisu Reklamodawca lub Partner (Wydawca). 2

3 7. Usługobiorca każdy użytkownik, który w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, w tym w szczególności (ale nie wyłącznie) Użytkownik Zarejestrowany. 8. Firma osoba fizyczna lub prawna, prowadząca działalność gospodarczą i nie będąca konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 9. Konsument osoba fizyczna, która jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 10. Witryna strona należąca do zbioru stron internetowych znajdujących się pod wspólną nazwą danej domeny najwyższego stopnia (chodzi o domeny krajowe lub funkcjonalne). 11. Zdolność Reklamowa ustalenie, czy do treści Witryny da się dobrać adekwatne kontekstowo Reklamy Produktów (pochodzące od Reklamodawców), co zapewni Partnerowi (Wydawcy) większą liczbę Przekierowań a Reklamodawcom przyniesie odpowiednio wysoki stopień konwersji. Zdolność Reklamową Witryny wyłączają treści naruszające prawo, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje, a także treści stanowiące obrazę etyki, dobrego smaku lub moralności (ujmowanych w kontekście powszechnie przyjętych w naszym kraju norm obyczajowych). 12. Przekierowanie jednorazowe wyświetlenie Witryny Reklamodawcy w przeglądarce Odwiedzającego w następstwie kliknięcia na Reklamę wyświetlaną przez Operatora w Formie Reklamowej na Witrynie Partnera; Przekierowania wykonane z jednego adresu IP wykonane w ramach tej samej Reklamy, w przeciągu krótszym niż 12 godzin, niezależnie od ich liczby, uważa się za jednorazowe (jedno przekierowanie). 13. Kod Reklamowy kod wyświetlający Formę Reklamową lub (tymczasowo) testujący Witrynę Partnera pod kątem zdolności reklamowej. 14. Forma Reklamowa element graficzny i/lub tekstowy i/lub audiowizualny wyświetlany przez Operatora na Witrynie Partnera zawierający Reklamy pochodzące od Reklamodawców; w wyniku kliknięcia przez Odwiedzającego na reklamę następuje Przekierowanie. 15. Reklama informacja o Produkcie Reklamodawcy wyświetlana na Witrynach Partnerów w Formach Reklamowych w modelu rozliczeniowym opartym na CPC. 16. Produkt produkty lub usługi reklamowane przez Reklamodawcę; przez Produkt rozumie się też wszelkie informacje handlowe odnośnie produktów i usług reklamowanych przez Reklamodawcę, jak i wszelie informacje odnośnie samego Reklamodawcy, jego oferty, profilu działalności i/lub prowadzonej przez niego Witryny (np. sklepu). 17. Cookie/Cookies niewielkie pliki zapisywane na lokalnym dysku Odwiedzających, pozwalające Operatorowi m. in. ustalać z Witryny którego Partnera doszło do Przekierowania na Witrynę danego reklamodawcy i prowadzić z tego tytułu odpowiednie rozliczenia z Użytkownikami Serwisu; pliki te pozwalają także Operatorowi zapobiegać i zwalczać Fraud. 18. ID ciąg alfanumeryczny, unikalny kod przypisany każdemu Użytkownikowi Serwisu. 19. Panel Sterowania indywidualny panel www, dostępny dla każdego Użytkownika Serwisu i pozwalający mu indywidualnie i w sposób zautomatyzowany ustalić z Operatorem parametry transakcji przeprowadzanych w ramach usług świadczonych przez Operatora zgodnie z zawartą szczegółową Umową i Specyfikacją Techniczną. Panel Sterowania w ramach Kona pozwala na odpowiednie konfigurowanie Konta oraz Profili Użytkowników (Reklamodawców i Partnerów). 20. Profil Użytkownika Serwisu kontekst w jakim dany Użytkownik Serwisu działa w ramach Serwisu, determinujący rodzaj usług z których może korzystać i które może konfigurować Użytkownik Serwisu. W szczególności zaś ten sam Użytkownik Serwisu, po zawarciu 3

4 odpowiednich Umów szczegółowych z Operatorem może działać w ramach Serwisu zarówno jako Reklamodawca (Profil Reklamodawcy), jak i jako Partner (Profil Wydawcy). 21. Integracja przesłanie lub udostępnienie przez Użytkownika Serwisu do Profilu Użytkownika pliku o zadanych parametrach, zgodnie ze szczegółową Umową i Specyfikacją Techniczną, który parametryzuje sposób świadczenia Usługi przez Operatora; Integrację stanowią też wszelkie inne formy masowego i/lub zautomatyzowanego przepływu informacji między Użytkownikami Serwisu i/lub ich Witrynami (w tym dotyczące rodzaju Reklam i Produktów) zgodnie ze Szczegółową Umową i Specyfikacją Techniczną. 22. Plik zgodny z wymogami szczegółowej Umowy i Specyfikacji Technicznej, służący do Integracji. 23. Odwiedzający dowolny użytkownik Internetu, który nie jest Partnerem lub osobą działającą na jego polecenie (Fraud), dla którego następuje, Przekierowanie. 24. CPC aktualna cena za Przekierowanie dla danej Reklamy. 25. Portfel wirtualny portfel dostępny w ramach Konta poprzez Panel Sterowania, zasilany Punktami (przeliczalnymi na złotówki), za pomocą których rozliczane są usługi świadczone w ramach Serwisu. 26. Centrum Obsługi centrum informacji i pomocy (opieki) dla Partnerów lub Reklamodawców; Centrum Obsługi może zawierać wiążące wytyczne dotyczące sposobu i standardów działań Partnerów lub Reklamodawców. 27. Fraud nieuczciwe postępowanie Reklamodawcy lub Partnera mające na celu zaniżenie opłat za wyświetlanie Reklam (w przypadku reklamodawców) lub podwyższenie przychodu z opłat w postaci prowizji (w przypadku Partnerów); w szczególności, jeżeli chodzi o Partnerów, Fraudem są wszelkie automatyczne formy Przekierowania, w których nieuczestniczy (i to w sposób świadomy) Odwiedzający. 3. USŁUGI 3.1. Za pomocą Serwisu użytkownicy mogą się zarejestrować informując Operatora o chęci zawarcia z nim Umowy na konkretną świadczoną przez Operatora Usługę Użytkownicy mogą zarejestrować się jako Reklamodawcy lub Partnerzy, przy czym każdy Użytkownik może być (niezależnie) zarówno Reklamodawcą, jak Partnerem (z zastrzeżeniami w przewidzianymi w niniejszym Regulaminie lub poszczególnych Umowach) Użytkownik podczas procedury rejestracji wybierają daną Usługę, w której chcą się zarejestrować, odpowiednio jako Reklamodawca lub jako Partner Użytkownik Serwisu może mieć w ramach jednego Konta kilka Profili Reklamodawcy i Wydawcy Użytkownik może zarejestrować Profil Wydawcy po uprzedniej pozytywnej weryfikacji przez Operatora Zdolności Reklamowej Witryny Użytkownika ubiegającego się o status Wydawcy. Proces wspomnianej weryfikacji może zainicjować sam Użytkownik poprzez wypełnienie odpowiedniego Wniosku Rejestracyjnego dla Wydawcy Użytkownik podczas rejestracji podaje wymagane dane, oraz przedstawiana jest mu Umowa, która zostaje ostatecznie zawarta w momencie wywołania przez Użytkownika linka aktywacyjnego otrzymanego od Operatora. 4

5 4. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY 4.1. Operator ma prawo do: (i) dokonywania przerw konserwacyjnych w działaniu Serwisu, n. in. w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych; (ii) dokonywania przerw technicznych w działaniu Serwisu, związanych m. in. z decyzją Operatora o konieczności rozbudowy Serwisu, zamiany jego konfiguracji lub wymiany sprzętu lub oprogramowania, na którym oparty jest Serwis Operator będzie starał się planować przerwy, o których mowa w punkcie uprzednim i będzie starał się uprzedzać o nich wcześniej Użytkowników Serwisu, chyba, że przerwa techniczna lub konserwacyjna została wywołana przyczyną nagłą i nieprzewidzianą (np. awaria) Operator ma prawo dokonać negatywnej weryfikacji rejestrującego się użytkownika w związku z przeprowadzoną Weryfikacją i uznanie, iż użytkownik nie ma Zdolności Reklamowej lub w inny sposób nie spełnia warunków zawierania poszczególnych Umów dotyczących poszczególnych Usług jakie Operator świadczy w ramach niniejszego Serwisu Równocześnie Operator ma prawo weryfikować treści Witryn Użytkowników Serwisu oraz treści form reklamowych proponowanych przez Reklamodawców pod kątem zgodności z niniejszym Regulaminem, poszczególnymi Umowami oraz powszechnie obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz istniejącymi zwyczajami. 4.5 W szczególności zaś Operator ma prawo odmowy wykonania Usługi lub prezentowania w Formach Reklamowych lub odsyłania przez nie (Przekierowanie) do jakichkolwiek treści, które mogą naruszać niniejszy Regulamin, poszczególne Umowy, prawo, dobre obyczaje, uczucia (również religijne) oraz prawa osób trzecich. 4.6 Operator ma prawo prezentowania informacji o Użytkownikach Serwisu, którzy są równocześnie Firmami celem wystawienia sobie referencji i informacji o tym, jakie podmioty korzystają z jego Serwisu W ramach współpracy, z Użytkownikami Serwisu której ogólne ramy ogólne określa niniejszy Regulamin, Operator zobowiązuje się do: (i) świadczenia usług zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz treścią konkretnej Umowy zawartej z Użytkownikiem Serwisu; (ii) przeprowadzenia ewentualnej Integracji Serwisu z Witrynami należącymi do Użytkowników Serwisu (lub, zgodnie z prawem, będących w ich władaniu) adekwatnie do treści poszczególnych Umów i konkretnych opcji wybranych przez Użytkownika w Panelu Sterowania; (iii) udostępniania stosownych raportów i statystyk celem rozliczeń z Użytkownikami Serwisu Stronami poszczególnych Umów (zgodnie z tymi Umowami) 5. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY 5

6 5.1. Każdy Usługobiorca ma prawo do: (i) złożenia wniosku o rejestrację (Wniosek) i tym samym wyrażenia woli stania się Reklamodawcą i/lub Partnerem (ii) dokonania Rejestracji i tym samym zawarcia z Operatorem stosownej szczegółowej Umowy o ile otrzyma taką ofertę od Operatora po wewnętrznej weryfikacji Wniosku (iii) wszczęcia postępowania reklamacyjnego 5.2. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do: (i) dostępu do Panelu Sterowania, w tym Portfela i Statystyk (ii) wglądu do swoich danych, jakie przechowuje Operator (iii) konfiguracji usług świadczonych przez Operatora w ramach zawartych szczegółowych Umów / Profili Użytkownika (iv) wynagrodzenia na zasadach określonych w szczegółowych Umowach 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 6.1. Każdy Użytkownik ma prawo do wszczęcia postępowania reklamacyjnego celem złożenia u Operatora Reklamacji Odpowiedni formularz do wszczęcia postępowania, o którym mowa w punkcie uprzednim, znajduje się w Centrum Obsługi Szczegółowe informacje dotyczące postępowania reklamacyjnego i zasad jego prowadzenia są wyświetlane wraz z formularzem reklamacyjnym dotyczącym danej Usługi Reklamacje należy składać na adres 7. OCHRONA DANYCH I BEZPIECZEŃSTWO 7.1. Ochronę danych osobowych i innych danych reguluje Polityka Prywatności Serwisu. 6

Umowa Świadczenia Usług dla Reklamodawców

Umowa Świadczenia Usług dla Reklamodawców Umowa Świadczenia Usług dla Reklamodawców SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT UMOWY, POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. REJESTRACJA I ZAWARCIE UMOWY 4. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI 5. PRAWA I OBOWIĄZKI REKLAMODAWCY

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO  1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.BISTASTANDARD 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem prowadzącym Serwis Internetowy - usługodawcą świadczącym usługi drogą elektroniczną, jest Bista Standard Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia Ogólne. 1. Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy crewingowej Serwisu internetowego CREWING.PORTALMORSKI.PL

REGULAMIN platformy crewingowej Serwisu internetowego CREWING.PORTALMORSKI.PL REGULAMIN platformy crewingowej Serwisu internetowego CREWING.PORTALMORSKI.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym crewing.portalmorski.pl prowadzony jest przez firmę TEMAT

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TERAPII KOMPUTEROWEJ

INSTYTUT TERAPII KOMPUTEROWEJ Zawarcie umowy pomiędzy Konsumentem a Operatorem może nastąpić na dwa sposoby. Konsument ma prawo do negocjacji wszelkich zapisów umowy z Operatorem, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.PRACOWNIEORANGE.PL Regulamin platformy internetowej pracownieorange.pl (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki oraz zasady korzystania z Platformy.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności serwisu www.e-harmonogram.pl

Regulamin i polityka prywatności serwisu www.e-harmonogram.pl Regulamin i polityka prywatności serwisu www.e-harmonogram.pl Strona 1 Regulamin z dnia 3.12.2014 1. Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu www.e-harmonogram.pl. 2. Na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ŁATWA RATKA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ŁATWA RATKA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU ŁATWA RATKA 1 [Postanowienia wstępne] 1. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego Łatwa Ratka dostępnego pod domeną (http://www.latwaratka.pl),

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL 1. Definicje Regulaminu Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Tandem Media

Regulamin serwisu internetowego Tandem Media Regulamin serwisu internetowego Tandem Media 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego zarządzanego przez Usługodawcę (zwanego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Regulamin platformy interenetowej MapaKariery.pl Rozdział I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK System Rezerwacji Stanowisk wymiany opon działający pod adresem http://oponyanwim.pl/rezerwacje.html prowadzony jest przez ANWIM Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności. 1. Definicje

Polityka Prywatności. 1. Definicje Polityka Prywatności. 1. Definicje Użyte w niniejszej Polityce Prywatności wyrazy, należy rozumieć w następujący sposób: PRONAR PRONAR sp. z o.o. z siedzibą w Narwi, przy ul. Adama Mickiewicza 103,, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl 1 DEFINICJE 1. RDC - Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio dla Ciebie S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-459), przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez FGA Leasing Polska Sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez FGA Leasing Polska Sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez FGA Leasing Polska Sp. z o.o. Załącznik nr 2 Dział I: Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin Świadczenia Usług drogą elektroniczną (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VDS CZMYR KOWALIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW (art. 43 1 K. C.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VDS CZMYR KOWALIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW (art. 43 1 K. C. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VDS CZMYR KOWALIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW (art. 43 1 K. C.) 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Ads

Regulamin usługi Ads Regulamin usługi Ads I. DEFINICJE Następujące słowa i określenia występujące w treści niniejszego Regulaminu posiadają znaczenie wskazane poniżej: 1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin określający

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne

Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia usług rejestracji

Bardziej szczegółowo

Przykład opisu cookies

Przykład opisu cookies 2013 Przykład opisu cookies Niniejszy dokument stanowi przykład jak może wyglądać opis zamieszczony w polityce prywatności lub w regulaminie serwisu lub sklepu internetowego. Zapraszamy do zapoznania się

Bardziej szczegółowo

2. Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę, która może korzystać z treści na niej zawartych w sposób zgodny z niniejszym regulaminem.

2. Użytkownik - osoba odwiedzająca stronę, która może korzystać z treści na niej zawartych w sposób zgodny z niniejszym regulaminem. 1. Wstęp 2. Definicje 3. Wymagania techniczne. Zasady ogólne 4. Uzyskanie dostępu do płatnych zasobów Serwisu 5. Prawo do odstąpienia od umowy 6. Reklamacje 7. Ochrona danych osobowych 8. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje

REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG. 1 Definicje REGULAMIN PORTALU ROLNICZA CHMURA USŁUG Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług internetowego portalu Rolnicza Chmura Usług świadczonych przez Usługodawców pod adresem www. rolniczachmurauslug.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Giełdy Mobilnych Reklam. dla serwisu MapAndU

Regulamin. Giełdy Mobilnych Reklam. dla serwisu MapAndU Regulamin Giełdy Mobilnych Reklam dla serwisu MapAndU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu. 2. Operatorem serwisu internetowego Giełda Mobilnych Reklam MapAndU,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365156, nr

Bardziej szczegółowo

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%%

Zwroty%i%wyrażenia%użyte%w%niniejszym%Regulaminie%posiadają%następujące%znaczenie:%% PayUS.A. Tel.+48616306005 ul.grunwaldzka182 Email:pomoc@payu.pl 60E166Poznań www.payu.pl REGULAMINŚWIADCZENIAUSŁUGI PayU (KONTOPAYU) Art.1Postanowieniaogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na

Bardziej szczegółowo

Polityka Cookies. 1 Definicje. Administrator oznacza przedsiębiorstwo

Polityka Cookies. 1 Definicje. Administrator oznacza przedsiębiorstwo Polityka Cookies 1. Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin programu partnerskiego Mixprofit.com 1 Postanowienia ogólne 1. Organizator: Właścicielem Programu Partnerskiego dostępnego pod adresem mixprofit.com jest: Nuvoxa LLC 3422 Old Capitol Trail 700

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu www oraz użytkownikach, którzy przekażą swoje dane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. PLATFORMY

REGULAMIN. PLATFORMY REGULAMIN PLATFORMY http://www.ratujmydzieci.pl/ 1. Platforma Ratujmy Dzieci. Platforma Ratujmy Dzieci jest prowadzona przez Fundację Podwójne Szczęście by pośredniczyć w pozyskiwaniu środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Czym są pliki cookies?

Czym są pliki cookies? Czym są pliki cookies? Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO I. Definicje REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PAYLO Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Organizator Sławomir Zajas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. 4U Sławomir

Bardziej szczegółowo

III. Zakres korzystania z Newslettera. Zgoda na otrzymywanie Newsletterów. 1. Newsletter zawiera treści informacyjno-promocyjne.

III. Zakres korzystania z Newslettera. Zgoda na otrzymywanie Newsletterów. 1. Newsletter zawiera treści informacyjno-promocyjne. Regulamin wysyłania/otrzymywania Newslettera udostępnianego przez MIASTOSTRADĘ. I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy regulamin określa warunki wysyłania treści informacyjno-promocyjnych (Newslettera)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Data rozpoczęcia: Data zakończenia: Styczeń 01, 2017 do odwołania Definicje Polityka Polityka ochrony prywatności JDM, określająca zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.netia.emarket.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. 2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie:

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów (dawna nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Konta InsERT

Regulamin korzystania z Konta InsERT Regulamin korzystania z Konta InsERT Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady korzystania z Konta InsERT, które daje możliwość korzystania z serwisów internetowych i usług InsERT wymagających

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN (Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych) wersja 07.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 175. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 175. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 grudnia 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 377 ZARZĄDZENIE Nr 175 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin korzystania z internetowego

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 POLITYKA PRYWATNOŚCI Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016.922.), jest Vescom

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisów internetowych zarządzanych przez Usługodawcę

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku 1 (Postanowienia wstępne) 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, współpracy pomiędzy spółką Sarigato sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI "MY DACIA" ŚWIADCZONEJ POPRZEZ SERWIS INTERNETOWY RENAULT POLSKA

REGULAMIN USŁUGI MY DACIA ŚWIADCZONEJ POPRZEZ SERWIS INTERNETOWY RENAULT POLSKA REGULAMIN USŁUGI "MY DACIA" ŚWIADCZONEJ POPRZEZ SERWIS INTERNETOWY RENAULT POLSKA I. DEFINICJE Renault Polska - spółka pod firmą Renault Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 13, 02-674

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO KREATYWNEDZIECI.COM.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO KREATYWNEDZIECI.COM.PL POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO KREATYWNEDZIECI.COM.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Spółka KRATER prowadzącą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.]

REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] REGULAMIN PORTALU OBJECT OFFICE [stosuje się od dnia 6 lutego 2017 r.] Witaj na Portalu Object Office Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu będącego własnością Object Office. Przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu tematycznego HBT Index (pod adresem hbtindex.com) oraz z Systemu HBT Index. 1. Określenia regulaminowe

Regulamin korzystania z serwisu tematycznego HBT Index (pod adresem hbtindex.com) oraz z Systemu HBT Index. 1. Określenia regulaminowe Regulamin korzystania z serwisu tematycznego HBT Index (pod adresem hbtindex.com) oraz z Systemu HBT Index 1. Określenia regulaminowe Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Usługodawca - HBT Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.itfinder.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.itfinder.pl Regulamin Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.itfinder.pl Wstęp Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania portalu internetowego www.itfinder.pl zwanego dalej Portal

Bardziej szczegółowo

Cookie Policy. 1. Informacje ogólne.

Cookie Policy. 1. Informacje ogólne. Cookie Policy 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem Serwisu jest Artur Kowalski http://inzynieria.pro 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO WWW.INSTYTUTY.DRIRENAERIS.COM W TYM USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO WWW.INSTYTUTY.DRIRENAERIS.COM W TYM USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO WWW.INSTYTUTY.DRIRENAERIS.COM W TYM USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Wiollo

Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Wiollo Regulamin Ogólny Świadczenia Usług Wiollo 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Ogólny świadczenia Usług Wiollo, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia Usług Wiollo, a także warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Ads

Regulamin usługi Ads Regulamin usługi Ads I. DEFINICJE Następujące słowa i określenia występujące w treści niniejszego Regulaminu posiadają znaczenie wskazane poniżej: 1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin określający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU DOJADEDO.PL

REGULAMIN SERWISU DOJADEDO.PL REGULAMIN SERWISU DOJADEDO.PL 1. Wstęp Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego DOJADEDO.PL, który jest ogólnopolskim portalem ogłoszeniowym, skupiającym firmy i osoby prywatne świadczące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie używane są następujące pojęcia, powinny one być rozumiane w następujący sposób:

Ilekroć w Regulaminie używane są następujące pojęcia, powinny one być rozumiane w następujący sposób: Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez SOFTWARE GURU Bogusz Pękalski za pomocą serwisu internetowego umieszczonego pod adresem polisawchmurze.pl, na innych domenach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień Regulamin Sklepu MEBLESHOP.PL z dnia 19.04.2015 roku Właścicielem serwisu MEBLESHOP.PL jest: Certanet Łukasz Adamowicz, przy al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Użytym w Regulaminie pojęciom nadane zostaje następujące znaczenie:

I. Definicje. Użytym w Regulaminie pojęciom nadane zostaje następujące znaczenie: REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO WWW. PHARMACERIS. PL W TYM USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU

REGULAMIN OGÓLNY PORTALU REGULAMIN OGÓLNY PORTALU WWW.ADDMEDIA.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ogólny portalu określa ogólne prawa i obowiązki Użytkowników internetowego portalu www.addmedia.pl. Szczegółowe kwestie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU AKADEMIA POLSKA

REGULAMIN SERWISU AKADEMIA POLSKA REGULAMIN SERWISU AKADEMIA POLSKA 1 Postanowienia ogólne 1. Serwis internetowy dostępny jest na stronie internetowej pod adresem http://www.akademiapolska.pl (dalej zwany Serwisem) i jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin korzystania z portalu. internetowego sinskin.pl w tym usług świadczonych drogą elektroniczną.

Regulamin. Regulamin korzystania z portalu. internetowego sinskin.pl w tym usług świadczonych drogą elektroniczną. Regulamin Regulamin korzystania z portalu internetowego sinskin.pl, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy sklepdietka.pl, dostępny pod adresem internetowym www.sklepdietka.pl należy do serwisu www.dietek.pl 2. sklepdietka.pl działa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU PRACY

REGULAMIN PORTALU PRACY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20 z dnia 15.09.2017 r. REGULAMIN PORTALU PRACY prowadzonego przez Kielecki Park Technologiczny Definicje: Użyte w dalszej części Regulaminu określenia oznaczają: -Usługodawca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Comarch OPT!MA 10% taniej

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Comarch OPT!MA 10% taniej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Comarch OPT!MA 10% taniej Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Reklamowych przez Kupującego na rzecz Comarch Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem serwisu http://www.elastycznapraca.com/, zwanym dalej serwisem, jest Fundacja Fundusz Inicjatyw z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności 1 Informacje ogólne 1. Właścicielem strony internetowej działający pod domeną www.pizznawypasie.eu jest Mokobella Sebastian Kasprzak

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu

Regulamin Portalu Regulamin Portalu www.ecif.com.pl I. Definicje 1. Abonament opłata cykliczna, jaką ponosi Użytkownik na rzecz Usługodawcy z tytułu korzystania z Usług świadczonych w Portalu, przez czas oznaczony. 2. Cennik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ TRAVELPLANET.PL S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ TRAVELPLANET.PL S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ TRAVELPLANET.PL S.A. 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.

Bardziej szczegółowo

2. Usługodawca JUSTTECH JUSTYNA MARYNIOWSKA z siedzibą w ul. Wólka1/1, Lublin 62.

2. Usługodawca JUSTTECH JUSTYNA MARYNIOWSKA z siedzibą w ul. Wólka1/1, Lublin 62. Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną. I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin. 2. Usługodawca JUSTTECH JUSTYNA MARYNIOWSKA z siedzibą w ul. Wólka1/1, 20-258 Lublin 62. 3. Wydarzenie

Bardziej szczegółowo