I. Porady i zabiegi. II. Chirurgia. L p. Wyszczególnienie Cena

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Porady i zabiegi. II. Chirurgia. L p. Wyszczególnienie Cena"

Transkrypt

1 Cennik świadczeń zdrowotnych obowiązujący w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie dla osób nieubezpieczonych oraz innych osób nieuprawnionych do świadczeń zdrowotnych na podstawie odrębnych przepisów L p. Wyszczególnienie Cena I. Porady i zabiegi 1. Porada lekarska (nie obejmuje badań diagnostycznych i zabiegów) a/ lekarz b/ lekarz specjalista z wyjątkiem psychiatry lub psychologa 60,00 2. Porada psychiatryczna lub psychologiczna (nie obejmuje badań diagnostycznych i zabiegów) 80,00 3. Konsultacja lekarska międzyszpitalna (nie obejmuje badań diagnostycznych i zabiegów) 70,00 4. Zastrzyk domięśniowy lub podskórny 5,00 5. Zastrzyk dożylny 15,00 6. Pomiar ciśnienia tętniczego 5,00 7. Konsylium lekarskie: a/ za każdego lekarza 60,00 b/ opinia konsylium 180,00 8. Podłączenie kroplówki 9. Pobranie krwi 3, Testy skórne 11. Lewatywa 12. Płukanie żołądka 13. Toaleta całego ciała 25, Mierzenie temperatury 2, Zakładanie sond żołądkowych 16. Podanie leku doustnie 5,00 II. Chirurgia 1. Zwykły opatrunek pierwotny lub jego zmiana: a/ opatrunek zwykły i toaleta rany 25,00 b/ opatrunek specjalny 2. Nakłucia diagnostyczne i lecznicze a/ klatki stawowej, powierzchniowego krwiaka torbieli lub ropnia b/ jamy stawowej, wodniaka jądra głębiej położonego lub torbieli 3. Miejscowe wyłączenie układu nerwowego (blokada) 4. Nacięcia:

2 a/ ropnia pojedynczego tkanek miękkich b/ mnogich ropni 100,00 5. Zabiegi z zakresu małej chirurgii : a/ wycinanie pojedynczych guzków 60,00 b/ wycinanie mnogich guzków 100,00 c/ inne zabiegi (np.: usunięcie wrastającego paznokcia) 100,00 6. Zaopatrzenie chirurgiczne rany: 7. a/ prostej b/ powikłanej 1 Wykonanie doraźnego unieruchomienia w zwichnięciach lub złamaniach kierowanych do dalszego leczenia poza poradnią : a/ w razie urazu obejmującego drobne stawy i kości b/ w razie urazu obejmującego duże stawy i kości 8. Laparotomia zwiadowcza 2700,00 9. Laparotomia z uwolnieniem zrostów otrzewnowych 4200, Duże zabiegi na jelitach 4000, Procedury okołoodbytnicze u dorosłych 1625, Resekcja odbytnicy Przepuklina udowa i pachwinowa 1700, Usunięcie wyrostka robaczkowego 2500, Amputacje 4500,00 Biopsja i miejscowe wycięcie tkanki piersi w schorzeniach nienowotworowych 16. piersi (nie uwzględnia się ceny osobodnia) 1000, Procedury zabiegowe związane z gruczołami dokrewnymi 4500, Cholecystektomia 4500, Laparoskopowa cholecystektomia 3000, Zabiegi w zakresie serca, osierdzia i dużych naczyń 6800, Zabiegi na naczyniach żylnych Ewakuacja guza zaotrzewnowego (ropień) 7000,00 III. Ortopedia 1. Założenie opatrunku (gipsowego) bez konieczności nastawienia : a/ na dłoń lub stopę b/ na przedramię lub podudzie 60,00 c/ na całą kończynę górną lub dolną 100,00 2. Założenie szyny gipsowej 3. Nastawienie zwichnięcia 100,00

3 4. Nastawienie złamania a/ prostego 85,00 b/ powikłanego 1 5. Zdjęcie opatrunku gipsowego 6. Zespolenie złamania w obrębie kończyny górnej 4000,00 7. Zespolenie złamania w obrębie kończyny dolnej 4300,00 8. Całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego (bez protezy) 4500,00 9. Artroskopia lecznicza stawu 3200, Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy 12648,00 IV. Urologia 1. Płukanie pęcherza moczowego 2. Założenie lub zmiana cewnika 3. Odprowadzenie uwięźniętego napletka 4. Jednorazowy zabieg rozszerzenia cewki moczowej 5. Odprowadzenie skrętu jądra (operacyjnie) 6. Małe zabiegi prącia 7. Zabiegi moszny, jądra, najądrza i nasieniowodu 8. Częściowe usunięcie nerki 9. Inna uretroskopia 10. Całkowite usunięcie nerki V. Ginekologia 1. Badanie cytologiczne 1 90,00 90, ,00 800, , , , Badanie cytohormonalne 100,00 3. Drobne zabiegi: elektrokoagulacja i podobne 1 4. Usunięcie polipa z próbnym wyłyżeczkowaniem szyjki i jamy macicy 600,00 5. Diagnostyczne wyłyżeczkowanie jamy macicy 1100,00 6. Założenie spirali wewnątrzmacicznej 200,00 7. Pobranie i badanie histopatologiczne wycinka 2 8. Badanie flory bakteryjnej pochwy, stopnia czystości, na obecność rzęsistka lub drożdżaków 1 9. Zapis KTG 10. Skaryfikacja pęcherzyków Nabota 11. Zabiegi w obrębie macicy oraz przydatków Procedury zabiegowe na pochwie, sromie i szyjce macicy 2000, Poród naturalny 2000, Cięcie cesarskie 2500, Zabiegi laparoskopowe 3200,00

4 VI. Laryngologia 1. Płukanie uszu 2. Usunięcie ciała obcego : a/ z ucha b/ z nosa c/ z gardła d/ z krtani 3. Punkcja jednej zatoki szczękowej 4. Paracenteza jednego ucha 41,00 5. Założenie przedniej tamponady nosa 6. Usunięcie tamponady nosa 7. Nacięcie ropnia : a/ ucha zewnętrznego b/ języka 81,00 e) przegrody nosa 81,00 8. Opatrunek uszny z lekiem 9. Badanie audiometryczne 15,00 27, Spirometria (z opisem) 27,00 1. Badanie dna oka 2. Badanie refrakcji w połączeniu z dobieraniem szkieł 3. Zgłębnikowanie i płukanie dróg łzowych 4. Usunięcie ciała obcego a/ ze spojówki b/ z rogówki 25,00 5. Badanie pola widzenia a/ bez opisu 6. b/ z opisem 60,00 7. Widzenie barw na lampie Wilczka VIII. Dermatologia 15,00 10,00 1. Kriochirurgia podtlenkiem azotu ( poj. zmiana) 2. Elektrokoagulacja c/ okołomigdałowego d/ poszerzenie ujścia ropnia okołomigdałowego VII. Okulistyka Mierzenie ciśnienia wewnątrzgałkowego Dermatoskopia do 3 znamion (każde następne znamię po zł) IX. Inne Badanie elektrokardiologiczne (EKG) z interpretacją

5 2. Tlenoterapia 3. Próba wysiłkowa na bieżni Całodobowy zapis ciśnienia ABPM 6. Test głodowy Gastrofiberoskopia + test na Helicobacter Pyroli (nie uwzględnia się ceny osobodnia) 10. Rektoskopia (nie uwzględnia się ceny osobodnia) 11. Rektoskopia z biopsją, w tym 1 bloczek, każdy następny po zł (nie uwzględnia się ceny osobodnia) 12. ECPW (nie uwzględnia się ceny osobodnia) 13. Kolonoskopia (nie uwzględnia się ceny osobodnia) 14. Kolonoskopia z biopsją (nie uwzględnia się ceny osobodnia) Znieczulenie miejscowe 17. Znieczulenie ogólne do 1 godz. 18. Znieczulenie ogólne powyżej 1 godz. 19. Kurs w Szkole Rodzenia Badanie Holtera EKG Gastrofiberoskopia (nie uwzględnia się ceny osobodnia) Gastrofiberoskopia + ocena histopatologiczna, w tym 1 bloczek, każdy następny po zł (nie uwzględnia się ceny osobodnia) Kolonoskopia z polipectomią (nie uwzględnia się ceny osobodnia) Zaświadczenie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy nie przysługujące na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz z póżn. zm.) Kurs w Szkole Rodzenia (nie obejmuje zajęć praktycznych z powodu przeciwwskazań lekarskich potwierdzonych zaświadczeniem) X. Zabiegi fizykoterapeutyczne 12,00 90,00 75,00 90, ,00 90, ,00 90,00 180, ,00 180, ,00 10, Lampa Sollux 4,00 2. Lampa kwarcowa 4,00 3. Ultradźwięki 8,00 4. Terapuls 7,00 5. Magnetronik 6,00 6. Laser 8,00 7. Jonoforeza 6,00 8. Elektrostymulacja 8,00

6 9. Galwanizacja 5, Interdyn 6, Diadynamik 6, Diatermia krótkofalowa 7, Masaż wirowy całej kończyny 8, Bicze szkockie 15, Krioterapia 7, Masaż całego kręgosłupa 17. Masaż części ciała 18, Ćwiczenia indywidualne (15 ) 18, Ćwiczenia grupowe (15 ) 10, Ćwiczenia na przyrządach ( 15' ) 7, Pionizacja, nauka chodzenia 8, Gimnastyka przy porażeniu połowiczym (30`) 23. Ćwiczenia indywidualne z dzieckiem (30 ) 24. Ćwiczenia wg metod neurokinezjologicznych (VOJTY lub BOBATH) 30`/ 60` / 1. XI. Diagnostyka laboratoryjna Pobranie krwi 2. Tryb CITO dopłata do każdego badania 3,00 3. Badanie ogólne moczu 6,00 4. Badanie moczu na cukier 5,30 5. Dobowa utrata cukru w moczu 5,30 6. Próba Addisa lub Hamburgera 7,00 7. OB 4,00 8. Morfologia krwi z rozmazem 7,50 Płytki krwi 6,00 9. (weryfikacja mikroskopowa) 10. Retikulocyty 8, Czas krwawienia lub krzepnięcia 4, Czas protrombinowy 6, Leukocytoza 7, Glukoza we krwi (każde oznaczenie) 5, Glukoza z palca 4, Mocznik (surowica lub mocz) 6, Kreatynina (surowica lub mocz) 6, Kwas moczowy (surowica lub mocz) 7,00 3,00

7 19. Białko całkowite albo albuminy 7, Elektroforeza białek surowicy 21. Cholesterol całkowity 6, HDL-Cholesterol 10, LDL-Cholesterol 8, Trójglicerydy 7, Lipidogram 32, Bilirubina całkowita 7, Próba tymolowa 5, Na lub K (surowica lub mocz) 6, Wapń (surowica lub mocz) 6, Ca 2++ 7, Chlorki (surowica lub mocz) 8, Fosforany (surowica lub mocz) 8, Żelazo w surowicy 8, Całkowita zdolność wiązania żelaza TIBC 12, WR 4, PCT 52, Aminotransferaza AST lub ALT 7, Fosfataza alkaliczna 7, Kwaśna fosfataza 11, Kwaśna fosfataza sterczowa 16, Gammaglutamylotranspeptydaza 9, Dehydrogenaza mleczanowa LDH 11, Kinaza kreatynowa CK 8, Kinaza kreatynowa - izoenzym MB 26, Amylaza (surowica lub mocz) 11, APPT - czas koalinowo-kefalinowy 8, Fibrynogen 9, PSA 17, ASO 17, Test lateksowy 6, Test przejaśnienia 3, Próba potowa 53. Odczyn Wallerego Rossa 16, Badanie kału ogólne 8, Badanie kału na pasożyty 15, Badanie kału na krew utajoną 8,00

8 57. Badanie kału na barwniki żółciowe 6, Badanie kału na resztki pokarmowe 12, Test ciążowy 10, Białko w moczu 6, Białko w moczu dobowym 8, Białko Benca-Jonesa 9, Krzywa cukrowa 14, Test LE 65. Mg 9, CRP 16, Rozmaz krwi obwodowej 5, Oporność osmotyczna erytrocytów 69. Immunoglobuliny AMG IgA 18, Immunoglobuliny AMG IgM 18, Immunoglobuliny AMG IgG 18, Profil wchłaniania żelaza (5 pobrań) 28, Bilirubina bezpośrednia 6, Bilirubina pośrednia 4, Bilirubina całkowita 7, Antygen Giardia- Lamblia (w kale) 31, TSH 15, FT4 14, Markery kardiologiczne CKMB- masa 23, Troponina 1 (CTNI) 25, Test na obecność przeciwciał przeciwko Helicobacter Pyroli 18, Test w kierunku mononukleozy zakaźnej 16, Równowaga kwasowo-zasadowa 9, Wapń całkowity 6, HBS 11, Toxoplazmoza IgG 24, Toxoplazmoza IgM 28, IgE całkowite 22, D-dimery 26, Alkohol etylowy 18, Jakościowy Panel podstawowy 75, Jakościowy Panel wziewny 75, Jakościowy Panel pokarmowy 75, HbA1c 26, Płyn mózgowo rdzeniowy 18,00

9 96. Badanie ogólne płynu z jam ciała : - podstawowe 10,50 -LDH 11,20 - cukier 5,30 - białko 6,00 -trójglicerydy 7,30 -amylaza 11,00 - cholesterol 6,50 - hematokryt 5,30 - bilirubina 12, GFR 11, P. ciała anty TG 26, P. ciała anty TPO 26, Anty - HBS ilościowo 29, Anty HCV test 3 generacji p. ciała IgG i IgM 34, DHEA S 26, FT-3 ELECSYS 13, Borelioza IgG 105. Borelioza IgM 106. Kwas foliowy 26, Witamina B12 24, FSH ELECSYS 17, CEA 23, Estradiol ELECSYS 19, PSA wolny 112. CA , CA -19,9 31, CA -15,3 31, HCG + Beta ilościowo 29, CMV IgM 43, CMV IgG 43, Różyczka IgG ilościowo 31, Różyczka IgM jakościowo 31, PRL (Prolaktyna) 17, Progesteron ELECSYS 22, Testosteron ELECSYS 20, Adenowirusy w kale 18, Rotawirusy w kale 18, Mycoplasma pneumoniae IgG 14, Mycoplasma pneumoniae IgM 14, Posiew moczu 21,00

10 128. Posiew moczu metodą Uromedium 18, Wymazy (gardło, nos, rana, skóra, pochwa, oko) 31, Wymaz z odbytu 33,00 XII. Badania serologiczne 1. Oznaczenie grupy krwi dla dzieci bez przeciwciał 2. Oznaczanie grupy krwi z 1 próbki Tryb CITO 3. Grupa krwi z 2 próbek 4. KREWKARTA z wpisem 5. Odpis grupy krwi 6. Badanie w kierunku konfliktu matczyno- płodowego w układzie ABO 7. Wykrywanie alloprzeciwciał odpornościowych 8. Miano alloprzeciwciał odpornościowych 9. Badanie w kierunku NAIH 10. BTA - bezpośredni odczyn antyglobulinowy 11. Fenotyp układu Rh i antygenu K z układu Kell 12. Oznaczanie słabej ekspresji antygenu D 13. Kwalifikacja do podania Gamma anty-d 48,00 10,00 85,00 35,00 60,00 55,00 15,00 60, Po poronieniu 16. Rozmrażanie FFP 17. Badanie w kierunku odporności autoprzeciwciał XIII. Badania cytogenetyczne 1. Kariotyp w limfocytach 2. Po porodzie 35,00 Wykonanie próby zgodności: 1 lub 2 donacje 100,00 Każda następna donacja Wykonanie próby zgodności: tryb CITO 1 lub 2 donacje Każda następna donacja Diagnostyka zespołów mikrodelecji metodą FISH z kariotypem (zespoły Prader- Williego, Angelmana, di Georgea) 3. Test metylacji DNA (badanie disomii jednorodzicielskiej i delecji) w zespole Pradera Williego i Angelmana z izolacją DNA 4. Test przesiewowy w zespole łamliwego chromosomu X z izolacją DNA 5. Inne badania molekularne (np. detekcja genu SRY) 110,00 55,00 25,00 10, ,00 300,00 200, Badanie nasienia 90,00 7. Sex chromatyna 60,00

11 XIV. Radiologia 1. RTG klatki piersiowej PA 35,00 2. RTG klatki piersiowej PA i boczne 3. RTG klatki piersiowej boczne lub skośne - 1 projekcja 4. RTG klatki piersiowej PA i boczne z kontrastem 55,00 5. RTG klatki piersiowej boczne z kontrastem 35,00 6. RTG klatki piersiowej PA dzieci do lat 6 25,00 7. RTG klatki piersiowej boczne dzieci do lat 6 25,00 8. RTG klatki piersiowej PA i boczne z kontrastem dzieci do lat 6 9. RTG szczytów płucnych 25, RTG mostka boczne 11. RTG żeber ( 1 projekcja ) 25, RTG żeber ( 2 projekcje ) 13. RTG tchawicy z kontrastem w przełyku AP i boczne ( tarczycy ) Badania Radiologiczne czaszki 1. RTG czaszki PA i boczne - za każdą dodatkową projekcję 2. RTG siodełka tureckiego 25,00 3. RTG uszu - Schuller, Chausse, Guille porównawcze - za każdą projekcję 4. RTG podstawy czaszki 25,00 5. RTG nosa 6. RTG łuku jarzmowego - 1 projekcja 25,00 7. RTG żuchwy PA - za każdą następną projekcję 25,00 8. RTG zgryzowe 9. RTG zęba 12, RTG skośne żuchwy 25, RTG stawów skroniowo- żuchwowych ( 2 zdjęcia) - czynnościowe 4 zdjęcia 12. RTG kanałów nerwów wzrokowych m. Rhese - ( 2 zdjęcia) 35, RTG zatok bocznych nosa 14. RTG oczodołów - PA, półosiowe i boczne (urazowe) 15. RTG oczodołów w kierunku ciała obcego ( 2 projekcje na 1 filmie) 35, RTG transorbitalne piramid Schuller II 17. RTG dna jamy ustnej - ślinianki przeglądowe 25,00 Badania Radiologiczne kręgosłupa 1. RTG kręgosłupa szyjnego AP i boczne 1a. RTG kręgosłupa szyjnego boczne i 2 skośne

12 2. RTG kręgosłupa szyjnego celowane na C1- C2 - ( AP i boczne ) 3. RTG kręgosłupa szyjnego boczne 25,00 4. RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe- 1 projekcja 5. RTG pogranicza szyjno- piersiowego AP i boczne 6. RTG kręgosłupa piersiowego AP i boczne 7. RTG kręgosłupa piersiowego boczne 8. RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego AP i boczne 9. RTG kręgosłupa lędźwiowego - czynnościowe- 1 projekcja 25, RTG kręgosłupa lędżwiowego - skośne - 1 projekcja Badania Radiologiczne miednicy 1. RTG kości krzyżowej lub ogonowej AP i boczne 35,00 2. RTG miednicy lub stawów biodrowych dorośli 3. RTG miednicy lub stawów biodrowych - dzieci do lat 6 25,00 4. RTG stawu biodrowego - 1projekcja 25,00 5. RTG stawów krzyżowo-biodrowych AP 25,00 6. RTG stawów krzyżowo-biodrowych skośne (2 projekcje) 35,00 7. RTG spojenia łonowego AP 8. RTG spojenia łonowego czynnościowe 35,00 9. RTG kręgosłupa piersiowo-lędżwiowego AP na stojąco Badania Radiologiczne kończyny górnej 1. RTG łopatki AP i boczne 2. RTG obojczyka 25,00 3. RTG stawu mostkowo-obojczykowego 25,00 4. RTG stawu barkowego AP 5. RTG stawu barkowego osiowe 25,00 6. RTG kości ramieniowej - 2 projekcje 7. RTG kości ramieniowej transtorakalne 8. RTG stawu łokciowego - 2 projekcje 35,00 9. RTG przedramienia - 2 projekcje 35, RTG kości nadgarstka - 2 projekcje 25, RTG ręki 2 projekcje 25, RTG palców ręki - 2 projekcje 13. RTG obu rąk AP - porównawcze 14. RTG obu rąk - 2 projekcje (PA+skosy) 15. Określenie wieku kostnego ( ręka PA ) 25,00 Badania Radiologiczne kończyny dolnej 1. RTG kości udowej - 2 projekcje 2. RTG stawu kolanowego - 2 projekcje

13 3. RTG obu stawów kolanowych - 2 projekcje ( AP+boczne) 60,00 4. RTG osiowe rzepki 25,00 5. RTG kości podudzia - 2 projekcje 6. RTG stawu skokowego - 2 projekcje 7. RTG obu stawów skokowych - 2 projekcje (AP+boczne) 8. RTG kości piętowych - 1 projekcja 9. RTG stopy - 2 projekcje 10. RTG obu stóp AP i boczne - porównawcze 35, RTG palców stopy - 2 projekcje Badania Radiologiczne jamy brzusznej 1. RTG przeglądowe jamy brzusznej 2. RTG przeglądowe jamy brzusznej i miednicy małej 3. RTG przeglądowe jamy brzusznej u dzieci do 6 lat 4. RTG podżebrza 25,00 RTG- inne 1. Lokalizacja ciała obcego 35,00 2. Zdjęcie celowane w obrębie jednego narządu - 1 projekcja 3. Lokalizacja sondy XII-czej 35,00 4. Opis zdjęć własnych - konsultacja radiologiczna 25,00 Kontrastowe badania radiologiczne 1. Badanie kontrastowe przełyku 2. Badanie kontrastowe żołądka i XII -cy 3. Badanie kontrastowe jelita cienkiego - dorośli 4. Badanie kontrastowe jelita cienkiego - dzieci 5. Badanie kontrastowe jelita grubego per os 6. Badanie kontrastowe jelita grubego - wlew doodbytniczy 7. HSG 8. Pielografia wstępująca XV. Tomograf Komputerowy BADANIA PODSTAWOWE 70, ,00 110, ,00 500,00 800,00 1. TK głowy bez kontrastu 294,00 2. TK głowy z kontrastem 336,00 3. TK głowy + tylny dół z kontrastem 322,00 4. TK oczodołów / siodła tureckiego / piramid k. skroniowej / zatok bez kontrastu 210,00 5. TK oczodołów / siodła tureckiego / piramid k. skroniowej / zatok z kontrastem 294,00

14 6. TK szyi bez kontrastu 294,00 7. TK szyi z kontrastem 3 8. TK klatki piersiowej / HRCT bez kontrastu 280,00 9. TK klatki piersiowej / HRCT z kontrastem 392, TK jamy brzusznej bez kontrastu TK jamy brzusznej z kontrastem TK miednicy mniejszej bez kontrastu TK miednicy mniejszej z kontrastem TK jamy brzusznej + miednicy mniejszej bez kontrastu TK jamy brzusznej + miednicy mniejszej z kontrastem 504, TK kręgosłupa C / Th / L-S bez kontrastu 252, TK kręgosłupa C / Th / L-S z kontrastem 322, TK kości / dużych stawów (jedna okolica) bez kontrastu 252, TK kości / dużych stawów (jedna okolica) z kontrastem 322, Politrauma bez kontrastu 448, Politrauma z kontrastem 560,00 BADANIA DWU - LUB WIELOFAZOWE Z KONTRASTEM 22. TK głowy 476, TK oczodołów / siodła tureckiego / piramid k. skroniowej / zatok 434, TK szyi 490, TK klatki piersiowej 532, TK jamy brzusznej 560, TK miednicy mniejszej 560, TK jamy brzusznej i miednicy mniejszej 588, TK kości / dużych stawów (jedna okolica) 462, TK inne 546,00 BADANIA SPECJALNE 31. TK angiografia naczyń głowy / naczyń szyi / naczyń klatki piersiowej / naczyń jamy brzusznej / naczyń miednicy mniejszej / naczyń kończyn 700, TK wirtualna kolonoskopia kolonografia 784, Dokumentacja na kliszy 42, Wykonanie dodatkowej dokumentacji na kliszy 35. Zapis elektroniczny zdjęcia TK

15 XVI. Badanie mammograficzne 1. Mammografia 2. Mammografia jednej piersi 3. Mammograficzne zdjęcie celowane XVII. Badania ultrasonograficzne 1. Ultrasonografia tarczycy 2. Ultrasonografia jamy brzusznej 3. ECHO serca z Dopplerem 4. Ultrasonografia prostaty 5. Ultrasonografia jąder 6. Ultrasonografia ślinianek 7. Ultrasonografia sutka 8. USG narządów miednicy mniejszej - ginekologiczne 9. USG położnicze 10. USG szyi 11. USG dużych stawów (barkowego,kolanowego,innych) 90,00 22,00 100,00 55, USG mięśni i ścięgien 13. USG wybiórcze jednego narządu 14. USG jam opłucnej 15. USG mózgowia przez ciemiączko 16. USG naczyń jednej okolicy ciała 60, Biopsja sutków pod kontrolą USG (nie uwzględnia się ceny osobodnia) 100, Biopsja sutków pod kontrolą USG w tym bad. histopatologiczne (nie uwzględnia się ceny osobodnia) 170, Biopsja tarczycy, ślinianek lub węzłów chłonnych pod kontrolą USG w tym bad. histopatologiczne (nie uwzględnia się ceny osobodnia) 170,00 XVIII. Osobodzień (nie obejmuje zabiegów i porodu naturalnego oraz badań tomografii komputerowej)) 1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2100,00 2. Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologii 400,00 3. Oddział Chirurgii Naczyniowej 400,00 4. Oddział Ginekologiczno Położniczy 400,00 5. Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych 3

16 6. Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej 400,00 7. Oddział Pediatryczno Pulmonologiczny 400,00 8. Oddział Neonatologiczny 400,00 * Świadczenia nie ujęte w Załączniku Nr 1 wykonywane sporadycznie wyceniane będą jednostkowo na podstawie kosztów własnych sprzedaży

Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie L. p. Ceny za usługi świadczone przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej ( dla pacjentów nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym) Wyszczególnienie 2008 rok I. Porady i zabiegi

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie obowiązujący od dnia 1 maja 2014 r. LP Kod stary NAZWA USŁUGI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH I NIEUBEZPIECZONYCH (tekst jednolity)

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH I NIEUBEZPIECZONYCH (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr14/2015 Dyrektora Szpitala Ogólnego w Kolnie z dn. 11.03.2015r. CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE DLA OSÓB UBEZPIECZONYCH I NIEUBEZPIECZONYCH (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie obowiązuje od 1 lipca 2014 roku Lp. Kod Usługa Cena netto

Cennik usług Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie obowiązuje od 1 lipca 2014 roku Lp. Kod Usługa Cena netto Lp. Kod Usługa Cena netto I Koszty hotelowe jednego osobodnia w oddziale szpitalnym 1 4260 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2 4500 Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH NADMORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH NADMORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH NADMORSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO Usługi medyczne Ekg Ekg z opisem Kroplówka Nebulizacja leku dostarczonego przez pacjenta w nebulizatorze ultradzwiękowym Pomiar ciśnienia tętniczego

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu CENNIK USŁUG Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu Aktualizacja na dzień 11.08.2015. Lp. Kod Diagnostyka Laboratoryjna Cena * Uwagi 1 554 17-ketosterydy w moczu

Bardziej szczegółowo

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kategoria czynności I

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kategoria czynności I tylko dla pacjentów nieubezpieczonych SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY Kategoria czynności I Nazwa procedury Kod produktu Kod procedury Cena dla pacjenta 1. Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe 5.09.01.0000001

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH I INNYCH WYKONYWANYCH W ZESPOLE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE

CENNIK USŁUG W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH I INNYCH WYKONYWANYCH W ZESPOLE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE S t r o n a 1 CENNIK USŁUG W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH I INNYCH WYKONYWANYCH W ZESPOLE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE obowiązuje od 15 października 2010 roku S t r o n a 2 I. IZBA PRZYJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych OTOLARYNGOLOGIA

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych OTOLARYNGOLOGIA OTOLARYNGOLOGIA Nazwa / opis zabiegu / rozpoznanie Cena dla pacjenta w PLN procedura implant razem 1 Ablacja podniebienia 2 500,00-2 500,00 2 Adenotomia dziecka 2 500,00-2 500,00 3 Adenotomia osoby dorosłej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK. Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK. Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego CENNIK Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie Czerwiec 2014 Lp. Nazwa badania / usługi Cena brutto w zł CZĘŚĆ A. BADANIA LABORATORYJNE 1. Morfologia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ

LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ LABORATORIUM ANALITYKI MEDYCZNEJ Rodzaj badania Czas oczekiwania na wynik Cena brutto (zł) PRACOWNIA ANALITYKI OGÓLNEJ Badanie ogólne moczu (pasek testowy +badanie osadu + ilościowe ozn. glukozy i białka)

Bardziej szczegółowo

CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego (Aneks 3) Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej CENNIK BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII SZPITALA MIEJSKIEGO im.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES "COMFORT" Kompleksowe Konsultacje Specjalistów

ZAKRES COMFORT Kompleksowe Konsultacje Specjalistów ZAKRES "COMFORT" Kompleksowe Konsultacje Specjalistów W ramach abonamentu, Pacjent ma nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych

Bardziej szczegółowo

I. KONSULTACJE/PORADY LEKARSKIE Lp. Rodzaj usługi Cena netto w zł.

I. KONSULTACJE/PORADY LEKARSKIE Lp. Rodzaj usługi Cena netto w zł. CENNIK OPŁAT za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieuprawnionym do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych a także opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej w Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy

Płatność w jednej racie Płatność w dwóch ratach (co 6 miesięcy) Płatność w 4 ratach (co 3 miesiące) * Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy Grupa LUX MED już ponad 20 lat świadczy usługi medyczne na najwyższym poziomie. Jako lider prywatnych usług medycznych na rynku zapewniamy Naszym Pacjentom kompleksową opiekę ambulatoryjną, diagnostyczną,

Bardziej szczegółowo

Pakiet Comfort AZS to:

Pakiet Comfort AZS to: Pakiet Comfort AZS to: Portal Pacjenta - dostęp do zintegrowanej platformy informatycznej (zarządzanie własną kartoteką Pacjenta, E-rezerwacja, umawianie/odwoływanie wizyt, dostęp do wyników badań, komunikacja

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Cennik świadczeń zdrowotnych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 1 Szpitalny Oddział Ratunkowy strona 3 2 Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu strona 4 3 Klinika

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH CENNIK ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Cennik świadczeń zdrowotnych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 1 Szpitalny Oddział Ratunkowy strona 3 2 Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu strona 4 3 Klinika

Bardziej szczegółowo

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakład Diagnostyki Obrazowej LP RODZAJ BADANIA CENA Zakład Diagnostyki Obrazowej 1. RTG zęba 8 zł 2. RTG klatki piersiowej a-p 21 zł 3. RTG boczne klatki piersiowej 21 zł 4. RTG boczne klatki piersiowej z barytem 21 zł 5. RTG czaszki

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA 2013 ROK

CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA 2013 ROK CENNIK ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH NA 2013 ROK Spis treści 1. Ceny konsultacji w poradniach specjalistycznych lub na oddziałach szpitalnych...3 2. Ceny świadczeń wykonywanych w Gabinecie Zabiegowym Izby Przyjęć

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczeń komercyjnych Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla obowiązuje od 11 sierpnia 2015 roku

Cennik świadczeń komercyjnych Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla obowiązuje od 11 sierpnia 2015 roku L.p. Rodzaj badania Dodatkowe informacje Cena DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA 1. Albuminy 6,00 zł 2. Amylaza w moczu 8,00 zł 3. Amylaza w surowicy 8,00 zł 4. ANCA 60,00 zł 5. Anty HBs 35,00 zł 6. Anty HCV 35,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE

Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Załącznik nr 3 Program Pojedynczy i Rodzinny: Specjalistyczny Plus 1I i 1R_PRACOWNIK ZAKRES POGOTOWIE RATUNKOWE Świadczenia objęte zakresem Pogotowie Ratunkowe udzielane są przez Centra Medicover. W ramach

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA LABORATORYJNE ANALITYKA OGÓLNA

I. BADANIA LABORATORYJNE ANALITYKA OGÓLNA I. BADANIA LABORATORYJNE ANALITYKA OGÓLNA 1 Mocz badanie ogólne 5,00 2 Mikroolbuminuria 15,00 3 Glukoza w moczu ( oznaczenie ilościowe ) 5,00 4 Białko w moczu ( oznaczenie ilościowe ) 5,00 5 Kał na pasożyty

Bardziej szczegółowo

Program ZDROWIE II. zakres pakietu medycznego

Program ZDROWIE II. zakres pakietu medycznego Program ZDROWIE II zakres pakietu medycznego Szanowni Państwo, Grupa LUX MED jest jedną z największych w Polsce sieci placówek prywatnej opieki medycznej, oferującą kompleksową opiekę ambulatoryjną i diagnostyczną

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: DYREKTOR Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie. lek. med. Barbara Turkiewicz

Zatwierdził: DYREKTOR Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie. lek. med. Barbara Turkiewicz Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 298/2014 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH Zatwierdził: DYREKTOR Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O.

CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. CENNIK USŁUG SOSNOWIECKIEGO SZPITALA MIEJSKIEGO SP. Z O.O. Sosnowiec, 11.02.2015r. Strona 1 z 28 PRACOWNIA MR Kod art.

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU PAKIET STANDARD DOSTĘP DO PLACÓWEK WŁASNYCH I PARTNERSKICH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU W ENEL-MED każdy pacjent ma dostęp do placówek własnych jak i partnerskich działających w jednej sieci, bez względu za

Bardziej szczegółowo

OFERTA Program MÓJ ONKOLOG

OFERTA Program MÓJ ONKOLOG OFERTA Program dla klientów TU ZDROWIE S.A. str. 1 z 17 Zakres usług zakresu : 1. stały bezpośredni kontakt z Konsultantem Medycznym TU ZDROWIE S.A. 2. niezbędne konsultacje specjalistyczne 3. laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

Allianz Opieka Zdrowotna

Allianz Opieka Zdrowotna Grupowe ubezpieczenia zdrowotne Allianz Opieka Zdrowotna U B E Z P I E C Z E N I A I N W E S T Y C J E B A N K O W O Ś Ć Wyjątkowa pomoc dla całej rodziny Unikalnym na rynku rozwiązaniem są świadczenia

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ORAZ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ORAZ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ Szpitala Powiatowego im.edmunda Biernackiego w Opocznie CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH ORAZ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ RODZAJ BADANIA CENA HEMATOLOGIA, KOAGULOLOGIA

Bardziej szczegółowo