Partnerstwo Wschodnie perspektywy dyplomacji kulturalnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Partnerstwo Wschodnie perspektywy dyplomacji kulturalnej"

Transkrypt

1 Instytut Wschodnich Inicjatyw zaprasza na międzynarodową konferencję w ramach projektu: Partnerstwo Wschodnie perspektywy dyplomacji kulturalnej Kraków, sierpnia 2013 r.

2 Spis treści Wprowadzenie... 3 Informacja dla słuchaczy... 4 Współpraca i finansowanie... 5 Konferencja ekspercka... 6 Dzień I : Tradycyjna dyplomacja kulturalna... 6 Konferencja ekspercka... 7 Dzień II : Kulturalna dyplomacja obywatelska... 7 Konferencja studencko-doktorancka... 8 Warsztaty... 9 Udział w konferencji eksperckiej granty dla 18 osób Udział w konferencji eksperckiej pozostałe osoby Udział w konferencji studencko-doktoranckiej Udział w warsztatach... 15

3 Wprowadzenie Współcześnie coraz większą rolę w tradycyjnej dyplomacji odgrywa dyplomacja kulturalna, definiowana głównie jako szeroka wymiana idei, informacji oraz wszelkich aspektów kultury, dzięki czemu poszczególne narody mogą demonstrować swoje osiągnięcia kulturalne i poprzez nie działać na rzecz wzajemnego poznania, zrozumienia, a w konsekwencji zbliżenia. Świadoma zagraniczna polityka kulturalna została zapoczątkowana wraz z XIX stuleciem, stając się przykładem tzw. soft power, czyli umiejętności przekonywania do siebie poprzez kulturę, reprezentowane wartości i wyznawane idee, w przeciwieństwie do hard power, stosującej siłę militarną i ekonomiczną w celu wywierania wpływu na innych podmiotach. Umiejętnie prowadzona dyplomacja kulturalna, wpływając głównie na opinię publiczną i budując nastrój zainteresowania i sympatii, niesie ze sobą wielkie możliwości i potrafi skuteczniej budować przyjazne stosunki międzynarodowe, aniżeli dyplomacja w rozumieniu tradycyjnym. Zamierzeniem projektu jest podjęcie międzynarodowej dyskusji nad kierunkiem rozwoju Partnerstwa Wschodniego w kontekście dyplomacji kulturalnej analiza dotychczasowych działań i zrealizowanych projektów oraz próba wytyczenia kolejnych obszarów działalności. Ponadto celem projektu jest promocja aktywnej współpracy między instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi z Unii Europejskiej i krajów objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego, które realizują swoje działania w obszarze kultury i sztuki. Ważnym elementem projektu jest wymiana doświadczeń oraz diagnoza potrzeb i problemów występujących w międzynarodowej współpracy społecznokulturalnej, aby projekty tworzone przez kraje partnerskie mogły uzyskiwać coraz wyższą jakość i zwiększać zasięg oddziaływania. W przyszłości wypełnienie założeń projektu przełoży się na ilość międzykulturowych inicjatyw artystycznych i kulturalnych, co doprowadzi do podniesienia jakości współpracy międzynarodowej, również na polu gospodarczym i politycznym. W ramach projektu w dniach sierpnia 2013 r. odbędzie się w Krakowie międzynarodowa konferencja ekspercka oraz towarzysząca jej konferencja studencko-doktorancka. Ponadto uczestnicy i słuchacze konferencji będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach na temat zarządzania projektami i partnerstwami międzykulturowymi. Rezultat projektu elektroniczny raport na temat dyplomacji kulturalnej na obszarze Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego, zawierać będzie artykuły prelegentów, omówienie najciekawszych zagadnień podejmowanych podczas paneli dyskusyjnych oraz wypracowane rekomendacje dla dalszej współpracy. Zostanie udostępniony także materiał filmowy i fotograficzny z konferencji.

4 W swojej warstwie bezpośredniej projekt skierowany jest do 9 krajów byłego bloku wschodniego. W ramach projektu zostanie sfinansowany udział w konferencji 18 specjalistów z: 5 krajów Unii Europejskiej: Węgry, Słowacja, Litwa, Rumunia oraz Polski jako gospodarza i inicjatora programu Partnerstwa Wschodniego, 4 wschodnich krajów partnerskich: Ukraina, Białoruś, Mołdowa oraz Armenia. Zapraszamy przedstawicieli sektora publicznego oraz pozarządowego, zajmujących się dyplomacją kulturalną, zarówno praktycznie, jak i teoretycznie oraz osoby zainteresowane pracami nad rozwojem społecznego porozumienia na rzecz budowania Partnerstwa Wschodniego. Informacja dla słuchaczy Wstęp dla słuchaczy na wszystkie sesje i panele dyskusyjne jest wolny. Nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenia. Słuchacze mogą brać udział w warsztatach po wcześniejszym wypełnieniu formularza i uiszczeniu opłaty warsztatowej.

5 Współpraca i finansowanie Partnerzy polscy: Instytut Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Koło Wschodnie przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Partnerzy zagraniczni: Ukrainian Philosophical Foundation (Kijów, Ukraina), ZSÖK Zsolnay Heritage Management Nonprofit Ltd (Pecz, Węgry), Stepanavan Youth Center (Stepanavan, Armenia) Finansowanie: Projekt współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2013 r. Projekt współfinansowany przez Radę Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kontakt i informacje: Informacji o projekcie udzielają specjalistka ds. rekrutacji Joanna Kocot lub koordynatorka projektu Ewa Knap. Instytut Wschodnich Inicjatyw ul. Salwatorska 5/8a, Kraków Tel.: , Faks:

6 Konferencja ekspercka Dzień I : Tradycyjna dyplomacja kulturalna Harmonogram: 09:00-10:00 Rejestracja uczestników 10:00-10:30 Inauguracja konferencji 10:30-12:30 Sesja I: 7 wystąpień 12:30-12:45 Przerwa kawowa 12:45-14:00 Panel dyskusyjny dot. sesji I 14:00-15:30 Przerwa obiadowa 15:30-17:15 Sesja II: 6 wystąpień 17:15-17:30 Przerwa kawowa 17:30-18:45 Panel dyskusyjny dot. sesji II Tematyka wystąpień na sesjach: Rola dyplomacji kulturalnej w rozwoju programu Partnerstwa Wschodniego. Charakterystyka źródeł, narzędzi i kierunków tradycyjnej dyplomacji kulturalnej w danym kraju. Przykłady działań i sprawdzonych rozwiązań. Tematyka paneli dyskusyjnych: Szanse, wyzwania, problemy i zagrożenia w tradycyjnej dyplomacji kulturalnej. Tendencje rozwoju dyplomacji kulturalnej. Współczesne źródła i narzędzia soft power. Rekomendacje. Maksymalna długość wystąpienia podczas sesji: 15 min. Języki konferencji: polski, angielski, rosyjski. Wystąpienia będą tłumaczone symultanicznie. W panelach dyskusyjnych będą uczestniczyć prelegenci z poprzedzającej sesji. Po każdej sesji, a przed panelami dyskusyjnymi zostaną zebrane pytania słuchaczy, a następnie włączone w dyskusję. Wstęp bezpłatny dla słuchaczy.

7 Konferencja ekspercka Dzień II : Kulturalna dyplomacja obywatelska Harmonogram: 10:00-12:00 Sesja III: 7 wystąpień 12:00-12:15 Przerwa kawowa 12:15-13:30 Panel dyskusyjny dot. sesji III 13:30-15:00 Przerwa obiadowa 15:00-16:45 Sesja IV: 6 wystąpień 16:45-17:00 Przerwa kawowa 17:00-18:15 Panel dyskusyjny dot. sesji IV 18:15-19:30 Podsumowanie rekomendacji i zakończenie konferencji Tematyka wystąpień na sesjach: Rola organizacji pozarządowych jako dyplomatów kulturalnych. Dobre praktyki: zrealizowane projekty i inicjatywy kulturalno-artystyczne podejmowane w kontekście Partnerstwa Wschodniego. Tematyka paneli dyskusyjnych: Szanse, wyzwania, problemy i zagrożenia w projektach międzykulturowych. Rezultaty dotychczas zrealizowanych projektów. Kwestia niewykorzystanego kapitału społecznego. Możliwości promowania dyplomacji kulturalnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Rekomendacje. Maksymalna długość wystąpienia podczas sesji: 15 min. Języki konferencji: polski, angielski, rosyjski. Wystąpienia będą tłumaczone symultanicznie. W panelach dyskusyjnych będą uczestniczyć prelegenci z poprzedzającej sesji. Po każdej sesji, a przed panelami dyskusyjnymi zostaną zebrane pytania słuchaczy, a następnie włączone w dyskusję. Wstęp bezpłatny dla słuchaczy.

8 Konferencja studencko-doktorancka Dzień II : Dyplomacja kulturalna na obszarze Partnerstwa Wschodniego Harmonogram: 09:00-10:00 Rejestracja uczestników 10:00-12:00 Sesja I: 6 wystąpień 12:00-12:15 Przerwa kawowa 12:15-13:30 Sesja II: 4 wystąpienia 13:30-15:00 Przerwa obiadowa 15:00-16:45 Sesja III: 5 wystąpień 16:45-17:00 Przerwa kawowa 17:00-18:15 Sesja IV: 4 wystąpienia 18:15-18:30 Zakończenie konferencji Proponowana tematyka wystąpień na sesjach: Partnerstwo Wschodnie rola soft power i hard power. Dyplomacja kulturalna w Partnerstwie Wschodnim z perspektywy Unii Europejskiej i krajów objętych programem: zamierzenia a działania. Ile kultury, a ile dyplomacji w dyplomacji kulturalnej. Rola soft power w programie Partnerstwa Wschodniego. Problemy kulturalnej dyplomacji publicznej na obszarze postsowieckim. Procesy demokratyzacji w krajach Europy Wschodniej a rola soft power jako narzędzia dyplomacji. Stosunek Federacji Rosyjskiej do Partnerstwa Wschodniego. Rola organizacji pozarządowych jako dyplomatów kulturalnych. Maksymalna długość wystąpienia podczas sesji: 15 min. Języki konferencji: polski, angielski, rosyjski. Wystąpienia nie będą tłumaczone. Pytania słuchaczy oraz dyskusja nastąpią po wygłoszeniu wszystkich referatów w danej sesji. Wstęp bezpłatny dla słuchaczy.

9 Warsztaty Dzień III : Projekty i partnerstwa międzykulturowe Harmonogram: 09:00-10:45 Zarządzanie projektami międzykulturowymi cz. 1 10: Przerwa kawowa Zarządzanie projektami międzykulturowymi cz. 2 13:00-14:30 Przerwa obiadowa 14:30-16:30 Partnerstwa w projektach międzykulturowych cz. 1 16:30-16:45 Przerwa kawowa 16:45-18:30 Partnerstwa w projektach międzykulturowych cz. 2 Tematyka warsztatów Zarządzanie projektami międzykulturowymi Style zarządzania w różnych kulturach. Podstawowe narzędzia zarządzania projektami. Komunikacja międzykulturowa w projekcie. Planowanie projektu i analiza ryzyka a aspekty kulturowe. Ewaluacja projektów międzykulturowych. Tematyka warsztatów Partnerstwa w projektach międzykulturowych Rozumienie partnerstwa w różnych kulturach. Zasady budowania i zarządzania partnerstwem. Sposoby pozyskiwania partnerów. Korzyści i wyzwania związane z międzykulturową współpracą. Jednocześnie w dwóch oddzielnych salach prowadzone będą warsztaty w języku angielskim i rosyjskim.

10 Udział w konferencji eksperckiej granty dla 18 osób Dotyczy wyłącznie osób z następujących państw: Polska, Słowacja, Litwa, Rumunia, Węgry, Ukraina, Białoruś, Armenia, Mołdawia. Z każdego z wyżej wymienionych krajów w ramach projektu zostanie sfinansowany udział 2 ekspertów (razem 18 osób). Osoby, które zostaną zaproszone do udziału zagwarantowane: w wydarzeniu będą miały 1) Pokrycie kosztów dojazdu do Krakowa Możliwe środki transportu: samolot / autokar / pociąg. Koszty podróży powinny być planowane według standardowych stawek i z możliwie największym wykorzystaniem taryf ekonomicznych i zniżkowych. Trasy powinny zostać zaplanowane wg trasy typowej (najkrótszej i/lub uzasadnionej ekonomicznie). Stawki maksymalne na pokrycie kosztów podróży z poszczególnych krajów: Polska: 200 PLN (~ 50 EUR), Słowacja: 200 PLN (~ 50 EUR), Litwa: 500 PLN (~125 EUR), Rumunia: 800 PLN (~200 EUR), Węgry: 550 PLN (~135 EUR), Ukraina: 550 PLN (~135 EUR), Białoruś: 550 PLN (~135 EUR), Armenia:1650 PLN (~415 EUR), Mołdawia:1300 PLN (~325 EUR). Stawki maksymalne możliwe do negocjacji w uzasadnionych przypadkach. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu prywatnymi samochodami i taksówkami, podróży z małych miejscowości do dużych miast oraz kosztów transportu lokalnego po Krakowie. Koszty podróży zostaną rozliczone na podstawie: faktury dane do faktury: Instytut Wschodnich Inicjatyw, ul. Salwatorska 5/10, Kraków, Polska, NIP: oryginałów biletów i kart pokładowych.

11 2) Pokrycie kosztów zakwaterowania w Krakowie Zakwaterowanie w centrum Krakowa (hotel lub hostel) w dniach: 28 sierpnia 2013 od godz. 14:00 do 1 września 2013 do godz. 10:00. 3) Pokrycie kosztów wyżywienia w Krakowie: kolacja 28 sierpnia, śniadanie, obiad, kolacja 29 i 30 sierpnia, śniadanie, obiad 31 sierpnia, wieczorny bankiet 31 sierpnia. śniadanie 1 września, poczęstunek w trakcie konferencji i warsztatów sierpnia. 4) Honorarium eksperckie w wysokości 300 PLN Honorarium będzie obejmować wystąpienie w sesji, udział w panelu dyskusyjnym oraz przygotowanie artykułu do publikacji. 5) Ponadto: zwolnienie z uiszczenia opłaty konferencyjnej, materiały konferencyjne i szkoleniowe, udział w dwóch warsztatach, publikacja artykułu, opcjonalnie organizatorzy proponują 28 sierpnia wycieczkę po Krakowie i/lub wizyty studyjne w wybranych krakowskich instytucjach (np. Urząd Marszałkowski, Międzynarodowe Centrum Kultury, Willa Decjusza). Uczestnicy na podstawie zawartej z Instytutem Wschodnich Inicjatyw umowy pisemnej otrzymają zwrot kosztów podróży oraz honorarium eksperckie przelewem na swoje konto po dopełnieniu następujących formalności: przekazanie koordynatorce projektu dokumentów podróży do Krakowa (faktury, oryginały biletów, karty pokładowe) w trakcie konferencji, wypełnienie formularza z prośbą o zwrot kosztów podróży, przesłanie do dnia dokumentów podróży powrotnej (faktury, oryginały biletów, karty pokładowe) pocztą tradycyjną na adres: Instytut Wschodnich Inicjatyw, ul. Salwatorska 5/10, Kraków, przesłanie drogą elektroniczną na adres artykułów do publikacji, obecność na wszystkich wydarzeniach konferencyjnych.

12 Osoby zainteresowane udziałem w konferencji eksperckiej powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej do dnia 26 lipca 2013 r. Dla uczestników z krajów, z których wymagana jest wiza do Strefy Schengen organizatorzy zapewniają wystawienie zaproszeń. Jednocześnie osoby, które muszą dopełnić formalności wizowych proszone są o przesłanie zgłoszenia do dnia 20 lipca. Odpowiedź o zakwalifikowaniu zostanie przesłana do dnia 1 sierpnia 2013 r.

13 Udział w konferencji eksperckiej pozostałe osoby Organizatorzy przewidzieli dodatkowo 8 miejsc dla osób, które chciałyby uczestniczyć w konferencji eksperckiej jako prelegenci, jednak nie zostaną zakwalifikowani do otrzymania grantu opisanego powyżej. Udział w konferencji eksperckiej będzie możliwy po wniesieniu opłaty konferencyjnej w wysokości 400 zł, obejmującej: wystąpienie w sesji i udział w panelu dyskusyjnym, udział w dwóch warsztatach, materiały konferencyjne i szkoleniowe, wyżywienie w dniach sierpnia (obiady i przerwy kawowe), udział w bankiecie, publikację artykułu. Opłata nie obejmuje kosztów podróży i noclegów. Organizatorzy oferują pomoc w zakresie poszukiwania miejsc noclegowych osobom spoza Krakowa. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji eksperckiej powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej do dnia 26 lipca 2013 r. Dla uczestników z krajów, z których wymagana jest wiza do Strefy Schengen organizatorzy zapewniają wystawienie zaproszeń. Jednocześnie osoby, które muszą dopełnić formalności wizowych proszone są o przesłanie zgłoszenia do dnia 20 lipca. Odpowiedź o zakwalifikowaniu zostanie przesłana do dnia 1 sierpnia 2013 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych referatów ze względu na ograniczona liczbę uczestników. Wpłaty za udział w konferencji należy dokonać najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2013 r. na konto PL (Bank Millenium), w tytule przelewu podając: Opłata konferencyjna ekspercka imię i nazwisko uczestnika Zwrot opłaty konferencyjnej w przypadku rezygnacji: do 10 dni przed konferencją.

14 Udział w konferencji studencko-doktoranckiej Organizatorzy przewidzieli 19 miejsc dla osób, które chciałyby uczestniczyć w konferencji studencko-doktoranckiej. Udział w konferencji studencko-doktoranckiej będzie możliwy po wniesieniu opłaty konferencyjnej w wysokości 80 zł dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz 100 zł dla pozostałych uczestników, obejmującej: wystąpienie w sesji, materiały konferencyjne, wyżywienie w dniu 30 sierpnia (obiad i przerwy kawowe), publikację artykułu. Opłata nie obejmuje kosztów podróży, noclegów i udziału w warsztatach. Organizatorzy oferują pomoc w zakresie poszukiwania miejsc noclegowych osobom spoza Krakowa. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji studencko-doktoranckiej powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej do dnia 26 lipca 2013 r. Dla uczestników z krajów, z których wymagana jest wiza do Strefy Schengen organizatorzy zapewniają wystawienie zaproszeń. Jednocześnie osoby, które muszą dopełnić formalności wizowych proszone są o przesłanie zgłoszenia do dnia 20 lipca. Odpowiedź o zakwalifikowaniu zostanie przesłana do dnia 1 sierpnia 2013 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych referatów ze względu na ograniczona liczbę uczestników. Wpłaty za udział w konferencji należy dokonać najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2013 r. na konto PL (Bank Millenium), w tytule przelewu podając: Opłata studencko-doktorancka imię i nazwisko uczestnika. W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji koszt opłaty konferencyjnej nie zostanie zwrócony.

15 Udział w warsztatach Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej do dnia 15 sierpnia 2013 oraz uiścić opłatę za warsztaty w wysokości 100 zł do dnia 20 sierpnia Opłata obejmuje: udział w dwóch warsztatach (łącznie 8 h), materiały szkoleniowe, wyżywienie w dniu 31 sierpnia (obiad i przerwy kawowe). Zapisy na warsztaty odbywają się niezależnie od zgłoszeń na konferencję studenckodoktorancką.

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa

REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa REGULAMIN DLA STUDENTÓW UCZESTNIKÓW II EDYCJI PROJEKTU Mała ojczyzna wspólna sprawa 1 1. Projekt Mała ojczyzna wspólna sprawa jest realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu oraz Fundację BGK i finansowany

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/2008-2009/2010. kompendium

Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/2008-2009/2010. kompendium Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach 2007/2008-2009/2010 kompendium Warszawa 2011 Projekty typu kurs intensywny koordynowane przez polskie szkoły wyższe w latach

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

O finansach w bibliotece" II edycja

O finansach w bibliotece II edycja O PROJEKCIE O finansach w bibliotece" II edycja Realizatorzy Projekt O finansach w bibliotece II edycja jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI S t r o n a 1 ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI PORADNIK DLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH I i II STOPNIA Krajowa Instytucja Wspomagająca Poradnik powstał z uwzględnieniem rekomendacji

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe dla doradców z doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i podstaw prowadzenia działalności gospodarczej

Warsztaty szkoleniowe dla doradców z doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i podstaw prowadzenia działalności gospodarczej 1 Warsztaty szkoleniowe dla doradców z doradztwa w zakresie prowadzenia gospodarczej i podstaw prowadzenia gospodarczej (trzecia edycja) Program trzeciej edycji szkolenia warsztatowego opiera się na naszym

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 05.09.2014 r. ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa (Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT?

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? Autor: Marcin Dadel (Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku) 3w* 001, 2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI

RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka RAPORT KRAJOWY Z PROGRAMU SZKOLENIA NT. ANTY-DYSKRYMINACJI I RÓŻNORODNOŚCI Helsińska Fundacja Praw Człowieka Maj 2008 Zawartość niniejszej publikacji niekoniecznie odzwierciedla

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32574-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 2012/S 20-032574 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rewitalizacją terenów poprzemysłowych

Zarządzanie rewitalizacją terenów poprzemysłowych Zarządzanie rewitalizacją terenów Od edukacji do praktyki www.cobraman-ce.eu / www.central2013.eu Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree Siedziba i adres: ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej

Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej Informator o projekcie Doskonalenie standardów zarządzania w administracji rządowej Warszawa, marzec 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Raport z debaty klimatycznej w Ełku

Raport z debaty klimatycznej w Ełku Raport z debaty klimatycznej w Ełku Społeczne założenia do powiatowego programu niskowęglowego rozwoju Materiał opracowany przez uczestników debaty zebrały: Dominika Dzwonkowska Joanna Godlewska Komentarz

Bardziej szczegółowo