1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ KAZACHSTANU...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ KAZACHSTANU..."

Transkrypt

1 Spis treści: 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ KAZACHSTANU SPECYFIKA RYNKU WYMIANA HANDLOWA MOŻLIWOŚCI EKSPORTOWE BRANŻ I TOWARÓW KWESTIE PRAWNE SYSTEM PODATKOWY ZAMÓWIENIA PUBLICZNE OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ROZSTRZYGANIE SPORÓW, WINDYKACJA NALEŻNOŚCI DOSTĘP DO RYNKU PRZEDSIĘWZIĘCIA TARGOWO-WYSTAWIENNICZE WAŻNE ADRESY I LINKI AMBASADA RP I POZOSTAŁE PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE PODMIOTY LOKALNE... 8

2 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ KAZACHSTANU 1.1. SPECYFIKA RYNKU Kazachstan, Republika Kazachstanu (kaz. Қазақстан, Қазақстан Республикасы, ros. Казахстан, Республика Казахстан) - państwo leżące częściowo w Europie (5,4% powierzchni - tereny na zachód od rzeki Emba) i częściowo w Azji, powstałe w 1991 w wyniku rozpadu Związku Radzieckiego. Republika Kazachstanu zajmuje dziewiąte miejsce na świecie pod względem wielkości km 2, a zamieszkuje ją 16,698 mln mieszkańców (dane na r.). Graniczy z Chinami, Kirgistanem, Turkmenistanem, Uzbekistanem i Federacją Rosyjską. Językami oficjalnymi jest kazachski i rosyjski, walutą jest tenge (KZT). Niemal w równym stopniu gospodarka Kazachstanu opiera się na przemyśle i rolnictwie. Kraj posiada dość bogate złoża surowców energetycznych (węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny) oraz rudy żelaza, miedzi, cynku, ołowiu, fosforytów, chromu, manganu, srebra i złota. Dzięki ich wydobyciu rozwija się przemysł hutniczy, maszynowy, chemiczny, a rolnictwo dostarcza surowców przemysłowi włókienniczemu i spożywczemu. Oprócz roślin przemysłowych (głównie bawełna, tytoń i buraki cukrowe) uprawia się zboża (pszenicę, jęczmień i owies), ziemniaki. Spory odsetek upraw prowadzony jest na polach sztucznie nawadnianych. W hodowli dominują owce, bydło, konie, wielbłądy i kozy, a w okolicach większych miast - trzoda chlewna i drób. Gospodarka Kazachstanu jest ukierunkowana surowcowo (wydobycie i eksport). Zamiarem rządu Kazachstanu jest zwiększanie produkcji towarów z wysoką wartością dodaną, w tym w oparciu o nowoczesne technologie. W dalszej perspektywie Kazachstan ma się stać głównym ogniwem łączącym ekonomiczne regiony Europy, Azji obszaru Oceanu Spokojnego i Azji Południowej WYMIANA HANDLOWA Tabela 1 Polsko-kazachskie obroty towarowe w latach (mln. USD) mln USD mln USD dynamika 2008 = 100 mln USD dynamika 2009 = 100 mln USD dynamika 2010 = 100 Obroty 950,6 748,5 78,7 837,8 111, ,3 120,4 Eksport 439,0 446,5 101,7 412,3 92,3 494,3 119,9 Import 511,6 302,0 59,0 425,5 140,9 514,0 120,8 Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z systemu internetowego INSIGOS Ministerstwa Gospodarki Główne towary w polskim eksporcie do Kazachstanu to: produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych urządzenia mechaniczne i elektryczne ścier drzewny lub innego włóknistego mat. celulozowego; papier i tektura zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych 25,6 % wartości eksportu 16,6 % wartości eksportu 10,2 % wartości eksportu 6,4 % wartości eksportu 6,3 % wartości eksportu Podstawę polskiego importu z Kazachstanu stanowią: produkty mineralne produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych wyroby z metali nieszlachetnych zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego 78,5 % wartości importu 11,9 % wartości importu 6,0 % wartości importu 2,9 % wartości importu Tabela 2 - Polskie inwestycje bezpośrednie w Republice Kazachstanu (w mln USD) 2008 r r r r. (styczeń-wrzesień) 2

3 18,9 13,5 9,2 10,8 Źródło: dane Narodowego Banku Kazachstanu Aktywizacja działań na rzecz wstąpienia Republiki Kazachstanu (RK) do Światowej Organizacji Handlu (WTO) - to zadanie stojące przed rządem RK. Celowi temu podporządkowany jest w znacznej mierze potencjał dyplomatyczny Kazachstanu. Należy dostrzegać i doceniać wychodzenie kapitału kazachstańskiego za granicę i lokowanie go na obcych rynkach. Coraz bardziej widoczna skłonność kazachstańskich decydentów do popierania rozwoju produkcji lokalnej, zastępującej import, będzie powodować, iż eksport do Kazachstanu gotowych, finalnych wyrobów stanie się znacznie trudniejszy. Firmy lokalne nastawione są na import nowoczesnych technologii, maszyn i urządzeń, które umożliwiają im produkcję wyrobów konkurencyjnych na rynkach światowych. Rząd Kazachstanu opracował dokumenty programowe dotyczące rozwoju narodowych systemów standaryzacji i certyfikacji oraz plan przyspieszonego przejścia kazachstańskich przedsiębiorstw na standardy ISO MOŻLIWOŚCI EKSPORTOWE BRANŻ I TOWARÓW Poza eksportem towarów, już dziś dominujących w polskich dostawach do Republiki Kazachstanu, istnieją możliwości sprzedaży nowych towarów i usług: maszyny dla przemysłu wydobywczego strona kazachstańska zainteresowana jest importem polskich maszyn do urobku węgla; ponadto w związku z zainteresowaniem kazachstańskich właścicieli złóż miedzi współpracą z Polską istnieje możliwość eksportu maszyn dla kopalń miedzi oraz linii produkcyjnych dla hutnictwa miedzi; budowy pod klucz gotowych obiektów przemysłowych - strona kazachstańska zainteresowana jest budową cukrowni oraz zakładów produkcji rur preizolowanych; maszyn budowlanych i do robót drogowych stała obecność na rynku przedstawicieli polskich producentów winna doprowadzić do wzrostu eksportu tej grupy towarowej; maszyn rolniczych oraz linii dla przetwórstwa rolno-spożywczego istnieje duże zainteresowanie maszynami rolniczymi dla małych i średnich gospodarstw jak i dla przemysłu rolno-spożywczego; usług geologicznych - konieczność zagospodarowania złóż bogactw naturalnych rodzi popyt na usługi geologiczne; farmaceutyków - dobra opinia o polskich farmaceutykach w połączeniu z aktywnymi działaniami marketingowymi polskich producentów winny doprowadzić do zwiększenia polskiego eksportu, w tej grupie towarowej; kształcenia kazachstańskich studentów w Polsce możliwość kształcenia w języku rosyjskim w Polsce spotyka się z zainteresowaniem strony kazachstańskiej; usług medycznych - wysoka renoma polskich lekarzy stwarza popyt na usługi medyczne świadczone przez polskich specjalistów w Republice Kazachstanu. 2. KWESTIE PRAWNE 2.1. SYSTEM PODATKOWY Od dnia 1 stycznia 2009 roku wprowadzony został nowy Kodeks Podatkowy, który przewiduje zmniejszenie obciążeń podatkowych. Korporacyjny podatek dochodowy został zmniejszany etapowo z 30% do 20% w 2009 roku, do 17,5% w 2010 roku oraz do 15% w 2011 roku. Obniżona została także stawka podatku VAT z 13% do 12%. Dodatkowo zwiększeniu uległa wielkość obrotów, od których niepobierany jest VAT - do 38 mln KZT. Wprowadzona została jednolita stawka podatku socjalnego (odpowiednik składki ZUS), która wynosi 10%. Dla wszystkich przedsiębiorstw przewidziano preferencje podatkowe w celu realizacji inwestycji. Dla małego i średniego biznesu zlikwidowano wpłaty zaliczkowe korporacyjnego podatku dochodowego. Rząd Republiki Kazachstanu wprowadza zmiany i reformy w prawodawstwie dotyczącym przedsiębiorczości. Mają one na celu ograniczenie i skrócenie czasu trwania licznych kontroli oraz zmiany ich charakteru - z nakładającego kary na wyjaśniający. Instytucje kontrolujące informować przedsiębiorców o planowanej kontroli minimum 30 dni przed jej terminem. 3

4 System finansowy. Republika Kazachstanu posiada najlepiej rozwinięty system finansowy wśród krajów Centralnej Azji. Państwo realizuje swoją politykę finansową poprzez działalność Banku Narodowego i Ministerstwa Finansów. Istnieje Kazachstańska Giełda Papierów Wartościowych, fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz firmy leasingowe. Obok komercyjnych banków kazachstańskich działają też banki zagraniczne, m.in. Unicredit jest właścicielem Banku ATF, a bank HSBC prowadzi działalność pod własną nazwą. Tym niemniej należy stwierdzić, iż zakres i standard usług bankowych w Kazachstanie odbiega jeszcze od poziomu oferowanego przez banki w Polsce ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Informacje nt. zamówień publicznych i ich realizacji dostępne są na stronie: Po wykupieniu dokumentacji przetargowej oraz wniesieniu wadium przetargowego oferujący dopuszczany jest do przetargu. W przypadku wygrania przetargu wymagana jest gwarancja dobrego wykonania kontraktu. Typowy kontrakt przetargowy przewiduje płatność w postaci przelewu bankowego po przedłożeniu faktury oraz Aktu odbioru towaru/wykonania usługi OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Kwestiami związanymi z własnością intelektualną zajmuje się Komitet ds. Praw Własności Intelektualnej Ministerstwa Sprawiedliwości RK (www.intellkaz.kz). W ramach Komitetu działa także powołany w 2003 roku Narodowy Instytut Własności Intelektualnej Komitetu ds. Praw Własności Intelektualnej. Inwestorzy zagraniczni mają zapewnioną ochronę własności przemysłowej i intelektualnej zgodnie z ustawodawstwem kazachstańskim na równi z obywatelami Kazachstanu ROZSTRZYGANIE SPORÓW, WINDYKACJA NALEŻNOŚCI System prawny Republiki Kazachstanu wzorowany jest na prawie niemieckim. Podstawowym aktem prawnym jest konstytucja z 1995 r., zmieniona w 2007 r. Podpisane konwencje międzynarodowe mają pierwszeństwo przed ustawodawstwem krajowym. Postępowania sądowe zajmują zazwyczaj dużo czasu, lecz wyroki sądów są powszechnie respektowane w środowiskach gospodarczych. System sądów polubownych jest na wstępnym etapie tworzenia. W przypadku powstania sporów bądź konieczności podjęcia działań o charakterze windykacyjnym, należy zwrócić się o pomoc do miejscowych kancelarii prawnych. Lista niektórych kancelarii prawnych, znajdujących się na stronie internetowej Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Ałmaty, Ambasady RP w Astanie: POLSKA KANCELARIA PRAWNA W KAZACHSTANIE CHAŁAS I WSPÓLNICY Warszawa, Sapieżyńska 10 a Tel.: Fax: Oddziały: Kraków, Toruń, Gdańsk, Wrocław, Wilno, Kijów. Oddział w Ałmaty CHAŁAS I WSPÓLNICY Ałmaty, al. Abaja 26 a Tel.: +7 (727) Fax: +7 (727) RÖDL&PARTNER Warszawa, ul. Sienna 73 Tel.: Fax:

5 Ałmaty, Al. Dostyk 188, biuro 702, Centrum Biznesowe Kulan Tel.: Fax: SAYAT ZHOLSHY & PARTNERS Ałmaty, pr.dostyk 140, 1 piętro Tel.: (+7 727) Fax: (+7 727) Ałmatyńskie kolegium adwokatów Ałmaty, ul. Nauryzbaj batyra 49/61 Tel.: + 7 (727) DOSTĘP DO RYNKU Polityka handlowa i inwestycyjna Kazachstanu nie stwarza szczególnych ograniczeń w dostępie do rynku dla podmiotów zagranicznych. W ramach procesu akcesji tego kraju do WTO władze Kazachstanu dostosowują wewnętrzne przepisy prawne z zakresu polityki handlowej i walutowej do wymogów tej organizacji, co upraszcza dostęp do rynku kazachstańskiego. W odniesieniu do polityki inwestycyjnej rząd kazachstański generalnie prowadzi politykę równego traktowania inwestorów krajowych i zagranicznych. Niemniej jednak w celu zachęcenia zagranicznych inwestorów do inwestowania w Kazachstanie w kraju tym ustanowiono możliwość oferowania zagranicznym inwestorom w ramach specjalnych stref ekonomicznych szczególnych ulg i preferencji. W 2010 r. weszła w życie wspólna importowa taryfa celna Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu (UC), zmieniająca warunki dostępu towarów do tych rynków, w tym do rynku kazachstańskiego. W wyniku zmiany wysokości ceł, na dotychczasowym poziomie pozostanie docelowo ok. 45% pozycji taryfowych Kazachstanu, podwyższone zostaną stawki na ok. 45% linii taryfowych, a obniżone zostaną stawki celne na ok. 10% pozycji taryfowych. Aktualnie obowiązują okresy przejściowe w dochodzeniu przez Kazachstan do stawek wspólnej taryfy celnej UC na 88 pozycji taryfowych, m.in. jabłka, farmaceutyki, niektóre wyroby z grupy tworzyw sztucznych i wyrobów z nich (w tym poliuretany), ścier drzewny, celulozę, papier i tekturę, wyroby aluminiowe (w tym folię aluminiową i rury aluminiowe), narzędzia ręczne z silnikiem, maszyny i aparaty do produkcji układów elektronicznych, aparaturę do zabezpieczania obwodów elektrycznych, wagony osobowe, towarowe i transportowe, artykuły optyczne, aparaty fotograficzne, przyrządy i urządzenia pomiarowe, przyrządy i urządzenia medyczne, budynki prefabrykowane. Taryfa celna Unii Celnej dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej Komisji Unii Celnej Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej: Certyfikaty i inne wymogi w dostępie do rynku. Certyfikacja regulowana jest poprzez Państwowy System Regulacji Technicznej Republiki Kazachstanu, Ministerstwo Przemysłu i Nowych Technologii RK, Komitet Regulacji Technicznej i Metrologii GOSTANDART": SAPA Intersystem" Sp. z o.o Republika Kazachstanu , AŁMATY, pr. Raymbieka tel./fax: (+7 727) lub lub lub lub Kwestiami spożywczymi i weterynaryjnymi, w tym uzgadnianiem certyfikatów weterynaryjnych zajmuje się urząd państwowy Komitetu Inspekcji państwowej w kompleksie agroprzemysłowym w Ministerstwie Rolnictwa Republiki Kazachstanu. ul. Kenesary 36, p.703 5

6 tel.: ( ) fax: ( ) Zwyczaje handlowe. Mieszkańcy Kazachstanu są bardzo gościnni. Cechuje ich także szacunek do ludzi starszych, pokojowe nastawienie i tolerancja. Na pierwszym miejscu stawiane są kontakty osobiste. Liczy się przede wszystkim rodzina, następnie kontakty towarzyskie. Zrozumienie tego porządku jest istotne w przygotowaniu skutecznych form promocji na rynku Kazachstanu. Nie należy niepokoić się, gdy potencjalny kontrahent proponuje nam za produkt cenę wielokrotnie niższą od oferowanej. Taka propozycja jest tylko wstępem do negocjacji i świadczy o zainteresowaniu ofertą. Problemy, ewentualne ryzyka. Właściwe zabezpieczenie płatności i sposób ich realizacji to podstawy wsółpracy. Konieczne jest sprecyzowanie zabezpieczeń w umowie w sposób niebudzący żadnych wątpliwości i niedający pola do błędnej interpretacji. W Kazachstanie niewskazane jest zawieranie transakcji z odroczonym terminem płatności. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA TARGOWO-WYSTAWIENNICZE Organizacje wystawiennicze: ITE / ITECA tel.: (07-727) fax: (07-727) Przedstawicielstwo ITE/ITECA w Polsce: ITE Poland Sp. z o.o. ul. Wyspiańskiego 14/ Poznań tel.: fax: e-mai: ATAKENT - EXPO tel./fax: (07-727) lub tel.: ( ) lub fax: ( ) KAZEXPO tel./fax: (07-727) , , TNT Productions, Inc. tel.: (07-727) fax: (07-727) «BEAUTY BIZNES GROUP» tel.: (07-727) ; tel./fax: (07-727)

7 Central Asia Trade Exhibitions tel.: (07-727) fax: (07-727) EURASIA TRADE FAIRS tel.: (07-727) fax: (07-727) KAZEXPOSERVICE tel.: (07-727) , , fax: (07-727) WAŻNE ADRESY I LINKI 4.1. AMBASADA RP I POZOSTAŁE PLACÓWKI DYPLOMATYCZNE Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie, z siedzibą Wydziału w Ałmaty ul. Zatajewicza, 72, Ałmaty, Republika Kazachstanu tel.: lub fax: lub Ambasada Rzeczypospolitej w Astanie Kompetencje terytorialne: Republika Kirgiska, Republika Kazachstanu ul. Saryarka 15, Centrum Biznesowe Isker", Kazachstan tel.: +7 (7172) fax: +7 (7172) Ambasada Republiki Kazachstanu w Warszawie ul. Królowej Marysieńki Warszawa tel./fax: (+48 22) , PODMIOTY LOKALNE Lokalne instytucje i linki gospodarcze: Portal Oficjalny Prezydenta Republiki Kazachstanu - Rząd Republiki Kazachstanu Narodowy Bank Republiki Kazachstanu - Statystyczna Agencja Republiki Kazachstanu - Kazakhstan Trade Guide Służba Celna Republiki Kazachstanu - Kazachstańskie Centrum Promocji Inwestycji - 7

8 Izby handlowe: Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa ul. Trębacka Warszawa tel./fax: ; Izba Handlowo-Przemysłowa Republiki Kazachstanu ul. Syganak 29, Centrum Biznesowe Ewrocenter, biuro 305 tel./fax: (+7 727) lub lub Niezależne Zrzeszenie Przedsiębiorców Republiki Kazachstanu ul. Jesenżanowa, 15, tel./fax: (+7 727) , lub Krajowa Izba Gospodarcza Kazachstanu Atameken al. Syganak 29, 2-gie piętro tel.: ( ) tel./ faks: ( ) Krajowa Agencja ds. Eksportu i Inwestycji Kaznex Invest ul. Syganak 25, Centrum Biznesowe Ansar, 2-gie piętro tel.: ( ) fax: ( ) Zrzeszenie Rozwoju Małego i Średniego Biznesu KAZadvancement tel./fax: ( ) , Ałmatyńskie Zrzeszenie Przedsiębiorców tel.: (+7 727) , lub Państwowy Holding KazAgro al. Republiki, 24 tel.: (+77172) (wewn. 1451), fax: (+77172) Zrzeszenie Budowlanych Kazachstanu ul. Kubrina 22/1 wejście 8 tel.: ( )

9 fax: ( ) Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Lekkiego Republiki Kazachstanu ul. Tole bi 100, biuro 109, tel./fax: (+7 727) Związek Inżynierów-Energetyków Kazachstanu ul. Dosmuhamedowa, 89/ Ałmaty tel./fax: (+7 727) , Kazachstańskie Zrzeszenie Energetyczne ul. Tauelsizdik 12/1, VP-44, blok 5B, biuro D tel.: ( ) / 57 fax: ( ) Zrzeszenie Producentów Farmaceutycznej i Medycznej Produkcji Medfarm Kazakhstan al. Gagarina 100, klatka 4 tel.: (+7 727) Zrzeszenie Krajowych Spedytorów Republiki Kazachstanu ul. Furmanowa 127 tel.:( ) lub KazATO Związek Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Republiki Kazachstanu tel.:(+7 727) lub fax: (+7 727) lub Republikańskie Zrzeszenie Przedsiębiorstw Górniczych i Hutniczych ul. Kunajewa 12/1 tel.: ( ) fax: ( ) Związek Producentów i Eksporterów Kazachstanu ul. Kunajewa 12/1, tel.: ( ) fax: ( ) Związek Producentów Przemysłu Spożywczego i Przetwórczego Kazachstanu ul. Nusupbiekowa Ałmaty tel.: (+7 727) , , tel./ fax: (+7 727) ,

10 Zrzeszenie Producentów Napojów Alkoholowych Kazachstanu ul. Żeltoksan 115, biuro: 159, 160, 161 tel./ fax: (+7 727) tel.: (+7 727) Zrzeszenie Finansistów Kazachstanu ul. Ajteke bi 67 tel.: (+7 727) fax: (+7 727) Zrzeszenie Podatników Kazachstanu tel.: (+7 727) , Zrzeszenie Mikrofinansowych Organizacji Kazachstanu ul. Gogola 111, biuro 516, 521 tel.: (+7 727) , Rada Inwestorów Zagranicznych przy Prezydencie Republiki Kazachstanu al. Kabanbaj batyra 6/1, Centrum Biznesowe Kaskad, biuro 31/2 tel.: ( ) fax: ( ) Europejskie Zrzeszenie Biznesowe Kazachstanu EUROBAK ul. Satpajewa 29/6, Hotel Rahat Palace, 10-te piętro Ałmaty tel./ fax: (+7 727) , / 77/ 78/

KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców

KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców Wydanie piąte z suplementem (marzec 2005) Warszawa 2005 Wszelkie przedstawione w niniejszej publikacji określenia i sądy w żaden sposób nie odzwierciedlają opinii

Bardziej szczegółowo

KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU

KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU KAZACHSTAN, UZBEKISTAN PRZYJAZNE RYNKI WSCHODNIE DZIAŁANIE 2.3 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA KATALIZATORY ROZWOJU JAK SKUTECZNIE KORZYSTAĆ Z FUNDUSZY Biuletyn dla małych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Eksportera po rynku Republiki Południowej Afryki Spis treści

Przewodnik Eksportera po rynku Republiki Południowej Afryki Spis treści Przewodnik Eksportera po rynku Republiki Południowej Afryki Spis treści 1. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA POLSKI Z REPUBLIKĄ POŁUDNIOWEJ AFRYKI... 2 1.1. SPECYFIKA RYNKU... 2 1.2. WYMIANA HANDLOWA... 2 1.3. MOŻLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej

Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej autorzy: Kamila Żyndul Grzegorz Pyliński redakcja merytoryczna: Aleksander Żołnierski Warszawa, listopad 2004 Spis treści Austria Belgia

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne Nazwa państwa:

Informacje ogólne Nazwa państwa: Arabia Saudyjska Przewodnik dla polskich przedsiębiorców 2013 1 Spis treści Informacje ogólne... 3 Gospodarka Arabii Saudyjskiej... 5 Plany inwestycyjne Arabii Saudyjskiej sektory potencjalnej współpracy

Bardziej szczegółowo

UKRAINA Przewodnik dla przedsiębiorców

UKRAINA Przewodnik dla przedsiębiorców UKRAINA Przewodnik dla przedsiębiorców Wydanie piąte rozszerzone z suplementem (kwiecień 2005) Warszawa 2005 Wszelkie przedstawione w niniejszej publikacji określenia i sądy w żaden sposób nie odzwierciedlają

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING

Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Plan rozwoju eksportu firmy AXPOL TRAIDING Wykonawca:... Pieczęć firmowa, data oraz podpis wykonawcy Przyjmuję i zatwierdzam załączony dokument Plan Rozwoju Eksportu sporządzono 14.03.2011 16.05.2011 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK GOSPODARCZY

PRZEWODNIK GOSPODARCZY Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej we Francji Wydział Promocji Handlu i Inwestycji FRANCJA 2011 PRZEWODNIK GOSPODARCZY ParyŜ, grudzień 2010 r. AUTORZY OPRACOWANIA Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej we

Bardziej szczegółowo

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI PODSTAWOWE INFORMACJE REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI Republika Południowej Afryki jest najdalej na południe wysuniętym państwem w Afryce, z trzech stron otoczonym przez oceany (Ocean Atlantycki na zachodzie

Bardziej szczegółowo

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej RADA MINISTRÓW Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2002 roku Spis treści GENEZA ORAZ PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Rynek rosyjski szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorców.

Rynek rosyjski szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorców. Rynek rosyjski szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorców. Opracowanie powstało na zlecenie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie na potrzeby III Forum Rynków Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Turcji. kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Inwestowanie w Turcji. kpmg.com.tr kpmgvergi.com Inwestowanie w Turcji 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 2 Inwestowanie w Turcji Rozdział 1 Spis treści Przedmowa 5 1 Podstawowe wiadomości na temat kraju 6 1.1 Informacje ogólne 6 1.2 Gospodarka i waluta

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3059 Warszawa, 12 grudnia 2014 r.

Druk nr 3059 Warszawa, 12 grudnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-101-14 Druk nr 3059 Warszawa, 12 grudnia 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk

Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012. Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org. Korekta: Agnieszka Bąk Copyright by Platforma Obywatelska RP Warszawa 2012 Publikacja dostępna na stronie: www.platforma.org Korekta: Agnieszka Bąk Projekt graficzny: Koko Studio Skład i łamanie: Koko Studio Druk: Mastimo sp.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Cztery lata członkostwa Polski w UE

Cztery lata członkostwa Polski w UE Cztery lata członkostwa Polski w UE Wydaje: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowano w: Departamencie Analiz i Strategii Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Zespół autorski: Jakub Wiśniewski

Bardziej szczegółowo

PERU STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY. Agnieszka Ewa Olter. Konsultant ds. handlu międzynarodowego i badań rynkowych

PERU STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY. Agnieszka Ewa Olter. Konsultant ds. handlu międzynarodowego i badań rynkowych PERU STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY Agnieszka Ewa Olter Konsultant ds. handlu międzynarodowego i badań rynkowych SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. PERU- STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

Skandynawskie inwestycje w Polsce

Skandynawskie inwestycje w Polsce Spis treści Wstęp... 1 Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza... 2 Profil firm członkowskich... 4... 8 I. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce... 8 1. Polska pozycja rankingowa... 8 2. Napływ BIZ

Bardziej szczegółowo

Istotne informacje gospodarcze z białoruskiego rynku

Istotne informacje gospodarcze z białoruskiego rynku WPHI Ambasady RP w Mińsku Mińsk, dnia 8.01.2014 Istotne informacje gospodarcze z białoruskiego rynku 1. Analityka: Po krótkiej stabilizacji wzrost PKB Białorusi znowu zwalnia Przegląd realnego sektora

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Eksportu

Plan Rozwoju Eksportu Poznań 2013 Inwestujemy w waszą przyszłość dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Plan Rozwoju Eksportu dla firmy Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dokument został opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Realizacja postanowień handlowych Układu Europejskiego

Realizacja postanowień handlowych Układu Europejskiego BSE 143 Dr Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski Informacja BSE nr 523 (IP-71G) Realizacja postanowień handlowych Układu Europejskiego "Raport z wykonania działań dostosowujących polską gospodarkę i system

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze Załącznik do Uchwały nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku 1 Rola, wizja i cele strategii w procesie rozwoju

Bardziej szczegółowo

FEDERACJA ROSYJSKA. Przewodnik dla przedsiębiorców. wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, 2006

FEDERACJA ROSYJSKA. Przewodnik dla przedsiębiorców. wydanie czwarte rozszerzone. Warszawa, 2006 FEDERACJA ROSYJSKA Przewodnik dla przedsiębiorców wydanie czwarte rozszerzone Warszawa, 2006 Przewodnik wydany pod patronatem Ministerstwa Gospodarki przez Biuro Promocji Inwestycji i Technologii Organizacji

Bardziej szczegółowo

POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH

POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH POLSKA: WYKAZ OSZACOWANEGO WSPARCIA BUDŻETOWEGO I WYDATKÓW PODATKOWYCH NA RZECZ PALIW KOPALNYCH Zasoby energii i struktura rynku Energia w Polsce pochodzi głównie z paliw kopalnych. Opiera się w bardzo

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

msp.krakow.pl nr 5 informator dla przedsiębiorców czerwiec 2005 ISSN 1734-218X

msp.krakow.pl nr 5 informator dla przedsiębiorców czerwiec 2005 ISSN 1734-218X msp.krakow.pl nr 5 czerwiec 2005 ISSN 1734-218X informator dla przedsiębiorców Szanowni Przedsiębiorcy! Przedstawiamy Państwu czerwcowy numer biuletynu Informator dla Przedsiębiorców msp.krakow.pl. Jak

Bardziej szczegółowo