CENNIK USŁUG MIĘDZYNARODOWYCH 2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENNIK USŁUG MIĘDZYNARODOWYCH 2015"

Transkrypt

1 Cennik 0 CENNIK USŁUG MIĘDZYNARODOWYCH 0 Obowiązuje od stycznia 0 r.

2 Cennik 0 ZAWSZE I WSZĘDZIE NA CZAS Jesteśmy najbardziej międzynarodową firmą ekspresową na świecie i z pasją obsługujemy Klientów. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług w eksporcie oraz imporcie. DHL EXPRESS 9:00 (0:0 do USA) Strona Niezawodna usługa doręczania przesyłek przed godziną 9:00 (0:0 do USA) z dnia na dzień lub w pierwszy możliwy dzień roboczy do większości centrów biznesowych w Europie, Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie. W celu zapewnienia większego komfortu aktywnie powiadamiamy o doręczeniu oraz gwarantujemy zwrot kosztów transportu. W ramach tej usługi doręczamy dokumenty i paczki. DHL EXPRESS :00 Strona Kiedy przesyłka musi dotrzeć do odbiorcy z dnia na dzień lub w pierwszy możliwy dzień roboczy przed godziną :00, warto skorzystać z usługi DHL EXPRESS :00. Doręczamy przesyłki do większości centrów biznesowych na Bliskim Wschodzie, w Europie, USA, Afryce oraz Azji i w azjatyckich regionach Pacyfiku. Gwarantujemy też zwrot kosztów transportu. W ramach tej usługi doręczamy dokumenty i paczki. DHL EXPRESS WORLDWIDE Strona Najpopularniejsza usługa doręczania przesyłek z dnia na dzień lub w pierwszy możliwy dzień roboczy. Dzięki zintegrowanej sieci gwarantujemy szybkie doręczanie przesyłek do największej liczby miejsc na świecie. DHL MEDICAL EXPRESS Strona MEDICAL EXPRESS Strona Doskonałe rozwiązanie dla firm z branż medycznych. Obejmuje przesyłanie materiałów biologicznych kat.b (UN ) według priorytetowej obsługi. Globalne Centra Kontroli Jakości monitorują przesyłki Medical Express przez cały czas (/), podejmując niezbędne kroki w razie potrzeby. DHL EXPRESS ENVELOPE Strona Standardowa, szybka, niezawodna i prosta usługa doręczania dokumentów z dnia na dzień lub w pierwszy możliwy dzień roboczy w dowolne miejsce na świecie. Dokumenty (maksymalna waga do 00 g) wystarczy włożyć do firmowej koperty DHL EXPRESS ENVELOPE i przekazać Kurierowi. Usługa idealna do wysyłania lekkich listów, umów, gwarancji czy poufnych dokumentów. DHL ECONOMY SELECT Strona Niezawodna, ekonomiczna, drogowa usługa o międzynarodowym zasięgu. Obejmuje nadawanie w obrębie Europy pojedynczych paczek, przesyłek wieloelementowych lub palet. Dodatkowe zalety tej usługi to przystępne ceny i wygoda doręczenia w określonym, nieprzekraczalnym terminie. Według warunków gwarancji zwrotu pieni dzy DHL. Dla wy ej wymienionych usług DHL obowiàzujà ogólne postanowienia umowy i zasady odpowiedzialnoêci dost pne na EXPRESS 9:00 Strona EXPRESS :00 Strona 9 EXPRESS WORLDWIDE Strona 0 Regularny import części zamiennych, próbek, gotowych produktów lub innych artykułów wymaga kompleksowych rozwiązań, takich jak usługa EXPRESS WORLDWIDE. W ramach tej usługi odbieramy przesyłki z 0 krajów i doręczamy z dnia na dzień lub w pierwszy możliwy dzień roboczy. Oferujemy również usługi EXPRESS 9:00 oraz EXPRESS :00 z gwarantowanym zwrotem kosztów transportu. EXPRESS WORLDWIDE RD COUNTRY Strona ECONOMY SELECT RD COUNTRY Strona W przypadku konieczności wysłania przesyłki między dwoma krajami, lub w obrębie jednego kraju, z pominięciem przeładunku w Polsce, Klient DHL ma możliwość skorzystania z opcji third country. Pozwala ona rozliczyć płatność za usługę w Polsce za pomocą konta EXPRESS. ECONOMY SELECT Strona Niezawodna, ekonomiczna, drogowa usługa o międzynarodowym zasięgu. Umożliwia import pojedynczych paczek, przesyłek wieloelementowych lub palet w obrębie Europy. Dodatkowe zalety tej usługi to przystępne ceny i wygoda doręczenia w określonym, nieprzekraczalnym terminie. DHL JETLINE, DHL SPRINTLINE Doskonałe rozwiązanie dla przesyłek z zawartością wrażliwą na upływ czasu lub temperaturę, o niestandardowych wymiarach albo o dużej wartości. Usługi polegają na natychmiastowym odbiorze przesyłek i wysłaniu ich najbliższym możliwym lotem lub transportem drogowym oraz dostarczeniu pod wskazany adres w najkrótszym możliwym czasie. W ramach tych usług aranżujemy czartery samolotów cargo, usługi courier-on-board, a nawet transport materiałów niebezpiecznych czy przesyłek w suchym lodzie zgodnie z przepisami IATA oraz ADR. Wycena dokonywana jest indywidualnie dla każdego transportu. SPIS TREŚCI Usługi dodatkowe... strona Dopłaty... strona Elektroniczny Êwiat DHL... strona Czasy tranzytów i strefy cenowe... strony -9 Tabele cenowe... strony - Opakowania firmowe... strona Usługi celne... strona DHL Online Shipping... strona

3 Usługi międzynarodowe USŁUGI DODATKOWE Ubezpieczenie Dla Klientów, którzy wysyłają towary o określonej wartości. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia towaru, minimalna opłata pozwala uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela. Ubezpieczenie należy zaznaczyć na dowodzie nadania oraz podać rzeczywistą wartość transportowanego towaru. Opłata: % zadeklarowanej wartoêci, nie mniej ni PLN za przesyłk GOGREEN Climate Neutral Usługa, dzięki której zostaje zneutralizowany wpływ dwutlenku węgla emitowanego w czasie transportu każdej przesyłki międzynarodowej. Opłata: 0,0 PLN za kg przesyłki, nie mniej ni 0,0 PLN za przesyłk Przesyłka dyplomatyczna Usługa transportu przesyłek zgodnie z Konwencją Wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych z 9 roku z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa i poufności. Usługa w transporcie lotniczym dostępna tylko dla przedstawicielstw dyplomatycznych. Opłata: PLN za przesyłk Powiadomienie o odbiorze Na życzenie odbiorcy DHL aktywnie informuje nadawcę em, faxem lub telefonicznie, iż przesyłka została odebrana za granicą. Usługa dostępna odpłatnie w Dziale Obsługi Klienta DHL Przesyłki Międzynarodowe. Informacja dostępna jest bezpłatnie poprzez narzędzia elektroniczne DHL. Opłata: PLN za przesyłk Powiadomienie o dor czeniu Na życzenie nadawcy DHL aktywnie informuje go poprzez wiadomość , fax lub telefonicznie, iż przesyłka została doręczona. Usługa dostępna odpłatnie w Dziale Obsługi Klienta DHL Przesyłki Międzynarodowe. Informacja dostępna jest bezpłatnie poprzez narzędzia elektroniczne DHL. Opłata: PLN za przesyłk Potwierdzenie dor czenia (POD) Usługa umożliwiająca doręczenie do nadawcy (na jego życzenie) potwierdzenia dostawy przesyłki w postaci dokumentu w formie papierowej ze skanem podpisu odbiorcy. Usługa dostępna odpłatnie w Dziale Obsługi Klienta DHL Przesyłki Międzynarodowe. Usługa dostępna do 90 dni od dnia doręczenia przesyłki. Opłata: PLN za przesyłk Elektroniczne potwierdzenie dor czenia (epod) Usługa umożliwiająca otrzymanie potwierdzenia dostawy w postaci elektronicznego dokumentu ze skanem podpisu odbiorcy. Usługa dostępna bezpłatnie w narzędziu DHL ProView oraz na Usługa dostępna do 90 dni od dnia doręczenia przesyłki. Usługa bezpłatna Odbiór w sobot Usługa odbioru przesyłki w sobotę na życzenie Klienta realizowana w głównych centrach biznesowych dla wybranych kodów pocztowych. Przesyłka odebrana w sobotę będzie wysłana w pierwszy możliwy dzień roboczy. Usługa dostępna dla DHL EXPRESS WORLDWIDE oraz DHL EXPRESS ENVELOPE. Opłata: PLN za przesyłk Dor czenie w sobot Usługa doręczania w soboty pilnych i standardowych przesyłek do głównych centrów biznesowych dla wybranych kodów pocztowych. Usługa dostępna dla DHL EXPRESS WORLDWIDE oraz DHL EXPRESS ENVELOPE. Opłata: PLN za przesyłk Duties & Taxes Paid (DTP) Usługa umożliwiająca opłacenie kosztów cła i podatku przez nadawcę lub stronę trzecią, dzięki czemu nie ponosi ich odbiorca. Opłata: PLN za przesyłk Neutral Delivery Usługa przeznaczona dla importerów sprowadzających towary, które mają być dostarczone do odbiorców bez informacji o ich wartości. Odprawa celna jest dokonywana w imieniu importera i tylko on otrzymuje wszystkie dokumenty i faktury związane z przesyłką i odprawą. Zaletą jest oszczędność czasu i pieniędzy potrzebnych na dodatkowy przeładunek lub magazynowanie. Opłata: PLN za przesyłk Split Duty & Tax Usługa umożliwiająca opłacenie cła przez nadawcę lub stronę trzecią, podczas gdy VAT od transportowanego towaru jest opłacany przez odbiorcę. Usługa pozwala odbiorcy na odzyskanie kwoty podatku podczas rozliczenia VAT ze sprzedaży towaru. Opłata: PLN za przesyłk Neutralny VAT w Imporcie (NVI) Usługa umożliwiająca Klientowi rozliczenie z Urzędem Skarbowym podatku od importu towarów w deklaracji VAT. DHL posiada możliwość przygotowywania zgłoszeń celnych towarów w procedurze uproszczonej, a Klient wykazuje jedynie podatek naliczony i należny w deklaracji VAT. Usługa umożliwia poprawę płynności finansowej firmy, a przesyłki są dostarczane szybko i sprawnie. Opłata: 90 PLN za przesyłk Płaci odbiorca Usługa umożliwiająca zamówienie przesyłki z zagranicy przez odbiorcę, który opłaci gotówką lub kartą płatniczą koszty transportu oraz wszelkie opłaty związane z transportem przesyłki. Usługa przeznaczona dla Klientów gotówkowych, którzy osobiście odbiorą przesyłkę w wybranym przez siebie wcześniej Punkcie Obsługi Klienta DHL. Opłata: PLN za przesyłk Wydruk listów przewozowych Usługa umożliwiająca wydrukowanie danych na papierowych listach przewozowych zgodnie z życzeniem Klienta i dostarczenie ich pod wskazany adres. Bezpłatny wydruk listów przewozowych dostępny jest przy pomocy narzędzi elektronicznych DHL. Opłata: PLN za ka de rozpocz te 0 listów przewozowych Zmiana płatnika Usługa umożliwiająca dokonanie zmiany płatnika na życzenie Klienta. Po wystawieniu faktury zmiana płatnika może nastąpić na podstawie pisemnej prośby Klienta posiadającego konto w DHL. Opłata zostanie naliczona nowemu płatnikowi wskazanemu na Formularzu zmiany płatnika. Opłata: PLN za ka dà faktur Rozszerzona wersja papierowej faktury Opłata związana z dostarczeniem Klientowi faktury zawierającej dodatkowo dane odbiorcy i nadawcy przesyłki. Jednocześnie umożliwia otrzymanie załącznika elektronicznego do tej faktury w formacie Excel. Opłata: PLN za faktur efaktura Faktura w wersji elektronicznej, będąca odpowiednikiem faktury papierowej. efaktura to wielofunkcyjny, bezpieczny oraz łatwy w użyciu serwis. Umożliwia otrzymywanie em informacji o wystawionej fakturze, a także wyświetlanie i pobranie skanów listów przewozowych do zafakturowanych przesyłek. Aktywacja efaktury oraz dostęp do niej znajduje się pod adresem Bezpłatnie Opakowania Oferujemy bezpłatnie standardowe opakowania firmowe, np. koperty kartonowe i foliowe. Na życzenie Klienta dostępne są opakowania specjalistyczne umożliwiające transport w kontrolowanej temperaturze, dodatniej lub ujemnej. Specjaliści DHL kompetentnie doradzą dobór odpowiednich opakowań. Więcej informacji o dostępnych opakowaniach na Opłata: w zale noêci od wybranego opakowania Wszystkie opłaty wyra one sà w PLN i zostanà powi kszone o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce. Wi cej informacji na temat usług dodatkowych na Masz pytania? Skontaktuj si z nami na Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat dodatkowych, zwiàzanych z gwałtownymi zmianami cen, wpływajàcymi na koszty transportu (ceny paliw, podatki, itp.). Aktualne informacje na temat opłaty paliwowej dost pne sà na

4 Cennik 0 DOPŁATY Opłata paliwowa Opłata paliwowa jest doliczana do podstawowej ceny przesyłki (nie zawierającej kosztów usług dodatkowych). Wysokość opłaty jest określana na podstawie średnich cen rynkowych oleju napędowego oraz paliwa lotniczego i z racji odmiennej specyfiki naliczana jest odmiennie dla usług lotniczych i drogowych. Aktualna opłata dost pna na Materiał biologiczny kat. B (UN) Obsługa i transport przesyłek zawierających materiał biologiczny kategorii B (UN), przygotowany do przewozu zgodnie z przepisami IATA (opakowanie i oznakowanie), siecią połączeń lotniczych. Usługa dost pna tylko dla produktu DHL MEDICAL EXPRESS. Suchy lód (UN) Obsługa i transport suchego lodu (UN), który jest stosowany jako środek do utrzymywania niskiej temperatury w przesyłce. Usługa dodatkowo płatna także dla towarów niebezpiecznych w ilościach wyłączonych. Opłata nie zawiera kosztu specjalistycznego opakowania ani kosztu suchego lodu. Opłata: PLN za przesyłk Baterie litowo-jonowe Obsługa i transport lotniczy przesyłek zawierających baterie litowo-jonowe zgodnie z sekcją II instrukcji IATA dotyczących pakowania towarów (PI 9/ PI 9). Przesyłki muszą być zapakowane i oznakowane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Przesyłki pakowane i oznakowane zgodnie z sekcją II instrukcji IATA PI 9 transportowane są bez dodatkowej opłaty. Opłata: PLN za przesyłk Baterie litowo-metalowe Obsługa i transport lotniczy przesyłek zawierających baterie litowometalowe zgodnie z sekcją II instrukcji IATA dotyczących pakowania towarów (PI 99). Przesyłki muszą być zapakowane i oznakowane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Przesyłki pakowane i oznakowane zgodnie z sekcją II instrukcji IATA PI 90 transportowane są bez dodatkowej opłaty. Opłata: PLN za przesyłk Towary niebezpieczne w iloêciach wyłàczonych Obsługa i transport przesyłek zawierających substancje i produkty niebezpieczne, w ilościach wyłączonych z ograniczeń (EQ Excepted Quantities), przewożonych zarówno siecią połączeń lotniczych, jak i połączeń drogowych. Opłata: PLN za przesyłk Neutralizacja szkody Usuwanie skutków wycieku płynów lub wydostania się z przesyłki zawartości innych substancji niebezpiecznych, które spowodowały przerwanie procesu operacyjnego lub doprowadziły do skażenia lub uszkodzenia pozostałych przesyłek. Opłata jest naliczana, jeśli wystąpiły następujące czynniki: niewłaściwe opakowanie, niewłaściwe oznakowanie, brak zabezpieczenia zawartości wewnątrz opakowania, brak lub niezgodna ze stanem faktycznym deklaracja zawartości przesyłki. Opłata: 0 PLN za przesyłk Element niestandardowy Obsługa i transport przesyłek o niestandardowej wadze i wymiarach. Opłata zostanie doliczona do przesyłki, która zawiera element przekraczający wagę rzeczywistą 0 kg lub wymiary, x 0, x 0, m. Opłata: 0 PLN za przesyłk Element niepi trowalny Dopłatę stosuje się, gdy jakikolwiek element palety w transporcie jest uznany za niepiętrowalny z powodu jego opakowania, zawartości albo kształtu, lub gdy przesyłka/paleta jest wyraźnie oznakowana przez nadawcę nalepką DO NOT STACK ON PALLET. Opłata: 0 PLN za przesyłk Tereny odległe Umożliwienie odbioru i doręczenia przesyłki na obszarach nieobsługiwanych standardowo przez DHL. Opłata zostanie naliczona za doręczenie na terenach odległych oraz za odbiór z terenów odległych. Opłata: PLN za przesyłk Przywrócenie płatnoêci przelewem Opłata administracyjna związana z przywróceniem możliwości opłacania usług DHL przelewem. Opłata: 0 PLN Ponowne wezwanie do zapłaty DHL zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta opłatą administracyjną w przypadku konieczności wysłania ponownego wezwania do zapłaty za usługi DHL. Opłata: 0 PLN Korekta adresu dostarczenia DHL ustali prawidłowy adres doręczenia z nadawcą lub z odbiorcą w przypadku kiedy adres dostarczenia podany przez nadawcę jest niepoprawny. Oplata: PLN za przesyłk Towary niebezpieczne w iloêciach ograniczonych Obsługa i transport przesyłek zawierających substancje i produkty sklasyfikowane jako towary niebezpieczne w ilościach ograniczonych wg przepisów ADR (LQ Limited Quantities). Ta definicja nie uwzględnia: suchego lodu (UN), materiału biologicznego kategorii B (UN), towarów niebezpiecznych w ilościach wyłączonych i baterii litowych, dla których dostępne są oddzielne typy serwisu. Usługa dostępna wyłącznie w transporcie drogowym. Opłata: PLN za przesyłk Dopłata dotyczy Klientów zwiàzanych z DHL stałà umowà na Êwiadczenie usług transportowych. Wszystkie opłaty wyra one sà w PLN i zostanà powi kszone o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce. Wi cej informacji na temat dopłat na Masz pytania? Skontaktuj si z nami na Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat dodatkowych, zwiàzanych z gwałtownymi zmianami cen, wpływajàcymi na koszty transportu (ceny paliw, podatki, itp.). Aktualne informacje na temat opłaty paliwowej dost pne sà na

5 Usługi międzynarodowe ELEKTRONICZNY ŚWIAT DHL WYBIERZ APLIKACJĘ USŁUGI DHL DOPASOWANE DO POTRZEB KLIENTA MyDHL Najlepsze rozwiązanie do zarządzania przesyłkami dla nowych i obecnych Klientów. MyDHL to: jeden login do wszystkich rozwiązań DHL, szybki dostęp do eksportu i importu, pełna kontrola nad przesyłkami, zarządzanie profilem według potrzeb Klienta. MyDHL to idealne rozwiązanie dla: małych i średnich firm, płacących gotówką, posiadaczy konta w DHL. Aplikacja dostępna na Zamawianie Kuriera MONITOROWANIE PRZESYŁEK Druk listów przewozowych DHL IntraShip Wygodna i prosta w obsłudze aplikacja internetowa przeznaczona do obsługi międzynarodowych przesyłek lotniczych i drogowych w eksporcie oraz imporcie. Bardzo prosty i szybki dostęp bez potrzeby instalowania. Umożliwia: wycenę przesyłek eksportowych w transporcie lotniczym i drogowym, drukowanie listów przewozowych i faktur proforma, zamawianie Kuriera online, przygotowanie dokumentów celnych dla przesyłek wysyłanych poza Unię Europejską, wysyłanie do odbiorcy em powiadomień o przesyłce, tworzenie raportów i zestawień, eksport i import danych, sprawdzanie losów przesyłki, elektroniczną wymianę danych z DHL. Aplikacja dostępna na DHL ProView Profesjonalne narzędzie do monitorowania międzynarodowych przesyłek lotniczych i drogowych, dla wszystkich rodzajów kont (zarówno importowych, jak i eksportowych) za pomocą statusów opisujących losy przesyłki. Umożliwia: monitorowanie przesyłek w czasie rzeczywistym przy użyciu numeru konta, sortowanie i wyszukiwanie przesyłek przy użyciu daty, numeru konta, numeru przesyłki, określonego statusu i wielu innych parametrów, dostęp do informacji przy użyciu numerów kont dla przesyłek międzynarodowych, w tym dla EXPRESS, powiadamianie o statusie przesyłki w czasie rzeczywistym em lub SMS-em, tworzenie bazy adresów do powiadomień, epod elektroniczny dowód dostawy (opcjonalnie skan podpisu). Narzędzie dostępne na WWW Na naszej stronie w łatwy i prosty sposób można sprawdzić, gdzie znajduje się przesyłka, a także kto ją odebrał, jeśli została już doręczona. ZARZĄDZANIE PRZESYŁKAMI IMPORTOWYMI DHL Import Express Online Aplikacja internetowa umożliwiająca zarówno importerowi, jak i nadawcy szybkie i poprawne przygotowanie przesyłek oraz zarządzanie procesem ich importu. Monitorowanie przesyłek Raporty Wyliczanie ceny DHL Online Shipping Aplikacja internetowa pomocna przy zleceniu doręczenia i odbioru międzynarodowych przesyłek lotniczych. Umożliwia: drukowanie listów przewozowych i faktur proforma, zamawianie Kuriera online, automatyczne ustalanie miejsca doręczenia, wysyłanie do odbiorcy powiadomień o przesyłce, tworzenie raportów i zestawień przesyłek, eksport i import danych, sprawdzanie losów przesyłki oraz elektroniczną wymianę danych z DHL. Aplikacja dostępna na Własna baza odbiorców MyDHL DHL IntraShip DHL Online Shipping DHL Import Express Online DHL ProView DHL etrack DHL ExpressSMS DHL Widget epod DHL ship To szybkie przygotowanie do wysyłki przesyłek międzynarodowych: bezpłatny formularz PDF wielokrotnego użytku (nie wymaga instalacji), zlecenie odbioru przesyłki za pomocą interaktywnego formularza, otrzymywanie za pomocą a powiadomienia o przyjęciu zlecenia oraz dokumentów do wydruku: listu przewozowego dokumentu celnego i potwierdzenia odbioru przesyłki, możliwość użycia wypełnionego wcześniej formularza lub jego części do kolejnej wysyłki, możliwość zapisania do 0 adresów odbiorców, opcja informacji o doręczeniu przesyłki przesłana na wskazane adresy . Aplikacja dostępna na DHL etrack Umożliwia sprawdzanie statusu międzynarodowych przesyłek lotniczych i otrzymywanie aktualnych informacji o ich doręczeniu. Dzięki DHL etrack dhl.com wersja angielska oraz wersja polska) można sprawdzać równocześnie 0 przesyłek (listów przewozowych). DHL ExpressSMS Jak wykorzystać telefon komórkowy do sprawdzania losów międzynarodowej przesyłki lotniczej? Należy wysłać SMS-em numer listu przewozowego na numer: + 0 (zgodnie z cennikiem operatora lokalnego). Informacja zwrotna przesyłana jest w ciągu kilku minut. DHL Widget DHL Widget to prosta i wygodna aplikacja, którą wystarczy pobrać na pulpit komputera. Dzięki niej można sprawdzić losy międzynarodowych przesyłek lotniczych. Dostępna dni w roku dla Klientów DHL posiadających konto importowe. Aplikacja dostępna na Wszystkie narz dzia elektroniczne opisane w cenniku sà bezpłatne. Wi cej informacji na temat narz dzi elektronicznych na Masz pytania? Skontaktuj si z nami na

6 Cennik 0 USŁUGI DHL EXPRESS DROGA PRZESYŁKI W SIECI DHL Przygotowanie przesyłki przez nadawcę Kurier odbiera przesyłkę od nadawcy Przyjazd przesyłki do Terminala DHL Odprawa celna eksportowa Wylot z kraju nadawcy Tranzyt międzynarodowy Przylot do kraju odbiorcy Odprawa celna importowa Przyjazd przesyłki do Terminala DHL Kurier doręcza przesyłkę do odbiorcy Przesyłka u odbiorcy Wybór usługi Opisy podstawowych cech usług międzynarodowych znajdują się na stronie. i wymiary przesyłki Informacje na temat obliczania prawidłowej wagi przesyłki znajdują się na stronie. EKSPORT IMPORT Ilość prób doręczenia Maksymalna waga elementu przesyłki niespaletyzowanej Maksymalna waga elementu przesyłki na palecie 0 kg 0 kg 0 kg 0, kg 0 kg 0 kg 000 kg 000 kg 000 kg Maksymalna waga całej przesyłki 00 kg 000 kg 000 kg 0, kg 000 kg 00 kg Maksymalny wymiar przesyłki niespaletyzowanej, x 0, x 0, m, x 0, x 0, m, x 0, x 0, m 0, x 0, m, x 0, x 0, m, x 0, x 0, m Maksymalny wymiar przesyłki na palecie, x,0 x, m, x,0 x, m, x,0 x, m Maksymalny wymiar elementu niespaletyzowanego do 0 kg,0 x, x, m,0 x, x, m,0 x, x, m GOGREEN Climate Neutral usługa dodatkowa usługa dodatkowa usługa dodatkowa usługa wliczona usługa dodatkowa usługa dodatkowa Na jednym liście przewozowym może być wysłane maksymalnie 000 kg łącznej wagi. - usługa dostępna - usługa niedostępna Obliczanie kosztu przesyłki. Przykłady obliczania kosztu przesyłki eksportowej i importowej znajdują się na stronie. Standard usługi door-to-door Dotyczy ręcznie wnoszonych, niespaletyzowanych elementów przesyłek i jest regulowany aktualnymi lokalnymi przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz może się różnić co do maksymalnej wagi rzeczywistej w zależności kraju, w którym przesyłka jest odbierana oraz doręczana. W Polsce standard usługi door-to-door dotyczy ręcznie wnoszonych, niespaletyzowanych elementów przesyłek o wadze rzeczywistej nie większej niż 0 kg. W przypadku elementów przesyłek o wadze rzeczywistej większej niż 0 kg, usługa w standardzie door-to-door może być zrealizowana tylko przy użyciu sprzętu pomocniczego, jeśli Kurier dysponuje takim sprzętem. Wi cej informacji dost pne jest w Dziale Obsługi Klienta DHL Przesyłki Mi dzynarodowe.

7 Usługi międzynarodowe Cennik 0 Najważniejsze fakty Przykład usługi eksportowej Ekspresowa usługa doręczania przesyłek z dnia na dzień lub w pierwszy możliwy dzień roboczy. Wysyłka w systemie od drzwi do drzwi. Wybór usługi Wybrano usługę DHL EXPRESS WORLDWIDE. Wysyłane w strefie są. dokumenty do kg niepodlegające odprawie celnej. dostępna w ponad 0 krajach na świecie. pojedynczego elementu nie na palecie do 0 kg. elementu na palecie do 000 kg. przesyłki do 000 kg. Globalny zasięg usługi. Duży wybór usług dodatkowych. Przesyłki wysyłane do krajów UE objęte są gwarancją zwrotu kosztów transportu. Według warunków przewozu DHL. DHL EXPRESS WORLDWIDE. Co zrobiç, by wysłaç paczk do kg do Austrii korzystajàc z usługi DHL EXPRESS WORLDWIDE?. Nale y znaleêç numer strefy odpowiadajàcej krajowi dor czenia w tabeli Czasy tranzytów i strefy cenowe na stronach -9. Austria znajduje si Dokumenty do Stanów Zjednoczonych (USA) z Polski. W tym przykładzie opłata podstawowa wynosi 0 PLN. Nale y do niej doliczyç wyst pujàce dopłaty (np. opłat paliwowà) oraz opłaty zwiàzane z wybranymi usługami dodatkowymi.. i wymiary przesyłki Dokumenty ważą kg. Dokumenty do kg niepodlegające odprawie celnej , , Dokumenty powyżej kg niepodlegające oraz paczki podlegające odprawie celnej , Cennik , , , , , Przykład usługi importowej, Najważniejsze 0fakty , Paczka 0 z Chin do Polski. Co zrobiç, by wysłaç paczk do kg Ekspresowa importowa usługa doręczania z Francji 9 do Polski 90 korzystajàc 0 z usługi przesyłek z dnia na dzień lub w pierwszy możliwy EXPRESS 99 0 WORLDWIDE? dzień roboczy. Wysyłka w systemie od drzwi. Nale y znaleêç numer strefy,. Wybór 0usługi Do 00 odpowiadajàcej. kg za każde dodatkowe i wymiary 0, kg do drzwi, płatna przez odbiorcę. krajowi nadania w tabeli Czasy tranzytów paczki 9 pojedynczego elementu 9 0 Wybrano nie na palecie usługę do 0 kg. 0 0 i strefy cenowe na stronach -9. Paczka Francja waży kg. 9, elementu na palecie do 000 kg znajduje 9 si w strefie. przesyłki do 000 EXPRESS kg. WORLDWIDE.. W tym przykładzie opłata podstawowa Usługa dostępna z Paczka krajów. podlega odprawie wynosi celnej. PLN. Nale y do niej doliczyç 0 Przesyłki importowane z krajów 0 UE objęte 9 są 0 wyst pujàce dopłaty 9 (np. opłat gwarancją zwrotu kosztów transportu. 9 paliwowà) oraz opłaty zwiàzane Według warunków przewozu DHL. z wybranymi usługami dodatkowymi. Do opłaty podstawowej netto nale y doliczyç opłat paliwowà, usług dodatkowà i/lub dopłat i/lub usług celnà. Wszystkie opłaty naliczane sà proporcjonalnie za ka de 0, kg, wyra one sà w PLN i zostanà powi kszone o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce. Wi cej DHL informacji IMPORT na EXPRESS temat usług WORLDWIDE na Masz pytania? Skontaktuj si z nami na w DHL kg EXPRESS 9:00 DHL EXPRESS :00 DHL EXPRESS w DHL kgmedical EXPRESS DHL EXPRESS ENVELOPE DHL ECONOMY SELECT Dokumenty do kg niepodlegające odprawie celnej WORLDWIDE , , Dokumenty powyżej kg niepodlegające oraz paczki podlegające odprawie celnej , , , , , Obliczanie kosztu przesyłki Numer strefy odpowiadającej krajowi doręczenia znajduje się w tabeli Czasy tranzytów i strefy cenowe na stronach -9. USA są w strefie. Odpowiednia opłata znajduje się w punkcie przecięcia dla strefy i wagi kg. W tym przykładzie opłata podstawowa wynosi PLN. Należy do niej doliczyć występujące dopłaty (np. opłatę paliwową) oraz opłaty związane z wybranymi usługami dodatkowymi.. Obliczanie kosztu przesyłki Numer strefy odpowiadającej krajowi doręczenia znajduje się w tabeli Czasy tranzytów i strefy cenowe na stronach -9. Chiny są w strefie. Odpowiednia opłata znajduje się w punkcie przecięcia dla strefy i wagi do kg. W tym przykładzie opłata podstawowa wynosi 9 PLN. Należy do niej doliczyć występujące dopłaty (np. opłatę paliwową) oraz opłaty związane z wybranymi usługami dodatkowymi.

8 Cennik 0 CZASY TRANZYTÓW I STREFY CENOWE Czasy tranzytów i strefy cenowe - usługa dostępna Time Definite Day Definite Państwo EXPRESS EXPRESS EXPRESS Czas ECONOMY 9:00 :00 WORLDWIDE tranzytu SELECT Afganistan - Albania - Algieria - Andora Angola - Anguilla Antigua Arabia Saudyjska Argentyna - Armenia - Aruba Australia - Austria Azerbejdżan Bahamy Bahrajn Bangladesz Barbados Belgia Belize Benin - Bermudy Bhutan Białoruś - Birma (Myanmar) - Boliwia - Bonaire Bośnia i Hercegowina - Botswana Brazylia - Brunei Bułgaria - - Burkina Faso - Burundi Chile Chiny Chorwacja - Curacao Cypr - Czad Czarnogóra - Czechy Dania Dominika Dominikana - Dżibuti - Egipt - Ekwador Erytrea Estonia Etiopia Falklandy (Malwiny) - Fidżi Filipiny - Finlandia - Francja - Gabon Gambia Ghana - Gibraltar - Czas tranzytu Time Definite Day Definite Państwo EXPRESS EXPRESS EXPRESS Czas ECONOMY 9:00 :00 WORLDWIDE tranzytu SELECT Grecja Grenada Grenlandia Gruzja - Guam (Mariany) Guernsey - Gujana Brytyjska Gujana Francuska Gwadelupa - Gwatemala Gwinea Republic Gwinea Bissau Gwinea Równikowa - Haiti - Hiszpania Holandia Honduras Hongkong Indie - Indonezja - Irak - Iran Irlandia - Islandia Izrael - Jamajka - Japonia - Jemen - Jersey - Jordania Kajmany - Kambodża Kamerun Kanada - Katar - Kazachstan - Kenia - Kirgistan Kiribati Kolumbia - Komory Kongo - Czas tranzytu Kongo, Republika Demokratyczna Korea Południowa - Korea Północna Kosowo - Kostaryka - Kuba -9 Kuwejt Laos - Lesotho Liban Liberia Libia Liechtenstein - Litwa Luksemburg otwa Macedonia - Czasy tranzytów to Êrednia liczba dni roboczych, okreêlajàca przewidywany czas dor czeƒ, nie liczàc dnia podj cia przesyłki i obsługi na terenach odległych. Dni robocze to dni nieobejmujàce sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w krajach nadania, przeładunku oraz dor czenia. Podane czasy tranzytu nie uwzgl dniajà czasu odprawy celnej. Nie dotyczy usług importowych. Tabela prezentuje Czasy tranzytów i strefy cenowe w eksporcie i imporcie dla przesyłek Time definite z dostawà w okreêlonym czasie oraz dla przesyłek Day Definite z dostawà w okreêlonym dniu. Szczegółowe informacje o dost pnoêci usług na Masz pytania? Skontaktuj si z nami na

9 Usługi międzynarodowe 9 CZASY TRANZYTÓW I STREFY CENOWE Czasy tranzytów i strefy cenowe Time Definite Day Definite Państwo EXPRESS EXPRESS EXPRESS Czas ECONOMY 9:00 :00 WORLDWIDE tranzytu SELECT Madagaskar Majotta Makau Malawi Malediwy Malezja - Mali - Malta Maroko - Martynika - Mauretania - Mauritius - Meksyk - Mikronezja, Federacja Mołdawia - Monako Mongolia - Monserrat Mozambik - Namibia - Nauru Nepal - Nevis Niemcy Niger Nigeria - Nikaragua Niue Norwegia - Nowa Kaledonia Nowa Zelandia - Oman - Pakistan - Palau Panama - Papua Nowa Gwinea Paragwaj Peru - Portoryko - Portugalia - Republika Południowej Afryki Republika Środkowej Afryki - Czas tranzytu Republika Zielonego Przylądka - Reunion - Rosja - Rumunia - Ruanda Saint Barthelemy Saint Eustatius Saint Kitts Saint Lucia Saint Martin Saint Vinncent Saipan (Mariany) Salwador - Samoa Samoa Amerykańskie San Marino - - usługa dostępna Time Definite Day Definite Państwo EXPRESS EXPRESS EXPRESS Czas ECONOMY 9:00 :00 WORLDWIDE tranzytu SELECT Senegal Serbia - Seszele Sierra Leone - Singapur Słowacja Słowenia Somalia Somaliland, Republika Północnej Somali Sri Lanka - Stany Zjednoczone Ameryki (0:0) - Czas tranzytu Suazi Sudan - Sudan Południowy Surinam - Syria - Szwajcaria - Szwecja - Tadżykistan - Tahiti - Tajlandia - Tajwan Tanzania - Timor Wschodni Togo - Tonga Trynidad i Tobago - Tunezja - Turcja Turks i Caicos Tuvalu Uganda Ukraina - Urugwaj - Uzbekistan - Vanuatu Wenezuela - Węgry Wielka Brytania Wietnam Włochy - Wyb. Kości Słoniowej - Wyspa Św. Heleny Wyspy Cooka Wyspy Dziewicze (Wielka Brytania) - Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych - Wyspy Kanaryjskie - Wyspy Marshalla Wyspy Owcze Wyspy Salomona Wyspy Św. Tomasza i Książęca Zambia - Zimbabwe - Zjednoczone Emiraty Arabskie Czasy tranzytów to Êrednia liczba dni roboczych, okreêlajàca przewidywany czas dor czeƒ, nie liczàc dnia podj cia przesyłki i obsługi na terenach odległych. Dni robocze to dni nieobejmujàce sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w krajach nadania, przeładunku oraz dor czenia. Podane czasy tranzytu nie uwzgl dniajà czasu odprawy celnej. Nie dotyczy usług importowych. Tabela prezentuje Czasy tranzytów i strefy cenowe w eksporcie i imporcie dla przesyłek Time definite z dostawà w okreêlonym czasie oraz dla przesyłek Day Definite z dostawà w okreêlonym dniu. Szczegółowe informacje o dost pnoêci usług na Masz pytania? Skontaktuj si z nami na

10 0 Cennik 0 CZASY TRANZYTÓW I STREFY CENOWE DHL dor cza przesyłki w okreêlonym czasie do ponad 0 krajów i terytoriów zale nych zdefiniowanych w strefach. Do okreêlenia strefy odpowiadajàcej poszukiwanej lokalizacji nale y skorzystaç z mapy poni ej lub tabeli Czasy tranzytów i strefy cenowe, która znajduje si na stronach -9. Grenlandia strefa strefa strefa strefa strefa strefa strefa strefa Stany Zjednoczone Ameryki Meksyk Kanada Kuba Turks i Caicos Dominikana Kajmany Haiti Portoryko Anguilla Belize Jamajka St. Kitts i Nevis Gwadelupe Antigua Gwatemala Honduras Dominika St. Lucia Martinika Salwador Barbados Nikaragua Aruba Curacao Bonaire Grenada Kostaryka Panama Trinidad i Tobago Wenezuela Kolumbia Surinam Gujana Franc. Gujana Bryt. Ekwador Peru Bahamy Chile Bermudy Boliwia Argentyna Brazylia Paragwaj Urugwaj Falklandy (Malwiny) Azory Sahara Zachodnia Wyspy Zielonego Przylądka Wyspy Kanaryjskie Islandia Czad Burkina Gwinea Faso Rep. Benin Nigeria Sierra Leone Wyb. Ghana Kości Liberia Słoniowej Togo Kamerun Gwinea Równikowa Kongo Wyspy Św. Tomasza Gabon i Książęca Senegal Gambia Gwinea Bissau Szwecja Wyspy Owcze Norwegia Finlandia Estonia Dania Łotwa Litwa Irlandia Wlk. Brytania Niemcy Polska Białoruś Holandia Belgia Guernsey Luks. Francja Czechy Ukraina Słowacja Liecht. Mołdawia Austria Węgry Słowenia Chorwacja Rumunia Jersey Szwajcaria Bośnia Se S. Marino rbia i Herz. Andora Czarnogóra Włochy Bułgaria Macedonia Kosowo Portugalia Hiszpania Albania Grecja Turcja Gibraltar Malta Cypr Tunezja Liban Maroko Izrael Mauretania Mali Wyspa Św. Heleny Algieria Niger Libia Rep. Środkowej Afryki Angola Zimbabwe Namibia Botswana Rep. Płd. Afryki Egipt Sudan Sudan Południowy Uganda Kongo Ruanda Rep. Demokrat. Burundi Malawi Zambia Swaziland Lesotho

11 Usługi międzynarodowe CZASY TRANZYTÓW I STREFY CENOWE Włochy znajdujà si w strefie, czas dor czenia przesyłki eksportowej lub importowej to dzieƒ roboczy. Rosja Kazachstan Mongolia Gruzja Armenia Azerbejdżan Syria Irak Jordania Bahrajn Arabia Saudyjska Katar Zjednoczone Emiraty Arabskie Erytrea Dżibuti Somalia Etiopia Kenia Jemen Kuwejt Uzbekistan Kirgistan Turkmenistan Tadżykistan Iran Oman Afganistan Pakistan Malediwy Nepal Indie Bhutan Bangladesz Birma (Myanmar) Sri Lanka Chiny Laos Tajlandia Kambodża Wietnam Malezja Brunei Malezja Singapur Korea Płn. Korea Płd. Hongkong Tajwan Makau Filipiny Japonia Palau Saipan (Mariany) Guam (Mariany) Wyspy Marshalla Tanzania Mozambik Komory Majotta Madagaskar Reunion Seszele Mauritius Indonezja Timor Wschodni Australia Papua Nowa Gwinea Wyspy Salomona Nowa Kaledonia Vanuatu Tuvalu Fidżi Tonga Samoa Zach. Tokeau Samoa Amer. Niue Kiribati Tahiti Wyspy Cooka Nowa Zelandia Szczegółowe informacje o usługach dost pne sà na Masz pytania? Skontaktuj si z nami na

12 Cennik 0 (0:0 do USA) Najważniejsze fakty Ekspresowa usługa doręczania przesyłek przed godziną 9:00 z dnia na dzień lub w pierwszy możliwy dzień roboczy. Wysyłka w systemie od drzwi do drzwi dostępna w większości centrów biznesowych w Europie, Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie. pojedynczego elementu nie na palecie do 0 kg. W ramach usługi DHL EXPRESS 9:00 nie są realizowane doręczenia przesyłek na paletach. przesyłki do 00 kg. Dostępność usługi definiowana na podstawie kodu pocztowego miejsca doręczenia. Pierwszeństwo w transporcie, sortowaniu i doręczeniu oraz szczególna opieka podczas transportu. Powiadomienie o doręczeniu. Pewność doręczenia potwierdzona udzieloną gwarancją zwrotu kosztów transportu. Według warunków przewozu DHL.. Co zrobiç, by wysłaç paczk do kg do Austrii korzystajàc z usługi DHL EXPRESS 9:00?. Nale y sprawdziç na czy dla danego kodu pocztowego odbiorcy DHL jest w stanie dor czyç przesyłk przed godzinà 9:00.. Nale y znaleêç numer strefy odpowiadajàcej krajowi dor czenia w tabeli Czasy tranzytów i strefy cenowe na stronach -9. Austria znajduje si w strefie.. W tym przykładzie opłata podstawowa wynosi 0 PLN. Nale y do niej doliczyç wyst pujàce dopłaty (np. opłat paliwowà) oraz opłaty zwiàzane z wybranymi usługami dodatkowymi. DHL EXPRESS 9:00 (0:0 do USA) Dokumenty do kg niepodlegające odprawie celnej 0, , Dokumenty powyżej kg niepodlegające oraz paczki podlegające odprawie celnej 0, , , , , , , , , , Przed nadaniem przesyłek o wadze powy ej 00 kg prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym w celu uzyskania oferty uwzgl dniajàcej rabat. Zaniechanie powy szego, oznaczaç b dzie naliczenie cen wg niniejszego cennika tj. bez uwzgl dnienia rabatu. Do opłaty podstawowej netto nale y doliczyç opłat paliwowà, usług dodatkowà i/lub dopłat i/lub usług celnà. Wszystkie opłaty naliczane sà za ka de 0, kg, wyra one sà w PLN i zostanà powi kszone o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce. Wi cej informacji na temat usług na Masz pytania? Skontaktuj si z nami na Powyżej 0 kg, za każde 0,kg: do 0 kg 9 do 0 kg do 0 kg 9 do 00 kg 0 DHL EXPRESS 9:00 DHL EXPRESS :00 DHL EXPRESS WORLDWIDE DHL MEDICAL EXPRESS DHL EXPRESS ENVELOPE DHL ECONOMY SELECT

13 Usługi międzynarodowe Najważniejsze fakty Ekspresowa usługa doręczania przesyłek przed godziną :00 z dnia na dzień lub w pierwszy możliwy dzień roboczy. Wysyłka w systemie od drzwi do drzwi dostępna w większości centrów biznesowych w Europie, Afryce, USA, Azji i w azjatyckich regionach Pacyfiku. pojedynczego elementu nie na palecie do 0 kg. elementu na palecie do 000 kg. przesyłki do 000 kg. Dostępność usługi definiowana na podstawie kodu pocztowego miejsca doręczenia. Pierwszeństwo w transporcie, sortowaniu i doręczeniu oraz szczególna opieka podczas transportu. Pewność doręczenia potwierdzona udzieloną gwarancją zwrotu kosztów transportu. Według warunków przewozu DHL.. Co zrobiç, by wysłaç paczk do kg do Austrii korzystajàc z usługi DHL EXPRESS :00?. Nale y sprawdziç na czy dla danego kodu pocztowego odbiorcy DHL jest w stanie dor czyç przesyłk przed godzinà :00.. Nale y znaleêç numer strefy odpowiadajàcej krajowi dor czenia w tabeli Czasy tranzytów i strefy cenowe na stronach -9. Austria znajduje si w strefie.. W tym przykładzie opłata podstawowa wynosi PLN. Nale y do niej doliczyç wyst pujàce dopłaty (np. opłat paliwowà) oraz opłaty zwiàzane z wybranymi usługami dodatkowymi. DHL EXPRESS :00 Dokumenty do kg niepodlegające odprawie celnej 0, , 9 99 Dokumenty powyżej kg niepodlegające oraz paczki podlegające odprawie celnej 0, , , , , , , , , , Przed nadaniem przesyłek o wadze powy ej 00 kg prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym w celu uzyskania oferty uwzgl dniajàcej rabat. Zaniechanie powy szego, oznaczaç b dzie naliczenie cen wg niniejszego cennika tj. bez uwzgl dnienia rabatu. Do opłaty podstawowej netto nale y doliczyç opłat paliwowà, usług dodatkowà i/lub dopłat i/lub usług celnà. Wszystkie opłaty naliczane sà za ka de 0, kg, wyra one sà w PLN i zostanà powi kszone o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce. Wi cej informacji na temat usług na Masz pytania? Skontaktuj si z nami na Powyżej 0 kg, za każde 0,kg: do 0 kg 9 do 0 kg do 0 kg 0 do 000 kg 9 0 DHL EXPRESS 9:00 DHL EXPRESS :00 DHL EXPRESS WORLDWIDE DHL MEDICAL EXPRESS DHL EXPRESS ENVELOPE DHL ECONOMY SELECT

14 Cennik 0 Najważniejsze fakty Ekspresowa usługa doręczania przesyłek z dnia na dzień lub w pierwszy możliwy dzień roboczy. Wysyłka w systemie od drzwi do drzwi dostępna w ponad 0 krajach na świecie. pojedynczego elementu nie na palecie do 0 kg. elementu na palecie do 000 kg. przesyłki do 000 kg. Globalny zasięg usługi. Duży wybór usług dodatkowych.. Co zrobiç, by wysłaç paczk do kg do Austrii korzystajàc z usługi DHL EXPRESS WORLDWIDE?. Nale y znaleêç numer strefy odpowiadajàcej krajowi dor czenia w tabeli Czasy tranzytów i strefy cenowe na stronach -9. Austria znajduje si w strefie.. W tym przykładzie opłata podstawowa wynosi 0 PLN. Nale y do niej doliczyç wyst pujàce dopłaty (np. opłat paliwowà) oraz opłaty zwiàzane z wybranymi usługami dodatkowymi. DHL EXPRESS WORLDWIDE Dokumenty do kg niepodlegające odprawie celnej 0, , Dokumenty powyżej kg niepodlegające oraz paczki podlegające odprawie celnej 0, , 9 9 9, , , , , , , , Powyżej 0 kg, za każde 0,kg: do 0 kg 9 do 0 kg 0 do 0 kg do 000 kg Przed nadaniem przesyłek o wadze powy ej 00 kg prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym w celu uzyskania oferty uwzgl dniajàcej rabat. Zaniechanie powy szego, oznaczaç b dzie naliczenie cen wg niniejszego cennika tj. bez uwzgl dnienia rabatu. Do opłaty podstawowej netto nale y doliczyç opłat paliwowà, usług dodatkowà i/lub dopłat i/lub usług celnà. Wszystkie opłaty naliczane sà za ka de 0, kg, wyra one sà w PLN i zostanà powi kszone o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce. Wi cej informacji na temat usług na Masz pytania? Skontaktuj si z nami na DHL EXPRESS 9:00 DHL EXPRESS :00 DHL EXPRESS WORLDWIDE DHL MEDICAL EXPRESS DHL EXPRESS ENVELOPE DHL ECONOMY SELECT

15 Usługi międzynarodowe Najważniejsze fakty Priorytetowa usługa doręczania przesyłek zawierających materiał biologiczny kat. B (UN). pojedynczego elementu nie na palecie do 0 kg. elementu na palecie do 00kg. przesyłki do 00 kg. Globalny zasięg usługi. Doręczenie w sobotę w cenie. Monitoring przesyłek przez Globalne Centra Kontroli Jakości przez /. Duży wybór opakowań termicznych. Dostępna technologia SMART SENSOR do monitorowania temperatury wewnątrz opakowania.. Co zrobiç, by wysłaç paczk do kg do Austrii korzystajàc z usługi DHL MEDICAL EXPRESS?. Nale y znaleêç numer strefy odpowiadajàcej krajowi dor czenia w tabeli Czasy tranzytów i strefy cenowe na stronach -9. Austria znajduje si w strefie.. W tym przykładzie opłata podstawowa wynosi PLN. Nale y do niej doliczyç wyst pujàce dopłaty (np. opłat paliwowà) oraz opłaty zwiàzane z wybranymi usługami dodatkowymi. DHL MEDICAL EXPRESS 0, , , , , , , , , , Powyżej 0 kg, za każde 0,kg: do 0 kg 9 do 0 kg 0 0 do 0 kg 0 do 00 kg 0 Przed nadaniem przesyłek o wadze powy ej 00 kg prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym w celu uzyskania oferty uwzgl dniajàcej rabat. Zaniechanie powy szego, oznaczaç b dzie naliczenie cen wg niniejszego cennika tj. bez uwzgl dnienia rabatu. Do opłaty podstawowej netto nale y doliczyç opłat paliwowà, usług dodatkowà i/lub dopłat i/lub usług celnà. Wszystkie opłaty naliczane sà za ka de 0, kg, wyra one sà w PLN i zostanà powi kszone o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce. Wi cej informacji na temat usług na Masz pytania? Skontaktuj si z nami na DHL EXPRESS 9:00 DHL EXPRESS :00 DHL EXPRESS WORLDWIDE DHL MEDICAL EXPRESS DHL EXPRESS ENVELOPE DHL ECONOMY SELECT

16 Cennik 0 Najważniejsze fakty Ekspresowa wysyłka w systemie od drzwi do drzwi lekkich przesyłek zawierających dokumenty, doręczanych z dnia na dzień lub w pierwszy możliwy dzień roboczy. do 00 g. Globalny zasięg usługi. Tylko przesyłki zawierające dokumenty. Nadanie w kopercie firmowej DHL EXPRESS ENVELOPE. Usługa GOGREEN Climate Neutral wliczona w cenę przesyłki.. Co zrobiç, by wysłaç kopert o wadze 00 g do Holandii korzystajàc z usługi DHL EXPRESS ENVELOPE?. Nale y znaleêç numer strefy odpowiadajàcej krajowi dor czenia w tabeli Czasy tranzytów i strefy cenowe na stronach -9. Holandia znajduje si w strefie.. W tym przykładzie opłata podstawowa wynosi 0 PLN. Express envelope DHL EXPRESS ENVELOPE 0, Wymiary zewnętrzne: 0 x 0 mm Zalecana waga towaru do: 0, kg Opakowanie bezpłatne dla produktu DHL Express Envelope Obejmuje transport lotniczy dokumentów do 00 g w firmowej, kartonowej kopercie (EXPRESS ENVELOPE). OPAKOWANIA FIRMOWE DO PRZESYŁEK MIĘDZYNARODOWYCH Flyer standard Zabezpieczenie opakowania właściwego Wymiary zewnętrzne: 00 x 00 mm Opakowanie bezpłatne Flyer large Zabezpieczenie opakowania właściwego Wymiary zewnętrzne: x 0 mm Opakowanie bezpłatne Card envelope Wymiary zewnętrzne: 0 x mm Zalecana waga towaru do: 0, kg Opakowanie bezpłatne Box Wymiary zewnętrzne: x x 00 mm Zalecana waga towaru do: kg Opakowanie bezpłatne Box Wymiary zewnętrzne: x x 00 mm Zalecana waga towaru do: kg Opakowanie bezpłatne Box Wymiary zewnętrzne: x x 0 mm Zalecana waga towaru do: kg Opakowanie bezpłatne Do opłaty podstawowej netto nale y doliczyç opłat paliwowà, usług dodatkowà i/lub dopłat i/lub usług celnà. Wszystkie opłaty wyra one sà w PLN i zostanà powi kszone o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce. Wi cej informacji na temat usług na Masz pytania? Skontaktuj si z nami na DHL EXPRESS 9:00 DHL EXPRESS :00 DHL EXPRESS WORLDWIDE DHL MEDICAL EXPRESS DHL EXPRESS ENVELOPE DHL ECONOMY SELECT

17 Usługi międzynarodowe Najważniejsze fakty Ekonomiczna usługa drogowa doręczania przesyłek jedno- lub wieloelementowych w określonym, nieprzekraczalnym terminie. pojedynczego elementu nie na palecie do 0 kg. elementu na palecie do 000 kg. przesyłki do 000 kg. Europejski zasięg usługi. Śledzenie losów przesyłki w czasie rzeczywistym. Duży wybór usług dodatkowych.. Co zrobiç, by wysłaç paczk do kg do Austrii korzystajàc z usługi DHL ECONOMY SELECT?. Nale y znaleêç numer strefy odpowiadajàcej krajowi dor czenia w tabeli Czasy tranzytów i strefy cenowe na stronach -9. Austria znajduje si w strefie.. W tym przykładzie opłata podstawowa wynosi PLN. Nale y do niej doliczyç wyst pujàce dopłaty (np. opłat paliwowà) oraz opłaty zwiàzane z wybranymi usługami dodatkowymi. DHL ECONOMY SELECT za kg > za kg >00 9 Do opłaty podstawowej netto nale y doliczyç opłat paliwowà, usług dodatkowà i/lub dopłat i/lub usług celnà. Wszystkie opłaty wyra one sà w PLN i zostanà powi kszone o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce. Wi cej informacji na temat usług na Masz pytania? Skontaktuj si z nami na DHL EXPRESS 9:00 DHL EXPRESS :00 DHL EXPRESS WORLDWIDE DHL MEDICAL EXPRESS DHL EXPRESS ENVELOPE DHL ECONOMY SELECT

18 Cennik 0 Najważniejsze fakty Ekspresowa importowa usługa doręczania przesyłek przed godziną 9:00 z dnia na dzień lub w pierwszy możliwy dzień roboczy. Wysyłka w systemie od drzwi do drzwi dostępna w większości centrów biznesowych w Europie, Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie. pojedynczego elementu nie na palecie do 0 kg. W ramach usługi EXPRESS 9:00 nie są realizowane doręczenia przesyłek na paletach. przesyłki do 00 kg. Dostępność usługi definiowana na podstawie kodu pocztowego miejsca doręczenia. Pierwszeństwo w transporcie, sortowaniu i doręczeniu oraz szczególna opieka podczas transportu. Powiadomienie o odbiorze. Pewność doręczenia potwierdzona udzieloną gwarancją zwrotu kosztów transportu. Według warunków przewozu DHL.. Co zrobiç, by wysłaç paczk do kg z Francji do Polski korzystajàc z usługi EXPRESS 9:00?. Nale y sprawdziç na czy dla danego kodu pocztowego odbiorcy DHL jest w stanie dor czyç przesyłk przed godzinà 9:00.. Nale y znaleêç numer strefy odpowiadajàcej krajowi nadania w tabeli Czasy tranzytów i strefy cenowe na stronach -9. Francja znajduje si w strefie.. W tym przykładzie opłata podstawowa wynosi PLN. Nale y do niej doliczyç wyst pujàce dopłaty (np. opłat paliwowà) oraz opłaty zwiàzane z wybranymi usługami dodatkowymi. EXPRESS 9:00 Dokumenty do kg niepodlegające odprawie celnej 0, , Dokumenty powyżej kg niepodlegające oraz paczki podlegające odprawie celnej 0, , , , , , , , , , Powyżej 0 kg, za każde 0,kg: do 0 kg do 0 kg 9 do 0 kg do 00 kg Przed nadaniem przesyłek o wadze powy ej 00 kg prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym w celu uzyskania oferty uwzgl dniajàcej rabat. Zaniechanie powy szego, oznaczaç b dzie naliczenie cen wg niniejszego cennika tj. bez uwzgl dnienia rabatu. Do opłaty podstawowej netto nale y doliczyç opłat paliwowà, usług dodatkowà i/lub dopłat i/lub usług celnà. Wszystkie opłaty naliczane sà za ka de 0, kg, wyra one sà w PLN i zostanà powi kszone o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce. Wi cej informacji na temat usług na Masz pytania? Skontaktuj si z nami na EXPRESS 9:00 EXPRESS :00 EXPRESS WORLDWIDE EXPRESS WORLDWIDE RD COUNTRY MEDICAL EXPRESS ECONOMY SELECT ECONOMY SELECT RD COUNTRY

19 Usługi międzynarodowe 9 Najważniejsze fakty Ekspresowa importowa usługa doręczania przesyłek przed godziną :00 z dnia na dzień lub w pierwszy możliwy dzień roboczy. Wysyłka w systemie od drzwi do drzwi dostępna w większości centrów biznesowych w Europie, Afryce, USA, Azji i w azjatyckich regionach Pacyfiku. pojedynczego elementu nie na palecie do 0 kg. elementu na palecie do 000 kg. przesyłki do 000 kg. Dostępność usługi definiowana na podstawie kodu pocztowego miejsca doręczenia. Pierwszeństwo w transporcie, sortowaniu i doręczeniu oraz szczególna opieka podczas transportu. Pewność doręczenia potwierdzona udzieloną gwarancją zwrotu kosztów transportu. Według warunków przewozu DHL.. Co zrobiç, by wysłaç paczk do kg z Francji do Polski korzystajàc z usługi EXPRESS :00?. Nale y sprawdziç na czy dla danego kodu pocztowego odbiorcy DHL jest w stanie dor czyç przesyłk przed godzinà :00.. Nale y znaleêç numer strefy odpowiadajàcej krajowi nadania w tabeli Czasy tranzytów i strefy cenowe na stronach -9. Francja znajduje si w strefie.. W tym przykładzie opłata podstawowa wynosi PLN. Nale y do niej doliczyç wyst pujàce dopłaty (np. opłat paliwowà) oraz opłaty zwiàzane z wybranymi usługami dodatkowymi. EXPRESS :00 Dokumenty do kg niepodlegające odprawie celnej 0, , Dokumenty powyżej kg niepodlegające oraz paczki podlegające odprawie celnej 0, , , , , , , , , , Powyżej 0 kg, za każde 0,kg: do 0 kg do 0 kg 0 do 0 kg 0 9 do 000 kg Przed nadaniem przesyłek o wadze powy ej 00 kg prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym w celu uzyskania oferty uwzgl dniajàcej rabat. Zaniechanie powy szego, oznaczaç b dzie naliczenie cen wg niniejszego cennika tj. bez uwzgl dnienia rabatu. Do opłaty podstawowej netto nale y doliczyç opłat paliwowà, usług dodatkowà i/lub dopłat i/lub usług celnà. Wszystkie opłaty naliczane sà za ka de 0, kg, wyra one sà w PLN i zostanà powi kszone o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce. Wi cej informacji na temat usług na Masz pytania? Skontaktuj si z nami na EXPRESS 9:00 EXPRESS :00 EXPRESS WORLDWIDE EXPRESS WORLDWIDE RD COUNTRY MEDICAL EXPRESS ECONOMY SELECT ECONOMY SELECT RD COUNTRY

20 0 0 Cennik 0 Najważniejsze fakty Ekspresowa importowa usługa doręczania przesyłek z dnia na dzień lub w pierwszy możliwy dzień roboczy. Wysyłka w systemie od drzwi do drzwi, płatna przez odbiorcę. pojedynczego elementu nie na palecie do 0 kg. elementu na palecie do 000 kg. przesyłki do 000 kg. Usługa dostępna z krajów.. Co zrobiç, by wysłaç paczk do kg z Francji do Polski korzystajàc z usługi EXPRESS WORLDWIDE?. Nale y znaleêç numer strefy odpowiadajàcej krajowi nadania w tabeli Czasy tranzytów i strefy cenowe na stronach -9. Francja znajduje si w strefie.. W tym przykładzie opłata podstawowa wynosi PLN. Nale y do niej doliczyç wyst pujàce dopłaty (np. opłat paliwowà) oraz opłaty zwiàzane z wybranymi usługami dodatkowymi. EXPRESS WORLDWIDE Dokumenty do kg niepodlegające odprawie celnej 0, , Dokumenty powyżej kg niepodlegające oraz paczki podlegające odprawie celnej 0, , , , , , , , , , Powyżej 0 kg, za każde 0,kg: do 0 kg 0 0 do 0 kg 0 0 do 0 kg 0 do 000 kg 9 Przed nadaniem przesyłek o wadze powy ej 00 kg prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym w celu uzyskania oferty uwzgl dniajàcej rabat. Zaniechanie powy szego, oznaczaç b dzie naliczenie cen wg niniejszego cennika tj. bez uwzgl dnienia rabatu. Do opłaty podstawowej netto nale y doliczyç opłat paliwowà, usług dodatkowà i/lub dopłat i/lub usług celnà. Wszystkie opłaty naliczane sà za ka de 0, kg, wyra one sà w PLN i zostanà powi kszone o podatek od towarów i usług w odpowiedniej stawce. Wi cej informacji na temat usług na Masz pytania? Skontaktuj si z nami na EXPRESS 9:00 EXPRESS :00 EXPRESS WORLDWIDE EXPRESS WORLDWIDE RD COUNTRY MEDICAL EXPRESS ECONOMY SELECT ECONOMY SELECT RD COUNTRY

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla taryf Pod Kontrolą

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla taryf Pod Kontrolą Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus dla taryf Pod Kontrolą Oferta ważna od 01.07.2014 r. 1. Usługi podstawowe Taryfa Abonament Kwota zasilenia miesięcznego wynikająca z abonamentu

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm strona 1 z 24 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm strona 1 z 24 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny dla Firm cennik usług telekomunikacyjnych strona 1 z 24 Spis treści Część I. Informacje o Planie Ekonomicznym.......................... 3 Część II. Opłaty..................................... 6 Informacje o opłatach................................

Bardziej szczegółowo

cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową

cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową cennik Pakietu usług Internet z Usługą TV i Telefonią Internetową Obowiązuje Klientów, którzy od 14 sierpnia 2012 r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie Pakietu usług Internet z Usługą TV

Bardziej szczegółowo

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych

Twoje Minuty 30. Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych, do sieci komórkowych Twoje Minuty 30 Opłata miesięczna Miesięczna opłata abonamentowa (zawiera 30 darmowych minut na połączenia lokalne) Cena Cena 23,00 5,06 28,06 Opłata za inicjację połączeń lokalnych, strefowych, międzystrefowych,

Bardziej szczegółowo

Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto. Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto

Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto. Nazwa usługi Cena netto Podatek VAT (%) Cena brutto Plan Dla startujących Opłaty abonamentowe Nazwa usługi Podatek VAT (%) brutto abonament telefoniczny - opłata miesięczna 12,20 zł 23% 15,00 zł bezpłatne minuty w ramach abonamentu brak Opłaty za połączenia

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm strona 1 z 33 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm

cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm strona 1 z 33 cennik usług telekomunikacyjnych Plan Ekonomiczny ISDN dla Firm cennik usług telekomunikacyjnych strona 1 z 33 Spis treści Część I. Informacje ogólne................................. 3 Część II. Opłaty..................................... 6 Opłaty abonamentowe...............................

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej.

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. cennik Internet z usługą tv i telefonią internetową Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. Rozdział 1. Opłaty jednorazowe Tabela

Bardziej szczegółowo

Kraj cena netto cena brutto

Kraj cena netto cena brutto Cennik połączeń ważny od 01.01.2015 Kraj cena netto cena brutto Afganistan 1,1301 zł 1,39 zł Afganistan - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania 0,7967 zł 0,98 zł Albania - GSM 1,3740 zł 1,69 zł Albania - Usługi

Bardziej szczegółowo

obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 1 grudnia 2014r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie usługi Biznes Pakiet.

obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 1 grudnia 2014r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie usługi Biznes Pakiet. cennik usługi Biznes Pakiet obowiązuje Abonentów, którzy od dnia 1 grudnia 2014r. zawierają umowę lub aneks do umowy o świadczenie usługi Biznes Pakiet. Jednorazowa opłata instalacyjna za usługę Biznes

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 58/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 18 marca 2014 roku

Uchwała Nr 58/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 18 marca 2014 roku Uchwała Nr 58/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Cennika usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym Na podstawie 26 ust. 2 Statutu Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo

Cennik usług świadczonych przez JMDI Jacek Maleszko obowiązuje od 3 października 2013 r.

Cennik usług świadczonych przez JMDI Jacek Maleszko obowiązuje od 3 października 2013 r. Cennik usług świadczonych przez JMDI Jacek Maleszko obowiązuje od 3 października 2013 r. 1. Opłaty podstawowe. a) Opłaty abonamentowe. Internet Abonenci korzystający z innych usług JMDI JMDI 18 Mb/s 69,90

Bardziej szczegółowo

ENFORMATIC SPÓŁKA Z O.O.

ENFORMATIC SPÓŁKA Z O.O. CENNIK Usług telekomunikacyjnych oraz usług telewizji kablowej i telewizji cyfrowej Cennik obowiązuje od dnia: 01-06-2013r Wszystkie ceny w niniejszym cenniku są cenami brutto I. Opłaty niezależne od usługi

Bardziej szczegółowo

NASZ INTERNET ASYMETRYCZNY - radiowy. NASZ INTERNET SYMETRYCZNY - kablowy

NASZ INTERNET ASYMETRYCZNY - radiowy. NASZ INTERNET SYMETRYCZNY - kablowy NASZ INTERNET ASYMETRYCZNY - radiowy 400,00 9 4 4 100,00 DZIERŻAWA ROUTERA Wi-Fi N150-4,90 DZIERŻAWA ROUTERA Wi-Fi N300-1 OFERTA DLA STUDENTA - OD 10 MIESIĘCY * po okazaniu legitymacji emeryta lub rencisty,

Bardziej szczegółowo

Internet... 3. Telefonia... 3. Opłaty instalacyjne... 4. Opłaty aktywacyjne... 4. Wymiana urządzeń/zmiany pakietów... 4. Usługi dodatkowe...

Internet... 3. Telefonia... 3. Opłaty instalacyjne... 4. Opłaty aktywacyjne... 4. Wymiana urządzeń/zmiany pakietów... 4. Usługi dodatkowe... Telewizja cyfrowa. 2 Internet... 3 Telefonia... 3 Opłaty instalacyjne.... 4 Opłaty aktywacyjne... 4 Wymiana urządzeń/zmiany pakietów... 4 Usługi dodatkowe... 5 Opłaty serwisowe... 5 Rozliczenia, opłaty

Bardziej szczegółowo

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r.

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r. SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250-20-11 email: biuro@sl-net.pl Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DO PROGRAMU WIZY DLA IMIGRANTÓW RÓŻNYCH NARODOWOŚCI 2016 (DV- 2016)

INSTRUKCJE DO PROGRAMU WIZY DLA IMIGRANTÓW RÓŻNYCH NARODOWOŚCI 2016 (DV- 2016) INSTRUKCJE DO PROGRAMU WIZY DLA IMIGRANTÓW RÓŻNYCH NARODOWOŚCI 2016 (DV- 2016) Ogólnie o programie Uchwalony przez Kongres USA program Wizy dla Imigrantów Różnych Narodowości jest każdego roku zarządzany

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe. dotyczące usług pocztowych w obrocie zagranicznym

Informacje dodatkowe. dotyczące usług pocztowych w obrocie zagranicznym Załącznik nr 2 do Decyzji Nr 1/2014/CZI Członka Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 2 stycznia 2014 r. Informacje dodatkowe dotyczące usług pocztowych w obrocie zagranicznym Tekst jednolity Dział I 1 PRZESYŁKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z dnia 12 września 2014 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z dnia 12 września 2014 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z dnia 12 września 2014 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów

Bardziej szczegółowo

Cennik taryf Nowa Firma

Cennik taryf Nowa Firma Cennik taryf Przy wyborze taryfy wymagane jest posiadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Osoba fizyczna może wybrać taryfę, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą. Usługi krajowe Opłata Abonamentowa

Bardziej szczegółowo

2 Programy prowizyjne dla partnerów easy-forex. 2015. www.forex-affiliate.com

2 Programy prowizyjne dla partnerów easy-forex. 2015. www.forex-affiliate.com Ostrzeżenie o ryzyku: Kontrakty FRA ( Forward Rate Agreements), Opcje oraz CFD (transakcje OTC) to produkty lewarowane, niosące ze sobą znaczne ryzyko straty maksymalnie do kwoty zainwestowanego kapitału.

Bardziej szczegółowo

ZałącZnik cenowy taryfy fon w Mix na czas

ZałącZnik cenowy taryfy fon w Mix na czas ZałącZnik cenowy taryfy fon w Mix na czas UsłUgi krajowe Minuta połączenia do abonentów i użytkowników T-Mobile Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., PTK Centertel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., Cyfrowego Polsatu

Bardziej szczegółowo

WYSYŁAJ ŁATWO. Przewodnik po usługach FedEx to prosta droga do łatwej i bezpiecznej wysyłki. FedEx. Solutions powered by people.

WYSYŁAJ ŁATWO. Przewodnik po usługach FedEx to prosta droga do łatwej i bezpiecznej wysyłki. FedEx. Solutions powered by people. WYSYŁAJ ŁATWO Przewodnik po usługach FedEx to prosta droga do łatwej i bezpiecznej wysyłki. FedEx. Solutions powered by people. Dla ułatwienia korzystania z serwisu prosimy wpisać Numer Klienta FedEx:

Bardziej szczegółowo

Global System. Do 30 kg 28,80 PLN. Powyżej 30 do 50 kg 67,82 PLN. Powyżej 50 do 55 kg 76,53 PLN. Powyżej 55 do 60 kg 85,28 PLN. Powyżej 60 do 65 kg

Global System. Do 30 kg 28,80 PLN. Powyżej 30 do 50 kg 67,82 PLN. Powyżej 50 do 55 kg 76,53 PLN. Powyżej 55 do 60 kg 85,28 PLN. Powyżej 60 do 65 kg Global System 1. Usługi podstawowe - UPS Standard 2. Usługi - UPS Express Saver 3. Usługi - UPS Express dostawa do 12:00 4. Usługi - UPS Express Plus dostawa do 9:00 5. Usługi paletowe - UPS Standard Paletowy

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 20 lipca 2015 r. do odwołania

Cennik usług w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 20 lipca 2015 r. do odwołania Cennik usług w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 20 lipca 2015 r. do odwołania 1.1. Aktywacja w ramach oferty Super Smart Plan podlega opłacie w wysokości 300 złotych. 1.2. Opłata, o której mowa w

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE w 2010 roku FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010

ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE w 2010 roku FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010 ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010 ANEKS STATYSTYCZNY ANNEX Warszawa, październik 2011 rok Warsaw, October 2011 1 2 CZĘŚĆ A (mln EUR) PART A (mio EUR)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA DLA KONSUMENTÓW

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA DLA KONSUMENTÓW OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA DLA KONSUMENTÓW Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Postanowienia ogólne Educational Testing

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II

Cennik usług w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II Cennik usług w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. do odwołania Mobilna sieć Orange ruchoma publiczna sieć telekomunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka

Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka Cennik połączeń krajowych: Połączenia krajowe Połączenia do Użytkowników Usługi tubiedronka oraz do Abonentów lub Użytkowników T-Mobile Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Świadczenia Usług DPD Polska sp. z o.o.

Szczegółowe Warunki Świadczenia Usług DPD Polska sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 1 Postanowienia wstępne Niniejsze Szczegółowe Warunki Świadczenia Usług określają zasady świadczenia przez krajowych usług przewozu, międzynarodowych usług spedycyjnych

Bardziej szczegółowo

karty kredytowe przewodnik

karty kredytowe przewodnik karty kredytowe przewodnik Spis treści Wszystko o Twojej karcie Ogólne informacje o karcie Aktywacja karty Twój osobisty numer PIN Karta non stop Bezpieczne zakupy z usługą 3D-Secure Korzystanie z karty

Bardziej szczegółowo