JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ SWOJĄ UMOWĘ"

Transkrypt

1 wydarzenia wiedzy dla biznesu WARSZTATY Kontrakty budowlane JAK NIE UPAŚĆ Z WYKONAWCĄ I ZABEZPIECZYĆ ROZWIĄZANIE UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE UPRAWNIENIA WIERZYCIELI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM GWARANCJE ZAPŁATY W KONTRAKTACH BUDOWLANYCH ASPEKTY PODATKOWE ISTOTNE DLA INWESTORÓW I WYKONAWCÓW ROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODWYKONAWCÓW W PROCESIE BUDOWLANYM

2 BIORĄC UDZIAŁ W WARSZTATACH OTRZYMUJĄ PAŃSTWO ZAŚWIADCZENIE O PUNKTACH SZKOLENIOWYCH DO PRZEDSTAWIENIA W KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH Serdecznie zapraszamy na warsztaty, podczas których omówione będą relacje pomiędzy inwestorem a wykonawcą w świetle umów o roboty budowlane. Zaproszeni Eksperci przedstawią najbardziej istotne kwestie związane z realizacją projektów budowlanych, wywołujące problemy i kontrowersje w praktyce. DZIĘKI UDZIAŁOWI W WARSZTATACH, DOWIESZ SIĘ: jak należy prawidłowo zawierać umowy w procesie budowlanym jaka jest odpowiedzialność inwestora i wykonawcy w ramach umów o roboty budowlane jakie są sposoby zabezpieczenia umów w związku z upadłością jaka jest rola podwykonawców w procesie budowlanym oraz ich odpowiedzialność na czym polega i jak powinna wyglądać zgoda inwestora na podwykonawcę kiedy może nastąpić i jakie są skutki przedwczesnego rozwiązania umowy jak rozliczyć kontrakt budowlany w sytuacji upadłości, co się dzieje z gwarancją i rękojmią za wykonane roboty jakie są istotne kwestie podatkowe dotyczące inwestorów i wykonawców jak zwiększyć szansę wierzycieli na odzyskanie swoich wierzytelności KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ: Warsztaty kierujemy do pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora, firm finansujących roboty budowlane m. in. pracowników i kierowników działów: nieruchomości, prawnych, inwestycji, umów i planowania oraz podmiotów prowadzących działalność w obszarze kontraktów budowlanych. TRANSMISJA ONLINE: Istnieje możliwość udziału w warsztatach na odległość, dzięki bezpośredniej i interaktywnej transmisji online. Decydując się na taką formę udziału, otrzymujecie Państwo komplet prezentacji wszystkich Prelegentów, bezpośrednią transmisję wszystkich wykładów i ćwiczeń, a także możliwość zadawania pytań w czasie rzeczywistym poprzez forum obsługiwane przez moderatora. Transmisja online to możliwość udziału w warsztatach bez konieczność podróżowania szczególnie polecamy takie rozwiązanie dla osób pracujących w dużej odległości od Warszawy. Nowoczesna Firma S.A. jest organizatorem prestiżowych kongresów, konferencji i warsztatów. Dostarczamy wiedzę o najnowszych trendach, produktach i sposobach zarządzania. Nasze działania odpowiadają na indywidualne potrzeby przedsiębiorców. Przekazujemy wiedzę i rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb kadry zarządzającej. Zajmujemy się także promocją i sprzedażą usług z zakresu zarządzania i prowadzenia biznesu. KONTAKT MARCIN PIOTROWSKI SPRZEDAŻ UCZESTNICTW tel. +48 /22/ ALDONA MLONEK MENEDŻER PROJEKTÓW tel. +48 /22/

3 CASE STUDIES 24 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU KNOWLEGDE VILLAGE WARSZAWA REJESTRACJA, PORANNA KAWA I ROZPOCZĘCIE WARSZTATÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PROCESIE BUDOWLANYM ZA ROSZCZENIE PODWYKONAWCY Agnieszka Wojciechowska Associate, Kancelaria K&L Gates Hubert Wysoczański Członek Zespołu Rozwiązywania Sporów i Postępowań Arbitrażowych, Kancelaria K&L Gates Praktyczne problemy ze stosowaniem przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych Kto? Krąg uprawnionych. Podwykonawca, dostawca i inni. Podwykonawcy niezatwierdzeni i zatwierdzeni nieformalnie Co? Dług i odpowiedzialność. Jak dowodzić i jak weryfikować roszczenia? Ile? Wynagrodzenie kontraktowe czy z umowy podwykonawczej? PRZERWA NA KAWĘ KONKRETNE ROSZCZENIA ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY I PODWYKONAWCY Zbyszko Wizner Senior Partner, Radca prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Odpowiedzialność za dokumentację i teren budowy Odbiory częściowe i odbiór końcowy, sytuacja rozwiązania umowy w trakcie robót Rękojmia i gwarancja w razie rozwiązania umowy Roszczenia wynikające z wad dokumentacji lub terenu Termin realizacji a niesprzyjające warunki atmosferyczne Nadużycie gwarancji UPADŁOŚĆ WYKONAWCY PROBLEM CZY RÓWNIEŻ OKAZJA INWESTYCYJNA? Danuta Brzezińska Adwokat w Zespole Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacji, Kancelaria Dentons Stanisław Sołtysik Prawnik w Zespole Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacji, Kancelaria Dentons Nabywanie biznesu upadłego przedsiębiorstwo (asset deal) czy udziały/akcje (share deal)? Istotne informacje Jak nabyć przedsiębiorstwo upadłego upadłość likwidacyjna a upadłość układowa Nabycie przedsiębiorstwa upadłego w toku likwidacji masy upadłości: składniki przedsiębiorstwa upadłego stanowiące przedmiot sprzedaży prowadzonej przez syndyka; tymczasowe używanie przedsiębiorstwa w trakcie postępowania upadłościowego (dzierżawa); nabycie przedsiębiorstwa upadłego bez długów; tryb nabycia przedsiębiorstwa Upadłość jako szansa dla wierzycieli na skuteczniejszą windykację (asset recovery w wyniku uznania czynności upadłego za bezskuteczne względem masy upadłości) Case studies: wskazówki praktyczne, success stories vs. horror stories LUNCH UPADŁOŚĆ LIKWIDACYJNA ROLA SYNDYKA. NOWY DECYDENT JAK ZMIENIAJĄ SIĘ DOTYCHCZASOWE RELACJE KONTRAHENTÓW Z UPADŁYM? Danuta Brzezińska Adwokat w Zespole Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacji, Kancelaria Dentons Stanisław Sołtysik Prawnik w Zespole Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacji, Kancelaria Dentons Syndyk organ postępowania upadłościowego pod nadzorem sądowym, czy może niezależny specjalista wynajęty do zbycia biznesu upadłego? Powołanie syndyka czy wierzyciele mają cokolwiek do powiedzenia? Ostatni gasi światło likwidacja masy upadłości i zaspokojenie wierzycieli jako główne zadanie syndyka Nowy decydent bieżące zarządzanie masą upadłości przez syndyka i prowadzenie przez niego przedsiębiorstwa upadłego Prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych dotyczących masy upadłości Co zrobić z syndykiem marnotrawnym? Odpowiedzialność porządkowa i odszkodowawcza Kto płaci rachunek? Zasady ustalania wynagrodzenia syndyka i zwrotu jego kosztów PODATKI W ROBOTACH BUDOWLANYCH Michał Zdyb Doradca podatkowy, Kancelaria BWW Law&Tax Firm Refakturowanie usług budowlanych Stawki podatkowe oraz zwolnienia w zakresie dostaw lokali, budynków oraz nieruchomości gruntowych w 2013 r. ważne zmiany PRZERWA NA KAWĘ SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA I WYKONAWCY W RAMACH UMÓW O ROBOTY BUDOWLANE Dr Jerzy Kopyra Radca prawny, Prezes Zarządu Akademii Prawa Budowlanego Przesłanki powstania solidarnej odpowiedzialność inwestora i (generalnego) wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom za wykonane roboty budowlane Skutki prawne solidarnej odpowiedzialności inwestora i (generalnego) wykonawcy Orzecznictwo sądowe na gruncie art. 647(1) Kodeku cywilnego Praktyczne sposoby zabezpieczenia inwestora i generalnego (wykonawcy) przed podwójną płatnością na rzecz podwykonawców ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA WARSZTATÓW

4 CASE STUDIES 25 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU KNOWLEGDE VILLAGE WARSZAWA REJESTRACJA, PORANNA KAWA I ROZPOCZĘCIE WARSZTATÓW ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ UMOWNYCH W ZWIĄZKU Z UPADŁOŚCIĄ Andrzej Lulka Radca prawny, Andrzej Lulka Kancelaria Radcy Prawnego Zabezpieczenia Kontraktów Budowlanych: Zagadnienia ogólne; Zabezpieczenia osobiste; Zabezpieczenia rzeczowe Sytuacja prawna beneficjenta zabezpieczeń w razie upadłości dłużnika: Zagadnienia ogólne; Zabezpieczenia osobiste; Zabezpieczenia rzeczowe Wnioski PRZERWA NA KAWĘ WPŁYW OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI NA SYTUACJĘ PRAWNĄ WYKONAWCY, JEGO MAJĄTKU ORAZ ZAWARTYCH PRZE NIEGO KONTRAKTÓW Bartosz Piechota Adwokat, Wspólnik, Kancelaria Röhrenschef Sytuacja prawna wykonawcy po ogłoszeniu upadłości Rzeczy i prawa wchodzące w skład masy upadłości, zasady wyłączania przedmiotów z masy upadłości Możliwości kontynuowania zawartych umów Dochodzenie roszczeń przez upadłego wykonawcę i od upadłego wykonawcy Rozliczenia pomiędzy konsorcjantami w przypadku ogłoszenia upadłości jednego z członków konsorcjum LUNCH GWARANCJA ZAPŁATY I GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA W KONTRAKTACH BUDOWLANYCH Bartosz Piechota Adwokat, Wspólnik, Kancelaria Röhrenschef Sposoby zabezpieczenia kontraktów budowlanych Rola gwarancji zapłaty i gwarancja należytego wykonania w kontraktach budowlanych Charakter prawny gwarancji zapłaty i gwarancji należytego wykonania Prawidłowe formułowanie treści gwarancji Problemy związane z dochodzeniem roszczeń z gwarancji zapłaty i gwarancji należytego wykonania PRZERWA NA KAWĘ ROZWIĄZANIE UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE Michał Wielhorski Partner, Kancelaria BWW Law&Tax Firm Odstąpienie, a nie wypowiedzenie charakter stosunku prawnego umowy o roboty budowlane Klauzule umowne a regulacje ustawowe Praktyczne konsekwencje odstąpienia od umowy o roboty budowlane Przegląd orzecznictwa związanego z odstąpieniem od umowy o roboty budowlane ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW I WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW

5 DANUTA BRZEZIŃSKA ADWOKAT W KANCELARII DENTONS Jest członkiem Praktyki Upadłości i Restrukturyzacji. Od sześciu lat specjalizuje się w prawie upadłościowym, reprezentując podmioty w postępowaniach upadłościowych oraz w postępowaniach sądowych związanych z tymi postępowaniami. Opracowuje strategie działania wierzycieli w celu dochodzenia wierzytelności w oparciu o instytucje prawa cywilnego, upadłościowego i karnego (asset recovery). Danuta zajmuje się także reprezentowaniem klientów w postępowaniach sądowych, w tym o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, o ogłoszenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz postępowaniach egzekucyjnych. Jest adwokatem od 2010 r. W 2012 r. zdała egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (magister prawa, magna cum laude 2005), Szkoły Prawa Niemieckiego (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Bonn, 2004) oraz Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma w Bonn, Niemcy (Magister der Rechtsvergleichung, LL.M., 2006). AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ADWOKAT, CZŁONEK ZESPOŁU ROZWIĄZYWANIA SPORÓW I POSTĘPO- WAŃ ARBITRAŻOWYCH, KANCELARIA K&L GATES Prowadzi praktykę w zakresie postępowań sądowych i arbitrażowych, jak również innych pozasądowych metod rozwiązywania sporów. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów z sektora budowlanego, finansowego oraz nieruchomości, w sporach toczących się przed sądami powszechnymi oraz krajowymi i międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi. Prezes Young Arbitration Practitioners in Poland, pierwszej w Polsce organizacji zrzeszającej praktyków arbitrażowych poniżej 40. roku życia, afiliowanej przy Sądzie Arbitrażowym przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. DR JERZY KOPYRA RADCA PRAWNY, PREZES ZARZĄDU AKADEMII PRAWA BUDOWLANEGO Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi kancelarię (www.kopyra.com.pl) specjalizującą się w zakresie prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji budownictwa przemysłowego. W swojej działalności naukowej i zawodowej łączy ugruntowaną wiedzę prawniczą z dużym doświadczeniem praktycznym, nabytym w renomowanych kancelariach prawnych, tak ich jak Sołtysińsk i, Kaweck i, Szlęzak, Gide Loyrette Nuel, Wardyński i Wspólnicy, K & L Gates oraz w wiodących firmach działających na rynku budowlanym. Prowadzi również szkolenia z zakresu prawa budowlanego dla przedsiębiorców realizujących inwestycje budownictwa przemysłowego (www. akademiaprawabudowlanego.pl), wykłada w szkołach wyższych oraz szkoli aplikantów notarialnych. Autor licznych publikacji w prasie fachowej. MICHAŁ WIELHORSKI PARTNER, KANCELARIA BWW LAW&TAX FIRM Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył seminarium z prawa niemieckiego i europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Rechts und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich Wilhelms Universität w Bonn. Jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej oraz Komisji ds. Majątku Nieruchomego Izby Adwokackiej w Warszawie. ANDRZEJ LULKA RADCA PRAWNY, ANDRZEJ LULKA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto ukończył Podyplomowe Studia Prawa Handlowego Francuskiego i Europejskiego na UW pod patronatem Uniwersytetu w Poitiers. Posiada także dyplom europejski Uniwersytetu w Giessen. Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami oraz prawie budowlanym. Występuje często jako prelegent na konferencjach dotyczących sektora nieruchomości, działa również w Polskiej Radzie Centrów Handlowych. Jest autorem licznych publikacji prasowych na łamach m.in. Eurobuild, Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej. Jest prawnikiem rekomendowanym przez Legal 500 EMEA w 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012 r., przez PLC Which Lawyer w 2009 r. i 2011 r. oraz Chambers Europe 2010, 2011 i 2012 r. w dziedzinie prawa nieruchomości. Współpracował w latach z Kancelarią Prawną Gide Loyrette Nouel. ZBYSZKO WIZNER RADCA PRAWNY I DORADCA PODATKOWY, STARSZY PARTNER W KANCELARII SOŁTY- SIŃSKI KAWECKI & SZLĘZAK Po ukończeniu studiów i pracy naukowej na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu pracował w Ernst & Young, a następnie w KPMG. Od 2000 roku jest związany z kancelarią SK&S. Główny ciężar jego praktyki dotyczy spraw związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi oraz sporami sądowymi i arbitrażowymi dotyczącymi przygotowania i realizacji projektów infrastrukturalnych. Reprezentuje klientów, głównie wykonawców, w znanych sporach związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi (FIDIC i non FIDIC, energetyka), w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oraz w postępowaniach administracyjnych z zakresu inwestycji budowlanych. Wielokrotny prelegent na temat zagadnień związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi (energetyka, FIDIC, projekty drogowe, zamówienia publiczne). BARTOSZ PIECHOTA ADWOKAT, WSPÓLNIK, KANCELARIA RÖHRENSCHEF Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów gospodarczych z różnych sektorów gospodarki w tym w szczególności w sporach inwestycyjnych pomiędzy przedsiębiorcami i instytucjami administracji publicznej, sporach budowlanych, nieruchomościowych oraz korporacyjnych prowadzonych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. Reprezentuje interesy wierzycieli, jak i upadłych w postępowaniach upadłościowych i naprawczych, w tym w międzynarodowych postępowaniach upadłościowych. Doradza również w zakresie organizowania i finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz negocjowaniu umów handlowych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Cardiff University Law School w Wielkiej Brytanii (Diploma in Legal Studies). Ukończył także studia w zakresie prawa amerykańskiego organizowane przez University of Florida Levin College of Law i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego a także Cross Border Dispute Resolution Program organizowany przez Lex Mundi Institute (USA). Przez wiele lat był członkiem zespołu rozwiązywania sporów i arbitrażu oraz zespołu prawa upadłościowego i restrukturyzacji kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Pracował także w dziale korporacyjnymi i procesowym w warszawskim biurze kancelarii Allen & Overy. HUBERT WYSOCZAŃSKI CZŁONEK ZESPOŁU ROZWIĄZYWANIA SPORÓW I POSTĘPOWAŃ ARBITRAŻO- WYCH, KANCELARIA K&L GATES Jego doświadczenie obejmuje spory sądowe z zakresu szeroko rozumianego prawa handlowego, prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych, a także arbitraż handlowy i arbitrażu inwestycyjny. STANISŁAW SOŁTYSIK PRAWNIK W KANCELARII DENTONS Zajmuje się prawem cywilnym procesowym, upadłościowym oraz arbitrażem handlowym i inwestycyjnym. Stanisław Sołtysik przygotowywał pisma sądowe w postępowaniach w przedmiocie uznania i stwierdzenia wykonalności wyroków sądów polubownych wydanych w arbitrażu telekomunikacyjnym toczącym się według Regulaminu Arbitrażowego LCIA. Współpracował także przy sporządzaniu memorandów dotyczących możliwości wszczęcia przez klientów postępowań arbitrażowych na podstawie dwustronnych umów o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo na rzecz zagranicznego klienta z branży kolejowej w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym problematyki odpowiedzialności z tytułu kar umownych. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (magister prawa, 2011, summa cum laude). MICHAŁ ZDYB DORADCA PODATKOWY, KANCELARIA BWW LAW&TAX FIRM Posiada dziewięcioletnie doświadczenie zawodowe. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wcześniej związany m.in. z MDDP oraz PwC.. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego. Uczestniczył w wielu projektach, które obejmowały m.in. wdrożenie nowych, efektywnych podatkowo struktur działalności, restrukturyzację działalności, a także optymalizację procesów dystrybucyjnych i promocyjnych. Jest autorem dwóch publikacji książkowych wydanych przez wydawnictwo Difin: Międzynarodowe Prawo Podatkowe (2006) oraz Oddziały i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych w Polsce. Zagadnienia prawne i podatkowe (2007) oraz wielu opracowań w prasie fachowej m.in. Gazeta Prawna, Przegląd Podatkowy, Prawo i Podatki. Doświadczony trener z zakresu prawa podatkowego.

6 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PROSIMY ODESŁAĆ FAKSEM NA NR DANE ZAMAWIAJĄCEGO ZGŁASZAM UCZESTNICTWO W WARSZTATACH DLA NASTĘPUJĄCYCH OSÓB TELEFON: FIRMA: ZAMAWIAJĄCY: IMIĘ I NAZWISKO: STANOWISKO: E MAIL: TELEFON: SIEDZIBA: TEL./FAKS: IMIĘ I NAZWISKO: STANOWISKO: E MAIL: TELEFON: E MAIL: NIP: IMIĘ I NAZWISKO: STANOWISKO: E MAIL: WYBIERZ WARSZTATY KONTRAKTY BUDOWLANE CENA OBEJMUJE: UDZIAŁ W WARSZTACIE, KONSULTACJE, MATERIAŁY, PRZERWY KAWOWE, LUNCH, IMIENNY CERTYFIKAT PLN NETTO + 23% VAT RABAT 15% DO 4 PAŹDZIERNIKA DOTYCZY TYLKO UCZESTNICTWA STACJONARNEGO OŚWIADCZENIE OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z OGÓLNYMI WARUNKAMI ZAMÓWIENIA I AKCEPTUJĘ ŁĄCZNĄ KWOTĘ DO ZAPŁATY: POWYŻSZA KWOTA ZOSTANIE PRZEKAZANA W CIĄGU 7 DNI OD DATY PRZESŁANIA NINIEJSZEGO FORMULARZA NA RACHUNEK BANKOWY: NOWOCZESNA FIRMA S.A., BANK ING UPOWAŻNIAMY NOWOCZESNĄ FIRMĘ S.A. DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT BEZ PODPISU ODBIORCY.... NETTO + 23% VAT UDZIAŁ W WEBINARIUM TRANSMISJA ONLINE Cena obejmuje: pełną transmisję przez 2 dni, możliwość zadawania pytań poprzez moderowane forum, a także komplet prezentacji do pobrania ze strony wydarzenia.nf.pl 790 ZŁ + VAT DATA I MIEJSCE PIECZĄTKA FIRMY CZYTELNY PODPIS OSOBY ZAMAWIAJĄCEJ CZYTELNY PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI (OSOBA WPISANA DO KRS LUB PEŁNOMOCNIK SPÓŁKI) WARUNKI UCZESTNICTWA 1. WARUNKIEM UCZESTNICTWA W WYDARZENIU JEST PRZESŁANIE DO ORGANIZATORA NINIEJSZEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. 2. PO ZAAKCEPTOWANIU FORMULARZA PRZEZ ORGANIZATORA ZOSTANIE WYSLANE POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA WRAZ Z FAKTURA PROFORMA. 3. CENA OBEJMUJE ZGODNIE Z ZAMÓWIENIEM: UDZIAŁ W WARSZTACIE, MATERIAŁY, PRZERWY KAWOWE, LUNCH, IMIENNY CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY UCZESTNICTWO. 4. FAKTURA VAT ZOSTANIE WYSTAWIONA W CIĄGU 7 DNI OD DOKONANIA WPŁATY NA WSKAZANY RACHUNEK BANKOWY. 5. W PRZYPADKU WYCOFANIA ZGŁOSZENIA OSOBA ZAMAWIAJĄCA ZOSTANIE OBCIĄŻONA KOSZTEM 100% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA. 6. BRAK UISZCZENIA OPŁATY ZGODNIE Z OTRZYMANĄ FAKTURĄ PROFORMA ORAZ NIEOBECNOŚĆ PODCZAS WYDARZENIA NIE ZWALNIAJĄ Z OBOWIĄZKU DOKONANIA ZAPŁATY 7. W PRZYPADKU PRZESŁANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIO- WEGO, DOKONANIA WPŁATY I NIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA Z POWODU WYCZERPANIA MIEJSC, CAŁA KWOTA WPŁACONA NA KONTO ORGANIZATORA ZOSTANIE ZWRÓCONA W CIĄGU 7 DNI. 8. WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZE- CHOWYWANIE I PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB REJESTRACJI ORAZ W CELACH MARKETINGOWYCH DLA NOWOCZESNEJ FIRMY SA I PARTNERA WYDARZENIA, ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (DZ. U. NR. 133 POZ 833). WIEM, ŻE PRZYSŁUGUJE MI PRAWO DO WGLĄDU W SWOJE DANE I PRAWO DO ICH POPRAWIENIA. 9. ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W PROGRAMIE. MARCIN PIOTROWSKI SPRZEDAŻ UCZESTNICTW TEL. +48 /22/

Manager w inwestycjach budowlanych

Manager w inwestycjach budowlanych Project Management w projektach budowlanych aspekty prawne i biznesowe. Manager w inwestycjach budowlanych WARSZTATY 19-20. maja 2015 Warszawa POZNAJ i ZNIWELUJ wszystkie obszary błędów w prowadzeniu inwestycji

Bardziej szczegółowo

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci

o PRAWACH KONSUMENTA Nowa ustawa nowe obowiązki dla przedsiębiorców 7 punktów do Krajowej Rady Radców Prawnych główne zagadnienia prelegenci Strona tytułowa główne zagadnienia Ustawa o prawach konsumenta kluczowe obszary zmian Nowe obowiązki przedsiębiorcy w prawie konsumenckim Zasady odpowiedzialność przedsiębiorcy Odstąpienie od w świetle

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji:

Konferencja portalu TaxFin.pl. Podatki CIT i VAT. - istotne zmiany w praktyce. 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa. Sponsorzy Konferencji: Konferencja portalu TaxFin.pl Podatki CIT i VAT - istotne zmiany w praktyce 15 16 maja 2012 r., hotel Marriott, Warszawa Sponsorzy Konferencji: Partnerzy merytoryczni: Partnerzy: Patroni medialni: Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE

DUE DILIGENCE W PRAKTYCE PRAKTYCZNE WARSZTATY + ANALIZA CASE STUDIES Warszawa 26-27 listopada 2014 DUE DILIGENCE W PRAKTYCE Wieloaspektowa analiza spółki w transakcjach M&A Na podstawie rynkowych case studies dowiedz się jak:

Bardziej szczegółowo

Corporate Legal Counsel 2011

Corporate Legal Counsel 2011 II Forum 8-9 lutego 2011 Radisson BLU Centrum Hotel, Warszawa Corporate Legal Counsel 2011 Prawo i Biznes najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! unikalna możliwość osobistego spotkania najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH Prawo i biznes w harmonii 29-30 września 2015 Hotel Marriott, Warszawa Al. Jerozolimskie 65 Szanowni Państwo, Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE

KONTRAKTY MENEDŻERSKIE Strona tytułowa Główne zagadnienia Biorąc udział w warsztatach otrzymają Państwo 12 punktów do przedstawienia w KRRP. Wybór formy zatrudnienia menedżera optymalny sposób współpracy Zasady zawierania kontraktów

Bardziej szczegółowo

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org.

KPS V KONGRES. 4-5 marca 2014 roku. Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance PRAWNIKÓW SEG 2014. www.seg.org. 4-5 marca 2014 roku Centrum Kongresowe Warszawianka Hotel Wellness & SPA w Jachrance Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na V Kongres Prawników Spółek

Bardziej szczegółowo

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013

KPS IV KONGRES. 12-13 lutego 2013 roku. Hotel OSSA w Ossie PRAWNIKÓW SEG 2013 KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 12-13 lutego 2013 roku Hotel OSSA w Ossie KPS IV KONGRES PRAWNIKÓW SEG 2013 Szanowni Państwo, W imieniu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pragnę Państwa zaprosić na

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

zmiany prawa farmaceutycznego

zmiany prawa farmaceutycznego KONFERENCJA Przyjęte oraz planowane zmiany prawa farmaceutycznego 25 marca 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Tomasz Latos Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Irena Rej Prezes Izby

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A

Szanowni Państwo, Al. Jerozolimskie 123A Szanowni Państwo, Projekt Rekomendacja U opublikowany 30 grudnia 2013 r zawierający 22 Rekomendacje obejmujące swoim zakresem 6 obszarów segmentu bancassurance spowoduje znaczące zmiany w funkcjonowaniu

Bardziej szczegółowo

25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum

25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum Konkretne, praktyczne porady Sprzedaż w farmacji i dermokosmetykach 25 26 kwietnia 2006 r., Warszawa, hotel Novotel Centrum Kluczowe tematy spotkania: Segmentowa analiza rynku farmaceutycznego i dermokosmetyków

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: 27-28 lutego 2013 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa IV FORUM Corporate Legal Counsel 2013 DOROCZNE SPOTKANIE BRANŻY PRAWNICZEJ: WIĘCEJ NIŻ DORADZTWO PRAWNE DLA BIZNESU! WŚRÓD PRELEGENTÓW: Wojciech

Bardziej szczegółowo

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW:

DOWIEDZ SIĘ: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU W GRONIE PRELEGENTÓW: STRATEGIE ZAKUPOWE DYWERSYFIKACJA DOSTAW IMPORT SUROWCA UMOWY NA RYNKU GAZU DOWIEDZ SIĘ: jak wygląda rynek gazu na dojrzałych i zliberalizowanych rynkach europejskich co się stanie po zniesieniu taryf

Bardziej szczegółowo

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów,

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów, 28-29 lutego 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa III Forum Corporate Legal Counsel 2012 Doroczne, najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! 42 Prelegentów: Prezesów, Dyrektorów Działów Prawnych

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty

Prawne i praktyczne aspekty ZAGADNIENIA GŁÓWNE PRELEGENCI Problematyczne kwestie realizacji polityki organizacyjnej spółki matki w kontekście ograniczeń wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych Wyznaczanie wspólnych celów interes

Bardziej szczegółowo

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt

STANDRADÓW PRAWNYCH. Praktyk implementacji. EMIR, FATCA, CRD IV/CRR, MIFID II/MIFIR oraz MAD. 4 5 marca 2014 r. Hotel Hyatt Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA: Obowiązek centralnego rozliczania transakcji oraz raportowania w odniesieniu do wymogów EMIR Praktyczne aspekty outsourcingu w sektorze inwestycyjnym na podstawie regulacji

Bardziej szczegółowo

Transakcje na rynku nieruchomości komercyjnych aspekty prawne i finansowe

Transakcje na rynku nieruchomości komercyjnych aspekty prawne i finansowe WARSZTATY 24-25 września 2015 Transakcje na rynku aspekty prawne i finansowe sprzedaż zakup najem Poznaj praktyczne doświadczenia z perspektywy: najemcy, wynajmującego i inwestora Dowiedz się jak inni

Bardziej szczegółowo

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA

PARTNER WYDANIA WSCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA PARTNER WYDANIA WCHODZĄCYCH GWIAZD PRAWA D2 30 wschodzących gwiazd prawa zamiast wstępu PAJA POMAGA TALENTOWI Jadwiga ztabińska redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej Być gwiazdą prawniczego świata!

Bardziej szczegółowo

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH

I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Patroni PARTNERZY I FORUM GRUP KAPITAŁOWYCH Wiosenna oferta Specjalna 1270 pln* Szczegóły na formularzu Jak doskonalić funkcjonowanie i współpracę w holdingu? współpraca i relacje między spółką dominującą,

Bardziej szczegółowo

obrót wierzytelnościami

obrót wierzytelnościami obrót wierzytelnościami Warszawa, grudzień 2013 Spis treści Cesja wierzytelności zabezpieczonych wekslem... 3 Akcesoryjność cesji na zabezpieczenie?... 5 Ryzyko przekwalifikowania transakcji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych Pełnienie funkcji w zarządzie spółki akcyjnej lub spółki z o.o. oznacza sprawowanie dużej władzy, możliwość decydowania we wszystkich sprawach spółki. To niemal codziennie podejmowanie decyzji w kluczowych

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014

Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 Konferencja portalu TaxFin.pl Nowelizacja przepisów w zakresie podatków VAT i CIT 2014 26-27 lutego 2014 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy Merytoryczni: Prelegenci: Andrzej Paczuski, Partner Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID i CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY:

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID i CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: Patron honorowy: Konferencja GDZIE I KIEDY: 27-28 marca 2012, Warszawa Hotel Rialto, ul. Wilcza 73 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: wdrożenie dyrektywy MiFID w Polsce doświadczenia nadzorcze

Bardziej szczegółowo

Marta Bieniada. Maciej Mieczysław Małek. Teresa Olszówka. Magdalena Mazurkiewicz. Peter Święcicki. Małgorzata Strucka.

Marta Bieniada. Maciej Mieczysław Małek. Teresa Olszówka. Magdalena Mazurkiewicz. Peter Święcicki. Małgorzata Strucka. otrzyma certyfikat poświadczający udział Strona Tytułowa Główne zagadnienia Jak wygląda aktualny stan prawny wdrożenia FATCA Obowiązki polskich instytucji finansowych po 1 lipca 2014r Umowa międzyrządowa

Bardziej szczegółowo