Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ"

Transkrypt

1 Katalog przygotowany w ramach projektu Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny. Analiza: Katalog patentów, technologii, produktów i projektów wynalazczych, projektów badawczo-rozwojowych, programów komputerowych, usług inżynierskich Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ Łódź, marzec 2006

2 SPIS TREŚCI Informacje o jednostkach...2 Projekty naukowo-badawcze wdrożone do przemysłu Projekty wykonane na zlecenie przedsiębiorstw...20 Projekty naukowo-badawcze...55 Projekty wynalazcze Zaawansowane technologie Programy komputerowe Oferowane produkty Usługi inżynierskie Patenty przyznane przeznaczone do sprzedaży Patenty przyznane pozostałe Zgłoszenia patentowe Licencje Laboratoria stosujące procedury międzynarodowego systemu jakości Laboratoria akredytowane z akredytacją polskiego centrum akredytacji lub inną równorzędną Laboratoria badawcze i świadczące specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw Aparatura unikatowa...204

3 INFORMACJE O JEDNOSTKACH 1

4 INFORMACJE O JEDNOSTKACH Politechnika Łódzka Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Dziekan: Prof. dr hab. inż. Maria E. Kamińska Al. Politechniki 6, Łódź Tel , fax: Dyscyplina naukowa wg MEIN Zatrudnienie: 144 architektura i urbanistyka, budownictwo, inżynieria środowiska Opis działalności Kształcenie w trzech dyscyplinach: budownictwo, architektura i urbanistyka oraz inżynieria środowiska, na studiach dziennych, zaocznych i wieczorowych. Studia doktoranckie w zakresie budownictwa. Działalność naukowa Wydziału także obejmuje trzy wymienione dyscypliny. Najważniejsza tematyka to rewitalizacja obiektów po przemysłowych, numeryczne modelowanie procesów zachodzących w materiałach i przegrodach budowlanych, modelowanie złożonych układów konstrukcyjnych, ochrona środowiska, w tym procesy oczyszczania ścieków, uzdatniania wody, ogrzewania i wentylacji. Wydział współpracuje z licznymi ośrodkami zagranicznymi (Francja, Niemcy, Włochy, USA), wykonuje wiele prac na rzecz przemysłu i samorządów. Szczególnie preferowane branże i dziedziny Cały zakres budownictwa, w tym projektowanie architektoniczne, urbanistyczne, konstrukcji i instalacji, badania materiałów, elementów i obiektów, ocena stanu technicznego, projekty wzmocnień i rewitalizacji. Ochrona środowiska, w tym technologie termoizolacyjne, technologie oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, ochrona gleby. Technologie przeróbki i unieszkodliwiania odpadów. Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny Dziekan: Prof. dr hab. Henryk Bem Ul. Żeromskiego 116, Łódź Tel , fax: Dyscyplina naukowa wg MEIN Szczególnie preferowane branże i dziedziny chemia, technologia chemiczna Na Wydziale Chemicznym realizowane są następujące specjalizacje naukowe: Właściowości fizykochemiczne i katalityczne naniesionych katalizatorów heteroorganicznych Molekularna i krystaliczna struktura związków biologicznie ważnych Analiza śladowa pierwiastków chemicznych Chemia i biologia analogów związków naturalnych Chemia związków fosforoorganicznych i ich aplikacje syntetyczne Badania konformacyjne i mechanistyczne metodami spektroskopowymi Badania struktury i reaktywności produktów pośrednich reakcji chemicznych i biochemicznych Inżynieria biomateriałowa Modelowanie komputerowe procesów fizykochemicznych Struktura i właściwości elastomerów Synteza i właściwości barwników reaktywnych Fizyka polimerów Fizyka molekularna Fizykochemia organicznych ciał stałych 2

5 INFORMACJE O JEDNOSTKACH Dziekan: prof. dr hab. Izabella Krucińska Żeromskiego 116, Łódź Tel fax: Dyscyplina naukowa wg MEIN Zatrudnienie: 22 Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów włókiennictwo Opis działalności analiza, badanie i optymalizacja procesów wytwarzania i własności tekstyliów liniowych, tkanych, dzianych i nietkanych; analiza, badanie i optymalizacja procesów chemicznej modyfikacji i uszlachetniania tekstyliów; analiza i badanie różnorodnych aspektów architektury tekstyliów ; analiza, badanie i optymalizacja procesów wytwarzania odzieży ; technologia procesów bielenia, barwienia, apreturowania oraz procesy chemicznej konserwacji wyrobów włókienniczych; analiza własności materiałów tekstylnych i metody kontroli jakości tych wyrobów ; elektroniczne metody pomiarów we włókiennictwie i budowa unikalnej aparatury pomiarowej; wytwarzanie włókien sztucznych, technologia przędzenia mikrowłókien; badanie mikrostruktury i własności fizykochemicznych włókien; metody cyfrowej analizy obrazów w badaniach tekstyliów; badanie zjawisk dynamicznych występujących w wyrobach włókienniczych, dynamika mechanizmów i maszyn włókienniczych; automatyzacja, monitoring i komputerowe sterowanie procesami włókienniczymi; Nowe kierunki działalności: tekstronika, nanotechnologie w inżynierii materiałów włóknistych wyroby włókniste z polimerów biodegradowalnych, utylizacji odpadów produkcyjnych i z użytków włókienniczych Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Dziekan: Andrzej Materka ul. Stefanowskiego 18/22, Łódź Tel , fax: Dyscyplina naukowa wg MEIN Elektrotechnika, Elektronika, Automatyka i Robotyka, Informatyka Zatrudnienie: Nauczyciele Pozostali Opis działalności Badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe. Ekspertyzy i analizy dla przemysłu, instytucji publicznych i prywatnych. Prace projektowe i konstrukcyjne dla przemysłu. Opracowywanie zaawansowanych, nowoczesnych technologii, wykorzystywanych w przemyśle. Prowadzenie kursów i szkoleń, prezentujących najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i 3

6 INFORMACJE O JEDNOSTKACH technologiczne. Badania diagnostyczne i pomiarowe z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik. Usługi dla przemysłu w specjalistycznych, unikatowych laboratoriach badawczych. Opracowywanie i wdrażanie technologii przyjaznych środowisku naturalnemu (energetyka odnawialna, utylizacja odpadów itp.). Opracowywanie urządzeń i technik diagnostycznych, stosowanych w medycynie oraz w przemyśle, w szeroko pojętych dziedzinach: elektrotechniki, elektroniki, automatyki i robotyki oraz informatyki. Szczególnie preferowane branże i dziedziny: Automatyka przemysłowa, Bazy danych, Elektroenergetyka, Elektronika, Elektrotechnika, Elektrotermia, Energetyka odnawialna, Fotowoltaika, Informatyka, Jakość energii elektrycznej, Maszyny elektryczne, Mikrokontrolery, Mikroprocesorowe systemy sterowania, Ochrona środowiska, Oprogramowanie komputerów, Optoelektronika, Produkcja energii elektrycznej, Przedsiębiorstwa komunikacyjne, Przemysł elektrotechniczny, Przetwarzanie sygnałów i obrazów, Rozpoznawanie obrazów, Rynek energii elektrycznej, Sieci komputerowe, Sprzęt oświetleniowy, Systemy cyfrowe i mikroprocesorowe, Systemy informatyczne, Systemy mikroprocesorowe, Technika mikroprocesorowa, Technika pomiarowa, Technika wysokonapięciowa, Techniki informatyczne, Technologie internetowe, Technologie mikroelektroniki, Telekomunikacja, Termografia komputerowa, Trakcja elektryczna kolejowa i miejska, Transformatory, Układy elektroniczne, Urządzenia elektryczne, Utylizacja odpadów, Wspomaganie projektowania. Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Kierownik: Andrzej Napieralski Al. Politechniki 11, Łódź Tel , fax: Dyscyplina naukowa wg MEIN Zatrudnienie: 36 Elektronika, Informatyka Opis działalności W Katedrze prowadzone są badania naukowe w dziedzinach: projektowania i modelowania układów scalonych, w szczególności analogowych, projektowania i symulacji termicznej i elektrotermicznej przyrządów półprzewodnikowych, impulsowych układów przekształtnikowych oraz wykorzystania energii słonecznej, projektowania układów reprogramowalnych FPGA i CPLD, projektowania systemów mikro-elektro-mechanicznych (MEMS) z wykorzystaniem języka VHDL-AMS, układów z przełączanymi pojemnościami i prądami, projektowanie zaawansowanych serwisów WWW i baz danych, programowanie rozproszone, zastosowań informatyki i termografii w medycynie (rozpoznawanie obrazów, diagnostyka chorób) oraz przemyśle (systemy monitorowania drgań maszyn elektrycznych) Szczególnie preferowane branże i dziedziny: Elektronika, energoelektronika, telekomunikacja, systemy mikroprocesorowe, termografia, mikrokontrolery, bazy danych, technologie internetowe, oprogramowanie komputerów 4

7 INFORMACJE O JEDNOSTKACH Politechnika Łódzka Instytut Chemicznej Technologii Żywności Kierownik: dr. hab. inż. Lucjan Krala Stefanowskiego 4/10, Łódź Tel , fax: Dyscyplina naukowa wg MEIN technologia żywności, technologia chemiczna Zatrudnienie: 24 Opis działalności Doskonalenie technologii produkcji cukru, syropów i preparatów słodzących, produktów piekarskich i cukierniczych. Modyfikacja skrobi różnego pochodzenia, technologie produktów spożywczych o cechach prozdrowotnych. Wyznaczanie wartości energetycznej środków spożywczych. Analiza i ocena jakości surowców i produktów spożywczych. Optymalizacja sterylizacji ciągłej cieczy, zawiesin oraz podłoży fermentacyjnych. Optymalizacja procesów filtracyjnych. Utrwalanie i przechowalnictwo surowców i produktów spożywczych. Kinetyka przemian labilnych składników żywności podczas przetwarzania i przechowywania. Kriprotekcja mięsa. Izotermy sorpcji produktów suszonych i liofilizowanych. Niekonwencjonalne przetworniki pomiarowe do automatyzacji procesów jednostkowych w przemyśle spożywczym. Szkolenia z zakresu wdrażania systemów HACCP. Szczególnie preferowane branże i dziedziny: Dziedziny: technologia i analiza żywności tradycyjnej, żywności o cechach prozdrowotnych oraz suplementów diet, aparatura przemysłu spożywczego, pomiary i automatyzacja procesów jednostkowych w przemyśle spożywczym. Branże: przemysł cukrowniczy, przemysł skrobiowy, piekarski i cukierniczy, przemysł fermentacyjny, przetwórstwo owoców i warzyw, przemysł mięsny, przemysł farmaceutyczny, przechowalnictwo i dystrybucja surowców i produktów spożywczych. Kierownik: Prof. dr. hab. inż. Stanisław Bielecki Stefanowskiego 4/10, Łódź Tel , fax: Politechnika Łódzka Instytut Biochemii Technicznej Dyscyplina naukowa wg MEIN Nauki techniczne biotechnologia, technologia chemiczna Zatrudnienie: 30 Opis działalności Instytut oferuje technologie biosyntezy enzymów przydatnych dla przemysłu (lipazy, glikozydazy, proteinazy i inne hydrolazy, transferazy), jak też możliwość opracowania takich technologii dla innych enzymów według wymagań zleceniodawcy. Oferujemy technologie wytwarzania różnych biopreparatów: kultur mikroorganizmów przeznaczonych do bioremediacji skażonych środowisk, biopolimerów przydatnych dla terapii medycznej i zastosowań przemysłowych, preparatów immobilizowanych enzymów, przeznaczonych do hydrolizy białek, lipidów i cukrów (laktoza) oraz syntezy wartościowych substancji (nutraceutyki, prebiotyki pochodne kwasów tłuszczowych, sacharydów, alkoholi, itp.). Oferujemy usługi w zakresie analityki, izolacji i badań strukturalnych związków biologicznie aktywnych (witaminy, polifenole, sacharydy, białka i inne). 5

8 INFORMACJE O JEDNOSTKACH Szczególnie preferowane branże i dziedziny: biotechnologia przemysłowa, żywności i środowiska; przemysł chemiczny, spożywczy i farmaceutyczny. Politechnika Łódzka Instytut Podstaw Chemii Żywności Kierownik: Prof. dr. hab. inż. Stanisław Wysocki Stefanowskiego 4/10, Łódź Tel , fax: Dyscyplina naukowa wg MEIN Technologia Chemiczna, Technologia Żywności Opis działalności Synteza związków zapachowych identycznych z naturalnymi i ich analogów; Biotransformacja związków organicznych; Elektrosynteza związków organicznych; Synteza lotnych związków o wysokiej czystości optycznej; Skład chemiczny i właściwości biologiczne substancji naturalnych (olejki eteryczne, polifenole) z roślin występujących w Polsce w stanie naturalnym i uprawianych: badanie zmienności ontogenetycznej i różnorodności chemicznej, wydzielanie i identyfikacja składników, określanie aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybowej. Biosensory i sensory optyczne do pomiaru stężenia tlenu i glukozy; Techniki fluorescencyjne w badaniach biopolimerów; Immobilizacja enzymów. Immunoenzymatyczne metody analizy składników żywności; Alergeny żywności; Chemia związków kompleksowych metali grup przejściowych z bioligandami. Analiza i ochrona środowiska; Termiczna utylizacja i biodegradacja odpadów niebezpiecznych; Plazmowa destrukcja odpadów. Politechnika Łódzka Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Kierownik: Prof. dr. hab. inż. Zdzisława Libudzisz Wólczańska 171/173, Łódź Tel , fax: Dyscyplina naukowa wg MEIN Zatrudnienie: 29 Technologia Chemiczna, Technologia Żywności Opis działalności Działalność naukowo-badawcza Instytutu obejmuje zagadnienia związane z fizjologią, metabolizmem i przechowalnictwem drobnoustrojów przemysłowych, doskonaleniem i opracowaniem nowych biotechnologii w produkcji napojów fermentowanych, piwa i wina, pieczywa, drożdżownictwa, etanolu, bio-etanolu oraz utylizacji ciekłych i gazowych odpadów przemysłowych i charakterystyki substancji biologicznie czynnych w żywności i ich roli w żywieniu, w tym pro- i prebiotyków. Działalność usługowa Instytutu związana jest z identyfikacją i diagnostyką mikroorganizmów, analizą chemiczną i mikrobiologiczną żywności, doradztwem i ekspertyzami w zakresie technologii drożdżownictwa, winiarstwa, piwowarstwa, piekarnictwa i gorzelnictwa, oceną procesów oczyszczania ścieków, projektowaniem oczyszczalni ścieków. Prowadzenie seminariów szkoleniowe dla pracowników przemysłu oraz studiów podyplomowych. 6

9 INFORMACJE O JEDNOSTKACH Szczególnie preferowane branże i dziedziny Przemysł Spożywczy, Farmaceutyczny Fermentacyjny, Ochrona Środowiska Politechnika Łódzka Katedra Inżynierii Chemicznej Kierownik: Prof. dr. hab. inż. Marek Dziubiński Wóczańska 175, Łódź Tel , fax: Dyscyplina naukowa wg MEIN Zatrudnienie: Inżynieria chemiczna i procesowa 10 osób + 6 doktorantów Opis działalności Hydrodynamika przepływu pęcherzy gazowych w cieczach. Badanie procesu napowietrzania ścieków i charakterystyk napowietrzaczy, usuwanie pęcherzy gazowych z cieczy o bardzo wysokich lepkościach, transport dwufazowy ciecz-gaz mediów o złożonych właściwościach reologicznych. Badanie właściwości reologicznych płynów nienewtonowskich takich jak: roztwory i stopy polimerów, pasty, zawiesiny, produkty spożywcze, płyny ustrojowe. Kompleksowa charakterystyka emulsji (struktura, właściwości reologiczne, trwałość procesy koalescencji, flokulacji i śmietankowania) Projektowanie i wykonanie specjalnych typów reometrów. Projektowanie przepływu płynów nienewtonowskich w elementach aparatury przemysłowej. Przepływ jedno i dwufazowy w mikrokanałach. Elementy ryzyka procesowego (wypływy jedno i dwufazowe niebezpiecznych substancji ze zbiorników i przewodów). Szczególnie preferowane branże i dziedziny: Przemysł chemiczny, rolno-spożywczy, farmaceutyczny, farb i lakierów Politechnika Łódzka Katedra Systemów Inżynierii Środowiska Kierownik: Prof. dr. hab. inż. Roman Zarzycki Wóczańska 213, Łódź Tel , fax: , Dyscyplina naukowa wg MEIN Zatrudnienie: Inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska 10 osób + 6 doktorantów Opis działalności Analiza instrumentalna mikrośladów i materiałów biologicznych. Analiza próbek środowiskowych. Analiza termicznej (DSC, TGF), kalorymetrii reakcyjnej. Badania procesowych i analitycznych wody i ścieków. Ekologiczna oceny przedsiębiorstw wraz z doradztwa w zakresie zastosowania nowych technologii produkcyjnych, recyklingu i regeneracji, utylizacji odpadów. Kompleksowa ocena stanu środowiska i prognozy zmian sytuacji jako podstawy do planów restrukturyzacji i zagospodarowania przestrzennego. Koncepcja gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi. Metody oceny i optymalizacji systemów monitoringu środowiska. Modernizacja instalacji i transferu nowych 7

10 INFORMACJE O JEDNOSTKACH technologii, optymalizacji procesów wytwarzania z punktu widzenia ekonomiki procesów i ochrony środowiska. Ocena oddziaływania nowych inwestycji i istniejących zakładów oraz instalacji przemysłowych na środowisko. Ocena i analiza stanu środowiska, w tym szczególnie zanieczyszczenia atmosfery wraz z symulacją modelową rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Ocena oddziaływania na środowisko, operaty ochrony atmosfery, programy gospodarki odpadami, ekspertyzy z zakresu inżynierii i ochrony środowiska. Operatory wodno-prawne i operatory ochrony atmosfery. Opiniowanie rozwiązań technologicznych komunalnych oczyszczalni ścieków. Opracowania eksperckie dla administracji rządowej i samorządowej (np. program ochrony środowiska, program ochrony powietrza, program gospodarki odpadami). Opracowania eksperckie dla zakładów przemysłowych (np. Raporty ocen oddziaływania na środowisko, przeglądy ekologiczne, analiza i identyfikacja aspektów środowiskowych, oceny efektów ekologicznych). Opracowania dostosowane do indywidualnych wymagań użytkowników, technik i technologii oczyszczania powietrza, ścieków i unieszkodliwiania odpadów. Wszelkie analizy chemiczne w zakresie ochrony środowiska (pomiary emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, analiza wody i ścieków, badania toksyczności i składu odpadów przemysłowych, opracowywanie wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego ). Wykonywanie prac studialnych typu case study, analiza technik i technologii pod kątem zgodności z BAT. Analiza ryzyka dla instalacji chemicznych i procesowych, aby na tej podstawie proponować lub ocenić odpowiednie środki bezpieczeństwa. Opracowanie raportu o bezpieczeństwie, planów operacyjno-ratowniczych i innych działań zmierzających do zapobiegania poważnym awariom i katastrofom przemysłowym. Szczególnie preferowane branże i dziedziny Ochrona środowiska wód, powietrza, gleby. Przedstawiciele dużych zakładów chemicznych, inżynierowie pracujący w przemyśle rafineryjnym, chemicznym, rolno-spożywczy, farmaceutyczny energetycznym i innych, służby bezpieczeństwa technicznego, bhp i ochrony środowiska, projektanci z biur projektów, przedstawiciele administracji państwowej (PIP, PIOŚ, PSP) oraz reprezentanci uczelni akademickich. Politechnika Łódzka Katedra Procesów Cieplnych i Dyfuzyjnych Kierownik: Prof. dr hab. Ireneusz Zbiciński Wóczańska 213, Łódź Tel ; , fax: Dyscyplina naukowa wg MEIN Inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska Zatrudnienie: 18 Opis działalności podstawy teoretyczne procesu suszenia równowaga suszarnicza i kinetyka suszenia i degradacji suszenie nadkrytyczne utlenianie odpadów w wodzie nadkrytycznej zastosowania palników pulsacyjnych prognozowanie zagrożeń i symulacja wybuchów zbiorników z ropą naftową synteza nanocząstek podczas suszenia rozpryskowego inżynieria biomedyczna mikroenkapsulacja ocena cyklu życia produktów Szczególnie preferowane branże i dziedziny: 8

11 INFORMACJE O JEDNOSTKACH oznaczanie aktywności wody, wilgotności równowagowej surowców i półproduktów w technologii spożywczej, farmaceutycznej, biotechnologicznej, kosmetycznej (wyznaczanie trwałości produktu przechowywanego w różnych temperaturach i wilgotności otoczenia) opracowanie właściwych parametrów i sposobów suszenia, szczególnie wytwarzanie mikrostruktur poprzez suszenie rozpryskowe badanie i opracowanie warunków technologicznych procesu mikroenkapsulacji z wykorzystaniem suszenia rozpryskowego Politechnika Łódzka Katedra Aparatury Procesowej Kierownik: Prof. dr hab. Andrzej Heim Stefanowskiego 12/16, Łódź Tel , fax: Dyscyplina naukowa wg MEIN Zatrudnienie: 20 Inżynieria chemiczna Opis działalności Procesy mieszania układów ciekłych jedno i wielofazowych. Procesy przetwórcze materiałów ziarnistych (rozdrabnianie, klasyfikacja ziarnowa, granulacja). Dezintegracja mikroorganizmów w młynach perełkowych. Zakres usług: konsultacje i doradztwo techniczne związane z projektowaniem i przebiegiem procesów będących przedmiotem zainteresowania Katedry; przygotowanie opracowań związanych z optymalizacją procesów technologicznych; wykonywanie ekspertyz i dokumentacji technicznoruchowej; badania zagadnień dotyczących procesów mieszania, rozdrabniania, granulacji i przesiewania; wykonywanie pomiarów wielkości cząstek i określanie składu granulometrycznego materiałów drobnoziarnistych. Szczególnie preferowane branże i dziedziny: Przemysł chemiczny, spożywczy, przetwórstwa kopalin, przetwórczo-rolniczy. Politechnika Łódzka Samodzielny Zakład Sieci Komputerowych Kierownik: dr inż. Antoni Zajączkowski Stefanowskiego 18/22, Łódź Tel fax: Dyscyplina (-y) naukowa wg MEIN Zatrudnienie: 22 informatyka Opis działalności 9

12 INFORMACJE O JEDNOSTKACH Kursy administratorów sieci komputerowych w ramach programu akademii sieciowej CISCO Kursy w zakresie administrowania systemem operacyjnym Linux. Szczególnie preferowane branże i dziedziny: Sieci komputerowe, Przemysłowe systemy informatyczne Politechnika Łódzka Centrum Komputerowe Kierownik: Dr inż. Stanisław Starzak ul. Wólczańska 175, Łódź Tel , fax: Dyscyplina (-y) naukowa wg MEIN Zatrudnienie: 32 Informatyka i Telekomunikacja Opis działalności U progu lat 90-tych, Politechnika Łódzka była inicjatorem dołączenia łódzkiego środowiska naukowo-akademickiego do krajowych, europejskich sieci komputerowych i jako pierwsza uczelnia w Łodzi miała dostęp do rozległych sieci komputerowych BITNET, CERN, Internet. Aktualnie Centrum Komputerowe PŁ zarządza Miejska Siecią Komputerową LODMAN w Łodzi. Jest to rozległa szerokopasmowa sieć komputerowa typu MAN (Metropolitan Area Network). Obejmuje dziś swym zasięgiem kilkadziesiąt lokalizacji na terenie miasta; ma ponad 150 stałych klientów z Łodzi rekrutujących się ze środowisk akademickiego, jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, administracji publicznej, przemysłu, sektora MŚP. Zasadniczym zadaniem sieci jest integracja zasobów informatycznych jednostek oraz udostępnienie im połączenia z innymi krajowymi ośrodkami i światową siecią Internet. Politechnika Łódzka może poszczycić się własną szerokopasmową siecią komputerową (Uczelniana Sieć Komputerowa USK), opartą o technologie światłowodowe, oferująca przepustowość do 10Gb/s i obejmującą wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni. Infrastruktura ta jest wykorzystywana w procesie budowy i testowania zaawansowanych usług i aplikacji sieciowych. Należy do nich zaliczyć min. systemy informatyczne wspomagające badania naukowe i zarządzanie uczelnią wyższą, których autorem bądź współautorem jest Centrum Komputerowe PŁ. Szczególnie preferowane branże i dziedziny Sieci Komputerowe - budowa i eksploatacja Miejskiej Sieci Komputerowej LODMAN (szerokopasmowy dostęp do Internetu do 1 Gbit/s,WWW, w3cache, , ftp, news, listproc, ntp, DNS, VLAN, transmisje multimedialne - współzarządzanie Krajową Akademicką Siecią PIONIER - Systemy Informatyczne - systemy rozproszonych baz danych,(baza 10 łódzkich bibliotek naukowych), zintegrowane systemy wspomagające zarządzanie uczelnią (kadry- płace, obsługa procesu dydaktycznego i dziekanatu,) Technologie Internetowe - Regionalna Akademia Cisco - systemy portalowe, podpis elektroniczny, bezpieczna poczta elektroniczna Inteligentne Budownictwo - Certyfikowane Centrum Szkoleniowe EIB/KNX - Instytut Włókiennictwa 10

13 INFORMACJE O JEDNOSTKACH Kierownik: Jolanta Mamenas Brzezińska 5/15, Łódź Tel , fax: Dyscyplina naukowa wg MEIN Zatrudnienie: 142 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa, Technologie materiałowe, Technologie chemiczne, Biotechnologia, Badania Interdyscyplinarne w obszarze Nauk Technicznych, Badania Interdyscyplinarne w obszarze Nauk Medycznych Opis działalności Instytut Włókiennictwa (IW) jest najstarszą placówką naukowo-badawczą przemysłu włókienniczego w Polsce, założoną w 1945 r. Podstawą działalności naukowo-badawczej IW jest stała współpraca z różnymi gałęziami przemysłu. Realizowane prace mają charakter interdyscyplinarny oferowane rozwiązania technologiczne dotyczą przyjaznych dla środowiska procesów barwienia i wykończania wyrobów włókienniczych, wytwarzania szerokiej gamy materiałów filtracyjnych, antybakteryjnych, barierowych, o podwyższonym komforcie użytkowania. Najnowsze prace badawcze dotyczą obszarów: biotechnologii, nanotechnologii i biomateriałów do zastosowań w medycynie. Akredytowane laboratoria IW oferują kompleksowe usługi badań fizyko-mechnicznych i chemicznych surowców i wyrobów włókienniczych. Uczestniczymy w PR UE, współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi, jesteśmy koordynatorem międzynarodowej sieci naukowej TEXMEDECO-NET. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera Dyrektor: prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, Łódź Tel , fax: Dyscyplina naukowa wg MEIN Zatrudnienie: 430 medycyna i biologia medyczna Opis działalności Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi, utworzony w 1954 r., jest placówką naukowo-badawczą, zajmującą się wszelkimi dziedzinami powiązanymi z szeroko pojętą medycyną pracy, takimi jak: diagnostyka, leczenie i zapobieganie chorobom zawodowym, higiena pracy, epidemiologia, ochrona radiologiczna, toksykologia doświadczalna, toksykologia środowiskowa, fizjologia i psychologia pracy oraz organizacja służby medycyny pracy. W ciągu ostatnich lat zakres działalności Instytutu poszerzył się o nowe dziedziny: skutków zdrowotnych narażenia środowiskowego, ocenę ryzyka skutków zdrowotnych narażenia na czynniki chemiczne, bezpieczeństwo chemiczne oraz promocję zdrowia w miejscu pracy. Podstawowym zadaniem Instytutu jest prowadzenie prac naukowych, usługowo-badawczych i ekspertyzowych w zakresie zagrożeń zdrowotnych powodowanych przez czynniki szkodliwe powstające w środowisku pracy człowieka. W ramach działalności badawczo-ekspertyzowej prowadzimy prace w zakresie: opracowywania ekspertyz dotyczących organizacji opieki zdrowotnej nad pracownikami; oceny narażenia zawodowego na czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne w tym: oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy stężeń pyłu całkowitego i respirabilnego, sztucznych włókien mineralnych i azbestu (także w wyrobach przemysłowych), wolnej krystalicznej krzemionki, endotoksyn i glukanów oraz ogólnej liczby bakterii i grzybów; oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy szerokiej gamy związków chemicznych (także w powietrzu atmosferycznym, pomieszczeniach mieszkalnych i wodzie); oznaczanie związków toksycznych lub ich metabolitów w materiale biologicznym; pomiarów hałasu, wibracji i pól elektromagnetycznych; pomiarów promieniowania jonizującego; opracowywania ekspertyz 11

14 INFORMACJE O JEDNOSTKACH dotyczących szkodliwości substancji i preparatów chemicznych (także kart charakterystyki bezpieczeństwa). Szczególnie preferowane branże i dziedziny: medycyna pracy, medycyna środowiskowa, zdrowie publiczne, higiena pracy, ochrona radiologiczna i ochrona przed promieniowaniem niejonizującym; toksykologia, z uwzględnieniem toksykometrii, ocena szkodliwości substancji chemicznych oraz metody oceny narażeń na te substancje zwłaszcza w środowisku pracy; epidemiologia chorób zawodowych i innych skutków zdrowotnych związanych z ekspozycją na chemiczne, fizyczne i psychofizyczne czynniki szkodliwe powstające w środowisku człowieka; szacowanie wielkości ryzyka zdrowotnego, związanego z narażeniem środowiska na czynniki szkodliwe; fizjologia, psychologia, socjologia pracy i ergonomia w zakresie niezbędnym dla ochrony zdrowia pracujących; patologia zawodowa, profilaktyka chorób zawodowych i parazawodowych oraz diagnostyka i leczenie ostrych zatruć; promocja zdrowia w miejscu pracy; organizacja i ekonomika zdrowia pracujących; ustalanie kryteriów zdrowotnych warunkujących wybór zawodu oraz możliwości wykonywania pracy. Instytut Technik i Technologii Dziewiarskich TRICOTEXTIL Kierownik: Dr inż. Bogumił Świderski ul. Piotrkowska 270, Łódź Tel , , fax: , tricotextil.lodz.pl Dyscyplina naukowa wg MEIN N507 Nauka o Materiałach i Inżynieria Materiałowa N508 Technologie Materiałowe Zatrudnienie: 82 Opis działalności Prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, doświadczalnych, wdrożeniowych w zakresie technik i technologii z dziedziny włókiennictwa, a w szczególności dziewiarstwa oraz z dziedziny odzieżownictwa, w tym głównie odzieży ochronnej i zawodowej, prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie procesów i technologii wykończalniczych i uszlachetniających wyroby włókiennicze, prac badawczych w zakresie gospodarki wodno ściekowej, usług badawczych w akredytowanych laboratoriach, procesów certyfikacji, certyfikacji w zakresie zastrzeżonych przez TRICOTEXTIL znaków, oceny zgodności w zakresie notyfikacji instytutu, wykonywanie prac badawczych w zakresie kreowania nowych materiałów wytwarzanych technikami dziania na parku maszynowym produkcji doświadczalnej instytutu, analiz stanu gospodarczego przemysłu włókienniczego w kraju i Europie, oraz działalności usługowej w zakresie ekspertyz, oceny i doradztwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, kreowanie i wdrażanie wspólnie z przemysłem włókienniczym technologii proinnowacyjnych, szkolenia dla przedsiębiorstw sektora włókienniczego. Szczególnie preferowane branże i dziedziny Przemysł włókienniczy, wyroby włókiennicze ( w tym medyczne i zabawki), odzież ochronna i zawodowa. Kierownik: Mgr inż. Marian Ornat Instytut Inżynierii Materiałów Włókienniczych 12

15 INFORMACJE O JEDNOSTKACH ul. Gdańska 118, Łódź Tel , fax: iimw.lodz.pl Dyscyplina naukowa wg MEIN Zatrudnienie: 90 N507 Nauka o Materiałach i Inżynieria Materiałowa, N508 Technologie Materiałowe Opis działalności Instytut Inżynierii Materiałów Włókienniczych jest jednostką badawczo- rozwojową działającą w obszarze całego włókiennictwa, a w szczególności w zakresie technologii wytwarzania i badań włókienniczych wyrobów wyposażenia wnętrz i technicznych wyrobów włókienniczych specjalnego przeznaczenia. Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Nr AB 029 laboratoria badawcze Instytutu oferują usługi badawcze w zakresie: właściwości humanoekolicznych wyrobów włókienniczych, zawartości i emisji substancji toksycznych z wszelkiego rodzaju wyrobów włókienniczych i innych, zgodnie ze standardami stosowanymi w krajach Unii Europejskiej, właściwości elektrostatycznych wyrobów włókienniczych, odporności na zapalenie, dymotwórczości i toksyczności produktów spalania, właściwości użytkowych (trwałości użytkowej i komfortu użytkowania) oraz parametrów technicznych surowców i wyrobów włókienniczych, z zastosowaniem metod analizy fizyko-mechanicznej (metrologicznej) i fizyko-chemicznej. Instytut jest członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia Öko-Tex. Szczególnie preferowane branże i dziedziny Inżynieria Materiałów Włókienniczych, Ekologia włókienniczych procesów technologicznych, Metody badań procesów i wyrobów. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN Kierownik: Prof. dr hab. Marian Mikołajczyk ul. Sienkiewicza 112, Łódź Tel , fax: Dyscyplina naukowa wg MEIN Zatrudnienie: 184 Nauki chemiczne, biologia, biologia medyczna, inżynieria materiałowa, fizyka, Opis działalności Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych w Łodzi należy do sieci instytutów Polskiej Akademii Nauk, utworzonej aby prowadzić badania w wybranych działach nauki. Badania prowadzone w Centrum obejmują problemy z dziedziny chemii organicznej, chemii bioorganicznej oraz chemii i fizyki polimerów ze szczególnym naciskiem na rozwijanie zaawansowanych materiałów, zarówno nisko- jak i wysokocząsteczkowych. Badania te obejmują nowe metody steroselektywnej syntezy złożonych związków organicznych, zawierających heteroatomy takie jak fosfor, siarka i krzem; nowe techniki sterokontrolowanej syntezy modyfikowanych oligonukleotydów i ich zastosowanie w bioinżynierii protein; rozwijanie nowych metod syntezy polimerów i ich zastosowań biomateriałowch, elektronicznych i konstrukcyjnych. Szczególnie preferowane branże i dziedziny synteza związków biologicznie czynnych synteza modyfikowanych oligonukleotydów synteza polimerów 13

16 INFORMACJE O JEDNOSTKACH przetwórstwo polimerów Centrum Biologii Medycznej PAN Kierownik: prof. dr hab. Czesław Cierniewski ul. Lodowa 106, Łódź Tel , fax: Dyscyplina naukowa wg MEIN Zatrudnienie: 55 Biologia medyczna, nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki chemiczne Opis działalności Przedmiotem działalności placówki jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk biomedycznych skupionych na wyjaśnieniu podstawowych mechanizmów molekularnych procesów fizjologicznych i patofizjologicznych oraz biotechnologii medycznej. Placówka działa na rzecz rozwoju w/w dziedzin nauki, a szczególnie zajmuje się prowadzeniem nowoczesnych badań podstawowych i aplikacyjnych. Do zadań placówki należy w szczególności: Prowadzenie prac badawczych w zakresie: biologii i biotechnologii medycznej ze szczególnym uwzględnieniem genomiki i proteomiki, a także badań relacji organizm-środowisko, oraz badań na styku patogen-gospodarz na poziomie, molekularnym, komórkowym i na poziomie organizmu, a także nauk farmaceutycznych. Charakterystyka epidemiologiczna szczepów Mycobacterium tuberculosis, identyfikacja aktywnej transmisji szczepów klinicznych w populacji, identyfikacja zakażeń wewnątrzszpitalnych, identyfikacja powikłań poszczepiennych u dzieci (szczepienie BCG). Wykrywanie ludzkiego wirusa cytomegalii (HCMV) w próbach klinicznych metodami PCR Szczególnie preferowane branże i dziedziny Biologia medyczna, farmakologia, mikrobiologia, wirusologia molekularna, biologia molekularna, genetyka i fizjologia drobnoustrojów, immunologia, immunobiologia zakażeń, chemia biologiczna, struktura i funkcja DNA, struktury komórkowe bakterii. Instytut Włókien Chemicznych Kierownik: Dr inż. Danuta Ciechańska ul. Skłodowskiej-Curie 19/27, Łódź Tel , , fax: , iwch.lodz.pl Dyscyplina naukowa wg MEIN 37- inżynieria materiałowa; 41- technologia chemiczna 42- włókiennictwo Zatrudnienie: 78 Opis działalności Instytut Włókien Chemicznych realizuje prace naukowe o charakterze interdyscyplinarnym w następujących kierunkach: 14

17 INFORMACJE O JEDNOSTKACH 1. Biopolimery i włókna chemiczne z tych polimerów 2. Biomateriały do zastosowań w medycynie, weterynarii, stomatologii, higienie i rolnictwie 3. Polimery syntetyczne i wyroby z tych polimerów 4. Bioaktywne włókna chemiczne 5. Polimery i włókna z odtwarzalnych surowców 6. Biotechnologia w syntezie i modyfikacji polimerów, włókien i tekstyliów 7. Nanotechnologia w produkcji i modyfikacji włókien chemicznych Szczególnie preferowane branże i dziedziny medycyna - materiały opatrunkowe, biotechnologia, tekstylia specjalne, w tym bioaktywne i biodegradowalne Instytut Barwników i Produktów Organicznych Dyrektor: dr inż. Mirosław Muszyński Chemików 2/4, Zgierz Telefon: ; fax.: Dyscyplina naukowa wg MEIN nauki chemiczne; inżynieria i ochrona środowiska; technologia chemiczna Zatrudnienie: 50 Opis działalności Przedmiotem działania Instytutu jest organizowanie i prowadzenie badań naukowych, prac badawczorozwojowych oraz szkoleniowo-akwizycyjnych z zakresu przemysłu barwników, pigmentów i półproduktów organicznych i innych dziedzin syntezy organicznej, z zakresu aplikacji barwników, pigmentów oraz środków pomocniczych, z uwzględnieniem inżynierii chemicznej i ochrony środowiska. Szczególnie preferowane branże i dziedziny Instytut inicjuje i realizuje prace naukowe i badawczo-rozwojowe dla: przemysłu barwnikarskiego, włókienniczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego, farb i lakierów, poligrafii, chemii gospodarczej, tworzyw sztucznych. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Manewrowej ORAM Dyrektor: dr Andrzej Holi Plac Zwycięstwa 2, Łódź Telefon: ; fax.: ; Dyscyplina naukowa wg MEIN elektrotechnika Zatrudnienie: 36 Opis działalności 15

18 INFORMACJE O JEDNOSTKACH Główne kierunki naszej działalności to: kompleksowe prace naukowo-badawcze, konstrukcyjne, technologiczno-projektowe, doświadczalne i wdrożeniowe, zmierzające do przygotowania produkcji nowych wyrobów w dziedzinie aparatury łączeniowej prądu przemiennego. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych w Łodzi Dyrektor: Sławomir Malinowski Kopernika 15/17, Łódź Telefon: ; fax.: ; Dyscyplina naukowa wg MEIN biologia, nauki chemiczne, towaroznawstwo, technologia żywności Zatrudnienie: 20 Opis działalności COBR PG i AS prowadzi działalność naukowo badawczą, analiza żywności, szkolenia z zakresu oceny organoleptycznej, HACCP, wdrażanie HACCP. Dyrektor: prof.dr hab.inż. Franciszek Strzelczyk ul. J.Dąbrowskiego 113, Łódź Instytut Techniki Cieplnej Telefon: , , fax.: ; Dyscyplina naukowa wg MEIN elektrotechnika, inżynieria i ochrona środowiska, mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, energetyka Zatrudnienie: 100 Opis działalności Instytut Techniki Cieplnej realizuje badania naukowe i doświadczalno-konstrukcyjne oraz prace aplikacyjne dla energetyki zawodowej i przemysłowej obejmujące zagadnienia: przepływów cieczy, par i gazów; wymiany ciepła; aerodynamiki maszyn i urządzeń, spalania; akustyki technicznej, drgań układów mechanicznych; automatyzacji, regulacji i sterowania; diagnozowania maszyn i układów; ochrony środowiska przed zapyleniem, gazami i hałasem; wykorzystania odnawialnych źródeł energii; innowacyjnych konstrukcji wraz z wykonawstwem. Szczególnie preferowane branże i dziedziny Energetyka przemysłowa i zawodowa, przemysł papierniczy, budownictwo Dyrektor: prof. dr. Stanisław Kaniszewski Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka 16

19 INFORMACJE O JEDNOSTKACH Konstytucji 3 Maja 1/3, Skierniewice Telefon: , ; fax.: Dyscyplina naukowa wg MEIN rolnictwo Zatrudnienie: 170 Opis działalności Prace badawcze obejmują wszystkie kierunki niezbędne dla rozwoju warzywnictwa oraz produkcji grzybów uprawnych, a mianowicie: genetykę, hodowlę i biotechnologię; technologię uprawy i nawożenia warzyw polowych i szklarniowych, w tym integrowaną i ekologiczną uprawę warzyw; technologię produkcji grzybów uprawnych; ochronę roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami; metody przechowywania; przetwórstwa i oceny jakości warzyw. Szczególnie preferowane branże i dziedziny Warzywnictwo, hodowla i biotechnologia, nawożenie, uprawa roślin, integrowana produkcja warzyw, ekologiczna uprawa warzyw, uprawa grzybów jadalnych, ochrona warzyw przed szkodnikami, chorobami i chwastami, biologiczne metody walki z patogenami glebowymi, przechowalnictwo warzyw, przetwórstwo i ocena jakości. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast OBREM Dyrektor: Władysław Sadowy ul. Lipowa 73, 113, Łódź Telefon: , , fax.: ; Dyscyplina naukowa wg MEIN Zatrudnienie: Inżynieria i ochrona środowiska, budowa i eksploatacja maszyn średnioroczne 17,36 etatu Opis działalności Obszarem działania OBREM są badania naukowe, projekty techniczne i wdrożenia związane z rozwojem technologii w gospodarce odpadami i utrzymaniem w czystości infrastruktury komunalnej. Projektujemy i wykonujemy m.in. sprzęt do gromadzenia, transportu, sortowania, unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób zapewniający minimalną szkodliwość dla środowiska. Prowadzimy badanie składu gazu i zasobności gazowej składowisk odpadów. Szczególnie preferowane branże i dziedziny Ochrona środowiska, gospodarka odpadami komunalnymi (technologie i urządzenia do wykorzystania biogazu, linie do segregacji odpadów, sita, przerzucarki do kompostu) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych POLMATEX-CENARO Dyrektor: Doc. dr inż. Józef Świątek ul. Wólczańska 55/59, Łódź 17

20 INFORMACJE O JEDNOSTKACH Telefon: , , fax.: Dyscyplina naukowa wg MEIN 236 Nauki Techniczne Zatrudnienie: 56 Opis działalności POLMATEX CENARO jest jednostką badawczą o przeszło pięćdziesięcioletniej tradycji w prowadzeniu badań stosowanych, prac rozwojowych, projektowaniu unikalnych maszyn i budowie urządzeń dla przemysłu włókienniczego i pokrewnych. Wykonujemy badania stosowane, prace rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie: maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych dla przemysłu włókienniczego, włókien chemicznych i środków higieny osobistej. Opracowujemy dokumentację konstrukcyjną, budujemy prototypy unikalnych maszyn i zestawy produkcyjne, krótkie serie maszyn oraz unikatową aparaturę pomiarową, projektujemy automatyzację procesów technologicznych oraz budujemy systemy sterowania i automatyki. Szczególnie preferowane branże i dziedziny Włókiennictwo, Tekstylia, Maszyny włókiennicze 18

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWE CENTRA KOMPETENCJI

BRANŻOWE CENTRA KOMPETENCJI BRANŻOWE CENTRA KOMPETENCJI Wstęp Branżowe Centra Kompetencji szansa na dynamiczny rozwój firm Jakże często firmy stają przed problemem, wydawałoby się nie do rozwiązania: jak poprawić jakość produktu

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI PRACOWNIA MARKETINGOWA dr Marzena Frankowska ul. Dolomitów 15 71-784 Szczecin tel: (48) 91 880 35 04 fax: (48) 91 880 35 17 kom: (48) 606 280 653 e-mail: office@promarket.pl www.promarket.pl Strategia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Inżynier XXI wieku musi być entuzjastą nowoczesnych technologii, otwartym na wszystkie innowacje i wyzwania współczesnego świata. Jest zdolny do poszerzania swojej

Bardziej szczegółowo

MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach

MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 53 1/8 MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach za rok 2012 Dane o przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Regionalna Sieć Transferu Technologii Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2008 Regionalna Sieć Transferu Technologii Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ:

PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: PREZENTACJE SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD EC GRUPY: 6 12 16 18 20 24 26 28 PREZENTACJE SPÓŁEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z EC GRUPĄ: 30 32 34 36 szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, umiejętność pracy w zespole, umie-

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku

Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku Warszawa, 2006 Pod redakcją: dr Elżbieta Wojnicka Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Piotr

Bardziej szczegółowo

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 ORGANIZOWANA PRZEZ WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA I RADĘ DOKTORANTÓW UEP KOMUNIKATY Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2011 Komitet Organizacyjny Sesji Sprawozdawczej

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią

Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Fundusze unijne zmieniają Polskę Wschodnią Przegląd wybranych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej PARP, Warszawa 2011 Szybki rozwój wschodnich regionów Polski

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU

XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU XXII GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2014 ROKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa 17 18 lutego 2015 Udział jednostek sfery nauki oraz wydanie katalogu dofinansowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Wybrani klienci StatSoft

Wybrani klienci StatSoft Wybrani klienci StatSoft 3 M Poland, 4P Research Mix, ABB, Abbott Laboratories Poland, Accenture Polska, ACNielsen Polska, Adamed, Adler Polska, ADV Entertainment Group, Aflofarm Fabryka Leków, AG TEST

Bardziej szczegółowo

zrównoważonego rozwoju.

zrównoważonego rozwoju. Realizacja obiektów budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska 1. Wprowadzenie Rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Jacek Wajda. Listopad 2011 r.

Jacek Wajda. Listopad 2011 r. Analiza potencjału naukowo-badawczego Wielkopolski z punktu widzenia możliwości budowy relacji z gospodarką oraz potencjalnego oddziaływania tych relacji na konkurencyjnośd regionu Jacek Wajda Listopad

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2015-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu

Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2015-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu ZAŁĄCZNIK 1 Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 20152020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu w ramach konsultacji społecznych. L.p. Przemysłowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo