Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ"

Transkrypt

1 Katalog przygotowany w ramach projektu Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny. Analiza: Katalog patentów, technologii, produktów i projektów wynalazczych, projektów badawczo-rozwojowych, programów komputerowych, usług inżynierskich Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ Łódź, marzec 2006

2 SPIS TREŚCI Informacje o jednostkach...2 Projekty naukowo-badawcze wdrożone do przemysłu Projekty wykonane na zlecenie przedsiębiorstw...20 Projekty naukowo-badawcze...55 Projekty wynalazcze Zaawansowane technologie Programy komputerowe Oferowane produkty Usługi inżynierskie Patenty przyznane przeznaczone do sprzedaży Patenty przyznane pozostałe Zgłoszenia patentowe Licencje Laboratoria stosujące procedury międzynarodowego systemu jakości Laboratoria akredytowane z akredytacją polskiego centrum akredytacji lub inną równorzędną Laboratoria badawcze i świadczące specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw Aparatura unikatowa...204

3 INFORMACJE O JEDNOSTKACH 1

4 INFORMACJE O JEDNOSTKACH Politechnika Łódzka Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Dziekan: Prof. dr hab. inż. Maria E. Kamińska Al. Politechniki 6, Łódź Tel , fax: Dyscyplina naukowa wg MEIN Zatrudnienie: 144 architektura i urbanistyka, budownictwo, inżynieria środowiska Opis działalności Kształcenie w trzech dyscyplinach: budownictwo, architektura i urbanistyka oraz inżynieria środowiska, na studiach dziennych, zaocznych i wieczorowych. Studia doktoranckie w zakresie budownictwa. Działalność naukowa Wydziału także obejmuje trzy wymienione dyscypliny. Najważniejsza tematyka to rewitalizacja obiektów po przemysłowych, numeryczne modelowanie procesów zachodzących w materiałach i przegrodach budowlanych, modelowanie złożonych układów konstrukcyjnych, ochrona środowiska, w tym procesy oczyszczania ścieków, uzdatniania wody, ogrzewania i wentylacji. Wydział współpracuje z licznymi ośrodkami zagranicznymi (Francja, Niemcy, Włochy, USA), wykonuje wiele prac na rzecz przemysłu i samorządów. Szczególnie preferowane branże i dziedziny Cały zakres budownictwa, w tym projektowanie architektoniczne, urbanistyczne, konstrukcji i instalacji, badania materiałów, elementów i obiektów, ocena stanu technicznego, projekty wzmocnień i rewitalizacji. Ochrona środowiska, w tym technologie termoizolacyjne, technologie oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, ochrona gleby. Technologie przeróbki i unieszkodliwiania odpadów. Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny Dziekan: Prof. dr hab. Henryk Bem Ul. Żeromskiego 116, Łódź Tel , fax: Dyscyplina naukowa wg MEIN Szczególnie preferowane branże i dziedziny chemia, technologia chemiczna Na Wydziale Chemicznym realizowane są następujące specjalizacje naukowe: Właściowości fizykochemiczne i katalityczne naniesionych katalizatorów heteroorganicznych Molekularna i krystaliczna struktura związków biologicznie ważnych Analiza śladowa pierwiastków chemicznych Chemia i biologia analogów związków naturalnych Chemia związków fosforoorganicznych i ich aplikacje syntetyczne Badania konformacyjne i mechanistyczne metodami spektroskopowymi Badania struktury i reaktywności produktów pośrednich reakcji chemicznych i biochemicznych Inżynieria biomateriałowa Modelowanie komputerowe procesów fizykochemicznych Struktura i właściwości elastomerów Synteza i właściwości barwników reaktywnych Fizyka polimerów Fizyka molekularna Fizykochemia organicznych ciał stałych 2

5 INFORMACJE O JEDNOSTKACH Dziekan: prof. dr hab. Izabella Krucińska Żeromskiego 116, Łódź Tel fax: Dyscyplina naukowa wg MEIN Zatrudnienie: 22 Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii i Marketingu Tekstyliów włókiennictwo Opis działalności analiza, badanie i optymalizacja procesów wytwarzania i własności tekstyliów liniowych, tkanych, dzianych i nietkanych; analiza, badanie i optymalizacja procesów chemicznej modyfikacji i uszlachetniania tekstyliów; analiza i badanie różnorodnych aspektów architektury tekstyliów ; analiza, badanie i optymalizacja procesów wytwarzania odzieży ; technologia procesów bielenia, barwienia, apreturowania oraz procesy chemicznej konserwacji wyrobów włókienniczych; analiza własności materiałów tekstylnych i metody kontroli jakości tych wyrobów ; elektroniczne metody pomiarów we włókiennictwie i budowa unikalnej aparatury pomiarowej; wytwarzanie włókien sztucznych, technologia przędzenia mikrowłókien; badanie mikrostruktury i własności fizykochemicznych włókien; metody cyfrowej analizy obrazów w badaniach tekstyliów; badanie zjawisk dynamicznych występujących w wyrobach włókienniczych, dynamika mechanizmów i maszyn włókienniczych; automatyzacja, monitoring i komputerowe sterowanie procesami włókienniczymi; Nowe kierunki działalności: tekstronika, nanotechnologie w inżynierii materiałów włóknistych wyroby włókniste z polimerów biodegradowalnych, utylizacji odpadów produkcyjnych i z użytków włókienniczych Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Dziekan: Andrzej Materka ul. Stefanowskiego 18/22, Łódź Tel , fax: Dyscyplina naukowa wg MEIN Elektrotechnika, Elektronika, Automatyka i Robotyka, Informatyka Zatrudnienie: Nauczyciele Pozostali Opis działalności Badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe. Ekspertyzy i analizy dla przemysłu, instytucji publicznych i prywatnych. Prace projektowe i konstrukcyjne dla przemysłu. Opracowywanie zaawansowanych, nowoczesnych technologii, wykorzystywanych w przemyśle. Prowadzenie kursów i szkoleń, prezentujących najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i 3

6 INFORMACJE O JEDNOSTKACH technologiczne. Badania diagnostyczne i pomiarowe z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik. Usługi dla przemysłu w specjalistycznych, unikatowych laboratoriach badawczych. Opracowywanie i wdrażanie technologii przyjaznych środowisku naturalnemu (energetyka odnawialna, utylizacja odpadów itp.). Opracowywanie urządzeń i technik diagnostycznych, stosowanych w medycynie oraz w przemyśle, w szeroko pojętych dziedzinach: elektrotechniki, elektroniki, automatyki i robotyki oraz informatyki. Szczególnie preferowane branże i dziedziny: Automatyka przemysłowa, Bazy danych, Elektroenergetyka, Elektronika, Elektrotechnika, Elektrotermia, Energetyka odnawialna, Fotowoltaika, Informatyka, Jakość energii elektrycznej, Maszyny elektryczne, Mikrokontrolery, Mikroprocesorowe systemy sterowania, Ochrona środowiska, Oprogramowanie komputerów, Optoelektronika, Produkcja energii elektrycznej, Przedsiębiorstwa komunikacyjne, Przemysł elektrotechniczny, Przetwarzanie sygnałów i obrazów, Rozpoznawanie obrazów, Rynek energii elektrycznej, Sieci komputerowe, Sprzęt oświetleniowy, Systemy cyfrowe i mikroprocesorowe, Systemy informatyczne, Systemy mikroprocesorowe, Technika mikroprocesorowa, Technika pomiarowa, Technika wysokonapięciowa, Techniki informatyczne, Technologie internetowe, Technologie mikroelektroniki, Telekomunikacja, Termografia komputerowa, Trakcja elektryczna kolejowa i miejska, Transformatory, Układy elektroniczne, Urządzenia elektryczne, Utylizacja odpadów, Wspomaganie projektowania. Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Kierownik: Andrzej Napieralski Al. Politechniki 11, Łódź Tel , fax: Dyscyplina naukowa wg MEIN Zatrudnienie: 36 Elektronika, Informatyka Opis działalności W Katedrze prowadzone są badania naukowe w dziedzinach: projektowania i modelowania układów scalonych, w szczególności analogowych, projektowania i symulacji termicznej i elektrotermicznej przyrządów półprzewodnikowych, impulsowych układów przekształtnikowych oraz wykorzystania energii słonecznej, projektowania układów reprogramowalnych FPGA i CPLD, projektowania systemów mikro-elektro-mechanicznych (MEMS) z wykorzystaniem języka VHDL-AMS, układów z przełączanymi pojemnościami i prądami, projektowanie zaawansowanych serwisów WWW i baz danych, programowanie rozproszone, zastosowań informatyki i termografii w medycynie (rozpoznawanie obrazów, diagnostyka chorób) oraz przemyśle (systemy monitorowania drgań maszyn elektrycznych) Szczególnie preferowane branże i dziedziny: Elektronika, energoelektronika, telekomunikacja, systemy mikroprocesorowe, termografia, mikrokontrolery, bazy danych, technologie internetowe, oprogramowanie komputerów 4

7 INFORMACJE O JEDNOSTKACH Politechnika Łódzka Instytut Chemicznej Technologii Żywności Kierownik: dr. hab. inż. Lucjan Krala Stefanowskiego 4/10, Łódź Tel , fax: Dyscyplina naukowa wg MEIN technologia żywności, technologia chemiczna Zatrudnienie: 24 Opis działalności Doskonalenie technologii produkcji cukru, syropów i preparatów słodzących, produktów piekarskich i cukierniczych. Modyfikacja skrobi różnego pochodzenia, technologie produktów spożywczych o cechach prozdrowotnych. Wyznaczanie wartości energetycznej środków spożywczych. Analiza i ocena jakości surowców i produktów spożywczych. Optymalizacja sterylizacji ciągłej cieczy, zawiesin oraz podłoży fermentacyjnych. Optymalizacja procesów filtracyjnych. Utrwalanie i przechowalnictwo surowców i produktów spożywczych. Kinetyka przemian labilnych składników żywności podczas przetwarzania i przechowywania. Kriprotekcja mięsa. Izotermy sorpcji produktów suszonych i liofilizowanych. Niekonwencjonalne przetworniki pomiarowe do automatyzacji procesów jednostkowych w przemyśle spożywczym. Szkolenia z zakresu wdrażania systemów HACCP. Szczególnie preferowane branże i dziedziny: Dziedziny: technologia i analiza żywności tradycyjnej, żywności o cechach prozdrowotnych oraz suplementów diet, aparatura przemysłu spożywczego, pomiary i automatyzacja procesów jednostkowych w przemyśle spożywczym. Branże: przemysł cukrowniczy, przemysł skrobiowy, piekarski i cukierniczy, przemysł fermentacyjny, przetwórstwo owoców i warzyw, przemysł mięsny, przemysł farmaceutyczny, przechowalnictwo i dystrybucja surowców i produktów spożywczych. Kierownik: Prof. dr. hab. inż. Stanisław Bielecki Stefanowskiego 4/10, Łódź Tel , fax: Politechnika Łódzka Instytut Biochemii Technicznej Dyscyplina naukowa wg MEIN Nauki techniczne biotechnologia, technologia chemiczna Zatrudnienie: 30 Opis działalności Instytut oferuje technologie biosyntezy enzymów przydatnych dla przemysłu (lipazy, glikozydazy, proteinazy i inne hydrolazy, transferazy), jak też możliwość opracowania takich technologii dla innych enzymów według wymagań zleceniodawcy. Oferujemy technologie wytwarzania różnych biopreparatów: kultur mikroorganizmów przeznaczonych do bioremediacji skażonych środowisk, biopolimerów przydatnych dla terapii medycznej i zastosowań przemysłowych, preparatów immobilizowanych enzymów, przeznaczonych do hydrolizy białek, lipidów i cukrów (laktoza) oraz syntezy wartościowych substancji (nutraceutyki, prebiotyki pochodne kwasów tłuszczowych, sacharydów, alkoholi, itp.). Oferujemy usługi w zakresie analityki, izolacji i badań strukturalnych związków biologicznie aktywnych (witaminy, polifenole, sacharydy, białka i inne). 5

8 INFORMACJE O JEDNOSTKACH Szczególnie preferowane branże i dziedziny: biotechnologia przemysłowa, żywności i środowiska; przemysł chemiczny, spożywczy i farmaceutyczny. Politechnika Łódzka Instytut Podstaw Chemii Żywności Kierownik: Prof. dr. hab. inż. Stanisław Wysocki Stefanowskiego 4/10, Łódź Tel , fax: Dyscyplina naukowa wg MEIN Technologia Chemiczna, Technologia Żywności Opis działalności Synteza związków zapachowych identycznych z naturalnymi i ich analogów; Biotransformacja związków organicznych; Elektrosynteza związków organicznych; Synteza lotnych związków o wysokiej czystości optycznej; Skład chemiczny i właściwości biologiczne substancji naturalnych (olejki eteryczne, polifenole) z roślin występujących w Polsce w stanie naturalnym i uprawianych: badanie zmienności ontogenetycznej i różnorodności chemicznej, wydzielanie i identyfikacja składników, określanie aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybowej. Biosensory i sensory optyczne do pomiaru stężenia tlenu i glukozy; Techniki fluorescencyjne w badaniach biopolimerów; Immobilizacja enzymów. Immunoenzymatyczne metody analizy składników żywności; Alergeny żywności; Chemia związków kompleksowych metali grup przejściowych z bioligandami. Analiza i ochrona środowiska; Termiczna utylizacja i biodegradacja odpadów niebezpiecznych; Plazmowa destrukcja odpadów. Politechnika Łódzka Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Kierownik: Prof. dr. hab. inż. Zdzisława Libudzisz Wólczańska 171/173, Łódź Tel , fax: Dyscyplina naukowa wg MEIN Zatrudnienie: 29 Technologia Chemiczna, Technologia Żywności Opis działalności Działalność naukowo-badawcza Instytutu obejmuje zagadnienia związane z fizjologią, metabolizmem i przechowalnictwem drobnoustrojów przemysłowych, doskonaleniem i opracowaniem nowych biotechnologii w produkcji napojów fermentowanych, piwa i wina, pieczywa, drożdżownictwa, etanolu, bio-etanolu oraz utylizacji ciekłych i gazowych odpadów przemysłowych i charakterystyki substancji biologicznie czynnych w żywności i ich roli w żywieniu, w tym pro- i prebiotyków. Działalność usługowa Instytutu związana jest z identyfikacją i diagnostyką mikroorganizmów, analizą chemiczną i mikrobiologiczną żywności, doradztwem i ekspertyzami w zakresie technologii drożdżownictwa, winiarstwa, piwowarstwa, piekarnictwa i gorzelnictwa, oceną procesów oczyszczania ścieków, projektowaniem oczyszczalni ścieków. Prowadzenie seminariów szkoleniowe dla pracowników przemysłu oraz studiów podyplomowych. 6

9 INFORMACJE O JEDNOSTKACH Szczególnie preferowane branże i dziedziny Przemysł Spożywczy, Farmaceutyczny Fermentacyjny, Ochrona Środowiska Politechnika Łódzka Katedra Inżynierii Chemicznej Kierownik: Prof. dr. hab. inż. Marek Dziubiński Wóczańska 175, Łódź Tel , fax: Dyscyplina naukowa wg MEIN Zatrudnienie: Inżynieria chemiczna i procesowa 10 osób + 6 doktorantów Opis działalności Hydrodynamika przepływu pęcherzy gazowych w cieczach. Badanie procesu napowietrzania ścieków i charakterystyk napowietrzaczy, usuwanie pęcherzy gazowych z cieczy o bardzo wysokich lepkościach, transport dwufazowy ciecz-gaz mediów o złożonych właściwościach reologicznych. Badanie właściwości reologicznych płynów nienewtonowskich takich jak: roztwory i stopy polimerów, pasty, zawiesiny, produkty spożywcze, płyny ustrojowe. Kompleksowa charakterystyka emulsji (struktura, właściwości reologiczne, trwałość procesy koalescencji, flokulacji i śmietankowania) Projektowanie i wykonanie specjalnych typów reometrów. Projektowanie przepływu płynów nienewtonowskich w elementach aparatury przemysłowej. Przepływ jedno i dwufazowy w mikrokanałach. Elementy ryzyka procesowego (wypływy jedno i dwufazowe niebezpiecznych substancji ze zbiorników i przewodów). Szczególnie preferowane branże i dziedziny: Przemysł chemiczny, rolno-spożywczy, farmaceutyczny, farb i lakierów Politechnika Łódzka Katedra Systemów Inżynierii Środowiska Kierownik: Prof. dr. hab. inż. Roman Zarzycki Wóczańska 213, Łódź Tel , fax: , Dyscyplina naukowa wg MEIN Zatrudnienie: Inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska 10 osób + 6 doktorantów Opis działalności Analiza instrumentalna mikrośladów i materiałów biologicznych. Analiza próbek środowiskowych. Analiza termicznej (DSC, TGF), kalorymetrii reakcyjnej. Badania procesowych i analitycznych wody i ścieków. Ekologiczna oceny przedsiębiorstw wraz z doradztwa w zakresie zastosowania nowych technologii produkcyjnych, recyklingu i regeneracji, utylizacji odpadów. Kompleksowa ocena stanu środowiska i prognozy zmian sytuacji jako podstawy do planów restrukturyzacji i zagospodarowania przestrzennego. Koncepcja gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi. Metody oceny i optymalizacji systemów monitoringu środowiska. Modernizacja instalacji i transferu nowych 7

10 INFORMACJE O JEDNOSTKACH technologii, optymalizacji procesów wytwarzania z punktu widzenia ekonomiki procesów i ochrony środowiska. Ocena oddziaływania nowych inwestycji i istniejących zakładów oraz instalacji przemysłowych na środowisko. Ocena i analiza stanu środowiska, w tym szczególnie zanieczyszczenia atmosfery wraz z symulacją modelową rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Ocena oddziaływania na środowisko, operaty ochrony atmosfery, programy gospodarki odpadami, ekspertyzy z zakresu inżynierii i ochrony środowiska. Operatory wodno-prawne i operatory ochrony atmosfery. Opiniowanie rozwiązań technologicznych komunalnych oczyszczalni ścieków. Opracowania eksperckie dla administracji rządowej i samorządowej (np. program ochrony środowiska, program ochrony powietrza, program gospodarki odpadami). Opracowania eksperckie dla zakładów przemysłowych (np. Raporty ocen oddziaływania na środowisko, przeglądy ekologiczne, analiza i identyfikacja aspektów środowiskowych, oceny efektów ekologicznych). Opracowania dostosowane do indywidualnych wymagań użytkowników, technik i technologii oczyszczania powietrza, ścieków i unieszkodliwiania odpadów. Wszelkie analizy chemiczne w zakresie ochrony środowiska (pomiary emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, analiza wody i ścieków, badania toksyczności i składu odpadów przemysłowych, opracowywanie wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego ). Wykonywanie prac studialnych typu case study, analiza technik i technologii pod kątem zgodności z BAT. Analiza ryzyka dla instalacji chemicznych i procesowych, aby na tej podstawie proponować lub ocenić odpowiednie środki bezpieczeństwa. Opracowanie raportu o bezpieczeństwie, planów operacyjno-ratowniczych i innych działań zmierzających do zapobiegania poważnym awariom i katastrofom przemysłowym. Szczególnie preferowane branże i dziedziny Ochrona środowiska wód, powietrza, gleby. Przedstawiciele dużych zakładów chemicznych, inżynierowie pracujący w przemyśle rafineryjnym, chemicznym, rolno-spożywczy, farmaceutyczny energetycznym i innych, służby bezpieczeństwa technicznego, bhp i ochrony środowiska, projektanci z biur projektów, przedstawiciele administracji państwowej (PIP, PIOŚ, PSP) oraz reprezentanci uczelni akademickich. Politechnika Łódzka Katedra Procesów Cieplnych i Dyfuzyjnych Kierownik: Prof. dr hab. Ireneusz Zbiciński Wóczańska 213, Łódź Tel ; , fax: Dyscyplina naukowa wg MEIN Inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska Zatrudnienie: 18 Opis działalności podstawy teoretyczne procesu suszenia równowaga suszarnicza i kinetyka suszenia i degradacji suszenie nadkrytyczne utlenianie odpadów w wodzie nadkrytycznej zastosowania palników pulsacyjnych prognozowanie zagrożeń i symulacja wybuchów zbiorników z ropą naftową synteza nanocząstek podczas suszenia rozpryskowego inżynieria biomedyczna mikroenkapsulacja ocena cyklu życia produktów Szczególnie preferowane branże i dziedziny: 8

11 INFORMACJE O JEDNOSTKACH oznaczanie aktywności wody, wilgotności równowagowej surowców i półproduktów w technologii spożywczej, farmaceutycznej, biotechnologicznej, kosmetycznej (wyznaczanie trwałości produktu przechowywanego w różnych temperaturach i wilgotności otoczenia) opracowanie właściwych parametrów i sposobów suszenia, szczególnie wytwarzanie mikrostruktur poprzez suszenie rozpryskowe badanie i opracowanie warunków technologicznych procesu mikroenkapsulacji z wykorzystaniem suszenia rozpryskowego Politechnika Łódzka Katedra Aparatury Procesowej Kierownik: Prof. dr hab. Andrzej Heim Stefanowskiego 12/16, Łódź Tel , fax: Dyscyplina naukowa wg MEIN Zatrudnienie: 20 Inżynieria chemiczna Opis działalności Procesy mieszania układów ciekłych jedno i wielofazowych. Procesy przetwórcze materiałów ziarnistych (rozdrabnianie, klasyfikacja ziarnowa, granulacja). Dezintegracja mikroorganizmów w młynach perełkowych. Zakres usług: konsultacje i doradztwo techniczne związane z projektowaniem i przebiegiem procesów będących przedmiotem zainteresowania Katedry; przygotowanie opracowań związanych z optymalizacją procesów technologicznych; wykonywanie ekspertyz i dokumentacji technicznoruchowej; badania zagadnień dotyczących procesów mieszania, rozdrabniania, granulacji i przesiewania; wykonywanie pomiarów wielkości cząstek i określanie składu granulometrycznego materiałów drobnoziarnistych. Szczególnie preferowane branże i dziedziny: Przemysł chemiczny, spożywczy, przetwórstwa kopalin, przetwórczo-rolniczy. Politechnika Łódzka Samodzielny Zakład Sieci Komputerowych Kierownik: dr inż. Antoni Zajączkowski Stefanowskiego 18/22, Łódź Tel fax: Dyscyplina (-y) naukowa wg MEIN Zatrudnienie: 22 informatyka Opis działalności 9

12 INFORMACJE O JEDNOSTKACH Kursy administratorów sieci komputerowych w ramach programu akademii sieciowej CISCO Kursy w zakresie administrowania systemem operacyjnym Linux. Szczególnie preferowane branże i dziedziny: Sieci komputerowe, Przemysłowe systemy informatyczne Politechnika Łódzka Centrum Komputerowe Kierownik: Dr inż. Stanisław Starzak ul. Wólczańska 175, Łódź Tel , fax: Dyscyplina (-y) naukowa wg MEIN Zatrudnienie: 32 Informatyka i Telekomunikacja Opis działalności U progu lat 90-tych, Politechnika Łódzka była inicjatorem dołączenia łódzkiego środowiska naukowo-akademickiego do krajowych, europejskich sieci komputerowych i jako pierwsza uczelnia w Łodzi miała dostęp do rozległych sieci komputerowych BITNET, CERN, Internet. Aktualnie Centrum Komputerowe PŁ zarządza Miejska Siecią Komputerową LODMAN w Łodzi. Jest to rozległa szerokopasmowa sieć komputerowa typu MAN (Metropolitan Area Network). Obejmuje dziś swym zasięgiem kilkadziesiąt lokalizacji na terenie miasta; ma ponad 150 stałych klientów z Łodzi rekrutujących się ze środowisk akademickiego, jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, administracji publicznej, przemysłu, sektora MŚP. Zasadniczym zadaniem sieci jest integracja zasobów informatycznych jednostek oraz udostępnienie im połączenia z innymi krajowymi ośrodkami i światową siecią Internet. Politechnika Łódzka może poszczycić się własną szerokopasmową siecią komputerową (Uczelniana Sieć Komputerowa USK), opartą o technologie światłowodowe, oferująca przepustowość do 10Gb/s i obejmującą wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni. Infrastruktura ta jest wykorzystywana w procesie budowy i testowania zaawansowanych usług i aplikacji sieciowych. Należy do nich zaliczyć min. systemy informatyczne wspomagające badania naukowe i zarządzanie uczelnią wyższą, których autorem bądź współautorem jest Centrum Komputerowe PŁ. Szczególnie preferowane branże i dziedziny Sieci Komputerowe - budowa i eksploatacja Miejskiej Sieci Komputerowej LODMAN (szerokopasmowy dostęp do Internetu do 1 Gbit/s,WWW, w3cache, , ftp, news, listproc, ntp, DNS, VLAN, transmisje multimedialne - współzarządzanie Krajową Akademicką Siecią PIONIER - Systemy Informatyczne - systemy rozproszonych baz danych,(baza 10 łódzkich bibliotek naukowych), zintegrowane systemy wspomagające zarządzanie uczelnią (kadry- płace, obsługa procesu dydaktycznego i dziekanatu,) Technologie Internetowe - Regionalna Akademia Cisco - systemy portalowe, podpis elektroniczny, bezpieczna poczta elektroniczna Inteligentne Budownictwo - Certyfikowane Centrum Szkoleniowe EIB/KNX - Instytut Włókiennictwa 10

13 INFORMACJE O JEDNOSTKACH Kierownik: Jolanta Mamenas Brzezińska 5/15, Łódź Tel , fax: Dyscyplina naukowa wg MEIN Zatrudnienie: 142 Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa, Technologie materiałowe, Technologie chemiczne, Biotechnologia, Badania Interdyscyplinarne w obszarze Nauk Technicznych, Badania Interdyscyplinarne w obszarze Nauk Medycznych Opis działalności Instytut Włókiennictwa (IW) jest najstarszą placówką naukowo-badawczą przemysłu włókienniczego w Polsce, założoną w 1945 r. Podstawą działalności naukowo-badawczej IW jest stała współpraca z różnymi gałęziami przemysłu. Realizowane prace mają charakter interdyscyplinarny oferowane rozwiązania technologiczne dotyczą przyjaznych dla środowiska procesów barwienia i wykończania wyrobów włókienniczych, wytwarzania szerokiej gamy materiałów filtracyjnych, antybakteryjnych, barierowych, o podwyższonym komforcie użytkowania. Najnowsze prace badawcze dotyczą obszarów: biotechnologii, nanotechnologii i biomateriałów do zastosowań w medycynie. Akredytowane laboratoria IW oferują kompleksowe usługi badań fizyko-mechnicznych i chemicznych surowców i wyrobów włókienniczych. Uczestniczymy w PR UE, współpracujemy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi, jesteśmy koordynatorem międzynarodowej sieci naukowej TEXMEDECO-NET. Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera Dyrektor: prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, Łódź Tel , fax: Dyscyplina naukowa wg MEIN Zatrudnienie: 430 medycyna i biologia medyczna Opis działalności Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi, utworzony w 1954 r., jest placówką naukowo-badawczą, zajmującą się wszelkimi dziedzinami powiązanymi z szeroko pojętą medycyną pracy, takimi jak: diagnostyka, leczenie i zapobieganie chorobom zawodowym, higiena pracy, epidemiologia, ochrona radiologiczna, toksykologia doświadczalna, toksykologia środowiskowa, fizjologia i psychologia pracy oraz organizacja służby medycyny pracy. W ciągu ostatnich lat zakres działalności Instytutu poszerzył się o nowe dziedziny: skutków zdrowotnych narażenia środowiskowego, ocenę ryzyka skutków zdrowotnych narażenia na czynniki chemiczne, bezpieczeństwo chemiczne oraz promocję zdrowia w miejscu pracy. Podstawowym zadaniem Instytutu jest prowadzenie prac naukowych, usługowo-badawczych i ekspertyzowych w zakresie zagrożeń zdrowotnych powodowanych przez czynniki szkodliwe powstające w środowisku pracy człowieka. W ramach działalności badawczo-ekspertyzowej prowadzimy prace w zakresie: opracowywania ekspertyz dotyczących organizacji opieki zdrowotnej nad pracownikami; oceny narażenia zawodowego na czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne w tym: oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy stężeń pyłu całkowitego i respirabilnego, sztucznych włókien mineralnych i azbestu (także w wyrobach przemysłowych), wolnej krystalicznej krzemionki, endotoksyn i glukanów oraz ogólnej liczby bakterii i grzybów; oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy szerokiej gamy związków chemicznych (także w powietrzu atmosferycznym, pomieszczeniach mieszkalnych i wodzie); oznaczanie związków toksycznych lub ich metabolitów w materiale biologicznym; pomiarów hałasu, wibracji i pól elektromagnetycznych; pomiarów promieniowania jonizującego; opracowywania ekspertyz 11

14 INFORMACJE O JEDNOSTKACH dotyczących szkodliwości substancji i preparatów chemicznych (także kart charakterystyki bezpieczeństwa). Szczególnie preferowane branże i dziedziny: medycyna pracy, medycyna środowiskowa, zdrowie publiczne, higiena pracy, ochrona radiologiczna i ochrona przed promieniowaniem niejonizującym; toksykologia, z uwzględnieniem toksykometrii, ocena szkodliwości substancji chemicznych oraz metody oceny narażeń na te substancje zwłaszcza w środowisku pracy; epidemiologia chorób zawodowych i innych skutków zdrowotnych związanych z ekspozycją na chemiczne, fizyczne i psychofizyczne czynniki szkodliwe powstające w środowisku człowieka; szacowanie wielkości ryzyka zdrowotnego, związanego z narażeniem środowiska na czynniki szkodliwe; fizjologia, psychologia, socjologia pracy i ergonomia w zakresie niezbędnym dla ochrony zdrowia pracujących; patologia zawodowa, profilaktyka chorób zawodowych i parazawodowych oraz diagnostyka i leczenie ostrych zatruć; promocja zdrowia w miejscu pracy; organizacja i ekonomika zdrowia pracujących; ustalanie kryteriów zdrowotnych warunkujących wybór zawodu oraz możliwości wykonywania pracy. Instytut Technik i Technologii Dziewiarskich TRICOTEXTIL Kierownik: Dr inż. Bogumił Świderski ul. Piotrkowska 270, Łódź Tel , , fax: , tricotextil.lodz.pl Dyscyplina naukowa wg MEIN N507 Nauka o Materiałach i Inżynieria Materiałowa N508 Technologie Materiałowe Zatrudnienie: 82 Opis działalności Prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, doświadczalnych, wdrożeniowych w zakresie technik i technologii z dziedziny włókiennictwa, a w szczególności dziewiarstwa oraz z dziedziny odzieżownictwa, w tym głównie odzieży ochronnej i zawodowej, prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie procesów i technologii wykończalniczych i uszlachetniających wyroby włókiennicze, prac badawczych w zakresie gospodarki wodno ściekowej, usług badawczych w akredytowanych laboratoriach, procesów certyfikacji, certyfikacji w zakresie zastrzeżonych przez TRICOTEXTIL znaków, oceny zgodności w zakresie notyfikacji instytutu, wykonywanie prac badawczych w zakresie kreowania nowych materiałów wytwarzanych technikami dziania na parku maszynowym produkcji doświadczalnej instytutu, analiz stanu gospodarczego przemysłu włókienniczego w kraju i Europie, oraz działalności usługowej w zakresie ekspertyz, oceny i doradztwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, kreowanie i wdrażanie wspólnie z przemysłem włókienniczym technologii proinnowacyjnych, szkolenia dla przedsiębiorstw sektora włókienniczego. Szczególnie preferowane branże i dziedziny Przemysł włókienniczy, wyroby włókiennicze ( w tym medyczne i zabawki), odzież ochronna i zawodowa. Kierownik: Mgr inż. Marian Ornat Instytut Inżynierii Materiałów Włókienniczych 12

15 INFORMACJE O JEDNOSTKACH ul. Gdańska 118, Łódź Tel , fax: iimw.lodz.pl Dyscyplina naukowa wg MEIN Zatrudnienie: 90 N507 Nauka o Materiałach i Inżynieria Materiałowa, N508 Technologie Materiałowe Opis działalności Instytut Inżynierii Materiałów Włókienniczych jest jednostką badawczo- rozwojową działającą w obszarze całego włókiennictwa, a w szczególności w zakresie technologii wytwarzania i badań włókienniczych wyrobów wyposażenia wnętrz i technicznych wyrobów włókienniczych specjalnego przeznaczenia. Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Nr AB 029 laboratoria badawcze Instytutu oferują usługi badawcze w zakresie: właściwości humanoekolicznych wyrobów włókienniczych, zawartości i emisji substancji toksycznych z wszelkiego rodzaju wyrobów włókienniczych i innych, zgodnie ze standardami stosowanymi w krajach Unii Europejskiej, właściwości elektrostatycznych wyrobów włókienniczych, odporności na zapalenie, dymotwórczości i toksyczności produktów spalania, właściwości użytkowych (trwałości użytkowej i komfortu użytkowania) oraz parametrów technicznych surowców i wyrobów włókienniczych, z zastosowaniem metod analizy fizyko-mechanicznej (metrologicznej) i fizyko-chemicznej. Instytut jest członkiem międzynarodowego Stowarzyszenia Öko-Tex. Szczególnie preferowane branże i dziedziny Inżynieria Materiałów Włókienniczych, Ekologia włókienniczych procesów technologicznych, Metody badań procesów i wyrobów. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN Kierownik: Prof. dr hab. Marian Mikołajczyk ul. Sienkiewicza 112, Łódź Tel , fax: Dyscyplina naukowa wg MEIN Zatrudnienie: 184 Nauki chemiczne, biologia, biologia medyczna, inżynieria materiałowa, fizyka, Opis działalności Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych w Łodzi należy do sieci instytutów Polskiej Akademii Nauk, utworzonej aby prowadzić badania w wybranych działach nauki. Badania prowadzone w Centrum obejmują problemy z dziedziny chemii organicznej, chemii bioorganicznej oraz chemii i fizyki polimerów ze szczególnym naciskiem na rozwijanie zaawansowanych materiałów, zarówno nisko- jak i wysokocząsteczkowych. Badania te obejmują nowe metody steroselektywnej syntezy złożonych związków organicznych, zawierających heteroatomy takie jak fosfor, siarka i krzem; nowe techniki sterokontrolowanej syntezy modyfikowanych oligonukleotydów i ich zastosowanie w bioinżynierii protein; rozwijanie nowych metod syntezy polimerów i ich zastosowań biomateriałowch, elektronicznych i konstrukcyjnych. Szczególnie preferowane branże i dziedziny synteza związków biologicznie czynnych synteza modyfikowanych oligonukleotydów synteza polimerów 13

16 INFORMACJE O JEDNOSTKACH przetwórstwo polimerów Centrum Biologii Medycznej PAN Kierownik: prof. dr hab. Czesław Cierniewski ul. Lodowa 106, Łódź Tel , fax: Dyscyplina naukowa wg MEIN Zatrudnienie: 55 Biologia medyczna, nauki medyczne, nauki farmaceutyczne, nauki chemiczne Opis działalności Przedmiotem działalności placówki jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk biomedycznych skupionych na wyjaśnieniu podstawowych mechanizmów molekularnych procesów fizjologicznych i patofizjologicznych oraz biotechnologii medycznej. Placówka działa na rzecz rozwoju w/w dziedzin nauki, a szczególnie zajmuje się prowadzeniem nowoczesnych badań podstawowych i aplikacyjnych. Do zadań placówki należy w szczególności: Prowadzenie prac badawczych w zakresie: biologii i biotechnologii medycznej ze szczególnym uwzględnieniem genomiki i proteomiki, a także badań relacji organizm-środowisko, oraz badań na styku patogen-gospodarz na poziomie, molekularnym, komórkowym i na poziomie organizmu, a także nauk farmaceutycznych. Charakterystyka epidemiologiczna szczepów Mycobacterium tuberculosis, identyfikacja aktywnej transmisji szczepów klinicznych w populacji, identyfikacja zakażeń wewnątrzszpitalnych, identyfikacja powikłań poszczepiennych u dzieci (szczepienie BCG). Wykrywanie ludzkiego wirusa cytomegalii (HCMV) w próbach klinicznych metodami PCR Szczególnie preferowane branże i dziedziny Biologia medyczna, farmakologia, mikrobiologia, wirusologia molekularna, biologia molekularna, genetyka i fizjologia drobnoustrojów, immunologia, immunobiologia zakażeń, chemia biologiczna, struktura i funkcja DNA, struktury komórkowe bakterii. Instytut Włókien Chemicznych Kierownik: Dr inż. Danuta Ciechańska ul. Skłodowskiej-Curie 19/27, Łódź Tel , , fax: , iwch.lodz.pl Dyscyplina naukowa wg MEIN 37- inżynieria materiałowa; 41- technologia chemiczna 42- włókiennictwo Zatrudnienie: 78 Opis działalności Instytut Włókien Chemicznych realizuje prace naukowe o charakterze interdyscyplinarnym w następujących kierunkach: 14

17 INFORMACJE O JEDNOSTKACH 1. Biopolimery i włókna chemiczne z tych polimerów 2. Biomateriały do zastosowań w medycynie, weterynarii, stomatologii, higienie i rolnictwie 3. Polimery syntetyczne i wyroby z tych polimerów 4. Bioaktywne włókna chemiczne 5. Polimery i włókna z odtwarzalnych surowców 6. Biotechnologia w syntezie i modyfikacji polimerów, włókien i tekstyliów 7. Nanotechnologia w produkcji i modyfikacji włókien chemicznych Szczególnie preferowane branże i dziedziny medycyna - materiały opatrunkowe, biotechnologia, tekstylia specjalne, w tym bioaktywne i biodegradowalne Instytut Barwników i Produktów Organicznych Dyrektor: dr inż. Mirosław Muszyński Chemików 2/4, Zgierz Telefon: ; fax.: Dyscyplina naukowa wg MEIN nauki chemiczne; inżynieria i ochrona środowiska; technologia chemiczna Zatrudnienie: 50 Opis działalności Przedmiotem działania Instytutu jest organizowanie i prowadzenie badań naukowych, prac badawczorozwojowych oraz szkoleniowo-akwizycyjnych z zakresu przemysłu barwników, pigmentów i półproduktów organicznych i innych dziedzin syntezy organicznej, z zakresu aplikacji barwników, pigmentów oraz środków pomocniczych, z uwzględnieniem inżynierii chemicznej i ochrony środowiska. Szczególnie preferowane branże i dziedziny Instytut inicjuje i realizuje prace naukowe i badawczo-rozwojowe dla: przemysłu barwnikarskiego, włókienniczego, farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego, farb i lakierów, poligrafii, chemii gospodarczej, tworzyw sztucznych. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Manewrowej ORAM Dyrektor: dr Andrzej Holi Plac Zwycięstwa 2, Łódź Telefon: ; fax.: ; Dyscyplina naukowa wg MEIN elektrotechnika Zatrudnienie: 36 Opis działalności 15

18 INFORMACJE O JEDNOSTKACH Główne kierunki naszej działalności to: kompleksowe prace naukowo-badawcze, konstrukcyjne, technologiczno-projektowe, doświadczalne i wdrożeniowe, zmierzające do przygotowania produkcji nowych wyrobów w dziedzinie aparatury łączeniowej prądu przemiennego. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Gastronomicznego i Artykułów Spożywczych w Łodzi Dyrektor: Sławomir Malinowski Kopernika 15/17, Łódź Telefon: ; fax.: ; Dyscyplina naukowa wg MEIN biologia, nauki chemiczne, towaroznawstwo, technologia żywności Zatrudnienie: 20 Opis działalności COBR PG i AS prowadzi działalność naukowo badawczą, analiza żywności, szkolenia z zakresu oceny organoleptycznej, HACCP, wdrażanie HACCP. Dyrektor: prof.dr hab.inż. Franciszek Strzelczyk ul. J.Dąbrowskiego 113, Łódź Instytut Techniki Cieplnej Telefon: , , fax.: ; Dyscyplina naukowa wg MEIN elektrotechnika, inżynieria i ochrona środowiska, mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, energetyka Zatrudnienie: 100 Opis działalności Instytut Techniki Cieplnej realizuje badania naukowe i doświadczalno-konstrukcyjne oraz prace aplikacyjne dla energetyki zawodowej i przemysłowej obejmujące zagadnienia: przepływów cieczy, par i gazów; wymiany ciepła; aerodynamiki maszyn i urządzeń, spalania; akustyki technicznej, drgań układów mechanicznych; automatyzacji, regulacji i sterowania; diagnozowania maszyn i układów; ochrony środowiska przed zapyleniem, gazami i hałasem; wykorzystania odnawialnych źródeł energii; innowacyjnych konstrukcji wraz z wykonawstwem. Szczególnie preferowane branże i dziedziny Energetyka przemysłowa i zawodowa, przemysł papierniczy, budownictwo Dyrektor: prof. dr. Stanisław Kaniszewski Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka 16

19 INFORMACJE O JEDNOSTKACH Konstytucji 3 Maja 1/3, Skierniewice Telefon: , ; fax.: Dyscyplina naukowa wg MEIN rolnictwo Zatrudnienie: 170 Opis działalności Prace badawcze obejmują wszystkie kierunki niezbędne dla rozwoju warzywnictwa oraz produkcji grzybów uprawnych, a mianowicie: genetykę, hodowlę i biotechnologię; technologię uprawy i nawożenia warzyw polowych i szklarniowych, w tym integrowaną i ekologiczną uprawę warzyw; technologię produkcji grzybów uprawnych; ochronę roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami; metody przechowywania; przetwórstwa i oceny jakości warzyw. Szczególnie preferowane branże i dziedziny Warzywnictwo, hodowla i biotechnologia, nawożenie, uprawa roślin, integrowana produkcja warzyw, ekologiczna uprawa warzyw, uprawa grzybów jadalnych, ochrona warzyw przed szkodnikami, chorobami i chwastami, biologiczne metody walki z patogenami glebowymi, przechowalnictwo warzyw, przetwórstwo i ocena jakości. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast OBREM Dyrektor: Władysław Sadowy ul. Lipowa 73, 113, Łódź Telefon: , , fax.: ; Dyscyplina naukowa wg MEIN Zatrudnienie: Inżynieria i ochrona środowiska, budowa i eksploatacja maszyn średnioroczne 17,36 etatu Opis działalności Obszarem działania OBREM są badania naukowe, projekty techniczne i wdrożenia związane z rozwojem technologii w gospodarce odpadami i utrzymaniem w czystości infrastruktury komunalnej. Projektujemy i wykonujemy m.in. sprzęt do gromadzenia, transportu, sortowania, unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób zapewniający minimalną szkodliwość dla środowiska. Prowadzimy badanie składu gazu i zasobności gazowej składowisk odpadów. Szczególnie preferowane branże i dziedziny Ochrona środowiska, gospodarka odpadami komunalnymi (technologie i urządzenia do wykorzystania biogazu, linie do segregacji odpadów, sita, przerzucarki do kompostu) Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych POLMATEX-CENARO Dyrektor: Doc. dr inż. Józef Świątek ul. Wólczańska 55/59, Łódź 17

20 INFORMACJE O JEDNOSTKACH Telefon: , , fax.: Dyscyplina naukowa wg MEIN 236 Nauki Techniczne Zatrudnienie: 56 Opis działalności POLMATEX CENARO jest jednostką badawczą o przeszło pięćdziesięcioletniej tradycji w prowadzeniu badań stosowanych, prac rozwojowych, projektowaniu unikalnych maszyn i budowie urządzeń dla przemysłu włókienniczego i pokrewnych. Wykonujemy badania stosowane, prace rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie: maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych dla przemysłu włókienniczego, włókien chemicznych i środków higieny osobistej. Opracowujemy dokumentację konstrukcyjną, budujemy prototypy unikalnych maszyn i zestawy produkcyjne, krótkie serie maszyn oraz unikatową aparaturę pomiarową, projektujemy automatyzację procesów technologicznych oraz budujemy systemy sterowania i automatyki. Szczególnie preferowane branże i dziedziny Włókiennictwo, Tekstylia, Maszyny włókiennicze 18

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa inżynieria produkcji nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej mechanika i budowa maszyn mechatronika transport

Bardziej szczegółowo

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) - kierunek: TOWAROZNAWSTWO Załącznik 1: Plan studiów

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) - kierunek: TOWAROZNAWSTWO Załącznik 1: Plan studiów STACJONARNE STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) - kierunek: TOWAROZNAWSTWO Załącznik 1: Plan studiów Lp. Przedmiot ECTS Wykł. Ćw. Lab. Pr. Zal. Kod SEMESTR 1 1. Matematyka I 6 45 15 30 E 21 01 1109 00 2. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009)

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009) Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009) W-01 Wydział Mechaniczny I-07 Instytut Inżynierii Materiałowej I-08 Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn I-10 Instytut Maszyn Przepływowych

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: )

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: ) Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 4.12.2013) W-1 Wydział Mechaniczny I-7 Instytut Inżynierii Materiałowej I-8 Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn I-10 Instytut Maszyn Przepływowych

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wydziałach, kierunkach, rodzajach studiów oraz specjalnościach w Politechnice Łódzkiej 2008/2009

INFORMACJA o wydziałach, kierunkach, rodzajach studiów oraz specjalnościach w Politechnice Łódzkiej 2008/2009 INFORMACJA o wydziałach, kierunkach, rodzajach studiów oraz specjalnościach w Politechnice Łódzkiej 2008/2009 Informacji o zasadach rekrutacji, studiach i limitach przyjęć udziela oraz dokumenty na wszystkie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Katowice, ul. Krasińskiego 8, tel. 32 603 41 023, e-mail: rmbos@polsl.pl (S I i II, NW II) kierunek studiów: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA kryteria przyjęć matematyka z egzaminu maturalnego I stopnia z tytułem

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na studiach: niestacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki

Wybór specjalności na studiach: niestacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Wybór specjalności na studiach: niestacjonarnych 1 stopnia Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Specjalności Automatyka i metrologia Elektroenergetyka Przetworniki elektromechaniczne

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Specjalności Automatyka i metrologia Elektroenergetyka Przetworniki elektromechaniczne 2 Program

Bardziej szczegółowo

Dane zebrały i opracowały: Grażyna Antos Aleksandra Banaszek Grażyna Antonowicz Katarzyna Maćczak

Dane zebrały i opracowały: Grażyna Antos Aleksandra Banaszek Grażyna Antonowicz Katarzyna Maćczak Dane zebrały i opracowały: Grażyna Antos Aleksandra Banaszek Grażyna Antonowicz Katarzyna Maćczak Świder, 2006 Ośrodek Wynalazczości Ośrodek Informacji Patentowej przy Bibliotece Politechniki Łódzkiej

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 1. Nauki biologiczne: 1) specjalności naukowe w kierunku biologia: b) bioenergetyka, 2) specjalności

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Załącznik 3 Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 E Z Σh

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność: Załącznik 4A Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność: Liczba godzin w semestrze Lp. Nazwa przedmiotu Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Σh W C L

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Definicja i zakres pojęcia technologia 1.2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

2 913 Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Elektronowej Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

2 913 Instytut Technologii Elektronowej Instytut Technologii Elektronowej Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza stypendia dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Gdańsk, 08.05.2012 1. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych Prezentacja specjalności Elektroenergetyka Instytut Systemów Elektronicznych Plan prezentacji: Charakterystyka specjalności i profil absolwenta Wybrane realizowane przedmioty Współpracujące Instytucje

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii

Nazwa uczelni/placówki naukowej. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, Zakład Fizykochemii Płynów i Miękkiej Materii Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 127/226/13 z dnia 22 stycznia 2013 r. Lista doktorantów, którym przyznano stypendium w ramach II edycji projektu systemowego Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo żywności, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł

Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo żywności, studia pierwszego stopnia 2015/16. Przedmiot/moduł W0 W02 W03 W04 W05 W06 W07 W08 W09 W0 W W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 Matryca wypełnienia efektów kształcenia: wiedza bezpieczeństwo, studia pierwszego stopnia 205/6 BZs_00 Chemia organiczna z elementami ogólnej

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 12.11.2014 Plan studiów z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY DYDAKTYCZNE PROWADZONE W KATEDRZE. Informatyka w przemyśle spożywczym. Teoria mechanizmów i maszyn. Inżynieria procesowa

PRZEDMIOTY DYDAKTYCZNE PROWADZONE W KATEDRZE. Informatyka w przemyśle spożywczym. Teoria mechanizmów i maszyn. Inżynieria procesowa PRZEDMIOTY DYDAKTYCZNE PROWADZONE W KATEDRZE Informatyka w przemyśle spożywczym Teoria mechanizmów i maszyn Inżynieria procesowa Urządzenia przemysłu spożywczego Eksploatacja w przemyśle spożywczym Linie

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: automatyka i robotyka. energetyka. inżynieria materiałowa

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: automatyka i robotyka. energetyka. inżynieria materiałowa Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa

Bardziej szczegółowo

Program wieloletni pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" etap II / 2011-2013

Program wieloletni pn. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy etap II / 2011-2013 Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Program wieloletni Potrzeba realizacji programu wieloletniego wynikała ze stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 376/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

Trochę o zawodach, w których kształcimy

Trochę o zawodach, w których kształcimy Trochę o zawodach, w których kształcimy TECHNIK ELEKTRYK Dział elektryczności jest bardzo szeroką i ciągle rozwijającą się dziedziną nauki, w której każdy może znaleźć obszar zgodny z własnym zainteresowaniem,

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki 2016/2017

Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki 2016/2017 Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki Tok studiów Semestr Specjalność Typ semestru Rok akademicki Blok Przedmiot Energetyka - studia stacjonarne pierwszego stopnia ENE_1A_S_2014_2015_9763_1

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2014/2015. zasady rekrutacji wydziały kierunki specjalności INFORMATOR

Rok akademicki 2014/2015. zasady rekrutacji wydziały kierunki specjalności INFORMATOR Rok akademicki 2014/2015 zasady rekrutacji wydziały kierunki specjalności INFORMATOR Informacji o zasadach rekrutacji, studiach i limitach przyjęć udziela oraz dokumenty na wszystkie wydziały przyjmuje:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 STUDIA WIECZOROWE I ZAOCZNE W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ Studia niestacjonarne przeznaczone są w zasadzie dla osób pracujących

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W KATEDRZE MIKROBIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

OPIS PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W KATEDRZE MIKROBIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ OPIS PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W KATEDRZE MIKROBIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE Mikrobiologia Rola mikrobiologii. Świat mikroorganizmów: wirusy, bakterie, archebakterie,

Bardziej szczegółowo

kwota netto szkolenia

kwota netto szkolenia lp. obszar szkolenia ArcGIS w planowaniu przestrzennym i urbanistyce kwota netto szkolenia stawka VAT kwota brutto szkolenia ArcGIS - podstawy, efektywne wykorzystanie narzędzi GIS, wykonywanie analiz,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KART PRZEDMIOTÓW

ZESTAWIENIE KART PRZEDMIOTÓW ZESTAWIENIE KART PRZEDMIOTÓW 1. Wydział: Nauk Technicznych 2. Kierunek studiów/poziom: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji/pierwszego stopnia 3. Rok akademicki, od którego obowiązuje plan studiów: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego

Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Osiągnięcia Projektu systemowego Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego Katowice, 25 kwietnia 2012r. Projekt - charakterystyka Wdrażanie Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY

Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY Szkoła Zdrowia Publicznego Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera 90-950 Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8 Studium podyplomowe ZARZĄDZANIE ZDROWIEM I BEZPIECZEŃSTWEM W MIEJSCU PRACY Program

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY. KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA studia stacjonarne 2 stopnia po 1 semestrze EUM MSSwE SPPIB TŚ UEiIwPP SE IWN SiAE UiIE Elektryczne układy mechatroniki Mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - studia I stopnia Materiałoznawstwo Analiza matematyczna Termodynamika techniczna 2 Cały rok Mechanika II Wytrzymałość materiałów Spawalnictwo Technologia spawania

Bardziej szczegółowo

Schematy pozyskania dotacji UE

Schematy pozyskania dotacji UE Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi Projekt Fox Schematy pozyskania dotacji UE Case study projektu B+R: branża spożywcza, chemiczna, produkcja maszyn i urządzeń, produkcja prefabrykatów Biuro Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych dr inż. Wojciech Zając Geneza Przykład wzorowej współpracy interdyscyplinarnej specjalistów z dziedzin: mechaniki, technologii, logistyki,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI. ul. Konarskiego 18, Gliwice SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA.

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI. ul. Konarskiego 18, Gliwice SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI ul. Konarskiego 18, 44-100 Gliwice Z A Ł Ą C Z N I K I D O W Y D Z I A Ł O W E J K S I Ę G I J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I A SYSTEM ZAPEWNIENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH TRZYMIESIĘCZNYCH na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH TRZYMIESIĘCZNYCH na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia stacjonarne i niestacjonarne) P W S Z w K o n i n i e Wydział Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska Katedra Inżynierii Środowiska PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH TRZYMIESIĘCZNYCH na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Prezentacja kierunku studiów: Chemia Budowlana. Na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej

Prezentacja kierunku studiów: Chemia Budowlana. Na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Prezentacja kierunku studiów: Chemia Budowlana Na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Studia inżynierskie pierwszego stopnia oraz Studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

Kierunek Elektrotechnika Specjalność: Automatyka i metrologia http://www.automatyka.p.lodz.pl/ http://www.metrol.p.lodz.pl/ 1/35 Wykształcenie wszechstronne nowoczesne dobrze rozpoznawalne na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. asf;mfzjf. (Jan Fiedurek)

Spis treści. asf;mfzjf. (Jan Fiedurek) asf;mfzjf Spis treści 1. Informacje wstępne 11 (Jan Fiedurek) 1.1. Biotechnologia w ujęciu historycznym i perspektywicznym... 12 1.2. Biotechnologia klasyczna i nowoczesna... 18 1.3. Rozwój biotechnologii:

Bardziej szczegółowo

W centrum Polski, w centrum Europy

W centrum Polski, w centrum Europy W centrum Polski, w centrum Europy -Sektory strategiczne, specjalizacje regionalne Łódź, 20 maj 2013 r. Atuty regionu - Nauka Kapitał naukowy: 7 publicznych wyższych uczelni: - Politechnika Łódzka - Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Proponujemy kandydatom kształcenie w zakresie nowego programu INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ.

Proponujemy kandydatom kształcenie w zakresie nowego programu INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ. Proponujemy kandydatom kształcenie w zakresie nowego programu INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ. Co to jest INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA i dlaczego warto ją studiować? Warto o tym poczytać w zakładkach "O inżynierii biomedycznej"

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA II STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA II STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA II STOPNIA ROK AKADEMICKI 05/0 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lp. Nr wniosku lub akronim 1. 266483 2. 266514 3. 267924 4. 267187 5. 268194 Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum

Bardziej szczegółowo

biologia biotechnologia

biologia biotechnologia Załącznik do uchwały nr 17 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2012 r. Wykaz kierunków studiów, których ukończenie uprawnia kandydatów do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Załącznik do Uchwały RWCh Nr 36/2015 z dnia 18.11.2015 r. Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Tekst jednolity obejmuje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 52 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na kontynuowane inwestycje

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Ochrony Atmosfery

Inżynieria Ochrony Atmosfery Inżynieria Ochrony Atmosfery poniedziałek, 23 listopada 2015 KATEDRA KLIMATYZACJI, OGRZEWNICTWA, GAZOWNICTWA I OCHRONY POWIETRZA - ZESPÓŁ OCHRONY ATMOSFERY (W7/K3), ZAKŁAD EKOLOGISTYKI I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe kierunki badań (agendy badawcze) w ramach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego

Priorytetowe kierunki badań (agendy badawcze) w ramach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego Priorytetowe kierunki badań (agendy badawcze) w ramach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez

Bardziej szczegółowo

W RAMACH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

W RAMACH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA SPECJALNOŚĆ AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA W RAMACH STUDIÓW NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU ELEKTROTECHNIKA NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Instytut Elektrotechniki Teoretycznej

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW INŻYNIERIA BIOTWORZYW studia I stopnia

PLAN STUDIÓW INŻYNIERIA BIOTWORZYW studia I stopnia PLAN STUDIÓW INŻYNIERIA BIOTWORYW studia I stopnia Nazwa modułu/przedmiotu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Semestr 1 Wychowanie fizyczne 1 26 24 2 GI SWFiS MODUŁ: Wiedza społeczna 3 79 4 4 35 GW MODUŁ: Wiedza obywatelska

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Zakładane efekty dla kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny nauki i dyscypliny

Bardziej szczegółowo

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Grupa technologii składowych Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa. Technologie medyczne (ochrony zdrowia)

Grupa technologii składowych Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa. Technologie medyczne (ochrony zdrowia) Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu "DoktoRIS - Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowo badawczy Wydziału Technologii Żywności, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Potencjał naukowo badawczy Wydziału Technologii Żywności, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Potencjał naukowo badawczy Wydziału Technologii Żywności, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1 Wydział Technologii Żywności UR w Krakowie Kontakt: Ul. Balicka 122, 30-149 Kraków Strona internetowa: wtz.ur.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13

1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13 Spis treści Przedmowa 11 1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13 1.1. Wprowadzenie 13 1.2. Biotechnologia żywności znaczenie gospodarcze i społeczne 13 1.3. Produkty modyfikowane

Bardziej szczegółowo

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO 7 9 stycznia 2014 r. GRUPA PROBLEMOWA I godz. 10.00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA NIESTACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Administacji i Nauk Społecznych Kierunek ADMINISTRCAJA Czas trwania 6 semestrów 4 semestry Specjalności Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Zał. nr 1 do uchwały nr 77/2009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 24.09.2009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA Plan

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji 1. Potencjał Politechniki Poznańskiej. 2. Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej (CIRiTT PP). 3.

Plan prezentacji 1. Potencjał Politechniki Poznańskiej. 2. Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej (CIRiTT PP). 3. 1 Plan prezentacji 1. Potencjał Politechniki Poznańskiej. 2. Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej (CIRiTT PP). 3. Szczegóły wybranych działań CIRiTT PP. 4. Podsumowanie.

Bardziej szczegółowo

P l a n s t u d i ó w. poziom 6

P l a n s t u d i ó w. poziom 6 Wydział prowadzący kierunek studiów: P l a n s t u d i ó w Biologii i Ochrony Środowiska Kierunek studiów: (nazwa kierunku musi być adekwatna do zawartości programu kształcenia a zwłaszcza do zakładanych

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Skąd fundusze na naukę Coraz szczuplejszy budżet w czasach kryzysu Coraz więcej odbiorców finansowanych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty

Bardziej szczegółowo

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r.

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r. Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cieszyn, 7 maj 2015 r. Plan prezentacji Obserwatorium medyczne -zakres i struktura działania. Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Oferta badawcza XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Struktura organizacyjna PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji Pion Paliw i Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

OBR NEMO SP. Z O.O. - WPROWADZENIE. Adrian Chudy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o.

OBR NEMO SP. Z O.O. - WPROWADZENIE. Adrian Chudy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o. OBR NEMO SP. Z O.O. - WPROWADZENIE Adrian Chudy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o. OBR NEMO KIM JESTEŚMY Misją firmy jest stymulowanie postępu technicznego i technologicznego z zakresu Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

INTROL sp. z o.o. w przemyśle niezastąpieni. www.introl.pl

INTROL sp. z o.o. w przemyśle niezastąpieni. www.introl.pl www.introl.pl INTROL sp. z o.o. w przemyśle niezastąpieni 1 INTROL Sp. z o.o. 40-519 Katowice, ul. T.Kościuszki 112; tel: +48 32 789 00 00 fax: +48 32 789 00 10 e-mail: introl@introl.pl Grupa INTROL 2

Bardziej szczegółowo

Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska. Załącznik do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020

Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska. Załącznik do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska Załącznik do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji Konsultacje ze sferą gospodaczą

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska

Inżynieria Środowiska Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Inżynieria Środowiska * Przyjęte Uchwałą Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej z dnia 30 marca 2012

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY. KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA studia 1 stopnia ostatnie 2 semestry EUM MSSwE SPPIB TŚ UEiIwPP SE IWN SiAE UiIE Elektryczne układy mechatroniki Mikroprocesorowe systemy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające

Informator 2013/2014 STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE. www.it.ukw.edu.pl. inżynierskie II magisterskie uzupełniające Wydział Matematyki Fizyki i Techniki INSTYTUT TECHNIKI STUDIA STACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA NIESTACJONARNE inżynierskie II magisterskie uzupełniające STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Biotechnologia Kod przedmiotu: 4.3 Rodzaj przedmiotu: treści kierunkowych. Poziom kształcenia: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 1W, 1Ć

Kierunek: Biotechnologia Kod przedmiotu: 4.3 Rodzaj przedmiotu: treści kierunkowych. Poziom kształcenia: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 1W, 1Ć Nazwa przedmiotu: Procesy jednostkowe w biotechnologii Unit processes in biotechnology Załącznik nr do procedury nr W_PR_ Kierunek: Biotechnologia Kod przedmiotu: 4.3 Rodzaj przedmiotu: treści kierunkowych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: inżynieria bezpieczeństwa. semestralny wymiar godzin. Semestr 1. Semestr 2. Semestr 3.

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: inżynieria bezpieczeństwa. semestralny wymiar godzin. Semestr 1. Semestr 2. Semestr 3. semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: inżynieria bezpieczeństwa Semestr 1 1 Algebra liniowa 12 12 24 4 egz. 2 Analiza matematyczna 24 24 48 8 egz. 3 Ergonomia

Bardziej szczegółowo

Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2011/2012. Wydział Chemii UAM

Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2011/2012. Wydział Chemii UAM Wydział Chemii UAM Kierunek : Chemia Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii UAM w roku akademickim 2011/12. Zawierają spis przedmiotów przypisanych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie

Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie Opis przedmiotu: Ochrona środowiska w transporcie Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.SIS408 Ochrona środowiska w transporcie Wersja przedmiotu 2013/14 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom

Bardziej szczegółowo