Rozkład materiału nauczania historii i społeczeństwa w klasie V szkoły podstawowej (1,5 godziny tygodniowo)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozkład materiału nauczania historii i społeczeństwa w klasie V szkoły podstawowej (1,5 godziny tygodniowo)"

Transkrypt

1 Rozkład materiału nauczania historii i społeczeństwa w klasie V szkoły podstawowej (1,5 godziny tygodniowo) Nr lekcji Temat 1. Jak mierzymy czas w historii? 2. Epoki w dziejach ludzkości. STAROŻYTNOŚĆ I. Życie społeczeństw starożytnych" 3. Narodziny pierwszych cywilizacji i państw. 4. Praca podstawą cywilizacji starożytnych - rolnicze cywilizacje Wschodu. 5. W górzystych krajach śródziemnomorskich. 6. W miastach starożytnych. 7/8. Życie codzienne w starożytności. 9/10. Życie rodzinne i szkolne w starożytności Niewolnictwo - życie niegodne człowieka. 12. Lekcja powtórzeniowa - Życie codzienne ludzi w starożytności. 13. Pisemny sprawdzian wiadomości. II. Bogowie i ludzie" 14. Bogowie Egiptu i Mezopotamii. 15. Wśród bogów greckich i rzymskich. 16. Mity - opowieści o bogach i bohaterach. 17. Mitologia Rzymian naśladownictwem greckich opowieści. 18. Narodziny religii chrześcijańskiej. 19. Lekcja powtórzeniowa - W świecie bogów i herosów. 20. Zamiast sprawdzianu" - Turniej mitologiczny. III. Dziedzictwo starożytności" 21. Na dworze faraona i w demokratycznych Atenach. 22. Ustrój republiki rzymskiej. Rządy w starożytności i współcześnie. 23. Rozrywki starożytnych i współczesnych - teatr. 24. Sport wczoraj i dziś. 25. Starożytni mistrzowie wzorem dla późniejszych pokoleń. Dorobek materialny i naukowy cywilizacji Wschodu. 27. Greccy filozofowie i rzymscy prawnicy. 28. Pismo, języki starożytne i współczesne. 29. Lekcja powtórzeniowa - Dziedzictwo starożytności. 30. Pisemny sprawdzian wiadomości. IV. Wizerunek średniowiecznej Europy" 31. Upadek Imperium Romanum - narodziny nowej epoki - średniowiecza. 32. Rozłam chrześcijaństwa w XI w. 33. Narodziny i rozwój islamu. V. W kręgu władców polskich" 34. Mieszko I - książę z rodu Piastów. 35/36. Polska w czasach Bolesława Chrobrego. 37. Bolesław Krzywousty i jego testament. 38. Władysław Łokietek odzyskuje koronę. 39. Działalność polityczna i gospodarcza Kazimierza Wielkiego. 1

2 Nr lekcji Temat 40. Lekcja powtórzeniowa - Polska pod rządami Piastów. 41. Pisemny sprawdzian wiadomości. 42. Konflikty polsko-krzyżackie w czasach Władysława Jagiełły. 43. Zmiany terytorialne państwa polskiego w czasach Jagiellonów. VI. Życie społeczeństwa średniowiecznego" 44. Nowy obraz społeczeństwa średniowiecznego. 45. Na dworach monarchów i możnowładców. 46. Życie codzienne w średniowieczu. 47. Praca na roli. 48. Rozkwit rzemiosła średniowiecznego. 49. Handel w średniowieczu. VII. Dziedzictwo średniowiecza" 50. W cieniu romańskich i gotyckich katedr. 51. W kręgu ludzi nauki. 52. Lekcja powtórzeniowa - Jak żyli ludzie w średniowieczu.

3 ŻYCIE SPOŁECZEŃSTW STAROŻYTNYCH 1. Jak mierzymy czas w historii? 2. Epoki w dziejach ludzkości. - podstawowe jednostki podziału czasu, - podział dziejów na epoki historyczne - podział dziejów na epoki historyczne - pojęcie: wiek. - wyżej wymienione pojęcie. - zaznaczyć na taśmie czasu datę wydarzenia, które stanowi początek kalendarza chrześcijan, - obliczyć, ile lat upłynęło od podanego wydarzenia p.n.e. do czasów współczesnych. - pojęcie: epoka, - nazwy epok historycznych: prehistoria, starożytność, średniowiecze, nowożytność. - wyżej wymienione pojęcia. - wymienić w kolejności epoki: prehistoria, starożytność, średniowiecze, nowożytność, czasy najnowsze, - umieścić na taśmie czasu okresy trwania ww. epok. - określić, ile lat upłynęło od podanego wydarzenia p.n.e. lub n.e. do czasów współczesnych. ćwiczeń, taśma czasu, - pogadanka, rozmowa nauczająca, ćwiczenia na taśmie czasu ćwiczeń, taśma czasu, - pogadanka, rozmowa nauczająca, ćwiczenia z taśmą czasu, wykonanie zadań zeszycie ćwiczeń wiek epoka 3. Narodziny pierwszych cywilizacji i państw. 4. Praca podstawą cywilizacji starożytnych - rolnicze cywilizacje Wschodu. - czynniki decydujące o powstaniu cywilizacji, - ukształtowanie organizacji państwowych, - materialne i duchowe czynniki składowe cywilizacji - rolnicze cywilizacje Wschodu, - położenie cywilizacyjne starożytnego Wschodu, - środowisko geograficzne, - początki poszczególnych cywilizacji - pojęcie: cywilizacja. - znaczenie wynalezienia pisma dla powstania cywilizacji. - określić materialne i duchowe składniki cywilizacji, - wyjaśnić różnicę między koczowniczym a osiadłym trybem życia, - opowiedzieć, jak kształtowały się pierwsze państwa, - uszeregować chronologicznie epoki: kamienia, brązu, żelaza. - nazwy pierwszych cywilizacji. - rolę wielkich rzek w powstaniu cywilizacji, - związki między warunkami naturalnymi i ich wpływem na powstanie cywilizacji. - zaznaczyć na taśmie czasu okres powstania poszczególnych cywilizacji, - wskazać na mapie starożytne cywilizacje Wschodu: Chiny, Egipt, Mezopotamię, Indie i określić ich położenie geograficzne, - wskazać na mapie wielkie rzeki: Nil, Tygrys, Eufrat. ćwiczeń, różne przedmioty, które można zaprezentować jako dorobek cywilizacyjny, przeźrocza, taśma czasu, - pogadanka, rozmowa nauczająca, ćwiczenia z taśmą czasu, pokaz ćwiczeń, atlasy historyczne, przeźrocza, zdjęcia, ilustracje krajobrazy omawianych państw, z mapą, pokaz cywilizacja 3

4 5. W górzystych krajach śródziemnomorskich. 6. W miastach starożytnych. - Grecy i Rzymianie doskonałymi żeglarzami - rola miast starożytnych, - Babilon w XVII w. p.n.e., - w starożytnych Atenach i Rzymie - nazwy starożytnych państw położonych nad Morzem Śródziemnym. - wyżej wymienione nazwy, - wpływ warunków naturalnych na zajęcia ludności, - rolę morza w życiu ludów starożytnych. - zaznaczyć na taśmie czasu wiek, w którym powstały Grecja i Rzym, - wskazać na mapie Grecję, Rzym, Fenicję, Palestynę i określić ich położenie geograficzne, - omówić podstawowe zajęcia ludności basenu Morza Śródziemnego. - pojęcia: agora, terma, akwedukt, Akropol, Forum Romanum, - datę 753 r. p.n.e. - znaczenie wyrażenia wszystkie drogi prowadzą do Rzymu". - zaznaczyć na taśmie czasu okres świetności Babilonu, Aten, Rzymu, - określić rolę miast starożytnych, - wskazać na mapie Babilon, Ateny, Rzym, - omówić czynniki ułatwiające i utrudniające życie w miastach starożytnych, - opowiedzieć o architekturze Akropolu, Forum Romanum, - dostrzec różnice między miastem starożytnym a współczesnym. ćwiczeń, mapa, atlasy historyczne, przeźrocza, zdjęcia, ilustracje krajobrazy omawianych państw, taśma czasu, z mapą, pokaz ćwiczeń, taśma czasu, plansze, widokówki Ateny, Rzym, pudełka po zapałkach, brystol, kolorowy papier i inne elementy przydatne do wykonania makiety Akropolu lub Forum Romanum, z mapą, pokaz, ćwiczenia z taśmą czasu, praca w grupach, - wykonanie makiety Akropolu lub Forum Romanum agora, terma, akwedukt, Akropol, Forum Romanum, 753 r. p.n.e. 7/8. Życie codzienne w starożytności. - domostwa, ubiór, - jedzenie i rozrywki ludów Wschodu oraz Greków i Rzymian - pojęcia: toga, hetera, - z jakich materiałów budowali domy mieszkańcy Wschodu, - jak wyglądały stroje mieszkańców Wschodu oraz Greków i Rzymian. - z czego wynikały różnice w życiu mieszkańców Mezopotamii i Egiptu, - wpływ zamożności mieszkańców Grecji i Rzymu na styl ich życia. - opowiedzieć o różnicach w życiu bogatych i biednych mieszkańców Mezopotamii i Egiptu oraz Grecji i Rzymu, - na podstawie ilustracji rozpoznać dom Egipcjanina, Greka i Rzymianina - opisać wygląd mieszkań w Grecji i Rzymie, - opisać ubiory Egipcjan, Greków i Rzymian, - opowiedzieć o rozrywkach ludzi w starożytności 2 - podręcznik, zeszyt ćwiczeń, widokówki, zdjęcia współczesny krajobraz Wschodu, kości do gry, warcaby, materiał do upięcia togi, teksty źródłowe opisujące życie starożytnych Greków i Rzymian, z mapą, pokaz, praca w grupach, - gra w kości, warcaby, przygotowanie dziennego jadłospisu Egipcjanina, praca z tekstem źródłowym, pokaz, praca w grupach, elementy dramy toga, hetera

5 9/ 10. Życie rodzinne i szkolne w starożytności. - dzieciństwo, - szkoły w Grecji i Rzymie, - uroczystości rodzinne - obyczaje małżeńskie, - obrzędy pogrzebowe - pojęcia: balsamowanie, mumia, sarkofag, faraon, - obyczaje związane z narodzinami i pogrzebem w Egipcie, Grecji i Rzymie. - zasadnicze różnice w sytuacji dzieci i kobiet starożytności i współcześnie, - konieczność zmian w sposobie kształcenia wynikającą m.in. z postępu cywilizacyjnego. - opowiedzieć o warunkach życia dzieci w różnych krajach w starożytności, - porównać sytuację kobiety w czasach starożytnych i współczesności, - omówić obyczaje pogrzebowe w Mezopotamii i Egipcie, - określić rolę i pozycję poszczególnych członków rodziny (ojca, matki, dzieci), - wskazać na mapie Ateny i Spartę, - przedstawić różnice w sposobie wychowania, nauczania w Atenach i Sparcie oraz określić dobre i negatywne skutki określonej metody, - opowiedzieć o nauczaniu w Rzymie. 2 - podręcznik, zeszyt ćwiczeń, teksty źródłowe życie rodzinne i szkolne w starożytności, - praca z mapą, praca z tekstem źródłowym, materiałem ilustracyjnym, praca w grupach, elementy dramy - W egipskiej rodzinie", W szkole w Atenach, Sparcie i Rzymie" balsamowani e, mumia, sarkofag, faraon 1 1. Niewolnictwo - życie niegodne człowieka. - system niewolniczy, - rola niewolnictwa w gospodarce starożytnej, - bunty niewolników - pojęcia: niewolnik, niewolnictwo, gladiator, amfiteatr, ONZ, korsarz, - postać: Spartakus. - dlaczego doszło do wybuchu powstania niewolników w Rzymie. - zaznaczyć na taśmie czasu wiek, w którym miało miejsce powstanie Spartakusa, - wskazać różnice w położeniu niewolników i pracach przez nich wykonywanych, - opowiedzieć skąd brali się niewolnicy, określić rolę niewolników w gospodarce świata starożytnego. ćwiczeń, atlasy historyczne, taśma czasu, fragment filmu Spartakus, teksty źródłowe opisujące życie niewolników, - praca z mapą, tekstem źródłowym, projekcja filmu, dyskusja, praca w grupach, stop-klatka - niewolnik, drama - Na targu niewolników" niewolnik, niewolnictwo, gladiator, amfiteatr, ONZ, korsarz, Spartakus 12. Lekcja powtórzeniowa - Życie codzienne ludzi w starożytności Pisemny sprawdzian wiadomości. 1 BOGOWIE I LUDZIE 14. Bogowie Egiptu i Mezopotamii. - charakter wierzeń egipskich i babilońskich, - architektura sakralna. - pojęcia: sfinks, piramida, kapłan, - imiona najważniejszych bogów czczonych w Mezopotamii i Egipcie. - dlaczego mieszkańcy Mezopotamii i Egiptu oddawali cześć siłom przyrody, - jaką rolę odgrywali kapłani. - opowiedzieć o wierzeniach mieszkańców Wschodu, - rozpoznać na ilustracjach budowle charakterystyczne dla Egiptu i Mezopotamii. ćwiczeń, tekst źródłowy Księga Umarłych, pocztówki, zdjęcia, albumy zawierające ilustracje budowli egipskich - piramidy, sfinksy, świątynie w Mezopotamii, film Faraon, - rozmowa nauczająca, praca z mapą, tekstem źródłowym, projekcja filmu sfinks, piramida, kapłan 5

6 15. Wśród bogów greckich i rzymskich. - greckie wyobrażenia bogów, - główni bogowie greccy i rzymscy, - formy kultu w Grecji i Rzymie - pojęcie: wyrocznia, - głównych bogów greckich i rzymskich, - imiona domowych bóstw opiekuńczych Rzymian. - czym różniły się wierzenia mieszkańców Starożytnego Wschodu od religii Greków i Rzymian. - opowiedzieć, w jaki sposób Grecy i Rzymianie wyobrażali sobie bogów, - przypisać bogom ich atrybuty i dziedziny życia, którymi się opiekowali, - wskazać na mapie Olimp, - opowiedzieć w jaki sposób Grecy i Rzymianie oddawali cześć bogom. ćwiczeń, atlasy historyczne, Mitologia J. Parandowskiego, z podręcznikiem, praca z mapą, praca z tekstem źródłowym, mapą, gra dydaktyczna W świecie bogów rzymskich i greckich", pionki do gry, kostka wyrocznia 16. Mity - opowieści o bogach i bohaterach. - pojęcie i rola mitów w religii starożytnej, - wybrane mity greckie, - literatura grecka oparta na mitologii - dzieła Homera - pojęcie: mit, - tytuły utworów Homera - dwa lub trzy wybrane mity, - głównych bohaterów Iliady, Odysei. - rolę mitów w życiu Greków i Rzymian, - symboliczne znaczenie wyrażeń: pięta Achillesowa", koń trojański". - opowiedzieć dwa lub trzy wybrane przez siebie mity, - dostrzec różnicę między rzeczywistością mitologiczną a historyczną, - wskazać na mapie Troję. ćwiczeń, rekwizyty przygotowane przez poszczególne zespoły do inscenizacji mitu, Mitologia J. Parandowskiego, fragment Iliady Homera, atlasy historyczne, - praca mapą, opowiadanie, praca w grupach, inscenizacja mit 18. Narodziny religii chrześcijański ej. - działalność i nauki Jezusa i jego uczniów, - podstawowe zasady chrześcijaństwa, - rozszerzenie się chrześcijaństwa na inne obszary wokół Morza Śródziemnego - pojęcia: Biblia, Stary i Nowy Testament, apostoł, judaizm, poganin, - postaci: Mojżesz, Jezus, Konstantyn Wielki, - inne określenia dla narodu żydowskiego - Izraelici, Hebrajczycy. - znaczenie nauki Chrystusa i jego uczniów dla powstania nowej religii. - zaznaczyć na taśmie czasu datę narodzin Chrystusa, - wskazać na mapie Palestynę, określić jej położenie geograficzne, - opowiedzieć o prześladowaniach chrześcijan. ćwiczeń, Biblia, atlasy historyczne, taśma czasu, z podręcznikiem, mapą, tekstem źródłowym Biblia, Stary i Nowy Testament, apostoł, judaizm, poganin, Mojżesz, ezus, Konstantyn Wielki, określenia - Izraelici, Hebrajczycy 19. Lekcja powtórzeniowa - W świecie bogów i herosów Zamiast sprawdzianu" - Turniej mitologiczny. 1

7 DZIEDZICTWO STAROŻYTNOŚCI 21. Na dworze faraona i w demokratycznych Atenach. - despotyzm w Egipcie, - demokracja w Grecji - pojęcia: władza despotyczna, demokracja, obywatel, miasto-państwo, zgromadzenie ludowe. - podstawową różnicę między władzą despotyczną w Egipcie a demokracją w Grecji. - wyjaśnić różnicę między władzą despotyczną w Egipcie a demokracją w Grecji, - opowiedzieć, jaką rolę pełniło w Atenach zgromadzenie ludowe i kto mógł w nim uczestniczyć. ćwiczeń, atlasy historyczne, tekst źródłowy Mowa Peryklesa, ilustracje atrybuty władzy faraona, fragment obrad Sejmu III Rzeczypospolitej, z mapą, tekstem źródłowym, projekcja filmu, inscenizacja - Obrady zgromadzenia ludowego" władza despotyczna, demokracja, obywatel, miasto- -państwo, zgromadzenie ludowe 22. Ustrój republiki rzymskiej. Rządy w starożytności i współcześnie. 23. Rozrywki starożytnych i współczesnych - teatr. - republika w Rzymie, - współczesne formy demokracji i ich związek z antykiem - teatr, - pojawienie się sztuki teatralnej w Grecji, - rodzaje przedstawień teatralnych w Grecji, - teatr współczesny spadkobiercą starożytnej sztuki teatralnej - pojęcia: republika, konsul, senat, trybun ludowy, cesarz, legion, rzeczpospolita, - skąd wywodzą się pojęcia związane z życiem politycznym: demokracja, obywatel, republika. - na jakich zasadach opiera się współczesna demokracja w Polsce, - różnice między demokracją antyczną a współczesną. - podać przykłady stosowania procedur demokratycznych w swoim otoczeniu. - pojęcia: tragedia, komedia, dionizje. - wyżej wymienione pojęcia. - zaznaczyć na taśmie czasu wiek, w którym powstał teatr grecki, - przedstawić różnice podobieństwa w organizacji teatru antycznego i współczesnego. ćwiczeń, atlasy historyczne, fragment obrad Sejmu III Rzeczypospolitej, z mapą, tekstem źródłowym, projekcja filmu, dyskusja ćwiczeń, wycinki prasowe, zdjęcia dotyczące teatru, nagranie z fragmentem przedstawienia teatralnego, taśma czasu, z mapą, podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń, projekcja filmu, elementy dramy- W teatrze ateńskim" republika, konsul, senat, trybun ludowy, cesarz, legion, rzeczpospolit a tragedia, komedia, dionizje 24. Sport wczoraj i dziś. - rola sportu w życiu starożytnych Greków, - igrzyska w Olimpii, - przejęcie idei olimpijskiej w czasach współczesnych; elementy tradycji międzynarodowego ruchu olimpijskiego nawiązujące do tradycji antycznej - pojęcia: igrzyska, olimpiada, - datę: 776 r. p.n.e., - jakie konkurencje wchodziły w skład pięcioboju. - wyżej wymienione pojęcia - rolę igrzysk olimpijskich w życiu Greków. - zaznaczyć na taśmie czasu datę pierwszych igrzysk olimpijskich, - wskazać na mapie Olimpię, - omówić różnice i podobieństwa igrzysk starożytnych i nowożytnych. ćwiczeń, wycinki prasowe, zdjęcia dotyczące sportu, kaseta z fragmentem otwarcia igrzysk lub prezentacja konkurencji, taśma czasu. z mapą, podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń, projekcja filmu, elementy dramy (stop-klatka) - Jaka to dyscyplina sportu? igrzyska, olimpiada, pięciobój, 776 r. p.n.e. 7

8 25. Starożytni mistrzowie wzorem dla późniejszych pokoleń. 26. Dorobek materialny i naukowy cywilizacji Wschodu. 27. Greccy filozofowie i rzymscy prawnicy. - rozwój budownictwa w Grecji i Rzymie, - najpiękniejsze budowle starożytne, - wpływ architektury starożytnej na sztukę nowożytną - osiągnięcia starożytnych w dziedzinie nauki i dorobku materialnego - filozofia grecka i jej wpływ na poglądy współczesnych ludzi, - znaczenie prawa rzymskiego dla rozwoju późniejszych systemów prawnych - pojęcia: kolumna, Akropol, kopuła, porządek architektoniczny, antyk, łuk tryumfalny, terma, amfiteatr, akwedukt, płaskorzeźba, cyrk, - postać: Fidiasz, - wybrane budowle architektury starożytnej Grecji i Rzymu, np. Panteon, Partenon, Koloseum, akwedukt. - wyżej wymienione pojęcia - rozpoznać wybrane zabytki architektury starożytnej Grecji i Rzymu, - opowiedzieć, jak wyglądały świątynie wznoszone przez Greków, - dostrzec naśladownictwo wzorów antycznych w architekturze następnych wieków. - główne osiągnięcia nauki i dorobku materialnego starożytnych. - wkład ludów starożytnego Wschodu w rozwój cywilizacji. - przedstawić osiągnięcia egipskiej i babilońskiej nauki, - dostrzec obecność wynalazków ludów starożytnego Wschodu we współczesnym świecie. - pojęcia: filozofia, kodeks, - postaci: Sokrates, Platon, Arystoteles, - główne osiągnięcia nauki i dorobku materialnego starożytnych. - znaczenie prawa w życiu Rzymian i człowieka współczesnego. - określić i ocenić wkład starożytnych w postęp cywilizacyjny, - wymienić zagadnienia, którymi zajmuje się filozofia, - podać jeden przykład świadczący o doskonałości prawa rzymskiego. ćwiczeń, widokówki, zdjęcia, albumy, przeźrocza zabytki architektury starożytnej Grecji i Rzymu, filmy np. Sztuka starożytnej Grecji, Sztuka starożytnego Rzymu, plansze poglądowe: Ateny, Akropol, - rozmowa nauczająca, pokaz, praca z zeszytem ćwiczeń, wykonanie planszy j zabytki architektury starożytnej Grecji i Rzymu, przygotowanie planu wycieczk Trzy dni w Atenach" lub Trzy dni w Rzymie" 1 - podręcznik, mapa, atlasy, zeszyt ćwiczeń, różne przedmioty prezentujące dorobek materialny starożytnych, pod kierunkiem nauczyciela z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń, wykonanie tabeli prezentującej główne osiągnięcia nauki i dorobku materialnego starożytnych 1 - podręcznik, mapa, atlasy, zeszyt ćwiczeń, teksty źródłowe, pod kierunkiem nauczyciela z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń, analiza tekstów źródłowych kolumna, Akropol, kopuła, porządek architektoniczny, antyk, łuk tryumfalny, terma, amfiteatr, akwedukt, płaskorzeźba, cyrk, Fidiasz filozofia, kodeks, Sokrates, Platon, Arystoteles 28. Pismo, języki starożytne i współczesne. - pismo obrazkowe, - pismo alfabetyczne, - greka i łacina w świecie współczesnym - pojęcie: języki romańskie. - znaczenie pisma w powstaniu i rozwoju cywilizacji. - przedstawić znaczenie łaciny w średniowieczu, - wskazać na mapie zasięg języka greckiego i łaciny, - podać przykłady świadczące o obecności grecki i łaciny we współczesnym języku. 1 - podręcznik, mapa, atlasy, zeszyt ćwiczeń, Słownik wyrazów obcych, - praca pod kierunkiem nauczyciela z podręcznikiem, mapą, zeszytem ćwiczeń, Słownikiem wyrazów obcych języki romańskie

9 29. Lekcja powtórzeniowa - Dziedzictwo starożytności Pisemny sprawdzian wiadomości. 1 WIZERUNEK ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPY 31. Upadek Imperium Romanum - narodziny nowej epoki - średniowiecza. - narodziny nowej epoki -średniowiecza, - upadek państwa rzymskiego, - narodziny Europy - pojęcia: imperium, barbarzyńcy, średniowiecze, -daty: 395 r., 476 r., 1453 r. - przyczyny upadku Imperium Romanum. poznanymi w trakcie lekcji - zaznaczyć na taśmie czasu wiek, w którym upadło cesarstwo zachodnie oraz daty: 395 r., 476 r., 1453 r. - wskazać na mapie linię podziału ustaloną w 395 r. - wskazać na mapie obszar cesarstwa zachodniego i cesarstwa wschodniego oraz stolice obu państw. ćwiczeń, mapa starożytnego Rzymu, atlasy, taśma czasu, atlasem, taśmą czasu, zeszytem ćwiczeń, dyskusja imperium, barbarzyńcy, średniowiecze, 395 r., 476r., 1453 r. 32. Rozłam chrześcijaństw a w XI wieku. - Europa staje się chrześcijańska, - rozłam w Kościele - pojęcia: prawosławie, herezja. - wyżej wymienione pojęcia poznanymi w trakcie lekcji - zaznaczyć na taśmie czasu wiek, w którym nastąpił rozłam chrześcijaństwa, - wskazać na mapie obszary zasięgu chrześcijaństwa w średniowieczu i współcześnie. ćwiczeń, mapa średniowiecznej Europy, mapa świata wxx w., atlasy, taśma czasu, fragment Koranu, widokówki, zdjęcia świątynie: katolicką, prawosławną, z podręcznikiem, atlasem, tekstem źródłowym, taśmą czasu, zeszytem ćwiczeń, rozmowa nauczająca prawosławie, herezja 33. Narodziny i rozwój islamu. - narodziny islamu, - rozwój islamu - pojęcia: islam, Koran, muzułmanin, - postać: Mahomet, - datę: 622 r. - wyżej wymienione pojęcia. - zaznaczyć na taśmie czasu wiek, w którym narodził się islam, - wskazać na mapie obszary zasięgu islamu w średniowieczu i współcześnie. ćwiczeń, mapa średniowiecznej Europy, mapa świata w XX w., atlasy, taśma czasu, fragment Koranu, widokówki, zdjęcia świątynię: muzułmańską, z podręcznikiem, atlasem, tekstem źródłowym, taśmą czasu, zeszytem ćwiczeń, rozmowa nauczająca, analiza materiału ilustracyjnego islam, Koran, muzułmanin, Mahomet, 622 r. 9

10 W KRĘGU WŁADCÓW POLSKICH 34. Mieszko - książę z rodu Piastów. - Mieszko I twórcą państwa polskiego, - przyjęcie chrześcijaństwa, - znaczenie chrztu - pojęcia: plemię, misjonarz, kronikarz, - postaci: Mieszko I, Dobrawa, Gall Anonim, - datę: 966 r., - nazwy plemion słowiańskich zamieszkujących ziemie polskie. - znaczenie przyjęcia chrztu przez Polskę. - umieścić na taśmie czasu wiek, w którym Polska przyjęła chrzest, - narysować na podstawie tekstu źródłowego fragment drzewa genealogicznego Piastów. ćwiczeń, taśma czasu, mapa Polski w X w., atlasy, schemat drzewa decyzyjnego, fragment kroniki Galla Anonima, atlasem, tekstem źródłowym, taśmą czasu, zeszytem ćwiczeń, rozmowa nauczająca, drzewo decyzyjne plemię, misjonarz, kronikarz, Mieszko I, Dobrawa, Gall Anonim, 966 r. 35/ 36. Polska w czasch Bolesława Chrobrego. - zjazd w Gnieźnie, - wzrost znaczenia Polski w czasach Bolesława Chrobrego - pojęcia: metropolia, arcybiskupstwo, koronacja, cesarz, - postaci: Bolesław Chrobry, Otton III, biskup Wojciech, -daty: 1000 r., 1025 r. - znaczenie zjazdu gnieźnieńskiego dla rozwoju chrześcijaństwa w Polsce i umocnienia państwa, - znaczenie koronacji dla umocnienia państwa i podwyższenia jego rangi, - zaznaczyć na taśmie czasu daty: zjazdu gnieźnieńskiego i koronacji Bolesława Chrobrego, - wskazać na mapie granice państwa Bolesława Chrobrego. ćwiczeń, taśma czasu, mapa Polski wxw., atlasy, schemat drzewa decyzyjnego, fragment kroniki Galla Anonima, atlasem, tekstem źródłowym, taśmą czasu, zeszytem ćwiczeń, rozmowa nauczająca metropolia, arcybiskupstwo, koronacja, cesarz Bolesław Chrobry, Otton III, biskup Wojciech 1000 r., 1025 r. 37. Bolesław Krzywousty i jego testament. - testament Bolesława Krzywoustego, - groźni sąsiedzi - pojęcia: senior, - datę: r., - postaci: Bolesław Krzywousty, Konrad Mazowiecki, - postanowienia testamentu Bolesława Krzywoustego. - dlaczego Bolesław Krzywousty spisał testament. - zaznaczyć na taśmie czasu datę spisania przez Bolesława Krzywoustego testamentu, - korzystać z tablic genealogicznych Piastów, - określić kształt terytorialny państwa polskiego w czasach Bolesława Krzywoustego i wskazać sąsiadów, - wskazać na mapie dzielnice wyznaczone w testamencie przez Bolesława Krzywoustego. I - podręcznik, zeszyt ćwiczeń, mapa Polska X-XIII w., taśma czasu, mapą, tekstem źródłowym, drzewo decyzyjne senior, Bolesław Krzywousty, Konrad Mazowiecki, r.

11 38. Władysław Łokietek odzyskuje koronę. 39. Działalność polityczna i gospodarcza Kazimierza Wielkiego. - Władysław Łokietek, - odbudowa państwa - Polska w czasach Kazimierza Wielkiego - postać: Władysław Łokietek, - datę: r. - wkład Władysława Łokietka w odbudowę państwa polskiego. - zaznaczyć na taśmie czasu wiek, w którym sprawował rządy Władysław Łokietek. - pojęcia: uniwersytet, żupa, - postaci: Kazimierz Wielki, - daty: r. - wyżej wymienione pojęcia. poznanymi podczas lekcji, - zaznaczyć na taśmie czasu wiek, w którym sprawował rządy ostatni władca z rodu Piastów, - określić, jaką rolę odgrywał uniwersytet w Krakowie w rozwoju kultury, - przedstawić sukcesy polityki wewnętrznej i zagranicznej Kazimierza Wielkiego, - wskazać na mapie zmiany terytorialne państwa polskiego za rządów Kazimierza Wielkiego, - korzystać z tablic genealogicznych Piastów. ćwiczeń, mapa Polski w XIV-XV w., taśma czasu, mapą, tekstem źródłowym, drzewo decyzyjne ćwiczeń, mapa Polski w XIV-XV w., taśma czasu, mapą, tekstem źródłowym, drzewo decyzyjne Władysław Łokietek, r. uniwersytet, żupa, Kazimierz Wielki, r. 40. Lekcja powtórzeniowa - Polska pod rządami Piastów Pisemny sprawdzian wiadomości. 1 ŻYCIE SPOŁECZEŃSTWA ŚREDNIOWIECZNEGO 42. Konflikty polsko- -krzyżackie w czasach Władysława Jagiełły. 43. Zmiany terytorialne państwa polskiego w czasach Jagiellonów. - Jadwiga na tronie polskim, - unia Polski z Litwą, - konflikty z Krzyżakami - konflikty z krzyżakami w I połowie XV w., - hołd pruski - pojęcia: unia, hołd, wielki mistrz, - postaci: Jadwiga, Władysław Jagiełło, -daty: 1385 r., 1410 r., 1466 r., 1525 r. - przyczyny podpisania unii polskolitewskiej w Krewie. - zaznaczyć na taśmie czasu daty: unii polsko-litewskiej, bitwy pod Grunwaldem, - przedstawić konflikty polsko-krzyżackie w XIV-XV w., - wskazać na mapie ziemie odzyskane przez Polskę i pozostające w rękach zakonu jako lenno. ćwiczeń, mapa Polska w XIV-XV w., taśma czasu, reprodukcje obrazów: Bitwa 1 pod Grunwaldem, Hołd pruski, - praca mapą, tekstem źródłowym, rozmowa nauczająca unia, hołd, wielki mistrz, Jadwiga, Władysław Jagiełło, r., 1410 r., 1466 r., r. 44. Nowy obraz społeczeństwa średniowiecznego. - drabina społeczna - seniorzy i wasale, - społeczeństwo stanowe, - prawo na straży porządku publicznego - pojęcia: pańszczyzna, stan, lenno, senior, wasal. - różnice między prawem zwyczajowym a pisanym, - z czego wynikała przynależność do określonego stanu. ćwiczeń, wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń pańszczyzna, stan, lenno, senior, wasal 11

12 - prawidłowo operować pojęciami - przedstawić obowiązki wasala względem seniora, - omówić proces kształtowania się stanów, - wskazać różnice w położeniu poszczególnych stanów. 45. Na dworach monarchów i możnowtadcó w. - w średniowiecznych zamkach, - kultura dworska, - naśladownictwo obyczajów dworskich - pojęcia: możnowładca, marszałek dworu, etykieta dworska, turniej, - czym zajmowali się mieszkańcy dworów. - rolę średniowiecznych dworów jako ośrodków kultury i sztuki. - opowiedzieć o wybranych obyczajach dworskich. ćwiczeń, ilustracje : siedziby władców, rozrywki możnowładców, analiza materiału ilustracyjnego, pogadanka, elementy dramy - Na dworze księcia - etykieta dworska" możnowładca, marszałek dworu, etykieta dworska, turniej 46. Życie codzienne w średniowieczu. - w średniowiecznych domostwach, - pożywienie, rozrywki, ubiory ludzi średniowiecza - w jaki sposób ludzie epoki średniowiecza spędzali czas wolny. - zależność między warunkami życia ludzi w epoce średniowiecza a stanem ich zamożności. - opowiedzieć o warunkach życia ludzi w epoce średniowiecza, - rozpoznać stroje noszone w epoce średniowiecza. ćwiczeń, z podręcznikiem, analiza materiału ilustracyjnego, wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń, pogadanka 47. Praca na roli. - metody uprawy roli, - wygląd wsi średniowiecznej, - zajęcia mieszkańców - pojęcia: trójpolówka, żarna, - nazwy narzędzi, wykorzystywanych do prac polowych. - na czym polegała uprawa ziemi metodą trójpolową. - opowiedzieć o zajęciach mieszkańców średniowiecznej wsi. ćwiczeń, materiał ilustracyjny przedstawiający sceny z życia na wsi, tekst źródłowy - Lokacja wsi, analiza materiału ilustracyjnego, wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń, praca w grupach, rozmowa nauczająca trójpolówka, żarna 48. Rozkwit rzemiosła w średniowieczu. - początki rzemiosła, - rodzaje rzemiosł, - rozwój cechów, - od ucznia do mistrza - pojęcia: rzemieślnik, cech, terminator, czeladnik, osada służebna, bractwo strzeleckie, - nazwy rzemieślników średniowiecznych. - znaczenie cechów w życiu mieszkańców średniowiecznego miasta. - opowiedzieć o drodze od ucznia do mistrza. ćwiczeń, przedmioty wykonane przez rzemieślników, ilustracje, z podręcznikiem, analiza materiału ilustracyjnego, wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń, pogadanka, elementy dramy - Od ucznia do mistrza" rzemieślnik, cech, terminator, czeladnik, osada służebna, bractwo strzeleckie

13 49. Handel w średniowieczu. - formy handlu, - główne szlaki handlowe, - współczesne ślady dawnego handlu - pojęcia: jarmark, kram, targ. - rolę handlu w średniowiecznej gospodarce, - różnice między handlem średniowiecznym a współczesnym. - wskazać na mapie główne szlaki handlowe średniowiecznej Europy, - wskazać współczesne ślady dawnego handlu. DZIEDZICTWO ŚREDNIOWIECZA ćwiczeń, mapa, ilustracje, z podręcznikiem, analiza materiału ilustracyjnego, wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń, pogadanka jarmark, kram, targ 50. W cieniu romańskich i gotyckich katedr. 51. W kręgu ludzi nauki. - styl romański i gotycki, - sztuka gotycka w Polsce - średniowieczni dziejopisarze i ich dzieła, - wynalezienie druku, - oświata w średniowieczu, - alchemicy - średniowieczni naukowcy - pojęcia: styl romański, gotycki, baszta, barbakan, filar, portal, katedra, - najważniejsze cechy stylów średniowiecznych. - w czym przejawiał się sakralny charakter architektury średniowiecznej. - zaznaczyć na taśmie czasu wiek, w którym rozpowszechnił się styl romański i gotycki, - wskazać zabytki architektury średniowiecznej w Polsce. - pojęcia: alchemik, pergamin, uniwersytet, siedem sztuk wyzwolonych, rocznik, kronika, - postaci: Jan Długosz, Jan Gutenberg, Wincenty Kadłubek, - jakie materiały wykorzystywano do pisania w średniowieczu. - rolę oświaty w rozwoju państwa. - przedstawić współczesne zwyczaje obowiązujące na uczelniach, które nawiązują do tradycji średniowiecznej. ćwiczeń, zdjęcia, pocztówki, albumy, przeźrocza zabytki architektury romańskiej, gotyckiej, analiza materiału ilustracyjnego, wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń pogadanka, wycieczka ćwiczeń. wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń, drama - prezentacja jednego ze zwyczajów obowiązujących w średniowiecznej szkole styl romański, gotycki, baszta, barbakan, filar, portal, katedra alchemik, pergamin, uniwersytet, siedem sztuk wyzwolonych, rocznik, kronika, an Długosz, an Gutenberg, Wincenty Kadłubek 52. Lekcja powtórzeniowa - Jak żyli ludzie w średniowieczu. 1 13

PLAN WYNIKOWY Z HISTORII W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PLAN WYNIKOWY Z HISTORII W KLASIE V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PLN WYNIKOWY Z HISTORII W KLSIE V SZKOŁY POSTWOWEJ Lp. I ZIŁ TEMT LEKJI. Podział dziejów ludzkości. ywilizacja i państwa ILOŚĆ GOZIN PRZEWIYWNE OSIĄGNIĘI UZNI - zna różne sposoby mierzenia czasu - zna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI 1. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie: sprawdziany podsumowujące dane partie zrealizowanego materiału zapowiedziane z 1

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V. I SEMESTR

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V. I SEMESTR WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V. I SEMESTR Na ocenę celujący. Wiadomości i umiejętności wymagane na stopień bardzo dobry, a - analizuje proste teksty źródłowe, - pisze relacje z jednego dnia

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU Wymagania edukacyjne z podstawy programowej Klasa pierwsza I półrocze Podstawa programowa Cele kształcenia Wymagania ogólne Treści nauczania -wymagania szczegółowe 1. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe

Wymagania programowe Wymagania programowe dla klasy V szkoły podstawowej według programu Nowej Ery adana czynność uczniów 1 Poziomy wymagań K P R W STROŻYTNOŚĆ I. WPROWZENIE W ŚWIT YWILIZJI STROŻYTNYH wie, jakie czynnoœci

Bardziej szczegółowo

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii TEST POWTÓRZENIOWY KLASA III od starożytności do XVI wieku. 1.Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe a) proces przeobrażania się gatunków to rewolucja b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Opracowała: Marzena Iwan

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Opracowała: Marzena Iwan WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Opracowała: Marzena Iwan Temat lekcji Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Zanim zaczęła się historia Życie w starożytnej Mezopotamii

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe

Wymagania programowe Wymagania programowe dla klasy V szkoły podstawowej według programu Nowej Ery adana czynność uczniów Poziomy wymagań STROŻYTNOŚĆ WPROWZENIE W ŚWIT YWILIZJI STROŻYTNYH wie, jakie czynności decydują o narodzinach

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość,

Bardziej szczegółowo

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem.

Treści. zapoznanie z przedmiotowym. oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. I. ROZKŁAD MATERIAŁU Wprowadzenie 1. Nasza lekcja historii. Czego będziemy się uczyć w klasie IV? zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania, zapoznanie uczniów z podręcznikiem. zna system oceniania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: źródło historyczne, era, epoka, potrafi na podstawie daty rocznej określić wiek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2012/2013 OPRACOWANIE: ALICJA SZAFRAN Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV historia i czym zajmuje się historyk. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń umie krotko Uczeń wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną)

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) NR PROGRAMU: DKOS 4015 90/02. I. Dzieje najdawniejsze - źródła archeologiczne i materialne do dziejów najdawniejszych, - systemy periodyzacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2015/2016 OPRACOWANIE: ALICJA SZAFRAN-JARZEMBOWSKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 Plan wynikowy. Klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza. Wymagania dotyczące dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne stopnie. Posiada wiedze wykraczającą poza program nauczania, wynikającą z jego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen. z historii. dla kl. IV

Kryteria ocen. z historii. dla kl. IV Kryteria ocen z historii dla kl. IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Podstawa programowa Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo UCZEŃ: Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Dopuszczający Podaje prawa i obowiązki ucznia. Wskazuje na mapie Polski swoją miejscowość. Objaśnia

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko Historia klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 42 Nr lekcji Temat lekcji 1 Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2 Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne 3 Historia

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I PRAHISTORIA Czas w historii. Klasyfikacja źródeł historycznych. Pradzieje ludzkości. Ocena dopuszczająca: zna pojęcia źródło historyczne, era ; zlokalizuje

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 1 Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8 Od autorów....................................... 8 I. Wprowadzenie do historii 1. Dzieje historia historiografia...................... 12 Czym jest historia?............................... 12 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z historii klasa 4

Wymagania szczegółowe z historii klasa 4 Wymagania szczegółowe z historii klasa 4 Nr Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii

Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD

Bardziej szczegółowo

Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA

Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA Dział I: Starożytność 1. Wskaż, które z państw nie należało do państw hellenistycznych. a) Egipt b) Indie c) Mezopotamia

Bardziej szczegółowo

VII Powiatowy Jurajski Konkurs Historyczny ETAP SZKOLNY 2013/2014

VII Powiatowy Jurajski Konkurs Historyczny ETAP SZKOLNY 2013/2014 KOD UCZNIA Informacja dla ucznia : VII Powiatowy Jurajski Konkurs Historyczny W starożytnym Egipcie,Grecji i Rzymie. ETAP SZKOLNY 2013/2014 1. Na stronie tytułowej arkusza w wyznaczonym miejscu wpisz swój

Bardziej szczegółowo

Chronologia historyczna. chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego. kształtowanie się przyszłej. Rozumie, dlaczego należy

Chronologia historyczna. chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego. kształtowanie się przyszłej. Rozumie, dlaczego należy Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL. IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL. IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL. IV OCENA NIEDOSTATECZNY: Uczeń nie opanował wiadomości programowych przewidzianych zakresem nauczania historii w kl. IV Nie jest w stanie wykonać ćwiczeń o niewielkim

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny poszczególnych form aktywności

Kryteria oceny poszczególnych form aktywności Nauczanie historii w klasie IV opiera się na Wczoraj i dziś.programie nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV VI szkoły podstawowej, którego autorem jest dr Tomasz Maćkowski. Został on

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. ZAGADNIENIE Ja i moja rodzina. WYMAGANIA PODSTAWOWE UCZEŃ: określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka wymienia potrzeby człowieka charakteryzuje rolę rodziny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017 OCENA: CELUJĄCA Posiadł 100% wiedzy i umiejętności określonej w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

charakteryzuje warunki życia najdawniejszych ludzi wyjaśnia, jaki wpływ na zmianę warunków życia pierwszych ludzi miała umiejętność wzniecania ognia

charakteryzuje warunki życia najdawniejszych ludzi wyjaśnia, jaki wpływ na zmianę warunków życia pierwszych ludzi miała umiejętność wzniecania ognia Wymagania KONIECZNE (ocena dopuszczająca) definiuje pojęcia: koczowniczy i osiadły tryb życia wskazuje Afrykę Środkową, jako miejsce pojawienia się pierwszych ludzi wyjaśnia, jak pierwsi ludzie wzniecali

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Historia i społeczeństwo KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Historia i społeczeństwo KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Historia i społeczeństwo KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ TEMAT LEKCJI 1. Co to jest historia? 2. Jak poznajemy przeszłość? POZIOM KONIECZNY OCENA DOPUSZCZAJĄCA pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4 Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4 ***Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy programowej. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016 OCENA: CELUJĄĆA Posiadł 100% wiedzy i umiejętności określonej w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo. Kryteria ocen w klasie piątej.

Historia i społeczeństwo. Kryteria ocen w klasie piątej. Historia i społeczeństwo. Kryteria ocen w klasie piątej. Dział I PIERWSI LUDZIE Ocena dopuszczająca ( wymagania konieczne) definiuje pojęcia : koczowniczy i osiadły tryb życia wskazuje Afrykę Środkową

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Poniższy zestaw wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny uwzględnia planowane osiągnięcia ucznia w zakresie wiedzy i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń

Bardziej szczegółowo

Poziom P-podstawowy PPponadpodstawowy. Zadanie 1 P (0-5) Wpisz we wskazane na mapie miejsca nazwy plemion zamieszkujących ziemie polskie w X wieku.

Poziom P-podstawowy PPponadpodstawowy. Zadanie 1 P (0-5) Wpisz we wskazane na mapie miejsca nazwy plemion zamieszkujących ziemie polskie w X wieku. Imię i nazwisko Sprawdzian diagnozujący wiadomości i umiejętności dla klasy V Dział: Dynastia Piastów na polskim tronie Nr w dzienniku.. Kl. V Poziom P-podstawowy PPponadpodstawowy Liczba pkt. Ocena Zadanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Poniższy zestaw wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny uwzględnia planowane osiągnięcia ucznia w zakresie wiedzy i

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY PROPOZYCJA KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W poniższym rozkładzie materiału i planie wynikowym zawarto planowane osiągnięcia ucznia wynikające z realizacji Podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Część humanistyczna Badanie wyników nauczania wklasie pierwszej HISTORIA. 1. Wskaż, które z państw nie należało do państw hellenistycznych.

Część humanistyczna Badanie wyników nauczania wklasie pierwszej HISTORIA. 1. Wskaż, które z państw nie należało do państw hellenistycznych. Część humanistyczna Badanie wyników nauczania wklasie pierwszej HISTORIA Dział I: Starożytność 1. Wskaż, które z państw nie należało do państw hellenistycznych. a) Egipt b) Indie c) Mezopotamia d) Palestyna

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii

Wymagania na poszczególne oceny z historii Wymagania na poszczególne oceny z historii Klasa IV Dział 1. Ja i moje otoczenie - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka - wymienia osoby, które wchodzą w skład szkolnej społeczności

Bardziej szczegółowo

www.awans.net Publikacje nauczycieli Halina Chmielewska Test sprawdzający Historia, klasa V, I półrocze (do podręcznika A to historia!

www.awans.net Publikacje nauczycieli Halina Chmielewska Test sprawdzający Historia, klasa V, I półrocze (do podręcznika A to historia! www.awans.net Publikacje nauczycieli Halina Chmielewska Test sprawdzający Historia, klasa V, I półrocze (do podręcznika A to historia! ) Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym Awans.net

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS /02

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS /02 Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Dział Cele ogólne Proponowany temat jednostki metodycznej

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY PROPOZYCJA KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W poniższym rozkładzie materiału i planie wynikowym zawarto planowane osiągnięcia ucznia wynikające z realizacji Podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej do programu nauczania nr dopuszczenia: DKOS 4014-35/02 Dział Cele ogólne Proponowany temat jednostki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa V

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa V Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa Klasa V Ocena śródroczna Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - wyjaśnia terminy: prehistoria, praludzie, epoka kamienia, Mezopotamia,

Bardziej szczegółowo

STAROŻYTNY TEATR GRECKI

STAROŻYTNY TEATR GRECKI SCENARIUSZ LEKCJI dla uczniów klas I - III STAROŻYTNY TEATR GRECKI AUTOR SCENARIUSZA mgr Hanna Kaźmierska SCENARIUSZ LEKCJI Czas realizacji: 2 x 45min TEMAT LEKCJI: W starożytnym teatrze greckim. CEL OGÓLNY:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Dopuszczający

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Dopuszczający Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Dopuszczający UCZEŃ: Określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka. Charakteryzuje rolę rodziny

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z historii w klasie IV do nowej podstawy programowej

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z historii w klasie IV do nowej podstawy programowej Wymagania na poszczególne oceny szkolne z historii w klasie IV do nowej podstawy programowej (aby uzyskać oceną wyższą należy wykazać się wiedzą na ocenę niższą) nauczyciel Piotr Eichler Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLAS IV VI Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLAS IV VI Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLAS IV VI Z HISTORII Nauczyciel, oceniając uczniów bierze pod uwagę różnorodne formy wypowiedzi: wypowiedź ustną, pracę z tekstem źródłowym i mapą, wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

PYTANIA Z HISTORII DO BADABIA WYNIKÓW NAUCZANIA W KL I. 1.Co to jest era? Co to jest historia?

PYTANIA Z HISTORII DO BADABIA WYNIKÓW NAUCZANIA W KL I. 1.Co to jest era? Co to jest historia? PYTANIA Z HISTORII DO BADABIA WYNIKÓW NAUCZANIA W KL I 1.Co to jest era? ( 0-1) 2.Co to jest historia? ( 0-1) 3.Jakie wydarzenie zapoczątkowało naszą erę? ( 0-1).. 4.Podaj trzy przykłady źródeł historycznych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASIE V SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASIE V SZKOŁA PODSTAWOWA Sylwia Zimoch Zespół Szkól w Wielowsi WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASIE V SZKOŁA PODSTAWOWA Ocena niedostateczna: Umiejętności i aktywność ucznia: Nawet przy pomocy nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Wymagania z historii i społeczeństwa dla klasy 4

Wymagania z historii i społeczeństwa dla klasy 4 Wymagania z historii i społeczeństwa dla klasy 4 Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca* celująca poziom K konieczny poziom P podstawowy poziom R rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla klasy IV a

Wymagania programowe dla klasy IV a Wymagania programowe dla klasy IV a Rozdział I: Ja i moje otoczenie określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka wymienia potrzeby człowieka charakteryzuje rolę rodziny w życiu człowieka wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

- wyjaśnia znaczenie terminów: rodzina dwupokoleniowa, rodzina wielopokoleniowa, rada pedagogiczna, rada szkoły, rada samorządu uczniowskiego

- wyjaśnia znaczenie terminów: rodzina dwupokoleniowa, rodzina wielopokoleniowa, rada pedagogiczna, rada szkoły, rada samorządu uczniowskiego Wymagania edukacyjne z historii dla kl. IV Wymagania na ocenę wyższą obejmują wszystkie wymagania na oceny niższe! Rozdział 1 Ja i moje otoczenie - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka

Bardziej szczegółowo

Era dłuższy okres czasu zapoczątkowany jakimś ważnym wydarzeniem (np. narodzinami Chrystusa) tak ważnym, że od tego momentu zaczynamy liczyć czas.

Era dłuższy okres czasu zapoczątkowany jakimś ważnym wydarzeniem (np. narodzinami Chrystusa) tak ważnym, że od tego momentu zaczynamy liczyć czas. Podstawowe zagadnienia z chronologii. Podstawowe pojęcia: Chronologia nauka o mierzeniu czasu, kolejności następowania po sobie wydarzeń, zjawisk, a także oznaczenie wydarzenia, zjawiska wg przyjętego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY V DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS /02

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY V DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS /02 PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY V DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02 DZIAŁ PROGRAMU Rozdział I: Pierwsi ludzie Rozdział II: Na Bliskim Wschodzie

Bardziej szczegółowo

NIEDOSTATECZNY Uczeń, który nie spełnia wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania oceny klasyfikacyjnej dopuszczającej.

NIEDOSTATECZNY Uczeń, który nie spełnia wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania oceny klasyfikacyjnej dopuszczającej. Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo (program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV-VI Wczoraj i dziś i dr Tomasz Maćkowski)

Bardziej szczegółowo

II Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne w klasie V

II Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne w klasie V KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, KLASA V Celem nauczania historii jest zapoznanie uczniów z najważniejszymi wydarzeniami z przeszłości, rozwijanie poczucia więzi z rodziną, narodem, społecznością

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy IV Szkoły Podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy IV Szkoły Podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy IV Szkoły Podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Dział Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Przedmiot humanistyczny (C) - opis przedmiotu

Przedmiot humanistyczny (C) - opis przedmiotu Przedmiot humanistyczny (C) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot humanistyczny (C) Kod przedmiotu 08.0-WH-PolitP-W-PH(C) Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Politologia / Relacje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V Ocena niedostateczna -nie opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania, -wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, -systematycznie jest nieprzygotowany

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy IV w roku szkolnym 2016/17:

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy IV w roku szkolnym 2016/17: Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen dla uczniów klasy IV w roku szkolnym 2016/17: Ocena dopuszczająca: - wymieniają jedną z potrzeb człowieka,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4. Historia i społeczeństwo klasa IV

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4. Historia i społeczeństwo klasa IV Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4 Historia i społeczeństwo klasa IV Podręcznik Wczoraj i dziś 4 Poziomy wymagań edukacyjnych: ROZDZIAŁ I: JA I MOJE OTOCZENIE Wymagania podstawowe Uczeń: 1. Ja

Bardziej szczegółowo

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1.

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1. Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum, część 1. Przygotowano na podstawie publikacji: J. Choińska-Mika, W. Lengauer, M. Tymowski, K. Zielińska, Historia 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie IV

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie IV Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: uczeń posiada wiedzę na ocenę bardzo dobrą, ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem; wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZ GH-H1-125, GH-H4-125, GH-H5-125,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dobrą Uczeń: podaje przykłady podziału czasu w historii wyjaśnia, dlaczego należy chronić zabytki historyczne

Wymagania na ocenę dobrą Uczeń: podaje przykłady podziału czasu w historii wyjaśnia, dlaczego należy chronić zabytki historyczne Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy 4 szkoły podstawowej. Poniższy plan wynikowy stanowi propozycję wyjściową, którą nauczyciel powinien zmodyfikować,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne stopnie kl. IV (Program nauczania Wczoraj i dzisiaj )

Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne stopnie kl. IV (Program nauczania Wczoraj i dzisiaj ) Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne stopnie kl. IV (Program nauczania Wczoraj i dzisiaj ) Dopuszczający: rozumie jaką rolę w życiu człowieka odgrywa rodzina, wymienia osoby, które wchodzą w

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H7 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 1) 2. Cywilizacje Bliskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 5

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 5 edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 5 Temat lekcji. dostateczną. bardzo CZĘŚĆ I. CYWILIZACJE NAD WIELKIMI RZEKAMI 1.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 5

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 5 edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 5 Temat lekcji. bardzo CZĘŚĆ I. CYWILIZACJE NAD WIELKIMI RZEKAMI 1. Czas w historii

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Historia i społeczeństwo Kl. IV

Wymagania edukacyjne Historia i społeczeństwo Kl. IV Wymagania edukacyjne Historia i społeczeństwo Kl. IV I. Ja i moje otoczenie - wie, na czym polega odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka - potrafi wymienić ludzkie potrzeby - zna sposoby zaspokajania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego DZIAŁ 1: JA I MOJA OJCZYZNA - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka

Bardziej szczegółowo

Poziom rozszerzający R. (ocena dobra) K+P+R. Uczeń: - zna sposoby zaspokajania ludzkich potrzeb

Poziom rozszerzający R. (ocena dobra) K+P+R. Uczeń: - zna sposoby zaspokajania ludzkich potrzeb WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z PODRĘCZNIKA "WCZORAJ I DZIŚ" WYD. NOWA ERA KLASA IV Poziom konieczny K Poziom podstawowy P Poziom rozszerzający R Poziom

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI POWTÓRZENIOWEJ Z HISTORII KL. I LO TEMAT: DOROBEK CYWILIZACYJNY STAROŻYTNYCH GREKÓW.

SCENARIUSZ LEKCJI POWTÓRZENIOWEJ Z HISTORII KL. I LO TEMAT: DOROBEK CYWILIZACYJNY STAROŻYTNYCH GREKÓW. SCENARIUSZ LEKCJI POWTÓRZENIOWEJ Z HISTORII KL. I LO TEMAT: DOROBEK CYWILIZACYJNY STAROŻYTNYCH GREKÓW. I. Założenia metodyczne 1. Cele Po przeprowadzonej lekcji uczeń: - ocenia dorobek cywilizacyjny starożytnej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Ocena celująca: Uczeo spełnia wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne stopnie. Otrzymuje uczeo, którego wiedza historyczna wykracza w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO kl. IV - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO kl. IV - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO kl. IV - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: * Kursywą oznaczono tematy, które wykraczają poza podstawę programową TEMAT OCENA DOPUSZCZAJĄCA Uczeń: OCENA DOSTATECZNA Uczeń:

Bardziej szczegółowo

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska)

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska) ZAKRES MATERIAŁU DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z HISTORII W ZAKRESIE ROZSZERZONYM ZROZUMIEĆ PRZESZŁOŚĆ 1. Historia jako nauka. 2. Chronologia w Historii. 3. Kalendarze. 4. Epoki historyczne. 5. Źródła

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA w klasie 4 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z HISTORII i SPOŁECZEŃSTWA DO KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ w PSP nr 21 w RADOMIU

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z HISTORII i SPOŁECZEŃSTWA DO KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ w PSP nr 21 w RADOMIU ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z HISTORII i SPOŁECZEŃSTWA DO KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ w PSP nr 21 w RADOMIU Program nauczania: Wczoraj i dziś, dr Tomasz Maćkowski Liczba godzin nauki w tygodniu 1 Planowana

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii i społeczeństwa w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii i społeczeństwa w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii i społeczeństwa w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Ocena dopuszczająca - poziom wymagań konieczny. I. Ja

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV 2016-09-01 HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA KOD UCZNIA MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA INSTRUKCJA DLA UCZNIA: 1. Sprawdź czy test zawiera 8 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 2. Na tej stronie wpisz swój kod numer szkoły,

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Joanna Wieczorek

Opracowała: Joanna Wieczorek I. Starożytny Egipt odczytuje informacje ze źródła kartograficznego (zaznacza na mapie Egipt Góry, Egipt Dolny, Morze Śródziemne, Morze Czerwone, Pustynię Libijską i deltę Nilu) analizuje źródło kartograficzne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Instytut Historii Historia Specjalność SYLABUS HISTORIA KULTURY GRECKO-RZYMSKIEJ

Instytut Historii Historia Specjalność SYLABUS HISTORIA KULTURY GRECKO-RZYMSKIEJ Instytut Historii Historia Specjalność SYLABUS Przedmiot HISTORIA KULTURY GRECKO-RZYMSKIEJ Prowadzący Dr Leonard Owczarek Forma zajęć konwersatorium Rok studiów I rok studiów II stopnia 2011/2012 (semestr

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC Analiza wyników

Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC Analiza wyników Próbny egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań z historii i 5 zadań z wiedzy o społeczeństwie.

Bardziej szczegółowo

Pytania do konkursu historycznego dla szkoły podstawowej Klasa IV

Pytania do konkursu historycznego dla szkoły podstawowej Klasa IV Pytania do konkursu historycznego dla szkoły podstawowej Klasa IV 1. Co to jest historia? 2. Czym zajmuje się historyk? 3. Czym zajmuje się nauka zwana chronologią? 4. Do podanych dat naszej ery i przed

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Kim jestem? Ja i moja rodzina Ocena dopuszczająca waga narodzin dziecka dla określa datę i miejsce

Bardziej szczegółowo

Historia Wymagania na poszczególne oceny - klasa IV

Historia Wymagania na poszczególne oceny - klasa IV Temat lekcji Zagadnienia Historia Wymagania na poszczególne oceny - klasa IV Kim jestem? Ja i moja rodzina W mojej szkole waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność

Bardziej szczegółowo