Partnerstwo dla zaawansowanych obliczeń w Europie N. Meyer, M. Kupczyk, PCSS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Partnerstwo dla zaawansowanych obliczeń w Europie N. Meyer, M. Kupczyk, PCSS"

Transkrypt

1 Partnerstwo dla zaawansowanych obliczeń w Europie N. Meyer, M. Kupczyk, PCSS

2 Agenda Czym jest PRACE Gdzie jesteśmy Co dalej Pytania 2

3 Agenda Czym jest PRACE Gdzie jesteśmy Co dalej Pytania 3

4 Supercomputing wspiera naukę poprzez symulacje Środowisko Pogoda/ Klimat Zanieczyszczenia / Dziura ozonowa Społeczeństwo Medycyna Biologiaogia InŜynieria materiałowa Spintronikanika Nanotechnologie Energia Fizyka Plazmy Ogniwa Paliwowe Energia odnawialna 4

5 Historia i pierwsze kroki Znaczenie HPC w planach rozwojowych ESFRI; Stworzenie wizji, zaangaŝowanie 15 państw z Europy Skupienie środowiska naukowego Utworzenie grupy roboczej HPC w Europie HPCEUR HET Podpisanie MoU ZłoŜenie propozycji projektu FP7 Zatwierdzenie projektu Start projektu PRACE Initiative

6 HET: dyscypliny naukowe Pogoda, Klimat, Nauki o ziemi ocieplenie, scenariusze dla naszego przyszłego klimatu zrozumienie i przewidywanie własności oceanów i jego róŝnorodności symulacje związane z wodą i powodziami Astrofizyka, Fizyka cząstek elementarnych, Fizyka plazmy systemy, struktury które obejmują duŝy zasięg skal czasowych i długości kwantowe teorie fal, np.. QCD, ITER InŜynieria materiałowa, Chemia, Nanotechnologia zrozumienie złoŝonych materiałów, chemia złoŝona, nanotechnologia wyznaczanie własności elektrycznych i transportowych Nauki przyrodnicze biologia systemowa, dynamiki chromatyczne, dynamika białek wielkiej skali, asocjacje i agregacje białkowe, systemy supramolekularne, medycyna InŜynieria złoŝona symulacja helikopterów, przepływy biomedyczne, turbiny gazowe i silniki wysokopręŝne, poŝary lasów, zielone lotnictwo, wirtualne elektrownie 6

7 Pierwszy sukces: HPC w planach ESFRI Europejski plan rozwoju dla infrastruktury badawczej jest pierwszą wszechstronną definicją na poziomie europejskim. Infrastruktury badawcze są jednymi z waŝnych filarów ERA (European Research Area). Europejska usługa HPC przewidywany wpływ: konkurencyjność atrakcyjność dla badaczy wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw 7

8 Drugi sukces: Inicjatywa PRACE Porozumienie (Memorandum of Understanding) podpisane przez 15 krajów w Berlinie, Francja, Niemcy, Hiszpania, Holandia, Wielka Brytania zatwierdziły fundusze na europejską infrastrukturę badawczą HPC. New: 8

9 Trzeci sukces: Projekt PRACE Komisja Europejska zatwierdziła projekt dla fazy przygotowawczej PRACE (Grant: INFSO-RI ) 16 partnerów z 14 krajów styczeń 2008 grudzień 2009 BudŜet: 20 M, w tym udział KE: 10 M Pierwsze oficjalne spotkanie projektowe : Jülich, Styczeń 29-30,

10 Udział Polski w PRACE Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (koordynacja) - PCSS Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH Politechnika Gdańska, Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej - TASK Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Sieciowo Superkomputerowe - WCSS Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego - ICM 10

11 PRACE: cele w skrócie Udostępnienie światowej klasy systemów dla środowiska naukowego w Europie Stworzenie jednej spójnej europejskiej struktury WdroŜenie 3 5 systemów o najwyŝszej wydajności (tier-0, rzędu PFlop) Zapewnienie róŝnorodności architektur HPC Wsparcie i szkolenia Infrastruktura Prace będzie utworzona, aby działać równieŝ po zakończeniu projektów 11

12 Piramida mocy obliczeniowej 12

13 Agenda Czym jest PRACE Gdzie jesteśmy Co dalej Pytania 13

14 Pakiety zadaniowe w PRACE WP1. Koordynacja projektu WP2. Koncepcja organizacyjna infrastruktury badawczej WP3. Rozpowszechnianie wyników, organizacja szkoleń WP4. Zarządzanie systemem rozproszonym WP5. WdroŜenie systemów prototypowych WP6. Dostosowanie oprogramowania do systemów klasy petaflops WP7. Systemy petaflops na 2009/2010 WP8. Określenie kierunków rozwoju przyszłościowych technologii poza rok

15 Wybrane rezultaty i osiągnięcia Aplikacje Systemy/Architektury Szkolenia 15

16 Kategoryzacja aplikacji Aplikacje testowe powinny być reprezentatywne dla europejskiego przetwarzania HPC Zebrano kwestionariusze od wszystkich partnerów dot. systemów zainstalowanych HPC i aplikacji. Zebrano dane o 24 systemach i 69 aplikacjach Podstawy ilościowe do wybrania reprezentatywnych aplikacji Raport techniczny na w/w tematy. Plasma Physics 3.3 Computational Engineering 3.7 Life Sciences 5.3 Astronomy & Cosmology 5.8 Earth & Climate 7.8 CFD 8.6 Other 5.8 Particle Physics 23.5 Computational Chemistry 22.1 Condensed Matter Physics

17 Pakiet aplikacji testowych Zdefiniowano zbiór aplikacji testowych (benchmarków) UŜytecznych w procesie wyboru i zakupu systemów petaflopowych. 12 aplikacji podstawowych, plus 8 dodatkowych - uzupełniających podstawowe: NAMD, VASP, QCD, CPMD, GADGET, Code_Saturne, TORB, ECHAM5, NEMO, CP2K, GROMACS, N3D uzupełniające: AVBP, HELIUM, TRIPOLI_4, PEPC, GPAW, ALYA, SIESTA, BSIT KaŜda aplikacja będzie portowana na odpowiedni podzbiór prototypów Benchmarki syntetyczne do oceny architektury Obliczenia, tryb mieszany, I/O, przepustowość, OS, komunikacja Aplikacje i syntetyczne benchmarki zintegrowane z JuBE Juelich Benchmark Environment 17

18 Proces: Ogłoszenie Ocena Wybór Wybrany zbiór prototypów systemów obliczeniowych Akceptacja przez KE. Ośrodek FZJ Germany Architektura dostawca/technologia MPP IBM BlueGene/P BudŜet 2.2 M (50% wkładu własnego) CSC-CSCS Finland+Switzerland CEA-FZJ France+Germany NCF Netherlands BSC Spain HLRS Germany MPP Cray XT5/XTn - AMD Opteron SMP-TN Bull et al. Intel Xeon Nehalem SMP-FN IBM Power 6 Hybrid fine grain IBM Cell + Power6 Hybrid coarse grain NEC Vector SX/9 + x86 PCSS badania w zakresie Green IT 18

19 Zainstalowane prototypy IBM BlueGene/P (FZJ) IBM Power6 (SARA) Cray XT5 (CSC) IBM Cell/Power (BSC) NEC SX9, vector part (HLRS)

20 Strona domowa projektu i promocja projektu Obecność PRACE w WWW z newsami, wydarzeniami, RSS, etc. serwis Alpha-Galileo: 6500 dziennikarzy na całym świecie: Biblioteka cyfrowa Belief HPC-magazines Centra komputerowe partnerów PRACE i ich uzytkownicy. Strona domowa projektu, 20

21 Wystawy PRACE na ISC, ICT, SC ISC 08 Dresden, Hamburg 2009 D SC08 Austin, Texas, US ICT 2008, Lyon, Fr SC09, Portland US Stoisko PRACE podczas SC08 Stoisko PRACE podczas ICT

22 Szkolenia: Summer School 2008, Winter School 2009 Udział wzięło 31(48) uczestników z krajów europejskich plus RPA. Wysokim poziom prezentowanego materiału. Materiały opublikowane na stronie domowej projektu. Podczas szkolenia, uczestnicy mieli dostęp on-line do duŝych systemów obliczeniowych: BG/P,Cray XT5, IBM Power6, and CELL. Zakres tematyczny dotyczył modeli programowania, optymalizacji, debugowania, sprzętu, narzędzi. PRACE Summer School w PDC, Sztokholm MoŜliwość udziału w kolejnych spotkaniach szkoleniowych (!) Polska organizacja szkolenia w Krakowie (PRACE Code Porting Workshop) 22

23 Agenda Czym jest PRACE Gdzie jesteśmy Co dalej Pytania 23

24 Obecne i przyszłe wyzwania Uzyskanie wstępnego porozumienia podpisanego przez jednostki finansujące budowę instalacji Tier-0 dokument o zarządzaniu Raport dot. modelu operacyjnego (6 lokalizacji Pflops ): Niemcy, Hiszpania, Holandia, Francja, Wlk. Brytania, Włochy wybór kolejnych systemów produkcyjnych Kontrakt PRACE Miesiąc 24 24

25 Dostęp w przyszłości do PRACE RI wersja robocza Model dostępu W oparciu o peer-review: najlepszy system dla najlepszej nauki 3 typy alokacji zasobów dostęp testowy dla projektu przyznawany grant na okres ~ 1 roku. dostęp grantowy zasoby przyznawane przez środowisko naukowe Bez opłat Źródła finansowania: Głównie fundusze narodowe poprzez kraje partnerskie Wsparcie KE Model dostępu musi respektować interes narodowy (ROI) 25

26 TOP obserwacja rynku, zmiany w skali wielkości Top 10 Top 5 Late Pflops 1 Pflops Late Pflops 2 Pflops Late Pflops 5 Pflops 26

27 Strategia zakupowa Zakończono analizę procedur zakupowych w państwach uczestniczących w PRACE: Otwarte Ograniczone Zapytanie o cenę Negocjowalne Pre-commercial Czynności w toku: Definicja ogólnego procesu zakupowego Definicja kryteriów wyboru i oceny Proces oceny ofert dostawców 27

28 Przyszłościowe technologie komputerów Petaflopowych poza rok Ocena technologii multi-petaskalowej w oparciu o wymagania uŝytkowników HPC. WdroŜenie strategii, która gwarantuje ciągłą ocenę i rozwój technologii w PRACE RI. Sprzyjanie rozwojowi komponentów dla przyszłych produkcyjnych systemów multi-petaskalowych w kooperacji z europejskim i międzynarodowym przemysłem HPC. 28

29 Podsumowanie pozycja Polski w odniesieniu do obliczeń HTC i HPC 29

30 Dziękuję za uwagę 30

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

ICM: potencjał współpracy z Politechniką Warszawską. Marek Niezgódka marekn@icm.edu.pl

ICM: potencjał współpracy z Politechniką Warszawską. Marek Niezgódka marekn@icm.edu.pl ICM: potencjał współpracy z Politechniką Warszawską Marek Niezgódka marekn@icm.edu.pl Dotychczasowa współpraca ICM z Politechniką Warszawską (przykłady) Szereg wspólnych projektów i inicjatyw z Wydziałem

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

IMP³rove: Europejski projekt o trwałym oddziaływaniu

IMP³rove: Europejski projekt o trwałym oddziaływaniu 2012 IMP³rove: Europejski projekt o trwałym oddziaływaniu 50 Historii Sukcesu Związanych z Zarządzaniem Innowacjami Kai Engel, Eva Diedrichs, Sabine Brunswicker i inni IMP3rove: Europejski projekt o trwałym

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa próba monografii Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Anna Maria Skulska nr albumu: 217499 Praca licencjacka na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. Streszczenie... 3. Wstęp... 8. 1. Plan Wspierania Klastrów... 9. 2. Gospodarka polska... 14. 3. Gospodarka małopolska...

Spis treści... 2. Streszczenie... 3. Wstęp... 8. 1. Plan Wspierania Klastrów... 9. 2. Gospodarka polska... 14. 3. Gospodarka małopolska... ANALIZAJAKOŚCIOWA Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 1. Plan Wspierania Klastrów... 9 2. Gospodarka polska... 14 3. Gospodarka małopolska... 16 4. Skupiska gospodarcze, współpraca...

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie Projekt DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie) Plan Działań dla regionu Podbeskidzie (wykorzystania narzędzi ICT na obszarach wiejskich i rolniczych)

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku

Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku Warszawa, 2006 Pod redakcją: dr Elżbieta Wojnicka Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Piotr

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W CHMURZE OBLICZENIOWEJ 1 Jolanta Joszczuk-Januszewska

ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W CHMURZE OBLICZENIOWEJ 1 Jolanta Joszczuk-Januszewska Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2013 ASPEKTY OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO W CHMURZE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rewitalizacją terenów poprzemysłowych

Zarządzanie rewitalizacją terenów poprzemysłowych Zarządzanie rewitalizacją terenów Od edukacji do praktyki www.cobraman-ce.eu / www.central2013.eu Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu

Bardziej szczegółowo

7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii

7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii Olsztyn, 14.03.2012 7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

Otwarta nauka hasła encyklopedyczne

Otwarta nauka hasła encyklopedyczne Otwarta nauka hasła encyklopedyczne Opr. Jan Kozłowski, Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW OTWARTA NAUKA [Open science]... 1 OTWARTY DOSTĘP (Open Access)... 9 OTWARTE DANE... 17 OTWARTY MANDAT [Open

Bardziej szczegółowo

SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU

SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU SEKTOR ICT W PROCESIE ROZWOJU REGIONALNYCH I INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI W WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIM Opracowanie wykonano na zlecenie Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW

PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W ZAKRESIE ZBADANIA PRZYSZŁEGO OBSZARU DZIAŁANIA MAZOWIECKIEJ SIECI OŚRODKÓW DORADCZO-INFORMACYJNYCH W ZAKRESIE INNOWACJI ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01 LABORATORIUM WIRTUALNE I TELEIMERSJA Marcin Lawenda Poznań, Wrzesień 2001 Copyright PCSS SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ. RAPORT KOŃCOWY Policy & Action

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Raport Końcowy Przygotowany dla Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA BADAŃ POLSKIEJ PLATFORMY TECHNOLOGII MOBILNYCH I KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ. Wersja: SB/03/2007

STRATEGIA BADAŃ POLSKIEJ PLATFORMY TECHNOLOGII MOBILNYCH I KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ. Wersja: SB/03/2007 STRATEGIA BADAŃ POLSKIEJ PLATFORMY TECHNOLOGII MOBILNYCH I KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ Wersja: SB/03/2007 Warszawa, 22 stycznia 2008 STRESZCZENIE Potencjał komercyjny innowacyjnych produktów i usług wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r.

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r. KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI REGIONALNEJ Rozwój tematyczny, oddziaływanie, ewaluacja, działania innowacyjne Ewaluacja i dodatkowość 2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej

Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Fundusze strukturalne w Polsce przeznaczone na rozwój infrastruktury teleinformatycznej Dokumenty programowe Zintegrowany Pakiet Wytycznych Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW) Rada Europejska Komisja

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY EQF-SPREAD Propozycje wdrożenia i rozwoju Sektorowych i Krajowych Ram Kwalifikacji 2009-1167-167277-LLP-1-ES-KAI-KAI1EQF

RAPORT KOŃCOWY EQF-SPREAD Propozycje wdrożenia i rozwoju Sektorowych i Krajowych Ram Kwalifikacji 2009-1167-167277-LLP-1-ES-KAI-KAI1EQF RAPORT KOŃCOWY EQF-SPREAD Propozycje wdrożenia i rozwoju Sektorowych i Krajowych Ram Kwalifikacji 2009-1167-167277-LLP-1-ES-KAI-KAI1EQF 1 SPIS TREŚCI O PROJEKCIE EQF SPREAD 4 CELE, PRODUKTY I WYNIKI PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo