investment FundS UPROSZCZONY PROSPeKT INFORMACYJNY listopad 2009 Société d investissement à capital variable zarejestrowane w Luksemburgu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "investment FundS UPROSZCZONY PROSPeKT INFORMACYJNY listopad 2009 Société d investissement à capital variable zarejestrowane w Luksemburgu"

Transkrypt

1 listopad 2009 UPROSZCZONY PROSPeKT INFORMACYJNY Société d investissement à capital variable zarejestrowane w Luksemburgu niniejszy uproszczony prospekt z listopada 2009 zachowuje ważność jedynie z załączonym dodatkiem z października FrankLin TempLeTon investment FundS

2 uproszczony prospekt informacyjny zawiera wybrane istotne informacje na temat Franklin Templeton investment Funds ( Towarzystwa ), które pomogą podjąć przemyślane decyzje odnośnie inwestowania w Towarzystwo. dodatkowe informacje na temat Towarzystwa dostępne są w: pełnej wersji prospektu informacyjnego; najbardziej aktualnym sprawozdaniu rocznym zbadanym przez biegłego rewidenta oraz sprawozdaniu półrocznym Towarzystwa, które to sprawozdanie nie jest badane przez biegłego rewidenta. dokumenty te można uzyskać nieodpłatnie od Towarzystwa, od agenta administracyjnego i od wszystkich dystrybutorów tytułów uczestnictwa Towarzystwa. dokumenty te przez odwołanie się do nich stają się integralną częścią niniejszego uproszczonego prospektu, co oznacza, iż w sensie prawnym są one częścią tego dokumentu z takim samym skutkiem, jak gdyby były wydrukowane jako jego część. niniejszy uproszczony prospekt informacyjny nie jest ofertą ani nakłanianiem żadnych osób podlegających jurysdykcjom, w których taka oferta czy nakłanianie byłyby niezgodne z prawem, czy też takim, w których osoba składająca taką ofertę lub nakłaniająca nie posiada do tego kwalifikacji. Tytuły uczestnictwa Towarzystwa nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane lub zbywane w Stanach Zjednoczonych ameryki ani na żadnym z terytoriów, posiadłości lub obszarów podlegających jurysdykcji Stanów Zjednoczonych, ani obywatelom i rezydentom tego kraju, ani na ich rzecz, chyba że w ramach wyjątku od wymogów rejestracji dostępnego w przepisach prawa Stanów Zjednoczonych, stosownych kodeksach, zasadach lub interpretacjach. Spółka jest spółką inwestycyjną typu otwartego, zarejestrowaną jako société anonyme zgodnie z ustawodawstwem Wielkiego księstwa Luksemburga i kwalifikującą się jako société d investissement à capital variable. Spółka została zarejestrowana w Luksemburgu dnia 6 listopada 1990 r. na czas nieokreślony. Spółka jest zarejestrowana w registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg pod numerem B egzemplarze Statutu wraz z późniejszymi zmianami dostępne są do wglądu w registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg oraz w siedzibie Towarzystwa. Spółka jest zarejestrowana na oficjalnej liście instytucji wspólnego inwestowania zgodnie z Częścią i luksemburskiej ustawy z 20 grudnia 2002 r. o instytucjach wspólnego inwestowania z późniejszymi zmianami. Spółka kwalifikuje się jako instytucja wspólnego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe ( ucits ) w niektórych państwach członkowskich unii europejskiej zgodnie z dyrektywą rady europejskiej 85/611 z późniejszymi zmianami. Spółka podlega w Luksemburgu nadzorowi ciała regulacyjnego Commission de Surveillance du Secteur Financier. Spółka ma strukturę parasola składającego się z szeregu subfunduszy ( Fundusze ) o różnych celach inwestycyjnych, reprezentowanych przez jedną lub więcej klas tytułów uczestnictwa opisanych w niniejszym uproszczonym prospekcie informacyjnym. Zarząd może zezwolić na utworzenie w przyszłości dodatkowych funduszy mających inne cele inwestycyjne, pod warunkiem wprowadzenia poprawek do niniejszego uproszczonego prospektu informacyjnego. Listopad 2009 r. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Société d investissement à capital variable oficjalna siedziba Towarzystwa: 26, Boulevard royal, L-2449 Luksemburg Wielkie księstwo Luksemburga r.c.s. Luxembourg B inwestorzy powinni także zwrócić uwagę na ustaloną kwotę, która może być nałożona na transakcje przez dystrybutorów, lokalnych agentów płatniczych i banków-korespondentów, ustanowioną w niektórych jurysdykcjach, takich jak Włochy. Tytuły uczestnictwa są oferowane lub emitowane w różnych funduszach, klasach i walutach, które są bardziej szczegółowo opisane w rozdziale klasy tytułów uczestnictwa i wymienione w Załączniku 2. Zarząd Towarzystwa może podjąć decyzję o ofercie lub emisji dowolnej istniejącej klasy tytułów uczestnictwa każdego funduszu, a ich zasady i warunki są dokładniej opisane w rozdziale klasy tytułów uczestnictwa opłaty manipulacyjne uproszczonego prospektu informacyjnego; dotyczy to również klas tytułów uczestnictwa waluty alternatywnej, w walucie innej niż podstawowa waluta funduszu, jak również zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa. uczestnicy zostaną poinformowani o emisji takich tytułów uczestnictwa po ogłoszeniu wartości aktywów netto na tytuł w takiej klasie tytułów uczestnictwa, jak opisano w rozdziale ogłoszenie cen tytułów uczestnictwa. angielska wersja uproszczonego prospektu informacyjnego będzie miała znaczenie rozstrzygające wobec tłumaczeń tego dokumentu na inne języki. plany systematycznych oszczędności i systematycznych wypłat uczestnicy w wielu krajach mogą korzystać z planów systematycznego oszczędzania i planów systematycznych wypłat. Jeśli uczestnik zrezygnuje z planu systematycznego oszczędzania przed upływem ustalonego wcześniej terminu, wysokość opłat wstępnych pobieranych od danego uczestnika może być wyższa niż w przypadku zwykłego nabycia, co opisano w rozdziale opłaty za zarządzanie inwestycją i opłaty manipulacyjne w pełnej wersji prospektu informacyjnego. dodatkowe informacje można uzyskać od agenta transferowego lub w lokalnym biurze Franklin Templeton investments. ustawodawstwo zapobiegające praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu W myśl luksemburskich ustaw z 5 kwietnia 1993 r. o sektorze finansowym (z późn. zmianami) i z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie prania pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu (z późn. zmianami) oraz okólników instytucji nadzorczych Luksemburga (w szczególności okólnika CSSF 08/387) na osoby pracujące w sektorze finansowym nałożono obowiązek podejmowania działań zapobiegających posługiwaniu się ucits w celu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. W związku z tym wprowadzono procedurę identyfikacji inwestorów. pytania i dodatkowe informacje pytania i prośby o przekazanie bardziej szczegółowych informacji na temat Franklin Templeton investments Funds należy kierować do: Franklin Templeton international Services S.a., Client & dealer Services, 26 boulevard royal, L-2449 Luksemburg, tel: (352) , fax: (352) , franklintempleton.com, lub miejscowego przedstawiciela Franklin Templeton investments.

3 Spis treści Informacje ogólne Agent rejestracyjny, transferowy, korporacyjny, lokalny i administracyjny Dystrybutor, główny agent płatniczy i agent notowań Biegli rewidenci Franklin asian Flex Cap Fund Franklin Biotechnology discovery Fund Franklin euroland Core Fund Franklin european Growth Fund Franklin european Small- mid Cap Growth Fund Franklin Global Growth Fund Franklin Global real estate (euro) Fund Franklin Global real estate (usd) Fund Franklin Global Small- mid Cap Growth Fund Franklin High Yield Fund Franklin High Yield (euro) Fund Franklin income Fund Franklin india Fund Franklin mena Fund Franklin natural resources Fund Franklin Strategic income Fund Franklin Technology Fund Franklin u.s. equity Fund Franklin u.s. Focus Fund Franklin u.s. Government Fund Franklin u.s. opportunities Fund Franklin u.s. Small- mid Cap Growth Fund Franklin u.s. Total return Fund Franklin u.s. ultra Short Bond Fund Franklin World perspectives Fund Franklin mutual Beacon Fund Franklin mutual euroland Fund Franklin mutual european Fund Franklin mutual Global discovery Fund Franklin Templeton Global equity Strategies Fund Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund Franklin Templeton Global Growth and value Fund Franklin Templeton Japan Fund Templeton asian Bond Fund Templeton asian Growth Fund Templeton asian Smaller Companies Fund Templeton BriC Fund Templeton China Fund Templeton eastern europe Fund Templeton emerging markets Fund Templeton emerging markets Bond Fund Templeton emerging markets Smaller Companies Fund Templeton euro Government Bond Fund Templeton euro Liquid reserve Fund Templeton euro money market Fund Templeton euroland Fund Templeton european Fund Templeton european Total return Fund Templeton Frontier markets Fund Templeton Global Fund Templeton Global (euro) Fund Templeton Global Balanced Fund Templeton Global Bond Fund Templeton Global Bond (euro) Fund Templeton Global equity income Fund Templeton Global High Yield Fund Templeton Global income Fund Templeton Global Smaller Companies Fund Templeton Global Total return Fund Templeton Growth (euro) Fund Templeton korea Fund Templeton Latin america Fund Templeton Thailand Fund Templeton u.s. dollar Liquid reserve Fund Templeton u.s. value Fund Czynniki ryzyka Klasy tytułów uczestnictwa Opłaty manipulacyjne Zasady wypłacania dywidend Obliczanie i ogłaszanie cen tytułów uczestnictwa Nabywanie tytułów uczestnictwa Wymiana tytułów uczestnictwa Umarzanie tytułów uczestnictwa Zlecenia składane faksem Zasady obrotu tytułami uczestnictwa Opodatkowanie spółki Opodatkowanie uczestników Wyniki historyczne Benchmark Wskaźnik kosztów łącznych Elastyczne wynagrodzenie Zarządzanie ryzykiem Ochrona danych Załącznik 1 Standardowe terminy księgowania transakcji Załącznik 2 Lista funduszy, klas tytułów udziałowych i kodów ISIN

4 informacje ogólne Za zarządzanie i administrację Towarzystwem odpowiedzialny jest Zarząd. prezes: Czcigodny nicholas F. Brady, prezes i dyrektor naczelny CHopTank partners, inc. 16 north Washington Street, easton, md 21601, Stany Zjednoczone członkowie zarządu: Gregory e. Johnson, prezes oraz dyrektor Wykonawczy FrankLin resources, inc. one Franklin parkway San mateo, Ca , Stany Zjednoczone dr J. B. mark mobius, Członek Zarządu w Stanie Spoczynku TempLeTon asset management LTd 7 Temasek Boulevard, # Suntec Tower one Singapur mark G. Holowesko, prezes HoLoWeSko partners LTd, Shipston House, Box n- 7776, West Bay Street Lyford Cay, nassau, Bahamy Gregory e. mcgowan, Wiceprezes Zarządzający i Główny radca prawny TempLeTon WorLdWide, inc. 500 east Broward Boulevard, Suite 2100 Fort Lauderdale, FL 33394, Stany Zjednoczone książę abercorn kg, Członek Zarządu TiTaniC QuarTer Barons Court, omagh BT78 4eZ, irlandia północna, Zjednoczone królestwo vijay C. advani Wiceprezes Zarządzający Global advisory Services FrankLin resources, inc. one Franklin parkway San mateo, Ca , Stany Zjednoczone richard H. Frank, dyrektor Wykonawczy darby overseas investments, LTd 1133 Connecticut avenue nw, Suite 400 Washington dc 20036, Stany Zjednoczone david e. Smart Członek Zarządu i dyrektor Wykonawczy FrankLin TempLeTon investment management LimiTed The adelphi Building, 1-11 John adam Street Londyn WC2n 6HT, Zjednoczone królestwo Czcigodny Trevor G. Trefgarne, prezes Garro SeCuriTieS LimiTed 30 kimbell Gardens Londyn SW6 6QQ, Zjednoczone królestwo James J.k. Hung prezes i dyrektor Wykonawczy asia SeCuriTieS GLoBaL LTd room 63, 21st floor, new World Tower 1, 18 Queen s road, Hong kong Geoffrey a. Langlands partner Zarządzający LanGLandS ConSuLToria Ltda. avenida das américas 500 Bloco 6, Sala 227 (downtown) rio de Janeiro rj, Cep , Brazylia osoby prowadzące: William Lockwood 26, boulevard royal L Luksemburg Wielkie księstwo Luksemburga denise voss 26, boulevard royal L Luksemburg Wielkie księstwo Luksemburga agent rejestracyjny, transferowy, korporacyjny, lokalny i administracyjny FrankLin TempLeTon international ServiCeS S.a. 26, boulevard royal, L-2449 Luksemburg agent rejestracyjny, transferowy, korporacyjny, lokalny i administracyjny odpowiada za: emisję, umarzanie i zamiany tytułów uczestnictwa; prowadzenie dokumentacji rachunkowej; prowadzenie rejestru uczestników Towarzystwa; wszelkie inne funkcje administracyjne wymagane przepisami Wielkiego księstwa Luksemburga. dystrybutor, główny agent płatniczy i agent notowań J.p. morgan Bank LuXemBourG S.a. european Bank & Business Centre 6 route de Trèves L Senningerberg J.p. morgan Bank Luxembourg S.a. został wyznaczony na depozytariusza aktywów Towarzystwa, w tym papierów wartościowych i środków pieniężnych Towarzystwa, które będą deponowane albo bezpośrednio, albo poprzez korespondentów, osoby mianowane, przedstawicieli i delegatów depozytariusza. J.p. morgan Bank Luxembourg S.a. wykonuje funkcje depozytariusza zgodnie z luksemburską ustawą o instytucjach wspólnego inwestowania. Biegli rewidenci pricewaterhousecoopers S.à r.l. 400, route d esch, B.p.1443, L-1014 Luksemburg promotor FrankLin TempLeTon investments 2 Franklin Templeton investment Funds

5 FrankLin asian FLeX Cap Fund Szczegóły FunduSzu Typ funduszu: Fundusz akcyjny waluta podstawowa: USd waluty alternatywne: GBP, SGd data rozpoczęcia działalności: 15 listopada 2006 r. opłaty za zarządzanie: Miesięczna opłata równa 1,00% w skali rocznej od skorygowanych dziennych aktywów netto przyjętych przez menedżera inwestycyjnego w każdej klasie tytułów uczestnictwa, z wyjątkiem klasy I. dla klasy I: 0,70%. wskaźnik kosztów łącznych: A(acc) USd: 2,00%; A(acc) SGd: 1,95%; A(Ydis) GBP: 2,00%; A(Ydis) USd: 2,00%; B(acc) USd: 3,25%; C(acc) USd: 2,60%; I(acc) USd: 1,00%; I(Ydis) USd: 1,00%; N(acc) USd: 2,75% menedżer inwestycyjny: Franklin Advisers, Inc. (San Mateo, CA, Stany Zjednoczone) w co inwestuje ten fundusz? Cel inwestycyjny: Wzrost wartości kapitału. Strategia inwestycyjna: Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje, w tym akcje zwykłe, akcje uprzywilejowane i zamienne papiery wartościowe, jak i warranty, jednostki uczestnictwa i świadectwa depozytowe (i) spółek z siedzibą w regionie azji (bez Japonii), (ii) spółek realizujących większą część swej działalności gospodarczej w regionie azji (bez Japonii) oraz (iii) spółek holdingowych posiadających większą część swych udziałów w spółkach, o których mowa w (i) oraz (ii), z uwzględnieniem pełnego spektrum kapitalizacji rynkowej od małych spółek do spółek o wysokiej kapitalizacji. region azji (bez Japonii) obejmuje między innymi następujące kraje (lokalizacje): Hongkong, indie, indonezję, koreę, malezję, Chińską republikę Ludową, pakistan, Filipiny, Singapur, Sri Lankę, Tajwan i Tajlandię. ponadto Fundusz może inwestować we wszelkie inne rodzaje zbywalnych papierów wartościowych, w tym akcje i papiery wartościowe o stałym dochodzie emitentów z całego świata. kto powinien inwestować w ten fundusz? Jest on przeznaczony dla inwestorów: dążących do wzrostu wartości kapitału poprzez lokowanie aktywów w akcje spółek z siedzibą w azji, planujących inwestowanie z horyzontem średnio- lub długoterminowym. jakie są główne typy ryzyka związane z inwestowaniem w ten fundusz? ryzyko kontrahenta ryzyko rynków wschodzących ryzyko inwestycji w akcje ryzyko walutowe ryzyko inwestowania w akcje wzrostu ryzyko płynności ryzyko rynków ryzyko inwestycji w spółki o niskiej i średniej kapitalizacji ryzyko warrantów rozdział Czynniki ryzyka zawiera pełne omówienie powyższych czynników ryzyka. wyniki historyczne poniższe wykresy ukazują zwroty z funduszu za poprzednie okresy wyrażone w procentach. Założenia, którymi posłużono się przygotowując te wykresy omówione są w rozdziale Wyniki historyczne Wzrost procentowy A(acc) SGD A(acc) USD A(Ydis) GBP A(Ydis) USD B(acc) USD C(acc) USD I(acc) USD I(Ydis) USD N(acc) USD 3

6 FrankLin BioTeCHnoLoGY discovery Fund Szczegóły FunduSzu Typ funduszu: Fundusz akcyjny waluta podstawowa: USd waluta alternatywna: SGd data rozpoczęcia działalności: 3 kwietnia 2000 r. opłaty za zarządzanie: Miesięczna opłata równa 1,00% w skali rocznej od skorygowanych dziennych aktywów netto przyjętych przez menedżera inwestycyjnego w każdej klasie tytułów uczestnictwa, z wyjątkiem klasy I. dla klasy I: 0,70%. wskaźnik kosztów łącznych: A(acc) USd: 2,12%; A(acc) SGd: 2,11%; B(acc) USd: 3,43%; C(acc) USd: 2,71%; I(acc) USd: 0,99%; N(acc) USd: 2,86% menedżer inwestycyjny: Franklin Advisers, Inc. (San Mateo, CA, Stany Zjednoczone) w co inwestuje ten fundusz? Cel inwestycyjny: Wzrost wartości kapitału. Strategia inwestycyjna: Fundusz lokuje aktywa głównie w instrumenty udziałowe spółek biotechnologicznych i firm naukowo-badawczych z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, a w mniejszym stopniu w papiery dłużne dowolnego typu emitentów na całym świecie. do celów inwestycyjnych funduszu za spółkę biotechnologiczną uważa się firmę, która co najmniej 50% swojego dochodu czerpie z działań w dziedzinie biotechnologii lub co najmniej 50% swoich aktywów przeznacza na takie działania, według sprawozdania za ostatni rok fiskalny spółki. działania w branży biotechnologicznej to badania, opracowywanie, wytwarzanie i dystrybucja różnorodnych wyrobów biotechnologicznych bądź usług i procesów biomedycznych. Wchodzą w to spółki z dziedziny badań genomicznych, inżynierii genetycznej i terapii genetycznych. obejmuje to również spółki działające w dziedzinie stosowania i rozwoju biotechnologii w takich dziedzinach jak opieka zdrowotna, farmacja i rolnictwo. Lokując swoje aktywa w papiery dłużne, fundusz na ogół nabywa papiery o ratingu inwestycyjnym bądź też papiery bez ratingu, które zdaniem funduszu są porównywalnej jakości. papiery dłużne o ratingu inwestycyjnym plasują się w jednej z czterech najwyższych kategorii niezależnej agencji ratingowej, takiej jak Standard & poor s Corporation lub moody s investors Service, inc. oczekuje się, iż w zwykłych warunkach fundusz będzie lokował więcej swoich aktywów w papiery wartościowe w Stanach Zjednoczonych niż w jakimkolwiek innym kraju, choć fundusz może mieć ponad 50% swoich łącznych aktywów w nieamerykańskich papierach wartościowych. menedżer inwestycyjny może zająć tymczasowo defensywną pozycję w gotówce, jeżeli w jego przekonaniu rynki obrotu papierami wartościowymi bądź gospodarka krajów, w które fundusz lokuje aktywa, przeżywają nadmierne zmiany lub ogólne długoterminowe załamanie bądź jeżeli istnieją inne niekorzystne warunki. kto powinien inwestować w ten fundusz? Jest on przeznaczony dla inwestorów: dążących do wzrostu wartości kapitału poprzez lokowanie aktywów w instrumenty udziałowe, dążących do lokowania aktywów w spółki wzrostowe sektora biotechnologii w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, planujących inwestowanie z horyzontem średnio- lub długoterminowym. jakie są główne typy ryzyka związane z inwestowaniem w ten fundusz? ryzyko sektora biotechnologii, telekomunikacji i technologii ryzyko kontrahenta ryzyko inwestycji w akcje ryzyko walutowe ryzyko inwestowania w akcje wzrostu ryzyko płynności ryzyko rynków ryzyko inwestycji w spółki o niskiej i średniej kapitalizacji rozdział Czynniki ryzyka zawiera pełne omówienie powyższych czynników ryzyka. wyniki historyczne poniższe wykresy ukazują zwroty z funduszu za poprzednie okresy wyrażone w procentach. Założenia, którymi posłużono się przygotowując te wykresy omówione są w rozdziale Wyniki historyczne Wzrost procentowy A(acc) SGD A(acc) USD B(acc) USD C(acc) USD I(acc) USD N(acc) USD 4 Franklin Templeton investment Funds

7 FrankLin euroland Core Fund Szczegóły FunduSzu Typ funduszu: Fundusz akcyjny waluta podstawowa: eur waluta alternatywna: USd data rozpoczęcia działalności: 28 listopada 2008 r. opłaty za zarządzanie: Miesięczna opłata równa 1,00% w skali rocznej od skorygowanych dziennych aktywów netto przyjętych przez menedżera inwestycyjnego w każdej klasie tytułów uczestnictwa, z wyjątkiem klasy I. dla klasy I: 0,70%. wskaźnik kosztów łącznych: A(acc) eur: 1,87%; A(acc) USd: 1,86%; I(acc) eur: 0,94%; I(acc) USd: 0,94%; N(acc) eur: 2,60% menedżer inwestycyjny: Franklin Templeton Investment Management Limited (edynburg, Wielka Brytania) w co inwestuje ten fundusz? Cel inwestycyjny: Wzrost wartości kapitału. Strategia inwestycyjna: Fundusz stara się osiągnąć swój cel inwestycyjny poprzez lokowanie aktywów głównie w instrumenty udziałowe spółek o dowolnym stopniu kapitalizacji rynkowej w krajach eurolandu. przy wyborze instrumentów udziałowych menedżer inwestycyjny stosuje analizę fundamentalną i aktywny, staranny dobór spółek, aby wyszukać konkretne papiery wartościowe, które w jego przekonaniu zapewniają wyjątkowo korzystny stosunek zysku do ryzyka, biorąc pod uwagę zarówno potencjał przyszłego rozwoju, jak i kwestie wyceny. Fundusz przede wszystkim inwestuje aktywa netto w papiery wartościowe spółek zarejestrowanych lub prowadzących główną działalność w krajach eurolandu (tzn. krajach, które przyjęły euro jako swoją walutę narodową, kraje członkowskie europejskiej unii monetarnej). W celu zapewnienia uprawnienia do francuskiego planu Plan d Epargne en Actions (pea), fundusz lokuje przynajmniej 75% swoich aktywów ogółem w instrumenty udziałowe emitowane przez spółki, które posiadają swoje siedziby w unii europejskiej. ponieważ taka strategia inwestycyjna ma większe szanse powodzenia przy elastycznej i dostosowywanej do konkretnych warunków polityce inwestycyjnej, fundusz może również poszukiwać możliwości lokat w inne typy zbywalnych papierów wartościowych, które nie spełniają warunków wymienionych powyżej. kto powinien inwestować w ten fundusz? Jest on przeznaczony dla inwestorów: dążących do wzrostu wartości kapitału poprzez lokowanie aktywów przede wszystkim w instrumenty udziałowe spółek z krajów członkowskich europejskiej unii Walutowej, planujących inwestowanie z horyzontem średnio- lub długoterminowym. jakie są główne typy ryzyka związane z inwestowaniem w ten fundusz? ryzyko kontrahenta ryzyko inwestycji w akcje ryzyko inwestowania w akcje wzrostu ryzyko płynności ryzyko rynków rozdział Czynniki ryzyka zawiera pełne omówienie powyższych czynników ryzyka. wyniki historyczne niedostępne. 5

8 FrankLin european GroWTH Fund Szczegóły FunduSzu Typ funduszu: Fundusz akcyjny waluta podstawowa: eur data rozpoczęcia działalności: 29 grudnia 2000 r. opłaty za zarządzanie: Miesięczna opłata równa 1,00% w skali rocznej od skorygowanych dziennych aktywów netto przyjętych przez menedżera inwestycyjnego w każdej klasie tytułów uczestnictwa, z wyjątkiem klasy I. dla klasy I: 0,70%. wskaźnik kosztów łącznych: A(acc): 2,01%; I(acc): 1,00%; N(acc): 2,76% menedżer inwestycyjny: Franklin Templeton Investment Management Limited (edynburg, Wielka Brytania) oraz Franklin Templeton Institutional, LLC. (Nowy Jork, NY, Stany Zjednoczone) w co inwestuje ten fundusz? Cel inwestycyjny: Wzrost wartości kapitału. Strategia inwestycyjna: Fundusz dąży do osiągnięcia swoich celów inwestycyjnych poprzez lokowanie aktywów głównie w instrumenty udziałowe lub podobne (w tym papiery wartościowe zamienne i warranty) spółek o dowolnym stopniu kapitalizacji rynkowej. przy wyborze instrumentów udziałowych menedżer inwestycyjny stosuje analizę fundamentalną i aktywny, staranny dobór spółek, aby wyszukać konkretne papiery wartościowe, które w jego przekonaniu zapewniają wyjątkowo korzystny stosunek zysku do ryzyka. Fundusz lokuje aktywa netto głównie w papiery wartościowe emitentów zarejestrowanych w krajach europejskich lub prowadzących podstawową działalność na ich terenie. ponieważ taka strategia inwestycyjna ma większe szanse powodzenia przy elastycznej i dostosowywanej do konkretnych warunków polityce inwestycyjnej, fundusz może również poszukiwać możliwości inwestycji w inne typy zbywalnych papierów wartościowych, które nie spełniają warunków wymienionych powyżej. kto powinien inwestować w ten fundusz? Jest on przeznaczony dla inwestorów: dążących do wzrostu wartości kapitału poprzez lokowanie aktywów w instrumenty udziałowe. dążących do lokowania aktywów głównie w spółki wzrostowe w dowolnym kraju europejskim. planujących inwestowanie z horyzontem średnio- lub długoterminowym. jakie są główne typy ryzyka związane z inwestowaniem w ten fundusz? ryzyko kontrahenta ryzyko inwestycji w akcje ryzyko walutowe ryzyko inwestowania w akcje wzrostu ryzyko płynności ryzyko rynków ryzyko warrantów rozdział Czynniki ryzyka zawiera pełne omówienie powyższych czynników ryzyka. wyniki historyczne poniższe wykresy ukazują zwroty z funduszu za poprzednie okresy wyrażone w procentach. Założenia, którymi posłużono się przygotowując te wykresy omówione są w rozdziale Wyniki historyczne. Wzrost procentowy A(acc) EUR I(acc) EUR N(acc) EUR Franklin Templeton investment Funds

9 FrankLin european SmaLL- mid Cap GroWTH Fund Szczegóły FunduSzu Typ funduszu: Fundusz akcyjny waluta podstawowa: eur waluta alternatywna: USd data rozpoczęcia działalności: 3 grudnia 2001 r. opłaty za zarządzanie: Miesięczna opłata równa 1,00% w skali rocznej od skorygowanych dziennych aktywów netto przyjętych przez menedżera inwestycyjnego w każdej klasie tytułów uczestnictwa, z wyjątkiem klasy I. dla klasy I: 0,70%. wskaźnik kosztów łącznych: A(acc) eur: 2,07%; A(acc) USd: 2,07%; B(acc) USd: 3,37%; I(acc) eur: 1,00%; I(acc) USd: 1,00%; N(acc) eur: 2,82% menedżer inwestycyjny: Franklin Templeton Institutional, LLC. (Nowy Jork, NY, Stany Zjednoczone) w co inwestuje ten fundusz? Cel inwestycyjny: Wzrost wartości kapitału. Strategia inwestycyjna: Fundusz stara się osiągnąć swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie głównie w papiery wartościowe spółek europejskich o niskiej i średniej kapitalizacji i/lub walory powiązane z akcjami (co obejmuje warranty i papiery zamienne). przy wyborze instrumentów udziałowych menedżer inwestycyjny stosuje analizę fundamentalną i aktywny, staranny dobór spółek, aby wyszukać konkretne papiery wartościowe, które w jego przekonaniu zapewniają wyjątkowo korzystny stosunek zysku do ryzyka. Fundusz inwestuje aktywa netto przede wszystkim w papiery wartościowe emitentów zarejestrowanych lub prowadzących podstawową działalność w krajach europejskich, o kapitalizacji rynkowej powyżej 100 milionów euro i poniżej 8 miliardów euro bądź równowartość w walutach lokalnych w chwili nabycia. ponieważ taka strategia inwestycyjna ma większe szanse powodzenia przy elastycznej i dostosowywanej do konkretnych warunków polityce inwestycyjnej, fundusz może również poszukiwać możliwości lokat w inne typy zbywalnych papierów wartościowych, które nie spełniają warunków wymienionych powyżej. kto powinien inwestować w ten fundusz? Jest on przeznaczony dla inwestorów: dążących do wzrostu wartości kapitału poprzez lokowanie aktywów w instrumenty udziałowe, dążących do lokowania aktywów głównie w niewielkie lub średnie spółki wzrostowe w dowolnym kraju europejskim, planujących inwestowanie z horyzontem średnio- lub długoterminowym. jakie są główne typy ryzyka związane z inwestowaniem w ten fundusz? ryzyko kontrahenta ryzyko inwestycji w akcje ryzyko walutowe ryzyko inwestowania w akcje wzrostu ryzyko płynności ryzyko rynków ryzyko inwestycji w spółki o niskiej i średniej kapitalizacji ryzyko warrantów rozdział Czynniki ryzyka zawiera pełne omówienie powyższych czynników ryzyka. wyniki historyczne poniższe wykresy ukazują zwroty z funduszu za poprzednie okresy wyrażone w procentach. Założenia, którymi posłużono się przygotowując te wykresy omówione są w rozdziale Wyniki historyczne. Wzrost procentowy A(acc) EUR A(acc) USD B(acc) USD I(acc) EUR I(acc) USD N(acc) EUR

10 FrankLin GLoBaL GroWTH Fund Szczegóły FunduSzu Typ funduszu: Fundusz akcyjny waluta podstawowa: USd data rozpoczęcia działalności: 29 grudnia 2000 r. opłaty za zarządzanie: Miesięczna opłata równa 1,00% w skali rocznej od skorygowanych dziennych aktywów netto przyjętych przez menedżera inwestycyjnego w każdej klasie tytułów uczestnictwa, z wyjątkiem klasy I. dla klasy I: 0,70%. wskaźnik kosztów łącznych: A(acc): 2,00%; I(acc): 1,00%; N(acc): 2,73% menedżer inwestycyjny: Franklin Templeton Institutional, LLC. (Nowy Jork, NY, Stany Zjednoczone) w co inwestuje ten fundusz? Cel inwestycyjny: Wzrost wartości kapitału. Strategia inwestycyjna: Fundusz dąży do osiągnięcia swoich celów inwestycyjnych poprzez lokowanie aktywów głównie w portfel zawierający instrumenty udziałowe lub podobne (w tym papiery wartościowe zamienne i warranty) spółek o dowolnym stopniu kapitalizacji rynkowej. przy wyborze instrumentów udziałowych menedżer inwestycyjny stosuje fundamentalne, oddolne podejście, koncentrując się na starannym doborze spółek, które w jego przekonaniu rokują trwały wzrost i spełniają kryteria odpowiedniego wzrostu, jakości i wyceny. aktywa netto funduszu są inwestowane w papiery wartościowe emitentów z całego świata, zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i wschodzących. Zaangażowanie funduszu w rozmaite regiony i rynki może się okresowo zmieniać w zależności od opinii menedżera inwestycyjnego co do panujących warunków i perspektyw tych rynków. ponieważ taka strategia inwestycyjna ma większe szanse powodzenia przy elastycznej i dostosowywanej do konkretnych warunków polityce inwestycyjnej, fundusz może również poszukiwać możliwości lokat w inne typy zbywalnych papierów wartościowych, które nie spełniają warunków wymienionych powyżej. kto powinien inwestować w ten fundusz? Jest on przeznaczony dla inwestorów: dążących do wzrostu wartości kapitału poprzez lokowanie aktywów w instrumenty udziałowe, dążących do lokowania aktywów w spółki wzrostowe w różnych krajach świata, planujących inwestowanie z horyzontem średnio- lub długoterminowym. jakie są główne typy ryzyka związane z inwestowaniem w ten fundusz? ryzyko kontrahenta ryzyko rynków wschodzących ryzyko inwestycji w akcje ryzyko walutowe ryzyko inwestowania w akcje wzrostu ryzyko płynności ryzyko rynków ryzyko warrantów rozdział Czynniki ryzyka zawiera pełne omówienie powyższych czynników ryzyka. wyniki historyczne poniższe wykresy ukazują zwroty z funduszu za poprzednie okresy wyrażone w procentach. Założenia, którymi posłużono się przygotowując te wykresy omówione są w rozdziale Wyniki historyczne. Wzrost procentowy A(acc) USD I(acc) USD 2009 N(acc) USD Franklin Templeton investment Funds

11 FrankLin GLoBaL real estate (euro) Fund Szczegóły FunduSzu Typ funduszu: Fundusz akcyjny waluta podstawowa: eur data rozpoczęcia działalności: 29 grudnia 2005 r. opłaty za zarządzanie: Miesięczna opłata równa 1,00% w skali rocznej od skorygowanych dziennych aktywów netto przyjętych przez menedżera inwestycyjnego w każdej klasie tytułów uczestnictwa, z wyjątkiem klasy I. dla klasy I: 0,70%. wskaźnik kosztów łącznych: A(acc) eur: 1,96%; A(Ydis) eur: 1,96%; I(acc) eur: 1,00%; I (Ydis) eur: 1,00%; N (acc) eur: 2,71% menedżer inwestycyjny: Franklin Templeton Institutional, LLC. (Nowy Jork, NY, Stany Zjednoczone) w co inwestuje ten fundusz? Cel inwestycyjny: maksymalny łączny zwrot z inwestycji składający się z dochodu i wzrostu wartości kapitału. Strategia inwestycyjna: menedżer inwestycyjny będzie realizował swoją strategię inwestycyjną poprzez lokowanie aktywów w hipotecznych funduszach powierniczych ( reits ) i innych spółkach, których główną działalnością jest finansowanie, obrót, posiadanie, budowa i zarządzanie nieruchomościami na całym świecie. reit to spółki, których akcje notowane są na giełdach papierów wartościowych, inwestujące istotną część swych aktywów bezpośrednio w nieruchomości i czerpiące korzyści ze specjalnych korzystnych systemów podatkowych. Takie inwestycje funduszu uznaje się za zbywalne papiery wartościowe. Fundusz dąży do lokowania aktywów w spółki szeroko rozumianego sektora nieruchomości w różnych krajach. kto powinien inwestować w ten fundusz? Jest on przeznaczony dla inwestorów: dążących do zwiększenia dochodu i wzrostu wartości kapitału, dążących do lokowania aktywów w firmy z szeroko pojętego sektora nieruchomości w różnych krajach, planujących inwestowanie z horyzontem średnio- lub długoterminowym. jakie są główne typy ryzyka związane z inwestowaniem w ten fundusz? ryzyko kontrahenta ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne ryzyko inwestycji w akcje ryzyko płynności ryzyko rynków ryzyko hipotecznych papierów wartościowych ryzyko inwestycji w spółki o niskiej i średniej kapitalizacji rozdział Czynniki ryzyka zawiera pełne omówienie powyższych czynników ryzyka. Składniki portfela w walucie innej niż euro zostaną zabezpieczone do euro, aby zredukować ryzyko walutowe. wyniki historyczne poniższe wykresy ukazują zwroty z funduszu za poprzednie okresy wyrażone w procentach. Założenia, którymi posłużono się przygotowując te wykresy omówione są w rozdziale Wyniki historyczne. Wzrost procentowy A(acc) EUR A(Ydis) EUR I(acc) EUR I(Ydis) EUR N(acc) EUR

12 FrankLin GLoBaL real estate (usd) Fund Szczegóły FunduSzu Typ funduszu: Fundusz akcyjny waluta podstawowa: USd waluta alternatywna: SGd data rozpoczęcia działalności: 29 grudnia 2005 r. opłaty za zarządzanie: Miesięczna opłata równa 1,00% w skali rocznej od skorygowanych dziennych aktywów netto przyjętych przez menedżera inwestycyjnego w każdej klasie tytułów uczestnictwa, z wyjątkiem klasy I. dla klasy I: 0,70%. wskaźnik kosztów łącznych: A(acc) USd: 1,95%; A(Qdis) USd: 1,95%; A(Qdis) SGd: 1,97%; B(Qdis) USd: 3,23%; C(Qdis) USd: 2,54%; I(acc) USd: 0,99%; I(Qdis) USd: 0,99%; N(acc) USd: 2,70%; N(Qdis) USd: 2,72% menedżer inwestycyjny: Franklin Templeton Institutional, LLC. (Nowy Jork, NY, Stany Zjednoczone) w co inwestuje ten fundusz? Cel inwestycyjny: maksymalny łączny zwrot z inwestycji składający się z dochodu i wzrostu wartości kapitału. Strategia inwestycyjna: menedżer inwestycyjny będzie realizował swoją strategię inwestycyjną poprzez lokowanie aktywów w hipotecznych funduszach powierniczych ( reits ) i innych spółkach, których główną działalnością jest finansowanie, obrót, posiadanie, budowa i zarządzanie nieruchomościami na całym świecie. reit to spółki, których akcje notowane są na giełdach papierów wartościowych, inwestujące istotną część swych aktywów bezpośrednio w nieruchomości i czerpiące korzyści ze specjalnych korzystnych systemów podatkowych. Takie inwestycje funduszu uznaje się za zbywalne papiery wartościowe. Fundusz dąży do lokowania aktywów w spółki szeroko rozumianego sektora nieruchomości w różnych krajach. Składniki portfela w walucie innej niż dolar amerykański zostaną zabezpieczone w dolarze amerykańskim, aby zredukować ryzyko walutowe. kto powinien inwestować w ten fundusz? Jest on przeznaczony dla inwestorów: dążących do zwiększenia dochodu i wzrostu wartości kapitału. dążących do lokowania aktywów w firmy z szeroko pojętego sektora nieruchomości w różnych krajach. planujących inwestowanie z horyzontem średnio- lub długoterminowym. jakie są główne typy ryzyka związane z inwestowaniem w ten fundusz? ryzyko kontrahenta ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne ryzyko inwestycji w akcje ryzyko płynności ryzyko rynków ryzyko hipotecznych papierów wartościowych ryzyko inwestycji w spółki o niskiej i średniej kapitalizacji rozdział Czynniki ryzyka zawiera pełne omówienie powyższych czynników ryzyka. wyniki historyczne poniższe wykresy ukazują zwroty z funduszu za poprzednie okresy wyrażone w procentach. Założenia, którymi posłużono się przygotowując te wykresy omówione są w rozdziale Wyniki historyczne. Wzrost procentowy A(acc) USD A(Qdis) SGD A(Qdis) USD B(Qdis) USD C(Qdis) USD I(acc) USD I(Qdis) USD N(acc) USD N(Qdis) USD Franklin Templeton investment Funds

13 FrankLin GLoBaL SmaLL- mid Cap GroWTH Fund Szczegóły FunduSzu Typ funduszu: Fundusz akcyjny waluta podstawowa: USd data rozpoczęcia działalności: 15 kwietnia 2002 r. opłaty za zarządzanie: Miesięczna opłata równa 1,00% w skali rocznej od skorygowanych dziennych aktywów netto przyjętych przez menedżera inwestycyjnego w każdej klasie tytułów uczestnictwa, z wyjątkiem klasy I. dla klasy I: 0,70%. wskaźnik kosztów łącznych: A(acc): 2,01%; B(acc): 3,31%; I(acc): 1,00%; N(acc): 2,76% menedżer inwestycyjny: Franklin Templeton Institutional, LLC. (Nowy Jork, NY, Stany Zjednoczone) w co inwestuje ten fundusz? Cel inwestycyjny: Wzrost wartości kapitału. Strategia inwestycyjna: Fundusz stara się osiągnąć swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie głównie w papiery wartościowe spółek z całego świata, o niskiej i średniej kapitalizacji i/lub walory powiązane z akcjami (co obejmuje warranty i papiery zamienne). przy wyborze instrumentów udziałowych menedżer inwestycyjny stosuje analizę fundamentalną i aktywny, staranny dobór spółek, aby wyszukać konkretne papiery wartościowe, które w jego przekonaniu zapewniają wyjątkowo korzystny stosunek zysku do ryzyka. Fundusz inwestuje aktywa netto przede wszystkim w papiery wartościowe emitentów zarejestrowanych lub prowadzących podstawową działalność w krajach rozwiniętych, o kapitalizacji rynkowej powyżej 100 milionów usd i poniżej 8 miliardów usd bądź równowartość w walutach lokalnych w chwili nabycia. Zaangażowanie funduszu w rozmaite regiony i rynki może się okresowo zmieniać w zależności od opinii menedżera inwestycyjnego co do panujących warunków i perspektyw tych rynków. ponieważ taka strategia inwestycyjna ma większe szanse powodzenia przy elastycznej i dostosowywanej do konkretnych warunków polityce inwestycyjnej, fundusz może również poszukiwać możliwości lokat w inne typy zbywalnych papierów wartościowych, które nie spełniają warunków wymienionych powyżej. kto powinien inwestować w ten fundusz? Jest on przeznaczony dla inwestorów: dążących do wzrostu wartości kapitału poprzez lokowanie aktywów w instrumenty udziałowe. dążących do lokowania aktywów w spółki wzrostowe o niewielkiej i średniej kapitalizacji z całego świata. planujących inwestowanie z horyzontem średnio- lub długoterminowym. jakie są główne typy ryzyka związane z inwestowaniem w ten fundusz? ryzyko kontrahenta ryzyko inwestycji w akcje ryzyko walutowe ryzyko inwestowania w akcje wzrostu ryzyko płynności ryzyko rynków ryzyko inwestycji w spółki o niskiej i średniej kapitalizacji ryzyko warrantów rozdział Czynniki ryzyka zawiera pełne omówienie powyższych czynników ryzyka. wyniki historyczne poniższe wykresy ukazują zwroty z funduszu za poprzednie okresy wyrażone w procentach. Założenia, którymi posłużono się przygotowując te wykresy omówione są w rozdziale Wyniki historyczne. Wzrost procentowy A(acc) USD B(acc) USD I(acc) USD N(acc) USD 11

14 FrankLin HiGH YieLd Fund Szczegóły FunduSzu Typ funduszu: Fundusz stałego dochodu waluta podstawowa: USd waluta alternatywna: SGd data rozpoczęcia działalności: 1 marca 1996 r. opłaty za zarządzanie: Miesięczna opłata równa 0,80% w skali rocznej od skorygowanych dziennych aktywów netto przyjętych przez menedżera inwestycyjnego w każdej klasie tytułów uczestnictwa, z wyjątkiem klasy I. dla klasy I: 0,60%. wskaźnik kosztów łącznych: A(acc) USd: 1,57%; A(Mdis) USd: 1,56%; A(Mdis) SGd-H1: 1,57%; B(Mdis) USd: 2,99%; C(acc) USd: 2,26%; I(acc) USd: 0,80%; I(Mdis) USd: 0,80%; N(acc) USd: 2,17% menedżer inwestycyjny: Franklin Advisers, Inc. (San Mateo, CA, Stany Zjednoczone) w co inwestuje ten fundusz? Cel inwestycyjny: Cel podstawowy: wysoki poziom dochodu bieżącego. Cel dodatkowy: wzrost wartości kapitału, lecz tylko wtedy, gdy jest to zgodne ze strategią podstawową. Strategia inwestycyjna: Fundusz stara się osiągnąć te cele poprzez inwestowanie (bezpośrednio lub wykorzystując finansowe instrumenty pochodne) głównie w papiery dłużne o stałym dochodzie emitentów amerykańskich i innych. Finansowe instrumenty pochodne mogą obejmować między innymi swapy na zwłokę w spłacie kredytu lub swapy całkowitego dochodu, kontrakty terminowe typu forward lub future, a także opcje na takie kontrakty stanowiące przedmiot obrotu na rynkach regulowanych lub poza nimi. aktywa funduszu będą na ogół lokowane w papiery dłużne o stałym dochodzie i ratingu inwestycyjnym lub niższym, jeżeli emitowane są przez emitentów amerykańskich, a jeżeli emitowane są przez innych emitentów lub nie posiadają ratingu o ratingu porównywalnym. menedżer inwestycyjny stara się unikać nadmiernego ryzyka, dokonując niezależnych analiz zdolności kredytowej emitentów i dywersyfikując inwestycje funduszu pomiędzy różnych emitentów. ponieważ taka strategia inwestycyjna ma większe szanse powodzenia przy elastycznej i dostosowywanej do konkretnych warunków polityce inwestycyjnej, fundusz może również dodatkowo lub tymczasowo poszukiwać innych możliwości lokat w dowolne typy papierów wartościowych, takie jak: obligacje rządowe, akcje uprzywilejowane, akcje zwykłe, inne udziałowe papiery wartościowe, warranty oraz papiery wartościowe i obligacje zamienne na akcje zwykłe. Fundusz może lokować do 10% swoich aktywów w papiery wartościowe powiązane z kredytem, które menedżer inwestycyjny może wykorzystywać jako środki szybszego i efektywniejszego inwestowania w niektóre segmenty rynku papierów dłużnych o wysokiej stopie przychodu, kredyty bankowe i papiery dłużne o ratingu inwestycyjnym. Fundusz może również lokować do 10% swoich łącznych aktywów w papiery wartościowe, których emitent nie wywiązuje się z obowiązku obsługi zadłużenia. kto powinien inwestować w ten fundusz? Jest on przeznaczony dla inwestorów: dążących do uzyskania wysokiego poziomu dochodu, a w mniejszym stopniu do pewnego wzrostu wartości kapitału, dążących do lokowania aktywów głównie w wysokodochodowe instrumenty dłużne amerykańskich bądź innych emitentów, planujących inwestowanie z horyzontem średnio- lub długoterminowym. jakie są główne typy ryzyka związane z inwestowaniem w ten fundusz? ryzyko zabezpieczenia klasy tytułów uczestnictwa ryzyko kontrahenta ryzyko kredytowe ryzyko papierów wartościowych powiązanych z kredytem ryzyko papierów dłużnych o nieuregulowanym statusie płatności ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne ryzyko walutowe ryzyko stopy procentowej ryzyko płynności ryzyko rynków ryzyko papierów wartościowych o niskim ratingu lub papierów wartościowych o ratingu nieinwestycyjnym ryzyko spółek w okresie restrukturyzacji ryzyko warrantów rozdział Czynniki ryzyka zawiera pełne omówienie powyższych czynników ryzyka. wyniki historyczne poniższe wykresy ukazują zwroty z funduszu za poprzednie okresy wyrażone w procentach. Założenia, którymi posłużono się przygotowując te wykresy omówione są w rozdziale Wyniki historyczne Wzrost procentowy A(acc) USD A(Mdis) SGD-H1 A(Mdis) USD B(Mdis) USD C(acc) USD I(acc) USD I(Mdis) USD N(acc) USD 12 Franklin Templeton investment Funds

15 FrankLin HiGH YieLd (euro) Fund Szczegóły FunduSzu Typ funduszu: Fundusz stałego dochodu waluta podstawowa: eur data rozpoczęcia działalności: 17 kwietnia 2000 r. opłaty za zarządzanie: Miesięczna opłata równa 0,80% w skali rocznej od skorygowanych dziennych aktywów netto przyjętych przez menedżera inwestycyjnego w każdej klasie tytułów uczestnictwa, z wyjątkiem klasy I. dla klasy I: 0,60%. wskaźnik kosztów łącznych: A(acc): 1,59%; A(Ydis): 1,59%; A(Mdis): 1,59%; B(Mdis): N/d; I(acc): 0,90%; I(Ydis): 0,89%; I(Mdis): 0,90%; N(acc): 2,18% investment managers: Franklin Templeton Investment Management Limited (edynburg, Wielka Brytania) oraz Franklin Advisers, Inc. (San Mateo, CA, Stany Zjednoczone) w co inwestuje ten fundusz? Cel inwestycyjny: Cel podstawowy: wysoki poziom dochodu bieżącego. Cel dodatkowy: wzrost wartości kapitału, lecz tylko wtedy, gdy jest to zgodne ze strategią podstawową. Strategia inwestycyjna: Fundusz stara się osiągnąć te cele poprzez inwestowanie głównie (bezpośrednio lub przez wykorzystanie finansowych instrumentów pochodnych) w papiery dłużne o stałym dochodzie emitentów europejskich lub innych. Finansowe instrumenty pochodne mogą obejmować między innymi swapy na zwłokę w spłacie kredytu lub swapy całkowitego dochodu, kontrakty terminowe typu forward lub future, a także opcje na takie kontrakty stanowiące przedmiot obrotu na rynkach regulowanych lub poza nimi. Fundusz lokuje aktywa głównie w papiery dłużne o stałym dochodzie w euro lub w innych walutach zabezpieczone w euro, o ratingu nieinwestycyjnym lub, jeżeli nie mają ratingu, o równorzędnym ryzyku. menedżer inwestycyjny stara się unikać nadmiernego ryzyka, dokonując niezależnych analiz zdolności kredytowej emitentów i dywersyfikując inwestycje funduszu pomiędzy różnych emitentów. ponieważ taka strategia inwestycyjna ma większe szanse powodzenia przy elastycznej i dostosowywanej do konkretnych warunków polityce inwestycyjnej, fundusz może również dodatkowo lub tymczasowo poszukiwać innych możliwości lokat w dowolne typy papierów wartościowych w euro, takie jak: obligacje rządowe, akcje uprzywilejowane, akcje zwykłe, inne udziałowe papiery wartościowe, warranty oraz papiery wartościowe i obligacje zamienne na akcje zwykłe. Fundusz może lokować do 10% swoich aktywów w papiery wartościowe powiązane z kredytem, które menedżerowie inwestycyjni mogą wykorzystywać jako środki szybszego i efektywniejszego lokowania w niektóre segmenty rynku papierów dłużnych o wysokiej stopie przychodu, w kredyty bankowe i papiery dłużne o ratingu inwestycyjnym. Fundusz może również lokować do 10% swoich łącznych aktywów w papiery wartościowe, których emitent nie wywiązuje się z obowiązku obsługi zadłużenia. nazwa tego funduszu odzwierciedla fakt, iż jego walutą podstawową jest euro, lecz niekoniecznie oznacza, iż jakaś konkretna część lokat aktywów netto funduszu będzie w walucie euro. 13

16 kto powinien inwestować w ten fundusz? Jest on przeznaczony dla inwestorów: dążących do uzyskania wysokiego poziomu dochodu, a w mniejszym stopniu do osiągnięcia wzrostu wartości kapitału w funduszu, którego walutą podstawową jest euro, dążących do lokowania aktywów głównie w wysokodochodowe instrumenty dłużne o stałym dochodzie w euro, planujących inwestowanie z horyzontem średnio- lub długoterminowym. jakie są główne typy ryzyka związane z inwestowaniem w ten fundusz? ryzyko kontrahenta ryzyko kredytowe ryzyko papierów wartościowych powiązanych z kredytem ryzyko papierów dłużnych o nieuregulowanym statusie płatności ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne ryzyko walutowe ryzyko stopy procentowej ryzyko płynności ryzyko papierów wartościowych o niskim ratingu lub papierów wartościowych o ratingu nieinwestycyjnym ryzyko rynków ryzyko spółek w okresie restrukturyzacji ryzyko warrantów rozdział Czynniki ryzyka zawiera pełne omówienie powyższych czynników ryzyka. wyniki historyczne poniższe wykresy ukazują zwroty z funduszu za poprzednie okresy wyrażone w procentach. Założenia, którymi posłużono się przygotowując te wykresy omówione są w rozdziale Wyniki historyczne. Wzrost procentowy A(acc) EUR A(Mdis) EUR A(Ydis) EUR B(Mdis) EUR I(acc) EUR I(Mdis) EUR I(Ydis) EUR N(acc) EUR 14 Franklin Templeton investment Funds

17 FrankLin income Fund Szczegóły FunduSzu Typ funduszu: Fundusz zrównoważony waluta podstawowa: USd waluta alternatywna: SGd data rozpoczęcia działalności: 1 lipca 1999 r. opłaty za zarządzanie: Miesięczna opłata równa 0,85% w skali rocznej od skorygowanych dziennych aktywów netto przyjętych przez menedżera inwestycyjnego w każdej klasie tytułów uczestnictwa, z wyjątkiem klasy I. dla klasy I: 0,60%. wskaźnik kosztów łącznych: A(Mdis) USd: 1,75%; A(Mdis) SGd-H1: 1,75%; B(Mdis) USd: 3,06%; C(acc) USd: 2,33%; C(Mdis) USd: 2,33%; I(acc) USd: 0,89%; N(acc) USd: 2,25% menedżer inwestycyjny: Franklin Advisers, Inc. (San Mateo, CA, Stany Zjednoczone) w co inwestuje ten fundusz? Cel inwestycyjny: maksymalne zwiększenie dochodu przy jednoczesnych perspektywach na wzrost wartości kapitału. Strategia inwestycyjna: Fundusz lokuje swoje aktywa w zróżnicowany portfel papierów zbywalnych, w skład którego wchodzić będą instrumenty udziałowe oraz papiery dłużne długo- i krótkoterminowe. instrumenty udziałowe zwykle upoważniają posiadacza do udziału w wynikach operacyjnych spółki. obejmują one akcje zwykłe, akcje uprzywilejowane i instrumenty zamienne. papiery dłużne stanowią zobowiązanie emitenta do spłaty zadłużenia pieniężnego i zwykle oferują płatność odsetek. obejmują one obligacje i skrypty dłużne. poszukując możliwości wzrostu, fundusz lokuje aktywa w akcje zwykłe spółek z rozmaitych branży, takich jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, spółki naftowe, gazu naturalnego, nieruchomości i dóbr konsumpcyjnych. Fundusz dąży do uzyskania dochodu przez wybór inwestycji takich jak obligacje korporacyjne, obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych i innych krajów, jak również akcje o atrakcyjnych dywidendach. Fundusz może lokować swoje aktywa w papiery dłużne, które mają rating poniżej inwestycyjnego. papiery dłużne o ratingu inwestycyjnym plasują się w jednej z czterech najwyższych kategorii niezależnej agencji ratingowej, takiej jak Standard & poor s Corporation ( S&p ) lub moody s investors Service, inc. ( moody s ). Fundusz na ogół lokuje aktywa w papiery wartościowe ocenione co najmniej na Caa przez moody s lub CCC przez S&p, albo papiery wartościowe bez ratingu, które w ocenie menedżera inwestycyjnego funduszu są porównywalnej jakości. na ogół papiery wartościowe o niższym ratingu oferują wyższe stopy zysku niż papiery wartościowe o wyższym ratingu, dla zrekompensowania wyższego stopnia ryzyka. dodatkowe informacje odnaleźć można w rozdziale Czynniki ryzyka. Fundusz może lokować do 25% swoich ulokowanych aktywów netto w papiery wartościowe inne niż amerykańskie. Zwykle nabywa on papiery wartościowe spoza Stanów Zjednoczonych, które są przedmiotem obrotu w Stanach Zjednoczonych lub amerykańskie świadectwa depozytowe (american depository receipts), które są świadectwami wydawanymi zwykle przez bank lub firmę powierniczą, dające właścicielom prawo do otrzymywania papierów wartościowych spółki amerykańskiej lub nieamerykańskiej. menedżer inwestycyjny poszukuje papierów wartościowych wycenionych nisko czy też niemodnych, które w jego przekonaniu oferują możliwości dochodu na dzisiaj, a znacznego wzrostu na przyszłość. nie polega on wyłącznie na ratingu agencji ratingowych, ale prowadzi niezależne analizy papierów wartościowych, których włączenie do portfela funduszu rozważa. W swoich analizach menedżer inwestycyjny rozważa rozmaite czynniki, w tym: doświadczenie i jakość zarządzania spółki; szybkość reagowania na zmiany zainteresowań i warunków działalności; terminy spłat długu i potrzeby kredytowe; zmieniający się stan finansowy firmy i reakcję rynku na te zmiany; oraz względną wartość papieru wartościowego w oparciu o takie czynnikami jak przewidywany przepływ pieniądza, pokrycie odsetek lub dywidend, pokrycie aktywów i perspektywy dochodu. menedżer inwestycyjny może przyjąć tymczasową pozycję defensywną jeżeli uzna, iż rynki lub gospodarka są w danym momencie zbyt niestabilne, panuje na nich ogólny długotrwały kryzys, lub gdy wystąpią inne niekorzystne warunki. W takich okolicznościach fundusz może zostać pozbawiony możliwości realizacji swojej strategii. 15

18 kto powinien inwestować w ten fundusz? Jest on przeznaczony dla inwestorów: dążących do uzyskania określonego poziomu dochodu i perspektyw wzrostu wartości kapitału, pragnących uzyskać dostęp do portfela łączącego zarówno instrumenty udziałowe, jak i o stałym dochodzie w jednym funduszu, planujących inwestowanie z horyzontem średnio- lub długoterminowym. jakie są główne typy ryzyka związane z inwestowaniem w ten fundusz? ryzyko zabezpieczenia klasy tytułów uczestnictwa ryzyko kontrahenta ryzyko kredytowe ryzyko inwestycji w akcje ryzyko walutowe ryzyko stopy procentowej ryzyko płynności ryzyko papierów wartościowych o niskim ratingu lub papierów wartościowych o ratingu nieinwestycyjnym ryzyko rynków rozdział Czynniki ryzyka zawiera pełne omówienie powyższych czynników ryzyka. wyniki historyczne poniższe wykresy ukazują zwroty z funduszu za poprzednie okresy wyrażone w procentach. Założenia, którymi posłużono się przygotowując te wykresy omówione są w rozdziale Wyniki historyczne Wzrost procentowy A(Mdis) SGD-H1 A(Mdis) USD B(Mdis) USD C(acc) USD C(Mdis) USD I(acc) USD N(acc) USD 16 Franklin Templeton investment Funds

19 FrankLin india Fund Szczegóły FunduSzu Typ funduszu: Fundusz akcyjny waluta podstawowa: USd waluty alternatywne: eur, GBP data rozpoczęcia działalności: 25 października 2005 r. opłaty za zarządzanie: Miesięczna opłata równa 1,00% w skali rocznej od skorygowanych dziennych aktywów netto przyjętych przez menedżera inwestycyjnego w każdej klasie tytułów uczestnictwa, z wyjątkiem klasy I. dla klasy I: 0,70%. wskaźnik kosztów łącznych: A(acc) USd: 2,00%; A(acc) eur:2,00%; A(Ydis) eur: 2,00%; A(Ydis) GBP: 2,00%; B(acc) USd: 3,24%; C(acc) USd: 2,59%; I(acc) USd: 1,00%; I(acc) eur: 1,00%; I(Ydis) eur: 1,00%; I(Ydis) eur-h2: N/d; N(acc) USd: 2,74%; N(acc) eur: 2,75% menedżer inwestycyjny: Franklin Advisers, Inc. (San Mateo, CA, Stany Zjednoczone) w co inwestuje ten fundusz? Cel inwestycyjny: Wzrost wartości kapitału. Strategia inwestycyjna: Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje, w tym akcje zwykłe, akcje uprzywilejowane i zamienne papiery wartościowe, jak warranty, jednostki uczestnictwa i świadectwa depozytowe (i) spółek z siedzibą w indiach, (ii) spółek realizujących większą część swej działalności gospodarczej w indiach oraz (iii) spółek holdingowych posiadających większą część swych udziałów w spółkach, o których mowa w (i) i (ii), z uwzględnieniem pełnego spektrum kapitalizacji rynkowej od małych spółek do spółek o wysokiej kapitalizacji. kto powinien inwestować w ten fundusz? Jest on przeznaczony dla inwestorów: dążących do wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie w instrumenty udziałowe firm indyjskich, planujących inwestowanie z horyzontem średnio- lub długoterminowym. jakie są główne typy ryzyka związane z inwestowaniem w ten fundusz? ryzyko zabezpieczenia klasy tytułów uczestnictwa ryzyko kontrahenta ryzyko rynków wschodzących ryzyko inwestycji w akcje ryzyko walutowe ryzyko inwestowania w akcje wzrostu ryzyko płynności ryzyko rynków ryzyko inwestycji w spółki o niskiej i średniej kapitalizacji ryzyko warrantów rozdział Czynniki ryzyka zawiera pełne omówienie powyższych czynników ryzyka. ponadto, fundusz może poszukiwać możliwości inwestycyjnych w papierach o stałym dochodzie dowolnych wyżej wymienionych emitentów, jak również w instrumentach rynku pieniężnego. wyniki historyczne poniższe wykresy ukazują zwroty z funduszu za poprzednie okresy wyrażone w procentach. Założenia, którymi posłużono się przygotowując te wykresy omówione są w rozdziale Wyniki historyczne Wzrost procentowy A(acc) EUR A(acc) USD A(Ydis) EUR A(Ydis) GBP B(acc) USD C(acc) USD I(acc) EUR I(acc) USD I(Ydis) EUR N(acc) EUR N(acc) USD 17

20 FrankLin mena Fund Szczegóły FunduSzu Typ funduszu: Fundusz akcyjny waluta podstawowa: USd waluty alternatywne: eur, GBP data rozpoczęcia działalności: 16 czerwca 2008 r. opłaty za zarządzanie: Miesięczna opłata równa 1,50% w skali rocznej od skorygowanych dziennych aktywów netto przyjętych przez menedżera inwestycyjnego w każdej klasie tytułów uczestnictwa, z wyjątkiem klasy I. dla klasy I: 1,05%. wskaźnik kosztów łącznych: A(acc) USd: 2,59%; A(acc) eur: 2,59%; A(acc) eur-h1: 2,65%; A(Ydis) GBP: 2,65%; A(Ydis) eur: 2,71%; A(Ydis) USd: 2,67%; B(acc) USd: 3,98%; C(acc) USd: 3,25%; I(acc) eur: 1,55%; I(acc) USd: 1,53%; I(acc) eur-h1: 1,55%; I(Ydis) USd: 1,49%; N(acc) USd: 3,14%; N(acc) eur-h1: 3,17% menedżer inwestycyjny: Franklin Advisers, Inc. (San Mateo, CA, Stany Zjednoczone) w co inwestuje ten fundusz? Cel inwestycyjny: długoterminowy wzrost wartości kapitału. Strategia inwestycyjna: Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w zbywalne papiery wartościowe, m.in. instrumenty udziałowe i papiery wartościowe o stałym dochodzie, emitowane przed firmy (i) zarejestrowane w krajach Bliskiego Wschodu i afryki północnej ( kraje mena ), takich jak: arabia Saudyjska, Zjednoczone emiraty arabskie, kuwejt, katar, Bahrajn, oman, egipt, Jordania i maroko; oraz (ii) prowadzące główną działalność gospodarczą w krajach mena w zakresie kapitalizacji rynku i finansowych instrumentów pochodnych. Finansowe instrumenty pochodne mogą obejmować między innymi kontrakty terminowe forward i futures finansowe, opcje na takie kontrakty oraz instrumenty powiązane z [cenami] akcji (equity-linked notes) w obrocie na rynkach regulowanych lub poza nimi. dodatkowo ze względu na fakt, że cel inwestycyjny może zostać łatwiej osiągnięty przy zastosowaniu elastycznej strategii, Fundusz może inwestować w innego rodzaju zbywalne papiery wartościowe, w tym instrumenty udziałowe i papiery wartościowe o stałym dochodzie wydawane przez emitentów z całego świata. Fundusz może ulokować 10% aktywów netto w jednostki ucits i inne uci. kto powinien inwestować w ten fundusz? Jest on przeznaczony dla inwestorów: dążących do wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie w papiery udziałowe firm z regionu Bliskiego Wschodu i afryki północnej, planujących inwestowanie z horyzontem średnio- lub długoterminowym. jakie są główne typy ryzyka związane z inwestowaniem w ten fundusz? ryzyko zabezpieczenia klasy tytułów uczestnictwa ryzyko kontrahenta ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne ryzyko rynków wschodzących ryzyko inwestycji w akcje ryzyko walutowe ryzyko nowych rynków wschodzących (Frontier markets) ryzyko inwestowania w akcje wzrostu ryzyko płynności ryzyko rynków ryzyko rynków nie zorganizowanych ryzyko inwestycji w spółki o niskiej i średniej kapitalizacji rozdział Czynniki ryzyka zawiera pełne omówienie powyższych czynników ryzyka. wyniki historyczne poniższe wykresy ukazują zwroty z funduszu za poprzednie okresy wyrażone w procentach. Założenia, którymi posłużono się przygotowując te wykresy omówione są w rozdziale Wyniki historyczne. Wzrost procentowy A(acc) EUR A(acc) EUR-H1 A(acc) USD A(Ydis) EUR A(Ydis) GBP A(Ydis) USD B(acc) USD C(acc) USD I(acc) EUR I(acc) EUR-H1 I(acc) USD I(Ydis) USD N(acc) EUR-H1 N(acc) USD 18 Franklin Templeton investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 grudzień 2012 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 0447 LU0260852503 1,00% 2,00% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny:

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny: I. Niniejszy dokument został sporządzony w związku z wymogami art. 13 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) i przedstawia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2/2013 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 29/2013 z dnia 10 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony Paêdziernik 2007 Mgr Inż. Leszek Starski Tłumacz przysięgły języka angielskiego Numer upoważnienia TP/825/05 02-943 Warszawa ul. Jaszowiecka

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych

Wyceny funduszy - oferta dla klientów indywidualnych FUNDUSZE AKCYJNE Allianz Akcji (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15 147,95 PLN -1,12-4,40-5,25-9,63-4,70-12,97 47,49 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) TFI ALLIANZ Polska 17.09.15

Bardziej szczegółowo

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121

Fundusz Zagraniczny Legg Mason Investments (Luxembourg) S.A. Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 Fundusz Zagraniczny Société Anonyme 5, rue Jean Monnet, L-1025 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28121 2 czerwca, 2006 ZAWIADOMIENIE DO WSZYSTKICH POSIADACZY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FUNDUSZU ZAGRANICZNEGO CITI

Bardziej szczegółowo

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380001/05-2014/O KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 1001,38 PLN 2,25-2,25 2,57 3,62 18,50-6,92 0,11 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 25.08.15 240,20 EUR 0,99-4,79

Bardziej szczegółowo

Wyceny funduszy - oferta private banking

Wyceny funduszy - oferta private banking FUNDUSZE AKCYJNE AGIO Globalny (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 927,23 PLN -4,04-0,61 0,74-5,96-4,04-11,14-7,30 AGIO Globalny (EUR) (AGIO SFIO) TFI AGIOFUNDS Globalne 20.06.16 209,99 EUR -4,51-3,26-1,20-11,54-7,51-20,15-8,52

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5

1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3. 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 REGULAMINY FUNDUSZY 1 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Stabilny str 2-3 2 Regulamin UFK ING Portfel Inwestycyjny Wzrostowy str 4-5 3 Regulamin UFK ING Akcji str 6-7 4 Regulamin UFK ING (L) Ameryki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A

Regulamin Promocji. 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A Regulamin Promocji 0% opłaty manipulacyjnej za nabycie jednostek uczestnictwa funduszy otwartych dostępnych w Alior Bank S.A 1 Organizatorem Promocji jest Alior Bank Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w Informacja o zmianach danych objętych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 29 czerwca 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

* O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pioneer.com.pl

* O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pioneer.com.pl SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Fundusz jest funduszem z wydzielonymi

Bardziej szczegółowo

F ranklin T empleton I nvestment F unds

F ranklin T empleton I nvestment F unds AUDYTOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE 30 CZERWCA 2010 Roku R.C.S. B35177 F ranklin T empleton I nvestment F unds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE société d investissement à capital variable AUDYTOWANE

Bardziej szczegółowo

* O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pioneer.com.pl

* O rozpoczęciu działalności przez Subfundusz Fundusz ogłosi na stronie internetowej www.pioneer.com.pl SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Fundusz jest funduszem z wydzielonymi

Bardziej szczegółowo

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS PROSPEKT INFORMACYJNY SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZAREJESTROWANE W LUKSEMBURGU lipiec 2008 r. FRANKLIN TEMPLETON

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas L1 World Commodities w skrócie BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities w skrócie BNPP L1 World Commodities World Commodities Opis Spółki: BNP Paribas L1 została utworzona w Luksemburgu dnia 29 listopada 1989 r. na czas nieokreślony w formie spółki inwestycyjnej o zmiennym kapitale i wielu grupach aktywów, zgodnie

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Informacja o zmianie statutu Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/397/397004/10-2014/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA Kod duktu 397, numer statystyczny 397004

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/42 Z DNIA 18 LUTEGO 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R.

KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. KOMUNIKAT NR 10/45 Z DNIA 16 MAJA 2016 R. Wydany przez: Dyrektora Domu Maklerskiego Dotyczy: wykazu funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez DM PKO Banku Polskiego Na podstawie 83 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN)

UFK dodawane: UFK usuwane: 5 UFK - Investor Akcji Dużych Spółek (PLN) 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 163 UFK - Skarbiec - Akcja (PLN) w ramach umów ubezpieczenia Program Inwestycyjny z Ubezpieczeniem na Życie - Indywidualna Kontynuacja. 25 UFK - ING Stabilnego Wzrostu (PLN) 287 UFK - Skarbiec Depozytowy (PLN) 288 UFK - Allianz Akcji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY listopad 2009 r. PROSPEKT INFORMACYJNY Société d investissement à capital variable Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarejestrowane w Luksemburgu NiNiejszy ProsPekt z listopada 2009 zachowuje ważność

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA UI/KP/398/398005/06-2015/B KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO INWESTOWANIA Kod duktu 398, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO 1 sierpnia 2016 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

UFK Europa Allianz Discovery

UFK Europa Allianz Discovery UFK Europa Allianz Discovery UFK Europa Allianz Discovery to Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa stanowią Certyfikaty Inwestycyjne Allianz Discovery Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. UI/KP/380/380002/04-2015/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PROFIT Kod produktu 380, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Prospekt Skrócony. Legg Mason Managed Solutions SICAV. A Société d Investissement à Capital Variable prawa Wlk. Księstwa Luksemburg

Prospekt Skrócony. Legg Mason Managed Solutions SICAV. A Société d Investissement à Capital Variable prawa Wlk. Księstwa Luksemburg Prospekt Skrócony Legg Mason Managed Solutions SICAV A Société d Investissement à Capital Variable prawa Wlk. Księstwa Luksemburg Styczeń 2010 LEGG MASON MANAGED SOLUTUIONS SICAV ( Spółka ) PROSPEKT SKRÓCONY

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA UI/KP/99/9900/01-201/A KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA DŁUGOTERMINOWEGO OSZCZĘDZANIA duktu 99, numer statystyczny 9900 Tabela

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT UI/KP/318/318002/01-2016/C KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ POLISA OSZCZĘDNOŚCIOWA HORYZONT Kod duktu 318, numer statystyczny 318002

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY

STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZY Załącznik nr 1 z 1 do Regulaminu stanowiącego załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS NINIEJSZY DOKUMENT MA ISTOTNE ZNACZENIE. NALEŻY SIĘ Z NIM NIEZWŁOCZNIE ZAPOZNAĆ. W wypadku wątpliwości co do działań, jakie należy podjąć, powinni Państwo niezwłocznie skonsultować się ze swoim maklerem,

Bardziej szczegółowo

Grupa produktów Kontrahent Nazwa produktu Waluta ISIN Klasa Ryzyka Produktu

Grupa produktów Kontrahent Nazwa produktu Waluta ISIN Klasa Ryzyka Produktu ZESTAWIENIE KLAS RYZYKA PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH W OFERCIE DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. Ważne informacje: 1. Poniższa klasyfikacja jest materiałem informacyjnym dla posiadacza lub potencjalnego nabywcy produktu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

" Franklin Templeton Investment Funds

 Franklin Templeton Investment Funds " Franklin Templeton Investment Funds Sprawozdanie po roczne nieaudytowane 31 grudnia 2006 r. socie te d investissement a' capital variable SPRAWOZDANIE POŁ ROCZNE NIEAUDYTOWANE ZA OKRES 6 MIESIẼCY, UP

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 1 marca 2016 r. Warszawa, dnia 1 marca 2016 r. INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM METLIFE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PARASOL ŚWIATOWY Z WYDZIELONYMI SUBFUNDUSZAMI:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych zarządzanych przez Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (RE-150120-DB)

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne Fundusze inwestycyjne stanowią istotny element rynku kapitałowego. Oszczędności wielu osób tworzą duże sumy, które mogą być profesjonalnie inwestowane na różnych rynkach. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku

Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku SUBFUNDUSZ CASPAR AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe.

Bardziej szczegółowo

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu

2. Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących długoterminowego wzrostu wartości oszczędności, które decyzję co do struktury aktywów Funduszu OGŁOSZENIE Zarząd ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DLU/WFE/612/22/5/14/KM z dnia 8 września 2014 roku wyraziła zgodę na zmianę Statutu

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt

Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Lipiec 2006 Legg Mason Global Funds FCP (Luxembourg) Fundusz inwestycyjny prawa Wielkiego Księstwa Luksemburg utworzony jako fonds commun de placement

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie rejestracji subfunduszy

Potwierdzenie rejestracji subfunduszy Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa Polska Tel +48 22 337 13 50 Fax +48 22 337 13 70 Potwierdzenie rejestracji subfunduszy Franklin Templeton Investment Funds ( Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce

Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Ogólne zestawienie funduszy dostepnych dla inwestorow w Polsce Nazwa funduszu Data 12M YTD WIOF India Performance Fund - Class A (PLN) 2014-06-30 28,14 31,2 WIOF India Performance Fund - Class A (EUR)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

F RANKLIN T EMPLETON I NVESTMENT F UNDS

F RANKLIN T EMPLETON I NVESTMENT F UNDS ZBADANE SPRAWOZDANIE ROCZNE 30 CZERWCA 2013 ROKU R.C.S. B35177 F RANKLIN T EMPLETON I NVESTMENT F UNDS SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE société d investissement à capital variable ZBADANE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku

Aneks nr 5 z dnia 7 lutego 2012 roku do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa NR GL/Ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS1/1/2015 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Gotówkowy... 4 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis

Bardziej szczegółowo

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą

do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Beneficio ze składką regularną zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Towarzystwa Nr GL/ob./2/10/2009 1 Niniejszym

Bardziej szczegółowo

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA POŁĄCZONE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER FUNDUSZY GLOBALNYCH SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO

KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO UI/KP/350/302550/01-2016/T KARTA PARAMETRÓW UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PRACOWNICZY PROGRAM OSZCZĘDNOŚCIOWY PRO Kod duktu 350, numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

CU Gwarancja Mistrzowie Inwestowania

CU Gwarancja Mistrzowie Inwestowania W ofercie od 25 sierpnia do 19 września 2008 roku. Produkty gwarantowane CU Gwarancja Mistrzowie Inwestowania Mogę zarabiać, korzystając z wiedzy i doświadczenia liderów światowych inwestycji. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Zbadane Sprawozdanie Roczne 30 czerwca 2014 roku Franklin Templeton Investment Funds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE R.C.S. B35177 société d investissement à capital variable ZBADANE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość

Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenia: Nowa Perspektywa, Kapitalna Przyszłość Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH (RUFK/NPER/3/2009) Załącznik do: 1) Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

F ranklin T empleton I nvestment F unds

F ranklin T empleton I nvestment F unds ZBADANE SPRAWOZDANIE ROCZNE 30 CZERWCA 2013 Roku R.C.S. B35177 F ranklin T empleton I nvestment F unds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE société d investissement à capital variable ZBADANE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo