investment FundS UPROSZCZONY PROSPeKT INFORMACYJNY listopad 2009 Société d investissement à capital variable zarejestrowane w Luksemburgu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "investment FundS UPROSZCZONY PROSPeKT INFORMACYJNY listopad 2009 Société d investissement à capital variable zarejestrowane w Luksemburgu"

Transkrypt

1 listopad 2009 UPROSZCZONY PROSPeKT INFORMACYJNY Société d investissement à capital variable zarejestrowane w Luksemburgu niniejszy uproszczony prospekt z listopada 2009 zachowuje ważność jedynie z załączonym dodatkiem z października FrankLin TempLeTon investment FundS

2 uproszczony prospekt informacyjny zawiera wybrane istotne informacje na temat Franklin Templeton investment Funds ( Towarzystwa ), które pomogą podjąć przemyślane decyzje odnośnie inwestowania w Towarzystwo. dodatkowe informacje na temat Towarzystwa dostępne są w: pełnej wersji prospektu informacyjnego; najbardziej aktualnym sprawozdaniu rocznym zbadanym przez biegłego rewidenta oraz sprawozdaniu półrocznym Towarzystwa, które to sprawozdanie nie jest badane przez biegłego rewidenta. dokumenty te można uzyskać nieodpłatnie od Towarzystwa, od agenta administracyjnego i od wszystkich dystrybutorów tytułów uczestnictwa Towarzystwa. dokumenty te przez odwołanie się do nich stają się integralną częścią niniejszego uproszczonego prospektu, co oznacza, iż w sensie prawnym są one częścią tego dokumentu z takim samym skutkiem, jak gdyby były wydrukowane jako jego część. niniejszy uproszczony prospekt informacyjny nie jest ofertą ani nakłanianiem żadnych osób podlegających jurysdykcjom, w których taka oferta czy nakłanianie byłyby niezgodne z prawem, czy też takim, w których osoba składająca taką ofertę lub nakłaniająca nie posiada do tego kwalifikacji. Tytuły uczestnictwa Towarzystwa nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane lub zbywane w Stanach Zjednoczonych ameryki ani na żadnym z terytoriów, posiadłości lub obszarów podlegających jurysdykcji Stanów Zjednoczonych, ani obywatelom i rezydentom tego kraju, ani na ich rzecz, chyba że w ramach wyjątku od wymogów rejestracji dostępnego w przepisach prawa Stanów Zjednoczonych, stosownych kodeksach, zasadach lub interpretacjach. Spółka jest spółką inwestycyjną typu otwartego, zarejestrowaną jako société anonyme zgodnie z ustawodawstwem Wielkiego księstwa Luksemburga i kwalifikującą się jako société d investissement à capital variable. Spółka została zarejestrowana w Luksemburgu dnia 6 listopada 1990 r. na czas nieokreślony. Spółka jest zarejestrowana w registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg pod numerem B egzemplarze Statutu wraz z późniejszymi zmianami dostępne są do wglądu w registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg oraz w siedzibie Towarzystwa. Spółka jest zarejestrowana na oficjalnej liście instytucji wspólnego inwestowania zgodnie z Częścią i luksemburskiej ustawy z 20 grudnia 2002 r. o instytucjach wspólnego inwestowania z późniejszymi zmianami. Spółka kwalifikuje się jako instytucja wspólnego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe ( ucits ) w niektórych państwach członkowskich unii europejskiej zgodnie z dyrektywą rady europejskiej 85/611 z późniejszymi zmianami. Spółka podlega w Luksemburgu nadzorowi ciała regulacyjnego Commission de Surveillance du Secteur Financier. Spółka ma strukturę parasola składającego się z szeregu subfunduszy ( Fundusze ) o różnych celach inwestycyjnych, reprezentowanych przez jedną lub więcej klas tytułów uczestnictwa opisanych w niniejszym uproszczonym prospekcie informacyjnym. Zarząd może zezwolić na utworzenie w przyszłości dodatkowych funduszy mających inne cele inwestycyjne, pod warunkiem wprowadzenia poprawek do niniejszego uproszczonego prospektu informacyjnego. Listopad 2009 r. FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Société d investissement à capital variable oficjalna siedziba Towarzystwa: 26, Boulevard royal, L-2449 Luksemburg Wielkie księstwo Luksemburga r.c.s. Luxembourg B inwestorzy powinni także zwrócić uwagę na ustaloną kwotę, która może być nałożona na transakcje przez dystrybutorów, lokalnych agentów płatniczych i banków-korespondentów, ustanowioną w niektórych jurysdykcjach, takich jak Włochy. Tytuły uczestnictwa są oferowane lub emitowane w różnych funduszach, klasach i walutach, które są bardziej szczegółowo opisane w rozdziale klasy tytułów uczestnictwa i wymienione w Załączniku 2. Zarząd Towarzystwa może podjąć decyzję o ofercie lub emisji dowolnej istniejącej klasy tytułów uczestnictwa każdego funduszu, a ich zasady i warunki są dokładniej opisane w rozdziale klasy tytułów uczestnictwa opłaty manipulacyjne uproszczonego prospektu informacyjnego; dotyczy to również klas tytułów uczestnictwa waluty alternatywnej, w walucie innej niż podstawowa waluta funduszu, jak również zabezpieczonej klasy tytułów uczestnictwa. uczestnicy zostaną poinformowani o emisji takich tytułów uczestnictwa po ogłoszeniu wartości aktywów netto na tytuł w takiej klasie tytułów uczestnictwa, jak opisano w rozdziale ogłoszenie cen tytułów uczestnictwa. angielska wersja uproszczonego prospektu informacyjnego będzie miała znaczenie rozstrzygające wobec tłumaczeń tego dokumentu na inne języki. plany systematycznych oszczędności i systematycznych wypłat uczestnicy w wielu krajach mogą korzystać z planów systematycznego oszczędzania i planów systematycznych wypłat. Jeśli uczestnik zrezygnuje z planu systematycznego oszczędzania przed upływem ustalonego wcześniej terminu, wysokość opłat wstępnych pobieranych od danego uczestnika może być wyższa niż w przypadku zwykłego nabycia, co opisano w rozdziale opłaty za zarządzanie inwestycją i opłaty manipulacyjne w pełnej wersji prospektu informacyjnego. dodatkowe informacje można uzyskać od agenta transferowego lub w lokalnym biurze Franklin Templeton investments. ustawodawstwo zapobiegające praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu W myśl luksemburskich ustaw z 5 kwietnia 1993 r. o sektorze finansowym (z późn. zmianami) i z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie prania pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu (z późn. zmianami) oraz okólników instytucji nadzorczych Luksemburga (w szczególności okólnika CSSF 08/387) na osoby pracujące w sektorze finansowym nałożono obowiązek podejmowania działań zapobiegających posługiwaniu się ucits w celu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. W związku z tym wprowadzono procedurę identyfikacji inwestorów. pytania i dodatkowe informacje pytania i prośby o przekazanie bardziej szczegółowych informacji na temat Franklin Templeton investments Funds należy kierować do: Franklin Templeton international Services S.a., Client & dealer Services, 26 boulevard royal, L-2449 Luksemburg, tel: (352) , fax: (352) , franklintempleton.com, lub miejscowego przedstawiciela Franklin Templeton investments.

3 Spis treści Informacje ogólne Agent rejestracyjny, transferowy, korporacyjny, lokalny i administracyjny Dystrybutor, główny agent płatniczy i agent notowań Biegli rewidenci Franklin asian Flex Cap Fund Franklin Biotechnology discovery Fund Franklin euroland Core Fund Franklin european Growth Fund Franklin european Small- mid Cap Growth Fund Franklin Global Growth Fund Franklin Global real estate (euro) Fund Franklin Global real estate (usd) Fund Franklin Global Small- mid Cap Growth Fund Franklin High Yield Fund Franklin High Yield (euro) Fund Franklin income Fund Franklin india Fund Franklin mena Fund Franklin natural resources Fund Franklin Strategic income Fund Franklin Technology Fund Franklin u.s. equity Fund Franklin u.s. Focus Fund Franklin u.s. Government Fund Franklin u.s. opportunities Fund Franklin u.s. Small- mid Cap Growth Fund Franklin u.s. Total return Fund Franklin u.s. ultra Short Bond Fund Franklin World perspectives Fund Franklin mutual Beacon Fund Franklin mutual euroland Fund Franklin mutual european Fund Franklin mutual Global discovery Fund Franklin Templeton Global equity Strategies Fund Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund Franklin Templeton Global Growth and value Fund Franklin Templeton Japan Fund Templeton asian Bond Fund Templeton asian Growth Fund Templeton asian Smaller Companies Fund Templeton BriC Fund Templeton China Fund Templeton eastern europe Fund Templeton emerging markets Fund Templeton emerging markets Bond Fund Templeton emerging markets Smaller Companies Fund Templeton euro Government Bond Fund Templeton euro Liquid reserve Fund Templeton euro money market Fund Templeton euroland Fund Templeton european Fund Templeton european Total return Fund Templeton Frontier markets Fund Templeton Global Fund Templeton Global (euro) Fund Templeton Global Balanced Fund Templeton Global Bond Fund Templeton Global Bond (euro) Fund Templeton Global equity income Fund Templeton Global High Yield Fund Templeton Global income Fund Templeton Global Smaller Companies Fund Templeton Global Total return Fund Templeton Growth (euro) Fund Templeton korea Fund Templeton Latin america Fund Templeton Thailand Fund Templeton u.s. dollar Liquid reserve Fund Templeton u.s. value Fund Czynniki ryzyka Klasy tytułów uczestnictwa Opłaty manipulacyjne Zasady wypłacania dywidend Obliczanie i ogłaszanie cen tytułów uczestnictwa Nabywanie tytułów uczestnictwa Wymiana tytułów uczestnictwa Umarzanie tytułów uczestnictwa Zlecenia składane faksem Zasady obrotu tytułami uczestnictwa Opodatkowanie spółki Opodatkowanie uczestników Wyniki historyczne Benchmark Wskaźnik kosztów łącznych Elastyczne wynagrodzenie Zarządzanie ryzykiem Ochrona danych Załącznik 1 Standardowe terminy księgowania transakcji Załącznik 2 Lista funduszy, klas tytułów udziałowych i kodów ISIN

4 informacje ogólne Za zarządzanie i administrację Towarzystwem odpowiedzialny jest Zarząd. prezes: Czcigodny nicholas F. Brady, prezes i dyrektor naczelny CHopTank partners, inc. 16 north Washington Street, easton, md 21601, Stany Zjednoczone członkowie zarządu: Gregory e. Johnson, prezes oraz dyrektor Wykonawczy FrankLin resources, inc. one Franklin parkway San mateo, Ca , Stany Zjednoczone dr J. B. mark mobius, Członek Zarządu w Stanie Spoczynku TempLeTon asset management LTd 7 Temasek Boulevard, # Suntec Tower one Singapur mark G. Holowesko, prezes HoLoWeSko partners LTd, Shipston House, Box n- 7776, West Bay Street Lyford Cay, nassau, Bahamy Gregory e. mcgowan, Wiceprezes Zarządzający i Główny radca prawny TempLeTon WorLdWide, inc. 500 east Broward Boulevard, Suite 2100 Fort Lauderdale, FL 33394, Stany Zjednoczone książę abercorn kg, Członek Zarządu TiTaniC QuarTer Barons Court, omagh BT78 4eZ, irlandia północna, Zjednoczone królestwo vijay C. advani Wiceprezes Zarządzający Global advisory Services FrankLin resources, inc. one Franklin parkway San mateo, Ca , Stany Zjednoczone richard H. Frank, dyrektor Wykonawczy darby overseas investments, LTd 1133 Connecticut avenue nw, Suite 400 Washington dc 20036, Stany Zjednoczone david e. Smart Członek Zarządu i dyrektor Wykonawczy FrankLin TempLeTon investment management LimiTed The adelphi Building, 1-11 John adam Street Londyn WC2n 6HT, Zjednoczone królestwo Czcigodny Trevor G. Trefgarne, prezes Garro SeCuriTieS LimiTed 30 kimbell Gardens Londyn SW6 6QQ, Zjednoczone królestwo James J.k. Hung prezes i dyrektor Wykonawczy asia SeCuriTieS GLoBaL LTd room 63, 21st floor, new World Tower 1, 18 Queen s road, Hong kong Geoffrey a. Langlands partner Zarządzający LanGLandS ConSuLToria Ltda. avenida das américas 500 Bloco 6, Sala 227 (downtown) rio de Janeiro rj, Cep , Brazylia osoby prowadzące: William Lockwood 26, boulevard royal L Luksemburg Wielkie księstwo Luksemburga denise voss 26, boulevard royal L Luksemburg Wielkie księstwo Luksemburga agent rejestracyjny, transferowy, korporacyjny, lokalny i administracyjny FrankLin TempLeTon international ServiCeS S.a. 26, boulevard royal, L-2449 Luksemburg agent rejestracyjny, transferowy, korporacyjny, lokalny i administracyjny odpowiada za: emisję, umarzanie i zamiany tytułów uczestnictwa; prowadzenie dokumentacji rachunkowej; prowadzenie rejestru uczestników Towarzystwa; wszelkie inne funkcje administracyjne wymagane przepisami Wielkiego księstwa Luksemburga. dystrybutor, główny agent płatniczy i agent notowań J.p. morgan Bank LuXemBourG S.a. european Bank & Business Centre 6 route de Trèves L Senningerberg J.p. morgan Bank Luxembourg S.a. został wyznaczony na depozytariusza aktywów Towarzystwa, w tym papierów wartościowych i środków pieniężnych Towarzystwa, które będą deponowane albo bezpośrednio, albo poprzez korespondentów, osoby mianowane, przedstawicieli i delegatów depozytariusza. J.p. morgan Bank Luxembourg S.a. wykonuje funkcje depozytariusza zgodnie z luksemburską ustawą o instytucjach wspólnego inwestowania. Biegli rewidenci pricewaterhousecoopers S.à r.l. 400, route d esch, B.p.1443, L-1014 Luksemburg promotor FrankLin TempLeTon investments 2 Franklin Templeton investment Funds

5 FrankLin asian FLeX Cap Fund Szczegóły FunduSzu Typ funduszu: Fundusz akcyjny waluta podstawowa: USd waluty alternatywne: GBP, SGd data rozpoczęcia działalności: 15 listopada 2006 r. opłaty za zarządzanie: Miesięczna opłata równa 1,00% w skali rocznej od skorygowanych dziennych aktywów netto przyjętych przez menedżera inwestycyjnego w każdej klasie tytułów uczestnictwa, z wyjątkiem klasy I. dla klasy I: 0,70%. wskaźnik kosztów łącznych: A(acc) USd: 2,00%; A(acc) SGd: 1,95%; A(Ydis) GBP: 2,00%; A(Ydis) USd: 2,00%; B(acc) USd: 3,25%; C(acc) USd: 2,60%; I(acc) USd: 1,00%; I(Ydis) USd: 1,00%; N(acc) USd: 2,75% menedżer inwestycyjny: Franklin Advisers, Inc. (San Mateo, CA, Stany Zjednoczone) w co inwestuje ten fundusz? Cel inwestycyjny: Wzrost wartości kapitału. Strategia inwestycyjna: Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje, w tym akcje zwykłe, akcje uprzywilejowane i zamienne papiery wartościowe, jak i warranty, jednostki uczestnictwa i świadectwa depozytowe (i) spółek z siedzibą w regionie azji (bez Japonii), (ii) spółek realizujących większą część swej działalności gospodarczej w regionie azji (bez Japonii) oraz (iii) spółek holdingowych posiadających większą część swych udziałów w spółkach, o których mowa w (i) oraz (ii), z uwzględnieniem pełnego spektrum kapitalizacji rynkowej od małych spółek do spółek o wysokiej kapitalizacji. region azji (bez Japonii) obejmuje między innymi następujące kraje (lokalizacje): Hongkong, indie, indonezję, koreę, malezję, Chińską republikę Ludową, pakistan, Filipiny, Singapur, Sri Lankę, Tajwan i Tajlandię. ponadto Fundusz może inwestować we wszelkie inne rodzaje zbywalnych papierów wartościowych, w tym akcje i papiery wartościowe o stałym dochodzie emitentów z całego świata. kto powinien inwestować w ten fundusz? Jest on przeznaczony dla inwestorów: dążących do wzrostu wartości kapitału poprzez lokowanie aktywów w akcje spółek z siedzibą w azji, planujących inwestowanie z horyzontem średnio- lub długoterminowym. jakie są główne typy ryzyka związane z inwestowaniem w ten fundusz? ryzyko kontrahenta ryzyko rynków wschodzących ryzyko inwestycji w akcje ryzyko walutowe ryzyko inwestowania w akcje wzrostu ryzyko płynności ryzyko rynków ryzyko inwestycji w spółki o niskiej i średniej kapitalizacji ryzyko warrantów rozdział Czynniki ryzyka zawiera pełne omówienie powyższych czynników ryzyka. wyniki historyczne poniższe wykresy ukazują zwroty z funduszu za poprzednie okresy wyrażone w procentach. Założenia, którymi posłużono się przygotowując te wykresy omówione są w rozdziale Wyniki historyczne Wzrost procentowy A(acc) SGD A(acc) USD A(Ydis) GBP A(Ydis) USD B(acc) USD C(acc) USD I(acc) USD I(Ydis) USD N(acc) USD 3

6 FrankLin BioTeCHnoLoGY discovery Fund Szczegóły FunduSzu Typ funduszu: Fundusz akcyjny waluta podstawowa: USd waluta alternatywna: SGd data rozpoczęcia działalności: 3 kwietnia 2000 r. opłaty za zarządzanie: Miesięczna opłata równa 1,00% w skali rocznej od skorygowanych dziennych aktywów netto przyjętych przez menedżera inwestycyjnego w każdej klasie tytułów uczestnictwa, z wyjątkiem klasy I. dla klasy I: 0,70%. wskaźnik kosztów łącznych: A(acc) USd: 2,12%; A(acc) SGd: 2,11%; B(acc) USd: 3,43%; C(acc) USd: 2,71%; I(acc) USd: 0,99%; N(acc) USd: 2,86% menedżer inwestycyjny: Franklin Advisers, Inc. (San Mateo, CA, Stany Zjednoczone) w co inwestuje ten fundusz? Cel inwestycyjny: Wzrost wartości kapitału. Strategia inwestycyjna: Fundusz lokuje aktywa głównie w instrumenty udziałowe spółek biotechnologicznych i firm naukowo-badawczych z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, a w mniejszym stopniu w papiery dłużne dowolnego typu emitentów na całym świecie. do celów inwestycyjnych funduszu za spółkę biotechnologiczną uważa się firmę, która co najmniej 50% swojego dochodu czerpie z działań w dziedzinie biotechnologii lub co najmniej 50% swoich aktywów przeznacza na takie działania, według sprawozdania za ostatni rok fiskalny spółki. działania w branży biotechnologicznej to badania, opracowywanie, wytwarzanie i dystrybucja różnorodnych wyrobów biotechnologicznych bądź usług i procesów biomedycznych. Wchodzą w to spółki z dziedziny badań genomicznych, inżynierii genetycznej i terapii genetycznych. obejmuje to również spółki działające w dziedzinie stosowania i rozwoju biotechnologii w takich dziedzinach jak opieka zdrowotna, farmacja i rolnictwo. Lokując swoje aktywa w papiery dłużne, fundusz na ogół nabywa papiery o ratingu inwestycyjnym bądź też papiery bez ratingu, które zdaniem funduszu są porównywalnej jakości. papiery dłużne o ratingu inwestycyjnym plasują się w jednej z czterech najwyższych kategorii niezależnej agencji ratingowej, takiej jak Standard & poor s Corporation lub moody s investors Service, inc. oczekuje się, iż w zwykłych warunkach fundusz będzie lokował więcej swoich aktywów w papiery wartościowe w Stanach Zjednoczonych niż w jakimkolwiek innym kraju, choć fundusz może mieć ponad 50% swoich łącznych aktywów w nieamerykańskich papierach wartościowych. menedżer inwestycyjny może zająć tymczasowo defensywną pozycję w gotówce, jeżeli w jego przekonaniu rynki obrotu papierami wartościowymi bądź gospodarka krajów, w które fundusz lokuje aktywa, przeżywają nadmierne zmiany lub ogólne długoterminowe załamanie bądź jeżeli istnieją inne niekorzystne warunki. kto powinien inwestować w ten fundusz? Jest on przeznaczony dla inwestorów: dążących do wzrostu wartości kapitału poprzez lokowanie aktywów w instrumenty udziałowe, dążących do lokowania aktywów w spółki wzrostowe sektora biotechnologii w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie, planujących inwestowanie z horyzontem średnio- lub długoterminowym. jakie są główne typy ryzyka związane z inwestowaniem w ten fundusz? ryzyko sektora biotechnologii, telekomunikacji i technologii ryzyko kontrahenta ryzyko inwestycji w akcje ryzyko walutowe ryzyko inwestowania w akcje wzrostu ryzyko płynności ryzyko rynków ryzyko inwestycji w spółki o niskiej i średniej kapitalizacji rozdział Czynniki ryzyka zawiera pełne omówienie powyższych czynników ryzyka. wyniki historyczne poniższe wykresy ukazują zwroty z funduszu za poprzednie okresy wyrażone w procentach. Założenia, którymi posłużono się przygotowując te wykresy omówione są w rozdziale Wyniki historyczne Wzrost procentowy A(acc) SGD A(acc) USD B(acc) USD C(acc) USD I(acc) USD N(acc) USD 4 Franklin Templeton investment Funds

7 FrankLin euroland Core Fund Szczegóły FunduSzu Typ funduszu: Fundusz akcyjny waluta podstawowa: eur waluta alternatywna: USd data rozpoczęcia działalności: 28 listopada 2008 r. opłaty za zarządzanie: Miesięczna opłata równa 1,00% w skali rocznej od skorygowanych dziennych aktywów netto przyjętych przez menedżera inwestycyjnego w każdej klasie tytułów uczestnictwa, z wyjątkiem klasy I. dla klasy I: 0,70%. wskaźnik kosztów łącznych: A(acc) eur: 1,87%; A(acc) USd: 1,86%; I(acc) eur: 0,94%; I(acc) USd: 0,94%; N(acc) eur: 2,60% menedżer inwestycyjny: Franklin Templeton Investment Management Limited (edynburg, Wielka Brytania) w co inwestuje ten fundusz? Cel inwestycyjny: Wzrost wartości kapitału. Strategia inwestycyjna: Fundusz stara się osiągnąć swój cel inwestycyjny poprzez lokowanie aktywów głównie w instrumenty udziałowe spółek o dowolnym stopniu kapitalizacji rynkowej w krajach eurolandu. przy wyborze instrumentów udziałowych menedżer inwestycyjny stosuje analizę fundamentalną i aktywny, staranny dobór spółek, aby wyszukać konkretne papiery wartościowe, które w jego przekonaniu zapewniają wyjątkowo korzystny stosunek zysku do ryzyka, biorąc pod uwagę zarówno potencjał przyszłego rozwoju, jak i kwestie wyceny. Fundusz przede wszystkim inwestuje aktywa netto w papiery wartościowe spółek zarejestrowanych lub prowadzących główną działalność w krajach eurolandu (tzn. krajach, które przyjęły euro jako swoją walutę narodową, kraje członkowskie europejskiej unii monetarnej). W celu zapewnienia uprawnienia do francuskiego planu Plan d Epargne en Actions (pea), fundusz lokuje przynajmniej 75% swoich aktywów ogółem w instrumenty udziałowe emitowane przez spółki, które posiadają swoje siedziby w unii europejskiej. ponieważ taka strategia inwestycyjna ma większe szanse powodzenia przy elastycznej i dostosowywanej do konkretnych warunków polityce inwestycyjnej, fundusz może również poszukiwać możliwości lokat w inne typy zbywalnych papierów wartościowych, które nie spełniają warunków wymienionych powyżej. kto powinien inwestować w ten fundusz? Jest on przeznaczony dla inwestorów: dążących do wzrostu wartości kapitału poprzez lokowanie aktywów przede wszystkim w instrumenty udziałowe spółek z krajów członkowskich europejskiej unii Walutowej, planujących inwestowanie z horyzontem średnio- lub długoterminowym. jakie są główne typy ryzyka związane z inwestowaniem w ten fundusz? ryzyko kontrahenta ryzyko inwestycji w akcje ryzyko inwestowania w akcje wzrostu ryzyko płynności ryzyko rynków rozdział Czynniki ryzyka zawiera pełne omówienie powyższych czynników ryzyka. wyniki historyczne niedostępne. 5

8 FrankLin european GroWTH Fund Szczegóły FunduSzu Typ funduszu: Fundusz akcyjny waluta podstawowa: eur data rozpoczęcia działalności: 29 grudnia 2000 r. opłaty za zarządzanie: Miesięczna opłata równa 1,00% w skali rocznej od skorygowanych dziennych aktywów netto przyjętych przez menedżera inwestycyjnego w każdej klasie tytułów uczestnictwa, z wyjątkiem klasy I. dla klasy I: 0,70%. wskaźnik kosztów łącznych: A(acc): 2,01%; I(acc): 1,00%; N(acc): 2,76% menedżer inwestycyjny: Franklin Templeton Investment Management Limited (edynburg, Wielka Brytania) oraz Franklin Templeton Institutional, LLC. (Nowy Jork, NY, Stany Zjednoczone) w co inwestuje ten fundusz? Cel inwestycyjny: Wzrost wartości kapitału. Strategia inwestycyjna: Fundusz dąży do osiągnięcia swoich celów inwestycyjnych poprzez lokowanie aktywów głównie w instrumenty udziałowe lub podobne (w tym papiery wartościowe zamienne i warranty) spółek o dowolnym stopniu kapitalizacji rynkowej. przy wyborze instrumentów udziałowych menedżer inwestycyjny stosuje analizę fundamentalną i aktywny, staranny dobór spółek, aby wyszukać konkretne papiery wartościowe, które w jego przekonaniu zapewniają wyjątkowo korzystny stosunek zysku do ryzyka. Fundusz lokuje aktywa netto głównie w papiery wartościowe emitentów zarejestrowanych w krajach europejskich lub prowadzących podstawową działalność na ich terenie. ponieważ taka strategia inwestycyjna ma większe szanse powodzenia przy elastycznej i dostosowywanej do konkretnych warunków polityce inwestycyjnej, fundusz może również poszukiwać możliwości inwestycji w inne typy zbywalnych papierów wartościowych, które nie spełniają warunków wymienionych powyżej. kto powinien inwestować w ten fundusz? Jest on przeznaczony dla inwestorów: dążących do wzrostu wartości kapitału poprzez lokowanie aktywów w instrumenty udziałowe. dążących do lokowania aktywów głównie w spółki wzrostowe w dowolnym kraju europejskim. planujących inwestowanie z horyzontem średnio- lub długoterminowym. jakie są główne typy ryzyka związane z inwestowaniem w ten fundusz? ryzyko kontrahenta ryzyko inwestycji w akcje ryzyko walutowe ryzyko inwestowania w akcje wzrostu ryzyko płynności ryzyko rynków ryzyko warrantów rozdział Czynniki ryzyka zawiera pełne omówienie powyższych czynników ryzyka. wyniki historyczne poniższe wykresy ukazują zwroty z funduszu za poprzednie okresy wyrażone w procentach. Założenia, którymi posłużono się przygotowując te wykresy omówione są w rozdziale Wyniki historyczne. Wzrost procentowy A(acc) EUR I(acc) EUR N(acc) EUR Franklin Templeton investment Funds

9 FrankLin european SmaLL- mid Cap GroWTH Fund Szczegóły FunduSzu Typ funduszu: Fundusz akcyjny waluta podstawowa: eur waluta alternatywna: USd data rozpoczęcia działalności: 3 grudnia 2001 r. opłaty za zarządzanie: Miesięczna opłata równa 1,00% w skali rocznej od skorygowanych dziennych aktywów netto przyjętych przez menedżera inwestycyjnego w każdej klasie tytułów uczestnictwa, z wyjątkiem klasy I. dla klasy I: 0,70%. wskaźnik kosztów łącznych: A(acc) eur: 2,07%; A(acc) USd: 2,07%; B(acc) USd: 3,37%; I(acc) eur: 1,00%; I(acc) USd: 1,00%; N(acc) eur: 2,82% menedżer inwestycyjny: Franklin Templeton Institutional, LLC. (Nowy Jork, NY, Stany Zjednoczone) w co inwestuje ten fundusz? Cel inwestycyjny: Wzrost wartości kapitału. Strategia inwestycyjna: Fundusz stara się osiągnąć swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie głównie w papiery wartościowe spółek europejskich o niskiej i średniej kapitalizacji i/lub walory powiązane z akcjami (co obejmuje warranty i papiery zamienne). przy wyborze instrumentów udziałowych menedżer inwestycyjny stosuje analizę fundamentalną i aktywny, staranny dobór spółek, aby wyszukać konkretne papiery wartościowe, które w jego przekonaniu zapewniają wyjątkowo korzystny stosunek zysku do ryzyka. Fundusz inwestuje aktywa netto przede wszystkim w papiery wartościowe emitentów zarejestrowanych lub prowadzących podstawową działalność w krajach europejskich, o kapitalizacji rynkowej powyżej 100 milionów euro i poniżej 8 miliardów euro bądź równowartość w walutach lokalnych w chwili nabycia. ponieważ taka strategia inwestycyjna ma większe szanse powodzenia przy elastycznej i dostosowywanej do konkretnych warunków polityce inwestycyjnej, fundusz może również poszukiwać możliwości lokat w inne typy zbywalnych papierów wartościowych, które nie spełniają warunków wymienionych powyżej. kto powinien inwestować w ten fundusz? Jest on przeznaczony dla inwestorów: dążących do wzrostu wartości kapitału poprzez lokowanie aktywów w instrumenty udziałowe, dążących do lokowania aktywów głównie w niewielkie lub średnie spółki wzrostowe w dowolnym kraju europejskim, planujących inwestowanie z horyzontem średnio- lub długoterminowym. jakie są główne typy ryzyka związane z inwestowaniem w ten fundusz? ryzyko kontrahenta ryzyko inwestycji w akcje ryzyko walutowe ryzyko inwestowania w akcje wzrostu ryzyko płynności ryzyko rynków ryzyko inwestycji w spółki o niskiej i średniej kapitalizacji ryzyko warrantów rozdział Czynniki ryzyka zawiera pełne omówienie powyższych czynników ryzyka. wyniki historyczne poniższe wykresy ukazują zwroty z funduszu za poprzednie okresy wyrażone w procentach. Założenia, którymi posłużono się przygotowując te wykresy omówione są w rozdziale Wyniki historyczne. Wzrost procentowy A(acc) EUR A(acc) USD B(acc) USD I(acc) EUR I(acc) USD N(acc) EUR

10 FrankLin GLoBaL GroWTH Fund Szczegóły FunduSzu Typ funduszu: Fundusz akcyjny waluta podstawowa: USd data rozpoczęcia działalności: 29 grudnia 2000 r. opłaty za zarządzanie: Miesięczna opłata równa 1,00% w skali rocznej od skorygowanych dziennych aktywów netto przyjętych przez menedżera inwestycyjnego w każdej klasie tytułów uczestnictwa, z wyjątkiem klasy I. dla klasy I: 0,70%. wskaźnik kosztów łącznych: A(acc): 2,00%; I(acc): 1,00%; N(acc): 2,73% menedżer inwestycyjny: Franklin Templeton Institutional, LLC. (Nowy Jork, NY, Stany Zjednoczone) w co inwestuje ten fundusz? Cel inwestycyjny: Wzrost wartości kapitału. Strategia inwestycyjna: Fundusz dąży do osiągnięcia swoich celów inwestycyjnych poprzez lokowanie aktywów głównie w portfel zawierający instrumenty udziałowe lub podobne (w tym papiery wartościowe zamienne i warranty) spółek o dowolnym stopniu kapitalizacji rynkowej. przy wyborze instrumentów udziałowych menedżer inwestycyjny stosuje fundamentalne, oddolne podejście, koncentrując się na starannym doborze spółek, które w jego przekonaniu rokują trwały wzrost i spełniają kryteria odpowiedniego wzrostu, jakości i wyceny. aktywa netto funduszu są inwestowane w papiery wartościowe emitentów z całego świata, zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i wschodzących. Zaangażowanie funduszu w rozmaite regiony i rynki może się okresowo zmieniać w zależności od opinii menedżera inwestycyjnego co do panujących warunków i perspektyw tych rynków. ponieważ taka strategia inwestycyjna ma większe szanse powodzenia przy elastycznej i dostosowywanej do konkretnych warunków polityce inwestycyjnej, fundusz może również poszukiwać możliwości lokat w inne typy zbywalnych papierów wartościowych, które nie spełniają warunków wymienionych powyżej. kto powinien inwestować w ten fundusz? Jest on przeznaczony dla inwestorów: dążących do wzrostu wartości kapitału poprzez lokowanie aktywów w instrumenty udziałowe, dążących do lokowania aktywów w spółki wzrostowe w różnych krajach świata, planujących inwestowanie z horyzontem średnio- lub długoterminowym. jakie są główne typy ryzyka związane z inwestowaniem w ten fundusz? ryzyko kontrahenta ryzyko rynków wschodzących ryzyko inwestycji w akcje ryzyko walutowe ryzyko inwestowania w akcje wzrostu ryzyko płynności ryzyko rynków ryzyko warrantów rozdział Czynniki ryzyka zawiera pełne omówienie powyższych czynników ryzyka. wyniki historyczne poniższe wykresy ukazują zwroty z funduszu za poprzednie okresy wyrażone w procentach. Założenia, którymi posłużono się przygotowując te wykresy omówione są w rozdziale Wyniki historyczne. Wzrost procentowy A(acc) USD I(acc) USD 2009 N(acc) USD Franklin Templeton investment Funds

11 FrankLin GLoBaL real estate (euro) Fund Szczegóły FunduSzu Typ funduszu: Fundusz akcyjny waluta podstawowa: eur data rozpoczęcia działalności: 29 grudnia 2005 r. opłaty za zarządzanie: Miesięczna opłata równa 1,00% w skali rocznej od skorygowanych dziennych aktywów netto przyjętych przez menedżera inwestycyjnego w każdej klasie tytułów uczestnictwa, z wyjątkiem klasy I. dla klasy I: 0,70%. wskaźnik kosztów łącznych: A(acc) eur: 1,96%; A(Ydis) eur: 1,96%; I(acc) eur: 1,00%; I (Ydis) eur: 1,00%; N (acc) eur: 2,71% menedżer inwestycyjny: Franklin Templeton Institutional, LLC. (Nowy Jork, NY, Stany Zjednoczone) w co inwestuje ten fundusz? Cel inwestycyjny: maksymalny łączny zwrot z inwestycji składający się z dochodu i wzrostu wartości kapitału. Strategia inwestycyjna: menedżer inwestycyjny będzie realizował swoją strategię inwestycyjną poprzez lokowanie aktywów w hipotecznych funduszach powierniczych ( reits ) i innych spółkach, których główną działalnością jest finansowanie, obrót, posiadanie, budowa i zarządzanie nieruchomościami na całym świecie. reit to spółki, których akcje notowane są na giełdach papierów wartościowych, inwestujące istotną część swych aktywów bezpośrednio w nieruchomości i czerpiące korzyści ze specjalnych korzystnych systemów podatkowych. Takie inwestycje funduszu uznaje się za zbywalne papiery wartościowe. Fundusz dąży do lokowania aktywów w spółki szeroko rozumianego sektora nieruchomości w różnych krajach. kto powinien inwestować w ten fundusz? Jest on przeznaczony dla inwestorów: dążących do zwiększenia dochodu i wzrostu wartości kapitału, dążących do lokowania aktywów w firmy z szeroko pojętego sektora nieruchomości w różnych krajach, planujących inwestowanie z horyzontem średnio- lub długoterminowym. jakie są główne typy ryzyka związane z inwestowaniem w ten fundusz? ryzyko kontrahenta ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne ryzyko inwestycji w akcje ryzyko płynności ryzyko rynków ryzyko hipotecznych papierów wartościowych ryzyko inwestycji w spółki o niskiej i średniej kapitalizacji rozdział Czynniki ryzyka zawiera pełne omówienie powyższych czynników ryzyka. Składniki portfela w walucie innej niż euro zostaną zabezpieczone do euro, aby zredukować ryzyko walutowe. wyniki historyczne poniższe wykresy ukazują zwroty z funduszu za poprzednie okresy wyrażone w procentach. Założenia, którymi posłużono się przygotowując te wykresy omówione są w rozdziale Wyniki historyczne. Wzrost procentowy A(acc) EUR A(Ydis) EUR I(acc) EUR I(Ydis) EUR N(acc) EUR

12 FrankLin GLoBaL real estate (usd) Fund Szczegóły FunduSzu Typ funduszu: Fundusz akcyjny waluta podstawowa: USd waluta alternatywna: SGd data rozpoczęcia działalności: 29 grudnia 2005 r. opłaty za zarządzanie: Miesięczna opłata równa 1,00% w skali rocznej od skorygowanych dziennych aktywów netto przyjętych przez menedżera inwestycyjnego w każdej klasie tytułów uczestnictwa, z wyjątkiem klasy I. dla klasy I: 0,70%. wskaźnik kosztów łącznych: A(acc) USd: 1,95%; A(Qdis) USd: 1,95%; A(Qdis) SGd: 1,97%; B(Qdis) USd: 3,23%; C(Qdis) USd: 2,54%; I(acc) USd: 0,99%; I(Qdis) USd: 0,99%; N(acc) USd: 2,70%; N(Qdis) USd: 2,72% menedżer inwestycyjny: Franklin Templeton Institutional, LLC. (Nowy Jork, NY, Stany Zjednoczone) w co inwestuje ten fundusz? Cel inwestycyjny: maksymalny łączny zwrot z inwestycji składający się z dochodu i wzrostu wartości kapitału. Strategia inwestycyjna: menedżer inwestycyjny będzie realizował swoją strategię inwestycyjną poprzez lokowanie aktywów w hipotecznych funduszach powierniczych ( reits ) i innych spółkach, których główną działalnością jest finansowanie, obrót, posiadanie, budowa i zarządzanie nieruchomościami na całym świecie. reit to spółki, których akcje notowane są na giełdach papierów wartościowych, inwestujące istotną część swych aktywów bezpośrednio w nieruchomości i czerpiące korzyści ze specjalnych korzystnych systemów podatkowych. Takie inwestycje funduszu uznaje się za zbywalne papiery wartościowe. Fundusz dąży do lokowania aktywów w spółki szeroko rozumianego sektora nieruchomości w różnych krajach. Składniki portfela w walucie innej niż dolar amerykański zostaną zabezpieczone w dolarze amerykańskim, aby zredukować ryzyko walutowe. kto powinien inwestować w ten fundusz? Jest on przeznaczony dla inwestorów: dążących do zwiększenia dochodu i wzrostu wartości kapitału. dążących do lokowania aktywów w firmy z szeroko pojętego sektora nieruchomości w różnych krajach. planujących inwestowanie z horyzontem średnio- lub długoterminowym. jakie są główne typy ryzyka związane z inwestowaniem w ten fundusz? ryzyko kontrahenta ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne ryzyko inwestycji w akcje ryzyko płynności ryzyko rynków ryzyko hipotecznych papierów wartościowych ryzyko inwestycji w spółki o niskiej i średniej kapitalizacji rozdział Czynniki ryzyka zawiera pełne omówienie powyższych czynników ryzyka. wyniki historyczne poniższe wykresy ukazują zwroty z funduszu za poprzednie okresy wyrażone w procentach. Założenia, którymi posłużono się przygotowując te wykresy omówione są w rozdziale Wyniki historyczne. Wzrost procentowy A(acc) USD A(Qdis) SGD A(Qdis) USD B(Qdis) USD C(Qdis) USD I(acc) USD I(Qdis) USD N(acc) USD N(Qdis) USD Franklin Templeton investment Funds

13 FrankLin GLoBaL SmaLL- mid Cap GroWTH Fund Szczegóły FunduSzu Typ funduszu: Fundusz akcyjny waluta podstawowa: USd data rozpoczęcia działalności: 15 kwietnia 2002 r. opłaty za zarządzanie: Miesięczna opłata równa 1,00% w skali rocznej od skorygowanych dziennych aktywów netto przyjętych przez menedżera inwestycyjnego w każdej klasie tytułów uczestnictwa, z wyjątkiem klasy I. dla klasy I: 0,70%. wskaźnik kosztów łącznych: A(acc): 2,01%; B(acc): 3,31%; I(acc): 1,00%; N(acc): 2,76% menedżer inwestycyjny: Franklin Templeton Institutional, LLC. (Nowy Jork, NY, Stany Zjednoczone) w co inwestuje ten fundusz? Cel inwestycyjny: Wzrost wartości kapitału. Strategia inwestycyjna: Fundusz stara się osiągnąć swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie głównie w papiery wartościowe spółek z całego świata, o niskiej i średniej kapitalizacji i/lub walory powiązane z akcjami (co obejmuje warranty i papiery zamienne). przy wyborze instrumentów udziałowych menedżer inwestycyjny stosuje analizę fundamentalną i aktywny, staranny dobór spółek, aby wyszukać konkretne papiery wartościowe, które w jego przekonaniu zapewniają wyjątkowo korzystny stosunek zysku do ryzyka. Fundusz inwestuje aktywa netto przede wszystkim w papiery wartościowe emitentów zarejestrowanych lub prowadzących podstawową działalność w krajach rozwiniętych, o kapitalizacji rynkowej powyżej 100 milionów usd i poniżej 8 miliardów usd bądź równowartość w walutach lokalnych w chwili nabycia. Zaangażowanie funduszu w rozmaite regiony i rynki może się okresowo zmieniać w zależności od opinii menedżera inwestycyjnego co do panujących warunków i perspektyw tych rynków. ponieważ taka strategia inwestycyjna ma większe szanse powodzenia przy elastycznej i dostosowywanej do konkretnych warunków polityce inwestycyjnej, fundusz może również poszukiwać możliwości lokat w inne typy zbywalnych papierów wartościowych, które nie spełniają warunków wymienionych powyżej. kto powinien inwestować w ten fundusz? Jest on przeznaczony dla inwestorów: dążących do wzrostu wartości kapitału poprzez lokowanie aktywów w instrumenty udziałowe. dążących do lokowania aktywów w spółki wzrostowe o niewielkiej i średniej kapitalizacji z całego świata. planujących inwestowanie z horyzontem średnio- lub długoterminowym. jakie są główne typy ryzyka związane z inwestowaniem w ten fundusz? ryzyko kontrahenta ryzyko inwestycji w akcje ryzyko walutowe ryzyko inwestowania w akcje wzrostu ryzyko płynności ryzyko rynków ryzyko inwestycji w spółki o niskiej i średniej kapitalizacji ryzyko warrantów rozdział Czynniki ryzyka zawiera pełne omówienie powyższych czynników ryzyka. wyniki historyczne poniższe wykresy ukazują zwroty z funduszu za poprzednie okresy wyrażone w procentach. Założenia, którymi posłużono się przygotowując te wykresy omówione są w rozdziale Wyniki historyczne. Wzrost procentowy A(acc) USD B(acc) USD I(acc) USD N(acc) USD 11

14 FrankLin HiGH YieLd Fund Szczegóły FunduSzu Typ funduszu: Fundusz stałego dochodu waluta podstawowa: USd waluta alternatywna: SGd data rozpoczęcia działalności: 1 marca 1996 r. opłaty za zarządzanie: Miesięczna opłata równa 0,80% w skali rocznej od skorygowanych dziennych aktywów netto przyjętych przez menedżera inwestycyjnego w każdej klasie tytułów uczestnictwa, z wyjątkiem klasy I. dla klasy I: 0,60%. wskaźnik kosztów łącznych: A(acc) USd: 1,57%; A(Mdis) USd: 1,56%; A(Mdis) SGd-H1: 1,57%; B(Mdis) USd: 2,99%; C(acc) USd: 2,26%; I(acc) USd: 0,80%; I(Mdis) USd: 0,80%; N(acc) USd: 2,17% menedżer inwestycyjny: Franklin Advisers, Inc. (San Mateo, CA, Stany Zjednoczone) w co inwestuje ten fundusz? Cel inwestycyjny: Cel podstawowy: wysoki poziom dochodu bieżącego. Cel dodatkowy: wzrost wartości kapitału, lecz tylko wtedy, gdy jest to zgodne ze strategią podstawową. Strategia inwestycyjna: Fundusz stara się osiągnąć te cele poprzez inwestowanie (bezpośrednio lub wykorzystując finansowe instrumenty pochodne) głównie w papiery dłużne o stałym dochodzie emitentów amerykańskich i innych. Finansowe instrumenty pochodne mogą obejmować między innymi swapy na zwłokę w spłacie kredytu lub swapy całkowitego dochodu, kontrakty terminowe typu forward lub future, a także opcje na takie kontrakty stanowiące przedmiot obrotu na rynkach regulowanych lub poza nimi. aktywa funduszu będą na ogół lokowane w papiery dłużne o stałym dochodzie i ratingu inwestycyjnym lub niższym, jeżeli emitowane są przez emitentów amerykańskich, a jeżeli emitowane są przez innych emitentów lub nie posiadają ratingu o ratingu porównywalnym. menedżer inwestycyjny stara się unikać nadmiernego ryzyka, dokonując niezależnych analiz zdolności kredytowej emitentów i dywersyfikując inwestycje funduszu pomiędzy różnych emitentów. ponieważ taka strategia inwestycyjna ma większe szanse powodzenia przy elastycznej i dostosowywanej do konkretnych warunków polityce inwestycyjnej, fundusz może również dodatkowo lub tymczasowo poszukiwać innych możliwości lokat w dowolne typy papierów wartościowych, takie jak: obligacje rządowe, akcje uprzywilejowane, akcje zwykłe, inne udziałowe papiery wartościowe, warranty oraz papiery wartościowe i obligacje zamienne na akcje zwykłe. Fundusz może lokować do 10% swoich aktywów w papiery wartościowe powiązane z kredytem, które menedżer inwestycyjny może wykorzystywać jako środki szybszego i efektywniejszego inwestowania w niektóre segmenty rynku papierów dłużnych o wysokiej stopie przychodu, kredyty bankowe i papiery dłużne o ratingu inwestycyjnym. Fundusz może również lokować do 10% swoich łącznych aktywów w papiery wartościowe, których emitent nie wywiązuje się z obowiązku obsługi zadłużenia. kto powinien inwestować w ten fundusz? Jest on przeznaczony dla inwestorów: dążących do uzyskania wysokiego poziomu dochodu, a w mniejszym stopniu do pewnego wzrostu wartości kapitału, dążących do lokowania aktywów głównie w wysokodochodowe instrumenty dłużne amerykańskich bądź innych emitentów, planujących inwestowanie z horyzontem średnio- lub długoterminowym. jakie są główne typy ryzyka związane z inwestowaniem w ten fundusz? ryzyko zabezpieczenia klasy tytułów uczestnictwa ryzyko kontrahenta ryzyko kredytowe ryzyko papierów wartościowych powiązanych z kredytem ryzyko papierów dłużnych o nieuregulowanym statusie płatności ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne ryzyko walutowe ryzyko stopy procentowej ryzyko płynności ryzyko rynków ryzyko papierów wartościowych o niskim ratingu lub papierów wartościowych o ratingu nieinwestycyjnym ryzyko spółek w okresie restrukturyzacji ryzyko warrantów rozdział Czynniki ryzyka zawiera pełne omówienie powyższych czynników ryzyka. wyniki historyczne poniższe wykresy ukazują zwroty z funduszu za poprzednie okresy wyrażone w procentach. Założenia, którymi posłużono się przygotowując te wykresy omówione są w rozdziale Wyniki historyczne Wzrost procentowy A(acc) USD A(Mdis) SGD-H1 A(Mdis) USD B(Mdis) USD C(acc) USD I(acc) USD I(Mdis) USD N(acc) USD 12 Franklin Templeton investment Funds

15 FrankLin HiGH YieLd (euro) Fund Szczegóły FunduSzu Typ funduszu: Fundusz stałego dochodu waluta podstawowa: eur data rozpoczęcia działalności: 17 kwietnia 2000 r. opłaty za zarządzanie: Miesięczna opłata równa 0,80% w skali rocznej od skorygowanych dziennych aktywów netto przyjętych przez menedżera inwestycyjnego w każdej klasie tytułów uczestnictwa, z wyjątkiem klasy I. dla klasy I: 0,60%. wskaźnik kosztów łącznych: A(acc): 1,59%; A(Ydis): 1,59%; A(Mdis): 1,59%; B(Mdis): N/d; I(acc): 0,90%; I(Ydis): 0,89%; I(Mdis): 0,90%; N(acc): 2,18% investment managers: Franklin Templeton Investment Management Limited (edynburg, Wielka Brytania) oraz Franklin Advisers, Inc. (San Mateo, CA, Stany Zjednoczone) w co inwestuje ten fundusz? Cel inwestycyjny: Cel podstawowy: wysoki poziom dochodu bieżącego. Cel dodatkowy: wzrost wartości kapitału, lecz tylko wtedy, gdy jest to zgodne ze strategią podstawową. Strategia inwestycyjna: Fundusz stara się osiągnąć te cele poprzez inwestowanie głównie (bezpośrednio lub przez wykorzystanie finansowych instrumentów pochodnych) w papiery dłużne o stałym dochodzie emitentów europejskich lub innych. Finansowe instrumenty pochodne mogą obejmować między innymi swapy na zwłokę w spłacie kredytu lub swapy całkowitego dochodu, kontrakty terminowe typu forward lub future, a także opcje na takie kontrakty stanowiące przedmiot obrotu na rynkach regulowanych lub poza nimi. Fundusz lokuje aktywa głównie w papiery dłużne o stałym dochodzie w euro lub w innych walutach zabezpieczone w euro, o ratingu nieinwestycyjnym lub, jeżeli nie mają ratingu, o równorzędnym ryzyku. menedżer inwestycyjny stara się unikać nadmiernego ryzyka, dokonując niezależnych analiz zdolności kredytowej emitentów i dywersyfikując inwestycje funduszu pomiędzy różnych emitentów. ponieważ taka strategia inwestycyjna ma większe szanse powodzenia przy elastycznej i dostosowywanej do konkretnych warunków polityce inwestycyjnej, fundusz może również dodatkowo lub tymczasowo poszukiwać innych możliwości lokat w dowolne typy papierów wartościowych w euro, takie jak: obligacje rządowe, akcje uprzywilejowane, akcje zwykłe, inne udziałowe papiery wartościowe, warranty oraz papiery wartościowe i obligacje zamienne na akcje zwykłe. Fundusz może lokować do 10% swoich aktywów w papiery wartościowe powiązane z kredytem, które menedżerowie inwestycyjni mogą wykorzystywać jako środki szybszego i efektywniejszego lokowania w niektóre segmenty rynku papierów dłużnych o wysokiej stopie przychodu, w kredyty bankowe i papiery dłużne o ratingu inwestycyjnym. Fundusz może również lokować do 10% swoich łącznych aktywów w papiery wartościowe, których emitent nie wywiązuje się z obowiązku obsługi zadłużenia. nazwa tego funduszu odzwierciedla fakt, iż jego walutą podstawową jest euro, lecz niekoniecznie oznacza, iż jakaś konkretna część lokat aktywów netto funduszu będzie w walucie euro. 13

16 kto powinien inwestować w ten fundusz? Jest on przeznaczony dla inwestorów: dążących do uzyskania wysokiego poziomu dochodu, a w mniejszym stopniu do osiągnięcia wzrostu wartości kapitału w funduszu, którego walutą podstawową jest euro, dążących do lokowania aktywów głównie w wysokodochodowe instrumenty dłużne o stałym dochodzie w euro, planujących inwestowanie z horyzontem średnio- lub długoterminowym. jakie są główne typy ryzyka związane z inwestowaniem w ten fundusz? ryzyko kontrahenta ryzyko kredytowe ryzyko papierów wartościowych powiązanych z kredytem ryzyko papierów dłużnych o nieuregulowanym statusie płatności ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne ryzyko walutowe ryzyko stopy procentowej ryzyko płynności ryzyko papierów wartościowych o niskim ratingu lub papierów wartościowych o ratingu nieinwestycyjnym ryzyko rynków ryzyko spółek w okresie restrukturyzacji ryzyko warrantów rozdział Czynniki ryzyka zawiera pełne omówienie powyższych czynników ryzyka. wyniki historyczne poniższe wykresy ukazują zwroty z funduszu za poprzednie okresy wyrażone w procentach. Założenia, którymi posłużono się przygotowując te wykresy omówione są w rozdziale Wyniki historyczne. Wzrost procentowy A(acc) EUR A(Mdis) EUR A(Ydis) EUR B(Mdis) EUR I(acc) EUR I(Mdis) EUR I(Ydis) EUR N(acc) EUR 14 Franklin Templeton investment Funds

17 FrankLin income Fund Szczegóły FunduSzu Typ funduszu: Fundusz zrównoważony waluta podstawowa: USd waluta alternatywna: SGd data rozpoczęcia działalności: 1 lipca 1999 r. opłaty za zarządzanie: Miesięczna opłata równa 0,85% w skali rocznej od skorygowanych dziennych aktywów netto przyjętych przez menedżera inwestycyjnego w każdej klasie tytułów uczestnictwa, z wyjątkiem klasy I. dla klasy I: 0,60%. wskaźnik kosztów łącznych: A(Mdis) USd: 1,75%; A(Mdis) SGd-H1: 1,75%; B(Mdis) USd: 3,06%; C(acc) USd: 2,33%; C(Mdis) USd: 2,33%; I(acc) USd: 0,89%; N(acc) USd: 2,25% menedżer inwestycyjny: Franklin Advisers, Inc. (San Mateo, CA, Stany Zjednoczone) w co inwestuje ten fundusz? Cel inwestycyjny: maksymalne zwiększenie dochodu przy jednoczesnych perspektywach na wzrost wartości kapitału. Strategia inwestycyjna: Fundusz lokuje swoje aktywa w zróżnicowany portfel papierów zbywalnych, w skład którego wchodzić będą instrumenty udziałowe oraz papiery dłużne długo- i krótkoterminowe. instrumenty udziałowe zwykle upoważniają posiadacza do udziału w wynikach operacyjnych spółki. obejmują one akcje zwykłe, akcje uprzywilejowane i instrumenty zamienne. papiery dłużne stanowią zobowiązanie emitenta do spłaty zadłużenia pieniężnego i zwykle oferują płatność odsetek. obejmują one obligacje i skrypty dłużne. poszukując możliwości wzrostu, fundusz lokuje aktywa w akcje zwykłe spółek z rozmaitych branży, takich jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, spółki naftowe, gazu naturalnego, nieruchomości i dóbr konsumpcyjnych. Fundusz dąży do uzyskania dochodu przez wybór inwestycji takich jak obligacje korporacyjne, obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych i innych krajów, jak również akcje o atrakcyjnych dywidendach. Fundusz może lokować swoje aktywa w papiery dłużne, które mają rating poniżej inwestycyjnego. papiery dłużne o ratingu inwestycyjnym plasują się w jednej z czterech najwyższych kategorii niezależnej agencji ratingowej, takiej jak Standard & poor s Corporation ( S&p ) lub moody s investors Service, inc. ( moody s ). Fundusz na ogół lokuje aktywa w papiery wartościowe ocenione co najmniej na Caa przez moody s lub CCC przez S&p, albo papiery wartościowe bez ratingu, które w ocenie menedżera inwestycyjnego funduszu są porównywalnej jakości. na ogół papiery wartościowe o niższym ratingu oferują wyższe stopy zysku niż papiery wartościowe o wyższym ratingu, dla zrekompensowania wyższego stopnia ryzyka. dodatkowe informacje odnaleźć można w rozdziale Czynniki ryzyka. Fundusz może lokować do 25% swoich ulokowanych aktywów netto w papiery wartościowe inne niż amerykańskie. Zwykle nabywa on papiery wartościowe spoza Stanów Zjednoczonych, które są przedmiotem obrotu w Stanach Zjednoczonych lub amerykańskie świadectwa depozytowe (american depository receipts), które są świadectwami wydawanymi zwykle przez bank lub firmę powierniczą, dające właścicielom prawo do otrzymywania papierów wartościowych spółki amerykańskiej lub nieamerykańskiej. menedżer inwestycyjny poszukuje papierów wartościowych wycenionych nisko czy też niemodnych, które w jego przekonaniu oferują możliwości dochodu na dzisiaj, a znacznego wzrostu na przyszłość. nie polega on wyłącznie na ratingu agencji ratingowych, ale prowadzi niezależne analizy papierów wartościowych, których włączenie do portfela funduszu rozważa. W swoich analizach menedżer inwestycyjny rozważa rozmaite czynniki, w tym: doświadczenie i jakość zarządzania spółki; szybkość reagowania na zmiany zainteresowań i warunków działalności; terminy spłat długu i potrzeby kredytowe; zmieniający się stan finansowy firmy i reakcję rynku na te zmiany; oraz względną wartość papieru wartościowego w oparciu o takie czynnikami jak przewidywany przepływ pieniądza, pokrycie odsetek lub dywidend, pokrycie aktywów i perspektywy dochodu. menedżer inwestycyjny może przyjąć tymczasową pozycję defensywną jeżeli uzna, iż rynki lub gospodarka są w danym momencie zbyt niestabilne, panuje na nich ogólny długotrwały kryzys, lub gdy wystąpią inne niekorzystne warunki. W takich okolicznościach fundusz może zostać pozbawiony możliwości realizacji swojej strategii. 15

18 kto powinien inwestować w ten fundusz? Jest on przeznaczony dla inwestorów: dążących do uzyskania określonego poziomu dochodu i perspektyw wzrostu wartości kapitału, pragnących uzyskać dostęp do portfela łączącego zarówno instrumenty udziałowe, jak i o stałym dochodzie w jednym funduszu, planujących inwestowanie z horyzontem średnio- lub długoterminowym. jakie są główne typy ryzyka związane z inwestowaniem w ten fundusz? ryzyko zabezpieczenia klasy tytułów uczestnictwa ryzyko kontrahenta ryzyko kredytowe ryzyko inwestycji w akcje ryzyko walutowe ryzyko stopy procentowej ryzyko płynności ryzyko papierów wartościowych o niskim ratingu lub papierów wartościowych o ratingu nieinwestycyjnym ryzyko rynków rozdział Czynniki ryzyka zawiera pełne omówienie powyższych czynników ryzyka. wyniki historyczne poniższe wykresy ukazują zwroty z funduszu za poprzednie okresy wyrażone w procentach. Założenia, którymi posłużono się przygotowując te wykresy omówione są w rozdziale Wyniki historyczne Wzrost procentowy A(Mdis) SGD-H1 A(Mdis) USD B(Mdis) USD C(acc) USD C(Mdis) USD I(acc) USD N(acc) USD 16 Franklin Templeton investment Funds

19 FrankLin india Fund Szczegóły FunduSzu Typ funduszu: Fundusz akcyjny waluta podstawowa: USd waluty alternatywne: eur, GBP data rozpoczęcia działalności: 25 października 2005 r. opłaty za zarządzanie: Miesięczna opłata równa 1,00% w skali rocznej od skorygowanych dziennych aktywów netto przyjętych przez menedżera inwestycyjnego w każdej klasie tytułów uczestnictwa, z wyjątkiem klasy I. dla klasy I: 0,70%. wskaźnik kosztów łącznych: A(acc) USd: 2,00%; A(acc) eur:2,00%; A(Ydis) eur: 2,00%; A(Ydis) GBP: 2,00%; B(acc) USd: 3,24%; C(acc) USd: 2,59%; I(acc) USd: 1,00%; I(acc) eur: 1,00%; I(Ydis) eur: 1,00%; I(Ydis) eur-h2: N/d; N(acc) USd: 2,74%; N(acc) eur: 2,75% menedżer inwestycyjny: Franklin Advisers, Inc. (San Mateo, CA, Stany Zjednoczone) w co inwestuje ten fundusz? Cel inwestycyjny: Wzrost wartości kapitału. Strategia inwestycyjna: Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w akcje, w tym akcje zwykłe, akcje uprzywilejowane i zamienne papiery wartościowe, jak warranty, jednostki uczestnictwa i świadectwa depozytowe (i) spółek z siedzibą w indiach, (ii) spółek realizujących większą część swej działalności gospodarczej w indiach oraz (iii) spółek holdingowych posiadających większą część swych udziałów w spółkach, o których mowa w (i) i (ii), z uwzględnieniem pełnego spektrum kapitalizacji rynkowej od małych spółek do spółek o wysokiej kapitalizacji. kto powinien inwestować w ten fundusz? Jest on przeznaczony dla inwestorów: dążących do wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie w instrumenty udziałowe firm indyjskich, planujących inwestowanie z horyzontem średnio- lub długoterminowym. jakie są główne typy ryzyka związane z inwestowaniem w ten fundusz? ryzyko zabezpieczenia klasy tytułów uczestnictwa ryzyko kontrahenta ryzyko rynków wschodzących ryzyko inwestycji w akcje ryzyko walutowe ryzyko inwestowania w akcje wzrostu ryzyko płynności ryzyko rynków ryzyko inwestycji w spółki o niskiej i średniej kapitalizacji ryzyko warrantów rozdział Czynniki ryzyka zawiera pełne omówienie powyższych czynników ryzyka. ponadto, fundusz może poszukiwać możliwości inwestycyjnych w papierach o stałym dochodzie dowolnych wyżej wymienionych emitentów, jak również w instrumentach rynku pieniężnego. wyniki historyczne poniższe wykresy ukazują zwroty z funduszu za poprzednie okresy wyrażone w procentach. Założenia, którymi posłużono się przygotowując te wykresy omówione są w rozdziale Wyniki historyczne Wzrost procentowy A(acc) EUR A(acc) USD A(Ydis) EUR A(Ydis) GBP B(acc) USD C(acc) USD I(acc) EUR I(acc) USD I(Ydis) EUR N(acc) EUR N(acc) USD 17

20 FrankLin mena Fund Szczegóły FunduSzu Typ funduszu: Fundusz akcyjny waluta podstawowa: USd waluty alternatywne: eur, GBP data rozpoczęcia działalności: 16 czerwca 2008 r. opłaty za zarządzanie: Miesięczna opłata równa 1,50% w skali rocznej od skorygowanych dziennych aktywów netto przyjętych przez menedżera inwestycyjnego w każdej klasie tytułów uczestnictwa, z wyjątkiem klasy I. dla klasy I: 1,05%. wskaźnik kosztów łącznych: A(acc) USd: 2,59%; A(acc) eur: 2,59%; A(acc) eur-h1: 2,65%; A(Ydis) GBP: 2,65%; A(Ydis) eur: 2,71%; A(Ydis) USd: 2,67%; B(acc) USd: 3,98%; C(acc) USd: 3,25%; I(acc) eur: 1,55%; I(acc) USd: 1,53%; I(acc) eur-h1: 1,55%; I(Ydis) USd: 1,49%; N(acc) USd: 3,14%; N(acc) eur-h1: 3,17% menedżer inwestycyjny: Franklin Advisers, Inc. (San Mateo, CA, Stany Zjednoczone) w co inwestuje ten fundusz? Cel inwestycyjny: długoterminowy wzrost wartości kapitału. Strategia inwestycyjna: Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w zbywalne papiery wartościowe, m.in. instrumenty udziałowe i papiery wartościowe o stałym dochodzie, emitowane przed firmy (i) zarejestrowane w krajach Bliskiego Wschodu i afryki północnej ( kraje mena ), takich jak: arabia Saudyjska, Zjednoczone emiraty arabskie, kuwejt, katar, Bahrajn, oman, egipt, Jordania i maroko; oraz (ii) prowadzące główną działalność gospodarczą w krajach mena w zakresie kapitalizacji rynku i finansowych instrumentów pochodnych. Finansowe instrumenty pochodne mogą obejmować między innymi kontrakty terminowe forward i futures finansowe, opcje na takie kontrakty oraz instrumenty powiązane z [cenami] akcji (equity-linked notes) w obrocie na rynkach regulowanych lub poza nimi. dodatkowo ze względu na fakt, że cel inwestycyjny może zostać łatwiej osiągnięty przy zastosowaniu elastycznej strategii, Fundusz może inwestować w innego rodzaju zbywalne papiery wartościowe, w tym instrumenty udziałowe i papiery wartościowe o stałym dochodzie wydawane przez emitentów z całego świata. Fundusz może ulokować 10% aktywów netto w jednostki ucits i inne uci. kto powinien inwestować w ten fundusz? Jest on przeznaczony dla inwestorów: dążących do wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie w papiery udziałowe firm z regionu Bliskiego Wschodu i afryki północnej, planujących inwestowanie z horyzontem średnio- lub długoterminowym. jakie są główne typy ryzyka związane z inwestowaniem w ten fundusz? ryzyko zabezpieczenia klasy tytułów uczestnictwa ryzyko kontrahenta ryzyko inwestycji w instrumenty pochodne ryzyko rynków wschodzących ryzyko inwestycji w akcje ryzyko walutowe ryzyko nowych rynków wschodzących (Frontier markets) ryzyko inwestowania w akcje wzrostu ryzyko płynności ryzyko rynków ryzyko rynków nie zorganizowanych ryzyko inwestycji w spółki o niskiej i średniej kapitalizacji rozdział Czynniki ryzyka zawiera pełne omówienie powyższych czynników ryzyka. wyniki historyczne poniższe wykresy ukazują zwroty z funduszu za poprzednie okresy wyrażone w procentach. Założenia, którymi posłużono się przygotowując te wykresy omówione są w rozdziale Wyniki historyczne. Wzrost procentowy A(acc) EUR A(acc) EUR-H1 A(acc) USD A(Ydis) EUR A(Ydis) GBP A(Ydis) USD B(acc) USD C(acc) USD I(acc) EUR I(acc) EUR-H1 I(acc) USD I(Ydis) USD N(acc) EUR-H1 N(acc) USD 18 Franklin Templeton investment Funds

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

Prospekt. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu

Prospekt. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Założona w Luksemburgu Prospekt Nijszy prospekt jest ważny tylko z załączonym aneksem z lipca 2013 r. FIDELITY FUNDS Aneks do Prospektu z marca

Bardziej szczegółowo

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS

GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS P R O S P E K T GLOBAL PARTNERS Société d'investissement à capital variable Otwarte towarzystwo inwestycyjne działające zgodnie z prawem luksemburskim UCITS Prospekt emisyjny Zezwala się na subskrypcję

Bardziej szczegółowo

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 HSBC PORTFOLIOS spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 SPIS TREŚCI WAŻNE INFORMACJE... 3 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg

MULTI UNITS LUXEMBOURG Société d investissement à capital variable Luksemburg Société d investissement à capital variable Luksemburg Prospekt emisyjny Lipiec 2010 Niniejszy Prospekt jest ważny wyłącznie wraz z załączonym ostatnim raportem rocznym i gdy ma to zastosowanie z niezbadanym

Bardziej szczegółowo

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Allianz Global Investors Fund Informacje

Bardziej szczegółowo

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA

PDOK PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA. 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA 02-675 Warszawa, ul. Wołoska 5 OGŁASZA SPRAWOZDANIE FINANSOWE PIONEER DYNAMICZNEJ OCHRONY KAPITAŁU SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Globalne Inwestowanie. zabezpieczone przed zmianami kursu złotego

Globalne Inwestowanie. zabezpieczone przed zmianami kursu złotego Globalne Inwestowanie zabezpieczone przed zmianami kursu złotego Franklin Templeton Investments Wyjątkowa struktura zarządzania funduszami Franklin Templeton to połączenie specjalistycznej wiedzy trzech

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Robeco Capital Growth Funds

Robeco Capital Growth Funds Robeco Capital Growth Funds Spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale SICAV, utworzona zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga RCS B58 959 Raport półroczny 1 lipca 31 grudnia 2009 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER AKTYWNEJ ALOKACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Aktywnej Alokacji FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy. Firma i

Bardziej szczegółowo

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Investor Leveraged Buy Out Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa, strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz

STATUT. KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz STATUT KBC DALEKOWSCHODNI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ROZDZIAŁ I [Postanowienia ogólne] Artykuł 1 Fundusz 1. Fundusz jest osobą prawną i prowadzi działalność pod nazwą KBC DALEKOWSCHODNI Fundusz

Bardziej szczegółowo

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu,

dziesiąty dzień roboczy danego miesiąca kalendarzowego nie jest Dniem Giełdowym, na najbliższy Dzień Giełdowy po tym dniu, STATUT SECUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO INNEUTRAL 1. NAZWA I RODZAJ FUNDUSZU 1. Niniejszy Statut określa cele, sposób działania oraz organizację SECUS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego InNeutral,

Bardziej szczegółowo

Skrót prospektu informacyjnego

Skrót prospektu informacyjnego Skrót prospektu informacyjnego BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit (BPH SFIO Total Profit) ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Rzeczpospolita Polska organem Funduszu jest BPH

Bardziej szczegółowo

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND E-ACC-EURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015

GLOBAL STRATEGIC BOND FUND E-ACC-EURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015 GLOBAL STRATEGIC BOND FUND EACCEURO (HEDGED) 31 STYCZEŃ 2015 Metodologia i styl dysponuje możliwością elastycznych inwestycji w całe spektrum instrumentów o stałym dochodzie, w tym obligacji rządowych

Bardziej szczegółowo

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS NINIEJSZY DOKUMENT MA ISTOTNE ZNACZENIE. NALEŻY SIĘ Z NIM NIEZWŁOCZNIE ZAPOZNAĆ. W wypadku wątpliwości co do działań, jakie należy podjąć, powinni Państwo niezwłocznie skonsultować się ze swoim maklerem,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych. Oferujący

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie i adresem przy Al. Witosa 31, 00710 Warszawa Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.synektik.pl sporządzany w związku z ubieganiem się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PROSPEKT INFORMACYJNY PIONEER OBLIGACJI SKARBOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Skarbowych FIO Poprzednie nazwy Funduszu: Nie dotyczy Firma

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ A WSTĘP I OSTRZEŻENIA

DZIAŁ A WSTĘP I OSTRZEŻENIA 1 PODSUMOWANIE Podsumowania składają się z wymogów informacyjnych, określanych jako Elementy (Elements). Elementy (Elements) te są podzielone na działy A E (A.1 E.7). Niniejsze podsumowanie zawiera wszystkie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od 18 marca do 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo