Półroczne sprawozdanie finansowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Półroczne sprawozdanie finansowe"

Transkrypt

1 Société d investissement à capil variable Założona w Luksemburgu RCS Luxembourg B Półroczne sprawozdanie finansowe For the period ended 31 March 2015 Niezbadane

2 Niniejsze Sprawozdanie półroczne Spółki nie snowi oferty Tytułów Uczestnictwa. Tytuły Uczestnictwa są oferowane na podswie informacji znajdujących się w bieżącym Prospekcie (i wymienionych w nim dokumench), których uzupełnieniem jest każde publikowane później Sprawozdanie roczne i Sprawozdanie półroczne. Kopie bieżącego Prospektu, najnowszego Sprawozdania półrocznego, a kże dokumentu dotyczącego zmian w portfelu Spółki są dostępne bezpłatnie w siedzibie Spółki i we wszystkich spółkach zarejestrowanych jako dystrybutorzy spółki Fidelity.

3 Spis treści Wprowadzenie 2 Dyrektorzy i Dyrektorzy ds. nadzoru 3 Sprawozdanie Zarządzającego 4.. Wykaz inwestycji SharpeR SharpeR Europe Fund 6 Global Fund 8.. Zeswienie aktywów netto 10 Zeswienie wartości aktywów netto na Tytuł Uczestnictwa 11 Noty do sprawozdań finansowych 12 Spis adresów 15 1

4 Wprowadzenie. Wprowadzenie Fidelity ( Spółka ) jest otwartym funduszem inwestycyjnym założonym w Luksemburgu jako spółka inwestycyjna o zmiennym kapile (société d'investissement à capil variable, ). Ma ona strukturę parasolową, a jej aktywa są utrzymywane w wielu różnych funduszach (zwanych subfunduszami ). W powiązaniu z subfunduszami emitowane są specjalne typy Tytułów Uczestnictwa w Spółce ( Tytuły Uczestnictwa ). Każdy subfundusz snowi oddzielny portfel papierów wartościowych zarządzany zgodnie z określonymi celami inwestycyjnymi mającymi zapewnić wzrost kapiłu. Szwajcarskich inwestorów zawiadamia się, że obecne subfundusze Spółki uzyskały zezwolenia urzędu Swiss Financial Market Supervisory Authority (szwajcarskiego urzędu nadzoru nad rynkiem finansowym) na dystrybucję w Szwajcarii.. 2

5 Dyrektorzy i Dyrektorzy ds. nadzoru Rada Dyrektorów spółki Fidelity Stephen Fulford Charles Hutchinson Mikael Nikou Członek Rady Dyrektorów Członek Rady Dyrektorów Członek Rady Dyrektorów Wielka Brynia Wielkie Księstwo Luksemburga Singapur FIL (Luxembourg) S.A. Dyrektor Spółki Reprezentowany przez Claude a Hellersa Wielkie Księstwo Luksemburga Rada Dyrektorów Spółki Zarządzającej Nicholas Clay Judy Marlinski Allan Pelvang Członek Rady Dyrektorów Członek Rady Dyrektorów Członek Rady Dyrektorów Wielkie Księstwo Luksemburga Japonia Bermudy Jon Skillman Członek Rady Dyrektorów Wielkie Księstwo Luksemburga Marc Wathelet Członek Rady Dyrektorów Wielkie Księstwo Luksemburga Dyrektorzy ds. nadzoru Spółki Zarządzającej Stephan von Bismarck Nishith Gandhi Charles Hutchinson Dyrektor ds. nadzoru Dyrektor ds. nadzoru Dyrektor ds. nadzoru Wielka Brynia Wielkie Księstwo Luksemburga Wielkie Księstwo Luksemburga 3

6 Sprawozdanie Zarządzającego* Market Environment W okresie sześciu miesięcy światowe rynki akcji osiągnęły zwrot mierzony indeksem MSCI All Country World (Net Tol Return) na poziomie 2,7% wyrażony w USD. Amerykańska Rezerwa Federalna zakończyła w październiku program złagodzenia ilościowego, ale inne banki centralne nadal zwiększały podaż pieniądza w celu wsparcia wzrostu gospodarczego, co miało korzystny wpływ na rynki akcji. Biorąc pod uwagę regiony, amerykańskie akcje osiągnęły dobre wyniki, gdyż sytuacja krajowej gospodarki była korzystna z uwagi na nadzieje, że niższe ceny ropy naftowej podtrzymają tempo ożywienia gospodarczego napędzanego przez konsumentów. Jednak niepewność związana z momentem wprowadzenia podwyżek stóp procentowych oraz obawy dotyczące wpływu mocnego dolara ograniczyły zyski na rynkach. Wyniki europejskich akcji, na które negatywny wpływ miały słabsze dane ekonomiczne i obawy dotyczące wyjścia Grecji ze strefy euro, uplasowały się poniżej średniej dla całego rynku. Z uwagi na zyski przedsiębiorstw oraz nadzieje na to, że Bank Japonii ogłosi pakiet dalszych środków stymulacyjnych, wzrosła wartość japońskich akcji. Ponowny, dokonany w grudniu wybór Shinzo Abe na snowisko premiera i jego decyzja, by opóźnić kolejną podwyżkę podatku konsumpcyjnego, również miały korzystny wpływ na nastroje inwestorów. Ogólnie rzecz biorąc, rynki wschodzące osiągnęły gorsze wyniki niż rynki krajów rozwiniętych. Regional Developments W omawianym okresie europejskie akcje osiągnęły zwrot 16,4% mierzony indeksem MSCI Europe (Net Tol Return) wyrażony w EUR (zwrot -1,0% wyrażony w USD). W ostnim kwarle 2014 r. na rynkach nie było znacznych wahań, ale w pierwszym kwarle 2015 r. odnotowano mocny wzrost spowodowany przede wszystkim ogłoszeniem przez Europejski Bank Centralny (EBC) stymulacyjnego programu skupu obligacji, który przekroczył oczekiwania rynkowe. W konsekwencji osłabione euro spowodowało zwiększenie oczekiwań europejskich eksporterów i wyższą rentowność przy przeliczaniu zagranicznych zysków na lokalną walutę. Na poprawę nastrojów miały również wpływ zwiększenie przekonania o ożywieniu gospodarczym w Snach Zjednoczonych oraz nadzieje, że Grecja osiągnie osteczne porozumienie ze swoimi kredytodawcami w sprawie uzyskania wsparcia finansowego. Na poziomie sektorowym najlepsze wyniki osiągnęły sektory uznaniowych wydatków konsumenckich i technologii. Natomiast wartość akcji spółek z sektora energetycznego spadła wraz z cenami ropy naftowej. W omawianym okresie brytyjskie akcje osiągnęły zwrot 5,3% mierzony indeksem FTSE All Share (Tol Return) wyrażony w GBP (zwrot -3,6% wyrażony w USD) było to spowodowane sprzyjającą wzrostowi gospodarczemu polityką prowadzoną przez czołowe banki centralne oraz trwającym w Wielkiej Brynii wzrostem gospodarczym. Prowadzony przez EBC program skupu obligacji wywołał optymizm co do możliwej poprawy prognoz dla gospodarki strefy euro, największego partnera handlowego Wielkiej Brynii. Optymistyczna ocena Rezerwy Federalnej Snów Zjednoczonych dotycząca krajowej gospodarki oraz umowa o przedłużeniu wsparcia dla Grecji w związku z zadłużeniem tego kraju również miały korzystny wpływ na nastroje inwestorów. Ceny akcji odnotowywały jednak okresowe wahania spowodowane obawami związanymi z deflacją w strefie euro oraz gwałtownym spadkiem cen ropy naftowej. Jeśli chodzi o sytuację gospodarczą, wzrost PKB w 2014 r. zosł skorygowany w górę do poziomu 2,8% było to najwyższe od 2006 r. tempo rocznego wzrostu gospodarczego natomiast roczna stopa inflacji spadła w lutym do 0%, najniższego udokumentowanego poziomu. Na poziomie sektorowym najlepsze wyniki uzyskały sektory w wysokim stopniu uzależnione od cyklu gospodarczego, kie jak sektory konsumencki i technologii, natomiast słabo wypadły sektory surowców. W omawianym okresie amerykańskie akcje osiągnęły wzrost wynoszący 5,6% mierzony indeksem S&P 500 (Net Tol Return) wyrażony w USD. Wzrost ten wynikał z poprawy sytuacji gospodarczej i zapowiedzi dużych zysków. Obawy dotyczące światowego wzrostu gospodarczego, rosnącego kursu dolara amerykańskiego, spekulacji stopami procentowymi oraz napięć geopolitycznych doprowadziły jednak do wystąpienia okresowych wahań. Rezerwa Federalna pozoswała w centrum uwagi, ponieważ zakończyła program comiesięcznego skupu obligacji i dała wyraz ufności co do perspektyw gospodarczych kraju. Podczas marcowego posiedzenia Rezerwa Federalna zrezygnowała ze swojego zobowiązania do zachowania cierpliwości przed rozpoczęciem normalizacji polityki pieniężnej. Niemniej bank centralny dał jasno do zrozumienia, że moment pierwszej podwyżki stóp procentowych zosnie podyktowany zmianami sytuacji gospodarczej. W szczególności bank centralny zaczeka na dalszą poprawę na rynku pracy i wzrost inflacji w kierunku celu inflacyjnego na poziomie 2%. Ponadto Rezerwa Federalna zasygnalizowała, że wprowadzanie podwyżek stóp procentowych będzie odbywać się w wolniejszym tempie. W tych okolicznościach kursy akcji spółek z sektorów opieki zdrowotnej, uznaniowych wydatków konsumenckich oraz podswowych produktów konsumpcyjnych osiągnęły najlepsze wyniki. Natomiast sektor energetyczny pozosł w tyle za szerszym rynkiem. W omawianym okresie akcje spółek azjatyckich z wyłączeniem Japonii osiągnęły zwrot mierzony indeksem MSCI All Country Asia ex Japan (Net Tol Return) na poziomie 5,0% wyrażony w USD. Kilka banków centralnych obniżyło stopy procentowe, aby zrównoważyć wpływ obaw dotyczących spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego. Chińscy, indyjscy i południowokoreańscy decydenci uciekli się do przeprowadzenia dwóch rund złagodzenia polityki pieniężnej, natomiast Bank Tajlandii zmniejszył w marcu 2015 r. koszty pożyczek. Wprowadzono kże program Shanghai-Hong Kong Stock Connect (łączący rynki akcji w Hongkongu i Szanghaju), co jeszcze bardziej otworzyło rynki akcji typu A chińskich spółek na zagranicznych inwestorów. Władze regionalne również przeprowadziły serie reform mających na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego. Wśród nich znaczącą rolę odegrały wprowadzone w Chinach środki wspierające rynek nieruchomości i zmniejszające zadłużenie lokalnych władz, wysiłki Indii na rzecz zwiększenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w najważniejszych sektorach i reformy istniejących przepisów prawa gruntowego, a kże przeprowadzone w Indonezji cięcia subwencji dla energetyki. Na tym tle godne uwagi były wyniki akcji chińskich spółek i zaraz po nich spółek filipińskich, natomiast na poziomie sektorowym największe zwroty odnotowano w sektorach finansowym i technologii informatycznych. W omawianym okresie rynki wschodzące odnotowały spadki mierzone indeksem MSCI Emerging Markets (Net Tol Return) na poziomie 2,4% wyrażone w USD. Obawy dotyczące spowolnienia w chińskim sektorze produkcyjnym oraz gwałtowny spadek cen ropy naftowej i innych surowców miały negatywny wpływ na aktywa rynków wschodzących. W wyniku tej presji na ceny ropy naftowej akcje spółek z gospodarek eksportujących nierafinowaną ropę naftową, kich jak Kolumbia i Malezja, odnotowały spadki. Niekorzystny wpływ na nastroje miały również spekulacje dotyczące momentu wprowadzenia przez amerykańską Rezerwę Federalną podwyżek stóp procentowych. Jednak po wyjaśnieniach amerykańskiej Rezerwy Federalnej dotyczących braku pośpiechu w sprawie podwyżek stóp procentowych wartość akcji wzrosła. Niższe stopy procentowe w krajach rozwiniętych zwiększyły względną atrakcyjność przynoszących wyższe dochody akcji z rynków wchodzących. Z uwagi na to, że doszło do zmniejszenia zagrożenia geopolitycznego po tym, jak Moskwa zgodziła się na zawieszenie broni z Ukrainą w dążeniu do zakończenia walk między ukraińskimi żołnierzami a prorosyjskimi rebelianmi, wzrosła wartość rosyjskich akcji. W omawianym okresie globalne rynki obligacji skarbowych osiągnęły dobre wyniki. Znaczny spadek cen ropy naftowej doprowadził do dużego obniżenia się stóp inflacji zasadniczej. W połączeniu z obawami dotyczącymi tempa wzrostu gospodarczego na świecie okazało się to mieć korzystny wpływ na wysokiej jakości obligacje skarbowe i korporacyjne. Wahania kursowe walut w krajach rozwiniętych odzwierciedlały różne poswy banków centralnych wobec polityki pieniężnej w szczególności doszło do wzmocnienia się dolara amerykańskiego spowodowanego poprawą * Informacje wyrażone w niniejszym sprawozdaniu dotyczą przeszłości i nie muszą znaleźć odzwierciedlenia w przyszłych wynikach. 4

7 Sprawozdanie Zarządzającego* perspektyw wzrostu gospodarczego i potencjalnymi podwyżkami stóp procentowych ze strony amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Z uwagi na wyjątkowo niską rentowność obligacji skarbowych inwestorzy kontynuowali poszukiwanie wyższych stóp zwrotu. Malejąca rentowność przyczyniła się do bardzo dobrych wyników obligacji kredytowych sklasyfikowanych na poziomie inwestycyjnym. Wysokodochodowe obligacje korporacyjne również osiągnęły dodatnie zwroty, ale ich wyniki były gorsze od obligacji korporacyjnych sklasyfikowanych na poziomie inwestycyjnym, gdyż wzrost zmienności spowodował zwiększenie się spreadów kredytowych. 5

8 SharpeR Europe Fund Wykaz inwestycji wg snu na 31 March 2015 Kod kraju Tytuły Uczestnictwa lub nominalnie Wartość % rynkowa EUR Aktywa netto Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu lub w obrocie na oficjalnej giełdzie papierów wartościowych Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Infinis 7,00% Reg S GB GBP , ,76 Materiały Ardagh Finance Holdings 8,375% Reg S LU EUR ,97 Kerling 10,625% Reg S GB EUR , ,45 Przemysł Oesterreichische Post AT EUR ,67 Ryanair Holdings ADR IE USD , ,17 Technologie informatyczne Rocket Internet DE EUR , ,15 Uznaniowe wydatki konsumenckie Volkswagen Int'l Finance 5,50% Reg S NL EUR ,81 SMCP SAS 8,875% Reg S FR EUR ,36 AA Bond 5,50% Reg S GB GBP ,32 Continenl DE EUR ,23 Wolters Kluwer NL EUR , ,94 Opieka zdrowotna Novo Nordisk (B) DK DKK ,24 Roche Holding CH CHF ,52 Labco 8,50% Reg S FR EUR , ,75 Usługi telekomunikacyjne Wind Acquisition Finance 7,00% Reg S LU EUR ,68 T-Mobile US 5,50% (Pref'd) US USD , ,12 Organizacje finansowe Zurich Insurance Group CH CHF ,79 PGH Capil 6,625% IE GBP ,56 ING Groep NL EUR ,55 Baggot Securities 10,24% Perpetual Reg S IE EUR ,50 Skandinaviska Enskilda 5,75% VRN Perpetual EMTN SE USD ,49 KBC Groep BE EUR ,48 Ageas BE EUR ,45 Nordea Bank SE SEK ,34 Credit Suisse Group 7,50% VRN Perpetual Reg S CH USD ,34 Banco Popular Espanol 8,25% VRN Perpetual ES EUR ,31 BBVA 6,75% VRN Perpetual ES EUR ,30 Nationwide Building Society 10,25% VRN Perpetual GB GBP ,11 Barclays 8,00% VRN Perpetual GB EUR ,05 Credit Agricole 6,50% VRN Perpetual FR EUR ,00 Gjensidige Forsikring NO NOK ,00 UniCredit 6,75% VRN Perpetual IT EUR ,97 Stichting AK Rabobank Certificaten 6,50% Perpetual NL EUR ,90 Unibail-Rodamco FR EUR , ,80 Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu lub w obrocie na innych rynkach regulowanych Securities Admitted to or Dealt on Other Regulated Markets Materiały Ardagh Finance Holdings 8,625% A LU USD , ,64 Fundusz otwarty Fidelity ILF - The Euro Fund - A-ACC-EUR IE EUR , ,68 Udziały drobne (2) (0,00) Ekspozycja bazowa Niezrealizow % any(a) zysk / Aktywa (stra) EUR netto bpost EUR ,45 GEA Group EUR ,44 ASML Holding EUR ,37 BASF EUR ,27 Cia de Distribucion Integral Logis Holdings EUR ,26 London Stock Exchange Group GBP ,25 Legal & General Group GBP ,24 Colgate-Palmolive USD ,19 GlaxoSmithKline GBP ,17 SAP EUR ,14 Johnson Matthey GBP ,11 Bank Millennium PLN ( ) ,10 Assa Abloy (B) SEK ,07 Suedzucker EUR ( ) ,06 Sainsbury (J) GBP (77 255) ,05 Hunting GBP (77 698) ,05 mbank PLN ( ) ,03 British Amer Tobacco GBP ,03 TGS Nopec Geophysical NOK ( ) (11 025) (0,03) Swatch Group (B) CHF ( ) (11 642) (0,04) EMS-Chemie Holding CHF ( ) (11 795) (0,04) Tol EUR (12 698) (0,04) Sda Arzneimittel EUR ( ) (47 628) (0,15) ,76 Ekspozycja bazowa Niezrealizow % any(a) zysk / Aktywa (stra) EUR netto Swapy na zwłokę w spłacie kredytu Credit Default Swaps Zakup zabezpieczenia dot. itraxx Crossover S EUR ( ) (1,93) ( ) (1,93) Ekspozycja bazowa EUR Niezrealizow % any(a) zysk / Aktywa (stra) EUR netto towe kontrakty terminowe typu forward Forward Foreign Exchange Contracts Zakup EUR Sprzedaż NOK po 0, ,01 Zakup EUR Sprzedaż SEK po 0, ,00 Zakup NOK Sprzedaż EUR po 8, ,00 Zakup EUR Sprzedaż NOK po 0, ,00 Zakup NOK Sprzedaż EUR po 8, ,00 Zakup EUR Sprzedaż SEK po 0, (9 542) (0,03) Zakup EUR Sprzedaż GBP po 1, (44 808) (0,14) (50 736) (0,16) Ekspozycja bazowa Niezrealizow % any(a) zysk / Aktywa (stra) EUR netto Kontrakty terminowe futures Futures FTSE 100 Index Future GBP ( ) (15 607) (0,05) Euro Stoxx 50 Future EUR ( ) (37 367) (0,12) (52 974) (0,17) Contracts Wartość % rynkowa EURAktywa netto Options Options Wyswiono Call ING Groep EUR (120) (1 560) (0,00) Wyswiono Call Roche Holdings CHF (7) (2 489) (0,01) Wyswiono Call Ageas EUR (36) (2 880) (0,01) (6 929) (0,02) Pozosłe aktywa i zobowiązania ,05 Aktywa netto , ,00 Tol Investments (Cost EUR ) , ,00 Informacje ogólne1 Ekspozycja bazowa Niezrealizow % any(a) zysk / Aktywa (stra) EUR netto Kontrakty na różnice kursowe (CFD) Contracts For Difference Transocean CHF ( ) ,76 Kumba Iron Ore ZAR ( ) ,52 Seadrill NOK ( ) ,51 Noty załączone do sprawozdań finansowych snowią ich integralną część. Wartości procentowe aktywów netto w wykazie inwestycji i w podziale na kraje zosły zaokrąglone. Należy zwrócić uwagę, że podział na kraje w wykazie inwestycji zosł oparty na wartościach rynkowych zgodnie z lokalnymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) i nie uwzględnia ekspozycji na instrumenty pochodne. 6

9 SharpeR Europe Fund - ciąg dalszy Wykaz inwestycji wg snu na 31 March 2015 PODZIAŁ WG KRAJU Kraj Kod kraju % Aktywa netto Irlandia IE 10,24 Wielka Brynia GB 5,73 Holandia NL 5,48 Szwajcaria CH 4,65 Francja FR 4,01 Luksemburg LU 3,29 Belgia BE 2,93 Szwecja SE 2,83 Hiszpania ES 2,61 Niemcy DE 2,38 Dania DK 2,24 Austria AT 1,67 Sny Zjednoczone US 1,44 Norwegia NO 1,00 Włochy IT 0,97 Środki pieniężne i inne aktywa netto 48,54 7

10 Global Fund Wykaz inwestycji wg snu na 31 March 2015 Kod kraju Tytuły Uczestnictwa lub nominalnie Wartość % rynkowa USD Aktywa netto Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu lub w obrocie na oficjalnej giełdzie papierów wartościowych Securities Admitted to or Dealt on an Official Stock Exchange Materiały Boliden (B) SE SEK ,93 Antofagas GB GBP , ,46 Technologie informatyczne Oracle US USD ,78 ebay US USD ,99 Hewlett-Packard US USD ,53 Google (A) US USD , ,25 Uznaniowe wydatki konsumenckie Williams-Sonoma US USD ,19 Time Warner Cable US USD ,06 Twenty-First Century Fox (B) US USD ,00 TripAdvisor US USD ,96 Abercrombie & Fitch (A) US USD , ,99 Podswowe produkty konsumpcyjne Nestle (Reg'd) CH CHF , ,94 Opieka zdrowotna Roche Holding CH CHF ,67 Express Scripts Holding US USD ,95 Aetna US USD ,00 Mylan NV US USD ,96 Novartis (Reg'd) CH CHF ,82 Universal Health Services US USD ,56 HCA Holdings US USD , ,51 Organizacje finansowe Wells Fargo & Co US USD ,28 US Bancorp US USD ,25 ACE CH USD , ,44 Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu lub w obrocie na innych rynkach regulowanych Securities Admitted to or Dealt on Other Regulated Markets Przemysł Aena ES EUR , ,12 Fundusz otwarty Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD IE USD , ,66 Udziały drobne 3 0,00 Ekspozycja bazowa Niezrealizow % any(a) zysk / Aktywa (stra) USD netto H Lundbeck DKK ( ) (15 903) (0,06) L'Occine International HKD ( ) (23 621) (0,09) Darden Resurants USD ( ) (24 487) (0,09) Fortune Brands Home & Security USD ( ) (25 446) (0,10) Polski Koncern Naftowy Orlen PLN ( ) (27 324) (0,10) KDDI JPY (29 432) (0,11) WM Morrison Supermarket GBP ( ) (35 712) (0,14) Quest Diagnostics USD ( ) (40 309) (0,15) Evonik Industries EUR ( ) (41 250) (0,16) Tenet Healthcare USD ( ) (44 161) (0,17) American Eagle Outfitters USD ( ) (52 588) (0,20) Straumann Holdings (Reg'd) CHF ( ) (63 847) (0,24) NTT Da JPY ( ) (88 530) (0,34) ,67 Ekspozycja bazowa USD Niezrealizow % any(a) zysk / Aktywa (stra) USD netto towe kontrakty terminowe typu forward Forward Foreign Exchange Contracts Tyt. Uczestn. typu A-ACC (EUR) (Euro / USD Zabezp.) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0, (68 782) (0,26) (68 782) (0,26) Tyt. Uczestn. typu Y-ACC (EUR) (Euro / USD Zabezp.) Zakup EUR Sprzedaż USD po 0, ( ) (0,52) ( ) (0,52) Contracts Wartość % rynkowa USDAktywa netto Options Options Kupno Put S&P 500 Composite USD ,36 Wyswiono Put S&P 500 Composite USD (29) (21 025) (0,08) ,28 Pozosłe aktywa i zobowiązania ,43 Aktywa netto , ,00 PODZIAŁ WG KRAJU Kraj Kod kraju % Aktywa netto Sny Zjednoczone US 34,79 Szwajcaria CH 11,35 Irlandia IE 7,66 Szwecja SE 2,93 Wielka Brynia GB 1,53 Hiszpania ES 1,12 Środki pieniężne i inne aktywa netto 40,62 Tol Investments (Cost USD ) , ,00 Informacje ogólne1 Ekspozycja bazowa Niezrealizow % any(a) zysk / Aktywa (stra) USD netto Kontrakty na różnice kursowe (CFD) Contracts For Difference Cigna USD ,53 Kumba Iron Ore ZAR ( ) ,51 LVMH EUR ,36 DNB NOK ,34 Assore ZAR ( ) ,34 L'Oreal EUR ,20 Vale ADR USD ( ) ,18 Sanofi EUR ,16 Edenred EUR ( ) ,08 Woolworths AUD ( ) ,08 WHSmith GBP ( ) ,05 United Overseas Bank (L) SGD ,03 Dairy Crest Group GBP ( ) ,03 CSR GBP ,02 Husqvarna SEK ( ) 329 0,00 Verbund EUR ( ) (2 753) (0,01) Konami JPY ( ) (6 561) (0,03) B&M European Value Reteil GBP (9 783) (0,04) Umicore EUR ( ) (11 247) (0,04) Boeing USD ( ) (12 230) (0,05) Zions Bancorporation USD ( ) (12 343) (0,05) CNH Industrial USD ( ) (13 787) (0,05) Noty załączone do sprawozdań finansowych snowią ich integralną część. Wartości procentowe aktywów netto w wykazie inwestycji i w podziale na kraje zosły zaokrąglone. Należy zwrócić uwagę, że podział na kraje w wykazie inwestycji zosł oparty na wartościach rynkowych zgodnie z lokalnymi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) i nie uwzględnia ekspozycji na instrumenty pochodne. 8

11 Tę stronę celowo pozoswiono pustą. 9

12 Zeswienie aktywów netto na 31 March 2015 SharpeR : NAZWA Łącznie SharpeR Europe Fund : Global Fund WALUTA USD EUR USD AKTYWA Inwestycje w papiery wartościowe według wartości rynkowej Środki pieniężne na rachunkach bankowych i u brokerów Należności z tytułu wyemitowanych Tytułów Uczestnictwa Należności z tytułu dywidend i odsetek Niezrealizowany zysk z tytułu kontraktów na różnice kursowe Niezrealizowany zysk z tytułu walutowych kontraktów terminowych typu forward Zakupione opcje wg wartości rynkowej Aktywa ogółem ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania z tytułu zakupionych inwestycji Wydatki do zapłaty Niezrealizowana stra z tytułu kontraktów na różnice kursowe Niezrealizowana stra z tytułu walutowych kontraktów terminowych typu forward Niezrealizowana stra z tytułu kontraktów terminowych futures Niezrealizowana stra z tytułu swapów Wyswione opcje wg wartości rynkowej Inne zobowiązania Kredyty w rachunku bieżącym Zobowiązania ogółem NET ASSETS as at * KOSZT INWESTYCJI *Dla porównania łączne aktywa netto na dzień 31 marca 2015 r. przeliczone na EUR po kursie walutowym z dnia 31 marca 2015 r. wynoszą EUR. Noty załączone do sprawozdań finansowych snowią ich integralną część. 10

13 Zeswienie wartości aktywów netto na Tytuł Uczestnictwa na 31 March 2015 Nazwa walu Tytuły Uczestnictwa pozosjące w obrocie na : Wartość aktywów netto na Tytuł Uczestnictwa na : Wartość aktywów netto na Tytuł Uczestnictwa na : Wartość aktywów netto na Tytuł Uczestnictwa na : Wartość aktywów netto na Tytuł Uczestnictwa na : SharpeR SharpeR Europe Fund - EUR - Tyt. Uczestn. typu A-ACC (EUR) ,92 10, Tyt. Uczestn. typu E-ACC (EUR) ,88 10, Tyt. Uczestn. typu I-ACC (EUR) ,95 10, Tyt. Uczestn. typu Y-ACC (EUR) ,94 10, Y-DIST Shares (EUR) ,93 10, Global Fund - USD - Tyt. Uczestn. typu A-ACC (USD) , Tyt. Uczestn. typu A-ACC (EUR) (Euro / USD , Zabezp.) - Tyt. Uczestn. typu I-ACC (USD) , Tyt. Uczestn. typu Y-ACC (USD) , Tyt. Uczestn. typu Y-ACC (EUR) (Euro / USD , Zabezp.) Noty załączone do sprawozdań finansowych snowią ich integralną część. 11

14 Noty do sprawozdań finansowych 1. Informacje ogólne Spółka jest otwartym funduszem inwestycyjnym zarejestrowanym 23 lipca 2014 r. w Luksemburgu jako przedsiębiorstwo. Spółka podlega przepisom luksemburskim zawartym w części I uswy z 17 grudnia 2010 r. z późniejszymi zmianami dotyczącej przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, która wdraża dyrektywę 2009/65/WE ( Dyrektywa UCITS IV ). Spółka złożyła wniosek o objęcie wszystkich swoich subfunduszy i typów Tytułów Uczestnictwa zarejestrowanych w Wielkiej Brynii nowymi brytyjskimi regulacjami dotyczącymi funduszy składających raporty w Wielkiej Brynii. Wszystkie subfundusze i typy Tytułów Uczestnictwa zosły zakwalifikowane przez Królewski Urząd Skarbowy i Celny (HM Revenue & Customs) jako fundusze składające raporty w Wielkiej Brynii za okres rozliczeniowy rozpoczynający się uruchomieniem pierwszego subfunduszu bądź typu Tytułów Uczestnictwa lub, jeśli przypada później, w dniu pierwszej rejestracji subfunduszu bądź typu Tytułów Uczestnictwa do dystrybucji na rzecz posiadaczy Tytułów Uczestnictwa będących rezydenmi Wielkiej Brynii aż do zakończenia okresu uwzględnionego w niniejszym Sprawozdaniu półrocznym. Stus funduszu składającego raporty będzie obowiązywać w odniesieniu do wszystkich przyszłych okresów rozliczeniowych pod warunkiem przestrzegania wymogów w zakresie corocznej sprawozdawczości określonych w przepisach podatkowych Wielkiej Brynii. Dane dotyczące dochodów podlegające ogłoszeniu są z reguły dostępne sześć miesięcy po zakończeniu roku. Według snu na 31 marca 2015 r. w skład Spółki wchodziły 2 aktywne subfundusze. Członkowie Rady Dyrektorów mogą czasami zamykać pewne subfundusze oraz typy Tytułów Uczestnictwa, a kże dodawać kolejne subfundusze oraz typy Tytułów Uczestnictwa o różnych celach inwestycyjnych. Jest to zależne od uzyskania zgody urzędu CSSF. Od momentu utworzenia spółki do końca niniejszego okresu sprawozdawczego uruchomiono dwa subfundusze. Fundusz SharpeR Europe Fund zosł uruchomiony 8 sierpnia 2014 r. Fundusz Global Fund zosł uruchomiony 30 stycznia 2015 r. 2. Istotne zasady rachunkowości Sprawozdania finansowe są przygotowane zgodnie z wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi Luksemburga związanymi z przedsięwzięciami inwestowania zbiorowego. Wycena papierów wartościowych. Inwestycje w papiery wartościowe snowiące przedmiot obrotu na dowolnej giełdzie papierów wartościowych są wyceniane na podswie ostniej dostępnej ceny w czasie wykonywania wyceny na głównej giełdzie papierów wartościowych, na której dokonuje się obrotu kim papierem wartościowym. Papiery wartościowe znajdujące się w obrocie na jakimkolwiek rynku pozagiełdowym są wyceniane w ten sam sposób. Wycena krótkoterminowych zbywalnych papierów dłużnych i instrumentów rynku pieniężnego niebędących w obrocie na rynku regulowanym jest uslana za pomocą metody zamortyzowanych kosztów. Zgodnie z tą metodą zamortyzowany koszt jest określany przez wycenę papieru wartościowego według kosztu pierwotnego, a następnie uwzględnienie (zamortyzowanie) dyskon (premii) w odniesieniu do jego wartości nominalnej przy słej stopie do daty wykupu. Wszystkie inne aktywa są wyceniane w ki sposób, jaki członkowie Rady Dyrektorów uznają za stosowny. Wszystkie papiery wartościowe będące w posiadaniu Spółki są notowane na rynku regulowanym, chyba że w Wykazie inwestycji danego subfunduszu podano inaczej. Zasady dotyczące korekty wartości godziwej. Istnieje możliwość stosowania korekt wartości godziwej, aby chronić interesy posiadaczy Tytułów Uczestnictwa przed wykorzystywaniem trendów giełdowych. Zgodnie z tym, jeśli inwestycje subfunduszu są dokonywane na rynkach, które są zamknięte w czasie wyceny funduszu, członkowie Rady Dyrektorów mogą, odstępując od posnowień wymienionych powyżej w części dotyczącej wyceny papierów wartościowych, zezwolić na korekty wartości papierów wartościowych znajdujących się w danym portfelu, aby dokładniej odzwierciedlały wartość godziwą inwestycji subfunduszu w momencie wyceny. Środki pieniężne na rachunkach bankowych i u maklerów. Środki pieniężne na rachunkach bankowych i u maklerów są wyceniane według wartości nominalnej. Transakcje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych. Transakcje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych są rozliczane według daty zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych. Obliczenia kosztu sprzedaży papierów wartościowych są dokonywane przy użyciu przeciętnego kosztu. Kontrakty terminowe futures. Kontrakty terminowe futures są rozliczane według daty otwarcia lub zamknięcia kontraktu. Dalsze płatności są dokonywane lub otrzymywane według portfela każdego dnia w zależności od dziennych fluktuacji wartości indeksu bazowego lub bazowego papieru wartościowego. Wartości te są rejestrowane na potrzeby sprawozdawczości finansowej jako niezrealizowane zyski lub straty według portfela. Niezrealizowane zyski lub straty z inwestycji w kontrakty terminowe futures uwzględniono w Zeswieniu aktywów netto i Wykazie inwestycji. Kalkulacja zrealizowanych zysków i strat jest opar na metodzie FIFO. towe kontrakty terminowe typu forward. towe kontrakty terminowe typu forward są wyceniane na podswie kursów walutowych typu forward dominujących w dniu zamknięcia i odnoszących się do okresu pozosjącego do daty wygaśnięcia. Niezrealizowane zyski lub straty z inwestycji w walutowe kontrakty terminowe typu forward uwzględniono w Zeswieniu aktywów netto i Wykazie inwestycji. Swapy procentowe. Odsetki należne i płatne w związku z kontrakmi swapowymi na stopę procentową są naliczane każdego dnia, a przyszłe zobowiązania wynikające z kontraktu swapowego są wyceniane według stóp rynkowych. Kontrakty swapowe na stopę procentową zosły przedswione w Zeswieniu aktywów netto i Wykazie inwestycji. Swapy na zwłokę w spłacie kredytu. Płacone i otrzymywane premie wynikające z kontraktów swapowych na zwłokę w spłacie kredytu, umożliwiających kupno lub sprzedaż zabezpieczenia przed zdarzeniem kredytowym, są rejestrowane narasjąco każdego dnia i mają odzwierciedlenie w posci dochodu netto. Przyszłe zobowiązania wynikające z kontraktu swapowego są wyceniane według stóp rynkowych. Kontrakty swapowe na zwłokę w spłacie kredytu zosły przedswione w Zeswieniu aktywów netto i Wykazie inwestycji. Kontrakty opcyjne. Zakupione opcje są rejestrowane jako inwestycje po możliwej do uzyskania wartości rynkowej. Wyswione lub sprzedane opcje są rejestrowane jako zobowiązania na podswie kosztu zamknięcia pozycji. Jeśli wykonanie opcji powoduje rozliczenie pieniężne, różnica między premią a przychodem z rozliczenia jest rejestrowana jako zrealizowany zysk lub zrealizowana stra. Gdy opcja jest zamykana, różnica między premią a kosztem zamknięcia pozycji jest rejestrowana jako zrealizowany zysk lub zrealizowana stra. Gdy opcja wygasa, premia jest rejestrowana jako zrealizowany zysk w odniesieniu do wyswionych opcji lub jako zrealizowana stra w odniesieniu do zakupionych opcji. Kontrakty na różnice kursowe (CFD). Kontrakty na różnice kursowe to kontrakty zawierane między maklerem a Spółką, na mocy których strony 12

15 Noty do sprawozdań finansowych - ciąg dalszy zgadzają się realizować wzajemne płatności w celu odtworzenia ekonomicznych konsekwencji utrzymywania długiej i krótkiej pozycji w bazowym papierze wartościowym. Kontrakty na różnice kursowe odzwierciedlają kże wszystkie działania przedsiębiorstw, które mają miejsce. Po zamknięciu kontraktu Spółka rejestruje zrealizowany zysk lub zrealizowaną stratę, które są równe różnicy między wartością kontraktu w momencie jego otwarcia i zamknięcia. Wycena kontraktów na różnice kursowe jest opar na bazowym papierze wartościowym. Kontrakty te zosły przedswione w Zeswieniu aktywów netto i Wykazie inwestycji. ty obce. Członkowie Rady Dyrektorów określają wyznaczoną walutę każdego subfunduszu. Wszystkie transakcje denominowane w waluch obcych w danym okresie są przeliczane na wyznaczoną walutę subfunduszu według kursu walutowego dominującego w dniu transakcji. Aktywa i zobowiązania na 31 marca 2015 r. zosły przeliczone według kursów walutowych dominujących tego dnia. Papiery wartościowe w depozycie. Papiery wartościowe wymienione w Wykazie inwestycji mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie otwartych ekspozycji derywatowych. W kiej sytuacji papiery wartościowe będą deponowane, aby uniemożliwić handel nimi. Transakcje Tytułami Uczestnictwa funduszu. Cena emisyjna i cena wykupu przypadająca na Tytuł Uczestnictwa każdego subfunduszu odpowiada wartości aktywów netto przypadającej na Tytuł Uczestnictwa w dniu dokonania transakcji i może zosć skorygowana zgodnie z zasadami korygowania cen. Zasady korygowania cen. Rada Dyrektorów Spółki wdrożyła zasady korygowania cen, aby chronić interesy posiadaczy Tytułów Uczestnictwa Spółki. Celem korygowania cen jest alokacja kosztów związanych z dużymi wpływami i wypływami na rzecz inwestorów dokonujących transakcji danego dnia, dzięki czemu możliwa jest ochrona długoterminowych posiadaczy Tytułów Uczestnictwa przed najgorszymi skutkami rozwodnienia. Cel ten jest osiągany poprzez korektę ceny, po jakiej zawierane są transakcje w subfunduszu. Innymi słowy, ceny subfunduszu mogą być korygowane w górę lub w dół w zależności od poziomu i typu transakcji przeprowadzanych przez inwestorów danego dnia. Dzięki temu istniejący i pozosli posiadacze Tytułów Uczestnictwa nie ponoszą strat wynikających z nieodpowiedniego poziomu rozwodnienia. Spółka podejmuje działania korygujące cenę tylko wówczas, gdy występują znaczne przepływy, które prawdopodobnie będą miały istotny wpływ na istniejących i pozosłych posiadaczy Tytułów Uczestnictwa. Korekty będą dokonywane przy użyciu normalnych kosztów transakcyjnych dotyczących danych aktywów, w które zainwestował subfundusz, i nie przewiduje się, by przekroczyły 2% ceny. Aby chronić interesy posiadaczy Tytułów Uczestnictwa, w wyjątkowych okolicznościach Rada Dyrektorów Spółki może jednak podjąć decyzję o tym, by korekty przekroczyły 2% ceny. Po skorygowaniu ceny sje się ona ceną oficjalną danego typu Tytułów Uczestnictwa w odniesieniu do wszystkich transakcji danego dnia. Koszty założenia. Koszty poniesione w związku z uruchamianiem nowych subfunduszy będą doliczane do bieżących wydatków operacyjnych. Dochód. Dywidendy od akcji są uznawane, gdy dany papier wartościowy jest notowany z ceną pomniejszoną o dywidendę. Odsetki są rozliczane na zasadzie memoriałowej. Konsolidacja. Połączone sprawozdania finansowe zosły przedswione w dolarach amerykańskich i odpowiadają całościowym sprawozdaniom finansowym różnych subfunduszy. Wartości dotyczące subfunduszy określone w waluch innych niż dolar amerykański zosły przeliczone po kursach walutowych obowiązujących na koniec okresu. 3. Opłaty za zarządzanie inwestycjami i inne transakcje z zarządzającym lub jego podmiomi stowarzyszonymi HEADER Spółka FIL WITH Fund BACKGROUND Management Limited ( FFML ) pobiera miesięczną opłatę za zarządzanie inwestycjami obliczaną oddzielnie dla każdego subfunduszu i naliczaną w każdym dniu wyceny w walucie referencyjnej subfunduszu w wysokości rocznej swki wynoszącej do 1,25% wartości aktywów netto w przypadku Tytułów Uczestnictwa typu A i E oraz do 0,85% wartości aktywów netto w przypadku Tytułów Uczestnictwa typu I oraz Y w odniesieniu do funduszy SharpeR. Z drugiej strony roczna swka wynosi do 1,50% wartości aktywów netto w przypadku Tytułów Uczestnictwa typu A oraz do 1,00% wartości aktywów netto w przypadku Tytułów Uczestnictwa typu I oraz Y w odniesieniu do funduszy. Ponadto spółka FFML jest uprawniona do otrzymywania rocznej opłaty za wyniki, odpowiadającej danej swce opłaty za wyniki pomnożonej przez wzrost wartości aktywów netto na Tytuł Uczestnictwa każdego typu pozosjący w obrocie w odniesieniu do roku finansowego Spółki z zastrzeżeniem zasady kroczącego maksimum (high water mark), z uwzględnieniem zwrotu z odpowiedniego pieniężnego indeksu porównawczego, powiększonej w stosownych przypadkach o stopę graniczną. Podswa do obliczania opłat za wyniki zosła w pełni wytłumaczona w Prospekcie, który wszyscy inwestorzy powinni przeczyć, zanim zaczną inwestować. Odpowiednie swki opłat za wyniki, stopy graniczne oraz indeksy porównawcze w odniesieniu do danego subfunduszu są następujące: Nazwa subfunduszu Performance fee SharpeR Europe Fund 10% N/A Global Fund Hurdle rate Comparative Index 10% 2% (capped) W przypadku typów Tytułów Uczestnictwa denominowanych w EUR: stopa ICE LIBOR jednodniowych depozytów w EUR W przypadku typów Tytułów Uczestnictwa denominowanych w USD: stopa ICE LIBOR jednodniowych depozytów w USD W przypadku typów Tytułów Uczestnictwa denominowanych w EUR: stopa ICE LIBOR jednodniowych depozytów w EUR W przypadku typów Tytułów Uczestnictwa denominowanych w USD: stopa ICE LIBOR jednodniowych depozytów w USD HEADER WITH BACKGROUND Wyżej wymienione indeksy porównawcze są wykorzystywane wyłącznie w celu obliczenia opłat za wyniki i w związku z tym nie należy ich w żadnym razie traktować jako odzwierciedlenia konkretnego stylu inwestycyjnego. Spółka FFML może według własnego uznania okresowo zrzec się dowolnej opłaty lub wszystkich opłat w odniesieniu do każdego subfunduszu. Spółka FFML pokrywa wszystkie wydatki poniesione przez nią i jej podmioty stowarzyszone oraz doradców w związku z usługami świadczonymi przez 13

16 Noty do sprawozdań finansowych - ciąg dalszy nią na rzecz Spółki. Prowizje maklerskie, opłaty transakcyjne oraz inne koszty operacyjne Spółki są opłacane przez Spółkę. W rozpatrywanym okresie nie było żadnych transakcji Spółki przeprowadzonych za pośrednictwem powiązanych maklerów. W okresie zakończonym 31 marca 2015 r. powiązanym maklerom nie wypłacono żadnych prowizji maklerskich. Spółka FFML przeprowadza okresowo pewne transakcje portfelowe z wybranymi maklerami, którzy zgadzają się zwrócić pewną część prowizji od tych transakcji, aby zrekompensować wydatki Spółki, ale w rozpatrywanym okresie nie przeprowadzono żadnych kich transakcji. 4. Honoraria członków Rady Dyrektorów HEADER Wszyscy członkowie WITH BACKGROUND Rady Dyrektorów są stowarzyszeni ze spółką FIL i zrzekli się honorariów przysługujących im za okres zakończony 31 marca 2015 r., w związku z czym w tym okresie nie wypłacono żadnych honorariów członków Rady Dyrektorów. 5. Pożyczanie papierów wartościowych Według snu na 31 marca 2015 r. nie było żadnych pozosjących w obrocie pożyczonych papierów wartościowych. 6. Opodatkowanie Spółka nie podlega obciążeniu żadnymi luksemburskimi podatkami dochodowymi, podatkami od zrealizowanych lub niezrealizowanych zysków kapiłowych ani podatkami potrącanymi u źródła. Subfundusze podlegają rocznemu podatkowi subskrypcyjnemu w wysokości 0,05%, który jest obliczany i płacony kwarlnie od wartości aktywów netto subfunduszy na ostni dzień każdego kwarłu kalendarzowego. Obniżona swka podatku wynosząca 0,01% rocznie w odniesieniu do aktywów netto będzie mieć zastosowanie do typów Tytułów Uczestnictwa, które są sprzedawane lub posiadane wyłącznie przez inwestorów instytucjonalnych w rozumieniu art. 174 znowelizowanej uswy z 17 grudnia 2010 r. Dochody kapiłowe, dywidendy oraz odsetki z papierów wartościowych mogą podlegać podatkowi od dochodów kapiłowych, podatkom u źródła lub innym podatkom nakładanym przez dany kraj pochodzenia Spółka i posiadacze Tytułów Uczestnictwa mogą nie uzyskać zwrotu kich podatków. 7. Wyrównanie Dla wszystkich typów Tytułów Uczestnictwa we wszystkich subfunduszach działają mechanizmy wyrównujące dochody. Celem tych mechanizmów jest zagwarantowanie, że dochód na Tytuł Uczestnictwa wypłacany w okresie dystrybucji nie będzie zależny od zmian w liczbie Tytułów Uczestnictwa w emisji w tym okresie. Obliczenia związane z wyrównywaniem dochodów są wykonywane na podswie dochodu netto z inwestycji. 8. Środki pieniężne utrzymywane u maklerów Według snu na 31 marca 2015 r. odnotowano należne depozyty i zabezpieczenia gotówkowe, które były utrzymywane w posci sald środków pieniężnych u maklerów i zosły uwzględnione w pozycji Środki pieniężne na rachunkach bankowych i u maklerów znajdującej się w Zeswieniu aktywów netto. W poniższej beli przedswiono strukturę kich depozytów i zabezpieczeń w posci środków pieniężnych utrzymywanych u maklerów 31 marca 2015 r. według subfunduszy: Nazwa subfunduszu Środki pieniężne maklerzy SharpeR Europe Fund EUR Zobowiązania związane z instrumenmi pochodnymi Powsłe kwoty zobowiązań według kategorii finansowych instrumentów pochodnych na 31 marca 2015 r. wynoszą: Nazwa subfunduszu Kontrakty na Kontrakty różnice towe kontrakty terminowe kursowe (CFD) terminowe typu forward futures Options Swapy na zwłokę w spłacie kredytu Swapy procentowe Global Fund USD SharpeR Europe Fund EUR Wartość zobowiązań oblicza się zgodnie z wytycznymi EUNGiPW nr 10/ Zeswienie zmian w inwestycjach Lis z wyszczególnieniem wszystkich transakcji kupna i sprzedaży dotyczących każdego subfunduszu dokonanych w analizowanym okresie jest dostępna bezpłatnie na żądanie w siedzibie Spółki oraz we wszystkich spółkach zarejestrowanych jako Dystrybutorzy Spółki. W dowolnym momencie w danym okresie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat wszystkich papierów wartościowych subfunduszu, w który inwestuje inwestor. Informacje te są dostępne na żądanie po skonktowaniu się z obsługującym danego inwestora przedswicielem spółki Fidelity. 11. Kursy walutowe Kursy USD na 31 marca 2015 r. zosły podane poniżej. Kurs walutowy Kurs walutowy Australian Dollar (AUD) Polish zloty (PLN) Danish krone (DKK) Pound Sterling (GBP) Euro (EUR) Singapore dollar (SGD) Hong Kong dollar (HKD) South African rand (ZAR) Japanese yen (JPY) Swedish krona (SEK) Norwegian krone (NOK) Swiss franc (CHF)

17 Spis adresów Siedziba spółki Fidelity 2a, Rue Albert Borschette B.P L-1021 Luksemburg Spółka Zarządzająca FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2a, Rue Albert Borschette B.P L-1021 Luksemburg Zarządzający FIL Fund Management Limited Pembroke Hall 42 Crow Lane Pembroke HM19 Bermudy Powiernik Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 2-8, avenue Charles de Gaulle B.P. 403 L-2014 Luksemburg Główny Dystrybutor FIL Distributors Pembroke Hall 42 Crow Lane Pembroke HM19 Bermudy Dystrybutorzy Tytułów Uczestnictwa FIL Distributors International Limited PO Box HM670 Hamilton HMCX Bermudy Telefon: (1) Faks: (1) FIL Investments International Oakhill House 130 Tonbridge Road Hildenborough Tonbridge, Kent TN11 9DZ Wielka Brynia (dopuszczony przez będący organem regulacyjnym Urząd Nadzoru Finansowego [Financial Conduct Authority]) Telefon: (44) Faks: (44) FIL Pensions Management Oakhill House 130 Tonbridge Road Hildenborough Tonbridge, Kent TN11 9DZ Wielka Brynia Telefon: (44) Faks: (44) FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette B.P L-1021 Luxemburg Telefon: (352) Faks: (352) FIL Investment Services GmbH Kasnienhöhe 1 D Kronberg im Taunus Telefon: (49) Faks: (49) FIL Gestion Washington Plaza 29 rue de Berri F Paryż Telefon: (33) FIL Investment Management (Singapore) Limited 8 Marina View No Asia Square Tower 1 Singapur Telefon: (65) Faks: (65) Rejestrator, agent transferowy, agent ds. usług administracyjnych i agent lokalny FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. 2a, Rue Albert Borschette B.P L-1021 Luksemburg Przedswiciel na Austrię UniCredit Bank Austria AG Lassallestrasse 1 A-1020 Wiedeń Przedswiciel na Danię P/F BankNordik Attn.: Backoffice Amagerbrogade DK-2300 Copenhagen S Przedswiciel na Francję BNP Paribas Securities Services S.A. 3 rue d Antin F Paryż Przedswiciel na Irlandię FIL Fund Management (Ireland) Limited First Floor Marconi House Digges Lane Dublin 2 Représennt en Norwegia FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette B.P L-1021 Luxemburg Telefon: (352) Faks: (352) Przedswiciel na Singapur FIL Investment Management (Singapore) Limited 8 Marina View No Asia Square Tower 1 Singapur Przedswiciel i agent płatności na Szwajcarię BNP Paribas Securities Services Paris, succursale de Zurich Selnaustrasse 16 CH-8002 Zurych Przedswiciel na Wielką Brynię FIL (Luxembourg) S.A. Oakhill House 130 Tonbridge Road Hildenborough Tonbridge, Kent TN11 9DZ Wielka Brynia (dopuszczony przez będący organem regulacyjnym Urząd Nadzoru Finansowego [Financial Conduct Authority]) Rewident PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator B.P L-1014 Luksemburg 15

18 , Fidelity Worldwide Investment, logo Fidelity Worldwide Investment i symbol są znakami towarowymi spółki FIL Limited

Półroczne sprawozdanie finansowe

Półroczne sprawozdanie finansowe Société d investissement à capil variable Założona w Luksemburgu RCS Luxembourg B 189 202 Półroczne sprawozdanie finansowe Za okres zakończony 31 March 2015 Niezbadane Niniejsze Sprawozdanie półroczne

Bardziej szczegółowo

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV

Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Niezbadany przez biegłego rewidenta raport półroczny za 2013 r. Nordea 1, SICAV Société d Investissement à Capital Variable à compartiments multiples Zagraniczne przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku

Asian Dragon Fund. Cele i Polityka Inwestycyjna. Profil Ryzyka i Zysku KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień 30.06.2004 (tysiące złotych)

Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień 30.06.2004 (tysiące złotych) Bilans na dzień 3.6.24 ktywa Lokaty nwestycje w papiery wartościowe Środki pieniężne Należności 3.6.24 13 27 Środki na bieżących rachunkach bankowych 829 Lokaty pieniężne krótkoterminowe 1 883 Zbyte jednostki

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku. Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 31 grudnia 2007 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r.

ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach. Zakopane, 5 czerwca 2011 r. ETF - łatwy sposób na inwestycje na zróżnicowanych rynkach Zakopane, Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie powinien stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. MULTI UNITS LUXEMBOURG,

Bardziej szczegółowo

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tys. złotych)

Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tys. złotych) item_raport_pl_finanse_noty_do_sprawozdania_finansowego_2007 Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w tys. złotych) 19. Kredyty i pożyczki Nota Kredyty bankowe (a) 8 809 266 9 893 499 Pożyczki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa W okresie sprawozdawczym: 1) Niniejsze sprawozdanie jest pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym Funduszu.

Informacja dodatkowa W okresie sprawozdawczym: 1) Niniejsze sprawozdanie jest pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym Funduszu. Informacja dodatkowa W okresie sprawozdawczym: 1) Niniejsze sprawozdanie jest pierwszym rocznym sprawozdaniem finansowym Funduszu. 2) Nie wystąpiły po dniu bilansowym znaczące zdarzenia nie uwzględnione

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas L1 World Commodities w skrócie BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities w skrócie BNPP L1 World Commodities World Commodities Opis Spółki: BNP Paribas L1 została utworzona w Luksemburgu dnia 29 listopada 1989 r. na czas nieokreślony w formie spółki inwestycyjnej o zmiennym kapitale i wielu grupach aktywów, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

art. 12 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1-12 Statutu Brzmienie dotychczasowe:

art. 12 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1-12 Statutu Brzmienie dotychczasowe: Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC EXTRA PROFIT Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego które wchodzą w życie w dniu ogłoszenia tj. w dniu 15 lipca 2010 r. art. 12 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1-12 Statutu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r. art. 12 ust. 2 i 3 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane

Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane www.pwcacademy.pl Instrumenty pochodne Instrumenty wbudowane Jan Domanik Instrumenty pochodne ogólne zasady ujmowania i wyceny 2 Instrument pochodny definicja. to instrument finansowy: którego wartość

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 30 czerwca 2008 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

MSSF 7 - potencjalny wpływ ryzyka rynkowego

MSSF 7 - potencjalny wpływ ryzyka rynkowego *connectedthinking Aktualności MSSF Wyjaśnienie działań IASB* MSSF 7 - dodatek l MSSF 7 - potencjalny wpływ ryzyka rynkowego Potencjalny wpływ ryzyk rynkowych jest jednym z ważniejszych problemów, na jakie

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? Wycena jednostki działającej za granicą w sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA I. OGÓLNE ZASADY Procedury wyceny stosowane przez fundusz są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) 1. w artykule 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Ochrony Majątku

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Ochrony Majątku 01.12.2010 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Ochrony Majątku Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Senior Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych

Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych Franklin Templeton Investment Funds* Tabela Opłat za zarządzanie i Wskaźników kosztów łącznych 31 grudzień 2012 FRANKLIN ASIAN FLEX CAP FUND A (acc) USD 0447 LU0260852503 1,00% 2,00% FRANKLIN ASIAN FLEX

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w

MSCI AC Golden Dragon liczony w USD i ustalany przez Morgan Stanley Capital International Inc. indeks, w Informacja o zmianach danych objętych skrótem prospektu informacyjnego dokonanych w dniu 29 czerwca 2010 roku Działając na podstawie 28 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Informacja o zmianie statutu. Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Informacja o zmianie statutu Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO L 247/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.9.2013 WYTYCZNE WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniające wytyczne EBC/2011/23 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 24 września 2016 roku. BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM, PROFESSIONAL PREMIUM 0 0 Stała opłata zgodnie z opisem poniżej*

TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 24 września 2016 roku. BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM, PROFESSIONAL PREMIUM 0 0 Stała opłata zgodnie z opisem poniżej* 1. Ogólne Tytuł Opłata miesięczna za prowadzenie Rachunku BASIC, STANDARD, PROFESSIONAL TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 24 września 2016 roku BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM, PROFESSIONAL PREMIUM PROFESSIONAL

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach 31 marca 31 grudnia AKTYWA Aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty $64,295 $107,601 Należności pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony

Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony Legg Mason Global Money Funds FCP (Luxembourg) Prospekt Skrócony Paêdziernik 2007 Mgr Inż. Leszek Starski Tłumacz przysięgły języka angielskiego Numer upoważnienia TP/825/05 02-943 Warszawa ul. Jaszowiecka

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji OTC z dnia 17 lipca 2016 roku BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM PROFESSIONAL PREMIUM

Tabela Opłat i Prowizji OTC z dnia 17 lipca 2016 roku BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM PROFESSIONAL PREMIUM Tabela Opłat i Prowizji OTC z dnia 17 lipca 2016 roku 1. a) Tabela Opłat i Prowizji (OTC) Rodzaj rachunków Tytuł Opłaty lub Prowizji BASIC, STANDARD, BASIC, STANDARD FLAT FEE Równowartość 829 przy liczbie

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 27 czerwca 2014 roku Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych FIZ

KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ KBC Alokacji Sektorowych FIZ- idea funduszu Cykliczność gospodarki bazą do racjonalnego zarządzania portfelem funduszu Koncentracja na najlepiej zapowiadających się sektorach

Bardziej szczegółowo

PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres 1 stycznia 2011-31 grudnia 2011

PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres 1 stycznia 2011-31 grudnia 2011 PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres 1 stycznia 2011-31 grudnia 2011 (Nr identyfikacyjny: 556693-7461) Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do Powszechnej Kasy

Bardziej szczegółowo

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r.

LYXOR ETF WIG20. Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów. 2 września 2010 r. LYXOR ETF WIG20 Pierwszy ETF notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz promocyjny i nie powinien stanowić podstawy do podejmowania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1) FUNDUSZ Nazwa i typ Funduszu: DWS Fundusz Inwestycyjny Mieszany Stabilnego Wzrostu. Fundusz

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) 1. - w artykule 3 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

pobrano z mojefundusze.pl

pobrano z mojefundusze.pl Jednostkowe zestawienie lokat Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2016 r. w tys. zł TABELA GŁÓWNA Na dzień bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE Na dzień bilansowy Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości 1.Wyszukaj i uzupełnij brakujące definicje: rynek finansowy (financial market) instrument finansowy (financial instrument) papier wartościowy (security) 2. Na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH nr 7/2007/14_09_2007

INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH nr 7/2007/14_09_2007 INFORMACJA O ZMIANACH W TREŚCI PROSPEKTÓW INFORMACYJNYCH nr 7/2007/14_09_2007 PKO/CREDIT SUISSE Strategicznej Alokacji specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, Rozdz. II, pkt 9 lit. j dodaje się opis

Bardziej szczegółowo

1. Na stronie tytułowej dodaje się informację o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data ostatniej aktualizacji: 22 czerwca 2016 r.

1. Na stronie tytułowej dodaje się informację o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data ostatniej aktualizacji: 22 czerwca 2016 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC BETA Dywidendowy SFIO) w dniu 22 czerwca 2016 r. 1. Na stronie tytułowej

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../...

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../... KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.10.2014 r. C(2014) 7117 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../... uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo