program Państwo i obywatele Energia Informowanie Ekonomia Transport Zdrowie Edukacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "program Państwo i obywatele Energia Informowanie Ekonomia Transport Zdrowie Edukacja"

Transkrypt

1 program Państwo i obywatele Energia Informowanie Ekonomia Transport Zdrowie Edukacja

2 PROGRAM strona 2 z 15 PAŃSTWO I OBYWATELE 3 ENERGIA 4 INFORMOWANIE 7 EKONOMIA 9 TRANSPORT 11 ZDROWIE 12 EDUKACJA 13

3 PAŃSTWO I OBYWATELE strona 3 z 15 Obecna organizacja Państwa jest biurokratyczna, nadmiernie rozbudowana, droga, nieefektywna. Parlament już nie reprezentuje obywateli, którzy nie mogą wybrać kandydata, ale tylko logo partii politycznej. Konstytucja nie jest stosowana. Partie zastąpiły wolę narodu i wymknęły się z pod jej kontroli i osądu. Zniesienie prowincji Zjednoczenie miejscowości poniżej mieszkańców Zniesienie ustawy Lodo Alfano Ograniczenie do dwóch mandatów dla parlamentarzystów oraz wszelkiej innej funkcji publicznej. Zniesienie wszelkich specjalnych przywilejów parlamentarzystom, w tym prawa do emerytury po dwóch i pół roku. Zakaz dla parlamentarzystów wykonywania innego zawodu w czasie trwania mndatu Wynagrodzenie parlamentarzystów dostosowane do średniej płacy krajowej Zakaz kumulacji funkcji dla parlamentarzystów (np.: burmistrz i poseł) Zakaz wykonywania funkcji publicznych przez obywateli skazanych Bezpośredni udział w każdym publicznym spotkaniu obywateli za pośrednictwem internetu, jak to ma już miejsce w Senacie i Sejmie. Zniesienie Authority-ów i wprowadzenie w tym samym czasie prawdziwego powództwa grupowego Referendum zarówno dla odpowiedzi pozytywnej "Tak" lub negatywnej "Nie", bez wymagania kworum Obowiązek obrad parlamentarnych i głosowania nominalnego dla ustaw z inicjatywy obywatelskiej Zatwierdzenia każdej ustawy podporządkowanej skutecznemu pokryciu finansowemu Ustawy podane do wiadomości publicznej w trybie on line na co najmniej trzy miesiące wcześniej przed ich uchwaleniem w celu otrzymania komentarzy od obywateli. = cel osiągnięty

4 ENERGIA strona 4 z 15 Jeśli byłaby rygorystycznie zastosowana ustawa 10/91, dotycząca ogrzewania budynków zostałoby zużyte 14 litrów oleju napędowego, lub metrów sześciennych metanu na metr kwadratowy przeliczone na rok. Faktycznie zużycie jest większe. Od roku 2002 prawo niemieckie, a ostatnio norma obowiązująca w Prowincji Bolzano, ustala 7 litrów oleju napędowego, lub metrów sześciennych metanu, na metr kwadratowy przeliczony na rok maksymalnego dopuszczalnego zużycia do ogrzewania pomieszczeń. Mniej niż połowa z zużycia średniego we Włoszech. Wykorzystując obowiązujące etykietowanie do urządzeń gospodarstwa domowego, w Prowincji Bolzano ten poziom odpowiada klasie C, gdzie klasie B odpowiada zużycie nie większe niż 5 litrów oleju napędowego, lub metrów sześciennych metanu, a klasie A zużycie nie większe niż 3 litrów oleju napędowego, lub metrów sześciennych metanu, na metr kwadratowy na rok. Co dotyczy ogrzewania pomieszczeń, polityka energetyczna mająca na celu zmniejszenie emisji CO2, włącznie z uniknięciem sankcji gospodarczych przewidzianych w traktacie z Kioto przeciwko Państwom, które nie spełniają zobowiązań, powinna zostać skontruowana na następujących punktach: Natychmiastowe zastosowanie normy, już przewidzianej przez ustawę 10/91 i określonej przepisami europejskiej dyrektywy 76/93, w sprawie certyfikacji energetycznej budynków Ustanowienie klasy C dla Prowincji Bolzano jako maksymalny poziom zużycia dla udzielania pozwoleń na budowę zarówno dla nowych konstrukcji jak i restrukturyzacji istniejących budynków. Obniżenia o co najmniej 10 procent w ciągu pięciu lat zużycia energii w publicznych instytucjach urzędowych, z zastowaniem kar finansowych dla tych, które tego nie spełniają. Wniesienie ulg w udzielaniu kredytów bankowych i uproszczenie norm dla umów restrukturyzacji energetycznej poprzez metodę esco (energy service company), lub wykonane na koszt wykonawcy i opłacone z oszczędności, które zostały z nich uzyskane.

5 ENERGIA strona 5 z 15 Opracowanie ram prawnych dla płatności na podstawie zużycia energii cieplnej w budynkach mieszkalnych zgodnie z wymaganiami dyrektywy europejskiej 76/93, już zastosowanej w innych Państwach europejskich. Średnia wydajność elektrociepłowni Enel jest określona na około 38%. Standardem gdzie są budowane elektrociepłownie nowej generacji, w cyklu mieszanym, jest 55/60%. Powszechna kogeneracja energii elektrycznej i ciepła, przez wykorzystanie ciepła w miejscu produkcji i transportu na odległość energii elektrycznej, pozwala wykorzystać potencjał energetyczny paliwa do 97%. Aktualna nieefektywność i rozrzutność w produkcji termoelektrycznej są nie do przyjęcia, ani technicznie, ani ekonomicznie, ani moralnie, zarówno ze względu na wpływ na pomieszczenia, jak i dlatego, że przyśpiesza wyczerpanie się używanych zasobów i pociąga za sobą zajęcie ich przez niektóre bogate kraje kosztem krajów biednych. Samym w sobie jest niedopuszczalne zajęcie zasobów niezbędnych od kogoś, kto tego potrzebuje, a jeśli są one następnie wykorzystane rozrzutnie, jest to nie do pomyślenia. Aby zwiększyć ofertę dostaw energii elektrycznej nie jest wymagana budowa nowych elektrociepłowni w jakiejkolwiek formie. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, jest zwiękrzenie efektywności i zmniejszenie strat w istniejących elektrociepłowniach, zwiększając w tym samym czasie wydajność z którą wyprodukowana energia jest wykorzystywana przez urządzenia odbiorcze (żarówki, urządzenia gospodarstwa domowego, klimatyzatory i maszyny przemysłowe). Tylko wtedy, jeśli oferta dostawy energii będzie niedostateczna, będzie można zdecydować o budowie nowych obiektów wytwarzających energię elektryczną. W produkcji energii elektrycznej i ciepła, polityka energetyczna, której celem jest zmniejszenie emisji CO2 nawet przy rosnącym zapotrzebowaniu, powinna być skonstruowana wokół następujących punktów: Zwiększenie skuteczności istniejących elektrociepłowni i zmniejszenie ich wpływu na środowisko. Stymulacja rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii, która wykorzystuje zasoby w sposób najbardziej wydajny, jak również powszechną kogenerację energii elektrycznej i ciepła zaczynając od budynków wymagających więcej energii: szpitali, centrów handlowych, przedsiębiorstw których procesy wykorzystują ciepło technologiczne, baz sportowych itp.

6 strona 6 z 15 ENERGIA Rozszerzenie możliwości do powtórnego wprowadzenia do sieci energii elektrycznej i jej sprzedaży włącznie z instalacjami mikro-kogeneracyjnymi mniejszymi niż 20 kw. Stymulowanie produkcji dystrybuowanej energii elektrycznej rozszerzając to na wszystkie odnawialne źródła energii oraz rozprzestrzenionych mikro-kogeneracji normy konto energetyczne, zobowiązując do wprowadzenia kilowatów do sieci w godzinach szczytu i wykluczając kilowatogodziny wyprodukowane w martwych godzinach. Rygorystyczne stosowanie normy ustanowione na mocy dekretu w sprawie świadectw efektywności energetycznej, biorąc pod uwagę stymulację produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, które on zachowuje Wyeliminowanie stymulantów przewidzianych przez CIP6 za spalanie odpadów na podstawie wprowadzenia ich bez podstawy naukowo-technicznej, jako źródła odnawialne. Legalizacja i stymulacja produkcji biopaliw, zobowiązując do zwiększenia ilości materii organicznej w gleby do produkcji rolnej w tym celu Stymulacja dystrybuowanej energii cieplnej ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza dziewiczej biomasy, w małych instalacjach do własnego użytku, z rygorystyczną kontrolą drewna pochodzącego z różnych miejsc zbioru i wyłączając ze stymulentów dystrybucję ciepła na odległość z powodu jej nieskuteczności i wpływu na środowisko. Stymulowanie produkcji biogazu z fermentacji beztlenowej odpadów organicznych.

7 INFORMOWANIE strona 7 z 15 Informowanie jest jednym z podstaw demokracji i przetrwania przemysłowego. Jeśli kontrola informacji jest skoncentrowana w kilku czynnikach, nieuchronnie ujawniają się kierunki antydemokratyczne. Jeśli informacja ma jako jako odnośnik przedsiębiorstwa gospodarcze a nie obywatela, interesy korporacji międzynarodowych i grup potęg gospodarczych przeważają nad interesami jednostki. Tak więc informacja leży u podstawy każdej innej domeny interesu społecznego. Niepoinformowany lub źle poinformowany obywatel nie może podjąć decyzji, nie ma możliwości wyboru. Występuje w roli konsumenta i pasywnego wyborcy, wykluczonego z wyborów, które go dotyczą. Propozycje: Cyfrowe obywatelstwo przez urodzenie, bezpłatny dostęp do sieci dla każdego obywatela Włoch Zniesienie środków publicznych na finansowanie publikacji dziennikarskich Żaden kanał telewizyjny o zasięgu ogólnokrajowym nie może być w posiadaniu większości przez żadną osobę prywatną, akcjonariat musi być rozszeżony na posiadanie własności w wysokości maksymalnie 10% Częstotliwości telewizyjne muszą być przydzielane w drodze przetargu publicznego, co pięć lat Zniesienie ustawy rządu D Alema które wymaga przekazania udziału jednego procenta dochodów przydzielonych na częstotliwości telewizyjne Żadna gazeta codzienna o zasięgu ogólnokrajowym nie może być w posiadaniu większości przez żadną osobę prywatną, akcjonariat musi być rozszeżony na posiadanie własności w wysokości maksymalnie 10% Zniesienie Związku dziennikarzy Sprzedaż rozprzestrzenianego akcjonariatu, o maksymalnej własności wynoszącej 10%, dwóch publicznych kanałów telewizyjnych Jeden publiczny kanał telewizyjny, bez reklam, informacyjny i kulturalny, niezależny od partii Zniesienie ustawy Gasparri Pełny zasięg ADSL na terytorium kraju

8 INFORMOWANIE strona 8 z 15 Upaństwowienie bazy telefonicznej, z jej wykupem za cenę kosztów przez Telecom Italia, oraz zobowiązanie ze strony Państwa do świadczenia tych samych usług w konkurencyjnych cenach dla każdego operatora telefonicznego Wprowadzenie repeaterów Wimax do rozpowszechnionego i mobilnego dostępu do Sieci Wyemilinowanie opłaty za podłączenie telefonu stacjonarnego Natychmiastowe wyrównanie opłat podłączenie Internetowe i telefoniczne do poziomu europejskiego Maksymalny pułap krajowy w wysokości 5% dla spółek zajmujących się gromadzeniem reklam, które reprezentują jedno prywatne przedsiębiorstwo gospodarcze Skrócenie okresu własności intelektualnej do 20 lat Zniesienie ustawy Urbani do prawa autorskiego Zakaz uczestinctwa udziałowego przez banki i instytucje publiczne lub parapubliczne w spółkach wydawniczych Depenalizacja skargi za zniesławienie i uznanie dla pozwanego tych samych wartości społecznych w przypadku niestwierdzenia stanu procesowego (kwota złożona do sądu w formie przedpłaty jako gwarancja w momencie złożenia skargi). Zniesienie ustawy Pisanu dotyczącej ograniczenia dostępu do wi fi. = cel osiągnięty

9 EKONOMIA strona 9 z 15 Wprowadzenie pozwów zbiorowych Zniesienie pudełek chińskich z Giełdy Zniesienie wielokrotnych funkcji doradców ds.zarządzania w zarządach spółek giełdowych Wprowadzenie rzeczywistych struktur reprezentatywnych drobnych akcjonariuszy w spółkach giełdowych Zniesienie ustawy Biagi Zapobieganie usunięciu przedsiębiorstw spożywczych i przemysłowych na obowiązującym rynku krajowym Zakaz połączenia wspólnych działań między systemem bankowymi systemem przemysłowym Wprowadzenie odpowiedzialności instytucji finansowych za produkty zaproponowane jako współudzielne przy ewentualnych stratach Powstrzymanie doradców zarządu przed posiadaniem każdej innej funkcji w tej samej spółce jeśli jest to osoba odpowiedzialna za popełnienie poważnych przestępstw Zapobieganie kupna zadłużonej spółki (np. Telecom Italia) Wprowadzenie pułapu wynagrodzeń dla zarządu spółek giełdowych oraz spółek z wysokim lub większościowym udziałem Państwa Zniesienie stock option-ów Zniesienie w rzeczywistości monopoli, zwłaszcza Telecom Italia, Autostrade, ENI, ENEL, Mediaset, Ferrovie dello Stato (Włoskie Koleje Państwowe) Wyrównanie taryf energii, łączności, połączeń telefonicznych, elektryczności, transportu, tak jak jest to w innych krajach europejskich Zmniejszenie zadłużenia publicznego przez zdecydowane interwencje dotyczące kosztów Państwa przez zlikwidowanie rozrzutności oraz wprowadzeniu nowych technologii w celu udostępnienia obywatelowi dostępu do informacji i usług bez konieczności korzystania z pośredników

10 EKONOMIA strona 10 z 15 Zakaz powoływania osób skazanych wyrokiem prawomocnym (np. Scaroni la Eni) jako menadżerowie spółek, których udziałowcem jest Państwo lub są one notowane na Giełdzie Sprzyjanie lokalnej produkcji Wspieranie spółek non-profit Gwarancja dotacji bezrobocia Zniechęcanie firm generujących straty społeczne (np. dystrybutorzy wody butelkowanej).

11 TRANSPORT strona 11 z 15 Zniechęcanie prywatnych zmotoryzowanych środków transporu w obszarach miejskich Rozwój sieci chronionych ścieżek rowerowych roszrzeżony na cały obszar miejski oraz podmiejski Stworzenie miejsc dla stowarzyszeń lokatorów do parkowania rowerów Stworzenie parkingów rowerowych na obszarze miejskim Wprowadzenie wysokiego podatku za wjazd do ośrodków zabytkowych prywatnych pojazdów samochodowych zajmowanych przez jedną osobę Intensyfikacja publicznych środków transportu wspólnego korzystania oraz publicznych środków transportu indywidualnego korzystania (car sharing) z silnikami elektrycznymi zasilanymi w sieci Natychmiastowe zablokowanie a Ponte sullo Stretto Natychmiastowe zablokowanie a Tav in Val di Susa Zakaz budowy nowych parkingów w obszarach miejskich Rozwój tras kolei podmiejskich Objęcie całego Kraju szerokim pasmem Stymulowanie firm, które użytkują pracę na odległość System efektywnych powiązań pomiędzy różnymi formami transportu publicznego Stymulowanie systemów odbiorczych dla urzędów oddelegowanych w teren połączonych z Internetem Stymulowanie rynków lokalnych z produkcją pochodzącą z tych obszarów Pasy zarezerwowane dla środków transportu publicznego w obszarach miejskich Plan mobilności dla osób niepełnosprawnych, obowiązkowy na poziomie lokalnym. = cel osiągnięty

12 ZDROWIE strona 12 z 15 Włochy są jednym z niewielu krajów, który posiada publiczny systemem opieki zdrowotnej powszechnie dostępny. Ale dwa czynniki podważają podstawy powszechności i jednorodności Krajowego systemu Opieki Zdrowotnej: decentralizacja, która powierza Regionom służbę zdrowia i jej finansowanie oraz podkreśla różnice regionalne, jak i prywatna służba zdrowia, która odprowadza od społeczeństwa środki i talenty. Tak więc, dąży się do zorganizowania Służby zdrowia jako przedsiębiorstwa oraz doprowadzenie do tego, aby przeważały w niej cele gospodarcze przed zdrowiem i jakością usług. OPIEKA BEZPŁATNA I SPRAWIEDLIWOŚĆ DOSTĘPU Zapewnienie dostępu do podstawowych świadczeń Krajowej Służby Zdrowia bezpłatne i powszechne Skierowania proporcjonalne do dochodów dla niezbędnych świadczeń Monitorowanie i korygowanie skutków decentralizacji nad równością dostępu do opieki zdrowotnej LEKARSTWA Promowanie wykorzystania leków generycznych i nieopatentowanych, tańsze ekwiwalenty leków markowych (które często kosztują ze Włoszech więcej niż zagranicą) oraz bezpieczniejsze od produktów ostatnio homologowanych Wypisanie recepty czynników aktywnych zamiast marek każdej specjalności (jak to się dzieje na przykład w Wielkiej Brytanii)

13 ZDROWIE strona 13 z 15 INFORMOWANIE Niezależny publiczny program edukacji zdrowotnej i trwale mający na uwadze odpowiednie stosowanie leków, biorąc pod uwagę zagrożenia i ich korzystny wpływ Polityka krajowa służby zdrowia typu kulturalnego promująca zdrowy tryb życia oraz świadomy wybór produktów spożywczych w celu samozarządzania zdrowiem (działając nad czynnikami ryzyka i ochrony dotyczącymi chorób) i proste samoleczenie Informowanie na temat profilaktyki pierwotnej (zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna, abstynencja od palenia) i na ograniczenia profilaktyki wtórnej (badania przesiewowe, wczesna diagnostyka, medycyna predykcyjna), zmiając rozmiar ich wartości dlatego, że często odpowiadają na logikę biznesową Pomiar jakości interwencji w szpitalach (wskaźnik sukcesu, śmiertelność, liczba leczonych przypadków itd.) domeny publicznej LEKARZE Zakaz stymulowania ekonomicznego informatorów NAUKOWYCH dotyczh sprzedaży lekarstw Oddzielenie kariery lekarzy publicznych i prywatnych, nieprzyjęcie lekarza, który pracuje w strukturach publicznych do pracy w sektorze prywatnym Stymulacja do pozostania lekarzy w sektorze publicznym, łącząc zasługi z maksymalnym pułapem wynagrodzeń wymaganych prywatnie Kryteria przejrzystości i zasług w promowaniu lekarzy pierwszego kontaktu ORGANIZACJA Listy oczekujących do wiadomości publicznej i on line Ustanowienie pojedynczych centrów programowych on line Umowy z podmiotami prywatnymi ogłoszone do wiadomości publicznej i on line Inwestowanie w doradców rodzinnych Ograniczenie wpływu dyrektorów generalnych w ASL i w szpitalach przez ponowne wprowadzenie rad zarządu.

14 ZDROWIE strona 14 z 15 ZWALCZANIE BÓLU Wyrównanie Włoch do innych krajów europejskich oraz z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zwalczaniu bólu. Szczególnie do stosowania opiatów (morfina i podobne) BADANIA Zdolność do 8 na tysiąc do badań medycznych i naukowych Finasowanie badań niezależnych pobierając z funduszy przeznaczonych na badania wojskowe Promowanie i finansowanie badań nad skutkami zdrowotnymi, szczególnie w odniesieniu do nierówności społecznej i zanieczyszczenia środowiska, z priorytetem dla niezależnych badaczy Propagowanie badań nad rzadkimi chorobami i zwrot za opiekę medyczną prowadzoną zagranicą, w przypadku braku krajowych struktur do tego celu Wprowadzenie, w oparciu o zalecenia WHO, na poziomie Zarządu centralnego i regionalnego, oceny wpływu na zdrowie polityk publicznych, a w szczególności środków transportu, urbanistyki, środowiska, pracy i edukacji ZARZĄDCY PUBLICZNI Eliminacja urządzeń do spalania śmieci Wprowadzenie przestępstwa masakry za poważne i rozległe szkody powstałe przez polityki lokalne i krajowe, które powodują choroby i zgony obywateli, jakie dotyczą zarządców publicznych (ministrów, prezydentów Regionów, burmistrzów, radnych).

15 EDUKACJA strona 15 z 15 Zniesienie ustawy Gelmini Obowiązkowe rozpowszechnianie Internetu w szkołach, z dostępem dla uczniów Stopniowe znoszenie drukowanych podręczników szkolnych, a co za tym idzie ich bezpłatności, z dostępem przez Internet w formacie cyfrowym Obowiązkowa nauka języka angielskiego od przedszkola Zniesienie wartości prawnej dyplomów studiów Zasoby finansowe Państwa rozprowadzane wyłącznie w szkołach publicznych Ocena profesorów uczelnianych przez studentów Darmowa nauka języka włoskiego dla obcokrajowców (obowiązkowa w przypadku podania o przyznanie obywatelstwa) Publiczny dostęp przez Internet na kursy uniwersyteckie Inwestycje w badaniach uniwersyteckich Nauczanie na odległość za pomocą Internetu Integracja Uczelnie / Firmy Rozwijanie struktur przyjmowania studentów

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Plan Zmian 2014-2019. Program Twojego Ruchu P R O J E K T

Plan Zmian 2014-2019. Program Twojego Ruchu P R O J E K T Plan Zmian 2014-2019 Program Twojego Ruchu P R O J E K T Szanowna Obywatelko, Drogi Wyborco, Zaczynasz właśnie czytać program Twojego Ruchu. Składa się nań sto konkretnych rozwiązań, które wyrwą nas z

Bardziej szczegółowo

Ruch. Palikota. Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota. Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media

Ruch. Palikota. Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota. Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media 2012 Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota Ruch Palikota Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media Wydawnictwo Indygo Zahir Media ul. Kamienna 105/9, 50-547 Wrocław tel./fax +48 71 796 41 59 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013

Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Finansowanie projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego ze środków funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności w latach 2007-2013 Kraków, wrzesień 2007 r. Spis treści: 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ

Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ BY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ. WSZYSTKIM! Program wyborczy PLATFORMY OBYWATELSKIEJ Warszawa 2007 Spis treści Spis treści Donald Tusk, Polska zasługuje na cud gospodarczy... 4 Bronisław Komorowski, Wstęp do programu

Bardziej szczegółowo

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy

Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 13 sierpnia 2014 r. 2 Spis treści 1 Wstęp cel opracowania... 6 2 Podsumowanie i ocena skuteczności aktualnej

Bardziej szczegółowo

PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu

PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu Działania rządu PO-PSL zbiegły się w czasie z jednym z największych w historii, światowym kryzysem gospodarczym. Jednak polska gospodarka

Bardziej szczegółowo

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii

Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Aneta Sapińska-Śliwa Przegląd krajowych i zagranicznych źródeł finansowania inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii Odnawialne źródła energii nie są w stanie rozwijać się szybko

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 9.8.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 214/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 27.6.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 198/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT KOMISJI Zasady ramowe

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue DOBRE PRAKTYKI 2008 W grudniu 2008 r. Parlament Europejski i Rada uzgodniły serię szeroko zakrojonych propozycji wspierających walkę ze zmianami klimatu i

Bardziej szczegółowo

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Przy współpracy z Publikacja powstała dzięki finansowaniu Kraków 2014 Dokumentacja mapy drogowej W dokumencie wykorzystano skróty opracowań, których pełna

Bardziej szczegółowo

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik

Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Efektywne wykorzystanie energii w firmie poradnik Warszawa 2009 Autorzy: Sławomir Pasierb Szymon Liszka Mariusz Bogacki Arkadiusz Osicki Piotr Kukla Tomasz Zieliński Redakcja: Michał Pyka, Justyna Kulawik

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187 Wydanie polskie Legislacja Tom 57 26 czerwca 2014 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.4.2005 KOM(2005) 121 końcowy 2005/0050 (COD) Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

ABC. finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych. Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego ABC finansowania zielonych inwestycji niskoemisyjnych Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego PRZEDMOWA Gospodarka niskoemisyjna fanaberia czy konieczność? Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Zdrowie publiczne W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE UE dąży do tego, by chronić ludzkie zdrowie na każdym etapie życia. SPIS TREŚCI Dlaczego potrzebujemy unijnej

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Nowe fundusze. lepsze zasady. Przewodnik dla początkujących. Wydanie 2008

Nowe fundusze. lepsze zasady. Przewodnik dla początkujących. Wydanie 2008 Nowe fundusze lepsze zasady Przegląd nowych zasad finansowych i możliwości finansowania na lata 2007 2013 Przewodnik dla początkujących Wydanie 2008 i Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE L 140/88 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.6.2009 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/30/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do specyfikacji benzyny

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo