Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Portfele Allianz. Sytuacja na rynkach finansowych w październiku 2014 roku. listopad. Zmienny, jesienny październik"

Transkrypt

1 TFI Allianz Polska S.A. Portfele Allianz listopad Sytuacja na rynkach finansowych w październiku roku Artur Jusiński Główny Analityk TFI Allianz Polska S.A. Zmienny, jesienny październik Po udanym wrześniu, październik nie przyniósł istotnych zmian w poziomach giełdowych indeksów. Warszawski indeks WIG konsolidując się w okolicach pkt wyraźnie nie mógł obrać kierunku ruchu, za co odpowiadały mieszane dane, które docierały na rynek oraz brak świeżego kapitału. W październiku nastroje początkowo wyraźnie się ochłodziły, by na bazie wydarzeń światowych częściowo odrobić straty. W szczególności europejskie wskaźniki makroekonomiczne nie wskazują na możliwość oczekiwanego dotychczas stopnia wzrostu gospodarczego w strefie euro. Rynek obniża również prognozy dynamiki wzrostu polskiego PKB w 2015 r. Paradoksalnie, cięcie stóp procentowych (w szczególności dotykające górnego limitu oprocentowania kredytów) obniżyło oczekiwania co do wzrostu wyników sektora bankowego w nadchodzącym roku. Prawdopodobnie będzie to rok walki banków o utrzymanie poziomu zysków z roku bieżącego. Dotychczasowego zachowania polskiego rynku za 10 miesięcy nie można uznać do końca za satysfakcjonujące. Indeks WIG na poziomie z lutowego szczytu, jak dotychczas nie pozwala funduszom o stabilnej strategii, cieszyć się zauważalnymi zyskami, wyjątkiem mogą tu być fundusze agresywne, próbujące zarabiać na wzrostach i spadkach. Pytanie dlaczego? Krajowy rynek giełdowy boryka się z nieco paradoksalną sytuacją. Niskie stopy procentowe sugerujące walkę ze spowolnieniem, mimo wszystko powinny sprzyjać ożywieniu popytu. Wyceny polskich spółek nie są wygórowane, można je uznać nawet czasami za niskie, w obliczu niskiego kosztu kapitału, pochodnej niskich stóp oraz perspektywy trudnego 2015 roku. Osłabiona waluta również raczej sprzyja nastawionej na eksport gospodarce polskiej, kluczem staje się świeży kapitał. Krajowi inwestorzy mimo posiadanego kapitału (poziom depozytów osiąga historyczne maksima), nie kwapią się do inwestowania na GPW, bądź zasilania funduszy akcyjnych. Wynika to zapewne z braku ulubionego przez inwestorów bodźca jakimi są kilkunasto- czy kilkudziesięcioprocentowe stopy zwrotu z niedawnych inwestycji. WIG Indeksy giełdowe Fundusze bezpieczne Barometr rynku kapitałowego Fundusze bezpieczne Stan obecny m/m w % Fundusze akcyjne r/r w % WIG 53949,58-1,69% 0,64% WIG ,68-1,46% -2,58% DAX 9326,87-1,56% 3,24% FTSE ,37 0,79% 0,14% S&P ,05 2,32% 14,89% NIKKEI ,76 1,49% 14,56% HANG SENG 23998,06 4,64% 3,41% Kursy walut PLN m/m w % r/r w % EURO 4,2043-0,59% 0,66% USD 3,3459-1,45% 9,68% Dane makro Polska Produkt Krajowy Brutto r/r 3.3% Inflacja r/r -0.3% Stopa referencyjna NBP 2.0% Stopa bezrobocia 11.5% Ewidentnie nad rynkiem ciąży również widmo zmian polityki inwestycyjnej funduszy emerytalnych, które nie są tak skłonne jak w ubiegłych latach do akumulowania podaży rynkowej, ale również inwestują w obliczu stop-

2 niowego spadku limitów zaangażowania w akcje. Są to limity minimalnego zaangażowania, aczkolwiek stanowią zapewne dla tej grupy punkt odniesienia. Powyższe czynniki wskazują na rosnące uzależnienie GPW od kaprysów kapitału zagranicznego. Październik był tego ewidentnym potwierdzeniem. Przy spadku na rynkach zagranicznych (USA i Niemcy) pierwsze dwa tygodnie były tego lustrzanym odbiciem. Wspomniane rynki borykają się również z czynnikami które nie sprzyjają wzrostom (wyniki makro w Europie, koniec procesu luzowania w USA). Ich jednoczesne odreagowanie można przypisać werbalnym wypowiedziom członków władz monetarnych (dołek z 16 października!) popartym dobrymi wynikami kwartalnymi, ale już tylko w USA. Tym samym był to bodziec dla krajowych indeksów do odrobienia około 5% strat z połowy miesiąca. Kolejną przyczyną kontynuacji fali wzrostowej w końcu miesiąca była zapowiedź procesu dwukrotnego zwiększenia zaangażowania w zagraniczne walory przez największy fundusz emerytalny świata jakim jest japoński Government Pension Investment Fund. Można odnieść wrażenie że jest to po trosze ręczne sterowanie, ale taką mamy obecnie rzeczywistość. Po tej informacji kolejne szczyty na indeksach rynku amerykańskiego stały się faktem. I tutaj dochodzimy do tezy o relatywnej słabości rynków europejskich, w tym oczywiście polskiego. O ile wspomniane indeksy w USA odrobiły prawie z nawiązką całą około 10% stratę, to rynki europejskie zniwelowały zaledwie jej połowę. Przeprowadzone w europejskim systemie bankowym październikowe stress testy (wyniki raczej zgodne z oczekiwaniami), wspierając odreagowanie nie wpłynęły istotnie na rynki. Co dalej? Otóż najprawdopodobniej rynki będą borykały się z niepewnością związaną z procesem zacieśniania polityki monetarnej w USA, co może ograniczać wzrosty indeksów. Z drugiej strony europejskie i japońskie pomysły luzowania wzorem z USA nadal są obiektem dyskusji i z chwilą ich ogłoszenia zapewne wywołają fale popytu. Trudno wiec znaleźć odpowiedź na pytanie czy kupować rynek zdrowszy, ograniczany monetarnie, czy rynek gorszy ale pobudzany. Co do rynku polskiego, to z całą odpowiedzialnością można podsumować, iż o ile nie wydarzy się katastrofa (a gospodarczo nic na to nie wskazuje), to na dzisiejszych wycenach cierpliwi inwestorzy powinni odczuwalnie zrobić. W krótkim jednak okresie może więc należy po prostu liczyć na przysłowiowy rajd św. Mikołaja. Marek Kuczalski Zarządzający Allianz Obligacji Plus, Allianz Polskich Obligacji Skarbowych, Allianz Pieniężny i Allianz Obligacji Korporacyjnych FIZ Obligacje skarbowe zaskoczyły po raz kolejny W październiku obligacje skarbowe pozostawały najbardziej pożądaną klasą aktywów. Na wartości zyskiwały zarówno papiery dłużne rynków bazowych, jak i obligacje państw peryferyjnych strefy euro. Był to również wyjątkowo dobry okres dla polskich obligacji skarbowych, których wzrosty zostały spotęgowane większą niż oczekiwana skalą obniżki stóp procentowych. Miniony miesiąc przyniósł znaczne zawirowania na rynkach finansowych. Przez rynki akcyjne przetoczyła się fala dynamicznych korekt, co rozbudziło obawy o potencjał dalszego wzrostu gospodarczego. Szczególnego zagrożenia upatrywano w coraz to nowych sankcjach nakładanych na Rosję oraz jej symetrycznej odpowiedzi w stosunku do państw Unii Europejskiej. Istotnym wsparciem dla rynku stopy procentowej okazały się również znaczące spadki cen na rynku surowców. Na wartości traciły produkty rolne, metale szlachetne i przede wszystkim ropa naftowa. Przyspieszenie przeceny surowców odsunęło obawy o możliwość wzrostu cen konsumenckich w najbliższym okresie, jak również datę potencjalnego zaostrzenia polityki monetarnej, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Na dobry sentyment dla obligacji przełożyły się również działania Europejskiego Banku Centralnego (ECB), który zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią rozpoczął skup ABSów (obligacji zabezpieczonych aktywami). Na rynku pojawiła się nawet plotka, iż ECB gotowy jest skupywać obligacje komercyjne, ale nie znalazła ona potwierdzenia w faktach, przynajmniej na razie. W efekcie rentowności 10-letnich obligacji niemieckich spadły do historycznie niskiego poziomu 0,8%, a obligacje amerykańskie zakończyły miesiąc na poziomie 2,3%, choć przejściowo rentowności spadły nawet poniżej 2%. Październik był wyjątkowo łaskawy dla polskich obligacji skarbowych. Nasze papiery dłużne zyskiwały zarówno na skutek globalnego odwrotu od ryzyka, jak i szeregu czynników lokalnych. Na pierwszy plan wysuwa się zaskakująca decyzja Rady Polityki Pieniężnej, która zredukowała koszt pieniądza o 50 p.b. do historycznie niskiego poziomu 2%. Jednocześnie RPP obniżyła stopę lombardową aż o 100 p.b. do 3%. Przyczyn tej decyzji należy upatrywać w utrzymującej się od lipca deflacji oraz braku symptomów zmiany trendu spadkowego wskaźnika CPI. W obliczu taniejącej żywności, spadku cen ropy oraz umiarkowanego osłabienia złotego, coraz bardziej prawdopodobna wydaje się deflacja za cały rok.

3 Kolejnym czynnikiem wspierającym instrumenty dłużne były publikowane dane makroekonomiczne. Choć sugerują one nieznaczne zwiększenie aktywności gospodarczej (produkcja przemysłowa 4,2% r/r, zatrudnienie 0,8% r/r), to skala poprawy jest daleka od rozbudzonych oczekiwań rynkowych. Istotnym wsparciem dla naszych obligacji było również lepsze niż zakładane wykonanie deficytu budżetowego. Pomimo spowolnienia gospodarczego, wpływy z podatków utrzymują się powyżej planu przy niższych niż szacowano wydatkach. Dobre zachowanie polskich obligacji to również zasługa inwestorów zagranicznych, którzy gremialnie wrócili na nasz rynek. W efekcie mamy za sobą jeden z najlepszych miesięcy dla polskiego długu, który sprowadził rentowności do historycznych minimów. Indeks TBSP wzrósł o 1,86% a rentowności na koniec miesiąca wyniosły: 1,7% dla obligacji 2-letnich, 2,0% dla papierów 5-letnich i 2,5% dla najdłuższych 10-letnich obligacji skarbowych. Imponujące wzrosty z ubiegłego miesiąca potwierdzają dobrą kondycję polskich obligacji skarbowych. Zapowiedzi części członków RPP z jej Prezesem Markiem Belką na czele, sugerują dalsze luzowanie monetarne. Problemem staje się deflacja, a nie jak to dotychczas bywało, zbyt silny wzrost cen. W tej sytuacji wydaje się, że w najbliższym czasie obligacje powinny nadal zyskiwać na wartości, jednakże należy mieć na uwadze, że trend wzrostowy jest już w bardzo zaawansowanym stadium i będzie on przerywany dynamicznymi korektami. Wydaje się, że na bardziej znaczące spadki cen obligacji przyjdzie nam poczekać do przyszłego roku. Allianz Global Investors Komentarz miesięczny do sytuacji na rynkach kapitałowych Motoryka gospodarki światowej W jakim momencie gospodarka światowa przełączy się na wyższy bieg? Podczas gdy obóz byków na międzynarodowych rynkach finansowych otrzymuje wsparcie w postaci napływu płynności finansowej z banków centralnych, największe obawy w obozie niedźwiedzi związane są z działaniem gospodarki. Wprawdzie wskaźniki wyprzedzające, takie jak globalny wskaźnik PMI dla sektora wytwórczego, ciągle jeszcze wskazują na to, że wzrost gospodarki światowej w nadchodzących miesiącach będzie adekwatny do jego potencjału lub nawet nieco wyższy. Zwiększyło się jednakże ryzyko spadku gospodarka hamowana jest przez kilka czynników, w tym przez niepewność geopolityczną. Inwestorzy bacznie obserwują w szczególności sytuację gospodarczą w strefie euro. Gospodarka nie może nabrać prawdziwego rozpędu również dlatego, że nadal zacina się proces kreowania kredytów. Uzdrawianie bilansów przed wprowadzeniem wspólnego nadzoru bankowego powinno zmniejszyć podażowe spowolnienie akcji kredytowej. Opublikowane ostatnio wyniki badania akcji kredytowej banków (Bank Lending Survey) pozwalają przynajmniej mieć nadzieję na korzystniejsze warunki kredytowe w czwartym kwartale. Pozytywny wydźwięk okresu publikacji wyników finansowych przedsiębiorstw za trzeci kwartał w Europie, a w szczególności w USA wskazuje na istnienie dobrze naoliwionego zespołu napędowego w gospodarce. Stany Zjednoczone, ale również Wielka Brytania oraz peryferyjne kraje emerging markets pozostają nadal siłą napędową dla gospodarki światowej. Co to oznacza dla polityki monetarnej? Podczas gdy EBC oraz Bank Japonii będą naciskać pedał gazu w ramach polityki monetarnej, dwa anglosaskie banki centralne będą stopniowo zmniejszać prędkość, chociaż jeszcze bez użycia hamulców. Represja finansowa w postaci niskich stóp procentowych jest i pozostanie najważniejszą siłą napędową w poszukiwaniu dodatnich zysków realnych przez inwestorów. Czego więc można oczekiwać w nadchodzących miesiącach na rynkach finansowych? Inwestorzy powinni nastawić się na podążanie nadal drogą pełną zakrętów. To, w jakim stopniu będą rosnąć wahania w przypadku klas aktywów obarczonych ryzykiem zależy przy tym w szczególności od starannego zarządzania oczekiwaniami anglosaskich banków centralnych pod względem ich strategii wyjścia. Sugeruje się wszystkimi kołami trzymać się asfaltu, czyli szeroko dywersyfikować swoje inwestycje we wszystkich klasach aktywów. Jest to nowy alfabet inwestowania. W świecie wolniejszego tempa wzrostu na skutek niezbędnego redukowania zadłużenia, zyski rynkowe ( beta ) będą tracić na znaczeniu, podczas gdy coraz większe znaczenie będzie mieć alfa, czyli aktywne zarządzanie odnośnie do selekcji walorów i segmentów inwestycyjnych.

4 Rynki szczegółowo Taktyczna alokacja akcji & obligacji Przedłużony okres poluzowanej polityki monetarnej oraz nadal umiarkowanie optymistyczne perspektywy wzrostu przemawiają pod względem strukturalnym za klasami aktywów o wyższym ryzyku, jako siłą napędową zysków. Wysokie wyceny, w szczególności na amerykańskich rynkach akcji, oraz oczekiwana zmiana kursu anglosaskich banków centralnych mogłyby oznaczać przeciwny wiatr dla klas aktywów o wyższym ryzyku. Dlatego przewidywania generalnie bardziej burzliwej fazy rynku zachęcają do taktycznej neutralizacji wagi akcji. Strzałki wskazują zalecane równoważenie segmentów wewnątrz poszczególnych klas aktywów (region, sektory, papiery wartościowe). Niemcy Po dobrym starcie na początku roku wydaje się, że niemiecki wzrost gospodarczy uległ przejściowo wyhamowaniu. W związku z sytuacją geopolityczną (w szczególności z rosyjsko-ukraińskim konfliktem) oraz nierównym ożywieniem gospodarczym w strefie euro, oczekiwania przedsiębiorstw były w ostatnim czasie zdecydowanie bardziej sceptyczne niż na początku roku. Tym niemniej do niedawna nadal wzrastało zatrudnienie, co w połączeniu z niską inflacją stanowiło wsparcie dla konsumpcji indywidualnej. Od strony państwa należy oczekiwać większych inwestycji w infrastrukturę. Szanse eksportowe poprawia zwłaszcza słabe euro, nawet jeżeli wzrost obrotów w handlu światowym pozostaje na umiarkowanym poziomie. Wyceny na niemieckim rynku akcji, mierząc wskaźnikiem Shillera P/E, znajdują się na poziomie nieco poniżej długookresowej średniej dla akcji rynków rozwiniętych. Z uwagi na ukryte czynniki wzbudzające niepewność jest to sugestia do neutralnego wyważenia niemieckich akcji w ramach alokacji akcji europejskich. Europa Podczas gdy brytyjski silnik gospodarczy w dalszym ciągu chodzi na wyższych obrotach, w strefie euro gospodarka weszła w ostatnim czasie na niższy bieg. Chociaż wskaźniki PMI w październiku sygnalizują, że strefa euro prawdopodobnie wkroczyła w ostatni kwartał roku z większym rozpędem, ożywienie gospodarcze będzie raczej skromne i pełne wybojów. Za stopniową poprawą popytu na rynku wewnętrznym przemawia, obok coraz mniej restrykcyjnej polityki fiskalnej, pewne przyspieszenie wzrostu wynagrodzeń przy niskiej inflacji. Jednocześnie ze względu na perspektywy wzrostu podział na kraje główne i kraje peryferyjne nie wydaje się już zbyt logiczny podczas gdy dawne kraje objęte programami pomocy, takie jak Irlandia i Hiszpania, przechodzą do fazy ożywienia gospodarczego, poprawa sytuacji gospodarczej we Francji i we Włoszech przebiega nadal stosunkowo opornie. EBC zareagował na niską inflację oraz słaby rozwój gospodarczy szeroko zakrojonymi działaniami. Aby zwiększyć ilość przyznawanych kredytów bank centralny będzie przez co najmniej dwa lata skupywał sekurytyzowane kredyty i zabezpieczone obligacje. Mierząc wskaźnikiem Shillera P/E, europejskie rynki akcji pozostają po obu stronach kanału nadal atrakcyjne. USA Gospodarka amerykańska znajduje się wciąż na ścieżce zdrowego wzrostu. Nadal obserwujemy sprzyjającą sytuację na rynku pracy, która wraz ze spadającymi cenami energii wspiera indywidualną konsumpcję. Ponadto, inaczej niż w trzech ubiegłych latach, nie należy na razie spodziewać się żadnych większych obciążeń ze strony polityki fiskalnej. Mimo oczekiwań pierwszej podwyżki stóp procentowych w roku 2015 Rezerwa Federalna prawdopodobnie pozostanie z tyłu, tzn. w porównaniu ze swoimi historycznymi wzorcami reakcji będzie przez bardzo długi czas ekspansywna. Silne wsparcie dla akcji amerykańskich stoi w opozycji z aktualną sytuacją w zakresie wycen. Mierząc wskaźnikiem Shillera P/E, pozostają one nadal w drogim obszarze. Japonia Mimo opieszałego tempa wzrostu gospodarczego po mającej miejsce w kwietniu podwyżce podatku VAT, akcje japońskie wspierane są przez słabego jena oraz wzrost po stronie rentowności. Z uwagi na utrzymujące się wątpliwości, co do długookresowego sukcesu skoordynowanej ekspansywnej polityki monetarnej i fiskalnej ( abenomika ) wzrost ten może się okazać zjawiskiem przejściowym. Ponadto dla inwestorów zagranicznych przeszkodę nadal stanowi jen. Z uwagi na kurs reflacyjny Banku Japonii prawdopodobna jest jego dalsza deprecjacja, która spowoduje spadek rentowności.

5 Rynki wschodzące Jako grupa rynki wschodzące wykazały na razie w tym roku umiarkowany jak na siebie wzrost, chociaż poszczególne regiony powinno się potraktować odrębnie. I tak, sytuacja gospodarcza w progowych krajach azjatyckich jest bardziej pozytywna i mniej niejednorodna w porównaniu z Ameryką Łacińską i Europą Wschodnią. Za nieco lepszą dynamiką wzrostu w krajach wschodzących stoi wzmocnienie sytuacji gospodarczej w krajach uprzemysłowionych, a także niewielkie ożywienie w światowym handlu. Spadek cen surowców oraz wzmocnienie dolara amerykańskiego oznaczały jednak w przeszłości obciążenia dla krajów progowych jako grupy. Oprócz tego szereg krajów progowych nadal walczy z problemami strukturalnymi, przede wszystkim z wysokim i ciągle wzrastającym zadłużeniem w sektorze prywatnym. Towarzyszy temu w licznych przypadkach gwałtowny wzrost cen nieruchomości. Wyceny akcji krajów progowych stały się bardziej atrakcyjne mierząc wskaźnikiem Shillera P/E z uwzględnieniem wahań cyklicznych. Branże W zakresie alokacji sektorowej nadal sugeruje się umiarkowane ukierunkowanie na sektory cykliczne z przeważeniem walorów przedsiębiorstw z sektora finansowego i technologicznego. Wzrost zysków z obligacji byłby sygnałem do rozpoczęcia jeszcze większego ukierunkowania na branże cykliczne. Wśród branż defensywnych akcje przedsiębiorstw sektora energetycznego i farmaceutycznego nadal wyróżniają się atrakcyjnymi zyskami z dywidend oraz szansą na zwiększenie wysokości wypłacanych dywidend. Po okresie słabych wyników sektor podstawowych dóbr konsumpcyjnych zyskuje na znaczeniu, pomimo wysokich wycen, ze względu na siłę swojej defensywnej strategii gospodarczej, długookresowy wzrost oraz skoncentrowanie na rynkach wschodzących. Temat inwestycyjny W sytuacji niskich zysków realnych dywidendy powinny nadal stanowić ważny element całkowitych zysków z akcji. Inwestorzy instytucjonalni inwestujący długoterminowo powinni zastanowić się nad tym, czy chcą inkasować premię za brak płynności aktywów, np. z finansowania inwestycji infrastrukturalnych. Rentowność euroobligacji Oczekiwania niskiej inflacji oraz perspektywa jeszcze bardziej ekspansywnej polityki monetarnej EBC przyczyniły się w ostatnich miesiącach do dalszego spadku długoterminowych zysków z obligacji państwowych. Opierając się na naszych modelach wycen, wydaje się, że niemieckie długoterminowe obligacje państwowe są znacznie przeszacowane. Swoim pakietem działań EBC mocno zakotwiczył krótki koniec obligacji w ujemnym obszarze. Już dość ekstensywne działania w zakresie poluzowania oraz utrzymujące się spekulacje wokół szeroko zakrojonego programu wykupu obligacji państwowych powinny na razie utrzymać zyski z obligacji na niskim poziomie w szerokim spektrum terminów zapadalności. W średnim okresie zyski z niemieckich obligacji o dłuższych terminach zapadalności nie powinny jednak ustępować sile wzrostu zysków z obligacji amerykańskich. W porównaniu z poziomem sprzed kryzysu peryferyjne rynki Eurolandu nadal wkalkulowują w ceny wyższe prawdopodobieństwo niewypłacalności w okresie nadchodzących pięciu lat. Dlatego w średnim okresie atrakcyjne będzie inwestowanie w obligacje państwowe krajów peryferyjnych strefy euro. Rentowność obligacji międzynarodowych Nasze fundamentalne modele wycen sygnalizują przeszacowanie 10-letnich amerykańskich obligacji państwowych. Zgodnie z zapowiedzią, pod koniec października Fed zakończył swój wielomiliardowy program wykupu obligacji. Z uwagi na zakończenie przez Fed ilościowej polityki monetarnej, nadal stabilny wzrost gospodarczy oraz przewidywany wzrost amerykańskich stóp procentowych od połowy 2015 roku, w nadchodzących miesiącach należy liczyć się ze stopniowym wzrostem zysków z amerykańskich obligacji państwowych, napędzanym krótkim końcem krzywej rentowności ( bear flattening ). Dzieje się tak dlatego, że rynek pieniężny w USA wkalkulowuje obecnie w ceny podwyżki stóp procentowych, które są niższe niż bardzo już umiarkowane oczekiwania członków Federalnego Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC). Obligacje rynków wschodzących Zwiększył się w ostatnim czasie ponownie napływ środków na rynki obligacji azjatyckich krajów progowych, w szczególności Chin.

6 Nadal mamy do czynienia z długookresowo korzystną sytuacją dla obligacji rynków wschodzących nominowanych w twardej walucie. W krótkim okresie obciążenie dla tej klasy aktywów stanowią mieszane informacje, oczekiwania mniej ekspansywnej polityki monetarnej w USA, a także wzrost wahań na rynku. Zgodnie z efektem Balassa-Samuelsona większość walut krajów progowych powinna na koniec tej dekady ulec realnej aprecjacji w stosunku do dolara amerykańskiego. Obligacje przedsiębiorstw Premie z tytułu ryzyka kredytowego w przypadku amerykańskich i europejskich obligacji przedsiębiorstw osiągnęły niski poziom z historycznego punktu widzenia. Wskazuje on na coraz bardziej ambitne wyceny zarówno obligacji posiadających rating investment grade, jak i dla obligacji wysokodochodowych. Ambitne wyceny obligacji przedsiębiorstw po obu stronach Atlantyku są nadal kompensowane pozytywnymi danymi fundamentalnymi, takimi jak np. solidne bilanse przedsiębiorstw. Związane z rynkami obligacji ryzyko braku płynności finansowej będzie miało w przyszłości szczególne znaczenie dla obligacji przedsiębiorstw. Waluty Różnicowanie zysków przy inwestycjach w EUR oraz w USD jest nadal jednym z najważniejszych czynników wyjaśniających kształtowanie się kursów walut. Z uwagi na rozbieżną politykę monetarną obu banków centralnych waluta wspólnotowa powinna w stosunku do dolara być nadal osłabiona. Z uwagi na przewidywania jeszcze bardziej ofensywnej polityki japońskiego banku centralnego nadal istnieje ryzyko dewaluacji jena. Brytyjski funt powinien skorzystać z powolnych działań Banku Anglii w kierunku zmiany stóp procentowych. Stopy zwrotu Portfeli Modelowych Allianz na Portfele Modelowe Polskie 1m 3m 6m 12m od początku roku od Portfel Dynamiczny -2,33% 3,97% 1,33% -3,55% -0,30% 16,71% Portfel Stabilnego Wzrostu -0,43% 2,19% 1,75% 0,45% 1,84% 10,67% Portfel Aktywnej Alokacji -0,28% 3,28% 2,28% -0,29% 1,77% 14,76% Portfele Modelowe Zagraniczne 1m 3m 6m 12m od początku roku od Portfel Akcji Rynków Rozwiniętych -0,98% 0,45% 4,43% b.d. 6,21% 7,53% Portfel Akcji Rynków Wschodzących -0,06% 0,80% 6,38% b.d. 10,50% 11,85% Portfel Obligacji Zagranicznych 0,45% -0,63% 1,68% b.d. 3,60% 4,33% Złoty Portfel nagroda Gazety Giełdy Parkiet dla subfunduszy Allianz FIO w latach 2006, 2010 i 2011 przyznany za najlepsze wyniki inwestycyjne. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi wystarczającej podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Opracowanie niniejsze nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.wszystkie prezentowane opinie są opiniami własnymi TFI Allianz. Pomimo dołożenia należytej staranności przy sporządzaniu niniejszego dokumentu TFI Allianz nie może zapewnić, że prezentowane opinie okażą się trafne, a sytuacja na rynku nie ulegnie zmianie, w szczególności w stosunku do określonych instrumentów finansowych. Opinie TFI Allianz mogą się zmieniać bez obowiązku każdorazowego informowania o tym fakcie. TFI Allianz, jego pracownicy, członkowie władz ani podmioty dominujące i stowarzyszone z TFI Allianz nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania podjęte na podstawie niniejszego dokumentu, w szczególności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego komentarza ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Prezentowane w niniejszym materiale fundusze są ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi utworzonymi i zarządzanymi przez TU Allianz Zycie Polska S.A. Fundusze oferowane są w ramach umów ubezpieczenia na życie powiązanych z elementem inwestycyjnym. Informujemy, ze TU Allianz Życie Polska S.A. nie prowadzi doradztwa inwestycyjnego i nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem składek w fundusze. Jednostki uczestnictwa funduszu nie są depozytem bankowym. Środki lokowane w fundusz nie są gwarantowane przez TU Allianz Życie Polska S.A. Inwestycje w fundusz są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części zainwestowanego kapitału. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa funduszu może sie zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. Dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Wartość wykupu może być niższa niż wpłacona składka. Potencjalne korzyści mogą zostać zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, ogólnych warunków ubezpieczenia i regulaminów funduszy. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej karcie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, ani nie są usługą doradztwa finansowego lub inwestycyjnego albo rekomendacja wyboru któregokolwiek z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych utworzonych przez TU Allianz Życie Polska S.A. Projekt graficzny i skład: Sekcja grafiki Departament Marketingu Współpraca: Artur Jusiński, Marek Kuczalski, Urszula Jaśkiewicz Adres redakcji: TUiR Allianz Polska S.A. Departament Marketingu i Public Relations, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, Warszawa

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 12(46) 17 grudnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Na łamach bieżącego, jakby nie patrzeć,

Bardziej szczegółowo

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU?

W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? W CO INWESTOWAĆ W 2013 ROKU? Oczekujemy, że głównym motorem wzrostu gospodarczego w USA będzie dalsza poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym i rynku pracy. Czynnikiem ryzyka w USA będą przedłużające się

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU WYDARZENIA WIEDZA EDUKACJA PAŹDZIERNIK 2014 PIONEER Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU Japonia: reaktywacja TRZECIA GOSPODARKA ŚWIATA ROZWIJA SIĘ NAJSZYBCIEJ OD LAT Gdy spadają

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE ŁUKASZ WITKOWSKI Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. Produkcja przemysłowa r/r, wyrównana sezonowo (lewa oś) 6, PKB I PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 Craig Botham Ekonomista

Bardziej szczegółowo

Miesięczny raport rynkowy

Miesięczny raport rynkowy 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Trwający konflikt na Ukrainie. Nierozwiązana kwestia ISIS. Działania wojenne w Jemenie i umowa z Iranem. Fundamenty: Poprawiły

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz

Strategia na 2014. Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB. Departament Analiz Strategia na 214 21 stycznia 214 Kontynuacja hossy wsparta wzrostem PKB Uważamy, że pomimo ryzyk związanych głéwnie z reformą OFE, akcje nadal pozostają atrakcyjną inwestycją, szczegélnie poréwnując z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów

Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Wydane w Listopadzie 2013 r. Materiał przeznaczony wyłącznie dla doradców i profesjonalnych inwestorów Schroders Strategie oparte na wielu klasach Analizy i oceny Część 1: Analizy dotyczące inwestowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1.

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1. II. Ocena bieżącej sytuacji gospodarczej i prognoza II.1. Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca W II kw. 2013 r. gospodarka polska weszła na ścieżkę wyższego wzrostu, rosnąc przez ostatnie półtora roku

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WALUTOWE NA 2015 ROK

PROGNOZY WALUTOWE NA 2015 ROK PROGNOZY WALUTOWE NA 2015 ROK USD EUR GBP JPY CHF AUD NZD CAD NOK SEK PLN W 2015 r. tematem wiodącym dla rynku walutowego pozostanie szerokie umocnienie dolara pod dyktando normalizacji polityki monetarnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY PKB I PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA. Maj 2010

KOMENTARZ RYNKOWY PKB I PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA. Maj 2010 KOMENTARZ RYNKOWY Maj 2010 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE PIOTR NOWAK jednak dezagregacja PKB pozostawia wiele do życzenia i możemy jedynie mieć nadzieję że spadek tak ważnej składowej jak inwestycje, był

Bardziej szczegółowo

Polska. Styczeń 2015. Tańsze kredyty, ale też niższe odsetki z lokat. Ożywienie wróci w 2015 r.

Polska. Styczeń 2015. Tańsze kredyty, ale też niższe odsetki z lokat. Ożywienie wróci w 2015 r. Styczeń 2015 Polska Sankcje gospodarcze na linii Rosja USA i Unia Europejska, a także słaba koniunktura w strefie euro, sprawiły że większość ekonomistów oczekiwała silnego spowolnienia polskiego PKB w

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie na 31 grudnia 2009 r. zweryfikowane przez biegłego HORIZON

Roczne sprawozdanie na 31 grudnia 2009 r. zweryfikowane przez biegłego HORIZON Roczne sprawozdanie na 31 grudnia 2009 r. zweryfikowane przez biegłego HORIZON Towarzystwo funduszy inwestycyjnych o zmiennym kapitale (SICAV) prawa belgijskiego o zmiennej liczbie tytułów uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis

Turbo-gloom and Anno Horribilis. Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Prognoza 2009 Turbo-gloom and Anno Horribilis Witamy w naszej corocznej prognozie dla gospodarki globalnej W roku 2009 inwestorzy powinni być przygotowani na to, iż w dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo