Czas na przedsiębiorczość

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czas na przedsiębiorczość"

Transkrypt

1 Czas na przedsiębiorczość Poradnik dla osób,które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą z dotacji uzyskanej w Powiatowym Urzędzie Pracy STAN PRAWNY NA DZIEŃ 2 MARCA 2010 r.

2 Spis treści Wstęp Uzyskanie dotacji w Powiatowym Urzędzie Pracy... 6 Wpis do ewidencji działalności gospodarczej... 9 Urząd Skarbowy...11 Zakład Ubezpieczeń Społecznych...15 Konto bankowe Uzyskanie numeru REGON...18 Pieczęć firmowa...19 Inspekcja Pracy...19 Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Kalendarz przedsiębiorcy

3 Wstęp Aby Twoja Firma działała jak przysłowiowy szwajcarski zegarek, niniejszym poradnikiem wyposażamy Cię we wskazówki, które sprawią, że Twój start odbędzie się bez opóźnień, a droga do Indywidualnej Działalności Gospodarczej przebiegnie szybko i sprawnie. Wsparcie finansowe otrzymane na starcie, pomaga pokonać wiele przeszkód, które powstają, gdy tych środków brak. Przekazujemy kompendium wiedzy dla osób zamierzających uruchomić firmę z pomocą dotacji uzyskanej w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz innych osób stawiających pierwsze kroki w indywidualnej działalności gospodarczej. Masz pomysł, koncepcję na własny interes to początek. W PUP sprawdź czy jesteś osobą kwalifikującą się do uzyskania dotacji. Opracuj strategię Twojej firmy. Ona będzie pomocna w drodze do sukcesu i pomoże ograniczyć prawdopodobieństwo porażki. Dlatego tak ważne jest dla Ciebie teraz, na początku drogi, aby podejmować przemyślane decyzje dotyczące np. wyboru formy opodatkowania. Później największy wysiłek nie nadrobi złej decyzji. Budowa strategii opiera się na zadawaniu odpowiednich pytań i szukaniu na nie odpowiedzi. Dajemy Ci wskazówki u kogo szukać większości odpowiedzi na pytania, które pojawią się w procesie zakładania firmy. Przybliżamy procedurę rejestracji firmy, zasady różnych form opodatkowania itp. Ufamy, że praktyczne wskazówki pomogą przyszłemu przedsiębiorcy pamiętać o obowiązkach względem ZUS czy US. Nasz poradnik ułatwi codzienną pracę podczas pierwszych, ale jakże ważnych kroków i decyzji związanych z rejestracją Twojej firmy. Czym jest własna firma? Indywidualna działalność jest: jednym ze sposobów odnalezienia się na rynku pracy, receptą dla pozostających bez zatrudnienia, możliwością zmiany swojej dotychczasowej sytuacji zawodowej, sposobem na wykorzystanie swojego potencjału, alternatywą dla zarobkowych wyjazdów za granicę. Pojęcie działalności gospodarczej Według art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (z późn. zm.) działalność oznacza zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Osoba, która zawodowo we własnym imieniu taką zarobkową działalność podejmuje i wykonuje, staje się przedsiębiorcą. 31 marca 2009 roku weszły w życie istotne zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Akt ten wprowadził ważne modyfikacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Przede wszystkim zaczęła obowiązywać nowa procedura rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, czyli tzw. jedno okienko. Jego utworzenie ma na celu uproszczenie rejestracji firmy, poprzez złożenie jednego wniosku w jednym urzędzie, a nie jak dotychczas, w kilku. Rozpoczynając działalność na własny rachunek dowiesz się, jak duże znaczenie ma znajomość wielu przepisów prawa, m.in. podatkowego, ubezpieczeń społecznych, cywilnego oraz prawa pracy, jeśli zatrudniasz pracowników. Dodatkowo obowiązują Cię prawa i obowiązki określone w umowie o udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, którą podpiszesz z Powiatowym Urzędem Pracy. Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej 1 podejmowanie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Wolność ta nie może być jednak pojmowana w sposób zupełny. Ustawa wprowadza określone ograniczenia tej wolności. Przedsiębiorca jest zobowiązany zapoznać się ze wszystkimi warunkami prowadzenia działalności gospodarczej, wynikającymi z obowiązujących przepisów, oraz stosować się do nich w trakcie jej wykonywania. Dlaczego, pomimo tego ogromu formalności i przepisów, warto prowadzić swoją firmę? Podajemy kilka zalet, które przemawiają za tą formą aktywności zawodowej. Zaletą własnego biznesu jest poczucie niezależności i wolności oraz świadomość, że sam kształtujesz swój los, a więc poczucie kontroli nad tym, co się z Tobą dzieje. Ty jesteś jedynym właścicielem i Ty podejmujesz wszystkie decyzje. Jest to najprostsza metoda zarządzania. Zapewnia to elastyczność działania i ułatwia szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku. Jest to źródło wielkiej satysfakcji i poczucia własnej wartości. Dużą rolę odgrywa również nadzieja na większe zarobki oraz satysfakcja z odniesionego sukcesu. Prowadząc własną firmę decydujesz o czasie pracy i terminach urlopu, o wyborze pracowników, kooperantów, czasami również klientów, sam ustalasz miejsce prowadzenia działalności. Siedzibę firmy możesz np. umieścić we własnym domu wliczając w koszty część ponoszonych opłat. Większość kosztów związanych z funkcjonowaniem firmy możesz odpisać od dochodu. Poczucie niezależności i własnej siły, nadzieja, odkrywanie własnych zdolności, entuzjazm, interesujące kontakty z ludźmi, nowe znajomości, szacunek lokalnej społeczności to wszystko możesz 1 Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr 173 poz z późn. zm.)

4 uzyskać pracując na własne konto. Samodzielna praca wyzwala ukryte talenty, stajesz się bardziej twórczy. Samorealizacja jest źródłem głębokiego zadowolenia, a także poczucia szczęścia. Pokażemy Ci zatem, jak możesz zostać swoim szefem dzięki dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy. Wskażemy, z jakimi obszarami wiedzy warto się zapoznać przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej, w jakich instytucjach możesz uzyskać szczegółowe informacje oraz kto może pomóc Ci pokonać liczne przeszkody, którym będziesz musiał stawić czoła. Uzyskanie dotacji w Powiatowym Urzędzie Pracy Status bezrobotnego daje Ci możliwość otrzymania dotacji udzielanej przez Powiatowy Urząd Pracy (PUP) na podjęcie indywidualnej działalności gospodarczej, czyli kapitału finansowego na start Twojej firmy. Kiedy posiadasz status bezrobotnego, wniosek o przyznanie dotacji z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej możesz złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce, w którym zamierzasz prowadzić swoją działalność. Zgodnie z obowiązującym prawem 2 Powiatowe Urzędy Pracy mogą jednorazowo przyznać środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości nie przekraczającej 600% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy. Uzyskane środki mogą być przeznaczone np. na zakup środków trwałych, wyposażenia, maszyn, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności. Uzyskane środki nie mogą być przeznaczone na udziały w spółkach, działalność sezonową, zakup ziemi i innych nieruchomości, zakup, remont, adaptację lokalu, w którym będzie prowadzona działalność, na leasing, przejęcie działalności gospodarczej prowadzonej przez inną osobę, pokrywanie kosztów dzierżawy, danin publicznych (podatków, w tym cła, akcyzy, opłat, składek) oraz opłat administracyjnych. Każdy z Powiatowych Urzędów Pracy posiada własny regulamin przydzielania dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, określający szczegółowe wymogi dla ubiegających się o dotację. Wymogi te dostosowane są do sytuacji gospodarczej konkretnego powiatu i sytuacji na lokalnym rynku pracy. Podstawą do tworzenia regulaminu PUP jest Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenie w sprawie ( ) przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej 3. Składamy wniosek Jeśli chcesz uzyskać środki na rozpoczęcie indywidualnej działalności gospodarczej, koniecznie przed zarejestrowaniem firmy, zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy, w którym jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna lub właściwego dla miejsca, w którym zamierzasz prowadzić swoją działalność. Tam otrzymasz odpowiedni formularz wniosku. Możesz również pobrać formularz wniosku ze strony internetowej PUP. W formularzu wniosku umieścisz następujące informacje: wysokość wnioskowanej dotacji, rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierzasz podjąć, symbol rodzaju działalności, określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD2007), termin podjęcia działalności gospodarczej musi być zgodny z datą wskazaną we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (EDG-1) oraz nie może być wcześniejszy niż data podpisania z PUP umowy o uzyskanie dotacji, adres, pod którym będzie prowadzona działalność, kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności i wskazanie źródeł ich finansowania (własne, dotacja z PUP), szczegółową specyfikację i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków, spodziewane wyniki ekonomiczne z prowadzonej działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności, propozycję formy zabezpieczenia dotacji w przypadku nie dotrzymania warunków umowy z PUP. Do wniosku o dotację musisz również dołączyć 4 : oświadczenie o niekorzystaniu dotychczas z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w rozporządzeniu 5 do otrzymania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności, oświadczenie o sytuacji majątkowej własnej i współmałżonka, oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, 2 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) 3 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r., Nr 30, poz. 156) 4 Lista wymaganych załączników jest wyszczególniona w regulaminie udzielania dotacji w każdym z powiatów. Załączniki te mogą się nieznacznie różnić, dlatego warto zapoznać się z regulaminem w swoim Powiatowym Urzędzie Pracy 5 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r., Nr 30, poz. 156)

5 oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na ubieganie się oraz wykorzystanie dotacji zgodnie z przeznaczeniem, w niektórych PUP również biznesplan. O wsparcie finansowe z Urzędu Pracy możesz się ubiegać jeżeli: posiadasz status osoby bezrobotnej, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 6, w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku będąc bezrobotnym nie odmówiłeś, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nie przerwałeś z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie, po skierowaniu podjąłeś szkolenie, przygotowanie zawodowe Dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie nie korzystałeś dotychczas z bezzwrotnej dotacji z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, spełniasz warunki w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis, (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE), w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację nie prowadziłeś działalności gospodarczej. W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku i pozostałych wymaganych dokumentów otrzymujesz pisemne powiadomienie o przyznaniu lub nieprzyznaniu dotacji. W przypadku odpowiedzi pozytywnej zawierasz umowę, w której określone są warunki korzystania z przyznanych środków. Zawarta umowa zobowiązuje Cię przede wszystkim do: podjęcia działalności gospodarczej w terminie określonym w umowie, wydatkowania środków zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem (określonym we wniosku), udokumentowania i rozliczenia dotacji w terminie określonym w umowie, prowadzenia działalności nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy, w przypadku wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, zaprzestania lub zawieszenia działalności gospodarczej przed upływem 12 miesięcy lub w przypadku naruszenia innych warunków umowy zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Niektóre Powiatowe Urzędy Pracy przed udzieleniem dotacji organizują obowiązkowe szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. W takim przypadku jednym z warunków uzyskania środków na podjęcie działalności gospodarczej jest ukończenie szkolenia. Pamiętaj! Następny krok do założenia swojej firmy podejmij dopiero wtedy, gdy środki z dotacji przekazanej przez Powiatowy Urząd Pracy znajdą się na Twoim koncie bankowym. Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy Kolejnym krokiem do założenia indywidualnej działalności gospodarczej z dotacji uzyskanej w Powiatowym Urzędzie Pracy 7 jest złożenie wniosku EDG-1 o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej. Organem ewidencyjnym jest organ administracji samorządowej, który dokonuje rejestracji na podstawie wniosku o wpis Urząd Miasta, Urząd Gminy lub Urząd Miasta i Gminy. Ewidencję prowadzi gmina właściwa dla Twojego miejsca zamieszkania. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której przebywasz z zamiarem stałego pobytu. W tym celu wypełniasz wniosek EDG-1, który pobrałeś ze strony internetowej organu ewidencyjnego lub bezpośrednio w jego siedzibie. Możesz wcześniej przygotować sobie taki wniosek w domu, a podpisać go i ewentualne niejasności wyjaśnić już na miejscu, w Urzędzie. Wniosek możesz złożyć do Urzędu Miasta/Gminy następującymi drogami: 1. jako formularz papierowy złożony osobiście lub przez pełnomocnika, 2. jako formularz papierowy, przesłany listem poleconym, z notarialnym poświadczeniem podpisu wnioskodawcy, 3. elektronicznie przesłany za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta/Gminy 8, niepodpisany elektronicznie, 4. elektronicznie przesłany za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta/Gminy, podpisany elektronicznie. Zintegrowany wniosek EDG-1 jest jednocześnie: wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wnioskiem o nadanie numeru REGON, zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym NIP, 6 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) 7 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) 8 Jeśli Twój Urząd już przewiduje taką drogę

6 zgłoszeniem lub zmianą zgłoszenia płatnika składek do ZUS / oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia w KRUS. We wniosku EDG-1 umieszczasz następujące dane: imię i nazwisko oraz nazwę (firmę), pod jaką będzie prowadzona działalność nazwą firmy jest już Twoje imię i nazwisko i można na tym poprzestać. Praktyka jednak pokazuje, iż dodatkowo nazwa własna firmy (np. KAMA ), lub choćby określenie np. firma usługowa przydaje się w jej dalszym funkcjonowaniu, PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), wszystkie posiadane obywatelstwa, adres zamieszkania i/lub zameldowania, adres miejsca (miejsc) prowadzenia działalności, datę rozpoczęcia działalności działalność gospodarczą możesz rozpocząć już w dniu złożenia kompletnego wniosku, dlatego data rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku; możesz określić też późniejszy termin rozpoczęcia działalności, opis przedmiotu działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Numer PKD wpisany na wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej musi być zgodny z numerem PKD zawartym w umowie z Powiatowym Urzędem Pracy. Wymóg taki jest związany z przeznaczeniem dotacji na konkretną działalność ujętą w biznesplanie, podlegającą kontroli PUP w zakresie realizacji i wykorzystania środków. Każdą zmianę dotyczącą poszerzenia Twojej indywidualnej działalności gospodarczej o nowy zakres i nowy numer PKD musisz skonsultować z PUP i uzyskać zgodę. Wniosek podlega sprawdzeniu pod względem formalnym na miejscu. Potwierdza się również zgodność danych z Twoim dokumentem tożsamości. Jeśli wniosek jest poprawny otrzymasz pokwitowanie o jego przyjęciu. Pozostałe czynności, czyli zgłoszenie do REGON, zgłoszenie lub aktualizację NIP oraz zgłoszenie płatnika składek do ZUS wykona w Twoim imieniu Urząd. Upewnij się wcześniej, czy działalność nie wymaga koncesji lub spełnienia specjalnych wymogów. Takie wiadomości musisz zdobyć przed złożeniem wniosku, gdyż nawet uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta/Gminy, nie będzie uprawniało Cię do wykonywania działań objętych koncesją lub zezwoleniem. Miejsca pozyskania uprawnień oraz ich charakterystykę i warunki uzyskania uzyskasz w instytucjach odpowiednich dla danych zezwoleń, koncesji i licencji. Urząd Skarbowy Kolejną instytucją, którą odwiedzisz (oprócz instytucji, w której składasz wniosek EDG-1), jest Urząd Skarbowy odpowiedni dla Twojego miejsca zamieszkania, w celu: wyboru formy opodatkowania (przed terminem wskazanym we wniosku EDG-1 jako data rozpoczęcia działalności gospodarczej) oraz poinformowania urzędu o miejscu przechowywania dokumentacji księgowej, dokonania zgłoszenia rejestracyjnego jako płatnika podatku VAT (jeśli rodzaj działalności lub wysokość planowanego rocznego obrotu będzie tego wymagała). Wybór formy opodatkowania 9 : Wybór formy opodatkowania w Urzędzie Skarbowym jest bezpłatny. Jako indywidualny przedsiębiorca, możesz dokonać wyboru jednej z dopuszczalnych form opodatkowania, tj.: karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatku liniowego, zasad ogólnych podatek według skali. Zapoznaj się wcześniej z każdą formą, bowiem każda z nich ma swoje zalety i wady. Formy opodatkowania Karta podatkowa Jest to najmniej skomplikowana forma rozliczania. Płacąc podatek wg karty podatkowej, nie musisz samodzielnie go obliczać, bowiem wysokość podatku nie zależy od wysokości uzyskanych dochodów, lecz jest ustalana przez Urząd Skarbowy w formie decyzji. Urząd raz w roku wyznacza miesięczną stawkę podatku na podstawie tabeli stanowiącej załącznik do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, biorąc pod uwagę: rodzaj działalności, liczbę mieszkańców gminy/miejscowości, na terenie której jest ona prowadzona, liczbę zatrudnionych pracowników. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie. Pamiętaj! Idąc do Urzędu Miasta/Gminy zabierz dowód osobisty. 9 Podstawowe akty prawne: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.) Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz.930 z późn. zm.)

7 Jeśli decydujesz się na tą formę opodatkowania, odpadają uciążliwe obowiązki, jak prowadzenie ksiąg, wypełnianie zeznań podatkowych i składanie deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu. Jeśli zatrudniasz pracowników, zobowiązany jesteś do prowadzenia ewidencji pracowników poświadczonej przez Urząd Skarbowy. Nie możesz natomiast skorzystać z różnego rodzaju ulg i odliczeń. Nie możesz także rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, ani w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Ta forma opodatkowania jest korzystna dla osób, które prowadzą drobną działalność handlową, usługową lub gastronomiczną. Lista rodzajów działalności podlegających opodatkowaniu w formie karty podatkowej jest bardzo obszerna i określa ją art. 23 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Płacąc podatek według karty podatkowej przekazujesz ustaloną kwotę do Urzędu Skarbowego, pomniejszoną o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne (pomniejszenie nie może przekraczać 7,75% podstawy wymiaru składki), w terminie do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień do 28 grudnia. Po upływie roku podatkowego podatnik jest obowiązany złożyć w Urzędzie Skarbowym roczną deklarację według ustalonego wzoru (PIT-16A) o wysokości zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach. Ryczałt ewidencjonowany Uproszczona forma rozliczenia z fiskusem. Wysokość stawki ryczałtu 20%, 17%, 8,5%, 5,5% lub 3% zależy od rodzaju wykonywanych usług. Płaci się ją według jednej z podanych stawek lub kilku, jeśli działalność jest różnorodna. Podatek ten obniża składka na własne ubezpieczenie zdrowotne, opłacona w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (do wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru). Wielkość przychodu uprawniająca do ryczałtu ewidencjonowanego to równowartość 150 tys. euro, przekroczenie tego progu powoduje utratę prawa do ryczałtu. Przychodów nie można pomniejszyć o żadne koszty, co oznacza, że wydatki ponoszone w związku z prowadzeniem działalności nie mają żadnego znaczenia przy ustalaniu wysokości podatku. Ryczałtowiec ma mniej biurokratycznych obowiązków niż przedsiębiorca opodatkowany na zasadach ogólnych. Rozliczając się w formie ryczałtu należy prowadzić uproszczoną księgowość w postaci ewidencji przychodów z podziałem na stawki, nie trzeba natomiast księgować swoich wydatków. Oprócz tego trzeba założyć wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia, a także ewidencję zatrudnienia i karty przychodów pracowników. Ryczałt oblicza się samodzielnie i wpłaca co miesiąc do Urzędu Skarbowego terminie do 20 dnia następnego miesiąca, a za grudzień w terminie złożenia zeznania rocznego. W trakcie roku nie składa się żadnych deklaracji. Podatnicy, których przychody z działalności za rok ubiegły nie przekroczyły równowartości euro mogą obliczać i wpłacać ryczałt kwartalnie do 20 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku w terminie zeznania. O wyborze kwartalnego rozliczania podatku należy powiadomić Urząd Skarbowy do 20 stycznia. Po zakończeniu roku, do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym na formularzu PIT-28 składa się zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu i należnego ryczałtu. Tej formy rozliczeń nie mogą wybrać m.in. przedsiębiorcy prowadzący apteki, lombardy, kantory, wykonujący niektóre wolne zawody. Ryczałtu nie może również płacić osoba, która była zatrudniona na umowę o pracę, a chce założyć własną firmę i wykonywać na rzecz byłego pracodawcy takie same czynności, jakie w ostatnim czasie wykonywała pracując u niego. Ta forma opodatkowania jest korzystna dla przedsiębiorców, u których robocizna własna, technologia, wiedza, stanowią dużą część wkładu niematerialnego w cenie produktu. Przychodów nie pomniejsza się o koszty, ale przysługuje im większość podatkowych preferencji. Niestety ryczałtowcy nie mogą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci; nie mogą również odliczyć ulgi z tytułu wychowywania dzieci. Podatek liniowy Jest dostępny bez względu na rodzaj i rozmiar działalności. Jedyne ograniczenie dotyczy osób świadczących usługi na rzecz byłych pracodawców. Podstawową zaletą tej formy rozliczenia jest niska 19% stawka stosowana do wszystkich dochodów z działalności gospodarczej bez względu na ich wielkość. Ceną za to jest brak możliwości skorzystania z większości ulg i preferencji podatkowych (wyjątkiem jest odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne). Rozliczając się podatkiem liniowym, jesteś zobowiązany do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Prowadzisz ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także ewidencję wyposażenia, ewidencję sprzedaży, ewidencję przebiegu pojazdu, karty przychodów pracowników, ewidencję pożyczek i zastawionych rzeczy (przy prowadzeniu lombardu) oraz ewidencję kupna i sprzedaży wartości dewizowych (przy działalności kantorowej). Podatek płacimy od pierwszej zarobionej złotówki nie przysługuje tzw. kwota wolna od podatku wynosząca w 2010 roku 3.091,00 zł. Podatnicy zobowiązani są do dokonania rozliczenia rocznego, składając zeznanie podatkowe na druku PIT-36L w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Podatek według skali Jeśli zależy Ci na tym, by płacić jak najmniejszy podatek, a jednocześnie spodziewasz się, że poniesiesz spore koszty, powinieneś wybrać zasady ogólne. Jest to podstawowa i jednocześnie najbardziej skomplikowana forma opodatkowania. Ten, kto przed rozpoczęciem

8 działalności nie złoży wniosku o opodatkowanie kartą podatkową, bądź oświadczenia o wyborze ryczałtu, musi rozliczać się właśnie w ten sposób. Podatek płaci się w tym przypadku od faktycznie uzyskanego dochodu. Aby ustalić dochód należy od przychodów z działalności odjąć koszty jej prowadzenia (czyli wszelkie wydatki z nią związane, pod warunkiem, że ustawa podatkowa nie wyklucza ich z kategorii kosztów). Wszystkie przychody i koszty należy wykazywać (w kwotach netto) w specjalnej ewidencji, zwanej podatkową księgą przychodów i rozchodów (przy działalności o większych rozmiarach jeśli przychody w danym roku obrachunkowym osiągną co najmniej równowartość 1 mln 200 tys. euro konieczne jest prowadzenie ksiąg rachunkowych). W zależności od wielkości osiągniętego dochodu podatek wynosi w 2010 roku 18% i 32%. Rozliczający się na zasadach ogólnych oblicza samodzielnie miesięczną zaliczkę na podatek i wpłaca ją do Urzędu Skarbowego. Składa też deklarację na zaliczkę miesięczną na formularzu PIT-5. Obowiązek wpłacania zaliczki powstaje dopiero od miesiąca, w którym dochód z działalności, pomniejszony o niektóre odliczenia (m.in. składki ZUS, darowizny), przekroczył kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (w roku 2010 jest to 3 091,00 zł). Dopóki podstawa opodatkowania jest niższa od tej kwoty, dopóty nie składa się deklaracji PIT-5. Po zakończeniu roku podatkowego, do 30 kwietnia, należy złożyć zeznanie roczne na formularzu PIT-36. Trzy metody rozliczania się z podatku (dotyczy podatku liniowego i podatku wg skali): co miesiąc ustalasz wysokość zaliczki i płacisz do urzędu (dla wszystkich przedsiębiorców) do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień w terminie płatności zaliczki za listopad, co kwartał ustalasz wysokość zaliczki i płacisz do urzędu do 20 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, za który wpłacana jest zaliczka, a za ostatni kwartał roku w terminie do 20 grudnia: jeśli jesteś małym podatnikiem, którego przychód nie przekroczy w 2010 roku kwoty 1 mln 200 tys. euro, jeśli rozpoczynasz działalność, forma uproszczona stała kwota zaliczki, którą pomniejsza się o składkę zdrowotną (forma ta nie jest dostępna dla nowych firm oraz firm osiągających straty w poprzednich latach). Zgłoszenie rejestracyjne jako płatnika podatku VAT Jeśli swoją działalność będziesz prowadził na obszarze działania innego urzędu skarbowego niż Twoje miejsce zamieszkania, musisz złożyć formularz w obu urzędach. W urzędzie skarbowym miejsca zamieszkania będziesz rozliczał się z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w urzędzie skarbowym miejsca prowadzenia działalności będziesz rozliczał podatek od towarów i usług VAT. Osoby rozpoczynające wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w ciągu roku podatkowego w większości przypadków są zwolnione od tego podatku. Od 1 stycznia 2010 roku obowiązuje nowy, znaczenia wyższy niż dotychczas limit zwolnienia podmiotowego od VAT. W przyszłym roku próg ten ponownie zostanie zmieniony. Zmiany wynikają z ustawy z 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 215, poz. 1666). Kwota limitu obrotu uprawniająca do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego wynosi 100 tys. zł. Od 1 stycznia 2011 będzie to 150 tys. zł. Firmy założone w 2010 roku muszą uwzględniać limit, którego wysokość zależy od okresu prowadzonej działalności. Obliczając wysokość przychodów, od których uzależnione jest prawo do zwolnienia, do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Podatnicy mogą zrezygnować ze zwolnienia podmiotowego od VAT pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym zaczną rozliczać VAT. W przypadku Twojej nowo zakładanej firmy zawiadomić należy przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej VAT. Niektóre rodzaje działalności gospodarczej muszą być jednak opodatkowane podatkiem VAT, niezależnie od wielkości obrotu. Do tej grupy zalicza się sprzedaż wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, niektórych wyrobów akcyzowych, nowych środków transportu, terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę. Ze zwolnienia nie skorzystają również podatnicy świadczący usługi prawnicze, w zakresie doradztwa lub jubilerskie. Jeśli chcesz w ramach działalności handlować z kontrahentami z innych państw Unii Europejskiej, musisz też zarejestrować się w urzędzie skarbowym jako tzw. podatnik VAT-UE. W tym celu wypełnij dodatkowy druk (VAT-R/UE). Zgłoszenie to jest bezpłatne, urząd potwierdza rejestrację na druku VAT-SUE, a Twoja firma otrzymuje tzw. numer NIP-UE (jest to zwykły NIP poprzedzony kodem PL). Nie zapomnij wpisać nazwy banku i numeru konta firmowego. Zgłoszenie do VAT jest objęte opłatą skarbową, obecnie w wysokości 170 zł. Informacje dotyczące urzędów skarbowych w kraju znajdziesz na stronie: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Funkcja jednego okienka spowodowała, że nie masz obowiązku osobistego zgłaszania Twojej firmy w ZUS jako płatnika składek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie danych z otrzymanego wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, w Twoim imieniu

9 dokonuje tego zgłoszenia. Na adres wskazany we wniosku EDG-1 otrzymujesz pismo informujące o danych, które ZUS wprowadził do systemu. Twoja rola ogranicza się do tego, że sprawdzasz prawidłowość tych danych. W przypadku wystąpienia niezgodności podejmujesz kontakt z ZUS w celu zweryfikowania wprowadzonych danych. Jeśli bardzo zależy Ci na przeprowadzeniu tego etapu osobiście (np. zależy Ci na czasie) możesz również sam zgłosić swoja firmę w ZUS bezpośrednio po zgłoszeniu działalności w Urzędzie Miasta/Gminy. Posługujesz się wtedy decyzją o wpisie do ewidencji lub kopią wniosku EDG-1 (wcześniej złożonego i potwierdzonego przez urząd ewidencyjny). DODATKOWO, w ciągu 7 dni od rozpoczęcia wykonywania działalności dokonujesz zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego, składając formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA we właściwym dla siedziby firmy i miejsca wykonywania działalności oddziale ZUS. Wypełniając druk ZUS ZUA określasz tytuł ubezpieczenia, z którego wynika jakiego rodzaju ubezpieczeniom będziesz podlegał. Prowadząc indywidualną działalność gospodarczą przy udziale dotacji Powiatowego Urzędu Pracy, obowiązkowo przez 12 miesięcy podlegasz ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu, zdrowotnemu oraz odprowadzasz składki na Fundusz Pracy. Na zasadzie dobrowolności określasz jedynie podleganie ubezpieczeniu chorobowemu. Płatnicy zatrudniający pracowników posiadają dodatkowy obowiązek. Oprócz rozliczania składek wyżej wymienionych, sprawdzić muszą, czy nie spoczywa na nich dodatkowy obowiązek odprowadzania składek na fundusze pozaubezpieczeniowe, czyli na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Na podstawie pierwszego zgłoszenia zakładane jest konto ubezpieczonego. Oznacza się je numerem ewidencyjnym nadanym osobie ubezpieczonej przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL). Na koncie ubezpieczonego gromadzone są informacje o wysokości wpłaconych i zrewaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne po odprowadzeniu składki na Otwarte Fundusze Emerytalne. Możesz skorzystać z ulgi polegającej na preferencyjnym opłaceniu składek, jeśli spełniasz następujące warunki: nie prowadzisz i w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania obecnej działalności nie prowadziłeś innej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz nie wykonujesz na rzecz byłego pracodawcy takich samych czynności wchodzących w zakres obecnie wykonywanej działalności gospodarczej, jakie przed dniem jej rozpoczęcia wykonywałeś w ramach stosunku pracy (lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym. Wówczas w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności możesz opłacać składki społeczne od dużo niższej podstawy wymiaru, niż powszechnie obowiązująca. Najniższa podstawa wymiaru składek społecznych dla nowych przedsiębiorców wynosi 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2010 r. jest to kwota 395,10 zł (tj. 30% z kwoty 1.317,00 zł). W tym okresie zwolniony jesteś również z płacenia składek na Fundusz Pracy. Płatności składek ZUS przypadają: do 10 dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie, do 15 dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składki również za inne osoby (pracowników). Szczegółowy poradnik dla osób prowadzących działalność pozarolniczą i osób z nimi współpracujących znajdziesz na stronie internetowej W każdym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych powinien być dostępny poradnik wypełniania druków. Szczegółowe informacje istotne dla Twojej firmy znajdziesz na stronie internetowej Konto bankowe Kolejnym etapem przygotowań do rozpoczęcia działalności gospodarczej jest otwarcie firmowego rachunku bankowego. Otwarcie takiego rachunku jest procedurą niewiele bardziej złożoną niż otwarcie zwykłego, prywatnego rachunku bankowego. Do założenia rachunku bankowego niezbędne będą następujące dokumenty: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o REGON firmy, zaświadczenie o NIP. Decyzję o wyborze banku, w którym otworzysz rachunek poprzedź gruntowną analizą wad i zalet poszczególnych ofert bankowych. Sprawdź, która oferta jest dla Twojej firmy najkorzystniejsza. Wybierając konto firmowe zwróć uwagę na takie parametry, jak: koszt prowadzenia rachunku, wysokość wszelkich opłat i prowizji, koszty przelewów do kontrahentów, oprocentowanie kredytu i lokat na rachunku, ilość placówek banku w miejscowości, w której działa Twoja firma, możliwość obsługi konta przez Internet, jakość obsługi

10 Nie zawsze jedynym wyznacznikiem są koszty utrzymania i obsługi konta, tu różnice mogą być znaczne warto dokładnie przyjrzeć się, co zawiera pakiet dla firm (limit w koncie, karty płatnicze, itp.). Zwróć uwagę na dodatkowe elementy oferty czy jako klient banku będziesz mógł skorzystać na specjalnych warunkach także z innych instrumentów finansowych tj. leasingu, kredytu obrotowego czy inwestycyjnego. Nawet, jeśli posiadasz konto osobiste, konto firmowe należy prowadzić oddzielnie. Możesz posiadać więcej niż jeden rachunek firmowy. Zgłoszeniu w urzędzie skarbowym, ZUS, itd. podlegają wszystkie rachunki, które wykorzystujesz dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej. Teoretycznie brak jest w polskim prawodawstwie przepisu, który zobowiązywałby przedsiębiorcę do posiadania rachunku bankowego. Jednak według art. 22 pkt. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dokonywanie rozliczeń może nastąpić wyłącznie za jego pośrednictwem, gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Uzyskanie numeru REGON Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. nakłada na osobę rozpoczynającą działalność gospodarczą obowiązek uzyskania numeru identyfikacyjnego REGON. Każdy rodzaj działalności Twojej firmy jest określany przez tzw. numer statystyczny PKD2007, opisujący profil jej działalności. Klasyfikację kodów PKD znajdziesz tu: klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm Numer REGON nadaje Urząd Statystyczny na skutek złożonego przez Ciebie wcześniej wniosku EDG-1 w organie rejestrowym. Organ rejestrowy ma obowiązek złożyć w Twoim imieniu wniosek o nadanie numeru REGON. Decyzję o jego nadaniu otrzymasz pocztą na adres wskazany we wniosku EDG-1. Od dnia 31 marca 2009 roku numer REGON zachowuje jedynie swoje statystyczne znaczenie i nie jest niezbędny w obrocie gospodarczym (nie musisz go już np. umieszczać na swojej firmowej pieczątce). Numer ten może być przydatny w kontaktach z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, bankiem i kontrahentami. Numerem REGON możesz umieszczać na drukach firmowych i pieczątce firmowej. Na terenie całej Polski, w większych miastach, w Urzędach Statystycznych działają tzw. Centra Informacyjne, gdzie możesz uzyskać osobiście, lub telefonicznie informacje szczegółowe, dotyczące numerów PKD. Informacje znajdziesz też na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: Numer REGON otrzymuje się bezpłatnie. Pod adresem znajdziesz adresy i telefony kontaktowe w Urzędach Statystycznych w województwie pomorskim, które udzielają informacji na temat procedury nadawania numeru REGON. Pieczęć firmowa Obowiązek posiadania pieczątki nie wynika z żadnych przepisów prawa, jednak posiadanie pieczątki jest pomocne w trakcie funkcjonowania firmy, na przykład przy wystawianiu wszelkich dokumentów sprzedaży i podpisywaniu umów. Warto zamieścić w treści pieczątki wszelkie informacje, które mogą okazać się istotne do identyfikacji firmy przez przyszłych klientów. Planując wyrobienie pieczątki warto zabrać ze sobą dowód osobisty, oryginał zaświadczenia o wpisie do ewidencji, zaświadczenie o numerze REGON oraz zaświadczenie o numerze NIP (jeżeli chcesz, aby te numery znalazły się na pieczątce). Koszt wyrobienia pieczątki to kilkadziesiąt złotych. Pieczątkę najczęściej otrzymujemy w dniu, w którym złożyliśmy zamówienie. Maksymalny czas oczekiwania to kilka dni. Inspekcja Pracy W przypadku zatrudnienia pracownika lub pracowników, w ciągu 30 dni od daty ich zatrudnienia, musisz powiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy Inspekcji Pracy o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników. Jesteś także odpowiedzialny za zorganizowanie odpowiednich (zgodnych z przepisami) warunków pracy na terenie: zakładu pracy, obiektów budowlanych, w pomieszczeniach (w tym: na podłogach, ścianach, stropach, oknach i innych częściach oszklonych, schodach); w zakresie: wyposażenia pomieszczeń i infrastruktury towarzyszącej, czyli ogrzewania, wentylacji, oświetlenia, narzędzi i innych urządzeń technicznych, stanowisk pracy, maszyn, pomieszczeń i urządzeń socjalnych oraz sanitarnych

11 Zatrudniając pracowników w ramach stosunku pracy, jesteś zobowiązany do opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz składek na Fundusz Pracy, a również składek na Fundusz Emerytur Pomostowych w przypadku zatrudniania pracowników w szczególnych warunkach. Ciężar oceny szczególnych warunków spoczywa na pracodawcy. Organem pomocnym w tym zakresie jest Inspekcja Pracy ( ). Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W ciągu 14 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej masz obowiązek powiadomienia właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz o przewidywanej liczbie pracowników, a także złożenia pisemnej informacji o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczących danej działalności. Taka działalność to na pewno działalność związana z żywnością, ale także z pewnymi rodzajami usług np. usługi fryzjerskie, czy też kosmetyczne. Państwowy inspektor sanitarny jest uprawniony do kontroli zgodności budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, określonymi w obowiązujących przepisach. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku Kalendarz przedsiębiorcy do 7 dnia miesiąca termin wpłaty podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej, do 10 dnia miesiąca termin opłacenia za poprzedni miesiąc składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz opcjonalnie Fundusz Pracy jeżeli opłacasz składki wyłącznie za siebie (tj. nie zatrudniasz innych osób), do 15 dnia miesiąca termin opłacenia za poprzedni miesiąc składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i/lub Fundusz Emerytur Pomostowych jeżeli opłacasz składki nie tylko za siebie, tj. jeżeli zatrudniasz inne osoby, do 20 dnia miesiąca: termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za grudzień uiszcza się w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28), termin złożenia deklaracji (PIT-5) i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (zaliczkę za grudzień w wysokości należnej za listopad uiszcza się w terminie do 20 grudnia, bez składania deklaracji), termin złożenia deklaracji (PIT-5L) przy wyborze opcji 19% wpłaty zaliczki na podatek dochodowy (wpłata zaliczki za grudzień w terminie do 20 grudnia w wysokości zaliczki należnej za listopad), następującego po kwartale, w którym powstaje obowiązek podatkowy jeśli spełniasz odpowiednie warunki i dokonałeś wyboru rozliczania kwartalnego, gdy jeśli jesteś małym podatnikiem, którego przychód nie przekroczy w 2010 roku kwoty 1 mln 200 tys. euro; do 25 dnia miesiąca: termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT (VAT-7), termin rozliczenia miesięcznego podatku akcyzowego, do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy termin rozliczenia podatku VAT (VAT-7K) przez małych podatników, do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym termin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz (PIT-36L) według 19% stawki podatku i wpłacenia różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek. Uwaga: Jeżeli wskazany dzień przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa w pierwszym dniu pracy następującym po dniach wolnych

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30 tel. (58) , fax (58) Punkt konsultacyjny w Gdańsku tel./fax (58) , Oddział Zamiejscowy w Słupsku Słupsk, ul. Jaracza 18A, tel (59) , fax (59) Punkt konsultacyjny w Słupsku tel./fax (59) , tel. (59) Powiatowe Urzędy Pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie ul. Wojska Polskiego 6, Bytów; tel. (59) , Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach ul. Lichnowska 5, Chojnice; tel. (52) , Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie ul. Jerzego z Dąbrowy 1a, Człuchów; tel. (59) , Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku ul. 3-go Maja 9, Gdańsk; tel. (58) , Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni ul. Kołłątaja 8, Gdynia; tel. (58) , Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach ul. Mściwoja II 4, Kartuzy; tel. (58) , Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie ul. Tkaczyka 1, Kościerzyna; tel. (58) , Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ul. Grudziądzka 30, Kwidzyn; tel. (55) Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, Lębork; tel. (59) , Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70, Malbork; tel. (55) , Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ul. Morska 1, Nowy Dwór Gdański; tel. (55) , Powiatowy Urząd Pracy w Pucku ul. Wejherowska 43a, Puck; tel. (58) , Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku ul. Fabryczna 1, Słupsk; tel. (59) , Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, Starogard Gdański; tel. (58) , Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu ul. Zawadzkiego 11, Dzierzgoń; tel. (55) , Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie Al. Solidarności 14a, Tczew; tel. (58) , , Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie ul. I Brygady Pancernej WP 32, Wejherowo; tel. (58) ,

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Gdańsk, Podwale Przedmiejskie 30 tel. (58) fax (58) Oddział Zamiejscowy w Słupsku Słupsk, Jaracza 18a tel. (59) tel./fax (59)

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC ABC Czyli jak rozpocząć DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OSOBY FIZYCZNE W okresie recesji gospodarczej i bardzo wysokiego bezrobocia, często jedyną drogą do uzyskania dochodów pozwalających na normalną egzystencje

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

gospodarcza. Formy opodatkowania.

gospodarcza. Formy opodatkowania. Działalno alność gospodarcza. Formy opodatkowania. Podatek dochodowy Podatek od towarów w i usług ug PIT VAT 22 alności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT)

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS PIT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Sposoby rozliczenia podatku dochodowego: 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych: Karta podatkowa Ryczałt od przychodów

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Ściągawka Przedsiębiorcy

Ściągawka Przedsiębiorcy Ściągawka Przedsiębiorcy Terminy dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych Jeśli jesteś opodatkowany w formie karty podatkowej: do 07* stycznia płacisz podatek w formie karty. Jeśli płacisz VAT

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania* Prowadzenie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Jak założyć działalność gospodarczą?

Jak założyć działalność gospodarczą? Jak założyć działalność gospodarczą? Kusi Cię chęć posiadania własnej firmy? Masz dość sztywnych godzin pracy? Marzysz o niezależności oraz realizacji własnych celów? Przyjdź do NAS! Pomożemy Ci założyć

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania (Stan prawny na dzień 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. FORMY OPODATKOWANIA * Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Urząd Skarbowy w Sanoku, Godziny otwarcia: Pon. 7. 15-18. 00, Wt. -Pt. 7. 15-15. 15 KART A INFORM ACYJNA SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ K- OB/012 Wyd.04z dn.12.05.2015r. INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. FORMY OPODATKOWANIA * Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z opodatkowaniem

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA-WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/4 obowiązuje od 18.02.2014 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY W SPRAWIE ZATRUDNIENIA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W RAMACH BONU ZATRUDNIENIOWEGO

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY W SPRAWIE ZATRUDNIENIA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W RAMACH BONU ZATRUDNIENIOWEGO .., dnia........ pieczęć firmowa Pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY W SPRAWIE ZATRUDNIENIA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA W RAMACH BONU ZATRUDNIENIOWEGO Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej ... Uwaga! miejscowość, data Wnioski niekompletne lub wypełnione nieczytelnie nie będą rozpatrywane. Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w J a ś l e WNIOSEK bezrobotnego o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

... pieczęć firmowa Pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle W N I O S E K

... pieczęć firmowa Pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle W N I O S E K .., dnia........ pieczęć firmowa Pracodawcy Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle W N I O S E K w sprawie refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT

1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT Zestaw 5 Zakres wiadomosci: podstawy przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej 1. Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: A. dochodowy B. akcyzowy C. remontowy D. VAT 2.

Bardziej szczegółowo

... pieczęć firmowa Pracodawcy/Przedsiębiorcy Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle W N I O S E K

... pieczęć firmowa Pracodawcy/Przedsiębiorcy Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle W N I O S E K .., dnia........ pieczęć firmowa Pracodawcy/Przedsiębiorcy Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle W N I O S E K w sprawie dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych

W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych .., dnia........ pieczęć firmowa Pracodawcy/Przedsiębiorcy Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych w ramach Osi Priorytetowej I Działania 1.1 Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r.

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej Zakładanie działalności gospodarczej Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji - odnośnie przedmiotu działalności, jej rodzaju (produkcja, handel, usługi),

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA - art. 27 ust. 1 updof podstawowa forma opodatkowania z mocy ustawy (art. 9a ust. 1 updof), podatek obliczany jest od dochodu wg skali podatkowej (stawki 18% i 32%). Wybór

Bardziej szczegółowo

4. Imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy 5. NIP 6. PKD. 9. Kod pocztowy 10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu

4. Imię (imiona) i nazwisko wnioskodawcy 5. NIP 6. PKD. 9. Kod pocztowy 10. Poczta 11. Ulica 12. Nr domu 13. Nr lokalu Wn-O Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: Art. 12a ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia)

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środkóww kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... /miejscowość, data/... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

5. Adres zameldowania ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy -, miejscowość. 6. Nr telefonu(ów), e-mail 7. Rachunek bankowy

5. Adres zameldowania ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy -, miejscowość. 6. Nr telefonu(ów), e-mail 7. Rachunek bankowy DR-P-552-.../,dnia miejscowość Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie ul. Chopina 8 43-170 Łaziska Górne WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Na podstawie: - art. 46, ust. 1, pkt

Bardziej szczegółowo

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r.

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r. Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów PIT-28 za 2014 r. Wybór aktualnego wariantu formularza do rozliczenia Numer wariantu znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza podatkowego. Przy składaniu

Bardziej szczegółowo

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ!

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! R O K 2 0 0 9 LIDER I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! P O K L / 6. 2 / 1 / 0 8 W PORADNIKU: BIZNESPLAN REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYMOGI FORMALNO- PRAWNE PRIORYTET VI RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: 1. Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH ... (pieczęć firmowa pracodawcy)... ( miejscowość, data ) Starosta Nowodworski - Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim WNIOSEK W SPRAWIE ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH Wniosek dotyczy pracodawców

Bardziej szczegółowo

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 2015 Tarnów, dnia... p L. Dz.... pieczęć wpływu wniosku WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej I.

Bardziej szczegółowo

W publikowanym opracowaniu zagadnień prawnych niektóre terminy są używane w uproszczeniu. Gdy poniżej używamy słowa Fundusz, mamy na myśli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych [PFRON]

Bardziej szczegółowo

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU UL. GARNCARSKA 10 59-700- BOLESŁAWIEC poniedziałek wtorek 7:30 15:30, środa -7:30 18:00, czwartek piątek 7:30 15:30 telefon (075) 6465200 telefaks (075) 6465201

Bardziej szczegółowo

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ...

... /miejscowość, data/ POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... ... /miejscowość, data/... /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52

Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 40/52 Imię, nazwisko oraz status wnioskodawcy Seria i numer dokumentu tożsamości Rodzaj dokumentu tożsamości Adres zamieszkania Organ wydający dokument tożsamości, data wydania Numer telefonu, e-mail Zawód wyuczony

Bardziej szczegółowo

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

WNOSZĘ o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia 2 lub doposażenia 3 stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego WNIOSEK o przyznanie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia* lub doposażenia* stanowisk/a pracy dla skierowanego/ych/ przez Urząd bezrobotnego/ych/. 1. Dane Podmiotu prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

Kalendarium polskiego przedsiębiorcy

Kalendarium polskiego przedsiębiorcy Kalendarium polskiego przedsiębiorcy Masz pytania? Nie czekaj, napisz do nas info@infakt.pl lub zadzwoń 801 044 120 lub 12 295 25 25 2014 Wprowadzenie Posiadanie firmy w Polsce wiąże się z długą listą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie:

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: - wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( adresat WÓJT GMINY STANIN)

Bardziej szczegółowo

Założenie własnego przedsiębiorstwa.

Założenie własnego przedsiębiorstwa. Założenie własnego przedsiębiorstwa. Obecnie obowiązuje zasada jednego okienka, tzn. że w trakcie rejestracji własnej działalności nie musimy biegać po wielu urzędach, a raczej jesteśmy w stanie załatwić

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO za zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH ... pieczęć firmowa pracodawcy POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dla przedsiębiorców

Informacje ogólne dla przedsiębiorców Informacje ogólne dla przedsiębiorców 1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (URZĄD GMINY), wnioskiem o wpis

Bardziej szczegółowo

... ... 3. Adres korespondencyjny:... 4. Telefon... 5. NIP., Regon, PKD(2007)... 6. Forma organizacyjno-prawna prowadzonej działalności...

... ... 3. Adres korespondencyjny:... 4. Telefon... 5. NIP., Regon, PKD(2007)... 6. Forma organizacyjno-prawna prowadzonej działalności... .., dnia........ pieczęć firmowa Pracodawcy/Przedsiębiorcy Starosta Jasielski Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle W N I O S E K w sprawie zawarcia umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki

WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Starosta Powiatu Gryfickiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach Gryfice, dnia... WNIOSEK o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych

W N I O S E K. o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych . znak sprawy: C..0....0 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) W N I O S E K Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Trzebnicy URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Trzebnicy ul. T. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica, tel/fax 71 306-74-38, e-mail wrtr@praca.gov.pl; www.praca.trzebnica.pl NIP 915-15-66-514.. pieczęć podmiotu. miejscowość

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA za zatrudnienie skierowanego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM. Informacja o uczelni i kierunku studiów. Potwierdzając prawdziwość powyższych danych proszę o przyznanie stypendium.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM. Informacja o uczelni i kierunku studiów. Potwierdzając prawdziwość powyższych danych proszę o przyznanie stypendium. STAROSTA POWIATU MYŚLENICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. Drogowców 2, 32-400 Myślenice, tel. 372-96-00, fax 272-35-01 E-mail: krmy@praca.gov.pl posrednictwo@powiat.myslenice.pl www.praca.myslenice.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu nr K-052/4 Urząd Skarbowy w Trzebnicy Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

4. Kwota wnioskowanego dofinansowania:... oraz Symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)...

4. Kwota wnioskowanego dofinansowania:... oraz Symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD)... . (miejscowość, data) Nr wniosku:... POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego na podstawie

Bardziej szczegółowo

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy?

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? Zakładam własny biznes Jak otworzyć działalność gospodarczą? Jakie wybrać formy opodatkowania? Jakie koszty nas czekają? Jakie niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik dla osób zakładających działalność gospodarczą

Niezbędnik dla osób zakładających działalność gospodarczą Niezbędnik dla osób zakładających działalność gospodarczą (Poradnik przeznaczony dla osób chcących założyć indywidualną działalność gospodarczą) URZĄD MIEJSKI W ZAWADZKIEM 47 120 ZAWADZKIE ul. DĘBOWA 13

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 23 kwietnia 2012 r. LexPolonica nr 3851654. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2012.456 (R) Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17

POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 ... /pieczęć wnioskodawcy/... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Siemianowice Śląskie, dn.... POWIATOWY URZĄD PRACY 41-103 Siemianowice Śląskie ul. Wyzwolenia 17 W N I O S E K O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych

W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych . /pieczęć pracodawcy/.. Miejscowość i data W N I O S E K o organizację prac interwencyjnych POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU ul. GDAŃSKA 35 Tel./059/8667-125, 8667-126 Podstawa prawna : -Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Nowy Dwór Gdański, dnia... WNIOSEK W SPRAWIE PRZYZNANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ Podstawa prawna: 1) art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/2013. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu. z dnia 27 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 23/2013. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu. z dnia 27 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 23/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie wdrożenia Zasad dokonywania zwrotu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego. W przypadku uczniów szkół,

Bardziej szczegółowo

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą:

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy Węgrów, dnia... Nr.wniosku WnDzGos Og/15/ (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Piłsudskiego 23 Wniosek o przyznanie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Rybnik, dnia.. Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku Numer w rejestrze zgłoszeń WNIOSEK O PRZYZNANIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO I. Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych. 1. Nazwa zakładu pracy... 2. Adres siedziby... 3. Miejsce prowadzenia działalności... 4. Telefon...Fax...

WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych. 1. Nazwa zakładu pracy... 2. Adres siedziby... 3. Miejsce prowadzenia działalności... 4. Telefon...Fax... Pieczęć Wnioskodawcy Miejscowość i data Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni ul. Kołłątaja 8 81-332 Gdynia tel. 58 /620-49-54 w.104 WNIOSEK o organizację prac interwencyjnych I. INFORMACJA O ZAKŁADZIE PRACY 1.

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną i instrukcją wypełniania ZEZNANIE O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014. w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014. w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11 Spis treści O książce 11 Pomysł na firmę 13 Dlaczego ta forma działalności? 14 Nie przechodzisz na swoje - otwierasz firmę 16 Czy trzeba być nadczłowiekiem? 17 Dlaczego zakładasz firmę? 19 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego

WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego ... (pieczęć Wnioskodawcy) Prezydent m. st. Warszawy za pośrednictwem Urzędu Pracy m. st. Warszawy WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie ..., dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie Wniosek o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki na zasadach określonych art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ZE ŹRÓDEŁ KRAJOWYCH PIERWSZE KROKI Chcesz założyć swoją firmę, ale sam pomysł to za mało? Brakuje Ci funduszy na ten cel? Całe szczęście istnieją źródła

Bardziej szczegółowo

Temat: System podatkowy

Temat: System podatkowy Temat: System podatkowy Z punktu widzenia zarządzania finansami przedsiębiorstwa, menedżer finansowy powinien doskonale orientować się w obowiązujących regulacjach podatkowych, ponieważ niewiele decyzji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK

POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ WNIOSEK ... /miejscowość i data/... /pieczątka podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą/ WNIOSEK POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ o refundację dokonywania kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. 1 z 6 2014-07-01 13:46 Wydruk z 2014.07.01 Dz.U.2012.456 - Przyznawanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych. Wersja 2014.06.30 do... Dz.U.2012.456 2014.06.30

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o organizowanie prac interwencyjnych

WNIOSEK o organizowanie prac interwencyjnych Będzin, dnia... 2016 roku... ( pieczęć firmowa Wnioskodawcy ) Starosta Będziński za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie ul. Ignacego Krasickiego 17 A 42-500 Będzin WNIOSEK o organizowanie

Bardziej szczegółowo