Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą"

Transkrypt

1 Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata

2 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą 1. Pomysł na firmę Biznes plan Analiza SWOT Wybór formy prawnej działalności gospodarczej Firma jednoosobowa Spółki i ich rodzaje Procesy związane z rejestracją działalności gospodarczej Rejestracja działalności Zmiana wpisu w CEIDG Zawieszenie działalności Wznowienie działalności Wyrejestrowanie działalności Pozostałe czynności formalno prawne Pieczątka Konto bankowe Formalności w innych instytucjach Państwowa Inspekcja Sanitarna Państwowa Inspekcja Pracy Państwowa Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Państwowa Straż Pożarna Formy rozliczania podatków Opodatkowanie na zasadach ogólnych (18 lub 32%) Podatek liniowy (19%) Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Karta podatkowa Podatek VAT Koszty prowadzenia firmy Zgłoszenie działalności do ubezpieczenia w ZUS Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny Ubezpieczenia wspólników spółki cywilnej Zgłoszenie do ubezpieczenia pracownika

3 Spis treści 8.4 Zgłoszenie do ubezpieczenie zleceniobiorcy Preferencyjne składki ZUS dla osób rozpoczynających działalność Refundacja składek ZUS dla osób niepełnosprawnych Formy zatrudniania pracowników Umowa o pracę Umowy cywilno prawne Wsparcie finansowe przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dofinansowanie wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej Reklama produktu i usługi w celu znalezienia klienta Przewodnik po Urzędzie Miejskim w Koninie Kalendarz Przedsiębiorcy Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata II. Przewodnik o funduszach unijnych i innych źródłach wsparcia dla przedsiębiorstw 1. Fundusze europejskie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Kredyty, pożyczki, poręczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE O programie Formy wsparcia Dla kogo JEREMIE Na jaką działalność można otrzymać wsparcie Gdzie zgłosić się po wsparcie Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego...35 S.A. poręczenia pożyczek i kredytów 3.1 O funduszu Czym jest poręczenie Kto może ubiegać się o poręczeniem Co może zostać objęte poręczeniem Jak uzyskać poręczenie Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

4 Wstęp Stan prawny Przewodnika dla Przedsiębiorców z Miasta Konina: r. Uchwałą nr 826 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku przyjęto do realizacji Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata Program swoim zakresem obejmuje działania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw z naszego miasta. Podstawowym założeniem Programu jest poprawa pozycji konkurencyjnej rodzimych przedsiębiorstw na rynku regionalnym i krajowym. Ponad to Program wspiera m. in. tworzenie powiązań sieciowych między przedsiębiorcami oraz inicjatywy na rzecz internacjonalizacji działalności gospodarczej. Jednym z zasadniczych celów Programu jest także promocja przedsiębiorczości i pomoc nowo powstałym firmom na starcie. W związku z tym prezentujemy Państwu Przewodnik dla Przedsiębiorców z Miasta Konina. Celem opracowania jest zwiększenie dostępu do informacji w zakresie uruchomienia działalności gospodarczej, aby jak najbardziej ułatwić ten proces i zachęcić jak największą liczbę osób do prowadzenia własnej firmy. Opracowanie skierowane jest do wszystkich osób zamierzających prowadzić działalność gospodarczą, w tym także za pomocą środków zewnętrznych na jej uruchomienie, a także dla przedsiębiorców prowadzących już działalność zainteresowanych aplikowaniem o środki unijne w nowej perspektywie finansowej na rozwój firmy. Przewodnik składa się z dwóch części: pierwsza przedstawia informacje, o których należy pamiętać rozpoczynając działalność, opisuje czynności związane z rejestracją firmy, formalnościami w instytucjach takich jak ZUS, Urząd Skarbowy, wskazówki jak pozyskać klienta oraz wiele innych przydatnych informacji. Natomiast druga część Przewodnika zawiera informacje o możliwościach finansowania przedsiębiorstw ze środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej na lata (w tym dotacje, pożyczki). 5

5 Pomysł na firmę - biznes plan i analiza SWOT 1. Pomysł na firmę - biznes plan i analiza SWOT 1.1. Biznes plan Pomysł na biznes jest ważny, ale nie decyduje o sukcesie przedsięwzięcia. Czasem warto przelać nasz pomysł na papier w formie biznes planu, aby przeanalizować i obiektywnie ocenić szanse powodzenia naszego pomysłu. Biznes plan powinien zawierać takie elementy jak: analizę firmy i jej produktów, usług, analizę rynku i potencjalnej konkurencji, opis i liczbę potencjalnych klientów, opis strategii marketingowej, plan finansowy i prognozy, analizę efektywności inwestycji Analiza SWOT Ryzyko w nieodłączny sposób łączy się z każdym biznesem, dlatego należy spróbować je zlokalizować i zminimalizować. Do planowania strategicznego pomocna i często wykorzystywana jest tzw. analiza SWOT. Rozwinięcie skrótu z języka angielskiego: S (Strengths) mocne strony, W (Weaknesses) słabe strony, O (Opportunities) szanse, T (Threats) zagrożenia, sugeruje co jest istotne do analizy działalności biznesu. Zgodnie z powyższą listą należy sporządzić zestawienie czynników, jakie mogą spotkać przedsięwzięcie. Określenie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, szans i zagrożeń związanych ze strategią: mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego pomysłu na biznes (wszystko to co robisz lub co posiadasz i co umożliwia Ci osiągnięcie sukcesu), Szablony biznes planów dostępne są na różnych stronach internetowych. Można się na nich wzorować, ale nie warto przepisywać gotowych założeń. Biznes plan powinien dotyczyć bezpośrednio naszego pomysłu na biznes i zawierać własne przemyślenia dot. ewentualnych przeszkód, zagrożeń i pomysłów na ich zwalczanie. Warto swój pomysł przedstawić najbliższym, którzy są nam przychylni i w obiektywny sposób wyrażą opinię na temat naszego pomysłu, może coś nam podpowiedzą, poprawią. Każde spojrzenie na nasz biznes może wnieść do niego nowe pomysły, rozwiązania, aby jak najlepiej go dopracować i zaplanować. słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego pomysłu na biznes (wszystko to, czego nie posiadasz lub czego nie robisz i co stoi na drodze do sukcesu Twojej firmy) Powyższe aspekty zależne są od samego przedsiębiorcy szanse: wszystko to co stwarza dla planowanego przedsięwzięcia szansę korzystnej zmiany (wszelkie sprzyjające sytuacje, które możesz wykorzystać w celu osiągnięcia dobrych wyników działalności), zagrożenia: wszystko to co stwarza dla planowanego przedsięwzięcia niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej (zmiany zewnętrznych czynników, które mogą mieć ujemny wpływ na Twoją firmę) Powyższe aspekty są niezależne od przedsiębiorcy 6

6 Wybór formy prawnej działalności gospodarczej 2. Wybór formy prawnej działalności gospodarczej Zanim zdecydujemy się założyć własną firmę, powinniśmy zastanowić się, która z dostępnych form prawnych będzie dla nas najkorzystniejsza. Przyszły przedsiębiorca musi podjąć decyzję, czy chce prowadzić indywidualną działalność gospodarczą, czy wejść w spółkę osobową lub kapitałową. 2.1 Firma jednoosobowa Indywidualna działalność gospodarcza jest atrakcyjną propozycją dla osób, które chcą pracować na własny rachunek oraz cenią sobie niezależność. Jednoosobową działalność prowadzi się pod własnym nazwiskiem, a majątek firmy jest jednocześnie majątkiem właściciela. Nie trzeba jednak od początku angażować dużych środków finansowych, ponieważ nie ponosimy żadnych kosztów rejestracji, a procedura zakładania firmy jest łatwa i szybka. Księgowość jest mniej skomplikowana niż w innych rodzajach działalności gospodarczej i jest możliwość wyboru formy opodatkowania. Niezależnie od tego, czy nasza działalność przynosi dochody, jesteśmy zobowiązani do opłacania składki ubezpieczenia społecznego. Jeśli prowadząc działalność gospodarczą uzyskujemy równocześnie dochody z tytułu umowy o pracę, a otrzymywane wynagrodzenie wynosi co najmniej tyle co kwota minimalnego wynagrodzenia, wtedy opłaca się jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne Spółki i ich rodzaje Kiedy przedsiębiorcy chcą prowadzić interesy na wspólny rachunek, mogą założyć spółkę (spółkę z o.o. może zarejestrować także jedna osoba). Polskie prawo przewiduje możliwość założenia sześciu rodzajów spółek. Z punktu widzenia ekonomicznego spółki można podzielić na osobowe (spółki cywilne, spółki jawne, spółki komandytowe, spółki partnerskie) oraz kapitałowe (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne). Powołanie takiej spółki w formie umowy nie wymaga aktu notarialnego; wystarczy poświadczenie podpisów przez notariusza. Rodzaj spółki Opis Spółki osobowe spółka cywilna (s. c.) spółka jawna (s. j.) Gdy przedsiębiorcy chcą prowadzić działalność gospodarczą w mniejszym wymiarze, mogą utworzyć spółkę cywilną (s.c.), która nie zalicza się do spółek handlowych, a zatem zasady jej działania reguluje Kodeks Cywilny. Rozwiązanie to nie ma wymagań, co do kapitału początkowego, a koszty prowadzenia działalności są niskie. Wszyscy wspólnicy muszą figurować w ewidencji działalności gospodarczej. Za zobowiązania spółki odpowiadają całym swoim majątkiem osobistym (spółka cywilna nie ma osobowości prawnej). Ponadto równo dzielą się wypracowanym dochodem (chyba że w umowie ustalą inaczej). Spółka jawna pod wieloma względami przypomina spółkę cywilną. Ona również nie posiada formy prawnej i tworzona jest, z reguły, przez niewielką liczbę wspólników, darzących się wzajemnym zaufaniem i wnoszących własny kapitał. Natomiast to co ją odróżnia to fakt, iż regulują ją przepisy Kodeksu spółek handlowych a nie Kodeksu cywilnego, jak ma to miejsce w przypadku spółki cywilnej. Wymaga także ujawnienia w nazwie firmy chociaż jednego nazwiska współwłaściciela spółki. Ponadto, umowa spółki jawnej musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności. Następnie konieczna jest jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sadowym. Kolejną różnicą między tymi dwoma formami jest odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. W spółce jawnej w pierwszej kolejności będą one egzekwowane z kapitału, który stanowi jej wspólny majątek, a dopiero później z majątku wspólników. 7

7 Wybór formy prawnej działalności gospodarczej / Procesy związane z rejestracją działalności gospodarczej Rodzaj spółki Opis Spółki osobowe spółka komandytowa (sp. k.) Spółka partnerska To korzystna forma współdziałania jednostek o zróżnicowanym kapitale, umożliwiająca wspólnikom dogodne ukształtowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz za prowadzenie jej spraw. Za zobowiązania spółki komandytowej co najmniej jeden z wspólników odpowiada w sposób nieograniczony (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona (komandytariusz). Z tego względu ta forma prawna często jest wybierana przez firmy rodzinne. Jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sadowym możliwa jest jedynie po uprzednim pisemnym sporządzeniu umowy pomiędzy wspólnikami, a nazwa firmy komandytowej powinna zawierać imię i nazwisko jednego z komplementariuszy z dopiskiem spółka komandytowa. Jest formą prawną przeznaczoną głównie dla przedstawicieli wolnych zawodów. Założyć ją mogą tylko osoby fizyczne, nieposiadające działalności gospodarczej. Podobnie jak w przypadku spółki jawnej reguluje ją Kodeks spółek handlowych, nazwa spółki partnerskiej musi zawierać przynajmniej jedno nazwisko wspólnika z dopiskiem i partner, lub i partnerzy. Daje możliwość połączenia potencjału i kapitału wielu osób przy zachowaniu osobistej odpowiedzialności każdego ze wspólników. Partnerzy ponoszą osobistą odpowiedzialność za czynności związane z wolnym zawodem, np. za błędy lekarskie. Spółki kapitałowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) Spółkę może utworzyć jeden lub więcej podmiotów. Reguluje ją Kodeks spółek handlowych. Za zobowiązania finansowe spółki nie odpowiadają jej współwłaściciele, a wierzyciel ma prawo dokonać egzekucji jedynie z majątku spółki i to tylko do wysokości kapitału zakładowego określonego umową. Umowa między wspólnikami musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Ponadto, by można ją było zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego, potrzebnych jest kapitał zakładowy w wysokości nie mniejszej niż złotych. spółka akcyjna (SA) Jest to najbardziej złożona forma spółki handlowej. Wymaga zaangażowania znacznie większego kapitału (co najmniej złotych). Status spółki akcyjnej musi być sporządzony w formie aktu notarialnego, pod groźbą nieważności, jest ona osobą prawną, wymaga prowadzenia pełnej księgowości, a prawo do reprezentowania i prowadzenia praw spółki posiada tylko i wyłącznie jej zarząd, którego członków powołuje rada nadzorcza. Działalność spółki akcyjnej opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki jedynie do wysokości wniesionych wkładów. Zysk z reguły dzielony jest proporcjonalnie do posiadanych akcji. 3. Procesy związane z rejestracją działalności gospodarczej 3.1. Rejestracja działalności W zależności od tego jaką formę działalności wybraliśmy należy złożyć wniosek o dokonanie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przy działalności jednoosobowej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) przy zakładaniu spółki. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) można złożyć osobiście w urzędzie miasta lub gminy, korespondencyjnie (podpis poświadczony notarialne) lub drogą elektroniczną bezpośrednio na stronie CEIDG. Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku. Rejestracja on-line wymaga posiadania podpisu elektronicznego albo zaufanego profilu epuap. Wniosek można wypełnić przy użyciu kreatora dostępnego na stronie który poprowadzi krok po kroku przez procedurę lub klasycznie przy użyciu formularza wniosku CEIDG-1. 8

8 Procesy związane z rejestracją działalności gospodarczej Wniosek CEIDG-1 należy wypełnić komputerowo, na maszynie lub długopisem pismem wyraźnym, bez poprawek i skreśleń. Wniosek o wpis do CEIDG stanowi równocześnie wniosek o nadanie numeru REGON, zgłoszenie do Urzędu Skarbowego oraz ZUS. Wniosek pozwala także wybrać formę opodatkowania. Pamiętajmy jednak, że dodatkowej wizyty w Urzędzie Skarbowym wymagać będzie m. in. rejestracja do podatku VAT. Czynności te powinniśmy wykonać przed uzyskaniem pierwszych przychodów. W formularzu wniosku należy podać wszystkie dane dotyczące firmy, m. in. nazwa skrócona, numer PESEL (o ile taki posiada), data urodzenia przedsiębiorcy, numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy (o ile taki posiada), numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada, informacja o obywatelstwie, oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) itd. Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające przyszłego przedsiębiorcę do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne. Niektóre firmy próbują naciągnąć świeżo zarejestrowanych przedsiębiorców na opłatę za wpis do bazy. Ich formularze i nazwa wyglądają bardzo przekonująco, ale do niczego nie zobowiązują. Wniosek CEIDG-1 służy także do aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG. Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest jednocześnie żądaniem: wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON); zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników; zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników; przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Złożenie wniosku CEIDG-1 jest zgłoszeniem do ubezpieczeń płatnika. Poza tym, w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako ubezpieczony. Przedsiębiorca dokonujący wpisu do ewidencji działalności gospodarczej ma obowiązek wypełnienia i złożenia we właściwym ZUS następujących druków: ZUS ZUA zgłoszenie do ubezpieczeń lub zmiany danych osoby ubezpieczonej (gdy wykonywana działalność jest jedynym naszym źródłem dochodu), ZUS ZZA zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (gdy jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę, a działalność jest naszym dodatkowym zajęciem), ZUS ZFA zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej (tylko dla wspólników spółek cywilnych rozliczających 9

9 Procesy związane z rejestracją działalności gospodarczej się pod danymi spółki cywilnej), ZUS ZPA zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej spółka cywilna. Przedsiębiorca rejestrujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej wypełnia i składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk NIP-2. alnie pełny miesiąc luty) do 24 miesięcy. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku. Przedsiębiorca rejestrujący się jako płatnik podatku od towarów i usług (VAT) wypełnia i składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk VAT-R wraz z opłatą skarbową. Opłatę tą można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Koninie lub przelewem na konto Urzędu. Przedsiębiorca chcący prowadzić działalność gospodarczą w granicach Unii Europejskiej wypełnia i składa dodatkowo do właściwego naczelnika urzędu skarbowego druk VAT-R/UE (druk VAT-R/UE składamy łącznie z drukiem rejestrującym VAT-R). W trakcie zawieszenia nie można zatrudniać pracowników. W takim wypadku zawieszenie nie będzie skuteczne. W przypadku wykonywania działalności w formie spółki cywilnej, zawieszenie będzie skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Zawieszenie działalności z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem 3.2 Zmiana wpisu w CEIDG Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie 7 dni od dnia zmiany danych wpisanych w CEIDG, a w przypadku wykreślenia wpisu - w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. W związku z tym nie ma możliwości złożenia w/w wniosków z datą zmiany lub zakończenia działalności określoną jako przyszłą. Dodatkowo należy wskazać, iż 7-dniowy termin ustawowy jest terminem "instrukcyjnym", którego zachowania powinno się pilnować, natomiast w przypadku niezgłoszenia w/w faktów w terminie ustawowym należy podać faktyczną datę zaistnienia zmian Zawieszenie działalności Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni (ewentu- Od dnia została wprowadzona możliwość złożenia wniosku o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, na podstawie art. 14a ust. 1d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. W celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem działalność może zawiesić przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy. Wykonywanie działalności gospodarczej można zawiesić na okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 10

10 Procesy związane z rejestracją działalności gospodarczej / Pozostałe czynności formalno prawne Uwaga! Przedsiębiorca, który zawiesza działalność gospodarczą z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, składając wniosek o jej zawieszenie musi wskazać okres zawieszenia. Wskazanie okresu zawieszenia nie jest jednak równoważne z automatycznym jej wznowieniem po tym okresie. Przed upływem końca okresu zawieszenia przedsiębiorca musi złożyć wniosek o wznowienie wykonywania działalności, w przeciwnym przypadku będzie podlegał wykreśleniu z CEIDG, na podstawie art. 34 ust 2. pkt 3a) ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Na stronie internetowej ZUS zostały wskazane szczegółowe zasady podlegania ubezpieczeniom osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem oraz ustalania podstawy wymiaru składek dla tych osób. 3.4 Wznowienie działalności Zgłoszenia wznowienia wykonywania działalności gospodarczej można dokonać w dowolnym momencie. W przypadku gdy okres zawieszenia, liczony od dnia wskazanego we wniosku o zawieszenie do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie, trwa krócej niż 30 dni lub w przypadku lutego nie dotyczy pełnego miesiąca, to zawieszenie takie nie wywiera skutków formalno-prawnych (należy m.in. opłacić składki ZUS). Uwaga! Dzień wznowienia wskazany we wniosku nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku. 3.5 Wyrejestrowanie działalności W celu dokonania wyrejestrowania działalności gospodarczej należy w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG, wskazując datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej. Data zaprzestania działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku. Wniosek do KRS również można złożyć drogą elektroniczną, osobiście w odpowiednim dla siedziby firmy sądzie lub korespondencyjnie. Składając wniosek o rejestrację w KRS, trzeba do niego załączyć odpowiednie dokumenty. Lista wymaganych załączników różni się w zależności od formy prawnej, w jakiej chcemy prowadzić działalność gospodarczą. Do najważniejszych należą zwykle umowa spółki, nazwiska członków zarządu i dokument potwierdzający ich powołanie, wzory podpisów osób ją reprezentujących, oświadczenie o wniesieniu wymaganego kapitału, dowód wpłaty opłaty sądowej za wpis i jego publikację. Infolinia CEIDG: lub Pozostałe czynności formalno prawne 4.1 Pieczątka Przepisy prawne nie nakładają obowiązku posiadania pieczątki, jednak warto ją wyrobić. Powinna zawierać następujące informacje: nazwa firmy, adres, NIP, numer REGON oraz telefon kontaktowy. Podczas rejestracji działalności pieczątka nie jest potrzebna, ale w większości banków, przy załatwianiu formalności, np. zakładaniu konta bankowego, może okazać się niezbędna Konto bankowe Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonywania lub przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego. Nie wyszczególnione jest jednak, czy koniecznie musi być to rachunek firmowy. W przypadku spółek i średnich oraz dużych firm, rachunek firmowy jest wymagany. Nie jest jednak niezbędny w przypadku małych firm. Ordynacja podatkowa nakłada na przedsiębiorcę obowiązek rozliczania się z urzędem skarbowym za pomocą przelewu bankowego, taki przelew może być jednak wykonany z konta prywatnego. 11

11 Pozostałe czynności formalno prawne Dodatkowo małe firmy, tzw. mikrofirmy, mogą dokonywać wpłat gotówkowych. W takiej sytuacji posiadanie rachunku firmowego nie jest obowiązkowe. Jest jednak taka sytuacja, w której ustawodawca narzuca konieczność korzystania z konta firmowego. Ma to miejsce w każdym przypadku, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca i gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość euro, przeliczanych na złote według średniego kursu walut dla euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywane są operacje finansowe. Sposób zakładania rachunku firmowego i wymagane dokumenty są ściśle związane zarówno z formą prawną prowadzonej działalności, jak i z wewnętrznymi przepisami danego banku. Ze względu na udostępnioną bazę CEIDG i REGON, w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej bank może nie wymagać żadnych dodatkowych dokumentów. 4.3 Formalności w innych instytucjach Przed otwarciem firmy konieczne jest przeprowadzenie procedur sprawdzających, czy przedsiębiorstwo spełnia wymogi sanitarne, wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Te kwestie powinny być sprawdzone przez odpowiednie instytucje Państwowa Inspekcja Sanitarna Nie ulega wątpliwości, że najwięcej formalności i obowiązków nadzorowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną ma przedsiębiorca, który zamierza rozpocząć działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością i/lub materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością. Zobowiązany on jest przed wszystkim złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów, co najmniej 14 dni przed dniem planowanej działalności. Przykładowo przedsiębiorca, który zamierza prowadzić żłobek lub klub dziecięcy powinien zapoznać się z przepisami prawnymi, które szczegółowo określają warunki prowadzenia ww. placówek, a także uzyskać pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu wymagań lokalowych i sanitarnych dla tego typu działalności oraz wystąpić o zatwierdzenie zakładu żywienia zbiorowego. Druki wniosków dostępne są na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Koninie: lub w siedzibie przy ul. Staszica 16, Konin, tel Składanie wniosków w Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wiąże się z żadnymi opłatami. Każdy, kto prowadzi działalność w zakresie obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów na podstawie art. 103 ust. 1 pkt. 4 cytowanej ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia podlega karze pieniężnej, którą wymierza właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny. Ustawodawca przewidział karę w wysokości do 5000 zł (nie mniej niż 1000 zł). W przypadku, gdy rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z budową, rozbudową, adaptacją lub zmianą sposobu użytkowania lokalu na określone cele Państwowa Inspekcja Sanitarna uczestniczy w procedurach związanych z uzgadnianiem dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących obiektu. 12

12 Pozostałe czynności formalno prawne Państwowa Inspekcja Sanitarna uczestniczy także w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych (tzw. odbiorach obiektów) przed przystąpieniem do użytkowania po budowie (a także przebudowie, rozbudowie, zmianie sposobu użytkowania), jeżeli organy architektoniczno budowlane ustalą taki obowiązek w decyzji o pozwoleniu na budowę (w przypadku nowych obiektów) lub przebudowę, rozbudowę (w przypadku adaptacji, zmiany sposobu użytkowania). Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić organy m.in.: Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organ zajmuje stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym Państwowa Inspekcja Pracy Zgodnie z regulacjami Kodeksu pracy pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo oraz higienę pracy w przedsiębiorstwie. Nie ma już jednak obowiązku zgłaszania do Państwowej Inspekcji Pracy faktu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Osoba, która zamierza zatrudniać pracowników w swojej firmie powinna odbyć szkolenie dla pracodawców w celu zapoznania się z obowiązującymi przepisami prawa pracy i bhp. Brak takiego szkolenia może być podstawą do ukarania pracodawcy w trakcie kontroli zakładu pracy przez Inspektora PIP. Wskazane jest aby pracodawca zapoznał się z przepisami Kodeksu pracy. Z reguły pierwsza kontrola w zakładzie pracy jest kontrolą, która kończy się pouczeniem, chyba że w trakcie kontroli wystąpią okoliczności które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu pracowników, wówczas Inspektor może ukarać pracodawcę nawet mandatem karnym. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy dotyczą przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników w ramach umów o pracę wynikających z przepisów Kodeksu pracy. Więcej informacji na stronie Państwowej Inspekcji Pracy: lub w siedzibie: Oddział w Koninie, ul. Obrońców Westerplatte 12, Konin, tel Państwowa Inspekcja Weterynaryjna Podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego z wyjątkiem sprzedaży detalicznej mięsa i jego przetworów, powinny zgłosić działalność do Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. nr 17, poz. 127): a) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zakładu zobowiązane są do sporządzenia projektu technologicznego zakładu oraz przesłania go wraz z wnioskiem o zatwierdzenie tego projektu powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na planowane miejsce prowadzenia działalności; b) powiadomić pisemnie powiatowego lekarza weterynarii o zakresie i wielkości produkcji oraz o rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być produkowane w tym zakładzie; c) powiatowy lekarz weterynarii zatwierdza w drodze decyzji administracyjnej projekt technologiczny zakładu, jeżeli odpowiada on wymaganiom określonym w rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania w tej sprawie. d) co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności podmiot zobowiązany jest do złożenia w formie pisemnej wniosku o wpis do rejestru zakładów oraz wniosek o zatwierdzenie zakładu. 13

13 Pozostałe czynności formalno prawne / Formy rozliczania podatków Więcej informacji dostępnych jest na stronie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Koninie: lub w siedzibie przy ul. Kościuszki 37B, Konin, tel Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Inspekcja Handlowa kontroluje działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu oraz usług. Prawa i obowiązki przedsiębiorców, zasady postępowania organów Inspekcji Handlowej oraz prawa i obowiązki pracowników Inspekcji reguluje ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148). Kontrola Inspekcji polega na sprawdzeniu czy działalność wykonywana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, a produkty wprowadzone do obrotu spełniają ustalone kryteria. Wymagania dla produktów jak również warunki które powinien spełnić przedsiębiorca aby działać legalnie i rzetelnie określone zostały w odrębnych przepisach regulujących dany rodzaj działalności. Oprócz uprawnień kontrolnych Inspekcja upoważniona jest dodatkowo do podejmowania mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów, organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich oraz prowadzenia poradnictwa konsumenckiego. Więcej informacji dostępnych jest na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej: lub w siedzibie Delegatury w Koninie Aleje 1-go Maja 7, tel Państwowa Straż Pożarna Jeśli prowadzenie działalności związane jest z posiadaniem lub budową obiektów produkcyjnych, handlowych, usługowych, magazynowych (szczególnie składów drewna, materiałów łatwopalnych) lub stacji benzynowych, a inwestor został zobowiązany do uzyskania 14 pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest zobowiązany zawiadomić Komendę Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy/obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organ zajmuje stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Po zgłoszeniu realizacji zamierzeń określonych w projekcie budowlanym i zaleceń dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych, Państwowa Straż Pożarna w terminie 14 dni od złożonego zawiadomienia dokonuje czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz zajmuje stanowisko w formie pisemnej. Na podstawie wyników czynności kontrolno-rozpoznawczych Komendant Państwowej Straży Pożarnej wydaje stanowisko, w którym stwierdza zgodność lub niezgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Więcej informacji dostępnych jest na stronie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej: lub w siedzibie przy ul. Przemysłowej 7, Konin, tel Formy rozliczania podatków Na starcie działalności gospodarczej musimy zdecydować się na jedną z form rozliczania. Wybór będzie obo wiązywał przez cały rok podatkowy (można go zmienić raz w roku, do 20 stycznia) i wpłynie nie tylko na poziom opodatkowania, ale także na zakres prowadzonej księgowości. Decyzja zależy przede wszystkim od rodzaju prowadzonej przez nas działalności i spodziewanych przychodów, ale także chęci korzystania z ulg podatkowych czy rozliczania z małżonkiem lub jako samotny rodzic. Przedsiębiorcy (osoby fizyczne) rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą złożyć oświadczenie o zastosowa

14 Formy rozliczania podatków niu form opodatkowania w organie ewidencyjnym CEIDG. Dotyczy to zarówno podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatników rozliczających się na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podatnicy, którzy nie zgłoszą formy prowadzenia działalności do CEIDG, będą mogli złożyć wniosek w Urzędzie Skarbowym. 5.1 Opodatkowanie na zasadach ogólnych (18 lub 32%) W przypadku, gdy Przedsiębiorca nie wybierze innej formy niż opodatkowanie na zasadach ogólnych, zobowiązany jest do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. To forma, która najbardziej przypomina rozliczanie podatków PIT z pracy na etacie bądź umowie o dzieło czy zlecenie. Mamy prawo korzystania z ulg podatkowych (np. na dzieci), wspólnego rozliczania się z małżonkiem lub jako samotny rodzic. Różnica jest taka, że mamy większy wpływ niż dotychczas na wysokość kosztów uzyskania przychodów - a to od nich zależy podstawa opodatkowania. Wybór tej formy jest atrakcyjny, lecz wiąże się z koniecznością prowadzenia pełnej księgowości. Należy też liczyć się - przy wyższych dochodach - z ryzykiem wpadnięcia" w wyższy próg podatkowy (32% od nadwyżki dochodów powyżej ustalonego progu na dany rok podatkowy). 5.2 Podatek liniowy (19%) Forma analogiczna do poprzedniej, jeśli chodzi o konstrukcję podatku (płacimy go od różnicy pomiędzy przychodami a kosztami jego uzyskania). Stawka podatku wynosi 19% niezależnie od wysokości przychodu, co czyni ten podatek liniowy atrakcyjnym dla tych firm, które spo-dziewają się dużych przychodów. Minusem jest brak możliwości skorzystania z większości ulg podatkowych (np. na dzieci czy rehabilitacyjnej) oraz wspólnego rozliczenia z małżonkiem bądź na zasadach przewidzianych dla samotnych rodziców. 5.3 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Ryczałtowców" omija pełna księgowość, muszą oni jedynie ewidencjonować przychody. Od poziomu przychodów naliczany jest podatek - jego stawka zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Nie ma możliwości potrącania kosztów, odliczania ulg czy wspólnego rozliczania się z małżonkiem. Na tę formę mogą również zdecydować się osoby przechodzące z etatu na samozatrudnienie, które chcą dalej współpracować z byłym pracodawcą. Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynoszą*: 20% od przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów 17% od przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych, m.in. pośrednictwa w handlu hurtowym, hoteli, wynajmu samochodów osobowych, usług parkingowych, usług związanych z zakwaterowaniem, poradnictwem edukacyjnym itd. 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych 3% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. *stan na r. Uwaga: Podatnicy, którzy rozpoczęli w 2014 r. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i wybiorą opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, opłacają w tym roku ryczałt ewidencjonowany bez względu na wysokość przychodów. 15

15 Formy rozliczania podatków - Podatek VAT 5.4 Karta podatkowa Maksymalnie uproszczona forma opodatkowania (nie trzeba prowadzić ksiąg, składać zeznań podatkowych, odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy) przeznaczona jest dla niewielkich firm usługowych, wytwórczo-usługowych i handlowych (np. fryzjerów, tapicerów, krawców czy taksówkarzy) oraz przedstawicieli niektórych wolnych zawodów. Stawki karty podatkowej określone są kwotowo i podlegają corocznie podwyższeniu o wskaźnik inflacji. Wysokość stawki uzależniona jest m.in. od: rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. Podatnik dokonuje wpłaty tego podatku co miesiąc - do 7. dnia każdego miesiąca. Przy wyborze tej formy rozliczania nie ma możliwości korzystania z potrącania kosztów uzyskania przychodów, odliczania ulg oraz wspólnego opodatkowania z małżonkiem lub jako samotny rodzic. Nie będziemy też mogli zatrudniać osób na umowę o dzieło lub zlecenie. osiągniemy określonego pułapu), przemawia po pierwsze to, że bycie płatnikiem podatku VAT wiąże się z szeregiem obowiązków, które mogą być uciążliwe, szczególnie dla osób dopiero zaczynających działalność gospodarczą (prowadzenie rejestrów sprzedaży oraz zakupów, składanie miesięcznych lub kwartalnych rozliczeń VAT). Kolejnym argumentem przeciwko spieszeniu się z rejestracją jest to, że podatek ten podwyższa koszty, a co za tym idzie, ostateczną cenę naszych produktów lub usług. To jednak jest prawda tylko w odniesieniu do firm, dla których odbiorcami są klienci indywidualni. Jeśli pracujemy na zlecenie innych firm, które same są płatnikami VAT, mogą one odliczyć sobie podatek zawarty w cenie naszych produktów od podatku, który same będą musiały zapłacić. De facto więc często firmy będące płatnikami VAT wolą mieć jako podwykonawcę czy kontrahenta firmę vatowską". To z kolei jest poważny argument za tym, by stać się płatnikiem VAT jak najszybciej. 6. Podatek VAT Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT to przywilej, który przysługuje tzw. drobnym przedsię biorcom, czyli firmom, których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 150 tys. zł (stan na r.). Dotyczy on więc również wszystkich firm, które dopiero startują. Nie jest to jednak obowiązek - każda firma w każdym momencie może zarejestrować się jako podatnik czynny" i zacząć płacić VAT. Ta decyzja ma jednak swoje konsekwencje - wycofać się z niej można dopiero po upływie roku. Pytanie więc brzmi: czy i kiedy opłaca się korzystać ze zwolnienia podmiotowego na początku działalności, a w jakiej sytuacji lepszym rozwiązaniem jest zostanie od razu czynnym płatnikiem VAT? Nie ma uniwersalnej odpowiedzi. Za tym, by zacząć płacić VAT jak najpóźniej (lub nie płacić go w ogóle, jeżeli okaże się, że nigdy nie Rejestracja na samym początku jako płatnik VAT opłacać się też może firmom, które planują, że szybko osiągną duże przychody i przekroczą próg 150 tys. zł (stan na r.). A także tym, które na początku planują duże wydatki inwestycyjne. Możliwość odliczenia zapłaconego przy tej okazji podatku to poważny argument. Dylemat: zostać czy nie płatnikiem VAT, nie dotyczy wszystkich firm. W niektórych rodzajach działalności od początku istnienia przedsiębiorstwa, niezależnie od skali jego przychodów ze sprzedaży, istnieje obowiązek płacenia VAT. Te wyjątki to m.in. sprzedaż wyrobów z metali szlachetnych, towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem energii elektrycznej i wyrobów tytoniowych), usługi prawnicze i doradcze. Więcej szczegółowych informacji na temat zasad stosowania ustawy 16

16 Podatek VAT / Koszty prowadzenia firmy / Zgłoszenie działalności do ubezpieczenia w ZUS o VAT w poszczególnych dziedzinach znaleźć można na stronach Ministerstwa Finansów 7. Koszty prowadzenia firmy Przedsiębiorcy mogą uwzględnić w kosztach firmy m.in.: koszty osobowe (umowy o pracę, o dzieło czy zlecenie), składki ZUS, wydatki na sprzęt elektroniczny oraz oprogramowanie potrzebne do pracy, telefony, Internet, koszty benzyny, koszty księgowości czy szkolenia. Jeśli zdecydujemy się wprowadzić samochód do rejestru środków trwałych firmy, będziemy mogli odliczać od przychodów amortyzację pojazdu oraz wydatki związane z jego utrzymaniem. Istnieje rów nież możliwość udostępnienia części prywatnego mieszkania na biuro. Będziemy mogli wtedy odliczyć od przychodu nie tylko np. środki czystości, ale i odpowiednią część czynszu, rachunku za prąd czy wodę (jeśli np. pokój biurowy ma 20 m 2, a całe mieszkanie 50 m 2, odsetek wyniesie 40%). Zasadą jest także, że od przychodów można potrącać jedynie koszty uzyskania tegoż przychodu. Należy także pamiętać, aby każdy wydatek był odpowiednio udokumentowany, np. rachunkiem, fakturą i musi być bezpośrednio związany z uzyskaniem przychodu. Trudno byłoby uzasadnić np. fryzjerowi, że zakup wiertarki byłby niezbędny dla uzyskania przez niego przychodu. 8. Zgłoszenie działalności do ubezpieczenia w ZUS Zakładając własną firmę, należy też zgłosić się do ubezpieczenia społecznego ZUS, które w Polsce jest obowiązkowe. Rozpoczynający działalność gospodarczą podlega obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, zdrowotnemu. Zgłoszenia dokonuje się do oddziału ZUS właściwego dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Zgłoszenie powinno się odbyć w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (daty rozpoczęcia działalności). Druki potrzebne do zgłoszenia: ZUS ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej) - zgłoszenie firmy. ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej) - dotyczy sytuacji, w której poza prowadzeniem firmy podatnik nie będzie uzyskiwał dochodów w inny sposób. ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) - dotyczy sytuacji, gdy poza prowadzeniem firmy przedsiębiorca uzyskuje dochody w inny sposób. Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez przedsiębiorcę - stanowią procent od dochodów, ale zadeklarowany jako podstawa do obliczenia składki dochód nie może być mniejszy, niż 60% średniego wynagrodzenia krajowego (wg GUS) - art. 18 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U nr 205 poz z późn zm.). Zgłoszenie do ubezpieczenia obejmuje również pracowników, jeżeli ma się zamiar zatrudnić osoby do pracy. Obowiązkowe ubezpieczenia powstają od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności do dnia zaprzestania, z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności zostało zawieszone. Osoby prowadzące działalność mogą wnieść o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Objęcie ubezpieczeniem chorobowym nastąpi od dnia wskazanego we wniosku wówczas, gdy zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowego oraz dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zostanie dokonane w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązkowych 17

17 Zgłoszenie działalności do ubezpieczenia w ZUS ubezpieczeń (art. 14 ust. 1 i la ustawy systemowej). Zgłoszenie do ubezpieczeń zawiera w szczególności następujące dane dotyczące osoby zgłaszanej: numery PESEL i NIP, a w razie gdy ubezpieczony nie ma nadanych tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, nazwisko, imię pierwsze i drugie, datę urodzenia, nazwisko rodowe, obywatelstwo i płeć, tytuł ubezpieczenia, stopień niepełnosprawności, posiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty, adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stałe miejsce pobytu i adres zamieszkania. Płatnik składek jest zobowiązany powiadomić ZUS o każdej zmianie danych ubezpieczonego zawartych w dotychczasowym zgłoszeniu w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian, stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS. Z zastrzeżeniem, że zmiana danych wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń dotycząca tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania następuje poprzez złożenie przez płatnika zgłoszenia wyrejestrowania i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych zawierającego prawidłowe dane. Płatnik składek nie koryguje danych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych, których zgodnie z przepisami ustawy o ZUS nie ma obowiązku przekazywania od 1 stycznia 2003 r. Zakład może sporządzać z urzędu te dokumenty, jak również może korygować z urzędu błędy stwierdzone w tych dokumentach. Ponadto Zakład może z urzędu wprowadzać i korygować dane bezpośrednio na kontach ubezpieczonych informując o tym ubez pieczonych i płatników składek. 8.1 Ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny osób ubezpieczonych Na każdej osobie podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu ciąży obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny, nie-podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Za członka rodziny osoby ubezpieczonej uważa się: dziecko własne; dziecko małżonka; dziecko przysposobione; wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku, małżonka, wstępnych np. rodziców pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. Zgłoszenia członka rodziny dokonujemy tylko wtedy, gdy takiego zgłoszenia nie dokonała inna osoba ubezpieczona. Np. niepełnoletnie dziecko, którego oboje rodzice podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, powinno zostać zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego tylko przez jednego z rodziców. Zgłoszenie członka rodziny dokonuje się na druku ZUS ZCNA. Jeżeli zgłoszenia do ubezpieczeń oraz dokumenty korygujące te dokumenty nie zostały zidentyfikowane w systemie informatycznym, Zakład może żądać od płatnika składek ponownego złożenia dokumentu. 8.2 Ubezpieczenia wspólników spółki cywilnej 1 stycznia 2009 r. ZUS wprowadził nowe zasady zgłoszeń do ubezpieczeń przez wspólników spółek cywilnych. Wspólnicy spółek cywilnych powinni być zgłoszeni do ubezpieczeń jako płatnicy składek na druku ZUS ZFA (obecnie sporządza ZUS w oparciu 18

18 Zgłoszenie działalności do ubezpieczenia w ZUS o wniosek EDG-1) oraz jako osoby ubezpieczone na druku ZUS ZUA lub ZUS ZZA (jeśli podlegają tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu). Zasady te dotyczyły wspólników spółek, którzy rozpoczynali działalność. W przypadku wspólników, za których przed 1 stycznia 2009 r. były przekazywane dokumenty i rozliczane składki przez spółkę, zmiana trybu prowadzenia rozliczeń miała następować na bieżąco. WAŻNE! W dokumentach zgłoszeniowych i rozliczeniowych jako dane identyfikacyjne płatnika składek wspólnicy spółki powinni podawać własne dane, tj. NIP i PESEL lub NIP i REGON (jeżeli prowadzą również odrębną działalność gospodarczą, inną niż działalność w formie spółki) Zgłoszenie do ubezpieczenia pracownika Pracownicy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego pracodawca dokonuje w terminie 7 dni od daty powstania stosunku pracy na druku zgłoszeniowym ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia X X. 8.4 Zgłoszenie do ubezpieczenia zleceniobiorcy Zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Jeśli zleceniobiorca wykonuje zlecenie w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy, wówczas ubezpieczenie wypadkowe jest również obowiązkowe. Charakter dobrowolny dla zleceniobiorcy ma wyłącznie ubezpieczenie chorobowe. Obowiązkowe jest również dla tych osób ubezpieczenie zdrowotne. Zleceniobiorcy podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom od dnia oznaczonego w umowie zlecenia jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania, do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Zleceniodawca dokonuje zgłoszenia zleceniobiorcy na druku ZUS ZUA lub ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia z grupy 04, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania umowy zlecenia. PRZEDSIĘBIORCO! Przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia firmy możesz odprowadzać niższe składki na ubezpieczenie społeczne, tzw. preferencyjne składki. 8.5 Preferencyjne składki ZUS dla rozpoczynających działalność Preferencyjne składki ZUS to szansa na ograniczenie comiesięcznych wydatków przedsiębiorcy, który dopiero rozpoczyna działalność. Korzystając z tej możliwości, możemy płacić ponad dwukrotnie niższe składki, oszczędzając w skali roku na jednej osobie prawie 7 tys. zł. To spora oszczędność dla firmy na dorobku. Skorzystać z preferencyjnych składek możemy przez pierwsze 2 lata (24 miesiące) prowadzenia firmy. Jest to jednak obwarowane dodatkowymi warunkami. Po pierwsze, z możliwości tej nie mogą skorzystać osoby, które w ciągu 5 lat (60 miesięcy) poprzedzających zarejestrowanie firmy prowadziły inną działalność gospodarczą; po drugie, osoby, które w ramach działalności gospo darczej wykonują pracę na rzecz byłego pracodawcy (to ma zapobiec sztucznemu tworzeniu firm, których jedynym celem byłoby obniżenie obciążeń podatkowych i składek ZUS). Z preferencyjnych zasad płacenia składek korzystać mogą zarówno osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, jak też wspólnicy w spółce cywilnej, w tym również przedstawiciele wolnych zawodów, takich jak lekarze czy adwokaci. Nie mają natomiast prawa do tego twórcy i artyści oraz wspólnicy spółek jawnych, komandytowych, partnerskich czy jed noosobowy wspólnik spółki z o.o. 19

19 Zgłoszenie działalności do ubezpieczenia w ZUS / Formy zatrudniania pracowników Minimalne składki ZUS, które płaci przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą* Rodzaj składki Składki normalne Składki preferencyjne Ubezpieczenia społeczne (w tym: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe) *ubezp. chorobowe jest dobrowolne 716,99 zł 160,78 zł Ubezpieczenie zdrowotne Fundusz Pracy Razem *wysokość składek dotyczy 2014 r. 270,40 zł 55,07 zł 1042,46 zł 270,40 zł 0 zł 431,18 zł Osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie regulują ją do 10. dnia następnego miesiąca. Natomiast, jeśli przedsiębiorca zgłasza do ubezpieczeń również inne osoby (współpracownika, pracownika lub zleceniobiorcę), wówczas składki za obecny miesiąc opłaca do 15. dnia następnego miesiąca Refundacja składek ZUS dla osób niepełnosprawnych Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą może uzyskać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) refundację składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Warunkiem uzyskania wsparcia jest brak zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczających ogółem kwotę 100 zł i terminowe opłacania składek za dany okres. Kwota refundacji zależy od stopnia niepełnosprawności. Więcej informacji dostępna jest w zakładce Rejestracja osób niepełnosprawnych wykonujących działalność gospodarczą na stronie internetowej Wniosek można złożyć drogą elektroniczną lub w postaci dokumentu pisanego. 9. Formy zatrudniania pracowników Na początku prowadzenia działalności firmy z reguły są rozkręcane przez samych założycieli. Jednak z rozwojem firmy, a tym samym pozyskiwaniem większej liczby klientów i zleceń często myślimy o zatrudnieniu pomocy pracownika. Z reguły jest to jednak dla nas duże obciążenie finansowe, dlatego zastanawiamy się nad najkorzystniejszą dla nas formą zatrudnienia. Możliwości jest kilka. Zależą one głównie od tego jaki budżet chcemy przeznaczyć na pracownika i czy planujemy zatrudnić fachowca, osobę z dużym doświadczeniem zawodowym w danej branży, czy na początku wystarczy nam osoba bez doświadczenia, którą jesteśmy w stanie sami nauczyć wykonywania danego zawodu, bez dużych wymagań finansowych. Na początku może warto byłoby zastanowić się nad przyjęciem do zakładu stażysty skierowanego z Urzędu Pracy lub praktykanta. Plusem jest to, że wynagrodzenia nie płacimy im z własnej kieszeni, ale z drugiej strony musimy mieć czas do przygotowania takiej osoby do pracy. Jeśli z kolei zależy nam na osobie z doświadczeniem zawodowym musimy pomyśleć o 20

20 Formy zatrudniania pracowników innej formie zatrudnienia. W prawie polskim funkcjonują dwie formy: Pracownicze umowa o pracę (np. na czas nieokreślony, na okres próbny, na zastępstwo itd.). Najważniejszą konsekwencją podpisania umowy o pracę jest stosowanie do stron umowy przepisów Kodeksu pracy. Niepracownicze - umowa cywilno-prawna (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług). Wskutek podpisania takiej umowy wzajemne prawa i obowiązki stron umowy reguluje wyłącznie Kodeks cywilny. Nie stosuje się w takim przypadku postanowień Kodeksu pracy. zdrowotnej. Umowa o pracę może zostać zawarta w następujących formach: na czas próbny (max. 3 miesiące, może być zawarta tylko raz z tym samym pracownikiem na tym samym stanowisku pracy) na czas wykonywania określonej pracy (stosowana głównie przy pracach sezonowych), na czas określony (określenie czasu, na jaki ma być zawarta zależy od woli stron), na zastępstwo, na czas nieokreślony. 9.1 Umowa o pracę jest najkorzystniejszą formą zatrudnienia dla pracownika, ale też najkosztowniejszą dla pracodawcy. Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez pracownika pracy. Spory z zakresu umowy o pracę rozstrzygane są przez sądy pracy. Najważniejsze cechy umowy o pracę, które odróżniają ją od umów cywilno prawnych to: - podporządkowania pracownika pracodawcy, - stosowanie do stron umowy przepisów Kodeksu pracy, - pracownik wykonuje pracę w wyznaczonym miejscu i czasie, - pracownik zobowiązany jest wykonywać pracę osobiście, a przy jej wykonywaniu podlega nadzorowi pracodawcy, - obowiązek odprowadzania wszystkich składek do ubezpieczenia społecznego emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej, 9.2 Umowy cywilno prawne zakładają równość stron, które podpisały umowę, mogą one prawie dowolnie regulować swoje obowiązki. W przypadku zawarcia umowy zlecenia mamy do czynienia ze zleceniodawcą i zleceniobiorcą, w przypadku umowy o dzieło z wykonawcą i zamawiającym. Nie ma obowiązku wykonania przedmiotu umowy osobiście, chyba że zapisy stanowią inaczej. Spory z zakresu umów cywilnych rozstrzygane są przez sądy cywilne. Umowa zlecenia przedmiotem umowy jest wykonanie określonych czynności przez przyjmującego zlecenie (zleceniobiorcę) dla dającego zlecenie (zleceniodawcy). Przy zawarciu umowy zlecenia obowiązkowe jest odprowadzanie składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Dobrowolne jest ubezpieczenie chorobowe. Umowa o dzieło umowa, na podstawie której przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, a zamawiający do zapłaty umówionego wynagrodzenia. Co do zasady nie ma obowiązku odprowadzania żadnych składek do ZUS. 21

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy?

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? Zakładam własny biznes Jak otworzyć działalność gospodarczą? Jakie wybrać formy opodatkowania? Jakie koszty nas czekają? Jakie niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz

Projekt Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

gospodarcza. Formy opodatkowania.

gospodarcza. Formy opodatkowania. Działalno alność gospodarcza. Formy opodatkowania. Podatek dochodowy Podatek od towarów w i usług ug PIT VAT 22 alności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT)

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej Zakładanie działalności gospodarczej Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji - odnośnie przedmiotu działalności, jej rodzaju (produkcja, handel, usługi),

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r.

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r. PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Olsztyn 21.05.2009 r. Rejestracja działalności gospodarczej od 31.03.2009 r.- JEDNO OKIENKO Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R.

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R. JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R. Pojęcie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również

Bardziej szczegółowo

02.2. Data złożenia wniosku: 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:* 2b. Seria i nr dokumentu tożsamości:* 4.NIP: (o ile posiada)

02.2. Data złożenia wniosku: 2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:* 2b. Seria i nr dokumentu tożsamości:* 4.NIP: (o ile posiada) CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego Jeśli wniosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Autor: Michał Jarosik {IF_PARAM:INTRO_ONLY} Przedsiębiorca mający dochody z różnych źródeł decyduje, od którego z nich opłaci

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA-WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/4 obowiązuje od 18.02.2014 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS PIT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Sposoby rozliczenia podatku dochodowego: 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych: Karta podatkowa Ryczałt od przychodów

Bardziej szczegółowo

Założenie własnego przedsiębiorstwa.

Założenie własnego przedsiębiorstwa. Założenie własnego przedsiębiorstwa. Obecnie obowiązuje zasada jednego okienka, tzn. że w trakcie rejestracji własnej działalności nie musimy biegać po wielu urzędach, a raczej jesteśmy w stanie załatwić

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania* Prowadzenie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Urząd Skarbowy w Sanoku, Godziny otwarcia: Pon. 7. 15-18. 00, Wt. -Pt. 7. 15-15. 15 KART A INFORM ACYJNA SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ K- OB/012 Wyd.04z dn.12.05.2015r. INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA

ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA URZĄD SKARBOWY W BOLESŁAWCU ULGA INTERNETOWA I FORMA OPODATKOWANIA Urząd Skarbowy w I. KOMU PRZYSŁUGUJE - ZAKRES PODMIOTOWY Odliczenie z tytułu ulgi internetowej nie przysługuje podatnikom, którzy przed

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC ABC Czyli jak rozpocząć DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OSOBY FIZYCZNE W okresie recesji gospodarczej i bardzo wysokiego bezrobocia, często jedyną drogą do uzyskania dochodów pozwalających na normalną egzystencje

Bardziej szczegółowo

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą:

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ ŹRÓDŁA PRAWA ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) zwana ustawą o sus, ustawa

Bardziej szczegółowo

Krok 2. Określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności

Krok 2. Określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU. Spis treści: I. Przygotowanie do rejestracji firmy: 1) nazwa firmy, 2) określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ!

I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! R O K 2 0 0 9 LIDER I T Y M OŻESZ Z O S T AĆ P R Z E D S IĘBIORCĄ! P O K L / 6. 2 / 1 / 0 8 W PORADNIKU: BIZNESPLAN REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYMOGI FORMALNO- PRAWNE PRIORYTET VI RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU UL. GARNCARSKA 10 59-700- BOLESŁAWIEC poniedziałek wtorek 7:30 15:30, środa -7:30 18:00, czwartek piątek 7:30 15:30 telefon (075) 6465200 telefaks (075) 6465201

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym

Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym Efektywne zarządzanie Salonem kosmetycznym Agenda. Obszary efektywnego zarządzania Salonem Zarządzanie personelem Zarządzanie finansami Właściwe planowanie Zarządzanie komunikacją Jak wykorzystać Analizę

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r.

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. FORMY OPODATKOWANIA * Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Miejsce na kod paskowy oznaczono na formularzu znakiem (*).

Miejsce na kod paskowy oznaczono na formularzu znakiem (*). CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W niosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. W niosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

ZMIANA OŚWIADCZENIA UWAGA! PODAJ DANE IDENTYFIKACYJNE WYPEŁNIAJĄC POLA I. 01., (EWENTUALNIE 05, 06) ORAZ TE POLA, KTÓRE ULEGŁY ZMIANIE*

ZMIANA OŚWIADCZENIA UWAGA! PODAJ DANE IDENTYFIKACYJNE WYPEŁNIAJĄC POLA I. 01., (EWENTUALNIE 05, 06) ORAZ TE POLA, KTÓRE ULEGŁY ZMIANIE* ZMIANA OŚWIADCZENIA osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek o zmianę danych do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Jak założyć działalność gospodarczą Formy działalności gospodarczej Do wypełnienia wniosku potrzebujemy następujących danych:

Jak założyć działalność gospodarczą Formy działalności gospodarczej Do wypełnienia wniosku potrzebujemy następujących danych: Formy działalności gospodarczej Zakładając działalność gospodarczą, trzeba rozważyć w jakiej formie ma ona być prowadzona, a możliwości są wielorakie i są następujące: - indywidualna działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Informacja dla płatników składek

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Informacja dla płatników składek ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! Informacja dla płatników składek SZANOWNY KLIENCIE Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS?

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? Przeczytaj koniecznie! Teraz zrobisz to szybciej Rejestrujesz firmę w KRS? Teraz zrobisz to szybciej 1 Planujesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Teraz zrobisz

Bardziej szczegółowo

A U T O P O P R A W K A. do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw

A U T O P O P R A W K A. do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw Projekt A U T O P O P R A W K A do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw W projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. FORMY OPODATKOWANIA * Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z opodatkowaniem

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sierpień, 2014 SPIS TREŚCI TWORZENIE SPÓŁKI 3 UMOWA SPÓŁKI 3 REJESTRACJA SPÓŁKI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (KRS) 4 KOSZTY 6 2 TWORZENIE SPÓŁKI Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz wypadkowe* 9,73 zł 10,13 zł 9,45 zł 9,99 zł * Do 31.03.2015 r.obowiązywała stawka 1,93% składki wypadkowe, stawka 1,8% obowiązuje od 01.04.2015 r. Prawo do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania (Stan prawny na dzień 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1 Zakładanie adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze dla uczniów w szkół ponadgimnazjalnych 1 Wstęp Podstawy prawne podejmowania działalności gospodarczej Rodzaje działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym data

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dla przedsiębiorców

Informacje ogólne dla przedsiębiorców Informacje ogólne dla przedsiębiorców 1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (URZĄD GMINY), wnioskiem o wpis

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

01. Rodzaj Wniosku: 02. Miejsce i data złożenia wniosku (wypełnia urząd): 02.1. Nazwa urzędu, w którym składany jest wniosek:

01. Rodzaj Wniosku: 02. Miejsce i data złożenia wniosku (wypełnia urząd): 02.1. Nazwa urzędu, w którym składany jest wniosek: CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W niosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. W niosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Jako przedsiębiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? JESTEŚ OSOBĄ PROWADZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11

Spis treści. Pomysł na firmę 13. O książce 11 Spis treści O książce 11 Pomysł na firmę 13 Dlaczego ta forma działalności? 14 Nie przechodzisz na swoje - otwierasz firmę 16 Czy trzeba być nadczłowiekiem? 17 Dlaczego zakładasz firmę? 19 Samozatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu.

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. Andrzej Radzisław Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. 1 Zasady ogólne Aktem prawnym regulujacym zasady opłacania składek jest ustawa

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA! plusy i minusy od czego zacząć procedury związane z otworzeniem własnej firmy KAMIL DERENDARZ

WŁASNA FIRMA! plusy i minusy od czego zacząć procedury związane z otworzeniem własnej firmy KAMIL DERENDARZ WŁASNA FIRMA! plusy i minusy od czego zacząć procedury związane z otworzeniem własnej firmy KAMIL DERENDARZ CZERWIEC 2015 PLAN SPOTKANIA 1. Aktualne prawo dotyczące rejestrów działalności gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Katarzyna Andres Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Kraków, 16.01.2012 Założenie działalności gospodarczej Jednoosobowa

Bardziej szczegółowo

ZASADY PODLEGANIA DOBROWOLNEMU UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

ZASADY PODLEGANIA DOBROWOLNEMU UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZASADY PODLEGANIA DOBROWOLNEMU UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PRZEZ OSOBY PROWADZĄCE POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I. OBJĘCIE DOBROWOLNYM UBEZPIECZENIEM CHOROBOWYM Osoby prowadzące pozarolniczą działalność

Bardziej szczegółowo

Jak założyć działalność gospodarczą?

Jak założyć działalność gospodarczą? Jak założyć działalność gospodarczą? Kusi Cię chęć posiadania własnej firmy? Masz dość sztywnych godzin pracy? Marzysz o niezależności oraz realizacji własnych celów? Przyjdź do NAS! Pomożemy Ci założyć

Bardziej szczegółowo

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadanie 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie: a) O

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 261 15251 Poz. 1560 1560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Ściągawka Przedsiębiorcy

Ściągawka Przedsiębiorcy Ściągawka Przedsiębiorcy Terminy dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych Jeśli jesteś opodatkowany w formie karty podatkowej: do 07* stycznia płacisz podatek w formie karty. Jeśli płacisz VAT

Bardziej szczegółowo

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami Opole 2016 Wybór formy opodatkowania to istotny element, który rzutuje na wielkość płaconych przez nas podatków, a także czasochłonność, a tym samym koszt prowadzenia księgowości w naszej firmie. Działając

Bardziej szczegółowo

ZMIANA OŚWIADCZENIA. /wypełnia ubezpieczony/ 02. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności:

ZMIANA OŚWIADCZENIA. /wypełnia ubezpieczony/ 02. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności: ZMIANA OŚWIADCZENIA osoby sprawującej osobistą opiekę nad dzieckiem o zamiarze podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wniosek o zmianę danych do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. do 6 miesięcy do 12 miesięcy * < Patrz Informacja dla organizatora > ... POWIATOWY URZĄD PRACY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH. do 6 miesięcy do 12 miesięcy * < Patrz Informacja dla organizatora > ... POWIATOWY URZĄD PRACY ...dnia...... POWIATOWY URZĄD PRACY (Pieczęć organizatora) W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH do 6 miesięcy do 12 miesięcy * < Patrz Informacja dla organizatora > I. DANE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie:

INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1. 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: INFORMACJA O SPOSOBIE WYPEŁNIANIA DRUKU EDG-1 1.Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie: - wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ( adresat WÓJT GMINY STANIN)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 119 9764 Poz. 805 805 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych

W N I O S E K. o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych . znak sprawy: C..0....0 (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) W N I O S E K Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1718. OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 18 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1718. OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 18 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1718 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu..

Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk 1C/2010 r.) wg umowy nr OAIV-271-13/10/JW w miesiącu sierpniu.. Placówka Kształcenia Ustawicznego EDMAR Harmonogram szkolenia pn.: Własna firma krok po kroku (WŁF kpk C/200 r.) wg umowy nr OAIV-27-3/0/JW w miesiącu sierpniu.. Dzień 2 3 Jak założyć własną działalność

Bardziej szczegółowo

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, urzędu statystycznego oraz naczelnika urzędu skarbowego Wniosek dotyczy osoby fizycznej

Bardziej szczegółowo

Swoboda działalności gospodarczej w pewnych dziedzinach życia gospodarczego zostaje jednakże ograniczona, czego przejawem może byd np.

Swoboda działalności gospodarczej w pewnych dziedzinach życia gospodarczego zostaje jednakże ograniczona, czego przejawem może byd np. ZAKŁADAMY FIRMĘ Prowadzanie własnej gospodarczej stanowi alternatywę wobec pracy na etat. Coraz więcej osób dochodzi do wniosku, że praca,,na swoim jest lepszym rozwiązaniem niż zatrudnienie na umowę.

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Spółka cywilna i spółka jawna Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Forma prawna przedsiębiorstw determinuje: tryb i warunki załoŝenia przedsiębiorstwa; zakres odpowiedzialności właściciela(i) za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo