Sieć firmowa z Menedżerem Sieci Firmowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sieć firmowa z Menedżerem Sieci Firmowej"

Transkrypt

1 Sieć firmowa z Menedżerem Sieci Firmowej Spis Treści 1. Informacje ogólne 1 2. Informacje szczegółowe 2 Warianty usługi oraz funkcjonalności Sieci firmowej 2 Schemat działania systemu Sieci partnerskiej 5 Schemat działania systemu Obszaru firmowego 9 Zasady działania Menedżera Sieci Firmowej 12 Menedżer Sieci Firmowej za granicą (roaming) Najczęściej zadawane pytania Słownik Pojęć Informacje ogólne Grupa rozwiązań Sieć firmowa jest zestawem narzędzi mających na celu pomóc Klientowi efektywnie zarządzać użytkowanymi kartami SIM oraz wpływać samodzielnie na koszty telekomunikacyjne w jego firmie. Sieć firmowa to produkt stanowiący kompleksowe narzędzie komunikacyjne dla firm. Rozwiązanie to składa się z następujących głównych elementów: Sieć firmowa usługa grupująca funkcjonalności odpowiedzialne za komunikację wewnątrz firmy (Prywatny plan numeracyjny, specjalna taryfikacja połączeń) oraz obsługę połączeń wychodzących z firmy (profile, połączenia prywatne), Linia firmowa usługa odpowiedzialna za obsługę połączeń przychodzących do firmy, Linia osobista usługa odpowiedzialna za obsługę połączeń przychodzących do osoby dysponującej więcej niż jednym terminalem, Menedżer Sieci Firmowej [MSF] aplikacja typu self care dostępna dla Klienta przez WWW (https://msf.era.pl), pozwalająca zarządzać ustawieniami usług dostępnych w ramach Sieci firmowej. Sieć firmowa zapewnia wiele nowatorskich rozwiązań usprawniających działanie firmy. Do najważniejszych należą: Polepszenie komunikacji wewnątrz firmy Prywatny plan numeracyjny - prosta komunikacja, aby zadzwonić wystarczy wybrać krótki numer (PPN) współpracownika czy kontrahenta, Linia osobista - wyszukiwanie pracownika pod dostępnymi numerami telefonów, Linia firmowa - zapewnienie ciągłej dostępności pracownika firmy dla klienta. Obniżenie kosztów rozmów Numery partnerskie - najczęściej wybierane połączenia po niższych stawkach, Sieci partnerskie - tańsze połączenia na numery pracowników drugiej firmy, z którą firma kooperuje, Obszary firmowe - wykonywanie tańszych połączeń z miejsca, gdzie pracownicy wykonują najwięcej połączeń, np. z biura firmy. 1

2 Kontrola kosztów Aktywna kontrola kosztów: ograniczanie połączeń poprzez Profile połączeń wychodzących wraz z kalendarzami przypisanymi do godzin pracy pracownika - dostosowanie do faktycznych potrzeb pracownika, Połączenia prywatne - oddzielenie połączeń i SMS-ów służbowych od prywatnych pracownika. Pasywna kontrola kosztów: Telemonitor, limity kwotowe i powiadomienia. Pasywna kontrola polega na monitorowaniu kosztów rozmów pracowników w aplikacji Telemonitor, w której prezentowane są rozliczenia rozmów pracowników. Administrator rozliczeń ma możliwość ustawienia wartości limitu kosztów rozmów oraz ustawienia progów powiadamiania w momencie, kiedy dany użytkownik (lub grupa) przekroczy określony próg. Możliwe jest także ustawienie sposobu powiadamiania. Do wyboru lub SMS. Zarządzanie powyższymi usługami Aplikacja Menedżer Sieci Firmowej [MSF, https://msf.era.pl] jest częścią oferty Sieć firmowa. Firma (w osobie Administratora/ów) uzyska dostęp do internetowej aplikacji Menedżer Sieci Firmowej. Jest to uniwersalne narzędzie do zarządzania kontaktami włączonymi do Sieci firmowej. Administrator będzie samodzielnie definiował, np. Numery skrócone, aktywował poszczególne usługi dostępne w Sieci firmowej oraz kontrolował koszty generowane przez pracowników. Żeby móc skorzystać z aplikacji, niezbędny jest dostęp do Internetu oraz dowolna przeglądarka internetowa obsługująca Javę. 2. informacje szczegółowe Warianty usługi oraz funkcjonalności Sieci firmowej Prywatny Plan Numeracyjny [PPN] w Sieci firmowej - w usłudze Sieć firmowa (tak jak w Sieci korporacyjnej) tworzony jest wewnętrzny, spójny Prywatny Plan Numeracyjny całego przedsiębiorstwa. Dla numerów długich telefonów komórkowych w sieci Era definiowane są numery skrócone, numerowi przypisać można numer PPN 222. PPN umożliwia łatwiejszą komunikację w firmie oraz z partnerami (np. w usłudze Numer partnerski). Swoją funkcjonalnością PPN łączy telefonię komórkową i stacjonarną wewnątrz firmy Klienta. Numery PPN: wykorzystywane są w następujących usługach wchodzących w skład Sieci firmowej: Sieć firmowa, Linia osobista, Numery PBX, Numer partnerski - firma definiuje numer PPN dla numeru zewnętrznego (w stosunku do konta Klienta, numeru nienależącego do Sieci firmowej Klienta), mogą mieć długość od 3 do 6 cyfr, w ramach jednego konta użytkownicy mogą mieć różne długości numerów skróconych, muszą być unikalne w ramach jednego konta Sieci firmowej, nie mogą zaczynać się numerami 0, 9 oraz nie mogą być takie jak numery alarmowe (np. 112), mogą być zdefiniowane dla numerów do transmisji: danych, faksów, administrator serwisów poprzez aplikację MSF może we własnym zakresie modyfikować Prywatny plan numeracyjny. 2

3 Prywatny plan numeracyjny [PPN] w Sieci firmowej posiada także ograniczenia: Klient nie może korzystać z PPN w roamingu. Aby wykonać połączenie wybiera długi numer, wykonujący połączenie wybiera krótki numer PPN, natomiast na telefonie odbiorcy wyświetlany jest zawsze numer długi, nie można wykorzystywać numerów PPN do wysyłania wiadomości SMS, MMS. Ograniczenia wynikające z ustawionych profili nie dotyczą połączeń do następujących numerów o specjalnej taryfikacji: , , , , , , , , , , , , , , , 112, 997,998, 999, , , , , 9600, , , , 9797, 9602, Profile Sieci firmowej dzięki Profilom Sieci firmowej pracodawca może: dostosować uprawnienia pracownika do wykonywania połączeń, zgodnie z faktycznymi potrzebami na danym stanowisku, w zaawansowany sposób kontrolować, jak użytkownik korzysta ze swojego telefonu komórkowego, skutecznie kontrolować koszty. Profile Sieci firmowej umożliwiają zdefiniowanie: typów połączeń, które zabronione są dla użytkownika. Administrator serwisów może na numer telefonu pracownika nałożyć jeden z sześciu Profili restrykcyjnych - wybiera w MSF z listy dostępnych Profili: bez ograniczeń (profil domyślny) wszystkie połączenia wychodzące są dozwolone dla użytkownika posiadającego taki Profil, blokada połączeń na listę numerów niedozwolonych dozwolone są wszystkie połączenia, ale Administrator serwisów może zdefiniować listę numerów niedozwolonych z prefiksami i numerami, na które użytkownik nie będzie mógł dzwonić, blokada połączeń specjalnych plus lista numerów niedozwolonych/dozwolonych zabrania połączeń na numery typu 700, *7, ponadto pozwala zdefiniować listę numerów niedozwolonych z prefiksami i numerami, na które użytkownik nie będzie mógł dzwonić oraz numerów dozwolonych, na której znajdą się wyjątki od ograniczeń wprowadzonych przez Profil i listę numerów niedozwolonych, blokada połączeń specjalnych, międzynarodowych plus lista numerów niedozwolonych/dozwolonych - zabrania połączeń na numery typu 700, *7 i międzynarodowe oraz pozwala zdefiniować listę numerów niedozwolonych z prefiksami i numerami, na które użytkownik nie będzie mógł dzwonić oraz numerów dozwolonych, na której znajdą się wyjątki od ograniczeń wprowadzonych przez Profil i numery niedozwolone, blokada połączeń poza Sieć firmową plus lista numerów niedozwolonych/dozwolonych - zabrania połączeń poza Sieć firmową oraz pozwala zdefiniować listę numerów niedozwolonych z prefiksami i numerami, na które użytkownik nie będzie mógł dzwonić oraz numerów dozwolonych, na której znajdą się wyjątki od ograniczeń wprowadzonych przez Profil i numery niedozwolone, blokada wszystkich połączeń wychodzących plus lista numerów dozwolonych - zabrania wykonywania wszelkich połączeń i pozwala zdefiniować numery dozwolone, na której znajdą się wyjątki od ograniczenia narzuconego przez Profil. listy numerów niedozwolonych oraz dozwolonych, które uzupełniają Profil. Dzięki ich zastosowaniu można bardzo precyzyjnie określić, na jakie numery użytkownik może dzwonić. Jest to ważne, gdyż właściwe zdefiniowanie profilu pozwala precyzyjnie określić, które połączenia użytkownik będzie musiał wskazywać jako prywatne (np. w usłudze Połączeni prywatne), jeśli użytkownik na przykład będzie miał ustawiony Profil Dyskryminacja połączeń poza Sieć firmową oraz numery dozwolone/niedozwolone, to sam Profil zabroni mu dzwonić poza Sieć firmową, co może spowodować, że nie będzie mógł skontaktować się z numerem, który z jakichś powodów powinien być dla niego dostępny (może to być np. zagraniczny numer do pomocy technicznej w przypadku serwisanta). Wstawienie takiego numeru na listę numerów dozwolonych pozwoli użytkownikowi dzwonić na taki numer w ramach jego połączeń służbowych, mimo, że ogólny profil takich połączeń nie dopuszcza. Listę numerów dozwolonych/niedozwolonych definiuje Administrator. 3

4 kalendarz, według którego będą rozróżniane godziny pracy i godziny poza pracą. Służy do określenia dla każdego pracownika godzin pracy i godzin wolnych od pracy. Dodatkowymi parametrami są: stworzone w aplikacji dla wygody Klientów dwa gotowe kalendarze bazowe: - cały tydzień pracujący - godziny pracy określane są na 24 h przez 7 dni w tygodniu lub - weekendy wolne godziny wolne obowiązują pracownika od godz. 0:00 w sobotę do w niedzielę, Administrator serwisów może stworzyć nowe kalendarze modyfikując istniejące okna czasowe w kalendarzu bazowym lub dodać nowe okna czasowe powtarzające się z określonym interwałem (np. weekendy) lub użyć jednorazowo (np. pojedyncze święto lub urlop), np.: - jednorazowo - administrator definiuje okno czasowe o nazwie urlop które określa, że w okresie pracownik będzie na urlopie, - codziennie możliwość ustawienia, że codziennie w godz pracownik ma lunch i czas ten zdefiniowany jest jako wolny, - co tydzień - z możliwością zdefiniowania dnia tygodnia, w którym ma obowiązywać okno: pon, wt, śr, czw, pt, so, nie. Możliwe jest zdefiniowanie, że dane okno będzie obowiązywało w poniedziałek i wtorek. Ważne jest, by przy tworzeniu Profili Sieci firmowej zwrócić szczególną uwagę na to, iż: każdy użytkownik Sieci firmowej musi mieć przypisany co najmniej jeden Profil, każdemu użytkownikowi jest przypisany Profil: dla godzin pracy i dla godzin wolnych - może to być ten sam Profil, domyślnym Profilem dla obu przypadków jest standardowy, bezpłatny Profil Bez ograniczeń, Profile dotyczą tylko połączeń głosowych, danych, faksu, o ile klient ma zdefiniowane je w MSF, administrator serwisów zarządza Profilami, kalendarzami poprzez aplikację MSF. Ograniczenia Profili Sieci firmowej nie dotyczą: wiadomości SMS, MMS, usług dodanych np. Pakietowej transmisji danych, połączeń przychodzących, nie funkcjonują za granicą. Klient w roamingu może wykonywać połączenia na wszystkie kierunki, na liście numerów niedozwolonych nie można wpisać numeru czy zakresu krótszego niż 6 cyfr. Nie jest możliwe wpisanie zakresu, np lub krótszego, np W momencie zapisywania zmian pojawi się komunikat: Aby wprowadzić taką restrykcję wybierz bardziej restrykcyjny profil. Na czarną listę można wpisać prefiksy o minimalnej długości sześciu cyfr. Numer partnerski w Sieci firmowej - Numer partnerski to zewnętrzny (w stosunku do konta Klienta) numer dołączony do Sieci firmowej z możliwością włączenia do Prywatnego planu numeracyjnego. Włączenie do Sieci firmowej Numeru partnerskiego pozwala użytkownikom Sieci firmowej dzwonić na taki numer zgodnie z zasadami obowiązującymi w Sieci firmowej: według stawki określonej dla połączeń wewnątrz Sieci firmowej, przy użyciu skróconej numeracji z Prywatnego Planu Numeracyjnego (PPN), zgodnie z uprawnieniami, jakie użytkownik ma w Sieci firmowej np. jeżeli na telefon pracownika został nałożony profil zabraniający połączeń poza Sieć firmową, to taki pracownik nadal może dzwonić na Numery partnerskie. Jednym ze sposobów wykorzystania Numerów partnerskich może być zdefiniowanie jako Numeru partnerskiego numeru stacjonarnego biura firmy. W ten sposób mimo ograniczenia w wykonywaniu połączeń poza Sieć firmową pracownik nadal może skontaktować się ze swoim biurem. Firma w ramach usługi Numer partnerski może zdefiniować numer swojego partnera, kontrahenta, z którym najczęściej kontaktują się jego pracownicy, np. pracownicy firmy handlowej dzwonią często pod numer do hurtowni, w której się zaopatrują. Korzystając z Sieci firmowej możliwe jest zdefiniowanie numeru jako Numeru Partnerskiego, nadanie mu numeru PPN np

5 Połączenie z telefonów Era na numer 222 oraz będą naliczane jak połączenia wewnątrz Sieci firmowej. Ważne jest, aby zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż: Numerami partnerskimi mogą zostać zdefiniowane krajowe numery: sieci Era, sieci stacjonarnych, ilość Numerów partnerskich, jakie może aktywować Klient do swojego konta, zależy od ilości posiadanych kart SIM aktywowanych w Sieci firmowej: do 20 SIM 1 numer partnerski, powyżej 20 do 100 SIM 2 numery partnerskie, powyżej 100 SIM 5 numerów partnerskich. Podczas aktywowania Numeru partnerskiego w MSF system sprawdza powyższe warunki i w razie potrzeby wyświetla Administratorowi serwisów ostrzeżenie o ich przekroczeniu. W uzasadnionych przypadkach ofert specjalnych, Klient może mieć aktywowanych więcej Numerów partnerskich. Aktywacji dodatkowych Numerów partnerskich może dokonać w MSF wyłącznie użytkownik typu CS_user, Linia firmowa może być zdefiniowana jako Numer partnerski, aktywacji usługi Numer partnerski wykonuje Administrator serwisów w aplikacji MSF, za aktywację Numeru partnerskiego przez Konsultanta CS pobierana jest opłata aktywacyjna rozliczana na konto Klienta, właściciel Numeru partnerskiego (numeru przypisanego do danej sieci) połączenia do Sieci firmowej, która przyłączyła jego numer, wykonuje poprzez długie numery. Nie ma on możliwości korzystania z numerów PPN, ponieważ nie należy do Sieci firmowej. Sieć partnerska to Sieć firmowa należąca do innej firmy (innego konta Klienta), nie należąca do struktury danego Konta. Zdefiniowanie takiej sieci jako Sieci partnerskiej pozwala użytkownikom danej Sieci firmowej dzwonić do użytkowników Sieci partnerskiej na takich warunkach jak w przypadku łączenia się wewnątrz własnej Sieci firmowej: połączenia do Sieci partnerskiej są taryfikowane jak zwykłe połączenia wewnątrz Sieci firmowej, z uwzględnieniem Profilu restrykcyjnego. Schemat działania systemu Sieci partnerskiej 5

6 W przypadku posiadania Sieci partnerskiej należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż: aktywacja usługi Sieć partnerska polega na przypisaniu do danej Sieci firmowej jako partnerskiej Sieci firmowej innego Klienta. Odbywa się to poprzez: zdefiniowanie na koncie Sieci firmowej (przyłączającej inną Sieć firmową), która firma z Siecią firmową ma zostać przyłączona - aktywacja przez Konsultanta PTC, przypisaniu wybranej sieci do danego użytkownika Sieci firmowej, czyli wskazanie że dany użytkownik może wykonywać tańsze połączenia do zdefiniowanej Sieci partnerskiej - aktywacja możliwa poprzez Administratora serwisów, aktywacja Sieci partnerskiej odbywa się na zasadzie wybrania przez CS_usera wskazanych przez Klienta sieci, a następnie Klient sam w MSF określa na poziomie pojedynczego użytkownika do jakich Sieci partnerskich dany użytkownik ma mieć prawo dzwonić, połączenia na numery w Sieci partnerskiej odbywają się poprzez długie numery. Nie jest możliwe dzwonienie między Sieciami z wykorzystaniem PPN, aktywacja jako Sieci partnerskiej innej firmy możliwa jest jedynie wówczas, jeżeli firma, która jest dopisywana do usługi, posiada Sieć firmową, Administrator serwisów nie ma możliwości aktywacji usługi Sieć firmowa. Aktywacja usługi tylko przez konsultanta z uprawnieniami CS_user w aplikacji MSF. Za aktywację przez konsultanta nie są pobierane opłaty. Administrator natomiast poprzez MSF określa na poziomie pojedynczego użytkownika, do jakich Sieci partnerskich dany użytkownik ma mieć prawo dzwonić, maksymalnie można zdefiniować do 10 Sieci partnerskich dla jednego konta Sieci firmowej, użytkownik może być dopisany jednocześnie do kilku Sieci partnerskich - o ile Administrator nada mu takie uprawnienia, za korzystanie z Sieci partnerskiej pobierana jest opłata abonamentowa rozliczana na poziomie użytkownika za każdą Sieć partnerską udostępnioną dla danego kontraktu, użytkownicy przyłączonej Sieci partnerskiej dzwonią na numery Sieci firmowej (która przyłączyła Sieć partnerską) poprzez długie numery. Połączenia takie taryfikowane są według stawek pozasieciowych, połączenia do przyłączonej Sieci partnerskiej są taryfikowane jako zwykłe połączenia wewnątrz Sieci firmowej i rozliczane w ramach usługi Darmowa Sieć firmowa [DSF]. Linia osobista - pozwala dla wybranego użytkownika Sieci firmowej przypisać drugi numer, pod którym użytkownik będzie szukany w przypadku, gdy nie odbiera połączenia pod pierwszym. Dopiero w następnej kolejności będzie realizowane przekierowanie np. na pocztę głosową lub zgodnie ze zdefiniowanym przekierowaniem warunkowym. Jeśli dany użytkownik posiada oprócz telefonu komórkowego również telefon stacjonarny włączony do Sieci firmowej to drugim numerem Linii osobistej może być numer skrócony PPN odpowiadający numerowi stacjonarnemu. Warunkiem jest, aby oba telefony należały do Sieci firmowej i miały przypisany skrócony numer w Prywatnym planie numeracyjnym (PPN). Do najważniejszych informacji dotyczących Linii osobistej należą: funkcjonalność Linia osobista nie jest dostępna w przypadku połączeń prywatnych (dla użytkownika wykonującego połączenie prywatne). Dla takiego scenariusza połączenie zostanie zestawione pod numer wybrany, numerem Linii osobistej może być: drugi numer PPN należący do innego użytkownika tej samej Sieci firmowej, numer telefonu stacjonarnego PBX włączonego do Sieci firmowej Klienta. Numer telefonu stacjonarnego musi być podany jako numer skrócony powinien więc być to numer z zakresu PBX, zintegrowany z Siecią firmową, warunkiem jest, aby oba telefony należały do Sieci firmowej i miały przypisany skrócony numer PPN, osoba dzwoniąca do pracownika posiadającego Linę osobistą może wykonywać połączenia na numer długi lub PPN. W przypadku nie odebrania połączenia zostanie takie połączenie przeniesione na drugi numer, 6

7 przekierowanie na numer Linii osobistej jest bezpłatne. Za połączenie płaci jedynie dzwoniący, Linia osobista działa na zasadzie zestawienia kolejnego połączenia przez platformę IN (od Klienta A do B) w sytuacji, gdy połączenie do A jest nieudane (A nie odbiera, A jest niedostępny, połączenie do A się nie powiodło ze względu na błędy po stronie sieci, itd.). Linia osobista nie działa na zasadzie przekierowań połączeń (call, forward), więc z pozycji telefonu Klient nie można zarządzać warunkami przełączania rozmów, jeżeli użytkownik Linii osobistej (Klient A) posiadający włączoną usługę Linii osobistej znajdzie się za granicą i wyłączy telefon, to połączenie zostanie przekierowane na drugi numer (B) zdefiniowany w Linii osobistej, a nie zapłaci za połączenie (połączenie wygenerowane przez platformę IN od A do B jest bezpłatne), natomiast B jeżeli jest zalogowany: w Polsce - nie zapłaci za połączenie, za granicą (w roamingu) - płaci za odebrane połączenie zgodnie z posiadaną taryfą, Administrator serwisów poprzez MSF może aktywować usługę. Połączenia prywatne funkcjonalność pozwalająca rozróżnić, czy dane połączenie pracownika zostało wykonane jako prywatne czy jako służbowe. Połączenie wykonywane jako prywatne nie podlega restrykcjom Profilu. Połączenie prywatne wykonuje się w formacie: numer telefonu, np Połączenia prywatne mogą być rozliczane na różne sposoby: na fakturę firmową (wymagane w MSF aktywowanie usługi Połączenia prywatne) wszystkie Połączenia prywatne w istocie będą rozliczane na konto firmy Klienta i to Klient będzie decydować, w jaki sposób rozliczyć pracownika. Połączenia prywatne będą tutaj odznaczone na rachunku szczegółowym dla danego kontraktu przy pomocy symbolu * przy numerze, na który było wykonywane połączenie. Połączenia prywatne rozliczane na fakturę są usługą bezpłatną, na konto przedpłacone użytkownika (wymagane MSF aktywowanie usługi: Połączenia prywatne oraz Połączenia prywatne przedpłacone - PPP) w tej opcji do kontraktu zostaje skierowane konto Tak Tak, na które będą rozliczane Połączenia prywatne, na konto przedpłacone użytkownika z SMS-em prywatnym (wymagane MSF aktywowanie usługi: Połączenia prywatne oraz Połączenia prywatne przedpłacone z SMS-em prywatnym) w tej opcji do kontraktu zostaje skierowane konto Tak Tak, na które będą rozliczane Połączenia prywatne oraz wszystkie wysyłane przez użytkownika telefonu SMS-y, usługa Połączenia prywatne pozwala na zniesienie ograniczenia wynikającego z nałożonego przez pracodawcę Profilu, tzn. pracownik posiadający aktywowana usługę Połączenia prywatne będzie mógł wykonywać także połączenia (po wybraniu na końcu numeru) zablokowane w Profilu, Połączenia prywatne na rachunku szczegółowym pracodawcy oznaczone są * przy numerze, przez co pracodawca posiada informację, które połączenia pracownik realizował jako służbowe a które jako prywatne, Połączenia prywatne dotyczą tylko połączeń głosowych, aktywacja usługi Połączenia prywatne może dokonać Administrator serwisów poprzez MSF, aktywacja Połączeń prywatnych przez Konsultanta podlega opłacie. Ograniczenia dotyczące Połączeń prywatnych: pracodawca nie będzie miał na podsumowaniu rachunku szczegółowego wyliczone ile połączeń wykonano na numery prywatne, nie jest możliwe posiadanie jednocześnie na koncie aktywnej usług PP oraz PPP. Może być aktywna w danym czasie tylko jedna usługa, Połączenie prywatne nie ma zastosowania do usług SMS (prócz przypadku aktywacji Połączeń prywatnych przepłaconych z SMS-em prywatnym), MMS, SIM Extra, WAP i Pakietowej transmisji danych, nie ma możliwości korzystania z Połączeń prywatnych w roamingu przy Połączeniach prywatnych niedostępna jest usługa Obszar firmowy. 7

8 Połączenia prywatne przedpłacone (PPP) - funkcjonalność pozwalająca rozróżnić, czy dane połączenie pracownika zostało wykonane jako prywatne czy jako służbowe. Połączenie wykonywane jako prywatne przedpłacone nie podlega restrykcjom Profilu. Dodatkową funkcjonalnością Połączeń prywatnych przedpłaconych jest SMS Prywatny, gdzie wysłane przez użytkownika SMS y będą traktowane jako prywatne i zostaną rozliczone z konta przedpłaconego dla połączeń prywatnych przypisanego do danego kontraktu. Połączenie prywatne przedpłacone wykonuje się w formacie: numer telefonu, np Połączenia z numerami 9602, 9797, 9898 należy wykonywać w formacie: , , Pracownik może wykonywać z telefonu służbowego połączenia, które są zabronione w Profilu, poprzez zakończenie numeru znakiem *, np Dla kontraktu zostaje skierowane na platformie IN konto Tak Tak, z numerem abonamentowym. Z tego konta będą rozliczane: Połączenia prywatne przedpłacone. Opłata za połączenia z * będzie zdejmowana z konta Tak Tak użytkownika, SMS-y Prywatne. Po uruchomieniu takiej opcji wszystkie SMS-y wysłane z numeru pracownika będą obciążały jego konto Tak Tak. Dotyczy to także SMS-ów specjalnych. Numer aktywowany jest w specjalnej taryfie Business Happy zaimplementowanej na platformie Tak Tak. Konto aktywowane jest z kwotą zerową, aby pracownik mógł wykonywać połączenia musi posiadać środki na koncie Tak Tak. Aby mieć możliwość wykonywania połączeń prywatnych użytkownik będzie musiał doładować swoje konto. Doładowania Tak Tak możliwe są poprzez wszystkie formy doładowania Tak Tak: kupony, doładowania elektroniczne. Aby konto można było doładować musi być wykonany first call przez klienta Tak Tak, np. na bezpłatny numer , w obecnej chwili w usłudze PPP nie ma możliwości skorzystania z Ekspresowych kodów Tak Tak, w aplikacji MSF nie ma możliwości doładowywania konta przedpłaconego Tak Tak. Konto Era Tak Tak można doładowywać pod numerem Połączenia z numerami 9602, 9797, 9898 należy wykonywać w formacie: , , Połączenia z numerem , są bezpłatne. Na fakturze pracodawcy nie będą pojawiały się połączenia PPP i SMS-y Prywatne. Pracodawca nie będzie mógł sprawdzić, na jakie numery dzwonił, czy ile SMS-ów wysłał pracownik. Obsługa klienta PPP odbywa się w Pingwin, wyszukiwanie po numerze abonamentowym. W nazwie użytkownika będzie wprowadzona nazwa pracodawcy zdefiniowana w systemach PTC. PPP nie są prezentowane w systemach PTC. Konta na platformie Tak Tak mają ustawioną ważność do 2030 roku, więc nie mają ustawionej ważności konta obowiązującego zwykłego użytkownika Tak Tak. Aby Klient mógł korzystać z usług PPP, Administrator serwisów, musi aktywować usługę w MSF na koncie pracownika, Aktywując PPP dostępne są do wyboru następujące opcje: włączone połączenia na konto przedpłacone z SMS Prywatnym, włączone połączenia na konto przedpłacone bez SMS-a Prywatnego. Przy aktywacji PPP przez konsultanta pobierana jest opłata za: aktywację usługi PP, aktywację usługi PPP. Dostępna jest tylko jedna Poczta głosowa - dla konta służbowego. Obsługa problemów związanych z PPP na Hotline odbywa się pod numerem Klient wykonuje połączenie pod Aktywacja w MSF usługi PPP wymaga aktywowania jednocześnie usług: PP - Połączeń prywatnych, PPP - Połączeń prywatnych przepłaconych. 8

9 Nie można doładować konta jeżeli nie został wykonany first call, np. na Jeżeli Klient ma aktywowane PPP nie ma możliwości zdezaktywowania tylko PP. W obecnej chwili w usłudze PPP nie ma możliwości skorzystania z Ekspresowych kodów Tak Tak. Taryfa Business Happy dostępna jest tylko dla Klientów korzystających z Sieci firmowej. Nie jest dostępna usługa Obszar firmowy jeżeli wykonuje się PPP. Pracownik może mieć aktywną tylko jedną z usług: Połączenia prywatne lub Połączenia prywatne przedpłacone co oznacza, że nie ma możliwości korzystania z tych dwóch usług jednocześnie. Usługi naliczania: rozmowy lokalne, szczęśliwy dzień, bonus są niedostępne. Z usługi nie można korzystać w roamingu. Usługa Grace Period na koncie z taryfą Biznes Happy nie funkcjonuje. Usługa Połączeń prywatnych przedpłaconych dotyczy tylko połączeń wychodzących, nie dotyczy połączeń przychodzących. Usługa SMS Prywatny dostępna jest tylko dla taryf Komfort Biznes, Pakiet Biznes (Firma). Pod numerem Klient PPP nie może dokonywać zmian. W MSF nie można doładować konta przedpłaconego Tak Tak. Obszar firmowy to zdefiniowany obszar geograficzny (lub obszary), z którego połączenia są taryfikowane według specjalnej taryfy. Może to być np. teren, na którym znajduje się siedziba firmy. Będąc w zasięgu Obszaru firmowego pracownik firmy wykonuje połączenie po specjalnej, niższej stawce na wszystkie numery: należące do Sieci firmowej, lokalne numery stacjonarne (na kierunki strefy numeracyjnej na której obszarze zdefiniowano Obszar firmowy), pozostałe numery telefonów sieci Era. Schemat działania systemu Obszaru Firmowego 9

10 Aktywację Obszaru firmowego definiuje się dla całego konta Sieci firmowej i można wykonać ją na dwa sposoby: SMS: aktywacja (zdefiniowanie) Obszaru odbywa się poprzez wysłanie SMS-a z miejsca, na którym ma zostać zdefiniowany Obszar na numer W treści wpisuje się komendę: obszar.nazwa.numer_płatnika, np. obszar.ptc Numer płatnika to numer należący do podmiotu. Na rachunek tego numeru zostanie naliczona opłata aktywacyjna, aktywacji Obszaru można dokonać z kontraktu zdefiniowanego w aplikacji MSF jako Administrator Podmiotu lub Administrator Serwisów, jeżeli aktywacji Obszaru chce dokonać osoba nie mająca w/w uprawnień usługa nie zostanie aktywowana i osoba otrzyma SMS-a z 6161 o treści: Aktywacja strefy firmowej nie powiodła się. Nie jesteś uprawniony do aktywacji Obszaru firmowego, po otrzymaniu SMS-a system przelicza położenie, z którego przyszedł SMS na współrzędne geograficzne, np. współrzędne 1 - [20,945;52,206], współrzędne 2 - [20,96;52,215], za aktywację każdego Obszaru jest pobierana opłata aktywacyjna. Wielkość Obszaru aktywowanego w ten sposób jest określona jako kwadrat o boku ok. 1 km i środku w miejscu, z którego został wysłany SMS aktywujący. Aktywacja ręczna: poprzez zgłoszenie chęci aktywowania Obszaru firmowego do Konsultanta będącego opiekunem firmy, który przekaże zgłoszenie do osoby z działu technicznego, osoba ta dokona pomiarów współrzędnych geograficznych żądanego Obszaru przy pomocy urządzenia GPS a następnie przekaże zwrotnie Konsultantowi w celu ich wpisania do systemu. W taki sposób można zdefiniować obszar o niestandardowej wielkości jednakże w tym przypadku jest pobierana dodatkowa opłata. Aby użytkownik Sieci firmowej mógł wykonywać tańsze połączenia z Obszaru firmowego należy jeszcze w aplikacji MSF aktywować na koncie pracownika usługę Obszar firmowy. Aktywacji dokonuje Administrator serwisów. Aktywacja usługi przez Konsultanta CS na koncie użytkownika podlega opłacie. Najważniejsze informacje dotyczące Obszaru firmowego: Obszar firmowy może składać się z maksymalnie 12 Obszarów, tj. 12 lokalizacji, które definiuje Klient, użytkownik Sieci firmowej przypisany w Obszaru firmowego w momencie wykonywania połączenia słyszy przed połączeniem sygnał dźwiękowy informujący, że znajduje się w zasięgu Obszaru firmowego w/w użytkownik Sieci firmowej wykonując połączenie będzie słyszał zawsze sygnał kiedy znajdzie się w Obszarze firmowym. Sygnał przed połączeniem oznacza, że znajduje się w Obszarze firmowym, a nie oznacza, że połączenie będzie naliczone taniej. w usłudze Obszar firmowy możliwe są następujące typy połączeń: Obszar firmowy do Sieci firmowej - czyli użytkownik Sieci firmowej przypisany do Obszaru firmowego wykonuje połączenie do innego użytkownika Sieci firmowej, który nie znajduje się w Obszarze firmowym. Obszar firmowy do Obszaru firmowego - użytkownik Sieci firmowej dzwoni do użytkownika Sieci firmowej znajdującego się w Obszarze firmowym. Obszar firmowy do lokalnej strefy sieci stacjonarnej - użytkownik Sieci firmowej dzwoni do użytkownika stacjonarnego na prefiks, jaki obowiązuje na obszarze, w którym został zdefiniowany Obszar firmowy, np. - jeżeli Obszar firmowy został zdefiniowany na obszarze numeracji warszawskiej, to połączenia z Obszarem firmowym na numery 22 XXXXXXX będą tańsze, - jeżeli firma ma zdefiniowane dwa obszary firmowe, np. Obszar firmowy 1 - prefiks 22 Warszawa, Obszar firmowy 2 - prefiks 81 Lublin, to jeżeli użytkownik znajduje się w Obszarze firmowym 1 może taniej dzwonić tylko na numerację Obszaru firmowego 1. Dzwoniąc z Obszaru firmowego 1 na numery stacjonarne Obszaru firmowego 2 (i na odwrót) połączenia będą naliczane bez zniżki Obszaru firmowego. 10

11 Obszar firmowy do Era poza Sieć firmową - czyli użytkownik Sieci firmowej przypisany do Obszaru firmowego wykonuje połączenie do innego użytkownika, Sieci firmowej, który nie znajduje się w Obszarze firmowym lub dzwoni do innego użytkownika Era lub Heyah, do naliczenia tańszych połączeń liczy się moment rozpoczęcia połączenia. Połączenie może się zakończyć poza Obszarem firmowym, numer 6161, pod który wysyłany jest SMS w celu aktywacji strefy firmowej, jest płatny. funkcjonalność Obszar firmowy jest niedostępna jeżeli wykonywane jest Połączenie prywatne lub Połączenie prywatne przedpłacone. PBX - firmy korzystające z usługi Bezpośredniego dostępu do sieci Era mają możliwość włączenia ich planu numeracyjnego stacjonarnego do Sieci firmowej. W takim przypadku użytkownicy Sieci firmowej mogą dzwonić na numery stacjonarne należące do zakresu firmowego na zasadach obowiązujących w Sieci firmowej: po stawce obowiązującej w Sieci firmowej, przy użyciu skróconej numeracji (PPN), z uwzględnieniem profilu restrykcyjnego. Zakres numeracyjny PBX musi mieć odpowiadający mu zakres numeracji w Prywatnym planie numeracyjnym (PnP). Ponieważ zakres numeracji PBX składa się z prefiksu i numerów DDI (Direct Dial In), czyli numerów wewnętrznych, w centrali PBX należy mu podobnie przypisać zakres numeracji skróconej PnP w postaci prefiksu i numerów wewnętrznych zapisanych jako xxxx, np. jeżeli firma posiada zakres numeracji od do to ma ona prefiks oraz czterocyfrowy zakres numerów DDI. Dla takiej numeracji można przypisać w PnP zakres składający się z prefiksu o maksymalnie dwóch cyfrach np. 22 i również czterech cyfrach numerów wewnętrznych. Zapis powinien mieć więc format następujący: Numeracja PBX: xxxx Zakres PnP: 22xxxx. Telemonitor - umożliwia monitorowaniu kosztów rozmów pracowników w aplikacji MSF - zakładka Telemonitor. Administrator rozliczeń ma możliwość ustawienia: wartości limitu kosztów rozmów oraz ustawienia progów powiadamiania (dla użytkownika i siebie jako Administratora rozliczeń) w momencie, kiedy dany użytkownik (lub grupa) przekroczy określony próg, sposobu powiadamiania - do wyboru: lub SMS. Przekroczenie limitu nie oznacza automatycznej blokady połączeń. Funkcjonalność Telemonitor ma charakter informacyjny dla Administratora rozliczeń, który jest informowany o przekroczeniu progu przez użytkownika. Na podstawie takiej informacji Administrator może podjąć decyzję o zmianie Profilu dla danego użytkownika na bardziej restrykcyjny. Aplikacja Telemonitor przedstawia orientacyjne informacje o kosztach bieżącego Cyklu rozliczeniowego. Podane koszty nie uwzględniają: podatku VAT, opłat za abonamenty, upustów naliczanych na koniec okresu rozliczeniowego oraz części połączeń roamingowych. Najważniejszych informacje dotyczące Telemonitora: na stronie Telemonitora prezentowane są rozliczenia dla listy zarządzanych kontraktów, widoczne są następujące kolumny dotyczące samego Telemonitora: status limitu - dostępne 3 opcje: - nie przekroczony próg powiadamiania, - przekroczony próg powiadamiania, - przekroczony limit, limit w zł - jeżeli limit nie został zdefiniowany dla danego kontraktu, wyświetlane jest słowo brak, kwota wykorzystanego limitu w zł, procent wykorzystanego limitu (%), ustawienie znacznika powiadamiania użytkownika o przekroczeniu progu powiadamiania, próg powiadamiania użytkownika (%), ustawienie znacznika powiadamiania administratora o przekroczeniu progu powiadamiania, 11

12 próg powiadamiania administratora (%).Limit dotyczy połączeń i SMS-ów wykonanych na konto służbowe użytkownika. Wartość Połączeń prywatnych (w ramach usługi Połączenia prywatne przedpłacone lub Podział płatności) nie jest prezentowana. Numery, które przekroczyły 100% przyznanego limitu są dodatkowo oznaczone kolorem czerwonym, przekroczenie limitu nie oznacza automatycznej blokady połączeń, Administrator podmiotu lub Administrator rozliczeń ma możliwość ustawienia: wartości limitu dla użytkownika, ustawienia progu powiadamiania użytkownika i powiadamiania siebie w momencie, kiedy użytkownik przekroczy określony próg. W przypadku, gdy kilku użytkowników jednocześnie osiągnie próg powiadamiania, Administrator otrzyma informację w postaci 1 SMS-a lub 1 a. Powiadomienia są wysyłane raz dziennie, wczytania pliku z nowymi limitami, Administrator może wyeksportować do pliku *xls ustawienia wybranych kontraktów, pracownik (użytkownik telefonu) może samodzielnie sprawdzić także na swoim koncie w MSF wysokość wykorzystania limitu (o ile Administrator serwisów nadał mu uprawnienia do MSF), powiadomienia o przekroczonych limitach przychodzą poprzez: SMS - z numeru 6161: - treść SMS-a: Przekroczenie progu powiadamiania limitu dla , - z adresu jeżeli Administrator podmiotu czy rozliczeń chce zobaczyć aktualny stan swojego konta, powinien wybrać przycisk Aktualizuj, przycisk Aktualizuj pojawia się po 4 godzinach od ostatniej aktualizacji (naciśnięcie przycisku Aktualizuj). Zasady działania Menedżera Sieci Firmowej MSF to aplikacja, do której Klient uzyskuje dostęp poprzez Internet - dostęp na stronie: MSF dostępny jest dla Klientów korzystających z Sieci firmowej. MSF nie jest dostępny dla Klientów, którzy korzystają z Sieci korporacyjnej. Jeżeli klient chce uzyskać dostęp do MSF powinien migrować na usługę Sieć firmowa. Logowanie do MSF odbywa się poprzez EraKod (jak do I-BOA). Klient podaje numer telefonu i EraKOD i otrzymuje jednorazowe hasło. EraKOD do MSF jest tym samym kodem, co do I-BOA czy Telegry, Uprawnienia a MSF: Administrator podmiotu - może zarządzać w aplikacji MSF ustawieniami wszystkich kart SIM należących do podmiotu, do danego podmiotu zdefiniowanego na koncie Sieci firmowej w MSF może być przypisany tylko jeden Administrator podmiotu, Administratorem podmiotu może być osoba posiadająca abonamentowy telefon w sieci Era, Administrator podmiotu może zarządzać kilkoma podmiotami zdefiniowanymi na jednym koncie Sieci firmowej np. holding posiada kilka firm (inny NIP, Regon), które mają jedno wspólne konto w MSF, Administrator Podmiotu może zdefiniować w aplikacji MSF: - Administratorów serwisów, - administratorów rozliczeń, którzy będą mieli uprawnienia do zarządzania ustawieniami kart SIM należących do podmiotów, do których sami należą, Administrator serwisów - ma uprawnienia do zarządzania ustawieniami, usługami Sieci firmowe na kontraktach, do których został przypisany przez Administratora podmiotu. Administrator ma możliwość aktywacji usługi Eranet mail na zarządzanych kartach, Administrator rozliczeń - ma uprawnienia do ustawiania limitu oraz opcji Telemonitora dla użytkowników, do których został przypisany przez Administratora podmiotu, 12

13 Użytkownik - osoba posiadająca usługę Sieć firmowa, mająca możliwość logowania się do aplikacji bez możliwości wprowadzania zmian, w wersji Light wykorzystywane są tylko dwie role użytkowników po stronie klienta: - Administrator podmiotu - zarządza użytkownikami w podmiocie, - zwykły użytkownik (User). Nie są wykorzystywane role: Administrator Serwisów oraz Administrator Rozliczeń. W wersji Light nie zmieniają się uprawnienia użytkowników MSF. Zwykły użytkownik (końcowy użytkownik telefonu) może korzystać w zakresie swoich uprawnień z interfejsu wersji Light. Po zalogowaniu w MSF, w zależności od uprawnień (Administrator: podmiotu, serwisów, rozliczeń, użytkownik) pokaże się tylko taki zestaw usług i funkcjonalności jaki jest dla danego użytkownika przygotowany. Możliwa jest sytuacja, że użytkownik końcowy będzie miał aktywną usługę Sieć firmowa ale nie będzie miał dostępu do MSF. Uprawnienia dostępu do MSF nadaje Administrator serwisów. Zmiana hasła (EraKOD) - możliwa w aplikacji MSF, po zalogowaniu się do konta. Aplikacja MSF dostępna jest w języku polskim i angielskim. Aby uruchomić Menadżera Sieci firmowej klient musi spełnić odpowiednie wymagania: Sieć firmowa dostępna jest na taryfach: Pakiet Biznes, Pakiet Biznes Firma, Komfort Biznes, Era Partner Biznes, Nowa Era Biznes, Era Classic Partner, Era Classic Partner BIS, TAKAjakTY, aby uruchomić Sieć firmową wymagana jest minimalna ilość 3 aktywnych kart SIM na w/w taryfach, aby aktywować usługi: Połączenia prywatne, Połączenia prywatne przedpłacone, Sieci partnerskie - wymagane jest posiadanie 20 aktywnych kart SIM, Numery partnerskie - wymagane jest posiadanie 5 aktywnych kart SIM. na jednym podmiocie MSF mogą funkcjonować tylko karty z usługą Sieć firmowa lub tylko z Siecią korporacyjną, na koncie z usługą Sieć firmowa nie może być jednocześnie aktywowana usługa Rozmowy lokalne. Główne parametry, na których opiera się usługa Sieć firmowa oraz Menadżer Sieci firmowej: wykonywanie połączeń: w grupie - aby wykonać tańsze połączenia w ramach Sieci firmowej, należy wybrać: - skrócony numer PPN lub - dziewięciocyfrowy numer, np: , na numery długie dziewięciocyfrowe: - kod wychodzący - w celu wykonywania połączeń na numery pełne w ramach Sieci firmowej lub poza Sieć należy numer wybierać z +48 lub 0 na początku, np lub , - status (wybieranie numerów z kodem lub nie) danej Sieci firmowej Klienta należy sprawdzić w aplikacji MSF (zakładka: KONTO/USTAWIENIA) - patrz tutaj, - wybieranie numerów z kodem lub nie - ustawiane jest dla całego konta, a nie dla pojedynczego użytkownika, numery specjalne - mając aktywną usługę Sieć firmowa połączenia z numerami specjalnymi są możliwe po wybraniu numeru w formacie: - numery *7: *7XXX, - numery 701, dla Klientów z kodem wychodzącym: 0701, , , dla Klientów bez kodu wychodzącego: 701, , , 13

14 Bezpłatne minuty w abonamencie - połączenia w ramach Sieci firmowej: Pakiet Biznes/Pakiet Biznes Firma, - są rozliczane w ramach przyznanego Pakietu wartościowego, Nowa Era Biznes, - wchodzą do pakietu bezpłatnych minut z abonamentu i innych pakietów promocyjnych, Komfort Biznes/Era Classic Partner, - nie wchodzą do bezpłatnych minut w abonamencie, - pomniejszają bezpłatne minuty w ramach innych pakietów i ofert np. Rozmowy Poranne, Darmowa Sieć firmowa, Minuty Ekstra Biznes, Minuty Era Premia, Nowa Era Biznes w ramach oferty promocyjnej Sieć korporacyjna dla małych firm, Klient miał możliwość wyboru czy połączenia w ramach Sieci korporacyjnej mają pomniejszać pakiet bezpłatnych minut z abonamentu czy nie. Jeśli Klient wybrał opcję, aby połączenia w ramach Sieci korporacyjnej: - wchodziły do bezpłatnych minut, to połączenia te pomniejszają minuty z abonamentu i z innych ofert, - nie wchodziły do bezpłatnych minut, to połączenia te nie pomniejszają minuty z abonamentu, ale wchodzą do bezpłatnych minut z innych ofert np. Minut Ekstra Biznes, Minut Era Premia, darmowa Sieć firmowa - umożliwia wykonywanie darmowych połączeń w Sieci firmowej: usługa dostępna dla taryf Komfort Biznes, zawiera pakiet 2000 darmowych minut na połączenia w ramach Sieci firmowej za stałą opłatą abonamentową: - minuty z pakietu 2000 rozliczane są proporcjonalnie i nie przechodzą na kolejny Cykl rozliczeniowy, - po przekroczeniu pakietu w danym Cyklu rozliczeniowym opłaty naliczane są zgodnie z cennikiem usługi Sieć firmowa, warunkiem aktywacji usługi jest posiadanie Sieci firmowej na danym kontrakcie, w taryfie Prestiż brak opłaty abonamentowej - usługa aktywowana automatycznie, jeżeli Klient korzysta z Sieci firmowej. prezentacja numeru, PPN - jeżeli Klient wybiera numer skrócony adresat połączenia na wyświetlaczu zawsze zobaczy przychodzący długi numer dzwoniącego, rodzaj Sieci firmowej zależy od taryfy na karcie Klienta. Klient do usługi Sieć firmowa może mieć włączone zarówno karty na taryfach Nowa Era Biznes, TAKAjakTY, Komfort Biznes jak, Era Partner Biznes, Era Classic Partner, Plan 15. Nie może na jednym podmiocie MSF być aktywowanych kart z Siecią firmową i Siecią korporacyjną, pakiet aktywacyjny Sieć firmowa - materiały informacyjne o usłudze Sieć firmowa: dla małych i średnich przedsiębiorstw zawiera: - pakiet aktywacyjny, - prezentację CD, - ulotkę z cennikiem, - wniosek o uruchomienie dostępu do Menedżera Sieci Firmowej, - Podręcznik Administratora, dla pozostałych firm: - pakiet aktywacyjny, - prezentację CD, - ulotkę, - wniosek o uruchomienie dostępu do Menedżera Sieci Firmowej, - Podręcznik Administratora. 14

15 Kto jest odbiorcą usługi Menedżer Sieci Firmowej? Odbiorcami usługi MSF mogą być: VSME, SME, CMA, usługa kierowana jest do firm wymagających aktywnego zarządzania telefonami komórkowymi pracowników jak również chcących aktywnie wpływać na koszty firmy, z Sieci firmowej oraz Menedżera Sieci Firmowej mogą korzystać Klienci posiadający taryfy: Nowy Pakiet Biznes, Nowy Pakiet Biznes Firma, Pakiet Biznes, Pakiet Biznes Firma, Komfort Biznes, Nowa Era Biznes, TAKAjakTY, Era Partner Biznes, Era Classic Partner BIS. Menedżer Sieci Firmowej za granicą (roaming) W roamingu użytkownik Sieci firmowej traktowany jest jako zwykły użytkownik. Usługa dostępna jest tylko dla użytkowników Sieci firmowej przebywających w kraju. Nie są dostępne na roamingu funkcjonalności Sieci firmowej, np. nie funkcjonują ograniczenia wynikające z Profili, nie można korzystać z PPN, etc. 3. Najczęściej zadawane pytania Chciałbym, żeby moi pracownicy rozmawiali między sobą taniej, czy jest to możliwe? ERA oferuje unikalną usługę, która umożliwia realizowanie tańszych połączeń między pracownikami. Żeby móc dzwonić taniej, wystarczy uruchomić Sieć firmową. Czy w Sieci firmowej będę miał tańsze połączenia? Tak, połączenia pomiędzy użytkownikami należącymi do Sieci firmowej są tańsze w stosunku do zwykłej taryfy. Ponadto istnieje możliwość zdefiniowania do 12 lokalizacji geograficznych, w których połączenia wychodzące będą jeszcze tańsze lokalizacje te funkcjonują w ramach tzw. Obszaru firmowego. Połączenia nawiązywane z Obszaru firmowego są tańsze nie tylko w przypadku połączeń do innych pracowników, ale również w przypadku dzwonienia do lokalnej strefy sieci stacjonarnej oraz do wszystkich abonentów sieci Era. Co to jest Sieć firmowa? Sieć firmowa to grupa rozwiązań, dzięki którym można taniej i efektywniej korzystać z telefonów w firmie. Kto może aktywować Sieć firmową i dostęp do Menedżera Sieci Firmowej? Wszystkie podmioty gospodarcze w rozumieniu prawa polskiego, które posiadają minimum 3 aktywacje w sieci ERA. Co to jest Menedżer Sieci Firmowej (MSF)? Menedżer Sieci Firmowej jest to aplikacja przeznaczona do samodzielnego zarządzania usługami dostępnymi w ramach Sieci firmowej. Jak uzyskać dostęp do Menedżera Sieci Firmowej? Aby uzyskać dostęp do Menedżera Sieci Firmowej należy zakupić Pakiet aktywacyjny MSF oraz wypełnić i przesłać do PTC Wniosek o dostęp do Menedżera Sieci Firmowej. Kto może wypełnić i podpisać Wniosek o dostęp do Menedżera Sieci Firmowej? Właściciel firmy lub wyznaczona przez niego lub przez Zarząd firmy osoba uprawniona do dokonywania zmian na koncie Sieci firmowej w ramach usługi Sieć firmowa. 15

16 Wypełniłem i wysłałem Wniosek o dostęp do Menedżera Sieci Firmowej skąd będę wiedzieć, że już mogę się logować? Konsultant po zaktywowaniu dostępu wyśle SMS-a lub z informacją o uruchomieniu dostępu do Menedżera Sieci Firmowej. Dostałem SMS-a/ z informacją, że już mogę korzystać z Menedżera Sieci Firmowej. Czego potrzebuję, żeby zalogować się do Menedżera Sieci Firmowej? Komputer z dostępem do Internetu, dowolny system operacyjny z zainstalowaną Javą i przeglądarkę internetową. W jaki sposób zalogować się do Menedżera Sieci Firmowej? Wystarczy wejść na stronę https://msf.era.pl i podać nazwę użytkownika i EraKOD. Przykład:, jeżeli logujemy się na konto Administratora podmiotu to należy wpisać jako nazwę użytkownika nr telefonu wskazany we Wniosku o aktywację Menedżera Sieci Firmowej w formacie: 6XXXXXXXX, natomiast jako hasło - 4-cyfrowy EraKOD właściwy dla powyższego numeru telefonu. Jeżeli wpisany EraKOD jest poprawny, to system automatycznie przejdzie do drugiej zakładki i wyśle SMS-em hasło jednorazowe. Czy są jakieś ograniczenia techniczne warunkujące korzystanie z Sieci firmowej i Menedżera Sieci Firmowej? Tak. Firma, która chciałaby skorzystać z Sieci firmowej oraz MSF nie może posiadać aktywnej usługi Połączenia lokalne na żadnej ze swoich kart SIM. Jakie abonamenty powinny posiadać moje karty SIM, żebym mógł uruchomić Sieć firmową? Sieć firmową można uruchomić tylko na kartach SIM posiadających następujące abonamenty: Nowa Era Biznes, TAKAjakTY, Komfort Biznes, Era Partner Biznes, Era Classic Partner BIS, Pakiet Biznes/Pakiet Biznes Firma. W mojej firmie wszyscy używają Linuxa, czy moi pracownicy będą mogli korzystać z Menedżera Sieci Firmowej? Tak, żeby móc skorzystać z Menedżera Sieci Firmowej wystarczy posiadać komputer z dowolnym systemem operacyjnym, przeglądarką internetową oraz z dostępem do Internetu. Czy połączenie z Menedżerem Sieci firmowej jest bezpieczne? Tak, połączenie jest szyfrowane, a dla strony wystawiony jest certyfikat bezpieczeństwa. Dodatkowo wprowadziliśmy dwustopniowy system logowania (wykorzystujący m.in. hasła jednorazowe wysyłane SMS-em każdorazowo w momencie logowania). Chciałbym korzystać z Menedżera Sieci Firmowej czy to coś kosztuje? Żeby móc skorzystać z Menedżera Sieci Firmowej należy zakupić Pakiet aktywacyjny MSF pobierana opłata jest jednorazowa. Czy pobierane są comiesięczne opłaty za korzystanie z dostępu do Menedżera Sieci Firmowej? Nie. Jakie są typy opłat w Sieci firmowej i Menedżerze Sieci firmowej? Opłaty abonamentowe np. abonament za Sieć firmową, opłaty za zdarzenie np. zmiana Profilu na bardziej restrykcyjny, opłaty aktywacyjne np. aktywacja Obszaru firmowego, opłaty za połączenia standardowe, zgodne z Cennikiem opłaty za wykonane połączenia. W jaki sposób mogę aktywować na moich telefonach Sieć firmową? Można zrobić to samodzielnie korzystając z aplikacji Menedżer Sieci Firmowej. 16

17 Czy w Sieci firmowej mogę wpływać na sposób korzystania ze służbowych telefonu przez moich pracowników? Tak, jest to podstawowa funkcjonalność Sieci firmowej. Każdy pracownik może mieć zdefiniowany indywidualnie Profil określający, jakiego typu połączenia może wykonywać a jakich nie. Przykładowo można ograniczyć pracownikowi możliwości wykonywania połączeń tylko w ramach Sieci firmowej. Co to jest Profil ograniczający połączenia wychodzące? Dzięki Profilom można ograniczyć połączenia wykonywane przez pracowników. Przykład: pracownicy administracyjni powinni mieć możliwość dzwonienia tylko w ramach mojej firmy mogę więc użyć Profilu Blokada połączeń poza Sieć firmową. Jeżeli okaże się, że dany pracownik musi kontaktować się w celach służbowych z kontrahentami (numery telefonów spoza mojej firmy), wystarczy zdefiniować listę tzw. numerów dozwolonych, na które pracownik będzie mógł zadzwonić, mimo, że Profil zabrania wykonywania tego typu połączeń. Nie zależy mi na drastycznym ograniczaniu pracowników, jednak chciałbym mieć możliwość kontroli kosztów ponoszonych w związku z wykorzystywaniem służbowego telefonu do celów prywatnych. Jak to zrobić? Dzięki funkcjonalności Połączeń prywatnych Profil ograniczający połączenia nie musi być twardą restrykcją, ale jest doskonałym narzędziem wymuszającym na pracowniku wskazanie, które połączenia przez niego wykonane mają być potraktowane jako prywatne. Pracownik, który ma nałożony Profil np. ograniczający połączenia poza Sieć firmową i posiadający aktywną usługę Połączenia prywatne, może ominąć Profil wybierając na końcu numeru symbol * (gwiazdkę). Połączenie dojdzie do skutku, mimo, że jest zabronione przez Profil i zostanie odznaczone na rachunku szczegółowym jako Połączenie prywatne. Muszę niektórym pracownikom ograniczyć możliwości wykonywania połączeń, ale chciałbym żeby mogli prywatne połączenia wykonywać na swój koszt. Czy Sieć firmowa mi w tym pomoże? Tak, można ograniczyć pracownikowi możliwości wykonywania połączeń przy pomocy Profilu i jednocześnie umożliwić wykonywanie Połączeń prywatnych na jego koszt. Wystarczy uruchomić usługę Połączenia prywatne przepłacone. W takim przypadku, gdy pracownik będzie chciał zadzwonić na numer, który w jego Profilu jest zabroniony, będzie musiał wybrać * na końcu numeru spowoduje to, że połączenie zostanie rozliczone na konto przedpłacone, które pracownik sam będzie mógł doładowywać standardowym kuponem systemu Tak Tak. Połączenie takie nie trafi na fakturę firmy, więc firma za nie nie zapłaci. W Cenniku są nowe usługi, które dawniej nie były dostępne. Tak, takimi usługami są na przykład Linia osobista, Linia firmowa, Obszar firmowy... Jak mogę wykorzystać w codziennej pracy Linię osobistą? Linia osobista to funkcjonalność Sieci firmowej pozwalająca dla wybranego użytkownika zdefiniować drugi numer, pod którym użytkownik będzie szukany w przypadku, gdy nie podejmie połączenia pod pierwszym numerem. Dopiero w następnej kolejności będzie realizowane przekierowanie np. na pocztę głosową. Przykład: jestem na spotkaniu i nie mogę odebrać telefonu. Mogę zdefiniować w Menedżerze Sieci firmowej drugi numer telefonu funkcjonujący w ramach Sieci firmowej, pod który zostanie bezpłatnie przekierowane połączenie może to być np. numer telefonu mojej sekretarki albo kolegi z mojego działu. W Menedżerze Sieci firmowej mogę uruchomić nowe usługi, na przykład Linię firmową, ile zapłacę za aktywację i korzystanie z tej usługi? Wszystkie opłaty związane z korzystaniem z usług dostępnych w ramach Sieci firmowej wyszczególnione są w Cenniku Sieci firmowej. 17

18 Co to jest Telemonitor? Jest to fragment Menedżera Sieci Firmowej odpowiedzialny za prezentację kosztów. Na stronie Telemonitora prezentowane są rozliczenia rozmów pracowników - Administrator ma możliwość ustawienia wartości limitu kosztów generowanych przez pracowników oraz ustawienia progu powiadamiania w momencie, kiedy dany użytkownik przekroczy określony próg. Możliwe jest także ustawienie sposobu powiadamiania, do wyboru: lub SMS. Progi powiadamiania są ustawiane jako wartości % - istnieje możliwość zdefiniowania różnych progów powiadomień dla Administratora i dla użytkowników. Jak mogę wykorzystać w codziennej pracy Linię firmową? Linia firmowa to usługa polegająca na powiązaniu jednego, wirtualnego (niepowiązanego z żadną kartą SIM) numeru dostępowego z wybraną grupą numerów telefonów pracowników (w ramach Sieci firmowej). Połączenia przychodzące na taki numer dostępowy będą kolejno, losowo kierowane do poszczególnych użytkowników w grupie do momentu, aż któryś z nich odbierze. Każda grupa może liczyć maksymalnie 16 użytkowników. Przykład: moja firma ma oddział główny w Warszawie i dwa oddziały jeden w Szczecinie, drugi w Krakowie. Mogę utworzyć trzy Linie firmowe skupiające handlowców w oddziałach: np. handlowcy z regionu mazowieckiego dostępni będą pod jednym, wspólnym nr telefonu 6XX XXX XX1, z zachodniopomorskiego - 6XX XXX XX2 a z małopolskiego - 6XX XXX XX3. Klienci, którzy będą dzwonić z danego regionu zawsze się dodzwonią i złożą zamówienie pod jednym numerem telefonu jest dostępnych aż do 16 pracowników! Czy moi pracownicy będą mogli korzystać z Telemonitora, żeby móc na bieżąco obserwować swoje koszty? Tak, istnieje taka możliwość. Administrator może nadać uprawnienia do logowania zwykłym użytkownikom. W takim przypadku każdy z uprawnionych pracowników po zalogowaniu się do Menedżera Sieci Firmowej zobaczy ustawienia swojego konta (np. jaki ma Profil) oraz będzie mógł przejść do zakładki Telemonitor i zobaczyć orientacyjne koszty, jakie wygenerował od początku okresu rozliczeniowego. Moja firma ma bardzo rozbudowaną strukturę chciałbym, żeby kierownicy poszczególnych działów zarządzali i odpowiadali za swoich podwładnych. Czy mogę nadać odpowiednie uprawnienia moim kierownikom w Menedżerze Sieci firmowej? Tak. Istnieje możliwość zdefiniowania Administratorów Serwisów i/lub Rozliczeń oraz przypisania im pracowników, którymi będą zarządzać. Mogą to być na przykład kierownicy działów, którzy korzystając z Menedżera Sieci Firmowej będą mieli dostęp do telefonów swoich podwładnych oraz w zależności od nadanych uprawnień uzyskają dostęp do Teleminitora, będą mogli np. monitorować bieżące koszty, zmieniać Profile, uruchamiać usługi dostępne w ramach Sieci firmowej czy też zmieniać Limity i powiadomienia. W Menedżerze Sieci firmowej mogę uruchomić nowe usługi, na przykład Linię Firmową, ile zapłacę za aktywację i korzystanie z tej usługi? Wszystkie opłaty związane z korzystaniem z usług dostępnych w ramach Sieci firmowej wyszczególnione są w Cenniku Sieci firmowej. 18

19 4. Słownik Pojęć PBX (Private Branch Exchange) - abonencka centrala telefoniczna będąca własnością i zarządzana przez użytkownika, zwykle przedsiębiorstwo lub instytucję, tworząca wewnętrzną sieć telefoniczną przedsiębiorstwa i połączona najczęściej kilkoma liniami z centralą operatora telekomunikacyjnego. Centrala PBX umożliwia zatrzymanie w sieci telefonicznej przedsiębiorstwa wewnętrznych rozmów pracowników przedsiębiorstwa, a jednocześnie obsługę normalnego ruchu telefonicznego, tj. rozmów przychodzących z zewnątrz przedsiębiorstwa i rozmów wychodzących na zewnątrz. Centrale PBX używane są w przedsiębiorstwach (instytucjach) zatrudniających większą liczbę osób, w których znaczna część rozmów telefonicznych to rozmowy wewnętrzne między pracownikami przedsiębiorstwa. CMA (Corporate Major Account) firmy korporacyjne, kluczowi klienci generujący duży obrót gospodarczy ddi (Direct Dial-In (Europa) lub Direct Inward Dialing (USA)) - to nazwa usługi w centralach telefonicznych PBX polegająca na tym, że można zadzwonić bezpośrednio na numer abonenta wewnętrznego. Abonent centrali PBX otrzymuje od operatora co najmniej 10 numerów telefonicznych i każdy z nich jest przypisywany różnym abonentom wewnętrznym centrali. Np. przy numeracji 7-cyfrowej abonent otrzymuje 100 numerów z zakresu do Wtedy jest numerem centrali a dwie ostatnie cyfry są numerem abonenta wewnętrznego. Możliwe jest też numeracja DDI na jednej lub trzech ostatnich cyfrach (wtedy abonent może otrzymać 10 lub 1000 numerów). Połączenie pomiędzy centralą PBX a centralą operatora realizowane jest najczęściej za pomocą linii ISDN. Profil restrykcyjny profil zakładany w MSF, który jest ograniczony przez Administratora. Platforma IN usługa autoryzacji połączeń. call forward inaczej przekierowanie na inny numer lub grupę numerów, definiowanych przez użytkownika. MMS (Multimedia Messaging Service) rozszerzenie funkcji SMS i EMS o możliwość przesyłania multimediów takich jak grafika, animacje, wideoklipy, dźwięki itp. Pierwotnie MMS zaplanowany został jako usługa dla telefonii trzeciej generacji (UMTS), której jednak wprowadzenie było odwlekane w czasie, więc producenci wprowadzili tę opcję już wcześniej (określana jest jako technologia 2,5G). Obecnie prawie każdy nowy telefon posiada funkcję MMS. MMS, w przeciwieństwie do EMS i Smart Messaging nie jest bezpośrednim rozwinięciem SMS, opierającym się na odpowiednio zakodowanych wiadomościach tekstowych. MMS polega na technologii pakietowej transmisji danych GPRS. Pakiety danych są transmitowane do centrum wiadomości multimedialnych, a stamtąd, dzięki usługom pochodnym od WAP Push, do telefonu odbiorcy. Maksymalna wielkość MMS mogłaby być nieograniczona. Większość operatorów rozszerzyła ograniczenie do 300 KB dla pojedynczej wiadomości - tyle ile maksymalnie mogą obsłużyć terminale. Zwykle użytkownicy muszą uiszczać wyższe opłaty już za wiadomości powyżej 30 kb. SME (Small and Medium-sized Enterprises) - Małe i średnie firmy (podmioty gospodarcze). User użytkownik. xls (excel Spreadsheet) - rozszerzenie (i zarazem potoczne określenie formatu) pliku tworzonego przez arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel. Wersja Microsoft Excel 2007 posiada również rozszerzenie XLSX, nieobsługiwane przez starsze wersje programu. 19

PRZEWODNIK ROAMINGOWY CYFROWEGO POLSATU

PRZEWODNIK ROAMINGOWY CYFROWEGO POLSATU PRZEWODNIK ROAMINGOWY CYFROWEGO POLSATU Roaming międzynarodowy to świadczona przez operatorów sieci mobilnych usługa, umożliwiająca swobodne korzystanie z Twojego telefonu poza granicami kraju. SPIS TEMATÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa

Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa obowiązuje od dnia 23 stycznia 2014 roku do odwołania Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Nowa oferta w Play dwa numery na jednej karcie SIM

Nowa oferta w Play dwa numery na jednej karcie SIM Nowa oferta w Play dwa numery na jednej karcie SIM Numer główny komórkowy Drugi numer Nowy MNP/FNP + Umożliwia posiadanie dwóch numerów na jednej karcie SIM - przekierowanie połączeń z Drugiego numeru

Bardziej szczegółowo

Dane do konfiguracji konta klienckiego...2 Konto SIP...2 Konfiguracja dla Linksys PAP2T:...2 konfiguracje bramek za nat:...2 bez nat:...3 Klient...

Dane do konfiguracji konta klienckiego...2 Konto SIP...2 Konfiguracja dla Linksys PAP2T:...2 konfiguracje bramek za nat:...2 bez nat:...3 Klient... Dane do konfiguracji konta klienckiego...2 Konto SIP...2 Konfiguracja dla Linksys PAP2T:...2 konfiguracje bramek za nat:...2 bez nat:...3 Klient...4 Logowanie...4 Panel startowy...4 Modele PrePaid i PostPaid...5

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 17 czerwca 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

zanim wyjedziesz OGSM/PDF11/0609, Strona 1 z 7

zanim wyjedziesz OGSM/PDF11/0609, Strona 1 z 7 OGSM/PDF11/0609, Strona 1 z 7 zanim wyjedziesz zanim wyjedziesz Zanim wyruszysz w zagraniczną podróż: sprawdź, czy masz włączony roaming oraz usługę rozmów międzynarodowych dowiedz się więcej na temat

Bardziej szczegółowo

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku

Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Cennik usług w ofertach Orange abonament oraz Orange mix obowiàzuje od 22 grudnia 2008 roku Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku są podane w złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie

Bardziej szczegółowo

Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah

Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah Promocja Przebieraj. Wybieraj. dla Użytkowników Heyah Regulamin promocji specjalnej Polskiej Telefonii Cyfrowej S.A., Operatora usługi Heyah z siedzibą: Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, zarejestrowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Halo Granie Obowiązuje od 01.01.2014

Regulamin usługi Halo Granie Obowiązuje od 01.01.2014 RP441_090511_1_OGSM/PDF01/0511, Strona 1 z 1111 Regulamin usługi Halo Granie Obowiązuje od 01.01.2014 1 Zakres Usługi 1. Usługa Halo Granie na podstawie niniejszego regulaminu jest oferowana od 9.05.2011

Bardziej szczegółowo

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla: regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, obowiązuje od 10 lutego 2015 r. do odwołania Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla:

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych ITI Neovision S.A. - Mobile z dnia 7.03.2016 r.

Cennik Usług Telekomunikacyjnych ITI Neovision S.A. - Mobile z dnia 7.03.2016 r. Cennik Usług Telekomunikacyjnych ITI Neovision S.A. - Mobile z dnia 7.03.2016 r. Zestawienie Opłat dla produktów i Usług świadczonych przez ITI Neovision S.A., w ramach Usługi nc+ Mobile, uregulowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa obowiązuje od dnia 28 maja 2010 roku do odwołania

Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa obowiązuje od dnia 28 maja 2010 roku do odwołania Regulamin usługi Ekstra Strefa Firmowa obowiązuje od dnia 28 maja 2010 roku do odwołania Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ O NOWYM PLAY NA KARTĘ

WIĘCEJ O NOWYM PLAY NA KARTĘ WIĘCEJ O NOWYM PLAY NA KARTĘ ********************************************************************************************************************* OFERTA NOWY PLAY NA KARTĘ oferta podstawowa 1. Co otrzymam

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX

Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX Warunki oferty promocyjnej Pakiet MAX 1. Opis oferty 1.1. W okresie od dnia 02.11.2015 r. do wycofania T-Mobile Polska S.A. (zwana dalej Operatorem ) oferuje na zasadach opisanych w niniejszych warunkach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin )

Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin ) Regulamin Promocji Plush Mix tylko Sim ( Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plush Mix ( Promocja ) jest organizowana przez POLKOMTEL sp. z o.o. 1 ( POLKOMTEL ) i skierowana do osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix. obowiązuje od 5 lutego 2014 r.

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan na Rozmowy, Smart Plan, Smart Plan Mix. obowiązuje od 5 lutego 2014 r. Regulamin Regulamin promocji w ofertach na Rozmowy,, Mix obowiązuje od 5 lutego 2014 r. do odwołania na Rozmowy,, Mix to promocja (dalej: Promocja ) dostępna dla Abonentów zawierających umowę o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Pismo dotyczy tylko i wyłącznie umów z Użytkownikami MTV Mobile na kartę. Opis zmian: 1. Przestają obowiązywać cenniki:

Szanowni Państwo! Pismo dotyczy tylko i wyłącznie umów z Użytkownikami MTV Mobile na kartę. Opis zmian: 1. Przestają obowiązywać cenniki: Miejscowość Warszawa Data 29 listopada 2013r. Szanowni Państwo! W wykonaniu obowiązków przewidzianych przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr. 171 poz. 1800 z późn. zm.) T-Mobile Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II

Regulamin. Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II MAS/PD17/0714 Regulamin Regulamin promocji w ofertach Smart Plan Halo II, Smart Plan Multi II, Smart Plan Multi II Max, Smart Plan Mix II obowiązuje od 20 sierpnia 2014 r. do odwołania Smart Plan Halo

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej PolsatNet w Cyfrowym Polsacie

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej PolsatNet w Cyfrowym Polsacie Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie uniwersalnej w Cyfrowym Polsacie Usługi świadczone są przez spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-878 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 35

Cennik Lepszy Telefon 35 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA

Bardziej szczegółowo

Cennik* Lepszy Telefon 35

Cennik* Lepszy Telefon 35 Cennik* Lepszy Telefon 35 obowiązuje od 5.03.2009 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA (Lepszy Telefon

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie Uniwersalnej PolsatNet 4 w Cyfrowym Polsacie

Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie Uniwersalnej PolsatNet 4 w Cyfrowym Polsacie Cennik usług telekomunikacyjnych w abonamentowej ofercie Uniwersalnej PolsatNet 4 w Cyfrowym Polsacie Usługi świadczone są przez spółkę pod firmą Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 03-878

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach ch dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne.

Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. Wykonawca świadczy usługi telefonii komórkowej w oparciu o sieć obejmującą

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH świadczonych przez Mobyland Sp. z o.o.

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH świadczonych przez Mobyland Sp. z o.o. CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH świadczonych przez Mobyland Sp. z o.o. Cennik obowiązuje od dnia stycznia 200 roku. Strona z 5 ROZDZIAŁ I - Aktywacja usług telefonicznych netto VAT brutto Aktywacja w

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczenia Usług w trakcie trwania przeniesienia numeru do ITI Neovision S.A. z dnia r.

Cennik świadczenia Usług w trakcie trwania przeniesienia numeru do ITI Neovision S.A. z dnia r. Cennik świadczenia Usług w trakcie trwania przeniesienia numeru do ITI Neovision S.A. z dnia 7.03.2016 r. Zestawienie Opłat dla produktów i Usług świadczonych przez ITI Neovision S.A., w trakcie przenoszenia

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania

Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Cennik Lepszy Telefon do Wygadania Obowiązuje od 1.01.2011 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub na łączu Telekomunikacji Polskiej

Bardziej szczegółowo

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 -

Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna. Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Telefonia Dialog S.A. Taryfa Telekomunikacyjna oferta indywidualna Obowiązująca od dnia 01-10-2007r. - 1 - Spis treści SPIS TREŚCI: TARYFA DARMOWE ROZMOWY MAX...4 JEDNORAZOWE OPŁATY PODSTAWOWE...4 2. STAŁE

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Usługi promocyjnej Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem obowiązuje od 11.02.2015 r. do odwołania

Regulamin. Usługi promocyjnej Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem obowiązuje od 11.02.2015 r. do odwołania Regulamin Usługi promocyjnej Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem obowiązuje od 11.02.2015 r. do odwołania 1. Doładowanie Konta z Telefonu z Rachunkiem ( Usługa ) to usługa promocyjna dostępna dla

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryf Rodzinnych

Cennik Taryf Rodzinnych UsłUgi krajowe Opłata Abonamentowa za taryfę 20 20,16 zł 40 40,33 zł 60 60,49 zł 80 80,65 zł Taryfy Rodzinne 110 110,90 140 141,14 170 171,39 210 211,72 330 332,70 Minuty wliczone w Opłatę Abonamentową

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfy Dniówka dla Użytkowników Heyah

Cennik Taryfy Dniówka dla Użytkowników Heyah Cennik Taryfy Dniówka dla Użytkowników Heyah Usługi krajowe Taryfa Dniówka Minuta połączenia do abonentów i użytkowników krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych SMS do wszystkich krajowych sieci komórkowych

Bardziej szczegółowo

Era Firmowa 85 z telefonem. 90,00 zł 109,80 zł z VAT 1000 minut na połączenia do wszystkich krajowych sieci stacjonarnych 0,29 zł 0,35 zł z VAT

Era Firmowa 85 z telefonem. 90,00 zł 109,80 zł z VAT 1000 minut na połączenia do wszystkich krajowych sieci stacjonarnych 0,29 zł 0,35 zł z VAT Załącznik cenowy taryf Usługi krajowe Opłata Abonamentowa Darmowe minuty Opłata za minutę połączenia do krajowych sieci stacjonarnych Opłata za minutę połączenia do krajowych sieci komórkowych 85 8 103,70

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Pakiet Biznes Firma Top. powyżej 5100 zł netto. 0,20 zł netto 0,24 zł z VAT. 0,33 zł netto 0,40 zł z VAT

Pakiet Biznes Firma Top. powyżej 5100 zł netto. 0,20 zł netto 0,24 zł z VAT. 0,33 zł netto 0,40 zł z VAT 1 z 17 USŁUGI KRAJOWE Przy wyborze taryfy Pakiet Biznes Firma wymagane jest posiadanie numeru identyfikacyjnego REGON. Osoba fizyczna może wybrać taryfę Pakiet Biznes Firma, jeżeli prowadzi działalność

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ Heyah Smart abonament dla Abonentów Heyah

WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ Heyah Smart abonament dla Abonentów Heyah WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ Heyah Smart abonament dla Abonentów Heyah Kody Promocji: w tabelce Ogólne warunki oferty: 1. W okresie od 11.01.2016r. do wycofania niniejszej oferty, T-Mobile Polska S.A. (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer dla Firm skierowana

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 15 stycznia 2011 roku

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 15 stycznia 2011 roku CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 15 stycznia 2011 roku SFERIA S.A. ul. Pawia 55 01-030 Warszawa ROZDZIAŁ I Aktywacja Usług telefonicznych Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Wirtualna Centralka Orange obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2010 roku do odwołania

Regulamin usługi Wirtualna Centralka Orange obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2010 roku do odwołania Regulamin usługi Centralka Orange obowiązuje od dnia 16 sierpnia 2010 roku do odwołania 1 DEFINICJE I POJĘCIA 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta )

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta ) Polska Telefonia Cyfrowa S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII

Bardziej szczegółowo

INFOLINIA: 708x (infolinia Premium Rate)

INFOLINIA: 708x (infolinia Premium Rate) INFOLINIA: 708x (infolinia Premium Rate) 1. Opłata jednorazowa za udostępnienie jednego Numeru Usługowego 0-708 Opłata za udostępnienie jednego Numeru Usługowego 0-708 w przypadku umowy na czas określony

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 30

Cennik Lepszy Telefon 30 Obowiązuje od 27.02.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 27.02.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe (plany dla biznesu w dostępie analogowym)

cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe (plany dla biznesu w dostępie analogowym) cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe (plany dla biznesu w dostępie analogowym) SPIS TREŚCI Część I. Usługi do wyboru 2 Oferta usług do wyboru 2 Część II. Usługi dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl

Instrukcja korzystania z usługi EMAIL2SMS. Wersja 2.0 [12 stycznia 2014] http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl http://bramka.gsmservice.pl e-mail: bramka@gsmservice.pl Bramka SMS: Obsługiwanych ponad 700 sieci w ponad 200 krajach Świata SMSy z własnym polem nadawcy Raporty doręczeń Obsługa długich wiadomości SMS

Bardziej szczegółowo

Do Usług dla Firm bis 60 60 zł (73,80 zł z VAT)

Do Usług dla Firm bis 60 60 zł (73,80 zł z VAT) REGULAMIN PROMOCJI PLUS E-MAIL BLACKBERRY DLA FIRM ( REGULAMIN ) (EMAILBB3_A, EMAILBB3_B, EMAILBB3_C) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Plus e-mail BlackBerry dla Firm ( Promocja ) organizowana przez

Bardziej szczegółowo

ROZMOWY BEZ GRANIC EUROPA AZJA AMERYKA PN AMERYKA PD AFRYKA AUSTRALIA OCEANIA

ROZMOWY BEZ GRANIC EUROPA AZJA AMERYKA PN AMERYKA PD AFRYKA AUSTRALIA OCEANIA Usługa Atlas-Mobile ROZMOWY BEZ GRANIC EUROPA AZJA AMERYKA PN AMERYKA PD AFRYKA AUSTRALIA OCEANIA Usługa Atlas-Mobile to tania telefonia roamingowa : tanie rozmowy bez granic utrzymywanie kontaktu z bliskimi

Bardziej szczegółowo

Poradnik Korzystanie z serwisów o podwyższonej opłacie

Poradnik Korzystanie z serwisów o podwyższonej opłacie Poradnik Korzystanie z serwisów o podwyższonej opłacie Wielu abonentów sieci PTC korzysta z Serwisów Premium oferowanych zarówno przez Polską Telefonię Cyfrową jak i firmy zewnętrzne. Pobierają gry na

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie dostępu / blokowania logowania z danego adresu IP oraz zarządzanie dostępem poprzez filtr czasowy Spis treści: 1 Wstęp 1 2 Lokalizacja funkcjonalności Filtr adresów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ Heyah Smart abonament dla Abonentów Heyah

WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ Heyah Smart abonament dla Abonentów Heyah WARUNKI OFERTY PROMOCYJNEJ Heyah Smart abonament dla Abonentów Heyah Kody Promocji: w tabelce Ogólne warunki oferty: 1. W okresie od 06.07.2015r. do wycofania niniejszej oferty, T-Mobile Polska S.A. (dalej

Bardziej szczegółowo

RP710/K_070312_Z1_1 Strona 1 z 5

RP710/K_070312_Z1_1 Strona 1 z 5 Regulamin korzystania z promocyjnej usługi Pakiety roamingowe data dla klienta biznesowego obowiązuje od dnia 7 marca 2012 roku do odwołania Postanowienia ogólne 1. Usługa Pakiety roamingowe data (dalej

Bardziej szczegółowo

Pakiet 200 minut na głosowe połączenia w roamingu międzynarodowym wykonane wewnątrz UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu ( Pakiet 200 minut w UE )

Pakiet 200 minut na głosowe połączenia w roamingu międzynarodowym wykonane wewnątrz UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu ( Pakiet 200 minut w UE ) REGULAMIN PROMOCJI JA+ FIRMA BEZ KOŃCA TYLKO SIM DLA KLIENTÓW PLUSA (01) ( REGULAMIN PROMOCJI ) (SATUR18A01, SATUR18B01) WERSJA Z 23.10.2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja JA+ Firma bez końca Tylko

Bardziej szczegółowo

ROZMOWY BEZ GRANIC EUROPA AZJA AMERYKA PN AMERYKA PD AFRYKA AUSTRALIA OCEANIA

ROZMOWY BEZ GRANIC EUROPA AZJA AMERYKA PN AMERYKA PD AFRYKA AUSTRALIA OCEANIA Usługa Atlas-Mobile ROZMOWY BEZ GRANIC EUROPA AZJA AMERYKA PN AMERYKA PD AFRYKA AUSTRALIA OCEANIA Usługa Atlas-Mobile to tania telefonia roamingowa pozwalająca na: tanie rozmowy bez granic utrzymywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ROAMINGOWY CYFROWEGO POLSATU

PRZEWODNIK ROAMINGOWY CYFROWEGO POLSATU PRZEWODNIK ROAMINGOWY CYFROWEGO POLSATU Roaming międzynarodowy to świadczona przez operatorów sieci mobilnych usługa, umożliwiająca swobodne korzystanie z Twojego telefonu poza granicami kraju. Abonent

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Biz

Regulamin promocji Orange Biz Regulamin promocji Orange Biz obowiązuje od dnia 11 kwietnia 2014 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent

Bardziej szczegółowo

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

OP-IV.272.49.2015.LK Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Opis przedmiotu zamówienia Uwaga: O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie warunki należy rozumieć jako minimalne. 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania.

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna dostępna jest

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z roamingu

Poradnik korzystania z roamingu Poradnik korzystania z roamingu 1. Przed wyjazdem za granicę sprawdź, czy masz aktywną usługę roamingu Jeśli jesteś użytkownikiem telefonu na kartę, to roaming masz od początku włączony i nie musisz go

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty promocyjnej Internet w zestawie z telefonem w tu biedronka"

Warunki oferty promocyjnej Internet w zestawie z telefonem w tu biedronka Warunki oferty promocyjnej Internet w zestawie z telefonem w tu biedronka" Czas obowiązywania promocji: od dnia 01.12.2014 roku do dnia 31.03.2015 roku Nazwa oferty: Internet w zestawie z telefonem w tu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie obowiązuje od dnia 10 stycznia 2012 roku do odwołania 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja Więcej Korzyści Optymalnych w E-sklepie, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI INFOLINII 800 / 801

OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI INFOLINII 800 / 801 JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Oferta obowiązuje od 1.09.2013 r. OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. UPRAWNIENIA ABONENTA MIX

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. UPRAWNIENIA ABONENTA MIX Załącznik nr 1 do Aneksu do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w Promocji PWA dla osób fizycznych Regulamin Promocji Plush Mix dla Stałych Klientów Sklep Internetowy ( Regulamin Promocji ) 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. 1. 2. 3. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 310 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

Jak mogę założyć konto i pobrać aplikację?

Jak mogę założyć konto i pobrać aplikację? Spis treści Jak mogę założyć konto i pobrać aplikację? Jak mogę sprawdzić stan swojego konta? Pod jakie numery dzwoniłem? Jak mogę włączyć lub wyłączyć usługi, np. pocztę głosową? Czy mam opłacone faktury?

Bardziej szczegółowo

Telefoniczne Usługi abonenckie w sieci CHOJNET

Telefoniczne Usługi abonenckie w sieci CHOJNET Telefoniczne Usługi abonenckie w sieci CHOJNET Nazwa (kliknąć w usługę aby zobaczyć opis) Przekierowania połączeń bezwarunkowe CFU Przekierowania połączeń gdy linia jest zajęta CFB Przekierowania połączeń

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Cały Czas

Cennik Taryfa Cały Czas Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 19 grudnia 2013r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA Unlimited na czas nieokreślony obowiązuje od 19 grudnia 2013r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej FORMUŁA na czas nieokreślony obowiązuje od 19 grudnia 2013r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. W celu skorzystania z niniejszej Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Pakiet Bezpieczeństwa dla Użytkowników Heyah

Regulamin Oferty Pakiet Bezpieczeństwa dla Użytkowników Heyah Regulamin Oferty Pakiet Bezpieczeństwa dla Użytkowników Heyah W okresie od dnia 23.04.2014 r. do wycofania niniejszej Oferty, T-Mobile Polska S.A. Operator usługi Heyah (dalej Operator ) oferuje na zasadach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych na potrzeby LAWP w Lublinie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych na potrzeby LAWP w Lublinie OAK.KCB.2621/124/16 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na świadczenie usług łączności telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60

Cennik Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. 1. Opłaty aktywacyjne (jednorazowe) Rodzaj opłaty Przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej (aktywacja) Przejęcie uprawnień do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem

Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem Regulamin korzystania z planu nju dodatkowy w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od 27 kwietnia 2015 r. do odwołania Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania z planu taryfowego

Bardziej szczegółowo

Progres Plus 39. 1GB ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 0 zł za pierwszy miesiąc, potem 1,64 zł (2,02 zł z VAT) miesięcznie. 0,02 zł (0,02 zł z VAT) - za 1MB 6

Progres Plus 39. 1GB ( Pakiet 1 GB Non Stop ) 0 zł za pierwszy miesiąc, potem 1,64 zł (2,02 zł z VAT) miesięcznie. 0,02 zł (0,02 zł z VAT) - za 1MB 6 REGULAMIN PROMOCJI NOWA PROFESJONALNA OFERTA DLA FIRM BEZ TELEFONU (04) ( REGULAMIN PROMOCJI ) NOWY: SSPAT24A04; SSPAS24B04; SSPAS24C04; SSPAS24D04; MNP: SSPPT24A04; SSPPS24B04; SSPPS24C04; SSPPS24D04

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

Połączenia do sieci Heya. Roaming wychodzące

Połączenia do sieci Heya. Roaming wychodzące Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Załącznik nr 1b OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I zadanie B Telekomunikacyjne usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą 300 kpl. telefonów komórkowych. Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin*usługi*"Georandka"*

Regulamin*usługi*Georandka* Regulamin*usługi*"Georandka"* wersja*z*dnia*16.09.2015*r.* * 1. Regulamin Usługi "GeoRandka, dalej "Regulamin" określa zasady świadczenia usługi "GeoRandka", dostępnej za pośrednictwem Serwisu oraz komunikacji

Bardziej szczegółowo

biuletyn dla Rzeczników Konsumentów i Organizacji Konsumenckich

biuletyn dla Rzeczników Konsumentów i Organizacji Konsumenckich biuletyn dla Rzeczników Konsumentów i Organizacji Konsumenckich nowości i zmiany w ofercie we wrześniu 2014 Uwaga! Jeśli link nie będzie działał lub wyświetli się strona z błędem, proszę o skopiowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Heyah Internet non stop ( Oferta )

Regulamin oferty Heyah Internet non stop ( Oferta ) Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Pakiety Roamingowe Data dla klienta biznesowego

Regulamin usługi Pakiety Roamingowe Data dla klienta biznesowego Regulamin usługi Pakiety Roamingowe Data dla klienta biznesowego obowiązuje od dnia 16 maja 2014 roku do odwołania Postanowienia ogólne 1. Usługa Pakiety roamingowe data (dalej Usługa ) to usługa spółki

Bardziej szczegółowo

Cennik usług Netia Mobile Taryfa Indywidualna

Cennik usług Netia Mobile Taryfa Indywidualna Obowiązuje od 1.07.2012 r. Cennik usług Netia Mobile (Cennik) jest skierowany do przedsiębiorców (osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, prowadzących

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. Darmowe Orange WiFi 2014-09-30. Darmowe Orange WiFi. Jeśli lubisz nasze newsy to polub także nasz profil na Facebooku - KLIKNIJ TUTAJ

GSMONLINE.PL. Darmowe Orange WiFi 2014-09-30. Darmowe Orange WiFi. Jeśli lubisz nasze newsy to polub także nasz profil na Facebooku - KLIKNIJ TUTAJ GSMONLINE.PL Darmowe Orange WiFi 2014-09-30 Darmowe Orange WiFi Jeśli lubisz nasze newsy to polub także nasz profil na Facebooku - KLIKNIJ TUTAJ Zgodnie z zapowiedziami Orange uruchomił darmowe WiFi dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Play i home.pl dostępnej dla Oferty Firma. obowiązuje od 7.04.2011r. do 30.10.2011r., zmieniony dnia 26.07.2011.

Regulamin Oferty Promocyjnej Play i home.pl dostępnej dla Oferty Firma. obowiązuje od 7.04.2011r. do 30.10.2011r., zmieniony dnia 26.07.2011. Regulamin Oferty Promocyjnej Play i home.pl dostępnej dla Oferty Firma. obowiązuje od 7.04.2011r. do 30.10.2011r., zmieniony dnia 26.07.2011. Ogólne warunki korzystania z Oferty Promocyjnej Play i home.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Drogowskaźnik ( Regulamin ) wersja z dnia 15 marzec 2013r.

Regulamin usługi Drogowskaźnik ( Regulamin ) wersja z dnia 15 marzec 2013r. Regulamin usługi Drogowskaźnik ( Regulamin ) wersja z dnia 15 marzec 2013r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi Drogowskaźnik, dostępnej za pośrednictwem telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną

Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną 1.Wstęp Zainstalowana w Politechnice Gdańskiej centrala telefoniczna ALCATEL 4400 jest nowoczesną, w pełni cyfrową centralą telefoniczną. Oprócz

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT jak ją czytać

Faktura VAT jak ją czytać Faktura VAT jak ją czytać Widok ogólny faktury 1 STRONA Nabywca: Nazwa Firmy Adres siedziby firmy NIP Numer Konta Klienta Dane do korespondencji Nazwa Firmy Adres korespondencyjny 1. Pole adres nadawcy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUGI STACJONARNY NUMER IP

CENNIK USŁUGI STACJONARNY NUMER IP CENNIK USŁUGI STACJONARNY NUMER IP SPIS TREŚCI: 1 Definicje... 2 2 Informacje i objaśnienia... 2 3 Stacjonarny Numer IP... 3 3.1 Opłata Aktywacyjna... 3 3.2 Abonament... 3 3.3 Opłaty za krajowe połączenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A

O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A O P I S P R Z E D M I O T U Z A M Ó W I E N I A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych obejmujących usługi telefonii komórkowej oraz pakietowej

Bardziej szczegółowo

System IVR. Opis elementów systemu

System IVR. Opis elementów systemu System IVR Opis elementów systemu 1. Wstęp Na system IVR (IVR Pack) składają się następujące usługi: IVR Player, IVR Menu, IVR List, IVR Switch. Cennik usług IVR dostępny jest na stronie www.ipfon.pl.

Bardziej szczegółowo

Telefonia internetowa Nowoczesny sposób na oszczędności

Telefonia internetowa Nowoczesny sposób na oszczędności Telefonia internetowa Nowoczesny sposób na oszczędności Spis treści 1. Czym jest telefonia internetowa? 3 2. Dla kogo jest telefonia internetowa? 3 3. Jak dzwonić? 3 4. Skąd się biorą oszczędności, czyli

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 240041-2011 z dnia 2011-09-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii komórkowej,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej.

Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT), o ile nie wskazano inaczej. CENNIK OFERTY TELE25 Cennik Usług Telekomunikacyjnych Tele25. obowiązuje od 01.04.2014 r. do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów

Bardziej szczegółowo

KRS 7, REGON NIP

KRS 7, REGON NIP Co to jest Usługa Wi-Fi Calling Play? Usługa Wi-Fi Calling umożliwia wykonywanie połączeń głosowych będąc w zasięgu sieci Wi-Fi. Jest to usługa świadczona przez P4 Sp. z o.o., zgodnie z Regulaminem usługi

Bardziej szczegółowo

Do 250 MB za 0 zł, do 1 GB za 10 zł Promocyjny pakiet 100000 SMS/MMS w T-Mobile w Polsce Nielimitowane rozmowy w T-Mobile w Polsce 4,99 zł 1,99 zł

Do 250 MB za 0 zł, do 1 GB za 10 zł Promocyjny pakiet 100000 SMS/MMS w T-Mobile w Polsce Nielimitowane rozmowy w T-Mobile w Polsce 4,99 zł 1,99 zł Warunki Ofert Promocyjnych Oferta bez telefonu w T-Mobile (dalej Warunki ) Oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej S. A. operatora T-Mobile (dalej Operator ) Kod Promocji: w tabelce pkt.1.3 1. Opis oferty 1.1.

Bardziej szczegółowo