1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00. Opłata za prowadzenie rachunków w przypadku innych form prawnych niż wymienione w pkt. 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00. Opłata za prowadzenie rachunków w przypadku innych form prawnych niż wymienione w pkt. 1."

Transkrypt

1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia r. 1. Niniejsza Tabela dotyczy Klientów zakwalifikowanych przez Bank do segmentu Małych Przedsiębiorstw: a) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, b) osób prawnych, z wyłączeniem banków krajowych, c) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, d) innych osób, nie będących Klientem, które wpłacają środki na rachunki w Banku prowadzone dla podmiotów opisanych powyżej. 2. Od dnia r. dla Klientów posiadających dotychczas Pakiet Oszczędnościowy stosuje się opłaty Pakietu Złotego dla form prawnych: fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, związki zawodowe, jednostki samorządu terytorialnego, partie polityczne, kasy zapomogowo-pożyczkowe, szkoły i przedszkola, osoby prawne kościoła, nadleśnictwa, ogródki działkowe oraz kancelarie notarialne. 3. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji oraz warunki zmiany Tabeli zawierają postanowienia Regulaminu Rachunków Bankowych, Lokat Terminowych i Kart Debetowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Lp. RODZAJ OPŁATY TRYB OPŁATY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Opłata za prowadzenie rachunków w przypadku innych form prawnych niż wymienione w pkt. 1.3: a) Bieżącego w przypadku spełnienia warunku zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.5 b) Bieżącego w przypadku niespełnienia warunku PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie miesięczna c) Każdego pomocniczego w PLN i walutach obcych: EUR, USD, CHF, GBP, SEK, DKK, NOK, CZK, HUF, JPY, PLN 10,00 PLN 5,00 CAD, AUD, RUB, LTL) 2 Opłata za prowadzenie rachunków w przypadku następujących form prawnych: fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, związki zawodowe, jednostki samorządu terytorialnego, partie polityczne, kasy zapomogowo-pożyczkowe, szkoły i przedszkola, osoby prawne kościoła, nadleśnictwa, ogródki działkowe oraz kancelarie notarialne: a) Bieżącego w przypadku spełnienia warunku zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.5 b) Bieżącego w przypadku niespełnienia warunku PLN 18,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie miesięczna c) Każdego pomocniczego w PLN i walutach obcych: PLN 78,00 EUR, USD, CHF, GBP, SEK, DKK, NOK, CZK, HUF, JPY, PLN 10,00 CAD, AUD, RUB, LTL) Zamknięcie rachunku jednorazowa 1.5 Warunek zwalniający z opłaty miesięcznej za prowadzenie rachunku bieżącego w danym miesiącu kalendarzowym 3 : UWAGA: Warunek nie dotyczy opłat za rachunki pomocnicze. Utrzymanie dodatniego średniomiesięcznego salda na rachunku bieżącym w poprzednim miesiącu kalendarzowym w przypadku innych form prawnych niż wymienione w pkt. 1.5 b: b) Utrzymanie dodatniego średniomiesięcznego salda na rachunku bieżącym w poprzednim miesiącu kalendarzowym w przypadku następujących form prawnych: fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, związki zawodowe, jednostki samorządu terytorialnego, partie polityczne, kasy zapomogowo-pożyczkowe, szkoły i przedszkola publiczne, osoby prawne kościoła, nadleśnictwa, ogródki działkowe oraz kancelarie notarialne. miesięczna PLN PLN PLN PLN PLN Strona 1

2 2. UBEZPIECZENIA DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH RACHUNEK W BANKU R-Biznes Assistance w przypadku innych form prawnych 2.1 Nie dotyczy niż wymienione w pkt. 2.3: miesięczna R-Biznes Assistance PLUS w przypadku innych form 2.2 Nie dotyczy prawnych niż wymienione w pkt. 2.4: R-Biznes Assistance w przypadku następujących form prawnych: fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, związki zawodowe, jednostki 2.3 samorządu terytorialnego, partie polityczne, kasy Nie dotyczy zapomogowo-pożyczkowe, szkoły i przedszkola publiczne, osoby prawne kościoła, nadleśnictwa, ogródki działkowe oraz kancelarie notarialne R-Biznes Assistance PLUS w przypadku następujących miesięczna Nie dotyczy form prawnych: fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, związki zawodowe, jednostki 2.4 samorządu terytorialnego, partie polityczne, kasy Nie dotyczy zapomogowo-pożyczkowe, szkoły i przedszkola publiczne, osoby prawne kościoła, nadleśnictwa, ogródki działkowe oraz kancelarie notarialne 3. ELEKTRONICZNE KANAŁY DOSTĘPU System bankowości internetowej R-Online: 3.1 Udostępnienie systemu, abonament miesięczny oraz obsługa miesięczna Serwis bankowości mobilnej Mobilny Bank: 3.2 Udostępnienie systemu, abonament miesięczny oraz obsługa miesięczna Centrum Telefoniczne: 3.3 Udostępnienie systemu, abonament miesięczny oraz obsługa miesięczna Internetowa platforma transakcyjna R-Dealer: 3.4 Udostępnienie systemu, abonament miesięczny oraz obsługa miesięczna System bankowości internetowej R-Online Biznes: 3.5 a) Udostępnienie systemu jednorazowa b) Abonament miesięczny w przypadku innych form prawnych niż wymienione w pkt. 3.5 c: miesięczna PLN 50,00 c) Abonament miesięczny w przypadku następujących form prawnych: fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, związki zawodowe, jednostki samorządu terytorialnego, partie polityczne, kasy miesięczna PLN 50,00 PLN 50,00 zapomogowo-pożyczkowe, szkoły i przedszkola publiczne, osoby prawne kościoła, nadleśnictwa, ogródki działkowe oraz kancelarie notarialne d) Udostępnienie tokena mikroprocesorowego USB dla Użytkownika (w tym udostępnienie nowego w wyniku jednorazowa zagubienia, uszkodzenia lub zablokowania (za sztukę) PLN 75,00 dotychczasowego tokena) e) Niezwrócenie urządzenia kryptograficznego na jednorazowa żądanie Banku, w tym przy zamknięciu rachunku (za sztukę) PLN 200,00 f) Udostępnienie kolejnego rachunku w systemie (poza instalacją) g) Udostępnienie systemu nowemu Użytkownikowi za pośrednictwem Elektronicznych Dyspozycji Modyfikacji Strona 2

3 h) Udostępnienie systemu nowemu Użytkownikowi w formie papierowej i) Ponowne wygenerowanie i wysłanie Pakietu Startowego dla Użytkownika j) Zablokowanie Użytkownikowi dostępu do systemu na podstawie złożonej dyspozycji PLN 30,00 PLN 30,00 4. TRANSAKCJE BEZGOTÓWKOWE DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH RACHUNEK W BANKU Przelew wewnętrzny 4 w PLN (zdefiniowany lub dowolny) pomiędzy rachunkami w PLN zlecony: a) w Systemie bankowości internetowej R-Online lub R- Online Biznes lub Mobilnym Banku (w tym realizacja Zlecenia stałego) b) w Centrum Telefonicznym lub Oddziale Banku PLN 15,00 Przelew wewnętrzny 4 w walucie obcej lub przelew w PLN z/na rachunek prowadzony w walucie obcej zlecony: a) w Systemie bankowości internetowej R-Online lub R- Online Biznes lub Mobilnym Banku b) w Centrum Telefonicznym lub Oddziale Banku PLN 15,00 Przelew do ZUS i US zlecony: a) w Systemie bankowości internetowej R-Online lub R- Online Biznes lub Mobilnym Banku niezależnie od liczby przelewów określonych w pkt. 4.5 b) w Centrum Telefonicznym lub Oddziale Banku PLN 15,00 Przelew krajowy w PLN (zdefiniowany lub dowolny) zlecony: a) w Systemie bankowości internetowej R-Online lub R- Online Biznes lub Mobilnym Banku w ramach liczby przelewów określonych w pkt. 4.5 b) w Systemie bankowości internetowej R-Online lub R- Online Biznes lub Mobilnym Banku w przypadku przekroczenia liczby przelewów określonych w pkt. 4.5 PLN 0,90 c) w Centrum Telefonicznym lub Oddziale Banku PLN 15,00 Liczba przelewów krajowych (w tym zleceń stałych) i przelewów do ZUS i US zleconych w ramach opłaty za poszczególne Pakiety: a) w Systemie bankowości internetowej R-Online lub R- Online Biznes lub Mobilnym Banku Przelew krajowy w PLN wykonywany poprzez system SORBNET: a) PLN i powyżej dodatkowa od miesięczna PLN 10,00 b) Poniżej PLN dyspozycji PLN 35,00 Zlecenie stałe lub przelew zdefiniowany w PLN: a) Ustanowienie, modyfikacja lub usunięcie zlecone w Systemie bankowości internetowej R-Online b) Ustanowienie, modyfikacja lub usunięcie zlecone w Centrum Telefonicznym lub Oddziale Banku PLN 15, Polecenie zapłaty w PLN: a) Przyjęcie polecenia zapłaty w ciężar rachunku Klienta b) Przyjęcie odwołania polecenia zapłaty w ciężar rachunku Klienta c) Przyjęcie/odwołanie zgody na obciążenie rachunku Klienta Strona 3

4 Strona 4 Przelew za granicę i przelew w walucie obcej do innego banku na terenie kraju (dotyczy walut, dla których Bank prezentuje kursy w Tabeli Kursów Walut na stronie com) zlecony w systemie R-Online lub R- Online Biznes z opcją kosztową: a) Pokrywają obie strony (nadawca-koszty Raiffeisen Bank Polska S.A., odbiorca-koszty banków zagranicznych, w tym koszty banków pośredniczących) b) Pokrywa nadawca przelewu (nadawca-koszty Raiffeisen Bank Polska S.A. i koszty banków zagranicznych, w tym koszty banków pośredniczących) c) Pokrywa odbiorca przelewu 5 koszty pomniejszają kwotę przelewu (odbiorca-koszty Raiffeisen Bank Polska S.A. i koszty banków zagranicznych, w tym koszty banków pośredniczących) PLN 75,00 PLN 135,00 Przelew za granicę i przelew w walucie obcej do innego banku na terenie kraju (dotyczy walut, dla których Bank prezentuje kursy w Tabeli Kursów Walut na stronie zlecony w Centrum Telefonicznym lub w Oddziale Banku z opcją kosztową: a) Pokrywają obie strony (nadawca-koszty Raiffeisen Bank Polska S.A., odbiorca-koszty banków zagranicznych, w tym koszty banków pośredniczących) b) Pokrywa nadawca przelewu (nadawca-koszty Raiffeisen Bank Polska S.A. i koszty banków zagranicznych, w tym koszty banków pośredniczących) c) Pokrywa odbiorca przelewu 5 koszty pomniejszają kwotę przelewu (odbiorca-koszty Raiffeisen Bank Polska S.A. i koszty banków zagranicznych, w tym koszty banków pośredniczących) PLN 110,00 PLN 175,00 Przelew za granicę w walucie obcej (dotyczy walut, dla których Bank nie publikuje kursów w Tabeli Kursów Walut na stronie com) zlecony: a) w Oddziale Banku (niezależnie od wybranej opcji kosztowej) Przelew euroregulowany 6 euroregulowany: PLN 200,00 zlecony poprzez system R-Online lub R-Online Biznes za pomocą formatki - Przelew a) Do kwoty EUR (włącznie) PLN 5,00 b) Powyżej kwoty EUR PLN 25,00 Przelew za granicę w EUR do Banku grupy Raiffeisen 7 zlecony: a) w systemie R-Online lub R-Online Biznes, w Centrum Telefonicznym lub w Oddziale Banku Dodatkowe opłaty związane z realizacją przelewów zagranicznych: Przelew ekspresowy 8 : a) Płatności do kwoty ,00 PLN b) Płatności od kwoty ,01 PLN do kwoty ,00 PLN c) Płatności od kwoty ,01 PLN do kwoty ,00 PLN dodatkowa od dyspozycji - stawka obniżona o 20% w stosunku do przelewu poza grupę Raiffeisen - zawsze z zerową datą waluty PLN 30,00 PLN 50,00 PLN 75,00 d) Płatności powyżej kwoty ,00 PLN PLN 100,00 Przelew szybki 9 : a) Płatności do kwoty ,00 PLN b) Płatności od kwoty ,01 PLN do kwoty ,00 PLN c) Płatności od kwoty ,01 PLN do kwoty ,00 PLN dodatkowa od dyspozycji PLN 15,00 PLN 25,00 PLN 35,00 d) Płatności powyżej kwoty ,00PLN PLN 50,00 Przelew TARGET 10 Przelew z zagranicy i przelew w walucie obcej z innego banku na terenie kraju uznanie rachunku dodatkowa od dyspozycji PLN 50,00

5 Pozostałe opłaty związane z realizacją przelewów zagranicznych: a) Stop Payment wysłanie komunikatu SWIFT do banku PLN 120,00 odbiorcy komunikatu płatniczego z prośbą o wycofanie + koszty innych banków płatności b) Anulowanie dyspozycji przelewu euroregulowanego i zagranicznego przed jego realizacją PLN 10,00 c) Anulowanie dyspozycji przelewu zagranicznego przez Bank z powodu jej niekompletności (niewystarczające saldo w momencie księgowania dyspozycji lub PLN 10,00 niewystarczające dane) d) Czynności wyjaśniające (korekta/uzupełnienie danych 4.15 na dyspozycji, uzupełnienie środków na realizację PLN 30,00 przelewu przez Klienta po poinformowaniu przez Bank) e) NON-STP za: brak kodu BIC 11 banku beneficjenta w dodatkowa od dedykowanym polu lub podanie kodu BIC wraz z innymi dyspozycji danymi banku beneficjenta lub błędne podanie numeru EUR 10,00 rachunku beneficjenta IBAN 12 w przypadku przelewu za granicę wysyłanego do kraju, w którym obowiązuje standard IBAN 13 f) Niestandardowa dyspozycja dotyczącą księgowania przelewów z zagranicy i przelewów w walucie obcej z PLN 25,00 innego banku na terenie kraju g) Realizacja przelewu za granicę/z zagranicy i przelewu dodatkowa od w walucie obcej do/z innego banku na terenie kraju po dyspozycji wyznaczonej godzinie realizacji dyspozycji 14 PLN 50,00 5. TRANSKACJE GOTÓWKOWE DOKONYWANE PRZEZ KLIENTÓW NA RACHUNEK POSIADANY W BANKU Wpłata gotówki w kasie Banku w PLN i walutach obcych: a) Wpłata własna na rachunki (w przypadku wpłat dokonywanych w walucie innej niż waluta rachunku przewalutowanie następuje po kursie Banku) od każdej wpłaty PLN 30,00 Wpłata gotówki w PLN za pomocą Karty debetowej VISA na rachunek PLN: Wpłata w bankomatach usytuowanych w Oddziałach Banku z opcją wpłat od każdej wpłaty Dodatkowe opłaty związane z wpłatami gotówkowymi w kasie Banku: 5.3 a) Wpłata w PLN zawierająca bilon powyżej PLN 200,00 a wartość bilonu przekracza PLN 200,00 b) Wpłata w EUR zawierająca bilon UWAGA: Bank nie przyjmuje bilonu w innych walutach obcych od wartości bilonu ponad PLN 200,00 1% min. PLN 20,00 od wartości bilonu 60% min. PLN 20,00 c) Wpłata nieuporządkowana lub bez posegregowania od kwoty wpłaty 1% min. PLN 20,00 Wypłata gotówki w kasie Banku w PLN i walutach obcych: a) Wypłata otwarta z rachunku (w przypadku wypłat dokonywanych w walucie innej niż waluta rachunku przewalutowanie następuje po kursie Banku) Wypłata gotówki za pomocą Karty debetowej VISA z rachunku w PLN: a) Wypłata w PLN z bankomatów usytuowanych w Oddziałach Banku lub należących do sieci Euronet b) Wypłata w PLN z bankomatów innego banku w kraju oraz w kasie innego banku w kraju c) Wypłata z bankomatów innego banku za granicą oraz w kasie innego banku za granicą od każdej wypłaty PLN 30,00 od każdej wypłaty 1,5% min. PLN 5,00 3% min. PLN 10,00 d) Wypłata w EUR z bankomatów sieci Euronet 1,5% min. PLN 5,00 Strona 5

6 Wypłata gotówki za pomocą Karty debetowej MASTERCARD z rachunku w EUR: 5.7 a) Wypłata z bankomatów usytuowanych w Oddziałach Banku lub należących do sieci Euronet b) Wypłata z bankomatów innego banku w kraju oraz w kasie innego banku w kraju c) Wypłata z bankomatów innego banku za granicą oraz w kasie innego banku za granicą od każdej wypłaty 3% min. EUR 2,00 od każdej wypłaty 3% min. EUR 2,00 Dodatkowe opłaty związane z wypłatami gotówkowymi dokonywanymi w kasie Banku: od kwoty wypłaty a) Wypłata w ramach danego Oddziału Banku stanowiącej wymagająca awizacji i realizowana w terminie krótszym nadwyżkę ponad 5.8 niż standardowy i realizowanej w tym samym dniu (pod kwotę 0,35% min. PLN 20,00 warunkiem dostępności środków w Oddziale Banku) niewymagającą awizacji b) Brak całkowitej lub częściowej realizacji awizowanej od niepodjętej kwoty wypłaty gotówkowej w uzgodnionym terminie wypłaty Dodatkowe opłaty związane z obsługą gotówkową dokonywaną w kasie Banku: Zamiana nominałów znaków pieniężnych na inne 5.9 nominały pod warunkiem dostępności środków w Banku od kwoty oraz możliwości operacyjnych (Bank dokonuje zamiany 2% min. PLN 20,00 wymienianej jedynie PLN oraz wyłącznie dla Klientów posiadających rachunek w Banku) 6. TRANSKACJE GOTÓWKOWE DOKONYWANE NA RACHUNEK KLIENTA PRZEZ OSOBY TRZECIE Wpłata gotówkowa w kasie w PLN i walutach obcych na rachunki podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku (opłata pobierana jest od osoby wpłacającej) od każdej wpłaty 0,70% min. PLN 20,00 Dodatkowe opłaty związane z wpłatami gotówkowymi: a) Wpłata w PLN zawierająca bilon powyżej PLN 200,00 od wartości bilonu a wartość bilonu przekracza PLN 200,00 ponad PLN 200,00 1% min. PLN 20,00 b) Wpłata w EUR zawierająca bilon UWAGA: Bank nie przyjmuje bilonu w innych walutach od wartości bilonu 60% min. PLN 20,00 obcych c) Wpłata nieuporządkowana lub bez posegregowania w kasie od kwoty wpłaty 1% min. PLN 20,00 7. KARTY DEBETOWE VISA DO RACHUNKU W PLN 7.1 Wydanie i wznowienie każdej karty do rachunku w PLN 7.2 Wydanie każdej karty do rachunku w PLN po zastrzeżeniu Użytkowanie Karty debetowej opłata za każdą Kartę: a) w przypadku spełnienia warunku zwalniającego z 7.3 opłaty opisanego w punkcie 7.4 miesięczna b) w przypadku niespełnienia warunku zwalniającego z PLN 4,00 opłaty opisanego w punkcie 7.4 Warunek zwalniający z opłaty miesięcznej za użytkowanie Karty debetowej w danym miesiącu kalendarzowym: 7.4 Suma transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą i rozliczonych przez Bank w ciągu danego miesiąca miesięczna PLN 350 kalendarzowego Pozostałe opłaty dotyczące Karty debetowej: 7.5 a) Ubezpieczenie Karta Business Bez Ryzyka za każdą kartę objętą ubezpieczeniem miesięczna PLN 5,99 Strona 6

7 b) Sprawdzenie salda w bankomatach usytuowanych w Oddziałach Banku, sieci Euronet lub innego banku w kraju c) Wydanie nowego PIN w wersji papierowej dla każdej karty PLN 10,00 d) Awaryjna wysyłka karty i/lub numeru PIN za granicę lub awaryjna wypłata gotówki zagranicą PLN 400,00 e) Zmiana limitów transakcyjnych na każdej karcie PLN 20,00 8. KARTY DEBETOWE MASTERCARD DO RACHUNKU W EUR 8.1 Wydanie i wznowienie każdej karty do rachunku w EUR Wydanie każdej karty do rachunku w EUR po 8.2 zastrzeżeniu Użytkowanie każdej karty wydanej do rachunku w EUR 8.3 (naliczana po pierwszym roku użytkowania karty) Pozostałe opłaty dotyczące Karty debetowej: a) Wydanie nowego PIN w wersji papierowej dla każdej karty 8.4 b) Awaryjna wysyłka karty i/lub numeru PIN za granicę lub awaryjna wypłata gotówki zagranicą roczna EUR 15,00 PLN 10,00 PLN 400,00 c) Zmiana limitów transakcyjnych na każdej karcie PLN 20,00 9. USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM RACHUNKÓW Wyciągi bankowe: a) Udostępnienie wyciągu bankowego w systemie R-Online lub R-Online Biznes b) Wysłanie wyciągu pocztą w przypadku Klientów nie 9.1 posiadających systemu R-Online lub R-Online Biznes lub usługi otrzymywania wyciągów w formie PDF na c) Wysłanie wyciągu pocztą w przypadku Klientów posiadających system R-Online lub R-Online Biznes lub usługę otrzymywania wyciągów w formie PDF na za każdy wyciąg PLN 5,00 d) Ponowne generowanie wyciągu bankowego, w tym kopia PLN 30,00 Kanał złożenia dyspozycji: Centrum Telefoniczne, Poczta, System Zmiana warunków Umowy: Oddział Banku bankowości internetowej (o ile Bank udostępnia taką usługę) a) Zmiana posiadanego Pakietu na Pakiet z niżą liczbą 9.2 przelewów udostępnianych w Pakiecie PLN 50,00 PLN 30,00 (brak możliwości zmiany na Pakiet R-Direct) 15 b) Zmiana formy dostarczania lub częstotliwości generowania wyciągów bankowych c) Zmiana rachunku do pobierania kosztów prowadzenia i transakcyjnych rachunków pomocniczych PLN 20,00 PLN 10,00 d) Zmiana danych firmowych przedsiębiorcy e) Zmiana Karty Wzoru Podpisu jednorazowa od każdej zmiany Strona 7

8 Opłaty za dokumenty wystawiane przez Bank (w tym po rozwiązaniu umowy): a) Historia rachunku, w tym duplikat (wydruk systemowy) i okresu b) Zaświadczenie, opinia bankowa o jednym produkcie Kanał złożenia dyspozycji: Centrum Telefoniczne, Poczta, System Oddział Banku bankowości internetowej (o ile Bank udostępnia taką usługę) PLN 40,00 za okres PLN 20,00 za okres ostatnich 6 miesięcy, ostatnich 6 miesięcy, +10,00 za każdy +10,00 za każdy kolejny kolejny rozpoczęty rozpoczęty miesiąc miesiąc PLN 70,00 PLN 20, c) Opinia bankowa o Kliencie o wszystkich produktach za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy wstecz d) Opinia bankowa o Kliencie o wszystkich produktach za okres powyżej 12 miesięcy wstecz e) Duplikat dokumentu (wydruk systemowy) (nie dotyczy historii rachunku i potwierdzenia wykonania przelewu) f) Kopia oryginalnego dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem PLN 150,00 PLN 130,00 PLN 300,00 PLN 280,00 PLN 40,00 PLN 20,00 PLN 100,00 PLN 80,00 g) Potwierdzenie realizacji przelewu wychodzącego, w tym duplikat (wydruk systemowy) 16 PLN 15,00 PLN 10,00 h) Potwierdzenie realizacji przelewu przychodzącego PLN 40,00 PLN 20,00 i) Potwierdzenie posiadania rachunku lub salda na rachunku na dzień bieżący wystawione w Oddziale j) Opinia audytorska (przygotowanie i udzielanie informacji o obrotach i saldach na rachunkach klientowskich, otwartych pozycjach bilansowych i pozabilansowych biegłemu rewidentowi) 17 k) Inne dokumenty, nie uwzględnione w Tabeli, wystawione na żądanie Klienta PLN 15,00 Nie dotyczy PLN 200,00 PLN 170,00 PLN 100,00 PLN 130,00 Opłaty dodatkowe za wysłanie/dostarczenie dokumentów: 9.4 a) Listem zwykłym, na wskazany numer faxu, adres e- mail lub w bankowości internetowej (o ile Bank udostępnia taką usługę) b) Listem priorytetowym, poleconym lub odbiór w PLN 10,00 Oddziale c) Listem priorytetowym za potwierdzeniem odbioru PLN 20,00 d) Kurierem krajowym (na szczególną dyspozycję Klienta) PLN 50,00 e) Kurierem za granicę (na szczególną dyspozycję Klienta) PLN 200,00 Pozostałe opłaty związane z usługami lub prowadzeniem rachunku: a) Obsługa pojedynczego zajęcia egzekucyjnego 18 PLN 100, b) Ustanowienie blokady środków na rachunku Klienta (na wniosek Klienta) PLN 50,00 c) Ustanowienie pełnomocnictwa na rzecz innych banków oraz instytucji PLN 100,00 d) Wystawienie i wysłanie upomnienia, wezwania do zapłaty PLN 20,00 e) Potwierdzenie zgodności podpisów Klienta PLN 30,00 Strona 8

9 f) Dyspozycja reklamacyjna Klienta związana z realizacją płatności do 6 miesięcy od złożenia zlecenia wykonania transakcji lub od wykonania czynności g) Dyspozycja reklamacyjna Klienta związana z realizacją płatności powyżej 6 miesięcy od złożenia zlecenia wykonania transakcji lub od wykonania czynności PLN 60,00 + koszty innego banku PLN 90,00 + koszty innego banku 10. LIMITY I WALUTY TRANSAKCYJNE Maksymalne limity transakcji bezgotówkowych realizowanych w: a) Systemie bankowości internetowej R-Online b) Serwisie bankowości mobilnej Mobilny Bank PLN limit dzienny 19 lub równowartość w walucie wymienialnej PLN lub równowartość w walucie wymienialnej c) Systemie bankowości internetowej R-Online Biznes Zgodnie z dyspozycją Klienta d) Centrum Telefonicznym limit pojedynczej PLN transakcji lub równowartość w walucie wymienialnej e) Oddziale Banku Bez ograniczeń Maksymalne limity transakcji dokonywanych kartą debetową: a) Wartość transakcji wypłat gotówki w kasach i bankomatach b) Ilość transakcji wypłat gotówki w kasach i bankomatach limit dzienny PLN c) Wartości transakcji bezgotówkowych PLN d) Ilość transakcji bezgotówkowych Bez ograniczeń Rodzaje przyjmowanych walut dla wpłat gotówkowych dokonywanych w kasie Banku: Lista Oddziałów Banku z podziałem na typy A, B, C i D wraz z podaniem ich adresów dostępna jest na stronie internetowej Banku, w Centrum Telefonicznym oraz Placówkach Banku (na wniosek Klienta). Typ Oddziału Bilon Banknoty A PLN, EUR PLN, EUR, USD, CHF, GBP, SEK, CAD, JPY, DKK, NOK, CZK, HUF B PLN, EUR PLN, EUR, USD, CHF, GBP C PLN,EUR PLN, EUR, USD, CHF, GBP D PLN, EUR PLN, EUR, USD, CHF, GBP Rodzaje dostępnych walut dla wypłat gotówkowych dokonywanych w kasie Banku: Lista Oddziałów Banku z podziałem na typy A, B, C i D wraz z podaniem ich adresów dostępna jest na stronie internetowej Banku, w Centrum Telefonicznym oraz Placówkach Banku (na wniosek Klienta). Typ Oddziału Bilon 20 Banknoty A PLN, EUR PLN, EUR, USD, CHF, GBP, SEK, CAD, JPY, DKK, NOK, CZK, HUF B PLN, EUR PLN, EUR, USD, CHF, GBP C PLN, EUR, USD, CHF, GBP PLN PLN, EUR, USD D (dla EUR i USD tylko w banknotach 50 EUR lub 100 USD dla PLN tylko w banknotach 50, 100 i 200) Limity jednorazowych wypłat gotówkowych realizowanych w kasie Banku: Lista Oddziałów Banku z podziałem na typy A, B, C i D wraz z podaniem ich adresów dostępna jest na stronie internetowej Banku, w Centrum Telefonicznym oraz Placówkach Banku (na wniosek Klienta). Kwota wypłat gotówkowych w jednym Oddziale Banku na rzecz jednego Klienta w ciągu jednego dnia wymagająca wcześniejszego zgłoszenia (dotyczy wypłat łącznie ze wszystkich rachunków Klienta) Typ Oddziału A B Maksymalna kwota wypłat w jednym Oddziale Banku na rzecz jednego Klienta w ciągu jednego dnia roboczego (dotyczy wypłat łącznie ze wszystkich rachunków Klienta) PLN EUR, USD 1 dzień roboczy wcześniej do godziny 13:00 - odbiór nie wcześniej niż godzina 13: PLN EUR, USD 10 2 dni robocze wcześniej do godziny 13:00 - odbiór nie wcześniej niż godzina 13:00 powyżej PLN powyżej EUR, USD, każda kwota w CHF, GBP, SEK, CAD, JPY, DKK, NOK, CZK, HUF powyżej PLN powyżej EUR, USD, każda kwota w CHF, GBP Strona 9

10 C D PLN EUR, USD (tylko kwota w banknotach 100 USD lub 50 EUR, PLN 50, 100 i 200) PLN EUR, USD (tylko kwota w banknotach 100 USD lub 50 EUR, PLN 50, 100 i 200) PLN EUR, USD PLN EUR, USD (tylko kwota w banknotach 100 USD lub 50 EUR, PLN 50, 100 i 200) 11. OPROCENTOWANIE RACHUNKU BIEŻĄCEGO i POMOCNICZEGO Oprocentowanie środków w PLN w walutach wymienialnych na rachunkach bieżących i pomocniczych Odsetki podwyższone dla należności Banku we wszystkich walutach 12. OBSŁUGA CZEKÓW 12.1 Wystawienie czeku bankierskiego w walucie obcej 12.2 Wysyłka wystawionego czeku na adres wskazany przez Klienta Inkaso czeków: (za sztukę) powyżej PLN powyżej EUR, USD każda kwota w CHF, GBP PLN EUR, USD (tylko kwota w banknotach 100 USD lub 50 EUR, PLN 50, 100 i 200) 0% 4 krotność stopy kredytu lombardowego NBP 0,5% min. PLN 100,00 max. PLN 300,00 + koszty innego banku PLN 100,00 + koszty kuriera a) Inkaso czeku w PLN 12.3 b) Inkaso czeku w walucie obcej oraz w PLN w przypadku wysyłki czeku za granicę Wypłata gotówkowa w kasie Banku: 12.4 Realizacja wypłaty na podstawie czeku gotówkowego Raiffeisen Bank Polska S.A (opłata pobierana z rachunku Klienta, z którego dokonuje się wypłaty) 13. INKASA Inkasa importowe: (za sztukę) PLN 30,00 0,5% min. PLN 100,00 max. PLN 200,00 + koszty innego banku + koszty kuriera 0,60% min 20,00 PLN a) Wydanie dokumentów w zamian za zapłatę lub zaakceptowanie traty 0,3% min. EUR 90,00 b) Inkaso weksli i trat 0,2% min. EUR 70,00 c) Dokonanie częściowej płatności EUR 20,00 d) Zmiana warunków inkasa EUR 40,00 e) Wydanie dokumentów bez zapłaty, zwrot dokumentów EUR 50, f) Wystawienie cesji w przypadku zaadresowania towaru na Bank EUR 50,00 g) Prezentacja dokumentów do inkasa w oddziale płatnika inkasa h) Prezentacja dokumentów do inkasa w Centrali Banku EUR 50,00 i) Płatność poza inkasem EUR 20,00 j) Brak płatności w terminie (każdorazowo) k) Złożenie weksla do protestu EUR 50,00 l) Protest weksla koszt taksy notarialnej plus koszt tłumaczenia ł) Obsługa inkasa poza systemem R-Online Biznes 21 EUR 50,00 m) Dodatkowe czynności na prośbę klienta np. scan/fax dokumentów, wysłanie dodatkowego SWIFT u, przygotowanie zestawienia 13.2 Inkasa eksportowe: EUR 20,00 Strona 10

11 a) Wysyłka dokumentów handlowych do inkasa 0,3% min. EUR 90, b) Wysyłka weksli/trat do inkasa 0,2% min. EUR 70,00 c) Zmiana warunków inkasa EUR 40,00 d) Złożenie dokumentów z instrukcją inkasową w Oddziale Banku e) Złożenie dokumentów z instrukcją inkasową w Centrali Banku f) Zwrot dokumentów nieodebranych przez płatnika (do prowizji doliczone mogą być koszty banków EUR 50,00 zagranicznych/koszty protestu) EUR 50,00 g) Opłata za obsługę inkasa poza systemem R-Online Biznes h) Dodatkowe czynności na prośbę klienta np.: scan/fax dokumentów, wysłanie dodatkowego SWIFT u, EUR 20,00 przygotowanie zestawienia OPŁATY I PROWIJE DLA KLIENTÓW, KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ O PONIŻSZE USŁUGI DO DNIA R. 22 Wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej na rachunki Banku Klienci Banku zobowiązani są zaopatrywać się w koperty bezpieczne we własnym zakresie. a) Wpłata własna w PLN w formie uporządkowanej w wybranej jednostce organizacyjnej Poczty Polskiej (przygotowana zgodnie z instrukcją wpłat zamkniętych) b) Wpłata własna w PLN w formie nieuporządkowanej w wybranej jednostce organizacyjnej Poczty Polskiej (przygotowana niezgodnie z instrukcją wpłat zamkniętych) c) Wpłata własna w PLN, EUR, USD w formie uporządkowanej w kasie Banku lub za pośrednictwem wybranego trezora, szafy transferowej (przygotowana zgodnie z instrukcją wpłat zamkniętych) d) Wpłata własna w PLN, EUR, USD w formie uporządkowanej do wybranej liczarni współpracującej z Bankiem (przygotowana zgodnie z instrukcją wpłat zamkniętych) od każdej wpłaty Dodatkowe opłaty związane z wpłatami gotówkowymi w formie zamkniętej: a) Wpłata w PLN zawierająca bilon powyżej PLN 200,00 b) Wpłata w EUR zawierająca bilon UWAGA: Bank nie przyjmuje bilonu w innych walutach obcych c) Wpłata nieuporządkowana lub bez posegregowania do kasy Banku, liczarni, trezora lub szafy transferowej d) Zdeponowanie wpłaty w opakowaniu niezaakceptowanym przez Bank, w szczególności w nieprzezroczystej kopercie bezpiecznej e) Brak lub błędny numer rachunku bankowego na Bankowym Dowodzie Wpłaty (BDW) f) Wystawienie Bankowego Dowodu Wpłaty (BDW) w przypadku jego braku g) Brak dokumentu potwierdzającego strukturę nominałową wpłaty h) Wystawienie protokołu różnic i) Przesłanie protokołu różnic wraz z załącznikami Wypłaty gotówkowe w formie zamkniętej z rachunku Banku: Wypłata realizowana za pośrednictwem liczarni współpracujących z Bankiem od wartości bilonu ponad PLN 200,00 0,10% min. PLN 5,00 0,50% min. PLN 5,00 0,40% min. PLN 10,00 Zgodnie z zawartą Umową 1% min. PLN 20,00 od wartości bilonu 60% min. PLN 20,00 od kwoty wpłaty 1% min. PLN 20,00 od każdej wpłaty PLN 20,00 od każdej wypłaty Zgodnie z zawartą Umową Strona 11

12 Usługi zarządzania środkami na rachunku: a) Abonament za wysyłkę wyciągów poprzez SWIFT do każdego rachunku do którego wysyłane są wyciągi miesięczna PLN 150,00 SWIFT - komunikat typu MT940 b) Dyspozycje przelewów dostarczane komunikatem MT101(Request for Transfer) dodatkowe od dyspozycji Zgodnie z opłatami z pkt. 4.1 a) / 4.2 a) / 4.3 a), c) / 4.5 / 4.7 a) b) c) / 4.8 / 4.10 / 4.11 c) Abonament za obsługę rachunku objętego usługą automatycznego zarządzania saldami miesięczna PLN 50, 00 Pozostałe opłaty związane z prowadzeniem rachunków: a) Wydanie klucza (szyfru) do wykonywania dyspozycji faksem jednorazowa PLN 100,00 b) Odbiór wyciągu w Banku za każdy wyciąg PLN 5,00 c) Abonament za wysyłkę wyciągów poprzez SWIFT - miesięczna PLN 150,00 komunikat typu MT Opłata pobierana ostatniego dnia roboczego miesiąca z góry za miesiąc kolejny. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy naliczono i pobrano ją za miesiąc, w którym następuje zamknięcie rachunku. 2 Opłata pobierana do 10 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Dla waluty AUD, RUB, LTL Bank nie prowadzi obsługi gotówkowej. 3 Opłata miesięczna na rachunku bieżącym oparta jest na zliczaniu średniomiesięcznego salda. Zasady zliczania średniomiesięcznego salda: a) na zakończenie każdego dnia kalendarzowego w danym miesiącu zliczane jest saldo na rachunku bieżącym, które na koniec miesiąca jest sumowane i uśredniane. b) zadłużenie wynikające z przyznanego limitu jest uwzględniane w zliczaniu średniomiesięcznego salda ze znakiem ujemnym. c) za dni przypadające w sobotę, niedzielę i święta brane jest pod uwagę saldo z poprzedniego dnia roboczego. d) opłata pobierana jest ostatniego dnia roboczego miesiąca z góry za miesiąc kolejny. e) opłata nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy naliczono i pobrano ją za miesiąc, w którym następuje zamknięcie rachunku 4 Przelew pomiędzy rachunkami tego samego Klienta lub pomiędzy rachunkami różnych Klientów prowadzonymi w Raiffeisen Bank Polska S.A. 5 Opcja kosztowa pokrywa odbiorca przelewu jest wyłączona dla płatności zagranicznych wysłanych do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. 6 Przelew w EUR do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii złożony za pośrednictwem formatki Przelew euroregulowany w Systemie bankowości internetowej R-Online i R-Online Biznes, spełniający poniższe warunki: a) numer konta odbiorcy w standardzie IBAN, b) prawidłowy kod BIC banku odbiorcy ( bez dodatkowych danych dotyczących banku odbiorcy płatności), c) koszty przelewu - opłaty RBPL ponosi nadawca płatności, a banku zagranicznego odbiorca płatności, d) standardowa, jednodniowa data waluty, e) w chwili składania i realizacji dyspozycji płatniczej na obciążanym rachunku muszą być zapewnione środki. 7 Bank publikuje pełną listę banków z Grupy Raiffeisen na stronie internetowej 8 Przelew zagraniczny z zerową datą waluty dla walut gdzie udostępniono taką funkcjonalność w Systemie bankowości internetowej R-Online i R-Online Biznes (obciążenie i wysłanie w dniu zlecenia płatności, w ramach obowiązujących godzin granicznych dla realizacji płatności zagranicznych). 9 Przelew zagraniczny z jednodniową datą waluty dla walut gdzie udostępniono taką funkcjonalność w Systemie bankowości internetowej Online i R-Online Biznes (obciążenie w dniu zlecenia płatności, wysłanie w następnym dniu roboczym w ramach obowiązujących godzin granicznych dla realizacji płatności zagranicznych). 10 Przelew zagraniczny z zerową datą waluty dla walut gdzie udostępniono taką funkcjonalność w Systemie bankowości internetowej R-Online Biznes przy spełnieniu następujących warunków: a) waluta przelewu Euro, b) wybór rodzaju przelewu TARGET z listy, c) opcja kosztowa SHA (koszty RBPL zleceniodawca, koszty banku zagranicznego kontrahent), d) bank kontrahenta musi być uczestnikiem systemu TARGET2 e) przelew zlecony przed godziną graniczną 11 BIC Bankowy Kod Identyfikacyjny, 8-mio lub 11-sto znakowy identyfikator Banku, służący do oznaczenia banku w obrocie zagranicznym. Kody nadawane i publikowane są przez organizację SWIFT i posiada go każdy bank uczestniczący w obrocie międzynarodowym. Bank nie pobiera opłaty za brak kodu w przypadku przelewu w USD do Stanów Zjednoczonych oraz przelewu w RUB do Federacji Rosyjskiej. 12 IBAN międzynarodowy standard numeracji kont bankowych, składający się z dwuliterowego kodu kraju, do 32 znaków alfanumerycznych. 13 Opłata dotyczy tylko przelewów zagranicznych wysyłanych do krajów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. 14 Szczegółowe godziny przyjmowania dyspozycji opisane są w Zasadach realizacji dyspozycji dla Małych Firm w Raiffeisen Bank Polska S.A. dostępnych w placówkach Banku i na stronie W przypadku realizacji po wyznaczonej godzinie przelewów złożonych za pośrednictwem formatki Przelew euroregulowany dostępnej w Systemie bankowości internetowej R-Online Biznes, obowiązuje opłata z pkt. 4.7a). Usługa dostępna do godz. 17: Opłata nie będzie pobierana od dnia 19 maja do 30 września 2014 roku. 16 Nie dotyczy dokumentów sporządzonych w momencie realizacji transakcji. 17 W przypadku, gdy dyspozycja Klienta dotyczy przygotowania zestawienia w języku obcym, Bank zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami z tytułu przygotowania tłumaczenia. 18 Poprzez obsługę zajęcia rozumie się czynności związane z zablokowaniem rachunku, korespondencję z organem egzekucyjnym, ewentualne przekazywanie środków, aż po odblokowanie rachunku wskutek całkowitej spłaty zajęcia lub otrzymania zawiadomienia o uchyleniu zajęcia. Opłata jest opłatą jednorazową, pobieraną po zakończeniu realizacji każdego zajęcia. Za realizację płatności na rachunek organu egzekucyjnego pobiera się opłatę, jak za przelew zlecony w Oddziale Banku. 19 Wartość ustawiana domyślnie w chwili aktywacji dostępu. Limit dotyczy przelewów zlecanych, jako przelewy krajowe, zagraniczne, euroregulowane, do ZUS, do US, zleceń stałych oraz doładowania telefonu. 20 W przypadku, gdy kwota wypłaty gotówki nakazywałaby wypłatę waluty obcej w bilonie, dla którego Bank nie prowadzi obsługi w bilonie, bądź nie ma możliwości jej wypłaty, Bank wypłaca tę kwotę w PLN po dokonaniu przewalutowania według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w momencie wykonania wypłaty. 21 Opłata pobierana od każdego inkasa. Obsługa inkasa jest dostępna dla Klientów posiadających dostęp do Systemu bankowości internetowej R-Online Biznes. 22 Usługi wycofane ze standardowej oferty Banku od dnia r. Strona 12

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Walutowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 19.05.2014r. Pakiet niedostępny od dnia 19.05.2014r. 1.

Bardziej szczegółowo

TRYB OPŁATY/OKRES ROZLICZENIOWY. 1.4 Zamknięcie każdego rachunku jednorazowa PLN 0,00. 2.1 Pomoc dla Biznesu miesięczna PLN 0,00

TRYB OPŁATY/OKRES ROZLICZENIOWY. 1.4 Zamknięcie każdego rachunku jednorazowa PLN 0,00. 2.1 Pomoc dla Biznesu miesięczna PLN 0,00 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Wymarzonego Konta dla Biznesu w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 1 marca 2015. (zastępująca również

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Walutowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.01.2015r. Pakiet niedostępny od dnia 19.05.2014r. 1.

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE PAKIET TERMINALOWY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE PAKIET TERMINALOWY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Terminalowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.01.2015r. Pakiet niedostępny od dnia 19.05.2014r.

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE 1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW PAKIET R-DIRECT

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE 1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKÓW PAKIET R-DIRECT Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu R-Direct w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 10 czerwca 2013 Tabelę opłat i prowizji stosuje

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Bez opłat. 2. ELEKTRONICZNE KANALY DOSTĘPU- aktywacja PAKIET WALUTOWY

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Bez opłat. 2. ELEKTRONICZNE KANALY DOSTĘPU- aktywacja PAKIET WALUTOWY Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Walutowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE 1. PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE. 1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego PLN 0,00 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Terminalowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 13.05.2013 OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Bez opłat 1.2 Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bieżącego Bez opłat

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Bez opłat 1.2 Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bieżącego Bez opłat Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Oszczędnościowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. Tabelę Opłat i prowizji stosuje

Bardziej szczegółowo

Strona 1 PAKIET WYMARZONE KONTO DLA BIZNESU NON-PROFIT 1 WYMARZONE KONTO DLA BIZNESU. Lp. RODZAJ OPLATY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW

Strona 1 PAKIET WYMARZONE KONTO DLA BIZNESU NON-PROFIT 1 WYMARZONE KONTO DLA BIZNESU. Lp. RODZAJ OPLATY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Wymarzonego Konta dla Biznesu w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 1 grudnia 2015. 1. Niniejszą Tabelę

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE PAKIET TERMINALOWY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE PAKIET TERMINALOWY 1. PROWADZENIE RACHUNKÓW Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Terminalowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 19.05.2014r. Pakiet niedostępny od dnia 19.05.2014r.

Bardziej szczegółowo

TRYB OPŁATY/ OKRES ROZLICZENIOWY. b) Bieżącego w przypadku niespełnienia warunku 15 PLN 38 PLN 78 PLN

TRYB OPŁATY/ OKRES ROZLICZENIOWY. b) Bieżącego w przypadku niespełnienia warunku 15 PLN 38 PLN 78 PLN Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.12.2015r. Pakiety niedostępne

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ rachunku Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do 1.10.2010 r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Standard TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT, OPROCENTOWANIA I PROWIZJI PAKIETU WALUTOWEGO DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

TABELA OPŁAT, OPROCENTOWANIA I PROWIZJI PAKIETU WALUTOWEGO DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TABELA OPŁAT, OPROCENTOWANIA I PROWIZJI PAKIETU WALUTOWEGO DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Pakiety oferowane przez Bank do dnia 19.05.2015r. 1. Niniejsza Tabela opłat, oprocentowania

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów 1 Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 roku) Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych oferta Rachunków

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku(zwana dalej Taryfą ) określa wysokość

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Comfort (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Komfortowe (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Wygodne

Konta Osobiste Konta Lokacyjne Plus (1) Konto Lokacyjne. Konto Komfortowe (2) Konto Premium Konto walutowe A'vista Konto Lokacyjne Plus Wygodne TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Bank Polska S.A. RB_O_073_09_0 Tabela obowiązuje od 0.03.0 www.raiffeisenpolbank.com Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 15 kwietnia 2015 r. scan 1/6 9220 CZĘŚĆ A Klienci Biznesowi (MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA)

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do Tabela oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla:, Konta Lokacyjnego oraz Limitu zadłużenia w Koncie Osobistym Typ rachunku bankowego Konta Osobiste

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. scan 1/5 9220 Taryfa prowizji i opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do

A vista (3) (w tym kontynuacja Konta Lokacyjnego Plus Standard, oferty: Mistrzowskiego będącego w ofercie Banku do TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA: KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM Typ rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego.

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem Konta Oszczędnościowego. obowiązuje od 26 sierpnia 2011 roku Cześć I. Obsługa rachunku bankowego NET

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

Rodzaj rachunku bankowego Wymarzone Konto Wymarzone Konto Lokacyjne (1) Konto Wymarzony Cel (1A) 1. OPROCENTOWANIE

Rodzaj rachunku bankowego Wymarzone Konto Wymarzone Konto Lokacyjne (1) Konto Wymarzony Cel (1A) 1. OPROCENTOWANIE TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM A. DLA WYMARZONEGO

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00 Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych niezabezpieczonych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz Tabela Oprocentowania, Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Według stanu na dzień 01 kwietnia 2014 r. Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki bieżące i pomocnicze Numer rachunku bankowego (NRB) Nazwy produktów Dokumenty regulujące

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych

Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Polbank Obowiązuje od 3 czerwca 2013 r. 1 Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 3 CZĘŚĆ I CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM

Bardziej szczegółowo

miesięcy, w przeciwnym wypadku 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN

miesięcy, w przeciwnym wypadku 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. DLA KART KREDYTOWYCH DLA UMÓW ZAWARTYCH PRZED 19 MAJA 2014 R.: KTÓRA ZASTĘPUJE TABELĘ OPROCENTOWANIA, OPŁAT,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH OBOWIĄZUJe OD 1 grudnia 011 r. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie Konto osobiste Konto osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1.

A. DLA WYMARZONEGO KONTA, WYMARZONEGO KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM O NAZWIE: WYMARZONE KONTO 1. TABELA OPROCENTOWANIA, OPŁAT, PROWIZJI I LIMITÓW TRANSAKCYJNYCH W RAIFFEISEN BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA DLA KONTA OSOBISTEGO, KONTA LOKACYJNEGO ORAZ LIMITU ZADŁUŻENIA W KONCIE OSOBISTYM A. DLA WYMARZONEGO

Bardziej szczegółowo

TABELA DLA BANKÓW Tabela obowiązuje od 01.09.2012 1

TABELA DLA BANKÓW Tabela obowiązuje od 01.09.2012 1 TABELA DLA BANKÓW Tabela obowiązuje od 01.09.2012 1 OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI 1. Niniejsza Tabela obowiązuje: a) banki krajowe, b) banki zagraniczne, c) banki posiadające rachunek w Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ DZIAŁ II Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie obowiązuje od 31 października 016 roku

Bardziej szczegółowo

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje: posiadaczy rachunków, którzy zawarli umowę produktu po 24 września 2010 r. od dnia zawarcia umowy z Bankiem, 2. posiadaczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Według stanu na dzień 01 kwietnia 2014 r. Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego Deutsche Bank Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego obowiązuje od 13 marca 2014 roku Cześć I. Obsługa rachunku

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo